Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι."

Transcript

1 Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Β Παθολογική Κλινική, Γ.Π. Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Γυναίκα ηλικίας 57 ετών παρουσιάζει πολλαπλά ερυθροϊώδους χροιάς οζίδια που συρρέουν δημιουργώντας μια πλάκα η οποία καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της αριστερής τραχηλικής χώρας (Εικόνα 1). Η ιστοπαθολογική εξέταση έδειξε ελάχιστη σπογγίωση και εξωκυττάρωση στην επιδερμίδα, ενώ στο υποκείμενο χόριο παρατηρούνται διαφόρου μεγέθους οζόμορφες λεμφοκυτταρικές αθροίσεις τόσο διάμεσα όσο και περιαγγειακά (Εικόνα 2).Σε ορισμένα σημεία η διήθηση σχηματίζει λεμφοζίδια με βλαστικά κέντρα (Εικόνα 3). Πραγματοποιήθηκε ανοσοϊστοχημικός έλεγχος για Β και Τ δείκτες (CD20/L-26, CD45RA/PAN-B, CD45RO/UCHL-1, CD3) ο οποίος ανέδειξε τα λεμφοζίδια με τα βλαστικά κέντρα τα οποία διαχωρίζονται από τον υπόλοιπο Τ-κυτταρικό πληθυσμό. Οι χρώσεις για CD21 και CD23 ανέδειξαν τα δενδριτικά κύτταρα των βλαστικών κέντρων. Η χρώση για κυκλίνη D1 ήταν αρνητική. Οι χρώσεις για κ και λ ελαφρές αλύσσους έδειξαν μικρό αριθμό πολυκλωνικών πλασματοκυττάρων. Åé êü íα 1 Ασυμπτωματική ευμεγέθης διηθημένη, σκληρής σύστασης, ερυθροϊώδης πλάκα που αποτελείται από συρρέοντα οζίδια στην αριστερή τραχηλική περιοχή. Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 23: , 2012

2 258 Φ-Σ Δελλή, Θεοδοσίου Γ., Μήτσιου Ε. και συν. Åé êü íα 2 Η επιδερμίδα δεν εμφανίζει ιδιαίτερες αλλοιώσεις εκτός από μικρή σπογγίωση και εξωκυττάρωση. Στο άνω χόριο υπάρχει ήπιο οίδημα, ενώ στο μέσο και κάτω χόριο παρατηρούνται ακανόνιστου περιγράμματος και μεγέθους οζόμορφες λεμφοκυτταρικές αθροίσεις τόσο διάμεσα όσο και περιαγγειακά. Åé êü íα 3 Σε ορισμένα σημεία η διήθηση σχηματίζει λεμφοζίδια με βλαστικά κέντρα. Ποια είναι η διάγνωσή σας; ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

3

4 260 Φ-Σ Δελλή, Θεοδοσίου Γ., Μήτσιου Ε. και συν. Δερματικό Ψευδολέμφωμα (Cutaneous Pseudolymphoma, Lymphocytoma cutis) ΣΥΖΗΤΗΣΗ Ως Δερματικά Ψευδολεμφώματα (ΔΨΛ) χαρακτηρίζονται καλοήθεις λεμφοϋπερπλαστικές αντιδράσεις, οι οποίες μιμούνται τα δερματικά κακοήθη λεμφώματα είτε κλινικά, είτε ιστολογικά, είτε και τα δύο. Όσον αφορά την ορολογία, την τελευταία δεκαετία υιοθετήθηκε η ονομασία ΔΨΛ, 1 πρώτον για την αποφυγή της σύγχυσης που υπάρχει στην διεθνή βιβλιογραφία όπου χρησιμοποιήθηκαν πολλές ονομασίες (π.χ. σαρκοειδές των Spiegler και Fend, καλόηθες δερματικό λεμφοκύττωμα και δερματική λεμφωματοειδής υπερπλασία), και δεύτερον για να τονιστεί η διαφορά από τα κακοήθη Τ και Β δερματικά λεμφώματα (CTCL cutaneous T cell lymphoma, CBCL cutaneous T cell lymphoma). Σύμφωνα με τον κυρίαρχο κυτταρικό πληθυσμό που επικρατεί (Β ή Τ λεμφοκύτταρα), τα ΔΨΛ διαχωρίζονται σε Β δερματικό ψευδολέμφωμα (ΒΔΨΛ) και Τ δερματικό ψευδολέμφωμα (ΤΔΨΛ). Η διαφοροποίηση μεταξύ ΒΔΨΛ/ΤΔΨΛ όπως και των CTCL/CBCL μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη και βασίζεται στην συνεκτίμηση κλινικών και ανατομοπαθολογικών ευρημάτων, πολλές φορές με την πολύτιμη βοήθεια της ανοσοϊστοχημείας. Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε, η κλινική εικόνα, τα ιστολογικά και ανοσοϊστοχημικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των λεμφοκυτταρικών αθροίσεων, η παρουσία δενδριτικών κυττάρων και η αρνητική χρώση για κυκλίνη D1, οδήγησαν στην διάγνωση του ΔΨΛ. Για τα ΔΨΛ ενοχοποιούνται κυρίως φάρμακα, 2 και νύγματα εντόμων. Στα δεύτερα εντάσσονται και δύο καταστάσεις με λοιμώδη αιτιολογία - το δερματικό λεμφοκύττωμα μετά από το νύγμα του Ixodes ricinus και μεταφορά της Borrelia burgdorferi 3,4 και η μόλυνση με Leishmania donovani. Άλλα αίτια που ενοχοποιούνται για τα ΔΨΛ είναι κάποια αλλεργιογόνα (όπως τα μεταλλικά στοιχεία κοσμημάτων και ιδιαίτερα ο χρυσός, οι βελόνες που χρησιμοποιούνται στο βελονισμό), 5,6 η δερματοστιξία, 7 ο τραυματισμός και ο εμβολιασμός. 8,9 Στην περίπτωση που παρουσιάζουμε δεν εντοπίσαμε κανέναν από αυτούς, τους αναφερόμενους, αιτιολογικούς παράγοντες. Η επιλογή της θεραπείας εξαρτάται από το αίτιο, αν και στην πλειοψηφία τους τα ΔΨΛ θεωρούνται ιδιοπαθή. 10 Ενώ αναφέρεται η αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ ΔΨΛ και ύπαρξης της λοίμωξης με Helicobacter pylori, 11,12 δεν υπάρχουν πειστικές αποδείξεις για την ενοχοποίηση του για τη δημιουργία τόσο των ΔΨΛ, όσο και ορισμένων πρωτοπαθών δερματικών λεμφωμάτων. 13 Η ασθενής μας εξετάστηκε από Γαστρεντερολόγο και βρέθηκε ότι έχει μια χρόνια ελικοβακτηριακή λοίμωξη με υψηλό τίτλο αντισωμάτων. Εν τούτοις μετά το τέλος της θεραπείας εκρίζωσης η κλινική εικόνα του ΔΨΛ παρέμεινε ίδια με την αρχική (Εικόνα 4Α). Ενώ στις ιδιοπαθείς περιπτώσεις θεωρείται ότι δεν είναι απαραίτητη η θεραπευτική παρέμβαση, Α Β Åé êü íα 4 Α. Μετά την θεραπεία εκρίζωσης του Helycobacter Pylori τα χαρακτηριστικά της βλάβης παραμένουν ίδιες. Β. Το αποτέλεσμα 6 κύκλων ενδοβλαβικής έγχυσης με triamcinolone acetanide. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5 ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΑΣ 261 Α Β Åé êü íα 5 Α. Οζίδιο αριστερής μετωπιαίας περιοχής που εμφανίστηκε 6 μήνες μετά από την ολοκλήρωση της θεραπείας αρχικής βλάβης. Β. Επιτυχής αντιμετώπιση με τον ίδιο τρόπο με ικανοποιητικό αισθητικό αποτέλεσμα. στην περίπτωση της ασθενούς μας η σημαντική έκταση του εξανθήματος και η αμετάβλητη παραμονή του για μεγάλο χρονικό διάστημα, επέβαλαν την θεραπευτική αντιμετώπιση. Η χειρουργική αφαίρεση με αποκατάσταση 14 και τα κορτικοειδή 15 είναι οι συχνότερα εφαρμόσιμες επιλογές στην θεραπεία ΔΨΛ. Μεμονωμένες αναφορές χρήσης τοπικών ανοσοτροποποιητικών όπως το τακρόλιμους 16 και συμπληρωματικά ιντερφερόνης άλφα-2α σε συνδυασμό με θεραπεία για τη μπορελλίωση, 17 παραμένουν συζητήσιμα όπως και η αποτελεσματικότητα των συνθετικών ανθελονοσιακών. 18 Το εξάνθημα υποχώρησε πλήρως μετά από έξι θεραπευτικούς κύκλους ενδοβλαβικής έγχυσης triamcinolone acetanide (Εικόνα 4Β). Εφτά μήνες αργότερα η καινούρια βλάβη στην αριστερή μετωπιαία περιοχή (Εικόνα 5Α) αντιμετωπίστηκε επιτυχώς με τον ίδιο τρόπο (Εικόνα 5Β), εφόσον προηγήθηκε η δεύτερη ανοσοϊστοχημική επιβεβαίωση ότι επρόκειτο για ΔΨΛ. Η παρακολούθηση των ανοσοϊστοχημικών χαρακτηριστικών του ΔΨΛ και η μονοκλωνικότητα που μπορεί να παρουσιάσει, αποτελούν σημαντικά πληροφοριακά στοιχεία για την πιθανή εξαλλαγή του προς ένα αληθινό λέμφωμα. 19 Ως εκ τούτου η τακτική κλινική παρακολούθηση επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις ΔΨΛ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. WA van Vloten, R Willemze. The many faces of lymphocytoma cutis. JEADV 2003; 17: Albrecht J, Fine LA, Piette W. Drug-associated lymphoma and pseudolymphoma: recognition and management. Dermatol Clin 2007; 25(2): Palmen C, Jmblin P, Florkin B, Hoyoux C. Borrelia-associated lymphocytoma cutis. Arch Pediatr 2010; 17(8): Colli C, Leinweber B, Müllegger R, Chott A, Kerl H, Cerroni L. Borrelia burgdorferi-associated lymphocytoma cutis: clinicopathologic, immunophenotypic, and molecular study of 106 cases. J Cutan Pathol 2004; 31(3): Watanabe R, Nanko H, Fukuda S. Lymphocytoma cutis due to pierced earrings. J Cutan Pathol 2006; 33(Suppl 2): Kim KJ, Lee MW, Choi JH, et al. CD30-positive T-cell-rich pseudolymphoma induced by gold acupuncture. Br J Dermatol 2002; 146(5): Camilot D, Arnez ZM, Luzar B, et al. Cutaneous pseudolymphoma following tattoo application: report of two new cases of a potential lymphoma mimicker. Int J Surg Pathol 2012; 20(3): Maubec E, Pinquier L, Vinguier M, et al. Vaccination-induced cutaneous pseudolymphoma. JAAD 2005; 52: Cerroni L, Borroni RG, Massone C, Chott A, Kerl H. Cutaneous B-cell pseudolymphoma at the site of vaccination. Am J Dermatopathol 2007; 29(6): Hasan M, Shahid M, Varshney M, et al. Idiopathic lymphocytoma cutis: a diagnostic dilemma. BMJ Case Rep 2011; 25. pii: bcr doi: /bcr Mitani N, Nagatani T, Ikezawa Z et al. A case of cutaneous T cell pseudolymphoma in a patient with Helicobacter pylori infection. Dermatology 2006; 213(2): Mandekou-Lefaki I, Delli FS, Kountouras J, et al. Primary cutaneous MALT-type lymphoma and Helicobacter pylori: a possible relationship. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006; 20(5): Dalle S, Thomas L, Balme B, et al. Primary cutaneous marginal zone lymphoma. Crit Rev Oncol Hematol 2010; 74(3): Dionyssopoulos A, Mandekou-Lefaki I, Delli FS et al. T- and B-cutaneous pseudolymphomas treated by surgical excision and immediate reconstruction. Dermatol Surg 2006; 32: Ôüìïò 24, Ôåý ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2012

6 262 Φ-Σ Δελλή, Θεοδοσίου Γ., Μήτσιου Ε. και συν. 15. Case RC, Jordan JR, McCowan NK. Lymphocytoma cutis of the face treated with corticosteroids. Laryngoscope 2010; 120(4):S El-Dars LD, Statham BN, Blackford S, Williams N. Lymphocytoma cutis treated with topical tacrolimus. Clin Exp Dermatol 2005; 30(3): Aydogan K, Koran Karadogan S, Balaban Adim S, Tunali S. Borrelial lymphocytoma cutis successfully treated with intralesional interferon-alpha-2a. JEADV 2006; 20: Dragonetti E, Cianchini G, Mastrangelo L, Mellone P, Baldi A. Cutaneous Pseudolymphoma: a case report. In Vivo 2004; 18: Kulow BF, Cualing H, Steele P, et al. Progression of cutaneous B-cell pseudolymphoma to cutaneous B-cell lymphoma. J Cutan Med Surg 2002; 6(6): Áë ëç ëï ãñá ößá: I. Mαντέκου-Λεφάκη Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Δελφών 124, Θεσσαλονίκη Τηλ.: , Fax: Ε-mail: ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Μάρκου Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Μάρκου Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Μάρκου Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Πνευμονολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο Δερματολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ανασκόπηση Κλινική περίπτωση δυσχερούς διάγνωσης σπογγοειδούς μυκητίασης Φαχαντίδης Π. Απάλλα Ζ. Σωτηρίου Ε. Ιωαννίδης Δ. Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ðå ñß ëç øç Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):647-655 Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΣΚΟΠΟΣ Τα δερματικά λεμφώματα συνιστούν μια ετερογενή

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Περιστατικού

Παρουσίαση Περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού H ροδόχρους νόσος στην εποχή των βιολογικών θεραπειών Δελλή Φ. Επιμελήτρια, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Ðå ñß ëç øç Η βλατιδοφλυκταινώδης ροδόχρους (ΒΦΡ)

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Καρτερίδου Α. Παπαγεωργίου Μ. Κοτέλη Χ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Καρτερίδου Α. Παπαγεωργίου Μ. Κοτέλη Χ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Καρτερίδου Α. Παπαγεωργίου Μ. Κοτέλη Χ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρρεν βρέφος ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Τριγώνη Α. Τζέλλος Θ. Θεοδοσίου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Τριγώνη Α. Τζέλλος Θ. Θεοδοσίου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Τριγώνη Α. Τζέλλος Θ. Θεοδοσίου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Hπρώτη χρήση των LASER για την αντιμετώπιση. Ανασκόπηση. Aντιμετώπιση δερματικών αγγειακών βλαβών με εξελιγμένα Laser

Hπρώτη χρήση των LASER για την αντιμετώπιση. Ανασκόπηση. Aντιμετώπιση δερματικών αγγειακών βλαβών με εξελιγμένα Laser Ανασκόπηση Aντιμετώπιση δερματικών αγγειακών βλαβών με εξελιγμένα Laser Tζέρμιας Χ. Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Διευθυντής Τμήματος Laser Δερματολογίας Ðå ñß ëç øç Η θεραπεία των αγγειακών βλαβών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Σπίλος Spitz. Προβληματισμοί και σκέψεις. Spitz Nevi. Questioning and Thoughts. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. EΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορική ανασκόπηση

Ανασκόπηση. Σπίλος Spitz. Προβληματισμοί και σκέψεις. Spitz Nevi. Questioning and Thoughts. Ðå ñß ëç øç. Summa ry. EΙΣΑΓΩΓΗ Ιστορική ανασκόπηση Ανασκόπηση Σπίλος Spitz. Προβληματισμοί και σκέψεις Σουρά Ε. Στρατηγός Α. Ειδικευόμενη Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Καθηγητής Δερματολογίας/Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Hυπεριδρωσία είναι μια παθολογική κατάσταση. Aνασκόπηση. Yπεριδρωσία. Hyperhidrosis. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓH. Κοντοχριστόπουλος Γ. Γρηγορίου Σ.

Hυπεριδρωσία είναι μια παθολογική κατάσταση. Aνασκόπηση. Yπεριδρωσία. Hyperhidrosis. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓH. Κοντοχριστόπουλος Γ. Γρηγορίου Σ. Aνασκόπηση Yπεριδρωσία Κοντοχριστόπουλος Γ. Γρηγορίου Σ. Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç H υπεριδρωσία είναι μια σχετικά συχνή νόσος, που χαρακτηρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός

Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ανασκόπηση Eπιπλοκές δερματικών εμφυτευμάτων υαλουρονικού οξέος και αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων ενεργειών Σγόντζου Θ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Α. Συγγρός Ðå ñß

Διαβάστε περισσότερα

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε;

Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε; Eιδικό Άρθρο Μαύροι κύκλοι στην περιοχή των ματιών. Πού οφείλονται; Πώς τους αντιμετωπίζουμε; Μπαλαμώτη Ε. Βαβούλη Χ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή των lasers στην αντιμετώπιση των μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος

Η εφαρμογή των lasers στην αντιμετώπιση των μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος Η εφαρμογή των lasers στην αντιμετώπιση των μελαγχρωματικών βλαβών του δέρματος Aνασκόπηση Βενετσάνος Ι. Στρατηγός Α. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ/μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση

Τ ο γαγγραινώδες πυόδερμα αποτελεί μια σπάνια. Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Γαγγραινώδες πυόδερμα σε ασθενή με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Θετική ανταπόκριση στην κολχικίνη Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Σαρακηνός Α. Μπαλαμιώτη Ε. Ζουριδάκη Ε. Κατσαβού Α. Γρηγορίου Σ. Ζακοπούλου Ν. Κοντοχριστόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α

Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης. Μέρος Α Θεραπευτική Καραμπίδου Κ. Καλαποθάκου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτική. Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης: Μέρος Β*

Θεραπευτική. Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης: Μέρος Β* Aνταγωνιστές του παράγοντα νέκρωσης των όγκων: Θεραπευτικές εφαρμογές εκτός ψωρίασης: Μέρος Β* Θεραπευτική Καλαποθάκου Κ. Καραμπίδου Κ. Αυγερινού Γ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Α Κλινική Δερματολογικών και Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Kνησμός και δερματοπάθειες. Pruritus and Dermatological Diseases. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓH. Αρμύρα Κ. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε.

Ανασκόπηση. Kνησμός και δερματοπάθειες. Pruritus and Dermatological Diseases. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓH. Αρμύρα Κ. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Ανασκόπηση Kνησμός και δερματοπάθειες Αρμύρα Κ. Κουρής Α. Ποτουρίδου Ε. Δερματολογική Κλινική ΕΣΥ, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Ο κνησμός είναι σύνηθες και περίπλοκο

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç.

Ανασκόπηση. Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές. Hyperpigmentary Skin Lesions. Therapeutic Approaches. Ðå ñß ëç øç. Ανασκόπηση Mελαγχρωματικές βλάβες του δέρματος. Θεραπευτικές επιλογές Τύρος Γ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Β Κρατική Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Στις μελαγχρωματικές

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση Βιβλιογραφική Ενημέρωση Bιβλιογραφική Ενημέρωση Ιωαννίδης Δ. Bακιρλής Ε. Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης 1. Ολέθρια «θανατηφόρα» μελανώματα Η δυσανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Το σημείο Darier. Darier s Sign. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ρεμουντάκη Ε. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ.

Aνασκόπηση. Το σημείο Darier. Darier s Sign. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Ρεμουντάκη Ε. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ. Aνασκόπηση Το σημείο Darier Ρεμουντάκη Ε. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Το σημείο Darier, αφορά την εμφάνιση

Διαβάστε περισσότερα

Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού

Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Τζουβέκα Ε.Π. Αντωνίου Χ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Αυγερινού Γ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων &

Διαβάστε περισσότερα

Στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση

Στοματοπροσωπική κοκκιωμάτωση Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΪΚΟ ΑΘΗΝΑ CLINICOPATHOLOGICAL

Διαβάστε περισσότερα

H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία

H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία Ανασκόπηση H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία Λάλλας Α. Σιδηρόπουλος Θ. Σωτηρίου Ε. Χαϊδεμένος Γ. Απάλλα Ζ. Dermatology and Skin Cancer Unit, Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, Reggio Emilia, Italy

Διαβάστε περισσότερα

Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα

Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Aνασκόπηση Γεροχρήστου Μ. Κυριακού Σ. Δούβαλη Θ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Κρατική Κλινική Νοσοκομείο, Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού

Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού Θεραπευτική Θεραπευτικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του ηπατικού και χολοστατικού κνησμού Γεροχρήστου Μ. Σταυρόπουλος Π. Κρατική Κλινική, Νοσ/μείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία

H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία Ανασκόπηση H δερματοσκόπηση στη γενική δερματολογία Λάλλας Α. Σιδηρόπουλος Θ. Σωτηρίου Ε. Χαϊδεμένος Γ. Απάλλα Ζ. Dermatology and Skin Cancer Unit, Arcispedale Santa Maria Nuova IRCCS, Reggio Emilia, Italy

Διαβάστε περισσότερα

Oιός της ηπατίτιδας Α (HAV) είναι ένας RNA. Παρουσίαση Περιστατικού. Συλλοίμωξη ηπατίτιδας Α και σύφιλης σε HIV ασθενή

Oιός της ηπατίτιδας Α (HAV) είναι ένας RNA. Παρουσίαση Περιστατικού. Συλλοίμωξη ηπατίτιδας Α και σύφιλης σε HIV ασθενή Παρουσίαση Περιστατικού Συλλοίμωξη ηπατίτιδας Α και σύφιλης σε HIV ασθενή Κοτσαύτη Ο. Δασκαλάκης Ε. Λόιο Κ. Ειδικευόμενη Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος, Νοσ/μείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Aνασκόπηση. Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Aνασκόπηση Συστηματικές θεραπείες για τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα Zησίμου - Πολιτοπούλου Χ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χρ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ

ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÅË ËÇ ÍÉÊH ÅÐÉ ÈÅ Ù ÑÇ ÓÇ ÄÅÑ ÌÁ ÔÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ ÁÖÑÏ ÄÉ ÓÉÏ ËÏ ÃÉ ÁÓ (ðñþ çí Áñ åßá Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ) Ôñé ìç íéáßá ê äï óç Íï óï êï ìåß ïõ Á. Óõã ãñüò ÇEL LE NIC DER MA TO-VE NE RE O LO GI CAL

Διαβάστε περισσότερα

Γαγγραινώδες πυόδερμα ως επιπλοκή ασυμπτωματικής ελκώδους κολίτιδας

Γαγγραινώδες πυόδερμα ως επιπλοκή ασυμπτωματικής ελκώδους κολίτιδας Eνδιαφέρουσα Περίπτωση Interesting Case Γαγγραινώδες πυόδερμα ως επιπλοκή ασυμπτωματικής ελκώδους κολίτιδας Pyoderma gangrenosum complicating asymptomatic ulcerative colitis ABSTRACT Pyoderma gangrenosum

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. To φαινόμενο Koebner. Τhe Koebner Phenomenon. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ.

Ανασκόπηση. To φαινόμενο Koebner. Τhe Koebner Phenomenon. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ. Ανασκόπηση To φαινόμενο Koebner Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Ο Γερμανός δερματολόγος Ηeinrich

Διαβάστε περισσότερα