ΚΟΛΛΟΕΙ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 41 Είδη κολλοειδών συστηµάτων Μέσο διασποράς. Υδρόλυµ α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΟΛΛΟΕΙ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 41 Είδη κολλοειδών συστηµάτων Μέσο διασποράς. Υδρόλυµ α"

Transcript

1 359 ΚΟΛΛΟΕΙ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Γενικότητες. Είδη κολλοειδών συστηµάτων Για να δηµιουργηθεί κολλοειδές σύστηµα, πρέπει η ύλη κολλοειδών διαστάσεων να βρεθεί διασκορπισµένη σε µέσο διασποράς. Επειδή η ύλη αυτή µπορεί να βρίσκεται σε µία απ τις τέσσερες φυσικές καταστάσεις και το µέσο διασποράς µπορεί επίσης να βρίσκεται σε µία απ τις τέσσερες φυσικές καταστάσεις, είναι δυνατή θεωρητικά η παρασκευή εννέα ειδών κολλοειδών συστηµάτων (τα µεσόµορφα παίρνονται ή σαν υγρά ή σαν στερεά). Αυτό είναι δυνατό και στην πραγµατικότητα, εκτός απ την περίπτωση αερίου σε αέριο, που η ύπαρξή του είναι δυνατή σε µεγάλη κλίµακα: στη Φύση. Στον πίνακα 41 φαίνονται τα είδη αυτά των κολλοειδών συστηµάτων. ιασκορπισµένη ουσία Ι. ΙΙ. ΙΙΙ, ΠΙΝΑΚΑΣ 41 Είδη κολλοειδών συστηµάτων Μέσο διασποράς Ονοµασία Αερόλυµ α Παραδείγµατα 1. Αέριο Αέριο Αερόλυµα Ατµόσφαιρα *. Υγρό»» ή αιώρηµα Σύννεφα, οµίχλη 3. Στερεό»»»» Καπνός, σκόνη ** Υδρόλυµ α 4. Αέριο Υγρό Αφρός Κρέµα Chantilly 5. Υγρό» Γαλάκτωµα 6. Στερεό» Αιώρηµα Στερεόλυµ α 7. Αέριο Στερεό Στερεός αφρός 8. Υγρό» Λύµα ή πηκτή 9. Στερεό» Στερεό λύµα λ.χ. νερό σε λάδι, χρωµατισµένο γυαλί AS S σε νερό 3 H σε Pd Ζελέ, εγκλείσεις Γενικές µέθοδοι παρασκευής κολλοειδών συστηµάτων Οι µέθοδοι παρασκευής κολλοειδών συστηµάτων ανήκουν σε δύο κατηγορίες: Α. Μέθοδοι διασκόρπισης Β. Μέθοδοι συσσωµάτωσης Κοινό χαρακτηριστικό των µεθόδων της πρώτης κατηγορίας είναι ότι αυτές ξεκινούν από αδροµερή ύλη ( διαστάσεων πάνω από 500mµm ) και των µεθόδων της δεύτερης κατηγορίας ότι ξεκινούν από ύλη διαστάσεων µικρότερων του 1 mµm, δηλ. από διαλύµατα. Η πράξη της παρασκευής κολλοειδών συστηµάτων από «ύλη κολλοειδών διαστάσεων» ή από χονδροειδή ύλη λέγεται «πέψη». * Εξαιτίας της διαφοράς θερµοκρασιών και συγκεντρώσεων, θεωρείται ότι τµήµατα αέρα µεγαλύτερης πυκνότητας είναι διασκορπισµένα στον υπόλοιπο αέρα σε κολλοειδείς διαστάσεις, έτσι που ν αποτελούν κολλοειδές σύστηµα. Στο γεγονός αυτό οφείλεται το γαλάζιο χρώµα του ουρανού. ** Πρόκειται για τεµαχίδια στερεών, κολλοειδών διαστάσεων, στον αέρα, που γίνονται ορατά, όταν ακτίνα φωτός περάσει από σχισµή και πέσει επάνω τους σε σχετικά σκοτεινό χώρο.

2 360 Α. Μέθοδοι διασκόρπισης 1. Μηχανική πέψη Το συστατικό [στερεό, άµορφο ή µεσόµορφο (πλαστικοί κρύσταλλοι)] κατανέµεται πρώτα σε κολλοειδείς διαστάσεις, και διασκορπίζεται, µε την προϋπόθεση βέβαια ότι για υγρό µέσο διασποράς, η ύλη, που διασκορπίζεται, είναι αδιάλυτη σ αυτό ή το µέσο είναι κορεσµένο σ αυτή. Μετά τη διασπορά, πολύ σπάνια µετατρέπεται αυτόµατα σε κολλοειδές σύστηµα µε το µέσο διασποράς. Οι κολλοειδείς µονάδες έχουν έµµεση θερµική κίνηση, µε ορισµένη συχνότητα που οδηγεί σε συγκρούσεις µεταξύ τους και µε τα τοιχώµατα των δοχείων, που περιέχουν το κολλοειδές σύστηµα. Τη συχνότητα αυτή ακριβώς πρέπει να δώσοµε µε µηχανικά µέσα, για να γίνει η πέψη και να δηµιουργηθεί κολλοειδές σύστηµα. Αυτό πετυχαίνεται µερικές φορές µε απλή ανάδευση ή κατά τη λειοτρίβη της ουσίας, στον κολλοειδόµυλο, αν θέλοµε ο υγρός φορέας, που χρησιµοποιούµε, να είναι και το µέσο διασποράς. Χρησιµοποιούνται ακόµη υπέρηχοι ή υψίσυχνα ρεύµατα. Ο χρόνος εφαρµογής του παλµού πρέπει να είναι µικρός, γιατί ο µεγαλύτερος χρόνος αποτελεί και αίτιο καταστροφής των κολλοειδών συστηµάτων.. Πέψη µε ιόντα Επειδή οι κολλοειδείς µονάδες πρέπει σύγχρονα να φορτιστούν, η πέψη βοηθείται και µε προσθήκη µικρών ποσών ηλεκτρολυτών, που ιόντα τους ορισµένου είδους φορτίου συγκρατούνται από τις κολλοειδείς µονάδες. Τα µικρά αυτά ποσά ηλεκτρολυτών λέγονται: «µέσα πέψης» ή «αιωρηµατικές ουσίες». Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται για την παρασκευή κολλοειδών συστηµάτων στερεών, άµορφων ή υγρών σε ρευστά µέσα διασποράς. Τα ποσά ηλεκτρολύτη, που προσθέτονται πρέπει να είναι µικρά, γιατί µεγαλύτερα ποσά αποτελούν παράγοντα καταστροφής των κολλοειδών συστηµάτων. 3. Πέψη µε πλύση Για τον παραπάνω λόγο, αν αποµακρυνθεί η περίσσεια των ιόντων από ίζηµα, που χρειάστηκαν για την παρασκευή του, και το κολλοειδές ανήκει στην κατηγορία των αντιστρεπτών, το ίζηµα παθαίνει πέψη. Αποµάκρυνση της περίσσειας των ιόντων γίνεται µε πλύση ή µε διαπίδυση και ηλεκτροδιαπίδυση. Β. Μέθοδοι συσσωµάτωσης 1. ιπλή αντικατάσταση Πρόκειται για αντίδραση διπλής αντικατάστασης, που οδηγεί σε ίζηµα κολλοειδών διαστάσεων, αν τηρηθούν ορισµένες αρχικές Σχ Σχηµατική παράσταση της καµπύλης Von Weimarn

3 361 συνθήκες. Τα αρχικά διαλύµατα, που αντιδρούν, πρέπει να είναι πολύ αραιά ή πολύ πυκνά. Αυτά φαίνονται στο διάγραµµα του σχήµατος 155, που λέγεται καµπύλη von Weimarn. Με τη µέθοδο αυτή παρασκευάζονται κολλοειδή συστήµατα σχεδόν όλων των ιζηµάτων, που µπορούν να δηµιουργηθούν µε διπλή αντικατάσταση.. Αναγωγή Αν σε διάλυµα µεταλλικού άλατος επιδράσει αναγωγικό µέσο, το µέταλλο, που αποβάλλεται, είναι συνήθως κολλοειδών διαστάσεων, αν η αντίδραση είναι αρκετά γρήγορη, δηλ. το αναγωγικό µέσο αρκετά έντονο. Ως αναγωγικά µέσα χρησιµοποιούνται συνήθως υδρογόνο, µονοξείδιο του άνθρακα, φώσφορος φορµαλδεϋδη, υδραζίνη, διχλωριούχος κασσίτερος κ.α. 3. Οξείδωση Γρήγορες οξειδώσεις διαλυµάτων διαφόρων ουσιών οδηγούν κι αυτές σε κολλοειδή συστήµατα. Έτσι, διαλύµατα HS, ΗSe, ΗΤe µε έντονη οξείδωση µε οξυγόνο, π.ηνο3 κ.τ.λ., σχηµατίζουν κολλοειδή συστήµατα θείου, σελήνιου και τελλούριου αντίστοιχα. 4. Υδρόλυση Η υδρόλυση των ιόντων διαφόρων αλάτων, που προήλθαν από αλληλεπιδράσεις ισχυρού ή ασθενούς οξέος µε ασθενή βάση ή ισχυρής βάσης µε ασθενές οξύ οδηγεί σε κολλοειδές σύστηµα. Η υδρόλυση ευνοείται µε αραίωση και θέρµανση, γι αυτό βράζοµε αραιό διάλυµα της ουσίας (Εργ. Ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.). 5. Αλλαγή διαλυτικού Αν σε διάλυµα µιας ουσίας προστεθεί υγρό µέσο, όπου είναι αδιάλυτη, δηµιουργείται κολλοειδές σύστηµα στο νέο µέσο διασποράς (Εργ. ασκ. µέθ. Φυσικ. Εφαρµ. Ηλεκτρ.). 6. Ηλεκτρικό τόξο (Bredig-Svedberg) Αν σε νερό δηµιουργηθεί τόξο (µε τάση V ) µε ηλεκτρόδια από το ίδιο µέταλλο, το µέταλλο µε την επίδραση της ψηλής θερµοκρασίας, που δηµιουργείται, λυώνει και εξατµίζεται (ή εξαχνώνεται). Οι ατµοί ψύχονται απότοµα στο νερό, µακρυά απ το σηµείο της ψηλής θερµοκρασίας και συµπυκνώνονται σε κολλοειδείς διαστάσεις, σχηµατίζοντας κολλοειδές σύστηµα σε νερό. Κάθαρση των κολλοειδών συστηµάτων Όπως προκύπτει απ τους τρόπους Β, 1-4, τα κολλοειδή συστήµατα περιέχουν ποσά ηλεκτρολυτών, που αποτελούν παράγοντα καταστροφής τους. Είναι έτσι απαραίτητη η αποµάκρυνσή τους [Αυτή δεν πρέπει να είναι τέλεια, γιατί όπως αναφέρθηκε, µικρά ποσά ηλεκτρολύτη βοηθούν στην πέψη και επόµενα στην συντήρηση των κολλοειδών συστηµάτων]:

4 36 α) ιαπίδυση Στην περίπτωση αυτή οι πόροι της µεµβράνης διαπίδυσης πρέπει να είναι µεταξύ 500 και 50 mµm, ώστε να µην είναι εύκολη η δίοδος των µυκηλίων των κολλοειδών, που πάντως διαχέονται πολύ βραδύτερα από τα ιόντα. β) Ηλεκτροδιαπίδυση Αυτή, όπως αναφέρθηκε, έχει ως σκοπό την επιτάχυνση του φαινοµένου της διαπίδυσης και διάχυσης, που είναι πολύ βραδύ [Εργ. Ασκ. µεθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.]. γ) Υπερδιήθηση Με την ίδια µέθοδο και µε χρησιµοποίηση ηθµών κολλωδίου γνωστού µεγέθους πόρων, γίνεται δυνατός ο προσδιορισµός κατά προσέγγιση του µεγέθους των µυκηλίων [Εργ. Ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.] και η «ανάλυση µε κόσκινα», δηλ. ένα είδος κοκκοµετρικής ανάλυσης, γιατί το µέγεθος των µυκηλίων του ίδιου κολλοειδούς δεν είναι ορισµένο, αλλά διαφέρει µεταξύ ορίων. Μάλιστα µεταξύ ποσοστού µυκηλίων και µεγέθους ισχύει καµπύλη, που, κατά προσέγγιση µοιάζει µε την καµπύλη Maxwell κατανοµής των ταχυτήτων των αέριων µορίων. Η κολλοειδής µονάδα. Μυκήλιο. ιάχυτη διπλοστοιβάδα Helmholz. Λυόσφαιρα. Ηλεκτροκινητικό δυναµικό ζ Αν το ίδιο µόριο µιας ουσίας έχει κολλοειδείς διαστάσεις, όπως αυτό συµβαίνει σε πλήθος οργανικών ενώσεων, η κολλοειδής µονάδα θα είναι µονοµοριακή (µοριακά κολλοειδή), αλλιώς αυτή θα αποτελείται από τόσο αριθµό µορίων, ώστε το σύνολο να αποκτήσει κολλοειδείς διαστάσεις. Έτσι η κολλοειδής µονάδα αποτελείται από ν µόρια (Σχ. 156, α, β), όπου το ν δυνατό να είναι και 1 (Σχ. 156, γ, δ). Ο αριθµός επόµενα νμ δείχνει το «µοριακό βάρος» της κολλοειδούς µονάδας, αν Μ το µοριακό βάρος της ουσίας. Αν ο αριθµός αυτός (εκφρασµένος σε gr) διαιρεθεί µε το ειδικό βάρος της ουσίας και τον αριθµό Loschmidt, βρίσκεται ο όγκος της κολλοειδούς µονάδας: νμ V κ µ = (165) Ν δ L της: Θεωρώντας τη µονάδα αυτή σφαιρικού σχήµατος, προκύπτει µε τον παρακάτω τύπο η διάµετρός 6V = = π 3 κ µ 3 6νΜ πν δ L (165α) Με τη βοήθεια του τύπου αυτού προσδιορίζεται ο αριθµός των µορίων της ουσίας για κάθε κολλοειδή µονάδα για τα ακραία όρια των κολλοειδών διαστάσεων

5 363 Σχ Σχηµατική παράσταση πολυµοριακού λυόφοβου (α) µυκήλιου και λυόφιλου (β) µυκήλιου µονοµοριακού λυόφοβου (γ) και λυόφιλου (δ) µυκήλιου. (Όπου i : µόρια νερού). Έτσι, για το ΝaCl ( Μ = 58,47και δ =,17), θα πρέπει να αποτελείται από 7 ν =14 10 ( 500mµm) µέχρι τουλάχιστον 10 µόρια ΝαCl ( 1 mµm ). Η κολλλοειδής µονάδα, αν ανήκει σε κολλοειδές της κατηγορίας των λυοφίλων, αποτελείται και από µόρια του µέσου διασποράς, που έχουν ροφηθεί στο µόριο (Σχ. 156 δ) ή στο συγκρότηµα µορίων (Σχ. 156 β). Οι κολλοειδείς µονάδες είναι πάντοτε φορτισµένες ηλεκτρικά είτε από ρόφηση ιόντων απ το µέσο διασποράς, είτε απ το µέσο πέψης, ή από τριβή των κολλοειδών µονάδων µε το µέσο διασποράς ή και από ιοντισµό. Το είδος του φορτίου, που αποκτούν οι κολλοειδείς µονάδες, µπορεί µε βεβαιότητα να προβλεφτεί, αν πρόκειται για λυόφοβο κολλοειδές. Αυτό εξαρτάται απ την ευχέρεια απόσπασης ηλεκτρονίων ή πρόσληψης θετικών ιόντων από την ουσία σε διασπορά και πρόσληψής τους ή απόσπασής τους από το µέσο διασποράς αντίστοιχα και αντίστροφα. Απ τα µεγάλα µόρια αποσπώνται ευκολότερα ηλεκτρόνια και προσλαµβάνονται ευκολότερα θετικά ιόντα, παρά απ τα µικρότερα µόρια (θετική φόρτιση των κολλοειδών µονάδων). Το είδος του φορτίου αυτού δεν εξαρτάται απ τη θερµοκρασία, ούτε απ το ph του µέσου διασποράς, ούτε απ την ιοντική ισχύ του, για το ίδιο µέσο διασποράς. Είναι όµως φανερό ότι για την ίδια ουσία σε διασπορά, αν χρησιµοποιηθεί άλλο µέσο διασποράς, που γι αυτό αντιστρέφονται οι παραπάνω όροι φόρτισης, οι κολλοειδείς µονάδες µπορεί να αποκτήσουν αντίθετου είδους φορτίο (αυτό όµως, σπάνια συµβαίνει). Αυτό, γιατί τα στερεά που είναι οξέα κατά Lewis, φορτίζονται αρνητικά οι βάσεις κατά Lewis, φορτίζονται θετικά.

6 364 Για τα λυόφιλα κολλοειδή, ισχύουν οι ίδιες γενικά προϋποθέσεις, µε τη διαφορά ότι το είδος του φορτίου εξαρτάται και απ τη θερµοκρασία, το ph και την ιοντική ισχύ για το ίδιο µέσο διασποράς [ Εργ. Ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.]. Στην περίπτωση «µοριακών κολλοειδών», αν το µόριο εκπέµπει υδροξώνια και, επόµενα, φορτίζεται αρνητικά, σε µέσο διασποράς που έχει δηµιουργηθεί ph µεταξύ 0 και 7, παρεµποδίζεται ο ιοντισµός του οξέος και ευνοείται ο ιοντισµός βάσεων (θετική φόρτιση), αν, όπως συµβαίνει συνήθως, το οργανικό µεγαλοµόριο έχει και βασικές οµάδες. Έτσι, το είδος του φορτίου µεταβάλλεται µε το ph. Μέρος των φορτίων, που αποκτήθηκαν µε οποιοδήποτε τρόπο από τις κολλοειδείς µονάδες, εξουδετερώνεται από αντίστροφα φορτία, που απόµειναν στο διάλυµα και συνδέονται έντονα µε τις φορτισµένες κολλοειδείς µονάδες. Τα υπόλοιπα φορτία για εξουδετέρωση βρίσκονται σε µεγαλύτερη απόσταση και είναι ευκίνητα, δίνοντας φορτίο στο µέσο διασποράς. Η νοερή σφαίρα, που περικλείει την κολλοειδή µονάδα µε το φορτίο της και το αντίθετο φορτίο, που εξουδετερώνει µερικά το πρώτο, λέγεται: «λυόσφαιρα» (Σχ. 156, διακοµµένη γραµµή). Το συγκρότηµα µέσα σ αυτή λέγεται: «µυκήλιο» ή κολλοειδής µονάδα ή τίλη (ΖΑΧΑΡΙΑΣ). Το δυναµικό, που αναπτύσσεται µέσα κι έξω απ τη λυόσφαιρα λέγεται: «ηλεκτροκινητικό δυναµικό ζ». Η διπλή στοιβάδα ιόντων που δηµιουργείται δεξιά και αριστερά της λυόσφαιρας λέγεται : «διάχυτη διπλοστοιβάδα Helmholz» (Φυσικ. ΙΙ 1α,1β ). Αν θεωρηθεί ότι η διάχυτη διπλοστοιβάδα Helmholz ισοδυναµεί προς ένα πυκνωτή, το δυναµικό ζ θα είναι η τάση µεταξύ των πλακών του πυκνωτή: 4πeΑ ζ = (166) ε όπου ζ: το ηλεκτροκινητικό δυναµικό, e: στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο, Α : απόσταση των συγκεντρικών σφαιρών, µεταξύ των επιφανειών που δηµιουργείται το δυναµικό ζ (Σχ.156), και : διηλεκτρική σταθερή [Εργ. Ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.] του µέσου µεταξύ των σφαιρών. Το συγκρότηµα µέσα στη λυόσφαιρα, δηλ. το µυκήλιο του κολλοειδούς, αποτελεί ξεχωριστή οντότητα. Έτσι, κατά την έµµεση θερµική κίνηση και κατά τις ηλεκτροφορήσεις κινείται ολόκληρο. Τονίζεται ότι µερικές φορές το µέγεθος των µυκηλίων του ίδιου κολλοειδούς δεν είναι το ίδιο για όλα. Τότε το κολλοειδές λέγεται: «πολύτιλο». ε Κατηγορίες κολλοειδών συστηµάτων Αυτές φαίνονται στον Πιν. 4

7 365 ΠΙΝΑΚΑΣ 4 Κατηγορίες κολλοειδών συστηµάτων και χαρακτηριστικές ιδιότητές τους Μόρια του µέσου διασποράς βρίσκονται στα µυκήλια και δεν καθορίζεται από πριν το είδος του φορτίου τους. Κροκιδώνονται δύσκολα. Α Πολυµοριακά (Πολλά µόρια στο µυκήλο) Α 1 Λυόφιλα (Υδρόφιλα) ή αντιστρεπτά Α Λυόφοβα (Υδρόφοβα) ή αναντίστρεπτα Ξαναγυρίζουν στην πέψη, µε την εξάλειψη του αίτιου, που προκάλεσε την κροκίδωσή τους. Αλλάζουν αισθητά τις φυσικές ιδιότητες του µέσου διασποράς. Το φαινόµενο Tyndall, όχι έντονο µέχρι ασήµαντο. εν βρίσκονται µόρια του µέσου διασποράς στα µυκήλια. Το φορτίο του καθορίζεται. Κροκιδώνονται εύκολα. εν επανέρχονται στην πέψη. εν αλλάζουν τις φυσικές ιδιότητες του µέσου διασποράς. Το φαινόµενο Tyndall έντονο. Β 1 Β Μοριακά ή µονοµοριακά (Ένα µόριο στο µυκήλο) Λυόφιλα (Υδρόφιλα) ή αναντίστρεπτα Β Λυόφοβα (Υδρόφοβα) ή αναντίστρεπτα Όπως το Α 1 Όπως το Α Ιδιότητες των κολλοειδών συστηµάτων Όπως αναφέρθηκε, οι µοναδικές ιδότητες, που αποκρά η ύλη σε κολλοειδείς διαστάσεις, είανι οι εξαιρετικά έντονες ροφητικές ικανότητές της. Όµως ύλη κολλοειδών διαστάσεων, διασκορπισµένη σε µέσο διασποράς, που αποτελεί µ αυτό κολλοειδές σύστηµα, αποκτά και νέες ιδιότητες, που οφείλεται κατά βάση στο µέγεθος, το φορτίο και την έµµεση θερµική κίνηση των µυκηλίων. Οι ιδιότητες αυτές είναι φυσικές, οµαδικές, οπτικές, κινητικές και ηλεκτρικές. Α. Φυσικές ιδιότητες α) Λυόφιλα κολλοειδή Γενικά, τα λυόφιλα κολλοειδή αλλοιώνουν σηµαντικά ορισµένες φυσικές ιδιότητες του µέσου διασποράς, γιατί οι ιδιότητες (πυκνότητα, παραµόρφωση) των µορίων του, που αποτελούν δοµικά στοιχεία του µυκηλίου, διαφέρουν σηµαντικά, από εκείνες των ελεύθερων µορίων του µέσου διασποράς, εξαιτίας των έντονων ροφητικών δυνάµεων, που ασκούνται σ' αυτά από τις κολλοειδείς µονάδες. Έτσι, συνήθως, λυόφιλο κολλοειδές σύστηµα σε υγρό µέσο διασποράς έχει µεγαλύτερο ειδικό

8 366 βάρος από το µέσο διασποράς, µερικές όµως φορές και µικρότερο. Η επιφανειακή τάση µικραίνει και το ιξώδες του µέσου διασποράς µεγαλώνει, µόλις δηµιουργηθεί το λυόφιλο κολλοειδές σύστηµα. Η εξάρτηση του ιξώδους απ' τη θερµοκρασία δίνεται από τον ίδιο τύπο, που δίνεται και η εξάρτηση του ιξώδους ενός καθαρού υγρού. Η τιµή του δείκτη διάθλασης των µυκηλίων αλλάζει σηµαντικά, εξαιτίας της συγκράτησης απ' αυτά µορίων του µέσου διασποράς, και πλησιάζει προς την τιµή του δείκτη διάθλασης του µέσου διασποράς. β) Λυόφοβα κολλοειδή Επειδή σ' αυτά δεν συγκρατούνται από τα µυκήλια µόρια του µέσου διασποράς, η παρουσία των µυκηλίων δεν αλλάζει τις φυσικές ιδιότητες του µέσου διασποράς. Β. Οµαδικές ιδιότητες Πρόκειται για τις ιδιότητες, που εξαρτιόνται απ' τον αριθµό των σωµατιδίων σε διασπορά και όχι απ' τη φύση τους. Λυόφιλα και λυόφοβα κολλοειδή Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει διαφορά µεταξύ λυόφιλων και λυόφοβων κολλοειδών. Γενικά οι οµαδικές ιδιότητες του µέσου διασποράς πολύ λίγο επηρεάζονται απ την παρουσία της ύλης σε διασπορά, εξαιτίας του µικρού αριθµού σωµατιδίων. Έτσι η ταπείνωση της τάσης ατµών είναι ελάχιστη, επόµενα και η ανύψωση του σηµείου βρασµού και η ταπείνωση (ή ανύψωση) του σηµείου πήξης. η ειδ. Η µοναδική µεταβολή οµαδικής ιδιότητας, που είναι µετρήσιµη εδώ, είναι η ωσµική πίεση και το Γ. Οπτικές ιδιότητες των κολλοειδών συστηµάτων. Νόµος του Rayleigh. Φαινόµενο Tyndall και ωφέλειες απ' την ύπαρξή του Εξαιτίας του γεγονότος ότι το µέγεθος των µυκηλίων (500-1 mµm) είναι γειτονικό του µέσου µήκους κύµατος του ορατού φωτός (600 mµm) και ότι το µικρότερο µήκος κύµατος του ορατού φωτός, το ιώδες (400 mµm), είναι µέσα στην κολλοειδή περιοχή, περιµένοµε το ορατό φως να παθαίνει περίθλαση από τα µυκήλια και κάθε µυκήλιο να γίνεται δευτερογενής πηγή φωτός. Για την περίθλαση αυτή ισχύει ο νόµος του Rayleigh: 6 ( ) ( 1 + ) ΙΚNr 0 n1 n Ι = ηµ Θ 4 λ n n (167) όπου Ι: ισχύς ακτινοβολίας, που έπαθε περίθλαση,1 0 : ισχύς ακτινοβολίας, που φωτίζει, Ν: αριθµός µυκηλίων στο ml, Κ : σταθερή, r: ακτίνα µυκηλίων, n1: δείκτης διάθλασης ουσίας σε διασπορά, n : δείκτης διάθλασης µέσου διασποράς, λ: µήκος κύµατος ακτινοβολίας, που φωτίζει, Θ: γωνία µεταξύ

9 367 κατεύθυνσης εµφώτισης και κατεύθυνσης παρατήρησης. Εκτός από τις φανερές συνέπειες της εξάρτησης της ισχύος περίθλασης απ' τις άλλες n1 n,λκαιθ παραµέτρους, οι εξαρτήσεις απ' τις τρεις τελευταίες παραµέτρους ( ) ακόλουθες: n1 είναι οι 1ο. εν πραγµατοποιείται περίθλαση ορατού φωτός ( I = 0) σε κολλοειδή συστήµατα, όπου = n. Επειδή, στα λυόφιλα κολλοειδή ισχύει αυτή η συνθήκη ( ή n 1 n ), δεν παρουσιάζεται σ αυτά περίθλαση ή είναι πολύ µικρή. Αντίθετα στα λυόφοβα κολλοειδή, όπου n1 n, παρουσιάζεται έντονη περίθλαση, εκτός αν ή ελάχιστη. n ή n 1 =, που συµβαίνει µερικές φορές, οπότε η περίθλαση είναι µηδενική ο. Η ισχύς περίθλασης είναι µεγαλύτερη για µικρά µήκη κύµατος, που βρίσκονται µέσα στην κολλοειδή περιοχή. Έτσι, αν λευκό φως πέσει σε λυόφοβο κολλοειδές σύστηµα, σκεδάζεται περισσότερο το γαλάζιο φως παρά το κίτρινο. Στον λόγο αυτόν οφείλεται το γαλάζιο χρώµα του ουρανού, που αποτελεί το µοναδικό στη Φύση κολλοειδές σύστηµα αερίου σε αέριο (Πίν. 41). Για το λόγο αυτόν στις οµιχλώδεις χώρες, χρησιµοποιούνται στα αυτοκίνητα κίτρινα φανάρια. Επειδή, τµήµα της ακτινοβολίας, που φωτίζει, ανακλάται (περιθλάται), τµήµα περνάει και τµήµα απορροφάται, το τµήµα, που περιθλάται είναι µικρό εξαιτίας της χρησιµοποίησης µεγάλου µήκους κύµατος (λίγο έξω από την κολλοειδή περιοχή), το τµήµα που περνάει (αυτό είναι που φωτίζει) είναι µεγαλύτερο αφού το άθροισµα των λόγων Ια Ιδ Ιαπ + + είναι ίσο µε τη µονάδα). Αν ο φωτισµός Ι Ι Ι γίνει µε λευκό φως, και πάλι βέβαια το κίτρινο θα περάσει, αλλά η περίθλαση του γαλάζιου εµποδίζει να δούµε σε βάθος. 3ο. Η παρατήρηση της περίθλασης γίνεται από τα πλάγια ως προς την κατεύθυνση της εµφώτισης. Το φαινόµενο της περίθλασης του φωτός σε λυόφοβα κολλοειδη συστήµατα, αποκαλύφθηκε από τον Tyndall και γι' αυτό ονοµάζεται «φαινόµενο Tyndall». Το φαινόµενο συµβάλλει στα ακόλουθα: α) ιάκριση µεταξύ διαλύµατος και λυόφοβου, και µεταξύ λυόφοβου και λυόφιλου κολλοειδούς συστήµατος Συνέπεια της ύπαρξης του φαινόµενου Tyndall, είναι το γεγονός, ότι δέσµη ορατού φωτός (δέσµη ή κώνος Tyndall) γίνεται ορατή κατά τη διαδροµή της από λυόφοβο κολλοειδές, πράγµα που δεν συµβαίνει σε διάλυµα χωρίς παρασιτικά αιωρήµατα (Λ.χ. σκόνη κολλοειδών διαστάσεων). Αυτό βοηθεί στη διαφοροποίηση µεταξύ διαλύµατος και λυόφοβου κολλοειδoύς ( ) συστήµατος, µε την προϋπόθεση ότι δεν ισχύει για τα τελευταία η σπάνια συνθήκη n = n. 1 Με την ίδια προϋπόθεση µπορεί να γίνει διάκριση µεταξύ λυόφιλου και λυόφοβου κολλοειδούς, αφού στο πρώτο πραγµατοποιείται ελάχιστη περίθλαση.

10 368 β) Αριθµός µυκηλίων ανα ml, διάµετρός τους, φορτίο τους Κάτω από το µικροσκόπιο επειδή το φαινόµενο Tyndall προκαλεί φαινοµενική αύξηση της διαµέτρου των µυκηλίων αυτά γίνονται ορατά και µπορεί να µετρηθεί ο αριθµός τους ανά cm ή και ml, η διάµετρός τους και το είδος του φορτίου του µε εφαρµογή ηλεκτρικής τάσης. γ) Πιστοποίηση και παρακολούθηση της κροκίδωσης Το φαινόµενο της κροκίδωσης, δηλ. η καταστροφή κολλοειδούς συστήµατος, µπορεί να πιστοποιηθεί και να παρακολουθηθεί σε συνάρτηση µε το χρόνο: ευκολότερα και καλύτερα µε τη βοήθεια του φαινόµενου Tyndall, γιατί η φωτεινή ακτίνα δεν είναι ορατή στο τµήµα του µέσου διασποράς, που έχει απαλλαγεί από τα µυκήλια, εξαιτίας της κροκίδωσης και κατακάθισής τους. δ) Παρακολούθηση διάχυσης (παρακάτω). Κινητικές ιδιότητες. Έµµεση θερµική κίνηση των µυκηλίων: κίνηση Brown Για τους ίδιους λόγους που παρατηρείται έµµεση θερµική κίνηση των µορίων ή ιόντων σε διάλυση, τα µυκήλια των κολλοειδών βρίσκονται σε συνεχή άτακτη κίνηση προς τις τρεις διευθύνσεις του χώρου και σε περιστροφη. Η τελευταία µπορεί να παρατηρηθεί (όπως και η πρώτη) στο µικροσκόπιο, για όχι σφαιρικά µυκήλια. Η έµµεση θερµική κίνηση των µυκηλίων ονοµάστηκε: «κίνηση Brown». Στην κίνηση αυτή οφείλεται το γεγονός ότι τα µυκήλια διαχέονται προς αραιότερο κολλοειδές σύστηµα ή προς καθαρό µέσο διασποράς και ισχύουν οι ίδιοι νόµοι της διάχυσης. Έτσι, ισχύει ο πρώτος και ο δεύτερος νόµος του Fick (τύποι 18 και 130). Ο Einstein διερεύνησε παραπέρα τη φυσική έννοια του συντελεστή διάχυσης των κολλοειδών και βρήκε τον ακόλουθο τύπο: RT 1 D = (168) Ν 6πrη L Ν L : αριθµός Loschmidt, η:ιξώδες του µέσου διασποράς σε poise, r : ακτίνα µυκηλίων ή µορίων ή ιόντων σε διάλυση. Η αντίδραση δηλ. που προβάλλεται από το µέσο διασποράς στη διάχυση είναι η ίδια, που προβάλλεται από υγρό κατά την πτώση µέσα σ αυτό σφαίρας. Έτσι, ο πρώτος νόµος του Fick, γίνεται: RT 1 dc dn = q dt 3 (169 18) N 10 6πη r dx L O Einstein απόδειξε ότι ο συντελεστής διάχυσης ( D ) εξαρτάται απ την προβολή ( ), πάνω σε άξονα συντεταγµένων, της µετατόπισης ενός µυκηλίου σε χρόνο ( t ) µε την παραβολική σχέση =Dt.

11 369 RT RT 1 D = = = W N 6 πη r t L (168α) Με τη βοήθεια των τύπων (168), (169) και (168α) είναι δυνατό να βρεθεί το ιξώδες του µέσου διασποράς, η µετατόπιση των µυκηλίων σε ορισµένο χρόνο, ο συντελεστής διάχυσης, ο αριθµός Loschmidt και η ακτίνα των µυκηλίων. Κατακάθιση ή άνοδος των µυκηλίων Τα µυκήλια κατακαθίζουν αργά προς τον πυθµένα του δοχείου απ την επίδραση της βαρύτητας. Έτσι, δηµιουργείται διαφοροποίηση συγκέντρωσης των µυκηλίων, που είναι µεγαλύτερη στον πυθµένα του δοχείου και ελαττώνεται προς την επιφάνεια του µέσου διασποράς, που µάλιστα µετά την µακροχρόνια παραµονή µπορεί να απαλλαγεί τέλεια κοντά στην επιφάνεια απ τα µυκήλια. Τα παραπάνω ισχύουν, όταν το ειδικό βάρος της διασκορπισµένης ουσίας είναι µεγαλύτερο από το ειδικό βάρος του µέσου διασποράς, αλλιώς τα µυκήλια ανεβαίνουν προς την επιφάνεια και η κατανοµή των συγκεντρώσεων είναι αντίστροφη. Ποσοτικά το φαινόµενο της κατακάθισης ή ανόδου των µυκηλίων εκφράζεται µε τον τύπο του Stokes, όπου εδώ r : ακτίνα µυκηλίου, ρ µ : πυκνότητα διασκορπισµένης ουσίας, ρ µδ : πυκνότητα µέσου διασποράς και η: ιξώδες µέσου διασποράς (Ερ. Ασκ. µέθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.). Η εξίσωση αυτή χρησιµεύει, για να βρεθεί η ακτίνα του µυκηλίου και η ταχύτητα κατακάθισης ή ανόδου των µυκηλίων. Υπερφυγοκέντρηση Η ταχύτητα κατακάθισης µπορεί να επιταχυνθεί και µε υπερφυγοκέντρηση, οπότε το g µπορεί να αυξηθεί και κατά φορές. Στις συνθήκες αυτές ο τύπος Stokes πολλαπλασιάζεται µε ω x, όπου ω : γωνιακή ταχύτητα και x : απόσταση του κολλοειδούς συστήµατος απ τον άξονα περιστροφής. Με την υπερφυγοκέντρηση, βρίσκεται πιο γρήγορα η ακτίνα του µυκηλίου. Η µέθοδος χρησιµεύει και για τον ταχύτερο διαχωρισµό της ουσίας σε διασπορά απ το µέσο διασποράς. Ε. Ηλεκτρικές ιδιότητες Ηλεκτροφόρηση Οι ηλεκτρικές ιδιότητες των κολλοειδών πηγάζουν από το ηλεκτρικό φορτίο των µυκηλίων των κολλοειδών συστηµάτων και εξαρτιώνται από το δυναµικό ζ (Σχ. 156 και τύπος 166). Έτσι, αν σε κολλοειδές σύστηµα µπουν δύο ηλεκτρόδια µε τάση (συνεχές ρεύµα), τα φορτισµένα µυκήλια θα µετακινηθούν προς τον πόλο µε αντίθετο φορτίο. Σύµφωνα µε θεωρητικές σκέψεις των Helmholz και Debye - Hückel η δύναµη για ηλεκτροφόρηση είναι ίση µε ζ Vr ε [όπου ζ : το ηλεκτροκινητικό δυναµικό, V : η τάση (από 30 V και πάνω, συνήθως 110 V ), ε : διηλεκτρική σταθερή και r : ακτίνα του µυκηλίου], η δύναµη, που αντιδρά (η αντίδραση όδευσης), είναι ίση µε 6πrηυ.

12 370 Οι δύο αυτές δυνάµεις γίνονται ίσες µεταξύ τους, αν πάροµε υπόψη την απόσταση των ηλεκτροδίων 1 και τον συντελεστή µετατροπής των µονάδων: Έτσι: ζεv 4πeΑ V υ = = 6πη πηl 300 (τύπος 166) (170) ( ) ( ) Ο τύπος αυτός αποδείχτηκε πειραµατικά (Εργ. ασκ. µέθ, Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ.). Ηλεκτρώσµωση. ιήθηση Αναφέρθηκε ότι το φαινόµενο της ώσµωσης µπορεί να αυξηθεί ή και να αντιστραφεί µε επέµβαση ηλεκτρικού ρεύµατος. Αυτό είναι εντονότερο, αν το υγρό που παθαίνει ώσµωση είναι µέσο διασποράς κολλοειδούς. Στις συνθήκες αυτές εκτός από τη φόρτιση των ηµιπερατών µεµβρανών και του υγρού µέσου που παρουσιάζεται και κατά την συνηθισµένη ώσµωση, το φαινόµενο επηρεάζεται και απ την παρουσία των φορτισµένων µηκυλίων και των αντίθετων ισοδύναµων φορτίων του µέσου διασποράς. Η ώσµωση, που παρουσιάζεται µε τη βοήθεια ηλεκτρικού ρεύµατος, λέγεται: «ηλεκτρώσµωση». Αν το µέσο διασποράς ή το διαλυτικό φορτίζεται θετικά και συνδεθεί ο θετικός πόλος σ αυτό και ο αρνητικός στο διάλυµα ή το κολλοειδές σύστηµα, τότε η αυθόρµητη ώσµωση ενισχύεται αν αντιστραφούν οι πόλοι, η ώσµωση σταµατάει ή και αντιστρέφεται. Και στις δύο περιπτώσεις το φαινόµενο παρακολουθείται µε την ανύψωση ή ελάττωση της στάθµης των υγρών ή του εµβόλου (Σχ. 13). Ειδικά, στην περίπτωση που το διαλυτικό ή το µέσο διασποράς βγαίνει από το διάλυµα ή το κολλοειδές σύστηµα µιλάµε για: «ηλεκτροεξώσµωση», αλλιώς για: «ηλεκτροενδώσµωση». Ποσοτικά το φαινόµενο εκφράζεται µε τον ακόλουθο τύπο, που ισχύει µετά την αναστολή της ηλεκτρώσµωσης, δηλ. µετά τη δηµιουργία της µέγιστης δυνατής ανύψωσης ( h ) της στάθµης: ή ζ V ε 8 π e Α V P = = πr πr ζ V ε 8π e Α V h = = π r ρ g πr ρ g (171) όπου Pπr : δύναµη, που αντιδρά [P : πίεση, π r : διατοµή ενός πόρου της µεµβράνης ή του διαφράγµατος ( r : ακτίνα πόρου)], ίση µε hρgπ r [ h : µέγιστη ανύψωση, ρ : πυκνότητα του υγρού µέσου διασποράς ή του διαλυτικού, g : επιτάχυνση βαρύτητας], ζ: ηλεκτροκινητικό δυναµικό των κολλοειδών συστατικών της µεµβράνης ή του διαφράγµατος (αν πρόκειται για διάλυµα) ή συνδυασµός του δυναµικού αυτού και του δυναµικού των µυκηλίων, που ακινητοποιήθηκαν στην µεµβράνη (αν πρόκειται για κολλοειδές σύστηµα), V : τάση, που επιβάλλοµε, ε : διηλεκτρική σταθερή του µέσου, e : στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο, Α : απόσταση σφαιρών εµφάνισης του δυναµικού ζ (τύπος 166). Με τη βοήθεια του τύπου αυτού και µε µέτρηση του ύψους h, µπορεί να προσδιοριστεί ένα από τα έξη µεγέθη, αν είναι γνωστά τα πέντε άλλα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δυνατότητα προσδιορισµού της ακτίνας των πόρων του διαφράγµατος και αυτή είναι η µοναδική έµµεση µέθοδος. [Το µέγεθος των πόρων µπορεί βέβαια να προσδιοριστεί και απ ευθείας µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο].

13 371 Το φαινόµενο της ηλεκτρώσµωσης παίζει ιδιαίτερο ρόλο, κατά τις ηλεκτρολύσεις µε διάφραγµα (Φυσικ. II 1α,1β και Εφαρµ. Ηλ. ΒΓ,, ), όπου συνήθως ενδιαφέρει η καταπολέµησή του και χρειάζεται γι αυτό η γνώση της µεγαλύτερης ανύψωσης, που µπορεί να συµβεί. Έτσι, τα δύο υγρά δεξιά και αριστερά από το διάφραγµα τοποθετούνται απ την αρχή µε τη διαφορά αυτή στάθµης και δεν πραγµατοποιείται ηλεκτρώσµωση, που θα άλλαζε τη σύσταση τους σε βάρος της απόδοσης. Εκτός απ αυτό µε το φαινόµενο της ηλεκτρώσµωσης πραγµατοποιούνται διηθήσεις και αφυγράνσεις, που δεν πετυχαίνουν µε συνηθισµένα µέσα, εξαιτίας της έντονης συγκράτησης του νερού στους κόκκους των ουσιών. Έτσι, µεταξύ των άλλων, αποµακρύνεται µε ηλεκτρώσµωση το νερό από τον καολίνη, την αλούµινα κ.τ.λ. υναµικό ροής Αν υγρό αναγκαστεί να περάσει µε πίεση µέσα από τριχοειδή σωλήνα µε χρησιµοποίηση της διάταξης του σχήµατος 157, µεταξύ υγρού, που βρίσκεται στο χώρο, όπου ασκείται η πίεση και χώρου ροής του υγρού απ τον τριχοειδή παρουσιάζεται διαφορά δυναµικού, δηµιουργείται δηλ. ένα είδος γαλβανικού στοιχείου (Φυσικ. II 1α,1β ). Αυτό οφείλεται στην έντονη τριβή µεταξύ του υγρού και του σωλήνα, οπότε φορτίζονται και τα δύο µε αντίθετα φορτία, και τα δύο µε αντίθετα φορτία, και το φορτισµένο υγρό, που ρέει (ροή φορτίων), αποτελεί ηλεκτρικό ρεύµα, που στα άκρα ροής του αναπτύσσεται η διαφορά δυναµικού. Το δυναµικό, που αναπτύσσεται έτσι, λέγεται: «δυναµικό ροής». Σχ Συσκευή παραγωγής δυναµικού ροής Το φαινόµενο είναι ακόµη εντονότερο (µεγαλύτερη διαφορά δυναµικού), αν αντί καθαρού υγρού, χρησιµοποιηθεί κολλοειδές σύστηµα. Ο τύπος, που ισχύει για ροή κολλοειδών, είναι ο ακόλουθος: P ζε V = (17) πη l όπου V : δυναµικό, που αναπτύσσεται µεταξύ των ηλεκτροδίων, P : πίεση για τον εξαναγκασµό του υγρού για ροή, ζ : ηλεκτροκινητικό δυναµικό, ε : διηλεκτρική σταθερή του µέσου διασποράς, η: ιξώδες του µέσου διασπορας και l : µήκος τριχοειδούς. Με αύξηση της πίεσης κατά µία ατµόσφαιρα το δυναµικό ροής δε βρήκε ακόµη εφαρµογή επειδή όµως για µεγάλο P αναπτύσσεται και όχι σε

14 37 τριχοειδείς σωλήνες, το παίρνοµε σοβαρά υπόψη κατά τη ροή υγρών σε µεταλλικούς σωλήνες, κύρια όταν αυτά είναι καύσιµα (πετρέλαιο, βενζίνη, κ.τ.λ.), και γειώνεται ο σωλήνας για να µη γίνει έκρηξη. υναµικό πτώσης Άλλη συνέπεια της φόρτισης των µυκηλίων των κολλοειδών είναι ότι, όταν κολλοειδών διαστάσεων ύλη (υγρή ή στερεή) πέφτει από ψηλά, τα µυκήλια, που φορτίζονται από τριβή, δηµιουργούν διαφορά δυναµικού µεταξύ αρχικού και τελικού επίπεδου πτώσης. Το δυναµικό αυτό λέγεται: «δυναµικό πτώσης» και είναι 5 V για κάθε 10 µέτρα ύψους πτώσης. Για καύσιµα υλικά, όπως άνθρακας, αλεύρι κ.τ.λ., για να µη γίνει έκρηξη, χρειάζεται η γείωση του αρχικού και τελικού σηµείου πτώσης. Εύρεση των χαρακτηριστικών µεγεθών των κολλοειδών συστηµάτων Τα χαρακτηριστικά µεγέθη των κολλοειδών συστηµάτων είναι: ο αριθµός µυκηλίων στη µονάδα όγκου του συστήµατος (αριθµός «γραµµοµορίων» στο λίτρο: συγκέντρωση), ο αριθµός απλών µορίων στο µυκήλιο, το είδος του φορτίου των µυκηλίων και το ποσό του φορτίου, η ακτίνα των µυκηλίων, το δυναµικό ζ, η ταχύτητα ηλεκτροφόρησης. Οι µέθοδοι προσδιορισµού των µεγεθών αυτών φαίνονται στον πίνακα 43. Βλέπε και Εργ. Ασκ. Μεθ. Φυσικ. Εφαρµ. Ηλεκτρ. ΠΙΝΑΚΑΣ 43 Μέθοδοι προσδιορισµού των χαρακτηριστικών µεγεθών των κολλοειδών Μέγεθος για προσδιορισµό Μέγεθος που µετριέται Μέθοδοι και διατάξεις α 1 ) Συγκέντρωση α ) Μοριακό βάρος α 3 ) Αριθµός απλών µορίων στο µυκήλιο (ν) Αριθµός µηκυλίων σε ορισµένο όγκο κολλοειδούς συστήµατος και βάρος διασπαρµένης ουσίας στον ίδιο όγκο. 1. Όπως παραπάνω. Ακτίνα µηκηλίων 3. Ωσµική πίεση Όπως σε α 1 : Μ ν = (Μ = ΜΒ µυκηλίου, Μ : ΜΒ Μ ουσίας) 1. Μικροσκόπιο. Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο Όπως παραπάνω Βλέπε δ. Όπως σε α 1 β) Είδος φορτίου µυκηλίων 1. Κατεύθυνση µετακίνησης 1. Απλή ηλεκτροφόρηση. Ηλεκτροφόρηση κάτω από µικροσκόπιο.κροκιδωτική συγκέντρωση διαφόρων ηλεκτρολυτών γ) Σθένος µυκηλου Ποσό φορτίου Ποσό ρεύµατος, που πέρασε κατά ηλεκτροφόρηση, και βάρος ουσίας, που αποβλήθηκε. Κροκίδωση. (παρακάτω) Ηλεκτροφόρηση (τύπος 170)

15 373 δ) Ακτίνα µυκηλίων 1. Ισχύς φωτός, που φωτίζει και περιθλάται.. Ταχύτητα διάχυσης. 3. Ταχύτητα αυθόρµητης κατακάθισης ή ανόδου. Περίθλαση (Tyndall) (τύπος 167) ιάχυση (τύπος 168α). Κατακάθιση. Ανοδος. Υπερφυγοκέντρωση ε) Ηλεκτροκινητικό δυναµικό ζ 4. Ταχύτητα εκβιασµένης κατακάθισης. 5. Βάρος µυκηλίων. 6. Ακτίνα µυκηλίων. 1. Ταχύτητα ηλεκτροφόρησης. Ανύψωση στάθµης 3. υναµικό ροής α 1 και δ 1-4 Ηλεκτρονικό µικροσκόπιο Όπως σε α 1 (τύπος 170). Ηλεκτρώσµωση (τύπος 171). Καταστροφή των κολλοειδών συστηµάτων. Κροκίδωση Ενεργειακή κατάσταση κολλοειδών συστηµάτων και ενεργειακές ανταλλαγές κατά τη δηµιουργία τους Όπως αναφέρθηκε, η κατανοµή της ύλης σε κολλοειδείς διαστάσεις έχει ως συνέπεια την εξαιρετικά µεγάλη αύξηση της ελεύθερης επιφανειακής ενέργειάς της και σύµφωνα µε τον δεύτερο θερµοδυναµικό νόµο, η ύλη αυτή τείνει αυθόρµητα να υποβαθµιστεί ενεργειακά. Αυτό συµβαίνει σε στερεά πολύ αργά µε τη στερεή γήρανση και πολύ γρήγορα µε συγκράτηση απ αυτά ουσιών (ρόφηση). Έτσι, στερεή ύλη σε κολλοειδείς διαστάσεις σταθεροποιείται µερικά, χωρίς ρόφηση να σταµατάει τη γήρανση. Αν ύλη διασπαρεί µε κολλοειδείς διαστάσεις σε ρευστό µέσο διασποράς και αποτελέσει κολλοειδές σύστηµα, το κολλοειδές αυτό σύστηµα είναι ενεργειακά αναβαθµισµένο ως προς το άθροισµα της ενέργειας του µέσου διασποράς και της ενέργειας της καταµερισµένης ύλης απ όπου προήλθε. Αυτό συµβαίνει, γιατί η ενέργεια που είχε που είχε το µέσο διασποράς αναβαθµίστηκε, εξαιτίας της φόρτισής του και η ύλη των κολλοειδών διαστάσεων, αναβαθµίστηκε εξαιτίας και της φόρτισής της και της κίνησης Brown, που απόκτησε απορροφώντας κινητική ενέργεια απ το µέσο διασποράς (ψύχεται), που στη συνέχεια την αποκτά ξανά απ το περιβάλλον, έτσι που να διατηρήσει τη θερµοκρασία του. Αυτά συµβαίνουν στα λυόφοβα κολλοειδή. Στα λυόφιλα κολλοειδή η ψύξη, η θέρµανση ή η θερµική αδιαφορία του µέσου διασποράς εξαρτάται απ το ποσό της ενέργειας, που χρειάζεται για την κίνηση Brown, και το ποσό, που παράγεται κατά την προσκόλληση µορίων του µέσου διασποράς στα µηκύλια. Αν το τελευταίο αυτό ποσό είναι µικρότερο από το πρώτο, το µέσο διασποράς ψύχεται (πάντως λιγότερο απ ότι κατά τη δηµιουργία λυόφοβου κολλοειδούς). Αν είναι ίσο µε το πρώτο, δεν παρατηρείται µεταβολή θερµοκρασίας και, τελικά η θερµοκρασία του γίνεται ίση µε του περιβάλλοντος.

16 374 Απ τα παραπάνω φαίνεται ότι γενικά τα κολλοειδή συστήµατα είναι ενεργειακά αναβαθµισµένα, ως προς το άθροισµα της ενέργειας των ουσιών, απ όπου προήλθαν χωριστά και θα καταστρεφόταν γρήγορα (διαχωρισµός µέσου διασποράς και ύλης σε διασπορά), αν δεν αυτοαµυνόταν. Η αυτοάµυνα των λυόφοβων κολλοειδών οφείλεται στην οµώνυµη φόρτιση των µηκυλίων τους και την κινητικότητα τους. Η πρώτη έχει ως συνέπεια την άπωση των µυκηλίων µεταξύ τους και η δεύτερη δεν επιτρέπει την άσκηση των δυνάµεων συνοχής της ύλης για µακρύ χρονικό διάστηµα, που θα οδηγούσε σε γρήγορη συσσωµάτωση και καταστροφή του συστήµατος. Η αυτοάµυνα των λυόφιλων κολλοειδών είναι µεγαλύτερη, γιατί οφείλεται και στην προσκόλληση στα µυκήλια µορίων του µέσου διασποράς, πράγµα που κατά τις συγκρούσεις των µυκηλίων µεγαλώνει την απόσταση των κέντρων, όπου εφαρµόζονται οι δυνάµεις συνοχής της ύλης, και ελαττώνει τις δυνάµεις van der Waals, κύρια για µέσο διασποράς, που έχει µεγάλη διηλεκτρική σταθερή. Κροκίδωση. Κολλοειδές πήγµα Παρά την αυτοάµυνα των κολλοειδών συστηµάτων, ο δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος είναι αµείλικτος και παρουσιάζεται αυθόρµητη καταστροφή των κολλοειδών συστηµάτων, ιδιαίτερα των λυόφοβων. Η καταστροφή αυτή δυνατό να προκύψει και µε εξωτερική σκόπιµη ή όχι επιθυµητή επέµβαση. Η διαδοχή των αυθόρµητων ή εκβιασµένων µερικών δράσεων που είναι η αποφόρτιση των µυκηλίων, η αποµάκρυνση των προσκολληµένων µορίων του µέσου διασποράς (για λυόφιλα κολλοειδή), η συσσωµάτωση των µυκηλίων (για λυόφοβα κολλοειδή) και η κατακάθισή τους στον πυθµένα του δοχείου, που περιέχει το σύστηµα ή η συγκέντρωσή τους στην επιφάνεια του µέσου διασποράς (για µυκήλια ειδικού βάρους µικρότερου από το µέσο διασποράς) που οδηγούν στον διαχωρισµό της ύλης σε διασπορά απ το µέσο διασποράς, λέγεται: «κροκίδωση» (ή «θρόµβωση»). Η στερεή ή άµορφη ύλη, που διαχωρίζεται µ αυτό τον τρόπο, λέγεται: «κολλοειδές πήγµα». α) Αυθόρµητη κροκίδωση Αυτή πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο: οι συγκρούσεις των µυκηλίων µεταξύ τους είναι στιγµιαίες και σύγχρονα ελαστικές και δεν δίνεται η ευκαιρία στην άσκηση για µακρύτερο χρονικό διάστηµα των δυνάµεων συνοχής της ύλης, απ όπου αποτελούνται. Αν όµως οι συγκρούσεις αυτές είναι τριπλές (σύγχρονα µεταξύ τριών µυκηλίων), τότε είναι δυνατό δύο απ τα µυκήλια να χάσουν κινητική ενέργεια υπέρ του τρίτου µυκηλίου. Η ελάττωση αυτή της κινητικότητας των δύο µυκηλίων έχει ως συνέπεια τη επί µακρύτερο χρονικό διάστηµα άσκηση µεταξύ τους των δυνάµεων συνοχής της ύλης και την συσσωµάτωσή τους σε ένα κόκκο (ή µία σταγόνα ή φυσαλίδα). Ο µεγαλύτερος αυτός κόκκος, δεν µπορεί να συγκρατήσει ιόντα, που δίνουν στα µυκήλια το φορτίο τους, ή και γενικά ηλεκτρικά φορτία, που αποκτήθηκαν µε τριβή, όσα και οι δύο προηγούµενοι ακόµα, επειδή ο κόκκος κινείται βραδύτερα, επιτρέπει την άσκηση των ηλεκτροστατικών έλξεων µεταξύ του και των µυκηλίων για µακρύτερο χρονικό διάστηµα. Συνέπεια αυτών είναι η αποφόρτισή του. Αυτό συµβαίνει σε διάφορα σηµεία του κολλοειδούς συστήµατος. Οι µεγάλοι και

17 375 ΠΙΝΑΚΑΣ 44 Μέθοδοι κροκίδωσης κολλοειδών συστηµάτων Χαρακτηρισµός κροκίδωσης α. Αυθόρµητη Επιδίωξη Τρόπος Α. Λυόφοβα Β. Λυόφιλα κροκίδωση Μικρή µέχρι τέλεια. Αργή Ελάχιστη. Πολύ αργή β. Εκβιασµένη κροκίδωση α) επιβράδυνση της κινητικότητας των µηκυλίων 1. Ψύξη. Επέµβαση µε Μικρή. Αργή. Μεγαλύτερη. Γρήγορη. Πολύ αργή - ηλεκτρικό ρεύµα Ι. Επέµβαση στην κινητικότητα β) Επιτάχυνση της κινητικότητας 1. Θέρµανση Τέλεια. Γρήγορη Πολύ λίγη. των µυκηλιών των µηκυλίων και αύξηση του. Υπέρηχοι Τέλεια. Γρήγορη Τέλεια. Γρήγορη αριθµού τριπλών συγκρούσεων. 3. Υψίσυχνο ρεύµα Τέλεια. Γρήγορη Τέλεια. Γρήγορη ΙΙ. Αποφόρτιση των µυκηλίων 1. Ηλεκτροφόρηση. Αµοιβαία κροκίδωση 3. Με ηλεκτρολύτες Τέλεια. Γρήγορη Τέλεια. Γρήγορη Τέλεια. Γρήγορη ΙΙΙ. Αποµάκρυνση του 1. Ψύξη (Τέλεια. Γρήγορη)* προσαρτηµένου στα µυκήλια. Βρασµός (Τέλεια. Γρήγορη)* µέσου διασποράς 3. Αλλαγή µέσου διασποράς ( υνατό µερικές φορές να παρουσιαστεί κροκίδωση) * Αυτή δεν οφείλεται σε αποµάκρυνση του µέσου διασποράς απ τα µυκήλια γιατί δε µετέχει στη δοµή τους. Τέλεια. Αργή Μικρή. Αργή Τέλεια. Γρήγορη (για µεγάλα ποσά) Τέλεια. Γρήγορη Τέλεια. Γρήγορη Τέλεια. Γρήγορη

18 376 βραδυκίνητοι κόκκοι, που δηµιουργούνται, αποτελούν κατά τις συγκρούσεις µε τα µυκήλια παράγοντα επιβράδυνσης της κίνησης των τελευταίων, κατά τρόπο, που εξελίσσεται αργά ή ολική κροκίδωση του συστήµατος. β) Εκβιασµένη κροκίδωση Σύµφωνα µε τα αίτια σχετικής σταθερότητας των κολλοειδών συστηµάτων και τον µηχανισµό της αυθόρµητης κροκίδωσης, για να καταστρέψοµε, κροκιδώσοµε, ένα κολλοειδές σύστηµα, θα πρέπει να εξουδετερώσοµε ένα ή περισσότερα αίτια της σταθερότητάς τους. Έτσι, οι µέθοδοι κροκίδωσης ανήκουν στις µεθόδους, που επεµβαίνουν στην κινητικότητα των µυκηλίων ή που ευνοούν τις τριπλές συγκρούσεις και στις µεθόδους εξουδετέρωσης των φορτίων των µυκηλίων και, για λυόφιλα κολλοειδή, στις µεθόδους απαλλαγής των µυκηλίων απ την προσαρτηµένη στοιβάδα του µέσου διασποράς. Οι µέθοδοι κροκίδωσης φαίνονται στον πίνακα 44 (βλέπε και Εργ. ασκ. µέθ. Φυσικ. Εφαρµ. Ηλεκτρ.). Με κατάλληλη διάταξη: «µέθοδος Cotrell» και µε χρησιµοποίηση υψίσυχνου ρεύµατος ή συνεχούς [Μέθοδοι βι, β, 3(πιν. 44)] κατορθώνεται η συγκράτηση αιωρουµένων σωµατίων κολλοειδών διαστάσεων απ τα καυσαέρια (καταπολέµηση ατµοσφαιρικής ρύπανσης απ αυτά). Ένα άλλο µακροσκοπικό παράδειγµα κροκίδωσης µε υψίσυχνο ρεύµα είναι η µετατροπή των υδρατµών σε βροχή µε τους κεραυνούς και τις αστραπές. Επίσης σε µακροσκοπική κλίµακα κροκιδούνται οι φερτές κολλοειδείς ύλες ποταµών από τα άλατα της θάλασσας: σχηµατισµός έλτα. Ευαισθητοποίηση και προστασία λυόφοβων κολλοειδών. Προστατευτικά κολλοειδή. Αριθµός χρυσού Αν σε λυόφοβο κολλοειδές προστεθούν µικρά ποσά λυόφιλου, µε αντίθετο φορτίο µυκηλίων, παρατηρείται µερικές φορές ότι το λυόφοβο κολλοειδές γίνεται ευαισθητότερο ως προς την αυθόρµητη ή την κροκίδωση µε εξωτερική επέµβαση. Αν, αντίθετα, σε λυόφοβο κολλοειδές προστεθεί λυόφιλο µε το ίδιο είδος φορτίου µυκηλίων ή αν προστεθούν µεγαλύτερα ποσά (όχι τόσο µεγάλα, που να γίνει αµοιβαία κροκίδωση) λυόφιλου µε αντίθετο φορτίο µυκηλίων, τότε το λυόφοβο κολλοειδές γίνεται σταθερότερο, γιατί η παρουσία του σταθερότερου λυόφιλου: «προστατεύει» το λυόφοβο από την κροκίδωση. Η πράξη αυτή της σταθεροποίησης των λυόφοβων κολλοειδών µε λυόφιλα λέγεται: «προστασία» και τα λυόφιλα κολλοειδή, που χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό, λέγονται: «προστατευτικά κολλοειδή». Ο καθορισµός των ορίων συγκέντρωσης των δύο κολλοειδών, ώστε το αποτέλεσµα να είναι προστασία και όχι αµοιβαία κροκίδωση, γίνεται όπως περιγράφεται στις Εργ. ασκ. µεθ. Φυσικ. εφαρµ. Ηλεκτρ. Η προστατευτική δράση διαφόρων λυόφιλων κολλοειδών χαρακτηρίζεται, µε τον «αριθµό χρυσού», που χρησιµοποίησε ο Zsigmondy. Πρόκειται για τα mgr ξηρής ύλης, πήγµα, λυόφιλου κολλοειδούς, που αν προστεθούν σε 10 ml κολλοειδούς συστήµατος χρυσού (λυόφοβου κολλοειδές), περιεκτικότητας 0, , 0058 % (βάρος σε όγκο), αρκούν για να εµποδίσουν την κροκίδωσή του,

19 377 αν προστεθεί σ αυτό 1 ml 10% διαλύµατος χλωριούχου νατρίου. Εδώ, όπως και σε άλλες περιπτώσεις κολλοειδών, η κροκίδωση έχει ως συνέπεια της συσσωµάτωσης των µυκηλίων, την µεταβολή του χρώµατος. Πριν την κροκίδωση το κολλοειδές σύστηµα χρυσού είναι κόκκινο, µετά την κροκίδωση, γαλάζιο έτσι, η παρεµπόδιση της κροκίδωσης του κολλοειδούς συστήµατος χρυσού φαίνεται από την σταθερότητα του χρώµατός του. Όσο ο αριθµός χρυσού είναι µικρότερος, τόσο η προστατευτική ικανότητα του λυόφιλου κολλοειδούς είναι µεγαλύτερη. Γαλακτώµατα. Γαλακτωµατοποιές ουσίες. Ρήξη των γαλακτωµάτων Όπως φαίνεται στον πίνακα 41, η κολλοειδής σκόρπιση υγρού σε υγρό µέσο διασποράς, που δεν είναι αναµίξιµο µε το πρώτο υγρό, δηµιουργεί κολλοειδές σύστηµα, που λέγεται: «γαλάκτωµα». Η ιδιοτυπία τέτοιων συστηµάτων είναι και σταγόνες υγρού, µεγαλύτερες των κολλοειδών διατάστεων, διασκορπισµένες σε υγρό µέσο διασποράς και αιωρούµενες είτε µη µηχανική ανακίνηση του συστήµατος, είτε εξαιτίας της µικρής διαφοράς ειδικού βάρους µεταξύ σταγόνων και υγρού µέσου διασποράς, έχουν σχεδόν όλες τις ιδιότητες των κολλοειδών συστηµάτων, δηλ. οι διασκορπισµένες σταγόνες είναι φορτισµένες και πραγµατοποιούν κίνηση Brown (µόνο το φαινόµενο Tyndall δεν παρουσιάζεται). Οι µέθοδοι παρασκευής τους, όπως και πραγµατικών κολλοειδών γαλακτωµάτων, είναι η µηχανική πέψη µε µέσο πέψης, όπως οι αλκαλικοί σάπωνες, η λανολίνη, σουλφονικά οξέα, λυόφιλα κολλοειδή, λεπτές σκόνες άνθρακα, µετάλλων ή αλάτων, που στην προκειµένη περίπτωση λέγονται: «γαλακτωµατοποιά µέσα». Η µηχανική πέψη γίνεται µε ανάµιξη σε γουδί, µε κολλοειδόµυλο ή µε χρησιµοποίηση εκνεφωτή. Μπορεί ακόµη να χρησιµοποιηθεί µέθοδος παρασκευής µε αλλαγή του διαλυτικού µέσου. Η κροκίδωση τους γίνεται µε τις µεθόδους, που περιγράφτηκαν (Πιν. 44) και ονοµάζεται: «ρήξη του γαλακτώµατος». Στα γαλακτώµατα δεν µπορούµε να προβλέψοµε κατά την παρασκευή τους ποιο απ τα υγρά θα είναι η ουσία σε διασπορά και ποιο το µέσο διασποράς. Αυτό εξαρτάται απ το γαλακτωµατοποιό µέσο. Είναι δυνατό µετά την παρασκευή του γαλακτώµατος η ουσία σε διασπορά να µετατραπεί σε µέσο διασποράς, µε αλλαγή του γαλακτωµατοποιού µέσου. Ο έλεγχος ποιο απ τα δύο υγρά είναι το µέσο διασποράς, γίνεται µε τον ακόλουθο τρόπο: α) Βάζοµε στην επιφάνεια του γαλακτώµατος σταγόνα ενός απ τα δύο υγρά. Αν αυτή αφοµοιωθεί γρήγορα, τότε το υγρό αυτό αποτελεί το µέσο διασποράς, αλλιώς είναι η ουσία σε διασπορά. β) Στην επιφάνεια του γαλακτώµατος βάζοµε κόκκους χρωστικής, που διαλύεται στο ένα µόνο υγρό. Αν αυτοί διαλυθούν, το µέσο διασποράς είναι εκείνο που είναι διαλυτή η χρωστική. γ) Αν ένα απ τα δύο υγρά αποτελεί διαλυτικό µέσο αλάτων και προσθέτοντας άλας πιστοποιούµε αύξηση της αγωγιµότητας του γαλακτώµατος, τότε µέσο διασποράς είναι το υγρό, που αποτελεί διαλυτικό µέσο αλάτων. Γνωστό φυσικό γαλάκτωµα είναι το γάλα, σύστηµα λίπους σε υδατικό διάλυµα καζεϊνικού ασβεστίου, λακτόζης, λευκωµάτων, µεταλλικών αλάτων, βιταµινών κ.τ.λ. Αν το αφήσουµε σε ηρεµία, το γάλα διαχωρίζεται σε δύο στοιβάδες, που η πάνω αποτελείται από τα σφαιρίδια λίπους και η άλλη απ το µέσο διασποράς. Αυτός ο αυθόρµητος διαχωρισµός σε δύο στοιβάδες είναι βραδύτερος, αν το

20 378 γάλα µε τη µηχανική επεξεργασία, που λέγεται: «οµοιογενοποίηση», αποτελέσει κολλοειδές γαλάκτωµα, εξαιτίας της κατάτµησης λιποσφαιρίων σε κολλοειδείς διαστάσεις. Για τον λόγο αυτό και γιατί τα µικρού µεγέθους λιποσφαίρια είναι πιο εύπεπτα, εφαρµόζεται σήµερα γενικά στο γάλα η οµοιογενοποίηση (Τεχνολογ. Γεωργικών Βιοµηχανιών). Για την εξουδετέρωση της δυσάρεστης µυρωδιάς και γεύσης ορισµένων ουσιών, που χρησιµοποιούνται στην ιατρική (λ.χ. µουρουνέλαιο), δίνουν σ αυτές µορφή γαλακτώµατος. Γαλακτώµατα ασφάλτου ή πίσσας σε νερό χρησιµοποιούνται για την ψυχρή επίστρωση των δρόµων. Γαλάκτωµα ορυκτέλαιου σε νερό χρησιµεύει για την ψύξη και λίπανση των οργάνων, που ανοίγουν τρύπες ή κόβουν τα µέταλλα. Στην γεωργία χρησιµοποιούνται γαλακτώµατα πετρελαίου σε νερό ως παρασιτοκτόνα. Στη βυρσοδεψία χρησιµοποιείται γαλάκτωµα ελαιόλαδου σε νερό. Πηκτές. Θιξοτροπία. Συναίρεση «Πηκτές» δηµιουργούνται µε απορρόφηση µεγάλων ποσών υγρού από κολλλοειδές πήγµα. Το ποσοστό του υγρού µιας πηκτής κυµαίνεται ανάµεσα σε πλατιά όρια, χωρίς να υπάρχει σταθερή αναλογία µεταξύ του και του κολλοειδούς. Οι πηκτές δηµιουργούνται µε απλή επαφή ορισµένων µοριακών κολλοειδών µε υγρό. Έτσι, η ζελατίνα σε επαφή µε ξεστό νερό απορροφά µεγάλα ποσά απ αυτό, διογκώνεται και σχηµατίζει πηκτή. Το ίδιο συµβαίνει µε το λάστιχο, που απορροφά βενζίνη, διθειάνθρακα, αιθέρα, πετρέλαιο, τετραχλωράνθακα, κ.τ.λ. Η γλυκερίνη σχηµατίζει πηκτή µε απλή επαφή µε οξεικό οξύ η νιτρογλυκερίνη µε νιτρικό οξύ, ασετόνη ή αιθέρα. Πηκτές µπορούν ακόµη να δηµιουργηθούν µε ψύξη κολλοειδούς συστήµατος. Έτσι, παίρνοµε πηκτές ζελατίνας, αγάρ-αγάρ και πηκτές φρούτων (ζελέ). Η θερµοκρασία, όπου δηµιουργείται πηκτή µε ψύξη, είναι τόσο ψηλότερη όσο το κολλοειδές σύστηµα πυκνότερο. Οι πηκτές, που παρασκευάζονται έτσι, καταστρέφονται µε θέρµανση. Πηκτές σχηµατίζονται και µε διπλή αντικατάσταση. Έτσι, µε επίδραση οξέως σε υδατικό διάλυµα υδρυάλου (πυριτικό νάτριο) σχηµατίζεται µια πηκτή, µου µετά από εξάτµιση µετατρέπεται σε πήγµα, το γνωστό Silica Gel. Με αλλαγή διαλυτικού σχηµατίζονται πήκτες. Έτσι, αν σε διάλυµα οξεικού ασβεστίου επιδράσει οινόπνευµα, το οξεικό ασβέστιο µετατρέπεται σε πηκτή. Ορισµένες πηκτές καταστρέφονται µε το χρόνο, άλλες απαιτούν έντονα µέσα για την καταστροφή τους. Η καταστροφή των πηκτών λέγεται «συναίρεση» ή «κατάρρευση». Μετά την καταστροφή τους, ορισµένες πηκτές έρχονται ξανά στην αρχική τους κατάσταση, µετά την εξάλειψη του αίτιου που προκάλεσε την καταστροφή τους. Αυτές οι πηκτές λέγονται: «αντιστρεπτές». Με αύξηση της περιεκτικότητας του κολλοειδούς, απ όπου δηµιουργήθηκε µία πηκτή, αυξάνει η µηχανική αντοχή της, έτσι που µερικές απ αυτές είναι εξαιρετικά ανθεκτικές. Ορισµένες απ τις πηκτές παρουσιάζουν την ιδιοτυπία να καταστρέφονται µε απλή µηχανική καταπόνηση και να έρχονται στην αρχική τους κατάσταση µηχανικής αντοχής, αν µείνουν σε ηρεµία. Το φαινόµενο αυτό λέγεται: «θιξοτροπία» (απ το θίγω και τρέπεσθαι) και οι πηκτές: «θιξότροπες». Τέτοιες είναι, µεταξύ των άλλων η πηκτή υδρίτη οξειδίου του σιδήρου, οξείδιου του αλουµινίου, πεντοξείδιο του βαναδίου κ.τ.λ. Θιξοτροπία παρουσιάζουν και ορισµένες πηκτές, που το συστατικό σε διασπορά στο υγρό δεν είναι κολλοειδών διαστάσεων. Έτσι, µεταξύ των άλλων, ο καολίνης και ο µπετονίτης, που απορροφούν νερό και διογκώνεται, είναι θιξότροποι.

21 379 Το φαινόµενο της θιξοτροπίας παρουσιάζεται συχνά στη Φύση. Το πρωτόπλασµα των κυττάρων είναι θιξότροπο. Θιξότροπα είναι και ορισµένα εδάφη ή έλη, που περιέχουν θιξότροπη άργιλλο και γι αυτό είναι ασταθή, παρά την ανθεκτική τους µορφή. Αν κάποιος θελήσει να περπατήσει πάνω τους, βυθίζεται και κάθε προσπάθεια να απαλλαγεί οδηγεί σε µεγαλύτερη βύθιση αντίθετα, αν µείνει ακίνητος, δεν βυθίζεται περισσότερο. Προσθέτοντας στις κονίες γρήγορης πήξης µπετονίτη, αυτός εµποδίζει την πήξη του κονιάµατος µέσα στην µπετονιέρα, όπου γίνεται η ανάµιξη της κονίας µε τα αδρανή υλικά και νερό, εξαιτίας της θιξότροπης ιδιότητάς του. Το ίδιο γίνεται και µε ανάδευση, για τη µεταφορά του έτοιµου τσιµέντου. Οι πηκτές, γενικά έχουν πολλές εφαρµογές. Έτσι, µερικές απ αυτές χρησιµεύουν ως συγκολλητικές ουσίες και για τη παρασκευή βερνικιών βαφής µετάλλων. Άλλες είναι αρκετά µαλακές σε ψηλές θερµοκρασίες, ώστε να σχηµατουργηθούν, και είναι σκληρές σε συνηθισµένη θερµοκρασία. Τέτοια πηκτή είναι ο βακελίτης. Οι φυσικές (από δένδρα ή το έδαφος) ρητίνες και οι τεχνητές είναι πήγµατα από πηκτές. Μερικές απ τις τεχνητές ρητίνες έχουν ιονεναλλακτικές ικανότητες. Ορισµένες σιλικόνες είναι πήγµατα από πηκτές. Σηµασία των κολλοειδών Τα κολλοειδή συστήµατα ή τα πήγµατα από αυτά ή από πηκτές έχουν εξαιρετικά µεγάλη σηµασία για τη ζωή των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, τόσο γιατί αποτελούν τα κύρια συστατικά τους, όσο και γιατί συναντιώνται σε µεγάλο αριθµό βιοµηχανιών. Εκτός από αυτά που αναφέρθηκαν η γενική σηµασία τους είναι η ακόλουθη: α) Ο ρόλος τους στη Βιολογία, τη Φυσιολογία και την Ιατρική Οι ιστοί των ζωικών και φυτικών οργανισµών, το αίµα, το µεσοκυττάριο υγρό, το πρωτόπλασµα, τα τοιχώµατα των κυττάρων είναι κολλοειδή συστήµατα, πηκτές, ή πήγµατα κολλοειδών συστηµάτων ή πηκτών. Τα οστά περιέχουν κολλοειδή. Απ αυτό φαίνεται η εξαιρετική σηµασία τους για τη ζωή. Ο Graham θεώρησε ότι «τα κολλοειδή είναι η έδρα της ζωής». Ο βιολόγος Loeb θεώρησε τους ζώντες οργανισµούς ως «χηµικές µηχανές που αποτελούνται κύρια από κολλοειδή και είναι ικανές να αυξάνουν και να αναπαράγονται αυτόµατα». Ο Lumière θεώρησε τις παθολογικές καταστάσεις, τα γηρατιά και το θάνατο ως αποτέλεσµα παροδικής ή µόνιµης κροκίδωσης των κολλοειδών του οργανισµού. Πραγµατικά, η αυτοάµυνα του οργανισµού βασίζεται κύρια στην προσπάθεια διατήρησης των κολλοειδών συστηµάτων. Αυτό γίνεται, γιατί τα περισσότερα απ τα κολλοειδή είναι λυόφιλα, που αυτοσυντηρούνται αποτελεσµατικότερα και πέπτονται ξανά, αν κροκιδωθούν επισοδειακά. Για την συντήρηση αυτών των λυόφιλων κολλοειδών ο οργανισµός περιέχει ή δηµιουργεί, αν χρειαστεί, µεγάλο αριθµό αιωρηµατικών ουσιών και ρυθµιστικών διαλυµάτων, για την αποφυγή µεταβολής του pη. Εκτός απ την άµυνα αυτή, που κατευθύνεται από τα νευρικά κύτταρα, ο οργανισµός αλλάζει τελείως και ανανεώνει, κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα, τα κολλοειδή του συστήµατος µε αντικατάσταση κυττάρων. Μόνο τα νευρικά κύτταρα δεν αντικαθιστούνται και στα κολλοειδή συστήµατά τους εκδηλώνεται ο δεύτερος θερµοδυναµικός νόµος. Αυτός οδηγεί σε αργή καταστροφή τους και επόµενα όλων των κολλοειδών συστηµάτων του οργανισµού, δηλ. στα γηρατιά και στο θάνατο. Τα πρωτόζωα, που δεν έχουν νευρικά κύτταρα και συντηρούν τα κολλοειδή τους συστήµατα,

22 380 µπορεί να θεωρηθούν σαν αθάνατα. Αυτό, η πιστοποίηση ότι η εισαγωγή στα φυτά και στα πειραµατόζωα κροκιδωτικών ουσιών φέρνει διαταραχές, που θυµίζουν συµπτώµατα γνωστών ασθενειών, και ότι αντίθετα η εισαγωγή µέσων πέψης και προστατευτικών κολλοειδών µικρού αριθµού χρυσού προκαλεί ανανέωση του οργανισµού, αποτέλεσαν τη βάση του κλάδου της ιατρικής, της «Γεροντολογίας». Αυτή ασχολείται µε την ανανέωση του οργανισµού και την παράταση της ζωής, χρησιµοποιώντας σε γενικές γραµµές µέσα πέψης ή διέγερσης του οργανισµού για την παραγωγή τους (Nichans, Bolgomoletz κ.τ.λ.) ή επεµβαίνοντας κατ ευθείαν στα νευρικά κύτταρα (Aslan κ.τ.λ.). Εκτός απ αυτό, αναφέρθηκε η εκλεκτικότητα των κυτταρικών µεµβρανών, που αποτελούνται από κολλοειδή πήγµατα, και η υπόνοια ότι παθολογική συσσώρευση τροφών στα κύτταρα, εξαιτίας χαλάρωσής τους ( διατήρηση των κυτταρικών πόρων ανοιχτών), µπορεί να αποτελεί ένα απ τα αίτια του καρκίνου. Οι διαστάσες, που αποτελούν τους οργανικούς καταλύτες, είναι κολλοειδή, που παράγονται από τους ζωντανούς οργανισµούς. Οι «διηθητικοί ιοί», που σ αυτούς οφείλονται διάφορες αρρώστιες, όπως η λύσσα, ο αφθώδης πυρετός, η ιλαρά, η πολιοµελίτιδα, η επιδηµική γρίππη κ.τ.λ. είναι νουκλεοπρωτεϊνες, διαστάσεων mµm, ανήκουν δηλ. στα κολλοειδή. εν έχει ακόµη εξακριβωθεί, αν µπορούν να θεωρηθούν ως ζωντανοί οργανισµοί. Θεωρούνται η ενδιάµεση βαθµίδα ανάµεσα στα βακτήρια (που ανήκουν ασφαλώς στους ζωντανούς οργανισµούς, διαστάσεων οργανικά µόρια (συνήθως διαστάσεων < 300 mµ m ). > 300 mµ m και τα όχι ζωντανά Η αυθόρµητη ή η εκβιασµένη κροκίδωση του ορρού του αίµατος µε διάφορα κροκιδωτικά µέσα, αποτελεί διαγνωστικό µέσο ασθενειών και παρακολούθησης της εξέλιξής τους. Πολλά φάρµακα, εµβόλια, θεραπευτικά σκευάσµατα είναι εξευγενισµένα φυσικά κολλοειδή. Άλλα φυσικά κολλοειδή φυτικής ή ζωικής προέλευσης, όπως άµυλο, αραβικό κόµµι, βάλσαµο του Καναδά, αλβουµίνες χρησιµοποιούνται για την παρασκευή φαρµάκων. β) Ο ρόλος τους στην Οικιακή Οικονοµία Τα περισσότερα τρόφιµα αποτελούνται από κολλοειδή, όπως το ψωµί, το γάλα, το κρέας, τα λαχανικά. Η µαγιονέζα, οι διάφορες πηκτές, η κρέµα Bechamell, η κρέµα Chantilly, οι σάλτσες είναι κολλοειδή συστήµατα. Το ψήσιµο των φαγητών έχει σχέση µε την κροκίδωση. Το κρασί είναι κολλοειδές σύστηµα ταννίνης και χρωστικών σε νερό και οινόπνευµα οι αλλοιώσεις του και η παλαίωσή του οφείλονται σε κροκιδώσεις. Ακόµη, το ούζο και η µαστίχα σχηµατίζουν γαλάκτωµα µε νερό. γ) Ο ρόλος τους στη Γεωργία Το έδαφος περιέχει από 1 50 % κολλοειδή ανόργανα, όπως η άργιλλος, το οξείδιο του πυριτίου και το οξείδιο του αργιλίου, και οργανικά, που αποτελούν τον «χουν». Με την παρουσία των κολλοειδών αυτών, που ορισµένα σχηµατίζουν πηκτές, βοηθούνται οι χηµικές αντιδράσεις και οι φυσικές ανταλλαγές, απαραίτητες για την ανάπτυξη των φυτών. Τα οργανικά κύρια κολλοειδή, όπως τα υδρόφιλα και αυτά που σχηµατίζουν πηκτές, συµβάλλουν στη διατήρηση της συνεκτικότητας του εδάφους και κατά τις ξηρασίες και τροφοδοτούν τα φυτά κατά τις εποχές αυτές µε νερό.

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell

The Spartacus Rebellion. By E. H. Campbell The Spartacus Rebellion From Appian s Civil Wars A new translation with text, and commentary By E. H. Campbell FIRST EDITION 2 E. H. Campbell 2008 ALL RIGHTS RESERVED Inopibus Press: Seattle inopibus@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex

Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Γεώργιος Κουρουπέτρογλου Οδηγίες δημιουργίας προσβάσιμων εγγράφων LaTex Έκδοση: 1.0 Έργο «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» http://ocw-project.gunet.gr Στην υλοποίηση του παραδοτέου αυτού συνέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Andrew Keller Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament John Pappas A companion book for the Bible Greek Vpod Internet Video Instruction Program biblegreekvpod.com Copyright by John Peter Pappas, Th.M, Th.D

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition

INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK. A Literary Approach. Second Edition AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition C.A.E. Luschnig AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig Deborah Mitchell Hackett

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n

Προσοµοίωση. Κεφάλαιο 6. 6.1 Ο Ασθενής Νόµος των Μεγάλων Αριθµών. X = 1 n Κεφάλαιο 6 Προσοµοίωση Αυτό το κεφάλαιο συµπληρώνει το προηγούµενο κεφάλαιο το οποίο αναφερόταν στο πώς µπορεί να γίνει απλός προγραµµατισµός στην R. Θα χρησιµοποιηθούν οι έννοιες του προγραµµατισµού για

Διαβάστε περισσότερα

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell

C.A.E. LUSCHNIG ANCIENT GREEK. A Literary Appro a c h. Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell C.A.E. LUSCHNIG AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Appro a c h Second Edition Revised by C.A.E. Luschnig and Deborah Mitchell AN INTRODUCTION TO ANCIENT GREEK A Literary Approach Second Edition

Διαβάστε περισσότερα

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone

From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone From Zero to the National Greek Exam: An Introduction for Everyone a workshop at the American Classical League 64 th Annual Institute, Minneapolis, MN Saturday June 25, 2011 2:00-3:30 Wilfred E. Major

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα