Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες Χρήσης. Περιεχόµενα Συσκευασίας. Model No: Χαρακτηριστικά και λειτουργίες. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος"

Transcript

1 Περιεχόµενα Συσκευασίας Τηλεφωνική Συσκευή, µε LCD Οθόνη Χειρακουστικό Καλώδιο Τηλεφωνικής Συσκευής (Σπιράλ) Καλώδιο ικτύου (RJ11) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕ ΟΘΟΝΗ Με επιλογή αναγνώρισης καλούντος Model No: Οδηγίες Χρήσης Έντυπο Οδηγιών Χρήσης Χαρακτηριστικά και λειτουργίες 1. FSK / DTMF επιλογή για αναγνώριση καλούντος CID 2. Εµφάνιση αριθµού µε δυνατότητα αποθήκευσης & αναθεώρησης 3. Εξερχόµενος αριθµός µε δυνατότητα αποθήκευσης & αναθεώρησης οµάδες µνηµών 5. Λειτουργία αριθµοµηχανής 6. Λειτουργία υπενθύµισης, ραντεβού 7. Μουσική στην αναµονή 8. Αυτόµατη επανάκληση 9. Σχηµατισµός και διόρθωση ψηφίων πρίν τη κλήση 10. LCD Οθόνη, µε ρύθµιση φωτεινότητας 11. Ρύθµιση Χρόνου Flash Time 12. Επιλογή κλειδώµατος πλήκτρου 0 Παρακαλούµε, να διαβάσετε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσης, της Συσκευής πριν την χρήση της (Read the manual user before the use it). Φυλάξτε, τις Οδηγίες Χρήσης της Συσκευής, για µελλοντική σας χρήση (Keep the user manual, for future use)

2 LCD Οθόνη Ηµεροµηνία Ώρα Εισερχόµενες Κλήσεις 0 1 M 0 1 D 0 8 : 3 0 IN Τηλεφωνικός Αριθµός Καλούντος & Αριθµοµηχανή Σύνδεση Τηλεφωνικής Συσκευής 1)Πριν χρησιµοποιήσουµε τη συσκευή εισάγουµε 3 µπαταρίες τύπου ΑΑ 2)Σύνδεση χειρακουστικού και γραµµής τηλεφώνου στη συσκευή Σχεδιάγραµµα 1 Χειρακουστικό 13 BACK Πλήκτρο Επανάκλησης 2 Άγκιστρο Στήριξης Χειρακουστικού 14 SET/HOLD Πλήκτρο Προγραµµατισµού & Αναµονής Κλήσης 3 DOWN/- Πλήκτρο Πλοήγησης 15 DEL Πλήκτρο ιαγραφής 4 OUT/X Πλήκτρο Εξερχοµένων Κλήσεων 16 RECALL Πλήκτρο Κλήσης Μνηµών 5 STORE/VIP/ Πλήκτρο Αποθήκευσης 17 CAL Πλήκτρο Κλήσης 6 Αριθµητικό πληκτρολόγιο 18 UP/+ Πλήκτρο Πλοήγησης 7 Είσοδος χειρακουστικού 19 LCD Οθόνη 8 BRIGHT Πλήκτρο Φωτεινότητας Οθόνης LCD 20 Ρύθµιση έντασης φωνής 9 FLASH Πλήκτρο Μεταβίβασης 21 Ρύθµιση κουδουνισµού 10 RD/PA Πλήκτρο Επανάκλησης Τελευταίου Αριθµού 22 Ρύθµιση τονικά παλµικά 11 IN-USE Λυχνία Λειτουργίας 23 ευτερεύουσα εισ. Γραµµής 12 SP-PHONE Πλήκτρο Ανοικτής Συνοµηλίας 24 Είσοδος γραµµής Ρυθµίσεις τηλεφώνου (1) Ρύθµιση ηµεροµηνίας και ώρας 1. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD µία φορά, η LCD θα εµφανίσει Πιέστε το πλήκτρο 1, η χρονολογία 2003 θα αναβοσβήνει. 3. Σχηµατίστε τα δύο τελευταία ψηφία της τρέχουσας ηµεροµηνίας. Συνεχίστε πληκτρολογώντας αριθµητικά ΜΗΝΑ, ΗΜΕΡΑ, ΩΡΑ, ΛΕΠΤΟ. 1. Στην LCD Οθόνη θα εµφανιστεί ο ανάλογος ηµεροδείκτης Για να ρυθµίζεται π.χ. 3:58 p.m., 25 th Jan 2003, πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD µία φορά, µετά το 1, και πληκτρολογήστε (2) Ρύθµιση φωτεινότητας LCD Μπορείτε να επιλέξετε 1 απο τα 5 επίπεδα φωτεινότητας. Η εργοστασιακή ρύθµιση είναι LCD 3 1. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD µία φορά, η LCD θα εµφανίσει Πιέστε το πλήκτρο 2, η LCD θα εµφανίσει: LCd

3 3. Πιέστε τα πλήκτρα UP/+ ή DOWN/- επιλέξτε την ανάλογη φωτεινότητα. 4. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD για επιβεβαίωση. (3) Ρύθµιση του Τοπικού Κώδικα Περιοχής 1. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD µία φορά, η LCD θα εµφανίσει Πιέστε το πλήκτρο 3, η LCD θα εµφανίσει:: ArEA Σχηµατίστε τον αριθµό του Τοπικού Κώδικα Περιοχής. Για να αλλάξετε τον ΤΚΠ πιέστε #/= µία φορά για διαγραφή και σχηµατίστε τον ξανά. 4. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD για επιβεβαίωση. 5. Για ρύθµιση του ΤΚΠ π.χ. 0755, σχηµατίστε 0755 τη στιγµή που η LCD θα εµφανίσει ArEA (4) Ρύθµιση χρόνου FLASH 1. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD µία φορα, η LCD θα εµφανίσει: Πιέστε το πλήκτρο 4 η LCD θα εµφανίσει FLASH Πιέστε τα πλήκτρα UP/+ η DOWN/- επιλέξτε FLASH time: FLASH Χρόνος FLASH 1000 ms FLASH Χρόνος FLASH 600 ms.. FLASH 90 - Χρόνος FLASH 90 ms 6. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD για επιβεβαίωση. (5) Ρύθµιση Υπενθύµισης, Ραντεβού 1. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD µία φορά, η LCD θα εµφανίσει: Πιέστε το πλήκτρο 5 η LCD θα εµφανίσει: AL 123. ( Υπάρχουν τρείς οµάδες Υπενθύµισης για να επιλέξετε.) 3. Πιέστε το πλήκτρο 1 για καταχώρηση της 1 ης οµάδας, η LCD θα εµφανίσει AL 1 OFF, 4. Πιέστε το πλήκτρο */. για να επιλέξετε κατάσταση ON/OFF. Η LCD θα εµφανίσει AL ,αφού επιλέξετε ON θα αναβοσβήνει 12-00, σχηµατίστε χρησιµοποιόντας το αριθµητικό πληκτρολόγιο (π.χ ). 5. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD για επιβεβαίωση.η LCD θα εµφανίσει AL 123 ξανά; ρυθµίστε την 2 η και την 3 η οµάδα Υπενθύµισης εάν επιθυµήτε. Μετά τη ρύθµιση η συσκευή θα κουδουνίσει στον προκαθορισµένο χρόνο για ακύρωση πιέστε οποιοδήποτε πλήκτρο. (6) Ρύθµιση προκαθορισµένου κωδικού για εξερχόµενες κλήσεις 1. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD µία φορά,η LCD θα εµφανίσει: Πιέστε το πλήκτρο 6, η LCD θα εµφανίσει: LCOdE Πληκτρολογήστε τον προκαθορισµένο κωδικό που επιθυµείτε. Για αλλαγή του προκαθορισµένου κωδικού πιέστε #/= µία φορά και σχηµατίστε τον νέο. 4. Πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD µία φορά για επιβεβαίωση. Για να χρησιµοποιήσουµε τον προκαθορισµένο κωδικό πιέζουµε UP/+ η DOWN/ επιλέγουµε µνήµη και πατάµε το πλήκτρο BACK δύο φορές έτσι ώστε να προστεθεί ο κωδικός πριν τη κλήση. (7) Επιλογή τρόπου κλήσης Tone / Pulse 1. Τοποθετούµε τον διακόπτη Tone/Pulse στη θέση Tone 2. Σε περίπτωση που δεν µπορούµε να καλέσουµε γυρνάµε τον διακόπτη στη θέση Pulse. (8) Ρύθµιση έντασης κουδουνισµού-ringer Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση του κουδουνισµού της συσκευής ρυθµίζοντας τον διακόπτη Hi/Low που βρίσκετε στο µπροστινό µέρος. (9) Ρύθµιση έντασης φωνής ανοιχτής συνοµιλίας-volume Μπορείτε να επιλέξετε την ένταση φωνής ανοιχτής συνοµιλίας της συσκευής ρυθµίζοντας τον διακόπτη Hi/Low που βρίσκετε στο µπροστινό µέρος. (10) Ρύθµιση IDD Lock Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε το κλειδί που βρίσκετε στο κάτω µέρος της συσκευής για να απαγορέυσετε κλήσεις που ξεκινάνε απο 0 : - 6 -

4 (1) Κόκκινη τελεία - Επιτρέπονται όλες οι κλήσεις (2) Πράσινη τελεία - Απαγόρευση κλήσεων που ξεκινάνε από 0. ηµιουργία κλήσεων (1) Κάνοντας µία κλήση 1. Σηκώστε το χειρακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο SP-PHONE. 2. Πληκτρολογήστε έναν αριθµό. 3. Τερµατίστε την κλήση κατεβάζοντας το χειρακουστικό ή πιέστε SP-PHONE. (2) Για επανάκληση του τελευταίου αριθµού 1. Σηκώστε το χειρακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο SP-PHONE. 2. Πιέστε το πλήκτρο RD/PA µία φορά και το τελευταίο νούµερο θα κληθεί αυτόµατα. (3) Για αυτόµατη επανάκληση του τελευταίου αριθµού 1. Σηκώστε το χειρακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο SP-PHONE και πληκτρολογήστε 2. Αν η γραµµή είναι κατειληµένη πιέστε το πλήκτρο BACK χωρίς να κατεβάσετε το χειρακουστικό ή πιέστε το πλήκτρο SP-PHONE. 3. Το τηλέφωνο θα κάνει αυτόµατη επανάκληση µέχρι να συνδεθεί. (4) Για κλήσεις στην αναµονή 1. Ενώ µιλάτε πιέστε το πλήκτρο SET/HOLD. 2. Μπορείτε να τοποθετήσετε το χειρακουστικό στη θέση του, η γραµµή θα παραµείνει µε µουσική στην αναµονή ενώ µπορείτε να επιλέξετε µία απο τις οχτώ µουσικές χρησιµοποιόντας τα πλήκτρα UP/+ ή DOWN/-. 3. Για να τερµατίσετε την κλήση σηκώστε το χειρακουστικό και τοποθετήστε το στη βάση του ή πιέστε το πλήκτρο SP-PHONE δύο φορές. Απάντηση εισερχοµένων κλήσεων 1. Όταν κουδουνίζει η συσκευή σηκώστε το χειρακουστικό ή πιέστε SP-PHONE για να απαντήσετε. 2. Τερµατίστε την κλήση κατεβάζοντας το χειρακουστικό ή πιέστε SP-PHONE Λίστα εισερχοµένων (1) Ανασκόπηση της λίστας των εισερχοµένων 1. Πιέστε τα πλήκτρα UP/+ ή DOWN/- για να δείτε τη λίστα µε νούµερα, ηµεροµηνία και ώρα των εισερχοµένων κλήσεων. 2. Για εύρεση της τελευταίας κλήσης πιέστε το πλήκτρο UP/+ επαναλαµβανόµενα. 3. Για εύρεση παλαιοτέρων κλήσεων πιέστε το πλήκτροdown/ επαναλαµβανόµενα. 4. Για επιστροφή σε κατάσταση ηρεµίας περιµένετε 5sec. (2) Επανάκληση απο λίστα εισερχοµένων 1. Πιέστε τα πλήκτρα UP/+ ή DOWN/- επαναλαµβανόµενα. 2. Επιλέξτε τον επιθυµητό αριθµό πιέζοντας BACK µία φορά, το νούµερο θα κληθεί αυτόµατα. 3. Για να χρησιµοποιήσετε τον προκαθορισµένο κωδικό κλήσεων πιέστε το πλήκτρο BACK δυο φορές, η συσκευή αυτόµατα θα προσθέσει το 0 πρίν απο τον επιλεγµένο αριθµό. (3) ιαγραφή συγκεκριµένου αριθµού λίστας εισερχοµένων κλήσεων 1. Πιέστε τα πλήκτρα UP/+ ή DOWN/- επαναλαµβανόµενα για να βρείτε τον επιθυµητό αριθµό που θέλετε να διαγράψετε. 2. Πιέστε το πλήκτρο DEL δύο φορες για διαγραφή. (4) ιαγραφή λίστας εισερχοµένων κλήσεων 1. Πιέστε τα πλήκτρα UP/+ ή DOWN/- µία φορά. 2. Πιέστε το πλήκτρο DEL µία φορά παρατεταµένα για 3sec και θα διαγραφούν όλες οι καταχωρήσεις. Για κλήση µε µνήµη (1) Εύρεση µνηµών 1. Πιέστε το πλήκτρο OUT/x επαναλαµβανόµενα για να εισάγεται στις µνήµες. 2. Για να επιστρέψετε σε κατάσταση ηρεµίας περιµένετε 5sec. (2) Επανάκληση από λίστα µνηµών 1. Πιέστε το πλήκτρο OUT/x επαναλαµβανόµενα για να εισάγεται στις µνήµες

5 2. Επιλέξτε και πιέστε το πλήκτρο BACK, ο αριθµός θα κληθεί αυτόµατα. (3) ιαγραφή µνηµών 1. Πιέστε το πλήκτρο OUT/x επαναλαµβανόµενα για να εισάγεται στις µνήµες που θέλετε να διαγράψετε. 2. Πιέστε το πλήκτρο DEL για να διαγράψετε τη µνήµη. 3. Πιέστε παρατεταµένα το πλήκτρο DEL 3sec για διαγραφή όλων των µνηµών. Εισαγωγή ψηφίων πριν τη κλήση (1) Μπορούµε να εισάγουµε ψηφία χωρίς να σηκώσουµε το χειρακουστικό ή το πλήκτρο SP-PHONE. (2) Αν κάποιο ψηφίο είναι λάθος µπορούµε να το διαγράψουµε πιέζοντας το πλήκτρο DEL. (3) Αφού σχηµατίσουµε το νούµερο πιέζουµε το πλήκτρο BACK για κλήση. Λειτουργία VIP (1) Αποθήκευση αριθµών σε µνήµες VIP 1. Πιέστε τα πλήκτρα UP/+ DOWN/- ή OUT/x επαναλαµβανόµενα για να βρείτε τον επιθυµητό αριθµό. 2. Πιέστε το πλήκτρο STORE/VIP/, και το νούµερο θα αποθηκευτεί ώς VIP µνήµη. Θα εµφανιστεί ένα λουκέτο στην LCD οθόνη. (2) ιαγραφή µνηµών VIP 1. Πιέστε τα πλήκτρα UP/+ DOWN/- ή OUT/x επαναλαµβανόµενα για να βρείτε τον επιθυµητό αριθµό που θέλετε να διαγράψετε. 2. Πιέστε το πλήκτρο STORE/VIP/ ξανά για να διαγράψετε την VIP µνήµη. Λειτουργία Αριθµοµηχανής 1. Πιέστε το πλήκτρο CAL, η LCD οθόνη θα εµφανίσει: CAL 0 2. Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν 12ψήφια αριθµοµηχανή. - Χρησιµοποιήστε το Αριθ. Πληκ. Για εισαγωγή ψηφίων - Πλήκτρο OUT/ x Πολλαπλές λειτουργίες Πλήκτρο STORE/VIP/ ιαίρεση - Πλήκτρο UP/+ Πρόσθεση - Πλήκτρο DOWN/- Αφαίρεση - Πλήκτρο */. Τελεία - Πλήκτρο #/= Αποτέλεσµα - Πλήκτρο DEL ιαγραφή ψηφίου Λειτουργία ταχυκλητικών µνηµών (1) Αποθήκευση ταχυκλητικών µνηµών 1. Πιέστε το πλήκτρο STORE/VIP/ µία φορά.η LCD θα εµφανίσει InPUt 2. Εισάγεται αριθµό. 3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο STORE/VIP/. 4. Επιλέξτε µεταξύ (0~9) για να αποθηκεύσετε τον αριθµό. Π.χ. Αποθήκευση αριθµού στο πλήκτρο 0 STORE/VIP/ STORE/VIP/ + 0 (2) Κλήση µε ταχυκλητικές µνήµες 1. Σηκώστε το χειρακουστικό ή πιέστε SP-PHONE. 2. Πιέστε το πλήκτρο RECALL. 3. Επιλέξτε ενα απο τα πλήκτρα (0~9) που έχετε αποθηκεύσει µια ταχυκλητική µνήµη. Ο αριθµός θα κληθεί. (3) Ανασκόπηση ταχυκλητικών µνηµών a) Πιέστε το πλήκτρο RECALL. b) Πιέστε ενα απο τα πλήκτρα (0~9) για ανασκόπηση. (4) ιαγραφή ταχυκλητικών µνηµών 1. Πιέστε το πλήκτρο RECALL. 2. Πιέστε ενα απο τα πλήκτρα (0~9) για ανασκόπηση. 3. Πιέστε το πλήκτρο DEL δύο φορές για διαγραφή

6 Σήµανση Προϊόντος Το παρόν προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Π 44/2002 (RTTE Directive 1999/5/EC) και φέρει τη σήµανση. Αντίγραφο της ήλωσης Συµµόρφωσης µπορείτε να προµηθευτείτε από τον προµηθευτή: («A-GLS ΕΠΕ» - Λεονταρίου Παλλήνη Αττική - Τηλ.: +30/ , Αποκοµιδή Προϊόντων Το παρών προϊόν συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τον περιορισµό της χρήσης ορισµένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού και φέρει την ακόλουθη σήµανση Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) τα περιλαµβανόµενα στις οδηγίες προϊόντα και επιµέρους εξαρτήµατα αυτών µετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια µε τα άλλα οικιακά απορρίµµατα αλλά να επιστρέφονται στο σηµείο πώλησης ή σε κατάλληλο σηµείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήµου σας. In the Package Telephone Set, with LCD Display Handset Cable of Telephone Set Cable of Network (RJ11) User Manual Features 1. FSK / DTMF dual system CID 2. Call-in number displayed, stored & review 3. Dial-out number displayed, stored & review group two touch memories 5. Calculator Function 6. Alarm clock function 7. Music on hold function 8. Auto redial function 9. Pre-dialing & clearing function 10. LCD brightness adjustable 11. Adjustable Flash Time way IDD Key lock

7 LCD Display Date Time Total Calls 0 1 M 0 1 D 0 8 : 3 0 IN Connecting the Telephone (1) Inserting 3 AA batteries Telephone number and Calculator Before use this phone, you should insert 3 AA batteries in the Battery socket of this phone firstly. (2) Connecting the Handset / Telephone line Connect the Handset Coiled Line and Telephone Line to the Base Unit. Layout 1 Handset 13 BACK Button 2 Hook Switch 14 SET/HOLD Button 3 DOWN/- Button 15 DEL Button 4 OUT/X Button 16 RECALL Button 5 STORE/VIP/ Button 17 CAL Button 6 Number Keypad 18 UP/+ Button 7 Headset Socket 19 LCD Display 8 BRIGHT Button 20 Volume Hi/Low Switch 9 FLASH Button 21 Ringer Hi/Low Switch 10 RD/PA Button 22 Tone/Pulse Switch 11 IN-USE Indicator 23 Extension Line Socket 12 SP-PHONE Button 24 Telephone Line Socket Setting the Telephone (1) Setting the Date and Time 1. Press SET/HOLD button once, the LCD display Then press number key 1, the Year 2003 will flash. 3. Press Number Key to set two-digits of the YEAR. Then the Month will flash, press Number Key to set MONTH, DATE, HOUR, MINUTE. 2. LCD will display the corresponding Calendar after setting. For example, to set 3:58 p.m., 25 th Jan 2003, press SET/HOLD button once, then press 1, then press Number Key directly to set up. (2) Setting the LCD Contrast You can select the LCD contrast level from 1 to 5 by programming. Your phone comes from the factory set to LCD 3 1. Press the SET/HOLD button once, the LCD display: Press the number key 2 again, the LCD display: LCd 3-3. Press UP/+ or DOWN/- button to select the LCD Contrast

8 4. Press the SET/HOLD button to confirm. (3) Setting the Local Area Code 1. Press SET/HOLD button, the LCD display: Press the number key 3 again, the LCD display: ArEA Then press Number Key directly to set the Local Area Code. To change preset Local Area Code, you could press #/= once to delete the preset local area code. Then input new Area Code. 4. Press SET/HOLD button again to complete the setting. 3. For example, if need to set the local area code 0755, press Number Key 0755 directly when LCD displayed ArEA To change the preset Local Area Code, when the LCD display ArEA 0755, you could press #/= once to delete the preset local area code. Then press Number Key to set the new Local Area Code. (4) Setting the FLASH time 1. Press SET/HOLD button once, the LCD display: Press the number key 4 again, the LCD display FLASH Press UP/+ or DOWN/- button to select FLASH time: FLASH The FLASH time will be 1000 ms FLASH The FLASH time will be 600 ms.. FLASH 90 - The FLASH time will be 90 ms 4. Press SET/HOLD button again to complete the setting. (5) Setting the Alarm Clock 1. Press SET/HOLD button once, the LCD display: Press the number key 5 again, the LCD display: AL 123. ( that means there are 3 groups alarm clock selectable.) 3. Press number key 1 to enter the first alarm clock setting, LCD will display AL 1 OFF, Press the */. button to select the ON/OFF state. LCD will display AL and will flash after selected the ON state, and then press Number Key to set the alarm time (for example, press 1300, that means the Alarm Clock time is preset at 1:00 a.m.). 5. Press the SET/HOLD button to confirm after finished. LCD will display AL 123 again; set the second & the third alarm clock as above steps. After setting the alarm clock, the phone will make alarm sound at the preset time, you could press any key to stop the alarm. (6) Setting the Long-Distance Code 1. Press SET/HOLD button, the LCD display: Press the number key 6 again, the LCD display: LCOdE Then press Number Key directly to set the Long-Distance Code. To change preset Long-Distance Code, you could press #/= once to delete the preset long-distance code. Then input new Code. 4. Press SET/HOLD button again to complete the setting. After set-up of the Long-distance Code, press UP/+ or DOWN/- button to review the desired Caller ID memory, then press BACK button twice, this phone will add the Long-Distance Code in front of the desired memory and dial out. (7) Selecting the Dialing Mode Tone / Pulse Put the Tone/Pulse Switch at the position Tone If you can not dial, put the Tone/Pulse Switch at the Position Pulse (8) Setting the Ringer Volume You can select the Ringer Volume Hi/Low by setting the Ringer Volume switch on the right side of this unit. (9) Setting the Hands-free Speakerphone Volume You can select the Hands-free speakerphone Volume Hi-Low by setting the Hands-free Volume switch on the right side of this unit

9 (10) Setting the IDD Lock You can use the key to set the IDD Lock at the positions as below: (1) Red Dot - All telephone numbers can be dialed out. (2)Green Dot - All telephone numbers with first digit 0 can not be dialed. Making Calls (1) Make Calls 1. Lift the handset or press the Hands-free SP-PHONE button. 2. Dial a phone number. 3. To hang up, place the handset on the cradle or press SP-PHONE button. (2) To redial the Last Dialed Number 1. Lift the handset or press Hands-free SP-PHONE button. 2. Press RD/PA button once, the last number dialed will be redialed automatically. (3) To Auto-redial the Last Dialed Number 1. Lift the handset or press Hands free SP-PHONE button and dial. 2. If the line is busy, you could press the BACK button directly without hanging up the handset or press SP-PHONE button. 3. Then this phone will auto-redial the number again and again until the other party is connected. (4) To Put a Call on Hold 1. Press SET/HOLD button when you are talking. 2. You may place the handset on the cradle, the line will still be hold and the other party will hear a music sound. At this moment, the phone will ring, then use UP/+ or DOWN/- to select the types of music on hold (You could select 8 types of Music-On-Hold). 3. To release the hold, pick up the handset or press the Hands-free SP-PHONE button again Answering Calls 1. When the unit rings, lift the handset or press Hands-free SP-PHONE button to answer. 2. When finished talking, hang up the handset or press Hands free SP-PHONE button again. Using the Caller List (1) Review the Caller List 1. Press UP/+ or DOWN/- button to backward or forward review the number, date and time of the incoming call. 2. To search from the latest call, press UP/+ button repeatedly. 3. To search from the oldest call, press DOWN/- button repeatedly. 4. To return to the standby mode, please wait for 5 seconds. (2) Call Back from the Caller List 1. Press UP/+ or DOWN/- button repeatedly to find the desired caller. 2. To dial back local number, directly press BACK button once, the desired caller s number will be dialed out automatically. 3. To dial back long-distance number, press BACK button twice, the phone will auto add 0 or the Preset Long-distance Code before the desired caller s number and then dial out automatically. (3) Erase Caller List Information To erase a specific caller information from the Caller List: 1. Press UP/+ or DOWN/- button repeatedly to find the caller information you want to erase from the Caller List. 2. Press DEL button twice to erase the desired Caller information. To erase all caller information from the Caller List: 1. Press UP/+ or DOWN/- button to enter the list. 2. Press and hold DEL button for more than 3 seconds to erase all

10 caller information. Using the Dial-out Memories Function (1) Review Dial-out Memories 1. Press OUT/x button repeatedly to view all Dial-out Memories. 2. To return to the standby mode, please wait for 5 seconds. (2) Call Back from the Dial-out Memories 1. Press OUT/x button repeatedly to find the desired Dial-out Memories. 2. Press BACK button, the desired Dial-out Memories will be dialed out. (3) Erase Dial-out Memories 1. Press OUT/x button repeatedly to find the Dial-out Memories you want to erase. 2. Press DEL button to erase the desired Dial-out Memory. 3. Press and hold DEL button for more than 3 seconds to erase all Dial-out Memories. Using the Pre-dialing Function (1) You can pre-dial the telephone number without picking up the Handset or pressing Hands-free SP-PHONE Button. (2) If any digits wrongly-dialed, you could press DEL button to delete it. (3) All number dialed, you can press BACK button to dial out. Using the VIP Function (1) Store Phone Number in the VIP Memories 1. Press UP/+ DOWN/- or OUT/x button repeatedly to find the desired phone number. 2. Press STORE/VIP/ button, the number will be stored as VIP memories. There will be a Lock Symbol on the left side of the LCD Display. (2) Erase VIP Memories 1. Press UP/+, DOWN/- or OUT/x button repeatedly to find the desired VIP Memories you want to erase. 2. Press STORE/VIP/ button again to erase the desired VIP Memory. Calculator Function 1. Press CAL button, the LCD display: CAL 0 2. You can start to use this phone as a 12-digits calculator. - Press Number Keypad To input digits - Press OUT/ x Button Multiply function - Press STORE/VIP/ Button Divide function - Press UP/+ Button Plus function - Press DOWN/- Button Minus function - Press */. Button Add a dot - Press #/= Button Calculate the result - Press DEL Button Clear one input data Using the Fast-dialing Memories Function (1) Store Fast-dialing Memories 1. Press STORE/VIP/ button once.the LCD display InPUt 2. Press Number Key to input the Telephone number. 3. Press STORE/VIP/ button again. 4. Press the one key (0~9) to store the telephone number For example, if you want to store the telephone number into the key 0, you need to press: STORE/VIP/ STORE/VIP/ + 0 (2) Dial-out Fast-dialing Memories 1. Lift up the Handset or press SP-PHONE to hear a dialing tone. 2. Press the RECALL button. 3. Then press the one key (0~9) that stored desired Fast-dialing memory. This phone will dial-out the fast-dialing stored memories

11 (3) Review Fast-dialing Memories In on-hook state, press 0 (or 1~9), LCD will display the stored numbers or NO CodE if no stored numbers. a) In on-hook state, press RECALL button. b) Press one Key (0~9) to review. (4) Erase Fast-dialing Memories 1. In on-hook state, press RECALL button. 2. Press one Key (0~9) to review. 3. Press DEL key twice to delete this stored numbers, Stamping of Product The present product is arranged with the requirements of PD 44/2002 (RTTE Directive 1999/5/EC) and brings the labeling. Copy of Statement of Conformity you can be supplied from the supplier: ( A-GLS LTD - Leontarioy Pallini Attica Greece. Tel.: +30/ , Collection of Products The present product is arranged with the requirements of directive of 2002/95/EC EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 27 January 2003, with regard to the restriction of use of certain dangerous substances in types electric and electronic equipment and brings the following labeling: According to the requirements of directive of 2002/96/ EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 27 January 2003 with regard to the waste of types electric and electronic equipment ([AHHE) the included in the directives products and individual elements of these afterwards the use or their scorn should not be flown in the waste with the other domestic litter but be returned in the point of sale or in suitable point of recycling electric and electronic equipment. For more information you will communicate with the services of cleanness of your municipality

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa

Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa Operation Manual Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής HAEGER CP-612 Odessa I. Features Display of 63 FSK/DTMF incoming calls, each with time and LCD display of 12 digits maximum 63 VIP numbers 12 two-touch memory

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Οδηγός Χρήσης

ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ. Οδηγός Χρήσης Οδηγός Χρήσης ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧOΜΕΝΑ... 2 ΚΑΛΩΣ HΡΘΑΤΕ!... 4 ΤΙ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ... 6 ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ... 7 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 9 ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 10 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ... 16 ΕΓΓΥΗΣΗ... 27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Gigaset A160/A260/A165/A265

Gigaset A160/A260/A165/A265 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 Φορητό ακουστικό για A260/A265 Φορητό ακουστικό για A160/A165 Σταθμός βάσης χωρίς αυτόματο τηλεφωνητή 14 5 1 Κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας 1 2 Εσωτερικός αριθμός 2 του

Διαβάστε περισσότερα

METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ METROTEL ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΚΛΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : PayphoneNet Ltd Αµυκλών 7, Κ. Συχαινά, 26443, Πάτρα Τηλ.: 2610 422169, Fax: 2610 433045 PayphoneNet Ltd, 2004 Κανένα τµήµα αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

ETB1064. Tablet PC. Android 4.2 User Manual/Οδηγίες Χρήσης

ETB1064. Tablet PC. Android 4.2 User Manual/Οδηγίες Χρήσης ETB1064 Tablet PC Android 4.2 User Manual/Οδηγίες Χρήσης Specifications Display: 10.1 inch 1024X600 Capacitive multi-touch screen CPU: A31S Quad-Core A7 1.0GHZ RAM: 1GB DDR III GPU SGX544 MP2 Internal

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents

Οδηγός χρήσης Userguide. Ελληνικά Ι English. Περιεχόμενα Ι Contents Οδηγός χρήσης Userguide Ελληνικά Ι English Περιεχόμενα Ι Contents 1. Σχετικά μ αυτόν τον οδηγό... 4 2. Γενικά εικονίδια... 5 3. Καταφόρτωση λογισμικού CytaCommunicator... 6 3.1 Δημιουργία λογαριασμού χρήστη...

Διαβάστε περισσότερα

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421

DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 DIGITAL PHOTO FRAME USER MANUAL FDF 7421 1. Safety 1.1 Intended use The digital photo frame has been designed to display photos from memory device. Due to the great variety of products with external memory

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Το προιόν αυτό είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Ευρωπαικών Οδηγιών 2004/108/CE, 2006/95/CE, 1275/2008/EC, 2009/125/EC Σημαντικές οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C164 Tablet PC

novapad 80 C164 Tablet PC novapad 80 C164 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 R8. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 R8. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 2 1.1 KEY FUNCTIONS... 2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 R8 TABLET PC... 3 1.2.1 Charging your device... 3 1.2.2 Turning

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014

Distribution and Support: Copyright Info Quest Technologies 2014 USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 Tablet PC

novapad 70 S124 Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 5 1.5 Inserting a Memory Card... 6 1.6 Reset...

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S124 FC Tablet PC

novapad 70 S124 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...5 1.5 Inserting a Memory Card...5 2. GETTING STARTED...6

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ

ΟΡΥΦΟΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ ΝΕΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ GPS-911R ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ - ΥΠΕΡΣΥΝ ΕΣΗ ΣΤΟ GOOGLE MAPS!!! Ισχυουν για πωλησεις µετα τις 15 Νοεµβρη 2008 1) Tοποθετουµε την µπαταρια στην συσκευη και την φορτιζουµε µεσω της θυρας

Διαβάστε περισσότερα

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3

ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ERMES-GSM GSM Τηλεφωνητής Rev. 1.3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για καλύτερα αποτελέσματα της συσκευής ERMES-GSM, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Κανόνες Ασφαλείας: ΠΡΟΣΟΧΗ! : Μην μετακινείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΕΚΤΗΣ MPEG-4 ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ OST-7060HD ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 1) Διαβάστε τις οδηγίες. 2) Κρατήστε τις οδηγίες. 3) Δώστε προσοχή στις προειδοποιήσεις. 4) Ακολουθήστε

Διαβάστε περισσότερα

novapad 70 S104 FC Tablet PC

novapad 70 S104 FC Tablet PC Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION... 3 1.1 Package Contents... 3 1.2 Tablet Features... 3 1.3 Key Functions... 4 1.4 Charging the Tablet... 4 1.5 Inserting a Memory Card... 5 2. GETTING

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιεχόμενα. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις παρούσες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή της χρήση της συσκευής. Πληροφορίες ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ Περιεχόμενα Πληροφορίες ασφαλείας...1 Τα πρώτα βήματα...3 Γνωστοποιήσεις & Χαρακτηριστικά & Αξεσουάρ...3 Χαρακτηριστικά...3 Πλήκτρα χειρισμού στην τηλεόραση...3 Σύνδεση στο ρεύμα...4 Τηλεχειριστήριο...5

Διαβάστε περισσότερα

novapad 80 C104 Tablet PC

novapad 80 C104 Tablet PC novapad 80 C104 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1. INTRODUCTION...3 1.1 Package Contents...3 1.2 Tablet Features...3 1.3 Key Functions...4 1.4 Charging the Tablet...6 1.5 Inserting a Memory Card...6

Διαβάστε περισσότερα

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0

Passepartout 70 C124. Tablet PC ANDROID 2.3. Tablet PC. User Manual V1.0 Tablet PC ANDROID 2.3 Tablet PC User Manual V1.0 Contents 1.1 KEY FUNCTIONS...2 1.2 SETTING UP YOUR PASSEPARTOUT 70 C124 TABLET PC...3 1.2.1 Charging your device...3 1.2.2 Turning On Your Device...4 1.2.3

Διαβάστε περισσότερα

TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης

TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης TCP/IP Πίνακας Συναγερμού Οδηγίες χρήσης ST-6 Γενικά: Σας ευχαριστούμε για την αγορά του προϊόντος αυτού, που είναι από την σειρά "έξυπνο σπίτι". Ελπίζουμε ότι το προϊόν μας μπορεί να φέρει την ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000

Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Ασύρματο Τηλέφωνο με τηλεφωνητή PL4000 Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχομενα Συσκευασιας. Εισαγωγή. ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth

Περιεχομενα Συσκευασιας. Εισαγωγή. ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth Εισαγωγή Clip-on Περιεχομενα Συσκευασιας ΑσύρματηΤεχνολογία Bluetooth Ηασύρματητεχνολογία Bluetooth σαςεπιτρέπεινασυνδέσετε τις συμβατές συσκευές επικοινωνίας χωρίς καλώδια. Μια σύνδεση Bluetooth δεν απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

10-in-1 Remote Control

10-in-1 Remote Control H O M E T E C H 10-in-1 Remote Control SFB 10.1 A1 10-in-1 Remote Control Operating manual Τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης Οδηγία χρήσης KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης

Τηλέφωνο 80 DECT. Εγχειρίδιο χρήσης Τηλέφωνο 80 DECT Εγχειρίδιο χρήσης Eξαρτήματα & περιεχόμενα συσκευασίας Τα παρακάτω περιλαμβάνονται στη συσκευασία του Τηλεφώνου 80 JACOB JENSEN TM, με τον κατάλληλο προσαρμογέα για κάθε χώρα (προαιρετικό):

Διαβάστε περισσότερα

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ

Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ OST-5075U Σε απόσταση 6 μέτρων το πολύ Sleep ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ: Το τηλεχειριστήριο του ψηφιακού δέκτη έχει 6 πλήκτρα μάθησης. Κάθε πλήκτρο μπορεί να είναι αντίγραφο κάθε πλήκτρου λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular

Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular Οδηγός εγκατάστασης, προγραμματισμού και λειτουργίας του προγραμματιστή ESP-LX Modular ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ SAFETY INFORMATION ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: WARNING: A CIRCUIT ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ BREAKER ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ OR

Διαβάστε περισσότερα

Distribution and Support:

Distribution and Support: USER MANUAL 1 Distribution and Support: Info Quest Technologies SA 25, Al. Pantou str., 176 71 Kallithea, Athens, Greece Tel: 0030 211 999 1000, Fax: 0030 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest

Διαβάστε περισσότερα

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014

Διάθεση και Υποστήριξη: Copyright Info Quest Technologies 2014 ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΉΣΗΣ 1 Διάθεση και Υποστήριξη: Info Quest Technologies ΑΕΒΕ Αλ. Πάντου 25, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα Τηλ: 211 999 1000, Fax: 211 999 1499 www.infoquest.gr Copyright Info Quest Technologies 2014 «Η

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr

Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual. NovaBox HD PVR 865. www.nova.gr Εγχειρίδιο αποκωδικοποιητή / Set-Top Box Manual NovaBox HD PVR 865 www.nova.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.... 2 Αποθήκευση... 2 Συντήρηση... 2 Χειρισμός... 2 Περιβαλοντολογικά θέματα... 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα