ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ"

Transcript

1 Συνολικές ώρες διδασκαλίας 52 Διδάσκεται στο 5 ο εξάμηνο ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ- ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Η διδασκαλία του μαθήματος αποτελείται από διαλέξεις και από την παρακολούθηση 5 υποχρεωτικών ασκήσεων και μιας ασκήσεων επιλογής σε ομάδες φοιτητών σε θέματα που παρουσιάζονται στην διάρκεια του μαθήματος. Πέντε (5) Υποχρεωτικές ασκήσεις και (1) Υποχρεωτική Επιλογής Υποχρεωτικές ασκήσεις 1. Πιστοποιητικό Θανάτου και Δείκτες Νοσηρότητας / Θνησιμότητας 2. Προοπτικές έρευνες και Έρευνες Ασθενών-Mαρτύρων 3. Κλινική Επιδημιολογία Ι 4. Κλινική Επιδημιολογία ΙΙ 5. Υποχρεωτική άσκηση επιλογής α. Διατροφική Επιδημιολογία ή β. Μοριακή Επιδημιολογία 6. Αναζήτηση βιοϊατρικής βιβλιογραφίας μέσω της βάσης δεδομένων PubMed

2 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή Αντικείμενα Επιδημιολογίας Ιστορική Αναδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η επιδημιολογία ως μεθοδολογικό εργαλείο στην άσκηση της κλινικής ιατρικής, της προληπτικής ιατρικής και της δημόσιας υγείας. Ιατρική βασισμένη σε επιστημονικές ενδείξεις (evidence-based medicine) Ώρες διδασκαλίας: 2 Συμβολή της επιδημιολογίας στην ιατρική και τη δημόσια υγεία διαχρονικά και στη σύγχρονη εποχή της ιατρικής που βασίζεται σε επιστημονικές ενδείξεις (evidencebased medicine) Ορισμός της επιδημιολογίας Αντικείμενα της επιδημιολογίας o Μελέτη συχνότητας και κατανομής νοσημάτων και των διαχρονικών τους τάσεων o Ταυτοποίηση της φυσικής ιστορίας νοσημάτων o Διερεύνηση αιτιολογίας νοσημάτων o Αξιολόγηση θεραπευτικών μέτρων, προληπτικών μέτρων, υπηρεσιών υγείας Βασικές κατηγορίες επιδημιολογικών ερευνών Εξειδικεύσεις στη σύγχρονη επιδημιολογία Ο κεντρικός ρόλος της επιδημιολογίας στην ιατρική βιβλιογραφία και την άσκηση της ιατρικής Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ: 1-7.

3 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ερευνητικός Σχεδιασμός στην Επιδημιολογία Τύποι επιδημιολογικών ερευνών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η παρουσίαση και ανάλυση της μεθοδολογίας και των σταδίων που ακολουθούνται κατά τον ερευνητικό σχεδιασμό στην επιδημιολογία. Η ανάλυση των βασικών τύπων επιδημιολογικών ερευνών στη γενική και κλινική επιδημιολογία. Πιο αναλυτικά: - Τρόποι κατάταξης ερευνών γενικής και κλινικής επιδημιολογίας - Βασικά χαρακτηριστικά των ερευνών - Δεδομένα επιδημιολογικών ερευνών - Διαμόρφωση αιτιολογικής υπόθεσης - Πληθυσμός και δειγματοληψία - Καταγραφή, επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων - Ερμηνεία αποτελεσμάτων Ώρες διδασκαλίας: 1 ώρα Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: - Διακρίνει τους βασικούς τύπους των επιδημιολογικών ερευνών και να περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά τους - Επιλέγει τον κατάλληλο ερευνητικό σχεδιασμό ανάλογα με την ερευνητική υπόθεση, τα ηθικά ζητήματα, τις διαθέσιμες πηγές και υποδομές. - Αξιολογεί τη μεθοδολογική επάρκεια μίας επιδημιολογικής έρευνας στη βιβλιογραφία - Ερμηνεύει τα αποτελέσματα μιας επιδημιολογικής μελέτης

4 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΑΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μέτρηση Νοσηρότητας και θνησιμότητας (Δείκτες, Μέθοδοι Σύγκρισης Δεικτών) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ποσοτικοποίηση της εμφάνισης ενός νοσήματος καθώς και της θνησιμότητας σε ένα πληθυσμό μέσω δεικτών επίπτωσης και επιπολασμού ; Σύγκριση δεικτών νοσηρότητας/θνησιμότητας μεταξύ διαφορετικών πληθυσμών/ομάδων με διαδικασίες προτύπωσης; Εισαγωγή στις έννοιες των δεικτών σχετικού και απόλυτου κινδύνου. Ώρες διδασκαλίας: 2 : Να κατανοεί την έννοια του «πληθυσμού» και να παρέχει παραδείγματα ανοιχτών, κλειστών, δυναμικών πληθυσμών; Να κατανοεί την αναγκαιότητα του ορισμού του νοσήματος καθώς και τις πιθανές διαχρονικές αλλαγές του ορισμού αυτού; Να ορίζει και να διακρίνει μεταξύ δεικτών μέτρησης συχνότητα νοσημάτων: αθροιστικής επίπτωσης, ρυθμού επίπτωσης και επιπολασμού; Να είναι εξοικειωμένος με τους δείκτες θνησιμότητας (δείκτες επίπτωσης θανάτου) που χρησιμοποιούνται ευρέως στην Δημόσια Υγεία: Να περιγράφει (και μαθηματικά) την σχέση μεταξύ ορισμένων δεικτών μέτρησης συχνότητας νοσημάτων; Να κατανοεί τον σκοπό της προτύπωσης και να μπορεί να διακρίνει μεταξύ άμεσης και έμμεσης προτύπωσης (προτυπωμένο πηλίκο θνησιμότητας). Να κατανοεί τους δείκτες απόλυτου και σχετικού κινδύνου για την εμφάνιση νοσήματος ή/και θνησιμότητας ανάλογα με την έκθεση σε παράγοντα(ες) κινδύνου; Συγγράμματα αναφοράς: Τριχόπουλος Δ., Λάγιου Π.Δ.. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ: Aschengrau A. and Seage III GR. Essentials of Epidemiology in Public Health

5 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πηγές Στοιχείων Επιδημιολογική Επιτήρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η παρουσίαση και ανάλυση των βασικών πηγών στοιχείων/δεδομένων στην επιδημιολογία καθώς και των βασικών αρχών της επιδημιολογικής επιτήρησης. Πιο αναλυτικά: Τακτικές στατιστικές σειρές (πηγές δεδομένων, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα) Απογραφή του πληθυσμού Φυσική κίνηση του πληθυσμού Στατιστικές γεννήσεων Στατιστικές νοσηρότητας Στατιστικές θνησιμότητας Δήλωση γέννησης και πιστοποιητικό θανάτου Ειδικές επιδημιολογικές έρευνες Περιγραφικές (έρευνες επιπολασμού, συγχρονικές έρευνες) Χρησιμότητα επιδημιολογικής επιτήρησης Φορείς/Δομές επιδημιολογικής επιτήρησης Χαρακτηριστικά ερευνών επιδημιολογικής επιτήρησης Ανάλυση και παρουσίαση στοιχείων επιδημιολογικής επιτήρησης Ώρες διδασκαλίας: 2 Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: - Ανατρέχει στις διαθέσιμες πηγές των στοιχείων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία επιδημιολογική έρευνα στην Ελλάδα και το εξωτερικό - Αξιολογεί την ποιότητα και αξιοπιστία των επιδημιολογικών ερευνών με βάση τις πηγές των στοιχείων που αναλύουν - Διακρίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των πηγών των στοιχείων στην επιδημιολογία - Κατανοεί τη χρησιμότητα της επιδημιολογικής επιτήρησης, γνωρίζει τους φορείς που τη διεξάγουν καθώς και τα χαρακτηριστικά των ερευνώνεπιδημιολογικής επιτήρησης

6 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 1 ώρα διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Χαρακτηριστικά Προσώπων, Χρόνου, Τόπου Εκπαιδευτικοί στόχοι: Αξιολόγηση περιγραφικών επιδημιολογικών δεδομένων που αφορούν χαρακτηριστικά προσώπων. Αιτιολογική αξιολόγηση χαρακτηριστικών τόπου και χρόνου Ωρες διδασκαλίας: 1 ώρα 1. Οι σημαντικότερες παράμετροι της Περιγραφικής Επιδημιολογίας Ηλικία Φύλο Φυλή Εθνικότητα Θρησκεία Απομονωμένες ομάδες Οικογενειακή κατάσταση Επάγγελμα Κοινωνικο-οικονομική τάξη 2. Ερμηνευτικά προβλήματα στην αξιολόγηση χαρακτηριστικών προσώπων 3. Πηγές επιδημιολογικών δεδομένων τοπικών χαρακτηριστικών 4. Αιτιολογική αξιολόγηση διεθνών, ενδοκρατικών και περιοχικών συγκρίσεων 5. Ερμηνευτικά προβλήματα στην αξιολόγηση χαρακτηριστικών τόπου 6. Αιτιολογική αξιολόγηση χρονικών διακυμάνσεων διαφόρων νοσημάτων Βραχυχρόνιες διακυμάνσεις Διαχρονικές εξελίξεις Φαινόμενο γενιά-cohort effect Kυκλικές διακυμάνσεις Χρονική συρροή Τοποχρονική συρροή

7 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΤΟΥΝΤΑΣ Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιγραφικές Επιδημιολογικές Έρευνες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Ορισμός και χρησιμότητα περιγραφικής επιδημιολογίας. Βασικές κατηγορίες των περιγραφικών επιδημιολογικών ερευνών. Βασικά χαρακτηριστικά αυτών. Ώρες διδασκαλίας: 2 ώρες διδασκαλίας Ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιες είναι οι έρευνες περιγραφικής επιδημιολογίας; Τι είναι οι συγχρονικές μελέτες ή έρευνες επιπολασμού (cross-sectional); Ποιες είναι οι οικολογικές μελέτες (ecological); Ποια είναι τα χαρακτηριστικά προσώπων, τόπου και χρόνου; Τι είναι οι δείκτες νοσηρότητας (επίπτωση, επιπολασμός); Ποιες είναι οι χρήσεις της περιγραφικής επιδημιολογίας;

8 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναλυτική Επιδημιολογία Διαμόρφωση και Έλεγχος Αιτιολογικών Υποθέσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Πως διαμορφώνεται και πως ελέγχεται μια αιτιολογική υπόθεση στην επιδημιολογική ιατρική έρευνα. Πως ερμηνεύονται τα αποτελέσματα των ιατρικών επιδημιολογικών ερευνών. Ώρες διδασκαλίας: 2 Κατηγορίες δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση αιτιολογικών υποθέσεων στην επιδημιολογική ιατρική έρευνα Οικολογικές συσχετίσεις και οικολογικές πλάνες Κανόνες για τη διαμόρφωση αιτιολογικών υποθέσεων Τρόποι ελέγχου αιτιολογικών υποθέσεων στην ιατρική Διαχρονικές και συγχρονικές αιτιολογικές έρευνες Ερμηνεία αποτελεσμάτων αιτιολογικών ερευνών Κριτήρια αιτιότητας Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ:

9 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προοπτικές Έρευνες - Μεθοδολογία ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η επιλογή και ο σωστός σχεδιασμός εκπόνησης μιας προοπτικής μελέτης ανάλογα με το σκοπό και τα αντικείμενα της έρευνας. Ώρες διδασκαλίας : 1ώρα Θεματολογία που πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής 1.Προοπτικές έρευνες σταθερής έκθεσης 2.Προοπτικές μελέτες σειρών 3. Προοπτικές έρευνες χωρίς απώλειες παρακολούθησης 4. Προοπτικές έρευνες και χρόνος(προοπτικές έρευνες μέλλοντος, παρελθόντος και αμφίδρομες) 5. Κριτήρια επιλογής στις προοπτικές έρευνες 6. Επιλογή ομάδας εκτεθέντων και ομάδας σύγκρισης 7. Κύρια χαρακτηριστικά προοπτικών μελετών 8. Προοπτικές έρευνες: πηγές στοιχείων 9. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των προοπτικών ερευνών 10.Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ προοπτικών και πειραματικών ερευνών

10 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΑΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Προοπτικές Έρευνες Υλοποίηση και Ανάλυση Στοιχείων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Χαρακτηριστικά προοπτικών μελετών (cohort studies). Μεθοδολογία σχεδιασμού, ανάλυση και ερμηνεία αποτελεσμάτων προοπτικών μελετών. Εισαγωγή στις έννοιες του συγχυτικού παράγοντα και του συστηματικού σφάλματος στις προοπτικές έρευνες που μπορεί να οδηγήσουν στον υπολογισμό πλασματικών συσχετίσεων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα προοπτικών μελετών. Παραδείγματα προοπτικών μελετών στην επιδημιολογική έρευνα. Ώρες διδασκαλίας: 2 : Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά των προοπτικών μελετών και τις βασικές αρχές όσον αφορά στην επιλογή των κατάλληλων για τον σχεδιασμό αυτό ατόμων; Να κατανοεί την διαμόρφωση των συγκρινόμενων ομάδων ανάλογα με την έκθεσή τους στον παράγοντα κινδύνου; Να περιγράφει τις μεθόδους παρακολούθησης των ατόμων που συμμετέχουν στις προοπτικές μελέτες και καταγραφής του καταληκτικού σημείου έκβασης; Να γνωρίζει την βασική μεθοδολογία ανάλυσης των στοιχείων που συλλέγονται στις προοπτικές μελέτες και συγκεκριμένα: Να αντιλαμβάνεται την έννοια και να μπορεί να υπολογίζει τον ανθρωποχρόνο; Να κατανοεί, υπολογίζει και ερμηνεύει δείκτες σχετικού κινδύνου (relative risk) και οφειλόμενου κινδύνου (attributable risk); Να αντιλαμβάνεται την έννοια των πλασματικών συσχετίσεων που μπορούν να προκύψουν λόγω συγχυτικών παραγόντων (confounders) και συστηματικών σφαλμάτων (bias) καθώς και τρόπους αντιμετώπισης αυτών των σφαλμάτων κατά τον σχεδιασμό ή/και την ανάλυση των στοιχείων των προοπτικών μελετών. Συγγράμματα αναφοράς: Τριχόπουλος Δ., Λάγιου Π.Δ.. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ: Aschengrau A. and Seage III GR. Essentials of Epidemiology in Public Health. 149,

11 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΝΑΣΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αναδρομικές Έρευνες Μελέτες Ασθενών Μαρτύρων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Χαρακτηριστικά αναδρομικών ερευνών. Σχεδιασμός και εκτέλεση μελετών ασθενών-μαρτύρων και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ώρες διδασκαλίας: 2 Κύριο στόχο της θεματικής ενότητας αποτελεί η εξοικείωση των φοιτητών με τον επιστημονικά κατοχυρωμένο συλλογισμό για το σχεδιασμό, την ανάλυση των δεδομένων και την ερμηνεία των ευρημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο μελετών ασθενών-μαρτύρων. Συγκεκριμένα, ο φοιτητής πρέπει να γνωρίζει: Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των αναδρομικών ερευνών Τις αρχές σχεδιασμού και οργάνωσης μελετών ασθενών-μαρτύρων Τα κριτήρια και τις διαδικασίες επιλογής ασθενών και μαρτύρων Τις πηγές των στοιχείων Τα μέσα συλλογής ερευνητικών δεδομένων σε μελέτες αναδρομικού χαρακτήρα Τον υπολογισμό αιτιολογικών δεικτών κατά την ανάλυση στοιχείων αναδρομικών ερευνών Την ανάλυση δεδομένων μελετών ασθενών-μαρτύρων και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων Βιβλίο αναφοράς: Δημήτριος Τριχόπουλος, Παγώνα Δ. Λάγιου. Γενική & Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία. Β Έκδοση, Σελ:

12 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Μελέτες Ασθενών-Μαρτύρων ενταγμένες σε Προοπτικές (nested case control studies) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Χαρακτηριστικά και μεθοδολογία μελετών ασθενών-μαρτύρων ενταγμένων σε προοπτικές έρευνες (nested case control studies). Η χρήση τους στη γενετική επιδημιολογία Ώρες διδασκαλίας: 1 Ορισμός μελετών ασθενών-μαρτύρων ενταγμένων σε προοπτικές έρευνες ΜΑΜ/Π (nested case control studies). Συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιούνται οι ΜΑΜ/Π Ερευνητικός σχεδιασμός ΜΑΜ/Π Βασικοί ερευνητικοί σχεδιασμοί στη γενετική επιδημιολογία και ο ρόλος των ΜΑΜ/Π Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ:

13 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ερμηνεία Αποτελεσμάτων Αναλυτικών Μελετών Συστηματικά σφάλματα Συγχυτικοί Παράγοντες Μέθοδοι αντιμετώπισης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εξοικείωση με τους παράγοντες που εμπλέκονται στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων των αναλυτικών μελετών Ώρες διδασκαλίας 2 Η έννοια της δυσταξινόμησης Σφάλματα τυχαία και συστηματικά (σφάλμα επιλογής και σφάλμα πληροφορίας) ανάλογα με τον ερευνητικό σχεδιασμό (αναδρομικές ή προοπτικές μελέτες) Αποκλεισμός συστηματικών σφαλμάτων και μεθοδολογική επάρκεια στο σχεδιασμό των επιδημιολογικών ερευνών Συχγυτικοί παράγοντες και αποκλεισμός κατά το σχεδιασμό και την ανάλυση Τροποποίηση του μέτρου του αποτελέσματος (συνέργεια)

14 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πειραματικές Έρευνες Αξιολόγηση Θεραπευτικών Μέτρων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Κλινικές δοκιμές (Randomized Controlled Clinical Trials RCTs): μεθοδολογία αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών παρεμβάσεων Ώρες διδασκαλίας: 2 Η έννοια της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας στην κλινική ιατρική και τη δημόσια υγεία Τρόποι αξιολόγησης θεραπευτικής αποτελεσματικότητας Θέματα αρχής στις κλινικές δοκιμές Οργάνωση κλινικών δοκιμών o Καθορισμός θεραπείας o Επιλογή ασθενών και κατανομή στις ομάδες σύγκρισης o Ο αναγκαίος αριθμός ασθενών o Διαχρονική παρακολούθηση ασθενών Ανάλυση κλινικών δοκιμών Άλλες μέθοδοι συγκριτικών θεραπευτικών ερευνών Ερμηνεία ευρημάτων κλινικών δοκιμών Τρόποι αξιολόγησης της ασφάλειας των θεραπευτικών μέτρων Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Π.Δ. Λάγιου. Γενική και Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Β Έκδοση, σελ:

15 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πειραματικές Έρευνες Αξιολόγηση Προληπτικών Μέτρων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εξοικείωση με την αναγκαιότητα αξιολόγησης των προληπτικών μέτρων στο επίπεδο της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης Ώρες διδασκαλίας 2 Προϋποθέσεις εφαρμογής προληπτικών παρεμβάσεων Μέθοδοι αξιολόγησης προληπτικών μέτρων Τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες έρευνες προληπτικής παρέμβασης (ΤΕΠ) Προληπτικά μέτρα και προληπτικά προγράμματα Ανάπτυξη κατευθυντήριων οδηγιών για προληπτικές παρεμβάσεις

16 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 ώρες διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Κλινική Επιδημιολογία-Διάγνωση Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η συμβολή της επιδημιολογίας στη διάγνωση και την κλινική ιατρική Ωρες διδασκαλίας: 2 ώρες 1. Ενδεικνυόμενες έρευνες στην κλινική επιδημιολογία 2. Νοσολογικά στάδια χρονίων νοσημάτων 3. Διάγνωση και Διαφορική Διάγνωση Καθορισμός φυσιολογικών ορίων Αξιολόγηση νοσολογικών ευρημάτων Αξιολόγηση διαγνωστικών διαδικασιών 4. Διαγνωστική δοκιμασία Εγκυρότητα Αξιοπιστία Εύρος Ανταπόκριση Αυθεντικότητα Φυσιολογικές τιμές 5. Εγκυρότητα (ευαισθησία, ειδικότητα, διαγνωστική αξία, καμπύλη ROC, πηλίκο πιθανοφάνειας) 6. Πολλαπλές δοκιμασίες

17 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΝΑΣΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κλινική Επιδημιολογία Πρόγνωση και Προγνωστικοί Δείκτες ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Αριθμητική έκφραση της πρόγνωσης. Προγνωστικές μελέτες. Ώρες διδασκαλίας: 1 : Τις προϋποθέσεις για τη διατύπωση αξιόπιστης πρόγνωσης Την εκτίμηση προγνωστικών δεικτών Τα ερμηνευτικά χαρακτηριστικά του ποσοστού n-ετούς επιβίωσης Την ανάλυση επιβίωσης Βασικές αρχές σχεδιασμού και αξιολόγησης προγνωστικών μελετών Βιβλίο αναφοράς: Δημήτριος Τριχόπουλος, Παγώνα Δ. Λάγιου. Γενική & Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία. Β Έκδοση, Σελ:

18 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΜΠΕΝΕΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Έννοια της Αιτίας στην Επιδημιολογία και Κλινική Ιατρική ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η εισαγωγή στις έννοιες της αιτίας και αιτιότητας στην επιδημιολογία και κλινική Ιατρική. Πιο αναλυτικά: Αιτία και αιτιότητα: ορισμός, βασικές έννοιες Αιτιακός λογισμός Στατιστικές συσχετίσεις Αιτιολογικές συσχετίσεις (άμεσες, έμμεσες) Κριτήρια Bradford-Hill Αιτιολογία και παθογένεια στην ιατρική Κριτήρια διαμόρφωσης νοσολογικών κατηγοριών (αιτιολογικά, ευρηματολογικά) Ώρες διδασκαλίας: 2 Μετά το τέλος του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να: - Κατανοεί την έννοια της αιτίας στην επιδημιολογία και κλινική ιατρική και τη μεθοδολογική προσέγγισή της στην επιδημιολογία - Περιγράφει τη μεθοδολογία εκτίμησης/διάκρισης μίας αιτιολογικής ή όχι συσχέτισης

19 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δεοντολογία στην Κλινική και Επιδημιολογική Έρευνα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εξοικείωση με τις αρχές δεοντολογίας στην κλινική και επιδημιολογική έρευνα και παραδείγματα εφαρμογής σε τρέχοντα θέματα Ώρες διδασκαλίας 1 Η διακήρυξη του Ελσίνκι Θέματα δεοντολογίας σε παρεμβατικές και μη παρεμβατικές έρευνες Εθελοντική συμμετοχή και πληροφορημένη συγκατάθεση Τήρηση εμπιστευτικότητας ιατρικών πληροφοριών Διενέργεια και αναστολή κλινικών δοκιμών Η ευθύνη των ερευνητών, συγγραφέων ερευνητικών άρθρων και εκδοτών επιστημονικών περιοδικών Επιτροπές Δεοντολογίας και Βιοηθικής

20 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Συστηματική ανασκόπηση Βιβλιογραφίας Μετα-ανάλυση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η σημασία της επιλογής της πιο έγκυρης βιβλιογραφικής πηγής για τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων χαρακτηριστικά συστηματικής ανασκόπησης και μεταανάλυσης - εξοικείωση με τον τρόπο παρουσίασης των αποτελεσμάτων της συστηματικής ανασκόπησης και μετα-ανάλυσης στη διεθνή βιβλιογραφία Ώρες διδασκαλίας: 1 : Ορισμός και χαρακτηριστικά συστηματικής ανασκόπησης, διαφορές με περιγραφικές ανασκοπήσεις Ορισμός μετα-ανάλυσης Σημασία συστηματικών ανασκοπήσεων και μετα-αναλύσεων για την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων Μεθοδολογία συστηματικής ανασκόπησης Στάδια για την πραγματοποίηση συστηματικής ανασκόπησης (παραδείγματα) Αναζήτηση συστηματικών ανασκοπήσεων σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων (on-line αναζήτηση) Σύνοψη και αξιολόγηση αποτελεσμάτων μετα-ανάλυσης (παραδείγματα από τη διεθνή βιβλιογραφία) Διάγραμμα δάσους (forest plot) Έλεγχος για σφάλμα δημοσίευσης (publication bias) διάγραμμα χωάνης (funnel plot) Συμπεράσματα Δεν υπάρχει σχετικό σύγγραμμα αναφοράς.

21 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Λοιμωδών Νόσων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων. Μηχανισμοί διατήρησης και μετάδοσης λοιμογόνων παραγόντων Ώρες διδασκαλίας : 1ώρα Θεματολογία που πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής 1.Ορισμοί: Λοιμώδη και μολυσματικά νοσήματα, επιδημία και ενδημικό νόσημα. 2.Εγγενή επιδημιολογικά χαρακτηριστικά 3.Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά λοιμογόνων παραγόντων σε σχέση με τον ξενιστή 4.Ανοσία: ενεργητική και παθητική 5.Συλλογική ανοσία 6.Μηχανισμοί διατήρησης λοιμογόνων παραγόντων: υπόδοχα και ξενιστές 7.Σχέσεις ανθρώπου λοιμογόνων παραγόντων (λοίμωξη, φορία, αποικισμός, εξωπαρασιτισμός) 8.Χαρακτηριστικά προσώπων, τόπου και χρόνου στη μετάδοση λοιμωδών νοσημάτων

22 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Γενετικών Νόσων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: H σημασία της γενετκής στην ιατρική ηθικά ζητήματα γενετική επιδημιολογία Ώρες διδασκαλίας: 1 : H σημασία της γενετικής στην ιατρική Πρόσφατα επιτεύγματα στη γενετική και εφαρμογές στην ιατρική Ταξινόμηση γενετικών νοσημάτων Τρόποι κληρονομικότητας Παραδείγματα κληρονομούμενων νόσων Γενεαλογικά δένδρα Ηθικά ζητήματα Γενετική συμβουλευτική Γενετική επιδημιολογία Γενετικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα Χρήσιμοι σύνδεσμοι στο διαδίκτυο αναφορικά με τις εφαρμογές της γενετικής στην ιατρική Σύγγραμμα αναφοράς: Δ. Τριχόπουλος, Παγώνα Δ. Λάγιου. Γενική & Κλινική Επιδημιολογία: Αρχές, μέθοδοι και εφαρμογές στην ιατρική έρευνα και τη δημόσια υγεία Σελ:

23 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Σωματικών Κακώσεων ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων της επιδημιολογίας των σωματικών κακώσεων και η αναφορά σε ειδικότερους σχεδιασμούς για την επιδημιολογική έρευνα τους, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Υποβοήθηση της εμπέδωσης των γνώσεων με ενδιάμεσα quiz Ώρες διδασκαλίας 1-2 ανάλογα με τη διαθεσιμότητα Oρισμοί: φύση της κάκωσης και αίτια των σωματικών κακώσεων Μεθοδολογία διερεύνησης των παραγόντων κινδύνου (σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σε ευπαθείς πληθυσμούς) o ρόλος της στιγμιαίας έκθεσης Εκτίμηση ανταποδοτικών προληπτικών παρεμβάσεων Εκτίμηση ανταποδοτικών θεραπευτικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων αποκατάστασης

24 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 2 ώρες διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Επιδημιολογία Καρδιαγγειακών Νόσων Εκπαιδευτικοί στόχοι: Τα καρδιαγγειακά νοσήματα ως μάστιγα του Δυτικού Κόσμου. Επιδημιολογικά δεδομένα των καρδιαγγειακών νόσων. Κύριοι παράγοντες κινδύνου και βασικές αρχές πρόληψης καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ωρες διδασκαλίας: 2 ώρες 1. Καρδιαγγειακά νοσήματα Συγγενή καρδιαγγειακά νοσήματα Επίκτητα καρδιαγγειακά νοσήματα 2. Επίπτωση και επιπολασμός καρδιαγγειακών νοσημάτων σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες 3. Παράγοντες κινδύνου εκδήλωσης Στεφανιαίας Νόσου 4. Μη Τροποποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου (ηλικία, φύλο, κληρονομικότητα 5. Τροποιήσιμοι παράγοντες κινδύνου ( κάπνισμα, υπέρταση, παχυσαρκία, δυσλιπιδιαιμίες, καθιστική ζωή, κ.λ.π.) 6. «Νεώτεροι» παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών νοσημάτων (ομοκυστεινη 1, λιποπρωτεινη lp(a), τριγλυκερίδια, υπερπηκτικότητα, οξειδωτικό stress, κ.λ.π) Μελέτη της «επιδημίας» των καρδιαγγειακών νοσημάτων: Παραδείγματα επιδημιολογικών μελετών

25 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 1 ώρα διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Περιβαλλοντική Επιδημιολογία Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η επίδραση του περιβάλλοντος στην υγεία και τη νοσηρότητα του ανθρώπου. Οι συνέπειες των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων του περιβάλλοντος στην υγεία. Η συνεισφορά των περιβαλλοντικών επιδημιολόγων στη δημόσια υγεία. Οι βασικοί περιβαλλοντικοί κανόνες. Ωρες διδασκαλίας: 1ώρα 1. Τομείς Περιβαλλοντικής Επιδημιολογίας 2. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία και Δημόσια υγεία 3. Περιβαλλοντική Επιδημιολογία και Τοξικολογία 4. Τύποι μελετών στην Περιβαλλοντική Επιδημιολογία 5. Διαδικασία εκτίμησης κινδύνου 6. Κλινικές εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Υγεία 7. Ο ρόλος και η συνεισφορά του Περιβαλλοντικού Επιδημιολόγου 8. Τύποι Περιβαλλοντικής Έκθεσης 9. Περιβαλλοντικοί παράγοντες απειλητικοί για τη ζωή

26 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΤΟΥΝΤΑΣ Ι. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο Ρόλος της Επιδημιολογίας στο Σχεδιασμό Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας. Διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Ώρες διδασκαλίας: 1 ώρα διδασκαλίας Ο φοιτητής πρέπει να μπορεί να απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποια είναι τα Συστήματα Υγείας; Τι είναι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας; Πως γίνεται ο σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας; Ποιες οι μέθοδοι εκτίμησης απαιτούμενου αριθμού νοσοκομειακών κλινών; Ποια η λειτουργία των Υπηρεσιών Υγείας; Πως γίνεται η αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας; Ποιοι είναι οι ορισμοί των όρων «αποδοτικότητα» και «αποτελεσματικότητα»;

27 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΚΑΝΤΖΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 2 ώρες διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Νοσημάτων Παγκόσμιου Ενδιαφέροντος Global Health ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Εισαγωγή στη θεωρία της παγκόσμιας υγείας. Τομείς προσέγγισης για τη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας Ώρες διδασκαλίας : 2 ώρες Θεματολογία που πρέπει να γνωρίζει ο φοιτητής 1.Ανθρωπιστική υγεία και διεθνής αντίδραση στις απειλές κατά την υγεία 2.Μέτρα προστασίας από τις παγκόσμιες απειλές για την υγεία 3. Παράμετροι και συνιστώσες της παγκόσμιας υγείας 4. Πολιτικές και εργαλεία διεθνών οργανισμών για εξασφάλιση παγκόσμιας υγείας 5.Διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί που στηρίζουν την παγκόσμια υγεία 6. Καθοριστικοί παράγοντες της παγκόσμιας υγείας που ρυθμίζουν την Δημόσια Υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων 7. Οι ιοί ως παγκόσμια απειλή κατά της υγείας 8. Μικροβιακή αντοχή ως θέμα παγκόσμιας υγείας 9.Διεθνείς απειλές κατά της παγκόσμιας υγείας: Ιοί, μικροβιακή αντοχή, HIV/AIDS

28 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΑΓΙΟΥ ΠΑΓΩΝΑ 1 ώρα διδασκαλίας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Επιδημιολογία Κακοήθων Νεοπλασιών ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ: Η επιδημιολογική έρευνα στην αιτιολογία, την πρόληψη και την αξιολόγηση των θεραπευτικών παρεμβάσεων των κακοήθων νεοπλασιών Ώρες διδασκαλίας: 1 Περιγραφική επιδημιολογία κακοήθων νεοπλασιών o Δείκτες εκτίμησης της συχνότητας και της βαρύτητας της νόσου και των συνεπειών της στην ποιότητα της ζωής o Διεθνείς βάσεις προτυπωμένων περιγραφικών επιδημιολογικών δεδομένων κακοήθων νεοπλασιών o Η σημασία της ορθής συμπλήρωσης του πιστοποιητικού θανάτου Αναλυτική επιδημιολογία κακοήθων νεοπλασιών o Μη παρεμβατικές επιδημιολογικές έρευνες για τη διερεύνηση της αιτιολογίας των κακοήθων νεοπλασιών o Διεθνές Κέντρο Έρευνας Καρκίνου (IARC, WHO): Τα κριτήρια καθορισμού της καρκινογόνου δράσης εκθέσεων. Ο κεντρικός ρόλος των επιδημιολογικών ερευνών o Κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση αντινεοπλασματικών θεραπευτικών σχημάτων

29 ΔΙΔΑΣΚΟΝ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ: ΛΙΝΟΥ ΑΘΗΝΑ 2 ώρες διδασκαλίας Θεματική ενότητα: Σύνοψη-Επίκαιρα Επιδημιολογικά Θέματα Εκπαιδευτικοί στόχοι: Συνοπτική παρουσίαση εννοιών και αντικειμένων της Επιδημιολογίας. Εξελικτικές τάσεις στην Επιδημιολογία Ωρες διδασκαλίας: 2 ώρες 1. Κυριότερα αντικείμενα Επιδημιολογίας 2. Τύποι Επιδημιολογικών Ερευνών 3. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα των τύπων Επιδημιολογικών Μελετών 4. Δείκτες μέτρησης συχνότητας νοσημάτων 5. Πηγές στοιχείων Επιδημιολογικών Ερευνών 6. Εξειδικεύσεις στη Σύγχρονη Επιδημιολογία 7. Σύγχρονες τάσεις στην Επιδημιολογική Έρευνα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα. Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα. Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Χ. Χατζηχριστοδούλου Μάθημα: Επιδημιολογία και Εφαρμοσμένη Ιατρική Έρευνα Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013 Κλέα Κατσουγιάννη Καθηγήτρια Βιοστατιστικής και Επιδημιολογίας Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ζ Σεμινάριο ΕΧΕ 24 Σεπτεμβρίου 2013 Μεταβλητότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας

Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας Περιγραφική και ημιπειραματική έρευνα Ευάγγελος Ευαγγέλου, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιωάννα Τζουλάκη, Λεκτορας επιδημιολογίας Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Σποραδικές παρατηρήσεις Σειρά παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Α ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Πρόληψη και Δημόσια Υγεία 2. ΚΩΔ. Μ/ΤΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006

Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ. Ροβίθης Μ. 2006 Επιδημιολογία 3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ Ροβίθης Μ. 2006 1 Τα στάδια της επιδημιολογικής έρευνας ταξινομούνται με μια λογική σειρά στην οποία κάθε φάση εξαρτάται από την προηγούμενη. Μια εκτεταμένη λίστα είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική Επιδημιολογία

Επαγγελματική Επιδημιολογία Επαγγελματική Επιδημιολογία Η επιδημιολογία είναι η επιστήμη, που μελετά τη συχνότητα των νοσημάτων σε ανθρώπινους πληθυσμούς και διερευνά τους αιτιολογικούς παράγοντες και τους παράγοντες πρόγνωσης. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΗ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ της ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πρόκειται για διατομεακό μάθημα την διοίκηση του οποίου ασκεί το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής. Διδάσκεται στο 8 εξάμηνο και αποτελείται συνολικά από

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου

Σχεδιασμοί ερευνών. Βαγγέλης Ευαγγέλου Σχεδιασμοί ερευνών Βαγγέλης Ευαγγέλου Ιεράρχηση των αποδείξεων στην ιατρική έρευνα Figure 2. Box Plots for Total Citation Counts for Various Study Designs for Articles Published in 1991 and 2001 Box length

Διαβάστε περισσότερα

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κλινικές Μελέτες. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Κλινικές Μελέτες Δέσποινα Ν. Περρέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Χρηστέας» Κλινικές Μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων. Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου.

Επιδημιολογία. Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων. Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου. Επιδημιολογία Ενότητα 1η: Εισαγωγή Ορισμοί, Αιτιολογία των Νοσημάτων Ροβίθης Μιχαήλ 2006 1 Ιπποκράτης (400 Π.Χ) Προσπάθεια λογικής εξήγησης της εμφάνισης νόσου. «Η εμφάνιση νόσου δεν οφείλεται σε θεϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Aιτιότητα. Ιωάννα Τζουλάκη

Aιτιότητα. Ιωάννα Τζουλάκη Aιτιότητα Ιωάννα Τζουλάκη Αιτιότητα Αναλυτική επιδημιολογία: έλεγχο υποθέσεων Συσχέτιση έκθεσης σε κάποιο παράγοντα και εμφάνιση της νόσου Συσχέτιση (στατιστική) δεν συνεπάγεται την σχέση αίτιου αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Πέτρος Γαλάνης, MPH, PhD Εργαστήριο Οργάνωσης και Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Σχέση μεταξύ εμβολίων και αυτισμού Θέση ύπνου των βρεφών και συχνότητα εμφάνισης του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Έρευνα και θεωρία Περιεχόμενα Σχετικά με τους συγγραφείς... ΧΙΙΙ Πρόλογος... XV Eισαγωγή...XVΙΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Κατευθύνσεις στην έρευνα των επιστημών υγείας Εισαγωγή... 1 Τι είναι η έρευνα;... 2 Τι είναι η έρευνα των επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες. Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr

Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες. Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr Περιγραφικές και ημιπειραματικές μελέτες Γεωργία Σαλαντή gsalanti@cc.uoi.gr Έρευνα Αιφνίδιος θάνατος στα μωρά (παράγοντες που σχετίζονται) Λιπαρά ψαριά (omega 3 fats) και πρόληψη καρδιαγγειακών παθήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Ασθενών-Μαρτύρων Case Control Studies

Μελέτες Ασθενών-Μαρτύρων Case Control Studies ΕΙΔΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Μη πειραματικές μελέτες - συνέχεια Μελέτες Ασθενών-Μαρτύρων Case Control Studies Ενώ στις μελέτες Cohort ξεκινάμε από εκτεθειμένους και μη και κοιτάμε ποιοι αναπτύσσουν το

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Επιστημών Υγείας Ιατρικό Τμήμα Eργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας ιευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Χ. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ Μάθημα: Ιατρική της Εργασίας Υπεύθυνος Μαθήματος:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2010 Θοδωρής Λύτρας Φάσεις διερεύνησης επιδημίας 1) Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Στατιστική

Εισαγωγή στη Στατιστική Εισαγωγή στη Στατιστική Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο στην ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ, Επίκουρος Καθηγητής, Τομέας Μαθηματικών, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Δρ. Αθηνά Λινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Έλενα Ριζά, MPH, PhD Επιδημιολόγος/ Υγιεινολόγος Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Κύριος Στόχος Αποτύπωση της υγείας του πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί οι μελέτες παρατήρησης δεν είναι πάντα κατάλληλες

Γιατί οι μελέτες παρατήρησης δεν είναι πάντα κατάλληλες Γιατί οι μελέτες παρατήρησης δεν είναι πάντα κατάλληλες Ευαγγελία Η. Ντζάνη Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία Εργαστήριο Υγιεινής & Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Τρόπος ιδασκαλίας: Προαπαιτούµενο(α) και Συναπαιτούµενο(α) Μάθηµα(τα): Προτεινόµενα/προαιρετικά µέρη του προγράµµατος: ιδασκαλία στην τάξη Κανένα Κανέ

Τρόπος ιδασκαλίας: Προαπαιτούµενο(α) και Συναπαιτούµενο(α) Μάθηµα(τα): Προτεινόµενα/προαιρετικά µέρη του προγράµµατος: ιδασκαλία στην τάξη Κανένα Κανέ Τίτλος Μαθήµατος: Βιοστατιστική και Επιδηµιολογία Κωδικός Μαθήµατος: MNU 612 Κατηγορία Μαθήµατος: (Υποχρεωτικό/Επιλεγόµενο) Επίπεδο Μαθήµατος: (πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου) Έτος Σπουδών: 1 Τετράµηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟ-ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ Η/Υ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία HIV. Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων

Επιδημιολογία HIV. Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Επιδημιολογία HIV Χρύσα Τσιάρα Γραφείο HIV & ΣΜΝ Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων Επιδημιολογία Επιδημιολογία: Η μελέτη της συχνότητας των νοσημάτων και της σχέσης τους με χαρακτηριστικά του ατόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ.

ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 24-26/9/2015 ΠΕΜΠΤΗ 24/9/2015 ΩΡΑ ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. ΚΩΔ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΑΙΘ. 13.00-14.00 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ Υ Πρακτική εργασία, Νέος Οδηγός, Erasmus, Απουσίες Α. Βανταράκης ΑΙ4 14.00-15.00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Αθηνά Λινού, MD, PhD, MPH Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑ Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΥΚΑΡΠΙ ΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΝΟΣΩΝ ΟΡΙΣΜΟΣ Πρόληψη νόσων είναι οι διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες

Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες Αιτιότητα και τυχαίο σφάλμα στις επιδημιολογικές μελέτες Αιτιότητα Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2007 "Ευτυχισμένος είναι αυτός που κατόρθωσε

Διαβάστε περισσότερα

Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του;

Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του; Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του; Χ. Χριστοδούλου Παθολόγος- Ογκολόγος Δ/ντής Β' Ογκολογικής Κλινικής Νοσοκομείο Metropolitan Ηθική αναγκαιότητα κλινικών μελετών Οι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία

Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των. μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία Ο ρόλος και η σημασία των μοριακών τεχνικών στον έλεγχο των μικροβιολογικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας Α. Βανταράκης Εργαστήριο Υγιεινής, Ιατρική Σχολή,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΤΥΦΟΕΙΔΗ ΠΥΡΕΤΟΥ/ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑΞΙΔΙ ΣΕ ΕΝΔΗΜΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΛΛΑΔΑ, 2004-2013 Κ. Μέλλου, Θ. Σιδερόγλου, Μ. Ποταμίτη-Κόμη, Θ. Γεωργακοπούλου, Χ. Χατζηχριστοδούλου Γραφείο Τροφιμογενών

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική Επιδηµιολογία. Μέτρα κινδύνου Αιτιολογική συσχέτιση

Κλινική Επιδηµιολογία. Μέτρα κινδύνου Αιτιολογική συσχέτιση Κλινική Επιδηµιολογία Μέτρα κινδύνου Αιτιολογική συσχέτιση Μέτρα κινδύνου Αιτιολογική συσχέτιση Σύγκριση µεταξύ διαφορετικών πληθυσµών ως προς την έκθεση (exposure) Σύγκριση της κατανοµής της συχνότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ Δημοσθένης Β. Παναγιωτάκος Καθηγητής Βιοστατιστικής Επιδημιολογίας ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΓΩΓΗΣ Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ»

«ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ «ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ» Yποχρεωτική άσκηση επιλογής Διατροφική επιδημιολογία Σχετικά θεωρητικά θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Αναλογία (Proportion)

Αναλογία (Proportion) Μέτρα Νοσηρότητας Αναλογία (Proportion) Κλάσµα Αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή Ποσότητες της ίδιας φύσης Κυµαίνεται πάντα µεταξύ 0 και 1 Ποσοστό = αναλογία x 100 κυµαίνεται: 0-100

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine

Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine Τεκμηριωμένη Ιατρική Evidence-Based Medicine Δημήτριος Γ. Γουλής Επίκουρος καθηγητής Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Μονάδα Ενδοκρινολογίας Αναπαραγωγής Α Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική ΑΠΘ Περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Εξάμηνο Υ/Ε Ώρες Θεωρίας Ώρες Ασκήσης Διδακτικές μονάδες ECTS A Υ 3 3 4 6 Διδάσκουσα Μ. Αλεξίου Χατζάκη, Επίκ. Καθηγήτρια Γεν. Βιολογίας. Aντικειμενικοί στόχοι του μαθήματος Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική»

Επιλεγόµενο µάθηµα «Εισαγωγή στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας και τη Γενική Ιατρική» Προαγωγή της Υγείας - Βαθµίδες Πρόληψης Στις "αναπτυγµένες" κοινωνίες οι κύριες αιτίες νοσηρότητας και θνησιµότητας είναι τα χρόνια νοσήµατα. Τα νοσήµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µακρόχρονης έκθεσης του οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας. Βιοπαθολογικό Εργαστήριο Κατευθυντήριες Οδηγίες Ποιότητας Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Υπόμνημα - Επεξηγήσεις... 3 Κεφάλαιο 1: Διαχείριση Προσωπικού... 4 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση Εξοπλισμού/ Εγκαταστάσεων... 5 Κεφάλαιο 3: Πρακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία- ISO 9001 Σαπφούς 3, 81100 Μυτιλήνη (1ος Όροφος) 2251054739 (09:00-14:30) academy@aigaion.org civilacademy.ucoz.org «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία

Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Ψυχοκινητική και Φυσική Αγωγή στην Προσχολική Ηλικία Παρουσίαση του μαθήματος Βασιλική Ρήγα Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. 1 Περιεχόμενα του μαθήματος Εξετάζονται οι εξής θεματικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ

ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚA ΣΥΣTHΜΑΤΑ Ιωάννα Τζουλάκη Κώστας Τσιλίδης Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Guyatt: κεφάλαιο 18 ΕΠΙςΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιστήμη (θεωρία) Πράξη (φροντίδα υγείας) Γνωστικό μέρος Αιτιό-γνωση Διά-γνωση Πρό-γνωση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Διαγνωστικής Ακρίβειας

Μελέτες Διαγνωστικής Ακρίβειας Clinical Research & Evidence-Based Medicine Unit Aristotle University of Thessaloniki Μελέτες Διαγνωστικής Ακρίβειας Πασχάλης Πάσχος MD, MSc Γαστρεντερολόγος Μονάδα Κλινικής Έρευνας και Τεκμηριωμένης Ιατρικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Σχεδιασµός µελετών. Γεωργία Σαλαντή. Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Σχεδιασµός µελετών Γεωργία Σαλαντή Λέκτορας Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδηµιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων Οι φοιτητές ιατρικής αντιπαθούν την στατιστική όχι όµωςκαιοιγιατροί! Γιατίοιγιατροί

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία Λοιμώξεων Διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημικών εκρήξεων (outbreaks) στο νοσοκομείο ή την κοινότητα

Επιδημιολογία Λοιμώξεων Διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημικών εκρήξεων (outbreaks) στο νοσοκομείο ή την κοινότητα Επιδημιολογία Λοιμώξεων Διερεύνηση και αντιμετώπιση επιδημικών εκρήξεων (outbreaks) στο νοσοκομείο ή την κοινότητα Ιωσήφ Παπαπαρασκευάς Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ ΕΠΙΔΗΜΙΑ είναι κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει τη λειτουργία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού

Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Μέθοδοι δειγματοληψίας, καθορισμός μεγέθους δείγματος, τύποι σφαλμάτων, κριτήρια εισαγωγής και αποκλεισμού Γεσθημανή Μηντζιώρη MD, MSc, PhD Μονάδα Ενδοκρινολογίας της Αναπαραγωγής, Α Μαιευτική και Γυναικολογική

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΠΑ51 / Εφαρμοσμένη Εκπαιδευτική Έρευνα Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΠΑ Επιστημών της Αγωγής Θεματική Ενότητα ΕΠΑ51 Εφαρμοσμένη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Φ. ΚΑΛΥΒΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Παιδίατρος- Ιατρός Δημόσιας Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ

Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ. Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Τεκµηριωµένη Ιατρική 2011-12 ΒΛΑΒΗ Βασίλης Κ. Λιακόπουλος Λέκτορας Νεφρολογίας ΑΠΘ Αναλογία Λόγος Πηλίκο Αναλογία Proportion Αναλογία (Proportion) Ο αριθµητής ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον παρανοµαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΥΣ 2014-15 Α ΕΤΟΣ Εξάμηνο Α 1. ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 2. ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3. ΙΑΤΡΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ 4. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ Ι 5. ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑ Ι 6. ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 7. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Kλινικές ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ Kλινικές Mελέτες ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 1Τι είναι οι κλινικές μελέτες είναι σημαντικές; > Μη διστάσετε να ρωτήσετε το γιατρό σας για οποιαδήποτε και άλλη γιατί πληροφορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΔΗ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής ΤΜΗΜΑ Τεχνολόγων Γεωπόνων ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGZ520 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σημασία παρονομαστών!!!

Σημασία παρονομαστών!!! Μέτρα συχνότητας νοσημάτων στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών Κρούσματα ιλαράς ανά νομό, Ελλάδα, Σεπτ. 005 - Απρ. 006 Νομός Αριθμός Κρουσμάτων Σύνολο Πληθυσμού Επίπτωση/ 100.000 Κεφαλληνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ορισμός. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις)

Ορισμός. Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών. Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις) Ορισμός Σχεδιασμός ερωτηματολογίου στη διερεύνηση επιδημιών Εργαλείο συλλογής πληροφορίας (απαντήσεων σε ερωτήσεις) Επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΚΕΕΛΠΝΟ ΕΣΔΥ, 2008 Σκοπός η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες ασθενών οµάδας ελέγχου

Μελέτες ασθενών οµάδας ελέγχου Μελέτες ασθενών οµάδας ελέγχου Μελέτες ασθενών οµάδας ελέγχου ως µέθοδος αναπτύχθηκε στις αρχές του 50 διερεύνηση παραγόντων κινδύνου σε ασθένειες µε µακρά λανθάνουσα περίοδο, όπου οι µελέτες κοόρτης δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων. 2 Θεωρητικές έννοιες, μεταβλητές και μέτρηση ΠPOΛOΓOΣ... 15 1 H διαπλοκή θεωρίας, μεθόδων και δεδομένων Eισαγωγή... 19 Αξιολογικές κρίσεις και αντικειμενικότητα... 20 Η ιδιαιτερότητα των κοινωνικών φαινομένων... 30 H σχέση θεωρίας και έρευνας...

Διαβάστε περισσότερα

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1

ανασκοπήσεις Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Μέρος Β' (Τύποι Επιδηµιολογικών Μελετών) Σχήµα 1 26-27. Τάκος Βασική επιδηµιολογική µεθοδολογία και στατιστική αξιολόγηση έρευνας Η εκµάθηση και η εφαρµογή των βασικών επιδη- µιολογικών γνώσεων στην καθηµερινή κλινική πρακτική και την έρευνα θα µπορούσε

Διαβάστε περισσότερα

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα.

Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Παιδιά και νέοι με χρόνια προβλήματα υγείας και ειδικές ανάγκες. Σύγχρονες ιατρικές θεωρήσεις και ελληνική πραγματικότητα. Μαρία Φωτουλάκη Επίκουρη καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Γαστρεντερολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής

Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Εισαγωγή στην Ψυχιατρική Φίλιππος Γουρζής Απαρτιωμένη Διδασκαλία Εισαγωγή στην Ψυχιατρική 21 ος αιώνας μεγάλη πρόοδος των συναφών επιστημών: Νευροεπιστήμες, Ψυχολογία, Κοινωνιολογία Προηγήθηκε περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση

Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Στερεάς Ελλάδας Τμήμα Φυσικοθεραπείας Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» Οδηγός Μαθήματος Κινητικός Έλεγχος και Κινητική Μάθηση στην Αποκατάσταση Δρ. Καπρέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο

Α' Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τµήµα Επιστήµης Διαιτολογίας Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη πρόγνωση Οξέος Στεφανιαίου Συνδρόµου ανάλογα µε τη βαρύτητα της νόσου: επιδηµιολογική µελέτη Hellenic Heart Failure study. Μ. Κούβαρη 1,2, Χ. Χρυσοχόου 1, Π. Αγγελόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού

Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Ανιχνευτικές εξετάσεις (screening) στη φροντίδα του παιδιού Μάιος 2007 Τ. Παναγιωτόπουλος Τομέας υγείας του παιδιού Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας «Όλα τα προγράμματα screening προκαλούν βλάβη, ορισμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Ψαλτοπούλου Θεοδώρα Παθολόγος, Επίκουρη Καθ. Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Α. Σχεδιασμός ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες 1. Οδηγίες μεθοδολογίας της έρευνας, συλλογής δεδομένων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 2. Συγγραφή της ερευνητικής εργασίας. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Η ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ANAKOYΦΙΣΤΙKΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ- ΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Διακήρυξη της Πράγας: Προτρέποντας τις Κυβερνήσεις για την ανακούφιση του «υποφέρειν» και την αναγνώριση της Ανακουφιστικής Φροντίδας ως ανθρώπινο δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση. Συγχρονική μελέτη

Απάντηση. Συγχρονική μελέτη Ερώτηση Ποιο είδος μελέτης και γιατί θεωρείτε πως είναι το καταλληλότερο για την εκτίμηση της συχνότητας του διαβήτη τύπου 2 στον πληθυσμό μιας πόλης; Περιγράψτε συνοπτικά (εντός 100 λέξεων) τον σχεδιασμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. Πρόγραμμα Μαθημάτων. Ακαδ. Έτος 2014-2015. Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Πρόγραμμα Μαθημάτων Ακαδ. Έτος 2014-2015 Μάθημα: Ιατρική Ευθύνη και Ηθική Ενότητα Διδάσκων / Διδάσκουσα ΜΑΘΗΜΑ 1ο 30/09/2014 Η έννοια της Βιο-ηθικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιακός διαλογισμός. Κώστας Τσιλίδης, Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2

Αιτιακός διαλογισμός. Κώστας Τσιλίδης,  Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 DEPARTMENT OF HYGIENE AND EPIDEMIOLOGY Αιτιακός διαλογισμός Κώστας Τσιλίδης, ktsilidi@cc.uoi.gr http://users.uoi.gr/ktsilidi/teaching Ιωαννίδης: κεφάλαιο 2 Στόχοι της διάλεξης Τι είναι η αιτία; Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μετα-αναλύσεις. αναλύσεις. Μπεττίνα Χάιδιτς. Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr

Οι Μετα-αναλύσεις. αναλύσεις. Μπεττίνα Χάιδιτς. Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr Οι Μετα-αναλύσεις αναλύσεις Μπεττίνα Χάιδιτς Λέκτορας Υγιεινής Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ haidich@med.auth.gr Εισαγωγή Κεντρικό ρόλο στην αποδεικτική ιατρική Μέθοδος συνολικής εποπτείας των

Διαβάστε περισσότερα

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής

Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα. Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογία καρκίνου του πνεύμονα Ενότητα 1: Ογκολογία Πνεύμονα Κυριάκος Καρκούλιας, Επίκουρος Καθηγητής Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Επιδημιολογικά στοιχεία καρκίνου του πνεύμονα Ο καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική

Παραδόσεις 4. Δεν υφίστανται απαιτήσεις. Ελληνική/Αγγλική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ DF8201 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας

ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας ιεθνής Ιατρική ιαχείριση Κρίσεων Υγείας Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Εγκρίνουµε από το ακαδηµαϊκό έτος 2006 2007 τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κώστας Τσιλίδης Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Η Ιατρική μπορεί να οριστεί ως το σύστημα των θεωριών (ιατρική επιστήμη)

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Χ. Βλαχόπουλος, Γ. Γεωργιόπουλος, Ι. Σκούµας, Ι. Κουτάγιαρ, Ν. Ιωακειµίδης, Ν. Σκληρός, Χ. Στεφανάδης, Δ.

Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Χ. Βλαχόπουλος, Γ. Γεωργιόπουλος, Ι. Σκούµας, Ι. Κουτάγιαρ, Ν. Ιωακειµίδης, Ν. Σκληρός, Χ. Στεφανάδης, Δ. Πρόγνωση µελλοντικών καρδιαγγειακών συµβάντων µε τα επίπεδα της προπρωτεΐνης κονβερτάση σουµπτιλισίνη/κεξίνη 9 στο πλάσµα: µια συστηµατική ανασκόπηση και µετα-ανάλυση µελετών Δ. Τερεντές-Πρίντζιος, Χ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Ιατρικά Μαθηματικά Βιοστατιστική Ιστορία της Ιατρικής Χημεία Ιστολογία Ι Εμβρυολογία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης

Τμήμα Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Παρέμβασης Σημαντικά Σημεία ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΟΝΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ) Η δηλούμενη επίπτωση της ελονοσίας στην Ελλάδα παρουσιάζει αυξητική τάση. Για την πενταετία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Ε. ΠΕΤΕΙΝΑΚΗ Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Μικροβιολογίας Διευθύντρια Εργαστηρίου Μικροβιολογίας ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ φάση της κλινικής ιατρικής Η μικροβιολογία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία

Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑΣ Πρόδρομα αποτελέσματα του ΕΣΠΑ για τον ιό του Δυτικού Νείλου και την ελονοσία Μάρκα Ανδριανή Ιατρός,

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης

Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Watermicro Πρόγραμμα Κατάρτισης Εξ αποστάσεως (Distance learning course) Διερεύνηση μιας υδατογενούς ή τροφικής επιδημικής έκρηξης Τάνια Αρβανιτίδου-Βαγιωνά Καθηγήτρια, ΑΠΘ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Η επιστημονική μέθοδος (Ι) Πληροφορίες αμερόληπτες και αντικειμενικές Πέντε βήματα: Παρατήρηση Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS623 / Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS623 / Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία Διάταξη Θεματικής Ενότητας PYS623 / Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία Σχολή ΣΟΕΔ Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πρόγραμμα Σπουδών PYS Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας Θεματική

Διαβάστε περισσότερα

(Confounders) Δύο κύρια θέματα. Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες

(Confounders) Δύο κύρια θέματα. Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες Θα πρέπει να πιστέψω το αποτέλεσμα της μελέτης μου; Συγχυτικοί και τροποποιητικοί παράγοντες Κάπνισμα = 11,6 Καρκίνος παγκρέατος Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα

Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρική-Οι ετεροπολικοί δεσμοί της με την ασφάλεια Security Manager Forum 2014 Καμπανάρου Σταματίνα Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης 1. Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο 2. Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Κινητές Επικοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών

Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες αναλυτικής επιδημιολογίας στηδιερεύνησηεπιδημιών Μελέτες ασθενών-μαρτύρων (case-control studies) Πρόγραμμα εκπαίδευσης στην επιδημιολογική επιτήρηση και διερεύνηση επιδημιών ΕΣΔΥ ΚΕΕΛΠΝΟ, 2010

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση (+ εργαστήριο)

Διάρθρωση (+ εργαστήριο) Ιατρική πληροφορία Ευαγγελία Ντζάνη Επίκουρη Καθηγήτρια Υγιεινής με έμφαση στην Επιδημιολογία Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Οκτώβριος 2010 Διάρθρωση (+ εργαστήριο)

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου1

Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου1 Ε. Βλαχοπαπαδοπούλου 1, Φ. Καραχάλιου 1, Θ. Ψαλτοπούλου 2, Δ. Κουτσούκη 3, Ι. Μανιός 4, Γ. Μπογδάνης 3, Β. Καραγιάννη 5, Α. Καψάλη 6, Α. Χατζάκης 2, Σ. Μιχαλάκος 1 1 Ενδοκρινολογικό Τμ. Νοσοκ. Παίδων,

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer

Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Αγωγιάτου Χριστίνα, Ψυχολόγος, Α.Π.Θ. Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer Νευροψυχολογία Η νευροψυχολογία είναι η επιστήμη που μελετά τη δομή και τη λειτουργία του εγκεφάλου και τη σχέση του με τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία

Μέτρα σχέσης. Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Μέτρα σχέσης Ιωάννα Τζουλάκη Λέκτορας Επιδημιολογίας Υγιεινή και Επιδημιολογία Στο τέλος...(learning outcomes) Να γνωρίζετε τα κυριότερα μέτρα σχέσης που χρησιμοποιούνται για μετρήσουμε μια συσχέτηση μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα