Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής. Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής. Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι»"

Transcript

1 Η Ορολογία Αεροπλοΐας: Κυριολεξία, Ασφάλεια και Εννοιοστρεφής Μεταφρασεολογία στην Ελληνική Αεροπορική Επικοινωνία Θεματική Ενότητα: «Ορολογία Συγκεκριμένων Θεματικών Πεδίων- Ορολογικοί Πόροι» Θεόδωρος Κατερινάκης, MSc, ABD Πρόσεδρος Καθηγητής Department of Culture & Communication, Greek Studies, Drexel University, 3141 Chestnut St., Philadelphia, PA 19104, USA, Tel: , e mail: Νίκος Παπαδόπουλος, ΜΔΕ, ΠΕ2/ΕΕΚ ΥΠΑ Προϊστάμενος Επιμόρφωσης ΕΕΚ, Συντονιστής ΟΜΕΟΔΕΚ Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) Κτίριο 213 Πρώην Αμερ. Βάση Ελληνικού Τ.Κ , Αρ. Tηλ: , e mail: Δήμητρα Ζουρούδη, ΜΔΕ, ΕΕΚ ΥΠΑ Μέλος ΟΜΕΟΔΕΚ ΚΕΠΑΘ Κτίριο 213 Πρώην Αμερ. Βάση Ελληνικού Τ.Κ , Αρ. Tηλ: , e mail: και η Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ) Eleto_tk_np_dz_201 3

2 Κύρια σημεία παρουσίασης Εισαγωγή γή H αεροπλοΐα ως πεδίο «κρίσιμης αποστολής» Η ορολογία στην αεροπλοΐα Παραδείγματα περιστατικών και συμβάντων Κριτήρια μεταφρασεολογίας της ΟΜΕΟΔΕΚ και έλεγχος ποιότητας 102 Έτη Αεροπορίας στην Ελλάδα 1926 Eleto_tk_np_dz_2013 2

3 Αεροπορική ρ Επικοινωνία Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας θεωρούνται «συμ-παρόντες»(co-present) στο πιλοτήριο, επειδή μπορεί να κατευθύνουν την πτήση με τις οδηγίες τους Η καθολικά καθομιλούμενη γλώσσα του κλάδου είναι τα Αγγλικά (International Civil Aviation Organization ICAO, 1956) αλλά τα αεροπορικά αγγλικά συνιστούν φρασεολογία κανονιστικά περιορισμένη και εξαρτημένη από τα συμφραζόμενα και την τεχνολογία Εκτός από τις συνηθισμένες πτήσεις υπάρχουν και οι πτήσεις με ανεπιθύμητες καταστάσεις, ελάσσονα συμβάντα και μείζοντα ατυχήματα. Το μήνυμα σαν μονάδα πληροφορίας (unit of information) έχει παράμετρο (εντολή π.χ. turn right ) και τιμή (π.χ. two eight zero ). Το βασικό υπόδειγμα επικοινωνίας (Shannon & Weaver, 1949) Επικοινωνία Πιλότου Ελεγκτή (Flight Safety Foundation, 2009) Eleto_tk_np_dz_2013 3

4 Εδ Ειδική ήορολογία στην Αεροπλοΐα Η προβληματική της γλώσσας στην αεροπλοΐα περιλαμβάνει προβλήματα αναφοράς, επανάληψης, επαγωγής, πολυσήμαντου, ομόηχου και μητρικής γλώσσας (reference, repetition, ii inference, ambiguity, i homophony, h mother tongue), μεταξύ άλλων. Αρχικές μελέτες από τη δεκαετία του 1980 αποκαλύπτουν περιπτώσεις προβληματικής μεταφοράς πληροφοριών (σε ποσοστό 73% των δεδομένων), καθώς και γλωσσικές ασυμβατότητες και κοινωνικές διαφορές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ρωσική (και άλλες ασιατικές) αεροπορία/αεροπλοΐα όπου οι πιλότοι είναι εκπαιδευμένοι σε άλλες διαδικασίες και μετρικά συστήματα από τα υπόλοιπα κράτη. Eleto_tk_np_dz_2013 4

5 Η Δομή της Αεροπορικής ρ Επικοινωνίας, Επίμαχες Καταστάσεις και Ασφάλεια ΕΕΚ Ε λ λ η νι κ ή Γ λ ώ σ σ α Φρασεολογία ICAO Αεροπορική Αγγλική Καθομιλούμενη Αγγλική Ελ λη νι κή γλ ώσ σα Πιλότοι και Χειριστές Αεροσκαφών Eleto_tk_np_dz_2013 5

6 Η Επικοινωνία κατά την Πή Πτήση Προφορική εκφορά Διάλογος σε περιβάλλον αγχωτικό και υψηλής ευθύνης και κρίσιμης αποστολής Κρίσιμος ο γλωσσικός παράγοντας για την υλοποίηση μιας πτήσης (τόσο στην Αγγλική όσο και μεταξύ Αγγλικής και διαφορετικής μητρικής γλώσσας) Ανάγκη δημιουργίας εξειδικευμένης φρασεολογίας διεθνώς εγκεκριμένης και με αυστηρούς κανόνες (ακόμη και για τις εθνικές γλώσσες) Eleto_tk_np_dz_2013 6

7 Η Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας και ο Ρόλος των Ελεγκτών Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Διαχείριση Εναερίου Χώρου Διαχείριση Ροής Εναέριας Κυκλοφορίας Eleto_tk_np_dz_2013 7

8 Εναέριος Χώρος και Υπηρεσίες ΥΠΑ Eleto_tk_np_dz_2013 8

9 Έλεγχος Περιοχής σε Διαφορετικά Επίπεδα Ευθύνης Eleto_tk_np_dz_2013 9

10 Η Σημασία της Φρασεολογίας στο ρόλο του ΕΕΚ Χρήση μέσων επιτήρησης για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας Εξασφαλίζεται ο απαραίτητος διαχωρισμός Ραδιοτηλεφωνική Επικοινωνία Μεταβίβαση οδηγιών και εντολών με τη χρήση ειδικής ορολογίας και φρασεολογίας Eleto_tk_np_dz_

11 Η Σημασία της Φρασεολογίας στο Ρόλο του ΕΕΚ (συνέχεια) Σαφήνεια και ακρίβεια στην εκφορά των εξουσιοδοτήσεων ρυθμός ομιλίας σωστήσ άρθρωση και χρήση μικροφώνου ο ο ήρεμος, σταθερός και ψύχραιμος τόνος φωνής η αποφυγή εκφράσεων διστακτικότητας ή αμφιβολίας η τμηματοποίηση μεγάλων μηνυμάτων Στενά περιθώρια για λάθη και δυνατότητα άμεσης υπέρβασής τους Eleto_tk_np_dz_

12 Η Σημασία της Φρασεολογίας στο Ρόλο του ΕΕΚ (συνέχεια) Διεθνές και εθνικό νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο που διέπει το έργο των ΕΕΚ Αποφυγή ανοιχτής γλώσσας για ελαχιστοποίηση παρανοήσεων και παρερμηνειών στοιχεία κρισιμότητας λόγω του ανθρώπινου διακυβεύματος των επιβατών. Eleto_tk_np_dz_

13 Το Πιλοτήριο στα Συμφραζόμενα της Επικοινωνίας Μείζονα ατυχήματα και απλά συμβάντα που αναφέρονται στις Ευρωπαϊκές Αρχές (Eurocontrol repositories) και στο σύστημα Ανώνυμων Αναφορών (Aviation Safety anonymous Reporting System) της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (US Federal Aviation Administration- FAA) αποκαλύπτουν προβλήματα επικοινωνίας σε ποσοστό άνω του 60% των περιπτώσεων. Eleto_tk_np_dz_

14 Το Ατύχημα στην Tenerife (1977) Eleto_tk_np_dz_

15 Αλλαγές στη Φρασεολογία Μετά το ατύχημα στην Τενερίφη άλλαξαν ορισμένες φρασεολογίες προς αποφυγή σύγχυσης στο μέλλον με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα: go ahead καταργήθηκε με την έννοια του «προβήτε/προχωρήστε σε αυτό που θέλετε να πείτε») ως απάντηση σε κλήση αεροσκάφους, γιατί τελικά δημιουργούσε σύγχυση με τη χωρική διάσταση και έννοια του «προχωρήστε». ρχ ρή cleared καταργήθηκε με την έννοια του «εξουσιοδοτείστε, είστε ελεύθερος για...». Χρησιμοποιείται πλέον μόνο για έκδοση εξουσιοδότησης προσγείωσης ή απογείωσης ή εναέριας διαδρομής και όχι για οποιαδήποτε άλλη οδηγία στο έδαφος ενός αεροδρομίου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε παρερμηνεία. Eleto_tk_np_dz_

16 Κριτήρια Μετάφρασης Φρασεολογίας Η χρήση ενικού και πληθυντικού: Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιου διλήμματος ήταν η φρασεολογία when h ready climb to... το οποίο θα μπορούσε να μεταφραστεί τόσο ως «όταν έτοιμος ανέβα στο..» όσο ως «όταν έτοιμος ανεβείτε στο...» το οποίο και τελικά προκρίθηκε ως επιλογή, προκειμένου να διατηρηθεί και ένα επίπεδο ευγένειας. Η χρήση καθομιλούμενων τύπων ή τύπων καθαρεύουσας: Παράδειγμα είναι το monitor frequency frequency το οποίο μεταφράστηκε «ακροασθείτε τη συχνότητα..» αντί για «βάλτε τη συχνότητα ή ακούστε τη συχνότητα». Η χρήση προστακτικής ή μη: Παράδειγμα η φρασεολογίας confirm η οποία μεταφράστηκε «επιβεβαιώστε» ή το report το οποίο μεταφράστηκε «αναφέρατε». Eleto_tk_np_dz_

17 Κριτήρια Μετάφρασης Φρασεολογίας (συνέχεια) Η εκλέπτυνση ορισμένων όρων προκειμένου να επιτυγχάνεται το εύηχο Π.χ. η έκφραση taxi slower μεταφράστηκε «τροχοδρομήστε βραδύτερα ή το enter controlled airspace το οποίο μεταφράστηκε «εισέλθετε σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο». Η αυτούσια χρήση τους η οποία εμπεριέχει έναν πιο αποφασιστικό τόνο Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η φρασεολογία stop t immediately η οποία μεταφράστηκε «σταματήστε αμέσως» (σχετικά απότομο) αντί για «σταματήστε άμεσα» λόγω της άμεσης αναγκαιότητας να σταματήσει το αεροσκάφος. Eleto_tk_np_dz_

18 Κριτήρια Μετάφρασης Φρασεολογίας (συνέχεια) Η αλλαγή της σειράς των λέξεων προκειμένου να καταστεί σαφέστερο το νόημά τους: π.χ : expedite vacating η οποία μεταφράστηκε «ελευθερώστε επιταχύνοντας». Καθιερωμένες μεταφράσεις της φρασεολογίας, οι οποίες εδραιώθηκαν έπειτα από χρόνια χρήσης στις συνομιλίες μεταξύ ελεγκτών και (ελληνόφωνων) πιλότων στα ελληνικά, μεταφράζοντας την ειδική ορολογία «όσο καλύτερα θεωρούσαν οι ίδιοι.» Δίλημμα: να παραμείνουν ή να αλλάξουν με κίνδυνο να ξενίσουν τους χρήστες (σε κρίσιμη στιγμή); Χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της πρακτικής συνιστούν οι εκφράσεις: line up and wait η οποία μεταφράστηκε «γραμμή και κράτηση». Eleto_tk_np_dz_

19 Κριτήρια Μετάφρασης Φρασεολογίας (συνέχεια) η φρασεολογία που προβλημάτισε σε μεγάλο βαθμό την ΟΜΕΟΔΕΚ ήταν η μετάφραση των πρωταρχικών όρων cleared και clearance. Υπήρξε έντονη διαβούλευση για το αν θα πρέπει ως όροι να μεταφραστούν «εξουσιοδοτείστε» ή «ελεύθερος» και «εξουσιοδότηση» ή «άδεια» αντίστοιχα, καθότι η συγκεκριμένη έκφραση συνιστά την επιτομή του ελέγχου και τη βασική φρασεολογία, όταν δίνεται η άδεια σε ένα αεροσκάφος να κινηθεί υπό τους όρους που θα του υποδειχθούν. Τα συμφραζόμενα στην περίπτωσή μας δεν είναι μόνο λεκτικά αλλά συνδεύονται από ένα ύφος ασφαλείας, με αποδεκτή σημασιολογία στην κοινότητα των χρηστών της ομιλούμενης μ αεροπορικής ρ γλώσσας ειδικού σκοπού (spoken language for specific purposes -LSP). Eleto_tk_np_dz_

20 Έλεγχος Ποιότητας Φρασεολογίας Αεροπορική Πιστότητα- Ασφάλεια when ready climb to.. : «όταν ό έτοιμος ανεβείτε στο...» monitor frequency :«ακροασθείτε τη συχνότητα» taxi slower : «τροχοδρομήστε βραδύτερα» line up and wait : «γραμμή και κράτηση» Ερμηνευτική Ποιότητα-Αποδοχή «όταν ό έτοιμος ανέβα στο...» «παρακολουθήστε τη συχνότητα» «τροχοδρομήστε αργότερα/ πιο αργά» «ευθυγραμμιστείτεθ ί στο δάδ διάδρομο και αναμείνατε» Επόμενο στάδιο: Η ΥΠΑ έχει αναθέσει στην ΟΜΕΟΔΕΚ την παραγωγή ενός δυναμικού Λεξικού Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας, με διαβούλευση με την ΕΛΕΤΟ και ανατροφοδότηση κυρίως από μέλη της αεροπορικής κοινότητας που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εναέρια κυκλοφορία. Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας μπορεί να είναι ο πρώτος άμεσος χρήστης του λεξικού, στα πλαίσια ενός διευρυμένου ρόλου της. Eleto_tk_np_dz_

21 Ένα παράδειγμα: Πτήση Swissair Airbus 319 σε σμήνος πτηνών στο Αεροδρόμιο Pulkovo Αγ. Πετρούπολης στη Ρωσία Συνομιλία μεταξύ πιλότου Swiss Airbus 319, μετά από επίθεση πτηνών κατά την αναχώρηση από το αεροδρόμιο Pulkovo. Ηπολλαπλή σύγκρουση γρ με πτηνά προκάλεσε δονήσεις και στους δύο κινητήρες. Το πλήρωμα ανακοίνωσε «έκτακτη ανάγκη» γη και επέστρεψε ρψ στο αεροδρόμιο του Pulkovo για προσγείωση κατά προτεραιότητα. Ηχητικό απόσπασμα στα Αγγλικά για 2 3 min https://www.youtube.com/watch?v=licb8p9svvm Eleto_tk_np_dz_

22 Ομάδα Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ): ένα Παράδειγμα προς Μίμηση στο Δημόσιο Τομέα Παπαδημητροπούλου Φ. (2012). Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Ορολογίας Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΟΜΕΟΔΕΚ), Υπουργική Απόφαση Δ4/38654/1084/ΥΠΑ. Συντονιστής: Νίκος Παπαδόπουλος, ΠΕ2/ΕΕΚ Χρήστος Φασιάς, ΠΕ2/ΕΕΚ Νικόλαος Πούσιος, ΠΕ2/ΕΕΚ Δήμητρα Ζουρούδη, ΠΕ2/ΕΕΚ Κωνσταντίνος Πατούρας, ΠΕ2/ΕΕΚ Θεόδωρος Κατερινάκης- Νίκος Παπαδόπουλος- Δήμητρα Ζουρούδη Ευχαριστούμε για την προσοχή σας Eleto_tk_np_dz_

22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία

22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία ΠΕΡΙΛΗΨΗ 22 Η ορολογία αεροπλοΐας: κυριολεξία, ασφάλεια και εννοιοστρεφής μεταφρασεολογία στην ελληνική αεροπορική επικοινωνία Θεόδωρος Κατερινάκης, Νίκος Παπαδόπουλος, Δήμητρα Ζουρούδη Μια αεροπορική

Διαβάστε περισσότερα

First Steps on Virtual ATC

First Steps on Virtual ATC First Steps on Virtual ATC (Greek) By Emmanuel Stefanakis Περιεχόµενα Εισαγωγή...3 Από την αρχή...3 Κεφάλαιο 1 ο Εναέριος χώρος Αεροδιάδροµοι Ραδιοβοηθήµατα 1.1 Γενικά...4 1.2 Είδη πτήσεων...4 1.3 ιαµόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek

11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά. Aviation terminology in european union legislative texts in greek 1 11. Η αεροπορική ορολογία νομοθετικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ελληνικά Μ. Καλλέργης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η έναρξη της ανάπτυξης κοινοτικής πολιτικής στις αεροπορικές μεταφορές συμπίπτει με την προσχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 12.1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οι διαδικασίες επικοινωνιών πρέπει να είναι σε συμφωνία με τον Τόμο II του Παραρτήματος 10 Αεροναυτικές Τηλεπικοινωνίες, και οι ΕΕΚ, πιλότοι και χειριστές ραδιοτηλεφωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος Νικόλαος Παπαδόπουλος Ελεγκτής Εναέριας Κυκλοφορίας Πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Page 1 of 24 Page

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Επιμέλεια: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Φρασεολογία Αυτός ο οδηγός περιγράφει τη φρασεολογία που χρησιμοποιείται από τους πιλότους και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Εάν είστε νέοι με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 50 26 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 19 Κοινοτική Άδεια ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας σε συμ μόρφωση προς την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Air Traffic Control Basic Knowledge

Air Traffic Control Basic Knowledge Air Traffic Control Basic Knowledge Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας Βασικές γνώσεις Εισαγωγή Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να μάθουν τα πάντα στο χώρο του Εικονικού Ελέγχου Εναέριας

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Κεφάλαιο 1. ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Στο κεφάλαιο αυτό, θα δοθούν οι ερμηνείες βασικών ορισμών γύρω από την προτυποποίηση και θα παρουσιαστεί η διαδικασία της προτυποποίησης. Εν συνεχεία θα αναφερθεί ο ρόλος που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EDI) ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CLIENT-SERVER

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (EDI) ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ CLIENT-SERVER Style Definition: Heading 3: Indent: Hanging: 3,39 cm, Tab stops: 1,28 cm, Left + 3,81 cm, List tab + Not at 1 cm ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΙΤΛΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (Master of Total

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Η επίδραση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού της Αθήνας

Διπλωματική Εργασία. Η επίδραση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στην ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού της Αθήνας ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Διπλωματική Εργασία Η επίδραση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα

Διαβάστε περισσότερα

Στους γονείς μου. Γιώργος & Μαρία

Στους γονείς μου. Γιώργος & Μαρία Στους γονείς μου Γιώργος & Μαρία Περίληψη Η παρούσα εργασία υποβάλλεται για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών - Μάνατζμεντ Τουρισμού (ΜΒΑ-ΤΜ), του Πανεπιστημίου Πειραιώς και αφορά την προμελέτη σκοπιμότητας

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων

Πρόλογος. Διάγραμμα Συμετόχων Πρόλογος Με σκοπό τη συνεπή παροχή πληροφόρησης προς τους συμμετόχους για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, σας παρουσιάζουμε την 8η έκδοση του ετήσιου Απολογισμού Εταιρικής Υπευθυνότητας της εταιρείας Διεθνής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ. Version 0.1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Αυτοματοποίηση Γραφείου ΙΡΙΔΑ Version 0.1 1 Περιεχόμενα ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 Εισαγωγή και Περίληψη:... 4 Γενικές Οδηγίες Χρήσης της Εφαρμογής:... 4 Εργασίες Λειτουργού:... 4 Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6)

ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) Κύκλος Ποιότητας Ζωής ΠΟΡΙΣΜΑ (ΝΟΜΟΣ 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις, άρθρο 4, παράγραφος 6) (Υποθέσεις 17452/9.9.2002 & 10461/20.6.2003) ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις.

Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή Το αεροδρόμιο συνιστά ένα πολύπλοκο σύστημα αναγκών, που οι αρχιτέκτονες καλούνται να δώσουν τις πιο αποτελεσματικές λύσεις. Ο σχεδιασμός και οι οργάνωση του επηρεάζονται από τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Λογιστικής. Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Λογιστικής Θέμα πτυχιακής εργασίας: Η επίδραση της εφαρμογής ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας(ΣΔΠ) στα χρηματοοικονομικά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ Εισηγητής: Στρατάκης Δημήτρης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...9 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ...12 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. " " 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-... ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΔ-207 ΕΡΓΟ: «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ T.E.I OF EPIRYS SCHOOL OF MANAGEMENT AND ECONOMICS DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS, INFORMATICS AND MANAGEMENT ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ 1446 HELLENIC STANDARD. Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας 2015-01-15 ICS: 01.020; 01. 2015-01-15 ICS: 01.020; 01.120 ΕΛΟΤ 1446 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση έργων τυποποίησης ορολογίας Project management guidelines for terminology standardization

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα

Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα Καταγραφή και αξιολόγηση της πραγματικότητας Στέφανος Βλαχόπουλος ΤΕΙ HΠΕΙΡΟΥ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα Καταγραφή και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ DEAFVOC ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΩΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΩΦΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Π 1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα