ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» 2007-2011"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Περιεχόµενα... Συντοµογραφίες 3 Εισαγωγή Οργάνωση και διαχείριση των επισήµων ελέγχων από τις αρµόδιες αρχές.. Α. ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ..43 ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ. 43 ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 65 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ.115 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝ ΕΙΞΗΣ (ΠΓΕ).129 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.136 ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ..142 Β. ΤΟΜΕΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ..146 Γ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ..154 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΖΩΟΝΟΣΟΙ.154 ΤΕΧΝΗΤΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΟΙΣΤΡΟΥ 170 ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΖΩΩΝ..177 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.184. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ..187 Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.196 ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΙ..213 Ρυθµίσεις για επιθεώρηση (audit) αρµόδιων αρχών.223 Συνολικές επιδόσεις επισήµων ελέγχων. Σελίδα 2

3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΟΕΣΕ Πολυετές Ολοκληρωµένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων ΑΑ Αρµόδια Αρχή ΑΣΕΠ Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού Γ Υ Γενική ιεύθυνση ηµόσιας Υγείας Γ ΖΠ Γενική ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής Γ Κ Γενική ιεύθυνση Κτηνιατρικής ΓΤΟ Γενετικά Τροποποιηµένοι Οργανισµοί ΓΧΚ Γενικό Χηµείο Κράτους ΑΑ - Γ ΝΑ ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΕΖΠ ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ΕΝΑ ιεύθυνση Εµπορίου Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΕΦΠ ιεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής ικεζωκ ίκτυο Καταγραφής και Επιτήρησης Ζωικού Κεφαλαίου ΚΑΦΕ ιεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών Κ Υ ιεύθυνση Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας ΚΕΕ ιεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου Κ ΝΑ ιευθύνσεις Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΜΤ&ΠΕΠΦΠ ιεύθυνση Μεταποίησης Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής ΠΦΠ ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ΥΖ ιεύθυνση Υγείας Ζώων Υ ΝΑ ιεύθυνση Υγείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ΕΕΑ Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς ΕΕΚΥΖ Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών ΕΛΟΓΑΚ Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος και Κρέατος ΕΟΦ Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων ΕΦΕΤ Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων ΕΣΕΤ Επιστηµονικό Συµβούλιο Ελέγχου Τροφίµων ΕΣΠΕΤ Εθνικό Συµβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίµων ΕΣΥ Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΑ Κεντρική Αρµόδια Αρχή ΚΕΑ Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς ΚΕ Υ Κεντρικό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας ΚΕΠΠΥΕΛ Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασµάτων ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ΚΥΑ Κοινή Υπουργική Απόφαση ΜΣΕ Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες ΜΦΙ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 3

4 ΝΑ ΟΕ&ΠΠΒΓ ΟΠΕΓΕΠ Π Π ΕΦΕΤ ΠΚΠΦ&ΠΕ ΠΟΠ ΠΓΕ ΣΥΚΕ ΥΠΑΑΤ ΥΠΕΣ Α ΥΠΥΚΑ Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας Οργανισµός Πιστοποίησης κα Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων Προεδρικό ιάταγµα Περιφερειακές ιευθύνσεις ΕΦΕΤ Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης Σταθµός Υγειονοµικού Κτηνιατρικού Ελέγχου Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Υπουργείο Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης & Αποκέντρωσης Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 4

5 Σηµείο επαφής για επικοινωνία σε ότι αφορά το ΠΟΕΣΕ 5

6 Εισαγωγή ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Το παρόν Πολυετές Ολοκληρωµένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων καταρτίσθηκε από Οµάδα εργασίας των δυο Κεντρικών Αρµόδιων Αρχών που συστήθηκε για το σκοπό αυτό, σε εφαρµογή : του κανονισµού (ΕΚ) 882/2004 που θεσπίζει τους γενικούς κανόνες για τη διεξαγωγή των επισήµων ελέγχων για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης προς τους κανόνες της νοµοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, της µε αριθµό 2007/363/ΕΚ απόφασης της Επιτροπής, σύµφωνα µε το άρθρο 43 του κανονισµού (ΕΚ) 882/2004, για τις κατευθυντήριες οδηγίες που βοηθούν τα κράτη µέλη στην κατάρτιση του ενιαίου ολοκληρωµένου πολυετούς εθνικού σχεδίου ελέγχου που προβλέπεται στον ως άνω κανονισµό. Τόσο ο κανονισµός (ΕΚ) 882/2004 όσο και οι κατευθυντήριες οδηγίες έχουν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, την αποτελεσµατικότητα και την οµοιογένεια των επισήµων ελέγχων µεταξύ των κρατών µελών, αλλά και την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και των συµφερόντων των καταναλωτών όσον αφορά τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Σε αυτά τα πλαίσια καλούνται τα κράτη µέλη να παρουσιάσουν ένα Πολυετές Ολοκληρωµένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων, όπου περιγράφονται οι εθνικές ρυθµίσεις που έχουν προβλεφθεί για την εφαρµογή των επισήµων ελέγχων στους τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών και για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και τίθενται οι εθνικοί στρατηγικοί και επιµέρους στόχοι και προτεραιότητες για τις δραστηριότητες των επισήµων ελέγχων για το χρονικό διάστηµα Ο τοµέας της υγείας και προστασίας των φυτών παρόλο ότι δεν εφαρµόζονται σε αυτόν το σύνολο των ρυθµίσεων του κανονισµού 882/2004, απαιτείται να συµπεριληφθεί στο Πολυετές Ολοκληρωµένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων. ΣΚΟΠΟΣ Το παρόν Πολυετές Ολοκληρωµένο Εθνικό Σχέδιο Ελέγχων καλύπτει όλο το φάσµα της οργάνωσης, της διαχείρισης, των δραστηριοτήτων και των στόχων των επισήµων ελέγχων που έχουν τεθεί σε εφαρµογή στους τοµείς των τροφίµων και των ζωοτροφών και της υγείας και της καλής διαβίωσης των ζώων καθώς και της 6

7 υγείας και προστασίας των φυτών για την προσεχή πενταετία ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΕΣΕ Η χρονική διάρκεια εφαρµογής του ΠΟΕΣΕ, ορίζεται στα πέντε έτη ( ), χρονικό διάστηµα που θεωρείται ικανό για την ουσιαστική υλοποίηση των στρατηγικών και επιµέρους στόχων του, µε βάση τη σταδιακά αποκτούµενη εµπειρία ώστε να δίνεται η ευχέρεια της αντιµετώπισης ζητηµάτων που αφορούν την οργάνωση, το συντονισµό και τη χρηµατοδότηση των επισήµων ελέγχων. Περιεχόµενο ΠΟΕΣΕ Εθνικοί στρατηγικοί στόχοι Οι στρατηγικοί στόχοι του αναθεωρηµένου Πολυετούς Ολοκληρωµένου Εθνικού Σχεδίου Ελέγχων της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη εναρµόνιση µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 882/2004/ΕΚ διαµορφώνονται, ως εξής: 1..Παρακολούθηση και αντιµετώπιση ζωονόσων και ζωονοσογόνων παραγόντων. Εκρίζωση συγκεκριµένων ζωονόσων σε επίπεδο πρωτογενούς παραγωγής. 2. Πρόληψη και αντιµετώπιση χηµικών και βιολογικών κινδύνων σε τρόφιµα και ζωοτροφές 3. Προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών µέσω της υλοποίησης µέτρων για την αποτελεσµατική διασφάλιση θεµιτών πρακτικών διάθεσης τροφίµων και διαδικασιών που συµβάλλουν στην πραγµατοποίηση ενηµερωµένων επιλογών. 4 Υλοποίηση µέτρων για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας περί φυτοϋγειονοµικού ελέγχου για την προστασία του εθνικού κεφαλαίου, των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος 5. Βελτίωση της οργάνωσης και άσκησης του επισήµου ελέγχου για την ενιαία εφαρµογή της νοµοθεσίας και την ισοδυναµία των επισήµων ελέγχων ώστε να επιτευχθεί: Η άρση των αλληλεπικαλύψεων 7

8 Η αποτελεσµατικότερη εποπτεία του συστήµατος επισήµων ελέγχων Η εφαρµογή ενός ενιαίου κυρωτικού συστήµατος 6. Ενσωµάτωση της ανάλυσης κινδύνου στην οργάνωση των επισήµων ελέγχων µε στόχο την αποτελεσµατικότερη διενέργειά τους καθώς και την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιµων πόρων και του προσωπικού των υπηρεσιών ελέγχου. 7. Συστηµατική και ανεξάρτητη επιθεώρηση (Audit) του συστήµατος των επισήµων ελέγχων, µε υπηρεσίες εσωτερικού ή/και εξωτερικού ελέγχου που να καλύπτουν όλους τους τοµείς δράσης του ΠΟΕΣΕ. Οι ανωτέρω εθνικοί στρατηγικοί στόχοι εξειδικεύονται σε κάθε τοµέα του ΠΟΕΣΕ µε επιµέρους στόχους καθώς και προτεραιότητες ελέγχων.όπου αυτό είναι αναγκαίο. Βασικές προϋπόθεσεις για την επίτευξη των εθνικών στρατηγικών στόχων είναι.! Η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών των επισήµων ελέγχων καθώς και η κατανοµή του προσωπικού ανάλογα µε τις ανάγκες και τις προτεραιότητες! Η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηµατοδοτικών πόρων. για την κάλυψη του κόστους των επισήµων ελέγχων! Η κατάρτιση του προσωπικού των αρµοδίων αρχών µέσω της διαµόρφωσης και υλοποίησης στοχοθετηµένων προγραµµάτων εκπαίδευσης... 8

9 Περιγραφή αρµόδιων αρχών, εθνικά εργαστήρια αναφοράς και φορείς ελέγχου ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Με βάση την 088/06 Κοινή Υπουργική Απόφαση, κατ`εφαρµογή των διατάξεων των κανονισµών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 ορίζονται δυο Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές για τη διενέργεια των επισήµων ελέγχων για τις ζωοτροφές, τα τρόφιµα, την Υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων και την Υγεία των φυτών : 1. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΑΑΤ) 2. Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) ο οποίος τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΑΑΤ σύµφωνα µε το ν. 3752/ (Α 40) 3. Οι δυο Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές έχουν τις παρακάτω γενικές αρµοδιότητες τις οποίες ασκούν στους τοµείς ευθύνης τους, σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Β3-32/ (Β 386): Την Νοµοπαρασκευαστική επεξεργασία και έκδοση εθνικών διατάξεων, την εφαρµογή και συµµόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις, κανονισµούς και συστάσεις που εκδίδονται από τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την εκπόνηση και την υποστήριξη των εθνικών και κοινοτικών προγραµµάτων ελέγχου και την εποπτεία και αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης αυτών. Τον επιµερισµό και συντονισµό της διεξαγωγής των επισήµων ελέγχων, µέσα από την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αρχές κεντρικού και νοµαρχιακού επιπέδου, τη µέριµνα για την ενοποίηση των τεχνικών ελέγχου και τη διεξαγωγή του µε συχνότητα που καθορίζει η κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων ως προς την επικινδυνότητα τους. Την κατάρτιση και εφαρµογή σχεδίων έκτακτης ανάγκης για τη διαχείριση κρίσεων. Την διαµόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για την συνεχή ενηµέρωση, επιµόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού που διεξάγει επίσηµους ελέγχους. Την ενηµέρωση της κοινής γνώµης µε διαφάνεια και αντικειµενικότητα. Την καταχώριση και έγκριση των εγκαταστάσεων σύµφωνα µε τις διαδικασίες που απαιτεί η σχετική νοµοθεσία. 9

10 Την συµµετοχή στα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των ιεθνών Οργανισµών για την υποστήριξη των απόψεων και θέσεων της χώρας και την διαµόρφωση των σχετικών µε τις αρµοδιότητες τους αποφάσεων. Την επικοινωνία µε τα αρµόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και µε τις Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και την παροχή αµοιβαίας συνδροµής. Την αξιολόγηση των εθνικών οδηγιών ορθής πρακτικής. Πληροφορίες που αφορούν τη οργανωτική δοµή του και τις αρµοδιότητες του ΥΑΑΤ είναι διαθέσιµα στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση και στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ 1.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΑΑΤ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Η Γ Κ περιλαµβάνει τέσσερις ιευθύνσεις: ιεύθυνση Υγείας Ζώων ιεύθυνση Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας ιεύθυνση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρµάκων και Εφαρµογών ιεύθυνση Κτηνιατρικής Επιθεώρησης και Ελέγχου Στην Γ Κ ανήκουν επίσης: Τα δυο Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων και τα δέκα πέντε περιφερειακά κτηνιατρικά εργαστήρια Οι εννέα Συνοριακοί σταθµοί Κτηνιατρικού Ελέγχου. Τέσσερις σχολές επαγγελµάτων κοπής κρέατος ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ o Έλεγχος για την υγεία των ζώων o Έλεγχος για την εισαγωγή και διακίνηση και εµπορία ζώντων ζώων - σύστηµα Traces o Έλεγχος για την παραγωγή, εµπορία και διακίνηση σπέρµατος, ωαρίων και εµβρύων o Έλεγχος επιτήρησης, διερεύνησης και εξάλειψης των ασθενειών των ζώων καθώς και το σύστηµα κοινοποίησης αυτών o Σχεδιασµός, κατάρτιση, παρακολούθηση, επιτήρηση, αξιολόγηση Εθνικών προγραµµάτων ζωονόσων o Έλεγχος των τροφίµων ζωικής προέλευσης µέχρι και την πρώτη µεταποίηση 10

11 o Έλεγχος για τη διαχείριση των ζωικών υποπροϊόντων o Σχεδιασµός, κατάρτιση, παρακολούθηση, επιτήρηση, αξιολόγηση του Εθνικού προγράµµατος ελέγχου καταλοίπων o Έλεγχος για τις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίµων ζωικής προέλευσης o Έλεγχος για την Προστασία των ζώων κατά την µετακίνηση, σφαγή και στο στάβλο o Έλεγχος για τη διακίνηση, την εµπορία και τη χρήση των κτηνιατρικών φαρµάκων o Έλεγχος για την εφαρµογή της σήµανσης και καταγραφής των ζώων και την λειτουργία της κτηνιατρικής βάσης δεδοµένων o ιεξαγωγή επιθεωρήσεων στη Γενική ιεύθυνση Κτηνιατρικής και στις Κτηνιατρικές αρχές των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στις ιευθύνσεις της Γ Κ υπηρετούν: 31 κτηνίατροι, 14 διοικητικοί υπάλληλοι, 1 οδηγός, 1 εργάτης, 1 χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η Γενική ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής περιλαµβάνει δυο ιευθύνσεις: ιεύθυνση Εισροών Ζωικής Παραγωγής ιεύθυνση Ζωικής Παραγωγής & Αξιοποίησης προϊόντων αυτής ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ o Έλεγχος για τις ζωοτροφές o Έλεγχος για την τήρηση κανόνων εµπορίας των προϊόντων ζωικής παραγωγής o Έλεγχος τήρησης ζωοτεχνικών κανόνων και απόδοσης καθαρών φυλών. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στις ιευθύνσεις της Γ ΖΠ υπηρετούν: 11

12 28 γεωπόνοι 1 τεχνολόγος γεωπόνος 1 χειριστής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 3 διοικητικοί. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η Γενική ιεύθυνση Φυτικής Παραγωγής περιλαµβάνει δυο ιευθύνσεις σχετικές µε το αντικείµενο του σχεδίου: ιεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής ιεύθυνση Εισροών Φυτικής Παραγωγής ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ o Έλεγχος για τα φυτοφάρµακα και τα υπολείµµατα αυτών. o Έλεγχος για την Υγεία των φυτών. o Έλεγχος για το πολλαπλασιαστικό υλικό. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στις ιευθύνσεις της Γ ΦΠ υπηρετούν: 37 γεωπόνοι 2 χηµικοί 14 διοικητικοί 2 χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Μ.Τ. & Π.Ε.Π.Φ.Π.). ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ o Έλεγχος τροφίµων φυτικής προέλευσης µέχρι και την πρώτη µεταποίηση. o Έλεγχος για τις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίµων φυτικής προέλευσης. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στη /νση ΜΤ&ΠΕΠΦΠ υπηρετούν: 11 γεωπόνοι 1 τεχνολόγος γεωπόνος. 12

13 ΑΝΑΦΟΡΑ Η /νση Μ.Τ.&Π.Ε.Π.Φ.Π. αναφέρεται απ ευθείας στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ o Έλεγχος για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας. o Έλεγχος για τα προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ). ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στη ιεύθυνση Βιολογικής Παραγωγής υπηρετούν: 11 γεωπόνοι 2 διοικητικοί υπάλληλοι. ΑΝΑΦΟΡΑ Η /νση Βιολογικής Γεωργίας αναφέρεται απ ευθείας στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 13

14 2. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων ιδρύθηκε µε το Νόµο 2741/1999, αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ηµοσίου ικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων (Ν. 3572/4-3-09). Σύµφωνα µε τον ιδρυτικό του νόµο, σκοπός του ΕΦΕΤ είναι η προστασία του καταναλωτή µε την διασφάλιση της εισαγωγής, παραγωγής και της διακίνησης υγιεινών τροφίµων, η πιστοποίηση της καταλληλότητας, ο έλεγχος της ποιότητας και η ποιοτική αναβάθµιση των τροφίµων, όπως επίσης και η προστασία των οικονοµικών συµφερόντων του καταναλωτή και η µέριµνα για την αποτροπή της παραπλάνησης του σε σχέση µε την υγιεινή, την σύσταση, την επισήµανση των τροφίµων. Ο ΕΦΕΤ έχει αρµοδιότητα για: o Έλεγχο των Τροφίµων Ζωικής Προέλευσης µετά την πρώτη µεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης o Έλεγχο Υγιεινής Τροφίµων o Έλεγχο των Τροφίµων ειδικής διατροφής o Έλεγχο νερού o Έλεγχο υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα Αποτελεί σηµείο επαφής του συστήµατος άµεσης αντιµετώπισης καταστάσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων (RASFF) σύµφωνα µε την υπ αρίθ /05 KYA και εθνικό σηµείο επαφής του Codex Alimentarius συντονίζοντας ενέργειες και δράσεις µε στόχο τη διαµόρφωση εθνικής θέσης σε συνεδριάσεις αντίστοιχων επιτροπών. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΜΗ Ο ΕΦΕΤ διοικείται από επταµελές ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο αποφασίζει για κάθε θέµα σχετικό µε την διοίκηση, λειτουργία και διαχείριση του, ενώ λαµβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση της αποστολής του. Το οργανόγραµµα του προβλέπει την λειτουργία δύο συµβουλευτικών και γνωµοδοτικών οργάνων. Το Επιστηµονικό Συµβούλιο Ελέγχου Τροφίµων (ΕΣΕΤ) σε θέµατα επιστηµονικά και το Εθνικό Συµβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίµων (ΕΣΠΕΤ) σε θέµατα πολιτικής ελέγχου τροφίµων. Για την επιτέλεση των αρµοδιοτήτων του η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών του ακολουθούν κεντρική και περιφερειακή ανάπτυξη. Σε επίπεδο Κεντρικής Υπηρεσίας λειτουργούν οι ιευθύνσεις: 14

15 ιεύθυνση Ελέγχων Επιχειρήσεων: Οργανώνει συντονίζει και εποπτεύει τον επίσηµο έλεγχο όλων των επιχειρήσεων παραγωγής τροφίµων ζωικής και φυτικής προέλευσης, λοιπών επεξεργασµένων τροφίµων, των επιχειρήσεων διακίνησης, αποθήκευσης, εµπορίας και των επιχειρήσεων µαζικής εστίασης, συλλέγει και επεξεργάζεται τα αποτελέσµατα ελέγχων. ιεύθυνση Εργαστηριακών ελέγχων: Συντονίζει και εποπτεύει τους εργαστηριακούς ελέγχους στο πλαίσιο εφαρµογής του επισήµου ελέγχου των τροφίµων, στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων του, καταρτίζει τα σχέδια δειγµατοληψίας, συνεργάζεται µε τα αντίστοιχα εργαστήρια που διενεργούν τους εργαστηριακούς ελέγχους, συλλέγει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που προκύπτουν από αυτούς. ιεύθυνση Εκπαίδευσης, Ενηµέρωσης και Πληροφορικής: Εκπονεί προγράµµατα εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του προσωπικού του ΕΦΕΤ και των αρµοδίων αρχών ελέγχου, είναι αρµόδια για την επικοινωνία µε τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις τροφίµων και επαγγελµατικούς κλάδους. ιεύθυνση ιατροφικής Πολιτικής και Ερευνών: Ερευνά, συλλέγει και αξιολογεί στοιχεία σχετικά µε την υγιεινή των τροφίµων και τις διατροφικές συνήθειες, παρακολουθεί τις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα των τροφίµων και εισηγείται για τον καθορισµό προδιαγραφών ποιότητας και προτύπων που πρέπει να πληρούν τα τρόφιµα µε σκοπό την προστασία της δηµόσιας υγείας και των συµφερόντων του καταναλωτή. ιεύθυνση Αξιολόγησης Εγκρίσεων: Αξιολογεί τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται από τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις τροφίµων και των εργαστηριακών ελέγχων. ιεύθυνση ιοικητικής Υποστήριξης: Οργανώνει και διεκπεραιώνει την Γραµµατειακή Υποστήριξη του Φορέα, τις οικονοµικές υπηρεσίες, την ιοίκηση προσωπικού κ.λ.π. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ απασχολούνται 94 υπάλληλοι. 15

16 ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. ΣΤΑΘΜΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΣΥΚΕ) Σύµφωνα µε την απόφαση της Επιτροπής της Ε.Ε. 2001/881 (ΕΚ), οι ΣΥΚΕ είναι οι ακόλουθοι εννέα (9): ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟ ΡΟΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ (Λιµάνι) ΕΥΖΩΝΩΝ ΕΙ ΟΜΕΝΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Λιµάνι.) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Αεροδρόµιο) ΚΑΚΑΒΙΑΣ ΠΕΠΛΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Έλεγχος των εισερχοµένων ζώντων ζώων, των προϊόντων και των υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στους ΣΥΚΕ υπηρετούν: 21 κτηνίατροι 8 διοικητικοί 2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΠΚΠΦ & ΠΕ) Τα ΠΚΠΦ&ΠΕ είναι τα ακόλουθα οκτώ (8): Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ηρακλείου, Μαγνησίας, Ιωαννίνων, Ναυπλίου, Καβάλας. 16

17 Τα ΠΚΠΦ&ΠΕ αποτελούνται από δύο τµήµατα, το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου και το Τµήµα Φυτοπροστασίας. Το Τµήµα Ποιοτικού Ελέγχου αναφέρεται στη ΜΤ&ΠΕΠΦΠ και το Τµήµα Φυτοπροστασίας αναφέρεται στη ΠΦΠ. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ o Έλεγχος των εισαγοµένων και εξαγοµένων προϊόντων και των βιολογικών προϊόντων φυτικής παραγωγής. o Έλεγχος φυτοϋγείας και προστασίας φυτικής παραγωγής. o Έλεγχος ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων φυτικής προέλευσης. o Εργαστηριακός έλεγχος προϊόντων φυτικής προέλευσης. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 44 γεωπόνοι 6 τεχνολόγοι γεωπονίας 5 τεχνολόγοι τροφίµων 1 χηµικός 1 χηµικός µηχανικός 1 βοηθός εργαστηρίων 3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΦΕΤ Η οργανωτική διάρθρωση του ΕΦΕΤ προβλέπει την λειτουργία 13 Περιφερειακών ιευθύνσεων. οκτώ Περιφερειακές Υπηρεσίες έχουν αναπτυχθεί και λειτουργούν ως κάτωθι. Περιφερειακή /νση Αττικής µε έδρα την Αθήνα Περιφερειακή /νση Κεντρικής Μακεδονίας µε έδρα την Θεσσαλονίκη Περιφερειακή /νση υτικής Ελλάδας µε έδρα την Πάτρα Περιφερειακή /νση Θεσσαλίας µε έδρα την Λάρισα Περιφερειακή /νση Κρήτης µε έδρα το Ηράκλειο Περιφερειακή /νση Ηπείρου µε έδρα τα Ιωάννινα Περιφερειακή /νση Αν. Μακεδονίας Θράκης µε έδρα την Κοµοτηνή Περιφερειακή /νση Αν. Αιγαίου µε έδρα τη Μυτιλήνη Με βάση την ισχύουσα οργανωτική δοµή οι Περιφερειακές /νσεις συντονίζονται, καθοδηγούνται και εποπτεύονται από την 17

18 Κεντρική Υπηρεσία του ΕΦΕΤ, αναφέρονται σε αυτή, η οποία έχει και την αρµοδιότητα διοικητικού ελέγχου αυτών. Η σχέση µεταξύ της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΦΕΤ και των Περιφερειακών Υπηρεσιών του αποτυπώνεται και καθορίζεται µε τον Ν.2741/1999 και το Π.. 223/2000 και την ΚΥΑ 15523/06. Οι Περιφερειακές ιευθύνσεις έχουν την ευθύνη, στον τοµέα αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ, για την εφαρµογή του ΠΟΕΣΕ, την καθοδήγηση, συντονισµό, εποπτεία και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων ελέγχων που διενεργούν οι αρχές νοµαρχιακού επιπέδου. Ο συνολικός αριθµός υπαλλήλων που υπηρετούν στις Περιφερειακές /νσεις ανέρχεται σε 137. Ελεγκτές που ασκούν επίσηµο έλεγχο είναι κτηνίατροι, γεωπόνοι, χηµικοί, χηµικοί µηχανικοί, βιολόγοι, τεχνολόγοι τροφίµων και επόπτες δηµόσιας υγείας. 4. ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Το Γενικό Χηµείο του Κράτους ανήκει στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών και αποτελεί µια Γενική ιεύθυνση αυτού. Η οργάνωση και η δοµή υπάρχουν στην ιστοσελίδα ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ o Αρµοδιότητες που ορίζονται στο πλαίσιο εφαρµογής της ΚΥΑ 15523/06. o Καθορισµός των όρων που πρέπει να πληρούν τα αλκοολούχα ποτά για τη διάθεσή τους στην κατανάλωση, των όρων υγιεινής των ποτοποιείων και της διαδικασίας παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων τους. o Έγκριση τροφίµων για τα οποία απαιτείται καθώς και υλικών και αντικειµένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Απασχολεί 516 άτοµα προσωπικό, εκ των οποίων 361 ασχολούνται µε τον επίσηµο έλεγχο. 18

19 5. ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΕΟΦ) Ο ΕΟΦ είναι νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η οργάνωση και η δοµή του ευρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Σύµφωνα µε το Ν. 1316/83 και τις τροποποιήσεις του, στο αντικείµενο των αρµοδιοτήτων του περιλαµβάνει εκτός από τον έλεγχο για ένα ευρύ φάσµα φαρµακευτικών ουσιών, καλλυντικών και άλλων συναφών προϊόντων: Τον έλεγχο για τρόφιµα ειδικής διατροφής, Τον έλεγχο για τα κτηνιατρικά φάρµακα, τις φαρµακούχες ζωοτροφές. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Σε σύνολο 250 ατόµων που απασχολεί ο ΕΟΦ, 40 υπάλληλοι υποστηρίζουν τον έλεγχο στους ως άνω τοµείς. 6. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Η Γ Υ µέσω των ιευθύνσεων Υγειονοµικής µηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος έχει αρµοδιότητα για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρµογή της ΚΥΑ Υ2/2600/01 και του Π 433/83 και µέσω της ιεύθυνσης ηµόσιας Υγιεινής έχει αρµοδιότητα για τον καθορισµό των υγειονοµικών όρων και µέτρων ίδρυσης, λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΟΠΕΓΕΠ) Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ( Ν.Π.Ι. ) υπαγόµενο στο δηµόσιο τοµέα, µε το διακριτικό τίτλο AGROCERT, το οποίο έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 19

20 ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Ο έλεγχος η πιστοποίηση και επίβλεψη αγροτικών προϊόντων Προστατευόµενων Ονοµασιών Προέλευσης (ΠΟΠ.), Προστατευόµενων Γεωγραφικών Ενδείξεων (ΠΓΕ), Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ), Ειδικών Παραδοσιακών Προϊόντων Εγγυηµένων (ΕΠΠΕ). Ο έλεγχος η πιστοποίηση και επίβλεψη αγροτικών προϊόντων µε βάση πρότυπα διασφάλισης ποιότητας που εκπονεί (πρότυπα AGRO). Το οργανωτικό σχήµα υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Στον ΟΠΕΓΕΠ απασχολούνται συνολικά και σε ισοδύναµο πλήρους απασχόλησης 36 υπάλληλοι (Κτηνίατροι, Γεωπόνοι, Βιολόγοι κλπ). 8. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Στις 54 ΝΑ της χώρας λειτουργούν 55 ιευθύνσεις Κτηνιατρικής στις οποίες ανήκουν 289 Αγροτικά Κτηνιατρεία και Κτηνιατρικά Κέντρα. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Οι ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των ΝΑ διενεργούν τον επίσηµο έλεγχο και εφαρµόζουν προγράµµατα στους τοµείς : o Υγείας ζώων o Προστασίας ζώων o Τροφίµων ζωικής προέλευσης o Ζωικών υποπροϊόντων ΑΝΑΦΟΡΑ Οι ιευθύνσεις Κτηνιατρικής ανήκουν διοικητικά στις ΝΑ και σε σχέση µε τη διενέργεια του επισήµου ελέγχου αναφέρονται στη Γ Κ του ΥΑΑΤ και στον ΕΦΕΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των ΝΑ απασχολούν 720 κτηνίατρους. 20

21 ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Στις 54 ΝΑ της χώρας λειτουργούν 57 /νσεις Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Οι /νσεις Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης των ΝΑ διενεργούν τον επίσηµο έλεγχο και εφαρµόζουν προγράµµατα στους τοµείς: o Ζωοτροφών o Προϊόντων φυτικής προέλευσης o Ποιοτικού και φυτοϋγειονοµικού ελέγχου ΑΝΑΦΟΡΑ Οι /νσεις Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης ανήκουν διοικητικά στη ΝΑ και σε σχέση µε τη διενέργεια των επισήµων ελέγχων αναφέρονται στο ΥΑΑΤ και στον ΕΦΕΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι /νσεις Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης απασχολούν στους παραπάνω τοµείς 350 περίπου γεωπόνους. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Στις 54 ΝΑ της χώρας λειτουργούν 55 ιευθύνσεις Υγείας. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Οι ιευθύνσεις Υγείας των ΝΑ είναι αρµόδιες για : o Τη γνωµοδότηση κατά την διαδικασία αδειοδότησης από τους ήµους των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου και παροχής υπηρεσιών, παρασκευαστών που πωλούν λιανικώς, αποθηκών και αγορών χονδρικής πώλησης. o Τον έλεγχο των ως άνω επιχειρήσεων σε εφαρµογή των απαιτήσεων του Καν 852/04. o Τον έλεγχο της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε εφαρµογή της ΚΥΑ Υ2/2600/01 o Την γνωµοδότηση για την ίδρυση και λειτουργία των πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. ΑΝΑΦΟΡΑ 21

22 Ανήκουν διοικητικά στην ΝΑ, και αναφέρονται στον ΕΦΕΤ σε ότι αφορά θέµατα επίσηµου ελέγχου και στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι ιευθύνσεις Υγείας των ΝΑ απασχολούν 250 επόπτες ηµόσιας Υγείας. ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Στις 54 ΝΑ της χώρας λειτουργούν 55 ιευθύνσεις Εµπορίου. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ Οι ιευθύνσεις Εµπορίου είναι αρµόδιες για: o Έλεγχο σύνθεσης, νοθείας και επισήµανσης τροφίµων. o Εφαρµογή του υποχρεωτικού συστήµατος επισήµανσης βόειου κρέατος. ΑΝΑΦΟΡΑ Ανήκουν διοικητικά στην ΝΑ, και αναφέρονται στον ΕΦΕΤ σε ότι αφορά θέµατα επίσηµου ελέγχου και στην Γενική /νση Ζωικής Παραγωγής του ΥΑΑΤ σχετικά µε το σύστηµα επισήµανσης βόειου κρέατος. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Οι ιευθύνσεις Εµπορίου απασχολούν περίπου 110 άτοµα. 22

23 Επικοινωνία - Συντονισµός Με βάση το Νοµοθετικό πλαίσιο - Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις αριθµ. Β3-32/2003 και 15523/2006 και Π 79/07: 1. Οι υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ και ο ΕΦΕΤ επιτυγχάνουν την επικοινωνία και το συντονισµό, προβαίνοντας σε τακτική και αµοιβαία ενηµέρωση και συνεργασία η οποία περιλαµβάνει: " τακτική επικοινωνία " συνεργασία υπηρεσιακών παραγόντων " συσκέψεις " σύσταση οµάδων εργασίας και επιτροπών 2. Η επικοινωνία και ο συντονισµός των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και του ΕΦΕΤ µε τις αρµόδιες αρχές διεξαγωγής των επισήµων ελέγχων περιφερειακού, νοµαρχιακού ή άλλου επιπέδου, επιτυγχάνεται µε ευθύνη της κάθε κεντρικής αρµόδιας αρχής στον τοµέα αρµοδιότητάς της µε : τακτική επικοινωνία και ενηµέρωση αποστολή εγγράφων και εγκυκλίων διοργάνωση συσκέψεων, ηµερίδων διεξαγωγή επιθεωρήσεων. 23

24 Ανάθεση επισήµου ελέγχου σε φορείς ελέγχου Το ΥΑΑΤ έχει προβεί στην ανάθεση συγκεκριµένων καθηκόντων σε φορείς ελέγχου, στον τοµέα της Βιολογικής Γεωργίας. Υπεύθυνη Αρµόδια Αρχή 1) ιεύθυνση Βιολογικής Γεωργίας ΥΑΑΤ 2)Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) Φορέας Ελέγχου Εγκεκριµένοι Οργανισµοί Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας (ΠΒΓ) (παρατίθενται Ιστοσελίδα ΥΑΑΤ στην Ανατιθέµενοι Επίσηµοι Έλεγχοι Η εφαρµογή του συστήµατος ελέγχου στους συµβαλλόµενους επιχειρηµατίες (παραγωγούς, παρασκευαστές, αποθηκευτές, εισαγωγείς) βάσει του καν. (ΕΟΚ) αρ. 2092/91 και της ΚΥΑ αριθ / (ΦΕΚ Β 157). 24

25 ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΕΑ) Έχει ορισθεί για κάθε Κοινοτικό Εργαστήριο Αναφοράς (ΚΕΑ) ένα ή περισσότερα ΕΕΑ σύµφωνα µε το άρθρο 33 του Καν. (ΕΚ) 882/2004. Τα ΕΕΑ συνεργάζονται µε τα αντίστοιχα ΚΕΑ και διασφαλίζουν την κοινοποίηση των πληροφοριών που παρέχονται από τα ΚΕΑ στα εργαστήρια επισήµου ελέγχου και στις Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές. Επίσης συντονίζουν τις δραστηριότητες των εργαστηρίων επισήµου ελέγχου στον τοµέα αρµοδιότητάς τους, οργανώνουν, όπου απαιτείται, συγκριτικές δοκιµές ικανότητας και παρέχουν επιστηµονική και τεχνική συνδροµή στις Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές. Τα εργαστήρια που έχουν επιλεγεί ως ΕΕΑ πληρούν τις απαιτήσεις : Έχουν τεχνική επάρκεια, δηλαδή λειτουργούν σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου 12 του Καν. (ΕΚ) 882/2004, του άρθρου 18 του καν. (ΕΚ) 2076/2005. Στην Ελλάδα η διαπίστευση παρέχεται από τον αρµόδιο φορέα που είναι το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης (ΕΣΥ ). Λεπτοµέρειες για το ΕΣΥ δίδονται στην ιστοσελίδα Συµµετέχουν σε διεργαστηριακές δοκιµές ικανότητας και εκπρόσωποί τους παρακολουθούν τις συναντήσεις και εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται από τα αντίστοιχα ΚΕΑ. Συµµετέχουν ή/και οργανώνουν διεργαστηριακά προγράµµατα επικύρωσης µεθόδων και πιστοποίησης υλικών αναφοράς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. ιαθέτουν εµπειρία σε εκτέλεση Εθνικών Προγραµµάτων για τον Επίσηµο Έλεγχο. Συµµετέχουν σε εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές εµπειρογνωµόνων. Τα ΕΕΑ που έχουν ορισθεί για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές και την υγεία των ζώων, παρουσιάζονται στους κατωτέρω πίνακες. 25

26 ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (NRLs) ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ Αναλυτική δραστηριότη τα Κλασική πανώλη των χοίρων Πανώλης των ίππων ΚΕΑ Institüt für Virologie der Ti erärztliche n Hochschul e, Hannover, Bünteweg 17 D Hannover Laboratori o de sanidad y produccion animal, Ministerio de agricultura, Pesca y Alimentati on, Ctra, Madrid- Irun, Desv. Algete, Km Algete, Madrid- Espana. Κέντρο Κτηνιατρικ ών Ιδρυµάτων Αθηνών, Νεαπόλεως 25, Τ.Κ Αθήνα ΕΕΑ Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Χοιροπαθολογί ας Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Ιολογίας Εποπτεύου σα Αρχή ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ 26

27 Αναλυτική δραστηριότη τα Ψευδοπανώ λη των πτηνών (Newcastle Disease) Φυσαλιδώδη ς νόσος των χοίρων Ασθένειες των ιχθύων ΚΕΑ Veterinary Laboratori es Agency (VLA), New Haw Weybridge, Surrey KT 15 3NB U.K. AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU 24 ONF U.K. Statens Veterinaer e Serumlabo ratorium Landbrugs ministeriet Hangoevej Aarhus N Denmark ΕΕΑ Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Παθολογίας Πτηνών Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών νοσηµάτων Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Παθολογίας Ιχθύων και Βιοπαθολογίας Υδρόβιων Οργανισµών Εποπτεύου σα Αρχή ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ 27

28 Αναλυτική δραστηριότη τα Παρακολούθ η-ση αποτελεσµατ ι-κότητας των αντιλυσσικώ ν εµβολίων Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου Αφρικανική Πανώλη των Χοίρων ΚΕΑ AFSSA, Nancy Laboratoir e d`études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages Domaine de Pixérécour t BP 9 F Malzéville AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF U.K. Centro de Investigaci ón en Sanidad Animal, Valdeolmo s, Madrid, Spain ΕΕΑ Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Ιολογίας Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Ιολογίας Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Χοιροπαθολογί ας Εποπτεύου σα Αρχή ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ 28

29 Αναλυτική δραστηριότη τα Αφθώδης πυρετός (Foot and Mouth Disease) ΚΕΑ Institute for Animal Health Pirbright, Woking Surrey KT 15 3NB U.K. ΕΕΑ Ινστιτούτο Αφθώδους Πυρετού και Εξωτικών Nοσηµάτων Εποπτεύου σα Αρχή ΥΑΑΤ Γρίπη των πτηνών Ασθένειες ιθύρων Μαλακίων Veterinary Laboratori es Agency (VLA), New Haw Weybridge, Surrey KT 15 3NB U.K. IFREMER Boîte Postale La Treblade FR Κέντρο Κτηνιατρικ ών Ιδρυµάτων Θεσσαλονί -κης, 26ης Οκτωβρίου 80, Τ.Κ Θεσσαλονί κη Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Παθολογίας Πτηνών Ινστιτούτο Λοιµωδών και Παρασιτικών Νοσηµάτων Τµήµα Παθολογίας και Υδροβίων ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ Βρουκέλλωσ η AFSSA- Laboratoir e d etudes et de recherches en pathologie animale et zoonoses, F Maisons- Alfort FR Κτηνιατρικ ό Εργαστήρι ο Λάρισας, 6ο χιλ. Εθνικής Οδού Λάρισας- Τρικάλων, Τ.Κ Λάρισα Τµήµα ιαγνωστικής ΥΑΑΤ 29

30 ΕΘΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (NRLs) ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Αναλυτική δραστηριότ ητα Γάλα και γαλακτοκοµ ι-κά προϊόντα ΚΕΑ AFSSA Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F Maisons- Alfort Γαλλία ΕΕΑ α. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας- Τρικάλων, 41110, Λάρισα β. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πάτρας Νοταρά 15, Πάτρα Εποπτεύουσα Αρχή ΥΑΑΤ Ανάλυση και εξέταση ζωονόσων (Salmonella ) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3720 BA Bilthoven Κάτω Χώρες Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας Τ.Θ , Χαλκίδα ΥΑΑΤ Θαλάσσιες βιοτοξίνες Παρακολού θη-ση της ιογενούς και βακτηριολο γι-κής µόλυνσης των δίθυρων µαλακίων Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA) E Vigo Ισπανία The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS) Weymouth Ηνωµένο Βασίλειο Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Θεσσαλονίκης Λήµνου 3α Θεσσαλονίκη Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ 30

31 Αναλυτική δραστηριότ ητα Listeria monocytoge -nes ΚΕΑ AFSSA Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F Maisons- Alfort Γαλλία ΕΕΑ Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής Εποπτεύουσα Αρχή ΥΑΑΤ Θετικοί στην πηκτάση σταφυλόκκο -κοι, συµπεριλαµ -βανοµένου του Staphylococ ccus aureus Escherichia coli, συµπεριλαµ βανοµένης της βεροτοξινογ ό-νου E. Coli (VTEC) AFSSA Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP) F Maisons- Alfort Γαλλία Istituto Superiore di Sanità (ISS) I Roma Ιταλία Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής Κεντρικό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας (Κ.Ε..Υ.) Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΥΑΑΤ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Σ Καµπυλοβα κτηρίωση Statens Veterinärmedicins ka Anstalt (SVA) S Uppsala Σουηδία Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας- Τρικάλων, 41110, Λάρισα ΥΑΑΤ 31

32 Αναλυτική δραστηριότ ητα Παράσιτα (ιδιαίτερα τα παράσιτα Trichinella, εχινόκοκκος και Anisakis) Μικροβιακή αντοχή ΚΕΑ Istituto Superiore di Sanità (ISS) Viale Regina Elena 299 I Roma Ιταλία Danmarks Fødevareinstituttet DK-1790 København V ανία ΕΕΑ Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών Τµήµα Παρασιτολογίας Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χαλκίδας Τ.Θ , Χαλκίδα Εποπτεύουσα Αρχή ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ Ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπ ά-θειες (ΜΙΕ) Και ΤSE αιγοπροβάτ ων (ταχείες οκιµές) Centre Wallon de recherches agronomiques (CRA-W) B-5030 Gembloux, Βέλγιο The Veterinary Laboratories Agency Surrey KT15 3NB Ηνωµένο Βασίλειο Εργαστήριο Ελέγχου Ζωοτροφών Σοφοκλή Βενιζέλου 1, T.K Λυκόβρυση Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας- Τρικάλων, 41110, Λάρισα ΚΚΙΑ ΙΛΟΙΠΑΝ Τµήµα ιαγνωστικής Παθολογικής Ανατόµισης Νεαπόλεως Αθήνα ΥΑΑΤ ΥΑΑΤ 32

33 Αναλυτική δραστηριότ ητα Κατάλοιπα κτηνιατρικώ ν φαρµάκων και προσµίξεων σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης που αναφέροντα ι στο παράρτηµα I οµάδα Α 5 και Β2 α), β), ε) της οδηγίας 96/23/ΕΚ Β- ανταγωνιστ ές Ανθελµινικά, Κοκκιδιοστα τικά συµπεριλαµ βανοµένων των νιτροϊµιδαζο λί-ων, Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη (ΜΣΑΦ) ΚΕΑ Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher heit (BVL) D Berlin Γερµανία ΕΕΑ α. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, Αττικής A5 (Βανταγωνιστές) β. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας- Τρικάλων, 41110, Λάρισα B2 α) (Ανθελµινικά), B2 β) (Κοκκιδιοστατικά συµπεριλαµβανοµέ νων των νιτροϊµιδαζολίων) γ. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Πάτρας Νοταρά 15, Πάτρα B2 ε) (Μη στεροειδή αντιφλεγµονώδη (ΜΣΑΦ)) Εποπτεύουσα Αρχή ΥΑΑΤ 33

34 Αναλυτική δραστηριότ ητα Κατάλοιπα κτηνιατρικώ ν φαρµάκων και προσµίξεων σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης που αναφέροντα ι στο παράρτηµα I οµάδα Α 1, 2, 3, 4, οµάδα Β 2 δ) και οµάδα Β 3 δ) της οδηγίας 96/23/ΕΚ Στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, άλατα και εστέρες τους, Θυρεοστατι κές ουσίες, Στεροειδή Λακτόνες του ρεσορκυλικ ού οξέος συµπεριλαµ βανοµένου του zeranοl, Ηρεµιστικά, Μυκοτοξίνες ΚΕΑ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 3720 BA Bilthoven Κάτω Χώρες ΕΕΑ α. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Τέρµα Οµονοίας, Σέρρες A1 (Στιλβένια, παράγωγα στιλβενίων, άλατα και εστέρες τους), A3 (Στεροειδή), A4 (Λακτόνες του ρεσορκυλικού οξέος συµπεριλαµβανοµέ νου του zeranοl) β. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, Αττικής B2 δ) (Ηρεµιστικά) και Α2 (Θυρεοστατικές ουσίες) γ. Ινστιτούτο Βιοχηµείας, Τοξικολογίας και Ζωοτροφών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή Αττικής B3 δ) (Μυκοτοξίνες) Εποπτεύουσα Αρχή ΥΑΑΤ 34

35 Αναλυτική δραστηριότ ητα Κατάλοιπα κτηνιατρικώ ν φαρµάκων και προσµίξεων σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης που αναφέροντα ι στο παράρτηµα I οµάδα Β2γ) και οµάδα Β3 α), β) και γ) της οδηγίας 96/23/ΕΚ ΚΕΑ Istituto Superiore di Sanita Viale Regina Elena Rome, Ιταλία ΕΕΑ α. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης Πέλαγος Αρκαδίας Τρίπολη B2c (Καρβαµικά, πυρεθροειδείς) β. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, Αττικής B3 α) (PCBs), B3 β) (Οργανοφωσφορικ ές ενώσεις), B3 γ) (Χηµικά στοιχεία) γ. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Τέρµα Οµονοίας, Σέρρες B3 α) (Οργανοχλωριούχε ς ενώσεις εξαιρουµένων των PCBs) Εποπτεύουσα Αρχή ΥΑΑΤ 35

36 Αναλυτική δραστηριότ ητα Κατάλοιπα κτηνιατρικώ ν φαρµάκων και προσµίξεων σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης που αναφέροντα ι στο παράρτηµα I οµάδα Β 1 και Β3 ε) της οδηγίας 96/23/ΕΚ και για τα carbadox και olaquindox Αντιβακτηρι ακές ουσίες συµπεριλαµ βανοµένων των σουλφαµιδ ών και κινολονών, Χρωστικές, Carbadox και olaquindox Χλωραµφενι κόλη, Dapsone Νιτροφουρά νια ΚΕΑ Laboratoire d études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants AFSSA-. F Fougères Γαλλία ΕΕΑ α. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, Αττικής B1 (Αντιβακτηριακές ουσίες συµπεριλαµβανοµέ νων των σουλφαµιδών και κινολονών), B3 ε) (Χρωστικές) β. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης Πέλαγος Αρκαδίας Τρίπολη A6 (Χλωραµφενικόλη, Νιτροφουράνια) γ. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Τέρµα Οµονοίας Σέρρες (Carbadox και olaquindox, Dapsone) Εποπτεύουσα Αρχή ΥΑΑΤ 36

37 Αναλυτική δραστηριότ ητα Υπολείµµατ α φυτοφαρµά κων σε δηµητριακά ΚΕΑ Danish Institute for Food and Veterinary Research (DFVF) DK 2860 SØborg ανία ΕΕΑ α. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων Στ. έλτα 8, Κηφισιά β. Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), Χηµική Υπηρεσία Αθηνών, Εργαστήριο Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων Αν. Τσόχα 16, Αθήνα Εποπτεύουσα Αρχή α. ΥΑΑΤ β. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ 37

38 Αναλυτική δραστηριότ ητα Υπολείµµατ α φυτοφαρµά κων σε τρόφιµα ζωικής προέλευσης και προϊόντα µε υψηλή περιεκτικότ ητα σε λίπος ΚΕΑ Chemisches und Veterinäruntersuc hungsamt (CVUA) Postfach D Freiburg Γερµανία ΕΕΑ α. Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), Χηµική Υπηρεσία Αθηνών, Εργαστήριο Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων Αν. Τσόχα 16, Αθήνα β. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων Στ. έλτα 8, Κηφισιά γ. Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών Τέρµα Οµονοίας Σέρρες Εποπτεύουσα Αρχή α. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ β. ΥΑΑΤ γ. ΥΑΑΤ Υπολείµµατ α φυτοφαρµά κων σε φρούτα και λαχανικά, συµπεριλαµ βανοµένων προϊόντων µε υψηλή περιεκτικότ ητα σε νερό και υψηλή περιεκτικότ ητα σε οξέα Pesticide Residue Research group Universidad de Almería (PRRG) Laboratorio Agrario de la generalitat valenciana (LAGV) Ισπανία Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων Στ. έλτα 8, Κηφισιά ΥΑΑΤ 38

39 Αναλυτική δραστηριότ ητα Υπολείµµατ α φυτοφαρµά κων: Μονοδύναµ ες µέθοδοι ανάλυσης ΚΕΑ Chemisches und Veterinäruntersuc hungsamt (CVUA) Stuttgart Postfach 1206 D Felbach Γερµανία ΕΕΑ α. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, Εργαστήριο Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων Στ. έλτα 8, Κηφισιά β. Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), Χηµική Υπηρεσία Αθηνών, Εργαστήριο Υπολειµµάτων Γεωργικών Φαρµάκων Αν. Τσόχα 16, Αθήνα Εποπτεύουσα Αρχή α. ΥΠΑΑΤ β. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ ιοξίνες και τις παρόµοιες µε τις διοξίνες PCB στις ζωοτροφές και στα τρόφιµα Chemisches und Veterinäruntersuc hungsamt (CVUA) Postfach D Freiburg Γερµανία α. Εργαστήριο Φασµατοµετρίας Μάζας και Ανάλυσης ιοξινών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «ηµόκριτος», Αγ. Παρασκευή, Αττικής β. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, Αττικής β. ΥΑΑΤ 39

40 Αναλυτική δραστηριότ ητα Βαρέα µέταλλα στα τρόφιµα και τις ζωοτροφές ΚΕΑ Joint Research Centre. European Commission. Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Βέλγιο ΕΕΑ α. Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών Νεαπόλεως 25, Αγία Παρασκευή, Αττικής β. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας Τορουσια και Νικολαϊδη, Πεδίον Άρεως, 38334, Βόλος γ. Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), /νση Περιβάλλοντος Αν. Τσόχα 16, Αθήνα Εποπτεύουσα Αρχή α. ΥΑΑΤ β. ΥΑΑΤ γ. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ Πολυκυκλικ οί αρωµατικοί υδρογονάνθ ρακες (ΠΑΥ) Joint Research Centre. European Commission. Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Βέλγιο Μυκοτοξίνες Joint Research Centre. European Commission. Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Βέλγιο Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), /νση Τροφίµων Αν. Τσόχα 16, Αθήνα Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), /νση Περιβάλλοντος Αν. Τσόχα 16, Αθήνα ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ 40

41 Αναλυτική δραστηριότ ητα Υλικά που προορίζοντα ι να έλθουν σε επαφή µε τρόφιµα ΚΕΑ Joint Research Centre European Commission Ispra Ιταλία ΕΕΑ Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), Χηµική Υπηρεσία Αθηνών, Εργαστήριο Υλικών και Αντικειµένων σε επαφή µε τρόφιµα Αν. Τσόχα 16, Αθήνα Εποπτεύουσα Αρχή ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ 41

42 Αναλυτική δραστηριότ ητα Πρόσθετες ύλες στις ζωοτροφές ΚΕΑ Joint Research Centre. European Commission. Institute for Reference Materials and Measurements, Geel, Βέλγιο ΕΕΑ Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.) Εργαστήριο Χηµικής Ανάλυσης Ζωοτροφών Λ. Μεσογείων 284, 155 Χολαργός Εποπτεύουσα Αρχή ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Σ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ Σ Γενετικώς Τροποποιηµ ένους Οργανισµού ς (Γ.Τ.Ο.)1 Joint Research Centre European Commission Ispra Ιταλία α. Γενικό Χηµείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.), /νση Τροφίµων Αν. Τσόχα 16, Αθήνα β. Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.ΙΑ.ΓΕ), Εργαστήριο Γενετικής Ταυτοποίησης γεω ργικών προϊόντων, µικροοργανισµών και ελέγχου σπόρων σ ποράς για την ανίχνευση, γενετικών τροποποιήσεων Σ. Βενιζέλου 1, Λυκόβρυση, α. ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Σ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚ ΩΝ β. ΥΑΑΤ Αφορά µόνο εργαστήρια ελέγχου για Γ.Τ.Ο. Τα ΕΕΑ για την επικύρωση των µεθόδων ανίχνευσης και ταυτοποίησης έχουν ορισθεί µε τον Καν. (EΚ) 1981/2006 σχετικά µε τους λεπτοµερείς κανόνες για την εφαρµογή του άρθρου 32 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου όσον αφορά το κοινοτικό εργαστήριο αναφοράς για τους γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς 42

43 ΤΟΜΕΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Οργανωτική οµή Αρµόδιες Αρχές ιάρθρωση - Αρµοδιότητες ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ Για τον επίσηµο έλεγχο των τροφίµων ζωικής προέλευσης Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές (ΚΑΑ), σε εφαρµογή των διατάξεων των Κανονισµών (ΕΚ) 882/2004, 852/2004, 853/2004, 854/2004 είναι η Η /νση Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας (Κ Υ) της Γενικής /νσης Κτηνιατρικής (Γ Κ) και ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) βάσει της ΚΥΑ Β3-32/03, της ΚΥΑ 088/06, της ΚΥΑ 15523/06 και του Π 79/2007. Η /νση Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας (Κ Υ) της Γενικής /νσης Κτηνιατρικής (Γ Κ) έχει τη ευθύνη για την κατάρτιση, την εποπτεία, την εφαρµογή, την παρακολούθηση του συστήµατος επισήµων ελέγχων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του, κατά την πρωτογενή παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, την πρώτη µεταποίηση αυτών και την εισαγωγή τροφίµων ζωικής προέλευσης. Ο ΕΦΕΤ έχει τη ευθύνη για την κατάρτιση, την εποπτεία, την εφαρµογή, την παρακολούθηση του συστήµατος επίσηµων ελέγχων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του, µετά την πρώτη µεταποίηση προϊόντων ζωικής προέλευσης, µέχρι την τελική διάθεση αυτών, µε παράλληλη αρµοδιότητα στα 43

44 προϊόντα πρώτης µεταποίησης του τοµέα κρέατος εφόσον αφορούν σε µεµονωµένες και όχι καθετοποιηµένες επιχειρήσεις τεµαχισµού. Πιο συγκεκριµένα οι ΚΑΑ έχουν αρµοδιότητα: Για την εφαρµογή και συµµόρφωση προς οδηγίες, αποφάσεις κανονισµούς και συστάσεις που εκδίδονται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέµατα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίµων ζωικής προέλευσης. Για την ενηµέρωση των Αρµοδίων Αρχών σχετικά µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας στον τοµέα µέσα από την έκδοση διευκρινιστικών εγκυκλίων και οδηγιών όπου απαιτείται. Για την εκπόνηση εθνικών και υποστήριξη κοινοτικών προγραµµάτων παρακολούθησης διατροφικών κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια, τη σύνθεση, την επισήµανση και την παρουσίαση των τροφίµων ζωικής προέλευσης καθώς και την αξιολόγηση της υλοποίησης αυτών. Για τον επιµερισµό και συντονισµό της διεξαγωγής των επισήµων ελέγχων µέσα από την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων σε αρµόδιες αρχές περιφερειακού και τοπικού επιπέδου, την µέριµνα για την ενοποίηση των τεχνικών ελέγχου και την διεξαγωγή του µε συχνότητα που καθορίζει η κατηγοριοποίηση επιχειρήσεων ως προς την επικινδυνότητα τους. Για την οργάνωση του επίσηµου ελέγχου σχετικά µε τις εισαγωγές και εξαγωγές τροφίµων ζωικής προέλευσης. Για την επιθεώρηση και αξιολόγηση ΑΑ στις οποίες έχει µεταβιβαστεί αρµοδιότητα επίσηµου ελέγχου. Για την αξιολόγηση και επικύρωση των εθνικών οδηγών ορθής πρακτικής σε συνεργασία µε κλάδους µεταποίησης ζωικών τροφίµων. Για την διαµόρφωση εθνικών µέτρων εφαρµογής παρεκκλίσεων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Καν. 852/04 & 853/04. Για την διαµόρφωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων µε στόχο την συνεχή ενηµέρωση, επιµόρφωση και κατάρτιση του προσωπικού που διεξάγει επίσηµους ελέγχους. Για την ενηµέρωση του καταναλωτή µε διαφάνεια και αντικειµενικότητα για θέµατα ασφάλειας των τροφίµων ζωικής προέλευσης, άλλα διατροφικά θέµατα και ζητήµατα παρουσίασης, επισήµανσης και διαφήµισης των τροφίµων για την αποφυγή παραπλάνησης του. Για την καταχώριση και έγκριση των εγκαταστάσεων, την τήρηση και διαρκή ενηµέρωση των αντίστοιχων καταλόγων. Για την διαχείριση θεµάτων αρµοδιότητας των, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 44

45 Στην διαχείριση κρίσεων σύµφωνα µε επιχειρησιακό σχέδιο έκτακτης ανάγκης ορίζοντας τα µέτρα που πρέπει να εφαρµόζονται χωρίς καθυστέρηση. Για την ενηµέρωση του συστήµατος άµεσης αντιµετώπισης καταστάσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων (RASFF) για όλες τις περιπτώσεις µη ασφαλών ζωικών προϊόντων. 45

46 ΑΡΜΟ ΙΕΣ ΑΡΧΕΣ 1. Περιφερειακές /νσεις του ΕΦΕΤ Οι 7 Περιφερειακές ιευθύνσεις του ΕΦΕΤ έχουν αρµοδιότητα : A) Για την διενέργεια των επίσηµων ελέγχων τροφίµων ζωικής προέλευσης στον τοµέα αρµοδιότητας του ΕΦΕΤ. B) Για την εποπτεία, συντονισµό, συνεργασία µε τις ιευθύνσεις Κτηνιατρικής των ΝΑ για την εξειδίκευση, επιµερισµό και την οργάνωση του επίσηµου ελέγχου. 2. Συνοριακοί Σταθµοί Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ) Οι 9 ΣΥΚΕ έχουν αρµοδιότητα για τον έλεγχο των εισερχοµένων ζώντων ζώων των προϊόντων και των βιολογικών προϊόντων ζωικής προέλευσης από Τρίτες Χώρες. 3. /νσεις Κτηνιατρικής των ΝΑ Σε τοπικό επίπεδο ο επίσηµος έλεγχος διενεργείται από τις 57 /νσεις Κτηνιατρικής ΝΑ της χώρας. Στις αρχές αυτές έχουν µεταβιβαστεί αρµοδιότητες από τις δύο ΚΑΑ σε εφαρµογή των απαιτήσεων των Κανονισµών. Το τµήµα Κτηνιατρικής ηµόσιας Υγείας της Αρµόδιας /νσης Κτηνιατρικής κάθε νοµού έχει την αρµοδιότητα οργάνωσης του ελέγχου σε Νοµαρχιακό επίπεδο και συγκεκριµένα την: Αδειοδότηση και καταχώριση των εγκαταστάσεων τροφίµων ζωικής προέλευσης όπως καθορίζονται στην ΚΥΑ 15523/06 και στο Π. 79/07. ιενέργεια του επισήµου ελέγχου στον τοµέα τροφίµων ζωικής προέλευσης. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το προσωπικό της /νσης Κ Υ του ΥΠΑΑΤ είναι 11 υπάλληλοι. Το προσωπικό των ΣΥΚΕ, της κεντρικής υπηρεσίας και των Περιφερειακών ιευθύνσεων του ΕΦΕΤ αναφέρεται στα σχετικά κεφάλαια. Στις /νσεις Κτηνιατρικής των ΝΑ απασχολούνται 720 κτηνίατροι 240 από τους οποίους υποστηρίζουν τις ανάγκες του επίσηµου ελέγχου των τροφίµων ζωικής προέλευσης. 46

47 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι Αρµόδιες Αρχές αξιοποιούν τις κάτωθι υποστηρικτικές δοµές : " Το Ινστιτούτο Επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου ηµόσιας ιοίκησης υποστηρίζει εκπαιδευτικά προγράµµατα. " Τις Σχολές Επαγγελµάτων Κρέατος που υποστηρίζουν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα. " Το Σύστηµα Σήµανσης και Καταγραφής του ζωικού κεφαλαίου που διαθέτει βάση δεδοµένων από την οποία αντλούνται πληροφορίες για την πρωτογενή παραγωγή. " Το Σύστηµα TRACES του ΥΠΑΑΤ που αποτελεί σύστηµα καταγραφής των εισαγωγών καθώς και του ενδοκοινοτικού εµπορίου ζώντων ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης. Το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα του ΕΦΕΤ το οποίο περιλαµβάνει: Αµφίδροµη ανταλλαγή δεδοµένων και πληροφοριών µεταξύ του ΕΦΕΤ, των αρµοδίων αρχών, των επιχειρήσεων τροφίµων και των καταναλωτών. Υποστήριξη του Μητρώου Επιχειρήσεων Τροφίµων, στο οποίο καταχωρούνται σύµφωνα µε νοµική απαίτηση όλες οι επιχειρήσεις τροφίµων. Υποστήριξη του συντονισµού του επίσηµου ελέγχου, τον εκσυγχρονισµό των διαδικασιών, αξιολόγηση δεδοµένων, διατύπωση προβλέψεων. Υποβοήθηση στην λήψη αποφάσεων και διαχείριση διατροφικών κρίσεων. Οι επίσηµοι ελεγκτές διαθέτουν ως επί το πλείστον µέσα µεταφοράς, εξοπλισµό για τον επιτόπιο έλεγχο και τη διενέργεια δειγµατοληψιών, καθώς και ηλεκτρονική υποστήριξη για τη άσκηση των καθηκόντων τους. 47

48 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Εργαστήρια (άλλα από τα εργαστήρια αναφοράς) Ο επίσηµος έλεγχος των τροφίµων ζωικής προέλευσης υποστηρίζεται σε επίπεδο εργαστηριακών αναλύσεων από: 1. Tα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τα 15 Κτηνιατρικά Εργαστήρια Tα Κέντρα Κτηνιατρικών Ιδρυµάτων Αθηνών και Θεσσαλονίκης και τα 15 Κτηνιατρικά Εργαστήρια που ανήκουν στο ΥΠΑΑΤ διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις τροφίµων (µικροβιολογικές, βιολογικές, χηµικές και τοξικολογικές). Το Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίµων Αθηνών είναι διαπιστευµένο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO από το ΕΣΥ. 2. Το Γενικό Χηµείο του Κράτους (ΓΧΚ) Η Κεντρική Υπηρεσία του ΓΧΚ και οι 51 αποκεντρωµένες χηµικές υπηρεσίες νοµαρχιακού επιπέδου διενεργούν εργαστηριακές εξετάσεις που αφορούν κυρίως χηµικές αναλύσεις τροφίµων. Τα εργαστήρια του ΓΧΚ είναι διαπιστευµένα σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO από το ΕΣΥ και το UKAS. 3. Το Κεντρικό Εργαστήριο ηµόσιας Υγείας (ΚΕ Υ) Το ΚΕ Υ, µεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων του, υποστηρίζει µικροβιολογικούς ελέγχους ποσίµων υδάτων και τροφίµων. Το εργαστήριο είναι διαπιστευµένο από το ΕΣΥ κατά ISO/EN To ΕΚΕΦΕ «ηµόκριτος» Το Εργαστήριο Φασµατοµετρίας Μάζας και Ανάλυσης ιοξινών υποστηρίζει τις αναλύσεις διοξινών, φουρανίων και PCBs σε τρόφιµα και ζωοτροφές. Το Εργαστήριο έχει διαπιστευτεί κατά ISO/EN από το ΕΣΥ στα ως άνω πεδία. 48

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» 2007-2011 2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Σελίδα 1. Περιεχόμενα.... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ»

«ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ» 2007-2011 2 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Σελίδα 1. Περιεχόµενα.... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων:

Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: Από την ασφάλεια στη διατροφική αξία των τροφίμων: η εμπειρία του ΕΦΕΤ Αντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) Αναπληρωτής Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2015 2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ (ΠΟΕΣΕ) ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015 ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ που παρουσιάζεται από την ΕΛΛΑ Α για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Ευρωπαϊκή Νομοθεσία Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων Κανονισμός 178/2002 Περιεχόμενο Γενικές Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων και Ζωοτροφών Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων Τι Αφορά Όλαταστάδιατηςπαραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Eλέγχου Νοσηµάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Έχοντας υπόψη: 1.

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση Εθνικού Κέντρου Eλέγχου Νοσηµάτων». ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Έχοντας υπόψη: 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 /06/2017 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Αρ. πρωτ.:1875/63577 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: Πίνακα Αποδεκτών Ταχ. /νση :Βερανζέρου 46,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork

ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για την Ασφάλεια των τροφίμων food safety from farm to fork Δρ. Κων/νος Μπαρμπέρης Προϊστάμενος Δ/νσης Εργαστηριακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012. Στόχοι του προγράμματος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 12 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε κιμά και παρασκευάσματα κρέατος, παγωτά, φυτικά προϊόντα Καν. 73/05/ΕΚ και Καν. 178/02/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 217 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 217 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0111 (NLE) 10389/15 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: AELE 33 CH 22 AGRILEG 142 VETER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.6.2015 COM(2015) 217 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να τηρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την απόφαση αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής

Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί. Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Ασφάλεια & Έλεγχος Τροφίμων: Οι Νέοι Κανονισμοί Ευάγγελος Σ. Λάζος Αντιπρόεδρος ΕΦΕΤ Καθηγητής Οι Νέοι Κανονισμοί 178/2003 από 01/01/2005 Ιχνηλασιμότητα 852/2004 από 01/01/2006 αντικαθιστά την 93/43/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

Ενωσιακό και Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς

Ενωσιακό και Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Ενωσιακό και Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς Kirsten Mooijman Μετάφραση: Α. Σμπιράκη CRL/EURL and NRLs Το Κοινοτικό/Ενωσιακό Εργαστήριο Αναφοράς (CRL/EURL) και τα Εθνικά Εργαστήρια Αναφοράς(NRLs) συνιστούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, ΤΗΛ: FAX: Δρ. Κωνσταντίνος Μπαρμπέρης Δρ. Βασιλική Αβραμοπούλου Δρ. Λεωνίδας Παλίλης Διεύθυνση Εργαστηριακών Ελέγχων ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙΔΟΥ 2, 115 26 ΤΗΛ: +30 213 2145800 FAX: +30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΔΑ ΠΔΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 α/α 1 2 3 4 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής προέλευσης Ανίχνευση Listeria monocytogenes σε τυριά και αλιεύματα Ανίχνευση εντεροτοξίνης

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 1/11/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:3464/121201 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης Χρυσούλα ηλέ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 12.06.2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1871/63486 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (Μ.Φ.Ι.) Αριθµ. Πρωτ. 8439 / 16 06 2015 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 Σήµερα, 10 06-2015, µεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης

Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης. Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων και ολοκληρωμένης διαχείρισης Γιώργος Κράββας Δ/ντης Agrisystems Γραφείο Θεσσαλονίκης Πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων Αρχή Εποπτείας: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας

ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας ιάρθρωση και Αρµοδιότητες ιεύθυνσης Κτηνιατρικής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας 1. Η ιεύθυνση Κτηνιατρικής έχει ως αποστολή τη µέριµνα για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου στο Νοµό, την εξασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 425 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 425 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 2, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9-1-2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 425 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Προς: ΑΧΑΡΝΩΝ 2, 101 76 Βουλή των Ελλήνων ΤΗΛ.: 2124331, 5938 /νση Κοιν/κού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αθήνα, 24-07 - 2009 Αρ. Πρωτ.: ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ.

Διαβάστε περισσότερα

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων

29-12-05. Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 4245/Α ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ. Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Αθήνα, Αριθ. πρωτ.: 29-12-05 4245/Α ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέμα: Νέοι Κανονισμοί Τροφίμων Εδώ και μερικά χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πάνω στην εναρμόνιση της

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη «ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.» Ανάκληση

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη «ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.» Ανάκληση Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη «ΛΕΤΡΙΝΑ Α.Ε.» 203-4 Εργαστήριο Ποιότητας Υδάτων και Αέρα, Τµήµα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27.04.2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρ. πρωτ.: 122891 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.3 : «ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ Αγροτική Ανάπτυξη Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ «ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ» Το εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 / 01 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθµ. Πρωτ.: 189 & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι

Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι P7_TA(2011)0135 Εισαγωγές, από τη Γροιλανδία αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, εχινόδερµων, χιτωνόζωων και θαλάσσιων γαστερόποδων ***Ι Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόγραμμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων των Επισήμων Ελέγχων στα γεωργικά φάρμακα» ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΔΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤ/ΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ &

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ Ταχ. /νση: Μενάνδρου 22 Τ.Θ. 1091 -

Διαβάστε περισσότερα

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης

Πρόληψη. Ψωνίζοντας με ασφάλεια. αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης Πρόληψη 1 Πρόληψη Ψωνίζοντας με ασφάλεια αγοράζω τελευταία τα προϊόντα ψυγείου και τα κατεψυγμένα, προσέχω τις αναγραφόμενες ημερομηνίες λήξης προσέχω τις συσκευασίες να μην χτυπηθούν ή καταστραφούν Δεν

Διαβάστε περισσότερα

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για:

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ. 1 και 2) µε τα οποία έχετε ενηµερωθεί για: Αθήνα, 11.09.2014 Αρ. Αριθµ. Πρωτ.:14995 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Προς: Π.Α. Ταχ. /νση: Λ. Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526, Αθήνα Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210 6971570-582- 543 Fax: 210 6971501 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 138/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαΐου 2007 για κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες βοηθούν τα κράτη μέλη στην κατάρτιση του ενιαίου ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Νομοθεσία για τον έλεγχο της παραγωγής βιολογικών τροφίμων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr Εισαγωγή Η

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26/02/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30/003/000/799 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 21 Ιουνίου 2011 (OR. en) 11240/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0097 (CNS) AGRI 431 VETER 33 AGRILEG 76 AE 28 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων».

ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων». Αθήνα 29.12.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ.Πρωτ.: 9659/164842 ΥΠOΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝ. ΠΡΟΣ/ΚΟΥ ΘΕΜΑ: «Κατανοµή θέσεων προσωπικού, ανά κατηγορία,

Διαβάστε περισσότερα

1. Πεδίο εφαρµογής Ο κανονισµός ισχύει για φορτία τροφίµων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού.

1. Πεδίο εφαρµογής Ο κανονισµός ισχύει για φορτία τροφίµων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα I του παρόντος κανονισµού. Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι

6. Την µε αριθµό 1677/65137/ Κοινή Απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµίας και Οικονοµικών «έγκριση προγράµµατος οι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα, 14 Ιουνίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1358 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΛΗΜΝΟΥ Προς: Π.Α.. /νση: ΜΥΡΙΝΑ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ. Κώδ: 81400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. Αρµοδιότητες της ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς. 1. Τµήµα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου 1. Φυτοϋγειονοµικός έλεγχος εισαγοµένων και εξαγοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων Διάλεξη 3.2 : Ποιοτικός έλεγχος & ασφάλεια στην αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων Εργαστήριο Πληροφορικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών http://infolab.aua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οργανισµού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Με την αριθ. 175/2013 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Νοτίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS

Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS Πρόγραμμα εκπαίδευσης V-3DAS 3. Συστήματα Πιστοποίησης της Ποιότητας Ιχνηλασιμότητας των Αγροτικών Προϊόντων 3.3. 3.3.4. Νομοθετικό πλαίσιο,προδιαγραφές, Κανονισμοί ΕΚ 834/07,889/08 KA3 ICT SUB-PROGRAMME-

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΟΝΑ Α Α Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 30.4.2004 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/ 1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Α:7Φ ΠΝ-69Η. Αθήνα, 01 Αυγούστου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.: 10183 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη Εργαστήριο Ελέγχου Τοξινών του Πανεπιστηµίου Πατρών

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη Εργαστήριο Ελέγχου Τοξινών του Πανεπιστηµίου Πατρών Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 15.3.2012 Εργαστήριο Ελέγχου Τοξινών του Πανεπιστηµίου Πατρών 537 15.3.2012 Εργαστήριο «Research

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ /01/02/10-5-2006 1/7 ΕΣΥ ΚΟ- ΕΙΓΜ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΠ. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ανδρέας Θρασυβούλου Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.beelab.gr Τι είναι ΠΟΠ και τι ΠΓΕ ΠΟΠ Η ποιότητα ή τα χαρ/κά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 1) Νοµοθετικό πλαίσιο Η νέα Εθνική και Κοινοτική νοµοθεσία περιλαµβάνει: Νόµος υπ αριθ. 4235/11-2-2014 (ΦΕΚ 32, Α ) για διοικητικά µέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΠΑΠ ΕΝ ΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 13. 05.2010 Αριθ. Πρωτ.: 263343 ΘΕΜΑ: «Λεπτοµέρειες εφαρµογής του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Πρωτ.: 3156/123194. ΠΡΟΣ: όπως Π.. ΚΟΙΝ: όπως Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Αριθµ. Πρωτ.: 3156/123194. ΠΡΟΣ: όπως Π.. ΚΟΙΝ: όπως Π.. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Α1

Διαβάστε περισσότερα

GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS

GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS GTP COCERAL- GOOD TRADING PRACTICE HACCP HAZARD ANALYSIS CRITICAL CONTROL POINTS Αλεξάνδρα Δεδεηλία, Γεωπόνος MSc, SGS Greece SA Υπηρεσίες στην Αγροτική Παραγωγή, τα Τρόφιμα και τις Βιοεπιστήμες Η SGS..

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ

Αριθ. Πρωτ.: ΚΟΙΝ: Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΦΕΤ Ν.Π.Δ.Δ. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση: Κηφισίας 124 & Ιατρίδου 2 Ταχ. Κώδικας: 11526 Πληρ. : Α. Βακαλόπουλος Τηλ. : 210 6971564 Φαξ : 210 6971629 e-mail : avakalopoulos@efet.gr Αθήνα, 08-03-2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24-07- 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ. : 6739/83059 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης

H Προϊσταµένη της ιεύθυνσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 10/12/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 4701/138084 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 13 εκεµβρίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Τ.Α. Ταχ. /νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κωδ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES Στη χώρα µας η ιεθνής Σύµβαση CITES κυρώθηκε µε νόµο µόλις το έτος 1992 (Ν. 2055/1992), αν και η εφαρµογή της είχε ήδη επιβληθεί µια δεκαετία νωρίτερα µε τον αρχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα 15 Μαρτίου 2010 & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.: οικ.3005132/372 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΣ: Χημικές Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και

Διαβάστε περισσότερα

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο»

«Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» «Οι Σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο» Κτηνιατρική Σχολή Κτηνιατρική Επιστήμη και Επαγγελματική Σταδιοδρομία Εισηγητής: Ιωάννης Αντωνόπουλος, καθηγητής της Κτηνιατρικής Σχολής Κτηνιατρική Επιστήμη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓENΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΠ ΔΕΝΔΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΑΙΑΣ Αθήνα, 14.07.2011 Αριθ. Πρωτ.: 177145 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων»

«Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» «Ασφάλεια και Πιστοποίηση Τοπικών Παραδοσιακών Προϊόντων» Δρ.Ελένη Μαλισσιόβα Κτηνίατρος, MSc, MSc, PhD Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Θεσσαλίας malissiova@teilar.gr «Τοπικά» παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2 ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 /08/2016 Αρ. Πρωτ.: 2406/88184

Αθήνα, 2 /08/2016 Αρ. Πρωτ.: 2406/88184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη Ανάκληση

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη Ανάκληση Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 7.6.2012 Εργαστήριο οκιµών του ΕΛΚΕ Ε Κέντρου Τεχνολογίας & Σχεδιασµού Α.Ε. 24 7.6.2012 Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013. Σκοπός του προγράμματος. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013. Σκοπός του προγράμματος. Αρμόδιες Αρχές Ελέγχου 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 13 α/α 1 Ανίχνευση Salmonella spp σε προϊόντα ζωικής παραγωγής και Καν. 178/02/ΕΚ 91 ΠΔΘ 50 `ΠΔΚΜ 50 ΠΔΔΕ 5 ΠΔΒΑ 4 ΕΦΕΤ 0 ΚΕΔΥ 0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ. 135329 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ. 135329 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αρ.Πρωτ. 135329 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αχαρνών 2 ΠΡΟΣ : Προϊστάμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ Μ Ε Τ Α Ρ Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Ε Σ Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013 Υ φ ι σ τ ά μ ε ν ο Ο ρ γ α ν ό γ ρ α μ μ α (σε επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.9. COM() 613 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υποεπιτροπή υγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας

ΘΕΜΑ: Tροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 798/2008. ΣΧΕΤ.: 1. Η µε αρ. πρωτ / εγκύκλιός µας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 11/01/2016 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 44/2489 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33119

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33119 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 33119 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Γαλακτοκομικά προϊόντα Κρέας και προϊόντα κρέ ατος Μέλι Αρωματικές ύλες (εκτός σορβικών, βενζοϊκών,

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι.

Αναστολή/ Ανάκληση/ Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 Αναστολή 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Ηµεροµηνία Απόφασης Ε.ΣΥ.. Επωνυµία Φορέα/ Εργαστηρίου Αρ. Πιστοποιητικού ιαπίστευσης / / Γραπτή Επίπληξη 26.7.2012 Εργαστήριο GENOMEDICA Α.Ε. 568 26.7.2012 Εργαστήριο οκιµών της Γ. Πόππης Ι. Καριοφύλλης

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας;

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 1) Τι είναι τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; 2) Ποια είναι η νομοθεσία για τα προϊόντα βιολογικής γεωργίας; ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. (ΟΠΕΓΕΠ)- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α..Α.: ΜΕ ΑΠΟ ΕΙΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2004R0882 EL 01.01.2012 010.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B C1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ιεύθυνση F - Γραφείο τροφίµων και κτηνιατρικών θεµάτων DG(SANCO)/8624/2002 MR Final ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ 6142 Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις τους ασχολούνται

Διαβάστε περισσότερα

Τρόφιμα, νερά και υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης

Τρόφιμα, νερά και υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Τρόφιμα, νερά και υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων Δρ. Γ. Ε. Μηλιάδης Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων & Φυτ/κής Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο e-mail : G.Miliadis@bpi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο

Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο Αποστολή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΖΩΩΝ, ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Rua Manoel de Medeiros, s/n o Dois Irmãos CEP: Recife/PE ΒΡΑΖΙΛΙΑ. Αθήνα, 16 /02/2017 Αρ. Πρωτ.: 543/17827

Rua Manoel de Medeiros, s/n o Dois Irmãos CEP: Recife/PE ΒΡΑΖΙΛΙΑ. Αθήνα, 16 /02/2017 Αρ. Πρωτ.: 543/17827 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ & ΕΝ ΟΕΝΩΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ E ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελευσίνα, 31 Iουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0882 EL 07.08.2009 007.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 882/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Περιεχόµενα 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΜΑ ΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 21.06.2006/3 η Έκδοση Kωδικός Eγγράφου: ΒΓΟΕ-R-01/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Κανονισµός(ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συµβουλίου Για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΦΕΚ : 1264/Β/2015 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν

Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Ξ Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Α Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ /ΝΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Σεπτεµβρίου 2003 σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα και την επισήµανση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών και την ιχνηλασιµότητα

Διαβάστε περισσότερα

Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010

Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ. Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010 Γιούλα Γκρίντζαλη Επιθεωρητής Ε.Φ.Ε.Τ Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο Αθήνα, 11.11.2010 Κεντρικές Αρµόδιες Αρχές ΚΥΑ 088/2006 (ΦΕΚ 175/13.02.2006) ΚΥΑ15523/2006(ΦΕΚ\ 1187/31.8.2006) Π 79/2009 (ΦΕΚ 95/3.05.2007)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2801 22 Δεκεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 30/003/000/4638 Εξειδίκευση του εργαστηριακού έργου των Χημικών Υπηρεσιών της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα για το έτος 2014

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα ελέγχου υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε αγροτικά προϊόντα για το έτος 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09-01-14 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αριθ. πρωτ: 183/2485 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Προς. Πίνακα Αποδεκτών

Προς. Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩ ΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Ταχ. /νση: Ταχ Κωδ:

Διαβάστε περισσότερα