Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L."

Transcript

1 Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L. Μ. Καρατάσιου, Β. Νοϊτσάκης, Ζ. Κούκουρα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Θεσσαλονίκη, Περίληψη Ο σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L., ένα ευρύτατα διαδεδομένο είδος στη μεσογειακή περιοχή, κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου. Ο ρυθμός φωτοσύνθεσης (Α), o ρυθμός διαπνοής (Ε) και η στοματική αγωγιμότητα (g s ) μετρήθηκαν σε πλήρως αναπτυγμένα φύλλα της Dactylis glomerata L. κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου, ενώ υπολογίστηκε η στιγμιαία (WUE) και η ενδογενής (A/g s ) αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού. Στην αρχή της βλαστικής περιόδου και μέχρι τα μέσα Μαΐου η WUE ήταν υψηλότερη της A/gs. Στις αρχές καλοκαιριού όταν οι ενδείξεις υδατικής καταπόνησης των φυτών είναι πιο έντονες οι δύο δείκτες φαίνεται να συμπίπτουν. Τα δεδομένα παρέχουν ενδείξεις για την αριστοποίηση χρησιμοποίησης νερού με την έναρξη της ξηρής περιόδου οπότε η τιμή της g s εμφανίζεται χαμηλή και κατά το μάλλον ή ήττον σταθερή. Λέξεις κλειδιά: Στοματική αγωγιμότητα, φωτοσύνθεση, διαπνοή, WUE, A/g s Εισαγωγή Στη Μεσογειακή περιοχή τα φυτά υφίστανται μεγάλες περιόδους ξηρασίας, κυρίως κατά τη διάρκεια των οποίων η μέση θερμοκρασία κυμαίνεται από ο C (Gullo and Salleo 1988). Το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι και o ψυχρός χειμώνας σε συνδυασμό με την αστάθεια και τη μη προβλεψιμότητα των βροχοπτώσεων είναι τα κύρια χαρακτηριστικά τα οποία περιορίζουν την παραγωγή, την ανάπτυξη και την κατανομή των φυτών στα μεσογειακά οικοσυστήματα (Joffre et al. 1999; Baquedano and Castillo 27). Ειδικά, στη μεσογειακή περιοχή η καλοκαιρινή ξηρασία θεωρείται ο κύριος περιβαλλοντικός περιορισμός για την ανάπτυξη και την επιβίωση των φυτών (Galmés et al. 27). Συνεπώς, η ανάγκη για εγκατάσταση φυτών τα οποία αριστοποιούν τη χρήση του νερού είναι μεγάλη. Τα φυτά προκειμένου να προσαρμοστού ν στις περιβαλλοντικές συνθήκες χρησιμοποιούν διαφορετικές στρατηγικές (Mudrik et al. 23) προσαρμογής ή αποφυγής του υδατικού ελλείμματος (Arndt et al. 21) προκειμένου να διατηρήσουν την παραγωγή τους κάτω από συνθήκες ξηρασίας (Leport et al. 1998). Από τους σπουδαιότερους δείκτες προσαρμογής των φυτών στη ξηρασία είναι οι δείκτες αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού Στο λιβαδικό οικοσύστημα όπου στόχος μας είναι η αριστοποίηση της σχέσης παραγωγής και κατανάλωσης νερού η αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης του νερού (WUE) αποτελεί ένα αξιόπιστο δείκτη παραγωγικότητας, προσαρμογής και επιβίωσης των φυτών σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης (DaMatta et al. 23) και εκφράζεται από τη σχέση του λόγου φωτοσύνθεσης προς διαπνοή (Bacon 24). Είναι γνωστό, ότι πρωταρχικός ρόλος της στοματικής συσκευής και της φυλλικής επιφάνειας στον έλεγχο της φωτοσύνθεσης και της διαπνοής εκφράζεται με το συντελεστή αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 123

2 (Pereira 1995). Επειδή όμως η WUE εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες συχνά χρησιμοποιείται και ο ενδογενής δείκτης αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης νερού (WUE i ) που ορίζεται ως ο λόγος της φωτοσύνθεσης προς τη στοματική αγωγιμότητα. Το γνωστό και αμφιλεγόμενο ερώτημα που προκύπτει από τη σχέση Α/Ε και Α/g s είναι: σε ποια τιμή της g s λαμβάνει χώρα αριστοποίηση του λόγου Α/Ε. Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να αναλυθούν οι δύο δείκτες αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού (στιγμιαίος και ενδογενής) της Dactylis glomerata L. κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου καθώς και η δυνατότητα χρονικού προσδιορισμού της αριστοποίησης χρησιμοποίησης του νερού. Υλικά και Μέθοδοι Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Μελισσοχωρίου, 25 χλμ. βορειοανατολικά από τη Θεσσαλονίκη, σε γεωγραφικό πλάτος 4 o 58N και γεωγραφικό μήκος 23 o 1E, σ ένα ποολίβαδο της χαμηλής ζώνης με υψόμετρο 17 μ. το οποίο βόσκονταν για τουλάχιστον 2 έτη πριν την έναρξη των πειραμάτων. Το κλίμα της περιοχής θεωρείται ημίξηρο μεσογειακό (Πίνακας 1) με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία να κυμαίνεται από 4,9 έως 25,6 ο C. Η ετήσια μέση βροχόπτωση κατά την περίοδο των πειραμάτων ήταν 476,5mm. Η πειραματική επιφάνεια (1 μ.x2 μ.) είχε περιφραχθεί από το 1989 προκειμένου να αποτραπεί η βόσκηση μέσα σε αυτή. Πίνακας 1. Έλλειμμα ατμών στην ατμόσφαιρα (VPD) κατά τη διάρκεια του πειράματος. Ημέρες VPD (mbar) 2 Απριλίου 8,8 12 Μαΐου 11,41 21 Μαΐου 14,37 4 Ιουνίου 17,32 2 Ιουνίου 28,55 Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κάθε 15 μέρες το μεσημέρι ( π.μ) κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου σε πλήρως αναπτυγμένα φύλλα από το πολυετές αγρωστώδες Dactylis glormerata L. (D. glomerata) και οι τιμές είναι ο μέσος όρος πέντε επαναλήψεων. Οι παράμετροι που μετρήθηκαν ήταν: ο καθαρός ρυθμός φωτοσύνθεσης (Α), ο ρυθμός διαπνοής (Ε) και η στοματική αγωγιμότητα (gs) με τη φορητή συσκευή φωτοσύνθεσης και διαπνοής LI-62 της LI-COR -USA, NE. H αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού υπολογίστηκε ως α) στιγμιαία από την εξίσωση (Van de Geijn and Goudriaan 1996): WUE= Α /Ε και β) ενδογενής από την εξίσωση: WUEi= Α/gs (Jones 24). Αποτελέσματα Συζήτηση Από την εποχιακή μεταβολή του στιγμιαίου και ενδογενούς δείκτη αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης νερού στη D. glomerata (Eικόνα 1) γίνεται φανερό ότι η ενδογενής αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης του νερού εμφανίζει χαμηλότερες τιμές σε σχέση με τη στιγμιαία στην αρχή τουλάχιστον της βλαστικής περιόδου γεγονός που αποδίδεται στις μεταβολές της στοματικής αγωγιμότητας και στο διαφορετικό συντελεστή διαχύσεως των υδρατμών και του CO 2. Αν δεχθούμε ότι ο συντελεστής διαχύσεως του νερού είναι 1,56 φορές μεγαλύτερος του συντελεστή διαχύσεως του CO 2, τότε η στοματική αγωγιμότητα ασκεί μεγαλύτερο έλεγχο στις διαπνευστικές απώλειες, ενώ μειώνει οριακά το ρυθμό αφομοίωσης (Farquar and Sharkey 1982, Long 1985, Nobel 1991). Στο σημείο αυτό αναφύεται το πρόβλημα της αριστοποίησης χρησιμοποίησης του νερού ώστε με την ελάχιστη 124 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 δυνατή τιμή διαπνοής να έχουμε τη μέγιστη δυνατή τιμή φωτοσύνθεσης (Cowan and Farquhar 1977) αλλά και ποια η σκοπιμότητα των δύο δεικτών.,8,7,6 WUE A/gs 3 25 WUE (μmol/mmol),5,4,3,2, Α/gs (μmol/mol) Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Εικόνα 1. Εποχιακή μεταβολή των δεικτών στιγμιαίας (WUE) και ενδογενούς (A/gs) αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού της D. glomerata L. Όσον αφορά τους δύο δείκτες αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού, ο μεν δείκτης στιγμιαίας αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού εφαρμόζεται κυρίως στη πράξη όταν ενδιαφερόμαστε να διακρίνουμε τα φυτά σε «καταναλωτές» νερού και σε φυτά που «οικονομούν» νερό (Jones 1986) υπολογίζοντας τον αφομοιωτικό ρυθμό στη μονάδα διαπνευστικού ρυθμού, ο οποίος επηρεάζεται από τις διαπνευστικές απαιτήσεις του περιβάλλοντος (VPD). Ο δε δείκτης ενδογενούς αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού χρησιμοποιείται κυρίως προκειμένου να δώσει απ ευθείας μετρήσεις της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας με σταθερή στοματική αγωγιμότητα ή και όταν θέλουμε να εμπλέξουμε και τις τρεις παραμέτρους φωτοσύνθεση διαπνοή και στοματική αγωγιμότητα. Συνεπώς, για μία δεδομένη μέση αφομοιωτική τιμή θα μπορούσαμε να ελέγξουμε την άριστη τιμή της στοματικής αγωγιμότητας για την οποία πετυχαίνετε η ελάχιστη δυνατή διαπνευστική τιμή Ε (mmolh2o/m 2.s 1 ) R 2 =, A (μmolco 2 /m 2.s 1 ) Εικόνα 2. Μεταβολή του ρυθμού διαπνοής (Ε) και φωτοσύνθεσης (Α) της. D. glomerata L. κατά τη διάρκεια της αυξητικής περιόδου. Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 125

4 Από τα δεδομένα είναι φανερό ότι η παραβολική μορφή μείωσης της σχετικής διαπνοής συναρτήσει της σχετικής αφομοίωσης (Εικόνα 2) οδηγεί σε δραστική μείωση της διαπνοής για πολύ μικρές μεταβολές της τιμής της σχετικής αφομοίωσης γεγονός που σημαίνει ότι μία μικρή μείωση της στοματικής αγωγιμότητας που θα επιφέρει μικρή μεταβολή του ρυθμού αφομοίωσης θα προκαλέσει έντονη μείωση της διαπνοής. 2,5 2 gs (mol/m 2.s 1 ) 1,5 1,5 R 2 =,897 Aπρίλιος Μάϊος Ιούνιος Εικόνα 3. Εποχιακή μεταβολής της στοματικής αγωγιμότητας (gs) της D. glomerata L Από πρακτικής πλευράς αυτό σημαίνει ότι, καθώς αυξάνει η ξηρασία κατά τη διάρκεια της ημέρας η στοματική συσκευή ρυθμίζει την αγωγιμότητα των αερίων CO 2 και H 2 O ώστε για ανεπαίσθητες μεταβολές της στοματικής αγωγιμότητας, η ευαισθησία του λόγου διαπνοή/ αφομοίωση να διατηρείται κατά το δυνατόν σταθερή. Αυτό προφανώς επάγει σταθερή g s και χαμηλής τιμής. Σύμφωνα με τη θεωρία του Jones (1986) η τιμή της g s θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλή για να πετυχαίνουμε αριστοποίηση της χρησιμοποίησης του νερού. Η εποχιακή μεταβολή της g s (Εικόνα 3) δείχνει ότι η τιμή της g s καθίσταται σταθερή και πολύ χαμηλή με την έναρξη της ξηρής περιόδου. Γεγονός, που επιτρέπει τη συνέχεια προσλήψεως CO 2 και μειώνει τις διαπνευστικές απώλειες νερού. Συνεπώς, στη D. glomerata η αριστοποίηση της αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού και κατά συνέπεια της παραγωγής πετυχαίνετε στις αρχές καλοκαιριού όταν οι συνθήκες υδατικής καταπόνησης είναι πιο έντονες. Βιβλιογραφία Arndt, S.K., S.C. Chifford, W. Wanek, H.G. Jones and M. Popp. 21. Physiological and morphological adaptation of the fruit tree Ziziphus rotundifolia in response to progressive drought stress. Tree Physiology, 21: Bacon M.A. 24. Water use efficiency in plant biology, p In: Water Use Efficiency in Plant Biology (M.A. Bacon, ed). Blackwell Publishing, UK. Baquedano, F.J., and F.J. Castillo. 27. Drought tolerance in the Mediterrranean species Quercus coccifera, Quercus ilex, Pinus halepensis and Juniperus phoenica. Photosynthetica, 45(2) Cowan, I.R. and G.D. Farquhar Stomatal function in relation to leaf metabolism and environment, p In: Integration of activity in the higher plants (D.H. Jennings, ed.). Cambridge University Press, UK. 126 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 DaMatta, F.M., A.R.M. Chaves, H.A Pinheiro, C. Ducatti and M.E. Loureiro. 23. Drought tolerance of two field-grown clones of Coffea canephora. Plant Sci. 164,: Farquar, G.D, and T.D. Sharkey Stomatal conductance and photosynthesis. Ann. Re. Plant Physiol., 33: Galmés, J., Abadia, A. Cifre J., Medrano, H. and Flexas, J. (27). Photoprotection processs under water stress and recovery in Mediterranean plants with different growth forms and leaf habits. Physiologica Platarum, 13: Gullo, M.A. and S. Salleo Different strategies of drought resistance in three Mediterranean sclerophyllous trees growing in the same environmental conditions. New Phytol., 18: Joffre, R., S.Rambal and C.Damesin Functional attributes in Mediterranean type ecosystems, p In: Handbook of Functional Plant Ecology (F.I Pugnaire and F. Valladares, eds). Marcel Dekker Inc. New York, Basel. Jones, H.G Plants and microclimate. Cambridge University Press, Second p Jones, H. 24. What is water use efficiency? p In: Water Use Efficiency in Plant Biology (M.A. Bacon, ed.). Blackwell Publishing, UK. Leport, L., N.C. Turner, S.L. Davies and K.H.M. Siddique1998. Variation in pod production and abortion among chickpea cultivars under terminal drought. European J. of Agronomy, 24(3) Long, S.P Leaf Gas Exchange, p In: Photosynthetic mechanisms and the environment, (J. Barberand N.R. Baker, eds). Elsevier, Amsterdam. Mudrik, V., A. Kosobrukhov, I. Knyazeva and Pigulevskaya T. 23. Changes in the photosynthetic characteristics of Plantago major plants caused by soil drought stress. Plant Growth Regulation, 4: 1-6. Nobel, P.S Physiocochemical and Environmental Plant Physiology. Academic Press, San Diego. Pereira, J.S Gas Exchange and Growth, p In: Ecophysiology of Photosynthesis (E.D. Schulze and M.M. Cardwell, eds). Springer- Verlag, Berlin Heidelberg, New York. Van de Geijn, S.C. and J. Goudriaan The effects of elevated CO2 and temperature change on transpiration and crop water use, p In: Global Climate Change and Agricultural Production, Direct effects of changing hydrological, pedagogical and plant physiological process, (F. Bazaaz and W. Sombrock, eds). FAO. Rome. John, Wiley & Sons, Chichester, New York, Brisbane, Toronto, Singapore. Λιβαδοπονία και Προστατευόμενες Περιοχές 127

6 Analysis of two indexes water use efficiency in Dactylis glomerata L M. Karatassiou, V. Noitsakis, Z. Koukoura Aristotle University of Thessaloniki, School of Forestry and Natural Environment, Laboratory of Range Science (236) Thessaloniki Greece, Summary The instaneous and the intrinsic water use efficiency were analysed in order to study the mechanisms of water use optimization in Dactylis glomerata L. during the growing season. Net assimilation rate(a), transpiration rate (E) and stomatal conductance (gs) were measured in the leaf of Dactylis glomerata L. and the instantaneous (A/E) and intrinsic water use efficiency(a/g s ) were calculated by A, E, g s. In the early stages of biological cycle of Dactylis glomerata L and until May the A/E was higher than A/g s. Early in summer when the water deficit was higher the two indexes seem to be similar. Our results provide indications of water use efficiency optimization during the dry season, decreasing and maintaining more or less the value of g s constant. Key words: stomatal conductance, photosynthesis, transpiration, A/E, A/g s. 128 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία M. Καρατάσιου, Ζ. Κούκουρα και Π. Κωστοπούλου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ YΠOΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 05ΔΣΒΕΠΡΟ-85 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Γ.Γ.Ε.Τ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ: SCIENTACT.AE ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia)

)Gossypium hirsutum L.,cv. Celia) ÃÅÙÐÏÍÉÊÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ ÔÌÇÌÁ ÅÐÉÓÔÇÌÇÓ ÔÇÓ ÖÕÔÉÊÇÓ ÐÁÑÁÃÙÃÇÓ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÃÅÙÑÃÉÁÓ ÄÉÄÁÊÔÏÑÉÊÇ ÄÉÁÔÑÉÂÇ ÌÅËÅÔÇ ÔÙÍ ÅÐÉÄÑÁÓÅÙÍ ÔÇÓ ÅËËÅÉÌÌÁÔÉÊÇÓ ÁÑÄÅÕÓÇÓ ÓÅ ÊÁËËÉÅÑÃÅÉÁ ÂÁÌÂÁÊÉÏÕ )Gossypium hirsutum

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υπό ρ. Πέτρου Ρούσσου.

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ. Υπό ρ. Πέτρου Ρούσσου. ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝ ΡΟΚΟΜΙΑΣ Βλαστική ανάπτυξη και βιοχηµικές µεταβολές κατά την υδατική καταπόνηση in vitro της χοχόµπας (Simmondsia chinensis (Link) Schneider.)

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΛΛΕΙΜMΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΦΥΤΟΥ Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη 1, Χρήστος Νάκας 1,

Διαβάστε περισσότερα

Χρησιμοποίηση των φρυγάνων ως εδαφοκαλυπτικών και αξιοποίηση της αισθητικής τους αξίας στην αρχιτεκτονική του τοπίου

Χρησιμοποίηση των φρυγάνων ως εδαφοκαλυπτικών και αξιοποίηση της αισθητικής τους αξίας στην αρχιτεκτονική του τοπίου Χρησιμοποίηση των φρυγάνων ως εδαφοκαλυπτικών και αξιοποίηση της αισθητικής τους αξίας στην αρχιτεκτονική του τοπίου Α. Ροδοπούλου και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, (286), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Α. Σ. Χριστοδούλου Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα

Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Γιαννακοπούλου και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ / ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [251]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ / ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [251] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ / ΜΕΤΑΣΥΓΚΟΜΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ [251] ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΕΛΠΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ

ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ ΦΟΡΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΤΗ-ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΕΙΡΟΣΥΛΛΟΓΗ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΕΣ Ι.Γ. Αμπατζίδης 1 και Σ.Γ. Βουγιούκας 2 1 Center for Precision and Automated Agricultural Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα

ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιερά Οδός 75, 118 55 Αθήνα ΛΟΓΟΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΞΑΤΜΙΣΟΔΙΑΠΝΟΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ Σ. Αλεξανδρής 1, Ν. Προύτσος 1, Χ. Καραβίτης 1, Ι. Tσίρος 2 και Δ. Σταματάκος 1 1 Εργαστήριο Γεωργικής Υδραυλικής, Τμήμα Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Μη Αρδευομενη Γεωργια

Μη Αρδευομενη Γεωργια Μη Αρδευομενη Γεωργια Giovanni Quaranta Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΔΑΤΟΣ 1 Αύξηση αποθηκευτικής ικανότητας του 2 εδάφους σε νερό Μείωση της επιφανειακής απορροής 3

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Περδικάρη και Α. Παντέρα ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικό ίχνος και λιβαδικές εκτάσεις

Οικολογικό ίχνος και λιβαδικές εκτάσεις Οικολογικό ίχνος και λιβαδικές εκτάσεις Α. Χριστοδούλου Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Σχολή Δασολογίας και Φ.Π. Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2/2014 ISSN 1105-9478 ΤΟΜΟΣ 23 ΣΕΙΡΑ I ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚO ΕΠΙMΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ GEOTECHNICAL CHAMBER OF GREECE VOL: 23 - ISSUE I - No 2/2014 CONTENTS SCIENTIFIC

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών

Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Α. Βασιλάκη Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ)

ΔΑΣΟΓΕΩΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΙΧΘΥΟΠΟΝΙΑΣ ΓΛΥΚΕΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών

Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Γ.Μ.Ε.) ΠΡΑΚΤΙΚΑ 6 oυ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Η Γεωργική Μηχανική και η Μηχανική Βιοσυστημάτων στην εποχή των βιοκαυσίμων και των κλιματικών αλλαγών

Διαβάστε περισσότερα