Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ Η ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΤΙΣ Δ ΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ ΕΡΕΥΝΑ Πρόγραμμα Comenius Regio Schools without borders GR1-COM

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα Η επάρκεια και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων να αντιμετωπίσουν τις διαπολιτισμικές ανάγκες της σχολικής τάξης. 1 Ταυτότητα της έρευνας 6 Μέθοδος 7 Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων 8 Το Δείγμα 9 Συμπεράσματα Προτάσεις 52 Βιβλιογραφία 54 Παράρτημα 55

3 Η επάρκεια και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων να αντιμετωπίσουν τις διαπολιτισμικές ανάγκες της σχολικής τάξης. Μελετώντας τη διεθνή αλλά και την ελληνική βιβλιογραφία διαπιστώνουμε ότι τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο λόγω της αύξησης των μετακινήσεων των πληθυσμών όσο και εξαιτίας της δημιουργίας υπερεθνικών και παγκοσμιοποιημένων κοινωνικών και οικονομικών θεσμών, οι σύγχρονες κοινωνίες αποκτούν όλο και περισσότερο πολυπολιτισμική σύνθεση. Η πολιτισμική ετερότητα αντανακλάται χωρίς αμφιβολία και στο ελληνικό δημόσιο σχολείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΙΠΟΔΕ), το ποσοστό των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση αγγίζει το 10% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Πρόκειται για ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό, το οποίο, εάν ειδωθεί σε επίπεδο σχολικής μονάδας, μπορεί κατά περίπτωση να υπερβαίνει ακόμα και το 50% των μαθητών ενός σχολείου, κάτι που συμβαίνει ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως δε σε περιοχές όπου διαμένουν υψηλά ποσοστά παλιννοστούντων και αλλοδαπών. Η μεταβολή αυτή δημιουργεί νέα δεδομένα στη σχολική πραγματικότητα και συγχρόνως νέες ανάγκες αλλά και προκλήσεις για τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του (ΠΕΦ 1998). Ο μέχρι σήμερα μονοπολιτισμικός προσανατολισμός της εκπαίδευσης, που είναι άμεσα συνυφασμένος με την ιδέα του έθνους-κράτους του 18ου και του 19ου αιώνα, αποτελεί πλέον ένα αναχρονιστικό στοιχείο μέσα στο διαφοροποιημένο πλαίσιο που διαμορφώνεται (Κεσίδου, 2008; Δαμανάκης 2000). Συχνά διατυπώνεται η άποψη ότι δεν αξιοποιείται η πολυπολιτισμικότητα που υπάρχει μέσα στα σχολεία στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης των «πολυπολιτισμικών προσωπικοτήτων», ούτε και υφίσταται το απαιτούμενο «άνοιγμα» των σχολείων μας στις κουλτούρες των γειτονικών βαλκανικών, αλλά και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, στο πλαίσιο μάλιστα της ευρωπαϊκής ενοποίησης που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στις μέρες μας. Παρά την ψήφιση του Νόμου 2413/1996 για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και την πραγματοποίηση κατά την τελευταία δεκαετία αρκετών εκπαιδευτικών προγραμμάτων από πλευράς ΥΠΕΠΘ, τα οποία αφορούν την εκπαίδευση των μαθητών «με πολιτισμικές Σελίδα 1

4 ιδιαιτερότητες», η διαπολιτισμική εκπαίδευση δεν φαίνεται να έχει βρει το δρόμο της προς τις ελληνικές σχολικές τάξεις (Κεσίδου, 2004). Στο πλαίσιο αυτής της πραγματικότητας η Δ/νση Δ/βαθμιας Εκπαίδευσης ν. Τρικάλων υλοποιεί ένα πρόγραμμα Comenius Regio με τίτλο Schools without borders το οποίο απευθύνεται στον εκπαιδευτικό και μαθητικό πληθυσμό του νομού και έχει στόχο να επιμορφώσει και να ευαισθητοποιήσει μαθητές και εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη και ενίσχυση μιας διαπολιτισμικής κουλτούρας. Ένας από τους στόχους του προγράμματος είναι και η εκπόνηση μιας έρευνας η οποία προσπαθεί να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπ/σης του ν. Τρικάλων σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ανέδειξε τη σημασία που έχουν οι στάσεις των εκπαιδευτικών αλλά και το αίσθημα αυτοαποτελεσματικότητας στη διδασκαλία σχολικών τάξεων που χαρακτηρίζονται από την πολιτισμική ετερογένεια των μαθητών. Συγκεκριμένα έχει αποδειχθεί ότι οι στάσεις τους επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους μαθητές (Μάγος, 2005) καθώς και τις προσδοκίες τους από αυτούς (Κοκκινάκη, 2006). Επιπλέον φάνηκε ότι πιο αποτελεσματικοί με μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα εμφανίζονται να είναι οι εκπαιδευτικοί που αναγνωρίζουν και αποδέχονται αυτή τη διαφορετικότητα. Με βάση τα παραπάνω σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια έρευνα προκειμένου να σκιαγραφήσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων σχετικά με το πόσο καλά προετοιμασμένοι αισθάνονται απέναντι στις διαπολιτισμικές ανάγκες της σύγχρονης σχολικής τάξης και με βάση τα ευρήματα της έρευνας αυτής να μπορούμε να σχεδιάσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια μελλοντικές δράσεις παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι της παρούσας έρευνας επικεντρώνονται στις απόψεις των εκπαιδευτικών της Β/θμιας Εκπαίδευσης του ν. Τρικάλων για την επάρκεια και ετοιμότητα που θεωρούν ότι διαθέτουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις απαιτήσεις μιας σχολικής τάξης με μαθητικό δυναμικό που προέρχεται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Επίσης διερευνώνται οι απόψεις τους σχετικά με τις Σελίδα 2

5 επιμορφωτικές τους ανάγκες σε συγκεκριμένους άξονες θεματικών ενοτήτων σχετικών με την διαπολιτισμική εκπαίδευση Η παρούσα έρευνα βασίζεται στην θεωρητική προσέγγιση του Γεωργογιάννη (2009) σχετικά με τις έννοιες της διαπολιτισμικής επάρκειας και της διαπολιτισμικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή η μεγάλη αύξηση των μαθητών που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα στις σχολικές τάξεις των σχολείων της χώρας, τα τελευταία 15 χρόνια, δημιουργεί το ερώτημα κατά πόσο οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για να ανταποκριθούν στη νέα αυτή κατάσταση και να συμβάλουν στην αρμονική συνύπαρξη και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, έτσι ώστε κανείς να μην αισθάνεται ξένος, κανείς να μην αισθάνεται απειλούμενος, κανείς να μην αισθάνεται περιθωριοποιημένος, όλοι να συμμετέχουν και να συμβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, όλοι να είναι ανταγωνιστικοί και αποτελεσματικοί για το ατομικό τους αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό συμφέρον. Προκειμένου να απαντηθεί το συγκεκριμένο ερώτημα υιοθετούνται έννοιες της διαπολιτισμικής επάρκειας και διαπολιτισμικής ετοιμότητας, σε αντιστοιχία με τις έννοιες της εκπαιδευτικής επάρκειας και ετοιμότητας, οι οποίες αναφέρονται στο σύνολο των απαραίτητων γνώσεων αλλά και των απαραίτητων δεξιοτήτων που μπορεί να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα. (Γεωργογιάννης, 2009) Συγκεκριμένα η έννοια της «διαπολιτισμικής επάρκειας» αναφέρεται στη θεωρητική, επιστημονική, ερευνητική και διδακτική κατάρτιση και καλύπτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας εκπαιδευτικός και αφορούν τους πολιτισμούς, τις γλώσσες, τις συνθήκες διαβίωσης κ.λπ. των ατόμων που προέρχονται από άλλες χώρες, προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σχολικής τάξης με μαθητικό πληθυσμό από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η διαπολιτισμική επάρκεια εν γένει περιλαμβάνει την κατάρτιση που πρέπει να αποκτά ο εκπαιδευτικός της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια των σπουδών του ή στα πλαίσια επιμορφωτικών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της άσκησης του εκπαιδευτικού του έργου και που πιστοποιείται είτε με το παρεχόμενο πτυχίο, είτε με Σελίδα 3

6 πιστοποιητικά επιμόρφωσης στα πλαίσια προγραμμάτων, έτσι ώστε να θεωρείται διαπολιτισμικά επαρκής. Η «διαπολιτισμική ετοιμότητα», αντίστοιχα, αναφέρεται στην ικανότητα διαχείρισης, αλλά και μετουσίωσης των γνώσεων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε πρακτική εφαρμογή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Γενικά, η ετοιμότητα ορίζεται ως η ικανότητα άμεσης αντίληψης διαπολιτισμικών ερεθισμάτων και κατάλληλης αντίδρασης σε αυτά, αντίδραση που είναι αποτέλεσμα κατάλληλης προετοιμασίας και άσκησης. Με τον όρο διαπολιτισμική ετοιμότητα εννοούμε ότι, εκτός από τις γνώσεις, που οφείλει να αποκτά κάθε εκπαιδευτικός στις βασικές του σπουδές αναφορικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση ή κάθε εν ενεργεία εκπαιδευτικός στα πλαίσια προγραμμάτων επιμόρφωσης, οφείλει να κατέχει γνώσεις και δεξιότητες αναφορικά με τη μετουσίωση των θεωρητικών επιστημονικών και ερευνητικών γνώσεών του στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη σχολική πράξη (Γεωργογιάννης, 2009). Οι στόχοι και η αξία των παραπάνω εννοιών για την εκπαιδευτική πρακτική στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ίδιο θεωρητικό, σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά των ομάδων αναφοράς, τα οποία αφού μελέτησε, συμπεραίνει ότι κυρίαρχος στόχος μας είναι να τους διδάξουμε την ελληνική γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα αντικειμενοποίησης των επιδόσεων του εκπαιδευτικού μας συστήματος, και τον ελληνικό πολιτισμό, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στο αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ελληνικού σχολείου. Παράλληλα, όμως, να συμβάλουμε στη διατήρηση της δικής τους γλώσσας και των δικών τους πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων, έτσι ώστε να μην έχουν την αίσθηση πως στόχος μας είναι να τους αλλοτριώσουμε, αλλά να τους αφήσουμε το δικαίωμα της επιλογής για το τι θέλουν εκείνοι να αισθάνονται, με τι εκείνοι θέλουν να ταυτίζονται και τι θέλουν εκείνοι να πιστεύουν. Με τον τρόπο αυτό, θα τους προσφέρουμε την αίσθηση της ελευθερίας της επιλογής και κατ επέκταση το αίσθημα της αποδοχής τους από την ελληνική πολιτεία και την ελληνική κοινωνία. Οι έννοιες της διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας έχουν ερευνηθεί με ποικίλους τρόπους. Σημαντική διάσταση αποτελεί ή σύνθεση διαφορετικών δεδομένων, τόσο αντικειμενικών (π.χ. μαθήματα σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο- επιμορφώσεις) Σελίδα 4

7 όσο και υποκειμενικών (π.χ. προσωπικές εκτιμήσεις για το βαθμό επάρκειας ή ετοιμότητας) (Γεωρογιάννης, 2009) Η παρούσα έρευνα διερευνά τις παραπάνω έννοιες μέσα από τις προσωπικές εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για το βαθμό διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας που θεωρούν ότι έχουν και ταυτόχρονα προσπαθεί να ανιχνεύσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των αντίστοιχων εκπαιδευτικών. Σελίδα 5

8 Ταυτότητα της έρευνας Η συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος την περίοδο του Μαΐου Ιουνίου Σελίδα 6

9 Μέθοδος Η συλλογή των δεδομένων της έρευνας βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε μέσα από το συνδυασμό άλλων ερωτηματολογίων που χρησιμοποιήθηκαν στην αντίστοιχη βιβλιογραφία (Γεωργογιάννης, 2009 ; Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών- Διάπολις, ; Κουτίβα, 2009). Αποτελείται από τέσσερα μέρη: α) Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες β) Διαπολιτισμική επάρκεια γ) Διαπολιτισμική ετοιμότητα και δ) Επιμορφωτικές ανάγκες. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου το οποίο εστάλη ηλεκτρονικά στους εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης του ν. Τρικάλων μέσω των σχολικών μονάδων τους. Σελίδα 7

10 Μέθοδος ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική (πίνακας συχνότητας ποσοστών για το δείγμα της έρευνας), η ανάλυση crosstabs διασταυρώσεων των απαντήσεων του. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS Σελίδα 8

11 Το Δείγμα Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 88 μόνιμοι εκπαιδευτικοί της β/θμιας Εκπαίδευσης ν. Τρικάλων (Ν=88) που υπηρετούν στα δημόσια σχολεία του νομού. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος παρουσιάζονται παρακάτω. Από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα οι γυναίκες είναι περισσότερες από τους άνδρες αφού το 42% είναι άντρες και το 58% γυναίκες. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος είναι από 35 έως 54 ετών (34-44: 30,7% και : 44,3%). Ο μέσος όρος κυμαίνεται γύρω στα 40 έτη. Σελίδα 9

12 Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία έχει εκπαιδευτική εμπειρία πάνω από 6 έτη. Επίσης οι εκπαιδευτικοί του δείγματος διαθέτουν σε μεγάλο ποσοστό σημαντική εκπαιδευτική εμπειρία αφού το 56% περίπου έχει πάνω από 16 έτη εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Σελίδα 10

13 Σχετικά με τις ειδικότητες των συμμετεχόντων παρατηρούμε ότι το ψηλότερο ποσοστό είναι αυτό των φιλολόγων ( 22,7%) με τους μαθηματικούς να ακολουθούν (15,9%). Στο Γράφημα 4 παρουσιάζονται αναλυτικά τα ποσοστά των ειδικοτήτων. Σελίδα 11

14 Οι συμμετέχοντες στην έρευνα σύμφωνα με το γράφημα 5 είναι όλοι απόφοιτοι ΑΕΙ ( ΤΕΙ: 1%) ως εκπαιδευτικοί, όμως το ένα τρίτο του δείγματος (34,1%) κατέχει και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Αν σ αυτό το ποσοστό προσθέσουμε και το 9,09% των εκπαιδευτικών που κατέχει δεύτερο πτυχίο διαπιστώνουμε ότι περίπου οι μισοί εκπαιδευτικοί του δείγματος διαθέτουν σπουδές περισσότερες από αυτές που απαιτούνται για την θέση τους και επομένως ένα αυξημένο επίπεδο προσόντων. Σελίδα 12

15 Επίσης όσον αφορά την οικογενειακή τους κατάσταση όπως φαίνεται στο γράφημα 6 σε ποσοστό 67% δηλώνουν ότι είναι έγγαμοι ενώ το 76,1% έχουν παιδιά. Τέλος η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος κατοικεί σε αστική περιοχή με πληθυσμό από έως κατοίκους και ένα 14,8% σε ημιαστική περιοχή από έως κατοίκους. (Γράφημα 7) Σελίδα 13

16 Η διαπολιτισμική εμπειρία των εκπαιδευτικών του δείγματος Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα υπηρετούν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε Γενικό Λύκειο (51,1%) και λιγότεροι σε Γυμνάσιο (27, 3% ) και ακόμα λιγότεροι σε ΕΠΑΛ (21,6%). (Γράφημα 8) Γράφημα 8: Τύπος σχολείου που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί Σελίδα 14

17 Στη πλειοψηφία τους (76,1%) όμως υπηρετούν σε σχολεία με μαθητές από 100 έως 300, ενώ για το 90 % των συμμετεχόντων το σχολείο τους έχει το πολύ έως 20 μετανάστες, παλιννοστούντες ή ρομά μαθητές. Στο γράφημα 9 παρατηρούμε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός αλλοδαπών μαθητών υπάρχει σε σχολεία που το μέγεθός τους κυμαίνεται από 100 έως 300 μαθητές. Γράφημα 9: Συχνότητα αλλοδαπών μαθητών σε σχέση με το μέγεθος του σχολείου Σελίδα 15

18 Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος από τη στιγμή που διδάσκουν στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν έχουν διδακτική εμπειρία σε τάξεις υποδοχής αλλοδαπών μαθητών, όμως όπως προκύπτει από το γράφημα 10 οι περισσότεροι δηλώνουν ότι έχουν διδακτική εμπειρία σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Γράφημα 10: Εκπαιδευτική εμπειρία σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές Σελίδα 16

19 Σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος στην έρευνα, πάνω στη διαπολιτισμική εκπαίδευση στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (85,2%) ούτε σχετικά συνέδρια (89,8%) ούτε στις βασικές τους σπουδές παρακολούθησαν σχετικά μαθήματα (95,5 %). Πίνακας 1. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση : Συχνότητα και Ποσοστά ΌΧΙ ΝΑΙ Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό Έχετε παρακολουθήσει ποτέ κάποια σεμινάρια ή επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη διδασκαλία σε παιδιά που προέρχονται από ποικίλα (διαφορετικά) πολιτισμικά περιβάλλοντα 75 85,2% 13 14,8% Έχετε παρακολουθήσει ποτέ κάποια συνέδρια με αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση; 79 80,8% 9 10,2% Έχετε διδαχθεί μαθήματα με αντικείμενο τη διαπολιτισμική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια των σπουδών σας; 94 95,5% 4 4,5% Σελίδα 17

20 Όταν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος που έχουν διδάξει σε τάξεις με μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα ρωτήθηκαν αν αντιμετώπισαν δυσκολίες σε ποσοστό 79,5% απάντησαν αρνητικά. Ωστόσο όσοι απάντησαν θετικά (20,5%) αναφέρθηκαν σε δυσκολίες που έχουν να κάνουν με την επικοινωνία και τη συνεργασία λόγω έλλειψης κατανόησης της γλώσσας ή άλλων απαραίτητων γνώσεων στα σχετικά μαθήματα, και σε δυσκολίες που οφείλονται στην αδιαφορία, στη δύσκολή συμπεριφορά ή την παραβατικότητα των συγκεκριμένων μαθητών. Τις δυσκολίες αυτές τις αντιμετώπισαν με διαφορετικούς τρόπους, είτε αδιαφορώντας γιατί ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, είτε με υπομονή και εφαρμογή διαφοροποιημένης διδασκαλίας, είτε ζητώντας βοήθεια από άλλους συναδέλφους ή τη διεύθυνση του σχολείου (Δεν παρουσιάζουμε ποσοστά γατί είναι μικρός ο αριθμός των απαντήσεων στη συγκεκριμένη ερώτηση). Σελίδα 18

21 Στην ερώτηση σχετικά με πόσο σημαντικοί είναι συγκεκριμένοι τρόποι αντιμετώπισης αντίστοιχων δυσκολιών οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζονται στον πίνακα 2: Πίνακας 2: Η σημαντικότητα των τρόπων με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στη σχολική τάξη με μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Διαβαθμίσεις Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ Σύνολο Τρόποι αντιμετώπισης Επιμόρφωση - 22,7% 36,4% 40,9% 100% Υποστήριξη από το σχολικό πλαίσιο 19,3% 37,5% 43,2% 100% Υποστήριξη από την οικογένεια 6,8% 39,8% 34,0% 19,3% 100% Ευελιξία του εκπαιδευτικού συστήματος 2,3% 17,0% 37,5% 43,2% 100% Υποστήριξη από άλλους ψυχοκοινωνικούς φορείς (ΣΣΝ, Χαμόγελο του παιδιού, ΚΕΔΔΥ..) 4,5% 29,5% 30,7% 35,2% 100% Σελίδα 19

22 Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 2 οι συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρούν πολύ και πάρα πολύ σημαντική τη βοήθεια από το σχολικό πλαίσιο και από το εκπαιδευτικό σύστημα γενικότερα λίγο λιγότερο την υποστήριξη από άλλους φορείς και ακόμα λιγότερο την υποστήριξη από την οικογένεια των μαθητών. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το ίδιο το εκπαιδευτικό σύστημα έχει υποχρέωση να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς στην αντιμετώπιση τέτοιων δυσκολιών. Πολύ μεγάλο, παρατηρούμε επίσης ότι είναι και το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρούν πολύ και πάρα πολύ σημαντική και την επιμόρφωση δείχνοντας έτσι ότι για την αντιμετώπιση αυτών των δυσκολιών οφείλουν και οι ίδιοι να κινητοποιηθούν. Τέλος σχεδόν το 60% του δείγματος θεωρεί ότι είναι απαραίτητη και η υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος από άλλους εξειδικευμένους φορείς. Στο Γράφημα 11 απεικονίζεται καθαρά το παραπάνω συμπέρασμα. Σελίδα 20

23 Γράφημα 11: Η σημαντικότητα των τρόπων με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες στη σχολική τάξη με μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Σελίδα 21

24 Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την Διαπολιτισμική Επάρκεια εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ν. Τρικάλων Το δεύτερο τμήμα του ερωτηματολογίου περιείχε μια σειρά από ερωτήσεις με τις οποίες προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε την εκτίμηση που κάνουν οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα, για την επάρκεια των γνώσεων τους σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και τη διαχείριση και αντιμετώπιση του έργου τους σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με μαθητές με διαφορετικό πολιτιστικό, εθνικό ή θρησκευτικό υπόβαθρο. Τα ερωτήματα αφορούν τους θεματικούς άξονες που περιλαμβάνουν τα επιμορφωτικά προγράμματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης αλλά και τα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων ομάδων αναφοράς. Σελίδα 22

25 Στο πίνακα 3 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων στις αντίστοιχες κατηγορίες γα κάθε θεματικό άξονα. Πίνακας 3 Διαβαθμίσεις Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα Σύνολο καλές καλές καλές πολύ γνώσεις γνώσεις γνώσεις καλές γνώσεις Θεματικοί άξονες Μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 55,7% 28,4% 12,5% 3,4% 100% Μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ελλάδα 48,9% 30,7% 17,0% 3,4% 100% Διγλωσσία Δίγλωσση εκπαίδευση 55,7% 31,8% 9,1% 3,4% 100% Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και μέθοδοι διδασκαλίας 58,0% 31,8% 8,0% 2,3% 100% Θέματα ταυτότητας και πολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 61,4% 26,1% 9,1% 3,4% 100% Νομοθετικό πλαίσιο παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα 67,0% 25,0% 5,7% 2,3% 100% Σελίδα 23

26 Όπως φαίνεται στον πίνακα 3 στη διαβάθμιση πάρα πολύ καλές γνώσεις τα ποσοστά σε όλους τους θεματικούς άξονες είναι πάρα πολύ μικρά, καθώς κυμαίνονται από 2% -- 5%, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί του Ν. Τρικάλων σε κανένα από τους θεματικούς άξονες δεν εκτιμούν ότι είναι πάρα πολύ καλά καταρτισμένοι. Ελαφρώς υψηλότερα είναι τα ποσοστά στην αμέσως επόμενη διαβάθμιση, του πολύ καλές γνώσεις, τα οποία κυμαίνονται από 8% έως 17%. Την αρνητική εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τις γνώσεις τους στα συγκεκριμένα θέματα επιβεβαιώνουν τα υψηλά ποσοστά που παρατηρούμε στις διαβαθμίσεις λίγο καλές και καθόλου καλές γνώσεις, με αποκορύφωμα ότι σε όλους τους θεματικούς άξονες πάνω από το 50% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι δεν έχουν καθόλου καλές γνώσεις για τα θέματα αυτά. Είναι επίσης σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι τα υψηλοτέρα ποσοστά άγνοιας εντοπίζονται στους θεματικούς άξονες που αφορούν στην διδακτική της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης γλώσσας και στις μεθόδους διδασκαλίας και σε θέματα που αφορούν την ταυτότητα και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών καθώς και το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο. Η εικόνα που περιγράψαμε αποτυπώνεται καθαρά στο γράφημα 12. Σελίδα 24

27 Γράφημα 12: Διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων σε % Τα παραπάνω ευρήματα βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση που έχουν όσον αφορά την διαπολιτισμική εκπαίδευση. Όπως έχουν δηλώσει στη σχετική ερώτηση η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος δεν έχει παρακολουθήσει σχετικά σεμινάρια ή συνέδρια ούτε αντίστοιχα μαθήματα κατά τη διάρκεια των σπουδών, οπότε είναι απόλυτα λογικό να δηλώνουν ότι έχουν έλλειψη γνώσεων σε μια σειρά από θέματα που αφορούν στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Προκειμένου όμως να διερευνήσουμε περισσότερο τη σχέση ανάμεσα στην επιμόρφωση και τις γνώσεις των εκπαιδευτικών προσπαθήσαμε να δούμε τα ποσοστά των απαντήσεων τους στις Σελίδα 25

28 αντίστοιχες θεματικές ενότητες ξεχωριστά για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν σεμινάρια και γι αυτούς που δεν παρακολούθησαν. (Πίνακας 4) Πίνακας 4: Διαπολιτισμική επάρκεια εκπαιδευτικών σε σχέση με την παρακολούθηση σεμιναρίων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Διαβαθμίσεις Καθόλου λίγο καλές γνώσεις Πολύ καλές γνώσεις - Πάρα πολύ Θεματικές ενότητες Μοντέλα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Όχι* Ναι** Όχι Ναι 93,3% 30,8% 6,6% 69,2% Μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ελλάδα 89,3% 23,1% 10,6% 76,9% Διγλωσσία Δίγλωσση εκπαίδευση 92,4% 61,6% 8% 38,5% Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και μέθοδοι διδασκαλίας 90,7% 84,6% 9,3% 15,4% Θέματα ταυτότητας και πολιτισμικά χαρακτηριστικά αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών 92% 61,5% 8% 38,5% Νομοθετικό πλαίσιο παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα 96% 69,3% 4% 30,8% *Δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης **Έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Σελίδα 26

29 Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στο πίνακα 4 οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης όπως είναι φυσικό δηλώνουν σε πολύ ψηλά ποσοστά ότι δεν έχουν καθόλου ή έχουν πολύ λίγες γνώσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες με το πιο ψηλό ποσοστό να παρατηρείται στην ενότητα που αφορά το νομοθετικό πλαίσιο των αλλοδαπών στην Ελλάδα. Αντίστοιχα παρατηρώντας τα μικρά ποσοστά στη στήλη των πολύ και πάρα πολύ καλών γνώσεων διαπιστώνουμε ότι αν και δεν έχουν επιμορφωθεί το 10% των εκπαιδευτικών του δείγματος γνωρίζει πολύ καλά θέματα που αφορούν τα μεταναστευτικά ρεύματα, θέματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας και το 8% έχει καλές γνώσεις για τη δίγλωσση εκπαίδευση και για τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των παλιννοστούντων. Όσον αφορά όμως τους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ενώ παρατηρούμε πολύ υψηλά ποσοστά στη διαβάθμιση πολύ και πάρα πολύ καλών γνώσεων σε θεματικές ενότητες κυρίως θεωρητικές στις ενότητες που αφορούν τη διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών μαθητών τα ποσοστά είναι πολύ πιο χαμηλά (15,4% και 38,5% αντίστοιχα). Προφανώς τα σεμινάρια που παρακολούθησαν δεν προσέφεραν γνώσεις επαρκείς για τα θέματα αυτά και να κάλυψαν κυρίως θεωρητικές πτυχές του θέματος. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας σχετικά με τη διαπολιτισμική επάρκεια των εκπαιδευτικών ταιριάζουν με τα αντίστοιχα ευρήματα σχετικής έρευνας που εκπονήθηκε στο ν. Αχαϊας (Γεωργογιάννης, 2009) σύμφωνα με τα οποία τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που έχουν πάρα πολύ καλές γνώσεις για τις αντίστοιχες θεματικές ενότητες είναι μηδενικά και η συντριπτική πλειοψηφία του αντίστοιχου δείγματος δηλώνει ότι έχει λίγο καλές ή καθόλου καλές γνώσεις όπως και οι εκπαιδευτικοί του ν. Τρικάλων. Μια μικρή διαφορά ανάμεσα στις δύο έρευνες εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί του ν. Αχαϊας έχουν σε μεγαλύτερο ποσοστά λίγο καλές γνώσεις σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς του ν. Τρικάλων που τα μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στη διαβάθμιση καθόλου καλές γνώσεις. Ο νομός Αχαϊας έχει, λόγω γεωγραφικής θέσης, πολύ μεγαλύτερο αριθμό αλλοδαπών και θα περίμενε κανείς οι εκπαιδευτικοί να είναι περισσότερο επαρκείς στα αντίστοιχα θέματα (Γεωργογιάννης, 2009). Ωστόσο και στους δύο νομούς αυτό που Σελίδα 27

30 παρατηρείται είναι ότι οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πολύ υψηλή άγνοια για θέματα που αφορούν μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών του δείγματος για την διαπολιτισμική τους επάρκεια σε σχέση με την ειδικότητα τους, προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τα ευρήματα της έρευνας. Μελετώντας τα γραφήματα που παρουσιάζονται παρακάτω παρατηρούμε ότι οι λίγο ή καθόλου καλές γνώσεις για όλες τις θεματικές ενότητες αφορούν όλες τις ειδικότητες με τους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής (ΠΕ11), των Γερμανικών (ΠΕ07) και λιγότερο τους μαθηματικούς (ΠΕ03), Φυσικούς (ΠΕ04) και Θεολόγους (ΠΕ01) να συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά και να απουσιάζουν σχεδόν από τις διαβαθμίσεις των πολύ καλών και πάρα πολύ καλών γνώσεων. Αντίθετα η εικόνα που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί των γλωσσικών μαθημάτων, φιλόλογοι (ΠΕ02), Αγγλικής (ΠΕ06), Οικονομολόγοι (ΠΕ09) αλλά και οι καθηγητές της Πληροφορικής (ΠΕ19) και της τεχνολογίας (ΠΕ17) να παρουσιάζουν μια αντίθετη εικόνα. Εμφανίζονται με μεγαλύτερα ποσοστά στις κατηγορίες λίγο και πολύ καλές και ορισμένοι, (κυρίως των Αγγλικών ) και στην διαβάθμιση πάρα πολύ καλές γνώσεις. Το συγκεκριμένο εύρημα προφανώς μπορεί να εξηγηθεί αν εξετάσει κανείς το αντικείμενο της κάθε ειδικότητας, αφού οι ειδικότητες των γλωσσικών μαθημάτων ή τουλάχιστον των μαθημάτων που απαιτούν ιδιαίτερα γλωσσική επικοινωνία αναγκάζουν τους εκπαιδευτικούς να αναζητήσουν γνώσεις και τρόπους για να αντιμετωπίσουν τις γλωσσικές δυσκολίες των μαθητών τους. Οι γνώσεις όμως των θεματικών ενοτήτων που εξετάσαμε αφορούν γενικότερα χαρακτηριστικά του πολιτισμικού υπόβαθρου των αλλοδαπών μαθητών και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων να γνωρίζουν για να έχουν καλύτερη συνεργασία με τους μαθητές τους. Είναι ευνόητο από τη μια οι φιλόλογοι της ελληνικής αλλά και της αγγλικής γλώσσας να παρουσιάζουν μεγαλύτερα ποσοστά από τις άλλες ειδικότητες στις θεματικές που αφορούν στη διδακτική της γλώσσας αλλά από την άλλη είναι ανησυχητική η παντελής έλλειψη γνώσεων πολλών ειδικοτήτων (ΠΕ11, ΠΕ07, ΠΕ03, ΠΕ04) για θέματα που αφορούν το ιστορικό, κοινωνικό και νομοθετικό πλαίσιο της ζωής μιας μερίδας μαθητών με την οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή. Σελίδα 28

31 Γράφημα 13: Θεματικές ενότητες διαπολιτισμικής επάρκειας ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών Σελίδα 29

32 Σελίδα 30

33 Σελίδα 31

34 Σελίδα 32

35 Σελίδα 33

36 Σελίδα 34

37 Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με την Διαπολιτισμική Ετοιμότητα εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων Προκειμένου να διερευνήσουμε την διαπολιτισμική ετοιμότητα των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων στο επόμενο τμήμα του ερωτηματολογίου ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να αξιολογήσουν τις ικανότητες τους σε δεδομένες εκπαιδευτικές διαδικασίες που σχετίζονται με αλλοδαπούς και παλιννοστούντες μαθητές. Η εκτίμηση των ικανοτήτων τους πάνω σε συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες θα μας επιτρέψει να διαπιστώσουμε το βαθμό διαπολιτισμικής ετοιμότητας που θεωρούν ότι έχουν οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται τα ποσοστά των απαντήσεων για κάθε διαδικασία. Πίνακας 5 : Διαπολιτισμική Ετοιμότητα των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων σε % Διαβαθμίσεις Δεν μπορώ Μπορώ να Μπορώ να Είμαι Σύν. να το κάνω το κάνω αν το κάνω αν σίγουρος πολύ καλά είμαι προετοιμα- ότι μπορώ υποχρεω- στώ να το κάνω Εκπαιδευτικές μένος καλά. διαδικασίες Προσαρμογή διδακτικών μεθόδων σε διαπολιτισμικές ανάγκες 8,0% 54,5% 31,7% 5,7% 100% Αξιοποίηση διδακτικού υλικού για πολυπολιτισμικές τάξεις 4,5% 52,3% 36,4% 6,8% 100% Παραγωγή διδακτικού υλικού για πολυπολιτισμικές τάξεις 44,3% 29,5% 21,6% 4,5% 100% Σελίδα 35

38 Διαβαθμίσεις Δεν μπορώ Μπορώ να Μπορώ να Είμαι Σύν. να το κάνω το κάνω αν το κάνω αν σίγουρος πολύ καλά είμαι προετοιμα- ότι μπορώ υποχρεω- στώ να το κάνω Εκπαιδευτικές μένος καλά. διαδικασίες Υποστήριξη δυσκολιών λόγω διαφορετικού γλωσσικού υπόβαθρου 19,3% 46,6% 26,1% 8,0% 100% Δραστηριότητες που τονώνουν τη αυτοεκτίμηση αλλοδαπών. μαθητών 9,1% 43,2% 34,1% 13,6% 100% Διαχείριση τάξης με αλλοδαπούς μαθητές 4,5% 52,3% 34,1% 9,1% 100% Δραστηριότητες που προάγουν την πρόληψη φυλετικών διακρίσεων 4,0% 39,8% 48,7% 8,6% 100% Όπως προκύπτει από τα παραπάνω δεδομένα οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν ότι σε γενικές γραμμές μπορούν να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες αφού τα ποσοστά που εμφανίζονται στη διαβάθμιση δεν μπορώ να το κάνω καλά είναι πολύ μικρά. Από την άλλη το ίδιο περίπου μικρά είναι τα ποσοστά και στην τελευταία διαβάθμιση είμαι σίγουρος ότι μπορώ να το κάνω καλά, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και εκπαίδευσης προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις ανάγκες μιας πολυπολιτισμικής τάξης. Αυτό που είναι επίσης σαφές από τον πίνακα είναι ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι Σελίδα 36

39 μπορούν να ανταπεξέλθουν σ αυτές τις διαδικασίες στην περίπτωση πού είναι υποχρεωμένοι ( από 30% έως 52%) και έχουν χρόνο να προετοιμαστούν ( από 21% έως 48%). Συγκεκριμένα σε ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 90% οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι μπορούν να προσαρμόσουν διδακτικές τεχνικές και να αξιοποιήσουν διδακτικό υλικό σε διαπολιτισμικές ανάγκες αν είναι υποχρεωμένοι ή αν έχουν χρόνο. Είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση φαίνεται ότι έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητες τους προκειμένου υιοθετήσουν τις κατάλληλες διδακτικές τεχνικές και να χρησιμοποιήσουν ειδικό διδακτικό υλικό που προφανώς θα γνωρίζουν και που θα το εντοπίσουν. Υψηλός είναι και ο βαθμός εμπιστοσύνης στις ικανότητες τους όσον αφορά τη διαχείριση της τάξης με αλλοδαπούς μαθητές και τη υλοποίηση δραστηριοτήτων που προάγουν την πρόληψη των φυλετικών διακρίσεων και την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι αυτό που φαίνεται ότι δυσκολεύει περισσότερο τους εκπαιδευτικούς σε μια πολυπολιτισμική τάξη είναι η παραγωγή διδακτικού υλικού για τις συγκεκριμένες συνθήκες, ενώ αυτό για το οποίο αισθάνονται ότι τα καταφέρνουν σχετικά καλύτερα είναι η αξιοποίηση κατάλληλων διδακτικών τεχνικών και η προσαρμογή ειδικού διδακτικού υλικού. Τέλος, παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικά με την εκτίμηση τους για τις γνώσεις τους πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, υστερούν σημαντικά, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι όταν είναι υποχρεωμένοι και όταν έχουν χρόνο μπορούν να ανταποκριθούν και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα βοηθήσουν τους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Συμπεραίνει κανείς ότι αν οι ικανότητες αυτές πλαισιωθούν με το κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο η βελτίωση αυτών των ικανοτήτων θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στο γράφημα 14 αποτυπώνεται η παραπάνω εικόνα που περιγράψαμε. Σελίδα 37

40 Γράφημα 14: Διαπολιτισμική ετοιμότητα εκπαιδευτικών Ν. Τρικάλων σε % Σελίδα 38

41 Στη συνέχεια προσπαθήσαμε να διερευνήσουμε τις διαφοροποιήσεις στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αίσθηση της διαπολιτισμικής ετοιμότητας που έχουν ανά ειδικότητα. Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων δυσκολεύονται περισσότερο να ανταποκριθούν σε θέματα κυρίως παραγωγής διδακτικού υλικού και λιγότερο σε θέματα που έχουν να κάνουν με την προσαρμογή διδακτικών μεθόδων και την αξιοποίηση διδακτικού υλικού για διαπολιτισμικές ανάγκες αλλά και με θέματα που αφορούν σε δραστηριότητες που προάγουν την πρόληψη φυλετικών διακρίσεων και ενισχύουν την αυτοεκτίμηση των αλλοδαπών μαθητών. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη αξιοποίηση διδακτικού υλικού κα την προσαρμογή διδακτικών μεθόδων σε διαπολιτισμικές ανάγκες η εικόνα που σχηματίζεται είναι περίπου η ίδια, οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν σε υψηλότερο ποσοστό ότι μπορούν να ανταποκριθούν όταν είναι υποχρεωμένοι είναι οι καθηγητές φυσικής αγωγής, αγγλικής φιλολογίας, φυσικοί, φιλόλογοι και θεολόγοι ενώ οι μόνοι που δηλώνουν ότι είναι σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν (40% και 50% περίπου αντίστοιχα) είναι οι οικονομολόγοι. (Γράφημα 15&16) Σελίδα 39

42 Γράφημα 15 : Αξιοποίηση διδακτικού υλικού σε διαπολιτισμικές ανάγκες ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών Σελίδα 40

43 Γράφημα 16 : Προσαρμογή διδακτικών μεθόδων σε διαπολιτισμικές ανάγκες ανά ειδικότητα εκπαιδευτικών Σελίδα 41

44 Σχετικά με την παραγωγή κατάλληλου διδακτικού υλικού φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πιο δύσκολη για τους θεολόγους, τους φυσικούς, τους εκπαιδευτικούς αγγλικών και γερμανικών ενώ οι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι μαθηματικοί σε υψηλότερο ποσοστό και οι καθηγητές πληροφορικής, γερμανικής γλώσσας και οι φιλόλογοι λίγο λιγότερο θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν αν είναι υποχρεωμένοι. Επίσης παρατηρούμε ότι η μόνη και πάλι ειδικότητα που δηλώνει σε σημαντικό ποσοστό ότι είναι σίγουρη ότι θα τα καταφέρει είναι οι οικονομολόγοι.. (Γράφημα 17) Γράφημα 17:Παραγωγή διδακτικού υλικού ανά ειδικότητα Σελίδα 42

45 Σχετικά με τις ικανότητες των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν και να βοηθήσουν τους αλλοδαπούς μαθητές στην τόνωση της αυτοεκτίμησης φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που νιώθουν σε μεγαλύτερο ποσοστό ότι μπορούν να το κάνουν είναι οι καθηγητές φυσικής αγωγής, γερμανικής και αγγλικής γλώσσας οι φυσικοί και οι μαθηματικοί και λιγότερο οι φιλόλογοι και οι θεολόγοι. Οι οικονομολόγοι και οι τεχνολόγοι μηχανικοί είναι οι μόνοι που δηλώνουν σίγουροι. (Γράφημα 18). Ωστόσο επειδή ο αριθμός των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα δεν είναι ομοιόμορφος καλό θα ήταν να μην προβούμε σε συμπεράσματα για τη διαφοροποίηση ανά ειδικότητα. Γράφημα 18: Δραστηριότητες που τονώνουν την αυτοεκτίμηση των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Σελίδα 43

46 Τέλος, παρατηρώντας το γράφημα 19 διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι μπορούν να υλοποιήσουν δράσεις προαγωγής της πρόληψης των φυλετικών διακρίσεων όταν είναι υποχρεωμένοι ή έχουν χρόνο να προετοιμαστούν είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό οι φυσικοί, οι θεολόγοι, οι τεχνολόγοι-μηχανικοί, οι οικονομολόγοι και οι καθηγητές φυσικής αγωγής και λιγότερο οι φιλόλογοι και οι μαθηματικοί. (Γράφημα 19). Γράφημα 19: Δραστηριότητες που προάγουν την πρόληψη των φυλετικών διακρίσεων. Σελίδα 44

47 Ερευνητικά δεδομένα σχετικά με Επιμορφωτικές ανάγκες για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης ν. Τρικάλων Για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων στο τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου συμπεριλάβαμε μια σειρά ερωτήματα που αφορούν θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το γνωστικό υπόβαθρο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αναφέρονται σε ερωτηματολόγιο διερεύνησης επιμορφωτικών αναγκών στο πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης του προγράμματος Διάπολις. Ζητήσαμε από τους ερωτώμενους να απαντήσουν σε ποιο βαθμό θεωρούν σημαντικό να επιμορφωθούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες. Τα αποτελέσματα των απαντήσεων τους φαίνονται στον πίνακα 6. Πίνακας 6: Επιμορφωτικές ανάγκες σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων Διαβαθμίσεις Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ Σύν. Θεματικές ενότητες Γενικές αρχές & Εφαρμογές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 11,4% 38,6% 18,2% 31,8% 100% Διαπολιτισμική διάσταση στα προγράμματα διδασκαλίας 3,4% 37,5% 22,7% 36,4% 100% Σελίδα 45

48 Διαβαθμίσεις Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ Σύν. Θεματικές ενότητες Νομοθετικό πλαίσιο και θεσμικές ρυθμίσεις για την εκπαίδευση των αλλοδαπών μαθητών Μέθοδοι διδασκαλίας (εξατομικευμένη, ομαδική, project) Χρήση σχολικών εγχειριδίων και διδακτικού υλικού Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης μαθητών Σχολική ζωή και πολιτιστικές δραστηριότητες ως μέσο διαπολιτισμικής αγωγής Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχολεία με πολυπολιτισμική σύνθεση 19,3% 34,1% 17,0% 29,5% 100% 2,3% 34,1%, 21,6% 42,0% 100% 2,3% 15,9% 39,8% 42,0% 100% - 6,8% 43,2% 50,0% 100% - 3,4% 37,5% 59,1% - 3,4% 29,5%, 67,0% Σελίδα 46

49 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όπως παρουσιάζονται στον παραπάνω πίνακα οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την επιμόρφωση σε όλες τις σχετικές θεματικές ενότητες αφού στη διαβάθμιση πάρα πολύ εμφανίζονται τα υψηλότερα ποσοστά. Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους αναγνωρίζουν την σημαντικότητα της επιμόρφωσης και μάλιστα επιζητούν επιμόρφωση όχι τόσο θεωρητικών γνώσεων και αντικειμένων στα οποία οι τιμές των ποσοστών είναι κατανεμημένοι σχεδόν ομοιόμορφα στις τέσσερεις διαβαθμίσεις, αλλά εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στην επιμόρφωση στις θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τις μεθόδους διδασκαλίας ( 63% πολύ και πάρα πολύ σημαντικό), τη χρήση αντίστοιχων εγχειριδίων (81% πολύ και πάρα πολύ σημαντικό), την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και κοινωνική ένταξης των μαθητών (93% πολύ και πάρα πολύ σημαντικό), την αξιοποίηση των σχολικών δραστηριοτήτων ως μέσο διαπολιτισμικής αγωγής (96% πολύ και πάρα πολύ σημαντικό) με υψηλότερα ποσοστά να σημειώνονται στις διαβάθμιση πολύ πάρα πολύ σημαντικό (96%) για την επιμόρφωση στο ρόλο του εκπαιδευτικού γενικά σε σχολεία με πολυπολιτισμική σύνθεση. Η παραπάνω εικόνα είναι ακόμα πιο σαφής στο γράφημα 20 Σελίδα 47

50 Γράφημα 20: Επιμορφωτικές ανάγκες σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών του ν. Τρικάλων Σελίδα 48

51 Προσπαθώντας να δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του δείγματος εστιάσαμε στις θεματικές ενότητες στις οποίες θεωρούν πάρα πολύ σημαντική την επιμόρφωση τους και εμβαθύναμε στις παραμέτρους των δεδομένων μας. Συγκεκριμένα διερευνήσαμε τα ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες ενότητες και κυρίως στις διαβαθμίσεις πολύ και πάρα πολύ σημαντικό σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και το χρόνο διδακτικής εμπειρίας σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές. Στο πίνακα 7 παρατηρούμε τα δεδομένα σε σχέση με το φύλο. Πίνακας 7: Θεματικές ενότητες επιμόρφωσης σε σχέση με το φύλο Θεματικές Διαβαθμίσεις Πολύ και πάρα πολύ σημαντικό ενότητες Άνδρες Γυναίκες Μέθοδοι διδασκαλίας (εξατομικευμένη, ομαδική, project) 54,0% 70,6% Χρήση σχολικών εγχειριδίων και διδακτικού υλικού Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης μαθητών Σχολική ζωή και πολιτιστικές δραστηριότητες ως μέσο διαπολιτισμικής αγωγής Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχολεία με πολυπολιτισμική σύνθεση 62,9% 98,2% 86,4% 98,0% 97,3% 96,1% 94,6% 98,0% Στον πίνακα 7 παρατηρούμε ότι στις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες τα ποσοστά είναι μεγαλύτερα για τις γυναίκες με εξαίρεση την ενότητα της διαπολιτισμικής αγωγής, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους άνδρες χαρακτηρίζουν πολύ και πάρα πολύ σημαντική την επιμόρφωση σ αυτές τις ενότητες. Η Σελίδα 49

52 μεγαλύτερη δε διαφορά παρατηρείτε στις ενότητες που αφορούν τις μεθόδους διδασκαλίας και τη χρήση σχολικών εγχειριδίων και διδακτικού υλικού. Στον πίνακα 8 παρατηρούμε τις σχετικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με την ηλικία Πίνακας 8: Θεματικές ενότητες επιμόρφωσης σε σχέση με την ηλικία. Διαβαθμίσεις Πολύ και πάρα πολύ σημαντικό Θεματικές ενότητες Έως 45 ετών Από 45 ετών και άνω Μέθοδοι διδασκαλίας (εξατομικευμένη, ομαδική, project) 63,7% 62,3% Χρήση σχολικών εγχειριδίων και διδακτικού υλικού 94,4% 68,9% Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης μαθητών 98,1% 89,5% Σχολική ζωή και πολιτιστικές δραστηριότητες ως μέσο διαπολιτισμικής αγωγής 98,1% 97,4% Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχολεία με πολυπολιτισμική σύνθεση 99,9% 94,0% Σύμφωνα με τον πίνακα 8 οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν φαίνεται να διαφοροποιούνται στις απαντήσεις τους στις σχετικές ενότητες ανάλογα με την ηλικία. Τόσο οι νεώτεροι όσο και οι μεγαλύτεροι θεωρούν πολύ και πάρα πολύ σημαντική την επιμόρφωση τους στις σχετικές ενότητες. Εξαίρεση αποτελεί η διαφορά στην ενότητα των σχολικών εγχειριδίων στην οποία παρατηρούμε υψηλοτέρα ποσοστά στους εκπαιδευτικούς νεώτερης ηλικίας. Σελίδα 50

53 Στον πίνακα 9 παρατηρούμε τις σχετικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το διάστημα διδακτικής εμπειρίας σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές. Πίνακας 9: Θεματικές ενότητες επιμόρφωσης σε σχέση με το διάστημα διδακτικής εμπειρίας σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές. Διαβαθμίσεις Πολύ και πάρα πολύ σημαντικό Θεματικές ενότητες Μικρό διάστημα Μεγάλο διάστημα Μέθοδοι διδασκαλίας (εξατομικευμένη, ομαδική, project) 71,4% 52,8% Χρήση σχολικών εγχειριδίων και διδακτικού υλικού 91,4% 69,2% Προβλήματα συμπεριφοράς και κοινωνικής ένταξης μαθητών 97,2% 89,8% Σχολική ζωή και πολιτιστικές δραστηριότητες ως μέσο διαπολιτισμικής αγωγής 77,2% 97,4% Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχολεία με πολυπολιτισμική σύνθεση 100,0% 94,8% Σύμφωνα με το πίνακα 9 οι εκπαιδευτικοί που δηλώνουν μικρή διδακτική εμπειρία σε τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές αξιολογούν σε μεγαλύτερο ποσοστό την επιμόρφωση σ αυτές τις ενότητες πολύ και πάρα πολύ σημαντική. Εξαίρεση αποτελεί η ενότητα που αφορά τη διαπολιτισμική αγωγή. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι η διαφορά είναι μεγαλύτερη στις ενότητες που αφορούν τη διδασκαλία και μικρότερη στις ενότητες που αφορούν σε γενικότερα θέματα ένταξης ή στο ρόλο του εκπαιδευτικού. Σελίδα 51

54 Συμπεράσματα Προτάσεις Συνοψίζοντας, οι εκπαιδευτικοί του ν. Τρικάλων που συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό ότι δεν είναι διαπολιτισμικά επαρκείς, αφού δηλώνουν ότι σε μια σειρά θεματικές ενότητες που αφορούν στη διαπολιτισμική αγωγή δεν έχουν καθόλου γνώσεις ή σε ορισμένες έχουν πολύ λίγες γνώσεις. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι μεγαλύτερη είναι η έλλειψη γνώσεων στις ενότητες που αφορούν θέματα διδακτικής της ελληνικής γλώσσας και λιγότερη σε θέματα πιο θεωρητικά. Ωστόσο οι ειδικότητες των γλωσσικών θεωρητικών μαθημάτων θεωρούν ότι είναι περισσότερο επαρκείς από τους υπόλοιπους στις αντίστοιχες ενότητες. Επίσης μια διαφοροποίηση παρατηρείται στους εκπαιδευτικούς που έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι οποίοι αισθάνονται ότι έχουν καλύτερες γνώσεις σε όλες τις θεματικές από αυτούς που δεν έχουν παρακολουθήσει, όμως παράλληλα αισθάνονται πολύ λίγο επαρκείς στις ενότητες που αφορούν τη διδακτική της ελληνικής γλώσσας και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά των αλλοδαπών μαθητών. Δεδομένου επομένως του χαμηλού ποσοστού διαπολιτισμικής επάρκειας που παρατηρείται στους εκπαιδευτικούς του νομού Τρικάλων και λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δηλώσει σε μεγάλο ποσοστό ότι η επιμόρφωση μπορεί να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν δυσκολίες που εμφανίζονται στις σχολικές τάξεις με αλλοδαπούς μαθητές, θεωρούμε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ζητήματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι απολύτως απαραίτητη. Θα μπορούσε βέβαια η επιμόρφωση να στοχεύει σε θέματα που αφορούν την καθημερινή πρακτική των εκπαιδευτικών και τις συγκεκριμένες μεθόδους που θα βοηθούσαν τη βελτίωση της επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους αλλοδαπούς ή παλιννοστούντες μαθητές. Για να έχει ουσιαστικά αποτελέσματα η επιμόρφωση και να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται διαπολιτισμικά επαρκείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι συστηματική και εξειδικευμένη στις ανάγκες των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών, να συνδυάζεται με το γνωστικό αντικείμενο και λαμβάνει υπόψη πρότερες εμπειρίες των εκπαιδευτικών. Σελίδα 52

55 Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικά με την εκτίμηση τους για τις γνώσεις τους πάνω σε ζητήματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, υστερούν σημαντικά, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι όταν είναι υποχρεωμένοι και όταν έχουν χρόνο μπορούν να ανταποκριθούν και να εφαρμόσουν εκπαιδευτικές διαδικασίες που θα βοηθήσουν τους μαθητές από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Διαπιστώνει κανείς ότι εκτός από την παραγωγή ειδικού διδακτικού υλικού για διαπολιτισμικές ανάγκες σε όλες τις άλλες ενότητες αισθάνονται ότι μπορούν να ανταποκριθούν αν είναι υποχρεωμένοι. Είναι σημαντικό το εύρημα ότι μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους έχουν σχεδόν οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων σχετικά με τις δραστηριότητες που αφορούν την προαγωγή της πρόληψης των φυλετικών διακρίσεων. Το παραπάνω μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί του νομού παρόλες τις θεωρητικές ελλείψεις έχουν την προθυμία να βρουν τρόπους να ανταποκριθούν άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο στις διαπολιτισμικές ανάγκες. Η διαπολιτισμική ετοιμότητα που αισθάνονται ότι έχουν προφανώς είναι αποτέλεσμα της εμπειρίας τους και της καθημερινής τους τριβής με τάξης με πολυπολιτισμική σύνθεση και πολύ πιθανό να στηρίζεται κυρίως σε προσωπικά κίνητρα και όχι σε θεωρητικές γνώσεις. Για να μπορεί όμως το εκπαιδευτικό σύστημα να προσφέρει ουσιαστική διαπολιτισμική εκπαίδευση πρέπει να στηρίζεται σε εκπαιδευτικούς όχι μόνο έμπειρους και πρόθυμους αλλά και καλά καταρτισμένους. Αυτή η καλύτερη κατάρτιση πιθανώς να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς του νομού μας να μην αισθάνονται ανήμποροι να δημιουργήσουν και μόνοι τους κατάλληλες και ευνοϊκές διδακτικές συνθήκες για τους μαθητές που το έχουν ανάγκη. Εξάλλου οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αποζητούν τη στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος και του σχολικού πλαισίου ιδιαίτερα για να ανταποκριθούν στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με μαθητές από διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η επιμόρφωση που επιθυμούν θεωρούν ότι είναι σημαντικό να στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμόσουν στην τάξη τις νέες γνώσεις έτσι ώστε να αυξήσουν την διαπολιτισμική τους ετοιμότητα. Σελίδα 53

56 Βιβλιογραφία Γεωργογιάννης, Π. (2009), Εκπαιδευτική, διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης. Βηματισμοί για μια αλλαγή στην εκπαίδευση. Πάτρα: Εκδόσεις του ιδίου Δαμανάκης, Μ. (επιμ.) (2000), Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα. Διαπολιτισμική προσέγγιση, Αθήνα: Gutenberg. Κεσίδου, Α. (2004), «Διαπολιτισμική εκπαίδευση: στόχοι και πρακτικές». Στο:Εταιρεία Επιστημών Αγωγής Δράμας (επιμ.) ΠρογράμματαΔιδασκαλίαςστηνΕκπαίδευσητωνΒαλκανικώνΧωρών, Πρακτικά Κεσίδου, Α. (2008), «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Μια εισαγωγή». Στο «Οδηγός Επιμόρφωσης Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή». ΥΠΕΠΘ, Γ Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης ΕΠΕΑΕΚ Μέτρο 1.1.: Βελτίωση των συνθηκώνένταξης στο εκπαιδευτικό σύστημα ατόμωνειδικών κατηγοριών. Τίτλος πράξης:ένταξη παιδιών παλιννοστούντων & αλλοδαπών στοσχολείο για τη ΔευτεροβάθμιαΕκπαίδευση(Γυμνάσιο).ΑΠΘ. Κοκκινάκη Φ. (2006). Κοινωνική ψυχολογία: Εισαγωγή στη μελέτη της κοινωνικής συμπεριφοράς. Αθήνα: Δαρδανος Κουτίβα, Α. (2009) Η συμβολή των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης στη διαπολιτισμική ετοιμότητα και επάρκεια των μελλοντικών δασκάλων Μελέτη περίπτωσης του ΠΤΔΕ Πάτρας. Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: Η Ελληνική ως δεύτερη η ξένη γλώσσα Μάγος, Κ. (2005) Προσεγγίζοντας τον Άλλον: Εκπαίδευση Ενηλίκων και Διαπολιτισμική Ικανότητα. Στο CD-ROM με τα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων: «Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κοινωνικές Δεξιότητες», Επιστημονική Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (ΠΕΦ) (1998), Σχολείο και ετερότητα. Ο ρόλος του φιλολόγου στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, Σεμινάριο 24. Αθήνα. Σελίδα 54

57 Παράρτημα Ερωτηματολόγιο Αγαπητοί συνάδελφοι / Αγαπητές συναδέλφισσες, Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος Comenius Regio Schools without Borders Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δ/θμιας Εκπ/σης σχετικά με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στη διερεύνηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στην σχολική τάξη με πολυπολιτισμική σύνθεση μαθητικού δυναμικού, του βαθμού επάρκειας και ετοιμότητας που θεωρούν ότι έχουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν αντίστοιχες δυσκολίες. Επίσης διερευνά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Προκειμένου να προσεγγίσουμε ολοκληρωμένα το θέμα θα παρακαλούσαμε να απαντήσετε στο παρόν ερωτηματολόγιο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μην παραλείψετε να απαντήσετε σε κάποια από τις ερωτήσεις, έχοντας υπόψη ότι δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Επισημαίνεται ότι οι απαντήσεις σας είναι εμπιστευτικές, καθώς το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα δεδομένα συλλέγονται αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον πολύτιμο χρόνο που διαθέτετε για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου καθώς και για τη συνεργασία και τη συμβολή σας στην παρούσα έρευνα. Σελίδα 55

58 1. Ατομικά στοιχεία 1.1. Φύλο: Άνδρας Γυναίκα 1.2.Ηλικία: Κάτω των 35 ετών ετών ετών 55 ετών και άνω 1.3.Χρόνια υπηρεσίας στην εκπαίδευση: Ειδικότητα Σπουδές: δίπλωμα 1.πτυχίο Τ.Ε.Ι. 2.πτυχίο Α.Ε.Ι. 3.δύο πτυχία Α.Ε.Ι. 4.μεταπτυχιακό 5.διδακτορικό δίπλωμα 6.Άλλο 1.6.Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος/η Άγαμος/η Διαζευγμένος Χήρος/α Σελίδα 56

59 χωρίς παιδιά με παιδιά Τόπος κατοικίας: κάτοικοι) κάτοικοι) 1.Αγροτική περιοχή ( κάτοικοι) 2.Ημιαγροτική περιοχή ( Ημιαστική περιοχή ( Αστική περιοχή ( κάτοικοι) 5.Αστικό Κέντρο ( κάτοικοι και άνω) 1.8.Είδος σχολείου: Γυμνάσιο Γενικό Λύκειο Επαγγελματικό Λύκειο Άλλο τι: Μέγεθος σχολείου (συνολικός αριθμός μαθητών κατά προσέγγιση) Α. έως 100 μαθητές Β μαθητές Γ μαθητές Δ. 301 και άνω μαθητές Αριθμός μαθητών στο σχολείο σας που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (μετανάστες, παλιννοστούντες, ρομά) Έχετε διδάξει ποτέ σε φροντιστηριακά τμήματα ή τάξεις υποδοχής; Όχι Ναι Σελίδα 57

60 Αν ναι για πόσο χρονικό διάστημα; Μήνες. Έτη Έχετε διδάξει σε τάξεις με παιδιά από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (μετανάστες, παλιννοστούντες, ρομά) Πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα Μεγάλο διάστημα Μικρό διάστημα Καθόλου Έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες στην δουλειά σας που να σχετίζονται με την πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου σας; Ναι Όχι Αν ναι τι είδους δυσκολίες, περιγράψτε Με ποιους τρόπους τις αντιμετωπίσατε; Τι νομίζετε ότι χρειάζεται ένας εκπαιδευτικός για να αντιμετωπίσει αυτές τις δυσκολίες Αριθμήστε τα παρακάτω ξεκινώντας από το πιο σημαντικό: Επιμόρφωση Υποστήριξη από το σχολικό πλαίσιο Σελίδα 58

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο»

Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο σημερινό σχολείο» Ετήσιο Διαπανεπιστημιακό Διαδικτυακό Σεμινάριο στη Διοίκηση της εκπαίδευσης Θέμα ποσοτικής εργασίας 1: «Η Διαπολιτισμική Επάρκεια και Ετοιμότητα των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση Ενότητα 1: Η πολυπολιτισμικότητα στην κοινωνία και στο σχολείο Αναστασία Κεσίδου,

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων

Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων Αξιολόγηση του Προγράμματος Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων - Νεοεισερχομένων. Ταυτότητα της Έρευνας Το Πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Μεντόρων και Νεοεισερχομένων Εκπαιδευτικών προσφέρεται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου

Το νέο κοινωνιολογικό πλαίσιο του πολυπολιτισμικού σχολείου Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου ΗΜΕΡΙΔΑ Το νέο κοινωνιολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Διαπολιτισμική επάρκεια και ετοιμότητα των εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Α ΚΑΙ Β ΦΑΣΗΣ (ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΟΡΦΟΥΜΕΝΟΥΣ) Το παρόν ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Α και

Διαβάστε περισσότερα

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης

Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και ετοιμότητας από τους εκπαιδευτικούς Α /βάθμιας και Β /βάθμιας εκπαίδευσης Περιεχόμενα 1. Απόκτηση εκπαιδευτικής και διαπολιτισμικής επάρκειας και

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 281 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Αγαπητέ /ή κύριε /α, Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα γίνεται συζήτηση σχετικά με τη μεταναστευτική πολιτική που ασκήθηκε και ασκείται από την επίσημη πολιτεία καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών

Κουνέλη Βασιλική. 2009 Υποψήφια Διδάκτωρ στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών Κουνέλη Βασιλική ΣΠΟΥΔΕΣ 1997 Απολυτήριο 2 ου Ενιαίου Λυκείου Πατρών. Γενικός βαθμός 18 8/10. 2002 Απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών (Έτος εισαγωγής 1998 Έτος κτήσης πτυχίου 2002).

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία:

Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έρευνα - Επεξεργασία: Έρευνα - Επεξεργασία: Κλαδικό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ - ΟΙΕΛΕ (2004) Έργο : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Πηγή : Διεύθυνση Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτισμική Ετερότητα, Ιδιότητα του Πολίτη και Δημοκρατία: Εμπειρίες, Πρακτικές και Προοπτικές. Αθήνα, 7 8 Μαΐου 2010 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες : Παρθένης Χρήστος Τηλ. : 210-7277516 Δ/νση : Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια 157 84, Αθήνα Fax : 210-7277440 Email : information@keda.gr ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση»

«Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική προέλευση» Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο «Ενισχύοντας την κοινωνική ένταξη των μαθητών με διαφορετική πολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 2o, 175-190, 2014 Ερευνητικά δεδομένα για την κατάρτιση και τις αντιλήψεις φιλολόγων σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Ευγενία Δανιηλίδου¹,

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης E-Learning Διαπολιτισμική Εκπαίδευση E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, Αθήνα 10681 τηλ: 210-3327768 - Fax: 210-3327714 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΟΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ-ΜΕΛΕΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής. Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος Περιφερειακή Διεύθυνσης Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής Τμήμα Επιστημονικής Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εκτίμηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΕΑΕΠ Αττικής για την πορεία του ΕΑΕΠ το σχολικό έτος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη θεματική:

Εισαγωγή στη θεματική: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Έργο «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας Υποδράση: Ενδοσχολική Επιμόρφωση, Επιστ.υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 650 ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΠΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001-2002 Γεωργιάδου Αναστασία Δρ., Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο anavasi@otenet.gr, Κασκαντάμη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Διεύθυνση Δ.Ε. Ζακύνθου ΟΔΗΓΟΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (Αριθμός Μαθητών, Οργάνωση, Δικαίωμα Αλλαγής, κ.α.) Τμήματα Γενικής Παιδείας ΓΥΜΝΑΣΙΑ & ΛΥΚΕΙΑ 129818/Γ2/16-09-2013 (ΦΕΚ 2451/τ.Β/01-10-2013)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Αναμόρφωση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ» (ΕΠΕΑΕΚ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ) και με την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟ ΠΤΔΕ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ . Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο- για τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Στρατηγικές για την ενίσχυση των μαθητών 2 & 3 Οκτωβρίου 2008 2ο Γυμνάσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού

Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού Ενδιάμεση Έκθεση: Ποσοτικά Ευρήματα Έρευνας απόψεων Σχολικών Συμβούλων για τα Γνωστικά Αντικείμενα του Δημοτικού ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό τη συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παιδαγωγική επάρκεια πτυχιούχων του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Τι ισχύει για τους εισακτέους μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 Σύμφωνα με το Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά.

Ακολουθεί η περιγραφή του δείγµατος και κατόπιν αναλύονται τα αποτελέσµατα για κάθε κατηγορία ανηλίκων και ενηλίκων χωριστά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Γενικό Λύκειο Βαλτινού Τρικάλων ως εµπλεκόµενο σχολείο στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα Comenius Regio, που υλοποιείται µεταξύ φορέων και οργανισµών των Τρικάλων (Ελλάδα) και του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος

Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος Τα αποτελέσματα της έρευνας σε απόφοιτους του τμήματος I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δημοσίευσε το Μάιο του 2012 τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε μεταξύ των αποφοίτων του, που

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ ΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997,

3 Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 1982, 1983, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1995, 1997, Τοποθετήσεις Διευθυντών/ντριών Διευθύνσεων και Προϊσταμένων Γραφείων για τα έτη 98, 98, 986, 987, 988, 989, 99, 99, 99, 995, 997, 998, 999,,, και. Καναβέλη Ελιάνα Παλιεράκη Πόπη 8--6 . Εισαγωγή..... Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις»

Η αξιολόγηση στα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η περίπτωση του ΠΕΓΑ «Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις» Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Πιερίας ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία γέννησης: 31-1-1958 Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με τέσσερα (4) παιδιά Δ/νση κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ετήσιο Διαδικτυακό Διαπανεπιστημιακό Σεμινάριο 2011-2012 Στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης και τη Διαπολιτισμική Πραγματικότητα ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ονοματεπώνυμο: Μπούτσκου Λεμονιά ΠΕ03

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011)

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΑΠ (2010-2011) Το παρόν ερωτηματολόγιο απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς Αγγλικής που διδάσκουν στα 800 ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και

Διαβάστε περισσότερα

Ταυτότητα της έρευνας:

Ταυτότητα της έρευνας: ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ Η πορεία των Projects στα ΕΠΑΛ (Πρώτος απολογισμός) 17-18 Φεβρουαρίου 2012 Αθήνα, 3 ο & 1 ο Εσπ. ΕΠΑΛ Ταύρου «Παρουσίαση ευρημάτων από την επεξεργασία των στοιχείων που έστειλαν τα ΕΠΑΛ της Αττικής»

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών

Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Διερεύνηση της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων στα Εθνικά Θεματικά Δίκτυα Ερωτηματολόγιο Υπεύθυνων Συντονιστών Αγαπητοί συνάδελφοι των ΚΠΕ της χώρας, Στο πλαίσιο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας, στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Αποτελεί ένα από τα τέσσερα τμήματα της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής. Υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές τμήμα. Έχει παραδώσει στην κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ m128 ΣΟΦΗ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ Σ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης

Θέμα Διαλόγου. Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέμα Διαλόγου «ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΔΕ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ» Συντονιστές: Βαγγέλης Ανάγνου, Δανάη-Μερόπη Βαϊκούση & Δημήτρης Βεργίδης Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας

Διαβάστε περισσότερα

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..."

1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1ο Διεθνές Συνέδριο «...για να ξαναφανταστούμε το σχολείο..." Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 29-30 Ιουνίου 2013 29/6/2013 Δημητριάδου_Βράντση 1 Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση ως όχημα διαφοροποίησης της διδασκαλίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Βασίλης Καραγιάννης Η παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στα τμήματα Β2 και Γ2 του 41 ου Γυμνασίου Αθήνας και διήρκησε τρεις διδακτικές ώρες για κάθε τμήμα. Αρχικά οι μαθητές συνέλλεξαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί το προτεινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ο ρόλος των οπτικών αναπαραστάσεων (OA)

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ο ρόλος των οπτικών αναπαραστάσεων (OA) ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑΣ: Ο ρόλος των οπτικών αναπαραστάσεων (OA) ΕΙΣΑΓΩΓΗ Θεωρώντας ότι η διδακτική σας εμπειρία είναι πολύτιμη στην έρευνά μας θα σας παρακαλούσαμε

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής:

Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Συντονιστής καθηγητής: 1 Έρευνα για τις απόψεις των μαθητών σε σχέση με το μικρόκλιμα μιας περιοχής Ομάδα Μαθητών: Παναρέτου Κατερίνα, Παρεκκλησίτης Ορέστης, Ιωάννου Γιώργος Συντονιστής καθηγητής: Νικόλας Νικολάου Λύκειο Αγίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση.

1. Εισαγωγή. 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής. 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας. 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση. ΔΙATMHMATΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΠΠΔΕ) ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (Απόσπασμα από τα Πρακτικά της 325 ης /08-05-2014 Τακτικής Συνεδρίασης της Συγκλήτου

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία

Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Δημοτικό Σχολείο Σωτήρας Β Η δική μας πρόταση- εμπειρία Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΔΡΑΣΗΣ Σχολική χρονιά: 2015-2016 ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική/Σχολική Ψυχολογία Στόχοι του Προγράμματος Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης στη θεωρία και στην εφαρμογή των ψυχολογικών και κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Η θέση της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Επιμέλεια κειμένου: Δ.Σ. ΠΕΚαΠ κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης των μελών της Ένωσης από 20/07/2010. Τελική έκδοση κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015)

Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) Αξιολόγηση του Μουσικού Σχολείου (Οκτώβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Το Μουσικό Σχολείο (Μ.Σ.) λειτουργεί στην Κύπρο από το 2006. Η ίδρυσή του έγινε στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης, με

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required

Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required Ερωτηματολόγιο διευθυντών σχολικών μονάδων με Τάξεις Υποδοχής Ζ.Ε.Π. * Required ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)- Η Μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία-Άξονας

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Ερευνας στη ΜΕ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ, ΔΠΘ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΖΕΚΑΚΗ, ΑΠΘ Α ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 201 6-2017 2 ο παραδοτέο Περιεχόμενο 1. Εισαγωγή: το θέμα και η σημασία του, η σημασία διερεύνησης του

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΑ.Λ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κωνσταντίνος Καλτσάς ΔΡΑΜΑΣ Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ17.03 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης

Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού τίτλου εξειδίκευσης Εκπονώ διπλωματική ερευνητική εργασία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: αυτό είναι εκπαιδευτική έρευνα; κι αν ναι, τι έρευνα είναι; Αντώνης Λιοναράκης 7-8 Ιουνίου 2008 Τυπικές προϋποθέσεις απόκτησης μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

(Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας Αξιολόγηση των Προεπαγγελματικών Προγραμμάτων που Εφαρμόζονται στα Ειδικά Σχολεία και στις Ειδικές Μονάδες Μέσης και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Δεκέμβριος 2015) 1. Ταυτότητα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμα Σπουδαστριών: Μποτονάκη Ειρήνη (5422), Καραλή Μαρία (5601) Μάθημα: Β06Σ03 Στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Κοινωνική Συνοχή Ομιλία ΠΖ «Πας μη Έλλην βάρβαρος» Αυτή η αντίθεση παρόλο που προβάλει ως προαιώνια, εμφανίζεται κατά τον 5 ο αιώνα και παγιώνεται μόνο μετά τη νίκη των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

«Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση». ΔΟΜΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράµατα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια και Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση» http://diaviou.auth.gr/physics_and_chemistry_edu

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594

ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΜΑΘΗΜΑ:EDG 613 Διδάσκων Κουτούζης Μανώλης 2012-2013 ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ F 20122594 ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα

Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα Δομή Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα διαρθρώνεται σε τρεις διαδοχικές βαθμίδες: την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Εκπαίδευση στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους »

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Επιμορφωτών για διδασκαλία στην Α Φάση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών σχολικού έτους » EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 ο ΠΕΚ ΑΘΗΝΑΣ Φιλοθέη, 23-8-2011 Αριθ. Πρωτ. : 234 Ανδρέα Μεταξά 7 Τ.Κ. 15237 Φιλοθέη

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων»

Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας. «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας Κοδριγκτώνος 12, 210 8203573, 210 8203 803 http://este.dmst.aueb.gr/ «Ενισχύοντας τις επιχειρηματικές προθέσεις των νέων» ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η προώθηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΕΡΓΑΣΙΑ 2. Δ' Κύκλος Σεμιναρίων. Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΕΡΓΑΣΙΑ 2 ΘΕΜΑ Η Επιμορφωτική πολιτική σε επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας: Μύθος ή πραγματικότητα Δ' Κύκλος Σεμιναρίων Υπεύθυνος καθηγητής Γεώργιος. Παπακωνσταντίνου, Επικ. Καθηγητής, Διοίκησης και Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών

Οι περιοχές που διερευνήθηκαν συστηματικά από τα σχολεία ήσαν οι ακόλουθες: Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών και μεταξύ μαθητών Ανάπτυξη µεθόδων και εργαλείων έρευνας Από τα σχολεία που συµµετείχαν στην ΑΕΕ: Οργάνωσε οµάδες εργασίας το 66% Αξιοποίησε σχετική βιβλιογραφία το 66% Συγκέντρωσε δεδοµένα από: τα αρχεία του σχολείου το

Διαβάστε περισσότερα

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά.

Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. Γ. Οι μαθητές και τα Μαθηματικά. Είδαμε τη βαθμολογία των μαθητών στα Μαθηματικά της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Ας δούμε τώρα πώς οι ίδιοι οι μαθητές αντιμετωπίζουν τα Μαθηματικά. ΠΙΝΑΚΑΣ 55 Στάση

Διαβάστε περισσότερα

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών

Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Νεκταρία Βέµη, Χαράλαµπος Αλεξόπουλος Εξελίξεις στην εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων στο νοµό Αχαΐας: στάσεις των εκπαιδευτικών Τα τελευταία χρόνια καταβάλλεται σηµαντική προσπάθεια τόσο από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διπλωματική Εργασία ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΙΛΚΟΥ Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων

(δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων (δ) Ο Μαθητής γίνεται «γλωσσοµαθής». Αποκτά επάρκεια στη χρήση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον µιας ξένης γλώσσας και σε δεύτερη φάση δυο ξένων γλωσσών που τον εξοικειώνουν µε άλλες κουλτούρες, ευνοούν

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Επιστημών Υγείας

Σχολή Επιστημών Υγείας ς Σχολή Επιστημών Υγείας Ψυχολογία Σχολή Επιστημών της Υγείας www.nup.ac.cy ΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πτυχίο στην Ψυχολογία BSc in Psychology Περιγραφή Προγράμματος Το πτυχιακό Πρόγραμμα Ψυχολογίας εστιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας.

Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Αγαπητέ(ή) κύριε/κυρία: Σας αποστέλλω το παρακάτω κείμενο για την ενημέρωσή σας. Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 1 (ΕΔΘΕ) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ορφανουδάκης Θεοφάνης Επίκουρος Καθηγητής Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ψηφιακών Συστημάτων Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας Τσαμαδού 13-15, 262 22 ΠΑΤΡΑ URL: http://dsmc2.eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ

Ταχ. Δ/νση: Ερμού 15, 101 85 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο: 210 3233051 FAX: 210 3231763 an. 31 Πληροφορίες: Ν. Σταθόπουλος ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10-07 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αρ. πρωτ. 69598/Γ2 ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλογήρου Σταμάτης. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Καλογήρου Σταμάτης. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Καλογήρου Σταμάτης Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Ελ. Βενιζέλου 70, Καλλιθέα 17671, Email: {skalo@hua.gr, doukissas@yahoo.com} Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΦΕΚ 2499 Β / 19-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα. Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης

Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα. Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης Η εφαρμογή της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην Ελλάδα Ασπασία Χατζηδάκη Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης aspahatz@edc.uoc.gr Η προσέγγιση της Δ.Π. σύμφωνα με τον Νόμο 2413/96 (1/3) «Σκοπός της διαπολιτισμικής

Διαβάστε περισσότερα

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ

η «κ «ο κ ι ο ν ι ων ω ικ ι ή κ εμ π στ οσύ νη»» α ν α άμ ά εσα εσα σε εκπ εκ α π ι α δ ι ευ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΛΙΒΕΡΗ ΚΑΝΤΕΡΕ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ Π.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ anasliveri@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ ΟΥΣΑ: ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ:. Σας παρακαλούμε, απαντώντας στα δύο ερωτηματολόγια που ακολουθούν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Συνδιοργανωτές: Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Η παρουσίαση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων

Διαβάστε περισσότερα