ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ. Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ. Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών"

Transcript

1 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ ΟΡΧΕΩΣ ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ Α.Κυρούδη-Βούλγαρη Αν.Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

2 Γεννητικό σύστημα άρρενος

3 ΧΙΤΩΝΕΣ ΟΡΧΕΩΣ 1. Ελυτροειδής χιτώνας (tunica vaginalis). Το περιτοναϊκό έλυτρο του όρχεως που παρασύρεται κατά την κάθοδό του στο όσχεο. Περίτονο και περισπλάγχνιο πέταλο. 2. Ινώδης χιτώνας (tunica albuginea). Αμεση επαφή με ορχικό παρέγχυμα. Πάχυνσή του στην οπίσθια επιφάνεια σχηματίζει το μεσαύλιο ή μεσόρχιο (mediastinum testis).

4 ΟΡΧΙΚΟ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑ Ορχικά λόβια περίπου 250 διαχωρίζονται από ατελή διαφραγμάτια εξικνούμενα από το μεσόρχιο. Σπερματικά σωληνάρια 1-4 σε κάθε λόβιο σε χαλαρό συνδετικό ιστό. Με τυφλό άκρο, εσπειραμένα στη μεγαλύτερη έκταση γίνονται ευθέα (Recti tubuli) πριν καταλήξουν στο ορχικό δίκτυο (Rete testis). Διάμεσα κύτταρα Leydig.

5 ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Σε κάθε όρχι σωληνάρια. Μέση διάμετρος 180 μm και μήκος cm. Συνολικό μήκος όλων των σωληναρίων m. Επένδυση από δύο κυτταρικούς πληθυσμούς: σπερματικό επιθήλιο και κύτταρα Sertoli.

6 ΤΟΙΧΩΜΑ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑΡΙΟΥ Εσωτερικά: Βασικός υμένας. Εξωτερικά: Περισωληνώδης υμένας με ινοβλάστες, κολλαγόνα ινίδια και μυοειδή κύτταρα.

7 Σχηματική παράσταση σπερματικού σωληναρίου και περιβάλλοντος Αιματορχικός φραγμός μεταξύ κυκλοφορίας και σπερματικού σωληναρίου: αποφρακτικές και χαιματικές συνάψεις μυοειδών κυττάρων-κυττάρων Sertoli.

8 ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΘΗΛΙΟ Διάφορες γενεές γεννητικών κυττάρων που εκφράζουν τις διαδοχικές φάσεις ωρίμανσης διάρκειας 70+4 ημέρες, ανεξάρτητα ηλικίας ή συνύπαρξης παθολογικών καταστάσεων. Τρεις φάσεις: Σπερματογένεση Σπερματοκυτταρογένεση Σπερμιογένεση

9 ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΟΝΙΑ Τύπου Α και τύπου Β. Με την έναρξη της σεξουαλικής ωρίμανσης με μιτωτικές διαιρέσεις τα τύπου Α σπερματογόνια διατηρούν τον πληθυσμό τους (υπότυποι Ad, Αp, Αl και Ac) ή διαφοροποιούνται σε τύπου Β σπερματογόνια από τα οποία με μίτωση προκύπτουν τα πρωτογενή σπερματοκύτταρα.

10 ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Πρώτη μείωση μεγάλης διάρκειας (24 ημέρες). Προλεπτοταινιακά και λεπτοταινιακά πρωτογενή σπερματοκύτταρα στο βασικό διαμέρισμα. Στη φάση ζυγοταινίας, παχυταινίας, διπλοταινίας, μετακίνηση στο προσαύλιο διαμέρισμα και πλέον αναγνωρίσιμα.

11 ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΥΤΤΑΡΑ Μικρότερα των πρωτογενών και μικρότερης διάρκειας ζωής και γι αυτό σπάνια ανιχνεύονται σε ιστολογικές τομές. Δεύτερη μείωση και εντός 8 ωρών δίνουν γένεση στις σπερματίδες.

12 ΣΠΕΡΜΑΤΙΔΕΣ Μικρότερες των σπερματοκυττάρων. Απαρχή εμφάνισης ακροσωμίου. Πρώιμες (υποστρόγγυλες)-ωριμες επιμήκεις.

13 ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΑ Προκύπτουν από μετασχηματισμό των ώριμων σπερματίδων, η περίσσεια του κυτταροπλάσματος των οποίων φαγοκυτταρώνεται από κύτταρα Sertoli.

14 ΚΥΤΤΑΡΑ SERTOLI Μη διαιρούμενα κύτταρα 10+2 ανά τομή σπερματικού σωληναρίου, αριθμός μειούμενος με την ηλικία. Απόλυτα ελεγχόμενο ενδοσωληναριακό μικροπεριβάλλον με τα κύτταρα Sertoli να υποστηρίζουν σε πάμπολλες λειτουργίες τα «εγκολεασμένα» γεννητικά κύτταρα. Εντονη εκκριτική λειτουργία (inhibin κ.α.).

15 Κύτταρα Sertoli με κρυσταλλοειδές Charcot-Bottcher

16 ΔΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΤΟΣ Χαλαρός συνδετικός ιστός με αγγεία, νεύρα, μαστοκύτταρα, αλλά κυρίως τα διάμεσα κύτταρα Leydig.

17 ΔΙΑΜΕΣΑ ΚΥΤΤΑΡΑ LEYDIG Mεσεγχυματογενούς προέλευσης. Μέχρι 4ο μήνα κυήσεως επηρεάζεται η έκκρισή τους από την hcg, παραμένουν ακολούθως ανενεργά μέχρι την προεφηβεία, οπότε επαναδραστηριοποιούνται υπό την επίδραση της LH.

18 ΔΙΑΜΕΣΑ ΚΥΤΤΑΡΑ Διάχυτος ενδοκρινής αδένας και με πιθανή εξορχική εντόπιση (ινώδη χιτώνα, σπερματικό τόνο). Ευμεγέθη κύτταρα, με ελαφροχρωματικό ή και κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα (λιποειδή), κοκκία λιποφουσκίνης και μετά την εφηβεία κρύσταλλους Reinke.

19 ΕΝΔΟΡΧΙΚΟΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Ευθέα σωληνάρια Ορχικό δίκτυο Απαγωγά σωληνάρια

20 ΕΥΘΕΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ (Tubuli recti) Bαθμιαία απώλεια σπερματικού επιθηλίου και τέλος κυττάρων Sertoli και αντικατάσταση από μονόστοιβο κυβοειδές επιθήλιο.

21 ΟΡΧΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Rete testis) Δίκτυο αναστομούμενων διαύλων με κυβοειδές ή και κυλινδρικό επιθήλιο, ενίοτε θηλές σε ένα πυκνό υποκυτταρικό υπόστρωμα.

22 ΑΠΑΓΩΓΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ (Ductules efferent ) πόροι που συγκροτούν τελικά την κεφαλή της επιδιδυμίδας.

23 ΑΠΑΓΩΓΑ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Επιθήλιο μη κροσσωτό κυβοειδές, που εναλλάσσεται με περιοχές ψευδοπολύστιβου κροσσωτού.

24 ΑΠΕΚΚΡΙΤΙΚΟΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Μεταφορά σπερματοζωαρίων μέχρι στόμιο ουρήθρας Πόρος επιδιδυμίδας Σπερματικός πόρος Εκσπερματιστικός πόρος

25 ΠΟΡΟΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ Μονήρης πόρος υψηλής περιέλιξης μήκους 4-6 m σχηματίζει το σώμα και την ουρά επιδιδυμίδας. Επένδυση από κύτταρα βασικά υποστρόγγυλα και υψηλά κυλινδρικά με στερεοκροσσούς. Ενίοτε ηθμοειδή εμφάνιση ή πυρηνική ατυπία.

26 ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑ Επιθήλιο επιδιδυμίδας με ενδοπυρηνικό έγκλειστο

27 Φυσιολογική επιδιδυμίδα με ηθμοειδή εμφάνιση επιθηλίου

28 Φυσιολογική επιδιδυμίδα με άτυπους πυρήνες εκφυλιστικής αρχής

29 ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ (Vas deferens) Ευθύς σωλήνας με παχύ μυϊκό τοίχωμα, στενό αυλό επενδυόμενο από κύτταρα με στεροκροσσούς. Προ της εισόδου του στον προστάτη διευρύνεται στη λήκυθο με παχύτερο επιθήλιο και πτυχώσεις. Συναντά σπερματοδόχους κύστεις.

30 ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ Το τμήμα του σπερματικού πόρου που διελαύνει τον προστάτη. Ιδια επιθηλιακή επικάλυψη αλλά χωρίς μυικό χιτώνα μετά τη λήκυθο.

31 ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΟΓΚΟΜΟΡΦΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΟΡΧΕΩΣ Στα πλαίσια ορμονικών διαταραχών ή συνδρόμων Εμφρακτο, αιμάτωμα, αιματοκήλη Φλεγμονές Κοκκιώματα Κυστικές αλλοιώσεις Υπερπλασία ορχικού δικτύου (Rete testis)

32

33 ΟΡΜΟΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ Ή ΣΥΝΔΡΟΜΑ Κύτταρα Leydig Επινεφριδιογεννητικό σύνδρομο Φλοιοεπινεφριδιακά υπολείμματα Οζίδια κυττάρων Sertoli

34 ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ LEYDIG Κυρίως πολλαπλά οζίδια, σπανιότερα ευμεγέθης μονήρης όζος Ορμονικές και χρωμοσωμιακές διαταραχές (σύνδρομα Klinefereter) Ψευδοϋπερπλασία σε ατροφίες - ενίοτε ενδοσωληναριακή ανίχνευση Εξορχική εντόπιση κυττάρων Leydig φυσιολογική (ινώδης χιτώνας, σπερματικός τόνος)

35 Υπερπλασία κυττάρων Leydig με παραμονή σπερματικών σωληναρίων

36 Κύτταρα Leydig στον αυλό σπερματικού σωληναρίου

37 Υπερπλαστικά κύτταρα Leydig στον ινώδη χιτώνα

38 ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Πολλαπλές αθροίσεις στεροειδοπαραγωγών κυττάρων αμφοτερόπλευρα Παιδική ή ενήλικη ζωή σε ασθενείς με ανεπάρκεια 21-υδροξυλάσης με αποτέλεσμα αύξηση στο αίμα ACTΗ, ανδροστενδιόνης και 17-υδροπρογεστερόνης

39 ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Ιστολογική εικόνα: Κύτταρα προσομοιάζοντα με Leydig χωρίς κρυστάλλους Reinke, άφθονα λιποχρώματα (έντονη καφέ χρώση σε αντίθεση με κίτρινη των Leydig). Σπάνια πυρηνική ατυπία και μιτώσεις. Δ.Δ.: Ογκο κυττάρων Leydig.

40 ΦΛΟΙΟΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΑΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ Εκτοπος φλοιοεπινεφριδιακός ιστός συνήθως στην εκφορητική μοίρα ή στον ινώδη χιτώνα

41 ΟΖΙΔΙΑ ΚΥΤΤΑΡΩΝ SERTOLI (Sertoli cell adenoma, Pick s adenoma) Κρυψορχίες, ανασπώμενοι όρχεις, ασθενείς με όγκους βλαστικών κυττάρων. Στην τελευταία περίπτωση σε περιοχές με IGCNU, πιθανή σύγχιση με γοναδοβλάστωμα. Δ.Δ.: - Αληθής όγκος κυττάρων Sertoli - Ογκος κυττάρων Sertoli-Leydig Μέγεθος, μορφολογία

42 Οζίδιο κυττάρων Sertoli

43 Οζίδιο κυττάρων Sertoli

44 Οζίδιο κυττάρων Sertoli με IGCNU και σεμίνωμα

45 EMΦΡΑΚΤΟ-ΑΙΜΑΤΩΜΑ Συστροφή (βραχύς σπερματικός τόνος κ.α.), ιστορικό και θορυβώδης συμπτωματολογία Θρόμβωση, πολυκυτταραιμία, φλεγμονές, τραύμα, διαταραχές πήξεως, δρεπανοκυτταρική αναιμία Συσχέτιση τραύματος με ανάπτυξη νεοπλάσματος ανυπόστατος

46 Μικροσκοπικές αλλοιώσεις Πρώιμες: Νέκρωση σωληναρίων - αιμορραγική διήθηση (Δ.Δ. αιμορραγία επί όγκου-χοριοκαρκίνωμα άφθονες τομές) EMΦΡΑΚΤΟ-ΑΙΜΑΤΩΜΑ Οψιμες: Ινωση, κρύσταλλοι χοληστερίνης και αποτιτανώσεις

47 ΑΙΜΑΤΟΚΗΛΗ Επιπλοκή τραυματισμού. Δυνατόν κατά τη βραδεία αποδρομή να προκύψει μυοϊνοβλαστική υπερπλασία χιτώνων, συνδυάζοντας μηχανισμούς τραύματος και φλεγμονής.

48 ΜΥΟΪΝΟΒΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΕΣ Διάχυτη ή οζώδης ινώδης υπερπλασία. Ινώδης περιορχίτις. Ινώδης ψευδοόγκος: Υαλοειδοποιημένος συνδετικός ιστός με αποτιτανώσεις. Δ.Δ.: Ινωμα ή παρορχική ινωμάτωση. Φλεγμονώδης ψευδοόγκος. Ιδιαίτερα στο σπερματικό τόνο και συνήθως μισχωτός. Δ.Δ.: Σάρκωμα.

49 Ινώδης ψευδοόγκος

50 Φλεγμονώδης ψευδοόγκος

51 ΦΛΕΓΜΟΝΕΣ Ιογενείς συνήθως σε νεαρά άτομα. Μικροβιακές συχνότερα στους ενήλικες. α) Μη ειδικές: Κυρίως δευτεροπαθώς, αιματογενείς, πιθανή προσβολή ανιόντως εκφορητικής οδού. β) Ειδικές: Κοκκιωματώδεις ή/και νεκρωτικές (γάγγραινα Fournier), φυματίωση, σύφιλη, λέπρα κ.α.) - Μαλακοπλακία Ιδιοπαθής Κοκκιωματώδης Ορχίτις

52 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΟΡΧΙΤΙΣ Συχνότερη ογκόμορφη αλλοίωση που μιμείται νεόπλασμα. Ηλικία: 5η-6η δεκαετία, συνήθως μετά από λοίμωξη ουροποιητικού από gram αρνητικά βακτήρια. Μετάχρονη προσβολή και του άλλου όρχεως.

53 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΟΡΧΙΤΙΣ Ιστολογική εικόνα: Πλήρωση σπερματικών σωληναρίων από φλεγμονώδη κύτταρα με επικράτηση επιθηλιοειδών. Γιγαντοκύτταρα Langhens 1/3 των περιπτώσεων. Διάμεσος ιστός φλεγμονωδώς διηθημένος κυρίως ηωσινόφιλα. Οψιμα στάδια πλήρης απόφραξη και οζώδης εμφάνιση.

54 Ιδιοπαθής κοκκιωματώδης ορχίτις: Ενδοσωληναριακά κοκκιώματα

55 Ιδιοπαθής κοκκιωματώδης ορχίτις: Γιγαντοκύτταρα τύπου Langhans

56 ΙΔΙΟΠΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΟΡΧΙΤΙΣ Διαφορική διάγνωση: Κοκκιωματώδεις αλλοιώσεις φλεγμονώδους αιτιολογίας και σαρκοείδωση. Κοκκιώματα στο διάμεσο ιστό. Ενίοτε νέκρωση και οξύφιλα υπολείμματα σπρματοζωαρίων. Δ.Δ. φυματίωση. Σεμίνωμα με κοκκιωματώδη αντίδραση στο διάμεσο ιστό: εμφανή κύτταρα σεμινώματος.

57 VASITIS NODOSA - EPIDIDYMITIS NODOSA Φλεγμονώδους αρχής στο σπερματικό τόνο. Ατυχής όρος που δόθηκε λόγω ομοιότητας με τη Salpingitis isthmica nodosa.

58 VASITIS NODOSA - EPIDIDYMITIS NODOSA Iστολογική εικόνα Αθροίσεις μικρών αδενοειδών σχηματισμών στο μυικό τοίχωμα σπερματικού τόνου. Διαφορική διάγνωση: Αδενοκαρκίνωμα Παρουσία σπερματοζωαρίων εντός του αυλού, απουσία μιτώσεων και ατυπίας αν και ενίοτε πυρήνια.

59 Vasitis nodosa: Αδενικοί σχηματισμοί στο μυϊκό τοίχωμα

60 Vasitis nodosa

61 ΣΠΕΡΜΑΤΟΚΟΚΚΙΩΜΑ Επώδυνο οζίδιο στην επιδιδυμίδα ή πόρο Τραυματισμός, λοίμωξη, προηγηθείσα επέμβαση, απολίνωση σπερματικού πόρου Κοκκιωματώδης αντίδραση σε σπερματοζωάρια Δ.Δ. από άλλες κοκκιωματώδεις επεξεργασίες ή παρουσία σπερματοζωαρίων

62 Σπερματοκοκκίωμα: Κοκκιωματώδης αντίδραση σε σπερματοζωάρια

63 ΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΛΙΠΟΚΟΚΚΙΩΜΑ Οσχεο ή σπερματικό τόνο. Ενεση ή τοπική εφαρμογή ελαιωδών ουσιών (παραφίνη, σιλικόνη κ.α.) για αισθητικούς λόγους ή θεραπευτικούς λόγους.

64 Σκληρυντικό λιποκοκκίωμα

65 ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΙΚΟ ΚΟΚΚΙΩΜΑ Κυρίως στον ελυτροειδή χιτώνα. Στα πλαίσια υδροκήλης ιδιαίτερα μετά αιμορραγία (αιματοκήλη).

66 ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ Προϋπάρχουσες δομές Κυστική δυσπλασία Κυστική εκτασία

67 Προϋπάρχουσες δομές: Απόφυση όρχεως (υδατίς κύστη Morgagni) Απόφυση επιδιδυμίδος Παραδιδυμίδα (όργανο Giraldes) Οργανο Ηaller (vas aberrans) Τα δύο τελευταία κατάλοιπα πόρου Wolf ΚΥΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ

68 Απόφυση όρχεως

69 Απόφυση επιδιδυμίδας

70 Ορχικού δικτύου και πιθανή επέκταση στο ορχικό παρέγχυμα. Συγγενής διαμαρτία σε μικρά παιδιά, συνδυάζεται με ομόπλευρη νεφρική αγενεσία ή δυσπλασία. ΚΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ

71 ΚΥΣΤΙΚΗ ΕΚΤΑΣΙΑ Ορχικό δίκτυο τυχαίο εύρημα σε ηλικιωμένα άτομα. Εκφυλιστικής αρχής συσχετισμός με απόφραξη εκφορητικής οδού, χρόνια επιδιδυμίδα, κιρσοκήλη, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, αιμοδιάλυση όπου κυστική νόσος νεφρού. Σε μερικές περιπτώσεις η διάκριση από κυσταδένωμα Rete testis δυσχερής αν όχι αυθαίρετη.

72 Κυσταδένωμα ορχικού δικτύου (Rete testis)

73 ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΟΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Rete Testis) Πλασματική: Επί ατροφίας ορχικού παρεγχύματος. Αληθής: Κρυψορχία, χρόνια ηπατική ανεπάρκεια, αμφοτερόπλευρη νεφρική δυσπλασία, συνοδός ορχικών νεοπλασιών.

74 ΑΔΕΝΩΜΑΤΩΔΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΟΡΧΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ιστολογική εικόνα Σχισμοειδείς χώροι με υπερπλαστικό επιθήλιο, ενίοτε θηλώδεις σχηματισμοί με ή χωρίς κυστική διάταση. Απουσία ατυπίας. Αυλοί κενοί ή πληρούμενοι από σπερματοζωάρια ή ηωσινόφιλες εκκρίσεις. Η συνέχεια με το μη υπερπλαστικό δίκτυο δείχνει την προέλευση από Rete testis. Αδένωμα ή υπερπλασία χωρίς κλινική σημασία.

75 Αδενωματώδης υπερπλασία ορχικού δικτύου

76 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ. προσωρινή αποθήκευση. εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ. προσωρινή αποθήκευση. εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA APPENOΣ Tο γεννητικό σύστηµα είναι υπεύθυνο για > παραγωγή τροφική υποστήριξη προσωρινή αποθήκευση > των απλοειδών γαµετών εναπόθεση εναιωρήµατος σπερµατοζωαρίων στο θήλυ γεννητικό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ. ΜΗΛΙΓΚΟΣ Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Ανατομική του ανδρικού γεννητικού συστήματος Τα γεννητικά όργανα του άνδρα αποτελούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΜΣ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΠΡΩΤΕΙΝΑΣΩΝ ΣΤΟ ΤΟΙΧΩΜΑ ΤΩΝ ΕΣΩ ΣΠΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΦΛΕΒΩΝ ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

Νεοπλάσματα των όρχεων στο σκύλο

Νεοπλάσματα των όρχεων στο σκύλο Νεοπλάσματα των όρχεων στο σκύλο Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ Εκπόνηση Εργασίας 7 ο εξάμηνο Υπεύθυνος: Παπάζογλου Λυσίμαχος, αναπληρωτής καθηγητής Εκπόνηση: Μαλιδάκη Μαρία (7743) Δεκέμβριος 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι μάζες

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ»

«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜAΤΟΣ» AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ A ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Πανεπιστημιακό έτος: 2010-2011 Αριθμός: 2564 «Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΚΙΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΛΕΙΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΧΛΕΙΟΥΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙ ΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ: ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΕΥΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ.

O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ. Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Επιστημών Υγείας Τμήμα Ιατρικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Βασικές Ιατρικές Επιστήμες ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ O ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs)

ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs) ΜΗ ΣΕΜΙΝΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ (NON SEMINOMATOUS GERM CELL TUMORS-NSGCTs) Μ.Χόρτη επ. A Σισμανόγλειο ΓΠΝΑ Οι NSGCT περιλαμβάνουν όγκους από βλαστικά κύτταρα εκτός του σεμινώματος, είτε σε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σιμοπούλου Μάρα Λέκτορας Φυσιολογίας ΕΚΠΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. Σιμοπούλου Μάρα Λέκτορας Φυσιολογίας ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σιμοπούλου Μάρα Λέκτορας Φυσιολογίας ΕΚΠΑ ΟΙ ΟΡΧΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ Η ΣΠΕΡΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΟΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ ΑΝΑΤΟΜΙΑ Πέος (σηραγγώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ

ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ ΓENNHTIKO ΣYΣTHMA ΘHΛEOΣ Παράγει τους απλοειδείς γαµέτες δέχεται τους απλοειδείς γαµέτες άρρενος προσφέρει κατάλληλο περιβάλλον για την γονιµοποίηση προσφέρει κατάλληλο σωµατικό - ορµονικό περιβάλλον για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν.

ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Συχνότης - Επιδημιολογία: ΟΓKΟΙ ΟΡΧEΩΣ ΑΠΟ ΒΛΑΣΤΙKΑ KΥΤΤΑΡΑ ΤΑΜΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ Γ.Π.Ν. Οι όγκοι του όρχεως αποτελούν λιγότερο από 1% των όγκων του ανθρωπίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΝΔΡΙΚΗ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η συχνότητα υπογονιμότητας στον γενικό πληθυσμό είναι δύσκολο να καθορισθεί και διαφέρει στις διάφορες χώρες (Ευρώπη, Ασία, Αφρική). Δεδομένα από κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης

Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Κρήτης Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας & Πρόνοιας Τµήµα Νοσηλευτικής «ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕΘΟ ΟΙ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ» Σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ

7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΝΑΠΤΥ 7.1 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 7.1.1 Γενικά Το γεννητικό σύστημα χρησιμεύει για την αναπαραγωγή και αποτελείται από διαφορετικά όργανα στον άνδρα και διαφορετικά στη γυναίκα. Τα γεννητικά όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ ΜΑΣΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΝΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Η Κυτταρολογία συμβάλλει στην προεγχειρητική διάγνωση του καρκίνου του μαστού με την εξέταση δειγμάτων από:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α. Τ. Ε. Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΡΕΝΟΣ Τα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος του Άνδρος είναι οι όρχεις η οι αρσενικές γονάδες που παράγουν σπέρμα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ Όταν ένα ζευγάρι προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα να τεκνοποιήσει, επί τουλάχιστον 1 χρόνο τακτικής σεξουαλικής επαφής χωρίς προφυλάξεις, τότε θεωρείται ότι το ζευγάρι αυτό αντιμετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Eπιδιδυμίτιδα. Oρχίτιδα

Eπιδιδυμίτιδα. Oρχίτιδα Το οξύ όσχεο στα παιδιά Eπιδιδυμίτιδα Oρχίτιδα Συστροφή των αποφύσεων του όρχεως και της επιδιδυμίδας Συστροφή του όρχεως Όγκοι όρχεων Λοίμωξης του ουροποιητικού Λιθίαση ουροποιητικού Νυχτερινή ενούρηση

Διαβάστε περισσότερα

TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ

TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ TO OΞY OΣXEO ΣTA ΠAIΔIA EΠΙΔΙΔΥΜΙΤΙΔΑ OΡΧΙΤΙΔΑ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΙΔΥΜΙΔΑΣ ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΌΡΧΕΩΣ ΌΓΚΟΙ ΌΡΧΕΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΛΙΘΙΑΣΗ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΝΟΥΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΜΑ: «ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΒΗ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ: «ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: κ. ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΟΣ-ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΣΧΟΛΗ << H ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ Σ>>. ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: Α.Ε.Μ. 391 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Λάθη και υπερβολές Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ. Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Λάθη και υπερβολές Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ 242 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2006 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ: Μ. ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση: Λάθη και υπερβολές Ε. ΡΩΜΑ-ΓΙΑΝΝΙΚΟΥ Επώδυνο όσχεο Γ. ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών.

ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ. Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΜΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ AΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Αγγελική Μπουσιώτου Επιμελήτρια Α Παθολογοανατομικό Τμήμα Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών. ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (1) Δύο πλάγιοι λοβοί συνδεόμενοι με λεπτό ισθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ

ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΕΠΙΘΗΛΙΑΚΟΙ ΟΓΚΟΙ ΣΙΕΛΟΓΟΝΩΝ ΑΔΕΝΩΝ ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑ-ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΊΑ Παρουσίαση αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων από το αρχείο του «Θριασίου» ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα