Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N. Εταιρεία Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ ΕΤ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N. Εταιρεία Α ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ 1998 1999 2000 ΕΤ Η"

Transcript

1 Specisoft Πρόγραμμα Η/Υ F I N A N ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ ΕΤ Η ΟΦΕΙΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞ.ΕΓΚΑΤ /ΣΕΩΣ ΠΑΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΜΟΙ Οικονομικές αναλύσεις ισολογισμών Αναλύσεις - Συγκρίσεις - Προβλέψεις Αξιολόγηση Επιχειρήσεων Ελληνικά - Αγγλικά Specisoft A.E. Αρτέμιδος 3, Μαρούσι, τηλ , fax Internet site:

2 Περιεχόμενα Ι. Σκοπός του προγράμματος ΙΙ. Σε ποιούς απευθύνεται ΙΙΙ. Τυπικές χρήσεις του προγράμματος IV. Στοιχεία οργάνωσης με την χρήση του προγράμματος V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος Α. Αναλύσεις ισολογισμών εταιρειών Β. Συγκρίσεις Εταιρειών Β1. Συγκριτική παρουσίαση ομάδας εταιρειών Β2. Σύγκριση εταιρειών με τον μέσο του κλάδου Γ. Προβλέψεις μελλοντικών Ισολογισμών Δ. Κατάσταση χρηματορροών Ε. Ενοποίηση Ισολογισμών ομίλου εταιρειών VI. Τυπικές εκτυπώσεις και γραφικά VΙΙ. Χρήση του προγράμματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε επίπεδο Εθνικής οικονομίας VIIΙ. Ενδεικτικό Πελατολόγιο 2 Specisoft

3 Ι. Σκοπός του προγράμματος Σκοπός του προγράμματος είναι η οικονομική ανάλυση Ισολογισμών εταιρειών και των συνοδευτικών καταστάσεων, οι συγκρίσεις εταιρειών μεταξύ τους και με τον κλάδο στον οποίο ανήκουν καθώς και οι προβλέψεις των μελλοντικών ισολογισμών της επιχείρησης και του κλάδου. Λόγω των υψηλού επιπέδου οικονομικών αναλύσεων που παρέχει, είναι ιδανικό για παρουσίαση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας, σε φορείς όπου αυτό απαιτείται π.χ. σε τράπεζες για λήψη δανείου, στην επιτροπή κεφαλαιαγοράς για εισαγωγή της εταιρείας στο χρηματιστήριο, σε υπηρεσίες για ένταξη σε αναπτυξιακούς νόμους κ.α. Απαραίτητο στην ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχειρήσεων, αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. ΙΙ. Σε ποιούς απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Τράπεζες, Οικονομικούς διευθυντές επιχειρήσεων, Ορκωτούς ελεγκτές, Χρηματιστηριακές εταιρείες, Εταιρείες επενδύσεων, Αμοιβαία κεφάλαια, Εκτιμητές επιχειρήσεων, Συμβούλους Επιχειρήσεων καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο για την ανάλυση των οικονομικών στοιχείων των επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση στην εκπαίδευση. ΙΙΙ. Τυπικές χρήσεις του προγράμματος 1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης επιχείρησης και πρόβλεψη μελλοντικών ισολογισμών και αποτελεσμάτων, από Τράπεζες και άλλους φορείς 2. Ανάλυση οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και παρουσίαση σε τράπεζες για λήψη δανείου 3. Κατάρτιση οικονομικών μελετών, μελετών βιωσιμότητας, μελετών για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα και λοιπές μελέτες. 4. Θεμελιώδης ανάλυση εταιρειών που είναι ή πρόκειται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο. 5. Ανάλυση της θέσης της επιχείρησης ως προς το οικονομικό της περιβάλλον (σύγκριση με ανταγωνιστές, με τον κλάδο κλπ) 6. Παρουσίαση της ανάλυσης του ισολογισμού της επιχείρησης στο Διοικητικό Συμβούλιο. 7. Προβλέψεις των μελλοντικών ισολογισμών της επιχείρησης 8. Προβλέψεις των μελλοντικών ισολογισμών κλάδου 9. Κατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών 10. Ενοποίηση Ισολογισμών και γενικά οικονομικές αναλύσεις ισολογισμών με οποιοδήποτε αποδέκτη. 3 Specisoft

4 IV. Στοιχεία οργάνωσης με την χρήση του προγράμματος 1. Ολες οι εκτυπώσεις και τα γραφικά του προγράμματος, δίνονται τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά, κατ επιλογή του χρήστη. 2. Με την λειτουργία Report το πρόγραμμα παράγει αυτόματα, βάσει προτύπων του χρήστη, κείμενα πολλών σελίδων, με όλες τις απαραίτητες εκτυπώσεις και γραφικά, για κάθε ξεχωριστό τύπο report (π.χ. τεύχος αξιολόγησης επιχείρησης με κάποια εισήγηση) 3. Εννιαίος τρόπος αντιμετώπισης κάθε αναλυόμενης εταιρείας, ηλεκρονική αρχειοθέτησή της και δυνατότητα επικοινωνίας με άλλα προγράμματα. 4. Τυποποίηση εργασίας. Ομοιότητες οικονομικές αναλύσεις ισολογισμών από κάθε χρήστη του προγράμματος ανεξάρτητες του επιπέδου του. Έγκυρα και ομοιογενείς στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις. 5. Ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου για την ανάλυση μιας εταιρείας (το κόστος σε χρόνο εισαγωγής του ισολογισμού είναι της τάξεως των 10 λεπτών για δύο άτομα ή λιγότερο των 30 λεπτών της ώρας για ένα άτομο). 6. Αποφυγή Ανθρώπινων λαθών. Οι ισολογισμοί που εισάγονται είναι με βάση το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και είναι εύκολο να ελεγχθούν κατά την εισαγωγή τους. Μετά την εισαγωγή του ισολογισμού αποκλείονται οποιαδήποτε ανθρώπινα λάθη, όπως θα ήταν δυνατό να προκύψουν από επεξεργασία σε φύλλο υπολογισμών όπου λόγω της ανομοιογένειας των λογαριασμών από εταιρεία σε εταιρεία είναι δυνατόν να προκύψουν ανθρώπινα λάθη. 7. Αυτόματη δημιουργία ισολογισμών κλάδων από τους επιμέρους ισολογισμούς των εταιρειών, ανάλυση, σύγκριση εταιρειών με κλάδο και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των ισολογισμών των κλάδων. 8. Δυνατότητα παραγωγής εκτυπώσεων των χρηματοοικονομικών δεικτών με λεκτικής υφής στοιχεία (καλός, μέτριος, κάτω από το όριο κ.τ.λ.) και όχι μόνον αριθμητικά, καθιστώντας εύκολη την αξιολόγηση της εταιρείας. V. Τα αποτελέσματα του προγράμματος Τα αποτελέσματα του προγράμματος τόσο σε μορφή εκτυπώσεων όσο και σε μορφή γραφικών, στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα (συνήθως πενταετία, χωρίς να αποκλείεται και άλλος χρονικός ορίζοντας) είναι : Α. Αναλύσεις Ισολογισμών Εταιρειών 1. Ισολογισμός και Γενική Εκμετάλλευση, όπως δημοσιεύονται 4 Specisoft

5 2. Διάρθρωση Ισολογισμού Παρουσίαση της διάρθρωσης του ισολογισμού (ενεργητικού, παθητικού) κατά έτος. 3. Εξέλιξη Ισολογισμού Παρουσίαση της εξέλιξης των στοιχείων του ισολογισμού χρονικά (μεταβολές και % μεταβολές) 4. Ανάλυση Αποτελεσμάτων Παρουσίαση της εξέλιξης των αποτελεσμάτων χρονικά (μεταβολές και % μεταβολές) 5. Πηγές - Χρήσεις Κεφαλαίων Παρουσίαση σε πίνακα και στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, της κατάστασης πηγών και χρήσεων κεφαλαίων, για την αξιολόγηση του τρόπου χρηματοδότησης της επιχείρησης. 6. Ταμειακές Ροές Παρουσίαση σε πίνακα των ταμειακών ροών με το διεθνές υπόδειγμα 7. Τάσεις Οικονομικών Μεγεθών Παρουσίαση σε πίνακα και στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, κατάστασης, των τάσεων των οικονομικών μεγεθών ενεργητικού, παθητικού και αποτελεσμάτων, παίρνοντας για κάθε λογαριασμό, ως 100 το παλαιότερο επιλεγμένο έτος και προσαρμόζοντας σε αυτό όλα τα επόμενα έτη, εμφανίζοντας έτσι την τάση όλων των οικονομικών μεγεθών. 8. Κεφάλαιο κίνησης Παρουσίαση σε πίνακα του συνολικού και καθαρού κεφαλαίου κίνησης, κατά έτος καθώς και των μεταβολών από έτος σε έτος σε απόλυτο μέγεθος καθώς και σε ποσοστό. 9. ΝεκρόΣημείο και Ανάλυση Ευαισθησίας Παρουσίαση κατά έτος του νεκρού σημείου της εταιρείας τόσο σε επίπεδο λειτουργικών μεγεθών όσο και στο σύνολο του ισολογισμού. Παρουσίαση αναλύσεων ευαισθησίας ως προς πωλήσεις και ως προς μεταβλητές δαπάνες. 10. Αριθμοδείκτες Παρουσίαση μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών δεικτών, στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, κατά έτος. Δυνατότητα ορισμού και νέων δεικτών, πέραν όσων έχει το πρόγραμμα και μάλιστα με μεγέθη πιθανώς μη περιγραφόμενα στον ισολογισμό, τα οποία κατ ειλογή του χρήστη, εισάγονται στο πρόγραμμα. Ετσι είναι δυνατός ο ορισμός π.χ. δεικτών παραγωγικότητας. 11.Τάσεις Αριθμοδεικτών 5 Specisoft

6 Παρουσίαση των τάσεων, μέρους ή του συνόλου των χρηματοοικονομικών δεικτών, στον επιλεγμένο χρονικό ορίζοντα, κατά έτος παίρνοντας για κάθε δείκτη, ως 100 το παλαιότερο επιλεγμένο έτος και προσαρμόζοντας σε αυτό όλα τα επόμενα έτη, εμφανίζοντας έτσι την τάση των χρηματοοικονομικών δεικτών. 12. Διάγραμμα αποδοτικότητας Du Pont Παρουσίαση σε διάγραμμα της αποδοτικότητας κατά Du Pont. B. Συγκρίσεις Εταιρειών Β1. Συγκριτική παρουσίαση ομάδας εταιρειών Τα παρακάτω περιγραφόμενα στοιχεία παρουσιάζονται σε πίνακες, όπου οριζοντίως εμφανίζονται οι εταιρείες και κατακορύφως τα επιλεγμένα έτη. 1. Οικονομικών Μεγεθών 2. Τάσεις Οικονομικών Μεγεθών 3. Διάρθρωση Ισολογισμών Συγκριτική παρουσίαση της διάρθρωσης των οικονομικών μεγεθών των ισολογισμών των εταιρειών, κατά έτος και εταιρεία 4. Μερίδια στον κλάδο Συγκριτική παρουσίαση των μεριδίων των εταιρειών κατά έτος και εταιρεία 5. Κεφάλαια κίνησης 6. Νεκρά σημεία και Αναλύσεις Ευαισθησίας 7. Αριθμοδείκτες Συγκριτική παρουσίαση των χρηματοοικονομικών δεικτών των εταιρειών κατά έτος και εταιρεία. Είναι δυνατή η ποιοτική εκτύπωση των δεικτών (π.χ. καλός, καλύτερος κλπ) ανά έτος και εταιρεία, παρουσιάζοντας έτσι υψηλού επιπέδου σύγκριση μεταξύ εταιρειών. 8. Τάσεις Αριθμοδεικτών Β2. Σύγκριση εταιρειών με οδηγό κάποια ή τον μέσο όρο του κλάδου Εκτυπώσεις αντίστοιχες με εκείνες στην Β1 παράγραφο περιγραφόμενες, με την διαφορά ότι γίνεται ευθεία σύγκριση τόσο σε απόλυτο μέγεθος όσο και σε σχετικό (%) για τα αντίστοιχα οικονομικά μεγέθη, και με βάση μία εξ αρχής και κατ επιλογή του χρήστη, εταιρεία-οδηγό ή μέσο όρο του κλάδου. Ο μέσος όρος του κλάδου προκύπτει αυτόματα από τους ισολογισμούς των εταιρειών ή καταχωρείται από τον χρήστη. 6 Specisoft

7 Γ. Προβλέψεις μελλοντικών ισολογισμών της επιχείρησης Υπολογισμός και εκτύπωση των μελλοντικών ισολογισμών της επιχείρησης, με την απλή εισαγωγή μιας σειράς προβλεπόμενων οικονομικών μεγεθών της. Τα εκτιμώμενα οικονομικά στοιχεία που ζητάει, είναι απλά και συνοπτικά. Κατ' αρχήν, εμφανίζει τη διαχρονική εξέλιξη αυτών των οικονομικών μεγεθών, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε την τάση του παρελθόντος, για να αποφασίσουμε σωστά και για την μελλοντική πορεία τους. Επίσης, όσον αφορά την πρόβλεψη των μεγεθών, δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να την πετύχει, είτε α) τοποθετώντας στο πρόγραμμα, αναλυτικά το ποσό που προβλέπει, β) τοποθετώντας την ποσοστιαία μεταβολή του, είτε γ) αναφέροντάς το σαν στόχο, π.χ. βλέποντάς το σαν ποσοστό επί των πωλήσεων, είτε σαν δείκτη και όπου αυτό βέβαια έχει νόημα. Ακόμη, τόσο η παρελθοντική εξέλιξη, όσο και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα, μπορούν να εκτυπωθούν και να χρησιμοποιηθούν ως οικονομικές αναλύσεις, για τα παρελθοντικά στοιχεία, και ως αποδείξεις για τις παραδοχές που έχουμε κάνει για τη δημιουργία των προβλεπόμενων ισολογισμών. Τους ισολογισμούς αυτούς, τους αναλύει αμέσως μετά το πρόγραμμα. Είναι αυτονόητο, ότι τα ίδια μπορούν να συμβούν και σε επίπεδο κλάδου. Δ. Κατάσταση χρηματορροών Υπολογισμός και εκτύπωση της κατάστασης ταμειακών ροών βάσει των απαιτήσεων της επιτροπής κεφαλαιαγοράς (εκγύκλιος 9). Ε. Ενοποίηση Ισολογισμών ομίλου εταιρειών Ενοποίηση ισολογισμών ομίλου εταιρειών. Με την εισαγωγή των ισολογισμών των προς ενοποίηση εταιρειών, τα ποσοστά συμμετοχής της μητρικής στις θυγατρικές, τα ποσά που δόθηκαν για την εξαγορά του ανωτέρω ποσοστού, τις πωλήσεις μεταξύ των εταιρειών του ομίλου και τα υπόλοιπα των αντισυμβαλλόμενων λογαριασμών, το πρόγραμμα υπολογίξει και εκτυπώνει, αυτόματα, τον ενοποιημένο ισολογισμό του ομίλου. 7 Specisoft

8 VΙ. Τυπικές εκτυπώσεις και γραφικά ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙΚΟΣ 1999 Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών I. Ασώματες ακινητοποιήσεις υπέρ το άρτιο II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχο- III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρό- ρηγήσεις επενδύσεων θεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις VI. Αποθεματικά κεφάλαια Σύνολο Γ V. Αποτέλεσμα εις νέο Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ. I. Αποθέματα Σύνολο Α II. Απαιτήσεις Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ III. Χρεόγραφα ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ IV. Διαθέσιμα Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Σύνολο Δ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Γ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση Τρέχουσα χρήση Προηγ. χρήση AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ I. ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρήσης Κόστος πωλήσεων Διαφορές φορ. ελέχγου προηγ. χρήσης Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Αποθεματικά προς διάθεση Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως ΜΕΙΟΝ: Σύνολο Φόρος εισοδήματος & εισφορών ΟΓΑ Γενικά και έξοδα Διοικ. λειτ Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως λειτουργικό κόστος φόροι Εσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ πιστωτικών τόκων Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής: Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, 1. Τακτικό Αποθεματικό χρεωστικών τόκων Πρώτο μέρισμα Ολικά αποτ/τα εκμετ/σεως Πρόσθετο μέρισμα ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 4. Αποθεματικά καταστατικού Εκτακτα έσοδα Ειδικά & έκτακτα αποθεματικά Εκτακτα έξοδα Αφορολόγητα αποθεματικά Οργανικά και έκτακτα αποτελ Αμοιβές από ποσοστά μελών Διοικη- Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον τικού Συμβουλίου οι ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος 8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ Specisoft

9 ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΑ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώματες ακινητοποιήσεις II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις Σύνολο Γ Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα II. Απαιτήσεις III. Χρεόγραφα IV. Διαθέσιμα Σύνολο Δ Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων IV. Αποθεματικά κεφάλαια V. Αποτελέσματα εις νέο VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ. Σύνολο Α Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Γ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Specisoft

10 ΕΞΕΛΙΞΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΜΕΤΑΒΟΛΗ %) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 12,03 % 15,37 % Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώματες ακινητοποιήσεις -75,98 % ,25 % II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 21,85 % 1,22 % III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 268,69 % 16,10 % Σύνολο Γ. 67,65 % 8,38 % Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα 16,79 % -0,47 % II. Απαιτήσεις 4,43 % -18,45 % III. Χρεόγραφα IV. Διαθέσιμα 235,06 % -74,63 % Σύνολο Δ. 9,12 % -16,38 % Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝ/ΚΟΥ 112,30 % 20,28 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 36,58 % -2,11 % ΠΑΘΗΤΙΚΟ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) 0,00 % 0,00 % II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο 0,00 % 0,00 % III. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων 1.203,76 % 8,67 % IV. Αποθεματικά κεφάλαια 11,89 % 13,51 % V. Αποτελέσματα εις νέο VI.Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφ. Σύνολο Α. 15,04 % 5,08 % Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 39,25 % 30,10 % Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις -62,67 % II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 13,32 % 16,48 % Σύνολο Γ. 91,77 % -15,90 % Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΠΑΘ/ΚΟΥ 134,15 % 8,86 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 36,58 % -2,11 % 10 Specisoft

11 ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΠΟΣΟΣΤΑ %) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 % 0,00 % 0,00 % Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 0,05 % 0,04 % 0,05 % Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Ασώματες ακινητοποιήσεις 0,01 % 0,00 % 0,64 % II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 38,11 % 34,00 % 35,15 % III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 8,69 % 23,46 % 27,83 % Σύνολο Γ. 46,82 % 57,46 % 63,62 % Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. Αποθέματα 10,40 % 8,89 % 9,04 % II. Απαιτήσεις 42,16 % 32,23 % 26,85 % III. Χρεόγραφα 0,00 % 0,00 % 0,00 % IV. Διαθέσιμα 0,52 % 1,28 % 0,33 % Σύνολο Δ. 53,08 % 42,40 % 36,22 % Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,06 % 0,09 % 0,12 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00 % 100,00 % 100,00 % ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ I. Κεφάλαιο (μετοχικό κτλ.) 46,93 % 34,36 % 35,10 % II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτι 0,46 % 0,34 % 0,35 % III. Διαφορές αναπροσαρμογής-επιχορηγήσεις 0,66 % 6,29 % 6,98 % IV. Αποθεματικά κεφάλαια 22,23 % 18,21 % 21,12 % V. Αποτελέσματα εις νέο 0,00 % 0,00 % 0,00 % VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 0,00 % 0,00 % 0,00 % Σύνολο Α. 70,28 % 59,20 % 63,54 % Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 2,65 % 2,70 % 3,59 % Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 0,00 % 15,36 % 5,86 % II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 26,75 % 22,20 % 26,41 % Σύνολο Γ. 26,75 % 37,56 % 32,27 % Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΓΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,31 % 0,54 % 0,60 % ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 100,00 % 100,00 % 100,00 % 11 Specisoft

12 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΠΟΣΑ) ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) Κόστος πωλήσεων Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Σύνολο Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Εσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτακτα έσοδα Εκτακτα έξοδα Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (προ φόρων) 12 Specisoft

13 ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 10,62 % 7,71 % Κόστος πωλήσεων 7,28 % -2,21 % Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 22,95 % 39,73 % Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 4,98 % -15,28 % Σύνολο 22,86 % 39,49 % Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας 0,91 % 4,40 % Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 31,97 % 50,62 % Εσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων 65,13 % 6,74 % Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων 7,71 % 79,70 % Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 38,53 % 43,31 % ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτακτα έσοδα 57,75 % 32,56 % Εκτακτα έξοδα 72,31 % 51,42 % Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 31,06 % 40,12 % Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 31,06 % 40,12 % (προ φόρων) 13 Specisoft

14 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (% ΤΩΝ ΠΟΛΗΣΕΩΝ) ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100,00 % 100,00 % 100,00 % Κόστος πωλήσεων 78,74 % 76,36 % 69,33 % Μικτά αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως 21,26 % 23,64 % 30,67 % Αλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 0,11 % 0,10 % 0,08 % Σύνολο 21,37 % 23,74 % 30,75 % Γενικά και έξοδα διοικητικής λειτουργίας 6,26 % 5,72 % 5,54 % Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 15,11 % 18,02 % 25,21 % Εσοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, πιστωτικών τόκων 0,74 % 1,11 % 1,10 % Eξοδα συμμετοχών, χρεωγράφων, χρεωστικών τόκων 2,58 % 2,51 % 4,19 % Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 13,27 % 16,62 % 22,12 % ΙΙ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Εκτακτα έσοδα 0,48 % 0,68 % 0,84 % Εκτακτα έξοδα 2,72 % 4,23 % 5,95 % Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα 11,04 % 13,08 % 17,01 % Αποσβέσεις παγίων στοιχείων μείον οι ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 0,00 % 0,00 % 0,00 % ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 11,04 % 13,08 % 17,01 % (προ φόρων) 14 Specisoft

15 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΠΟΣΑ) ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Οφειλομένου Κεφαλαίου Εξόδων Εγκαταστάσεως Ασώματων Ακινητοποιήσεων Ενσώματων Ακινητοποιήσεων Συμμ/χών & άλλων χρημ/κών απαιτήσεων Αποθεμάτων Απαιτήσεων Χρεογράφων Διαθεσίμων Μεταβατικών Λογαριασμών IΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ Μετοχικού Κεφαλαίου Διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφοράς αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων Αποθεματικών Κεφαλαίων Αποτελεσμάτων εις νέο Ποσών προορισμένων για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Μεταβατικών Λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ Μετοχικού Κεφαλαίου Διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφοράς αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων Αποθεματικών Κεφαλαίων Αποτελεσμάτων εις νέο Ποσών προορισμένων για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Μεταβατικών Λογαριασμών IΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ Οφειλομένου Κεφαλαίου Εξόδων Εγκαταστάσεως Ασώματων Ακινητοποιήσεων Ενσώματων Ακινητοποιήσεων Συμμ/χών & άλλων χρημ/κών απαιτήσεων Αποθεμάτων Απαιτήσεων Χρεογράφων Διαθεσίμων Μεταβατικών Λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Specisoft

16 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΗΓΩΝ - ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ΧΡΗΣΕΙΣ-ΠΗΓΕΣ %) ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι. ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ Οφειλομένου Κεφαλαίου Εξόδων Εγκαταστάσεως 0,02 % 0,04 % Ασώματων Ακινητοποιήσεων 4,29 % Ενσώματων Ακινητοποιήσεων 22,76 % 2,86 % Συμμ/χών & άλλων χρημ/κών απαιτήσεων 63,82 % 26,11 % Αποθεμάτων 4,77 % Απαιτήσεων 5,10 % Χρεογράφων Διαθεσίμων 3,35 % Μεταβατικών Λογαριασμών 0,19 % 0,13 % IΙ. ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ Μετοχικού Κεφαλαίου Διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφοράς αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων Αποθεματικών Κεφαλαίων Αποτελεσμάτων εις νέο Ποσών προορισμένων για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 66,56 % Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων Μεταβατικών Λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00 % 100,00 % ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ι. ΑΠΟ ΑΥΞΗΣΗ Μετοχικού Κεφαλαίου Διαφοράς έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο Διαφοράς αναπρ/γής-επιχ/σεις επενδύσεων 21,67 % 3,77 % Αποθεματικών Κεφαλαίων 7,22 % 17,01 % Αποτελεσμάτων εις νέο Ποσών προορισμένων για αύξηση κεφαλαίου Προβλέψεων για κινδύνους και έξοδα 2,84 % 5,62 % Μακροπρόθεσμων Υποχρεώσεων 57,35 % Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 9,74 % 25,28 % Μεταβατικών Λογαριασμών 1,15 % 0,33 % IΙ. ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ Οφειλομένου Κεφαλαίου Εξόδων Εγκαταστάσεως Ασώματων Ακινητοποιήσεων 0,02 % Ενσώματων Ακινητοποιήσεων Συμμ/χών & άλλων χρημ/κών απαιτήσεων Αποθεμάτων 0,29 % Απαιτήσεων 41,11 % Χρεογράφων Διαθεσίμων 6,59 % Μεταβατικών Λογαριασμών ΣΥΝΟΛΟ ΠΗΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100,00 % 100,00 % 16 Specisoft

17 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΑΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Πάγια 100,00 167,65 181,70 Αποθέματα 100,00 116,79 116,24 Απαιτήσεις 100,00 104,43 85,16 Διαθέσιμα 100,00 335,06 85,01 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ιδια Κεφάλαια 100,00 115,04 120,89 Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 100,00 113,32 131,99 ΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 100,00 110,62 119,14 Κόστος πωλήσεων 100,00 107,28 104,92 Λειτουργικά έξοδα 100,00 100,91 105,35 Χρηματοοικονομικά έξοδα 100,00 107,71 193,54 Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως 100,00 138,53 198,53 Καθαρά Κέρδη Χρήσης (προ φόρων) 100,00 131,06 183,64 Κέρδη προς διάθεση 100,00 117,15 154,09 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ (ΠΟΣΑ) ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Μείον Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ Specisoft

18 ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ (CASH FLOW) ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Ταμειακή Ροή από παραγωγικές δραστηριότητες 1. Καθαρά Κέρδη (μετά από φόρους και μερίσματα) Πλέον: 2. Αποσβέσεις Μείωση λογαριασμών εισπρακτέων Μείωση Αποθεμάτων Αύξηση λoγαριασμών πληρωτέων Αύξηση προβλέψεων Μείον: 7. Αύξηση λογαριασμών εισπρακτέων Αύξηση Αποθεμάτων Μείωση λoγαριασμών πληρωτέων 10. Μείωση προβλέψεων 11. Καθαρή Λειτουργική Ταμειακή Ροή Ταμειακή Ροή από επενδυτικές δραστηριότητες Πλέον: 12. Μείωση χρεογράφων 13. Μείωση παγίων 14. Μείωση συμμετοχών σε επιχειρήσεις 15. Μείωση άλλων χρηματοοικονομικών παγίων Αύξηση υποχρεώσεων σε συνδ. Επιχ Μείον: 17. Αύξηση χρεογράφων 18. Αύξηση παγίων Αύξηση συμμετοχών σε επιχειρήσεις Αύξηση άλλων χρηματοοικονομικών παγίων Μείωση υποχρεώσεων σε συνδ. Επιχ Καθαρή Ταμειακή Ροή από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακή Ροή από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες Πλέον: 23. Αύξηση μακροπρόθεσμων δανείων Αύξηση βραχυπρόθεσμων δανείων 25. Αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών Μείον: 26. Μείωση μακροπρόθεσμων δανείων Μείωση βραχυπρόθεσμων δανείων Μείωση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών 29. Καθαρή Ταμειακή Ροή από χρηματοοικ/κές δραστηριότητες Καθαρή μεταβολή χρηματοροής Ταμείο και Xρηματικά Διαθέσιμα αρχής χρήσης Ταμείο και Χρηματικά Διαθέσιμα τέλους χρήσης Specisoft

19 ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΛΙΚΟΥ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΜΕΓΕΘΩΝ Πωλήσεις ( Π ) Σταθερές Λειτουργικές Δαπάνες ( Σ ) Μεταβλητές Λειτουργικές Δαπάνες ( Μ ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (Σ / (Π-Μ)) % 47,89 47,10 46,21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ -Ως προς πωλήσεις 10,10 11,82 15,39 (1-(Σ+Μ)/Π) 100% -Ως προς Μεταβλητές Δαπάνες 12,53 15,23 21,56 ((Π-Σ)/Μ -1) 100% ΜΕΛΕΤΗ ΟΛΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ ΤΕΛΙ Πωλήσεις ( Π ) Σταθερές Δαπάνες ( Σ ) Μεταβλητές Δαπάνες ( Μ ) ΟΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ (Σ / (Π-Μ)) 100% 54,07 55,86 56,54 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ -Ως προς πωλήσεις 7,85 8,27 10,08 (1-(Σ+Μ)/Π) 100% -Ως προς Μεταβλητές Δαπάνες 9,47 10,17 13,13 ((Π-Σ)/Μ -1) 100% 19 Specisoft

20 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (1) ΤΕΛΙ.1998 ΤΕΛΙ.1999 ΤΕΛΙ.2000 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 2,02 1,91 1,40 Κυκλοφορούν ενεργ. / βραχυπρόθεσμες υποχρ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1,63 1,51 1,06 (Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα) / Βραχυπρ. υποχρ. ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 162,55 148,67 128,56 (Απαιτήσεις * Ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 2,25 2,43 3,11 Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 7,31 7,24 6,59 Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα μέσα ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 193,55 190,48 158,81 (Κυκλοφορούν - Απόθεμα) / ημερήσια έξοδα λειτ. ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 70,28 59,20 63,54 Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια (%) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 1,50 1,03 1,00 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παγίων ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 3,74 10,86 Πάγια / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 26,75 37,56 32,27 Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 38,06 63,45 50,78 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 25,95 9,22 ΜΑκροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ 1,12 1,27 1,26 Αποδοτικότητα Ιδίων / Απασχολ. Κεφαλαίων (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 21,26 23,64 30,67 (Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 7,95 8,42 10,29 Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7,68 7,61 8,76 Κέρδη μετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%) 20 Specisoft

21 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (2) ΤΕΛΙ.1998 ΤΕΛΙ.1999 ΤΕΛΙ.2000 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 15,31 17,28 22,40 Κέρδη πρό τόκων & φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 15,17 18,49 23,61 Καθαρά αποτελ. προ φόρων / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 78,74 76,36 69,33 Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 13,55 14,53 18,75 (καθ. Κέρδη + Χρημ.έξοδα) / (Ίδια + Υποχρ.) (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΚΩΝ 6,15 7,62 6,28 Κέρδη πρίν από τόκους και φόρους / Τόκοι ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 0,04 0,03 0,03 Συνολικές Αποσβέσεις / Μεταβολή ακαθαρ. παγίων ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 6,15 7,62 6,28 Κέρδη προ χρηματ. εξόδων / Χρηματ. έξοδα ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,97 0,90 0,85 Πωλήσεις / Σύνολο Ενεργητικού ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΓΙΩΝ 2,06 1,71 1,41 Πωλήσεις / Καθαρά Πάγια ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ 3,55 3,87 8,06 Καθαρές Πωλήσεις / Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1,37 1,41 1,39 Καθαρές Πωλήσεις / Ίδια Κεφάλαια ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ 6,16 8,38 12,96 Προβλέψεις Ζημιών / Σύνολο Απαιτήσεων (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΑΓΙΩΝ 3,68 2,91 2,52 Αποσβέσεις Χρήσεως / Πάγια προ Αποσβέσεων (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 3,80 3,91 3,37 Αποσβέσεις Χρήσεως / Πωλήσεις Καθαρές (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 85,00 82,08 74,87 Κόστος Λειτουργίας / Πωλήσεις Καθαρές (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 6,26 5,72 5,54 Λειτουργικά Έξοδα / Πωλήσεις Καθαρές (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 Καθαρά κέρδη / Αμοιβές απασχολουμένων ( % ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 Καθαρά πάγια / Αριθμός απασχολουμένων 21 Specisoft

22 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (3) ΤΕΛΙ.1998 ΤΕΛΙ.1999 ΤΕΛΙ.2000 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο αμοιβών / Αριθμός απασχολουμένων ΔΕΙΚΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 9,34 10,76 14,39 Λειτουργικά κέρδη / Πωλήσεις ( % ) ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,00 0,00 0,00 Μέρισμα ανά μετοχή / τιμή στο χρηματιστήριο ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο μερισμάτων / Καθαρά κέρδη ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο μερισμάτων / Ιδια κεφάλαια ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 Καθαρά κέρδη χρήσεως / Σύνολο μερισμάτων ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ 0,00 0,00 0,00 Ιδια κεφάλαια / Αριθμός μετοχών ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧ 0,00 0,00 0,00 Εσωτερική / Χρηματιστηριακή αξία μετοχής ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00 0,00 Τιμή / κέρδη ανά μετοχή ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00 0,00 (Καθαρά κέρδη+αποσβέσεις) / Αριθμός μετοχών ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00 0,00 Ταμιακή ροή ανά μετοχή / χρηματ. τιμή μετοχής ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ 14,84 16,99 20,38 Ταμιακή ροή / Πωλήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΞΟΦΛΗΣΕΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 3,27 4,32 3,63 Καθαρά πάγια / Ταμιακή ροή ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ 0,00 0,00 0,00 Σύνολο αποσβέσεων / Αριθμός μετοχών 22 Specisoft

23 ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ (1) ΤΕΛΙ.1998 ΤΕΛΙ.1999 ΤΕΛΙ.2000 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 100,00 94,75 69,64 Κυκλοφορούν ενεργ. / βραχυπρόθεσμες υποχρ. ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 100,00 92,76 65,24 (Κυκλοφορούν ενεργ. - Απόθεμα) / Βραχυπρ. υποχρ. ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 100,00 91,46 79,09 (Απαιτήσεις * Ημέρες) / Ετήσιες Πωλήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 100,00 108,09 138,34 Ετήσιες Πωλήσεις / Απαιτήσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 100,00 98,97 90,04 Κόστος Πωληθέντων / Αποθέματα μέσα ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 100,00 98,41 82,05 (Κυκλοφορούν - Απόθεμα) / ημερήσια έξοδα λειτ. ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100,00 84,23 90,41 Ίδια Κεφάλαια / συνολικά Κεφάλαια (%) ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ 100,00 68,62 66,53 Ίδια Κεφάλαια / Σύνολο Παγίων ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 Πάγια / Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 100,00 140,40 120,62 Δανειακές Υποχρεώσεις / Σύνολο Ενεργητικού (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 100,00 166,69 133,41 Ξένα / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 0,00 0,00 0,00 ΜΑκροπρόθεσμες Υποχρεώσεις / Ίδια Κεφάλαια (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΕΩΣ 100,00 113,67 112,54 Αποδοτικότητα Ιδίων / Απασχολ. Κεφαλαίων (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΙΚΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 100,00 111,15 144,21 (Πωλήσεις - Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις (%) ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 100,00 105,90 129,34 Κέρδη μετά από φόρους / Πωλήσεις (%) ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00 99,03 114,02 Κέρδη μετά από φόρους / Σύνολο Ενεργητικού (%) 23 Specisoft

24 To σύστημα χρηματοοικονομικής αναλύσεως "DuPont" (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΕΛΙ. 1999) Κόστος πωλήσεων Λειτουργικά κέρδη Κύκλος εργασιών Συν Λειτουργικές δαπάνες Κέρδη ως ποσοστό επι των πωλήσεων Διά Μείον Συν 10,76 Χρηματοοικονομικές δαπάνες Κύκλος εργασιών Συνολικό κόστος πωληθέντων Συν Φόρος εισοδήματος ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Επί 8,43 Αποθέματα Κύκλος εργασιών Κεφάλαιο κίνησης Συν Απαιτήσεις Κυκλοφοριακή ταχύτητα Διά Συν Συν 0,78 Χρεόγραφα Σύνολο επενδύσεων Σύνολο παγίων Συν Διαθέσιμα Specisoft

25 Μ.Α.Ε.... Κατάσταση Ταμειακών Ροών της χρήσεως : από 1999 μέχρι 2000 A A A A A/A Ανάλυση Ποσά σε δρχ Ταμιακές Ροές από συνήθεις(λειτουργικές) δραστηριότητες 100 Ταμιακές εισροές 101 Πωλήσεις Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως Έκτακτα και ανόργανα έσοδα Έσοδα Προηγούμενων χρήσεων Πιστωτικοί τόκοι [καταθέσεων κλπ.] Έσοδα Χρεογράφων Πώληση χρεογράφων Μείωση απαιτήσεων Αφαιρούνται: 109 Αγορά Χρεογράφων 110 Αύξηση Απαιτήσεων Σύνολο Ταμιακών Εισροών(Α100) Ταμιακές εκροές 201 Kόστος Πωληθέντων (μείον αποσβέσεις και προβλέψεις) Έξοδα λειτουργίας διοικήσεως Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έξοδα υποαπασχολήσεως / αδράνειας Άλλα έξοδα Αύξηση αποθεμάτων Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού Μείωση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού 210 Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) Αφαιρούνται: 211 Μείωση Αποθεμάτων Μείωση μεταβατικών λογαριασμών ενεργητικού 213 Αύξηση μεταβατικών λογαριασμών παθητικού Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (πλην Τραπεζών) Σύνολο Ταμιακών Εκροών (Α200) Ταμιακές Εκροές φόρων 301 Φόροι Εισοδήματος Μη ενσωματούμενοι στο λειτουργικό κόστος φόροι Διαφορές φόρου φορολογικού ελέγχου Μείωση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη Αφαιρείται: 305 Αύξηση υποχρεώσεων από φόρους - τέλη Σύνολο Ταμιακών Εκροών Φόρων (Α300) Ταμιακές Ροές από συνήθεις (λειτουργικές) δραστηριότητες (Α100 - Α200 - Α300)= Α 25 Specisoft

26 Β B B Γ Γ Γ A/A Ανάλυση Ποσά σε δρχ Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές δραστηριότητες 100 Ταμιακές εισροές 101 Πώληση ασώματων ακινητοποιήσεων Πώληση ενσώματων ακινητοποιήσεων Πώληση συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων 104 Μείωση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων Έσοδα συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων Πιστωτικοί τόκοι (μακροπρόθεσμων κλπ. απαιτήσεων) Σύνολο Ταμιακών εισροών (Β100) Ταμιακές εκροές 201 Αγορά ασώματων ακινητοποιήσεων Αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων Αγορά συμμετοχών και τίτλων ακινητοποιήσεων Αύξηση μακροπρόθεσμων απαιτήσεων Αύξηση εξόδων εγκαταστάσεως Σύνολο Ταμιακών εκροών (Β200) Ταμιακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες (Β100-Β200)=Β Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 100 Ταμιακές εισροές 101 Είσπραξη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και διαφοράς υπέρ άρτιο 102 Είσπραξη επιχορηγήσεων παγίων Αύξηση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Αύξηση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) Σύνολο Ταμιακών εισροών (Γ100) Ταμιακές εκροές 201 Μείωση (επιστροφή) μετοχικού κεφαλαίου Επιστροφή επιχορηγήσεων παγίων 203 Μείωση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Μείωση βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (λογαριασμοί Τραπεζών) Τόκοι πληρωθέντες Μερίσματα πληρωθέντα Διανομή κερδών στο προσωπικό Αμοιβές Δ.Σ. από τα κέρδη χρήσεως Σύνολο Ταμιακών εκροών (Γ200) Ταμιακές Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ100-Γ200)=Γ ΤΑΜΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (αλγεβρικό άθροισμα Α + Β + Γ) ΠΛΕΟΝ : ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ Specisoft

27 ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤ ΙΚΟΥ ΕΤ Η ΟΦΕΙΛ.ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞ.ΕΓΚΑΤ /ΣΕΩΣ ΠΑΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓ/ΜΟΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΤ Η 27 Specisoft

28 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΧ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΑΠΟΤ ΕΛΕΣΜ ΑΤ ΩΝ (ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ) ΕΤ Η 9, , , ΤΑΣΕΙΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ , , ΤΑΣΕΙΣ ( ΕΤ ΟΣ 1998 = 100 ) ΕΤ Η 28 Specisoft

29 50 ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝ.ΚΕΦ.ΚΙΝ ΚΑΘ.ΚΕΦ.ΚΙΝ 45 ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΧ ΕΤ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΝΕΚΡΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΛΕΙΤ/ΚΟ ΝΕΚΡΟ ΟΛΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΩΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤ Η 29 Specisoft

30 ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤ Η ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΡΕΥΣΤ ΜΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΙΣΠΡΑΞ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΣΤ ΗΜ Α ΒΙΩΣ ΙΔΙΑ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Κ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΡΟΣ Σ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠ ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΣ Ι ΔΕΙΚΤ ΗΣ ΜΑΚΡ/ΣΜΟΥ ΔΑ ΕΤ Η 30 Specisoft

31 Προβλέψεις : Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις) Έτη Πωλήσεις % Έτη Πωλήσεις % Μεταβολή Πρόβλεψης Μεταβολή M.O./Ρυθμ M.O./Ρυθμ Specisoft

32 VΙΙ. Χρήση του προγράμματος για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε επίπεδο Εθνικής οικονομίας Με την υπόθεση ότι η οικονομική ανάλυση ενός υποσυνόλου, του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας (π.χ. οι 1000 μεγαλύτερες βιομηχανίες ή κατάλληλα επιλεγμένες από κάθε κλάδο και νομό ή περιφέρεια) μπορεί να οδηγήσει σε συμπεράσματα σε μακροοικονομικό επίπεδο και ως εκ τούτου να χρησιμοποιηθεί ως μέσο άσκησης πολιτικής, παραθέτουμε μέρος των δυνατοτήτων του προγράμματος FINAN, πέρα από την κλασική χρήση του. Δυνατότητες (με δεδομένο ότι υπάρχουν οι ισολογισμοί των εταιρειών): 1. Προσθήκη στοιχείων που συνοδεύουν την χρήση (π.χ. αριθμός εργαζομένων, ΑΕΠ περιοχής κ.λ.π.), με σκοπό τον ορισμό και νέων δεικτών πέρα των όσων έχει το πρόγραμμα. 2. Χαρακτηρισμός εταιρειών με διάφορα χαρακτηριστικά, πέραν του κλάδου στον οποίο ανήκουν. Οι χαρακτηρισμοί αυτοί γίνονται κατά βούληση Π.χ. χαρακτηρισμός περιοχής (νομός, περιφέρεια), χαρακτηρισμός τεχνολογίας (υψηλής τεχνολογίας ή όχι), χαρακτηρισμός της επιχείρησης ως εντάσεως εργασίας ή εντάσεως κεφαλαίου και λοιποί χαρακτηρισμοί. 3. Αυτόματη δημιουργία ισολογισμών και αντίστοιχων μέσων όρων, από τα χαρακτηριστικά των εταιρειών. Έτσι μπορούμε να έχουμε ισολογισμό κλάδου και αντίστοιχου μέσου όρου, ισολογισμού περιοχής (νομού, περιφέρειας), ισολογισμού επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας ισολογισμού επιχειρήσεων εντάσεως εργασίας και λοιπούς ισολογισμούς από τα παραμετρικά ορισμένα χαρακτηριστικά. Επίσης ισολογισμούς που προκύπτουν από συνδιασμούς χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Έτσι μπορούμε να έχουμε ισολογισμό και αντίστοιχο μέσο όρο κάποιου κλάδου σε κάποια περιφέρεια (π.χ. κλάδος Α, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας). Είναι δυνατός οποιοσδήποτε συνδιασμός χαρακτηριστικών όχι μόνο ανά δύο αλλά και ταυτόχρονα ως προς όλα τα χαρακτηριστικά (π.χ. επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο Α, δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια Β είναι εντάσεως κεφαλαίου και χαρακτηρίζονται ως υψηλής τεχνολογίας κ.λ.π.) 4. Ανάλυση ισολογισμών και αντίστοιχων μέσων όρων, με όλες τις δυνατότητες που παρουσιάστηκαν προηγουμένως (συνοπτικά: διάρθρωση ισολογισμού, εξέλιξη ισολογισμού, ανάλυση αποτελεσμάτων, πηγές-χρήσεις κεφαλαίων, τάσεις οικονομικών μεγεθών, κεφάλαια κίνησης, νεκρά σημεία, αριθμοδείκτες, αποδοτικότητες επενδύσεων). Έτσι μπορούμε να έχουμε ανάλυση ισολογισμού του κλάδου Α, ανάλυση ισολογισμού των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ανάλυση ισολογισμού των επιχειρήσεων της περιφέρειας Α, καθώς και αναλύσεις ισολογισμών 32 Specisoft

33 κατάλληλων συνδιασμών, π.χ. ανάλυση ισολογισμού κλάδου Α περιφέρειας Β. κοκ. χωρίς περιορισμό στους συνδιασμούς. 5. Συγκρίσεις ισολογισμών και αντίστοιχων μέσων όρων, με δυνατότητες που παρουσιάζονται στο παράρτημα του παρόντος (συνοπτικά συγκρίσεις οικονομικών μεγεθών και τάσεις αυτών, διάρθρωσης ισολογισμών, μερίδια στο κλάδο, κεφάλαια κίνησης, νεκρά σημεία, αριθμοδείκτες). Έτσι μπορούμε να έχουμε σύγκριση επιχείρησης με μέσο όρο κλάδου, κλάδου με κλάδο, κλάδου με σύνολο κλάδων, περιοχής με περιοχή, περιοχή με σύνολο χώρας, κλάδου Α περιοχής Β με κλάδο Α περιοχής Γ κ.ο.κ. χωρίς περιορισμό στους συνδιασμούς. Σχετικά με τις συγκρίσεις, ας σημειωθεί, ότι εφόσον υπάρχουν αντίστοιχοι άλλων χωρών, μπορεί να γίνει σύγκριση αντίστοιχων κλάδων ή και ολόκληρης χώρας με χώρα. Στο όριο αυτών όλων μπορεί να αναλύσει και να κάνει συγκρίσεις π.χ. με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν π.χ. οι περιοχές γίνουν χώρες και η χώρα Ε.Ε. 33 Specisoft

34 VIII. Ενδεικτικό Πελατολόγιο Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ενδεικτική επιλογή από διάφορους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές) 1. ΙΝΤRΑCΟΜ 26. ΓΕΚ - ΤΕΡΝΑ 2. ΑΘΗΝΑΪΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 27. ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ 3. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ 28. ΜΑΪΛΗΣ 4. ΕΚΟ-ΕΛΔΑ 29. ΡΟΚΑΣ Χ. 5. ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ 30. MEVACO 6. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ 31. ΧΥΤΗΡΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ 32. FORD ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ 8. ΞΙΦΙΑΣ ΙΧΘΥΗΡΑ 33. AUDI ΓΡΑΤΣΙΑΣ 9. MODA BAGNO 34. ΜΠΙΑΝΚΑ ΠΑΓΓΑΙΟ 10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 35. WILO HELLAS 11. RIDENCO 36. STRINGIS LINES 12. MINERVA 37. ANEK 13. ΑNNA RISKA 38. ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ 14. C.P.I 39. ΜΕΤΑΛΛΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 15. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 40. EURODRIP 16. ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 41. ΜΑΣΟΥΤΗΣ 17. ΚΑΡΑΤΖΗ 42. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 18. VETERIN 43. ΕΛΓΕΚΑ 19. DATA MEDIA 44. ΚΑΒΙΝΟ 20. ΣΟΥΛΗΣ ΑΒΕΕ 45. ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 21. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΩΣΤΕΑ ΓΕΙΤΟΝΑ 46. STAR CHANNEL 22. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ 47. ΜΥΛΟΣ ΘΕΑΜΑΤΑ 23. ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ 48. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΦΟΙ 24. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ 49. ANELOR LOREAL 25. FOLIE-FOLIE 50. JANSEN CILAG Στο πλήρες πελατολόγιό μας, περιλαμβάνονται περισσότερες από μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Β. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΣΟΛ 11. DGE BRUXELSS 2. INFOGROUP 12. INTERCONSUL 3. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 13. ΑΠΟΨΗ CONSULTING 4. INTERACTION 14. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 5. ICAP HELLAS (παρ. Θες/νίκης) 15. MTS 6. PLANNING GROUP 16. TEC 7. ANALYSIS CONSULTING 17. ΑΝΑΛΥΣΗ 8. ΤΑΛΩΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 18. UNIFINANCE ΣΥΜΒ. ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 9. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 19. ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ 10. INDECO 20. B.C.I Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - Τα προγράμματα διδάσκονται: 1. Σε ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (Eθν.& Καποδιστρ. Παν. Αθηνών, Μακεδονίας, Α.Π.Θ., Ε.Μ.Π., Κομοτηνής, Πειραιά κ.α.) 2. Σε ΤΕΙ (Καβάλας, Πατρών, Ηρακλείου, Χαλκίδας, Αθήνας, Ηπείρου, Σερρών, Κοζάνης, Λάρισας κ.α.) 3. Σε ΚΟΛΕΓΙΑ (ICBS κ.α.), ΚΕΚ (Ευρωτεχνική, Intersyn κ.α) Δ. ΔΗΜΟΣΙΟ - ΔΕΥΑ (Κοζάνης, Λέρου, Ηρακλείου κ.α.) - Ε.Α.Σ. (Πρεβέζης, Νάουσας, Ιωαννίνων, Κολυμβαρίου, Ροδόπης, Σουφλίου, Αιγιαλείας, Κιλκίς, κ.α.) - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ (Ηλείας, Ξάνθης, Κω, Μεσσηνίας, Ροδόπης, Τεχνική Α. Λιοσίων κ.α.) - ΔΗΜΟΙ (Πατρών, Αγρινίου, Πολίχνης κ.α.) -ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, ΔΕΠΟΣ, Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, HELEXPO Δ.Ε.Θ., Ε.Ε.ΤΑ.Α.Α., ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ., Ι.Γ.Μ.Ε κ.α.) 34 Specisoft

35 Η Εταιρία Specisoft A.E. Η εταιρία Specisoft Α.Ε. ιδρύθηκε το 1987 ως εταιρία ανάπτυξης εξειδικευμένου λογισμικού, με κύριο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη λογισμικού σε θέματα περιέχουν γνώση, υψηλή εξειδίκευση, ειδικούς αλγόριθμους βελτιστοποίησης και πολύ μεγάλης κλίμακας επεξεργασία στοιχείων. Τα θέματα των προγραμμάτων (μεταξύ και άλλων) αφορούν α) το Επιχειρηματικό λογισμικό (Επιχειρησιακός προγραμματισμός - Business Plan, Οικονομικές Αναλύσεις Ισολογισμών, Αποτίμηση Αξίας Επιχειρήσεων, Πρότυπη Κοστολόγηση, Προβλέψεις, Αξιολογήσεις Επενδύσεων κ.α.) β) Χρηματοοικονομικό λογισμικό (Θεμελιώδης Ανάλυση, Επιλογή Χαρτοφυλακίου κ.α.) γ) Επιχειρησιακά Παίγνια (Business Simulators) δ) Βελτιστοποιήσεις Οικονομικών Προβλημάτων, ε) Εκπαιδευτικό λογισμικό στα ανωτέρω θέματα. Τα προγράμματα τρέχουν σε περιβάλλον WINDOWS τοπικά, σε δίκτυο, καθώς και μέσω INTERNET. Σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρία είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών. Επιπλέον, η εταιρία απασχολεί εξειδικευμένους με μεγάλη εμπειρία εξωτερικούς συνεργάτες, κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων (Master και PhD) και έχει ως συμβούλους καθηγητές ανωτάτων σχολών. Οι πελάτες της εταιρίας είναι Επιχειρήσεις, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, Λογιστικά γραφεία, Δημόσιοι Οργανισμοί, Δήμοι κ.α. Μεταξύ των πελατών της (η εταιρία έχει πάνω από χίλιους επτακόσιους πελάτες) είναι πολλές από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες, με πάνω από ογδόντα πέντε από αυτές να είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ). Σημαντικότατο μέρος του πελατολόγιου της εταιρίας, είναι τα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), η Επαγγελματική εκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ), Κολέγια, Οργανισμοί Σεμιναρίων, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) κ.α. τα οποία εξοπλίζουν τα εργαστήρια τους με τα προγράμματα της εταιρείας, τα οποία χρησιμοποιούνται άμεσα στην διαδικασία της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων τους. Η Specisoft, με την τεχνολογία του λογισμικού, τους εξειδικευμένους αλγορίθμους βελτιστοποίησης και την γνώση ειδικών οικονομικών θεμάτων που απεικονίζει στο λογισμικό που παράγει, μπορεί να χαρακτηρισθεί ως εταιρεία της γνώσης μέσα στην αναδυόμενη οικονομία της γνώσης. Specisoft Α.Ε. Αρτέμιδος 3, Παράδεισος Αμαρουσίου Τηλ: , Φαξ: SITE: 35 Specisoft

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Μέτωπο Markowitz 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ. Μέτωπο Markowitz 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040. Specisoft www.specisoft.gr ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Η/Υ FUND ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΟΥΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μέτωπ ο Μέτωπο Markowitz 0,04 0,03 0,02 Απόδοση (%) 0,01 0,00-0,01-0,02-0,03 0,020 0,025 0,030

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Ο Ισολογισμός της Επιχείρησης & Η Ερμηνεία των Στοιχείων του Ο Ισολογισμός και οι Συνοδευτικές Καταστάσεις Α.Ισολογισμός Ο Ισολογισμός είναι η κύρια οικονομική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ

ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Specisoft www.specisoft.gr ΠΩΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝ, ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α

ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επιχείρηση και εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης ΜΕΡΟΣ Α Α. Η Επιχείρηση (γενικά) Β. Εργαλεία Οικονομικής Διοίκησης 1. Κατάρτιση και παρακολούθηση κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft:

Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft www.specisoft.gr Επισκευθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα Διοίκησης και Δωρεάν Λογισμικό στην Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΔΟΜΗΣ & ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E

Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ V A L U E Κα θοριστ ική Εκτ ίμηση = 21.053.036.373,04 Πιθα νοτ ική Εκτ ίμηση : Μέ ση Τιμή = 22.613.527.622,83 Tυπική Απόκλιση = 2.857.506.545,62 11 10 9 Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ &

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΕΙΚΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΚΡΙΣΙΜΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Specisoft www.specisoft.gr ΑΡΘΡΟ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Business Game, Manager s Tools, Case Studies, Consulting, Ρητά Διοίκησης, Αρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299

Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο. Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 Λογισμικό N3299 Αναλυτικό Έντυπο Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ N 3299 2.8. 2.6. 2.4. 2.2. 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. -2. -4. NPV & IRR Κα μπύλη Του NPV σε Ευρώ 2.836.739,42, 1.27.252,61,5

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου

Specisoft. www.specisoft.gr. Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης. Η χρησιμότητά του. Περιεχόμενα. Γενικά. Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Το Νεκρό Σημείο της Επιχείρησης & Η χρησιμότητά του Περιεχόμενα Γενικά Οι συνιστώσες του Νεκρού Σημείου Ο Υπολογισμός του Νεκρού Σημείου Το Νεκρό Σημείο ως δείκτης παραγωγικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV))

Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299. 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 Επιτ όκιο (IRR = 0,00 % (Τομή Του Μηδε νικού Αξονα Χ Με Την Κα μπύλη NPV)) Specisoft www.specisoft.gr Πρόγραμμα Η/Υ Η 3299 7.500.000.000 7.000.000.000 6.500.000.000 6.000.000.000 5.500.000.000 5.000.000.000 4.500.000.000 4.000.000.000 3.500.000.000 3.000.000.000 2.500.000.000

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft:

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: NPV & IRR: Αξιολόγηση & Ιεράρχηση Επενδυτικών Αποφάσεων Από Αβραάμ Σεκέρογλου, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε το Management

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Η/Υ C F A. Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft wwwspecisoftgr Πρόγραμμα Η/Υ C F A Διαχείριση Χρηματορροών Επιχειρήσεων Διαχείριση Cash Flow επιχειρήσεων Specisoft AE Αρτέμιδος 3, 15125 Μαρούσι, τηλ 210 6911468, fax 210 6993791 e-mail: info@specisoftgr,

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ

Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003. Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ Γεώργιος Α. Θάνος (Μ.Β.Α., PH.D.) Καθηγητής Χρηματοδοτικής Διοίκησης Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας Αθήνα, 26-6-2003 Προς Την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Ε-2000, ΕΠΕ για τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης

ΔΙΟΙΚΗΣΗ. Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Specisoft www.specisoft.gr ΔΙΟΙΚΗΣΗ Προγραμματισμός Επιχειρήσεων: Η Λογική προσέγγιση του μέλλοντος της Επιχείρησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΔΟΙΚΗΣΗ. Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΔΟΙΚΗΣΗ Βασικές Εννοιες Διοίκησης Επιχειρήσεων Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Μορφές Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων: Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Τραπεζικός Δανεισμός

Διαβάστε περισσότερα

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan

Specisoft. www.specisoft.gr. ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Specisoft www.specisoft.gr ΟΔΗΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Business Plan Σχέδιο Περιεχομένων Μακροχρόνιου Επιχειρησιακού σχεδίου (Business Plan) Βασικός σκοπός ενός επιχειρηματικού σχεδίου (BUSINESS

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΝΕΕΣ ΑΡΧΕΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-MBA «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΑΜΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε.

Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Ανάλυση Κινδύνων Επιχειρήσεων (Risk Analysis) Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο Σύμβούλο Επιχειρήσεων, εξωτερικού συνεργάτη της Specisoft Α.Ε. Περιεχόμενα 1.Οι Κίνδυνοι των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων)

Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων. Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Specisoft www.specisoft.gr Άρθρο: Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων Η Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (ΕΝ.Α.) (Το Χρηματιστήριο των Μικρομεσαίων) Από Τακόπουλο Αθανάσιο και Μαρκάκη Εμμανουήλ,

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ

Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Specisoft www.specisoft.gr Αρθρο: Χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) : Επιπτώσεις από την εφαρμογή από τις Τράπεζες, της συνθήκης της Βασιλείας ΙΙ Απο: Αθανάσιο Τακόπουλο (*) & Εμμανουήλ Μαρκάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA TQM Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Total Quality Management «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα