Ο Γενικός Γραμματέας D(2007) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο Γενικός Γραμματέας 8-06-2007 D(2007) 32985 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ"

Transcript

1 Ο Γενικός Γραμματέας D(2007) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Θέμα: 3η ενημερωτική έκθεση για τα ιστορικά αρχεία του ΕΚ και τη δραστηριότητα του Κέντρου Αρχείων και Τεκμηρίωσης (CARDOC) - Έτος 2006 (Άρθρο 9.2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ /2003 του Συμβουλίου της για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της ΕΟΚ και της Ευρατόμ) ΙΣΤΟΡΙΚΟ Ο κανονισμός αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1700/2003 του Συμβουλίου της για το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, ορίζει στο άρθρο 9.2 ότι "κάθε όργανο εκδίδει ετησίως ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις δραστηριότητές του στον τομέα των ιστορικών αρχείων". Η διάταξη αυτή στοχεύει στη διάδοση της γνώσης σχετικά με τις δραστηριότητες των οργάνων στον τομέα της ιστορικής τεκμηρίωσης, προς τους πολίτες και κυρίως τους κύκλους που ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για την ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ιστορικοί, ερευνητές, φοιτητές). Η έκθεση δραστηριότητας του Κέντρου Αρχείων και Τεκμηρίωσης (CARDOC) είναι σύμφωνη με το τυπικό σχήμα που έχει καθορίσει η Διοργανική Ομάδα Συνεργασίας στον τομέα των Αρχείων, η οποία συγκροτήθηκε με απόφαση των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ. Αφορά ειδικότερα την υλοποίηση των στόχων που είχε θέσει το Προεδρείο με την απόφαση που έλαβε στις 16 Δεκεμβρίου 2002 ("Ενίσχυση της ενημέρωσης και της διαφάνειας: τα Αρχεία του ΕΚ"), ιδίως όσον αφορά την κεντρική συγκέντρωση των αρχείων του ΕΚ στο CARDOC, τον εκσυγχρονισμό των αρχείων (ψηφιοποίηση και δημοσίευση των στοιχείων σε βάση δεδομένων διαθέσιμη στο Intranet / Internet) και την πρόσβαση του κοινού στα αρχειακά έγγραφα. Λαμβάνει επίσης υπόψη την απόφαση του Προεδρείου της 26ης Απριλίου 2006 σχετικά με το χειρισμό του αρχειακού υλικού των πρώην βουλευτών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Καλείται το Προεδρείο να λάβει γνώση της ενημερωτικής έκθεσης δραστηριοτήτων των ιστορικών αρχείων του ΕΚ για το 2006 και να εξουσιοδοτήσει τη δημοσιοποίησή της, με ανακοίνωση προς τα άλλα όργανα και δημοσίευση στην ιστοσελίδα Intranet/ Internet του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Harald RØMER Παράρτημα: Ενημερωτική έκθεση - Έτος 2006 NT\ doc PE /ΠΡΟΕΔΡ.

2 Λουξεμβούργο, 23 Μαΐου Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚ και ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (CARDOC) - ΕΤΟΣ (Άρθρο 9.2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1983, όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1700/2003 του Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με το άνοιγμα στο κοινό των ιστορικών αρχείων της ΕΟΚ και της Ευρατόμ) PE /ΠΡΟΕΔΡ. 2/15 NT\ doc

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή 3 1 Διοίκηση Προϋπολογισμός Προσωπικό Κατάρτιση Εσωτερική επικοινωνία 6 2 Κτηριακοί χώροι 8 3 Αυτοματοποίηση Υλικό (Hardware) Λογισμικό (Software) 8 4 Ενδιάμεσα αρχεία 9 5 Ιστορικά αρχεία Εξυπηρέτηση κοινού/ερευνητών Αρχειονομική επεξεργασία 11 6 Σχέσεις με επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς 12 7 Ομάδα διοργανικής συνεργασίας 12 NT\ doc 3/15 PE /ΠΡΟΕΔΡ.

4 Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9.2 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 354/83 του Συμβουλίου της 1ης Φεβρουαρίου 1983 (όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1700/2003 του Συμβουλίου της ) σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα ιστορικά αρχεία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, που ορίζει ότι "κάθε όργανο εκδίδει ετησίως ενημερωτικό δελτίο σχετικά με τις δραστηριότητές του στον τομέα των ιστορικών αρχείων". Η έκθεση παρέχει ενημέρωση σχετικά με τα ιστορικά αρχεία του ΕΚ και με τη Μονάδα "Κέντρο Αρχείων και Τεκμηρίωσης" (CARDOC), στην οποία ανατίθενται τα αρχεία 1. Το 2006 συνεχίστηκε η φάση προώθησης που είχε ξεκινήσει το Έπρεπε να δοθεί νέα ώθηση στην εφαρμογή της απόφασης που έλαβε το Προεδρείο στις 16 Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με την "ενίσχυση της ενημέρωσης και διαφάνειας: τα αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου" και να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση του Προεδρείου της 26ης Απριλίου 2006 σχετικά με τον "χειρισμό της αρχειακού υλικού των πρώην βουλευτών". Προς το σκοπό αυτό, η πλέον χαρακτηριστική δράση ήταν η χάραξη και υλοποίηση νέων στρατηγικών ανάδειξης του αρχειακού υλικού: πραγματοποίηση ιστορικών μελετών επί του υπάρχοντος αρχειακού υλικού παρουσίαση του αρχειακού υλικού στο Διαδίκτυο οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης αρχείων εγγράφων, σε συνεργασία με τις Μονάδες "Αλληλογραφία" και "Μητρώο" χάραξη νέας πολιτικής για το χειρισμό των αρχείων των πρώην βουλευτών. Οι καινοτόμες αυτές ενέργειες εντάσσονται σε ένα πιο δομημένο πλαίσιο δραστηριοτήτων για τη θέση σε εφαρμογή των στόχων που έχει ορίσει το Προεδρείο: Κεντρική συγκέντρωση των αρχείων ιστορικού ενδιαφέροντος του ΕΚ: πραγματοποιήθηκαν επαφές με διάφορες υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την απόκτηση αρχείων που έχουν νομοθετικό ή διοικητικό ενδιαφέρον (βλ. κεφάλαιο 4) συνεχίστηκε η απόκτηση ηχογραφήσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών, με αρχειακή επεξεργασία και ψηφιοποίηση των μαγνητικών εγγραφών (βλ. κεφάλαιο 4) οργανώθηκαν μαθήματα κατάρτισης σε θέματα διαχείρισης αρχείων εγγράφων, με πρωτοβουλία του CARDOC, από τις Μονάδες CARDOC, Μητρώο, Αλληλογραφία (και με την πλαισίωση της Μονάδας Επαγγελματικής Κατάρτισης). Τα εν λόγω μαθήματα απευθύνονται σε υπαλλήλους που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των αρχείων στις αντίστοιχες υπηρεσίες τους, ώστε να καταστεί δυνατός, μεταξύ άλλων, ένας ομοιογενής χειρισμός κατά τις διάφορες καταθέσεις εγγράφων στο CARDOC (βλ. κεφάλαιο 1.3). Αυτοματοποίηση των αρχείων (βλ. κεφάλαιο 5.2): η ψηφιοποίηση των παλαιών αρχείων, η οποία ξεκίνησε ήδη το 2002, συνεχίστηκε με τυπικά νομοθετικά έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εκθέσεις, κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, προτάσεις ψηφίσματος, συζητήσεις), με την ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση άνω των σελίδων και άνω των εγγράφων συνεχίστηκε η επεξεργασία των αρχείων των προέδρων του ΕΚ, με την ψηφιοποίηση και ευρετηρίαση των αρχειακών εγγράφων των προέδρων Pierre Pflimlin και Charles Henry Plumb 1 Η έκθεση αναφέρεται στην πρόοδο που συντελέστηκε σε σχέση με το Για κάθε βασική πληροφορία όσον αφορά τη δομή και τα καθήκοντα του CARDOC, βλ. ενημερωτική έκθεση αριθ. 1, η οποία αφορά το έτος PE /ΠΡΟΕΔΡ. 4/15 NT\ doc

5 προετοιμάστηκε σε επίπεδο γραφικών και περιεχομένου των ιστοσελίδων η παρουσίαση στο Διαδίκτυο των εγγράφων και υπηρεσιών του CARDOC υπάρχουν ακόμη προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν το 2007 για την εξέλιξη της βάσης δεδομένων (ανάγκη εγκατάστασης UNICODE). Πρόσβαση στα έγγραφα για τους ερευνητές και τους πολίτες που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (βλ, κεφάλαιο 5.1): πραγματοποιήθηκαν μελέτες ιστορικού χαρακτήρα, ώστε να αναδειχθούν τα πιο ενδιαφέροντα από ιστορικής σκοπιάς αρχεία: "Επιτροπή των τεσσάρων Προέδρων", "Ευρωπαϊκή Συνέλευση", "Προς ένα ενιαίο Κοινοβούλιο". Οι μελέτες αυτές δημοσιεύονται στο Intranet και ενίοτε υπό μορφή φυλλαδίου ευρείας διάδοσης (Το φυλλάδιο "Προς ένα ενιαίο Κοινοβούλιο" τυπώθηκε με σκοπό την κυκλοφορία του στους πολίτες κατά την 50ή επέτειο από τις Συνθήκες της Ρώμης) οι ενέργειες επεξεργασίας του αρχειακού υλικού των βουλευτών, που έχει κατατεθεί σε εθνικά ιδρύματα ή ενώσεις, ανεστάλησαν προσωρινά εν αναμονή απόφασης του Προεδρείου σχετικά με την υπό εκπόνηση πολιτική αρχειοθέτησης του αρχειακού υλικού των πρώην βουλευτών οι σχέσεις με τους πανεπιστημιακούς κύκλους συνεχίστηκαν και εμβαθύνθηκαν η υποδοχή ασκουμένων και μελετητών συνεχίστηκε και προσανατολίστηκε περαιτέρω στην εξέταση ιστορικών θεμάτων και στην αρχειονομική διαχείριση παλαιών αρχείων (ΑΚΕ, Επιτροπή των τεσσάρων Προέδρων) η σελίδα Intranet και η βάση δεδομένων ARCDOC εξακολουθούν να δέχονται τακτικές επισκέψεις από την πλευρά των εσωτερικών χρηστών του Κοινοβουλίου μια απόφαση του Προεδρείου αποσκοπούσε στη σύσταση επιτροπής αποχαρακτηρισμού, ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα που αφορούν την πρόσβαση σε ιστορικά έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα η απόφαση αυτή τέθηκε σε εφαρμογή, καθώς η επιτροπή είχε ήδη προτείνει κριτήρια αποχαρακτηρισμού, τα οποία αποτυπώθηκαν σε απόφαση του Γενικού Γραμματέα. 1. Διοίκηση 1.1 Προϋπολογισμός Το CARDOC διαχειρίστηκε το 2006 τρεις γραμμές του προϋπολογισμού του ΕΚ, η μία εκ των οποίων περιείχε τρεις επιμέρους θέσεις ( /02/03): Γραμμή Ονομασία Τρέχουσες δραστηριότητες Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις: Συντήρηση συσκευών αρχεία (κυρίως ανάγνωσης/ αναπαραγωγής) Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης: Αγορά βιβλίων και περιοδικών για τη ΓΔ βιβλία, συνδρομές, εφημερίδες, περιοδικά και προϊόντα βιβλιοθηκών πολυμέσων για τη ΓΔ Προεδρίας Δαπάνες για υλικό των αρχείων: Εξωτερικές υπηρεσίες Επεξεργασία του υλικού αρχείων του αρχειονομικού χαρακτήρα Κοινοβουλίου και των οργάνων του σε όλα τα υποθέματα, και απόκτηση υλικού αρχείων σε υποθέματα υποκατάστασης Δαπάνες για υλικό των αρχείων: Συγχρηματοδότηση επεξεργασίας Επεξεργασία του υλικού αρχείων των μελών αρχείων βουλευτών/παλαιών βουλευτών NT\ doc 5/15 PE /ΠΡΟΕΔΡ.

6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατατίθεται υπό μορφή δωρεών ή κληροδοτημάτων Δαπάνες για υλικό των αρχείων: Ειδικό Αγορά ειδικού υλικού και ειδικών υλικό και υπηρεσίες για το Κέντρο υπηρεσιών Αρχείων και Τεκμηρίωσης (CARDOC) Η γραμμή, η εκτέλεση της οποίας περιελάμβανε τις περισσότερες καινοτομίες σε επιχειρησιακό επίπεδο, ήταν η 3222, για τις δύο επιμέρους θέσεις 01 και 02: Γραμμή : τρεις συμβάσεις πλαίσιο για την αρχειακή επεξεργασία και την ψηφιοποίηση του υλικού αρχείων έληγαν το Προκειμένου να υπάρχει πλήρης κάλυψη των αρχειακών αναγκών και, συγχρόνως, να επέλθει εξορθολογισμός και απλοποίηση του συνολικού νομικού πλαισίου, έγιναν δύο προσκλήσεις υποβολής προσφορών (εκ των οποίων η μία σε τρεις παρτίδες). Έτσι συνήφθησαν τέσσερις συμβάσεις πλαίσιο στους ακόλουθους τομείς: υπηρεσίες αρχειοθέτησης (εξωτερικοί σύμβουλοι, οργάνωση του αρχειακού υλικού, ευρετηρίαση, επεξεργασία ηλεκτρονικών δελτιοθηκών, ψηφιοποίηση, συσκευασία) αποτύπωση σε μικροφίλμ (με βάση ψηφιοποιημένες εικόνες) εξωτερική αρχειακή αρωγή συντήρηση συσκευών ανάγνωσης/αναπαραγωγής. Η σύναψη των συμβάσεων αυτών κατέστησε δυνατή τη λύση μιας άλλης σύμβασης που ήταν ακόμη σε ισχύ (στον τομέα του ειδικού αρχειακού υλικού). Μία πέμπτη σύμβαση που ισχύει από το 2005 εξακολουθεί να καλύπτει τον τομέα της ψηφιοποίησης των ηχητικών υποθεμάτων (κασέτες ηχογράφησης συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών οργάνων). Γραμμή : με απόφαση του Προεδρείου του 2005 είχε ανασταλεί η εκτέλεση της γραμμής αυτής, η οποία αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της επεξεργασίας του αρχειακού υλικού των πρώην βουλευτών του ΕΚ πράγματι, το Προεδρείο επιθυμούσε την υιοθέτηση νέας πολιτικής για τα αρχεία των τέως βουλευτών. Το Προεδρείο αποφάσισε στη συνέχεια, στις , να δώσει νέα ώθηση στην πολιτική επεξεργασίας των αρχείων των πρώην μελών του ΕΚ και έδωσε εντολή στον Γενικό Γραμματέα να του υποβάλει προτάσεις για άμεση απόκτηση των αρχείων αυτών από τα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπό την αιγίδα του Κοινοβουλίου) και για νέες κανονιστικές ρυθμίσεις που θα απλοποιούν τον τρόπο με τον οποίο κατανέμονται οι επιχορηγήσεις στα εθνικά ιδρύματα που χειρίζονται τα αρχεία αυτά. Οι προτάσεις αυτές εκπονήθηκαν το 2006 και αναμένεται να υποβληθούν στο Προεδρείο το 2007, ύστερα από γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. 1.2 Προσωπικό Προσωπικό στο οργανόγραμμα Δεν σημειώθηκε καμία τροποποίηση στο οργανόγραμμα του CARDOC, μετά τον εξορθολογισμό που έγινε το Συνεπώς, το οργανόγραμμα εξακολουθεί να περιλαμβάνει 27 θέσεις, εκ των οποίων οι 5 αφορούν καθήκοντα διαχείρισης και οι 22 τυπικά καθήκοντα της Ένωσης (αρχειονομία, διαχείριση των βάσεων δεδομένων, πληροφορική, διάδοση των πληροφοριών και των εγγράφων). Ο προϊστάμενος της μονάδας ολοκλήρωσε την αναδιοργάνωση του οργανογράμματος κατά ομάδες καθηκόντων: Ομάδες καθηκόντων που υπόκεινται σε διαχείριση από ομάδες: - παραλαβή εγγράφων - οργάνωση των φακέλων και διαχείριση των αποθεμάτων - διάδοση των εγγράφων και των πληροφοριών - διαχείριση της μικροταινιοθήκης - διοίκηση προϋπολογισμού και τεχνολογιών της πληροφορίας. PE /ΠΡΟΕΔΡ. 6/15 NT\ doc

7 Ομάδες καθηκόντων που υπόκεινται σε διαχείριση από υπαλλήλους (σε ατομικό επίπεδο): - διαχείριση/εξέλιξη της βάσης δεδομένων - μελέτες - διαχείριση των καταθέσεων ad hoc. Εξωτερικό προσωπικό Το εξωτερικό προσωπικό, το οποίο είναι τοποθετημένο σε αρχειονομικά καθήκοντα, ανήλθε σε 9-11 μονάδες εργαζόμενες "intra muros". 1.3 Κατάρτιση Οι ενέργειες κατάρτισης που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Μονάδα Επαγγελματικής Κατάρτισης και έναν εξωτερικό συμβαλλόμενο αποδείχθηκε ότι δεν συνάδουν με τις προσδοκίες των συναδέλφων. Πράγματι, η κύρια ανάγκη συνίσταται στη διαχείριση των τρεχόντων αρχείων αυτό προϋποθέτει βαθιά γνώση των κυκλωμάτων των εγγράφων καθώς και των κανόνων του Οργάνου περί διαχείρισης και διατήρησης ωστόσο, τη γνώση αυτή τη διαθέτουν μόνο ειδικοί που εργάζονται "intra muros". Για το λόγο αυτό, το 2006 εκπονήθηκε μια νέα στρατηγική για την εσωτερική οργάνωση μαθημάτων διαχείρισης εγγράφων και αρχείων στα μαθήματα αυτά θα διδάξουν, υπό την αιγίδα της Μονάδας της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικοί από τις τρεις Μονάδες της Διεύθυνσης Α (Υπηρεσίες Προεδρίας) της ΓΔ Προεδρίας, ενώ το CARDOC θα ενεργήσει προς το σκοπό αυτό σε συνεργασία με τις Μονάδες Μητρώου και Επίσημης Αλληλογραφίας. Επιπλέον, το εξειδικευμένο προσωπικό του CARDOC κλήθηκε με τη σειρά του να εμβαθύνει και να ενημερώσει τις γνώσεις του σε εξειδικευμένους εξωτερικούς οργανισμούς (Αρχεία της Γαλλίας, κ.λπ.) ή στο πλαίσιο διεθνών συνεδρίων (π.χ.: στο διεθνές συνέδριο για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων, το οποίο διεξήχθη στο Μιλάνο τον Δεκέμβριο του 2006). Το CARDOC συνέβαλε επίσης στο πρόγραμμα εισαγωγής που παρέχεται στους νέους υπαλλήλους που εντάσσονται στο ΕΚ η συμβολή του CARDOC στοχεύει στην παρουσίαση των δυνατοτήτων έρευνας και των τρόπων κατάθεσης εγγράφων στη Μονάδα. 1.4 Εσωτερική επικοινωνία και συνεργασίες Η Μονάδα CARDOC αποτελεί τμήμα της ΓΔ "Προεδρία", εντός της οποίας εντάσσεται στη Διεύθυνση Α "Υπηρεσίες της Προεδρίας". Συνεπώς, υπάρχουν προνομιακές σχέσεις με τις υπηρεσίες αυτής της ΓΔ (οι συνέργειες με τις Μονάδες Μητρώου και Αλληλογραφίας αποτελούν μάλιστα γενικό στόχο της δράσης κάθε χρόνο): Μονάδα Μητρώου - Αιτήσεις για έγγραφα Αυτή η Μονάδα απευθύνεται στο CARDOC για κάθε θεματική αναζήτηση εγγράφων που ζητούν οι πολίτες. Το 2006 υποβλήθηκαν 320 αιτήσεις για έγγραφα. - Αιτήσεις άρσης της εμπιστευτικότητας Κάθε αίτηση για έγγραφο εμπιστευτικού χαρακτήρα απευθύνεται από το CARDOC στο Μητρώο για προκαταρκτική αξιολόγηση. Το 2006 υποβλήθηκαν 20 περίπου τέτοιες αιτήσεις. - Υπηρεσία εμπιστευτικών αρχείων NT\ doc 7/15 PE /ΠΡΟΕΔΡ.

8 Την υπηρεσία αυτή τη διαχειρίζεται το Μητρώο, αλλά μέχρι στιγμής το CARDOC ασκεί καθήκοντα διατήρησης των εγγράφων που βγαίνουν από την αίθουσα εμπιστευτικών εγγράφων. Ωστόσο, προβλέπεται ότι εν καιρώ καθήκοντα διατήρησης θα αναλάβει και το Μητρώο. - Αποχαρακτηρισμός Κανονικά, η πρόσβαση στα έγγραφα είναι δημόσια, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 1049/2001 του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής). Ωστόσο, προβλέπονται και εξαιρέσεις (άρθρα 4 και 9 του κανονισμού 1049) οι εξαιρέσεις αυτές αφορούν κυρίως την ιδιωτική ζωή και την ατομική ακεραιότητα, καθώς και τα εμπορικά συμφέροντα φυσικού ή νομικού προσώπου. Είναι αλήθεια ότι, σε ό,τι αφορά τα ιστορικά αρχεία, ο κανονισμός 354/83, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ/Ευρατόμ) αριθ. 1700/2003 του Συμβουλίου, ορίζει ότι, μετά την παρέλευση τριακονταετίας από την ημερομηνία παραγωγής, το κοινό έχει ελεύθερη πρόσβαση στα έγγραφα. Ωστόσο, οι αναφερόμενες εξαιρέσεις μπορούν να εξακολουθήσουν να ισχύουν για τα έγγραφα ακόμη και μετά την περίοδο της τριακονταετίας, αν εξακολουθούν να πληρούνται οι σχετικοί όροι της εφαρμογής τους. Τούτο σημαίνει ότι η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα αυτά μετά την τριακονταετία δεν είναι αυτόματη και ότι απαιτείται μια προκαταρκτική αξιολόγηση. Γι' αυτό και ο κανονισμός 354/83 προβλέπει ότι τα έγγραφα εμπιστευτικού χαρακτήρα, στα οποία το κοινό μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση μετά την παρέλευση 30 ετών, θα πρέπει να αποχαρακτηρίζονται 25 έτη μετά την παραγωγή/παραλαβή τους. Προκειμένου να διασφαλισθεί μια συστηματική αξιολόγηση των εγγράφων ηλικίας άνω των 25 ετών, οι Μονάδες CARDOC και Μητρώο προώθησαν, στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας και του Προεδρείου, τη συγκρότηση μιας Επιτροπής Αποχαρακτηρισμού, στην οποία συμμετέχουν επίσης ο εντεταλμένος για την προστασία των δεδομένων και ένας εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας. Η επιτροπή προτείνει στο Γενικό Γραμματέα κριτήρια αποχαρακτηρισμού, καθώς και τον αποχαρακτηρισμό αρχείων ή τμημάτων αρχείων. Η επιτροπή διεξήγαγε διάφορες συνεδριάσεις το 2006 και πρότεινε ήδη στον Γενικό Γραμματέα τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού, τα οποία επικυρώθηκαν με απόφαση του ΓΓ στις Στη συνέχεια, η επιτροπή ξεκίνησε την εξέταση των αρχείων της Simone Veil, πρώτης Προέδρου του Κοινοβουλίου που εξελέγη με καθολική ψηφοφορία. Το 2007 θα υποβληθούν στον Γενικό Γραμματέα προτάσεις αποχαρακτηρισμού. Μονάδα Αλληλογραφίας Η συνεργασία με τη Μονάδα Αλληλογραφίας κατέστησε δυνατή την εφαρμογή της απόφασης του Γενικού Γραμματέα που προβλέπει την κατάθεση των παραρτημάτων των επιστολών. Μονάδα Προϋπολογισμού/Οικονομικών της Διεύθυνσης Α Η μονάδα είναι αρμόδια για τις πράξεις δημοσιονομικής εκτέλεσης, τον προκαταρκτικό έλεγχο των πράξεων αυτών και την πλαισίωση των διαδικασιών αγοράς. Οι σχέσεις με το CARDOC είναι έντονες: κατ' αρχάς, η Μονάδα Προϋπολογισμού/Οικονομικών εξέδωσε και έλεγξε πάνω από εκατό πράξεις δημοσιονομικής εκτέλεσης (ιδίως αναλήψεις δαπανών και διατάγματα πληρωμής) επιπλέον, αποτέλεσε βασικό σημείο αναφοράς για τον τεχνικό σχεδιασμό της εκκίνησης και της παρακολούθησης κάθε πράξης η οποία έχει αντίκτυπο στον προϋπολογισμό (δύο διαδικασίες αγορών ξεκίνησαν το 2006). Διεύθυνση Τεχνολογιών της Πληροφορίας (DIT) Μεταξύ των προβλημάτων που αντιμετωπίστηκαν με την DIT το 2006 περιλαμβάνονται: PE /ΠΡΟΕΔΡ. 8/15 NT\ doc

9 - μια ανάλυση των καθηκόντων που περιλαμβάνει το CARDOC, ως προκαταρκτικό στάδιο για τον καθορισμό των αναγκών για την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων εναλλακτικής προς το ARCDOC - η ανανέωση της διαδικτυακής σύνδεσης της βάσης δεδομένων ARCDOC και η εφαρμογή, στη βάση αυτή, του λογισμικού UNICODE, το οποίο καθιστά δυνατή την ανάγνωση όλων των αλφαβήτων η DIT παρέσχε τεχνική στήριξη για την ανάπτυξη αυτών των εφαρμογών, τις οποίες πραγματοποίησε εξωτερική εταιρεία. Η Μονάδα CARDOC συμμετείχε ενεργά στα 3 εργαστήρια με θέμα τη Διαχείριση Εγγράφων που οργάνωσε η DIT, διατυπώνοντας προτάσεις που συμπεριελήφθησαν στο τελικό έγγραφο το οποίο υπεβλήθη στον Γενικό Γραμματέα. Πραγματοποιούνται επίσης συχνές επαφές με τις υπηρεσίες των άλλων ΓΔ: ΔΓ Πληροφόρησης (Info) Το 2006 εγκαινιάστηκε συνεργασία με τη ΓΔ Info, προκειμένου να προωθηθεί η μέγιστη διάδοση των πρωτοβουλιών προώθησης των αρχείων του CARDOC. Ειδικότερα, η Μονάδα Συντονισμού των Γραφείων Πληροφοριών παρουσίασε τις ανάγκες της όσον αφορά τη διανομή, στα Γραφεία, του αναμνηστικού φυλλαδίου για την 50ή επέτειο από τις Συνθήκες της Ρώμης με τον τίτλο "Προς ένα ενιαίο Κοινοβούλιο". Η μελέτη αυτή εκδόθηκε σε αντίτυπα ώστε τα Γραφεία να κάνουν μια πρώτη διανομή την κατάλληλη ημερομηνία. Μια νέα έκδοση ενδέχεται να κριθεί αναγκαία το 2007 ανάλογα με τις ανάγκες. ΓΔ IPOL, EXPO, PERS, FINS, IFIN Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με ορισμένες υπηρεσίες αυτών των ΓΔ, ώστε να καθοριστούν οι λεπτομέρειες της κατάθεσης νομοθετικών ή διοικητικών αρχείων στο CARDOC. Μονάδα "Επαγγελματική Επιμόρφωση" (ΓΔ PERS) Οι σχέσεις με αυτή τη Μονάδα αφορούν τη διεξαγωγή μαθημάτων κατάρτισης στον τομέα των αρχείων (βλ. παρ. 1.3). 2. Κτηριακοί χώροι Η πολιτική εξορθολογισμού στη διαχείριση των αποθηκών κατέστησε δυνατή τη συγκέντρωση όλων των αρχείων σε χαρτί σε τρεις μόνο κτηριακούς χώρους στο Λουξεμβούργο, και συγκεκριμένα στο κτήριο KAD (- 1C 862ST και - 1E 866ST) και στην έδρα του CARDOC. Αυτή η δράση εξορθολογισμού οδήγησε το 2006 στη μεταφορά 60 γραμμικών μέτρων παλαιών αρχείων στα Ιστορικά Αρχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Φλωρεντία. 3. Αυτοματοποίηση 3.1 Υλικό (Hardware) Το θέμα αυτό είναι άνευ αντικειμένου για το Cardoc. Η διαχείριση του τμήματος υλικού (hardware), κεντρικού υπολογιστή (server) και βάσης δεδομένων που σχετίζονται με την Υπηρεσία, καλύπτεται από την DIT (Διεύθυνση Τεχνολογιών της Πληροφορίας). 3.2 Λογισμικό (Software) Εξέλιξη του λογισμικού CLARA NT\ doc 9/15 PE /ΠΡΟΕΔΡ.

10 Η Μονάδα CARDOC διαθέτει από το 2000 ένα λογισμικό διαχείρισης αρχείων, το CLARA, το οποίο στηρίζει τη βάση δεδομένων ARCDOC. Αυτή τη βάση δεδομένων μπορεί κανείς να τη συμβουλευθεί στους χώρους του CARDOC (σε μια εκδοχή η οποία επιτρέπει μια πιο προηγμένη αναζήτηση), ή στη διαδικτυακή ιστοσελίδα (μέσω διαδικτυακής διασύνδεσης). Το 2005 ξεκίνησε ένα σχέδιο για τη δημιουργία νέας βάσης δεδομένων, πιο προηγμένης και καλύτερα συνδεόμενης με τις άλλες βάσεις δεδομένων του Οργάνου το σχέδιο αυτό είχε μια πρώτη ανάπτυξη το 2006, μέσω μιας ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης, που θα συνεχισθεί το 2007 ακολουθούμενη από την ανάλυση των νέων αναγκών. Εξάλλου, οι εργασίες για την εξέλιξη της διαδικτυακής διασύνδεσης, προκειμένου να καταστεί πιο φιλική για τους χρήστες, συνεχίστηκαν και αναμένεται να περατωθούν το Σελίδα Intranet Την ιστοσελίδα του CARDOC μπορεί να συμβουλευθεί κανείς στην ακόλουθη διεύθυνση: Η σελίδα εμπλουτίστηκε το 2006 με μια στήλη αφιερωμένη στις μελέτες που εκπονεί η Ένωση για το αρχειακό υλικό που διατίθεται και στο κοινό. Η αναζήτηση στοιχείων στη βάση δεδομένων ARCDOC και στις άλλες σελίδες του δικτυακού τόπου Intranet το 2006 έφτασε αντιστοίχως τις και τις σελίδες Παρουσίαση στο Internet των εγγράφων και των υπηρεσιών του CARDOC Η μεταφορά στο Internet των εγγράφων του CARDOC αποτελεί λύση για διάφορα προβλήματα: πρόσβαση στα έγγραφα: η κατάρτιση κριτηρίων αποχαρακτηρισμού (βλ. σημείο 1.4 "Μονάδα Μητρώου") επιτρέπει τον εντοπισμό των δημοσιεύσιμων εγγράφων γραφιστική παρουσίαση (που πρέπει να είναι ομοιογενής με αυτή του ιστοτόπου Europarl): την άδεια για τη διαμόρφωση έδωσαν τα αρμόδια όργανα (COMTEC και Εκδοτική Επιτροπή) προσαρμογή του λογισμικού CLARA, το οποίο στηρίζει τη βάση δεδομένων: το πρόβλημα της τεχνικής καταλληλότητας του λογισμικού CLARA, μέσω της εισαγωγής του l'unicode, αναμένεται να επιλυθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του Ενδιάμεσα αρχεία Τα διαθέσιμα σήμερα ενδιάμεσα αρχεία ανέρχονται σε περίπου m/l και αποτελούνται ως επί το πλείστον από νομοθετικό αρχειακό υλικό που είναι ακόμη σε φάση επεξεργασίας. Μια μη εξαντλητική λίστα τους προσαρτάται σε παράρτημα. Τα αρχεία αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία σε δύο φάσεις: Κατάθεση: το 2006 ελήφθησαν, στο πλαίσιο των τακτικών καταθέσεων, περίπου φάκελοι σε χαρτί (προφορικές ερωτήσεις, γραπτές ερωτήσεις, ερωτήσεις της ώρας των ερωτήσεων, αρχικές τροπολογίες, σχέδια εκθέσεων) και 30 m/l εγγράφων από τη Μονάδα Διανομής και την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Έγιναν επίσης οι ακόλουθες έκτακτες καταθέσεις: περίπου 40 m/l εγγράφων του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις συνεδριάσεις του οργάνου αυτού κατά την περίοδο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (συμμετοχή του ΕΚ στις εργασίες για τη σύνταξή του): 4 m/l Υπηρεσία Καταχώρισης και Παραπομπής: Προτάσεις για μεταφορές πιστώσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Αποφάσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών - Γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου: 1 m/l Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γραφείο Συμφωνιών: 29 CD Κοινοβουλευτικές επιτροπές - Αντιπροσωπείες: 1990 κασέτες Επιτροπή Αλιείας: 8 m/l Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 3 m/l PE /ΠΡΟΕΔΡ. 10/15 NT\ doc

11 Διαλογή και ενοποίηση: σε αυτή τη φάση ταυτοποιούνται και ανασυντίθενται οι φάκελοι, ενώ απομακρύνονται έγγραφα που δεν παρουσιάζουν διοικητικό ή ιστορικό ενδιαφέρον (άρθρο 7 του κανονισμού ΕΚ, Ευρατόμ αριθ. 1700/2003), ενόψει της ψηφιοποίησής τους. Όλες οι εκθέσεις και τα συνοπτικά πρακτικά του Κοινοβουλίου έως το μέσον της 4ης κοινοβουλευτικής περιόδου ανασυστάθηκαν, ευρετηριάστηκαν και ψηφιοποιήθηκαν. 5. Ιστορικά αρχεία 5.1 Εξυπηρέτηση κοινού/ερευνητών Η απόφαση του Προεδρείου της 16ης Δεκεμβρίου ανέθεσε στο CARDOC το καθήκον να παρέχει εξαντλητική τεκμηρίωση στους ερευνητές και στους ιδιώτες που επιθυμούν να μελετήσουν λεπτομερώς θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ιστορία της. Προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική αυτή η απόφαση, ανελήφθησαν νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά την προώθηση των αρχείων του CARDOC. Κατά συνέπεια, οι διάφοροι τρόποι πρόσβασης στα ιστορικά έγγραφα του ΕΚ, οι οποίοι προσφέρονται στο κοινό, εμπλουτίσθηκαν το 2006: 1. Στοιχεία τεκμηρίωσης στο Intranet + άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων ARCDOC Πάνω από σελίδες αποτέλεσαν αντικείμενο αναζήτησης. 2. Απάντηση στις εξ αποστάσεως - μέσω , τηλεφώνου κλπ. - στις αιτήσεις τεκμηρίωσης/ ενημέρωσης του κοινού Εξετάστηκαν πάνω από 900 αιτήσεις από την ομάδα βοήθειας προς τους ερευνητές, για πάνω από σελίδες παρασχεθέντων εγγράφων. 3. Επιτόπια απευθείας πρόσβαση στα ιστορικά έγγραφα μέσα στα γραφεία του CARDOC, με τη βοήθεια της ομάδας «Front Office» Έγιναν δεκτές περίπου 35 επισκέψεις μελετών διάρκειας από 1 έως 15 ημέρες, με παροχή τεχνικής βοήθειας και βοήθειας σε επίπεδο τεκμηρίωσης. 4. Ασκούμενοι Έξι έμμισθοι ασκούμενοι εργάσθηκαν αντιστοίχως στους εξής τομείς: την αναδιοργάνωση της σειράς "Επιτροπή των Προέδρων" την αναδιοργάνωση του αρχειακού υλικού "Επιτροπή των τεσσάρων Προέδρων" το αρχειακό υλικό "ΑΚΕ" τη σειρά "Αντιπροσωπείες" τα βιογραφικά στοιχεία πρώην βουλευτών του Κοινοβουλίου. 5. Μελέτες και δημοσιεύσεις Σε ό,τι αφορά την προώθηση του αρχειακού υλικού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία πρόκειται για την πραγματοποίηση μελετών για περιόδους της ιστορίας του Κοινοβουλίου και για θέματα σχετικά με αρχειακό υλικό που είναι διαθέσιμο στο κοινό. Οι μελέτες οι οποίες ξεκίνησαν το 2006 αφορούσαν την Επιτροπή των τεσσάρων Προέδρων, την "Ευρωπαϊκή Συνέλευση" και τη δραστηριότητα προβληματισμού που είχε αναπτύξει η Κοινή Συνέλευση της ΕΚΑΧ στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης των Συνθηκών της Ρώμης. Η τελευταία αυτή μελέτη, με τον τίτλο "Προς ένα ενιαίο Κοινοβούλιο" πραγματοποιήθηκε με στόχο μια ευρεία 1 Περί "ενίσχυσης της πληροφόρησης και της διαφάνειας: τα Αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου", ένθ' ανωτ. NT\ doc 11/15 PE /ΠΡΟΕΔΡ.

12 κυκλοφορία της σε ευρωπαϊκό επίπεδο κατά την πεντηκοστή επέτειο των Συνθηκών της Ρώμης (25/03/2007). Όλες οι μελέτες δημοσιεύονται στη σελίδα Intranet του CARDOC. 6. Δημοσίευση στο Intranet των εγγράφων και των υπηρεσιών του CARDOC Η πρωτοβουλία αυτή παρουσιάζεται στο σημείο Αρχειονομική επεξεργασία Η επεξεργασία των "ιστορικών αρχείων" έπεται της φάσης της διαλογής και ενοποίησης των φακέλων (βλ. κεφάλαιο 4). Η επεξεργασία αυτή περιλαμβάνει τις ακόλουθες τρεις φάσεις: Ψηφιοποίηση: πάνω από εικόνες ψηφιοποιήθηκαν το 2006 (η μείωση σε σχέση με το ένα εκατομμύριο εικόνες που έτυχαν επεξεργασίας το 2005 εξηγείται με τη λήξη μιας σύμβασης, η οποία αντικαταστάθηκε μόλις το 2007). Ο όγκος των εγγράφων που έτυχαν επεξεργασίας αναλύεται ως εξής: Ψηφιοποίηση έτους 2006 Κοινοβουλευτική περίοδος* Κοινοβουλευτική έκθεση Πρόταση ψηφίσματος Κοινοβουλευτική ερώτηση Συνοπτικά πρακτικά Αναφορά Συζήτηση Γραφεία Προέδρων AC PE PE PE ** PE ** PE ** Σύνολο τεμάχια Ο πίνακας παρουσιάζει το συνολικό αριθμό τεμαχίων ανά τύπο εγγράφου, δηλ. τον αριθμό των εγγράφων που ψηφιοποιήθηκαν και περιγράφηκαν το Ένα έγγραφο μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες σελίδες. * Κωδικοί: AC = Κοινή Συνέλευση, PEO = Κοινοβουλευτική Συνέλευση περιόδου και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιόδου (μη άμεσα εκλεγέν). PE 1,2,3,4: 1 η, 2 η, 3 η 4 η κοινοβουλευτική περίοδος αντιστοίχως. ** Μόνον απαντήσεις στις ερωτήσεις H. Στην ψηφιοποίηση των εγγράφων σε χαρτί προστίθεται και η ψηφιοποίηση των ηχογραφήσεων των συνεδριάσεων των κοινοβουλευτικών επιτροπών: ώρες ηχογράφησης μεταφέρθηκαν σε ψηφιακό υπόθεμα. Ευρετηρίαση και εισαγωγή στη βάση δεδομένων ARCDOC: πάνω από φάκελοι έτυχαν επεξεργασίας. PE /ΠΡΟΕΔΡ. 12/15 NT\ doc

13 Αρχειονομική περιγραφή: η δραστηριότητα αυτή ανεστάλη προσωρινά, προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην οργάνωση, ευρετηρίαση και ψηφιοποίηση του νομοθετικού αρχειακού υλικού και του ειδικού αρχειακού υλικού Επεξεργασία των ειδικών αρχείων: τα αρχεία των Προέδρων Από τον Σεπτέμβριο του 2004, το CARDOC ανέλαβε την αρχειακή επεξεργασία των "αρχείων των Προέδρων". Πρόκειται για τα έγγραφα που αφορούν την άσκηση της Προεδρίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 1979 (πρώτο εκλεγέν Κοινοβούλιο). Το 2006 υπεβλήθησαν σε επεξεργασία τα αρχεία του κ. Pierre Pflimlin και του κ. Charles Henry Plumb. 6. Σχέσεις με τους επαγγελματικούς και ακαδημαϊκούς οργανισμούς Το CARDOC συνέχισε να αναπτύσσει τις σχέσεις με τους διεθνείς και τους διοργανικούς οργανισμούς στον αρχειακό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχε στη συνεδρίαση των εκπροσώπων των Αρχείων των Υπουργείων Εξωτερικών, στη Βιέννη, και στο συνέδριο των σύγχρονων πολιτικών, το οποίο οργάνωσε στο Παρίσι η Ένωση Αρχειονόμων Γαλλίας. Το CARDOC συμμετείχε επίσης στις συνεδριάσεις της νέας "Ομάδας Ευρωπαίων Αρχειονόμων". Αυτή η ομάδα συγκροτήθηκε στο πλαίσιο σύστασης του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2005 και απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών οργάνων στοχεύει στην παρακολούθηση της εφαρμογής ορισμένων ενεργειών προτεραιότητας στον αρχειακό τομέα. Όσον αφορά τις σχέσεις με τους ακαδημαϊκούς οργανισμούς συνεχίστηκαν οι επαφές με το Πανεπιστήμιο του Λουξεμβούργου, του οποίου διάφοροι φοιτητές, που έκαναν μεταδιδακτορικό στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, μπόρεσαν να βοηθηθούν στις έρευνές τους. 7. Ομάδα διοργανικής συνεργασίας Το CARDOC συμμετείχε στις εξαμηνιαίες συνεδριάσεις της Ομάδας. Μεταξύ των θεμάτων που εγείρει τακτικά με τα άλλα θεσμικά όργανα είναι και ο αποχαρακτηρισμός των εμπιστευτικών εγγράφων 30 χρόνια μετά την παραγωγή τους (βλ. κεφάλαιο 5) το σημείο αυτό θα εξετασθεί ειδικότερα το 2007, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναθεώρησης του κανονισμού 1049/2001 για την πρόσβαση στα έγγραφα. Η Μονάδα συνέβαλε στα αποτελέσματα της "Ομάδας εργασίας για την επιλογή και την αξιολόγηση των διοργανικών εγγράφων", την οποία είχε συγκροτήσει η Ομάδα Διοργανικής Συνεργασίας στις αρχές του NT\ doc 13/15 PE /ΠΡΟΕΔΡ.

14 Παράρτημα Περιγραφή τω κυριότερων αρχείων και συλλογών που αποτελούν μέρος των ενδιάμεσων ή των ιστορικών αρχείων Έγγραφα προερχόμενα από το κοινοβουλευτικό έργο Συνοπτικά πρακτικά συνεδριάσεων ολομελείας: - Πρωτότυπη έκδοση με την υπογραφή του Προέδρου (από το 1960) - Έκδοση δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα (πλήρης συλλογή, από το 1952). Συζητήσεις : - Πλήρης συλλογή, σε όλες τις γλώσσες, από το 1952 έως το 2000 (σε μικροφίλμ προσεχώς και σε ψηφιακό υπόθεμα) - Αποσπασματική συλλογή, με χειρόγραφες διορθώσεις των ομιλητών. Ψηφίσματα / Προτάσεις ψηφίσματος: - Πλήρης συλλογή από το Πρακτικά συνεδριάσεων κοινοβουλευτικών επιτροπών (ατελής συλλογή από το 1952). Εκθέσεις κοινοβουλευτικών επιτροπών, από το 1952, και προπαρασκευαστικά έγγραφα: - "ad hoc" Συνέλευση ( ) - Κοινή Συνέλευση ΕΚΑΧ ( ) - Ευρωπαϊκή Κοινοβουλευτική Συνέλευση και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από την άμεση εκλογή του ( ) - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 1 η κοινοβουλευτική περίοδος ( ) - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2 η κοινοβουλευτική περίοδος ( ) - Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 3 η κοινοβουλευτική περίοδος ( ). Αναφορές : - πλήρης συλλογή από το 1953 έως το Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις (γραπτές, προφορικές, από την Ώρα των Ερωτήσεων) : πλήρης συλλογή. Γραπτές δηλώσεις. Έγγραφα πολιτικών οργάνων Αρχεία των Προέδρων (ακόμη κλειστά) : - Αρχεία Simone VEIL, Προέδρου (έγινε απογραφή) - Αρχεία Pieter DANKERT, Προέδρου (έγινε απογραφή) - Αρχεία Pierre PFLIMLIN, Προέδρου Αρχεία Lord PLUMB, Προέδρου Αρχεία Enrique BARON CRESPO Αρχεία KLEPSCH Αρχεία HÄNSCH Αρχεία GIL-ROBLES Κείμενα Προεδρείου και Διευρυμένου Προεδρείου (πρακτικά και έγγραφα, πλήρης συλλογή από 1952 έως 1984 και από 1989 έως 2003), Επιτροπή των Προέδρων ( ). PE /ΠΡΟΕΔΡ. 14/15 NT\ doc

15 Επίσημη αλληλογραφία Πλήρης χρονολογημένη συλλογή, από το Συλλογή του Προέδρου (γνωστή ως "ιδιαιτέρου γραφείου"), χρονολογημένη από το Ειδικά αρχεία Συλλογή "κοινές συνεδριάσεις της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης και της Συμβουλευτικής Συνέλευσης Συμβουλίου της Ευρώπης". Αρχεία της Επιτροπής των 4 Προέδρων ( ). Συλλογή (αποσπασματική στις επίσημες γλώσσες) των συνόδων της Συνέλευσης ΑΚΕ Διακυβερνητικές Διασκέψεις (ΔΚΔ). Αρχεία των Γενικών Γραμματέων. Αρχεία Bruck: τεκμηρίωση για τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Φωτογραφίες προσωπικοτήτων συνδεδεμένων με την ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Συλλογή από αφίσες. Αποκόμματα Τύπου. NT\ doc 15/15 PE /ΠΡΟΕΔΡ.

Ο Γενικός Γραμματέας D(2008) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Ο Γενικός Γραμματέας D(2008) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Ο Γενικός Γραμματέας D(2008) 25108 6-05-2008 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Θέμα: 4η ενημερωτική έκθεση για τα ιστορικά αρχεία του ΕΚ και τη δραστηριότητα του Κέντρου Αρχείων και Τεκμηρίωσης (CARDOC)

Διαβάστε περισσότερα

Der Generalsekretär D(2009) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ

Der Generalsekretär D(2009) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Der Generalsekretär D(2009)25196 9-06-2009 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Θέμα : Πέμπτη ενημερωτική έκθεση για τα ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το έργο του Κέντρου Αρχείων και Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 334/98 21.11.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Νοεμβρίου 2014 για την οργανωτική δομή και λειτουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αγροτικής Ανάπτυξης και του δικτύου Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.7.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0064 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ένατη ετήσια έκθεση σχετικά με τα ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Κέντρο Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης Cardoc) 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ένατη ετήσια έκθεση σχετικά με τα ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Κέντρο Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης Cardoc) 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Der Generalsekretär 28/03/2013 D(2013)15861 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Θέμα: Ένατη ετήσια έκθεση σχετικά με τα ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Κέντρο Αρχειοθέτησης και Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΚΏΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΈΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΣΕ ΘΈΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΎΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΌΝΤΩΝ Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων

Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Κώδικας δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων Άρθρο 1 Κατευθυντήριες αρχές Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους οι βουλευτές

Διαβάστε περισσότερα

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B

6170/17 ΣΠΚ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6170/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σχέδιο Δράσης Συνεργασία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σχέδιο Δράσης 2016-2018 Δέσμευση : Ενίσχυση της εξωστρέφειας και της προσιτότητας του Κοινοβουλίου στον πολίτη Στόχος: Ενίσχυση της διαφάνειας των κοινοβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

14635/16 ADD 4 ΧΦ/γπ 1 DG G 2A

14635/16 ADD 4 ΧΦ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14635/16 ADD 4 FIN 804 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Συμβούλιο Γενικός προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική ακινήτων στις Βρυξέλλες Κτίριο EASTMAN - Διαπραγματεύσεις για την παράταση της χρήσης του ΣΥΝΟΨΗ

Πολιτική ακινήτων στις Βρυξέλλες Κτίριο EASTMAN - Διαπραγματεύσεις για την παράταση της χρήσης του ΣΥΝΟΨΗ Ο Γενικός Γραμματέας 26.11.2007 Réf.: D(2007)73205 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Θέμα: Πολιτική ακινήτων στις Βρυξέλλες Κτίριο EASTMAN - Διαπραγματεύσεις για την παράταση της χρήσης του ΣΥΝΟΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI

10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΜΑΠ/γπ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2012/0266 (COD) 10728/4/16 REV 4 ADD 1 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: PHARM 43 SAN 284 MI 478 COMPET 402 CODEC 977

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων

Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Διαδικασία εκλογής εξέλιξης Καθηγητών και υπηρετούντων Λεκτόρων Η παρακάτω διαδικασία αφορά: α) στην μονιμοποίηση των επί θητεία Επίκουρων

Διαβάστε περισσότερα

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A

6812/15 ΑΒ/γπ 1 DG D 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 205 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 203/09 (COD) 682/5 JUSTCIV 40 FREMP 36 CODEC 283 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)03 Απαλλαγή 203: Οργανισμός Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2

6867/13 IKS/ag,alf DG F 2 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2013 (OR. en) 6867/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0224 (APP) INF 27 ARCH 4 OC 95 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)057 Απαλλαγή 203: Ευρωπαϊκό 'Ιδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Eurofound). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , e mail: Αρ.Πρωτ. : 2281

Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , e mail: Αρ.Πρωτ. : 2281 Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603 6 Fax: 2661087641, e mail: rc@ionio.gr Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 29/08/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Μονάδα Πληρ. : Μονάδα Προγραμματισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 1.3.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τον έλεγχο του μητρώου και της σύνθεσης των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής (2015/2319(INI))

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(205)058 Απαλλαγή 203: Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurojust). Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Απριλίου 205

Διαβάστε περισσότερα

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Α. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC)

Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας. Α. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC) Οι αρχειακές συλλογές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας Α. Αρχειακές συλλογές που προέρχονται από όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EC) Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα

Διαβάστε περισσότερα

11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 1 DG G 2A

11166/16 ADD 4 ΚΚ/σα 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11166/16 ADD 4 FIN 472 PE-L 46 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Δικαστήρια, Ελεγκτικό Συνέδριο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) L 177/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.7.2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιουλίου 2011 σχετικά με την έγκριση των εσωτερικών κανόνων λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Πολιτικών της Ένωσης ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΣΙΑΣ (ASEAN) NT\790218EL.doc

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2016 COM(2016) 78 final Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EGF/2016/000

Διαβάστε περισσότερα

6074/17 ΓΒ/μκ/ΘΛ 1 DG A SSCIS

6074/17 ΓΒ/μκ/ΘΛ 1 DG A SSCIS Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 12940/15,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βρυξέλλες, 23 Ιανουαρίου 2003 Σημείωμα υπόψιν του Προεδρείου Θέμα: Επισκόπηση της εφαρμογής στο Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια του 2002 του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή διαφόρων νομικών πράξεων στον τομέα της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««Επιτροπή Προϋπολογισμών 2009 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2004/0153(COD) 12.5.2005 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΠΚ/γομ/ΑΗΡ 1 DGB 2B

11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΠΚ/γομ/ΑΗΡ 1 DGB 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0136 (COD) 11779/15 ADD 1 REV 1 ΣΧΕΔΙΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα: AGRI 460 VETER 68 AGRILEG 165 ANIMAUX

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15375/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: POLGEN 163 INST 521 CODEC 1849 PE 119 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (2ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Συνταγµατικών Υποθέσεων 10.5.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την τροποποίηση του άρθρου 70 του Κανονισµού για τις διοργανικές διαπραγµατεύσεις στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Τίτλος θέσης Ομάδα καθηκόντων/βαθμός Τύπος σύμβασης Κωδικός αναφοράς Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας Τόπος εργασίας Ο εφεδρικός πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A

10471/15 ADD 4 ΚΚ/γπ 1 DG G 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουλίου 2015 (OR. en) 10471/15 ADD 4 FIN 479 PE-L 41 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή προϋπολογισμού Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων/Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική

Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 299 Εκσυγχρονισμός Βιβλιοθηκών Πανεπιστημίου Αθηνών: έργο και προοπτική Ο Κωνσταντίνος Βουδούρης ι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες αποτελούν τις πλέον ζωτικές μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου P6_TA(2007)035 Ειδική Έκθεση αριθ. 9/2006 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί των μεταφραστικών δαπανών της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 0ης Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 12.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 137/7 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα.

Επίσημη Εφημερίδα C 92 A. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες. Γνωστοποιήσεις. 58ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 92 A Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 58ο έτος 19 Μαρτίου 2015 Περιεχόμενα V Γνωστοποιήσεις ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ Ευρωπαϊκή Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ

Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ιεράρχηση των συµβουλευτικών εργασιών της ΕΟΚΕ Κατά τη συνεδρίασή του της 16ης Ιανουαρίου 2007, το Προεδρείο διεξήγαγε συζήτηση προσανατολισµού σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 1.1.2 Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αξιολόγησης ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της ΜΟΔΙΠ ΥΠΟΕΡΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2013/2241(DEC) 7.7.2014 ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που εκφράζει τη θέση η οποία θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ορισμένες προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 86 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0038 (NLE) 6602/17 ECO 9 ENT 42 MI 152 UNECE 3 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ O ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ EL 5.5.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 132/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( )

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ( ) ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ (1992-2007) Έτος Ημερομηνία Σημαντικά γεγονότα Νομικές πράξεις των θεσμικών και άλλων 1992 7 Φεβρουαρίου Δήλωση αριθ. 17 η οποία προσαρτάται στην Τελική Πράξη της Συνθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ VΙI ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΈΣΟΔΑ ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ Ονομασία 4 ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 8 115 544 7 789 471 7 886 226,00 5 ΕΣΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG

5228/14 ΜΧΡ/γπ/ΑΒ 1 DPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Ιανουαρίου 2014 (23.01) (OR. en) 5228/14 Διοργανικός φάκελος: 2011/0196 (COD) CODEC 67 TRANS 10 PE 17 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση 2011 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...6 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω την πρώτη Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2017 ΚΕΡΚΥΡΑ 2017 Με την από 16/03/2016 απόφαση της 7 ης Συνεδρίασης της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR. 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία Ανθρώπινοι πόροι Πρόσληψη και εξέλιξη της σταδιοδρομίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ECA/2015/JUR 2 θέσεις νομικού - Βαθμοί AD 8 - AD 9 Νομική Υπηρεσία - Προεδρία ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Επίσημη Εφημερίδα. Ανακοινώσεις και Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 114 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Ανακοινώσεις και Πληροφορίες 60ό έτος 11 Απριλίου 2017 Περιεχόμενα IV Πληροφορίες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 4.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 229/1 II (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ

ΙΙΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ L 348/130 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.12.2008 ΙΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει της συνθήκης ΕΕ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΕΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 2008/976/ΔΕΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής, τεχνικής και οικονομικής επιτροπής αλιείας (2005/629/ΕΚ) L 225/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.8.2005 ΙΙ (Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται δημοσίευση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Αυγούστου 2005 για την ίδρυση επιστημονικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Αυγούστου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0180 (NLE) 11154/15 TRANS 246 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.5.2014 COM(2014) 246 final 2014/0132 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της οδηγίας 93/5/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ. Τίτλος του έργου FORUM ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Χρηματοδοτικά στοιχεία του έργου Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Η Δημοτική Αναπτυξιακή Επιχείρηση Καβάλας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-ΦΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΙΝΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.1.2017 COM(2016) 832 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή από τα θεσμικά όργανα κατά το 2014 των κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση της Ένωσης που θα υιοθετηθεί στη μεικτή επιτροπή που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 101 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Μαρτίου 2017 (OR. en) 6799/17 FIN 148 SOC 155 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 179/72 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 673/2014 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Ιουνίου 2014 σχετικά με την ίδρυση επιτροπής μεσολάβησης και τον εσωτερικό της κανονισμό (ΕΚΤ/2014/26) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.10.2016 COM(2016) 650 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟ.ΔΙ.Π. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Άρθρο 1 Σκοπός της ΜΟ.ΔΙ.Π. 1. Η ΜΟ.ΔΙ.Π. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας)

Διαβάστε περισσότερα

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7

14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 14.11.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1330/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής για τη διάδοση στα ενδιαφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (11.06) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του : Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 9763/13 RECH

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Παραδοτέο 1.1.4 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΔΙΠ ΕΚΠΑ (ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ) ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Οργάνωση του Συστήματος Αξιολόγησης της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Σκοπός Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0065 (NLE) 9877/16 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: FREMP 104 JAI 532 COHOM 65 COWEB 54 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Ισπανία για παραποίηση των στοιχείων του ελλείμματος στην Αυτόνομη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ E Ι Σ Α Γ Ω Γ Η. Άρθρο 1. Σκοπός. Άρθρο 2 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Για τη σύναψη Συμφωνιών Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με ομοταγή Πανεπιστήμια ή ισότιμα Ανώτατα Ιδρύματα της αλλοδαπής. (αποφάσεις Συγκλήτου 2734/17.10.2001, 2770/29.6.2005 και 2797/23.1.2008)

Διαβάστε περισσότερα