Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N. Εταιρεία Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ ΕΤ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N. Εταιρεία Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ 1998 1999 2000 ΕΤ Η"

Transcript

1 Specisoft Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ ΕΤ Η ΟΦΕΙΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞ.ΕΓΚΑΤ /ΣΕΩΣ ΠΑΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΜΟΙ Οικονομικές αναλύσεις ισολογισμών Αναλύσεις - Συγκρίσεις - Προβλέψεις Αξιολόγηση Επιχειρήσεων Ελληνικά - Αγγλικά Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, Μαρούσι, τηλ , fax Internet site:

2 Περιεχόμενα Ι. Σκοπός του προγράμματος ΙΙ. Σε ποιούς απευθύνεται ΙΙΙ. Τυπικές χρήσεις του προγράμματος IV. Στοιχεία οργάνωσης με την χρήση του προγράμματος V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος Α. Αναλύσεις ισολογισμών εταιρειών Β. Συγκρίσεις Εταιρειών Β1. Συγκριτική παρουσίαση ομάδας εταιρειών Β2. Σύγκριση εταιρειών με τον μέσο του κλάδου Γ. Προβλέψεις μελλοντικών Ισολογισμών Δ. Κατάσταση χρηματορροών Ε. Ενοποίηση Ισολογισμών ομίλου εταιρειών VI. Τυπικές εκτυπώσεις και γραφικά VΙΙ. Χρήση του προγράμματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε επίπεδο Εθνικής οικονομίας VIIΙ. Ενδεικτικό Πελατολόγιο 2 Specisoft

3 Ι. Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική ανάλυση Ισολογισμών εταιρειών και των συνοδευτικών καταστάσεων, οι συγκρίσεις εταιρειών μεταξύ τους και με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν καθώς και οι προβλέψεις των μελλοντικών ισολογισμών της επιχείρησης και του κλάδου. Λόγω των υψηλού επιπέδου οικονομικών αναλύσεων που παρέχει, είναι ιδανικό για παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, σε φορείς όπου αυτό απαιτείται π.χ. σε τράπεζες για λήψη δανείου, στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, σε υπηρεσίες για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους κ.α. Απαραίτητο στην ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων, αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. ΙΙ. Σε ποιούς απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τράπεζες, Οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων, Ορκωτούς ελεγκτές, Χρηματιστηριακές εταιρείες, Εταιρείες επενδύσεων, Αμοιβαία κεφάλαια, Εκτιμητές επιχειρήσεων, Συμβούλους Επιχειρήσεων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στην εκπαίδευση. ΙΙΙ. Τυπικές χρήσεις του προγράμματος 1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης και πρόβλεψη μελλοντικών ισολογισμών και αποτελεσμάτων, από Τράπεζες και άλλους φορείς 2. Ανάλυση οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και παρουσίαση σε τράπεζες για λήψη δανείου 3. Κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, μελετών για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και λοιπές μελέτες. 4. Θεμελιώδης ανάλυση εταιρειών που είναι ή πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο. 5. Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό της περιβάλλον (σύγκριση με ανταγωνιστές, με τον κλάδο κλπ) 6. Παρουσίαση της ανάλυσης του ισολογισμού της επιχείρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 7. Προβλέψεις των μελλοντικών ισολογισμών της επιχείρησης 8. Προβλέψεις των μελλοντικών ισολογισμών κλάδου 9. Κατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών 10. Ενοποίηση Ισολογισμών και γενικά οικονομικές αναλύσεις ισολογισμών με οποιοδήποτε αποδέκτη. 3 Specisoft

4 IV. Στοιχεία οργάνωσης με την χρήση του προγράμματος 1. Ολες οι εκτυπώσεις και τα γραφικά του προγράμματος, δίνονται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, κατ επιλογή του χρήστη. 2. Με την λειτουργία Report το πρόγραμμα παράγει αυτόματα, βάσει προτύπων του χρήστη, κείμενα πολλών σελίδων, με όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις και γραφικά, για κάθε ξεχωριστό τύπο report (π.χ. τεύχος αξιολόγησης επιχείρησης με κάποια εισήγηση) 3. Εννιαίος τρόπος αντιμετώπισης κάθε αναλυόμενης εταιρείας, ηλεκρονική αρχειοθέτησή της και δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα προγράμματα. 4. Τυποποίηση εργασίας. Ομοιότητες οικονομικές αναλύσεις ισολογισμών από κάθε χρήστη του προγράμματος ανεξάρτητες του επιπέδου του. Έγκυρα και ομοιογενείς στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις. 5. Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για την ανάλυση μιας εταιρείας (το κόστος σε χρόνο εισαγωγής του ισολογισμού είναι της τάξεως των 10 λεπτών για δύο άτομα ή λιγότερο των 30 λεπτών της ώρας για ένα άτομο). 6. Αποφυγή Ανθρώπινων λαθών. Οι ισολογισμοί που εισάγονται είναι με βάση το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και είναι εύκολο να ελεγχθούν κατά την εισαγωγή τους. Μετά την εισαγωγή του ισολογισμού αποκλείονται οποιαδήποτε ανθρώπινα λάθη, όπως θα ήταν δυνατό να προκύψουν από επεξεργασία σε φύλλο υπολογισμών όπου λόγω της ανομοιογένειας των λογαριασμών από εταιρεία σε εταιρεία είναι δυνατόν να προκύψουν ανθρώπινα λάθη. 7. Αυτόματη δημιουργία ισολογισμών κλάδων από τους επιμέρους ισολογισμούς των εταιρειών, ανάλυση, σύγκριση εταιρειών με κλάδο και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ισολογισμών των κλάδων. 8. Δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων των χρηματοοικονομικών δεικτών με λεκτικής υφής στοιχεία (καλός, μέτριος, κάτω από το όριο κ.τ.λ.) και όχι μόνον αριθμητικά, καθιστώντας εύκολη την αξιολόγηση της εταιρείας. V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος Τα αποτελέσματα του προγράμματος τόσο σε μορφή εκτυπώσεων όσο και σε μορφή γραφικών, στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα (συνήθως πενταετία, χωρίς να αποκλείεται και άλλος χρονικός ορίζοντας) είναι : Α. Αναλύσεις Ισολογισμών Εταιρειών 1. Ισολογισμός και Γενική Εκμετάλλευση, όπως δημοσιεύονται 4 Specisoft

5 2. Διάρθρωση Ισολογισμού Παρουσίαση της διάρθρωσης του ισολογισμού (ενεργητικού, παθητικού) κατά έτος. 3. Εξέλιξη Ισολογισμού Παρουσίαση της εξέλιξης των στοιχείων του ισολογισμού χρονικά (μεταβολές και % μεταβολές) 4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Παρουσίαση της εξέλιξης των αποτελεσμάτων χρονικά (μεταβολές και % μεταβολές) 5. Πηγές - Χρήσεις Κεφαλαίων Παρουσίαση σε πίνακα και στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, της κατάστασης πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, για την αξιολόγηση του τρόπου χρηματοδότησης της επιχείρησης. 6. Ταμειακές Ροές Παρουσίαση σε πίνακα των ταμειακών ροών με το διεθνές υπόδειγμα 7. Τάσεις Οικονομικών Μεγεθών Παρουσίαση σε πίνακα και στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, κατάστασης, των τάσεων των οικονομικών μεγεθών ενεργητικού, παθητικού και αποτελεσμάτων, παίρνοντας για κάθε λογαριασμό, ως 100 το παλαιότερο επιλεγμένο έτος και προσαρμόζοντας σε αυτό όλα τα επόμενα έτη, εμφανίζοντας έτσι την τάση όλων των οικονομικών μεγεθών. 8. Κεφάλαιο κίνησης Παρουσίαση σε πίνακα του συνολικού και καθαρού κεφαλαίου κίνησης, κατά έτος καθώς και των μεταβολών από έτος σε έτος σε απόλυτο μέγεθος καθώς και σε ποσοστό. 9. ΝεκρόΣημείο και Ανάλυση Ευαισθησίας Παρουσίαση κατά έτος του νεκρού σημείου της εταιρείας τόσο σε επίπεδο λειτουργικών μεγεθών όσο και στο σύνολο του ισολογισμού. Παρουσίαση αναλύσεων ευαισθησίας ως προς πωλήσεις και ως προς μεταβλητές δαπάνες. 10. Αριθμοδείκτες Παρουσίαση μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών δεικτών, στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, κατά έτος. Δυνατότητα ορισμού και νέων δεικτών, πέραν όσων έχει το πρόγραμμα και μάλιστα με μεγέθη πιθανώς μη περιγραφόμενα στον ισολογισμό, τα οποία κατ ειλογή του χρήστη, εισάγονται στο πρόγραμμα. Ετσι είναι δυνατός ο ορισμός π.χ. δεικτών παραγωγικότητας. 11.Τάσεις Αριθμοδεικτών 5 Specisoft

6 Παρουσίαση των τάσεων, μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών δεικτών, στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, κατά έτος παίρνοντας για κάθε δείκτη, ως 100 το παλαιότερο επιλεγμένο έτος και προσαρμόζοντας σε αυτό όλα τα επόμενα έτη, εμφανίζοντας έτσι την τάση των χρηματοοικονομικών δεικτών. 12. Διάγραμμα αποδοτικότητας Du Pont Παρουσίαση σε διάγραμμα της αποδοτικότητας κατά Du Pont. B. Συγκρίσεις Εταιρειών Β1. Συγκριτική παρουσίαση ομάδας εταιρειών Τα παρακάτω περιγραφόμενα στοιχεία παρουσιάζονται σε πίνακες, όπου οριζοντίως εμφανίζονται οι εταιρείες και κατακορύφως τα επιλεγμένα έτη. 1. Οικονομικών Μεγεθών 2. Τάσεις Οικονομικών Μεγεθών 3. Διάρθρωση Ισολογισμών Συγκριτική παρουσίαση της διάρθρωσης των οικονομικών μεγεθών των ισολογισμών των εταιρειών, κατά έτος και εταιρεία 4. Μερίδια στον κλάδο Συγκριτική παρουσίαση των μεριδίων των εταιρειών κατά έτος και εταιρεία 5. Κεφάλαια κίνησης 6. Νεκρά σημεία και Αναλύσεις Ευαισθησίας 7. Αριθμοδείκτες Συγκριτική παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεικτών των εταιρειών κατά έτος και εταιρεία. Είναι δυνατή η ποιοτική εκτύπωση των δεικτών (π.χ. καλός, καλύτερος κλπ) ανά έτος και εταιρεία, παρουσιάζοντας έτσι υψηλού επιπέδου σύγκριση μεταξύ εταιρειών. 8. Τάσεις Αριθμοδεικτών Β2. Σύγκριση εταιρειών με οδηγό κάποια ή τον μέσο όρο του κλάδου Εκτυπώσεις αντίστοιχες με εκείνες στην Β1 παράγραφο περιγραφόμενες, με την διαφορά ότι γίνεται ευθεία σύγκριση τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και σε σχετικό (%) για τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη, και με βάση μία εξ αρχής και κατ επιλογή του χρήστη, εταιρεία-οδηγό ή μέσο όρο του κλάδου. Ο μέσος όρος του κλάδου προκύπτει αυτόματα από τους ισολογισμούς των εταιρειών ή καταχωρείται από τον χρήστη. 6 Specisoft

7 Γ. Προβλέψεις μελλοντικών ισολογισμών της επιχείρησης Υπολογισμός και εκτύπωση των μελλοντικών ισολογισμών της επιχείρησης, με την απλή εισαγωγή μιας σειράς προβλεπόμενων οικονομικών μεγεθών της. Τα εκτιμώμενα οικονομικά στοιχεία που ζητάει, είναι απλά και συνοπτικά. Κατ' αρχήν, εμφανίζει τη διαχρονική εξέλιξη αυτών των οικονομικών μεγεθών, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την τάση του παρελθόντος, για να αποφασίσουμε σωστά και για την μελλοντική πορεία τους. Επίσης, όσον αφορά την πρόβλεψη των μεγεθών, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να την πετύχει, είτε α) τοποθετώντας στο πρόγραμμα, αναλυτικά το ποσό που προβλέπει, β) τοποθετώντας την ποσοστιαία μεταβολή του, είτε γ) αναφέροντάς το σαν στόχο, π.χ. βλέποντάς το σαν ποσοστό επί των πωλήσεων, είτε σαν δείκτη και όπου αυτό βέβαια έχει νόημα. Ακόμη, τόσο η παρελθοντική εξέλιξη, όσο και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, μπορούν να εκτυπωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως οικονομικές αναλύσεις, για τα παρελθοντικά στοιχεία, και ως αποδείξεις για τις παραδοχές που έχουμε κάνει για τη δημιουργία των προβλεπόμενων ισολογισμών. Τους ισολογισμούς αυτούς, τους αναλύει αμέσως μετά το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο, ότι τα ίδια μπορούν να συμβούν και σε επίπεδο κλάδου. Δ. Κατάσταση χρηματορροών Υπολογισμός και εκτύπωση της κατάστασης ταμειακών ροών βάσει των απαιτήσεων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς (εκγύκλιος 9). Ε. Ενοποίηση Ισολογισμών ομίλου εταιρειών Ενοποίηση ισολογισμών ομίλου εταιρειών. Με την εισαγωγή των ισολογισμών των προς ενοποίηση εταιρειών, τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής στις θυγατρικές, τα ποσά που δόθηκαν για την εξαγορά του ανωτέρω ποσοστού, τις πωλήσεις μεταξύ των εταιρειών του ομίλου και τα υπόλοιπα των αντισυμβαλλόμενων λογαριασμών, το πρόγραμμα υπολογίξει και εκτυπώνει, αυτόματα, τον ενοποιημένο ισολογισμό του ομίλου. 7 Specisoft

8 VΙ. Τυπικές εκτυπώσεις και γραφικά ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 1999 Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών I. Ασώματες ακινητοποιήσεις υπέρ το άρτιο II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχο- III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρό- ρηγήσεις επενδύσεων θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις VI. Αποθεματικά κεφάλαια Σύνολο Γ V. Αποτέλεσμα εις νέο Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ. I. Αποθέματα Σύνολο Α II. Απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ III. Χρεόγραφα ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ IV. Διαθέσιμα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Δ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Γ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ I. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσης Κόστος πωλήσεων Διαφορές φορ. ελέχγου προηγ. χρήσης Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Αποθεματικά προς διάθεση Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Φόρος εισοδήματος & εισφορών ΟΓΑ Γενικά και έξοδα Διοικ. λειτ Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως λειτουργικό κόστος φόροι Εσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ πιστωτικών τόκων Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, 1. Τακτικό Αποθεματικό χρεωστικών τόκων Πρώτο μέρισμα Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως Πρόσθετο μέρισμα ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. Αποθεματικά καταστατικού Εκτακτα έσοδα Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά Εκτακτα έξοδα Αφορολόγητα αποθεματικά Οργανικά και έκτακτα αποτελ Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικη- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον τικού Συμβουλίου οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Specisoft

9 ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΑ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώματες ακινητοποιήσεις II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο Γ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα II. Απαιτήσεις III. Χρεόγραφα IV. Διαθέσιμα Σύνολο Δ Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων IV. Αποθεματικά κεφάλαια V. Αποτελέσματα εις νέο VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ. Σύνολο Α Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Γ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Specisoft

10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 12,03 % 15,37 % Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώματες ακινητοποιήσεις -75,98 % ,25 % II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 21,85 % 1,22 % III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 268,69 % 16,10 % Σύνολο Γ. 67,65 % 8,38 % Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα 16,79 % -0,47 % II. Απαιτήσεις 4,43 % -18,45 % III. Χρεόγραφα IV. Διαθέσιμα 235,06 % -74,63 % Σύνολο Δ. 9,12 % -16,38 % Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ 112,30 % 20,28 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36,58 % -2,11 % ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) 0,00 % 0,00 % II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 % 0,00 % III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.203,76 % 8,67 % IV. Αποθεματικά κεφάλαια 11,89 % 13,51 % V. Αποτελέσματα εις νέο VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ. Σύνολο Α. 15,04 % 5,08 % Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 39,25 % 30,10 % Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -62,67 % II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13,32 % 16,48 % Σύνολο Γ. 91,77 % -15,90 % Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ 134,15 % 8,86 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 36,58 % -2,11 % 10 Specisoft

11 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΑ %) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 % 0,00 % 0,00 % Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,05 % 0,04 % 0,05 % Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώματες ακινητοποιήσεις 0,01 % 0,00 % 0,64 % II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 38,11 % 34,00 % 35,15 % III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 8,69 % 23,46 % 27,83 % Σύνολο Γ. 46,82 % 57,46 % 63,62 % Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα 10,40 % 8,89 % 9,04 % II. Απαιτήσεις 42,16 % 32,23 % 26,85 % III. Χρεόγραφα 0,00 % 0,00 % 0,00 % IV. Διαθέσιμα 0,52 % 1,28 % 0,33 % Σύνολο Δ. 53,08 % 42,40 % 36,22 % Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,06 % 0,09 % 0,12 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00 % 100,00 % 100,00 % ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) 46,93 % 34,36 % 35,10 % II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτι 0,46 % 0,34 % 0,35 % III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις 0,66 % 6,29 % 6,98 % IV. Αποθεματικά κεφάλαια 22,23 % 18,21 % 21,12 % V. Αποτελέσματα εις νέο 0,00 % 0,00 % 0,00 % VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 0,00 % 0,00 % 0,00 % Σύνολο Α. 70,28 % 59,20 % 63,54 % Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2,65 % 2,70 % 3,59 % Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 % 15,36 % 5,86 % II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26,75 % 22,20 % 26,41 % Σύνολο Γ. 26,75 % 37,56 % 32,27 % Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,31 % 0,54 % 0,60 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 11 Specisoft

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΑ) ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Εσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτακτα έσοδα Εκτακτα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) 12 Specisoft

13 ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 10,62 % 7,71 % Κόστος πωλήσεων 7,28 % -2,21 % Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 22,95 % 39,73 % Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 4,98 % -15,28 % Σύνολο 22,86 % 39,49 % Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,91 % 4,40 % Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 31,97 % 50,62 % Εσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων 65,13 % 6,74 % Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων 7,71 % 79,70 % Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 38,53 % 43,31 % ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτακτα έσοδα 57,75 % 32,56 % Εκτακτα έξοδα 72,31 % 51,42 % Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 31,06 % 40,12 % Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31,06 % 40,12 % (προ φόρων) 13 Specisoft

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (% ΤΩΝ ΠΟΛΗΣΕΩΝ) ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100,00 % 100,00 % 100,00 % Κόστος πωλήσεων 78,74 % 76,36 % 69,33 % Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 21,26 % 23,64 % 30,67 % Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,11 % 0,10 % 0,08 % Σύνολο 21,37 % 23,74 % 30,75 % Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6,26 % 5,72 % 5,54 % Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 15,11 % 18,02 % 25,21 % Εσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων 0,74 % 1,11 % 1,10 % Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων 2,58 % 2,51 % 4,19 % Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 13,27 % 16,62 % 22,12 % ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτακτα έσοδα 0,48 % 0,68 % 0,84 % Εκτακτα έξοδα 2,72 % 4,23 % 5,95 % Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 11,04 % 13,08 % 17,01 % Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 11,04 % 13,08 % 17,01 % (προ φόρων) 14 Specisoft

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ) ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Οφειλομένου Κεφαλαίου Εξόδων Εγκαταστάσεως Ασώματων Ακινητοποιήσεων Ενσώματων Ακινητοποιήσεων Συμμ/χών & άλλων χρημ/κών απαιτήσεων Αποθεμάτων Απαιτήσεων Χρεογράφων Διαθεσίμων Μεταβατικών Λογαριασμών IΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ Μετοχικού Κεφαλαίου Διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφοράς αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων Αποθεματικών Κεφαλαίων Αποτελεσμάτων εις νέο Ποσών προορισμένων για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Μεταβατικών Λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ Μετοχικού Κεφαλαίου Διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφοράς αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων Αποθεματικών Κεφαλαίων Αποτελεσμάτων εις νέο Ποσών προορισμένων για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Μεταβατικών Λογαριασμών IΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ Οφειλομένου Κεφαλαίου Εξόδων Εγκαταστάσεως Ασώματων Ακινητοποιήσεων Ενσώματων Ακινητοποιήσεων Συμμ/χών & άλλων χρημ/κών απαιτήσεων Αποθεμάτων Απαιτήσεων Χρεογράφων Διαθεσίμων Μεταβατικών Λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Specisoft

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΧΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΕΣ %) ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Οφειλομένου Κεφαλαίου Εξόδων Εγκαταστάσεως 0,02 % 0,04 % Ασώματων Ακινητοποιήσεων 4,29 % Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 22,76 % 2,86 % Συμμ/χών & άλλων χρημ/κών απαιτήσεων 63,82 % 26,11 % Αποθεμάτων 4,77 % Απαιτήσεων 5,10 % Χρεογράφων Διαθεσίμων 3,35 % Μεταβατικών Λογαριασμών 0,19 % 0,13 % IΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ Μετοχικού Κεφαλαίου Διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφοράς αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων Αποθεματικών Κεφαλαίων Αποτελεσμάτων εις νέο Ποσών προορισμένων για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 66,56 % Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Μεταβατικών Λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00 % 100,00 % ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ Μετοχικού Κεφαλαίου Διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφοράς αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων 21,67 % 3,77 % Αποθεματικών Κεφαλαίων 7,22 % 17,01 % Αποτελεσμάτων εις νέο Ποσών προορισμένων για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα 2,84 % 5,62 % Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 57,35 % Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 9,74 % 25,28 % Μεταβατικών Λογαριασμών 1,15 % 0,33 % IΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ Οφειλομένου Κεφαλαίου Εξόδων Εγκαταστάσεως Ασώματων Ακινητοποιήσεων 0,02 % Ενσώματων Ακινητοποιήσεων Συμμ/χών & άλλων χρημ/κών απαιτήσεων Αποθεμάτων 0,29 % Απαιτήσεων 41,11 % Χρεογράφων Διαθεσίμων 6,59 % Μεταβατικών Λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00 % 100,00 % 16 Specisoft

17 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια 100,00 167,65 181,70 Αποθέματα 100,00 116,79 116,24 Απαιτήσεις 100,00 104,43 85,16 Διαθέσιμα 100,00 335,06 85,01 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ιδια Κεφάλαια 100,00 115,04 120,89 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 100,00 113,32 131,99 ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100,00 110,62 119,14 Κόστος πωλήσεων 100,00 107,28 104,92 Λειτουργικά έξοδα 100,00 100,91 105,35 Χρηματοοικονομικά έξοδα 100,00 107,71 193,54 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 100,00 138,53 198,53 Καθαρά Κέρδη Χρήσης (προ φόρων) 100,00 131,06 183,64 Κέρδη προς διάθεση 100,00 117,15 154,09 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΠΟΣΑ) ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Μείον Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Specisoft

18 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (CASH FLOW) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Ταμειακή Ροή από παραγωγικές δραστηριότητες 1. Καθαρά Κέρδη (μετά από φόρους και μερίσματα) Πλέον: 2. Αποσβέσεις Μείωση λογαριασμών εισπρακτέων Μείωση Αποθεμάτων Αύξηση λoγαριασμών πληρωτέων Αύξηση προβλέψεων Μείον: 7. Αύξηση λογαριασμών εισπρακτέων Αύξηση Αποθεμάτων Μείωση λoγαριασμών πληρωτέων 10. Μείωση προβλέψεων 11. Καθαρή Λειτουργική Ταμειακή Ροή Ταμειακή Ροή από επενδυτικές δραστηριότητες Πλέον: 12. Μείωση χρεογράφων 13. Μείωση παγίων 14. Μείωση συμμετοχών σε επιχειρήσεις 15. Μείωση άλλων χρηματοοικονομικών παγίων Αύξηση υποχρεώσεων σε συνδ. Επιχ Μείον: 17. Αύξηση χρεογράφων 18. Αύξηση παγίων Αύξηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις Αύξηση άλλων χρηματοοικονομικών παγίων Μείωση υποχρεώσεων σε συνδ. Επιχ Καθαρή Ταμειακή Ροή από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακή Ροή από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Πλέον: 23. Αύξηση μακροπρόθεσμων δανείων Αύξηση βραχυπρόθεσμων δανείων 25. Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Μείον: 26. Μείωση μακροπρόθεσμων δανείων Μείωση βραχυπρόθεσμων δανείων Μείωση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 29. Καθαρή Ταμειακή Ροή από χρηματοοικ/κές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή χρηματοροής Ταμείο και Xρηματικά Διαθέσιμα αρχής χρήσης Ταμείο και Χρηματικά Διαθέσιμα τέλους χρήσης Specisoft

19 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΜΕΓΕΘΩΝ Πωλήσεις ( Π ) Σταθερές Λειτουργικές Δαπάνες ( Σ ) Μεταβλητές Λειτουργικές Δαπάνες ( Μ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (Σ / (Π-Μ)) % 47,89 47,10 46,21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ -Ως προς πωλήσεις 10,10 11,82 15,39 (1-(Σ+Μ)/Π) 100% -Ως προς Μεταβλητές Δαπάνες 12,53 15,23 21,56 ((Π-Σ)/Μ -1) 100% ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Πωλήσεις ( Π ) Σταθερές Δαπάνες ( Σ ) Μεταβλητές Δαπάνες ( Μ ) ΟΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (Σ / (Π-Μ)) 100% 54,07 55,86 56,54 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ -Ως προς πωλήσεις 7,85 8,27 10,08 (1-(Σ+Μ)/Π) 100% -Ως προς Μεταβλητές Δαπάνες 9,47 10,17 13,13 ((Π-Σ)/Μ -1) 100% 19 Specisoft

20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (1) ΤΕΛΙ.1998 ΤΕΛΙ.1999 ΤΕΛΙ.2000 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2,02 1,91 1,40 Κυκλοφορούν ενεργ. / βραχυπρόθεσμες υποχρ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1,63 1,51 1,06 (Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα) / Βραχυπρ. υποχρ. ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 162,55 148,67 128,56 (Απαιτήσεις * Ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2,25 2,43 3,11 Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 7,31 7,24 6,59 Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα μέσα ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 193,55 190,48 158,81 (Κυκλοφορούν - Απόθεμα) / ημερήσια έξοδα λειτ. ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 70,28 59,20 63,54 Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια (%) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 1,50 1,03 1,00 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παγίων ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 3,74 10,86 Πάγια / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 26,75 37,56 32,27 Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38,06 63,45 50,78 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 25,95 9,22 ΜΑκροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ 1,12 1,27 1,26 Αποδοτικότητα Ιδίων / Απασχολ. Κεφαλαίων (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,26 23,64 30,67 (Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,95 8,42 10,29 Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,68 7,61 8,76 Κέρδη μετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%) 20 Specisoft

21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (2) ΤΕΛΙ.1998 ΤΕΛΙ.1999 ΤΕΛΙ.2000 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15,31 17,28 22,40 Κέρδη πρό τόκων & φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15,17 18,49 23,61 Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 78,74 76,36 69,33 Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,55 14,53 18,75 (καθ. Κέρδη + Χρημ.έξοδα) / (Ίδια + Υποχρ.) (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 6,15 7,62 6,28 Κέρδη πρίν από τόκους και φόρους / Τόκοι ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0,04 0,03 0,03 Συνολικές Αποσβέσεις / Μεταβολή ακαθαρ. παγίων ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 6,15 7,62 6,28 Κέρδη προ χρηματ. εξόδων / Χρηματ. έξοδα ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,97 0,90 0,85 Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2,06 1,71 1,41 Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 3,55 3,87 8,06 Καθαρές Πωλήσεις / Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,37 1,41 1,39 Καθαρές Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 6,16 8,38 12,96 Προβλέψεις Ζημιών / Σύνολο Απαιτήσεων (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 3,68 2,91 2,52 Αποσβέσεις Χρήσεως / Πάγια προ Αποσβέσεων (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3,80 3,91 3,37 Αποσβέσεις Χρήσεως / Πωλήσεις Καθαρές (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 85,00 82,08 74,87 Κόστος Λειτουργίας / Πωλήσεις Καθαρές (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6,26 5,72 5,54 Λειτουργικά Έξοδα / Πωλήσεις Καθαρές (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 Καθαρά κέρδη / Αμοιβές απασχολουμένων ( % ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 Καθαρά πάγια / Αριθμός απασχολουμένων 21 Specisoft

22 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (3) ΤΕΛΙ.1998 ΤΕΛΙ.1999 ΤΕΛΙ.2000 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο αμοιβών / Αριθμός απασχολουμένων ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9,34 10,76 14,39 Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις ( % ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 Μέρισμα ανά μετοχή / τιμή στο χρηματιστήριο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο μερισμάτων / Καθαρά κέρδη ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο μερισμάτων / Ιδια κεφάλαια ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 Καθαρά κέρδη χρήσεως / Σύνολο μερισμάτων ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,00 0,00 0,00 Ιδια κεφάλαια / Αριθμός μετοχών ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧ 0,00 0,00 0,00 Εσωτερική / Χρηματιστηριακή αξία μετοχής ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00 0,00 Τιμή / κέρδη ανά μετοχή ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00 0,00 (Καθαρά κέρδη+αποσβέσεις) / Αριθμός μετοχών ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00 0,00 Ταμιακή ροή ανά μετοχή / χρηματ. τιμή μετοχής ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 14,84 16,99 20,38 Ταμιακή ροή / Πωλήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3,27 4,32 3,63 Καθαρά πάγια / Ταμιακή ροή ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο αποσβέσεων / Αριθμός μετοχών 22 Specisoft

23 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (1) ΤΕΛΙ.1998 ΤΕΛΙ.1999 ΤΕΛΙ.2000 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 100,00 94,75 69,64 Κυκλοφορούν ενεργ. / βραχυπρόθεσμες υποχρ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 100,00 92,76 65,24 (Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα) / Βραχυπρ. υποχρ. ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 100,00 91,46 79,09 (Απαιτήσεις * Ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 100,00 108,09 138,34 Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 100,00 98,97 90,04 Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα μέσα ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 100,00 98,41 82,05 (Κυκλοφορούν - Απόθεμα) / ημερήσια έξοδα λειτ. ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100,00 84,23 90,41 Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια (%) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 100,00 68,62 66,53 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παγίων ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 Πάγια / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 100,00 140,40 120,62 Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100,00 166,69 133,41 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 0,00 0,00 ΜΑκροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ 100,00 113,67 112,54 Αποδοτικότητα Ιδίων / Απασχολ. Κεφαλαίων (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 100,00 111,15 144,21 (Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 100,00 105,90 129,34 Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00 99,03 114,02 Κέρδη μετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%) 23 Specisoft

24 To σύστημα χρηματοοικονομικής αναλύσεως "DuPont" (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙ. 1999) Κόστος πωλήσεων Λειτουργικά κέρδη Κύκλος εργασιών Συν Λειτουργικές δαπάνες Κέρδη ως ποσοστό επι των πωλήσεων Διά Μείον Συν 10,76 Χρηματοοικονομικές δαπάνες Κύκλος εργασιών Συνολικό κόστος πωληθέντων Συν Φόρος εισοδήματος ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επί 8,43 Αποθέματα Κύκλος εργασιών Κεφάλαιο κίνησης Συν Απαιτήσεις Κυκλοφοριακή ταχύτητα Διά Συν Συν 0,78 Χρεόγραφα Σύνολο επενδύσεων Σύνολο παγίων Συν Διαθέσιμα Specisoft

25 Μ.Α.Ε.... Κατάσταση Ταμειακών Ροών της χρήσεως : από 1999 μέχρι 2000 A A A A A/A Ανάλυση Ποσά σε δρχ Ταμιακές Ροές από συνήθεις(λειτουργικές) δραστηριότητες 100 Ταμιακές εισροές 101 Πωλήσεις Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έσοδα Προηγούμενων χρήσεων Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κλπ.] Έσοδα Χρεογράφων Πώληση χρεογράφων Μείωση απαιτήσεων Αφαιρούνται: 109 Αγορά Χρεογράφων 110 Αύξηση Απαιτήσεων Σύνολο Ταμιακών Εισροών(Α100) Ταμιακές εκροές 201 Kόστος Πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις) Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας Άλλα έξοδα Αύξηση αποθεμάτων Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) Αφαιρούνται: 211 Μείωση Αποθεμάτων Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200) Ταμιακές Εκροές φόρων 301 Φόροι Εισοδήματος Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη Αφαιρείται: 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη Σύνολο Ταμιακών Εκροών Φόρων (Α300) Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 - Α200 - Α300)= Α 25 Specisoft

26 Β B B Γ Γ Γ A/A Ανάλυση Ποσά σε δρχ Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 100 Ταμιακές εισροές 101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων) Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100) Ταμιακές εκροές 201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως Σύνολο Ταμιακών εκροών (Β200) Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 100 Ταμιακές εισροές 101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο 102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100) Ταμιακές εκροές 201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων 203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) Τόκοι πληρωθέντες Μερίσματα πληρωθέντα Διανομή κερδών στο προσωπικό Αμοιβές Δ.Σ. από τα κέρδη χρήσεως Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200) Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α + Β + Γ) ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Specisoft

27 ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ ΕΤ Η ΟΦΕΙΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞ.ΕΓΚΑΤ /ΣΕΩΣ ΠΑΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ Η 27 Specisoft

28 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΧ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜ ΑΤ ΩΝ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) ΕΤ Η 9, , , ΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , , ΤΑΣΕΙΣ ( ΕΤ ΟΣ 1998 = 100 ) ΕΤ Η 28 Specisoft

29 50 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝ.ΚΕΦ.ΚΙΝ ΚΑΘ.ΚΕΦ.ΚΙΝ 45 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΧ ΕΤ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΝΕΚΡΟ ΟΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤ Η 29 Specisoft

30 ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤ Η ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΣΠΡΑΞ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤ ΗΜ Α ΒΙΩΣ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Κ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ Σ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΟΥ ΔΑ ΕΤ Η 30 Specisoft

31 Προβλέψεις : Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Έτη Πωλήσεις % Έτη Πωλήσεις % Μεταβολή Πρόβλεψης Μεταβολή M.O./Ρυθμ M.O./Ρυθμ Specisoft

32 VΙΙ. Χρήση του προγράμματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε επίπεδο Εθνικής οικονομίας Με την υπόθεση ότι η οικονομική ανάλυση ενός υποσυνόλου, του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας (π.χ. οι 1000 μεγαλύτερες βιομηχανίες ή κατάλληλα επιλεγμένες από κάθε κλάδο και νομό ή περιφέρεια) μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα σε μακροοικονομικό επίπεδο και ως εκ τούτου να χρησιμοποιηθεί ως μέσο άσκησης πολιτικής, παραθέτουμε μέρος των δυνατοτήτων του προγράμματος FINAN, πέρα από την κλασική χρήση του. Δυνατότητες (με δεδομένο ότι υπάρχουν οι ισολογισμοί των εταιρειών): 1. Προσθήκη στοιχείων που συνοδεύουν την χρήση (π.χ. αριθμός εργαζομένων, ΑΕΠ περιοχής κ.λ.π.), με σκοπό τον ορισμό και νέων δεικτών πέρα των όσων έχει το πρόγραμμα. 2. Χαρακτηρισμός εταιρειών με διάφορα χαρακτηριστικά, πέραν του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί γίνονται κατά βούληση Π.χ. χαρακτηρισμός περιοχής (νομός, περιφέρεια), χαρακτηρισμός τεχνολογίας (υψηλής τεχνολογίας ή όχι), χαρακτηρισμός της επιχείρησης ως εντάσεως εργασίας ή εντάσεως κεφαλαίου και λοιποί χαρακτηρισμοί. 3. Αυτόματη δημιουργία ισολογισμών και αντίστοιχων μέσων όρων, από τα χαρακτηριστικά των εταιρειών. Έτσι μπορούμε να έχουμε ισολογισμό κλάδου και αντίστοιχου μέσου όρου, ισολογισμού περιοχής (νομού, περιφέρειας), ισολογισμού επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας ισολογισμού επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας και λοιπούς ισολογισμούς από τα παραμετρικά ορισμένα χαρακτηριστικά. Επίσης ισολογισμούς που προκύπτουν από συνδιασμούς χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Έτσι μπορούμε να έχουμε ισολογισμό και αντίστοιχο μέσο όρο κάποιου κλάδου σε κάποια περιφέρεια (π.χ. κλάδος Α, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας). Είναι δυνατός οποιοσδήποτε συνδιασμός χαρακτηριστικών όχι μόνο ανά δύο αλλά και ταυτόχρονα ως προς όλα τα χαρακτηριστικά (π.χ. επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο Α, δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Β είναι εντάσεως κεφαλαίου και χαρακτηρίζονται ως υψηλής τεχνολογίας κ.λ.π.) 4. Ανάλυση ισολογισμών και αντίστοιχων μέσων όρων, με όλες τις δυνατότητες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως (συνοπτικά: διάρθρωση ισολογισμού, εξέλιξη ισολογισμού, ανάλυση αποτελεσμάτων, πηγές-χρήσεις κεφαλαίων, τάσεις οικονομικών μεγεθών, κεφάλαια κίνησης, νεκρά σημεία, αριθμοδείκτες, αποδοτικότητες επενδύσεων). Έτσι μπορούμε να έχουμε ανάλυση ισολογισμού του κλάδου Α, ανάλυση ισολογισμού των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ανάλυση ισολογισμού των επιχειρήσεων της περιφέρειας Α, καθώς και αναλύσεις ισολογισμών 32 Specisoft

33 κατάλληλων συνδιασμών, π.χ. ανάλυση ισολογισμού κλάδου Α περιφέρειας Β. κοκ. χωρίς περιορισμό στους συνδιασμούς. 5. Συγκρίσεις ισολογισμών και αντίστοιχων μέσων όρων, με δυνατότητες που παρουσιάζονται στο παράρτημα του παρόντος (συνοπτικά συγκρίσεις οικονομικών μεγεθών και τάσεις αυτών, διάρθρωσης ισολογισμών, μερίδια στο κλάδο, κεφάλαια κίνησης, νεκρά σημεία, αριθμοδείκτες). Έτσι μπορούμε να έχουμε σύγκριση επιχείρησης με μέσο όρο κλάδου, κλάδου με κλάδο, κλάδου με σύνολο κλάδων, περιοχής με περιοχή, περιοχή με σύνολο χώρας, κλάδου Α περιοχής Β με κλάδο Α περιοχής Γ κ.ο.κ. χωρίς περιορισμό στους συνδιασμούς. Σχετικά με τις συγκρίσεις, ας σημειωθεί, ότι εφόσον υπάρχουν αντίστοιχοι άλλων χωρών, μπορεί να γίνει σύγκριση αντίστοιχων κλάδων ή και ολόκληρης χώρας με χώρα. Στο όριο αυτών όλων μπορεί να αναλύσει και να κάνει συγκρίσεις π.χ. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν π.χ. οι περιοχές γίνουν χώρες και η χώρα Ε.Ε. 33 Specisoft

34 VIII. Ενδεικτικό Πελατολόγιο Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ενδεικτική επιλογή από διάφορους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές) 1. ΙΝΤRΑCΟΜ 26. ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ 2. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 27. ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ 28. ΜΑΪΛΗΣ 4. ΕΚΟ-ΕΛΔΑ 29. ΡΟΚΑΣ Χ. 5. ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 30. MEVACO 6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 31. ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 32. FORD ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 8. ΞΙΦΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΑ 33. AUDI ΓΡΑΤΣΙΑΣ 9. MODA BAGNO 34. ΜΠΙΑΝΚΑ ΠΑΓΓΑΙΟ 10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 35. WILO HELLAS 11. RIDENCO 36. STRINGIS LINES 12. MINERVA 37. ANEK 13. ΑNNA RISKA 38. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 14. C.P.I 39. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 40. EURODRIP 16. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 41. ΜΑΣΟΥΤΗΣ 17. ΚΑΡΑΤΖΗ 42. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 18. VETERIN 43. ΕΛΓΕΚΑ 19. DATA MEDIA 44. ΚΑΒΙΝΟ 20. ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ 45. ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ 46. STAR CHANNEL 22. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ 47. ΜΥΛΟΣ ΘΕΑΜΑΤΑ 23. ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 48. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΦΟΙ 24. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 49. ANELOR LOREAL 25. FOLIE-FOLIE 50. JANSEN CILAG Στο πλήρες πελατολόγιό μας, περιλαμβάνονται περισσότερες από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΣΟΛ 11. DGE BRUXELSS 2. INFOGROUP 12. INTERCONSUL 3. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13. ΑΠΟΨΗ CONSULTING 4. INTERACTION 14. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 5. ICAP HELLAS (παρ. Θες/νίκης) 15. MTS 6. PLANNING GROUP 16. TEC 7. ANALYSIS CONSULTING 17. ΑΝΑΛΥΣΗ 8. ΤΑΛΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 18. UNIFINANCE ΣΥΜΒ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 19. ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 10. INDECO 20. B.C.I Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Τα προγράμματα διδάσκονται: 1. Σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (Eθν.& Καποδιστρ. Παν. Αθηνών, Μακεδονίας, Α.Π.Θ., Ε.Μ.Π., Κομοτηνής, Πειραιά κ.α.) 2. Σε ΤΕΙ (Καβάλας, Πατρών, Ηρακλείου, Χαλκίδας, Αθήνας, Ηπείρου, Σερρών, Κοζάνης, Λάρισας κ.α.) 3. Σε ΚΟΛΕΓΙΑ (ICBS κ.α.), ΚΕΚ (Ευρωτεχνική, Intersyn κ.α) Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΕΥΑ (Κοζάνης, Λέρου, Ηρακλείου κ.α.) - Ε.Α.Σ. (Πρεβέζης, Νάουσας, Ιωαννίνων, Κολυμβαρίου, Ροδόπης, Σουφλίου, Αιγιαλείας, Κιλκίς, κ.α.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ (Ηλείας, Ξάνθης, Κω, Μεσσηνίας, Ροδόπης, Τεχνική Α. Λιοσίων κ.α.) - ΔΗΜΟΙ (Πατρών, Αγρινίου, Πολίχνης κ.α.) -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, ΔΕΠΟΣ, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, HELEXPO Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.ΤΑ.Α.Α., ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ., Ι.Γ.Μ.Ε κ.α.) 34 Specisoft

35 Η Εταιρία Specisoft A.E. Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: , Φαξ: SITE: 35 Specisoft

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Α. Η Επιχείρηση (γενικά) Β. Εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης 1. Κατάρτιση και παρακολούθηση κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε:

Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: Στις επόμενες σελίδες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ... 2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ... 3 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Μ.Ρ. Α.Ε.... 4 ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση)

Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς Ι σ ο λ ο γ ι σ μ ό ς 31ης Δ ε κ ε μ β ρ ί ο υ 2013 (01-01-2013 ως 31-12-2013) IKTEO ΕΚΗΒΟΛΟΣ A.E.(6η Εταιρική χρήση) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία

Ποσά κλειόμενης χρήσης 2014 Ποσά προηγούμενης χρήσης 2013 Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ Αξία Αποσβέ- Αναπόσβ κτήσεως σεις αξία κτήσεως σεις αξία Σελίδα 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 16.10 1. Εξοδα ίδρυσης και πρώτης εγκατάστασης 16.18 3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 16.13-16.17 4. Λοιπά έξοδα εγκατάστασης Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό BGAME. Μερίδια Αγοράς. Παίχτης 2 Παίχτης 3. Παίχτης 4 20% Παίχτης 5. Παίχτης 4 23% 16%

Λογισμικό BGAME. Μερίδια Αγοράς. Παίχτης 2 Παίχτης 3. Παίχτης 4 20% Παίχτης 5. Παίχτης 4 23% 16% Specisoft www.specisoft.gr Λογισμικό BGAME Μερίδια Αγοράς Παίχτης 5 Παίχτης 1 20% 21% Παίχτης 1 Παίχτης 2 Παίχτης 3 Παίχτης 2 Παίχτης 4 20% Παίχτης 5 Παίχτης 4 23% Παίχτης 3 16% Επιχειρησιακό Παίγνιο Business

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12

Κύριοι Μέτοχοι, Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθέματα 1. Εμπορεύματα 910.604,12 Κύριοι Μέτοχοι, 1 ΕΚΘΕΣΗ του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Εικοστή Τακτική Συνέλευση των κ.κ. Μετόχων της Ανωνύμου Εταιρίας «ΜΠΟΝΦΙΛΙΟΛΙ ΕΛΛΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΤΗΜ ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Α.Ε. με δ.τ B.E.S.T ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΜΠΟΥΝΑΤΣΑ ΟΛΓΑ ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΔΤ ΑΙ186543 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 0053038 Α ΤΑΞΗΣ ΑΤ Φ195389/ ΑΦΜ 078792072 AT AE652525/ ΑΦΜ 111813660 Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ INVENTICS S.A. ΙΝΒΕΝΤΙΚΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ( 01-01-2011 ΕΩΣ 31-12-2011 ) 11η ΕΤΑΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ Μ.Α.Ε. 47612/62/Β/00/0304 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Μέτωπο Markowitz 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Μέτωπο Markowitz 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040. Specisoft www.specisoft.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μέτωπ ο Μέτωπο Markowitz 0,04 0,03 0,02 Απόδοση (%) 0,01 0,00-0,01-0,02-0,03 0,020 0,025 0,030

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Βασική επιδίωξη κάθε επιχείρησης, μικρής ή μεγάλης, είναι όπως συμβαίνει με κάθε οργανισμό η καλή της υγεία και η ανάπτυξη της. Οι επιδιώξεις αυτές στην επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προσαρμογή ισολογισμού Προσαρμοσμένη εκτύπωση Καθαρισμός κλείδωμα ΜARATHON STONE AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299 7.500.000.000 7.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε

Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε Ε Κ Θ Ε Σ Η ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ " ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε." ΑΦΟΙ ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Κύριοι Μέτοχοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Οι Κίνδυνοι των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ)

Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) Πρώτη εφαρµογή των.π.x.π Βασικά Ενοποιηµένα Οικονοµικά µεγέθη (χρήση 1/1/2004 έως 31/12/2004) (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) ΕΛΠ.Π.X.Π Πωλήσεις 127,7 100,8 EBITDA 22,2 19,1 % πωλήσεων 17,4% 19,0% Καθαρά Κέρδη µετά

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης

Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Λογιστικές Εγγραφές τέλους χρήσης Εγγραφές προσαρµογής ή τακτοποίησης και αποσβέσεων Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος εκµετάλλευσης Εγγραφές προσδιορισµού αποτελέσµατος χρήσεως Εγγραφές διαθέσεως κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικές καταστάσεις

Οικονοµικές καταστάσεις Οικονοµικές καταστάσεις Θ έ µ α τ α κ ε φ α λ α ί ο υ Σκοπός οικονοµικών καταστάσεων. Η κατάσταση του ισολογισµού τέλους χρήσης. Η κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης. Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Πηγές χρηματοδότησης για την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και χρηματοδότησης μιας καινοτόμου ιδέας Σχέδιο χρηματοδότησης της επένδυσης Επιχειρησιακό Σχέδιο-Business

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 )

ΓΕΡΑΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2003 ( ΑΡ.Μ.ΑΕ 1577/01/Β/68/1576 ) Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΡΗΣΗ 2003 ΧΡΗΣΗ 2002 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ι. Καταβλημένο κεφάλαιο 179,897.29

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΝΤΙΟΝΙΚ Α.Ε. EΜΠΟΡΙΑΣ Η/Υ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ENOΠΟΙΗΜΕΝH ΛΟΓΙΣΤΙΚ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Δαπάνες πολυετούς απόσβεσης Μείον: αποσβέσεις Αναπόσβεστη άξια Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5/6/2015 Της Τακτικής Συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία ΟΞΦΟΡΝΤ ΚΟΜΠΑΝΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ. Στην Μενεµένη σήµερα την 5 Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >>

«QWISE TECHNOLOGIES P.C >> Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «QWISE TECHNOLOGIES P.C >> ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12-31/12/2013 Ρ Α Φ Η Κ Ο Υ Ρ Τ Ι Ν Ω Ν Μ Ε Τ Α Π Ο Ι Η Σ Η Υ Φ Α Σ Μ Α Τ Ω Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 03/12 31/12/2013 Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη Αξία

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ. Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 Βασικά Οικονομικά Μεγέθη Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ Εννεάμηνο & 3 ο Τρίμηνο 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) Σημαντικές Εξελίξεις & Επισημάνσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Μ.Α.Ε 24473/06/Β/91/47 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 (1/1-30/9/2003) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002 ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1/1-30/9/2003 1/1-30/9/2002

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ)

ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 (σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ "ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ηs ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005-33η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) ΑΡ.ΜΑΕ 12883/05/Β/86/063 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 Κεφάλαιο 3: Ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών 34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος xiv ΜΕΡΟΣ Α Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 2 1.1 Αντικειμενικός σκοπός μιας επιχείρησης 2 1.2 Βασικές χρηματοοικονομικές αποφάσεις 3 Σύνοψη 4 Κεφάλαιο 2: Διαχρονική αξία του χρήματος 6 2.1 Απλός

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Σ.ΚΑΡΑΤΖΙΚΗΣ ΤΡΑΝΣΠΟΡΤ ΕΠΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 15η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( 1ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) κλειόμενης προηγούμενης κλειόμενης προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Β. ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Ι ΙΩΤΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2012. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/12 έως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΕ & ΠΙΣΤΕΩΣ ΤΜΗΜΑ Β Αθήνα 23-4 - 2007 Αριθμ. πρωτ. : Κ2-6132 ΑΠΟΦΑΣΗ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

============================================================

============================================================ ============================================================ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ.» AΡ. Μ.Α.Ε. 25316/06/B/91/24 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2006 Του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «Χ.Κ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα. Προς την Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2014 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ MBA ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2011-2012 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΣΙΛΑΣ 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Χρηµατοοικονοµική ανάλυση ονοµάζεται η διαδικασία άντλησης οικονοµικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: 16 ΜΕΘΟΔΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τα Χρηματοοικονομικά Προβλήματα των Επιχειρήσεων Τα 16 Βήματα της Χρηματοοικονομικής Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ

Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων 7 φ Προκειμένου να εξετάσουμε την οικονομική κατάσταση μίας οικονομικής μονάδας σε μακροχρόνια κλίμακα θα πρέπει να αναλύσουμε την διάρθρωση των κεφαλαίων της. Λέγοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Τραπεζικός Δανεισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 Χρήσεως 2013 Χρήσεως 2012 GENERALI HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΜΑΕ 25081/05/β/91/22) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 22η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013-31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης Ποσά

Διαβάστε περισσότερα

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Πέραν από όσα, εύκολα, μπορείτε να εξάγετε από την μελέτη των οικονομικών καταστάσεων και για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνουμε τα ακόλουθα: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.- ΠΑΓΩΤΑ ΠΗΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ UNIBRAIN ΓΙΟΥΝΙΜΠΡΕΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Αρ. Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών : 21328/06/Β/90/13 /ΝΣΗ : 19,5 χλµ. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD

STRINTZIS LINES SHIPPING LTD STRINTZIS LINES SHIPPING LTD Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2007 (1/1 31/12/2007) Τύπος Έκθεσης Ελέγχου: Με σύμφωνη γνώμη (ποσά σε χιλιάδες ) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΣΤΕΡ ΣΙΝΕΜΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΊΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΑΕ». ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1.1.2005-31.12.2005

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ 07/06/2013 ΤΗΛ.: 2386081100 Αρ. Πρωτ... ΦΑΞ: 2386081567 E-MAIL: xinonero@amyntaio.gr Πληροφορίες: Κουτσή Βασιλική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 2/2013 Της συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73

Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 Υπεραξία Ακινήτου Ν.1297/72 40,439.73 40,439.73 ΔΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2013 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2013-31/12/2013) ΕΔΡΑ:ΑΥΛΑΚΙΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΘΑΣΟΥ Α.Μ.Α.Ε. 22747/53/Β/90/23 Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο Χ Ρ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013

ΣΥΓΧΡ06.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ΣΥΓΧΡ. ΙΑΤΡ. ΕΡΓ/ΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.xls Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ 31Η Σ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Y 2 0 0 62013 ( 1/1/2010 2013-31/12/2013-31/12/2010) ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2006 2013 ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 2012 ΠΟΣΑ ΠΟΣΑ ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 31 Μαρτίου 2015 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014

ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 ΠΡΑΚΤIΚΟ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 20 ης Μαΐου 2014 Σήμερα στις 20 Μαΐου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 π.μ, τo Διoικητικό Συμβoύλιo συvήλθε σε συvεδρίαση μετά από πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ τoυ

Διαβάστε περισσότερα

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

0 0 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ Β. ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ .MINOAN ITALIA S.p.A. Εταιρικό Κεφάλαιο 12., εξ ολοκλήρου κατατεθειµένο Μητρώο των Επιχειρήσεων της πόλης ΠΑΛΕΡΜΟ 5846825 Μοναδικός εταίρος Minoan Lines S.A. Ηράκλειο (Κρήτη) Εταιρία του Οµίλου Grimaldi

Διαβάστε περισσότερα

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc.

11.2.2 Είδη δαπανών. Μιχάλης Δούμπος, Αναπλ. Καθηγητής Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης mdoumpos@dpem.tuc. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση Πρόγραμμα ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ: Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές Α.Π.Θ. Πολυτεχνείο Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ Ε Κ Θ Ε Σ Η Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ε Ω Σ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σύγχρονο Λογιστήριο Οργάνωση με κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων Μηχανογράφηση ERP MIS Έμπειρα στελέχη με πολύπλευρες γνώσεις (ΕΓΛΣ-ΔΛΠ- ΔΠΧΠ - φορολογία)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεμβρίου 2012 ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο

Διαβάστε περισσότερα