Η εικόνα της γυναίκας στα ελληνικά και τουρκικά σχολικά βιβλία Ιστορίας του Λυκείου: Πρότυπα και στερεότυπα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η εικόνα της γυναίκας στα ελληνικά και τουρκικά σχολικά βιβλία Ιστορίας του Λυκείου: Πρότυπα και στερεότυπα"

Transcript

1 Η εικόνα της γυναίκας στα ελληνικά και τουρκικά σχολικά βιβλία Ιστορίας του Λυκείου: Πρότυπα και στερεότυπα Ελένη Φιλιππίδου, MSc, υπόψ. διδάκτωρ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα Abstract The textbooks that are chosen for classroom use give some indication of what is taught in the schools. And also school textbooks play an important role in teaching students about what is important in history and what is not. The aim of this study was to investigate presentations of women in secondary history textbooks in Turkey and Greece. Continental and descriptive analyses were done in these books. Both textual and pictorial content from the history textbooks were evaluated. The analysis focused on three criteria: Coverage or inclusion of females in terms of the number of women included in textbook; vocabulary included in text content; and the space provided for woman s issues and topics. However, we could not include results of the study in this summary since we are continuing to analyse gathered data. Keywords: History textbooks, presentation of women, world history. Η παρούσα έρευνα αφορά δύο χώρες στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους, ιστορικά, γεωγραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά και πολιτικά, την Ελλάδα και την Τουρκία. Στα πλαίσια αυτής της εργασίας θα παρουσιασθούν μερικά συμπεράσματα ευρύτερης έρευνας, που αφορά τις δύο παραπάνω χώρες. Τα πορίσματα της έρευνας αφορούν στις ομοιότητες και διαφορές των σχολικών εγχειριδίων των δύο παραπάνω χωρών ως προς την εμφάνιση, τη δομή, τις εκπαιδευτικές και διδακτικές μεθόδους, που χρησιμοποιούνται σε αυτά, καθώς και το περιεχόμενό τους. Ήδη μελετώνται τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι τελευταίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές και η παρούσα εργασία επικεντρώθηκε στα νέα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας του Λυκείου. Δείγμα και μέθοδος έρευνας Επιλέχθηκαν τα σχολικά εγχειρίδια του μαθήματος της Ιστορίας, καθώς, μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων, είναι το μάθημα εκείνο που έχει αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη κριτική, θετική και αρνητική, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία. Η μέθοδος η οποία ακολουθήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένου και μονάδα μέτρησης αποτέλεσε η πρόταση, η εικόνα, και το νόημα ανάλογα με το αν πρόκειται για αποτελέσματα που αφορούν την εμφάνιση, τη δομή ή τις παιδαγωγικές ή διδακτικές μεθόδους και το περιεχόμενο. Η παρούσα έρευνα αφορά τη διερεύνηση της εικόνας της γυναίκας στα σχολικά βιβλία της Ιστορίας του Λυκείου από την οπτική του φύλου, καθώς και τον τρόπο που παρουσιάζεται στο διδακτικό εγχειρίδιο, τόσο στο κείμενο όσο και στο ISSN

2 περικείμενο. Συγκεκριμένα μελετήθηκε η παρουσία της γυναίκας στην ιδιωτική σφαίρα και η συμμετοχή της ή μη στη δημόσια ζωή. Σχολικά εγχειρίδια ιστορίας. Τουρκικά Τα σχολικά εγχειρίδια του εν λόγω μαθήματος του Λυκείου της Τουρκίας είναι πέντε και διδάσκονται από την πρώτη μέχρι και την τετάρτη Λυκείου. Το πρώτο βιβλίο που διδάσκεται έχει τίτλο Οθωμανική Ιστορία (Osmanlı Tarihi), ενώ το τελευταίο Σύγχρονη Τουρκική και Παγκόσμια Ιστορία (Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi). Τα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια του Λυκείου καλύπτουν αναλυτικά όλες τις περιόδους της τουρκικής ιστορίας ξεκινούν από την προϊστορία και φτάνουν μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Η εξιστόρηση των γεγονότων ξεκινά από την δεύτερη χιλιετία π.χ. και την παρουσία των τουρκικών φύλων στην Ασία και φτάνει μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του Οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούνται κάθε φορά για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες και τα γεγονότα που εξιστορούνται στα προαναφερθέντα βιβλία αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα είναι η χρήση της ιστοριογραμμής για να υπάρχει σύνδεση της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου ή του ιστορικού γεγονότος με άλλα γεγονότα προγενέστερα και μεταγενέστερα. Επίσης, υπάρχουν πολλές φωτογραφίες και σκίτσα που χρειάζονται ερμηνεία και σχολιασμό από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές και απαιτείται σύνδεσή τους με τα ιστορικά γεγονότα του κεφαλαίου. Ταυτόχρονα, υπάρχουν γεωγραφικοί χάρτες, για να κατανοούν οι μαθητές πού έλαβαν χώρα τα συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και τη γεωπολιτική σημασία της συγκεκριμένης περιοχής. Υπάρχει πάντα σύνδεση του ιστορικού γεγονότος με άλλα μαθήματα (γεωγραφία, λογοτεχνία, ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, οικονομία, κ.ά.), στα πλαίσια της διαθεματικότητας. Στο τέλος κάθε μαθήματος γίνονται ερωτήσεις κρίσεως, που βοηθούν τους μαθητές να κρίνουν, να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν το ιστορικό γεγονός, ενώ καλούνται επίσης να γράψουν σύντομες εκθέσεις, βάζοντας τον εαυτό τους στη θέση των πρωταγωνιστών. Μικρές εργασίες, ομαδικές και ατομικές, τοποθετούν τους μαθητές στη θέση του ερευνητή, όπου προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την χρονική περίοδο και το ιστορικό γεγονός. Στο τέλος κάθε κεφαλαίου υπάρχει ένα είδος τεστ που βοηθάει τους μαθητές να κάνουν επανάληψη όλων όσα μάθανε στο συγκεκριμένο κεφάλαιο (ασκήσεις με κενά, περιλήψεις, ακροστιχίδες, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, εκθέσεις, παραπομπή σε επιπλέον βιβλιογραφία κ.ά.) (Çiçek, 2009: 4-5). Ελληνικά Στην Ελλάδα η ιστορία των σχολικών εγχειριδίων είναι λίγο έως πολύ γνωστή καθώς από την κυκλοφορία των νέων σχολικών εγχειριδίων το 2006 μέχρι και σήμερα, τόσο η κριτική, όσο και οι αλλαγές στα βιβλία δεν έχουν σταματήσει. Στην Ελλάδα το μάθημα της ιστορίας διδάσκεται από την τρίτη Δημοτικού μέχρι και την τρίτη Λυκείου ως αυτοτελές και ανεξάρτητο μάθημα. Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας του Λυκείου είναι πέντε (Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Ιστορία του Μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσμου , Ιστορία της Τέχνης, Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου). Το κάθε ένα από τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της Ελλάδας αναλύει μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο της ελληνικής ιστορίας, ξεκινώντας από την αρχαία περίοδο μέχρι και την πτώση της δικτατορίας και τα γεγονότα στην Κύπρο το Γίνονται επίσης εκτενείς αναφορές ISSN

3 στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία καθώς και σε σημαντικούς σταθμούς στην τέχνη και τις επιστήμες, που άλλαξαν την πορεία του κόσμου. Οι μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποιούνται κάθε φορά για να μπορέσουν οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες και τα γεγονότα που εξιστορούνται στα προαναφερθέντα βιβλία, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα είναι: η ιστοριογραμμή, οι φωτογραφίες και τα σκίτσα, οι γεωγραφικοί χάρτες καθώς και η διαθεματική διασύνδεση. Σε κάθε μάθημα γίνονται ερωτήσεις κρίσεως, που βοηθούν τους μαθητές να κρίνουν, να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν το ιστορικό γεγονός, ενώ υπάρχουν επίσης ερωτήσεις σύνθεσης, που δραστηριοποιούν τους μαθητές ώστε να ανακαλέσουν γνώσεις από προηγούμενα κεφάλαια και να εξηγήσουν τα γεγονότα. Φωτογραφίες, λογοτεχνικά κείμενα, αφίσες, επιστολές, μαρτυρίες, άρθρα νόμων, απομνημονεύματα, χρονικά και στατιστικές μελέτες χρησιμοποιούνται ως ιστορικές πηγές και ενισχύουν τα σύντομα, αλλά περιεκτικά κείμενα. Υπάρχουν, επίσης, σύντομα βιογραφικά σημειώματα ανθρώπων που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στο συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός ή τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχει πάντα ένα είδος ανακεφαλαίωσης, που τονίζει τα σημαντικότερα σημεία της ενότητας, τους όρους και τα γεγονότα που πρέπει να θυμούνται οι μαθητές. Περιεχόμενο Τα σχολικά βιβλία της Ελλάδας και της Τουρκίας παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες τόσο στη δομή, τη μορφή, τις παιδαγωγικές μεθόδους, που αξιοποιούν, όσο και στο περιεχόμενο. Παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες για αλλαγή, τα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας των δύο χωρών βρίθουν στερεοτύπων σχετικά με την εικόνα των δύο φύλων. Οι άντρες και οι γυναίκες παρουσιάζονται εδώ και αιώνες στους παραδοσιακούς ρόλους. Απουσιάζουν τα θετικά πρότυπα ταύτισης για τα κορίτσια, ενώ τα αγόρια ταυτίζονται με πρότυπα που δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Ποσοτικά οι αναφορές σε γυναικεία πρόσωπα είναι ελάχιστες σε σύγκριση με τις αναφορές σε άντρες, αλλά και ποιοτικά τα δύο φύλα δεν προβάλλονται με ισότιμο τρόπο (Αθανασιάδου & Πετρίδου, 1997). Η γυναίκα τοποθετείται κυρίως, από τους συγγραφείς των βιβλίων, στο περιθώριο, γύρω από το κυρίως κείμενο, και κατά συνέπεια, στο περιθώριο της Ιστορίας. Γυναίκες που άλλαξαν την πορεία του κόσμου με το πέρασμά τους βρίσκονται είτε σε λεζάντες φωτογραφιών είτε σε παραθέματα είτε απουσιάζουν αισθητά για κάποιον με στοιχειώδη γνώση των ιστορικών πραγμάτων. Στην εικονογράφηση των εγχειριδίων συναντάμε τη γυναίκα σε ικανοποιητικό βαθμό, όπου, όμως, οι γυναίκες συμπληρώνουν το περιβάλλον των αντρών σε δευτερεύοντες και βοηθητικούς ρόλους (Αθανασιάδου & Πετρίδου, 1997). Από την ανάλυση του ερευνητικού υλικού της παρούσας έρευνας προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις που παρουσιάζονται ανά κατηγορία: Η γυναίκα στον ρόλο της μητέρας: Η μητρότητα θεωρείται από χιλιετηρίδες το νόημα και το σύμβολο της γυναικείας ζωής (Rattner, 1970). Στην ιστορία πολύ συχνά γίνονται αναφορές σε γυναίκες μόνο και μόνο επειδή υπήρξαν μητέρες διάσημων γιών της Ιστορίας, χωρίς να δίνεται κάποιο άλλο στοιχείο για τη ζωή τους σαν να ήταν το μόνο για το οποίο άξιζαν να αναφερθούν στην Ιστορία (π.χ. Akdin et al., 2005: 49, Δημητρούκας κ.ά., 2005: 23). Συχνά, μητρικές φιγούρες παρουσιάζονται να αγωνίζονται για τη σωτηρία του παιδιού τους ή να θρηνούν την απώλειά τους (π.χ. Κολιόπουλος κ.ά, 2010: 164, 178). Έτσι, περνά το μήνυμα ότι η αγάπη της μάνας για ISSN

4 το παιδί της είναι πάνω από οτιδήποτε άλλο στη ζωή της και ότι η ζωή της γυναίκας περιστρέφεται αποκλειστικά γύρω από τον καθοριστικό για αυτήν ρόλο της μητέρας. Η γυναίκα στον ρόλο της συζύγου: Ο ρόλος της γυναίκας ως συζύγου δεν είναι λιγότερο καθοριστικός για τη ζωή της. Σε κάποιες περιπτώσεις η γυναίκα εμφανίζεται να συμμετέχει ισότιμα στο πλευρό του άντρα της σε δραστηριότητές εντός ή εκτός σπιτιού (π.χ. Μαστραπάς, 2009: 257) και σε κάποιες άλλες να στέκεται στο πλευρό του με παθητικό τρόπο και ρόλο, σαν ένα μέσο να ενισχύσουν την εικόνα του άντρα τους (π.χ. Δημητρούκας, 2005: 128). Στο Βυζάντιο η γυναίκα περιορισμένη ασφυκτικά στον ιδιωτικό της χώρο ήταν αφοσιωμένη στην οικογένεια και τη θρησκεία (Δημητρούκας κ.ά., 2005: 38). Η σιωπή και η ανοχή ήταν τα χαρακτηριστικά της τέλειας συζύγου. Αξιοσημείωτη είναι η συνήθεια στον αρχαίο αλλά και το μεσαιωνικό κόσμο να δίνονται πριγκίπισσες σαν σύζυγοι σε αρχηγούς άλλων κρατών για να βελτιωθούν σχέσεις μεταξύ κρατών ή να συναφθούν συμμαχίες (Δημητρούκας κ.ά., 2005: 29, 46). Σε αυτή την περίπτωση οι γυναίκες γίνονται ένα μέσο διπλωματικών διαπραγματεύσεων μεταξύ αντρών, χωρίς φυσικά να έχουν λόγο σε αυτή τη συναλλαγή μεταξύ αντρών. Μετά τον εξισλαμισμό των Τούρκων και την ίδρυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας η γυναίκες αποκτούν διαφορετικό ρόλο στην κοινωνία. Διεκδικούν εξουσία και δύναμη μέσα από τους γιούς ή τους συζύγους τους. Στα σχολικά εγχειρίδια αναφέρονται οι μητέρες σουλτάνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διοίκηση της αυτοκρατορίας, καθώς και γυναίκες από το χαρέμι, οι οποίες έδωσαν αρσενικούς διαδόχους στην οθωμανική δυναστεία και επηρέασαν τη γνώμη των σουλτάνων σε σημαντικά θέματα (π.χ. Cazgır et al, 2005: ). Σε γενικές γραμμές, η γυναίκα-σύζυγος παρουσιάζεται ως αδύναμο παθητικό μέλος της κοινωνίας, απόλυτα εξαρτημένη από τον άντρα της που την προστατεύει (π.χ. Κολιόπουλος κ.ά, 2010: 103). Σε περίπτωση πολέμων ή καταστροφών και χωρίς την προστασία του άντρα της γίνεται μαζί με τα παιδιά ανυπεράσπιστο θύμα. Η γυναίκα, επίσης, μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για το σύζυγό της, ειδικά αν αυτός είναι καλλιτέχνης, όπως ο Matisse (Κολιόπουλος κ.ά, 2010: 188) ή να συνεργάζεται μαζί του σε επιστημονικό επίπεδο όπως στην περίπτωση της Μαρίας Κιουρί (Κολιόπουλος κ.ά, 2010: 167). Γυναίκες καλλιτέχνες και επιστήμονες αναφέρονται, σε κεφάλαια στο τέλος των βιβλίων και έτσι χάνεται η ευκαιρία να προβληθούν θετικά γυναικεία πρότυπα και στον τομέα αυτό (π.χ. Κολιόπουλος κ.ά, 2010: 199, 203, 214, 220, ). Σε μια Ιστορία αρσενικού γένους η γυναίκα υπάρχει στη σκιά της. Οι γυναικείοι αγώνες περιορίζονται και αυτοί σε παραθέματα του βιβλίου σαν κάτι που σίγουρα δε θεωρείται πρωτεύουσας σημασίας να διδαχθεί (π.χ. Κολιόπουλος κ.ά, 2010: 152). Πέρα από τους παραπάνω παραδοσιακούς η γυναίκα εμφανίζεται να παίζει και διαφορετικούς ρόλους στην προ-χριστιανική/προ-ισλάμ εποχή, κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ( ) και την ίδρυση του νέου τουρκικού κράτους ή κατά τη διάρκεια των παγκοσμίων πολέμων: είναι ισότιμη με τον άντρα, ηρωίδα, αγωνίστρια και επιστήμονας. Η γυναίκα ισότιμη με τον άντρα: στα κεφάλαια που αφορούν τον μινωικό πολιτισμό και τους πρώτους τουρκικούς πληθυσμούς, προτού αυτοί ασπαστούν το Ισλάμ και εξισλαμιστούν, η θέση της γυναίκας στην κοινωνία φαίνεται ότι ήταν εφάμιλλη με ISSN

5 εκείνη που κατείχε ο άντρας. Έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις με τον άντρα τόσο μέσα στην οικογένεια όσο και στη διαχείριση του κράτους. Συμμετέχει σε επικίνδυνα αθλήματα και σε κυνηγετικές εξορμήσεις, ενώ έπαιζε και πρωταγωνιστικό ρόλο στη θρησκεία (π.χ. Maden et. al., 2007: 58, Μαστραπάς, 2009: 61). Η γυναίκα στον ρόλο της ηρωίδας, αγωνίστριας και του επιστήμονος: για τα τουρκικά σχολικά εγχειρίδια από το 1919 κι εξής ο ρόλος της γυναίκας μεταβάλλεται ξανά. Ο Mustafa Kemal Atatürk θεωρεί σημαντικό κομμάτι του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα τις γυναίκες και στηρίζεται στη συμβολή τους. Έτσι, η γυναίκα γίνεται αγωνίστρια και πολεμά για την αποτίναξη του αποικιακού ζυγού. Στη συνέχεια παίρνει μέρος στα κοινά και ψηφίζει ήδη από το 1930, και φυσικά φοιτά στα τουρκικά και ξένα πανεπιστήμια, γίνεται επιστήμονας και συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη της Τουρκικής Δημοκρατίας (π.χ. Akdin et al., 2005: 29, 68, ). Επίσης, η γυναίκα στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια προβάλλεται να συμμετέχει στους παγκόσμιους πολέμους, να εργάζεται και να συμβάλλει στην ελληνική οικονομία, να προάγει τους νεωτερισμούς και να συνδράμει στην πρόοδο και την εξέλιξη της κοινωνίας (π.χ. Κολιόπουλος κ.ά, 2010: 103, 164). Συμπεράσματα Η Εκπαίδευση ως θεσμός και το έμψυχο προσωπικό της μπορούν και πρέπει να προσφέρουν στις νέες γενιές τα εφόδια για μια καλύτερη ποιότητα ζωής, σπάζοντας τις βαριές αλυσίδες των διακρίσεων και του ρατσισμού. Τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας θα πρέπει να ξαναγραφτούν συνδεδεμένα με το σήμερα, ζωντανά και ανανεωμένα, απαλλαγμένα από τα στερεότυπα και τα παραδοσιακά πρότυπα που τα βαραίνουν αλλά με μια νέα δημοκρατικότερη οπτική που θα δίνει το μήνυμα ότι η γυναίκα δεν αποτελεί κομμάτι μιας αντρικής ιστορίας στην οποία έχει το ρόλο του εξουσιαζόμενου, με παρουσία που υπονοείται ή είναι δευτερεύουσας σημασίας. Μέσα από τα σχολικά βιβλία αλλά και την Εκπαίδευση, γενικότερα, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα δύο φύλα έδωσαν το δικό τους ιδιαίτερο στίγμα στην ιστορία και ότι αυτό δεν πρέπει να αποτελεί αιτία διαχωρισμού και διχοτόμησης. Είναι ουσιώδες να προβληθεί και να αξιοποιηθεί θετικά η πολυμορφία και η διαφορετικότητα, προσφέροντας απλόχερα το κοινό όραμα για έναν καλύτερο κόσμο που να ανήκει σε όλους χωρίς περιορισμούς και εξαιρέσεις. Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι αλλαγές στο μέλλον δε θα πρέπει να είναι επιδερμικές ούτε να περιοριστούν σε προσθήκες στο περιθώριο των διδακτικών βιβλίων αλλά να είναι ριζικές και ουσιαστικές. Θα γινόταν μια ουσιαστική αλλαγή, εάν υπήρχε ισορροπία στην παρουσίαση ιδιωτικής και δημόσιας ζωής, όπου θα συνυπάρχουν ισότιμα και τα δύο φύλα. Οι συγγραφείς των σχολικών βιβλίων μπορούν να αξιοποιήσουν την τάση των τελευταίων δεκαετιών στην ιστοριογραφία που ερευνά την ιδιωτική σφαίρα και τη καθημερινότητα των ανθρώπων, εκεί όπου κινείται κυρίως η γυναίκα στην ιστορία. ISSN

6 Βιβλιογραφικές παραπομπές: Adams, C., et al. (1983). From Workshop to Warfare. The lives of medieval women. Uk: Cambridge University Press. Balsdon, J.P.V. D. (1984). Ρωμαίες γυναίκες. Η Ιστορία και τα έθιμά τους. Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης: Αθήνα. Beddoe, D. (1989). Discovering women s history, A practical manual. London, Boston: Pandora Press. Middleton, Η. (2003). Οι γυναίκες στην Αρχαία Ελλάδα. Αθήνα: Σαββάλας. Mosse, G. L. (1993). Gender and nation. In: Ethic and racial studies, vol. 16, issue 4, pp Rattner, J. (1970). Tiefenpsychologie und Politik. Einführung in die politische Psychologie. Rombach, Freiburg: Goldmann. Αθανασιάδου Χ. & Πετρίδου, Β. (1997). «Αναπαραστάσεις γυναικών στα βιβλία της Ιστορίας και Κοινωνιολογίας του Λυκείου». Στο: Β. Δελληγιάννη και Σ. Ζιώγου (επιμ.), Φύλο και σχολική πράξη. Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σσ Κακλαμανάκη, Ρ. (2007). Η γυναίκα χτες και σήμερα. Ισονομία, ισότητα και διαφορετικότητα. Αθήνα: Κέδρος. Καρτζής, Θ. (1989). Η γυναίκα στο Μεσαίωνα. Χριστιανισμός-Δυτική Ευρώπη- Βυζάντιο-Ισλαμισμός. Αθήνα : Φιλιππότης. Σχολικά εγχειρίδια Akdin, İ., Çakmak, M. & Genç, M. (2005). İnkilȃp Tarihi ve Atatürkçülük. Lise 3. İstanbul: M.E.B. Başaran, A., Sert, A. & İlgün, L. (2005). Osmanlı Tarihi. Liseler için. İstanbul: M.E.B. Cazgır, V., Yavuz, S. & Ceyhun, N. (2005). Tarih. Lise 2. Ankara: M.E.B. Maden, M., Kablan, M. & Sever, A. (2007). Tarih. Lise 1. İstanbul: M.E.B. Okur, Y., Sever, A., Aydin, E., Kızıltan, H., Aksoy, M. & Öztürk, M. (2009). Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi. Ankara: M.E.B. Αραμπατζής, Θ., Γαβρόγλου, Κ., Διαλέτης, Δ., Χριστιανίδης, Γ., Κανδεράκης, Ν. & Βερνίκος, Σ. (1999). Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Γ τάξη Γενικού Λυκείου. Ο.Ε.Δ.Β., Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι. Δημητρούκας, Ι., Ιωάννου, Θ. & Μπαρούτας, Κ. (2005). Ιστορία του Μεσαιωνικού και Νεότερου Κόσμου. Β Ενιαίου Λυκείου Γενικής Παιδείας. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι. Ζιρώ, Ο., Μερτζάνη, Ε. & Πετρίδου, Β. (2010). Ιστορία της Τέχνης. Γ τάξη Γενικού Λυκείου. Ο.Ε.Δ.Β., Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι. Κολιόπουλος, Ι., Σβολόπουλος, Κ, Χατζηβασιλείου, Ε., Νημάς, Θ. & Σχολινάκη- Χελιώτη, Χ. (2010). Ιστορία του Νεότερου και Σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα). Γ τάξη Γενικού Λυκείου-Δ Τάξη Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας. Ο.Ε.Δ.Β., Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι. Μαστραπάς, Α. (2009). Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού. Α τάξη Γενικού Λυκείου. Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β., Υπ.Ε.Π.Θ., Π.Ι. ISSN

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον;

Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Διαπολιτισμικές δεξιότητες: είναι άραγε η γνώση με τη μεγαλύτερη αξία σε ένα πολυπολιτισμικό σχολικό και διεθνές περιβάλλον; Δρ. Σοφία ΚΙΤΣΟΥ Περίληψη Οι γλωσσικές, πολιτισμικές και εκπαιδευτικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ :

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ : «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Η ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η συμβολή των Παιδαγωγικών

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού

Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Βιβλίο δασκάλου «Ταξίδι στο Χρόνο με Νόημα» Ιστορία Γ, Δ, Ε & ΣΤ Δημοτικού Περιεχόμενα Εισαγωγή... 2 Γλώσσα, επικοινωνία και εκπαίδευση κωφών μαθητών... 3 Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση του κωφού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων

Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Φύλο και Σχολικά Εγχειρίδια: η περίπτωση του εγχειριδίου «Εργασιακό Περιβάλλον» του τομέα Πληροφορικής και Δικτύων Γεώργιος Γώγουλος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης gogoulosg@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Θωμαΐδης Ιωάννης, Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Δυτικής Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0.

Δημήτρης Κουτσογιάννης (2007) Θεσσαλονίκη - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας dkoutsog@lit.auth.gr. Έρευνα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Έκδοση 1.0. Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων και κυρίως στη διδασκαλία της ελληνικής. Έρευνα στους φιλολόγους που επιμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Θεοχάρης Αθανασιάδης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: Θεοχάρης Αθανασιάδης. Ιδιότητα: Μέλος ΔΕΠ Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΚΟΥΛΗ-ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΕΠΠΕΕΑΑΕΕΚΚ ΙΙII ΑΑΞΞΟΟΝΝΑΑΣΣ 44 ΜΜΕΕΤΤΡΡΟΟ 44..11 ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑ 44..11..11 -- ΚΚΑΑΤΤΗΗΓΓΟΟΡΡΙΙΑΑ ΠΠΡΡΑΑΞΞΗΗΣΣ 44..11..11..αα Ε Ρ ΓΟ :: «Ε ΥΑ ΙΙ Σ Θ ΗΤΟΠΟ ΙΙΗΣΗ Ε ΚΠΑ ΙΙ ΕΥΤ ΙΙΚΩΝ & ΠΑΡΕΜΒΑΤ ΙΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η

Με την ολοκλήρωση της παρούσας πτυχιακής εργασίας νιώθουμε μεγάλη συγκίνηση και χαρά. Δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση που μας κάνει χαρούμενες, είναι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΙΚΟ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΤΙΙΚΟ ΙΙΔΡΡΥΜΑ ΚΡΡΗΤΗΣ Σ..Ε.Υ.Π.. ΤΜΗΜΑ: : ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΗ ΕΡΡΓΑΣΙΙΑ ««ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΙΚΕΣ ΠΡΡΟΣΔΟΚΙΙΕΣ ΕΚΠΑΙΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΙΝΩΝΙΙΚΩΝ ΛΕΙΙΤΟΥΡΡΓΩΝ ΛΙΙΓΟ ΠΡΡΙΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤA AITIA ΓIA THN YΠOANTIΠPOΣΩΠEYΣH THΣ ΣTA ANΩTEPA EΠIΠEΔA THΣ IEPAPXIAΣ Της: Ελένης Π. Μαράκη* ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οκοινωνικά προκαθορισμένος ρόλος της γυναίκας επηρεάζει,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α.Μ. 279 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου Developing critical thinking skills in the subject of Modern Greek in High School Ιωάννα Βορβή, Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισμό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» Διδακτορική Διατριβή του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW

518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW Θετικεσ Εμπειριεσ Διδασκαλιασ Τησ Χημειασ Στην Ελλαδα 1 ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΛΤΑ, ΕΥΦΗΜΙΑ ΗΡΕΙΩΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ)

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα των Κοινωνικών Επιστημών στο Δημοτικό Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Αθήνα 2011 ΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΑ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Έ κ θ ε σ η. Ιστορική Παιδεία στη Διαιρεμένη Κύπρο: Μια Σύγκριση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων Ιστορίας της Κύπρου

Έ κ θ ε σ η. Ιστορική Παιδεία στη Διαιρεμένη Κύπρο: Μια Σύγκριση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων Ιστορίας της Κύπρου CYPRUS CENTRE Έ κ θ ε σ η 2/2008-G Ιστορική Παιδεία στη Διαιρεμένη Κύπρο: Μια Σύγκριση Ελληνοκυπριακών και Τουρκοκυπριακών Σχολικών Βιβλίων Ιστορίας της Κύπρου Γιάννης Παπαδάκης Ο Γιάννης Παπαδάκης είναι

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

«ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ»: ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΠΙΔΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «ΤΑ ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας, εκπ/κός

Χρήστος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας, εκπ/κός ΠΡΑΚΤΙΚΑ : 7oυ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ TΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟΧΕΥΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ. Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών»

«Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «Χρήση και αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των επικοινωνιών στη διδασκαλία των μαθηματικών» ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (Α.Ε.Μ.: 1741)

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών

Παράρτημα Οδηγού Σπουδών ΕΠΕΑΕΚ 2 ΑΞΟΝΑΣ 4 - ΜΕΤΡΟ 4.1 - ΕΝΕΡΓΕΙΑ 4.1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ 4.1.1.β ΕΡΓΟ ΚΑΛΛΙΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ-ΚΟΥΪΜΤΖΗ Το έργο ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ υλοποιήθηκε από το Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2

COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 2 COVER+INTRO_TEACH_2013-1:Layout 1 12/04/2013 10:18 Page 3 ΔπΔ μπμ π À: Δ : È ÎÙÈÎ appleúôù ÛÂÈ Î È È Â ÁÈ ÂÎapple È Â ÙÈÎÔ appleô È ÛÎÔ Ó πûùôú

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε& ΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα