Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερήσιο Δελτίο Τιμών"

Transcript

1 Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214

2 Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που εµφανίζονται στο Ηµερήσιο Δελτίο Τιµών (Η.Δ.Τ.) είναι ορθά και πλήρη αλλά δεν έχει καµία ευθύνη για ενδεχόµενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων και / ή ευθύνη σχετικά µε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση και πληρότητα των παραπάνω πληροφοριών και στοιχείων ή ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από την χρήση των παραπάνω πληροφοριών. Η Εταιρία δεν έχει καµία ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαµβάνονται στις ανακοινώσεις των εισηγµένων εταιρειών. Πιθανές προσβολές δικαιωµάτων τρίτων από το περιεχόµενο των ανακοινώσεων συνιστούν αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα των ανακοινώσεων. Όλα τα αναγραφόµενα στο Η.Δ.Τ. στοιχεία παρέχονται µόνο για τους σκοπούς της πληροφόρησης και δεν συνιστούν παροχή επενδυτικών συµβουλών ή πρόσκληση για επένδυση σε κινητές αξίες που διαπραγµατεύονται στο Χρηματιστήριο. Αναγνωρίζεται και συµφωνείται ότι όλα τα δικαιώµατα επί των πληροφοριών που εµφανίζονται στο Η.Δ.Τ. θα αποτελούν κυριότητα της εταιρίας και οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, σήµατος κλπ. Ανήκουν στο Χρηματιστήριο. Τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρίας και προστατεύονται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται α) η µε οποιοδήποτε τρόπο ή µέσο αναπαραγωγή, αναδηµοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή, πώληση, µετάδοση ή διανοµή του συνόλου ή µέρους τους, χωρίς αναφορά στην πηγή και β) η εµπορική εκµετάλλευση των στοιχείων από τρίτους. Η Εταιρία δεν φέρει καµία ευθύνη προερχόµενη άµεσα ή έµµεσα από χρήση ή τυχόν αλλοίωση των ανωτέρω στοιχείων όταν αυτά χρησιµοποιούνται από Λεωφόρος Αθηνών 11, 1442 Αθήνα, Τηλ: (21) , Fax: (21) Χρηματιστηριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης Κατούνη 16-18, Θεσ/νικη , Τηλ: (231) , Fax: (231) Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών Φειδίου 14-16, Αθήνα 16 78, Τηλ: (21) , Fax: (21) Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 1, Αθήνα 15 62, Τηλ: (21) , Fax: (21)

3 Πίνακας Περιεχομένων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Χρηματιστηριακοί Δείκτες Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Σημειώσεις Χρεογράφων Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Στοιχεία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ενότητα 4: Ανακοινώσεις Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Έντοκα Γραμμάτια & Zero Coupon Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ενότητα 7: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α.

4 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Οι Αγορές Χρεογράφων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, Ιουν.1 Ιουν.11 Ιουν.12 Ιουν.13 Ιουν.16 Ιουν.17 Ιουν.18 Ιουν.19 Ιουν.2 Ιουν.23 Ιουν.24 Ιουν.25 Ιουν.26 Ιουν.27 Ιουν.3 Ιουλ.1 Ιουλ.2 Ιουλ.3 Ιουλ.4 Ιουλ.7 Ιουλ Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Συνολική Αξία Συναλλαγών (Χρεογράφων/ Παραγώγων) (χιλ Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) **: Ημερήσια μεταβολή: εκατ. % Μέση ετήσια Κεφ/ποίηση: εκατ. % Μετβλ. Μέση προηγ. έτος Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. % ημερ μετβλ Κεφαλαιοποίηση Γενικού Δείκτη (εκατ. ) Ημερήσια μεταβολή (εκατ. ) 183, , , % 73, % 1, % 68, , Συνολικές Θέσεις σε Παράγωγα 633,465 σε ΣΜΕ επί Δεικτών % ημερ μετβλ 61,124.6% σε ΣΜΕ επί μετοχών % ημερ μετβλ 27,826.17% σε Δικαιώματα επί Δεικτών % ημερ μετβλ 7, % σε Δικαιώματα επί μετοχών % ημερ μετβλ 1,5.6% σε Repos/Reverse Repos/RA % ημερ μετβλ 292, % Αξία Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. ) 146,95.47 Αξία Συναλλαγών Παραγώγων (χιλ. ) 36, Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 86, % Ημερήσια μεταβολή: χιλ. % 28, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 148, % Μέση Αξία Συν/γών YtD: χιλ. % Μετβλ Μέση προηγ. έτος 41, % Αξία Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης (χιλ. ) % συν. Αξία Αξία Συναλλαγών Πακέτων 19,15.12 Αξία Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. ). Συναλλαγών Χρεογράφων (χιλ. Τμχ) Ημερήσια μεταβολή: χιλ. τμχ % Μέσος Συν/γών YtD: χιλ. τμχ % Μετβλ Μέσο προηγ. έτο Συναλλαγών Ανοικτών Πωλήσεων: χιλ. τμχ % συν. Αξία Συναλλαγών Κλείσιμο Θέσης: χιλ. τμχ % συν. Συναλλαγών Πακέτων (χιλ. Τεμάχια) Συναλλαγών Ομολόγων (χιλ. τεμάχια) Πλήθος Πράξεων Χρεογράφων Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος Πλήθος πακέτων Πλήθος συναλλαγών Ομολόγων Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 118, , , % 14, ,17 18,225 3, % 25 Πλήθος Συμβολαίων Παραγώγων: 39, % Ημερήσια μεταβολή: τμχ % 3, % Μέσος Συμβ. YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 45, % Πλήθος Πράξεων Παραγώγων: 2, % Ημερήσια μεταβολή: πλήθος % 1, % Μέσο Πλήθος Πράξεων YtD: χιλ. % Μετβλ Μέσο προηγ. έτος 2, % Συναλλαγών και Πλήθος Ανοικτών Θέσεων 8, 78, 76, 74, 72, 7, , 66, 65, 64, 63, 62, 61, Ιουν.23 Ιουν.24 Ιουν.25 Ιουν.26 Ιουν.27 Ιουν.3 Ιουλ.1 Ιουλ.2 Ιουλ.3 Ιουλ.4 Ιουλ.7 Ιουλ.8 Ιουν.23 Ιουν.24 Ιουν.25 Ιουν.26 Ιουν.27 Ιουν.3 Ιουλ.1 Ιουλ.2 Ιουλ.3 Ιουλ.4 Ιουλ.7 Ιουλ.8 Συναλλαγών (χιλ. τεμάχια) Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α :3 1:45 11: 11:15 11:3 11:45 12: 12:15 12:3 12:45 13: 13:15 13:3 13:45 14: 14:15 14:3 14:45 15: 15:15 15:3 15:45 16: 16:15 16:3 16:45 17: 17:15 Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. την 7/7/214 Ημερήσια Διακύμανση Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. την 8/7/214 Ενότητα 1, 1/6

5 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Ονομασία Δείκτη 8/7/214 7/7/214 Δ μον. Δ % Κατώτερη Ανώτερη Κατ.έτους Ανωτ.έτους Ετησ. μεταβ. Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap % % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped 1,33.25 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD 1,27.37 # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap 1,1.38 1, % 1, , ,6.67 1, % FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης % % FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 1,7.69 1, % 1,7.8 1, , , % # FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 1, , % 1, , , , % # Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών % % # Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Δείκτης Αγοράς % , % Δείκτης FTSE Med 5, , % 4, , % # Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη Χ.Α. 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Large Cap Συνολικής Απόδοσης % % FTSE/Χ.Α. Large Cap Net Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped Συνολικής Απόδοσης 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Custom Capped - USD Συνολικής Απόδ 1, # 1, % 1, , % # FTSE/Χ.Α. Mid Cap Συνολικής Απόδοσης 1, , % 1, , % FTSE/Χ.Α.-Χ.Α.Κ. Τραπεζικός Δείκτης Συνολ. Απόδ % % Greece & Turkey 3 Δείκτης Συνολικής Απόδοσης # % % # Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τράπεζες % % FTSE/Χ.Α. Ασφάλειες 1,38.3 1, % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Εμπόριο 4, , % 4, , ,9.34 4, % # FTSE/Χ.Α. Ακίνητης Περιουσίας 2,77.4 2, % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Προσωπικά & Οικιακά Προϊόντα 6, , % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τρόφιμα & Ποτά 6, , % 6, , , , % FTSE/Χ.Α. Πρώτες Ύλες 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Κατασκευές & Υλικά 3, , % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Πετρέλαιο & Αέριο 2, , % 2, , , , % FTSE/Χ.Α. Χημικά 6, , % 6, , , , % # FTSE/Χ.Α. Μέσα Ενημέρωσης 1, , % 1, , , , % # FTSE/Χ.Α. Ταξίδια & Αναψυχή 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Τεχνολογία % , % # FTSE/Χ.Α. Τηλεπικοινωνίες 2, , % 2, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 3,97.2 4, % 3, , , , % # FTSE/Χ.Α. Υγεία % % Δείκτης Όλων των Mετοχών Χ.Α % % # Σημείωση 1: Τα στοιχεία του Greece & Turkey 3 Pr είναι ενδεικτικά στις 17:2 ενώ το κλείσιμο των Δεικτών FTSE/ΧΑ Custom Capped, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD, FTSE/ΧΑ Custom Capped ΣΑ, FTSE/ΧΑ Custom Capped - USD ΣΑ, FTSE/Med 1, Greece & Turkey 3 Pr & Rt αφορούν την συνεδρίαση της 7/7/214. Σημείωση 2: Ο Ελληνικός Δείκτης Mid & Small Cap είναι Customized δείκτης υπολογιζόμενος από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Ενότητα 1, 2/6

6 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Χρηματιστηριακοί Δείκτες Δείκτης FTSE/Large Cap 8/7/214: -4.27% FTSE/Χ.Α. Mid Cap 8/7/214: -2.76% 12,, 415 6,, 118 1,, ,, 116 8,, 4 4,, 114 6,, ,, 112 4,, 385 2,, 11 2,, ,, 18 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 37 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 16 FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης Plus 8/7/214: -2.82% FTSE/Χ.Α. Διεθνούς Δραστηριοποίησης 8/7/214: -3.8% 1,4, 182 4,, 24 1,2, 1,, 8, 6, 4, 2, ,5, 3,, 2,5, 2,, 1,5, 1,, 5, Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 164 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 184 Δείκτης FTSE/Χ.Α. Mid & Small Cap Θεμελιωδών Μεγεθών 8/7/214: -1.97% Δείκτης Τιμών Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοπ. Χ.Α. 8/7/214: -2.3% 16, 137 5, , 12, 1, , 4, 35, 3, , 6, 4, 2, , 2, 15, 1, 5, Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 131 Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Δευ Τρι 3 συναλλαγών δεικτών Τιμές κλεισίματος δεικτών Ενότητα 1, 3/6

7 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Χρεογράφων Όλα τα Χρεόγραφα Κύρια Αγορά Χαμηλή Διασπορά Λοιπές Κατηγορίες (*) Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) Σύνολα Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές: 24 / 119 / / 95 / 5 1 / 5 / 2 6 / 13 / 6 / 3 / / 3 / Κεφαλαιοποίηση Χ.Α. (εκατ ) ** 74, , , Μέση Ημερήσια Αξία Συν/γών (χιλ. ) 148, , Αξία Συναλλαγών Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Συναλλαγών Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: Κύριος Πίνακας: Πίνακας Προσυμφωνημένων Συναλλαγών: Πίνακας Εκποιήσεων: Πίνακας Ειδικών Όρων: 146, , , ,29,241 13,73,778 14,298,463 33,17 33, , , ,233, , Μέσος Ημερήσιος Συναλλαγών 98,524,654 9,352,96 21,98 318,413 16,677 18,319,221 25,315 1,319,488 95,85,758 25,315 1,319, Μέσο Ημερήσιο Πλήθος Πράξεων 3,437 28, , , , , , , ,814,625 8,364,372 7,299,372 1,65, 2,1 1,841 1,838 3 (*) Απεικονίζονται αθροιστικά τα αναλυτικά στοιχεία συναλλαγών των µετοχών που διαπραγµατεύονται στις Κατηγορίες: Προς Διαγραφή & Επιτήρησης. (**) Δεν περιλαμβάνεται η Κεφαλαιοποίηση των εταιρειών που βρίσκονται σε κατάσταση Αναστολής. Στοιχεία Συναλλαγών Κλάδων Χ.Α. & Κατηγορίας Δ.Α.Κ. Κωδικός Κλάδοι Ανοδικές / Καθοδικές / Σταθερές Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών % στη Συνολική Αξία Ακίνητη Περιουσία 1 / 7 / ,882 48, % Ασφάλειες / 1 / 22 22,11 28, % Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 6 / 11 / 2 1,387 1,433,268 1,68, % Δ.Α.Κ. / 3 / , % Εμπόριο / 2 / ,31 6,58, % Κατασκευές & Υλικά Κατασκευών 4 / 15 / 1 2, ,685 3,249, % Μέσα Ενημέρωσης / 4 / 38 23,8 7, % Πετρέλαιο & Αέριο 1 / 2 / ,819 1,178,9.26.8% Προσωπικά & Οικιακά Αγαθά 3 / 11 / 1,38 587,96 3,692, % Πρώτες Ύλες 1 / 12 / 1, ,31 1,378, % Ταξίδια & Αναψυχή 1 / 9 / 1 2,5 84,21 6,979, % Τεχνολογία 1 / 8 / ,91 167, % Τηλεπικοινωνίες / 1 / 1,62 1,1,978 1,919, % Τράπεζες / 9 / 1 15,58 19,837,624 13,537, % Τρόφιμα & Ποτά 2 / 11 / ,737 1,34, % Υγεία 2 / 4 / ,249 85, % Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 1 / 3 / 2, ,67 3,8, % Χημικά / 4 / , , % Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 1 / 2 / 1,826 1,346,683 2,638, % Ενότητα 1, 4/6

8 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Οι 1 Μετοχές με τη μεγαλύτερη Άνοδο & Πτώση Κύρια Αγορά Μετοχές με τη μεγαλύτερη Θετική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) % # ΟΛΘ (ΚΟ) % # ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) % # INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) % # ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) % # Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αξία Συναλλαγών Αξία (χιλ. ) Μεταβ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 33, % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 3, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 15, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 11, % ΟΤΕ (ΚΟ) 1, % FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 6, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 5, % ΔΕΗ (ΚΟ) 2, % ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 2, % JUMBO (ΚΟ) 2, % Μετοχές με τη μεγαλύτερη Αρνητική μεταβολή τιμής κλεισ. Μεταβ. ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) % ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) % ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) % ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) % ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) % ΙΑΣΩ (ΚΟ) % ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) % JUMBO (ΚΟ) % Μετοχές με τo μεγαλύτερo Όγκο Συναλλαγών Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 46,264, % ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 31,366, % ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 12,687, % ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 9,494, % ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) 1,644, % MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 1,74, % ΟΤΕ (ΚΟ) 1,1, % ΟΠΑΠ (ΚΟ) 44, % ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 271,1-3.21% ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 25,632-4.% Σημείωση: Απεικονίζονται οι Μετοχές που δεν ανήκουν στις Κατηγορίες Χαμηλής Διασποράς και Επιτήρησης και πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης Αξία Συναλλαγών μεγαλύτερη από 1, Ευρώ. Ενότητα 1, 5/6

9 Ενότητα 1: Στατιστικά Στοιχεία Αγορών Xρεογράφων και Παραγώγων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Αγοράς Παραγώγων Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σ.Μ.Ε. σε Δείκτες ,3 61,124 27,58,272.5 FTSE/Χ.Α. Large Cap ,3 61,124 27,58,272.5 Σ.Μ.Ε. σε Μετοχές 1,586 24,53 27,826 6,922,952.7 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 185 5,931 33,79 389,647.6 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ,394. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ,855. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ,577 35,557. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 75 5,46 58,97 187,163.8 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ,365. ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ,699. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ,17. FRIGOGLASS (KO) ,68 9,25. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ,458 91,141. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ,67 18,598. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) , ,353. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ,192 26,381. JUMBO (ΚΟ) ,5. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ,36 18,472.3 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ,7. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ,326. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ,259 17,34. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 224 5,334 34,582 1,412,251. ΟΠΑΠ (ΚΟ) , ,767. ΟΤΕ (ΚΟ) 221 1,36 11,93 1,495,244. ΟΛΠ (ΚΟ) ,343. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 117 2,923 26, ,123. ΔΕΗ (ΚΟ) , ,143. ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ,137 2,19. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ,923 15,49. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ,234. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ,92. Δικαιώματα σε Δείκτες 47 1,1 7,161 2,8,35. FTSE/Χ.Α. Large Cap 47 1,1 7,161 2,8,35. Δικαιώματα σε Μετοχές 1,5. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,33. ΟΠΑΠ (ΚΟ) 11. ΟΤΕ (ΚΟ). ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ). ΔΕΗ (ΚΟ) 5. Προϊόντα Δανεισμού Τίτλων - Συμβόλαια Ειδικού Τύπου ,854 73,779. Stock Reverse Repos ,383 73,779. Stock Repos 222,28. Συμβόλαια Επαναγοράς Ειδικού Τύπου 6,443. Συνολική Δραστηριότητα 2,597 39, ,465 36,585,354.2 Ενότητα 1, 6/6

10 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) 245,748,459 27/6/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /7/ , , ,186, ,64,59 3/7/213 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) /7/ ,129, ,6, ,763, ,143,83,533 11/6/213 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) /7/ ,52, ,821, ,7, Κύρια Αγορά 71,417, /5/21 27/6/214 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) /7/ , , , ,178, /4/21 18/12/213 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΟ) #.83 7/7/ ,5 3 1, , ,, 1. 1/8/27 7/4/2 ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΟ) #.27 4/7/ , ,,.4 3/6/29 12/7/213 ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.19 7/7/ , , , ,16, /7/29 11/5/2 ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) /7/ , , , , /4/214 5/3/213 ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) /7/ , ,3,.3 3/7/29 13/12/1999 ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /3/ , ,81,.4 8/7/21 14/11/27 ΒΑΡΒΕΡΗΣ Ν. - MODA BAGNO (ΚΟ) /6/ , ,986, /6/29 15/3/2 ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) /7/ ,55 9 1, , ,968, /7/ /12/1998 ΒΙΣ (ΚΟ) /7/ , ,325,.6 2/5/214 17/2/214 ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS (ΚΟ) /7/ , ,376, /5/25 18/8/211 Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΚΟ) /7/ ,25 6 1,197. 1, ,76, /8/28 22/7/23 ΓΑΛΑΞΙΔΙ (ΚΟ) /7/ , ,38.3 3, ,462, /8/211 2/1/29 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) /7/ , , , ,418, /6/213 27/6/212 ΓΕΚΕ (ΚΑ) /7/ , ,6, /7/214 21/1/2 ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ) #.37 7/7/ ,29 6 1, , ,,.3 6/7/27 18/7/2 ΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ (ΚΟ) /7/ , ,, /7/213 12/12/21 ΔΕΗ (ΚΟ) /7/ ,291 1,18 2,717, ,487, ,72,.31 16/6/21 1/8/27 ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) /7/ ,2 3 1, , ,673, /7/28 26/7/21 ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΚΟ) #.325 7/7/ , ,533,149, /5/28 24/5/213 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) /7/ ,687,75 3,441 33,3, ,186, ,848, /8/213 2/9/23 ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /7/ , ,25,.56 26/7/21 16/6/1999 ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) /7/ ,36 2 1, , ,748, /12/25 13/12/26 ΕΛ. ΒΙΟΜ. ΖΑΧΑΡΗΣ (ΚΑ) /7/ , , , ,648, 1. 7/7/29 1/9/21 ΕΛΑΣΤΡΟΝ (ΚO) /7/ ,15 7 1, , ,1, /5/214 7/7/2 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) /7/ , , , ,23,.3 11/8/21 28/8/213 ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) /7/ , , ,734, /7/27 19/7/26 ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) /7/ , , , ,828,13.5 7/7/21 17/2/29 ΕΛΙΝΟΙΛ (ΚΟ) # 1.1 3/7/ , ,1, /7/211 2/12/27 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) /7/ , , , ,864, /3/214 2/7/28 ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , , , ,546, /6/28 23/8/2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) /7/ , , , ,635, /8/213 1/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) /7/ , , ,736, Ενότητα 2, 1/7

11 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 65,368, /6/213 25/9/213 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) /7/ (6) ,1 1,74 2,145, , ,73, /6/214 3/12/21 ΕΛΤΟΝ (KΟ) /7/ , , , ,146, /7/211 17/1/22 ΕΛΤΡΑΚ (ΚΟ) # /7/ , , , ,67, /12/23 24/1/27 ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) /7/ , , , ,9, /6/28 26/6/2 ΕΤΕΜ (ΚΑ) /7/ , , , ,3, /8/213 12/12/27 ΕΥΑΘ (ΚΟ) /7/ , , , ,5, /5/214 28/1/2 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) /7/ , , ,17, ,53, /7/213 18/1/1999 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) /7/ , , , ,959,9.6 2/6/21 1/12/ ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (ΚΟ) /7/ , , , ,155, /7/21 16/7/28 ΙΑΣΩ (ΚΟ) /7/ , , , ,735, /7/29 2/1/22 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /7/ ,25 3 1, , ,58, /8/212 1/1/213 ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /7/ , , , ,,.88 15/5/29 7/12/21 ΙΛΥΔΑ (ΚΟ) /6/ , ,298, /8/1993 8/5/213 ΙΝΤΕΑΛ ΟΜΙΛΟΣ (ΚΟ).7.7 7/7/214 -(6) , ,233, /7/21 3/7/1999 ΙΝΤΕΡΤΕΚ (ΚΟ) /7/ , ,961, /5/213 14/11/27 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) /7/ , , , ,948, /7/29 31/12/21 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) /7/ , ,51,3.86 2,142, ,5,.48 25/6/21 1/2/214 ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) /7/ , ,742, /8/213 14/7/2 ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ) /7/ , ,679, /6/214 4/9/2 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) # /7/ , , , ,3, /7/24 21/7/1999 ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) /7/ , , , ,7, /5/214 29/5/214 ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /7/ , ,219, /5/29 9/7/213 ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) #.62 7/7/ ,44 1 2, , ,51, /6/25 6/1/1999 ΚΛΩΣ/ΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΑ) /7/ , ,224, /7/28 25/4/26 ΚΟΡΔΕΛΛΟΥ Χ. ΑΦΟΙ (ΚΟ) /7/ , , ,586, /6/21 28/5/28 ΚΟΡΡΕΣ (ΚΟ) /7/ , , , ,48,.42 19/7/21 1/8/27 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ (ΚΟ) /7/ , , , ,65, /7/29 16/9/213 ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) /7/ , , ,84, /6/21 12/3/24 ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΚΟ) /6/ , ,474, /8/28 3/1/214 ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Η.- F.H.L. (ΚΟ) /7/ , , , ,595,16.6 8/8/28 18/8/21 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ (ΚΟ) /7/ , ,364, /7/21 1/8/25 ΛΑΜΨΑ (ΚΟ) # /7/ (6) , , ,939, /7/23 3/1/22 ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ) /7/ , ,321, /8/27 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΚA) /6/ , ,16, /8/213 23/11/1999 ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Ν. (ΠΑ) /3/ , ,734, /7/27 7/1/211 ΛΙΒΑΝΗ ΕΚΔΟΤ. ΟΡΓ. (ΚΟ) /6/ , ,125, /6/21 2/8/211 ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /7/ , ,819, /8/27 9/1/24 ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ) /7/ , Ενότητα 2, 2/7

12 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 51,95, /6/214 21/1/25 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) /7/ , , , ,7,.59 2/6/29 24/7/212 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ) /7/ , ,782, /6/214 4/11/213 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) /7/ (6) , , , ,188, /7/28 2/1/2 ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) /7/ , ,588, /6/25 17/8/211 ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) /7/ , , ,842, /7/29 12/5/2 ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (KO) /7/ , , , ,915, /5/29 6/7/211 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) /7/ , ,17, , ,34,.6 3/11/29 12/7/2 ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ (ΚΟ) /7/ , ,935, /6/29 13/6/2 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /7/ , , ,697, /7/28 1/11/28 ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) /7/ , , , ,873,12.3 7/7/28 4/1/212 ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ).9.9 3/7/ , ,986, /7/28 23/2/21 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΚΟ) /6/ , ,566, /8/21 9/1/27 ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ (ΠΟ) /2/ , ,8, /7/213 27/8/21 ΟΛΘ (ΚΟ) # /7/ , , , ,, /7/213 8/8/23 ΟΛΠ (ΚΟ) /7/ , , , ,, /5/214 25/4/21 ΟΠΑΠ (ΚΟ) /7/ ,922 1,6 5,778, ,143, ,15, /6/211 18/6/1998 ΟΤΕ (ΚΟ) /7/ ,1,978 1,62 1,919, ,269, ,971, /7/27 8/1/23 ΠΑΪΡΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΚΟ) /7/ , ,797, /8/2 12/1/21 ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) #.593 7/7/ ,97 9 1, , ,11,979, /5/28 5/6/213 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ ,494,533 1,931 15,627, ,763, ,7, /5/21 12/5/211 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) /7/ , , , ,8, /5/214 3/1/2 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) /7/ , , ,94, /4/214 1/11/1999 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) /7/ , , , ,379, /6/21 18/9/213 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) /7/ , , ,28,.3 11/4/211 23/2/27 ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) /7/ , ,77, /1/214 27/7/2 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) /7/ , , , ,181, /8/2 5/3/22 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΛ/ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) /7/ , ,243, /6/28 17/7/2 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) /7/ , , , ,438, /8/26 24/11/1999 ΣΠΥΡΟΥ ΑΓΡ. ΟΙΚ. (ΚΟ) /7/ , ,17, /6/22 7/2/25 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) /7/ , , , ,314,4.3 (.589) 28/5/212 24/1/213 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) # 3.9 7/7/ (6) , , , ,125, 5. 3/7/26 18/8/21 ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) /7/ , , , ,63, /6/214 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) /7/ , ,58, ,832, ,568, /6/214 25/6/24 ΤΙΤΑΝ (ΠΟ) /7/ , ,3. 1,832, ,732, /7/29 28/9/211 ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) /7/ , , , ,23, /7/27 18/1/1999 ΦΙΕΡΑΤΕΞ (ΚΟ) /7/ , ,34, /6/29 3/7/21 ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ (ΚΟ) /6/ , ,279, /6/28 14/7/26 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) /7/ , , , Ενότητα 2, 3/7

13 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 4,34, /7/25 3/12/21 ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Ε. ΥΙΟΙ (ΚΟ) /7/ , , ,252,4.38 8/7/21 1/2/214 A.S. COMPANY (ΚΟ) /7/ , , , ,769,59, /4/28 13/5/213 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) /7/ ,264,299 5,446 3,26, ,7, ,41,56, /6/28 1/2/214 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) /7/ ,644, , , ,457, /7/28 1/3/21 AUDIOVISUAL (ΚΟ) /7/ , , , ,12,.32 (.45) 3/4/212 22/11/213 AUTOHELLAS (ΚΟ) /7/ , , , ,816,9.3 1/7/29 17/7/2 BYTE COMPUTER (ΚΟ) /7/ , , , ,123, /7/21 28/6/211 CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /7/ , , , ,69, /6/213 29/4/213 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) /7/ , , ,136, ,97,5.3 6/1/25 13/2/22 CPI (ΚΟ) /7/ , ,664, /6/214 12/7/1999 CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO).7.7 7/7/ , , , ,77,876, /5/28 13/6/213 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) /7/ ,366,243 2,524 11,447, ,28, ,26, /4/214 8/1/214 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) /7/ , , , ,8, /4/21 21/6/24 F.G. EUROPE (ΚO) /7/ ,6 15 7,61. 87, ,72, /7/21 16/1/213 FLEXOPACK (ΚΟ) /7/ ,63 1 3, , ,992, /6/21 16/7/22 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /7/ , ,183, , ,593, /7/21 7/9/211 FRIGOGLASS (KO) /7/ , , , ,962, /9/28 12/12/213 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) # /7/ , ,578, /6/211 5/5/1999 INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) # /7/ , , , ,25, /7/27 7/1/22 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) /7/ , , , ,154, /8/28 2/8/21 INTRAKAT (KO) /7/ , , , ,654, /7/211 21/2/23 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) /7/ , , , ,59, /12/21 5/3/214 JUMBO (ΚΟ) /7/ , ,91, ,578, ,648, /7/211 23/7/28 KLEEMAN HELLAS (KO) /7/ , , , ,76, /5/27 23/6/ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) /7/ , , , ,74,.86 14/3/23 LOGISMOS (ΚΟ) /7/ , ,376, /4/27 1/5/213 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) /7/ ,74, , , , /2/214 21/5/24 MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ) /7/ ,2 1 3,81.8 1, ,5,.9 24/6/28 19/12/213 MEVACO (ΚΟ) # /7/ , 2 3, , ,74, /3/212 23/7/29 MIG REAL ESTATE (ΚΟ) /7/ (6) , ,2,.5 22/6/21 1/11/1995 MINERVA (ΚΑ) /6/ , ,417,.37 28/7/28 6/9/211 MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) /7/ , , , ,132, /6/211 19/6/21 NEXANS ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) /7/ , ,953,9.9 2/7/21 5/12/212 PAPERPACK (ΚΟ) /7/ ,7 14 2,78. 3, ,812, /7/29 15/11/26 PROFILE (ΚΟ) /7/ , , , ,345, /7/25 26/2/214 QUALITY & RELIABILITY (ΚΟ) /7/ , , , ,434, /6/28 12/6/29 REDS (ΚO) /7/ ,7 18 8, , ,456, /6/21 2/8/21 SPACE HELLAS (ΚΟ) /7/ , Ενότητα 2, 4/7

14 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κύρια Αγορά 54,888, /4/214 22/3/26 TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) # 1.1 7/7/ , , , ,627, /11/1992 3/12/212 UNIBIOS (ΚΟ) /7/ , , , ,611,38 14/2/214 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) /7/ , , , Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) 388,55 3/11/21 NBGAM ETF GREECE & TURKEY /7/ ,878 29/6/29 NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α /7/ , ,848,618 24/1/28 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap /7/ Χαμηλή Διασπορά 9,92,94.8 9/8/24 8/3/ ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) /7/ , ,9, 3. 23/6/23 4/11/ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ (ΚΟ) /7/ , , ,322, /3/22 8/4/ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,82, /7/21 21/11/ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΓΕΤ (ΚΟ) /7/ , , ,44, /4/21 6/3/ ΙΟΝΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ (ΚΟ) /7/214 -(6) , ,6,.3 12/6/28 4/3/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (ΚΟ) /7/ , , , ,76, /6/214 16/7/ ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) # /7/ ,76. 61, ,98, /7/28 24/2/ ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΕ (ΚΟ) /7/ , , , ,24, /7/25 3/9/ ΠΕΡΣΕΥΣ (ΚΟ) /7/ , ,, /4/21 29/6/ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /7/ , ,66,32.3 2/7/29 29/12/ ATTICA ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) /7/ , , , Επιτήρηση 33,31, /6/23 8/7/ ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) /7/ , , ,87,1.3 15/5/28 26/9/ ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ Α.Ε. (ΚΟ) /6/ , ,373,16.3 2/7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΚΟ) /7/ , , , /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `9) /6/ , ,969, /7/28 28/2/ ΑΝΕΚ (ΠΟ `96) /7/ , ,644, /7/28 2/9/ ΑΤΤΙ - ΚΑΤ (ΚΟ) /7/ , ,229, /6/25 23/9/ ΒΑΡΑΓΚΗΣ (ΚΟ) /6/ , ,383, /6/22 21/6/ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ (ΚΑ) /7/ , ,579, /8/26 2/8/ ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) /7/ , ,,.6 13/6/28 8/4/ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ (ΚΟ) /5/ ,878, /7/26 22/3/ ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) #.375 1/7/ , ,961, /6/24 3/8/2 488 ΔΟΥΡΟΣ (ΚΟ) /6/ , ,85, /7/1996 6/9/ ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) /2/ , ,39,.31 18/8/28 29/12/ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΡΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /7/ ,2 1 1,19.6 2, ,125, /7/25 14/12/ ΚΡΕΚΑ (ΚΟ) /7/ , Ενότητα 2, 5/7

15 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Επιτήρηση 322,925, /5/27 1/4/ ΜΑΪΛΛΗΣ Μ.Ι.(ΚΟ) /7/ ,131, , , ,179,64.6 8/8/ /9/2 557 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΚΑ) #.7 7/7/ , , ,54,.6 8/8/ /9/2 558 ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ (ΠΑ).8.8 1/6/ , ,459,6.3 26/6/2 3/12/ ΝΕΛ (ΚΟ) /7/ , , ,231, /7/28 25/6/ ΝΙΚΑΣ (ΚΟ) /7/ , ,75,.3 2/7/21 31/12/ ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (KO) /7/ , ,319,25.3 9/7/22 4/7/ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ (ΚΟ) #.18 7/7/ ,5 7 1,378. 2, ,235, /7/28 3/7/ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΟ) /7/ , , ,, /6/28 1/5/ ΣΙΔΜΑ (ΚΟ) /7/ , ,914, /6/28 29/6/ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ (ΚΟ) /7/ , ,27,.3 6/7/27 6/2/ ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡOΦΙΛ (ΚΑ) /4/ , ,793,.3 16/7/29 5/8/ ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (ΚΟ) /6/ , ,246, /6/21 24/9/ ALTEC (ΚΟ) /7/ , , ,255, /8/26 2/8/ AXON ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) #.83 7/7/ , , ,13, /6/23 2/7/214 COMPUCON (ΚO) # 1/7/ ,173, /8/21 28/11/ DIONIC (ΚΟ) /7/ , ,61.2 1, ,82, /5/28 2/8/ EUROMEDICA (KO) /7/ , ,97, /12/ FORTHNET (ΚΟ) /7/ , , , ,81,3 1. 2/8/27 3/9/ LAVIPHARM (ΚΟ) /7/ , , ,178, /7/211 28/7/ MEDICON ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) #.624 7/7/ , ,967, /5/28 4/1/ PASAL Α.Ε. (ΚΟ) /7/ , , ,326, /7/27 19/7/ SATO AE (ΚΟ) #.161 7/7/ , , ,6, /8/27 24/1/ SPIDER - ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ (KΟ) /6/ , ,77, /6/22 1/11/ HELLAS ONLINE (ΚΟ) /7/ ,5 2 13, , ,191, /8/21 9/9/ YALCO - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) /6/ , Προς Διαγραφή 9,567, /7/24 19/11/ ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ (ΚΟ) /5/ , , /7/24 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΚΟ) /6/ , , /7/21 11/12/ ΤΡΙΑ ΑΛΦΑ (ΠΟ) /6/ , ,946, /7/25 27/11/ PC SYSTEMS (ΚΟ) /5/ , Κατάσταση σε Αναστολή 1,75,955, /5/28 8/12/ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /7/ , ,121, /7/ /3/23 52 ΒΑΛΚΑΝ ΑΚΙΝΗΤΑ (ΚΟ) /8/213 3, ,93,.3 3/7/26 3/5/ ΒΩΒΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ (ΚΟ) /3/212 1, ,334, /7/2 18/12/ ΣΑΟΣ (ΚΟ) /3/29 4, ,159, /6/28 29/12/ ΔΙΑΣ ΙΧΘ/ΓΕΙΕΣ (ΚΟ) /3/214 1, Ενότητα 2, 6/7

16 Ενότητα 2: Αναλυτικά Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πληθος Χρεογράφων Ονομ. Αξία Μερίσματα [1] Ημερ.Τελευτ.Αποκοπής Μέρισμα [2] Δικαίωμα Σημ. Χρεόγραφα κλεισίματος % μεταβ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Άνοιγμα Κατωτ Ανωτ Τελ Σταθμ Τελευταία ζήτηση [7] Τελευταία προσφορά [7] P/E Πράξεις Αξία μετά φ. Χρήση Συναλλαγών Χ.Α. Εταιρείας (χιλ. ) [3,5] Χαμηλό έτους Υψηλό έτους Κλάδος [4] Κατάσταση σε Αναστολή 7,847, /8/27 28/9/ ΕΔΡΑΣΗ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ Χ. (ΚΟ) /11/212 1, ,692, /7/26 8/1/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ) /3/214 1, ,65, /6/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚΟ) /5/21 2, ,182,93.4 1/7/ /5/ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠΟ) /9/29 2, ,423, /7/24 28/12/ AVENIR Α.Ε. (ΚΟ) /8/212 4, ,75,.3 12/12/28 12/12/ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) /9/212 2, ,92,57.3 3/7/27 13/12/ ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ (ΚO) /11/21 3, ,619, /1/1986 3/12/ ΚΕΡΑΜΕΙΑ-ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΟ) /8/212 2, ,663, /8/2 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΟ).4.4 9/5/211 1, ,84, /7/22 5/3/ ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΟ).8.8 9/5/211 1, ,616,2.3 21/8/2 28/6/ ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΟ /2/21 4, ,55, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΚΟ) /3/21 4, ,36, /7/ /6/ ΠΡΑΞΙΤΕΛΕΙΟ (ΠΟ) /12/29 4, ,544,6.6 3/7/2 1/8/ ΚΟΥΜΠΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) /3/212 2, ,795,14, /5/211 19/4/ ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) /3/ , ,15, 1.6 1/7/22 2/2/2 463 ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ).1.1 3/11/29 1, ,937, /8/21 21/5/23 53 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) /8/213 9, ,968, /8/21 21/5/23 54 ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) /8/213 9, ,463, /5/23 21/12/ ΝΕΩΡΙΟΝ (ΚΟ) /8/212 2, ,21, /6/1997 2/3/2 561 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ (ΚΟ) /5/214 1, ,583, /6/21 3/12/ ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ Α. (ΚΟ) /1/211 6, , /7/28 21/11/ ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ (ΚΟ) 2..2 # 3/3/212 1, ,221,3.4 1/7/22 1/11/ ΣΕΛΜΑΝ (ΚO) /11/213 4, ,465, /6/28 15/6/ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (ΚΟ) /8/212 47, ,547, /4/25 21/1/ ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ Χ.Κ. (ΚΟ) /3/212 2, ,92,.32 19/11/21 1/8/ ΤΕΞΑΠΡΕΤ (ΚΟ) /2/211 1, ,523, /7/22 6/3/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ (ΚΟ) /5/ ,326, /7/26 24/7/ ΦΙΝΤΕΞΠΟΡΤ (ΚΟ) /6/212 2, ,48,4.3 1/7/ /5/ ΧΑΛΥΒΔΟΦΥΛΛΩΝ (ΚΟ) /11/28 3, ,683, /6/25 5/2/ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟ) /3/213 1, ,382,67.3 2/1/26 15/2/ ΑΤΕΡΜΩΝ (ΚΟ) /3/21 2, ,25,.3 5/7/25 14/3/ ALSINCO (KO) /11/ ,555,1 1. 8/7/ MICROLAND COMPUTERS (ΚΟ) /7/29 8, ,51, /6/27 1/8/ NUTRIART (ΚΟ) /6/213 2, ,683, /5/28 9/1/ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (KO) /1/211 11, ,262,66.9 1/7/28 24/2/ SPRIDER STORES (ΚΟ) /3/ ,688,6.6 21/4/28 1/3/ Τ BANK (ΚΟ) /11/211 6, Ενότητα 2, 7/7

17 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης ( ) - Προσαρμοσμένα Μερίσματα λόγω διανομής Δωρεάν μετοχών. * - Τελευταία προσαρμοσμένη τιμή κλεισίματος. [1] - Καθαρά μερίσματα. [2] - Στη στήλη "Ημερ. Αποκοπής τελευταίου δικαιώματος" αναφέρεται η Ημερομηνία εισαγωγής για Νέες Εταιρείες. [3] - Η Χρηματιστηριακή αξία αναφέρεται στο σύνολο των μετοχών [4] - Η κωδικοποίηση των Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. παρουσιάζονται στο Παράρτημα Α [5] - Η Χρηµατιστηριακή Αξία αναφέρεται στο σύνολο των κατηγοριών μετοχών (εφόσον έχουν εισαχθεί περισσότερες της μιας κατηγορίες) και δεν αναφέρεται σε επιμέρους κατηγορίες μετοχών μιας εταιρείας. [6] - P/E μεγαλύτερο του 1 [7] - Τελευταία εικόνα του Βιβλίου Εντολών πριν το τέλος της συνεδρίασης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 2/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 21/1/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάλτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 15/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 25/2/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 12/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/6/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 4/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/1/211. Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/3/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/5/ Το υπόλοιπο μικτό ποσό μερίσματος ανά μετοχή ανέρχεται σε,3 για τη χρήση 21, από το οποίο παρακρατείται φόρος 21% επί του συνολικού μερίσματος χρήσεως 21 ανά μετοχή, ήτοι, Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 6/9/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην Κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 18/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 4/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 5/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 6/5/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 3/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/212. Ενότητα 2, 1/3

18 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/7/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 31/7/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 31/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/1/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/11/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 19/3/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Μεταφορά στην Επιτήρηση από 5/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/6/ Μεταφορά στην Κατηγορία "Επιτήρησης" από 11/6/ Από 11/6/213, μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης Αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 5/4/ Μεταφορά στην "Κατηγορία Επιτήρησης" από 8/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 3/5/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 21/6/213 (15:18) Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 21/12/29. - Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΑ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 3/8/ Mεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση, από 11/1/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρηση από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/12/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 25/11/211. Δεν έχουν εισαχθεί νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών Η μετοχή της εταιρίας βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής διαπραγμάτευσης από 2/4/212. Κατά τη διάρκεια της αναστολής, η εταιρία προέβη σε reverse split μετοχών, με βάση το οποίο αναπροσαρμόστηκε μετά την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας αλλά και αναλογικά η τελευταία τιμή κλεισίματος της μετοχής της 3/3/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 8/4/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 27/3/ Σε αναστολή διαπραγμάτευσης από 1/4/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/ Μεταφορά στην Κατηγορία Επιτήρησης από 1/4/214. Ενότητα 2, 2/3

19 Ενότητα 2: Σημειώσεις Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Σημειώσεις Χρεογράφων Κωδικός Κείμενο σημείωσης Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρησης από 14/4/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Επιτήρηση από τις 29/12/ Μεταφορά στην κατηγορία Χαμηλής Διασποράς από 2/6/ Αναστολή διαπραγμάτευσης από 2/6/ Μεταφορά στην κατηγορία ΠΡΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗ από 4/6/ Δεν έχουν εισαχθεί οι νέες (ΚΟ) μετοχές, οι οποίες προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ενότητα 2, 3/3

20 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Πακέτων Μετοχές πακέτου πακέτου Αξία πακέτου Ώρα έγκρισης Σημείωση ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 2,,.687 1,374,. 1:5:5 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 4, ,34,. 1:51:49 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5, ,. 11:21:59 2 JUMBO (ΚΟ) 35, ,. 11:33:29 2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 25, ,5. 11:43:35 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 5, ,. 11:54:47 2 ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΤΠΔ) 35, ,. 11:56:58 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 25, ,75. 12:37:48 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 394, , :46:37 2 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 2,227, , :54:55 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 54, , :57:44 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,, ,. 13:24:2 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 316, , :53:34 2 JUMBO (ΚΟ) 43, , :37:44 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 24, , :44:47 14 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) [Δικαιώματα] 2, , :2:33 18 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) [Δικαιώματα] 1, :21: 18 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 825, , :43:3 2 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 1, ,. 16:46:57 2 ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ (ΤΠΔ) 465, , :48:2 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,268, , :48:47 2 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 5, ,. 17:12:28 2 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 1,25, ,5. 17:12:59 2 ΟΤΕ (ΚΟ) 3, ,225,. 17:13:8 2 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 1,25, ,137, :13:16 2 Σημειώσεις πακέτων 2 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT 1 ή SPOT Πακέτο με Short Selling 4 - Πακέτο με Buy to Close 6 - Ταυτόχρονη Κατάρτιση 7 - Σύμφωνο Επαναγοράς 8 - Επίτευξη Διασποράς (μη εισηγμένων) 9 - Επίτευξη Διασποράς (εισηγμένων) 1 - Με Πλειοψηφία του Ελλ. Δημοσίου (> 5 δις) 11 - Ενεργητικό Εταιρίας > 5 δις 12 - Προσφορά προς πώληση μέσω ΧΑ 13 - Εκποιήσεις ΥΠΕΘΟ 14 - Πακέτο Αποκατάστασης 15 - Πακέτο Ειδικού Διαπραγματευτή 16 - Πακέτο Ανοικτής Πώλησης 18 - Πακέτο Διακανονισμού SPOT Πακέτο Μεθόδου 6-1 Ενότητα 3, 1/1

21 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Δικαιωμάτων Ημερ. αποκοπής Έναρξη εξάσκησης Λήξη εξάσκησης Λήξη διαπρ/σης Δικαιώματα Κατωτ Ανωτ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Πράξεις Αξία Συναλλαγών 23/6/214 27/6/214 11/7/214 7/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ) Ενότητα 3, 1/1

22 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Στοιχεία Δανεισμού Τίτλων Μετοχές Δανεισμός Τίτλων μέσω ΕΧΑΕ (τεμάχια) Δανεισμός Τίτλων μέσω OTC [1] [1] Σύνολα [2] ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) 6,8,3 93,881,846 99,89,146 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) 8,7 72,576 81,276 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) 12,8 23,369 36,169 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) 25,6 518,86 543,686 FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) 3,85 3,85 FRIGOGLASS (KO) 2,8 2,8 JUMBO (ΚΟ) 3,7 9,996 13,696 LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) 1,377 1,377 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) 3,8 728, ,274 ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 69, 69, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) 1,9 1,9 ΔΕΗ (ΚΟ) 7, 42, ,384 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) 34,7 2,855,527 3,16,227 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) 22,6 22,6 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) 14,5 14,5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) 63,2 375,42 438,62 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) 13,6 13,6 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) 6,3 2, 8,3 ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΑ) ΚΥΠΡΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 12,899 12,899 ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 8,1 1 8,2 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) 33,6 35,584 69,184 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) 1,8 1,8 ΟΛΠ (ΚΟ) 6,7 3 7, ΟΠΑΠ (ΚΟ) 84,3 16,323 1,623 ΟΤΕ (ΚΟ) 8,6 183,89 264,49 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) 32,2 18,759,3 19,79,5 ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) 2 2 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) 1,2 2, 3,2 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 11, ,953 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) 135,1 1,97,3 2,42,13 Σημειώσεις Δανεισμού Τίτλων [1] - Τα στοιχεία Συναλλαγές Δανεισμού Τίτλων μέσω OTC εμφανίζονται όπως δηλώνονται από τους χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν εκκαθαριστεί και καταγραφεί στο ΣΑΤ έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα. Ενότητα 3, 1/1

23 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Μετοχές Συναλλαγών Αριθμός Πράξεων Αξία Συναλλαγών Σημείωση #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Μετοχών. Σημειώσεις Εκποίησεων 1 - Κανονική Εκποίηση. 2 - Εκποίηση Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. 3 - Εκποίηση Αδιάθετων Κλασματικών Υπολοίπων. Ενότητα 3, 1/1

24 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Στοιχεία Συναλλαγών Εκποιήσεων Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών Μετοχές Ημερ/νία έναρξης Ημερ/νία λήξης Αρχικό πλήθος Διαθέσιμο πλήθος Ημερομηνία Μέση τιμή (ημέρας) Μέση τιμή (περιόδου) Αριθμός Πράξεων Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών #Error Δεν πραγματοποιήθηκαν Εκποιήσεις Ενσώματων Ονομαστικών Μετοχών. #Type! #Type! Σημειώσεις Εκποίησεων Σύµφωνα µε την Απόφαση 1/38/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκποιούνται µέσω του Χρηµατιστηρίου Αθηνών µε επιµέλεια της εκδότριας εταιρείας, οι ενσώµατες ονοµαστικές µετοχές που δεν έχουν κατατεθεί στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση. Η εκποίηση διενεργείται σύµφωνα µε τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο 99Α του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. Ενότητα 3, 1/1

25 Ενότητα 3: Στοιχεία Συναλλαγών Χρεογράφων Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Στοιχεία Ενεργητικού Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Ημερομηνία συναλλαγών Δημιουργία / Εξαγορά Αριθ. Μερ. (Τ-1) Νέα Μερ. (Τ-1) Εξαγορασθ. Μερ. (Τ-1) Μερίδια (Τ) [1] Αξία Ενεργητικού [2] Καθαρή Μέρισμ α/μερίδι Ημερ. Αποκοπής NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. 8/7/214 25, 294, ,878 4,47, /1/211 ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap 8/7/214 5, 5,848,618 5,848,618 23,483, /7/213 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 8/7/214 25, 388,55 388,55 3,286, /1/211 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Αριθμ. μεριδίων (Τ) = Αριθμ. μεριδίων (Τ-1) + Νεοεκδιθέντα μερίδια (Τ-1) - Εξαγορασθέντα μερίδια (Τ-1) [2] - Περιλαμβάνονται και τα μερίδια που δημιουργήθηκαν / εξαγοράσθηκαν την ημέρα Τ-1. Ενότητα 3, 1/1

26 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΑΔΑΚ AETF GRF13 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της αποδόσεως του Δείκτη FTSE/Χ.Α. Large Cap του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε όρους Ευρώ, ακολουθώντας πλήρως και πανομοιοτύπως τη σύνθεση του υποκείμενου Δείκτη. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΛΦΑ FINANCE A.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. FTSE FTSE FTSE/Χ.Α. Large Cap GRI9921A6 1/ ,848,618 14/1/28 24/1/28 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,,. 5,.375 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 1/3

27 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΔΑΚΓΔ ETFASE GRF544 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Γενικού Δείκτη Τιμών του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΓΔ GD Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. GRI99117A4 1/ ,878 24/6/29 29/6/29 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 4,495, ,.6 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 2/3

28 Ενότητα 3: Χαρακτηριστικά Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Δ.Α.Κ.) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Δ.Α.Κ. Σύμβολο Δ.Α.Κ. (GR) Σύμβολο Δ.Α.Κ. (EN) ISIN Δ.Α.Κ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Τύπος Δ.Α.Κ. Τρόπος διαχείρισης Επενδυτική Στρατηγική Εκδότης Εταιρεία Διαχείρισης Ειδικοί Διαπραγματευτές Θεματοφύλακας Σύμβολο Δείκτη (GR) Σύμβολο Δείκτη (EN) Ονομασία Δείκτη ISIN Δείκτη Κλάσμα Δείκτη [1] Αρχική Μεριδίου Συνολικός Αριθμός Μεριδίων [2] Ημερομηνία πρώτης Έκδοσης Ημερομηνία έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Ενεργητικού Αρχική Αξία Ενεργητικού [3] Αριθμ. Μεριδίων για Δημιουργία-Εξαγορά [4] Αμοιβή Διαχείρισης Στοιχεία NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΔΑΚΕΤ3 ETFGT3P GRF551 Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.) Μετοχών Παθητικός Επενδυτικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αναπαραγωγή της σύνθεσης του Δείκτη GREECE & TURKEY 3 (GT- 3) και η επίτευξη της απόδοσης του Δείκτη. ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. GT3P GT3P Greece & Turkey 3 Δείκτης Τιμών CH / ,55 27/1/21 3/11/21 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ 3,438, , 1.5 Σημειώσεις Δ.Α.Κ. [1] - Το κλάσμα της τιμής του δείκτη που αποτελεί η τιμή της πρώτης έκδοσης [2] - Ο αριθμός μεριδίων που διαπραγματεύθηκαν στο Χρηματιστήριο την ημέρα Τ [3] - Η αξία του ενεργητικού κατά την έκδοση [4] - Ο αριθμός μεριδίων που απαιτείται κατά τη διαδικασία δημιουργίας εξαγοράς Ενότητα 3, 3/3

29 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΑΛΦΑΤΠ GRR28 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1,143,83,533 11/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 1.45 Ενότητα 3, 1/3

30 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΕΤΕΤΠ GRR36 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 245,748,459 27/6/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN 6.83 Ενότητα 3, 2/3

31 Χαρακτηριστικά Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Περιγραφή Ονομασία Warrant Σύμβολο Warrant (GR) ISIN Warrant Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Yποκείμενος Τίτλος Συνολικός Αριθμός Warrants Ημ/νία Έναρξης Διαπραγμάτευσης Νόμισμα Διαπραγμάτευσης Πολλαπλασιαστής Αναλογία Μετατροπής Τύπος Εξάσκησης Διάθεσης Στοιχεία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΤΠΔ) ΠΕΙΡΤΠ GRR44 Τίτλοι Παραστατικοί (Warrants) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 843,64,59 3/7/213 ΕΥΡΩ BERMUDAN.9 Ενότητα 3, 3/3

32 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ Χ.Α. ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ακύρωση Warrants Από 8/7/214, παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χ.Α. οι Τίτλοι Παραστατικοί Δικαιωμάτων προς Κτήση Κινητών Αξιών (Warrants) της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (GRR44). Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο των warrants της Τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε (ΤΠΔ) warrants. COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. Reverse Split Από 8/7/214, α) εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι (ΚΟ) μετοχές της εταιρίας «COMPUCON ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε.» οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, β) μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, η ονομαστική αξία της μετοχής της ιδίας εταιρίας μειώνεται από 7,92 σε 1,82 και στη συνέχεια από 1,82 σε,44. Από την ίδια ημερομηνία, το σύνολο εισηγμένων μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. ανέρχεται σε (ΚΟ) μετοχές, με νέο κωδικό ISIN GRS443317, τελική ονομαστική αξία μετοχής,44 -μετά την μείωση του Μ.Κ- και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής,418. LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Παύση Διαπραγμάτευσης Δικαιώματος Από 8/7/214, παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. του δικαιώματος (ΛΑΜΔΑΔ - GRX245325) της εταιρίας «LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε.», συμμετοχής στην πρόσφατη ΑΜΚ με καταβολή μετρητών. Ημερομηνία λήξης άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται η 11/7/214. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Ανακοίνωση H Εταιρεία με την επωνυμία «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 7/7/214, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας και την εισφορά του σε νεοϊδρυόμενη από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία, 1% θυγατρική, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972. Ο κλάδος που εισφέρεται περιλαμβάνει το κτίριο αποθηκών και το οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί το κτίριο αποθηκών, καθώς επίσης και η υφιστάμενη εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, επί του παραπάνω ακινήτου, στην περιοχή Ασπροπύργου Αττικής. Τα έσοδα από τις εισφερθείσες δραστηριότητες δεν υπερβαίνουν το 3% των ακαθαρίστων εσόδων, τόσο της Εταιρείας όσο και του ομίλου και κατά συνέπεια, η παρούσα απόσχιση, δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου του Κανονισμού του Χ.Α. για έκδοση πληροφοριακού σημειώματος. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα της Εταιρείας δεν θα επηρεαστούν από την απόσχιση του κλάδου. ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.B.E. ανακοινώνει ότι στις δημοσιεύθηκε απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της επιβληθείσας από το τελευταίο σε βάρος της αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της υπ αριθμ. 41/ έκθεσης, λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBE, και για την οποία είχε πετύχει μέχρι την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, τη χορήγηση προσωρινής διαταγής. Σημειώνεται σχετικά, ότι παραμένουν ακόμα εκκρεμείς δύο σχετικές ανακοπές που έχει ασκήσει η εταιρία κατά του νομίμου τίτλου βεβαίωσης της οφειλής και της αναγκαστικής κατάσχεσης, αντίστοιχα. Επίσης, η εταιρία ανακοινώνει ότι η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ προέβη στις σε καταγγελία δανειακής σύμβασης της εταιρίας. Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της, οφείλει ωστόσο με την παρούσα, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα παρά τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές της. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Αγορά Ιδίων Μετοχών H F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, προέβη σε αγορά ιδίων μετοχών, και συγκεκριμένα στις αγοράστηκαν 525 μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 2,34 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία 1.236,4 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών Ανακοίνωση Μετά από ενημέρωση που έλαβε,από την εταιρία - μέτοχό της REPUBLIC BAY VENTURES LTD (κατείχε μετοχές ,ήτοι ποσοστό 11,25% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας), η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ο κ. Σπηλιωτόπουλος Γεώργιος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

33 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. κατείχε το 1 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Κατόπιν τούτου, η REPUBLIC BAY VENTURES LTD αποτελεί ελεγχόμενη επιχείρηση κατά τους ορισμούς του άρθρου 3 του Ν. 3556/27. ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. Δελτίο Τύπου Ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του πρωτοποριακού έργου «ΣΔΙΤ Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» έγινε σήμερα με την έκδοση από το ΥΠΕΚΑ της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). Προσωρινός Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ) του έργου έχει ανακηρυχθεί από τις 12 Αυγούστου 213 η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. Μετά την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. αναμένεται η υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου έως τον Αύγουστο του 214 και η έναρξη κατασκευής του έργου ένα μήνα μετά. Το έργο «ΣΔΙΤ Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου» έρχεται να δώσει λύση μακράς πνοής σε ένα τεράστιο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Πελοποννήσου και είναι το πρώτο έργο αυτού του είδους που προχωρά στην Ελλάδα. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα υλοποιήσει σημαντικό μέρος του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) της Πελοποννήσου, αναλαμβάνοντας την ευθύνη Μελέτης, Κατασκευής και Λειτουργίας τριών υπερσύγχρονων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και ισάριθμων Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε Μεσσηνία, Αρκαδία και Λακωνία, καθώς και δύο Σταθμών Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) σε Κορινθία κι Αργολίδα, που λύνουν οριστικά και με τον πλέον ενδεδειγμένο περιβαλλοντικά, τεχνολογικά, οικονομικά και κοινωνικά τρόπο το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο για τα επόμενα 25 χρόνια τουλάχιστον. Συγκεκριμένα: - Επιλύεται άμεσα και με τεχνολογία αιχμής το πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. - Αναβαθμίζεται πλήρως και προστατεύεται απόλυτα το φυσικό περιβάλλον. - Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και προστατεύεται απόλυτα η δημόσια υγεία. - Κινητοποιούνται κεφάλαια ύψους 16 εκατ. ευρώ, που προέρχονται από πόρους του ΕΣΠΑ, Ίδια Κεφάλαια του Αναδόχου και τραπεζικό δανεισμό. - Δημιουργούνται 6 εργασίας στην περίοδο κατασκευής, 2 μόνιμες εργασίας στην 25ετή περίοδο λειτουργίας, καθώς και μεγάλος αριθμός παράλληλων θέσεων εργασίας (μεταφορές, εμπορία και διαχείριση ανακυκλώσιμων κλπ.). - Ελαχιστοποιείται η οικονομική επιβάρυνση των πολιτών για τέλη καθαριότητας. - Το έργο δημιουργεί προφανή οφέλη στις τοπικές οικονομίες, τον τουρισμό, τη νέα ποιοτική γεωργία και την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των νέων γενιών. - Μεγιστοποιείται η διαλογή απορριμμάτων στην πηγή, η ανακύκλωση και η κομποστοποίηση. - Παράγεται πράσινη ενέργεια, που καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες των τριών ΜΕΑ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι 24 μήνες, ενώ από τον 1ο μήνα από την υπογραφή της σύμβασης η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναλαμβάνει την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων δίνοντας έτσι μια σύννομη πρώτη λύση σε ένα σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της Περιφέρειας. Πληροφορίες: Επενδυτικές Σχέσεις : Αριστοτέλης Σπηλιώτης, τηλ , Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντίνος Λάμπρου, τηλ , ΟΤΕ Α.Ε. Ανακοίνωση Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 334/25 και την Απόφαση 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με την από 7/7/214 γνωστοποίηση συναλλαγής της, η κα Αιμιλία Φιλίππου - Klopfer, Γενική Διευθύντρια Controlling Ομίλου ΟΤΕ, προέβη στις 3/7/214 σε πώληση 1. μετοχών της ΟΤΕ Α.Ε. συνολικής αξίας ,16. SPACE HELLAS Α.Ε. Ανακοίνωση Σε τροποποίηση του οργανογράμματος της εταιρίας, προχώρησε η διοίκηση της Space Hellas A.E., σύμφωνα με την από 4/7/214 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σημειώνεται, πως η Γενική Διεύθυνση παύει να υφίσταται στην οργανωτική δομή της εταιρίας χωρίς να επέλθει καμία άλλη μεταβολή. Κατά συνέπεια, ο μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής κ. Γεώργιος Λαγογιάννης παραμένει στην εταιρία ως Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει την ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας, από κοινού με την Ελβετική εταιρία ALPIQ Group, στην οποία η ΔΕΗ κατέχει το 85% των μετοχών της, ενώ η ALPIQ το 15%. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.2.) Βουλγαρικά λέβα, ή περίπου Η νέα θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία αίτησης προς αδειοδότηση από την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας. Θα προβούμε σε νεότερη ανακοίνωση όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η ίδρυση της υπόψη θυγατρικής, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρίας, για είσοδο σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ Ανακοίνωση Η Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοινώνει ότι από καθήκοντα Γενικής Διευθύντριας Marketing του Ομίλου Εταιριών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ αναλαμβάνει η κ. Σόνια Δήμογλη, αναφερόμενη στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Pierre Deleplanque. ΟΤΕ Α.Ε. Ανακοίνωση Πραγματοποιήθηκε σήμερα η 62η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων του ΟΤΕ, με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν το 7,74% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, συζητήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και οι Μέτοχοι ενέκριναν κατά πλειοψηφία τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΟΤΕ Α.Ε. (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της εταιρικής χρήσης 213 (1/1/213-31/12/213) με τις σχετικές Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Επίσης, εγκρίθηκε η μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 213, με βάση τα αποτελέσματα της εν λόγω χρήσης. Απευθυνόμενος στους Μετόχους κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η πορεία της εταιρείας αποδεικνύει ότι η διοικητική ομάδα του ΟΤΕ έχει επιτύχει όλους τους επιμέρους στόχους που είχε θέσει στο πλαίσιο της στρατηγικής της εκσυγχρονισμού του ΟΤΕ, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους. Ο μετασχηματισμός του ΟΤΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας είναι γεγονός». Και πρόσθεσε: «H δυνατότητα του ΟΤΕ να διαχειρίζεται καλύτερα τις δυσκολίες, να θεραπεύει τις αδυναμίες του, να αντιμετωπίζει την κρίση σαν ευκαιρία ανάπτυξης, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει μια ξεκάθαρη στρατηγική προς όφελος του πελάτη, θέτει νέα στάνταρντ για το σύνολο της αγοράς». Κατά πλειοψηφία, οι Μέτοχοι ενέκριναν επίσης: Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τη χρήση 213, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 219/192. Τις αποζημιώσεις, αμοιβές και έξοδα των μελών του Διοικητικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 2

34 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Συμβουλίου και των Επιτροπών του για τη χρήση 213 και έγινε καθορισμός αυτών για τη χρήση 214. Την εκλογή της "ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" ως Ελεγκτικής Εταιρείας για τον Τακτικό Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) της ΟΤΕ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, της διαχειριστικής χρήσης 214. Τη συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας και συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 219/192, κατά την άσκηση των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, υποχρεώσεων ή εξουσιών τους και δόθηκε εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ - Τηλ.: Fax , Ε-mail: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, Τηλ , Fax , AUTOHELLAS AΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ανακοίνωση Η Autohellas, ενημερώνει κατ' εφαρμογή του άρθρου του κανονισμού του χρηματιστηρίου Αθηνών ότι κατά τη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 25η Ιουνίου 214, ώρα 13:, στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας στην Κηφισιά, παρέστησαν ή αντιπροσωπεύθηκαν 18 μέτοχοι που εκπροσώπησαν 9,75,671 μετοχές επί συνόλου , ή 8.8% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου. Η Ετήσια Γενική συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις: ΘΕΜΑ 1: Ενέκρινε ομόφωνα τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και ομίλου) της χρήσης που έληξε , την σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ελεγκτών. ΘΕΜΑ 2: Ενέκρινε ομόφωνα την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 213. ΘΕΜΑ 3: Επέλεξε ομόφωνα την ECOVIS HELLAS S.A. να διενεργήσει τον έλεγχο της εταιρίας για την εταιρική χρήση 214, εξέλεξε ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή? Λογιστή και ενέκρινε την αμοιβή τους. ΘΕΜΑ 4: Ενέκρινε ομόφωνα τις αμοιβές που καταβλήθηκαν από έως σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καθώς και έδωσε την προέγκριση των αμοιβών για το χρονικό διάστημα έως ΘΕΜΑ 5: Ενέκρινε ομόφωνα τη μη διανομή κερδών, με τη μορφή μερίσματος για τη χρήση του 213. ΘΕΜΑ 6: Ενέκρινε ομόφωνα την αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλος του Διοικητικού συμβουλίου και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.316/22 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης. ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/26, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ενημερώνει ότι κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 7ης Ιουλίου 214 προέβη σε αγορά μετοχών εκδόσεως CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. έναντι Ευρώ,7 ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. κατέχει μετοχές εκδόσεως CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 81,85% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Ανακοίνωση Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Νόμου 3461/26, η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl ενημερώνει ότι, κατά τη συνεδρίαση της προέβη σε αγορά μετοχών Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ έναντι, Ευρώ,115 ανά μετοχή. Κατόπιν τούτου, η HIG Luxembourg Holdings 46 Sarl κατέχει μετοχές εκδόσεως Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 74,57% επί των δικαιωμάτων ψήφου της τελευταίας. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε.Α. - ΔΡΟΜΕΑΣ Δελτίο Τύπου Τον εξοπλισμό με έπιπλα γραφείου του νέου κτιρίου της εταιρίας Anti Doping Lab Qatar ύψους 3. Ευρώ ανέλαβε η εταιρεία ΔΡΟΜΕΑΣ στα πλαίσια της συνεργασίας με την εταιρία Βαράγκης ΑΒΕΠΕ. Η ανάθεση αυτής της παραγγελίας επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την εμπιστοσύνη της διεθνούς αγοράς στην ποιότητα και ανταγωνιστικότητα των επίπλων γραφείου ΔΡΟΜΕΑΣ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/27, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners Limited, ως εξής: - Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners Limited Partnership. - Επωνυμία των μετόχων: Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited (όλα μαζί Lansdowne Funds ). Η Lansdowne Partners Limited σε προηγούμενη κοινοποίηση σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου στις 28/9/27 ανακοίνωνε με βάση την ιδιότητά της ως γενικός εταίρος και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της Lansdowne Partners Limited Partnership ( LPLP ) σε σχέση με τα δικαιώματα ψήφου της LPLP ότι ενεργώντας ως διαχειριστής δικαιούται να ασκεί σε διακριτική βάση τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. που αναφέρονταν στη σχετική ανακοίνωση. Σε συνέχεια της από 28/9/27 κοινοποίησης σημαντικής μεταβολής δικαιωμάτων ψήφου και ενεργώντας με την ως άνω ιδιότητα, η Lansdowne Partners Limited γνωστοποιεί ότι από 1 Ιουλίου 214 παύει να ενεργεί ως διαχειριστής των δικαιωμάτων ψήφου και δεν δικαιούται πλέον να ασκεί σε διακριτική βάση τα δικαιώματα ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε., τα οποία με βάση την προηγούμενη κοινοποίηση αντιστοιχούσαν σε μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3556/27 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Η εταιρεία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3556/27, ανακοινώνει την ενημέρωση που έλαβε από την Lansdowne Partners International Limited, ως εξής: - Επωνυμία του υπόχρεου γνωστοποίησης: Lansdowne Partners Cyprus Limited ( LPC ), Lansdowne Partners Austria Gmbh ( LPA ), Lansdowne Partners Limited( LPL ) and Lansdowne Partners (UK) LLP ( LPUK LLP ). - Επωνυμία των μετόχων: Lansdowne Investment Company Limited, Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited (όλα μαζί Lansdowne Funds ). Η Lansdowne Partners International Limited ( LPIL ) ελέγχει τη Lansdowne Partners Cyprus Limited, η οποία ελέγχει τη Lansdowne Partners Austria (Gmbh). Επίσης η LPIL ελέγχει την LPL και η LPL ελέγχει την LPUK LLP. Στα πλαίσια κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης με ισχύ από 1 Ιουλίου 214 ισχύουν τα εξής: α) Η Lansdowne Partners Austria ασκεί σε διακριτική βάση τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. (ποσοστό 1,51% των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας), που κατέχει η Lansdowne Investment Company Limited. Υπάρχει συνεπώς από την συγκεκριμένη ημερομηνία σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των LPC και LPA, καθώς το σχετικό ποσοστό μειώνεται κάτω του 5% σε σχέση με αυτό που είχε κοινοποιηθεί το 213. β)η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 3

35 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. LPUK LLP ενεργώντας ως διαχειριστής έχει εξουσιοδοτηθεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που ενσωματώνονται στις μετοχές του ΟΛΠ Α.Ε. που κατέχουν οι Lansdowne European Equity Master Fund Limited, Lansdowne Eureka Fund LP, Lansdowne European Long Only Master Fund Limited καμία από τις οποίες δεν κατέχει ποσοστό άνω του 5% των δικαιωμάτων ψήφου του ΟΛΠ Α.Ε.και προηγουμένως διαχειρίζονταν η LPA και/ή η Lansdowne Partners Limited. Υπάρχει συνεπώς από την συγκεκριμένη ημερομηνία σημαντική μεταβολή στα δικαιώματα ψήφου των LPL και LPUK LLP, καθώς το σχετικό ποσοστό αυξάνεται πάνω από το όριο του 5%, ενώ το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχει η Lansdowne Partners International Limited σε σχέση με τη γνωστοποίηση του 213 αυξάνεται σε 8,41% από 6,99%, εξαιτίας του ελέγχου που ασκεί στις LPC, LPA, LPL και LPUK LLP. Η παραπάνω γνωστοποίηση έγινε από την Lansdowne Partners International Limited και εκ μέρους των LPC, LPA, LPL και LPUK LLP σύμφωνα με τον Ν.3556/27. Όπως γνωστοποιείται στην σχετική κοινοποίηση, η LPIL δεν θεωρείται ελεγχόμενη επιχείρηση σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρο 3, παρ. 1, περιπτ. γ) του Ν. 3556/27, ο οποίος αποτελεί προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 24/19 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 24. Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3556/27 και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών Ανακοίνωση Η CYCLON ΕΛΛΑΣ Α. Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/27, σε συνδυασμό με τις αποφάσεις 3/347/ και 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. την ενημέρωσε στις ,ότι στις προέβη σε αγορά μετοχών εκδόσεως CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. συνολικής αξίας EURO 26.3,4. Η ενημέρωση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. προς τη CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και ακολούθως από την τελευταία προς τις εποπτικές αρχές, γίνεται επειδή ο κ. Μιχαήλ Ματθαίος Στειακάκης είναι Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. και ταυτόχρονα Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (υπόχρεο φυσικό πρόσωπο με βάση το Ν. 334/25). Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης H Εταιρεία με την επωνυμία Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 7/7/214 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 68,91% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι κοινές μετοχές επί συνόλου κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1) Εγκρίθηκε η απόσχιση του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας και η εισφορά του σε νεοϊδρυόμενη από την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/ ) Αποφασίστηκε η ίδρυση από την Εταιρεία ανώνυμης εταιρείας στην οποία θα εισφερθεί ο κλάδος αποθηκών της. 3) Εγκρίθηκε η καταρτισθείσα λογιστική κατάσταση του εισφερόμενου κλάδου με ημερομηνία καθώς και της έκθεσης αποτίμησης των ορκωτών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 219/192. 4) Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση προς τον Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κ. Γεώργιο Δημητρίου, όπως εμφανιστεί ενώπιον συμβολαιογράφου και υπογράψει το ιδρυτικό έγγραφο και το συμβόλαιο απόσχισης του κλάδου αποθηκών της Εταιρείας. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Η Εταιρεία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» σε εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών [ ενότητα παρ. (ιβ) ] γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, στα πλαίσια του άρθρου 82 παρ. 5 του ν / 1994 διενεργήθηκε ο ειδικός φορολογικός έλεγχος από τον νόμιμο Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για τη διαχειριστική χρήση από μέχρι (οικονομικό έτος 214) και εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), προέβη στις 3/7/214 σε αγορά κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας 5.116,5.H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ A.N.E. Ανακοίνωση Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία (GRIMALDI COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE Spa) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν.334/25), προέβη στις 1/7/214 σε αγορά 618 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας 927 και στις 2/7/214 σε αγορά 165 κοινών ονομαστικών μετοχών των Μινωικών Γραμμών συνολικής άξιας 247,5.H παρούσα γίνεται σύμφωνα με το Ν.3556/27 (άρθρο 3, (ιστ), (ββ), και άρθρο 21) και σε συνδυασμό με το άρθρο 11 της απόφασης 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. F.G. EUROPE Α.Ε. Απαντήσεις σε επιστολές του Χ.Α./της Ε.Κ. Σε απάντηση ερωτημάτων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, διευκρινίζεται ότι : 1) Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων, ως μόνη αρμόδια να αποφασίσει για τη διανομή και το ύψος του προς διανομή μερίσματος, με δεδομένα ότι: i. Παρά την ικανοποιητική κερδοφορία των προηγουμένων ετών, δεν διανεμήθηκε μέρισμα τα τρία τελευταία χρόνια (21, 211 και 212), ii. Το ποσό των αδιανέμητων κερδών εις νέο την 31/12/213 ανέρχεται σε 17,85 εκατ., iii. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας είναι διαχρονικά υψηλά, iv. Εν όψει των συζητήσεων για την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της F.G. EUROPE A.E στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, θα πρέπει να έχει καταβληθεί το σύνολο των οφειλόμενων μερισμάτων στους μετόχους της Εταιρείας, προς αποφυγήν σύγχυσης ως προς τους δικαιούχους, αλλά και την ακριβοδίκαια αποτίμηση της Εταιρείας, αποφάσισε την καταβολή στους μετόχους, ποσού,2 ανά μετοχή (αντί των,2 που αρχικά προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την εισήγηση, το τελικό ύψος του προς διανομή μερίσματος, να αποφασισθεί από την Γενική Συνέλευση). 2) Λόγω των υψηλών διαθεσίμων, δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση στις Οικονομικές Καταστάσεις και τα αποτελέσματα της Εταιρείας από τη διάθεση του εγκριθέντος μερίσματος, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 4

36 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. 3) Δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για την ορθή και πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, Ανακοίνωση σχετικά με την πορεία των πωλήσεων για τη χρήση που έκλεισε 3 Ιουνίου 214. JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ανακοίνωση Μία ακόμη εντυπωσιακή οικονομική χρήση ολοκληρώθηκε για τον Όμιλο JUMBO στις 3 Ιουνίου 214 και οι μέτοχοι συνεταίροι του Ομίλου ενημερώνονται εγκαίρως και εγκύρως όπως πάντα- για την πορεία των βασικών οικονομικών μεγεθών. Η συστηματική διεύρυνση του προϊοντικού μείγματος που προσφέρουν τα καταστήματα JUMBO και συνεχής αναβάθμιση όλων των επιπέδων εξυπηρέτησης προς τους καταναλωτές, ανέβασαν σε νέα επίπεδα τον όγκο των πωλήσεων. Από την 1η Ιουλίου 213 μέχρι και την 3 Ιουνίου 214, οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 541,8 εκατ. Ευρώ έναντι 52,2 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο 12μηνο. Οι συνεχείς προκλήσεις και ανατροπές στην ελληνική και διεθνή οικονομική σκηνή, δεν εμπόδισαν τον κύκλο εργασιών του Ομίλου JUMBO να σημειώσει αύξηση +7,9% ξεπερνώντας τον στόχο που αρχικά είχε ανακοινώσει η διοίκηση για ετήσια αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 4% και 6%. Στην Ελληνική αγορά που βιώνει τον 6ο διαδοχικό χρόνο βαθιάς οικονομικής ύφεσης, τα καταστήματα Jumbo κατέγραψαν ένα δωδεκάμηνο με μικρή αύξηση στον τζίρο. Στην κυπριακή αγορά, παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η ανταπόκριση των καταναλωτών στην απόφαση της κυβέρνησης για διεύρυνση του ωραρίου των καταστημάτων καθώς και η προσθήκη του νέου καταστήματος στην Πάφο συνέβαλαν στην διψήφια αύξηση των πωλήσεων. Επίσης διψήφια αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν και τα καταστήματα JUMBO στην γειτονική Βουλγαρία καθώς την χρονιά που έκλεισε ξεκίνησε και η διαφήμισή τους στην τοπική αγορά. Η επίδοση των δύο πρώτων Υπέρ-καταστημάτων στη Ρουμανία ήταν σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες και έτσι για την επόμενη οικονομική χρήση σχεδιάζεται η λειτουργία τριών ακόμα ιδιόκτητων υπέρ- καταστημάτων στη χώρα. Κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος Ιούνιος 214, ο Όμιλος λειτούργησε 5 νέα υπέρ καταστήματα εκ των οποίων τα 2 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 2 στη Ρουμανία ενώ τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Προμαχώνα. Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμεί 66 καταστήματα όπου 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo. Όσον αφορά την νέα οικονομική χρήση ο Όμιλος θα συνεχίσει την επέκτασή του με άνοιγμα καταστημάτων 4-5 νέων καταστημάτων συνολικά ενώ και η αναβάθμιση παλαιών καταστημάτων συνεχίζεται κανονικά καθώς τα επιτευχθέντα αποτελέσματα επιτρέπουν την απρόσκοπτη χρηματοδότηση αυτής της προαναγγελθείσας ενέργειας. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Ομίλου εκτιμάται αύξηση πωλήσεων θα κυμανθεί μεταξύ 4% και 6% υπό την προϋπόθεση ότι σταθεροποιείται η Ελληνική αγορά και τα καθαρά κέρδη μεταξύ 9-95 εκατ. ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. Ανακοίνωση Η Εταιρεία «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ανακοινώνει ότι, κατόπιν της παραιτήσεως του Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σωτήριου Γουγουλάκη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προέβη την στην αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους και εξέλεξε τον κ. Σπυρίδωνα Καλακώνα ως νέο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έχει ως εξής: 1. Ανδρέας Βγενόπουλος, Πρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος. 2. Γεώργιος Πολίτης, Αντιπρόεδρος Μη Εκτελεστικό Μέλος. 3. Αρετή Σουβατζόγλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος. 4. Γεώργιος Ευστρατιάδης, Εκτελεστικό Μέλος. 5. Ανδρέας Καρταπάνης, Εκτελεστικό Μέλος. 6. Σπυρίδων Καλακώνας, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 7. Αναστάσιος Κυπριανίδης, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 8. Χρήστος Μαρουδής, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 9. Ιωάννης Ανδρέου, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 1. Γεώργιος Ζαχαρόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 11. Ευάγγελος Δεδούλης, Μη Εκτελεστικό Μέλος. 12. Μελέτιος Μουστάκας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. 13. Αλέξανδρος Εδιπίδης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. Ανακοίνωση Πρόσκληση προς το Επενδυτικό Κοινό ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 9 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 214. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ALPHA BANK A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Η από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») αποφάσισε, μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (εφεξής «Δημόσια Προσφορά») και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ειδικότερα: Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 6.2.1, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, με καταβολή μετρητών και την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας,3 η κάθε μία (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»). Την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τυχόν διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο, δηλαδή μεταξύ της τιμής διάθεσης / εγγραφής και της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «αποθεματικό υπέρ το άρτιο». Οι νέες μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 214, εφόσον συντρέξουν οι νόμιμες προϋπο για καταβολή μερίσματος από τη χρήση 214. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα καλυφθεί ως εξής: Ποσοστό τουλάχιστον 3% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών Ιδιωτών Επενδυτών και Το υπόλοιπο 7% των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των δύο κατηγοριών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών. Εάν η ζήτηση στην κατηγορία Ιδιωτών Επενδυτών υπολείπεται της ελάχιστης προσφοράς του 3%, οι πλεονάζουσες μετοχές μεταφέρονται στην κατηγορία Ειδικών Επενδυτών εφόσον προκύπτει επαρκής ζήτηση που να καλύπτει την μεταφορά αυτή. Σε περίπτωση που η κάλυψη της παρούσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης, θα ισχύσει ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 5

37 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. το άρθρο 13α του Κ.Ν 219/192, ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να αυξηθεί μέχρι του ποσού της τελικής κάλυψης. Εφόσον η έκδοση οριστικής απόφασης περί της εισαγωγής από το Χρηματιστήριο Αθηνών σχετικά με την ικανοποίηση του κριτηρίου διασποράς είναι αρνητική, θα αποδοθούν πίσω τα κεφάλαια στους επενδυτές (επομένως δεν θα λάβουν μετοχές της Εκδότριας). Τα δεσμευθέντα ποσά καταθέσεων υπόκεινται στους όρους της αρχικής κατάθεσης (προθεσμία, επιτόκιο κ.τ.λ.) μέχρι την αποδέσμευσή τους. Οι Ανάδοχοι δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη για την ικανοποίηση των όρων περί διασποράς των μετοχών που έχουν επιβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ούτε προς τις συνέπειες από τυχόν μη ικανοποίηση των όρων αυτών. Περαιτέρω πληροφορίες για την Εταιρεία, τις μετοχές και τον τρόπο διάθεσης των νέων μετοχών περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη συνεδρίαση της , μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 89/24 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως ισχύει. Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ NBG SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Το Ενημερωτικό Δελτίο είναι επίσης διαθέσιμο δωρεάν σε έντυπη μορφή σε όλη την ελληνική επικράτεια στα κατά τόπους καταστήματα του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, των Συμβούλων Έκδοσης και των λοιπών Αναδόχων, καθώς και στα γραφεία της Εταιρείας. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα διάθεσης των προσφερομένων μετοχών με Δημόσια Προσφορά είναι το ακόλουθο: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστήριου Αθηνών του τρόπου και του τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου Δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο του τρόπου και του τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου μέσω της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό Ανακοίνωση δεσμευτικού εύρους τιμών μέσω της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης στο επενδυτικό κοινό Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς Λήξη Δημόσιας Προσφοράς Ανακοίνωση της ς Διάθεσης και κατανομή των Νέων Μετοχών Αποδέσμευση κεφαλαίων Ιδιωτών Επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς Επενδυτές. Έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών της διασποράς και της εισαγωγής των * μετοχών στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Πίστωση των μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων επενδυτών Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών *Τελεί υπό την αίρεση της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την ανωτέρω ημερομηνία, προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας. Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο. ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 6

38 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής «Διάθεσης») θα καθοριστεί από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 341/25 και το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Η Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της απόφασης 9/687/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 341/25, όπως ισχύουν, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της ς Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των προσφερόμενων μετοχών. Σε κάθε περίπτωση, η Διάθεσης θα καθορισθεί εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών. Κατά την περίοδο που προηγείται της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να προσδιορίσει, σύμφωνα με επαγγελματικά κριτήρια, την τιμή που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συνθήκες ζήτησης της αγοράς. Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του δεσμευτικού εύρους τιμών, εντός του οποίου θα υποβάλλουν τις προσφορές τους οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (βλ. σχετικά κατωτέρω), ακολουθήθηκε από το Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο η διαδικασία του Pre Marketing, συνεκτιμώντας τόσο τη χρηματιστηριακή συγκυρία όσο και την οικονομική θέση και τις προοπτικές της Εταιρείας. Η Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση μετοχών με Δημόσια Προσφορά. Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 8 της απόφασης 9/687/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος το οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η προσφορά, εκτός αν πρόκειται για το κατώτατο όριο του δεσμευτικού εύρους τιμών. Η Διάθεσης δεν μπορεί να υπερβαίνει την ανακοινωθείσα τελική τιμή διάθεσης για τους συμμετέχοντες στη διαδικασία του Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία «Βook Building»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς για το μέρος που αφορά στους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους, για τις προσφερόμενες με Δημόσια Προσφορά μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμών: Κατώτατη Εύρους Ανώτατη Εύρους 1,7 1,97 Το συνολικό ύψος της Δημόσιας Προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε , με βάση την ανώτατη τιμή ως ανωτέρω εύρους. Σε κάθε περίπτωση, η Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Διάθεσης βλέπε Κεφ «Διάθεσης Μετοχών με Δημόσια Προσφορά» του Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων επενδυτών θα πραγματοποιούνται μέσω του δικτύου στην ελληνική επικράτεια του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και των Αναδόχων: Alpha Bank A.E., Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία μέρα της Δημόσιας Προσφοράς.Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή έως μετοχές. Οι επενδυτές για να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά πρέπει να τηρούν ενεργό Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), προκειμένου να καταχωρηθούν οι μετοχές που θα αποκτήσουν. Ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή και ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών θα αναγράφονται στη σχετική αίτηση εγγραφής. Επίσης, οι επενδυτές πρέπει να ορίζουν το Χειριστή που επιθυμούν για τις μετοχές που θα τους κατανεμηθούν, συμπληρώνοντας τον κωδικό του αριθμό στην αίτηση εγγραφής. Στην περίπτωση κατά την οποία ο επενδυτής δεν επιθυμεί να ορίσει Χειριστή, στην αίτηση εγγραφής πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (εφεξής «Ε.Λ.Κ.Α.Τ.») (999), προκειμένου οι μετοχές του να μεταφερθούν στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας του, το χειρισμό του οποίου έχει η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Λ.Κ.Α.Τ. Συνιστάται πάντως στους επενδυτές να ορίζουν Χειριστή στην αίτηση εγγραφής και να αποφεύγουν τη μεταφορά των μετοχών τους στον Ειδικό Λογαριασμό, προκειμένου να μπορούν, αμέσως μετά την έναρξη της διαπραγμάτευσης, να διενεργούν πράξεις επί των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν. Εφιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι αν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο Κωδικός Αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο Αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο Κωδικός Αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών. Εάν μετά το πέρας τους Δημόσιας Προσφοράς διαπιστώνονται περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.A.T. ή και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου ή διαπιστωθούν από τους Αναδόχους μεθοδεύσεις των επενδυτών για την επίτευξη πολλαπλών εγγραφών, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη του Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύσουν οι σχετικοί, με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών, περιορισμοί. Οι επενδυτές δεν βαρύνονται με κόστη και φόρους για τη μεταβίβαση των προσφερόμενων μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιών. Ο αριθμός των μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης. Μονάδα διαπραγμάτευσης είναι ο τίτλος της μίας (1) μετοχής. Οι μετοχές της έκδοσης είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που δεν αναληφθεί το σύνολο των προσφερόμενων με Δημόσια Προσφορά μετοχών από το επενδυτικό κοινό, οι Ανάδοχοι δεν υποχρεούνται να αγοράσουν τις αδιάθετες μετοχές. Οι Ανάδοχοι έχουν αναλάβει μόνο τη διάθεση των μετοχών στο επενδυτικό κοινό. Ιδιώτες Επενδυτές: Οι αιτήσεις εγγραφής των ιδιωτών επενδυτών θα υποβάλλονται στα καταστήματα στην ελληνική επικράτεια του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου NBG Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ. και των Αναδόχων: Alpha Bank A.E., Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Γενική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., AXIA VENTURES GROUP LTD, EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς με την υποβολή σχετικής αίτησης εγγραφής είτε απευθείας από τους Ιδιώτες Επενδυτές είτε μέσω των Χειριστών τους. Για τη συμμετοχή τους στη Δημόσια Προσφορά, οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα πρέπει προσέρχονται στα καταστήματα των Αναδόχων ή στους Χειριστές τους, προσκομίζοντας το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριό τους, τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους και την εκτύπωση των στοιχείων του Σ.Α.Τ. που αφορούν στη Μερίδα Επενδυτή και το Λογαριασμού Αξιών τους. Εάν δεν τηρούν λογαριασμό καταθέσεων, θα πρέπει επιπροσθέτως να προσκομίζουν και το πλέον πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμά τους. Οι ενδιαφερόμενοι Ιδιώτες Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών. Η αξία της συμμετοχής για τους Ιδιώτες Επενδυτές ορίζεται ως ο αριθμός των αιτούμενων μετοχών επί την ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους που θα ανακοινωθεί. Αιτήσεις συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών γίνονται δεκτές εφόσον έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της αξίας της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευτεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του Ιδιώτη Επενδυτή ή σε λογαριασμούς του άϋλων τίτλων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 7

39 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της Ζώνης Α, όπως αυτή ορίζεται στην Π.Δ.Τ.Ε./ 2524/ (εφεξής «Ζώνη Α»), είτε, τέλος, έχει δεσμευτεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (reverse repo) κεντρικών κυβερνήσεων των χωρών της Ζώνης Α. Η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή ή με τη δέσμευση άλλων αξιογράφων ή αξιών, όπως μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενεχύρου επί αξιογράφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνο εφόσον οι Ιδιώτες Επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται. Για τις αιτήσεις συμμετοχής των Ιδιωτών Επενδυτών, οι Ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 3/46/ «Κανονισμός Αναδοχών» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να διασφαλίζουν την πραγματική καταβολή του χρηματικού ποσού με το οποίο οι Ιδιώτες Επενδυτές συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά. Σύμφωνα με την απόφαση 9/687/ του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το ποσοστό μετοχών που θα κατανεμηθεί στους Ιδιώτες Επενδυτές θα είναι τουλάχιστον ίσο με το 3% του συνόλου των μετοχών που προσφέρονται με Δημόσια Προσφορά. Κατά την κατανομή των προσφερόμενων με Δημόσια Προσφορά μετοχών στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά έως 1.24 μετοχές («κατά προτεραιότητα όριο»), εφόσον τελικά κατανεμηθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία το 3% της Δημόσιας Προσφοράς. Το κατά προτεραιότητα όριο δύναται να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη Δημόσια Προσφορά με μείωση του ανά επενδυτή κατανεμόμενου αριθμού μετοχών. Ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς θα ενημερώσει, μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το επενδυτικό κοινό για το κατά προτεραιότητα όριο της τελικής κατανομής. Αν μετά την ικανοποίηση των κατά προτεραιότητα εγγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραμένουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους Ιδιώτες Επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο του τελικά διαμορφωμένου κατά προτεραιότητα ορίου, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της εγγραφής τους. Αν μετά την ανωτέρω κατανομή παραμένουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον μονάδα διαπραγμάτευσης στους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα τμήματα της εγγραφής τους. Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της έκδοσης, θα κατανεμηθεί στους Ιδιώτες Επενδυτές το 1% των μετοχών που ενεγράφησαν. Ειδικοί Επενδυτές: Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 16:), οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές. Για τις αιτήσεις συμμετοχής που θα υποβάλλουν Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών, οι Ανάδοχοι είναι υπεύθυνοι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης 3/46/ «Κανονισμός Αναδοχών» της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, να διασφαλίζουν την πραγματική καταβολή του χρηματικού ποσού με το οποίο οι Ειδικοί Επενδυτές συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά. Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς, θα κατανεμηθούν στους Ειδικούς Επενδυτές το 1% των μετοχών για τις οποίες ενεγράφησαν. Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των μετοχών παρέχονται στο κεφάλαιο 4.2 «Πληροφορίες Σχετικά με τις Κινητές Αξίες που Εισάγονται προς Διαπραγμάτευση», 4.3 «Στοιχεία Προσφοράς» και στο Κεφ. 4.6 «Πληροφορίες Σχετικά με την Αναδοχή» του Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά. ΟΤΕ Α.Ε. Δελτίο Τύπου Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγου εξαετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 7 εκατ. Ευρώ. Το κουπόνι διαμορφώθηκε σε 3,5% ετησίως, το οποίο είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και αντανακλά την εμπιστοσύνη των αγορών στη στρατηγική της εταιρείας και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε σημαντικά, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 2,5 δισ. Ευρώ. Από το συνολικό ύψος του ομολόγου 7 εκατ. Ευρώ, ποσό περίπου 5 εκατ. Ευρώ προέρχεται από ομολογιούχους οι οποίοι δήλωσαν πρόθεση να παραδώσουν ομόλογα λήξεως Φεβρουαρίου 215 και Μαΐου 216 προκειμένου να συμμετάσχουν στη νέα έκδοση. Η έκδοση αυτή εντάσσεται στο πολυεπίπεδο στρατηγικό πλάνο αναχρηματοδότησης του δανεισμού του ΟΤΕ που υλοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης και επαναγοράς ομολόγων, ο ΟΤΕ θα επιτύχει την περαιτέρω μείωση του κόστους δανεισμού του, καθώς και την επιμήκυνση της λήξης των δανειακών του υποχρεώσεων και τη βέλτιστη κατανομή τους σε βάθος χρόνου. Η σημαντική αυτή επιτυχία συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής του OTE, που περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις προς όφελος των πελατών του και της χώρας. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά με την έκδοση του ομολόγου: «Αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στην Ελλάδα και στον ΟΤΕ. Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα του ΟΤΕ αποτελεί αναγνώριση για τη στρατηγική μας, αλλά και τις προοπτικές της Ελληνικής οικονομίας η οποία ανακάμπτει». Το νέο ομόλογο θα εκδοθεί από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων. Το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 1 Ιουλίου 214. Την έκδοση του ομολόγου ανέλαβαν από κοινού ως joint bookrunners οι τράπεζες Deutsche Bank και Morgan Stanley και ως Co-Managers οι τράπεζες Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Eurobank Ergasias και Τράπεζα Πειραιώς. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ/ΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΟΤΕ - Τηλ.: Fax Ε-mail: Γραφείο Τύπου-Δ/νση Εταιρικής Επικοινωνίας ΟΤΕ, Τηλ , Fax , ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/27 [άρθρο 3, παρ. 1 (ιστ), (ββ), και άρθρο 21)], την Απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το άρθρο 13 του Ν. 334/25 και την Απόφαση 3/347/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η νέα έκδοση δεν απευθύνεται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό εντός της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελλάδα). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στη νέα έκδοση συνιστούν «δημόσια προσφορά κινητών αξιών», κατά την έννοια του ελληνικού νόμου 341/25, για την αγορά, πώληση ή ανταλλαγή ή άλλως για την επένδυση σε κινητές αξίες στην ελληνική επικράτεια. Αντίστοιχα, ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε οποιαδήποτε άλλα έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στη νέα έκδοση έχουν υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθούν στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προς έγκριση δυνάμει αυτών των νόμων. Οποιαδήποτε έγγραφα ή έτερο υλικό που αφορούν στη νέα έκδοση δύνανται να διανεμηθούν, παραδοθούν ή άλλως διατεθούν στην ελληνική επικράτεια μόνο σε «ειδικούς επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2 του ελληνικού νόμου 341/25, ενεργούντων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό πελατών τους που και αυτοί είναι ειδικοί επενδυτές. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία όπου αυτό θα ήταν παράνομο. Το νέο ομόλογο καθώς και η εγγύηση επ'αυτού δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώριση και δε θα εισαχθεί σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία και ούτε ο ΟΤΕ ούτε η OTE PLC σκοπεύουν να προχωρήσουν σε δημόσια προσφορά κινητών αξιών σε οποιαδήποτε από αυτές τις δικαιοδοσίες. Συγκεκριμένα, οι κινητές αξίες του ΟΤΕ ή της ΟΤΕ PLC δεν έχουν εισαχθεί προς καταχώρηση ούτε θα εισαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου των Η.Π.Α. περί κινητών αξιών του 1933 (U.S. Securities Act of 1933) όπως ισχύει (ο Νόμος περί Κινητών Αξιών), και το νέο ομόλογο καθώς και η εγγύηση επ' αυτού, δεν θα αποτελέσει αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή αντικείμενο προσφοράς, πώλησης ή παράδοσης προς, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 8

40 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. για λογαριασμό, ή σε όφελος προσώπων στις Η.Π.Α (όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών), εκτός εάν εμπίπτουν σε κάποια εξαίρεση ή σε κάποια συναλλαγή, η οποία δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρησης του Νόμου περί Κινητών Αξιών και τελούν σε συμμόρφωση με οποιονδήποτε εφαρμοστέο πολιτειακό νόμο περί κινητών αξιών. EUROBANK PROPERTIES A.Ε.Ε.Α.Π. Ανακοίνωση Η Εταιρεία Eurobank Properties A.Ε.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) ανακοινώνει σύμφωνα με το Ν. 3556/27 και το Ν. 334/25 σε συνδυασμό με την απόφαση 1/434/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μετά από σχετική γνωστοποίηση που έλαβε σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 334/25, ότι ο Προϊστάμενος του Λογιστηρίου της κ. Ευάγγελος Τέντης προέβη στις 4/7/214 σε πώληση 416 κοινών μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ Μ. Ι. ΜΑΪΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 21/7/214 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11. π.μ. στην Κηφισιά Αττικής, στην οδό Καβαλιεράτου Τάκη 7, από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, αίθουσα συνεδριάσεων με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Έγκριση από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της νέας συμφωνίας αναδιάρθρωσης, (RestructuringDeed 214) (RestructuringDeed, εφεξής αναφερόμενη ως η «Συμφωνία Αναδιάρθρωσης - RestructuringDeed 214») και των περιεχόμενων σε αυτήν όρων. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, για τη διενέργεια κάθε πράξης που θα απαιτηθεί, για την υλοποίηση της αναδιάρθρωσης. 2. Έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους 1 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3156/23 και Κ.Ν. 219/192 και με τους όρους που προβλέπει η νέα Συμφωνία Αναδιάρθρωσης - RestructuringDeed 214, για την χρηματοδότηση αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην έκδοση του προγράμματος του WorkingCapital Ομολογιακού Δανείου ( Working Capital Bond Programme ) και στη σύναψη της Σύμβασης Κάλυψης του WorkingCapital Ομολογιακού Δανείου («Working Capital Subscription Facility Agreement ). 3. Tροποποίηση των όρων του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 16.. Ευρώ πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («SuperSenior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17 Δεκεμβρίου 21 και 27 Μαίου 211 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26 Σεπτεμβρίου 211 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην έκδοση Τροποποιημένου και Αναδιατυπωμένου προγράμματος του Super Senior Ομολογιακού Δανείου (Amended and Restated Super Senior Bond Programme), και στην σύναψη τροποποιητικής Πρόσθετης Σύμβασης αυτού («Supplemental Agreement of the Super Senior Bond Programme»). 4. Tροποποίηση των όρων του εμπραγμάτως εξασφαλισθέντος κοινού ομολογιακού δανείου ύψους Ευρώ πλέον τόκων PIK Ευρώ (ήτοι συνολικό ποσό ( Ευρώ Ευρώ τόκοι PIK =) Ευρώ) και Δολαρίων ΗΠΑ πλέον τόκων PIK Δολαρίων ΗΠΑ (ήτοι συνολικό ποσό ( Δολαρίων ΗΠΑ + τόκοι PIK Δολαρίων ΗΠΑ=) Δολαρίων ΗΠΑ) αντίστοιχα, πλέον συμβατικών τόκων, εξόδων και τυχόν άλλων απαιτήσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εν λόγω ομολογιακό δάνειο («Senior Ομολογιακό Δάνειο») που εκδόθηκε δυνάμει των από 17 Δεκεμβρίου 21 και 27 Μαίου 211 αποφάσεων Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και των από 26 Σεπτεμβρίου 211 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να διαπραγματευθεί τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου και να προβεί στην έκδοση Τροποποιημένου και Αναδιατυπωμένου προγράμματος του Senior Ομολογιακού Δανείου (Amended and Restated Senior Bond Programme), και στην σύναψη τροποποιητικής Πρόσθετης Σύμβασης αυτού («Supplemental Agreement of the Senior Bond Programme»). 5. Σύναψη Τροποποιημένης και Αναδιατυπωμένης Σύμβασης Κάλυψης τωνsupersenior και Senior Ομολογιακών Προγραμμάτων (Αmended and Restated Super Senior and Senior Bond Subscription Agreement) η οποία θα προσαρτάται στην τροποποιητική Πρόσθετη σύμβαση της Σύμβασης Κάλυψης (SupplementalAgreementtotheSuperSeniorBondandSeniorBondSubscriptionFacilityAgreement) για τα SuperSenior και Senior Ομολογιακά Δάνεια. 6. Σύναψη Τροποποιημένης και Αναδιατυπωμένης Συμφωνίας Δανειστών (η «Amended and Restated Intercreditor Agreement ) οποία θα προσαρτάται στην Πρόσθετη τροποποιητική Πρόσθετη Σύμβαση της Συμφωνίας Δανειστών (εφ' εξής η «SupplementalAgreementtothe Intercreditor Agreement») η οποία θα υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας και των εκεί αναφερόμενων συμβαλλομένων δανειστών. 7. Παροχή οιασδήποτε απαραίτητης περαιτέρω εγκρίσεως, σχετικά με την υλοποίηση των όρων της Συμφωνίας Αναδιάρθρωσης - RestructuringDeed Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ - Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 16η Ιουλίου 214 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 21ης Ιουλίου 214 και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση, σχετικά με την μετοχική ιδιότητα, πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 18η Ιουλίου 214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας, θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση, μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28Α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου, ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Πληροφορίες, σχετικά με την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω internet και για την ψηφοφορία με ηλεκτρονική ή ταχυδρομική αλληλογραφία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( μαζί με τα ψηφοδέλτια για την εξ' αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία. Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο προηγούμενος περιορισμός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 9

41 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων, ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία ομοίως εγγράφως, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου, το οποίο μπορεί επίσης να ζητηθεί από το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας (τηλ ). Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας, στη διεύθυνση Καβαλιεράτου Τάκη 7, Κηφισιά Αττικής, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και παραλαβής του από την Εταιρεία καλώντας το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Εταιρείας στο τηλ Γ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 2, 2α,4 και 5 - (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι τη 6η Ιουλίου 214 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση, ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 8 Ιουλίου 214, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση, ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 15η Ιουλίου 214 ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική, ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 14η Ιουλίου 214 δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 15 Ιουλίου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι τις 15 Ιουλίου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα (Ε.Χ.Α.Ε) και Εταιρείας. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων ή σχολίων του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης και των τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( και θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας (Καβαλιεράτου Τάκη 7, Κηφισιά Αττικής). Ε. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 22/7/214, ημέρα Τρίτη και ώρα 14. στο Χαλάνδρι, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας, Βασ. Γεωργίου 3 τ.κ Χαλάνδρι, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των εξής θεμάτων ημερήσιας διάταξης: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 1) α) Παροχή συναίνεσης για την τροποποίηση των Όρων της από 9/9/28 σύμβασης υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών» το οποίο συνομολογήθηκε μεταξύ της εταιρείας μας (με την ιδιότητα του Εκδότη) και της αλλοδαπής τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία HSBC BANK plc. (με την ιδιότητα του Διοργανωτή-Διαχειριστή-Αναδόχου-Εκπροσώπου) και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τους όρους, το περιεχόμενο και την υπογραφή της τροποποιητικής σύμβασης και β) Έγκριση της από 12/9/213 πρόσθετης πράξης η οποία υπεγράφη μεταξύ της εταιρείας μας και της HSBC BANK plc. και τροποποίησε την ως άνω από 9/9/28 σύμβαση υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα Εκδόσεως μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Διαθέσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων δανειστών». 2) Παροχή πρόσθετων εξασφαλίσεων σε ασφάλεια ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ 49.. εκδόσεως της Εταιρείας. 3) Τροποποίηση του άρθρου 4 του καταστατικού της εταιρίας για συμπλήρωση του σκοπού της. 4) Λοιπές Ανακοινώσεις. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο αρχείο του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης» (ΕΧΑΕ) (πρώην Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα, ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία αυτού. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 17/7/214 (Ημερομηνία Καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και η έγγραφη βεβαίωση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 19/7/214., ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 1

42 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη Ημερομηνία Καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του Κ.Ν.219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει το μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσοτέρους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία,πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία θα καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 3, Χαλάνδρι,Τ.Κ ος όροφος, ή αποστέλλεται στο fax: τρείς (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: , κα. Όρκουλα Ιωάννα. Κάθε μετοχή εκδόσεως της Εταιρείας ενσωματώνει δικαίωμα μιας ψήφου. Το Καταστατικό της Εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του Κ.Ν. 219/192, όπως ισχύει σήμερα, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της ότι τα δικαιώματα αυτών, που αναφέρονται στις παρ.2,2α,4 και 5 του άρθρου 39 του ιδίου Νόμου έχουν ως εξής: (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερησία διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 7/7/214, δηλ. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 9/7/214, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 Κ.Ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ.3 του Κ.Ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 16/7/214. ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 15/7/214. δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 16/7/214. δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Eπίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στην Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι τις 16/7/214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικούς δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (κείμενο πρόσκλησης για σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός μετοχών της Εταιρείας και των αντίστοιχων δικαιωμάτων ψήφου, σχόλια του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και έντυπο διορισμού αντιπροσώπου αναρτώνται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Αντίγραφα των παραπάνω εγγράφων θα διατίθεται στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, στη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου 3, Χαλάνδρι Τ.Κ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 11

43 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 24/7/214, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14. μμ, στο ξενοδοχείο CENTRAL, που βρίσκεται επί της οδού Απόλλωνος αριθ. 21, στον Δήμο Αθηναίων, στην συνοικία Πλάκα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων: Θέμα 1ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε υφιστάμενης κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Εταιρείας, με σκοπό το συμψηφισμό σωρευτικών ζημιών ή/και το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κ.Ν. 219/192, ως ισχύει, και παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίηση αυτής της μείωσης. Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας. Θέμα 2ο: Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση χρηματικών απαιτήσεων εκ τραπεζικού δανεισμού, την καταβολή μετρητών από έναν ή περισσότερους ενδιαφερόμενους στρατηγικούς επενδυτές, την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων της αύξησης, την υλοποίησή της και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού. Θέμα 3ο: Έκδοση ενός ή περισσοτέρων κοινών εμπραγμάτως εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι εκατό πέντε εκατομμυρίων Ευρώ ( 15..,), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/23. Παροχή εξουσιοδοτήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων και τη σύναψη των ανωτέρω ομολογιακών δανείων. Θέμα 4ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα 5ο: Διάφορα θέματα - Ανακοινώσεις. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 12η Αυγούστου 214, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:μμ στον ίδιο χώρο χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης και η τυχόν Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 1η Σεπτεμβρίου 214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:μμ στον ίδιο χώρο. Σύμφωνα με το άρθρ. 26 παρ. 2β του Κ.Ν. 219/192 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3884/21 και ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του συστήματος άυλων τίτλων που διαχειρίζεται η εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Κάθε μετοχή ενσωματώνει δικαίωμα μίας ψήφου. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της (ημερομηνία καταγραφής) δηλ. της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24 Ιουλίου 214 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης στις 12 Αυγούστου 214 (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της , δηλ. την τέταρτη (4η) ημέρα πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης) στις 1 Σεπτεμβρίου 214, η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την , δηλ. την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω αναγραφόμενη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28 α του Κ.Ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Το πλήρες κείμενο των εγγράφων και των σχολίων του ΔΣ που προβλέπονται στις περιπτώσεις γ' και δ' της παρ. 3 του άρθρου 27 του K.N. 219/192 θα διατίθεται και σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας στη διεύθυνση Ναυάρχου Νικοδήμου 3, ΤΚ 1556, Αθήνα (Υπεύθυνη: κα Ανδρομάχη Παπατόλη, τηλ: ). Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 219/192 (πλήρες κείμενο Πρόσκλησης σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ημερομηνία της Πρόσκλησης, έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στην Γενική Συνέλευση, και τα σχόλια του ΔΣ για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης, έντυπο διορισμού αντιπροσώπου) διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( ενώ μπορούν να αποσταλούν και ταχυδρομικώς χωρίς χρέωση σε κάθε μέτοχο που το ζητεί. ΑΛΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25/7/214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12. μ.μ., και σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 8η Αυγούστου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12. μ., στα γραφεία της εταιρείας, στον Ασπρόπυργο Αττικής, Θέση Κύριλλο, Τ.Κ.193, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του θέματος της ημερησίας διατάξεως: Τροποποίηση του άρθρου 4 «Σκοπός» της εταιρείας, με επέκταση του αντικειμένου και των δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ. ν. 219/192, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 3 του ν. 3884/21, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ. Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την 2η Ιουλίου 214 (ημερομηνία καταγραφής), ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της 25ης Ιουλίου 214, και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 22α Ιουλίου 214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Για την Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης Αυγούστου 214 (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης), ήτοι της τέταρτης (4ης) ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α' Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 5η Αυγούστου 214, ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από την συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 12

44 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 9η Ιουλίου 214 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 11η Ιουλίου 214, δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 18η Ιουλίου 214, ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 17η Ιουλίου 214, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 19η Ιουλίου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία μέχρι την 19η Ιουλίου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας. Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ. Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η Εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Ταμείο της Εταιρείας στη θέση Κύριλλο του Δήμου Ασπροπύργου Αττικής ( έξοδος 4 Αττικής Οδού), ή αποστέλλεται στο fax: τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρεία, καλώντας στο τηλέφωνο: Το καταστατικό της εταιρείας δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς την φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της ή την δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία. Δ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ.3 του Κ.Ν 219/192 διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας ( πλήρες κείμενο των τυχόν εγγράφων και σχεδίων αποφάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ.3, περ. γ & δ του Κ.Ν 219/192 θα διατίθενται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία του τμήματος Μετόχων της Εταιρείας στην διεύθυνση: Θέση Κύριλλο Ασπρόπυργος Τ.Κ:193. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 25/7/214 ημέρα Παρασκευή και ώρα 1. π.μ., στα γραφεία της εταιρείας (αίθουσα ισογείου) στο Μαρούσι Πάρνωνος 3, με τα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διατάξεως και ανατίθεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στις κατά νόμο δημοσιεύσεις και γνωστοποιήσεις για τη συμμετοχή των κ.κ. Μετόχων οι οποίοι, προκειμένου να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω οριζόμενα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ: ΘΕΜΑ 1ο: Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας μέσω της έκδοσης Προνομιούχων Μετοχών άνευ Ψήφου (ΠΑΨ) Σειράς Β, μέχρι του συνολικού ποσού των 2..1,, οι οποίες δεν θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Οι ειδικότεροι όροι της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έχουν ως εξής: - Ορισμός της τιμής έκδοσης εκάστης εκ των νέων ΠΑΨ Σειράς Β στο ποσό των,7 ανά μετοχή. - Ορισμός του προνομίου των ΠΑΨ Σειράς Β έναντι των κοινών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 13

45 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. μετοχών, μόνο ως προς την προνομιακή απόδοση του καταβληθέντος από τους κατόχους των προνομιούχων μετοχών κεφαλαίου από το προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τούτων στα υπέρ το άρτιο ποσά που τυχόν καταβληθούν. - Παροχή στους κατόχους των ΠΑΨ Σειράς Β του δικαιώματος μετατροπής αυτών σε κοινές μετά ψήφου μετοχές, οποτεδήποτε εντός του χρονικού διαστήματος πέντε ετών από την έκδοση τους και με σχέση μετατροπής 1:1. - Υποχρεωτική μετατροπή των ΠΑΨ Σειράς Β σε κοινές μετά ψήφου μετοχές στο τέλος της πενταετίας από την έκδοση τους. - Διάθεση των ΠΑΨ Σειράς Β με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, ως ακολούθως: α) για ποσό 97.,5 υπέρ του μετόχου της Εταιρείας Doson Investments Company, με εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων ταμειακών διευκολύνσεων που έχει ήδη καταβάλει η τελευταία προς την Εταιρεία, β) για το ποσό των 19.3.,5 υπέρ της εταιρείας Doson Investments Company με καταβολή μετρητών. ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. της εταιρείας προκειμένου να λάβει όλες τις αποφάσεις και προβεί σε όλες τις ενέργειες που τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της προτεινόμενης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρεία. ΘΕΜΑ 3ο: Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 2β και 28α του Κ.Ν. 219/192, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 5 του νόμου 3884/21 και ισχύουν, η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα: Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας δικαιούται να συμμετάσχει και να ψηφίσει είτε αυτοπροσώπως, είτε με αντιπρόσωπο, όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η "Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε." (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρείας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία της Ε.Χ.Α.Ε. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται στις , ήτοι κατά την έναρξη της πέμπτης (5ης) ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο στις , ήτοι την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρείας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνο όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την ως άνω ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του άρθρου 28α του ΚΝ 219/192, οι μέτοχοι μετέχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην Ημερομηνία Καταγραφής και στη Γενική Συνέλευση. Η εξ αποστάσεως συμμετοχή των μετόχων στην ψηφοφορία δεν είναι δυνατή. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη απόφασης επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε Επαναληπτική Συνέλευση την 8η Αυγούστου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1. π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, Πάρνωνος 3, Μαρούσι, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία ούτε στην ως άνω Επαναληπτική Συνέλευση και εξ αυτού του λόγου δεν καταστεί δυνατή η λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας θα συνέλθει σε δεύτερη Επαναληπτική Συνέλευση την 22η Αυγούστου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 1..πμ. στην έδρα της Εταιρείας στον ίδιο ως άνω χώρο. Σημειώνεται ότι δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση για τις Επαναληπτικές Συνελεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του κ.ν.219/192, όπως ισχύει. Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 8ης Αυγούστου 214 και 22ης Αυγούστου 214 μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋπο. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης Αυγούστου 214 για την Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξη της 18ης Αυγούστου 214 για τη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Α και Β, αντίστοιχα, επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (Ημερομηνία Καταγραφής Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων) και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης, ήτοι την 5ης Αυγούστου 214 και την 19ης Αυγούστου 214 αντίστοιχα. Σχετικά με την πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας και την εκπροσώπηση των νομικών προσώπων μετόχων στη συνέλευση, ισχύουν οι ανωτέρω προθεσμίες που αναφέρονται για την πρώτη συνεδρίαση της συνέλευσης. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ - (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 1η Ιουλίου 214 δηλ. δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 12 Ιουλίου 214 δηλ. δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρείας (ιδ. κατωτέρω), μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την , ήτοι έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την , δηλ. επτά (7) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της εταιρείας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη γενική συνέλευση, τα ποσά που κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή τους διευθυντές της εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της εταιρείας με αυτούς. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρεία μέχρι την , δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 14

46 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και εταιρείας. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ - Ο μέτοχος συμμετέχει στην Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα, ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρείας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρεία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρείας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Η εταιρεία έχει καταστήσει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της το έντυπο που χρησιμοποιεί για το διορισμό αντιπροσώπου. Το εν λόγω έντυπο κατατίθεται συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το μέτοχο στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Πάρνωνος 3, Μαρούσι Αττικής ή αποστέλλεται τηλεομοιοτυπικώς στο fax: (υπόψη Υπεύθυνου Εξυπηρέτησης Μετόχων κ. Μαριάτα Φιφλή) τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρεία, καλώντας στα τηλέφωνα: ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ και δ του κ.ν. 219/192 θα διατίθεται σε έγχαρτη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρείας. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρείας ( ATTICA Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 28/7/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:, στην έδρα της Εταιρίας, Λεωφ. Συγγρού αρ και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα, στον 1ο όροφο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μέχρι ποσού Ευρώ 5 εκατομμυρίων με ομολογίες μετατρέψιμες σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας με ιδιωτική τοποθέτηση. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 του κ.ν. 219/192 για την περαιτέρω διαπραγμάτευση και εξειδίκευση των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: α) της διάρκειας του δανείου, β) του ποσού του δανείου, γ) του εύρους του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές δ) του χρόνου και της μεθόδου άσκησης του δικαιώματος μετατροπής και ε) όλων των λοιπών απαιτούμενων όρων ώστε να υλοποιηθεί η έκδοση και τυχόν μετατροπή τους σε νέες μετοχές της Εταιρίας καθώς και η εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων στην έκδοση του ως άνω Ομολογιακού Δανείου μετατρέψιμου σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του Νόμου απαρτίας για την λήψη απόφασης επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης, η τυχόν Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 8η Αυγούστου 214, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17: στον ίδιο χώρο, και η τυχόν Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα συνέλθει την 27η Αυγούστου 214, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17. στον ίδιο χώρο, με τα ίδια θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σύμφωνα με το κ.ν. 219/192 όπως ισχύει, η Εταιρία ενημερώνει τους μετόχους της για τα ακόλουθα: Α. Δικαίωμα συμμετοχής - Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση και σε οποιαδήποτε τυχόν Επαναληπτική αυτής, δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της Εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23ης Ιουλίου 214 (ημερομηνία καταγραφής) ήτοι της πέμπτης ημέρας πριν από την ημέρα συνεδρίασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουλίου 214 και η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο στις 25 Ιουλίου 214 ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη Συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την Α Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 4ης Αυγούστου 214, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 5η Αυγούστου 214, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Για την Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της 23ης Αυγούστου 214, ήτοι της τέταρτης ημέρας πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ημερομηνία καταγραφής Β Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης), η δε σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρία το αργότερο την 24η Αυγούστου 214, ήτοι την τρίτη ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης. Έναντι της Εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του αρ. 28α του κ.ν. 219/192 όπως ισχύει, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδεια αυτής. Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων δεν προϋποθέτει τη δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει τη δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. Β. Δικαιώματα Μειοψηφίας Μετόχων - (α) Μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν με αίτηση που υποβάλλουν προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη, ήτοι έως 13 Ιουλίου 214. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 15

47 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη, στις 15 Ιουλίου 214, δηλ. δεκατρείς (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, το αργότερο μέχρι την 22α Ιουλίου 214, δηλαδή έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι την 21η Ιουλίου 214, δηλ. επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 22 Ιουλίου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της Eταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της Eταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτά. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά (κ.ν. 219/192, άρθρο 39 παρ.4). (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην Εταιρία μέχρι τις 22 Ιουλίου 214, δηλ. πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από τον φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της μετοχικής ιδιότητας με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρίας. Γ. Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου - Ο μέτοχος συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση και ψηφίζει είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στη Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός που μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευομένου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος είναι: (α) μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, (β) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (γ) υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της Εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της Εταιρίας, (δ) σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην Εταιρία με τον ίδιο τύπο, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 28ης Ιουλίου 214, ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως έως την 25η Ιουλίου 214, για την τυχόν Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 5η Αυγούστου 214 και για την τυχόν Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έως την 24η Αυγούστου 214. Η Εταιρία διαθέτει στην ιστοσελίδα της ( το έντυπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον διορισμό αντιπροσώπου. Το έντυπο αυτό κατατίθεται συμπληρωμένο και δεόντως υπογεγραμμένο από τον μέτοχο στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Eταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού αρ και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα ή αποστέλλεται στο fax: εντός των ανωτέρω προθεσμιών. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία, καλώντας στο τηλέφωνο: Δεν παρέχεται η δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος ψήφου με αλληλογραφία ή με ηλεκτρονικά μέσα. Δ. Διαθέσιμα έγγραφα & πληροφορίες - Το κείμενο της Πρόσκλησης για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας ( καθώς και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ( Επίσης είναι διαθέσιμες στην ανωτέρω ιστοσελίδα της Εταιρίας και οι λοιπές πληροφορίες και στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. Τα κείμενα των πληροφοριών και στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192 διατίθενται και σε έγχαρτη μορφή από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού αρ και Τορβά αρ. 3 στην Αθήνα. ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 28/7/214, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11η πρωινή, στα γραφεία της εταιρίας, στη Λεωφόρο Κηφισίας αρ.14, στο Μαρούσι Αττικής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία οι κ.κ. μέτοχοι καλούνται με την παρούσα πρόσκληση σε Α Επαναληπτική Γενική Συνέλευση την , ημέρα Παρασκευή και ώρα 11η πρωινή και σε Β' επαναληπτική Γενική Συνέλευση , ημέρα Τρίτη και ώρα 11η πρωινή, αμφότερες στον ίδιο τόπο, χωρίς τη δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Θέμα 1ο : Υποβολή για έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 213, (ατομικών και ενοποιημένων), σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), μετά των επά αυτών Εκθέσεων απολογισμού του Διοικητικού Συμβουλίου και ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και έγκριση διαθέσεως των Αποτελεσμάτων της Χρήσεως 213, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 43α παρ.3 περ. δ του κ.ν.219/192. Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 213. Θέμα 3ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση 214 και καθορισμός της αμοιβής τους. Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του κ.ν. 219/2 όπως ισχύει, για παρασχεθείσες υπηρεσίες στην εταιρία για ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 16

48 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. τη χρήση 213 και προέγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 214. Θέμα 5ο: Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν.219/2, όπως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ., προκειμένου να μετέχουν στα Δ.Σ. ή στις Διευθύνσεις των εταιριών του ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Θέμα 6ο: Έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου και των συμφωνιών εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθ. 99 Πτχ Κωδ, σύμφωνα με την υπά αρ. 177/213 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης για την εταιρία. Θέμα 7ο: Έγκριση του επιχειρηματικού σχεδίου και των συμφωνιών εξυγίανσης στα πλαίσια του άρθ. 99 Πτχ Κωδ και σύμφωνα με την υπά αρ. 176/213 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης για τη θυγατρική εταιρία «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.». Θέμα 8ο: Έγκριση υπογραφής της εξυγιαντικής συμφωνίας της θυγατρικής «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» από την «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.», που περιλαμβάνει τη διαγραφή απαίτησης της τελευταίας, ύψους ,52. (λόγω της συμμετοχής της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε.» κατά 99,9% στη θυγατρική «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. και Σια Ο.Ε.» δεν θα προκύψει οικονομική επιβάρυνση από την διαγραφή της απαίτησης αυτής). Θέμα 9ο : Διάφορες ανακοινώσεις και ενημέρωση των μετόχων για τις πωλήσεις και την δραστηριότητα της θυγατρικής εταιρίας «Μπάμπης Βωβός-Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρία και Σία Ο.Ε.» καθώς επίσης ενημέρωση των μετόχων για την μη απορρόφησή της (λόγω της επικείμενης επικύρωσης της εξυγιαντικής συμφωνίας στα πλαίσια του άρθρου 99 ΠτχΚωδ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξυγίανσης). Σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ.2β και 28α του κ.ν.219/192, όπως τροποποιήθηκαν και προστέθηκαν αντιστοίχως με τα άρθρα 3 και 6 του ν.3884/21 και ισχύουν, η εταιρία ενημερώνει τους μετόχους για τα ακόλουθα : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Στην Τακτική Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετάσχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στα αρχεία της Συστήματος Αύλων Τίτλων που διαχειρίζεται η «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.» (Ε.Χ.Α.Ε.), στο οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες (μετοχές) της εταιρίας. Η απόδειξη της μετοχικής ιδιότητας γίνεται με την προσκόμιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή εναλλακτικά, με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της εταιρίας με τα αρχεία του εν λόγω φορέα. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής), και η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην εταιρία την τρίτη (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο την Στην Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση της 8ης Αυγούστου 214 και 19ης Αυγούστου 214 αντίστοιχα μπορούν να μετάσχουν μέτοχοι υπό τις ίδιες παραπάνω τυπικές προϋπο. Η ιδιότητα του μετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την (ημερομηνία καταγραφής Α Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης) και κατά την (ημερομηνία καταγραφής Β επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης). Η σχετική βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στη εταιρία το αργότερο την τρίτη ημέρα πριν τη συνεδρίαση της Α και Β επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι την και Έναντι της εταιρίας θεωρείται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση μόνον όποιος φέρει την ιδιότητα του μετόχου κατά την αντίστοιχη ημερομηνία καταγραφής. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις διατάξεις του άρθρου 28α του κ.ν. 219/192, ο εν λόγω μέτοχος μετέχει στη Γενική Συνέλευση μόνο μετά από άδειά της. Σημειώνεται ότι η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων (συμμετοχής και ψήφου) δεν προϋποθέτει την δέσμευση των μετοχών του δικαιούχου ούτε την τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας, η οποία περιορίζει την δυνατότητα πώλησης και μεταβίβασης αυτών κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην ημερομηνία καταγραφής και στην ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ Οι δικαιούχοι μέτοχοι μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίζουν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων. Κάθε μέτοχος μπορεί να διορίζει μέχρι τρεις (3) αντιπροσώπους. Νομικά πρόσωπα μετέχουν στην Γενική Συνέλευση ορίζοντας ως εκπροσώπους τους μέχρι τρία (3) φυσικά πρόσωπα. Ωστόσο, αν ο μέτοχος κατέχει μετοχές της εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αξιών, ο περιορισμός αυτός δεν εμποδίζει τον εν λόγω μέτοχο να ορίζει διαφορετικούς αντιπροσώπους για τις μετοχές που εμφανίζονται στον κάθε λογαριασμό αξιών σε σχέση με τη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Ο αντιπρόσωπος μετόχου υποχρεούται να γνωστοποιεί στην εταιρία, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συγκεκριμένο γεγονός, το οποίο μπορεί να είναι χρήσιμο στους μετόχους για την αξιολόγηση του κινδύνου να εξυπηρετήσει ο αντιπρόσωπος άλλα συμφέροντα πλην των συμφερόντων του αντιπροσωπευόμενου μετόχου. Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου, μπορεί να προκύπτει σύγκρουση συμφερόντων ιδίως όταν ο αντιπρόσωπος: α) είναι μέτοχος που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή είναι άλλο νομικό πρόσωπο ή οντότητα η οποία ελέγχεται από το μέτοχο αυτόν, β) είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή της εν γένει διοίκησης της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, γ) είναι υπάλληλος ή ορκωτός ελεγκτής της εταιρίας ή μετόχου που ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου ή οντότητας που ελέγχεται από μέτοχο, ο οποίος ασκεί τον έλεγχο της εταιρίας, δ) είναι σύζυγος ή συγγενής πρώτου βαθμού με ένα από τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (γ). Ο διορισμός και η ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρία με τους ίδιους τύπους, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Έντυπο εξουσιοδότησης για το διορισμό αντιπροσώπου είναι διαθέσιμο στους κ.κ. Μετόχους στην ιστοσελίδα της εταιρίας και σε έγχαρτη μορφή από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.34, Ν. Ψυχικό ). Ο διορισμός και η ανάκληση του αντιπροσώπου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στα γραφεία της εταιρίας στην ανωτέρω διεύθυνση, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την Η ίδια προθεσμία ισχύει και για την Α και Β επαναληπτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την και , αντίστοιχα. Ο δικαιούχος μέτοχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την εταιρία, καλώντας στα τηλέφωνα: / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (α) Με αίτηση των μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης πρόσθετα θέματα, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία πρέπει να περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη συνοδεύεται από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη δημοσιοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως η προηγούμενη ημερήσια διάταξη δέκα τρεις (13) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των μετόχων στην ιστοσελίδα της εταιρίας, μαζί με την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους μετόχους κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192. (β) Με αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση των μετόχων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι την , σχέδια αποφάσεων για θέματα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη, αν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) ημέρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 17

49 ΕΤΟΣ 135ον, ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 127 ΤΡΙΤΗ, 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 214 ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ Χ.Α. την (γ) Μετά από αίτηση οποιουδήποτε μετόχου που υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση όλες τις απαιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υπο της εταιρίας, στο μέτρο που αυτές είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις μετόχων με το ίδιο περιεχόμενο. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της εταιρίας, ιδίως με την μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων. Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση τα ποσά, που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές της Εταιρίας καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύμβαση της Εταιρίας με αυτούς. Σε όλες τις ανωτέρω υπό γ) περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. (δ) Μετά από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν τον ένα πέμπτο (1/5) το καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υποβάλλεται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, ήτοι μέχρι την , το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Αντίστοιχες προθεσμίες για τυχόν άσκηση δικαιωμάτων μειοψηφίας των μετόχων ισχύουν και σε περίπτωση Επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων. Σε όλες τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη μετοχική τους ιδιότητα και τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώματος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί και η προσκόμιση βεβαίωσης από την Ε.Χ.Α.Ε. 4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Το πλήρες κείμενο των σχεδίων αποφάσεων και τυχόν εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 3 περιπτώσεις γ' και δ' του κ.ν. 219/192 θα διατίθενται στους μετόχους, κατόπιν αιτήσεώς τους σε έγγραφη μορφή στα γραφεία της έδρας της εταιρίας (Λ. Κηφισίας αρ.34, Ν. Ψυχικό). 5. ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 219/192, συμπεριλαμβανομένης της παρούσας πρόσκλησης, του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και των σχεδίων αποφάσεων για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της εταιρίας ( ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 4, ΣΕΛΙΔΑ 18

50 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Πλήθος Εισηγμένων Ομολογιών Ονομαστική αξία έκδοσης Σημερινό επιτόκιο Ημερ. λήξης Διάρκεια (έτη) Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Κοινό Προτιμησιακό Μον. Διαπρ. Ομολογιακά Δάνεια Επιχειρήσεων Κατωτ Ανωτ κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία Ελαχ έτους Μεγ έτους 4,15, /3/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) /7/ Α 8/7/ ,794, /7/ ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε. (Μετατρ. σε ΚΟ μτχ) /1/ Α 7/7/ ,82, /7/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Β (ΜΟΔ).85 23/8/ Α 8/7/ ,156, /7/ MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΕΙΡΑ Α (ΜΟΔ) 1. 23/8/ Α 8/7/ Σημειώσεις Εταιρικών Ομολόγων Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι). Οι τιµές συναλλαγών των οµολόγων υπολογίζονται ως ποσοστό επι τοις εκατό (%) της ονοµαστικής τους τιµής. Όλα τα οµόλογα έχουν Ονοµαστική Αξία εκπεφρασµένη σε Ευρώ (εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά). * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

51 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομ. αξία Σημερινό επιτόκιο Υπολογισμός Δεδουλευμένων Ημερ/νία Λήξης [1] Διάρκεια (έτη) Σημείωση Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος Μον. Διαπρ. Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Κατωτ Ανωτ κλεισ. Προηγ. Κλείσιμοημ/νία Αξία Συναλλαγών Τελευταία εντολή Αγορ./ Πώλ. Ημερομηνία 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,658,781, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 2,836,34, Πργμ/Πργμ 24/2/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-2,-1, 1,5, 1,..97 FLR Πργμ/36 1/8/ /2-1/8 1 ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-1,762-1, 3,, 1, Πργμ/Πργμ 17/4/ / ΟΕΔ-ΣΤΘ Χ-4, ,3 1, FLR Πργμ/36 23/7/ /1-23/7 1 ΟΕΔ-ΚΥΜ Χ-2,18-1, Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Ο Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή). Η Αξία Συναλλαγών υπολογίζεται ως (Τεµάχια) * (Ονοµαστική Τιµή) * (Τιµή %) + (Δεδουλευµένοι Τόκοι) Η Αξία του τρέχοντος τοκομεριδίου για τις εκδόσεις Ονομαστικής Αξίας,1 ευρώ, αναφέρεται σε Ονομαστική Αξία 1 ευρώ. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. [1] - Η Ημερομηνία Λήξης της τοκοφόρου περιόδου και η Ημερομηνία Πληρωμής του τοκομεριδίου. Ενότητα 5, 1/1

52 Ενότητα 5: Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Διαπραγματεύσιμα με τη Μέθοδο Εκφώνησης - Αντιφώνησης Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Ομόλογα σε Κυκλοφορία Νόμισμα / Ελάχιστη διαπργ. Ημερομηνία Πληρ. Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου Ομολογιακά Δάνεια Διεθνών Οργανισμών Σημείωση Προσ/μένο* Τοκ/ρίδιο Μονάδα διαπρ/σης Ημερ/νία Έκδοσης Διάρκεια (έτη) Σημερινό επιτόκιο Υ.Δ.Τ σε Ομόλογα Τελευταία τιμή προηγ. Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ.Ημερομηνία 1,, EUR / 1 21/ /7/ FLR 36 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ /4/27 Νομικών Προσώπων και Eταιρειών σε Συνάλλαγμα και Euro GBP / 1 1/ /12/ Ε.Κ.Τ.Ε. 13,746 GBP / 1 1/ /12/ Ε.Κ.Τ.Ε. σειρά /2/ Π 5/2/ Συναλλαγές σε τμχ Ελάχιστο ζωής Μέγιστο ζωής Σημειώσεις Ομολόγων Ελλ. Δημοσίου Υ.Δ.Τ: Υπολογισμός Δεδουλευμένων Τόκων. FLR (= Floating Interest Rate) Ομόλογο Μεταβλητού Επιτοκίου. Η ελάχιστη διαπραγματεύσιμη Ονομαστική Αξία για όλους τους Άυλους Τίτλους του Δημοσίου είναι τα 1 Ευρώ. * Προσ/μένο = Προσαρτημένο Ενότητα 5, 1/1

53 Ενότητα 5: Ομόλογα Διαπραγματεύσιμα στην Αγορά Αξιών Σταθερού Εισοδήματος Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών (ετήσιας διάρκειας) Πλήθος Εισηγμ. Ομολογιών Ονομαστική αξία Αρχικό Επιτόκιο Τρέχον Επιτόκιο Ετήσιος Τόκος Ημερομηνία Έκδοσης Σημείωση Ομόλογα Κρατικών Τραπεζών Μον. Διαπρ. Ετήσιες Ανανεώσεις Τελευτ. Εκφ. τοις μετρητοίς ( ) Αγορ. / Πώλ. 342, /1/25 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ Α 2,446 1, /5/28 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ ,787 1, /8/28 ΟΜΟΛΟΓΟ ΕΤΒΑ 1 6 Σημειώσεις Ομολόγων Οι ετήσιες ανανεώσεις των Ομολόγων ΕΤΒΑ είναι απαλλαγμένες των φόρων (καθαρά επιτόκια). Για τα ομόλογα έκδοσης μέχρι και 3/6/214 ο δεδουλευμένος τόκος έχει κεφαλαιοποιηθεί. Ενότητα 5, 1/1

54 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a ΣΤΑΔΙΟΥ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-326 (21) (21) (21) ARGUS STOCKBROKERS LTD a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΕΝΝΕΤΥ ΓΡ , ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) ATLANTIC SECURITIES LIMITED a a ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 37, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-4454 (+35722) ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 54, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΟΜΗΡΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21)-3669 (21) AXIA VENTURES GROUP LTD a a Γ. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ 1, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ Γενικό Εκκαθ/στικό a Άμεσο Εκκαθ/στικό AXON ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 48, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH a a KING EDWARD STREET 2, LONDON (+442) (+442) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a a ΒΡΑΙΛΑ & Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 29, ΑΘΗΝΑ (21) (21) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 94, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CAPITAL ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΗΤΡOΠΟΛΕΩΣ 58, ΑΘΗΝΑ (21) (21) CFS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3368 (21) CITIGROUP GLOBAL MARKET LTD a a CITIGROUP CENTRE, CANADA SQUARE, CANARY WHART, LONDON CREDIT AGRICOLE CHEUVREUX S.A. 9 QUAI PAUL DOUMER, ΠΑΡΙΣΙ 33 () CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED a a ONE CABOT SQUARE, LONDON DEUTSCHE BANK A.G. a a THEODOR-HEUSS-ALLEE 7, ΦΡΑΚΝΦΟΥΡΤΗ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-372 (21)-3721 EUROCORP ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a a a ΠΛ. ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 14, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROTRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 13-15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 7, ΧΑΛΑΝΔΡΙ (21) (21) GLOBAL CAPITAL SECURITIES AND FINANCIAL SERVICES LTD a a ΛΕΩΦ. ΛΕΜΕΣΟΥ 5, ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7171 (+35722) GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) HSBC ΤΡΑΠΕΖΑ Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) INDEX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) LAIKI FINANCIAL SERVICES LTD a a CLR HOUSE, Λ. ΒΥΡΩΝΟΣ 26, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8986 (+35722) MAGNA TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΦΕΙΔΙΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) MEGA EQUITY SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a Λ. ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 42-44, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722) (+35722) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 38, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. a a a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) PRELIUM Α.E.Π.Ε.Υ. a a a ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΔΑΒΑΚΗ 1, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) a a a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 1/3

55 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως PROCHOICE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΤΔ a a ΣΠΥΡΟΥ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ 57, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ SHARELINK SEC. & FINANCIAL SERVICES LTD a a ELLINAS HOUSE, ΘΕΟΤΟΚΗ 6, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-5542 (+35722) Ειδικός Διαπρ/της SOCIETE GENERALE S.A. a a a Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) COURS VALMY PUTEAUX - LA DEFENSE 17, ΠΑΡΙΣΙ (+33) (+33) Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό SOLIDUS SECURITIES ΑΧΕΠΕΥ a a a ΛΟΥΙΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64, ΑΘΗΝΑ (21) (21) THE CYPRUS INVESTMENT & SEC. CORP. LTD (CISCO) a a ΕΒΡΟΥ (EUROLIFE HOUSE) 4, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-8818 (+35722) UBS LIMITED a a FINSBURY AVENUE 1, LONDON (+442) (+442) Α. ΣΑΡΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 23, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΤΑΔΙΟΥ 33, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ a a a a ΜΕΡΛΙΝ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) a Άμεσο Εκκαθ/στικό ΑΤΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 125 & ΒΕΡΒΑΙΝΩΝ 14-16, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΡΜΟΥ 87-89, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21) (21) Δ. ΑΘ. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ A.E.Π.Ε.Υ a a Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 8-88, ΑΘΗΝΑ (21)-923 (21) ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a a ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 68, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΑΙΟΛΟΥ 86, ΑΘΗΝΑ (21)-3341 (21) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ) ΛΤΔ a a ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΑΤΣΗ 31, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-51 (+35722)-511 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 6, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. a a a a ΑΙΓΕΙΑΛΙΑΣ 32, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) 8173 (21) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 24Β, ΜΑΡΟΥΣΙ (21) (21) Ζ.Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΣΜΑΖΟΓΛΟΥ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΗΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a AΡΙΣΤΕΙΔΟΥ 9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Ι. ΧΡ. ΜΑΥΡΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΠΠΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΠΛ. ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 2, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a a ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 39, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΚΥΠΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a ΧΑΛΚΥΔΟΝΟΣ & ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΟΥ 26 26, ΑΘΗΝΑ (21)-871 (21) ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΧΡ. ΛΑΔΑ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Γ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 3, ΑΘΗΝΑ (21)-3367 (21) a a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 2/3

56 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πίνακας Μελών Χρηματιστηρίου Αθηνών και Μελών ΕT.EK. Επωνυμία Αγορά Μετοχών Αγορά Παραγώγων Μέλη ΕT.EK. Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 5, ΑΘΗΝΑ (21) (21) Μέλος Αγοράς Μέλος εξ' Αποστάσεως Ειδικός Διαπρ/της Ν. ΣΑΡΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε. a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21)-3756 (21) a Διαπρ/της Ειδικός Διαπρ/της Παραγγελ/χος Γενικό Εκκαθ/στικό Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. a a ΕΣΛΙΝ & ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 2, ΑΘΗΝΑ Άμεσο Εκκαθ/στικό ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ a a a Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ , ΑΘΗΝΑ (21)-6965 (21) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΤΑΔΙΟΥ 1, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΠΗΓΑΣΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 17, ΑΘΗΝΑ (21)-3677 (21) ΣΤ.ΕΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. a a a ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 7-9, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ a a ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 8, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (+35722)-7433 (+35722) ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΟΘΩΝΟΣ 8, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ (21)-3337 (21) ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 17, ΑΘΗΝΑ (21) (21) ΣΤΑΣΙΝΟΥ (ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΣΤΡΩΒΟΛΟΣ) 51, ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ (35722) (35722) ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. a a a ΑΜΕΡΙΚΗΣ 4, ΑΘΗΝΑ (21)-3335 (21) (21) (21) a a Μη Εκκαθ/στικό Ενότητα 6, 3/3

57 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής CYPRUS POPULAR BANK (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. BYTE COMPUTER (ΚΟ) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. FRIGOGLASS (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. INTRAKAT (KO) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. PROFILE (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΕΗ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΛΤΟΝ (KΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΚΑΝΑΚΗΣ Σ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Κατάσταση σε Αναστολή 2/2/213 1/1/24 Κατάσταση σε Αναστολή 2/1/213 1/1/24 13/12/212 1/1/24 11/2/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 3/9/213 1/1/24 15/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 2/6/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 4/8/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/213 1/1/24 29/4/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 17/2/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/8/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 27/12/212 1/1/24 Κύρια Αγορά 2/2/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 18/7/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/6/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 17/3/214 1/1/24 17/2/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 18/7/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 26/3/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 3/9/213 1/1/24 28/2/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 3/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/1/213 1/1/24 Ενότητα 6, 1/2

58 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Πίνακας Μετοχών Υπό Ειδική Διαπραγμάτευση Μετοχές Ειδικός Διαπραγματευτής ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΠΑΠ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΟΤΕ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) BETA ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. NBG SECURITIES A.E.Π.Ε.Υ. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΛΦΑ FINANCE ΑΕΠΕΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Έναρξη Ειδικής Διαπρ/σης Λήξη Ειδικής Διαπρ/σης Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 17/2/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 25/6/213 1/1/24 2/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 15/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 24/1/212 1/1/24 1/12/212 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/9/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 25/11/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 16/9/213 1/1/24 2/6/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 16/2/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 28/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 5/5/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 14/5/213 1/1/24 Κύρια Αγορά 23/1/212 1/1/24 17/2/214 1/1/24 Κύρια Αγορά 1/6/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 8/1/213 1/1/24 28/9/213 1/1/24 Ενότητα 6, 2/2

59 Ενότητα 6: Πρόσθετα Στοιχεία Ενημέρωσης Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Κατάλογος Υπόχρεων Προσώπων Ημερομηνία Υποβολής [1] Επωνυμία Λόγος Υποβολής [2] Υπόχρεος Ιδιότητα Υποχρέου Σχέση με τον Υπόχρεο Ημερομηνία Συναλλαγής Αγορά Συναλλαγών Αξία Συναλλαγών Φύση Συναλλαγής [3] Είδος Χρηματ/κού μέσου Παρατηρήσεις [4] 8/7/214 CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.& Ε. Λιπαντικών & Πετρ/ών Β ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΜΑΤΘΑΙΟΣ Μέλος ΔΣ Μη Εκτελεστικό] Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο με πρόσωπα της περίπτωσης Β 7/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 37,572 26,3.4 Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Α ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ λλος Διευθυντής Ο Ιδιος 3/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 17,5 8,94. Π Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ 8/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Α ΔΑΝΗΛΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ λλος Διευθυντής Ο Ιδιος 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1, 4,72. Π Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ 8/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Α ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ λλος Διευθυντής Ο Ιδιος 7/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 1, 45.5 Π Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ 8/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Β ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ λλος Διευθυντής Σύζυγος 3/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5,455 3,19.35 Π Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ 8/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Β ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ λλος Διευθυντής Σύζυγος 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3,971 1, Π Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ 8/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Α ΚΑΡΑΤΟΠΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ λλος Διευθυντής Ο Ιδιος 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 4,5 2,25. Π Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ 8/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Α ΚΟΚΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ λλος Διευθυντής Ο Ιδιος 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 9,5 4,76.75 Π Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ 8/7/214 LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. Α ΜΠΑΛΟΥΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ/ντης Οικονομικών Υπηρεσιών Ο Ιδιος 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 12, 5,435. Π Δικαιώματα συμμετοχής σε ΑΜΚ 8/7/214 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. ΣΥΜΒ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ Α ΤΑΥΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αντιπρόεδρος ΔΣ Ο Ιδιος 7/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 821 1, Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE Β GRIMALDI EMANUELE Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 1/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE Β GRIMALDI EMANUELE Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 2/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ANE Β GRIMALDI EMANUELE Πρόεδρος ΔΣ Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 3/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 3,411 5,116.5 Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 3/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 725, , Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 15, 57, Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 41, 15,96.5 Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7, 27,2. Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 4/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 7, 27,16.1 Π Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 7/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5, 19,. Π Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 7/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 76,327 29,13.76 Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 7/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 5, 1,915. Π Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 7/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 19, 72,48. Α Μετοχή (Κοινή) 8/7/214 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Β ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝ Μέλος ΔΣ Εκτελεστικό Συνδεόμενο Νομικό Πρόσωπο 7/7/214 ΑΞΙΩΝ ΧΑ 19, 72,43.1 Π Μετοχή (Κοινή) Σημειώσεις Γνωστοποιήσεων Συναλλαγών [1] - Η Ημερομηνία Υποβολής αφορά την Ημερομηνία που η Γνωστοποίηση παρελήφθει από το Χ.Α. [2] - Λόγος Υποβολής: Α: Πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα, Β: Πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με πρόσωπο που ασκεί Διευθυντικά καθήκοντα. [3] - Φύση Συναλλαγής: Α: Αγορά, Π: Πώληση. [4] - Παρατηρήσεις: 1 - Λόγω Συμμετοχής σε ΑΜΚ, 2 - Λόγω Εξάσκησης Δικαιώματος Προαίρεσης αγοράς μετοχών που παρέχεται στο προσωπικό, 3 - Λόγω Δωρεάς, 4 - Λόγω Συγχώνευσης ή Διάσπασης κλπ, 5 - Λόγω Μετατροπής ή Ανταλλαγής Ομολογιών, 6 - Ανταλλαγή λόγω Προαιρετικής Δημόσιας Πρότασης. Ενότητα 6, 1/1

60 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Δείκτες Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. FTSE/Χ.Α. Large Cap (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5, Χρηματικός Διακανονισμός) % Ιούλιος % , % 25,871, % 54, % Αύγουστος % % 1,521, % 1, % Σεπτέμβριος % % 187, % 4,825.15% Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 1/1

61 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος , % 389, % 3, % Δεκέμβριος % ,1.% Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 79, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 66, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 295, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 FRIGOGLASS (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 9, % 1, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 JUMBO (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 79, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % 18, % 26,36.32% Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 6, % 662.% Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 1/4

62 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 91, % 23, % Δεκέμβριος % Μάρτιος % ,.% Ιούνιος 215 ΔΕΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 766, % 6, % Δεκέμβριος % % -1.% 2.% Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % 1,412, % 32,582.13% Δεκέμβριος % ,.% Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 35, % 1, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 18, % 3,17 -.1% Δεκέμβριος % ,5.% Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 195, % 8,597-1.% Δεκέμβριος % % Μάρτιος % Ιούνιος 215 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 127, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 26, % 2, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 2/4

63 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 9, % 486.% Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 63, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 17, % 9, % Δεκέμβριος % ,4.% Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΟΛΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 154, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΟΠΑΠ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 468, % 1, % Δεκέμβριος % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΟΤΕ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % 1,484, % 11,13-2.3% Δεκέμβριος % % 11, % % Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % 482, % 26, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 2, % 1, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 3/4

64 Ενότητα 7: Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης σε Μετοχές Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Υποκείμενη Αγορά Αγορά Παραγώγων Υψηλό Χαμηλό Ανωτ Κατωτ κλεισ. Μεταβ. Μήνας Παράδοσης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Τελευταία ζήτηση Τελευταία προσφορά Εκκαθάρισης Μεταβ. ζωής ζωής Πράξεις Μεταβ. Αξία Μεταβ. Μεταβ. ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % , % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 15, % 3, % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος % % 164, % % Δεκέμβριος 214 Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Φυσική Παράδοση) % Σεπτέμβριος , % 186, % 58,92.14% Δεκέμβριος Μάρτιος 215 Ιούνιος 215 Ενότητα 7, 4/4

65 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Δείκτες FTSE/Χ.Α. Large Cap Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 5 - Τρόπος Εξάσκησης: Ευρωπαϊκός, Χρηματικός Διακανονισμός) Δικαιώματα Πώλησης Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: 799 4,236 1,619, , ,22 328, , Ενότητα 7, 1/2

66 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 1/7

67 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΔΕΗ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 2/7

68 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης , Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: ,.. Ενότητα 7, 3/7

69 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΠΑΠ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 4/7

70 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΟΤΕ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 5/7

71 Ενότητα 7: Δικαιώματα Προαίρεσης σε Μετοχές ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) Δικαιώματα Αγοράς Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 (Μέγεθος Συμβολαίου: 1 Μετοχές, Τρόπος Εξάσκησης: Αμερικάνικος, Φυσική Παράδοση) Δικαιώματα Πώλησης Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Ιούλιος 214 Αύγουστος 214 Λοιποί Μήνες Εξάσκησης Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Άνοιγμα Ανωτ Κατωτ Τελ κλεισ. Εξάσκησης Σύνολα: Ονομαστική Αξία Συναλλαγών: Αριθμός Πράξεων: Ενότητα 7, 6/7

72 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ΣΑΠ ΣΕ 1. 3,954 ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,859 53,65 1,18 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ AUTOHELLAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ CENTRIC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 2 COCA-COLA HBC AG (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ CYCLON ΕΛΛΑΣ (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ 1. EUROBANK PROPERTIES ΑΕΕΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , FOLLI-FOLLIE (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,128 3.% 3.% 3.% , FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ FRIGOGLASS (KO) ΣΑΠ ΣΕ INFORM ΛΥΚΟΣ Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 3 INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ INTRAKAT (KO) ΣΑΠ ΣΕ 1. 7 J. & P. - ΑΒΑΞ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ JUMBO (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.5 1, KLEEMAN HELLAS (KO) ΣΑΠ ΣΕ LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 3 ΣΑΠ ΣΕ 1. NBGAM ETF ΓΔ Χ.Α. ΣΑΠ ΣΕ 1. PROFILE (ΚΟ) ΣΕ QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. TRASTOR Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ VIOHALCO SA/NV (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΑΛΟΥΜΥΛ (ΚΟ) ΣΕ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΟ) ΣΕ ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΔΕΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.3 1, ΔΡΟΜΕΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Αξία Συναλλαγών [5] Ενότητα 7, 1/3

73 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO) ΣΑΠ ΣΕ ,36 3,47 ΕΛΒΑΛ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ ΕΛΓΕΚΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.3 2, ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.1 5,93 3.% 3.% 3.% ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΕΛΤΟΝ (KΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΕΥΑΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1,31 ΕΥΔΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% , ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΙΑΣΩ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1 ΙΝΤΡΑΛΟΤ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1.1 1,39 3 ΚΑΡΑΤΖΗ (ΚΟ) ΣΕ ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ - ΛΑΠΠΑΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΚΡΙ - ΚΡΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ % 3.% 3.% , ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 3, ΝΗΡΕΥΣ (ΚO) ΣΑΠ ΣΕ ΟΛΘ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΟΛΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΟΠΑΠ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΟΤΕ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ,499 3,182 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (ΚΟ) ΣΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS (ΚΟ) ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 1,1 Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Αξία Συναλλαγών [5] Ενότητα 7, 2/3

74 Ενότητα 7: Στοιχεία Συναλλαγών Προϊόντων Δανεισμού (Συμβάσεις Repos) Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Μετοχές Τύπος[4] συναλλ Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς [1] Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης [2] Συμβόλαια Επαναγοράς [3] μετ. Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Αξία Ανωτ Κατωτ Τελ Τελευταία Πράξεις Συναλλαγών [5] προσφορά Συναλλαγών [5] προσφορά ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΡΕΒΟΪΛ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 6 ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΣΩΛ/ΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟY (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ , ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 19,39 1, ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) ΣΑΠ ΣΕ 1. 6 ΧΑΛΚΟΡ (ΚΑ) ΣΑΠ ΣΕ Αξία Συναλλαγών [5] Σημειώσεις Προϊόντων Δανεισμού [1] - Συμβάσεις Πώλησης με Σύμφωνο Επαναγοράς: Αφορούν σε συμβάσεις πώλησης κινητών αξιών προς την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναγοράς (Stock Repo σύμφ. με Αποφ. 17 ΔΣ ΧΑ). [2] - Συμβάσεις Αγοράς με Σύμφωνο Επαναπώλησης: Αφορούν σε συμβάσεις αγοράς κινητών αξιών από την ΕΧΑΕ με σύμφωνο επαναπώλησης (Stock Reverse Repo σύμφ. με Αποφ. 18 ΔΣ ΧΑ). [3] - Συμβάσεις Επαναγοράς: Αφορούν σε τυποποιημένες συμβάσεις επαναγοράς που διενεργούνται διμερώς μεταξύ των συμβαλλομένων (Standardized Repurchase Agreements σύμφ. με Αποφ. 2 ΔΣ ΧΑ). [4] - Ο τύπος προϊόντων διακρίνεται σε ΣΑΠ: Συμβάσεις Επαναγοράς και Επαναπώλησης Μετόχων (Stock Repo & Stock Reverse Repo) και σε ΣΕ: Συμβάσεις Επαναγοράς (Repurchase Αgreements). [5] - Περιλαμβάνονται οι ανοικτές των σειρών που δεν διαπραγματεύονται. Ενότητα 7, 3/3

75 Παράρτημα Α: Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α. Τρίτη, 8 Ιουλίου, 214 Κωδικοί και ονομασίες Κλάδων Οικονοµικής Δραστηριότητας του Χ.Α Διυλιστήρια Καθετοποιημένες Εταιρ. Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου Βασικά Χημικά Εξειδικευμένα Χημικά Αλουμίνιο Μη Σιδηρούχα Μέταλλα Χάλυβας Ορυχεία Οικοδομικά Υλικά & Εξαρτήματα Κατασκευές Υλικά Συσκευασίας Διαφοροποιημένες Βιομηχανίες Ηλεκτρικά Μέρη & Εξοπλισμός Εμπορικά Οχήματα και Φορτηγά Μηχανήματα Βιομηχανικού Εξοπλισμού Θαλάσσιες Μεταφορές Υπηρεσίες Μεταφορών Υποστηρικτικές Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις Προμηθευτές Βιομηχανίας Απόσταξη & Οινοπαραγωγή Αναψυκτικά Γεωργία & Αλιεία Τρόφιμα Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά Έπιπλα Κατασκευή Κατοικιών Παιχνίδια Ρουχισμός & Αξεσουάρ Υποδήματα Είδη Προσωπικής Φροντίδας Καπνός Ιατρικές Υπηρεσίες Ιατρικός Εξοπλισμός Φαρμακευτικά Προϊόντα Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Εμπόριο Ενδυμάτων Γενικό Εμπόριο Οικιακός Εξοπλισμός Εξειδικευμένο Λιανικό Εμπόριο Τηλεόραση & Ψυχαγωγία Διαφήμιση Εκδόσεις Αεροπορικές Εταιρείες Τυχερά Παιχνίδια Ξενοδοχεία Υπηρεσίες Αναψυχής Εστίαση Ταξίδια & Τουρισμός Σταθερή Τηλεφωνία Κινητή Τηλεφωνία Συμβατικός Ηλεκτρισμός Εναλλακτικός Ηλεκτρισμός Ύδρευση Τράπεζες Μεσίτες Ασφαλίσεων Ασφάλειες Ιδιοκτησίας & Ζημιών Συμμετοχές & Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας Υπηρεσίες Ακίνητης Περιουσίας Ε.Ε.Α.Π. Βιομηχανικών & Επαγγελματικών Χώρων Εξειδικευμένες Ε.Ε.Α.Π Εξειδικευμένες Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Επενδυτικές Υπηρεσίες Εταιρείες Επενδύσεων Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Διαδίκτυο Λογισμικό Υλικό Υπολογιστών Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Γραφείων Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 11 - Δ.Α.Κ. Παράρτημα Α, 1/1

76

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 15. 1. 5. Ιαν.2 Ιαν.3 Ιαν.4 Ιαν.7 Ιαν.8 Ιαν.9 Ιαν.1 Ιαν.11 Ιαν.14

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 212 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Νοε.19 Νοε.2 Νοε.21 Νοε.22 Νοε.23 Νοε.26 Νοε.2

Διαβάστε περισσότερα

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων

Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Παρασκευή, 5 Απριλίου, 213 Οι Αγορές Μετοχών, Ομολόγων και Παραγώγων Γενικός Δείκτης Τιμών και Αξία Συναλλαγών Μετοχών και Παραγώγων 2. 18. 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. Μαρ.6 Μαρ.7 Μαρ.8 Μαρ.11 Μαρ.12 Μαρ.13

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 1 Ιουνίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 17 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Παρασκευή, 5 Ιουλίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Τετάρτη, 14 Αυγούστου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή, 11 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Τετάρτη, 2 Απριλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 16 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 98 Τετάρτη, 29 Μαΐου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 11 Δευτέρα, 3 Ιουνίου, 213 Αποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 10 Ιουνίου, 2016 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 108 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Πέμπτη, 3 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Τρίτη, 18 Μαρτίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Έτος: 134 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 27 Παρασκευή, 1 Νοεμβρίου, 213 Αποποίηση Ευθύνης: Το Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Τρίτη, 2 Μαΐου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 93 Τρίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Παρασκευή, 2 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Πέμπτη, 8 Μαΐου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες και τα λοιπά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Παρασκευή, 29 Αυγούστου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Πέμπτη, 2 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Πέμπτη, 2 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 24 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 117 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών

Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Έτος: 135 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 14 Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 214 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 18 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 3 Μαΐου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 99 Δευτέρα, 3 Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 8 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 16 Τετάρτη, 8 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Παρασκευή, 3 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 13 Παρασκευή,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 7 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 15 Τρίτη, 7 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 118 Δευτέρα, 27

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 12 Τετάρτη, 29

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τρίτη, 28 Ιουνίου, 216 Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Ημερήσιο Δελτίο Τιμών Έτος: 137 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 119 Τρίτη, 28 Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών. Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 2017 Έτος: 138 Αύξων Αριθμός Συνεδρίασης: 23 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου, 217 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 216 Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών

Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Τετάρτη, 31 Αυγούστου, 216 Αποποίηση Ευθύνης: Η εταιρεία Ελληνικα Χρηματιστήρια-Χρηµατιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα