Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο"

Transcript

1 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου Αθήνα Τηλ. : Fax : Ε Μ Π Ι Σ Τ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Αθήνα, Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο Θέµα : Προφορικό ερώτηµα στις σχετικά µε ενδεχόµενα έκτακτα µέτρα για τη διασφάλιση επάρκειας ηλεκτρικής τροφοδοσίας κατά το 2004 Σχετ. : α) Έγγραφο ΕΣΜΗΕ/4262/ (Ι-12420) β) Έγγραφο ΡΑΕ (Σεπτέµβριος 2002) γ) Έγγραφο ΡΑΕ (Ιούλιος 2001) Κωδικός : Ο-4573 Σελίδες : 7 Αγαπητέ κ. Υπουργέ, Η απάντηση-πρόταση της ΡΑΕ στο ερώτηµα που τέθηκε έχει ως εξής : Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΡΑΕ όπως οφείλει σύµφωνα µε το νόµο πραγµατοποιεί µελέτες σχετικά µε την πρόβλεψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και την επάρκεια της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Οι σχετικές µελέτες εκπονήθηκαν και δηµοσιοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2001 και τον Σεπτέµβριο Οι µελέτες αυτές εντόπιζαν σηµαντική αύξηση της ζήτησης οι οποίες σε συνδυασµό µε την καθυστέρηση της έναρξης των νέων επενδύσεων στην ηλεκτροπαραγωγή, η οποία οφείλεται κυρίως στις στρεβλώσεις και τον τρόπο µε τον οποίο επιχειρείται στην Ελλάδα η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, συντείνουν σε αυξηµένο κίνδυνο να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί κατά τις ώρες αιχµής το σύνολο του ηλεκτρικού φορτίου των καταναλωτών, ιδίως κατά τα έτη Σε αλλεπάλληλες εκθέσεις της η ΡΑΕ τόνισε την ανάγκη να µεταβληθεί το θεσµικό πλαίσιο, πράγµα που έγινε µε επιτυχία στο τέλος Ιουλίου του Οι επισηµάνσεις αυτές της ΡΑΕ συνάντησαν απόρριψη εκ µέρους της ΕΗ σε όλες τις συναντήσεις µε τον Υπουργό Ανάπτυξης που έλαβαν χώρα κατά το 2001 και Η ΕΗ

2 αλλά και η ΓΕΝΟΠ- ΕΗ και άλλοι συνδικαλιστικοί φορείς της ΕΗ, κατηγόρησαν ευθέως τη ΡΑΕ ότι κινδυνολογεί προκειµένου δήθεν να προωθήσει τις ιδιωτικές µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Η ΕΗ για να αντικρούσει τις επισηµάνσεις της ΡΑΕ, επικαλέσθηκε το επιχείρηµα της διαθεσιµότητας επαρκών εισαγωγών. Αντίθετα η ΡΑΕ, τόνιζε πάντοτε την επισφάλεια που αναγκαστικά συνδέεται µε τις εισαγωγές σε µία περιοχή όπως η δική µας, η οποία δεν έχει αναπτύξει ενιαία εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού. Σήµερα, η ΕΗ έρχεται να επιβεβαιώσει τις έγκαιρες επισηµάνσεις της ΡΑΕ, όµως σκόπιµα περίµενε την τελευταία στιγµή, ώστε να είναι δύσκολο να αντιµετωπισθεί το πρόβληµα µέσω της απελευθερωµένης αγοράς και να αναγκασθεί η πολιτική ηγεσία να αναθέσει στη ΕΗ απευθείας την επίλυσή του, πράγµα που θα ενισχύσει περαιτέρω τη δεσπόζουσα θέση της ΕΗ και θα στρεβλώσει περισσότερο την αγορά ίσως καθυστερώντας ή και αποτρέποντας τις ιδιωτικές επενδύσεις ηλεκτροπαραγωγής, οι οποίες διευκολύνονται µε τον πρόσφατα ψηφισθέντα νόµο 3175/2003. Παρόµοια καταχρηστική τακτική ακολούθησε η ΕΗ και στην υπόθεση του Λαυρίου, αλλά και στα νησιά όπου επικαλούµενη έκτακτες ανάγκες επιδιώκει να επεκτείνει τη θέση της κατ ανάθεση και όχι µέσω των διαδικασιών της αγοράς, όπως προβλέπει ο Νόµος και απαιτούν οι Κοινοτικές Οδηγίες. Στη συγκεκριµένη περίπτωση του 2004, το έγγραφο του ΕΣΜΗΕ αποκαλύπτει επίσης παραβίαση των βασικών κανόνων δεοντολογίας τους οποίους οφείλει να ακολουθεί ένας ανεξάρτητος ιαχειριστής του Συστήµατος, σύµφωνα µε τις Κοινοτικές Οδηγίες και την πρακτική σε όλη την Ε.Ε. Ο ανεξάρτητος ιαχειριστής οφείλει να δρα χωρίς διακρίσεις και υπό την εποπτεία της ΡΑΕ. Αντίθετα στη συγκεκριµένη περίπτωση ο ΕΣΜΗΕ δεν ενηµέρωσε τη ΡΑΕ και το ΥΠΑΝ και προχώρησε σε µονοµερείς συζητήσεις µε ένα µόνον παίκτη της αγοράς, τη ΕΗ ως παραγωγό, χωρίς να καλέσει και τους λοιπούς ήδη αδειοδοτηµένους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν δυνατότητες να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα εφόσον εφαρµοσθεί η δυνατότητα που παρέχει ο Νόµος σχετικά µε τη σύναψη συµβάσεων µε τον ΕΣΜΗΕ για την παροχή επικουρικών και εφεδρικών υπηρεσιών. Μάλιστα ο νόµος 2773, ήδη από την έκδοσή του 1999 επιβάλλει στον ΕΣΜΗΕ να επιτελεί τις αρµοδιότητές του χωρίς διακρίσεις και µάλιστα χωρίς διακρίσεις υπέρ των µετόχων του. Τυχόν επίκληση νέων εκτάκτων γεγονότων που δεν θα µπορούσαν να προβλεφθούν, όπως ο καύσωνας στην Ιταλία και τα προβλήµατα του ούναβη, είναι ανυπόστατη, δεδοµένου ότι τόσο η ΡΑΕ όσο και ο ίδιος ο ΕΣΜΗΕ έχουν επανειληµµένα τονίσει την αβεβαιότητα των εισαγωγών. Ήταν δε γνωστό πριν από 1½ χρόνο ότι η Ιταλία πλέον ταυτοχρονίζει την αιχµή φορτίου µε την Ελλάδα κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Ούτε επίσης υπάρχει ζήτηµα 2

3 απρόβλεπτης αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, δεδοµένου ότι είναι γνωστό ότι κατά το πρώτο εξάµηνο του 2003 ο ρυθµός αύξησης ξεπέρασε το 7%. Το ζήτηµα είναι ότι η ιοίκηση δεν µπορεί να υποκύπτει σε εκβιαστικές καταστάσεις και να ακυρώνει µια πολιτική διαρθρωτικών αλλαγών και προσέλκυσης νέων επενδυτικών πόρων, επειδή ηµόσιες επιχειρήσεις αρνούνται στην ουσία να συνεργασθούν σωστά και να διευκολύνουν την πολιτική αυτή. Β. ΠΩΣ ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ 2004 Οι µελέτες έχουν δείξει ότι δεν τίθεται θέµα επάρκειας ηλεκτρικής ενέργειας κατά το µήνα διεξαγωγής των Ολυµπιακών Αγώνων γιατί η ζήτηση του µήνα αυτού θα είναι µειωµένη. Το πρόβληµα είναι ότι υπάρχει µεγαλύτερος από το κανονικό κίνδυνος περικοπών φορτίου κατά τους µήνες αιχµής φορτίου, δηλαδή τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2004, οι οποίοι µάλιστα προηγούνται του µήνα διεξαγωγής των Αγώνων. Επισηµαίνεται ότι, πρόκειται για κίνδυνο και όχι για βεβαιότητα. Η επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας µετράται µε την πιθανότητα να µην µπορεί να εξυπηρετηθεί η ζήτηση εξ ολοκλήρου, γιατί πάντοτε υπάρχει πιθανότητα βλαβών των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής ή µη διαθεσιµότητας των εισαγωγών. Για το λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει εφεδρεία ισχύος, η οποία κατ ελάχιστο τίθεται από τους Κώδικες στο 15%. Η χώρα κατά τα έτη έχει σαφώς χαµηλότερο ποσοστό εφεδρείας πράγµα που δηµιουργεί τον κίνδυνο µη εξυπηρέτησης φορτίου. εν πρέπει να συγχέεται το γενικό πρόβληµα επάρκειας εφεδρείας µε το ειδικό πρόβληµα της ευστάθειας στην Αττική. Το πρόβληµα αυτό αντιµετωπίζεται µε ειδικές διατάξεις και κατασκευές στο Σύστηµα Μεταφοράς, πράγµα που έχει συµπεριληφθεί στη ΜΑΣΜ η οποία έχει εκδοθεί µε Υπουργική Απόφαση. Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ 2004 Τα µέτρα που προτείνει ο ΕΣΜΗΕ έχουν προταθεί από τον ίδιο και τους άλλους φορείς ήδη από το καλοκαίρι του Τα µέτρα αυτά ταξινοµούνται ως εξής : 1. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η διαθεσιµότητα ισχύος των υφιστάµενων θερµικών µονάδων είναι απαραίτητο να πραγµατοποιηθεί σχολαστικό πρόγραµµα συντήρησης όπως προβλέπει και ο Κώδικας σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό του ΕΣΜΗΕ. εν πρέπει να γίνει οικονοµία στο κόστος συντήρησης, ούτε εντατική χρήση των µονάδων κατά τις 3

4 χρονικές περιόδους εκτός των κρίσιµων µηνών αιχµής. Το πρόγραµµα συντήρησης πρέπει να γίνει γνωστό άµεσα και να είναι λεπτοµερές (συνεργασία ΕΗ και ΕΣΜΗΕ). 2. ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ Υ ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η διατιθέµενη ισχύς των υδροηλεκτρικών κατά τους κρίσιµους θερινούς µήνες είναι αναγκαίο να γίνει ετήσιο πρόγραµµα ορθολογικής χρήσης του νερού και να αποφευχθεί κάθε µη απαραίτητη παραγωγή από υδροηλεκτρικά κατά τις χρονικές περιόδους των θερινών µηνών. Για το σκοπό αυτό η ΡΑΕ εξέδωσε απόφαση περιορισµού κατά το 2004 των εξαγωγών διαµετακοµίσεων γιατί παρατηρήθηκε κατά το 2002 και 2003 η ταυτόχρονη εισαγωγή και εξαγωγή ενέργειας από τη ΕΗ πράγµα που έµµεσα οδηγεί σε αυξηµένη χρήση των υδροηλεκτρικών, πράγµα που θα µπορούσε να είχε αποφευχθεί µε την απορρόφηση των εισαγωγών εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Λεπτοµερείς εκθέσεις επί του θέµατος έχει κοινοποιήσει η ΡΑΕ. Το ετήσιο πρόγραµµα χρήσης υδροηλεκτρικών που θα περιλαµβάνει αποφυγή διαµετακοµίσεων πρέπει άµεσα να γίνει γνωστό και να ελεγχθεί από τη ΡΑΕ (εκπόνηση ΕΗ σε συνεργασία µε ΕΣΜΗΕ). 3. ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΑΣΜ Το πρόβληµα των καθυστερήσεων στην εκτέλεση της ΜΑΣΜ από τη ΕΗ έχει επισηµανθεί. Όµως δεν επιτρέπεται καµία καθυστέρηση για τα έργα ΜΑΣΜ της Αττικής, όπως αναφέρει και ο ΕΣΜΗΕ. Οι καθυστερήσεις αυτές στην Αττική δεν είναι γνωστές στη ΡΑΕ και ο ΕΣΜΗΕ που έχει την ευθύνη της επίβλεψης οφείλει να ενηµερώσει και να λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα. Οι καθυστερήσεις αυτές αποτελούν αντικείµενο εξέτασης για παραβίαση όρων της Άδειας τόσο της ΕΗ όσο και του ΕΣΜΗΕ. Η ΡΑΕ έχει πλέον ευθύνη να κινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων για τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση της ΜΑΣΜ. Ειδικά για τα έργα της Αττικής, η ΕΗ και ο ΕΣΜΗΕ πρέπει να υποβάλλουν άµεσα δεσµευτικό και λεπτοµερές πρόγραµµα χρονοδιάγραµµα ολοκλήρωσης των έργων. 4. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 2004 Η ΕΗ πρέπει να επαναλάβει τις προσπάθειες συµβολαιοποίησης εισαγωγών για το 2004 τώρα που σταδιακά αποκαθίσταται το επίπεδο του νερού στα ποτάµια της Βαλκανικής και εµφανίζονται πιο αισιόδοξες προοπτικές. εν πρέπει από τη ΕΗ να τεθεί θέµα υψηλού προσφερόµενου τιµήµατος για τις εισαγωγές του 2004, δεδοµένου ότι έχουν συµβολαιοποιηθεί µεγάλες εξαγωγές της Βαλκανικής προς το Ιράκ µέσω Τουρκίας σε 4

5 ακριβότερες τιµές. Η εµπειρία του πρόσφατου διαγωνισµού που έκανε η ΕΗ δείχνει ότι, παρά τις ανάγκες του 2004, θέτει αυστηρότατα όρια στην τιµή εισαγωγών. Η ΡΑΕ θα εγκρίνει άµεσα τις προκηρύξεις των διαγωνισµών του ΕΣΜΗΕ για τη δέσµευση από τρίτους προµηθευτές της χωρητικότητας εισαγωγών στις διασυνδέσεις και θα θέσει αυστηρότατους όρους, ώστε όσοι προµηθευτές δεσµεύσουν ισχύ πράγµατι να τη χρησιµοποιούν κατά το Με τον τρόπο αυτό θα µπορέσει η ΕΗ να προγραµµατίσει εγκαίρως και να συµβολαιοποιήσει τις εισαγωγές για το Η ΕΗ οφείλει να ενηµερώσει για τα αποτελέσµατα των προσπαθειών της για τη συµβολαιοποίηση εισαγωγών για το ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Η ΕΗ σε συνεργασία µε τον ΕΣΜΗΕ πρέπει να εκπονήσει λεπτοµερές σχέδιο περικοπής φορτίου συγκεκριµένων καταναλώσεων, ώστε αυτή να πραγµατοποιηθεί αν χρειασθεί τις κρίσιµες ώρες αιχµής των θερινών µηνών. Το πρόγραµµα περικοπής πρέπει να συµπεριλάβει : α) τα ορυχεία της ΕΗ, β) µεγάλες βιοµηχανίες για τις οποίες θα δίδεται κίνητρο µέσω των υπό συζήτηση αυτές τις ηµέρες (υπόθεση ΡΑΕ µε ΒΙΟΧΑΛΚΟ) µικρών τροποποιήσεων των τιµολογίων για τους πελάτες Α150, γ) εφαρµογής των διατάξεων για τις αρδεύσεις κατά τις ώρες αιχµής. υστυχώς δεν υπάρχει χρόνος και είναι αµφίβολης αποτελεσµατικότητας για την εφαρµογή διακοπτοµένων τιµολογίων ή την πραγµατοποίηση καµπάνιας για εξοικονόµηση ενέργειας (πράγµα που θα δηµιουργούσε και αρνητικές επιπτώσεις κατά το 2004). 6. ΝΕΑ ΕΦΕ ΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ Σύµφωνα µε τον Νόµο και την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τον ηλεκτρισµό, αν συντρέχει λόγος έκτακτης ανάγκης ακολουθείται οπωσδήποτε διαδικασία διαγωνισµού. Τυχόν απευθείας ανάθεση στη ΕΗ µέσω άδειας παραγωγής για νέα αεριοστροβιλική µονάδα θα έχει αρνητικότατες συνέπειες για την προσπάθεια που καταβάλλεται για την οριστικοποίηση των ιδιωτικών ηλεκτροπαραγωγικών επενδύσεων, γιατί έτσι η Κυβέρνηση αθετεί την «υπόσχεση» που έδωσε τόσο µε την Άδεια της ΕΗ στο Λαύριο όσο και στο Νόµο 3175/2003 (στη διάταξη για τα 1600MW της ΕΗ), ότι δεν θα επιτρέψει προς το παρόν την επέκταση του συνολικού παραγωγικού δυναµικού της ΕΗ. Τυχόν δικαιολογία ότι θα επιτραπεί µόνο ενοικίαση του αεριοστροβίλου και µετά θα γίνει αποξήλωση δεν πείθει κανένα. Όλοι είναι βέβαιοι ότι αµέσως µετά η ΕΗ, µε πρόσχηµα την 5

6 Αττική και την αύξηση της ζήτησης που θα συνεχίζεται, θα ζητήσει την µόνιµη παραµονή του αεριοστροβίλου στο Λαύριο. Αυτή τη στιγµή υπάρχουν εν ενεργεία δύο άδειες παραγωγής για αεριοστρόβιλο στη Βοιωτία, πράγµα που διευκολύνει ακόµα περισσότερο την ευστάθεια στην Αττική. Οι άδειες αυτές είναι αφενός της ΕΛΒΑΛ, αφετέρου της Τεχνικής Ένωσης. Επίσης και οι άλλοι αδειούχοι παραγωγοί της Βοιωτίας, δηλαδή ENEL-Προµηθέας Γκάζ και ΤΕΡΝΑ προβλέπουν την εγκατάσταση αεριοστροβίλων. εν είναι εποµένως µόνο η ΕΗ υποψήφια για να αναθέτει τυχόν εγκατάσταση νέας αεριοστροβιλικής ισχύος για να λειτουργεί το καλοκαίρι του Σύµφωνα µε το Νόµο και τους Κώδικες, η ανάθεση αυτή εµπίπτει στις διατάξεις για τη σύναψη από τον ΕΣΜΗΕ σύµβασης για εφεδρική ισχύ και επικουρικές υπηρεσίες. Ο ΕΣΜΗΕ υποχρεούται να ακολουθήσει διαγωνιστική διαδικασία, οι χρόνοι της οποίας όµως µπορεί να συντοµευθούν στις 23 ηµέρες λόγω κατεπείγοντος. Η σύµβαση που θα παραχωρηθεί θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά : Υποχρέωση Συµβαλλόµενου: ιαθεσιµότητα MW αεριοστροβιλικής µονάδας κατά τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο των ετών 2004, 2005, Επίσης η µονάδα θα είναι σε θέση να προσφέρει επικουρικές υπηρεσίες (άεργος ισχύς). Υποχρέωση ΕΣΜΗΕ : Καταβολή Τιµήµατος ιαθεσιµότητας κατά τα τρία (3) έτη, το οποίο αντιστοιχεί στο σταθερό και κεφαλαιουχικό κόστος της µονάδας. Όταν λειτουργεί η µονάδα θα υποβάλλει προσφορές µεταβλητού κόστους στην Οριακή Τιµή του Συστήµατος, οπότε θα ανακτά το κόστος του καυσίµου. Ανάκτηση του κόστους από τον ΕΣΜΗΕ : Σύµφωνα µε τους Κώδικες το κόστος του τιµήµατος διαθεσιµότητας ανακτάται µέσω του Κοινού Ταµείου του Συστήµατος (Uplift) στο οποίο καταβάλλουν τα αναλογούντα ποσά οι προµηθευτές (και η ΕΗ ως προµηθευτής). Η ΡΑΕ έχει έτοιµα τα τεύχη και τα σχέδια συµβάσεων για τον διαγωνισµό αυτό. Η ΡΑΕ όπως της ζητήθηκε, διερεύνησε τις δυνατότητες των αδειούχων παραγωγών να εγκαταστήσουν εγκαίρως αεριοστροβιλική µονάδα στη Βοιωτία. Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης είναι ενθαρρυντικά υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία διαγωνισµού και ανάθεσης θα προχωρήσει γρήγορα εντός του Οκτωβρίου. 6

7 Τα αποτελέσµατα της διερεύνησης έχουν ως εξής : α) ΤΕΡΝΑ : θέση Αγ. Νεκτάριος Βοιωτίας, άµεση σύνδεση µε γραµµές υψηλής τάσης και τροφοδοσίας µε φυσικό αέριο. Η εταιρεία µπορεί να δεσµευθεί χωρίς κανένα πρόβληµα και έχει βρει αεριοστρόβιλο. β) ΕΛΒΑΛ : θέση στο εργοστάσιό της στη Βοιωτία, όπου υπάρχουν όλες οι συνδέσεις και υποσταθµός 150 KV. Η εταιρεία ενδιαφέρεται και µπορεί να ανταποκριθεί µέχρι 100 MW. γ) ENEL - Προµηθέας Γκάζ : Κατά πάσα πιθανότητα µπορεί να ανταποκριθεί για τη Χαιρώνεια Λειβαδιάς. δ) Τεχνική Ένωση : Είναι σε θέση να ανταποκριθεί επίσης για θέση στη Βοιωτία. Με εκτίµηση Καθ. Π. Κάπρος Πρόεδρος ΡΑΕ 7

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Έκθεση της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα Αξιολόγηση της Πορείας και Προτάσεις Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 3 2. Θετικός Απολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΕΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΥΡΙΟ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, Αθήνα Τηλ. : 3727400 Fax : 3255460 Ε-mail: info@rae.gr Αθήνα, 15 Ιουλίου 2003 Προς : Θέµα : Κωδικός : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ. Α. Τσοχατζόπουλο ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002. Έκθεση Πεπραγµένων

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002. Έκθεση Πεπραγµένων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002 Έκθεση Πεπραγµένων ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Έκθεση Πεπραγµένων Ιούλιος 2000 - εκέµβριος 2002 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 18 εκεµβρίου 2003 Προς : ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - κ. Α. Τσοχατζόπουλο Υπόψη : Γενικό Γραµµατέα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθµίσεις θεµάτων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόµενες διατάξεις, µε τις οποίες συµπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α θ ή ν α, Ν ο έ μ β ρ ι ο ς 2 0 1 2 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο

Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Απελευθέρωση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο Πρώτη έσµη µέτρων για την απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Θεσπίστηκε το 1992

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006. Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 13/2006 Έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήµατος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ) περιόδου 2006-2010 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 2 α Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Νίκος Βασιλάκος Πρόεδρος Ρ.Α.Ε.

ρ. Νίκος Βασιλάκος Πρόεδρος Ρ.Α.Ε. ΤΟ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ Α ΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2012-2013 ρ. Νίκος Βασιλάκος Πρόεδρος Ρ.Α.Ε. Κύριε υπουργέ, κύριε εκπρόσωπε της αξιωµατικής αντιπολίτευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΣΕ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 69, ΑΘΗΝΑ 10564 ΤΗΛ.: 3727400, FAX: 3255460, E-MAIL: info@rae.gr, WEB: www.rae.gr Μ Α Κ Ρ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Ο Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Ο Σ Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3428/2005 περί Απελευθέρωσης της Αγοράς Φυσικού Αερίου ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 2 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας»

«Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ «Προκαταρκτική Μελέτη ιασύνδεσης των Κυκλάδων µε το Ηπειρωτικό Σύστηµα Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» Ι. Γενικό Μέρος Με τις εισαγόμενες διατάξεις, με τις οποίες συμπληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε. ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΣΙΩΝ i ii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής και βασικοί ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050

ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Μάρτιος 2012. Οδικός Χάρτης για το 2050 ΕΘΝΙΚΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Μάρτιος 2012 Οδικός Χάρτης για το 2050 2 3 Η παρούσα έκθεση υποβάλλεται στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Επιτροπή Εθνικού Ενεργειακού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΟΣ... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 15 1.1 Επιτροπή Για Τη ιασύνδεση Των Κυκλάδων...16 1.1.1 Συγκρότηση Επιτροπής 16 1.1.2 Ενέργειες Επιτροπής 17 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ ΡΟΜΗ... 19 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση ΔΣΜΚ 2013

Ετήσια Έκθεση ΔΣΜΚ 2013 96 Ετήσια Έκθεση ΔΣΜΚ 2013 97 98 Ταχυδρομική Διεύθυνση Ευαγγελίστριας 68, CY-2057 Στρόβολος Λευκωσία Κύπρος Τ.Θ. 25036 CY-1306 Λευκωσία, Κύπρος Για γρήγορη Επικοινωνία Τηλέφωνο: +357 22 611 611 Τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Έκθεση

Προκαταρκτική Έκθεση ΕΠΙΣΕΥ - ΕΜΠ Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος Προκαταρκτική Έκθεση Ερευνητικό Έργο Παραµετρική διερεύνηση της τιµολόγησης Υβριδικών Σταθµών σε Μη ιασυνδεδεµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επιχειρησιακό Σχέδιο στο Πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Επιχειρησιακό Σχέδιο στο Πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2005. Επιχειρησιακό Σχέδιο ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο στο Πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2005 Επιχειρησιακό Σχέδιο ΡΑΕ ΑΘΗΝΑ 2005 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Επιχειρησιακό Σχέδιο 2005 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 58/2013 Απόφαση επί της µε αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-157483/07.06.2012 καταγγελίας - αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση σε θέματα Ενέργειας Ιούλιος 2007

Ενημέρωση σε θέματα Ενέργειας Ιούλιος 2007 Ενημέρωση σε θέματα Ενέργειας Ιούλιος 2007 Το Γραφείο Ενέργειας ξεκίνησε μία προσπάθεια πληροφόρησης των μελών της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας και των άμεσα ενδιαφερόμενων και εμπλεκόμενων μελών στον τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ,

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model

Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model Δρ. Νίκος Βασιλάκος Εγχώρια αγορά ηλεκτρισμού και target model Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω Οπως τόσα άλλα πράγματα στη χώρα μας, έτσι και η «απελευθέρωση» της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού βασίστηκε σε μια

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010

Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ετήσια Έκθεση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. Έτος 2010 Φεβρουάριος 2011 Υπηρεσία Α.Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 12.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 295/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2010 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20 Οκτωβρίου 2010 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα