10 Οκτωβρίου 2012 Έτος 133, Νο 194

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "10 Οκτωβρίου 2012 Έτος 133, Νο 194"

Transcript

1 10 Οκτωβρίου 2012 Έτος 133, Νο 194

2 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (Η.Δ.Τ.) του Χ.Α. είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Το Χ.Α. δεν έχει καμία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγμένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωμάτων τρίτων από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόμενα στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. στοιχεία παρέχονται μόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συμβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι όλα τα δικαιώματα επί των πληροφοριών που εμφανίζονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. θα αποτελούν κυριότητα του Χ.Α. και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματος κλπ. ανήκουν στο Χ.Α. Αυστηρώς απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, διανομή και διαβίβαση με οποιοδήποτε μέσο των στοιχείων και πληροφοριών που αναγράφονται στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., χωρίς τη συναίνεση του Χ.Α. Λεωφόρος Αθηνών 110, Αθήνα, Τηλ: (210) , Fax: (210) Web: ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (2310) , Fax: (2310) ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Φειδίου 14-16, Αθήνα , Τηλ: (210) , Fax: (210) Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα , Τηλ: (210) , Fax: (210) Από τον περί τύπου Ν. 1178/81 (άρθρο 1 παρ. 3) Ιδιοκτήτης - Διαχειριστής : ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A. ENOTHTA 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 2. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ 3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4. ΚΙΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 5. Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 6. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Β. ENOTHTA 2: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ Γ. ENOTHTA 3: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 3α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 3β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ 4. ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 5α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 5β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Δ. ENOTHTA 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε. ENOTHTA 5: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 3. ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ & ZERO COURON ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΗΣ 4. ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 5. ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΤ. ENOTHTA 6: ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 1. ΜΕΛΗ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕOΓΡΑΦΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ & ΜΕΛΗ ΕΤ. ΕΚ. 2. ΜΕΤΟΧΕΣ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΛΤΙΟΥ 5. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Ζ. ENOTHTA 7: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 1. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ 4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΙΤΛΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ REPOS) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

4 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α. 10/10/2012 (Εκατ. ) ,89 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012 (Εκατ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (Εκατ. ) ,47 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30/12/2011 (%) ,99 10,80 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Χιλ. ) ,67 ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 (Χιλ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) -7,54 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ 2011 (%) ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) -7,53 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΟΓΚΟ 2011 (%) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ 2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 9,64 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΑΡ. ΠΡΑΞΕΩΝ 2011 (%) ,50-42, , ,68 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ Χ.Α. (Εκατ. ) ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Χ.Α. (Χιλ. ) ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ 10/10/2012 (Εκ. ) ,27 ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (Εκατ. ) -982,35 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ / ΕΤΟΥΣ (%) 799,42-3,64 / 17,49 ΕΞΕΛΙΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ Χ.Α ΔΕΙΚΤΗ (σε Χιλ. Τεμάχια) ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ** ΣΗΜΕΙΩΣΗ : (**) : Δεν υπήρχαν Μετοχές προς Εκποίηση ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 9 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 1 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ , ,80 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΕΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ 0 0 (%) ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (%) ΣΥΝΟΛΟ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 4

5 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ 10/10/ /10/2012 ΔΙΑΦΟΡΑ 10/10/ ΜΟΝΑΔΕΣ % ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ 30/12/2011 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 799,42 829,59-30,17-3,64 796,27 830,13 471,35 848,36 17,49 FTSE/Χ.Α ,71 302,87-13,16-4,35 289,49 303,11 167,93 360,66 9,36 FTSE/Χ.Α. Capped ,74 989,13-1,39-0, , ,95 17,31 FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD 913,24 919,71-6,47-0, , ,72 16,54 FTSE/Χ.Α. Liquid Mid 828,78 857,18-28,40-3,31 812,77 858,29 396,04 900,05 47,44 FTSE/Χ.Α. Mid Cap 918,30 949,57-31,27-3,29 901,32 950,33 453,27 993,31 43,60 FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης 231,17 246,12-14,95-6,07 231,17 246,77 113,85 403,59 17,44 Greece & Turkey 30 Δείκτης Τιμών 693,54 692,80 0,74 0,11 688,09 695,57 498,86 695,57 36,78 Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α 2.154, ,07-1,76-0, , , , ,65 9,36 FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς 681,43 711,69-30,26-4,25 680,06 711,96 390,00 816,08 12,19 FTSE/Med , ,57-39,51-0, , ,39 5,19 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α , ,37-43,04-3, , ,14 655, ,15 20,94 FTSE/Χ.Α. 20 Συνολικής Απόδοσης 403,19 421,50-18,31-4, ,17 473,37 12,33 FTSE/Χ.Α. 20 Net Συνολικής Απόδοσης 1.146, ,71-52,09-4, , ,63 651, ,09 11,57 FTSE/Χ.Α. Capped 20 Συνολικής Απόδοσης 1.015, ,65-1,43-0, , ,95 20,57 FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD Συνολική Απόδοσης 938,66 945,30-6,64-0, , ,72 19,78 FTSE/Χ.Α. Liquid Mid Συνολικής Απόδοσης 952,74 985,39-32,65-3, , ,44 53,06 FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1.184, ,15-40,41-3, , ,11 48,47 FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ 252,47 268,80-16,33-6, ,43 410,71 17,50 Greece & Turkey 30 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης 816,08 807,74 8,34 1, ,51 816,08 39,45 FTSE/Χ.Α. Τράπεζες 308,77 329,00-20,23-6,15 308,77 329,98 152,15 540,75 17,47 FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1.175, ,91-27,48-2, , ,03 563, ,67 17,68 FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 2.672, ,89-89,45-3, , , , ,46 11,63 FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 1.259, ,61-145,88-10, , ,70 458, ,73 13,80 FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 1.464, ,14 6,55 0, , ,18 746, ,80 1,52 FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 2.374, ,65-23,28-0, , , , ,67 25,39 FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6.162, ,00-92,44-1, , , , ,66 26,36 FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 1.705, ,03-70,75-3, , ,61 655, ,15 17,74 FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 1.735, ,63-104,35-5, , , , ,22 28,18 FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2.370, ,67-84,89-3, , , , ,04 5,81 FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 792,71 837,94-45,23-5,40 792,71 838,73 610, ,39-30,43 FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία 440,61 462,51-21,90-4,74 434,94 462,51 222,00 476,92 64,16 FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 922,11 938,63-16,52-1,76 902,84 933,12 300,03 966,15 16,32 FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1.526, ,46-66,42-4, , ,92 504, ,25 28,21 FTSE/Χ.Α. Υγεία 165,17 177,09-11,92-6,73 160,42 177,09 74,33 183,63 24,42 Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α. 207,97 215,27-7,29-3, ,07 231,71 9,03 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα στοιχεία για τον Greece & Turkey 30 είναι ενδεικτικά στις 17:20, ενώ το κλείσιμο των FTSE/Χ.Α. Capped 20, FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD, FTSE/Χ.Α. Capped 20 Σ.Α., FTSE/Χ.Α. Capped 20 - USD Σ.Α., FTSE/Med 100 και Greece & Turkey 30 Σ.A. παρέχονται με υστέρηση μιας (1) εργάσιμης ημέρας και αφορά την συνεδρίαση της 09/10/2012. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. 10/10/2012 : - 3,64 % :30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 Τιμή στο Κλείσιμο Δείκτη την 09/10/2012 Ημερήσια Διακύμανση Δείκτη την 10/10/2012 ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α /10/2012 : - 4,35 % ΔΕΙΚΤΗΣ FTSE/Χ.Α. Mid Cap 10/10/2012 : - 3,29 % Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ 450 Π Π Δ Τ Τ Π Π Δ Τ Τ ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Τα διαγράμματα παρουσιάζουν την διακύμανση των τελευταίων 10 συνεδριάσεων των δεικτών ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 4

6 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΘΕΝΤΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΝΟΔΙΚΑ / ΚΑΘΟΔΙΚΑ / ΣΤΑΘΕΡΑ 36 \ 89 \ 5 1 \ 2 \ 0 3 \ 4 \ 2 7 \ 11 \ 2 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ (Εκατ. ) ,53 21, ,24 420,14 ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (Χίλ. ) ,10 144,64 45,22 30,71 ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ,40 144,64 45,22 30,71 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1.396,70 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΜΕΣΟΣ ΌΓΚΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕΣΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΗ (1) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των μετοχών που διαπραγματεύονται στις κατηγορίες: Επιτήρησης και Προς διαγραφή ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 4

7 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΙΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ Χ.Α. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,00 12,99 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 0,921-11,44 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,870 9,30 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 0,380-10,80 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,235 3,07 ΚΑΕ (ΚΟ) 8,89-10,56 KLEEMAN HELLAS (KO) 0,989 3,02 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) 0,036-10,00 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,23 1,65 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1,58-8,14 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 3,53 1,44 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0,294-8,13 EURODRIP (ΚO) 1,42 0,71 DIONIC (ΚΟ) 0,141-7,24 ΟΛΘ (ΚΟ) 14,95 0,67 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,42-6,92 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,12-6,67 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,323-6,38 ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΞΙΑ (Χιλ. ) ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,72-5,94 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,10 ΟΠΑΠ (ΚΟ) 6.498,45-6,00 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ,23 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 6.291,51-6,10 CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ,00 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5.566,47-5,82 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ,94 ΟΤΕ (ΚΟ) 4.282,74-1,76 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,54 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 3.201,57-6,67 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,82 ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 2.459,17-6,23 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ,67 ΚΑΕ (ΚΟ) 2.442,83-10,56 ΟΠΑΠ (ΚΟ) ,00 ΔΕΗ (ΚΟ) 1.961,13-3,80 ΟΤΕ (ΚΟ) ,76 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 1.867,27-1,54 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,94 ΟΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Στους πίνακες απεικονίζονται οι μετοχές που πραγματοποίησαν κατά την διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 10,000 Ευρώ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 4

8 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ Η ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΑΠΟ 02/01/2012 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΑΣ (%) 0,02 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΜΕΣΟ ΟΓΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 2011 (%) ,85 & ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (Χιλ. ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ FTSE/X.A. 20 FTSE/X.A.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης , , ,75 Σ.Μ.Ε. ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,80 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΔΕΗ (ΚΟ) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) MARFIN POPULAR BANK (ΚΟ) MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) , , , , , , , , , , , , , , ,10 0, , , , , ,00 533, ,10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ,00 FTSE/X.A ,00 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΔΕΗ (ΚΟ) ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΟΤΕ (ΚΟ) ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒ. ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (STOCK REPO) ,60 ΣΥΜΒ. ΑΓΟΡΑΣ ΜΕ ΣΥΜΦ. ΕΠΑΝΑΠΩΛΗΣΗΣ (STOCK REVERSE REPO) ,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ (REPURCHASE AGREEMENTS) ,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ,15 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 1, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 1

9 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ,650 0, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) 1,65-2,94 1, ,68 1,64 1,71 1,69 1,67 1, , , ,22 1,01 1, ,45 0, ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 0,897 7,55 0, ,860 0,860 0,898 0,897 0,873 0, , , ,67 0,600 1, , ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) 0,231 0,43 0, ,230 0,230 0,232 0,231 0,231 0, , ,00 0,159 0, , ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,339-3,97 0, ,320 0,320 0,339 0,339 0,320 0, , , ,00 0,154 0, , ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) 0,309-0,32 0, ,310 0,298 0,310 0,309 0,300 0, , , ,02 0,185 0, ,00 10,3871# ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) 17,42-1,58 17, ,70 17,42 19,10 17,42 18,02 17, , , ,75 8,10 24, , ΑΝΕΚ (ΚΟ) 0,076-1,30 0, ,054 0,054 0,077 0,076 0,073 0, , , ,70 0,054 0, , ΑΝΕΚ (ΠΟ `90) 1, , ,00 (1) 1,20 2, , ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) 0, , , ,00 (1) 0,410 0, , ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) 0,358-2,45 0, ,357 0,357 0,358 0,358 0,357 0, , , ,57 0,130 0, ,400 0, ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) 0, , , , ,56 0,171 0, , ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) 0, , , , , ,55 0,206 0, , ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 3,28-4,37 3, ,38 3,28 3,46 3,28 3,38 3, , , ,02 1,54 3, , ΒΙΣ (ΚΟ) 0, , , , ,62 0,388 1, , ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) 0,969-0,10 0, ,930 0,930 0,969 0,969 0,943 0, , , ,93 0,808 1, , Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) 0,068-9,33 0, ,068 0,068 0,068 0,068 0,068 0, , , ,60 0,052 0, , ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) 0,436-9,92 0, ,436 0,436 0,436 0,436 0,436 0, , , , ,29 0,285 0, ,570 0,12 0, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1,58-8,14 1, ,67 1,55 1,70 1,58 1,61 1, , , ,65 0,470 1, ,300 0, , ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) 0, , , , , , ,36 0,281 0, , ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) 5,09 0,00 5, ,09 5,09 5,09 5,09 5,09 4, , , ,00 4,23 6, ,60 1 0, ΔΕΗ (ΚΟ) 3,80-3,80 3, ,93 3,76 3,97 3,80 3,85 3, , , ,00 1,13 4, , ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 0,450-4,05 0, ,441 0,440 0,450 0,450 0,441 0, , , ,44 0,352 0, ,310 0, ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,00 0,145 0, , ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) 0, , , , ,08 0,217 0, , ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 2,06-5,94 2, ,20 2,06 2,21 2,06 2,11 2, , , ,39 0,898 3, ,300 0,0411 0,0301 0, ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,281-0,71 0, ,281 0,280 0,285 0,281 0,282 0, , , , ,29 0,161 0, ,560 0, ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 0,560-7,44 0, ,580 0,560 0,580 0,560 0,563 0, , , ,00 0,253 0, , ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) 0,899-1,21 0, ,908 0,890 0,908 0,899 0,907 0, , , , ,27 0,501 1, , ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) 0,599-1,96 0, ,610 0,571 0,610 0,595 0,607 0, , , ,15 0,348 0, , ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) 1,30-5,11 1, ,33 1,29 1,33 1,30 1,31 1, , , , ,06 0,670 1, ,300 0, ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 0,528 0,00 0, ,535 0,500 0,535 0,528 0,507 0, , , , ,44 0,376 0, , ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) 0,349-8,16 0, ,350 0,275 0,350 0,349 0,336 0, , , ,02 0,160 0, ,500 0, ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) 0,865 1,88 0, ,864 0,864 0,865 0,865 0,865 0, , , ,33 0,380 0, ,03 0,1027 0, ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 1,60-5,33 1, ,66 1,57 1,71 1,60 1,64 1, , , , ,10 0,602 1, ,60 2,4 1,976 0, ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 13,83-4,82 14, ,53 13,70 14,53 13,83 13,99 13, , , ,37 8,20 16, , ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 1,50-6,25 1, ,58 1,50 1,58 1,50 1,52 1, , , ,54 0,800 1, ,18 0,45 0,45 0, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 6,61-3,64 6, ,77 6,49 6,86 6,61 6,60 6, , , , ,57 3,94 7, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 10

10 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) ,790 0,22 0,15 0, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ (ΚΟ) 3,88-3,00 4, ,00 3,80 4,04 3,88 3,90 3, , (2) , ,02 1,89 4, , ΕΛΤΟΝ (KΟ) 0,639 0,47 0, ,640 0,600 0,640 0,639 0,607 0, , , , ,59 0,446 0, ,340 0,186 0, ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) 1,55-8,28 1, ,70 1,55 1,70 1,55 1,68 1, , , , ,93 1,29 2, , ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) 0,362 0,56 0, ,384 0,360 0,384 0,360 0,372 0, , , ,36 0,316 0, , ΕΤΕΜ (ΚΑ) 0,265-6,03 0, ,268 0,265 0,270 0,265 0,266 0, , , ,44 0,158 0, ,12 0,133 0,114 0, ΕΥΑΘ (ΚΟ) 4,50-1,32 4, ,32 4,26 4,50 4,50 4,40 4, , , , ,00 2,50 4, ,600 0,02 0,04 0, ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 4,34-3,13 4, ,50 4,30 4,50 4,34 4,41 4, , , , ,00 2,20 4, ,600 0,04 0,04 0, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 0,600 0,00 0, ,560 0,560 0,600 0,600 0,575 0, , , , ,21 0,315 0, ,440 0, ΙΑΣΩ (ΚΟ) 0,710-4,05 0, ,710 0,692 0,715 0,710 0,710 0, , , , ,09 0,487 0, , ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 0,410-3,98 0, ,420 0,405 0,420 0,420 0,410 0, , , ,75 0,170 0, ,400 0,02 0,05 0, ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0,870 9,30 0, ,827 0,770 0,870 0,870 0,830 0, , , , ,69 0,632 0, , ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) 0, , , , , , ,00 0,180 0, , ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,88 0,338 0, ,730 0, ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) 0,400 11,11 0, ,400 0,400 0,400 0,400 0,400 0, , , ,28 0,251 0, ,300 0,15 0,0045 0, ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 1,52-1,94 1, ,55 1,46 1,62 1,52 1,54 1, , (2) , ,82 0,592 1, , ΚΑΕ (ΚΟ) 8,89-10,56 9, ,95 8,65 10,10 8,89 9,48 8, , , ,59 3,18 10, , ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) 0,404 9,78 0, ,343 0,343 0,404 0,404 0,401 0, , ,00 0,331 3, ,660 0, ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) 1,10-1,79 1, ,12 1,09 1,12 1,10 1,10 1, , , , ,00 0,935 1, ,400 0,01 0, ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) 0,961-23,12 1, ,57 0,961 1,57 0,961 0,981 0, , , , ,95 0,475 1, , , ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) 1,99 0,00 1, ,91 1,91 2,03 1,99 1,99 1, , , , ,79 1,58 2, , ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2,56-1,54 2, ,56 2,56 2,56 2,56 2,56 2, , , ,76 1,42 4, , ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) 0,532 1,33 0, ,530 0,530 0,539 0,539 0,530 0, , , ,62 0,225 0, , ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) 0,374 10,00 0, ,374 0,374 0,374 0,374 0,374 0, , , ,78 0,234 0, , ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) 0,263-9,00 0, ,262 0,261 0,280 0,261 0,272 0, , , ,00 0,181 0, ,390 0, ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) 3,47 0,58 3, ,50 3,25 3,50 3,47 3,34 3, , , ,50 2,76 4, , ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) 0, , , , , ,08 0,195 0, ,420 0, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) 0,430-10,42 0, ,485 0,426 0,486 0,430 0,434 0, , , ,40 0,198 0, , ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) 0,921-11,44 1, ,950 0,921 0,950 0,921 0,937 0, , , , ,99 0,520 1, ,300 0, ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) 0, , , , ,61 0,177 0, ,00 0,104# 0,0615# ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,241-6,23 0, ,257 0,239 0,257 0,241 0,244 0, , , , ,87 0,154 0, , ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) 0,760 8,88 0, ,760 0,760 0,760 0,760 0,760 0, , , , ,16 0,385 0, , ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,55 0,239 0, , ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) 0, , , , ,92 0,450 0, , ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) 0, , , , ,32 0,310 0, ,670 0,0439 0,0435 0, ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) 0, , , ,00 (1) 0,665 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 2 ΑΠΟ 10

11 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) 0, , , , , ,41 0,149 0, ,640 0, ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 1,60 0,63 1, ,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1, , , , ,64 1,12 1, , ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) 0, , , , ,84 0,150 0, ,320 0,2 0, ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 7,52-2,97 7, ,75 7,50 7,97 7,52 7,70 7, , , , ,51 5,48 8, , ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , ,50 0,200 0, ,950 0,7 0,25 0, ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 6,48-3,14 6, ,65 6,45 6,77 6,48 6,53 6, , , , ,71 3,76 7, , ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 0,193-2,03 0, ,178 0,178 0,194 0,194 0,185 0, , , ,29 0,170 0, , ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1,00 12,99 0, ,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0, , , ,14 0,525 1, , ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) 0,562-4,75 0, ,563 0,562 0,563 0,562 0,562 0, , (2) , ,42 0,201 0, , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 3,42-4,20 3, ,54 3,40 3,61 3,42 3,47 3, , , ,25 1,30 3, ,600 0, ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) 0,377-3,08 0, ,361 0,361 0,377 0,377 0,372 0, , , ,18 0,361 1, , ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 0,223-6,30 0, ,257 0,220 0,257 0,230 0,226 0, , , ,57 0,173 0, , ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) 0,473-3,07 0, ,488 0,465 0,500 0,473 0,488 0, , , , ,53 0,230 0, , ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1, ,24 * , ,68 0,724 1, , ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) 0, , , , ,16 0,139 0, ,440 0, ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) 0,300 3,45 0, ,300 0,300 0,300 0,300 0,300 0, , ,00 (1) 0,170 0, ,00 0,15 0,21 0, ΟΛΘ (ΚΟ) 14,95 0,67 14, ,50 14,16 14,97 14,95 14,36 14, , , , ,00 8,80 15, , ,02 0, ΟΛΠ (ΚΟ) 12,92-4,08 13, ,79 12,55 13,79 12,85 12,96 12, , , , ,00 7,06 14, ,300 1,75 1,4177 0, ΟΠΑΠ (ΚΟ) 4,23-6,00 4, ,50 4,23 4,50 4,23 4,37 4, , , , ,00 3,50 7, ,39 0,19 0, ΟΤΕ (ΚΟ) 3,35-1,76 3, ,37 3,28 3,39 3,35 3,34 3, , , ,80 1,09 3, , ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) 0, , , , ,04 0,279 0, , ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) 0, , , , ,92 0,353 0, , ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) 0,380-10,80 0, ,410 0,380 0,414 0,380 0,395 0, , , ,85 0,187 0, , ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0,462-6,10 0, ,489 0,454 0,495 0,462 0,471 0, , , ,87 0,186 0, ,930 0, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) 1,42 0,71 1, ,45 1,40 1,45 1,42 1,43 1,40 8 1, , , ,97 1,01 1, ,320 0,12 0,05 0, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) 2,88 1,05 2, ,62 2,62 2,94 2,88 2,73 2, , , , ,40 1,54 3, ,500 0,0333 0, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) 0,767-2,04 0, ,770 0,753 0,780 0,767 0,765 0, , , ,27 0,403 0, ,330 0, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) 4,15-1,19 4, ,14 4,01 4,17 4,15 4,05 4, , , , ,68 3,00 4, , ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) 0, , , , , , ,94 0,062 0, ,300 0,067 0, ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) 0,515 3,21 0, ,526 0,475 0,526 0,520 0,500 0, , , , ,20 0,300 0, ,54 0, ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 2,61-0,76 2, ,60 2,50 2,67 2,61 2,56 2, , , , ,95 1,20 2, , ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) 0, , , , , , ,31 0,810 1, , ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) 0,330 0,00 0, ,360 0,330 0,360 0,330 0,341 0, , , ,61 0,180 0, , ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) 1,22-3,94 1, ,25 1,16 1,26 1,22 1,21 1, , , ,57 0,401 1, , ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) 0,365 1,96 0, ,377 0,365 0,377 0,365 0,371 0, , , ,97 0,203 0, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 3 ΑΠΟ 10

12 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) , ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 1,25-2,34 1, ,26 1,20 1,29 1,25 1,23 1, , , , ,75 0,430 1, ,300 0,0646# 0,0399# 0,0613# ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 2,42-6,92 2, ,58 2,41 2,58 2,42 2,48 2, , , , ,15 0,838 2, , ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,23 1,65 1, ,20 1,16 1,24 1,23 1,19 1,20 9 1, , ,75 0,760 1, , ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) 0, , , , , ,00 0,175 0, ,00 0,187 0, ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 13,91-5,69 14, ,59 13,90 14,85 13,91 14,19 13, , , ,85 10,07 15, ,00 0,187 0, ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) 6,52-6,19 6, ,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6, , ,20 (1) 4,00 6, , ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) 0,294-8,13 0, ,313 0,283 0,313 0,298 0,297 0, , , ,34 0,125 0, , ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) 0,115-4,17 0, ,116 0,115 0,116 0,115 0,116 0, , , ,41 0,071 0, , ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) 0,444-5,13 0, ,444 0,444 0,444 0,444 0,444 0, , , ,29 0,412 0, , ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) 0,577-5,72 0, ,600 0,572 0,600 0,577 0,577 0, , , ,34 0,290 0, , ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) 0,033-5,71 0, ,033 0,032 0,034 0,032 0,033 0, , , ,57 0,030 0, , ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) 0, , , , ,66 0,423 0, ,380 0, A.S. COMPANY (ΚΟ) 0,284-4,05 0, ,285 0,270 0,300 0,284 0,284 0, , , , ,98 0,180 0, , ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,78-5,82 1, ,89 1,78 1,91 1,78 1,83 1, , , ,97 0,419 2, , ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 0,355-5,08 0, ,370 0,341 0,370 0,355 0,356 0, , , ,38 0,180 0, , AUDIOVISUAL (ΚΟ) 0,053 29,27 0, ,040 0,040 0,053 0,053 0,048 0, , , ,25 0,034 0, ,320 0, , AUTOHELLAS (ΚΟ) 1,24-1,59 1, ,26 1,24 1,29 1,24 1,25 1, , , , ,40 0,800 1, , BYTE COMPUTER (ΚΟ) 0,349 0,87 0, ,355 0,347 0,355 0,347 0,350 0, , , ,79 0,182 0, ,360 0, CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,235 3,07 0, ,248 0,211 0,248 0,235 0,226 0, , , ,09 0,080 0, ,01 0, COCA - COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ (ΚΟ) 16,46-1,44 16, ,70 16,30 16,84 16,46 16,56 16, , , ,73 11,27 16, , CPI (ΚΟ) 0, , , , ,04 0,120 0, , CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) 0,340-3,13 0, ,340 0,325 0,354 0,348 0,340 0, , (2) , ,05 0,184 0, ,300 0, DIONIC (ΚΟ) 0,141-7,24 0, ,153 0,139 0,153 0,141 0,143 0, , , ,09 0,068 0, , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 1,12-6,67 1, ,18 1,10 1,21 1,12 1,14 1, , , ,24 0,289 1, ,13 0,5534 0,5364 0, EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 5,01 0,60 4, ,96 4,96 5,14 5,01 5,00 4, , , , ,00 2,43 5, , EURODRIP (ΚO) 1,42 0,71 1, ,42 1,41 1,44 1,42 1,43 1, , , ,01 0,561 1, ,300 0, F.G. EUROPE (ΚO) 0, , , , , , ,68 0,360 0, ,530 0, FLEXOPACK (ΚΟ) 2,68-3,60 2, ,94 2,68 2,94 2,68 2,70 2,66 5 2, , , ,66 0,912 8, ,00 0, FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 1,61-1,83 1, ,67 1,57 1,67 1,61 1,61 1, , , ,64 0,632 1, ,300 0,0851# FRIGOGLASS (KO) 4,75-1,04 4, ,80 4,63 4,89 4,75 4,77 4, , , ,95 2,60 5, , QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 0,844 1,08 0, ,850 0,820 0,850 0,844 0,847 0, , , ,41 0,530 0, ,620 0,08 0, INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) 1, , , , , ,16 0,600 1, , INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) 0,323-6,38 0, ,340 0,316 0,341 0,323 0,328 0, , , ,40 0,103 0, , INTRAKAT (KO) 0,732-1,08 0, ,748 0,701 0,767 0,744 0,739 0, , , , ,91 0,305 0, ,580 0,04 0, J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1,20-6,25 1, ,25 1,19 1,26 1,20 1,21 1, , , ,82 0,550 1, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 4 ΑΠΟ 10

13 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 2009 (**) ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΟ 2010 (**) 2011 (**) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑ ( *** ) ΔΙΚΑΙΩΜΑ No ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΙΜΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ TIMH ΑΝΟΙΓΜΑTOΣ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΖΗΤΗΣΗΣ (****) ΤΙΜΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (****) P/E ΜETA ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΟΡΩΝ ΕΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ P/E ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (σε χιλ. Eυρώ) ΕΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΥ! ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ (Συνέχεια) ,19 0,23 0, JUMBO (ΚΟ) 4,54-0,87 4, ,58 4,52 4,62 4,54 4,57 4, , , , ,92 2,34 4, ,330 0,12 0, KLEEMAN HELLAS (KO) 0,989 3,02 0, ,980 0,940 0,990 0,989 0,959 0, , , ,56 0,504 1, , LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 3,53 1,44 3, ,79 3,49 3,80 3,53 3,61 3, , , ,21 1,59 3, , *** LOGISMOS (ΚΟ) 0,556 29,60 0, ,556 0,556 0,556 0,556 0,557 0, , , , ,44 0,190 0, , MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 0,384-1,54 0, ,400 0,376 0,415 0,384 0,395 0, , , ,29 0,179 0, ,100 0,0631# CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) 0,036-10,00 0, ,040 0,036 0,040 0,036 0,038 0, , , ,10 0,029 0, ,58 0,3 0, MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 0, , , , , ,20 0,524 2, ,425 1, MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) 4,53 0,22 4, ,51 4,51 4,53 4,53 4,51 4,19 1 4, , ,21 3,85 6, , MEVACO (ΚΟ) 0, , , , , , ,50 0,880 1, ,00 0,12 0,15 0, MIG REAL ESTATE (ΚΟ) 1,40 8,53 1, ,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1, , , ,00 0,902 2, ,500 0, MINERVA (ΚΑ) 0,449 14,54 0, ,392 0,391 0,449 0,449 0,417 0, , , ,80 0,234 1, , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 2,19-2,23 2, ,24 2,18 2,24 2,19 2,22 2, , , , ,23 1,89 2, , , NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 1, , , , , ,95 1,20 2, , PAPERPACK (ΚΟ) 0,116-10,77 0, ,123 0,116 0,123 0,116 0,118 0, , , ,68 0,054 0, , PASAL Α.Ε. (ΚΟ) 0,185-7,50 0, ,190 0,185 0,190 0,185 0,187 0, , , ,07 0,164 0, , PROFILE (ΚΟ) 0,578 1,05 0, ,570 0,570 0,600 0,578 0,583 0, , (2) , ,45 0,190 0, , QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) 0,340 9,68 0, ,280 0,280 0,340 0,340 0,339 0, , , ,34 0,280 0, , REDS (ΚO) 0,599-1,64 0, ,610 0,580 0,610 0,590 0,595 0, , , ,50 0,347 0, ,00 0,0971# S & B ΒΙΟΜΗΧ. ΟΡΥΚΤΑ (ΚΟ) 4,98-4,05 5, ,07 4,90 5,07 4,98 5,04 4, , , ,22 3,98 5, , SPACE HELLAS (ΚΟ) 1, , , , ,92 0,836 1, ,13 0,11 0,1 0, TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) 0,450-2,17 0, ,453 0,437 0,460 0,450 0,446 0, , , ,71 0,391 0, , UNIBIOS (ΚΟ) 0,154 16,67 0, ,136 0,136 0,154 0,154 0,153 0, , , , ,27 0,123 0, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ *** ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 2,89-4,30 3, ,99 2,89 2,99 2,89 2,99 2, , , ,72 3, *** NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 7,49 0,40 7, ,49 7,49 7,49 7,49 7,49 0, , ,27 7, *** NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 8,33-3,70 8, ,66 8,33 8,66 8,33 8,55 8, , ,92 8, ΧΑΜΗΛΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ , ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 0, , , , ,13 0,099 0, , ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) 3,64 1,68 3, ,60 3,60 3,68 3,64 3,64 3, , , ,00 1,31 3, , ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) 0, , , (2) , ,00 0,360 1, ,300 0, , ΓΕΚΕ (ΚΑ) 6,91-0,43 6, ,92 6,90 6,92 6,90 6,91 6,90 4 8, , , ,56 4,42 9, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 2, ΣΕΛΙΔΑ 5 ΑΠΟ 10

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60

27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 27 Μαρτίου 2012 Έτος 133, Νο 60 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92

17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 17 Μαΐου 2011 Έτος 132, Νο 92 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 92 ΤΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43

3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43 3 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 43 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40

28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40 28 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 40 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46

9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46 9 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 46 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36

22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36 22 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 36 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61

31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 31 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 61 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 132, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 61 ΠΕΜΠΤΗ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29

11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 11 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 29 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35

21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 21 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 35 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31

15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31 15 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 31 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41

1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 1 Μαρτίου 2011 Έτος 132, Νο 41 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο Ημερήσιο

Διαβάστε περισσότερα

11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06

11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06 11 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 06 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27

09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 09 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 27 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252

31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252 31 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 252 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22

02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22 02 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 22 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248

27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248 27 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 248 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250

29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250 29 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 250 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12

19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12 19 Ιανουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 12 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219

15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 15 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 219 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24

04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 04 Φεβρουαρίου 2011 Έτος 132, Νο 24 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228

26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228 26 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 228 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238

10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 10 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 238 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 238 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201

19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201 19 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 201 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199

15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 15 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 199 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226

24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226 24 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 226 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245

21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 21 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 245 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196

12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 12 Οκτωβρίου 2010 Έτος 131, Νο 196 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244

20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244 20 Δεκεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 244 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209

01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209 01 Νοεμβρίου 2010 Έτος 131, Νο 209 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37

25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37 25 Φεβρουαρίου 2010 Έτος 131, Νο 37 Αποποίηση Ευθύνης : Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εμφανίζονται στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης

Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών. FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 25 Οκτωβρίου 2012 Δημιουργία νέας Ομάδας Δεικτών FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Mε στόχο την ανάδειξη των εισηγμένων εταιρειών που έχουν έντονη διεθνή δραστηριότητα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΌΓΚΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΓΚΟΥ ΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΞΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ FTSE/Χ.Α. 20 (Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 28/05/2015. (%) Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΛΑΜΔΑ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 22 49.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 31 Αυτόματη Διαγραφή Τρέχον ΕΥΡΩΒ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 56.0

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 24/05/2016. (%) Μετοχής FTSE/Χ.Α. Large Cap Δεν Διαγράφονται Μετοχές από τον Δείκτη Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 23 40.0 ΟΛΘ ΟΛΘ (ΚΟ) 26 26.0 ΦΡΛΚ FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 28 80.0 ΜΙΓ MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 29

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 3 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Δευτέρα, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 21/11/2016. Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΔΕΙΚΤΩΝ FTSE/Χ.Α. Αθήνα, 21/11/2016. Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) Μετοχή Κατάταξη Λόγος Διαγραφής FTSE/Χ.Α. Large Cap Κατάταξη Στάθμισης ΣΑΡ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) 19 40.0 Κατάταξη Λόγος Διαγραφής ΕΥΔΑΠ ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) Χαμηλή Ρευστότητα Τρέχον Νέος ΕΛΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 24.0 20.0 Κατάταξη Στάθμισης ΦΡΛΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 28 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Τρίτη, 28 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τετάρτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 7 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Τρίτη, 7 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 216 Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Τρίτη, 2 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 216 Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 216 Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 216 Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 15 Ιουλίου, 214 Τρίτη, 15 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 214 Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, 215 Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 136 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 113

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 216 Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 4 Μαρτίου, 216 Παρασκευή, 4 Μαρτίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014

ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π.Δ.Δ. Πληροφορίες: Κα Ιωάννα Παύλου (τηλ. 210 3377223) Κος Γεώργιος Κόκκοβας (τηλ. 210 3377206) FAX: 2103377173 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015 ΜΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΤΟΣ 131, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 188 ΠΕΜΠΤΗ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Σ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ Σ Σ 905,444,444 0.720 0.1...... 19.05.08 17.05.06... ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 0.93 2.20 0.91 29.09.10 0.93 0.90 0.94 0.93 0.92 0.92 15,024 0.94 42,112...

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, 215 Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Δευτέρα, 21 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Πέμπτη, 3 Ιουνίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 215 Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 2 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 216 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 215 Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 215 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 24 Μαρτίου, 216 Πέμπτη, 24 Μαρτίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, 214 Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα