Πωςπροέκυψαν "λάµπες" φωτισµούαπό ηµιαγωγό" -ΝόµπελΦυσικής 2014"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πωςπροέκυψαν "λάµπες" φωτισµούαπό ηµιαγωγό" -ΝόµπελΦυσικής 2014""

Transcript

1 Πανεπιστήµιο Κρήτης, Τµήµα Φυσικής και ΙΗ Λ, ΙΤΕ Οµάδα Μικρο & Νανο Ηλεκτρονικής (ΟΜΝΗ) Ηράκλειο, Κρήτη Πωςπροέκυψαν "λάµπες" φωτισµούαπό ηµιαγωγό" -ΝόµπελΦυσικής 2014" Αλέξανδρος Γεωργακίλας ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014, ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΚΡΗΤΗ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ / Η ΕΠΑΦΗ pn ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΙΙΙ-V / ΤΑ ΝΙΤΡΙ ΙΑ (ΙΙΙ-Ν) ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ NOBEL ΦΥΣΙΚΗΣ 2014 Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΜΙΚΡΟ & NANO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΙΤΕ

3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ Ι ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ

4 TI EINAI OIΗΜΙΑΓΩΓΟI ; Μέταλλα Ηµιαγωγοί Μονωτές ρ (Ω.cm) : ~ έως ~10 22 Με συγκεντρώσεις προσµίξεων 1 άτοµο ανά 10 9 έως 10 3 άτοµα ηµιαγωγού µπορούµε να επιλέξουµε την αγωγιµότητα του ηµιαγωγού: (α) τον αριθµό των κινούµενων σωµατιδίων ηλεκτρικού φορτίου (β) το πρόσηµο του φορτίου τους: -q e για ελεύθερα ηλεκτρόνια και +q e γιαοπές Συνδυάζοντας υλικά µε διαφορετική αγωγιµότητα κατασκευάζουµε ηµιαγωγικές διατάξεις, τη βάση της ευφυΐας των ηλεκτρονικών

5 ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ Ηµιαγωγοί στοιχείου IV Si Ge C (διαµάντι) και κράµατα Si x Ge 1-x SiC Σύνθετοι Ηµιαγωγοί ενώσεων III-V GaN, AlN, InN GaP, AlP, InP GaAs, AlAs, InAs GaSb, AlSb, InSb και κράµατα τους, όπως Ιn x Ga 1-x N Al x Ga 1-x N Ιn x Al 1-x N Ιn x Al y Ga 1-x-y N Σύνθετοι Ηµιαγωγοί ενώσεων II-VI ΖnO ZnS, HgS ZnSe, CdSe ZnTe, CdTe καικράµατατους, όπως Hg x Cd 1-x Te

6 ΤΙΚΟΙΝΟΕΧΟΥΝ; Στον κρύσταλλο του ηµιαγωγού Si, κάθε άτοµο συνδέεται µε 4 οµοιοπολικούς δεσµούς µε 4 γειτονικά άτοµα Το άτοµο είναι στο κέντρο ενός κανονικού τετραέδρου και τα 4 γειτονικά άτοµα στις κορυφές του Ο οµοιοπολικός δεσµός σχηµατίζεται από 2 ηλεκτρόνια σθένους Στους III-V ή II-VI ηµιαγωγούς κάθε είδος ατόµου έχει 4 άτοµα από το άλλο είδος γύρω του Στους III-V ή II-VI ηµιαγωγούς, οι δεσµοί έχουν εν µέρει ιοντικό χαρακτήρα

7 Η ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΗ ΟΜΗ Με στοιχειώδη µονάδα τον τετραεδρικό δεσµό, οι κρύσταλλοι των III-V ηµιαγωγών έχουν κυβική ή εξαγωνική δοµή Ga N οµήσφαλερίτη: GaAs, InP, InSb, CdTe, οµήαδάµαντα: Si, Ge, C(διαµάντι) οµή Βουρτζίτη: GaN, AlN, InN, ZnO,

8 OI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΣΤΑ ΣΤΕΡΕΑ Οι διακριτές ενεργειακές στάθµες των ατόµων γίνονται ενεργειακές ζώνες στους κρυστάλλουςτωνστερεών. Οι εν. ζώνες αποτελούνται από ενεργειακές καταστάσεις µε πολύ µικρή διαφορά ενέργειας ώστε είναι σαν να έχουµε συνεχή κατανοµή της δυνατής ενέργειας ηλεκτρονίου στις καταστάσεις κάθε ζώνης Υπάρχουν περιοχές µη επιτρεπτών ενεργειών Ενεργειακό Χάσµα Εg ΑπόΒ. G. Streetman, Solid State Electronic Devices, Prentice Hall

9 OI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Τα ηλεκτρόνια σθένους των ατόµων του ηµιαγωγού καταλαµβάνουν καταστάσεις των δύο ανώτερων ζωνών, της Ζώνης Σθένους (ΖΣ) και της Ζώνης Αγωγιµότητας (ΖΑ) ΣεΤ=0ΚηΖΣείναιπλήρωςκατειληµµένηκαιηΖΑ εντελώςάδεια από ηλεκτρόνια Toενεργειακόχάσµα (Eg)στουςηµιαγωγούςείναιτάξης 1 ev = 1.6 x Joules InAs: 0.36eV, Ge: 0.66eV, Si: 1.12eV, GaAs: 1.42eV, GaN: 3.4eV, C(διαµάντι) : 5.47eV Ζώνη Αγωγιµότητας (ΖΑ) Eg Ενεργειακό Χάσµα E C Ζώνη Σθένους (ΖΑ) E V

10 ιάγραµµα Ενεργειακών Ζωνών Οι ενεργειακές καταστάσεις αντιστοιχούν σε ζεύγη τιµών Ε-k, όπου Ε η ενέργεια ηλεκτρονίου και k το κυµατάνυσµα (η ορµή ελεύθερου ηλεκτρονίου είναι p= hk ) Για την περιγραφή των µικροηλεκτρονικών διατάξεων συνήθως αρκεί να δειχθεί η µεταβολή της ενέργειας ηλεκτρονίων σε κάποια διεύθυνση Σε οποιαδήποτε διεύθυνση ενός οµοιογενή κρυστάλλου ηµιαγωγού το ιάγραµµα Ενεργειακών Ζωνών ( ΕΖ) σε ισορροπία θα είναι Ενέργεια ηλεκτρονίου ΖΑ Eg ΖΣ E C E V Κατεύθυνση x σε πιο σύντοµη απλοποιηµένη µορφή Eg E C E V

11 ΦορείςΗλεκτρικούΦορτίου /Ρεύµα Ηλεκτρόνια της ΖΑ ή ελεύθερα ηλεκτρόνια (e). Έχουν φορτίο q και ενεργόµάζα m n * Οπές (holes) τηςζσ (καταστάσειςµηκατειληµµένεςαπόηλεκτρόνιο). Έχουνφορτίο +qκαιενεργόµάζα m p * Σε ένα καθαρό κρύσταλλο ηµιαγωγού τα ελεύθερα ηλεκτρόνια (e) και οι οπές (h) δηµιουργούνται από θερµική γένεση ζευγών e-h Οισυγκεντρώσεις n (αριθµός eανά cm 3 ) και p (αριθµός hανά cm 3 ) είναι ίσεςκαιεξαρτώνταιαπότηνθερµοκρασία,δηλ. n = p = n i (T) ελεύθερα ηλεκτρόνια Eg E C E V οπές

12 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΕΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ (ΕΝ ΟΓΕΝΗ ΗΜΙΑΓΩΓΟΥ) H διάσπαση οµοιοπολικών δεσµών προσθέτει ζευγάρια ελεύθερων ηλεκτρονίων (e) και οπών (h) σε ένα ενδογενή (καθαρό) ηµιαγωγό Τ= 0 Κ Τ > 0 Κ ελεύθερα ηλεκτρόνια e h Eg E C E V οπές -

13 Οιπροσµίξειςεµπλουτισµού (doping) ΟΤΕΣ (Donors) Άτοµα µε 1 περισσότερο ηλεκτρόνιο σθένους από το άτοµο του ηµιαγωγού που αντικαθιστούν Ελευθερώνουνέναηλεκτρόνιο (e) στον κρύσταλλο του ηµιαγωγού (φορέας για ρεύµα) ΑΠΟ ΕΚΤΕΣ (Acceptors) Άτοµα µε 1 λιγότερο ηλεκτρόνιο σθένους από το άτοµο του ηµιαγωγού που αντικαθιστούν Ελευθερώνουν µια οπή (h) στον κρύσταλλο του ηµιαγωγού (φορέας για ρεύµα) +e Α - h Εάν N D = άτοµαδοτών/cm 3 n=n D, p=n i2 /N D Ηµιαγωγός ΤΥΠΟΥ-N Εάν N A = άτοµααποδεκτών/cm 3 p=n A, n=n i2 /N A Ηµιαγωγός ΤΥΠΟΥ-P

14 ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ / Εµπλουτισµένοι Ηµιαγωγοί Τύπου-n είναι ο ηµιαγωγός που έχει προσµίξεις οτών, που αυξάνουν τα e (φορείς πλειονότητας) ώστε n > n i > p Τύπου-p είναι ο ηµιαγωγός που έχει προσµίξεις Αποδεκτών, που αυξάνουν τις οπές (φορείς πλειονότητας) ώστε p >n i > n ελεύθερα ηλεκτρόνια E C E D E C Καταστάσεις Αποδεκτών Καταστάσεις οτών E A E V E V n > n i > p (περισσότερα e) Ηµιαγωγός ΤΥΠΟΥ-N οπές p > n i > n (περισσότερεςοπές) Ηµιαγωγός ΤΥΠΟΥ-P Οι εκάστοτε φορείς µειονότητας προέρχονται από θερµική γένεση

15 E C E V Ρεύµατα ολίσθησης / ειδική αντίσταση I J = = S Ε nqυ n + pqυ p υ = 1 = q( nµ n+ pµ p ) E = E= ρ n ( p) µ n( p) Ε e h e e e h 1 V ρ l 1/ ρ = q ( nµ n+ pµ p ) I E = h dv dx h υναµική Ενέργεια ηλεκτρονίου= q V - V q :φορτίοηλεκτρονίου, 1.6 x Cb n, p :συγκεντρώσειςηλεκτρονίων, οπών µ n,µ p :ευκινησίεςηλεκτρονίων, οπών (cm 2 /Vs) S :επιφάνειαδιατοµήςδείγµατος l :µήκοςδείγµατος V :εφαρµοζόµενηδιαφοράδυναµικού ρ = ειδική αντίσταση (Ω cm) +

16 ΚΑΤΑΝΟΜΗ Fermi-Dirac f 1 = / 1 ( E) ( ) + e 1 f ( E ) E E e F KT ( E) KT E F f(e) :Πιθανότηταναείναι κατειληµµένη από ένα ηλεκτρόνιο µία κατάσταση ενέργειας Ε, σε συνθήκες Θερµοδυναµικής Ισορροπίας (Θ.Ι.) 1-f(E) : Πιθανότητα να είναι κενή η κατάσταση οπή Ε F : στάθµη Fermi K = 8.62 x 10-5 ev/k (σταθερά Boltzmann) f ( E) e ( E E F )/ KT T = θερµοκρασίασε Kelvin (K)

17 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΕ Θ.Ι. E C E F E n= άνω όριο Z. A. g c E c ( E) f( E) de E V Ενδογενής p = E E v g v κάτω όριο Ζ. Σ. ( E) [ 1 f( E) ] de E C E F E V Τύπου-n Οι συγκεντρώσεις των ηλεκτρονίων n και των οπών p είναι ανάλογες της θέσης της στάθµης-fermi E F µέσα στο ενεργειακό χάσµα του ηµιαγωγού E C E F E V Τύπου-p g(e).f(e) g(e).[1-f(e)] Οι συγκεντρώσεις των ηλεκτρονίων n και των οπών p πέφτουν εκθετικά καθώς αποµακρυνόµαστε από την άκρη των ζωνών Ε ΚΤ ~ e

18 .Ε.Ζ. ηµιαγωγών διαφορετικού τύπου ιαγράµµατα Ενεργειακών Ζωνών (.Ε.Ζ.) σε Θ.Ι. Ηµιαγωγός τύπου-p Ηµιαγωγός τύπου-n E C E C E F E i E V E i E F E V Σεµη-εκφυλισµένουςηµιαγωγούς,ηστάθµη Fermi (E F ) ευρίσκεται Σετύπου-Ν: στοπάνωµισότουενεργειακούχάσµατος (µεταξύ E C και E i ) Σετύπου-P: στοκάτωµισότουενεργειακούχάσµατος (µεταξύ E i και E V )

19 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΠΑΦΗ pn

20 . Ε. Ζωνώνµιας ιάταξηςσεθ.ι. Στην περίπτωση µιας ηµιαγωγικής διάταξης έχουµε µεταβολή των συγκεντρώσεων προσµίξεων του ηµιαγωγού ή και του είδους υλικού σε κάποια διεύθυνση (π.χ. επαφή µετάλλου / ηµιαγωγού) Όταν η ηµιαγωγική διάταξη είναι σε Θερµοδυναµική Ισορροπία (Θ.Ι.) η στάθµη Fermi θα είναι αµετάβλητη µε την θέση Ο σχεδιασµός του ιαγράµµατος Ενεργειακών Ζωνών (.Ε.Ζ.) της ηµιαγωγικής διάταξης κατά την κατεύθυνση x, δίνει σηµαντική πληροφορία για την φυσική λειτουργία της: - Ύπαρξη ηλεκτρικού πεδίου - Ύπαρξη φορτίων - Μεταβολή του ηλεκτρικού δυναµικού - Μεταβολή της ενέργειας των φορέων

21 Σχηµατισµόςεπαφής pn ΤΥΠΟΥ-P p >> n ΤΥΠΟΥ-Ν n >> p.ε.ζ. σε Θ.Ι. της επαφής pn h e E C E i E F E V Ταπολλάηλεκτρόνιατηςπλευράς-n έχουν να ξεπεράσουν ένα ενεργειακό «εµπόδιο» (φραγµό δυναµικού) για να µετακινηθούν προς την πλευρά-p. Αντίστοιχα ισχύουν για µετακίνηση των πολλών οπών της πλευράς-p προς την πλευρά-n.

22 Η επαφή pn σε Θερµοδυναµική Ισορροπία Για κάθε είδος φορέων: Tα ρεύµατα διάχυσης φορέων πλειονότητας προς τηναπέναντιπλευρά, αντισταθµίζονται από αντίθετα ρεύµατα ολίσθησης φορέων µειονότητας J N diffusion + J N drift = 0 J P diffusion + J P drift = 0 Από G. W. Neudeck, The PN Junction Diode, Addison-Wesley Ηεφαρµογήτάσης V A αυξάνει ή µειώνει εκθετικά τις συνιστώσες ρευµάτων διάχυσης

23 Ηεπαφή pnσεορθή πόλωση (V A >0) Μεγάλο ρεύµα ορθής πόλωσης (V A > 0) ~ qv A kt e V Α > 0µειώνει qv A τονφραγµό δυναµικού για διάχυση των φορέων πλειονότητας προς την απέναντι πλευρά εκθετική αύξησηρεύµατοςµε V A Από G. W. Neudeck, The PN Junction Diode, Addison-Wesley

24 Ανάστροφη πόλωση (V A <0) της pn Μικρό ρεύµα ανάστροφης πόλωσης (V A < 0) Από G. W. Neudeck, The PN Junction Diode, Addison-Wesley V Α < 0 αυξάνει qv A τονφραγµό δυναµικού για διάχυση των φορέων πλειονότητας προς την απέναντι πλευρά αποµένειτοανάστροφο (-Ι 0 ) ρεύµα ολίσθησης φορέων µειονότητας

25 Το κύκλωµα ρεύµατος στη δίοδο επαφής pn Από G. W. Neudeck, The PN Junction Diode, Addison-Wesley

26 Εκποµπήφωτόςαπόηµιαγωγούς Φωτόνια ενέργειας hν ν Eg εκπέµπονται από επανασυνδέσεις ηλεκτρονίωντηςζακαιοπώντηςζσ ελεύθερα ηλεκτρόνια hν ν Eg Eg οπές Ηεφαρµογήτάσηςορθήςπόλωσης (V A > 0)στηνεπαφή pnείναιοηλεκτρικός τρόπος (ηλεκτρική ένεση) για να παρέχονται ελεύθερα ηλεκτρόνια και οπές, σε LED και διόδους LASER e E C E V E Fp hν ν Eg qv A E C E Fn h E V

27 Οισύγχρονοι ίοδοιλέιζερ Οι δίοδοι λέιζερ είναι ειδικά κατασκευασµένες δίοδοι επαφών pn Με στρώµατα µεγαλύτερου ενεργειακού χάσµατος (µικρότερου δείκτη διάθλασης),π.χ. AlGaAs, σχηµατίζεταιέναςκυµατοδηγός Στην επαφή pn σχηµατίζονται κβαντικά πηγάδια (QWs), π.χ. AlGAs/GaAs/AlGaAs, για αποτελεσµατικότερη επανασύνδεση ηλεκτρονίων-οπών Κοπή των ψηφίδων ηµιαγωγού σε κατακόρυφα επίπεδα σχηµατίζει τους 2 καθρέπτες, από τους οποίους εξέρχεται η δέσµη του λέιζερ p+ p AlGaAs QWs n AlGaAs Υπόστρωµα n + GaAs Power (mw) QW AlGaAs/GaAs LDs 170 µm 220 µm 300 µm 340 µm 480 µm 1065 µm Current Density (KA/cm 2 )

28 Γιατί οι ηµιαγωγοί III-V εκπέµπουν «φως» Εκπέµπουν «φως» λόγω άµεσου ενεργειακού χάσµατος Ge Si GaAs Figure after Chelikowsky and Cohen, ref. 17 in Physics of Semiconductor devices, S. M. Sze, John Wiley & Sons, 1981

29 ίοδοιεκποµπήςφωτός LED : Light Emitting Diode LASER: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

30 ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ

31 Ηµιαγωγικέςετεροδοµές-νανοδοµές Τα σύγχρονα υλικά αποτελούνται από πολυστρωµατικές δοµές που συνδυάζουν διαφορετικούς ηµιαγωγούς, σε επαφή µεταξύ τους Αναπτύσσονται µε τεχνικές επιταξιακής ανάπτυξης (επίταξης), όπως οι Επίταξη µε Μοριακές έσµες (MBE) Εναπόθεση από Χηµικούς Ατµούς µε Μεταλλοργανικά Αέρια (MOCVDήMOVPE)

32 ΕΠΙΤΑΞΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Επίταξη: Αναπτύσσονται κρυσταλλικά στρώµατα πάνω σε κρυσταλλικό υπόστρωµα Η Επίταξη µε Μοριακές έσµες (ΜΒΕ) επιτρέπει την ελεγχόµενη εναπόθεση κλάσµατος ενός ατοµικού επιπέδου Επιταξιακά στρώµατα GaNτύπου-n Υπόστρωµα AlN Ga Al N Si

33 ΕπίταξηµεΜοριακές έσµες (ΜΒΕ)

34 Κρύσταλλοι και δισκία-υποστρώµατα Τµήµατα Κρυστάλλων (ingots) ισκία (wafers) -υποστρώµατα Ηµιαγωγών Αρχικά δισκία ηµιαγωγών ισκίο µετά την κατασκευή διατάξεων ή κυκλωµάτων Από µεγάλους κρυστάλλους µε κυλινδρικό σχήµα κόβονται τα δισκία (wafers) που είναι τα υποστρώµατα της επιταξιακής ανάπτυξης. Στην επιφάνεια τους κατασκευάζονται οι ηµιαγωγικές διατάξεις ή τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα.

35 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Η εναλλαγή στρωµάτων διαφορετικών ηµιαγωγών (µε διαφορετικό Εg) µεταβάλει την ενέργεια των ηλεκτρονίων και οπών στις διαφορετικές περιοχές, σχηµατίζοντας π.χ. τα κβαντικά πηγάδια (QW) z GaN InGaN GaN InGaN GaN InGaN QW QW QW GaN E G (ev) 2.8eV 3.4eV

36 Σχεδιασµός ηλεκτρικών-οπτικών ιδιοτήτων Οι ηµιαγωγικές ετεροδοµές παρουσιάζουν νέες ηλεκτρικές και οπτικές ιδιότητες σε σχέση µε τους ηµιαγωγούς που τις αποτελούν Παράδειγµα: σε δοµές κβαντικών πηγαδιών (QW) GaAs/AlGaAs, οι επανασυνδέσεις ηλεκτρονίων-οπών γίνονται στα λεπτά στρώµατα GaAs κι όχι τα παχύτερα στρώµατα AlGaAs. Επιπλέον, η ενέργεια των φωτονίων εξαρτάται από το πάχος των στρωµάτων GaAs (πλάτος του QW) 100Å 70Å 30Å eV AlGaAs GaAs 'Ενταση PL (a.u.) eV eV 2 1 Eνέργεια (ev) Οιεπανασυνδέσειςσεκρύσταλλο GaAsδίνουνφωτόνια hν E g =1.42 ev

37 ΟΙ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ III-ΝΙΤΡΙ ΙΑ

38 ΟιηµιαγωγοίΙΙΙ-Νιτρίδια N Ga AlN GaN InN Εg = 6.1 ev Εg = 3.4 ev Εg = 0.65 ev Εξαγωνική κρυσταλλική δοµή βουρτζίτη και τα κράµατα τους In x Ga 1-x N Al x Ga 1-x N In x Al 1-x N In x Al y Ga 1-y N

39 Χαρακτηριστικά των III-Νιτριδίων Άµεσο ενεργειακό χάσµα από IR έως DUV (0.65eV 6.1 ev) Υψηλή ταχύτητα κόρου των ηλεκτρονίων Υψηλό ηλεκτρικό πεδίο κατάρρευσης (µεγάλο Εg) Υψηλές θερµοκρασίες λειτουργίας, πάνωαπό 600 C (µεγάλο Εg) Πυροηλεκτρικές και πιεζοηλεκτρικές ιδιότητες Ισχυρή αντίσταση στη χηµική διάβρωση Βιοσυµβατότητα Επιτρέπουν µοναδικές εφαρµογέςηλεκτρονικής, οπτοηλεκτρονικής και αισθητήρων Συµβατικοί III-V

40 NOBEL ΦΥΣΙΚΗΣ Isamu Akasaki Meijo University, Nagoya University, Nagoya, Japan Prize share: 1/3 Hiroshi Amano Nagoya University, Nagoya, Japan Prize share: 1/3 Shuji Nakamura University of California, Santa Barbara, CA, USA Prize share: 1/3 The Nobel Prize in Physics 2014 was awarded jointly to Isamu Akasaki, Hiroshi Amano and Shuji Nakamura "for the invention of efficient blue light-emitting diodes which has enabled bright and energy-saving white light sources".

41 Amano & Akasaki 1986 LT AlN buffer

42 Amano & Akasaki 1986 AlN buffer

43 Amano, Akasaki Growth mechanism with AlN buffer

44 Amano, Akasaki Growth mechanism with AlN buffer 50nm AlN buffer layer growth at 600 C, then GaN growth at 1030 C

45 Nakamura 1991 GaN LT buffer

46 Nakamura 1991 two flow MOCVD

47 Nakamura 1991 LT GaN buffer Επίτευξη συµπαγών λεπτών υµενίων (film) GaN µε οµαλή επιφάνεια καιβελτιωµένεςηλεκτρικέςιδιότητες (αύξησηµ n, µείωση n)

48 Amano, Akasaki 1989 LEEBI Mg P-type

49 Amano, Akasaki 1989 LEEBI p-type

50 Amano, Akasaki 1989 First pn LED

51 Nakamura 1991 Mg activation

52 Nakamura 1991 Mg activation

53 Nakamura 1992 Mg doping explanation

54 Nakamura 1992 Mg doping explanation

55 Nakamura 1994 High brightness blue LED a light source that uniformly radiates one candela in all directions has a total luminous flux of 1 cd 4π sr = 4π cd sr lumens

56 Nakamura 1994 High brightness blue LED LED διπλής ετεροεπαφής InGaN/AlGaN Εικόνααπό Popular Science Background, Nobel Prize in Physics 2014, The Royal Swedish Academy of Sciences

57 White LEDs using phosphors / example

58 Phosphors for white LEDs

59 Phosphor converted LED

60 Evolution of commercial LEDs Εικόνααπό Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2014, The Royal Swedish Academy of Sciences

61 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΑΠΟ ΟΣΗ Εικόνααπό Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2014, The Royal Swedish Academy of Sciences

62 ΑΝΑΛΥΟΝΤΑΣΜΙΑΛΑΜΠΑ LED Ανάλυση λάµπας LED στο εργαστήριο µικροηλεκτρονικής από φοιτητές του µαθήµατος «Εισαγωγή στη Φυσική Ηµιαγωγικών ιατάξεων» το ακαδηµαϊκό έτος

63 ΦωτισµόςΣτερεάςΚατάστασης Emission λ(nm) Λευκή λάµπα LED που µελετήθηκε από φοιτητές του µαθήµατος «Εισαγωγή στη Φυσική Ηµιαγωγικών ιατάξεων» το

64 Ηλευκήλάµπα LED

65 1 πλακίδιο = 2 ψηφίδες LED Επαφές ψηφίδας

66 Αντίσταση ασφαλείας Κύκλωµα διπλής όψεως

67 ΕΡΕΥΝΑ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΟΜΑ ΑΜΙΚΡΟ & NANO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (OMNH)

68 ΟΜΑ ΑΜΙΚΡΟ & NANO ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ (OMNH) Ένα εργαστήριο στο Τµήµα Φυσικής ΠΚ Τµήµα Φυσικής Τοµέας Εφαρµοσµένης Φυσικής Α. Γεωργακίλας Ζ. Χατζόπουλος Ε. Ηλιόπουλος ~ 40 µέλη συνολικά MRG ΠΜΣ Μικροηλεκτρονικής Οπτοηλεκτρονικής ΙΤΕ Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής οµής και Λέιζερ Κ. Ζεκεντές Γ. Κωνσταντινίδης Η. Απεραθίτης ΠΚ Τµήµα Επιστήµης και Τεχνολογίας Υλικών Ν. Πελεκάνος Π. Σαββίδης

69 Microelectronics Research Group (MRG) III-V GaAs GaN Molecular Beam Epitaxy 200m 2 class-1000 Clean Rooms SiC Device Processing RIE PECVD DUV lithography E-beam lithography E-beam Evaporator Material Characterization AFM HR-XRD PL, µ-pl, ultrafast, etc. DLTS Hall FE-SEM Device Characterization I-V, C-V L-I RF ~20GHz

70 Επίλογος Οι ηµιαγωγοί χαρακτηρίζονται από την δυνατότητα ρύθµισης των ηλεκτρικών ιδιοτήτων τους Οι επαφές pn είναι οι διατάξεις που επιτρέπουν τη µετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε ακτινοβολία Τεχνικές επιταξιακής ανάπτυξης χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη των σύγχρονων ηµιαγωγικών υλικών που αποτελούνται από πολυστρωµατικές δοµές διαφορετικών υλικών (ετεροδοµές) Η αντιµετώπιση των προβληµάτων της ετεροεπιταξιακής ανάπτυξης GaN και η επίλυση του προβλήµατος δηµιουργίας υλικού τύπου-p, επέτρεψε να κατασκευαστούν µπλέ LED υψηλής λαµπρότητας, οδηγώντας στην απονοµή του Βραβείου Νόµπελ Φυσικής 2014 Με τη χρήση φοσφόρων που µετατρέπουν µέρος της µπλε ακτινοβολίας σε µεγαλύτερα µήκη κύµατος, έχουµε τις «λάµπες» LED εκποµπής λευκού φωτός

71 ΕρωτήσειςΙ Τι γνωρίζετε για την αγωγιµότητα των ηµιαγωγών και τις διαφορές της από τα µέταλλα και τους µονωτές ; Όλαταδείγµατατουηµιαγωγού Si θαέχουντηνίδιαειδικήαντίσταση;ανόχι, από τι καθορίζεται και σε ποια περιοχή τιµών µπορεί να κυµαίνεται. Τι λέµε τύπου-p και τύπου-n ηµιαγωγό και πως επιτυγχάνονται; Τι είναι η ηµιαγωγική διάταξη που καλείται επαφή pn ; Τι πολικότητα τάσης µεταξύ της πλευράς-p και της πλευράς-n πρέπει να εφαρµοσθεί για να περάσει µεγάλο ρεύµα µέσω της επαφής pn ; Εξηγείστε την σχέση ενεργειακού χάσµατος και ενέργειας φωτονίων που εκπέµπει ένα LED. Πόσα ev πρέπει να είναι το Eg για να εκπέµπεται ακτινοβολία µπλε χρώµατος ; Εξηγείστε γιατί ένα LED είναι επαφή pn. Υπάρχει ηµιαγωγός που εκπέµπει λευκό φώς ; Αν όχι, εξηγείστε πως κατασκευάζονται τα LED λευκού φωτός ;

72 ΕρωτήσειςΙΙ Ποιοί είναι οι ηµιαγωγοί ΙΙΙ-Νιτρίδια ; Σε τι διαφέρουν ως προς τους άλλους III- V ηµιαγωγούς (ενώσεις As, P, Sb) όσον αφορά τις τιµές ενεργειακού χάσµατος ; Σε ποιούς επιστήµονες απονεµήθηκε το βραβείο Νόµπελ Φυσικής το 2014 και για ποιοθέµα ; Τι είναι η επιταξιακή ανάπτυξη ; Εξηγείστε αν τα ηµιαγωγικά υλικά των βραβευθέντων αναπτύχθηκαν µε επιταξιακή ανάπτυξη, αναφέροντας το είδος υποστρώµατος και την επιταξιακή τεχνική. Με ποιούς τρόπους βελτίωσαν την κρυσταλλική ποιότητα των επιταξιακών στρωµάτων GaN οι βραβευθέντες ; Τι ήταν η µέθοδος Low Energy Electron Beam Irradiation για την επίτευξη GaN τύπου-p και τον σχηµατισµό των πρώτων επαφών pn και ποιοι την ανακάλυψαν ; Ποια πρακτική µέθοδος επίτευξης GaN τύπου-p ανακαλύφθηκε τελικά και από ποιόν ; Εξηγείστε τη φυσική αιτία που οι προσµίξεις Mg δεν έδιναν οπές στον κρύσταλλο GaN.

Ημιαγωγοί: από τη μικροηλεκτρονική στις λάμπες φωτισμού - Νόμπελ Φυσικής 2014

Ημιαγωγοί: από τη μικροηλεκτρονική στις λάμπες φωτισμού - Νόμπελ Φυσικής 2014 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής και ΙΗΔΛ, ΙΤΕ Ομάδα Μικρο & Νανο Ηλεκτρονικής (ΟΜΝΗ) Ηράκλειο, Κρήτη http://www.iesl.forth.gr/research/material/mrg/index.asp Ημιαγωγοί: από τη μικροηλεκτρονική στις

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1. Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική 1 Στοιχειακοί ηµιαγωγοί Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική Οµοιοπολικοί δεσµοί στο πυρίτιο Κρυσταλλική δοµή Πυριτίου ιάσταση κύβου για το Si: 0.543 nm Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα που θα καλυφθούν

Θέµατα που θα καλυφθούν Ηµιαγωγοί Semiconductors 1 Θέµατα που θα καλυφθούν Αγωγοί Conductors Ηµιαγωγοί Semiconductors Κρύσταλλοι πυριτίου Silicon crystals Ενδογενείς Ηµιαγωγοί Intrinsic semiconductors ύο τύποι φορέων για το ρεύµασεηµιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Αναπλ. Καθηγητής Γ. Συρροκώστας Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Μέταλλα: Μία ζώνη μερικώς γεμάτη ή μία ζώνη επικαλύπτει την άλλη Τα ηλεκτρόνια μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/

http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/ Δίοδος επαφής 1 http://www.electronics.teipir.gr /personalpages/papageorgas/ download/3/ 2 Θέματα που θα καλυφθούν Ορθή πόλωση Forward bias Ανάστροφη πόλωση Reverse bias Κατάρρευση Breakdown Ενεργειακά

Διαβάστε περισσότερα

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1

αγωγοί ηµιαγωγοί µονωτές Σχήµα 1 Η2 Μελέτη ηµιαγωγών 1. Σκοπός Στην περιοχή της επαφής δυο ηµιαγωγών τύπου p και n δηµιουργούνται ορισµένα φαινόµενα τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπεριφορά της επαφής pn ή κρυσταλλοδιόδου, όπως ονοµάζεται,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγή της δομής των ταινιών λόγω κραματοποίησης

Αλλαγή της δομής των ταινιών λόγω κραματοποίησης Αλλαγή της δομής των ταινιών λόγω κραματοποίησης Παράμετροι που τροποποιούν την δομή των ταινιών Σχηματισμός κράματος ή περισσοτέρων ημιαγωγών Ανάπτυξη ετεροδομών ή υπερδομών κβαντικός περιορισμός (quantum

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VLSI T echnol ogy ogy and Computer A r A chitecture Lab Γ Τσ ιατ α ο τ ύχ ύ α χ ς ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VLSI T echnol ogy ogy and Computer A r A chitecture Lab Γ Τσ ιατ α ο τ ύχ ύ α χ ς ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Ηµιαγωγοί VSI Techology ad Comuter Archtecture ab Ηµιαγωγοί Γ. Τσιατούχας ΒΑΣΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΙΚΡΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Διάρθρωση. Φράγμα δυναμικού. Ενεργειακές ζώνες Ημιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 2 Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα: 2 Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα: Η επαφή Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creatve Commos. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Ημιαγωγοί Θεωρία ζωνών Ενδογενής αγωγιμότητα Ζώνη σθένους Ζώνη αγωγιμότητας Προτεινόμενη βιβλιογραφία 1) Π.Βαρώτσος Κ.Αλεξόπουλος «Φυσική Στερεάς Κατάστασης» 2) C.Kittl, «Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ. Εργαστήριο Φυσικής IΙ. Μελέτη της απόδοσης φωτοβολταϊκού στοιχείου με χρήση υπολογιστή. 1. Σκοπός. 2. Σύντομο θεωρητικό μέρος ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Σκοπός Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι μία διάταξη ημιαγωγών η οποία μετατρέπει την φωτεινή ενέργεια που προσπίπτει σε αυτήν σε ηλεκτρική.. Όταν αυτή φωτιστεί με φωτόνια κατάλληλης συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ

Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ Άσκηση 5 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 1. ΓΕΝΙΚΑ Τα ηλιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή του φωτός (που αποτελεί μία μορφή ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας) σε ηλεκτρική ενέργεια. Κατασκευάζονται από

Διαβάστε περισσότερα

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος

2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος 2η Εργαστηριακή Άσκηση Εξάρτηση της ηλεκτρικής αντίστασης από τη θερμοκρασία Θεωρητικό μέρος Όπως είναι γνωστό από την καθημερινή εμπειρία τα περισσότερα σώματα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας

H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας Ανιχνευτές οπτοηλεκτρονικής H επεξεργασία πληροφορίας απαιτεί ανίχνευση πληροφορίας Ανίχνευση σημάτων με οπτικές συχνότητες (10 14 Hz) το φώς ηλεκτρικό σήμα ενίσχυση + ανίχνευση με FET, διπολικά τρανζίστορ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενεργειακές Ζώνες και Στατιστική Φορέων Φορτίου Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (2 nd Chapter) Εισαγωγή Στο προηγούμενο κεφάλαιο προσεγγίσαμε τους ημιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο της άσκησης

Περιεχόμενο της άσκησης Προαπαιτούμενες γνώσεις Επαφή p- Στάθμη Fermi Χαρακτηριστική ρεύματος-τάσης Ορθή και ανάστροφη πόλωση Περιεχόμενο της άσκησης Οι επαφές p- παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον επειδή βρίσκουν εφαρμογή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΑ ΙΚΤΥΑ - ΙΟ ΟΙ LASER ΥΠ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΒΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική. Ενότητα 2: Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Ηλεκτρονική. Ενότητα 2: Η επαφή pn. Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Ενότητα 2: Η επαφή Αγγελική Αραπογιάννη Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Περιεχόμενα ενότητας (1από2) Η δομή του ημιαγωγού Ενδογενής ημιαγωγός Οπές και ηλεκτρόνια Ημιαγωγός με προσμίξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση

ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ. Θεωρητικη αναλυση ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΑ Υλικα 3ο μεροσ Θεωρητικη αναλυση μεταλλα Έχουν κοινές φυσικές ιδιότητες που αποδεικνύεται πως είναι αλληλένδετες μεταξύ τους: Υψηλή φυσική αντοχή Υψηλή πυκνότητα Υψηλή ηλεκτρική και θερμική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ. Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Γ. Λευθεριώτης Επικ. καθηγητής Αγωγοί- μονωτές- ημιαγωγοί Ενεργειακά διαγράμματα ημιαγωγού Ηλεκτρόνια (ΖΑ) Οπές (ΖΣ) Ενεργειακό χάσμα και απορρόφηση hc 1,24 Eg h Eg ev m max max Χρειάζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ενότητα 3: Δίοδος Επαφής Δρ. Δημήτριος Γουστουρίδης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε Κάντε

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του

Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του L.E.D Δίοδος Εκπομπής Φωτός, (LED, Light Emitting Diode), αποκαλείται ένας ημιαγωγός ο οποίος εκπέμπει φωτεινή ακτινοβολία στενού φάσματος όταν του παρέχεται μία ηλεκτρική τάση κατά τη φορά ορθής πόλωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ

Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ Ηλεκτρονική Φυσική (Εργαστήριο) ρ. Κ. Ι. ηµητρίου ΙΟ ΟΙ Για να κατανοήσουµε τη λειτουργία και το ρόλο των διόδων µέσα σε ένα κύκλωµα, θα πρέπει πρώτα να µελετήσουµε τους ηµιαγωγούς, υλικά που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική

Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική Ηλεκτρονική Φυσική & Οπτικοηλεκτρονική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Ενότητα 2: Φυσική Ημιαγωγών Δρ. Δημήτριος Γουστουρίδης Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

4. Παρατηρείστε το ίχνος ενός ηλεκτρονίου (click here to select an electron

4. Παρατηρείστε το ίχνος ενός ηλεκτρονίου (click here to select an electron Τα ηλεκτρόνια στα Μέταλλα Α. Χωρίς ηλεκτρικό πεδίο: 1. Τι είδους κίνηση κάνουν τα ηλεκτρόνια; Τα ηλεκτρόνια συγκρούονται μεταξύ τους; 2. Πόσα ηλεκτρόνια περνάνε προς τα δεξιά και πόσα προς τας αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED

ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED ΑΣΚΗΣΗ 15 Μελέτη φωτοδιόδου (φωτοανιχνευτή) και διόδου εκπομπής φωτός LED Απαραίτητα όργανα και υλικά 15.1 Απαραίτητα όργανα και υλικά 1. LED, Φωτοδίοδοι (φωτοανιχνευτές). 2. Τροφοδοτικό με δύο εξόδους.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ : Ηλεκτρονική δομή των ενεργειακών ταινιών Ε(k) διαφόρων ημιαγωγών Άμεσο και έμμεσο ενεργειακό χάσμα Ταινία αγωγιμότητας και ηλεκτρόνιαταινία

Διαβάστε περισσότερα

Υ53 Τεχνολογία Κατασκευής Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design

Υ53 Τεχνολογία Κατασκευής Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων. Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design Υ53 Τεχνολογία Κατασκευής Μικροηλεκτρονικών Κυκλωμάτων Δεληγιαννίδης Σταύρος Φυσικός, MsC in Microelectronic Design TEI Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. 1 Εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ E-mail: gtsigaridas@teilam.gr ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΔΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ LASER ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ & ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ «Ίσως το φως θα ναι μια νέα τυραννία. Ποιος ξέρει τι καινούρια πράγματα θα δείξει.» Κ.Π.Καβάφης ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ LASER Εισαγωγικές Έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED. Αρ. Τσίπουρας, Phd   ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 6ο Φωτοπηγές Φωτοεκπέμπουσες δίοδοι LED Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa.gr 1 Περιεχόμενα Παραγωγή φωτός Απαιτούμενα χαρακτηριστικά φωτοπηγών Λειτουργία LED 2 Εκπομπή φωτός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου

ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 7 Μέτρηση ωμικής αντίστασης και χαρακτηριστικής καμπύλης διόδου 7. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Τροφοδοτικό DC.. Πολύμετρα (αμπερόμετρο, βολτόμετρο).. Πλακέτα για την

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο

Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Εφαρμογές των Laser στην Φ/Β τεχνολογία: πιο φτηνό ρεύμα από τον ήλιο Μιχάλης Κομπίτσας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ινστιτούτο Θεωρ./Φυσικής Χημείας (www.laser-applications.eu) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 1.

Διαβάστε περισσότερα

5. Ημιαγωγοί και επαφή Ρ-Ν

5. Ημιαγωγοί και επαφή Ρ-Ν 5. Ημιαγωγοί και επαφή Ρ-Ν Thomas Zimmer, University of Bordeaux, France Περιεχόμενα Φυσικό υπόβαθρο των ημιαγωγών... 2 Ο ενδογενής ημιαγωγός... 6 Ο εξωγενής ημιαγωγός... 7 ημιαγωγός n-τύπου... 7 ημιαγωγός

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ενότητα 3: Φωτοβολταϊκά Συστήματα Γεώργιος Λευθεριώτης, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Σκοποί ενότητας Εισαγωγή στη φυσική των ημιαγωγών και της επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος

Φωτοδίοδος. 1.Σκοπός της άσκησης. 2.Θεωρητικό μέρος Φωτοδίοδος 1.Σκοπός της άσκησης Ο σκοπός της άσκησης είναι να μελετήσουμε την συμπεριφορά μιας φωτιζόμενης επαφής p-n (φωτοδίοδος) όταν αυτή είναι ορθά και ανάστροφα πολωμένη και να χαράξουμε την χαρακτηριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ6 ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕ- ΝΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΕΚΠΕΜΠΟΥΣΩΝ ΙΟ ΩΝ (LEDS) Γ. Μήτσου Α. Θεωρία 1. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά

7.a. Οι δεσμοί στα στερεά ΤΕΤΥ Σύγχρονη Φυσική Κεφ. 7-1 Κεφάλαιο 7. Στερεά Εδάφια: 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά 7.b. Η θεωρία των ενεργειακών ζωνών 7.c. Νόθευση ημιαγωγών και εφαρμογές 7.d. Υπεραγωγοί 7.a. Οι δεσμοί στα στερεά Με

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 Η ΙΟ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ

Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-482) 1 Η ΙΟ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ Εισαγωγή στη Μικροηλεκτρονική (ΕΤΥ-48) 1 Η ΙΟ ΟΣ ΕΠΑΦΗΣ Κατά τη δηµιουργία µιας -n επαφής αρχικά υπάρχουν µόνο οπές στην -περιοχή και µόνο ηλεκτρόνια στην n-περιοχή. Οι οπές µε τα αρνητικά ιόντα της πρόσµιξης

Διαβάστε περισσότερα

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών

Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ατομική και ηλεκτρονιακή δομή των στερεών Ημιαγωγοί Διδάσκων : Επίκουρη Καθηγήτρια Χριστίνα Λέκκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από

Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από Δίοδοι Ορισμός της διόδου - αρχή λειτουργίας Η δίοδος είναι μια διάταξη από ημιαγώγιμο υλικό το οποίο επιτρέπει την διέλευση ροής ρεύματος μόνο από την μία κατεύθυνση, ανάλογα με την πόλωσή της. Κατασκευάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση

Το υποσύστηµα αίσθησης απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά µεγέθη γενική δοµή και συγκρότηση Το υποσύστηµα "αίσθησης" είσοδοι της διάταξης αντίληψη του "περιβάλλοντος" τροφοδοσία του µε καθορίζει τις επιδόσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener

ΤΕΙ - ΧΑΛΚΙ ΑΣ 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ. ίοδος zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener. Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου Zener 4. Ειδικές ίοδοι - Ι.Σ. ΧΑΛΚΙΑ ΗΣ διαφάνεια 1 4. ΕΙ ΙΚΕΣ ΙΟ ΟΙ ίοδος zener Χαρακτηριστική καµπύλη διόδου zener Τάση Zener ( 100-400 V για µια απλή δίοδο) -V Άνοδος Ι -Ι Κάθοδος V Τάση zener V Z I Ζ 0,7V

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά υλικά. Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα.

Ηλεκτρονικά υλικά. Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. Ηλεκτρονικά υλικά ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Ηλεκτρική αγωγιµότητα στερεού είναι η ευκολία, µε την οποία άγει το ηλεκτρικό ρεύµα. ιάκριση υλικών µε βάση τον τρόπο µεταβολής της ηλεκτρικής αγωγιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 1ο : ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ

ΜΑΘΗΜΑ 1ο : ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΜΑΘΗΜΑ 1ο : ΗΜΙΑΓΩΓΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΗΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΠΥΡΙΤΙΟΥ ΙΑΚΡΙΣΗ ΥΟ ΤΥΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΣΜΙΞΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ MsC in Telecommunications 1 ΑΓΩΓΟΙ Στοιβάδα σθένους

Διαβάστε περισσότερα

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n

Επαφή / ίοδος p- n. Σχήµα 1: Επαφή / ίοδος p-n Επαφή / ίοδος p- n 1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟ ΟΥ p-n ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Επαφή p-n ή ένωση p-n δηµιουργείται στην επιφάνεια επαφής ενός ηµιαγωγού-p µε έναν ηµιαγωγό-n. ίοδος p-n ή κρυσταλλοδίοδος είναι το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ανανεώσιμες Μορφές Ενέργειας Ενότητα 3, 4: Φωτοβολταϊκά Πλαίσια Ελευθέριος Αμανατίδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Χημικών Μηχανικών Περιεχόμενα ενότητας Φωτοβολταϊκό Φαινόμενο Ημιαγωγοί και απορρόφηση φωτονίων

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός

Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας. Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Μετρήσεις Διατάξεων Laser Ανιχνευτές Σύμφωνης Ακτινοβολίας Ιωάννης Καγκλής Φυσικός Ιατρικής Ακτινοφυσικός Maximum Permissible Exposure (MPE) - Nominal Hazard Zone (NHZ) Μέγιστη Επιτρεπτή Έκθεση (MPE) Το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αγωγιμότητα σε ημιαγωγούς Δρ. Ιούλιος Γεωργίου Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (1 st Chapter) Τρέχον περιεχόμενο Αγωγή ηλεκτρικών φορτίων σε ημιαγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΟΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΣΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α. ηµουλάς Εργαστήριο ΜΒΕ Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Συµβολή των ηλεκτρονικών υλικών στην ανάπτυξη των συστηµάτων πληροφορικής Τρανσίστορ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00. Αίθουσα: Υδραυλική Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΙΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ: ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΜΕΡΟΣ Α) Ώρες Διδασκαλίας: Τρίτη 9:00 12:00 Αίθουσα: Υδραυλική Διδάσκων: Δρ. Εμμανουήλ Σουλιώτης, Φυσικός Επικοινωνία: msouliot@hotmail.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αρχικό υλικό. *στάδια επίπεδης τεχνολογίας. πλακίδιο Si. *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si

ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. αρχικό υλικό. *στάδια επίπεδης τεχνολογίας. πλακίδιο Si. *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si ΕΠΙΠΕΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ αρχικό υλικό + *στάδια επίπεδης τεχνολογίας πλακίδιο Si *ακολουθία βημάτων που προσθέτουν ή αφαιρούν υλικά στο πλακίδιο Si οξείδωση εναπόθεση διάχυση φωτολιθογραφία φωτοχάραξη Παραγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΙ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ Για τον καλύτερο προσδιορισµό των µεγεθών που χρησιµοποιούµε στις εξισώσεις, χρησιµοποιούµε τους παρακάτω συµβολισµούς

Διαβάστε περισσότερα

Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία

Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ Ινστιτούτο Επιστήµης Υλικών Νανοτεχνολογία και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Ν. Μπούκος Αυτός ο κόσµος ο µικρός, ο µέγας. Περίγραµµα Εισαγωγή - Κίνητρα Νανοτεχνολογία Σχέση παρασκευής-µικροδοµήςιδιοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη. Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους

Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη. Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους Γιάννης Λιαπέρδος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Κριτική Ανάγνωση: Αγγελική Αραπογιάννη Επιμέλεια πολυμεσικού διαδραστικού υλικού: Γιώργος Θεοφάνους Copyright ΣΕΑΒ, 2015 Το παρόν έργο αδειοδοτείται υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ενεργειακές Ζώνες και Στατιστική Φορέων Φορτίου Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (2 nd Chapter) Ενεργειακές στοιβάδες προσμίξεων Η εισαγωγή προσμίξεων σε

Διαβάστε περισσότερα

Φώραση Οπτικών Σηµάτων

Φώραση Οπτικών Σηµάτων Φώραση Οπτικών Σηµάτων Η φώραση γίνεται στο µέρος του δέκτη. Οι δέκτες καθορίζονται από το είδος διαµόρφωσης Αποτελούνται από φωτοδίοδο και ακολουθούνται από ενισχυτική διάταξη και ένα κύκλωµα απόφασης.

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146

ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Φωτονικά Υλικά ιδάσκων: Λευτέρης Λοιδωρίκης Π1 0-7146 Τεχνολογίες φωτός σήμερα Το φώς έχει εισχωρήσει προ πολλού στη ζωή μας Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Καλύπτει πολύ μεγάλο φάσμα Συστατικά τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Overview of optoelectronic devices

Overview of optoelectronic devices Overview of optoelectronic devices LEDs Laser diodes Optical amplifiers Photodetectors Photovoltaics-Solar Cells Light Modulators ίοδος εκποµπής φωτός ιάταξη που εκπέµπει αυθόρµητα φως λόγω έγχυσης των

Διαβάστε περισσότερα

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev.

Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. Οι ακτίνες Χ είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία µε λ [10-9 -10-12 m] (ή 0,01-10Å) και ενέργεια φωτονίων kev. To ορατό καταλαµβάνει ένα πολύ µικρό µέρος του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος: 1,6-3,2eV. Page 1

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή φορτίων χώρου

Περιοχή φορτίων χώρου 1. ΔΙΟΔΟΙ (ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ) 1.1. Γενικά Η δίοδος αποτελείται από έναν ημιαγωγό τύπου «p» (φορείς πλειονότητας: οπές) και έναν ημιαγωγό τύπου «n» (φορείς πλειονότητας: ηλεκτρόνια). Γύρω από την επαφή

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΟΦΙΚΙΤΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΙΙΙ-ΝΙΤΡΙΔΙΩΝ» ΣΕ ΕΤΕΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΟΦΙΚΙΤΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΙΙΙ-ΝΙΤΡΙΔΙΩΝ» ΣΕ ΕΤΕΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΣΟΦΙΚΙΤΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΤΕΡΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΝΑΝΟΔΟΜΕΣ ΙΙΙ-ΝΙΤΡΙΔΙΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι χημικοί αισθητήρες είναι σημαντικά όργανα ανάλυσης που χρησιμοποιούνται για τον

Διαβάστε περισσότερα

Π. Κοράλλη 1, S. Fiat 4, Μ. Κομπίτσας 2, İ. Polat 3, E. Bacaksiz 3 και Δ. Ε. Μανωλάκος 1

Π. Κοράλλη 1, S. Fiat 4, Μ. Κομπίτσας 2, İ. Polat 3, E. Bacaksiz 3 και Δ. Ε. Μανωλάκος 1 ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Π. Κοράλλη 1, S. Fiat 4, Μ. Κομπίτσας 2, İ. Polat 3, E. Bacaksiz 3 και Δ. Ε. Μανωλάκος 1 1 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα - 6 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεγειακού χασματος στο Γερμάνιο

Πείραμα - 6 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεγειακού χασματος στο Γερμάνιο Πείραμα - 6 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεγειακού χασματος στο Γερμάνιο 1 Η ηλεκτρική αγωγιμότητα και η μέτρηση του ενεργειακού χάσματος στο Γερμάνιο 1.1 Αρχή της άσκησης Η ηλεκτρική αγωγιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινοβολία Φωτοδιόδων Εκπομπής και άλλων πηγών φωτός. Πείραμα - 3. Ακτινοβολία Φωτοδιόδων Εκπομής και άλλων πηγών φωτός

Ακτινοβολία Φωτοδιόδων Εκπομπής και άλλων πηγών φωτός. Πείραμα - 3. Ακτινοβολία Φωτοδιόδων Εκπομής και άλλων πηγών φωτός Πείραμα - 3 Ακτινοβολία Φωτοδιόδων Εκπομής και άλλων πηγών φωτός 1 Ακτινοβολία Φωτοδιόδων Εκπομπής και άλλων πηγών φωτός 1.1 Αρχή της άσκησης Σκοπός αυτής της άσκησης είναι η μέτρηση του φάσματος της ακτινοβολίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός: ημιαγωγοί είναι τα στερεά που έχουν χάσμα το οποίο όμως είναι αρκετά μικρό (E g

Ορισμός: ημιαγωγοί είναι τα στερεά που έχουν χάσμα το οποίο όμως είναι αρκετά μικρό (E g 1. Ημιαγωγοί Υλη: 1.1 έως και 1.5, Παράρτημα Hall Ε. Κ. Παλούρα Ορισμός: ημιαγωγοί είναι τα στερεά που έχουν χάσμα το οποίο όμως είναι αρκετά μικρό (E g ev ) ώστε να έχουν μετρήσιμη αγωγιμότητα σε θερμοκρασίες

Διαβάστε περισσότερα

Το πυρίτιο είναι ο πιο σημαντικός ημιαγωγός για τα ηλεκτρονικά στοιχεία σήμερα

Το πυρίτιο είναι ο πιο σημαντικός ημιαγωγός για τα ηλεκτρονικά στοιχεία σήμερα Τα Hμιαγώγιμα υλικά Το πυρίτιο είναι ο πιο σημαντικός ημιαγωγός για τα ηλεκτρονικά στοιχεία σήμερα 200 mm and 300 mm Si wafers. GaAs χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικές και οπτοηλεκτρονικές εφαρμογές υψηλής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΤΟΜΟΥ Η

ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΤΟΜΟΥ Η ΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗ ΑΤΟΜΟΥ Η Ε τελ > Ε αρχ ΔΙΕΓΕΡΣΗ Ε τελ > 0 ΙΟΝΙΣΜΟΣ Ε τελ < Ε αρχ ΑΠΟΔΙΕΓΕΡΣΗ Ε e > 0 :Το e - κινείταιελεύθεραέξω απότοπεδίοτουπυρήνα Μη Δέσμιο e - Ε e = 0 : Το e - είναι έτοιμο να

Διαβάστε περισσότερα

Πείραμα - 7 Η Χαρακτηριστικές Καμπύλες Ενός Ηλιακού Φωτοκύτταρου

Πείραμα - 7 Η Χαρακτηριστικές Καμπύλες Ενός Ηλιακού Φωτοκύτταρου Πείραμα - 7 Η Χαρακτηριστικές Καμπύλες Ενός Ηλιακού Φωτοκύτταρου Η Χαρακτηριστικές Καμπύλες Ενός Ηλιακού Φωτοκύτταρου 1 Η Χαρακτηριστικές Καμπύλες Ενός Ηλιακού Φωτοκύτταρου 1.1 Αρχή της άσκησης Το φωτοβολταϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΔΙΟΔΟΙ Επαφή ΡΝ Σε ένα κομμάτι κρύσταλλο πυριτίου προσθέτουμε θετικά ιόντα 5σθενούς στοιχείου για τη δημιουργία τμήματος τύπου Ν από τη μια μεριά, ενώ από την

Διαβάστε περισσότερα

Light Amplification by Stimulated Emission

Light Amplification by Stimulated Emission Light Amplification by Stimulated Emission Ο όρος λέιζερ προέρχεται από το αγγλικό ακρωνύμιο Laser: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) που αποδίδεται στα ελληνικά ως ενίσχυση φωτός

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2ο -3o Στοιχεία φυσικής στερεάς κατάστασης - Ημιαγωγοί Επαφές Αρ. Τσίπουρας, Phd

Μάθημα 2ο -3o Στοιχεία φυσικής στερεάς κατάστασης - Ημιαγωγοί Επαφές Αρ. Τσίπουρας, Phd ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 2ο -3o Στοιχεία φυσικής στερεάς κατάστασης - Ημιαγωγοί Επαφές Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa.gr 1 Περιεχόμενα Φυσικά χαρακτηριστικά διατάξεων στερεάς κατάστασης Πολυπλοκότητα

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρία του Sommerfeld ή jellium model (συνέχεια από το 1 ο μάθημα).

Θεωρία του Sommerfeld ή jellium model (συνέχεια από το 1 ο μάθημα). MA8HMA _08.doc Θεωρία του Sommerfeld ή jellium model (συνέχεια από το ο μάθημα). Τα e καταλαμβάνουν ενεργειακές στάθμες σύμφωνα με την αρχή του Pauli και η κατανομή τους για Τ0 δίδεται από τη συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή φορτίων χώρου

Περιοχή φορτίων χώρου 1. ΔΙΟΔΟΙ 1.1. Γενικά Η δίοδος αποτελείται από έναν ημιαγωγό τύπου «p» (φορείς πλειονότητας: οπές) και έναν ημιαγωγό τύπου «n» (φορείς πλειονότητας: ηλεκτρόνια). Γύρω από την επαφή p-n, δημιουργείται μια

Διαβάστε περισσότερα

E. K. Παλούρα οπτοηλεκτρονική_4radiat_tr_led.doc

E. K. Παλούρα οπτοηλεκτρονική_4radiat_tr_led.doc Ακτινοβόλες μεταπτώσεις Φωταύγεια (luminescence) : εκπομπή ακτινοβολίας από ένα στερεό όταν του παρέχεται κάποιας μορφής ενέργεια. Photoluminescence οπτική διέγερση, απορρόφηση φωτονίων Cathodoluminescence

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΗΜΙΑΓΩΓΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΜΑΡΙΑ Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ

Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Διάλεξη 10: Ακτίνες Χ Ένταση Roentgen (1895): Παρατήρησε ότι όταν ταχέα ηλεκτρόνια πέσουν σε υλικό στόχο παράγεται ακτινοβολία, που ονομάστηκε ακτίνες Χ, με τις εξής ιδιότητες: Ευθύγραμμη διάδοση ακόμη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΗΜΙΑΓΩΓΙΚΗ ΙΟ ΟΣ 1 1-1 Ενεργειακές Ζώνες 3 1-2 Αµιγείς και µη Αµιγείς Ηµιαγωγοί 5 ότες 6 Αποδέκτες 8 ιπλοί ότες και Αποδέκτες 10 1-3 Γένεση, Παγίδευση και Ανασύνδεση Φορέων 10 1-4 Ένωση pn

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 LASER. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/~katsiki Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Ενίσχυση Φωτός με Επαγόμενη Εκπομπή Ακτινοβολίας wikipedia Το πρώτο κατασκευάστηκε

Διαβάστε περισσότερα

L.A.S.E.R. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

L.A.S.E.R. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation L.A.S.E.R. Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Σύµφωνο Ενισχυµένο Φώς από Εξαναγκασµένη Εκποµπή Α) Αρχή λειτουργίας και σύντοµη ιστορική ανασκόπηση Β) Τί ξεχωρίζει το LASER από τις

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κ. ΠΑΛΟΎΡΑ Ημιαγωγοί 1. Ημιαγωγοί. Το 1931 ο Pauli δήλωσε: "One shouldn't work on. semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really

Ε. Κ. ΠΑΛΟΎΡΑ Ημιαγωγοί 1. Ημιαγωγοί. Το 1931 ο Pauli δήλωσε: One shouldn't work on. semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really Ημιαγωγοί Ανακαλύφθηκαν το 190 Το 191 ο Pauli δήλωσε: "Oe should't work o semicoductors, that is a filthy mess; who kows if they really exist!" Πιο ήταν το πρόβλημα? Οι ανεπιθύμητες προσμείξεις Το 1947

Διαβάστε περισσότερα

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com

Βρέντζου Τίνα Φυσικός Μεταπτυχιακός τίτλος: «Σπουδές στην εκπαίδευση» ΜEd Email : stvrentzou@gmail.com 1 2.4 Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η αντίσταση ενός αγωγού Λέξεις κλειδιά: ειδική αντίσταση, μικροσκοπική ερμηνεία, μεταβλητός αντισ ροοστάτης, ποτενσιόμετρο 2.4 Παράγοντες που επηρεάζουν την

Διαβάστε περισσότερα

3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers)

3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers) - 103-3.4.7 Lasers ηµιαγωγών ( ιοδικά Lasers) Οι Lasers γενικά µπορεί να θεωρηθούν σαν µονάδες παραγωγής οπτικών σηµάτων πολύ υψηλής φέρουσας συχνότητας. Π.χ. η συχνότητά τους στην ορατή περιοχή του φάσµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Περιληπτική θεωρητική εισαγωγή α) Τεχνική zchralski Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάπτυξης μονοκρυστάλλων πυριτίου (i), αρίστης ποιότητας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 17. Περίθλαση µε Laser

ΑΣΚΗΣΗ 17. Περίθλαση µε Laser ΑΣΚΗΣΗ 17 Περίθλαση µε Laser ΣΥΣΚΕΥΕΣ: Οπτική τράπεζα µε οθόνη, πηγή Laser, φράγµα, σχισµή, διάφραγµα µε τρύπα στην οποία στερεώνεται λεπτό σύρµα, µικρόµετρο, µέτρο. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Συµβολή φωτός:

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 4 ίοδος Zener

Άσκηση 4 ίοδος Zener Άσκηση 4 ίοδος Zener Εισαγωγή Σκοπός Πειράµατος Στην εργαστηριακή άσκηση 2 µελετήθηκε η δίοδος ανόρθωσης η οποία είδαµε ότι λειτουργεί µονάχα εάν πολωθεί ορθά. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της φωτοεκπέµπουσας

Διαβάστε περισσότερα

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών

Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών Physical vapor deposition (PVD)-φυσική εναπόθεση ατμών Μηχανισμός: Το υμένιο αναπτύσσεται στην επιφάνεια του υποστρώματος με διαδικασία συμπύκνωσης από τους ατμούς του. Στις μεθόδους PVD υπάγονται: Evaporation,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 10o. φωτοφωρατές

ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ. Μάθημα 10o. φωτοφωρατές ΟΠΤΙΚΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Μάθημα 10o φωτοφωρατές Αρ. Τσίπουρας, Phd Email: aris@di.uoa.gr 1 Περιεχόμενα 2 Φωτοδέκτες- φωτοφωρατές Υλικά φωτοφωρατών Χαρακτηριστικές παράμετροι φωτοφωρατών Τύποι φωτοφωρατών Τυπο

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας

Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Χαρακτηρισμός και μοντέλα τρανζίστορ λεπτών υμενίων βιομηχανικής παραγωγής: Τεχνολογία μικροκρυσταλλικού πυριτίου χαμηλής θερμοκρασίας Υποψήφιος Διδάκτορας: Α. Χατζόπουλος Περίληψη Οι τελευταίες εξελίξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Διοδική Επαφή p- n

ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Διοδική Επαφή p- n ΑΡΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Διοδική Επαφή p- n Required Text: Microelectronic Devices, Keith Leaver (3 rd Chapter) Τρέχον περιεχόμενο Η δίοδος σε ισορροπία Επίδραση της πόλωσης Περιοχές λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης

Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης Η κύριες διαφορές μεταξύ της ανάπτυξης από το τήγμα και της επιταξιακής ανάπτυξης προκύπτουν από την παρουσία του υποστρώματος και ειδικότερα τις εξής παραμέτρους:

Διαβάστε περισσότερα

Νανοδομημένοι Σύνθετοι Ημιαγωγοί για Καινοτόμες Εφαρμογές στο Φωτισμό και την Ενέργεια

Νανοδομημένοι Σύνθετοι Ημιαγωγοί για Καινοτόμες Εφαρμογές στο Φωτισμό και την Ενέργεια Κύκλος ενημερωτικών διαλέξεων για Φοιτητές και Φοιτήτριες με τίτλο: «Η Έρευνα στο Τμήμα Φυσικής» Νανοδομημένοι Σύνθετοι Ημιαγωγοί για Καινοτόμες Εφαρμογές στο Φωτισμό και την Ενέργεια Γιώργος Δημητρακόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC

6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC 6η Εργαστηριακή Άσκηση Μέτρηση διηλεκτρικής σταθεράς σε κύκλωµα RLC Θεωρητικό µέρος Αν µεταξύ δύο αρχικά αφόρτιστων αγωγών εφαρµοστεί µία συνεχής διαφορά δυναµικού ή τάση V, τότε στις επιφάνειές τους θα

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας

Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας Μέτρηση μήκους κύματος μονοχρωματικής ακτινοβολίας Όταν φωτεινή δέσμη φωτός συναντά στην πορεία του εμπόδια ή περνάει από λεπτές σχισμές υφίσταται περίθλαση, φτάνει δηλαδή σε σημεία που δεν προβλέπονται

Διαβάστε περισσότερα

Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης

Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης Τα αρχικά στάδια της επιταξιακής ανάπτυξης 1 Bulk versus epitaxial growth Η κύριες διαφορές μεταξύ της ανάπτυξης από το τήγμα και της επιταξιακής ανάπτυξης προκύπτουν από την παρουσία του υποστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Υλικών. Δρ. Ηλίας Σταθάτος

Τεχνολογία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Υλικών. Δρ. Ηλίας Σταθάτος Τεχνολογία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Υλικών Δρ. Ηλίας Σταθάτος Οι ιδιότητες των υλικών μελετώνται από την Επιστήμη των Υλικών Η αξιοποίηση των δεδομένων τηε Επιστήμης των Υλικών για τεχνολογικούς σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠAIΔΕYΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΛΑΜΙΑΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΖΩΝΕΣ Το ηλεκτρικό πεδίο Εξ ορισµού ηλεκτρικό πεδίο είναι ο χώρος που έχει

Διαβάστε περισσότερα

10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης"

10η Ενότητα: Το υποσύστημα αίσθησης 10η Ενότητα: Το υποσύστημα "αίσθησης" απαιτήσεις και επιδόσεις φυσικά μεγέθη γενική δομή και συγκρότηση ΤΕΙ Πειραιά Καθηγητής Γ. Χαμηλοθώρης ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ ISL I nt el l i gent Syst ems Lab 1 Το υποσύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή

Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Εισαγωγή Ιστορική Αναδροµή Τα θερµοηλεκτρικά είναι διατάξεις (συσκευές) οι οποίες µπορούν και µετατρέπουν τη θερµική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια και το αντίθετο (ηλεκτρική σε θερµική). Θερµοηλεκτρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Κ. Παλούρα ΦΣΚ Εισαγωγικές έννοιες

Ε. Κ. Παλούρα ΦΣΚ Εισαγωγικές έννοιες 1. Ημιαγωγοί Ε. Κ. Παλούρα ΦΣΚ 013 1 Εισαγωγικές έννοιες Ορισμός: ημιαγωγοί είναι τα στερεά που έχουν χάσμα αρκετά μικρό (E g ev ) ώστε να έχουν μετρήσιμη αγωγιμότητα σε θερμοκρασίες μικρότερες από το

Διαβάστε περισσότερα