Μη ειδική διάμεση πνευμονία Non specific interstitial pneumonia (NSIP) Σπύρος Α Παπίρης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μη ειδική διάμεση πνευμονία Non specific interstitial pneumonia (NSIP) Σπύρος Α Παπίρης"

Transcript

1 Μη ειδική διάμεση πνευμονία Non specific interstitial pneumonia (NSIP) Σπύρος Α Παπίρης Μαθήματα Πνευμονολογίας-Αθήνα Μάρτιος 2006

2 NSIP Κατάταξη των διάμεσων παρεγχυματικών νοσημάτων πνεύμονα Διάχυτα Παρεγχυματικά Νοσήματα Πνεύμονα Φάρμακα, Αυτοανοσία, Επαγγελματικά, Λοιμώδη, Κακοήθη κλπ ΙΔΠς Κοκκιωματώσεις Άλλα σπάνια IPF 55% Άλλες DIP 15% RBILD AIP <1% COP 3% NSIP 25% LIP <1% ATS/ERS Consensus classification of the IIPs AJRCCM 2002; 165:

3 NSIP Ιστορία 1. «Νon infectious interstitial pneumonia in HIV +» + Ognibene FP et al Ann Intern Med Unclassified interstitial pneumonia, Kitaichi M. Bull Chest Dis Res Inst Kyoto Univ Nonspecific interstitial pneumonia διαφορετικό πρότυπο από τα γνωστά του Liebow, Καλύτερη πρόγνωση από την IPF UIP, Αυτόνομη νόσος; Katzenstein ALA, Fiorelli RF. Am J Surg Pathol 1994; 18:136-47

4 Ιστολογική και κλινική ταξινόμηση των ΙΔΠ ATS/ERS 2002 Ιστολογικά πρότυπα UIP (συνήθης( δπ) NSIP (μη ειδική δπ) OP (οργανούμενη π) DAD (διάχυτη κυψελιδική βλάβη) RB (αναπνευστική βρογχιολίτιδα) DIP (αποφολιδωτική δπ) LIP (λεμφοκυτταρική δπ) Κλινικές οντότητες Ιδιοπαθής Πνευμονική Ίνωση Μη Ειδική Διάμεση Πνευμονία Κρυπτογενής Οργανούμενη Πνευμονία Οξεία Διάμεση Πνευμονία Αναπνευστική Βρογχιολίτιδα Διάμεση Πνευμονία Αποφολιδωτική Διάμεση Πνευμονία Λεμφοκυτταρική Διάμεση Πνευμονία

5 NSIP κλινικά χαρακτηριστικά Ηλικία: έτη Άνδρες / γυναίκες: 1 / 2 Μη καπνιστές: 69% Βασικά συμπτώματα: ξηρός βήχας, δύσπνοια προσπαθείας, πυρετός? Λειτουργικός έλεγχος της αναπνοής: 70% περιοριστικού τύπου διαταραχή, 14% φυσιολογική πνευμονική λειτουργία, μείωση της DLCO Nagai S, et al. Clin Chest Med 2004; 25:

6 NSIP ακτινολογική εικόνα Johkoh T, et al. Radiology 2002; 225:

7 NSIP ακτινολογική εικόνα Εικόνα «θαμβής υάλου» Βρογχεκτασίες εξ έλξεως Απουσία υπεροχής υποϋπεζωκοτικής κατανομής Hartman TE, et al. Radiology 2000; 217:701-5 Nishiyama O, et al. J Comput Assist Tomogr 2000; 24:41-6

8 Συγκριτικός ακτινολογικός έλεγχος NSIP vs UIP/IPF UIP/IPF: παρουσία αμφοτερόπλευρων υποϋπεζωκοτικών αλλοιώσεων τύπου δικτύου με ελάχιστες αλλοιώσεις τύπου θαμβής υάλου NSIP: αμφοτερόπλευρες αλλοιώσεις τύπου θαμβής υάλου, μείωση όγκου κάτω λοβών McDonald SL, et al. Radiology 2001; 221:600-5

9 NSIP και βρογχοκυψελιδικό έκπλυμα Η ανάλυση των κυτταρικών πληθυσμών του BAL δεν μπορεί να διαχωρίσει την NSIP από τις άλλες ιδιοπαθείς διάμεσες πνευμονοπάθειες Veeraraghavan S, et al. Eur Respir J 2003; 22:239-44

10 Ιδιοπαθής NSIP: τεκμηρίωση της διάγνωσης Απαραίτητη η ιστολογική τεκμηρίωση με βιοψία πνεύμονα (θωρακοσκοπική ή ανοικτή) Συνδυασμός πάντοτε των αποτελεσμάτων με τα κλινικά και ακτινολογικά δεδομένα Nicholson AG. Classification of idiopathic interstitial pneumonias: making sense of the alphabet soup. Histopathology 2002; 41:381-91

11 Αποκλεισμός άλλων κλινικών οντοτήτων που συνοδεύονται από εικόνα NSIP στον πνεύμονα Παραλλαγή UIP Αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα (ρευματοειδής αρθρίτιδα, σκληρόδερμα,δερματομυοσίτιδα/πολυμυοσίτιδα) Οικογενής Χρόνια εισρόφηση Χρόνια πνευμονίτιδα εξ υπερευαισθησίας Αντίδραση σε φάρμακα Λοιμώξεις (HIV( κά) Nicholson AG, et al. Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2002; 19:10-7 Bouros D, et al. Am J Respir Crit Care Med 2002; 165;

12

13

14 NSIP Ιστοπαθολογική εικόνα Το ιστοπαθολογικό πρότυπο της NSIP είναι συνήθως εκείνο μιας πιο ομοιόμορφης διαδικασίας η οποία χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό φλεγμονής και ίνωσης με μικρό ή μικρότερο βαθμό αρχιτεκτονικής καταστροφής. Όταν όμως επικρατεί η ίνωση οι αλλοιώσεις είναι δύσκολο να διαφοροδιαγνωστούν από την UIP Flaherty KR, et al. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164:1722-7

15

16

17 NSIP: θεραπεία 1. Χαμηλές δόσεις κορτικοστεροειδών (πρεδνιζόνη( 15mg/d) 2. Αζαθειοπρίνη (100mg/d) 2. Σε σχέση με τους ασθενείς με UIP/IPF, οι ασθενείς με NSIP ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στην αρχική θεραπεία Υποτροπή κατά την σταδιακή μείωση των στεροειδών αποτελεί αρνητικό προγνωστικό παράγοντα Nanki N, et al. Intern Med 2002; 41:

18 NSIP: πρόγνωση σε σχέση με την UIP/IPF Daniil ZD et al Am J Respir Crit Care Med 1999; ; 160:

19 Εφαρμογή των προγνωστικών δεικτών της UIP/IPF στην NSIP Ηλικία, φύλο, καπνιστική συνήθεια, πληκτροδακτυλία : δεν αποτελούν προγνωστικούς δείκτες στην NSIP Τρόπος έναρξης της νόσου: (υποξεία ή χρόνια) δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελεί προγνωστικό παράγοντα της νόσου Απουσία honeycombing και παρουσία πάχυνσης των μεσολοβιδίων διαφραγματίων και βρογχεκτασιών εξ έλξεως: : καλύτερη πρόγνωση King Jr TE, et al. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: MacDonald SL, et al. Radiology 2001; 221:600-5

20 Εφαρμογή των προγνωστικών δεικτών της UIP/IPF στην NSIP Ο αποκορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο στη δοκιμασία βάδισης των 6 λεπτών σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο θανάτου τόσο στην UIP/IPF όσο και στην NSIP Η μεταβολή των δεικτών του λειτουργικού ελέγχου της αναπνοής στους 6 και 12 μήνες συνιστούν προγνωστικό δείκτη Ινοτική μορφή NSIP (fibrotic NSIP) χειρότερη πρόγνωση από cellular NSIP αλλά καλύτερη από UIP/IPF- 5ετής επιβίωση 45% Lama VN, et al. AJRCCM 2003; 168: , Collard HR, et al. AJRCCM 2003; 168: , Fujita J, et al. Intern Med 2000; 39:

21 NSIP: προβληματισμοί Αποτελεί η NSIP πρώιμη ιστολογική εκδήλωση της UIP? Μάλλον όχι! 1. Οι τυπικές βλάβες της UIP ανευρίσκονται ακόμα και σε πρώιμα στάδια της νόσου 2. Το BAL αναδεικνύει λεμφοκυττάρωση στην NSIP που δεν διαπιστώνεται στην UIP 3. Τα κλινικά χαρακτηριστικά της NSIP είναι διαφορετικά από αυτά της UIP early stage 4. Διαφορετικός παθοφυσιολογικός μηχανισμός??? 4. Nagai S, et al. Eur Respir J 1998; 11(Suppl): 131s Selman M, et al. Ann Intern Med 2001; 134:

22 Dance of youth Pablo Picasso

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος

Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα Μη επεμβατική αξιολόγηση του σοβαρού άσθματος Παρασκευή Κατσαούνου 1, Ανδρέας Ασημάκος 2, Peter J. Barnes 3 1 Λέκτορας Πνευμονολογίας, Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος

Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ. Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Μ.Τουμπής Πνευμονολόγος Αλληλεπικάλυψη Άσθματος και ΧΑΠ Χαρακτηριστικές διαφορές Προϋποθέσεις επικάλυψης Επιπολασμός Ορισμοί Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά Θεραπευτικές προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια

Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Ανασκόπηση Ο ρόλος των αντιβιοτικών στη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια Αδαμαντία Λιαπίκου¹, Δήμητρα Mπακάλη¹, Ηλίας Καΐνης¹, Κατερίνα Δημάκου² ¹3 η Πνευμονολογική Κλινική, ²6η Πνευμονολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΚΩΔΟΥΣ ΚΟΛΙΤΙΔΑΣ (Hellenic Society of Gastroenterology Position Statement on Ulcerative Colitis)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΧΝΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ

Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ ΟΞΕΙΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Αθηνά Παπαδοπούλου, Παιδίατρος, Υπευθ. Ιατρείου Άσθματος και Αλλεργιών, Παιδιατρικό Τμήμα, Νοσοκομείο ΚΑΤ Εισαγωγή Η δυσκολία στην αναπνοή αποτελεί συχνό και ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών

Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Μη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών Νίνα Μαγκίνα ΜΕΘ Κωνσταντοπούλειου Νοσοκοµείου Νέας Ιωνίας Ερωτήµατα Γιατί µη Επεµβατικός Μηχανικός Αερισµός (ΜΕΜΑ); Σε ποιούς ασθενείς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων Επιστημονική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διάγνωση και την Εμπειρική Θεραπεία των Λοιμώξεων ΑΘΗΝΑ 2007 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός

ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Γενικά Τι είναι η ρευµατολογία και τι ο ρευµατισµός Η ρευµατολογία είναι ο κλάδος (ειδικότητα) της ιατρικής επιστήµης που ασχολείται µε την παθολογία των νοσηµάτων (αρθρίτιδα και ρευµατισµός)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων

ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ. Φυσιολογικές τιμές αιματολογικών παραμέτρων ΠΩΣ «ΔΙΑΒAΖΕΤΑΙ» Η ΓΕΝΙΚH AIΜΑΤΟΣ Μ. Οικονόμου Εισαγωγή Η «γενική αίματος» αποτελεί τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη εξέταση στην παιδιατρική κλινική πράξη. Ο προσδιορισμός των αιματολογικών παραμέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) για τη Διάγνωση και Θεραπεία της Οξείας και της Χρόνιας Καρδιακής Ανεπάρκειας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος. Εισαγωγή Ορισµός και διάγνωση Διαγνωστική

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ. Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΡΡΥΘΜΙΩΝ Παναγιώτης Ε. Βάρδας, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Διευθυντής Καρδιολογικής κλινικής ΠαΓΝΗ Βασίλειος Π. Βασιλικός, Αναπληρωτής καθηγητής Καρδιολογίας

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ

Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας. Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Η θέση της χημειοθεραπείας σε ασθενείς τρίτης ηλικίας Άγγελος Κ.Κούτρας Παθολόγος-Ογκολόγος Ογκολογικό Τμήμα ΠΓΝΠ Καρκίνος στην τρίτη ηλικία Η επίπτωση του καρκίνου στους ηλικιωμένους αυξάνει, σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Βουγιούκα Καλλιόπη 1, Καπάδοχος Θεόδωρος 2 1. Νοσηλεύτρια ΤΕ 2. Καθηγητής Εφαρμογών, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο (ΟΣΣ) αποτελεί μια από τις πιο συχνές

Διαβάστε περισσότερα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα

«Εργαστηριακά. διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα UNDERWRITING DAYS 1η εκπαιδευτικήημερίδα «Εργαστηριακά διαγνωστικά αποτελέσματα: ωφελιμότητα και μεθοδολογία στο ασφαλιστικό underwriting» Ιωάννης Συνειφακούλης, Δρ.Παθολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες.

Τζανάκης. Φαξ::2810-542650. Εισαγωγή. που. της νόσου) tests). κλινικούς. Ειδικά. σαν διαφορική. διαδικασία. γνωστή. περιπτώσεις. λίγες. Εργαστήριο Επιδημιολογίας Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιο Κρήτης Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Τζανάκης Τηλ.: 2810-392224 ή 392433 Φαξ::2810-542650 Email: tzanakis@med.uoc.gr Web Site: Epidemiology Δ ΙΙΑΓΝΩ ΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T και NK Λεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα και Υπολειμματική Νόσος. Ιωάννα Αθανασιάδου Κλινικός Βιοχημικός (M.Sc.) Γ.Ν.Α Λαϊκό Νοσοκομείο

T και NK Λεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα και Υπολειμματική Νόσος. Ιωάννα Αθανασιάδου Κλινικός Βιοχημικός (M.Sc.) Γ.Ν.Α Λαϊκό Νοσοκομείο T και NK Λεμφοϋπερπλαστικά Νοσήματα και Υπολειμματική Νόσος Ιωάννα Αθανασιάδου Κλινικός Βιοχημικός (M.Sc.) Γ.Ν.Α Λαϊκό Νοσοκομείο Περιφερικά T / NK Λεμφώματα Ετερογενής ομάδα σπάνιων χρόνιων λεμφοϋπερλαστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Στεφανίδου Σπυριδούλα 1 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής, ΤΕΙ Αθήνας Τόμος 12, Τεύχος 4 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2013) _ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ_ ΠΕΡΙΛΗΨΗ H κατάθλιψη

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών

Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες τιμές σε υγιείς Έλληνες, ηλικίας 20 45 ετών Copyright Athens Medical Society www.mednet.gr/archives ARCHIVES OF HELLENIC MEDICINE: ISSN 11-05-3992 ORIGINAL PAPER Σπιρομετρικές διαφορές μεταξύ αθλητών και μη αθλητών συγκριτικά με τις προβλεπόμενες

Διαβάστε περισσότερα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα

Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα archieves review 1883 TZOURA (pages 13) Σελιδοποίηση: 16/2/2008 Αποστολή galley-proofs: 18/2/2008 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Β-χρονία λεμφική λευχαιμία Νεότερα δεδομένα Η B-χρονία λεμφική λευχαιμία (ΧΛΛ) αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων

Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων Η διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση των οστικών μεταστάσεων ΑΝΤΩΝΙΟΣ Γ. ΑΓΓΟΥΛΕΣ Xειρουργός Ορθοπαιδικός ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Α Ορθοπαιδική Κλινική Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους.

Η φλεγμονή των βρόγχων προκαλεί οίδημα και παραγωγή εκκρίσεων, και έτσι περιορίζεται περισσότερο η ροή του αέρα μέσα από τους βρόγχους. Βρογχικό Άσθμα Το άσθμα είναι μια πάθηση που χαρακτηρίζεται από χρόνια κυτταρική φλεγμονή των αεραγωγών και βρογχική υπεραντιδραστικότητα. Έτσι προκαλείται μια μεταβλητή απόφραξη των αεροφόρων οδών που

Διαβάστε περισσότερα

Λέπρα: Ανασκόπηση Leprosy: a Review

Λέπρα: Ανασκόπηση Leprosy: a Review ACHAIKI IATRIKI Volume 31, Issue 1, Αpril 2012 37 Λέπρα: Ανασκόπηση Leprosy: a Review Aνασκόπηση Review ABSTRACT Leprosy: a review Dimitra Dimitropoulou, Markos Marangos, Charalambos C Gogos Department

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Ρουσσομουστακάκη

Μαρία Ρουσσομουστακάκη ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΠΑΘΕΙΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΕΝΤΕΡΟΠΑΘΕΙΕΣ Μαρία Ρουσσομουστακάκη Αλληλογραφία: Μ. Ρουσσομουστακάκη Επιμελήτρια Α Γαστρεντερολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

Τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά;

Τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά; 15 Τι μας επιφυλάσσει στο μέλλον η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία στα παιδιά; Ελένη Βασιλάτου - Κοσμίδη Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαϊα Κυριακού» Περίληψη: Η οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία (ΟΛΛ)

Διαβάστε περισσότερα