Παρουσίαση Περιστατικού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρουσίαση Περιστατικού"

Transcript

1 Παρουσίαση Περιστατικού Παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες στην παιδική ηλικία: Περιγραφή περιστατικού Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Κίττας Χ. Αντωνίου Χ. Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Εργαστήριο Ιστολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Η παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες, γνωστή ακόμα και με τις ονομασίες χρόνια επιπολής δερματίτιδα ή δακτυλιοειδής δερματίτιδα θεωρείται μια καλοήθης νόσος, η οποία σπάνια συναντάται στη παιδική ηλικία και εξαιρετικά σπάνια μπορεί να μεταπέσει σε πρώιμο στάδιο της σπογγοειδούς μυκητίασης (ΣΜ). Η διαφορική διάγνωση συμπεριλαμβάνει την ατοπική δερματίτιδα, τη ψωρίαση, τη ροδόχρου πιτυρίαση, τη δερματοφυτία ψιλού δέρματος, και τη σπογγοειδής μυκητίαση (δερματικό Τ- κυτταρικό λέμφωμα). Περιγράφεται η περίπτωση ενός 3χρονου κοριτσιού με παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες. Παρατίθεται σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Summa ry Small Plaque Parapsoriasis in Childhood: A Case Report Tzompanaki S., Dessinioti C., Kittas C., Antoniou C. Small plaque parapsoriasis SPP, also known as superficial dermatosis or digitate dermatosis, represents a benign disease that rarely may occur in childhood and extremely rarely may evolve into mycosis fungoides - MF. The differential diagnosis includes atopic dermatitis, psoriasis, pityriasis rosea, tinea corporis and mycosis fungoides (cutaneous T-cell lymphoma). The case of a 3-years old girl diagnosed with small plaque parapsoriasis is presented. A view of the literature is hereby provided. ËÅ ÎÅÉÓ ÅÕ ÑÅ ÔÇ ÑÉÏÕ Παραψωρίαση κατά πλάκας, παιδική ηλικία, διαφορική διάγνωση, θεραπείες, σπογγοειδής μυκητίαση KEY WORDS Parapsoriasis en plaques, childhood, differential diagnosis, treatments, mycosis fungoides ΕΙΣΑΓΩΓH O γενικός όρος παραψωρίαση χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Brocq 1 το 1902, προκειμένου να πρω τοπεριγράψει μια ομάδα χρόνιων, ερυθηματωδών, επίμονων δερματοπαθειών, άγνωστης αιτιολογίας, χωρίς κνησμό, με συνοδό απολέπιση που συμπεριλάμβανε τότε τις νοσολογικές οντότητες: στα- Eëë. Åðéè. Äåñì. Áöñ. 22: , 2011

2 168 Σ. Τζομπανάκη, Κ. Δεσινιώτη, και συν. γονοειδής παραψωρίαση, λειχηνοειδής παραψωρίαση και παραψωρίαση κατά πλάκας. Με σταδιακές τρο ποποιήσεις, το 1981 ο Lambert et al 2 ταξινόμησε την παραψωρίαση σε 2 υπότυπους τη παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες (SPP-small plaque parapsoriasis) και τη παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες (LPPlarge plaque parapsoriasis) βασιζόμενoς στο μέγε - θος των βλαβών (μικρότερο ή μεγαλύτερο των 5 εκατοστών), και την απουσία ή παρουσία ατροφίας ή/και ποικιλοδέρματος αντίστοιχα. Σήμερα στην ο- μάδα της παραψωρίασης συμπεριλαμβάνεται η SPP και η LPP, 3 ενώ η λειχηνοειδής πιτυρίαση (οξεία και χρόνια) αποτελεί ξεχωριστή νοσολογική οντότητα. Η διάγνωση της παραψωρίασης στους ενήλικες και ο διαχωρισμός της από τη σπογγοειδή μυκητίαση μπορεί να είναι δυσχερής, 4 ενώ θεωρείται ακόμη δυσκολότερη στα παιδιά λόγω της σπανιότητας της νόσου κατά την παιδική ηλικία. Αναφέρουμε την περίπτωση παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες σε ένα κορίτσι ηλικίας 3 ετών και παραθέτουμε σύντομη ανα σκόπηση της βιβλιογραφίας. ΠΕΡΙΓΡΑΦH ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟY Ασθενής, θήλυ, 3 ετών ήρθε στο νοσοκομείο, εμ - φανίζοντας ασυμπτωματικές, ολιγάριθμες ερυθη - ματώδεις, δακτυλιοειδείς πλάκες, διαμέτρου μικρότερης των 5 εκατοστών, με ήπια διήθηση και πιτυρι - ασιόμορφη απολέπιση, που κατανέμονταν κυρίως στον κορμό, ενώ ήταν ολιγάριθμες στα άνω και κάτω άκρα (Eικόνα 1). Η έναρξη της νόσου ήταν προ 6μήνου με την εμ - φάνιση παρόμοιων ερυθηματωδών πλακών, οι ο- ποίες ήταν λιγότερες στον αριθμό, εντοπίζονταν στον κορμό, ήταν άκνησμες, υφέθηκαν με τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών και υποτροπίασαν. Το ατομικό και οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς ήταν ελε ύθερο νοσημάτων και φαρμάκων. Κατά τη διερεύνηση του περιστατικού, στην αντικειμενική εξέταση, το τριχωτό της κεφαλής, το πρόσωπο, οι παλάμες, τα πέλματα και οι βλεννογόνοι ή- ταν ελεύθερα βλαβών, ενώ δεν διαπιστώθηκε λεμφαδενοπάθεια ή ηπατοσπληνομεγαλία. Στον εργαστηρι - ακό έλεγχο, η γενική αίματος και ο βιοχημικός έλεγ - χος δεν ανέδειξαν κανένα παθολογικό εύρημα. Στη διαφορική διάγνωση συμπεριλήφθησαν η ατο πική δερματίτιδα, η ψωρίαση, η ροδόχρους πιτυ - ρίαση, η παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες, η δερ - μα τοφυτία ψιλού δέρματος, και η σπογγοειδής μυ - κητίαση (Δερματικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα). Προς αποκλεισμό της ατοπικής δερματίτιδας στην ασθενή μας, συνηγορούσε η απουσία του βασικού συμπτώματος του κνησμού, η απουσία ατομικού και οικογενειακού ιστορικού ατοπίας, καθώς και των χαρακτηριστικών εντοπίσεων της ατοπικής δερματίτι- Åé êü íá 1 Κλινική εικόνα παιδιού με παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες. Μεγάλη εικόνα: Μικρές δακτυλιοειδείς ελαφρώς επηρμένες ερυθη - ματώδεις πλάκες με ήπια απολέπιση στον κορμό. Μικρή εικόνα: Δακτυ - λιοειδής ερυθηματώδης πλάκα στην κνήμη. ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

3 ΠΑΡΑΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 169 δας. Η διαφορική διάγνωση της ψωρίασης βασί - στηκε στην απουσία των αργυρόχροων, καλά προσ - κολ λημένων λεπιών, την απουσία οικογενειακού ιστο ρικού, καθώς και την απουσία βλαβών σε αγκώνες, γόνατα, τριχωτό κεφαλής και νύχια. Οι βλάβες της ροδοχρόου πιτυρίασης χαρακτηρίζονται από περιφερική απολέπιση δίκην κολάρου, και θα ή- ταν λιγότερο επίμονες όσον αφορά στη διάρκεια τους, συνήθως μικρότερη των 6 εβδομάδων. Επι - πλέον με την άμεση μικροσκοπική αναζήτηση μυκήτων στα λέπια των βλαβών, αποκλείστηκε το ενδεχόμενο δερματοφυτίας ψιλού δέρματος. Ακολούθησε βιοψία βλάβης δέρματος, ιστολογική εξέταση και ανοσοϊστοχημικός έλεγχος, προκειμένου να στηριχθεί η πιθανότερη διάγνωση της παρα ψωρίασης κατά πλάκας και να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο σπογγοειδούς μυκητίασης. Η έκθεση της ιστοπαθολογικής εξέτασης κατέδειξε λεπτού πάχους επιδερμίδα με ορθοκεράτωση στη μεγαλύτερη έκταση, πλην ελαχίστων θέσεων, παρακεράτωσης και ε- στιακή σπογγίωση. Κατά θέσεις παρατηρήθηκε η ύπαρξη επιδερμοτροπισμού με σαφή είσοδο αρκετών μικρών λεμφοκυττάρων με ομαλό περίγραμμα, χωρίς ατυπία, εντός της επιδερμίδας, χωρίς τον σχη - ματισμό μικροαποστηματιών Pautrier's. Στο δερ μο - επιδερμιδικό όριο και στο θηλώδες χόριο παρατη - ρήθηκε μέτριου ή μεγάλου βαθμού διήθηση από παρόμοια λεμφοκύτταρα (Eικόνα 2). Στον ανοσοϊστοχημικό έλεγχο, η πλειοψηφία των Τ-λεμφο - κυττάρων ήταν CD4 θετικά και η αναλογία τους προς τα CD8 θετικά Τ-λεμφοκύτταρα ήταν ίση με 5:1. Τα λεμφοκύτταρα αυτά ήταν επίσης CD5 θετικά στη πλειοψηφία τους (Eικόνα 3). Συμπερασματικά η ιστο λογική και ανοσομορφολογική εικόνα ήταν συμβατές με παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες (para pso riasis en plaques, small plaque parapsoriasis). Η θεραπευτική μας προσέγγιση συμπεριέλαβε τη χρήση ισχυρών τοπικών κορτικοστεροειδών για 2 εβδο μάδες έως την ύφεση των βλαβών. Η ασθενής παρακολουθείται κάθε 4-6 μήνες με εργαστηριακό έλεγχο (γενική αίματος, βιοχημικός έλεγ χος) και κλινική εξέταση, κατά την οποία αξιολογούνται ο αριθμός, το μέγεθος των βλαβών, η διήθηση και η πιθανή εμφάνιση επιδερμιδικής ατρο φίας. Σε οποιαδήποτε αλλαγή παρατηρηθεί, θα επαναληφθεί βιοψία, ιστολογική εξέταση, ανοσοϊστοχημικός έλεγχος και μοριακή ανάλυση με τη βοή θεια της PCR (Polymerase Chain Reaction) για ανε ύρεση κλωνικών αναδιατάξεων των γονιδίων του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (T-cell receptor gene, TCR). ΣΥΖHΤΗΣΗ H παραψωρίαση ταξινομήθηκε από τον Lambert et al 2 το 1981 σε 2 υπότυπους, την παραψωρίαση κατά μικρές (small plaque parapsoriasis-spp) και την παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες (large plaque parapsoriasis-lpp), με βάση το μέγεθος των βλαβών και την απουσία ή παρουσία ατροφίας ή/και ποικιλοδέρματος αντίστοιχα. 2 Η παραψωρίαση κατά μικρές και μεγάλες πλάκες A B Åé êü íá 2 Ιστολογική εικόνα βιοψίας βλάβης. Α. Εστία παρακεράτωσης, ήπια ακάνθωση και λεμφοκυτταρική διήθηση στο δερμοεπιδερμιδικό όριο (H&E x 200). Β. Διήθηση λεμφοκυττάρων (βέλη) εντός της επιδερμίδας (επιδερμοτροπισμός) (H&E x200). Ôüìïò 22, Ôåý ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011

4 170 Σ. Τζομπανάκη, Κ. Δεσινιώτη, και συν. A B Åé êü íá 3 Ανοσοϊστοχημεία βλάβης δέρματος. Α. CD4 + λεμφοκύτταρα (x100). Β. CD8 + Τ λεμφοκύταρα (x100). συναντάται συχνότερα στους ενήλικες και σπανιότερα στα παιδιά. Προσβάλει κυρίως άνδρες, ηλικίας ετών ανεξαρτήτως φυλής και γεωγραφικής περιοχής. 5,6 Αναφορές περιστατικών στη παιδική ηλικία με τυπικά χαρακτηριστικά παραψωρίασης, κλινικά, ιστοπαθολογικά και ανοσοφαινοτυπικά είναι λίγες στη βιβλιογραφία. Η διάγνωση της παραψωρίασης στους ενήλικες και ο διαχωρισμός της από τη σπογγοειδή μυκητίαση μπορεί να είναι δυσχερής, ενώ θεωρείται ακόμη δυσκολότερη στα παιδιά λόγω της σπανιότητας της νόσου κατά την παιδική ηλικία. 7 Κλινικά, στους ενήλικες και στα παιδιά με SPP, παρα τηρούνται χρόνιες, ερυθρές κυκλικές ή ωοειδείς πλάκες με ομαλό περίγραμμα και πιτυριασιό - μορ φη απολέπιση, χωρίς τάση αυτόματης ίασης. Κατανέμονται κυρίως στο άνω τμήμα του κορμού, και έχουν διάμετρο 1 έως 5 εκ. 5,6 Στη δακτυλιοειδή μορφή (δακτυλιοειδής δερματοπάθεια), κιτρινόφαιες ή κιτρινέρυθρες επιμη - κυσμένες βλάβες, που μοιάζουν με δακτυλικά αποτυ πώματα, βρίσκονται προσανατολισμένες κατά μήκος των διαχωριστικών γραμμών του δέρματος, κυρίως στη πλάγια επιφάνεια του κορμού (δίκην ενα γκαλισμού).6 Το εξάνθημα μπορεί να είναι ελαφρώς κνησμώδες ή ασυμπτωματικό. Ιστολογικά στην SPP, υπάρχουν μη ειδικά ευρήματα, όπως περιαγγειακή λεμφοκυτταρική διήθηση του χορίου. Η υπερκείμενη επιδερμίδα παρουσιάζει εστιακή παρακεράτωση ή ορθοκεράτωση, ήπια ακάνθωση, μικρού βαθμού σπογγίωση. Στην ανοσοϊστοχημεία, ο κυτταρικός πληθυσμός αποτελείται από CD4 + Τ- λεμφοκύτταρα, ενώ υπάρχουν λιγότερα CD8 + και η μείωση των CD7 + Τ-λεμφοκυττάρων συνήθως δεν είναι σαφής. Στη διαφορική διάγνωση της SPP συμπεριλαμβάνεται η LPP, η σπογγοειδής μυκητίαση, η χρόνια λειχηνοειδής πιτυρίαση, η ροδόχρους πιτυρίαση, η ψωρίαση, η δευτερογόνος σύφιλη, τα φαρμακευτικά εξανθήματα και το νομισματοειδές έκζεμα. 5 Στην παραψωρίαση κατά μεγάλες πλάκες (LPP), οι ερυθηματολεπιδώδεις πλάκες μπορεί να είναι κυκλικές ή να έχουν ακανόνιστο σχήμα και έχουν διάμετρο μεγαλύτερη από 5 εκ. Μπορεί να παρουσι - ά ζουν επιδερμιδική ατροφία, τηλαγγειεκτασία και υπο- ή υπερμελάγχρωση (ποικιλοδερμία). Εντοπί - ζονται στο κατώτερο τμήμα της ράχης, στους γλουτούς, στα εγγύς τμήματα των άκρων, σε μη ηλιοεκτεθειμένες περιοχές. Στη δικτυωτή μορφή της παραψωρίασης (retiform parapsoriasis), οι πλάκες είναι ασαφείς και ακανόνιστα κατανεμημένες δίκην δικτύου ή δίκην λωρίδων ζέβρας. 5 Η ιστολογική εικόνα της LPP σε πρόσφατες βλάβες περιλαμβάνει αλλοιώσεις τύπου χρόνιας ή υποξείας δερματίτιδας με ήπια λεμφοκυτταρική διήθηση του χορίου, παρόμοια με αυτή της SPP, χωρίς ατυπία. Σε επίμονες, υποτροπιάζουσες βλάβες η λεμφοκυτταρική περιαγγειακή διήθηση μπορεί να αποτελείται από κύτταρα με εγκεφαλοειδείς πυρήνες, τα κύτταρα του Lutzner (όμοια με τα κύτταρα Sezary), χωρίς το σχηματισμό αποστηματίων Pautrier, τα οποία συναντώνται χαρα - κτηριστικά στη ΜF. Συχνά, μπορεί να παρατηρη - θούν ολιγάριθμα άτυπα λεμφοκύτταρα στην επιδερ - μίδα (επιδερμοτροπισμός), εικόνα που δεν διαφέρει από το στάδιο κηλίδων της ΜF. 5,6 ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

5 ΠΑΡΑΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 171 Από την άλλη μεριά, η χρόνια λειχηνοειδής πιτυ - ρίαση χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις, λεπι - δώδεις κηλίδες και επίπεδες βλατίδες, που εντο - πίζονται στον κορμό ή στα άνω και κάτω άκρα και έχουν βραδεία εξέλιξη με αυτόματη υποστροφή σε διά στημα από 1 έως 3 έτη. Οι βλάβες καταλείπουν μεταφλεγμονώδη μελάγχρωση ή υπομελάνωση. Τα περιστατικά σπογγοειδούς μυκητίασης που περιγράφονται σε νεώτερες ηλικίες (κάτω των 20 ετών), τα τελευταία χρόνια συνεχώς και αυξάνουν. 8 Η εμφάνιση σπογγοειδούς μυκητίασης στη παιδική ηλικία αφορά περίπου το 4% όλων των περιπτώσεων σπογγοειδούς μυκητίασης. 9,10 Η διάγνωση πρώιμου σταδίου σπογγοειδούς μυκητίασης στα παιδιά συ - νήθως καθυστερεί. Οι κύριες διαγνώσεις αφορούν α- τοπική δερματίτιδα, έκζεμα, ψωρίαση, ροδόχρου πιτυρίαση νοσήματα συχνά στη παιδική ηλικία. Σε μελέτη του 2003 που αφορούσε εμφάνιση σπογγοειδούς μυκητίασης πριν την ηλικία των 18 ετών, διαπιστώθηκε ότι οι δερματικές βλάβες εμφανίζονται στη σχολική ηλικία, ωστόσο η διάγνωση τίθεται 7-10 χρό νια αργότερα. 11 Μπορεί να παρατηρηθούν ερυθη - ματώδεις πλάκες που καλύπτονται από λεπτό λέπι, έχουν ανώμαλο περίγραμμα, μικρού βαθμού ατροφία και είναι συνήθως ασυμπτωματικές, όπως και στους ενήλικες. Εντοπίζονται στον κορμό, στους γλουτούς ή στη ράχη και κύριο χαρακτηριστικό τους είναι η επιμονή. Υφίενται μετά από τοπική θεραπεία αλλά υποτροπιάζουν. Στα παιδιά έχει περιγράφει τόσο η εντοπισμένη μορφή, όταν οι βλάβες καλύπτουν λιγότερο από το 10% της επιφάνειας του σώματος, όσο και η γενικευμένη, όταν οι βλάβες καλύπτουν περισσότερο από το 10% της επιφάνειας του σώματος. 12 Ωστόσο η συχνότερη μορφή σπογγοειδούς μυκητίασης στην παιδική ηλικία είναι η υπομελαγχρωματική, η οποία σπάνια εμφανίζεται σε ενήλικες. 10,11,13,14,15 Πρόκειται για ασυμπτωματικές, υπομελαγχρωματικές πλάκες, με ασαφή όρια, που είναι εντοπισμένες στον κορμό, ή διάσπαρτες σε άνω και κάτω άκρα, συνήθως σε σκουρότερους φωτότυπους, όπως ΙΙΙ και ΙV. Μπορούν να συνυπάρχουν και ερυ - θηματώδεις πλάκες ή κηλίδες με ήπια απολέπιση. Η σπογγοειδής μυκητίαση στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία συνήθως κατατάσσεται στο στάδιο της νόσου Ια ή Ιβ, αφού σπάνια εμφανίζουν λεμφαδενική ή σπλαχνική εντόπιση16, έχει καλή πρόγνωση και καλή ανταπόκριση στη θεραπεία. 8,17 Η παθογένεια της παραψωρίασης είναι άγνωστη. Χαρακτηρίζεται από επιφανειακή λεμφοκυτταρική διήθηση του δέρματος με CD4 + T κύτταρα. 5 Η υπερο χή του Τ κυτταρικού κλώνου έχει διαπιστωθεί σε πολλές περιπτώσεις LPP και σε λιγότερες SPP. 18,19,20 Έτσι με τον όρο "clonal dermatitis" (κλωνικές δερματοπάθειες) περιγράφονται οι Τ-λεμφο - ϋπερπλαστικές διαταραχές, που ίσως αποτελούν ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ χρόνιων δερματίτιδων και Τ δερματικών λεμφωμάτων. 5 Οι θεραπευτικές επιλογές στις περιπτώσεις παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες περιλαμβάνουν αρχικά τα τοπικά κορτικοστεροειδή, όπως έγινε και στην ασθενή μας. Επίσης η φωτοθεραπεία τόσο με υπεριώδη ακτινοβολία (UV) B, UVB στενού φάσματος (311 nm) ή ο συνδυασμός αυτών με τοπικά στεροειδή χαμηλής ισχύος ή απλά μαλακτικά, οδηγεί συνήθως σε υποχώρηση των βλαβών της νόσου. 21,22 Χωρίς θεραπεία οι πλάκες μπορεί να επιμένουν επί σειρά ετών ή δεκαετιών. Παραψωρίαση και σπογγοειδής μυκητίαση Η πιθανή συσχέτιση της παραψωρίασης κατά πλάκας με το δερματικό Τ λέμφωμα-σπογγοειδή μυκητίαση (mycosis fungoides - MF) είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα, καθώς έχει προκαλέσει κατά και - ρούς διχογνωμίες στη βιβλιογραφία. 23,24 Σε διάγνωση πρώιμου σταδίου σπογγοειδούς μυκητίασης στα παιδιά, έχει αναφερθεί προϋπάρχον ιστορικό παραψωρίασης. 7 Σήμερα, η SPP (ή αλλιώς χρόνια επιπολής δερματίτιδα) θεωρείται καλοήθης νόσος που έχει μικρή, 25,26 αν όχι καμία συσχέτιση με την MF και συναντάται συνηθέστερα στη μέση ηλικία έτη, συχνότερα στους άντρες. Η LPP μπορεί να συσχετίζεται με το πρόδρομο στάδιο (κηλίδων) της σπογγοειδούς μυκητίασης ή δύσκολα να διακρίνεται από αυτή. Έχει αναφερθεί, ότι 7,5-14% των περιπτώσεων LPP μεταπίπτει σε δερματικό λέμφωμα ανά δεκαετία. 4,19,27 Μικρές αναδρομικές μελέτες αναδεικνύουν ότι οι κλωνικές δερματοπάθειες έχουν 20% κίνδυνο να μεταπέσουν σε δερματικό Τ-λέμφωμα μετά τα 5 έτη. 5 Τόσο η παραψωρίαση κατά μεγάλες όσο και η παραψωρίαση κατά μικρές πλάκες μπορεί να θεωρηθούν μορφές κλωνικών δερματοπαθειών, παρά το γεγονός, ότι μόνο η LPP φαίνεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη πιθανότητα μετάπτωσης σε MF 5 απ' ότι η SLL. 25,28 Η μετάπτωση της παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες σε πρώιμο στάδιο MF είναι εξαιρετικά σπάνιο να συμβεί και θεωρείται ότι η πλειονότητα των ασθενών με SPP δεν θα μεταπέσουν ποτέ σε MF. 25 Η διάγνωση των λεμφωμάτων και ιδίως η διάκριση μιας κακοήθους από μια καλοήθη αντιδραστική λεμφοκυτταρική υπερπλασία είναι από τα δυσκολό- Ôüìïò 22, Ôåý ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011

6 172 Σ. Τζομπανάκη, Κ. Δεσινιώτη, και συν. τερα προβλήματα στη δερματολογία. Ο διαγνωστικός αλγόριθμος αρχόμενης ΜF (Πίνακας 1) περιλαμβάνει τα σημαντικότερα κριτήρια βάσει των οποίων θα καθοριστεί το πρώιμο στάδιο της ΜF και κατ' επέκταση η θεραπευτική προσέγγιση του ασθενούς. Στηρίζεται στην κλινική και στην ιστολογική εικόνα, εδραιώνεται ωστόσο, με τη βοήθεια του ανοσοϊστοχημικού ελέγχου και της μοριακής εξέτασης της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR) για την ανίχνευση κλωνικών αναδιατάξεων του Τ-κυτταρικού υποδοχέα (TCR). Όπως φαίνεται στον πίνακα 1, κλινικά κριτήρια όπως η ανθεκτικότητα στη θεραπεία των χαρακτηριστικών βλαβών, οι συχνές υποτροπές και το ποικιλόδερμα, είναι σημαντικά στοιχεία που θα αποτελέσουν το έναυσμα για περαιτέρω διερεύνηση. Ακολούθως τα ιστολογικά κριτήρια, όπως η επιφα νειακή λεμφοκυτταρική διήθηση, ο επιδερμοτροπισμός χωρίς ή με μικρού βαθμού σπογγίωση και η λεμφοκυτταρική ατυπία, αν και μεμονωμένα δεν είναι ειδικά για τη διάγνωση της ΜF, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ενισχύουν τη διάγνωση αυτή. Από τα ανοσοφαινοτυπικά κριτήρια, η έκφραση των CD2 +, CD3 + και/ή CD5 + σε λιγότερο από το 50% των Τ-λεμφοκυττάρων και η επιδερμική/χοριακή ασυμφωνία στην έκφραση των CD2 +, CD3 +, CD5 + ή CD7 +, έχουν 100% ειδικότητα για τη διάγνωση των λεμφωμάτων, αλλά παρουσιάζουν χαμηλή (μόνο 10%) ευαισθησία για τη διάγνωση πρώιμης ΜF Ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, αποτελεί τη χρυσή σταθερά (gold standard) για τον αποκλεισμό ή την πρώιμη διάγνωση της ΜF. Aπαιτούνται συνολικά 4 βαθμοί που συγκεντρώνονται από την αξι ολόγηση της κλινικής εικόνας, την ιστοπαθολογία και τη μοριακή εξέταση για την τεκμηρίωση της διάγνωσης της σπογγοειδούς μυκητίασης. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Όταν τα στοιχεία που συγκεντρώνονται είναι ενδεικτικά, αλλά όχι διαγνωστικά, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η κλινική συμπεριφορά του νοσήματος της παραψωρίασης κατά μικρές πλάκες (συχνές υποτροπές, ανθεκτικότητα στη θεραπεία), και σε πιθανές αλλαγές (στον αριθμό και το μέγεθος Ðß íá êáò 1 Αλγόριθμος για τη διάγνωση πρώιμου σταδίου της MF Κριτήρια I. Κλινικά Βασικά: Εμμένουσες ή\και επιδεινούμενες κηλίδες ή πλάκες Επιπρόσθετα: Μη ηλιοεκτεθειμένες περιοχές Ποικιλία στο σχήμα και στο μέγεθος Ποικιλόδερμα ΙΙ. Ιστοπαθολογικά Βασικά: Επιφανειακή λεμφοκυτταρική διήθηση. Επιπρόσθετα: Επιδερμοτροπισμός χωρίς σπογγίωση Λεμφοκυτταρική ατυπία ΙΙΙ. Μοριακή ανάλυση Κλωνικές αναδιατάξεις του γονιδίου του Τ-κυτταρικού υποδοχέα IV. Ανοσοφαινότυπος <50% CD2 +, CD3 + και/ή CD5 + T-κύτταρα <10% CD7 + Τ-κύτταρα Επιδερμική/χοριακή ασυμφωνία των CD2 +, CD3 + CD5 + ή CD7 + Βαθμολόγηση 2 βαθμοί για τα βασικά κριτήρια και δυο επιπρόσθετα 1 βαθμό για τα βασικά και ένα επιπρόσθετο. 2 βαθμοί για τα βασικά κριτήρια και δυο επιπρόσθετα 1 βαθμό για τα βασικά και ένα επιπρόσθετο. 1 βαθμό για την κλωνικότητα 1 βαθμό για ένα ή περισσότερα κριτήρια ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

7 ΠΑΡΑΨΩΡΙΑΣΗ ΚΑΤΑ ΜΙΚΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 173 των βλαβών, στη διήθηση και την επιδερμιδική ατρο φία) να επαναλαμβάνεται ιστολογική, ανοσοϊστοχημική εξέταση και μοριακή ανάλυση. Η διακοπή των τοπικών κορτικοστεροειδών και των συστηματικών ανοσοκατασταλτικών για τουλάχιστον 2-4 εβδο μάδες, πριν την διεξαγωγή νέας χειρουργικής βιοψίας, είναι καθοριστικής σημασίας, προκειμένου να μην τροποποιηθούν τα ιστολογικά ευρήματα της ΜF. 35 Σε κάθε χρόνια, ανθεκτική στη θεραπεία, δερματοπάθεια, στα παιδιά και στους ενήλικες, θα πρέπει να τίθεται το ενδεχόμενο σπογγοειδούς μυκητίασης, η οποία τα τελευταία χρόνια δικαιολογημένα έχει κερδίσει το τίτλο του «μεγάλου μίμου» ή "great imitator". 36,37 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Brocq ΜL. Les parapsoriasis. Ann Dermatol Syphiligr (Paris) 1902; 3: Lambert WC, Everett MA. The nosology of parapsoriasis. J Am Acad Dermatol 1981; 5: Wood GS, Chung-Hong Hu, Garrett AL. Parapsoriasis and pityriasis lichenoides. In: Wolff K, Goldsmith LA, Katz SI, Gilchrest BA, Paller AS, Leffell DJ, editors. Fitzpatrick s Dermatology in General Medicine, 7 th ed. New York: McGraw Hill Publishing, 2008: Kikuchi A, Naka W, Harada T et al. Parapsoriasis en plaques: its potential for progression to malignant lymphoma. J Am Acad Dermatol 1993; 29: Wood GS and Reizner G. Papulosquamous disorders. In: Bolognia JL, Jorizzo JL. Dermatology. Elsevier, 2008: Kempf W, Burg G. Cutaneous lymphomas. In: Burgdorft WHC, Plewig G, Wolff HH, Landthaler M (eds) Braun Falco s Dermatology. Italy:Springer, 2009: Silvano Menni MD, Roberta Piccinno MD, Lucia Crosti MD et al. Parapsoriasis in two children. Pediatric dermatol 1994; 11: K.D. Yazganoglu, Z. Topkarci, N. Buyukbabani et al. Childhood mycosis fungoides: a report of 20 cases. J Eur Acad Dermat Venereol doi: /j x.[epub ahead of print] 9. Zackheim HS, McCalmont TH, Deanovic FW et al. Mycosis fungoides with onset before 20 years of age: review of 24 patients and report of a case diagnosed at age 22 months. J Am Acad Dermatol 1997; 36: Wain EM, Orchard GE, Whittaker SJ et al. Outcome in 34 patients with juvenile onset mycosis fungoides.cancer 2003; 98: Dan Ben-Amitai, Michael David, Meora Feinmesser et al. Juvenile mycosis fungoides diagnosed before 18 years of age. Acta Derm Venereol. 2003; 83: Garzon MC. Cutaneous T-cell lymphoma in children. Semin Cutan Med Surg 1999; 18: Tan E, Tay YK, Giam YC. Profile and outcome of childhood mycosis fungoides in Singapore. Pediatr Dermatol 2000; 17: Akaraphanth R, Douglass MC, Lim HW. Hypopigmented mycosis fungoides: treatment and a 6(1/2) -year follow-up of 9 patients. J Am Acad Dermatol 2000; 42: Lambroza E, Cohen SR, Phelps R et al. Hypopigmented variant of mycosis fungoides: demography, histopathology, and treatment of seven cases. J Am Acad Dermatol 1995; 32: Quaglino P, Zaccagna A, Verrone A et al. Mycosis fungoides in patients under 20 years of age: report of 7 cases, review of the literature and study of clinical course. Dermatology 1999; 199: Vassallo C, Brazzelli V, Cestone E et al. Mycosis fungoides in childhood: Description and study of 2 siblings. Acta Derm Venereo 2007; 87: Haeffner AC, Smoller BR, Zepter K et al. Differentiation and clonality of lesional lymphocytes in small plaque parapsoriasis. Arch Dermatol 1995; 131: Wood GS, Tung RM, Haeffner AC et al. Detection of clonal T-cell receptor gamma gene rearrangements in early mycosis fungoides/sezary syndrome by polymerase chain reaction and denaturing gradient gel electrophoresis (PCR/DGGE). J Invest Dermatol 1994; 103: Klemke CD, Dippel E, Dembinski A et al. Clonal T cell receptor γ-chain gene rearrangement by PCR-based GeneScan analysis in the skin and blood of patients with parapsoriasis and early-stage mycosis fungoides. J Pathol 2002; 197: Herzinger T, Degitz K, Plewig G et al. Treatment of SPP with narrow band UVB. Clin Exp Dermatol 2005; 30: Aydogan K, Karadogan SK, Tunali S et al. Narrowband UVB phototherapy for small plaque parapsoriasis. J Eur Acad Derm Venereol 2006; 20: Ackerman AB, Theodore A, Schiff MD. If small plaque (digitate) parapsoriasis is a cutaneous T-cell lymphoma, even an abortive one, it must be mycosis fungoides. Arch Dermatol 1996; 132: Burg G, Dummer R. Small plaque (digitate) parapsoriasis is an abortive cutaneous T-cell lymphoma and is not mycosis fungoides. Arch Dermatol 1995; 131: Belousova IE, Vanecek T, Samtsov AV et al. A patient with clinicopathologic features of small plaque parapsoriasis presenting later with plaque-stage mycosis fungoides: report of a case and comparative retrospective study of 27 cases of "nonprogressive" small plaque parapsoriasis. J Am Acad Dermatol 2008; 59: Burg G, Dummer R, Nestle FO et al. Cutaneous lymphomas consist of a spectrum of nosologically different entities including mycosis fungoides and small plaque parapsoriasis. Arch Dermatol 1996; 132: Ôüìïò 22, Ôåý ïò 4, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2011

8 174 Σ. Τζομπανάκη, Κ. Δεσινιώτη, και συν. 27. Fung MA, Murphy MJ, Hoss DM et al. Practical evaluation and management of cutaneous lymphoma. J Am Acad Dermatol 2002; 46: Wood GS. Analysis of clonality in cutaneous T-cell lymphoma and associated diseases. Ann NY Acad Sci 2001; 941: Lindae ML, Abel EA, Hoppe RT et al. Poikilodermatous mycosis fungoides and atrophic large-plaque parapsoriasis exhibit similar abnormalities of T-cell antigen expression. Arch Dermatol 1988; 124: Wood GS, Hong SR, Sasaki DT et al. Leu-8/CD7 antigen expression by CD31 T cells: comparative analysis of skin and blood in mycosis fungoides/sézary syndrome relative to normal blood values. J Am Acad Dermatol 1990; 22: Smoller BR, Santucci M, Wood GS et al. Histopathology and genetics of cutaneous T-cell lymphoma. Hematol Oncol Clin North Am 2003; 17: Michie SA, Abel EA, Hoppe RT et al. Discordant expression of antigens between intraepidermal and intradermal T cells in mycosis fungoides. Am J Pathol 1990; 137: Vonderheid EC, Tan E, Sobel EL et al. Clinical implications of immunologic phenotyping in cutaneous T-cell lymphoma. J Am Acad Dermatol. 1987; 17: Lindae ML, Abel EA, Hoppe RT et al. Poikilodermatous mycosis fungoides and atrophic large-plaque parapsoriasis exhibit similar abnormalities of T-cell antigen expression. Arch Dermatol 1988; 124: Pimpinelli Ν, Olsen E, Santucci M et al. Defining early mycosis fungoides. J Am Acad Dermatol 2005; 53: Zackheim HS, McCalmont TH. Mycosis fungoides:the great imitator.j Am Acad Dermatol. 2002; 47: Νashan D, Faulhaber D, Stander S et al. Mycosis fungoides: a dermatological masquerader. Br J of Dermatol 2007; 156:1-10. Áë ëç ëï ãñá ößá: Σ. Τζομπανάκη Íï óï êï ìåßï Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Á. Óõã ãñüò Äñá ãïý ìç 5, Êá é óá ñéá íþ, Αθήνα ÅËËÇÍÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ ÄÅÑÌÁÔÏËÏÃÉÁÓ ÁÖÑÏÄÉÓÉÏËÏÃÉÁÓ

Σύγκριση επιδημιολογικών, κλινικών και μοριακών παραμέτρων σε ασθενείς με σποραδικό και οικογενές μελάνωμα στον Ελληνικό πληθυσμό

Σύγκριση επιδημιολογικών, κλινικών και μοριακών παραμέτρων σε ασθενείς με σποραδικό και οικογενές μελάνωμα στον Ελληνικό πληθυσμό Ανασκόπηση Σύγκριση επιδημιολογικών, κλινικών και μοριακών παραμέτρων σε ασθενείς με σποραδικό και οικογενές μελάνωμα στον Ελληνικό πληθυσμό Νικολάου Β. Kang X. Γκόγκα Ε. Latorre MC Gabree M. Πλάκα Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ.

Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ανασκόπηση Κλινική περίπτωση δυσχερούς διάγνωσης σπογγοειδούς μυκητίασης Φαχαντίδης Π. Απάλλα Ζ. Σωτηρίου Ε. Ιωαννίδης Δ. Α Παν/κή Δερματολογική-Αφροδισιολογική Κλινική Α.Π.Θ. Ðå ñß ëç øç Παρουσιάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Στόγιου Π. Πετανίδης Σ. Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Στόγιου Π. Πετανίδης Σ. Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Στόγιου Π. Πετανίδης Σ. Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, ΝΟσ. Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Α. Συγγρός ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων

Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων Νήπιο 18 μηνών με βλατιδώδες εξάνθημα προσώπου, άνω και κάτω άκρων ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ 1, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 2, ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΜΕΩΝΟΓΛΟΥ 1, ΧΡΥΣΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΙΚΗ 1, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΙΤΑΚΗΣ 1 1-Α ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση Βιβλιογραφική Ενημέρωση Bιβλιογραφική Ενημέρωση Ιωαννίδης Δ. Bακιρλής Ε. Καθηγητής Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Λέκτορας Δερματολογίας, Νοσοκομείο Αφροδισίων και

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ

Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Α ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ & ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΝΟΣΟΣ PAGET ΑΙΔΟΙΟΥ Κουτρούµπα Ι, Χαϊδόπουλος Δ, Θωµάκος Ν, Σωτηροπούλου Μ, Καθοπούλης Ν, Βλάχος

Διαβάστε περισσότερα

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης

Η ζωη µου. µε την ψωριαση. Eνημερωτικό φυλλάδιο για τη νόσο της ψωρίασης Πανελλήνιος Σύλλογος Ασθενών με Ψωρίαση και Ψωριασική Αρθρίτιδα Αριστοτέλους 21, Θεσσαλονίκη, τηλ 21315 553 780, email:epidermia.greece@gmail.com www.epidermia.gr Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνική Δερματολογική

Διαβάστε περισσότερα

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός»

Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις. Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις Μιχαέλα Πλάκα Δερματολόγος Επιστημονικός συνεργάτης Nος. «Α. Συγγρός» Σμηγματορροική υπερκεράτωση (μυρκηκία) Εξαιρετικά συχνή, καλοήθης δερματική βλάβη Συνήθως αφορά τις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι. Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι. Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι Επιθηλιοειδές ιστιοκύτταρο (epithelioid histiocyte ): κύτταρο που προσοµοιάζει επιθηλιακού κυττάρου ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ Ιστολογικοί όροι Κοκκίωµα (granuloma

Διαβάστε περισσότερα

ρ Έλενα Κουλλαπή 2013

ρ Έλενα Κουλλαπή 2013 ρ Έλενα Κουλλαπή 2013 Ορµονικά αίτια. Στην νόσο του Addison παρατηρείται µία βαθµιαία αύξηση τη µελάγχρωση που γίνεται εµφανή στι πτυχέ του δέρµατο των παλαµών και πελµάτων και στι πτυχέ του σώµατο, στι

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Ευστάθιος Α. Ράλλης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ

Γράφει: Ευστάθιος Α. Ράλλης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ Γράφει: Ευστάθιος Α. Ράλλης, Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Δ/ντής Δερματολογικού Τμήματος 417 ΝΙΜΤΣ Τι είναι η δερματοσκόπηση; Η δερματοσκόπηση αποτελεί μια μη-επεμβατική, διαγνωστική τεχνική μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματική αντιμετώπιση λειχηνοειδούς πιτυρίασης με χορήγηση μεθοτρεξάτης

Αποτελεσματική αντιμετώπιση λειχηνοειδούς πιτυρίασης με χορήγηση μεθοτρεξάτης ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 9 Αποτελεσματική αντιμετώπιση λειχηνοειδούς πιτυρίασης με χορήγηση μεθοτρεξάτης Κυριαζή Μαρία Τραχανά Μαρία Εισαγωγή Η λειχηνοειδής πιτυρίαση (Λ.Π.) είναι μια λεμφοϋπερπλαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες

ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Π.Ε ΙΦΝΕ (ΕΚ, ν.crohn, απροσδιόριστη) Συνήθεις λοιμώδεις, παρατεταμένες συστηματικές, αφροδισιακές-παρασιτικές, ιογενείς λοιμώξεις Φάρμακα και τοξίνες (ΜΣΑΦ κ.ά) Ισχαιμική Μετακτινική

Διαβάστε περισσότερα

'' Παιδο-δερματολογίας''

'' Παιδο-δερματολογίας'' ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Α. ΣΥΓΓΡΟΣ» Διευθύντρια: Καθηγήτρια Χ.Αντωνίου ΠΑΙΔΟ-ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Α. Κατσαρού

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Θεοδοσίου Γ. Μήτσιου Ε. Κουντουράς Ι. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Β Παθολογική Κλινική, Γ.Π. Νοσοκομείο «Ιπποκράτειο» ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Γυναίκα ηλικίας 57 ετών παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Στρατηγός Α. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας 39 ετών, με γνωστή νόσο

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Θεοδοσίου Γρ., Λυσίτσα Τ. Παπαθωμά Σ. Παπαγεωργίου Μ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Θεοδοσίου Γρ., Λυσίτσα Τ. Παπαθωμά Σ. Παπαγεωργίου Μ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Θεοδοσίου Γρ., Λυσίτσα Τ. Παπαθωμά Σ. Παπαγεωργίου Μ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άντρας

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era)

Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική σπονδυλοαρθρίτιδα/αρθρίτιδα που σχετίζεται με ενθεσίτιδα (jspa/era) Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ/ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ADALIMUBAB

ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ADALIMUBAB ΦΛΥΚΤΑΙΝΩΔΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ADALIMUBAB Γυναίκα ετών 52 με ΡΑ από 20ετίας Θεραπεία με DMARDS έως το 2004 2005-2006 θεραπεία με ANAKINRA 2007-2008 θεραπεία με ETANERCEPT 2009-2010 θεραπεία με ADALIMUMAB

Διαβάστε περισσότερα

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ.

Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε. Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Ουρολοιμώξεις: Απεικονιστικός έλεγχος ποιος και πότε Παπαχρήστου Φώτιος Καθηγητής Παιδιατρικής Νεφρολογίας Διευθυντής Α Παιδιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. Σημαντικό παιδιατρικό πρόβλημα Συχνότητα Έως τα 2 χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση

Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με ποσοτικές διαταραχές αιμοπεταλίων- Θρομβοκυττάρωση Διαγνωστική προσέγγιση ασθενούς με θρομβοκυττάρωση Εισαγωγή Αριθμός ΑΜΠ 450x10 9 /L γενικά αποδεκτός ως θρομβοκυττάρωση

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός

Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Γράφει: Χρίστος Κουνούδης, Χειρουργός Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και αποτελείται από τρεις στιβάδες: επιδερμίδα, χόριο και το υποδόριο λίπος. Τα εξαρτήματα του δέρματος είναι οι τρίχες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ

ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ AΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΕΦΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΡΙΑ Α ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΣΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ ΕΠΗΡΜΕΝΟ ΔΕΡΜΑΤΟΪΝΟΣΑΡΚΩΜΑ DERMATOFIBROSARCOMA PROTUBERANS DFSP 1924: «προοδευτικό και υποτροπιάζον

Διαβάστε περισσότερα

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014

«Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 «Πρόληψη υποτροπών και επιπλοκών της κοιλιοκάκης» 12 η Εκπαιδευτική Διημερίδα της ΕΠΕΓΕ Αθήνα 2014 Κοιλιοκάκη Ι Η κοιλιοκάκη είναι ανοσολογική πάθηση, που προκαλεί κυρίως βλάβες στο λεπτό έντερο αλλά και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΪΤΙΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΩΜΑΤΩΣΗ Πνευμονική αγγειίτις και κοκκιωμάτωση είναι ένας περιγραφικός όρος που χαρακτηρίζεται από κυτταρική διήθηση του τοιχώματος των αγγείων (αγγειίτις) με καταστροφή και

Διαβάστε περισσότερα

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου)

VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) VIN (Ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία αιδοίου) Διαφορές μεταξύ τραχήλου και αιδοίου Κύτταρο-στόχος: κυρίως πλακώδες δεν υπάρχει εκτεθειμένος πολυδύναμος πληθυσμός, όπως στον τράχηλο Σχετιζόμενοι HPV: κυριαρχούν

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων

Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν βλάβη. Αναφορά βασικών μακροσκοπικών και μικροσκοπικών όρων ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Συνοπτική παρουσίαση διδακτέας ύλης Εισαγωγικά σχόλια Επανάληψη θεμελιωδών γνώσεων ιστολογίας Βασικές ιστοπαθολογικές αλλοιώσεις του δέρματος έπειτα από δράση παραγόντων που προξενούν

Διαβάστε περισσότερα

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός»

ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος. Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΗPV και Καρκίνος Δέρµατος Ηλέκτρα Νικολαΐδου Επ. Καθηγήτρια Δερµατολογίας ΕΚΠΑ Νοσ. «Α. Συγγρός» ΓΕΝΗ HPV Α γένος: βλεννογόνοι αιτιολογική συσχέτιση µε καρκίνο τραχήλου µήτρας, πρωκτού, αιδοίου, πέους

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Παπαδοπούλου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Παπαδοπούλου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Παπαδοπούλου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άντρας ηλικίας 64 ετών παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Εργαστήριο Γεν. Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής Α.Π.Θ. 5o ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΕΜΦΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Διδάσκοντες: Αγγελική Χέβα Παθολογοανατόμος, ΠΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ)

Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ) www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική ιδιοπαθής αρθρίτις (ΝΙΑ) Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΝΙΑ 2.1 Υπάρχουν διαφορετικές μορφές της νόσου; Υπάρχουν αρκετές μορφές ΝΙΑ. Κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΙΜΟΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑ Η συµβολή της µοριακής ανάλυσης Eλισάβετ Οικονοµάκη Βιολόγος Αιµοπαθολογοανατοµικό Εργαστήριο ΠΓΝΑ > ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΙ (Μη µορφολογικές) Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυµεράσης

Διαβάστε περισσότερα

Πέννυ Εμμανουήλ. Δερματολόγος Αφροδισιολόγος. Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.)

Πέννυ Εμμανουήλ. Δερματολόγος Αφροδισιολόγος. Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.) Πέννυ Εμμανουήλ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης. (Δημοσίευση στο περιοδικό Υγεία και Παιδί.) Η ατοπική δερματίτιδα ή έκζεμα είναι μια χρόνια κνησμώδης δερματοπάθεια κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Μάρκου Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Μάρκου Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Μάρκου Σ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης Πνευμονολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο Δερματολογική Κλινική,

Διαβάστε περισσότερα

Eνδιαφέρουσα περίπτωση

Eνδιαφέρουσα περίπτωση Eνδιαφέρουσα περίπτωση Σύνδρομο βραχύβιων αναγενών τριχών Χασάπη-Κελεπέση Β. Κατσαρού Α. Πετρίδης Α. Καπελάρη Μ.Α. Λιόσης Γ. Παπαδημητράκη Ε. Παπανίκου Σ. Πανούση Σ. Ραγιαδάκου Δ. Υφαντή Α. Αντωνίου Χ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr

Ηλίας Κουρής - Ρευματολόγος. www.rheuma,gr Πολλες από τις ρευματικες παθησεις των ενηλικων προσβαλουν και τα παιδια,αν και σε μικροτερη συχνοτητα. Επιπλεον καποιες παθησεις όπως είναι ο συστηματικης έναρξης ή ο ολιγοαρθρικος τυπος εναρξης της Νεανικης

Διαβάστε περισσότερα

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr

Διαβάστε περισσότερα στο διαδικτυακό τόπο www.psorinfo.gr Αυτό το φυλλάδιο είναι μέρος του «Προγράμματος Ενημέρωσης για την Ψωρίαση», το οποίο δημιουργήθηκε για να παρέχει πληροφορίες για την πάθηση. Το φυλλάδιο κάνει μία εισαγωγή στην ψωρίαση και στις θεραπείες

Διαβάστε περισσότερα

φυσιολογικό δέρμα - 1

φυσιολογικό δέρμα - 1 φυσιολογικό δέρμα -1 Επιδερμίδα (επιθήλιο, εξωδερμική προέλευση) Α Α Α Μ θηλώδες χόριο (επιπολής) ακανθωτή στιβάδα βασική στιβάδα χόριο Μ = Μελανοκύτταρο (νευροεξωδερμική προέλευση, νευρική ακρολοφία)

Διαβάστε περισσότερα

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ

Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Οικογενησ Μεσογειακοσ Πυρετοσ Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ 1.1 Τι είναι; Ο Οικογενής Μεσογειακός Πυρετός (ΟΜΠ) είναι ένα γενετικά

Διαβάστε περισσότερα

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας

Συχνότητα. Άντρες Γυναίκες 5 1. Νεαρής και μέσης ηλικίας Η αιτιολογία της πάθησης είναι άγνωστη, αν και έχει μεγάλη σχέση με το κάπνισμα καθώς το 90% των ασθενών είναι ενεργείς καπνιστές Συχνότητα Άντρες Γυναίκες 5 1 Νεαρής και μέσης ηλικίας Στο 60% των περιπτώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Καλοήθεις µελανοκυτταρικοί όγκοι Ταξινόµηση WHO 2006 1% - 2% των βρεφών Επιφανειακοί Όψιµοι Επιφανειακοί Οποιαδήποτε ανατοµική θέση Μ.δ. < 1,5 cm Κηλίδες, βλατίδες ή πλάκες Λευκόφαιοι έως µελανόφαιοι Ωοειδείς

Διαβάστε περισσότερα

Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς

Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς Ψωρίαση: ο πονοκέφαλος του δερματολόγου και του ασθενούς Αντώνης Βαρελιζίδης Ομοτ. Καθηγητής Δερματολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Δ εν υπάρχει πιο πολυπρόσωπη δερματοπάθεια από την ψωρίαση.

Διαβάστε περισσότερα

Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος

Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος Καρκινογένεση σε διάφορα όργανα ως συνέπεια HPV λοίμωξης: Πέος Κων/νος Χατζημουρατίδης Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Β Ουρολογική Κλινική ΑΠΘ Δήλωση συμφερόντων Ṵ Ṧ ά Ṧ Ṵ, έ π Ṵ Ά π Ṵ έ Ṵ - Ί έ π ή Ṵ

Διαβάστε περισσότερα

Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα

Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Σπογγοειδής μυκητίαση. Διάγνωση ασθενών με δερματικό Τ-λέμφωμα Aνασκόπηση Γεροχρήστου Μ. Κυριακού Σ. Δούβαλη Θ. Κοντοχριστόπουλος Γ. Κρατική Κλινική Νοσοκομείο, Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Α. Συγγρός

Διαβάστε περισσότερα

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σακχαρώδης Διαβήτης. Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Σακχαρώδης Διαβήτης Είναι η πιο συχνή μεταβολική νόσος στον άνθρωπο. Γανωτάκης Εμμανουήλ Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης Number of people with diabetes by IDF Region, 2013 IDF Diabetes Atlas.

Διαβάστε περισσότερα

Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν.

Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν. Νόσος Queyrat Μαντάς Αθανάσιος Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστημονικός συνεργάτης B Κλινική Δερματικών και Αφροδισίων Νοσημάτων Α.Π.Θ Γ.Ν. «Παπαγεωργίου» ΟΡΙΣΜΟΣ Η ερυρθροπλασία του Queyrat είναι μία

Διαβάστε περισσότερα

Νοσοι από ψειρες και από αλλα παρασιτα του δερματος. Δρ.Πολύκαρπος Ευριπίδου C.D.A. College Limassol 2014/2015

Νοσοι από ψειρες και από αλλα παρασιτα του δερματος. Δρ.Πολύκαρπος Ευριπίδου C.D.A. College Limassol 2014/2015 Νοσοι από ψειρες και από αλλα παρασιτα του δερματος Δρ.Πολύκαρπος Ευριπίδου C.D.A. College Limassol 2014/2015 Μερικα από τα παρασιτα του δερματος,αν και φαινομενικα εμφανιζονται ακινδυνα στη συμβιωση τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»

ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» 8ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18-21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ΠΙΘΑΝΗ ΚΑΚΟΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ Ψηλαφητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΑΧΝΩΤΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ

ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΑΧΝΩΤΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ ΕΥΜΕΓΕΘΕΣ ΛΑΧΝΩΤΟ ΑΔΕΝΩΜΑ ΔΩΔΕΚΑΔΑΚΤΥΛΟΥ Ευσταθίου Μ., Μήκα Α., Ντούνης Χ., Σαρδέλη Ι., Γρηγοράκη Δ., Τσακαλάκη Α., Σκούντζος Γ., Κέντον Θ., Καββαδίας Σ. ΤΜΗΜΑ ΑΞΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο Sezary σε ηλικιωμένο ασθενή

Σύνδρομο Sezary σε ηλικιωμένο ασθενή 30 ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2010, Τόμος 6, Συμπληρωματικό τεύχος Σύνδρομο Sezary σε ηλικιωμένο ασθενή Ι. Κουλουρίδης, Ν. Δοκανάρης, Λ. Φύσσα, Ι. Παναγοπούλου, Γ. Σαγιάς, Ι. Ρόμπα, Ν. Οικονομίδης,

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Καρτερίδου Α. Παπαγεωργίου Μ. Κοτέλη Χ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Καρτερίδου Α. Παπαγεωργίου Μ. Κοτέλη Χ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Καρτερίδου Α. Παπαγεωργίου Μ. Κοτέλη Χ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άρρεν βρέφος ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2.

Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα Δώνου 2, Ελευθέριος Κουτσαντωνίου 1, Σοφία Λαφογιάννη 1, Χαρίκλεια Λούπα 2. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΛΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑΣ ΝΕΥΡΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΟΣΤΕΟΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΑΣ (Charcot) ΣΕ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ. Γεώργιος Λεβαντής 1, Ελένη Κυρίου 1,Ελευθέριος Βογιατζόγλου 2, Ανδριάνα

Διαβάστε περισσότερα

Δυσπλαστικοί σπίλοι-σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων. Μαρίνα Παπουτσάκη

Δυσπλαστικοί σπίλοι-σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων. Μαρίνα Παπουτσάκη -Σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων Μαρίνα Παπουτσάκη Επιμελήτρια Α Α Πανεπιστημιακή Κλινική Νοσοκομείο Δερματολογικών Παθήσεων, «Ανδρέας Συγγρός» Ορισμός Οι δυσπλαστικοί σπίλοι είναι επίκτητοι μελανοκυτταρικοί

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας

Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες στα λεμφώματα υψηλού βαθμού κακοηθείας Απαρτιωμένη διδασκαλία στην Αιματολογία 2015 Αργύρης Σ. Συμεωνίδης Οντότητες μη Hodgkin λεμφωμάτων που θα αναφερθούν Πρωτοπαθές Β-λέμφωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ

ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN. Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ ΛΕΜΦΩΜΑ HODGKIN Τριανταφυλλιά Κολέτσα Λέκτορας Εργαστήριο Γενικής Παθολογίας και Παθολογικής Ανατομικής, ΑΠΘ Ταξινόμηση λεμφωμάτων- Βασικές αρχές Στην ταξινόμηση WHO: Λαμβάνονται υπόψη μορφολογικά, ανοσοϊστοχημικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ

ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ Χρ.Τσοµπανίδου Παθολογοανατόµος Συντονίστρια Διευθύντρια Νοσοκοµείο Θεσ/νίκης «Άγιος Δηµήτριος» προέρχονται από το φυσιολογικό επιθήλιο µε την

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων

Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2009, 26(5):647-655 Αναδρομική κλινική και επιδημιολογική μελέτη δερματικών λεμφωμάτων ΣΚΟΠΟΣ Τα δερματικά λεμφώματα συνιστούν μια ετερογενή

Διαβάστε περισσότερα

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 21. ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ Ο καρκίνος του μαστού είναι ο πιο συχνός καρκίνος της γυναίκας. Η επίπτωση παγκόσμια είναι περίπου 89 περιστατικά/100.000 γυναίκες ενώ αναφέρονται 800.000 νέα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία

Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία ΜΕΣΟΘΗΛΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΟΥ: CT ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γκιζάς Β. Χρήστος, Σβάρνα Ευγενία, Μούκα Βασιλική, Αργυροπούλου Ι. Μαρία Τμήμα Κλινικής Ακτινολογίας και Απεικόνισης Πανεπιστημιακό

Διαβάστε περισσότερα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα

Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/cy/intro Σπανια Νεανικη Πρωτοπαθης Συστηματικη Αγγειιτιδα Έκδοση από 2016 2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 2.1 Ποιοί είναι οι τύποι της αγγειίτιδας? Πως γίνεται η κατάταξη

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων

Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Μεθοδολογίες Αξιοποίησης Δεδομένων Βλάχος Σ. Ιωάννης Λέκτορας 407/80, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εργαστήριο Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Ερεύνης «Ν.Σ. Σ Χρηστέας» Στάδια Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΑΝΤΖΑΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΓΚΟΙ ΕΠΙΦΥΣΗΣ Επιφυσιοβλάστωµα Επιφυσιοκύττωµα Ογκος

Διαβάστε περισσότερα

Οξεία μυελογενής λευχαιμία

Οξεία μυελογενής λευχαιμία Οξεία μυελογενής λευχαιμία Γενικά στοιχεία Ταξινόμηση και τύποι Ενδείξεις και συμπτώματα Αίτια πρόκλησης Διάγνωση Παρουσίαση και επαναστόχευση από Βικιπαίδεια Οξεία μυελογενής λευχαιμία : Ζήσου Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ

ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΛΠΑΚΤΣΙΔΟΥ ΒΑΚΙΑΝΗ ΜΑΧΗ Ανωορρηκτικοί κύκλοι Εξωγενή οιστρογόνα Σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών Παχυσαρκία Όγκοι ωοθηκών Εφηβία Παραγωγική ηλικία Κλιμακτήριο εμμηνόπαυση ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς»

Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Ρ. Κωτακίδου Αναπλ. Διευθύντρια Γ.Ν.Θ. «Γ.Γεννηματάς» Θεσσαλονίκη 8 Ιανουαρίου 2007 Προδιηθητικές επίπεδο ενδοεπιθηλιακό καρκίνωμα δυσπλασία Ο όρος «ουροθηλιακή ενδοεπιθηλιακή νεοπλασία» (urothelial intraepithelial

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΚΟΥ. ΨΕΥΔΟΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ. Σαλεμής Στ. Νικόλαος. Σαλεμής Στ.

ΟΓΚΟΥ. ΨΕΥΔΟΑΓΓΕΙΩΜΑΤΩΔΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΥΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΓΚΟΥ. Σαλεμής Στ. Νικόλαος. Σαλεμής Στ. Μονάδα Μαστού, 401 ΓΣΝΑ, Αθήνα Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση ασυνήθους περίπτωσης ψευδοαγγειωματώδους στρωματικής υπερπλασίας σε έφηβη ασθενή με ευμεγέθη όγκο μαστού με γρήγορη αύξηση του

Διαβάστε περισσότερα

Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση HLH

Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση HLH Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση HLH Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική Λεμφοϊστιοκυττάρωση HLH Υπερφλεγμονώδες σύνδρομο Aιμοφαγοκυτταρικό Σύνδρομο ή Αιμοφαγοκυτταρική

Διαβάστε περισσότερα

ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ;

ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ; Ταξινόµηση των ευρηµάτων στην ιατρική θωρακοσκόπηση: Συσχετίζονται µε την ιστολογική διάγνωση ; Φ. Εµµανουήλ 1,. Ροντογιάννη, 2 Ρ.Τριγγίδου 3,. Χιώτης 4, Μ. Στρατίκη 4, Κ.Κοντογιάννη 1, Ν.Κουφός 1, Σ.Γεννηµατά

Διαβάστε περισσότερα

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου

Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Mελέτη έκβασης περιπτώσεων ανίχνευσης άτυπων πλακωδών κυττάρων απροσδιορίστου σηµασίας (ΑSCUS) κατά την κυτταρολογική εξέταση κατά Παπανικολάου Πετούσης Σ., Μαργιούλα-Σιάρκου Χ., Καλογιαννίδης Ι., Δαγκλής

Διαβάστε περισσότερα

Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού

Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Παρουσίαση Περιστατικού Υποξύς δερματικός ερυθηματώδης λύκος. Παρουσίαση κλινικού περιστατικού Τζουβέκα Ε.Π. Αντωνίου Χ. Σταυρόπουλος Π.Γ. Αυγερινού Γ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσ. Αφροδισίων &

Διαβάστε περισσότερα

Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη

Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη Α' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "Ανδρέας Συγγρός" Μελάνωμα: Πληθυσμιακός έλεγχος και δευτερογενής πρόληψη ΜΑΡΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ Μονάδα Σπίλων και Μελανώματος

Διαβάστε περισσότερα

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Τριγώνη Α. Τζέλλος Θ. Θεοδοσίου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι.

Quiz. Ποιά είναι η διάγνωσή σας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ. Δελλή Φ-Σ. Τριγώνη Α. Τζέλλος Θ. Θεοδοσίου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Quiz Ποιά είναι η διάγνωσή σας Δελλή Φ-Σ. Τριγώνη Α. Τζέλλος Θ. Θεοδοσίου Γ. Μαντέκου-Λεφάκη Ι. Κρατική Κλινική, Νοσοκομείο Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ Άνδρας ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ

ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ ΚΝΙΔΩΣΗ ΕΞΑΝΘΗΜΑΤΑ ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΩΝ ΟΙΔΗΜΑ ΓΛΩΣΣΑΣ ΟΙΔΗΜΑ ΧΕΙΛΕΩΝ ΚΝΗΣΜΟΣ Τι είναι κνίδωση; Κνίδωση είναι η αλλεργική αντίδραση που εμφανίζεται στο δέρμα, έναντι εξωγενών ή ενδογενών ερεθισμάτων. Εκδηλώνεται

Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης

Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης Φαρμακευτικοί παράγοντες που προκαλούν εξάρσεις ψωρίασης Χριστίνα Φωτιάδου Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Επιστ. Συνεργ. Α Δερματολογικής Κλινικής Α.Π.Θ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Γενετική προδιάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα

Νεανική Δερματομυοσίτιδα www.printo.it/pediatric-rheumatology/gr/intro Νεανική Δερματομυοσίτιδα Έκδοση από 2016 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ 1.1 Τι είδους νόσημα είναι; Η νεανική δερματομυοσίτιδα (ΝΔΜ) είναι ένα σπάνιο

Διαβάστε περισσότερα

Eρευνητική Εργασία. Εντοπισμένη Σκληροδερμία (Μορφέα): Προγνωστικοί Παράγοντες Εξέλιξης σε Συστηματική Σκληροδερμία. Localized Scleroderma (Morfea)

Eρευνητική Εργασία. Εντοπισμένη Σκληροδερμία (Μορφέα): Προγνωστικοί Παράγοντες Εξέλιξης σε Συστηματική Σκληροδερμία. Localized Scleroderma (Morfea) Eρευνητική Εργασία Εντοπισμένη Σκληροδερμία (Μορφέα): Προγνωστικοί Παράγοντες Εξέλιξης σε Συστηματική Σκληροδερμία Γεροδήμου Μ. Παπακώστας Δ. Κυριαζής Ν. Γεροχρήστου Μ. Σταυρόπουλος Π. Αυγερινού Γ. Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur;

Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; EΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ Τ 1 G 3. Επαρκής TUR ή re-tur; Εισηγητής: Γ.Κ. ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α.Ν.Θ. Θεαγένειο Θεσσαλονίκης Οργάνωση: Τμήμα Ουρογεννητικής Ογκολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος

ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ. ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος ΑΚΜΗ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΑΛΙΝ ΤΑΝΤΡΟΣ Δερματολόγος Αφροδισιολόγος Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων Απόφαση Ε.Ο.Φ. 47558/4-7-2012 Στη διαμόρφωση του περιεχομένου της παρούσας εργασίας, δεν υπήρξε κάποια εξωτερική

Διαβάστε περισσότερα

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας

Ρευματολογία. Ψωριασική Αρθρίτιδα. Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Ρευματολογία Ψωριασική Αρθρίτιδα Στέφανος Πατεράκης Φυσικοθεραπευτής, καθηγητής φυσ/πείας Τι είναι η ψωριασική αρθρίτιδα; Η ψωριασική αρθρίτιδα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης πάθηση που προσβάλλει τις αρθρώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Βιβλιογραφική Ενημέρωση

Βιβλιογραφική Ενημέρωση Βιβλιογραφική Ενημέρωση Bιβλιογραφική Ενημέρωση Ιωαννίδης Δ. Bακιρλής Ε. Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης 1. Ολέθρια «θανατηφόρα» μελανώματα Η δυσανάλογη

Διαβάστε περισσότερα

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011

Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum Ruhrgebiet Herne Ruhr-University Bochum Germany. 23-26 Ιουνίου 2011 Ο ρευµατολόγος και η χρήση του µαγνητικού συντονισµού στην πρώιµη διάγνωση των σπονδυλαρθιτίδων και στην παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας της θεραπείας 23-26 Ιουνίου 2011 Dr. X. Baraliakos Rheumazentrum

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα

Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών. Πυελική μάζα Γεώργιος Α. Ανδρουτσόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής - Γυναικολογίας Πανεπιστημίου Πατρών Πυελική μάζα Επιδημιολογία Η πυελική μάζα είναι ένα σχετικά συχνό κλινικό εύρημα. Σε αρκετές περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Acute promyelocy-c leukemia: where did we start, where are we now and the future

Acute promyelocy-c leukemia: where did we start, where are we now and the future Acute promyelocy-c leukemia: where did we start, where are we now and the future Θεοδώρα Δημητρίου Μάθημα επιλογής «Λευχαιμίες» Blood Cancer Journal (2015) 5, e304 Οξεία προμυελοκυτταρική λευχαιμία (ΟΠΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί της Εταιρείας μας είναι επιστημονικοί και κοινωνικοί και αφορούν στην:

Οι σκοποί της Εταιρείας μας είναι επιστημονικοί και κοινωνικοί και αφορούν στην: Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί τη συχνότερη νεοπλασματική νόσο που προσβάλλει τις γυναίκες, με αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο για την ίδια την ασθενή, αλλά και για το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα

Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Γνωριμία με τα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα Αντώνης Φανουριάκης Μονάδα Ρευματολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας Δ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» Αθήνα, 01/02/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ: ερματολογική νόσος: Κλινικές μορφές, ιαφορική διάγνωση. Θεραπεία

ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ: ερματολογική νόσος: Κλινικές μορφές, ιαφορική διάγνωση. Θεραπεία ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩ ΗΣ ΛΥΚΟΣ: ερματολογική νόσος: Κλινικές μορφές, ιαφορική διάγνωση. Θεραπεία Παναγιώτης Γ. Σταυρόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής ερματολογίας Αφροδισιολογίας ολο ΕΚΠΑ Ιατρείο Αυτοανόσων

Διαβάστε περισσότερα

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού

Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Παράρτημα 1 Λόγοι έκδοσης γνώμης για τον χαρακτηρισμό φαρμακευτικού προϊόντος ως ορφανού Η Επιτροπή Ορφανών Φαρμάκων (COMP), έχοντας εξετάσει την αίτηση, κατέληξε στα ακόλουθα: Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας

ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ. Καλλιόπη Ζάχου. 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο. Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗΣ Καλλιόπη Ζάχου Παθολόγος Παθολογική Κλινική & Ερευνητικό Εργαστήριο Παν/μίου Θεσσαλίας 12 Ο Πανελλήνιο Ηπατολογικό Συνέδριο Χανιά 12-15 Μαΐου 2011 ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ)

ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ (ΑΚΘ) 1 Α' Χειρουργική Κλινική, Γ.Ν. Νίκαιας, 2 ΩΡΛ Κλινική, Γ. Ν. Νίκαιας Εισαγωγή Το ΑΚΘ αποτελεί το 1% επί του συνόλου των κακοηθειών του θυρεοειδούς.εμφανίζεται σαν μία ταχέως αναπτυσσόμενη μάζα, διηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα

Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων (FNA) στην ανδρική υπογονιμότητα. Νεώτερα δεδομένα Παπανικολάου Αθανάσιος Αναπληρωτής Διευθυντής ΕΣΥ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Η αναρροφητική βιοψία των όρχεων

Διαβάστε περισσότερα

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ

ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ ANTIMETΩΠΙΣΗ ΟΥΛΩΤΙΚΩΝ ΑΛΩΠΕΚΙΩΝ Μιχάλης Κακέπης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ΟΡΙΣΜΟΣ Με τον όρο ουλωτική αλωπεκία, εννοούμε μία ομάδα σπανίων διαταραχών, που καταστρέφουν τον

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΚΟΗΣ : ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΕΠΙΠΛΟΚΗ. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ. 1 Νοσοκομείο Ιασώ General, Aθήνα, Εργαστήριο Φαρμακολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών Εισαγωγή Παρουσίαση Περιστατικού Συμπεράσματα Εισαγωγή Η αιφνίδια βαρηκοΐα μετά από μη ωτολογική χειρουργική επέμβαση αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Διάγνωση της ουρολοίμωξης

Διάγνωση της ουρολοίμωξης Διάγνωση της ουρολοίμωξης Κων. Κολλιός Γ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ 13-5-2015 1 Οι ουρολοιμώξεις στα παιδιά Είναι συχνό πρόβλημα Η αναγνώρισή τους: δεν είναι εύκολη, ιδιαίτερα στην ηλικία < 24 μηνών Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ. Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος. Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009

ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ. Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος. Τετάρτη,, 1 Απριλίου 2009 ΦΛΕΓΜΟΝΩ ΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΡΜΑΤΟΣ Χρησιµοποιούµενη ορολογία. Είδη βιοψιών ιαγνωστικά πρότυπα (pattern) και αλγόριθµος αξιοποίησής τους στην καθηµερινή πράξη Κωνσταντίνα Φραγκιά, Παθολογοανατόµος ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 7 1.1 Γενικά 8 1.2 Στιβάδες του Δέρματος 10 1.2.1 Επιδερμίδα 10 1.2.2 Χόριο 14 1.2.3 Υπόδερμα ή Υποδόριο Λίπος 17 1.3 Εξαρτήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ανασκόπηση. To φαινόμενο Koebner. Τhe Koebner Phenomenon. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ.

Ανασκόπηση. To φαινόμενο Koebner. Τhe Koebner Phenomenon. Ðå ñß ëç øç. Summa ry ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ. Ανασκόπηση To φαινόμενο Koebner Τζομπανάκη Σ. Δεσινιώτη Κ. Αντωνίου Χ. Α Παν/κή Δερματολογική Κλινική, Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων, Α. Συγγρός Ðå ñß ëç øç Ο Γερμανός δερματολόγος Ηeinrich

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΜΦΑ ΕΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΛΕΜΦΑ ΕΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΛΕΜΦΑ ΕΝΙΚΟ ΛΕΜΦΩΜΑ ΟΡΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ Μικρά ή µεσαίου µεγέθους λεµφοειδή κύτταρα Πυρήνες στρογγυλοί ή ανωµάλου σχήµατος (µονοκυτταροειδείς ή σαν κεντροκύτταρα) ιαυγές κυτταρόπλασµα ΛΕΜΦΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ψευδοθυλακίτιδα Συνεδρίαση ΕΔΑΕ Καρπενήσι, 29/1/2011

Ψευδοθυλακίτιδα Συνεδρίαση ΕΔΑΕ Καρπενήσι, 29/1/2011 Ψευδοθυλακίτιδα Συνεδρίαση ΕΔΑΕ Καρπενήσι, 29/1/2011 Ελισάβετ Λαζαρίδου Επίκουρη Καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Α' Δερματολογική Κλινική Α.Π.Θ. Θυλακίτιδα -Περιθυλακίτιδα Ορισμός Θυλακίτιδα Παρουσία

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Αραμπατζής. Photos & Text Michael Arabatzis, except otherwise indicated

Μιχάλης Αραμπατζής. Photos & Text Michael Arabatzis, except otherwise indicated Μη δερματοφυτικές ονυχίες Τι ισχύει σήμερα Μιχάλης Αραμπατζής Πρώτη Πανεπιστημιακή Κλινική Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Photos & Text Michael Arabatzis, except

Διαβάστε περισσότερα