Στο Πλειόκαινο, περ χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια π.χ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Στο Πλειόκαινο, περ. 3.500.000 χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια-10.000 π.χ."

Transcript

1 Γεωλογικές Χρονολογίες (ιστορία της γης) Καινοζωϊκός Αιών -Τριτογενές = 65-2 εκατ. χρόνια πριν Τα τέλη του Τριτογενούς: Νεογενές = 20-5 εκατ. χρόνια πριν Τέλος Νεογενούς = Πλειόκαινο = 5-2 εκατ. χρόνια πριν Στο Πλειόκαινο, περ χρόνια: πρώτη εμφάνιση ανθρώπου (Αφρική) -Τεταρτογενές - Πλειστόκαινο = από 2 εκατ. χρόνια π.χ. Στο Πλειστόκαινο, εμφάνιση του ανθρώπου σε διάφορες περιοχές και σε διάφορες χρονολογίες. Στην Ελλάδα ευρήματα: περ / π.χ. Αρχαιολογικές Χρονολογίες (ιστορία του ανθρώπου) Αρχίζουν στο τέλη του Πλειόκαινου σε μερικές περιοχές και σε άλλες κατά τη διάρκεια του Πλειστόκαινου = Επογή του Λίθου Ελλάδα Παλαιολιθική Εποχή Κατώτερη (Αρχαιότερη) Παλαιολιθική: / π.χ. Μέση Παλαιολιθική: π.χ. Ανώτερη Παλαιολιθική: π.χ. Μεσολιθική Εποχή π.χ. Νεολιθική Εποχή Α- Προκεραμεική: π.χ. Αρχαιότερη Νεολιθική: /5600 π.χ. Μέση ΝΑ: 5800/ π.χ. Νεότερη ΝΛ: π.χ. [ΝΝ- Προδιμηνιακές φάσεις: /4800 π.χ. ΝΝ - Διμηνιακές φάσεις: 4900/ π.χ.] Τελική ΝΛ ή Χαλκολιθική: π.χ.

2 ΧΡΟΝΟΛΟΓΠ Σ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ-ΑΡΧΑΙΟΛΟΠΚΕΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΕΣ - "7 i ΑΙNO ΕΠΟΧΗ ΜΕΤΑΛΛΩΝ j OΛ OKJ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΜΕΣΟΛΙΘΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ ΑΝΩΤΕΡΟ. ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΟ ΜΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΗ Homo Sapiens- Sapiens Homo Neanderthal Επιγκραβέτια Μαγδαλήνια Σολουτραία Γκραβέτια Ωρινιάκια Μουστέρια! ΜΕΣΟ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝ Ο )ΛΙΘΙΚΗ Αρχαϊκός Homo Sapiens Αχελαία ΙΣΤΟΚΑΙΝΟ Ή ΠΑΛΑΙΟ Homo Erectus ι Pebble Culture ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΕ ΚΑΤΩΤΕΙ Homo Habilis Αυστραλοπίθηκος

3 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: 3300/ π.χ ΠΡΩΙΜΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ : 3300/ /1900 π Χ, Ηπειρωτική Ελλάδα = Πρωτοελλαδική περίοδος ΠΕΙ: πΧ: «Ταλιώτη» και «Εύτρηση» ΠΕ II: /2400 π.χ.: «Λέρνα III» Λέρνα III, Κολόνα III Αίγινας, Αγ.Ειρήνη II Κέας, Φυλακωπή Ι-ι Μήλου, Τροία Ι. Στην Κρήτη αντιστοιχούν με την ΠΜ II. Στην Αίγυπτο με την 6 η Δυναστεία. ΠΕ III: π.χ.: «Λευκαντί Ι» -«Λέρνα IV» Αντιστοιχούν οι οικισμοί ή ομάδες-.λέρνα IV 1-3, Κολόνα IV, V, VI, Λευκαντί Ι, II, III, Αγία Ειρήνη III, Φυλακωπή Ι-ι. Στην Κρήτη η ΠΜ III / MM ΙΑ. Η Τροία II-V. Στην Αίγυπτο: η 7 Πέως -10 η /11 η Δυναστεία. Κρήτη = Πρωτομινωική περίοδος ΠΜ Ι: π.χ. ΠΜ II Α-Β: / 2150 π.χ. ΠΜ III: 2300/ /1900 π.χ. Κυκλάδες = Πρωτοκυκλαδική περίοδος ΠΚ Ι: π.χ.: «Γκρόττα- Πηλός» ή «Πηλός- Λακκούδες» (Φάσεις Λακκούδων {Νάξου}, Πηλού{Μήλου}, Πλαστηρά{Πάρου}) ΠΚ II: π.χ.: «Κέρος-Σύρος» (Μεταβατική φάση Κάμπου {Πάρου}, π.χ. και κυρίως φάση Σύρου) ΠΚ III: π.χ.: «Φυλακωπή Ι» - «Καστρί» (Μεταβατική φάση Καστρί {Σύρου} ( π.χ.) και κυρίως φάση «Φυλακωπή Ι {Μήλου})

4 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: 3300/ π.χ ΜΕΣΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: 2100/ /1550 π.χ. Ηπειρωτική Ελλάδα: Μεσοελλαδική περίοδος Πρωτομινυακή περίοδος: ΠΕ III: π.χ. ΜΕ Ι: ΜΕ πρώιμη - Πρώιμη μινυακή: π.χ. ΜΕ II: ΜΕ ώριμη - Κλασική μινυακή: π.χ. ME III: ME ύστερη -Ύστερη Μινυακή: /1550 π.χ. Κρήτη: Μεσομινωική περίοδος MM ΙΑ-Β: 2000/ /1750 π.χ. MM II: 1800/ /1700 π.χ. MM III: π.χ. Κυκλάδες: Μεσοκυκλαδική περίοδος ΜΚ Ι-II: Πρώιμη: π.χ. {Φυλακωπή ΙΙ.Π ή IIC, Αγία Ειρήνη IV} ΜΚ III: Ύστερη: 1700 π.χ π.χ. {Φυλακωπή ll.iii, Αγία Ειρήνη V}

5 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: 3300/ π.υ ΥΣΤΕΡΗ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: π.χ/ 1000 π.χ. Ηπειρωτική Ελλάδα: Υστεροελλαδική περίοδος ΥΕΙ: 1600/ π.χ. ΥΕΙΙΑ: π.χ. YE MB: π.χ. ΥΕΙΙΙΑ1,2: π.χ. ΥΕΙΙΙΒ: π.χ. ΥΕΙΙΙΓ: π.χ. Υπομυκηναϊκή: 1100/ π.χ. Κρήτη: Υστερομινωική περίοδος ΥΜ ΙΑ: 1600/ π.χ. ΥΜ IB: π.χ. ΥΜΙΙ: π.χ. ΥΜ 11 ΙΑ: π.χ. ΥΜ ΙΙΙΒ: /1190 π.χ. ΥΜ III Γ: π.χ. Υπομινωική: π.χ. Κυκλάδες: Υστεροκυκλαδική περίοδος ΥΚ Ι: 1600/ π.χ. ΥΚ II: π.χ. VK ΜΙ: π.χ.

6 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: 3300/ π.χ Αντιστοιχίες: Μινωική Κρήτη Προανακτορική περίοδος: ΠΜ I-MM ΙΑ: 3300/ /1900 π.χ. Πρώτο ή Παλαιοανακτορική περίοδος: MM IB -MM IMA: 1925/ /1720 π.χ. Νεοανακτορική περίοδος: MM ΙΙΙΒ - ΥΜ II: 1750/ /1470 π.χ. Μετανακτορική περίοδος: ΥΜ 111Α-Γ: 1490/ /1050 π.χ. Ηπειρωτική Ελλάς - Κρήτη ΥΕ Ι = ΥΜ Ι Α: 1600/ π.χ. ΥΕ II Α= ΥΜ Ι Β: π.χ. ΥΕ II Β = ΥΜ II: π.χ. ΥΕ III Α 1-2 = ΥΜ III Α 1-2: π.χ. ΥΕ III Β = ΥΜ III Β: π.χ. ΥΕ III Γ = ΥΜ III Γ: π.χ. Κυκλάδες -Ηπειρ. Ελλάς - Κρήτη ΜΚ πρώιμη: ΜΕ ώριμη: MM IB-MM II ΜΚ ύστερη: ΜΕ ύστερη: MM III/ ΥΜ ΙΑ ΥΚΙ:ΥΜΙΑ:ΥΕΙ ΥΚΙΙ: ΥΜ ΙΒ/ΥΕ ΜΑ ΥΚ III πρώιμη φάση: ΥΕ III A-B1: ΥΜ III A-B ΥΚ III μέση φάση: ΥΕ III Β/πρώιμη III Γ ΥΚ III ύστερη φάση: ώριμη και ύστερη ΥΕ III Γ

7 ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ: 3300/ mx Αντιστοιχίες / συντομογραφίες σε άλλες γλώσσες Επογή του Χαλκού Bronze Age - Age du Bronze - Bronzezeit - Eta del Bronzo Πρώιμη Εττογή του Χαλκού (ΠEX) Early Bronze Age (ΕΒΑ) - Bronze Ancien (BA) - Frühbronzezeit (FB) - Bronzo Antico Πρωτοελλαδική περίοδος (ΠΕ): Early Helladic (EH) - Hélladique Ancien (HA)- Frühelladische Zeit (FH) Πρωτομινωική περίοδος (ΠΜ): Early Minoan (EM) - Minoen Ancien (MA) - Frühminoische Zeit (FM) πρωτοκυκλαδική περίοδος (ΠΚ): Early Cycladic (EC) - Cycladique Ancien (CA) - Frühkykladische Zeit (FK) Μέση Επογή του Χαλκού (Μ EX) Middle Bronze Age (MBA) - Bronze Moyen (BM) - Mittlere Bronzezeit (MB)- Bronzo Medio Μεσοελλαδική περίοδος (ME): Middle Helladic (MH) - Helladique Moyen (HM) - Mittelhelladische Zeit (MH) Μεσομινωική περίοδος (MM): Middle Minoan (MM) - Minoen Moyen (MM) - Mittelminoische Zeit (MM) Μεσοκυκλαδική περίοδος (ΜΚ): Middle Cycladic (MC) - Cycladique Moyen (CM) - Mittelkykladische Zeit (MK) Ύστερη Επογή του Χαλκού (ΥΕΧ) Late Bronze Age (LBA) - Bronze Recent (BR) - Spatbronzezeit (SB) -Bronzo Recente Υστεροελλαδική περίοδος (YE): Late Helladic (LH) - Helladique Recent (HR) - Spathelladische Zeit (SH) Υστερομινωική περίοδος (ΥΜ): Late Minoan (LM) - Minoen Recent (MR) - Spatminoische Zeit (SM) Υστεροκυκλαδική περίοδος (ΥΚ): Late Cycladic (LC) - Cycladique Recent (CR) - Spatkykladische Zeit (SK)

Οι Έριδες µεταξύ των Θεών στην Ελληνική Μυθολογία. Μία Γεωµυθολογική Φυσικογεωλογική Προσέγγιση. Προσέγγιση

Οι Έριδες µεταξύ των Θεών στην Ελληνική Μυθολογία. Μία Γεωµυθολογική Φυσικογεωλογική Προσέγγιση. Προσέγγιση Οι Έριδες µεταξύ των Θεών στην Ελληνική Μυθολογία Μία Γεωµυθολογική Φυσικογεωλογική Προσέγγιση από Dr rer. nat. Ηλία. Μαριολάκο Οµότιµο Καθηγητή Γεωλογίας Αθήνα, 21 Νοεµβρίου 2005 Πριν από την περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1

AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 11_B AXO OY O_TE IKO_KA E_2 18-01-10 10:46 ÂÏ 103 AKPOΛIΘOΣ MYKHNAΪKOΣ «KOYPOΣ» AΠO TH ΓPOTTA THΣ NAΞOY 1 E ρηµα της δε τερης ανασκαφικής περι δου (1950) στον µυκηναϊκ οικισµ της Γρ ττας, το µικρ λίθινο

Διαβάστε περισσότερα

Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015

Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015 1 Athens and Attica in prehistory International conference Athens, 27-31 May 2015 Program H προϊστορία της Αθήνας και της Αττικής Διεθνές συνέδριο Αθήνα, 27-31 Μαΐου 2015 Πρόγραμμα Wednesday 27 May / Tετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους

Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους Όλγα Αποστολοπούλου-Κακαβογιάννη Αρχαιολόγος Βίος και πολιτισμός στην Λαυρεωτική κατά τους προϊστορικούς χρόνους Αφιερώνεται στην μνήμη των αρχαιολόγων Nicole Lambert, Paule Spitaels και Ευθυμίου Μαστροκώστα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟ ΩΝ Αθηνά Κριτσωτάκη Μεταπτυχιακή Εργασία Ηράκλειο Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Απο τουσ Πρωτουσ Ανθρωπουσ ωσ το Νεολιθικο Πολιτισμο

Απο τουσ Πρωτουσ Ανθρωπουσ ωσ το Νεολιθικο Πολιτισμο Λίγη ακόμη ιστορία Απο τουσ Πρωτουσ Ανθρωπουσ ωσ το Νεολιθικο Πολιτισμο Τι είναι η Ιστορία; Η Ιστορία είναι η επιστήμη που εξετάζει τη ζωή των ανθρώπων στο παρελθόν. Μελετά τις σχέσεις που είχαν οι άνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΕΔΥΟ Τ. 2556/07 Υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΔΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΡΟΣΑΡΤΗΑ ΕΟ Τ. 2556/07 ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Συνήθης διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης ΕΕ ανά τελωνειακό καθεστώς Ελλιπής διασάφηση. ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2 Γενική επιμέλεια έκδοσης: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2 ΟΥ ΑΕΘΣΕ Πρόεδρος Aλέξανδρος Mαζαράκης Aινιάν, Καθηγητής Kλασικής Aρχαιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 99 ΑΧΑΪΑ ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ Δήμος Πατρέων Ποτάμι Ξυλοκέρας (2003 κ.ε.). Αποκαλύφθηκε μεγάλο ιδιωτικό βαλανείο εξαιρετικής διατήρησης, υστερορωμαϊκών χρόνων,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 09:00-12:00 Μεσαία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΑΡΙΝΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ 2014 2015 ΔΕΥΤΕΡΑ, 08-06-2015 ΤΡΙΤΗ, 09-06-2015 ΤΕΤΑΡΤΗ, 10-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Πετράς: Το Προ- και Παλαιο-ανακτορικό νεκροταφείο στο ιστορικό του πλαίσιο. Program Πρόγραμμα

Πετράς: Το Προ- και Παλαιο-ανακτορικό νεκροταφείο στο ιστορικό του πλαίσιο. Program Πρόγραμμα Second Petras Symposium Δεύτερο Συμπόσιο Πετρά Πρόγραμμα Saturday 14 February Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 1 st Session 1 η Συνεδρία 09.30: Greetings, Dr. Rune Frederiksen, Director of the Danish Institute at

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΙΔ' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 57 ΦΘΙΩΤΙΔΑ Λαμία Η οχύρωση, η αγορά και τα νεκροταφεία (2000-2007) Η σύγχρονη Λαμία είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία ομώνυμη πόλη, η οποία οχυρώθηκε για

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Κεφάλαιο ΙΙ(2)

Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία. Κεφάλαιο ΙΙ(2) Μεταλλουργία, δημιουργία μετάλλων και η συμβολή τους στην ανθρώπινη ιστορία Κεφάλαιο ΙΙ(2) Κωνσταντίνος Μαντάς, Χρυσάνθη Καρακώστα, Γιώργος Κατσίκης, Θάνος Κιτσικόπουλος, Κατερίνα Μαργέλου, Γιάννης Λαμπρινιάδης

Διαβάστε περισσότερα

1. Όνομα: Σοφία 2. Επώνυμο: Δημάκη 3. Ημερομηνία Γέννησης: 15 Δεκεμβρίου 1959, Αθήνα

1. Όνομα: Σοφία 2. Επώνυμο: Δημάκη 3. Ημερομηνία Γέννησης: 15 Δεκεμβρίου 1959, Αθήνα 1. Όνομα: Σοφία 2. Επώνυμο: Δημάκη 3. Ημερομηνία Γέννησης: 15 Δεκεμβρίου 1959, Αθήνα ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Ελληνογαλλική Σχολή Saint Joseph (Γυμνάσιο -Λύκειο) 2. Πτυχιούχος Τομέα Αρχαιολογίας Εκπ. Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat,

R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, γικά δεδοµένα προβάλλουν µια διαφορετική εικ να. ιακ πτεται απ τοµα η πολιτιστική συνέχεια και δεν παρατηρείται καµία ουσιαστική εξέλιξη στον τρ πο οργάνωσης. Η κατάσταση αυτή, σ µφωνα µε την παραδοσιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος

ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΓΑΪΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ Γεωλόγος ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τάφοι. Φιλολογικές µαρτυρίες

Οι τάφοι. Φιλολογικές µαρτυρίες Οι τάφοι Στη ωδώνη δεν έχουν εντοπιστεί ούτε ανασκαφεί οργανωµένα νεκροταφεία. Τάφοι µεµονωµένοι έχουν έρθει τυχαία στο φως σε µεγάλη απόσταση από το Ιερό, στα βορειοδυτικά, κοντά στο χωριό ραµεσιοί, και

Διαβάστε περισσότερα

τους θησαυρούς των ανακτόρων του Μενελάου στη Σπάρτη, παρέχουν μια εικόνα του βασιλικού πλούτου των Αχαιών ηγεμόνων της Λακωνίας.

τους θησαυρούς των ανακτόρων του Μενελάου στη Σπάρτη, παρέχουν μια εικόνα του βασιλικού πλούτου των Αχαιών ηγεμόνων της Λακωνίας. Ιστορία. Η μεγάλη γεωγραφική ενότητα που διαμορφώνεται στον νοτιοανατολικό χώρο της Πελοποννήσου από τους ορεινούς όγκους του Πάρνωνα και του Ταΰγετου ήδη από την αρχή των ιστορικών χρόνων ονομάζεται Λακωνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Θ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ Προϊστάμενος Θ ΕΠΚΑ: Βασίλειος Αραβαντινός Σύνταξη φακέλου: Κυριακή Καλλιγά, αρχαιολόγος Θ ΕΠΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονολογίες και Ιστορικά Γεγονότα

Χρονολογίες και Ιστορικά Γεγονότα Χρονολογίες και Ιστορικά Γεγονότα 15 Χρονολογίες και Ιστορικά Γεγονότα Έτος - Ιστορικό γεγονός 2.500 π.χ. Αναφορές για την περιοχή της Χαλκιδικής έχουμε κατά την περίοδο των ελληνικών μυθολογικών χρόνων.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ II ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 2009 Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης Βόλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ 2 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΣΑΡΑΤΣΗΣ Ε., ΤΖΩΡΤΖΗΣ Α., ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3 Π36 ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 2- ΑΞΟΝΑ3 Διοικητικός έλεγχος Πραγματοποιείται στο σύνολο των υποβληθεισών αιτήσεων των δικαιούχων του υποπρογράμματος 2 και των επανυποβληθεισών αιτήσεων των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΖΟΚΙΤΣΙΟΣ ΑΜ:06050 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Γεωλογική επισκόπηση 3 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Η ευτυχής ανωνυμία της προϊστορίας

Η ευτυχής ανωνυμία της προϊστορίας Η ευτυχής ανωνυμία της προϊστορίας Γιάννης Σακελλαράκης Αρχαιολόγος ρέπει να το δηλώσω κατηγορηματικά από την αρχή πως, τελικά, είμαι ευτυχής που ανασκάπτω τα ανώνυμα, προϊστορικά χρόνια. Τι κι αν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ε' ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Εικ. 1. Σπάρτη, τα κατεργασμένα χαύλια από την επένδυση του κράνους του κτιστού τάφου της εποχής των λακκοειδών τάφων. ΛΑΚΩΝΙΑ H ανασκαφική δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

Greek Margins: Mysteries of Samothrace Ελληνική Περιφέρεια: Τα μυστήρια της Σαμοθράκης

Greek Margins: Mysteries of Samothrace Ελληνική Περιφέρεια: Τα μυστήρια της Σαμοθράκης Greek Margins: Mysteries of Samothrace Ελληνική Περιφέρεια: Τα μυστήρια της Σαμοθράκης Walter Burkert Ομότιμος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας Παν/μίον Ζυρίχης Απόδοση στα ελληνικά: Αφροδίτη Α. Αβαγιανον*

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Λύσεις των ασκήσεων. Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση. ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ Λύσεις των ασκήσεων ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΕΘΝΙΚΉς ΠΑΙΔΕΊΑς ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΏΝ ΒΙΒΛΊΩΝ Φυσική Β'Λυκείου Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση Α ύ σ ε ι ς τ ω ν α σ κ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΟΥ «Συντήρηση, αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα

όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα όλα σχετικά με την Κρήτη Λασίθι Χωριά Παραλίες Ιστορία Αξιοθέατα Νομός Λασιθίου...4 Η πόλη του Αγίου Νικολάου...5 Παραλία Χαβάνια...7 Παραλία Αμμούδι...7 Παραλία Κιτροπλατεία...7 Παραλία Άμμος...7 Δημοτική

Διαβάστε περισσότερα