ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β"

Transcript

1 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4437 Παρασκευή, 16 Ιουλίου Αριθμός 2419 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανακοίνωση Προσχέδιο Ρυθμιστικής Απόφασης ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης και Μηχανισμού Διασφάλισης των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειος Κύπρου (ΡΑΕΚ) δηλώνει την πρόθεση της να δημοσιεύσει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας Ρυθμιστική Απόφαση ως προς τις Διαδικασίες Έκδοσης Διαχείρισης και Μηχανισμού Διασφάλισης των Εγγυήσεων Προέλευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και ειδοποιεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, κάτοχο άδειας ή αιτητή Αδειας ότι μπορεί, μετά την παρούσα δημοσίευση, να προμηθευτεί αντίγραφο του Προσχεδίου της Ρυθμιστικής απόφασης από τα Γραφεία της ΡΑΕΚ στην Λεωφ. Γρίβα Διγενή 81-83, 3ος όροφος, Μέγαρο Ιακωβίδη, (τηλέφωνο ) και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ Η παρούσα ανακοίνωση δέον να θεωρείται και ως ειδοποίηση προς όλους τους Κατόχους ή και Αιτητές Αδειών. Σχόλια, Παραστάσεις ή Ενστάσεις σε σχέση με το Προσχέδιο αυτό μπορούν να υποβληθούν στην ΡΑΕΚ σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία της παρούσας δημοσίευσης. Αριθμός 2420 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης μεταξύ των εταιρειών American Sugar Holdings Inc και Tale & Lyle PLC, Tale & Lyle Industries Ltd, Tale & Lyle Investments Ltd Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει ότι η εταιρεία American Sugar Holdings Inc, με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού, γνωστοποίηοε ότι προέβηκε στην απόκτηση διαφόρων τμημάτων και περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών Tate & Lyle PLC, Tate 8 Lyle Industries Ltd, Tate & Lyle Investments Ltd Η εταιρεία American Sugar Holdings Inc δραστηριοποιείται στον τομέα της αγοράς, επεξεργασίας και πώλησης ζαχαροκάλαμου διεθνώς Ο όμιλος εταιρειώντ3ΐβ & Lyle είναι παγκόσμιος προμηθευτής συστατικών για τις βιομηχανίες ποτών, φαγητών, ζάχαρης και άλλων Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται οτη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελέγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νομών 1999 μέχρι 2000

2 2340 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 2421 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την εξαγορά του 50% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyramonl Quarries Ltd που ανήκει στην εταιρεία Πουλλας Τσαδιωτης Λτδ απο την εταιρεία Σκύρα Λίμα Δημοσία Λτδ Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοινώνει οτι η Σκύρα Λίμα Δημοσία Λτδ με κοινοποίηση της προς τον Πρόεδρο και τα ΜεΑη της Ετιιτροπης Προστασίας του Ανταγωνισμού γνωστοποίησε ότι προεβηκε σε εξαγορά του 50% rou μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyramount Quarries Ltd που ανήκει στην εταιρεία Πουλλας Τσαδιωτης Λτδ Η εταιρεία Skyramount Quarries Ltd ασχολείται με την εξόρυξη και διάθεση σπαστών σκύρων και άμμου Η εταιρεία Πουλλας Τσαδιωτης Λτδ ασχολείται με την εξόρυξη και διάθεση σπαστών σκύρων και άμμου Η εταιρεία Σκύρα Λίμα Δημοσία Λτδ ασχολείται με την εξόρυξη διαβασικου πετρώματος και την παράγωγη και διάθεση σπαστών σκύρων και άμμου Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται στη βάση των προνοιών του άρθρου 13 (3) των περί Ελεγχου των Συγκεντρώσεων των Επιχειρήσεων Νομών 1999 μέχρι 2000 Αριθμός 2422 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ 1 ΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΜΕΧΡΪ 2009 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2003 ΜΕΧΡΙ 2008 Γνωστοποίηση Διενέργειας Δημοσίας Ακρόασης στα πλαίσια της δυνατότητας συμμέτοχης του κοινού στη διαδικασία αναπροσαρμογής των Ορων υφιστάμενης Αδειας Απόρριψης Αποβλήτων δυνάμει του Παραρτήματος Ι\/ των περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελεγχου της Ρύπανσης Νομών Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος γνωστοποιεί οτι την Τρίτη, και ωρα π μ θα διεξαχθεί δημοσία ακρόαση στην Αίθουσα Εκπαίδευσης στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στην οδο Απελλή αρ 12 στη Λευκωσία αναφορικά με την αίτηση της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου για αναπροσαρμογή των Όρων της Αδειας Απόρριψης Αποβλήτων, για εγκατάσταση και λειτουργία τριών μηχανών εσωτερικής καύσης συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 52,44MWe (ΜΕΚ1), στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας Το ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να συμμετάσχει οτη δημοσία ακρόαση, στα πλαίσια της δυνατότητας συμμέτοχης του στη διαδικασία αναπροσαρμογής της Αδειας Απόρριψης Αποβλήτων Αριθμός 2423 Γνωστοποιούνται τα ακολούθα ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ RODENA INVESTMENTS LiMiTED {HE ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΟΡΟ 201Κ ΚΑΙ 365Α ΤΟΥ ΠΕΡΙ ETAiPEION ΝΟΜΟΥ ΚΕΦ 113 Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας με διάταγμα του που εκδόθηκε την 11η Μαΐου 2010 ενέκρινε την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ της RODENA INVESTMENTS (HE ) με εγγεγραμμένο γραφείο στη Λευκωσία, Κύπρος και της 100% θυγατρικής αυτής, Βελγικής κεφαλαιουχικής εταιρείας SUN BEVERAGE HOLDINGS SA {αριθμός έγγραφης 0S ) με εγγεγραμμένα γραφεία στις Βρυξέλλες, Βέλγιο, δια απορροφήσεως της ως ανω βελγικής κεφαλαιουχικής εταιρείας SUN BEVERAGE HOLDINGS SA απο την ως άνω κυπριακή εταιρεία RODENA INVESTMENTS LiMllED Με το ίδιο διάταγμα ορίστηκε η 1η Ιανουαρίου 2010, ως η ημερομηνία έναρξης ισχύος της ως ανω διασυνοριακής συγχώνευσης Για την παροχή οποιωνδήποτε πληροφοριών σχετικά με την ως ανω διασυνοριακή συγχώνευση ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί ανεξοδως στην κα Αλεξάνδρα Ασπρη, Ε Παπανδρέου & ΣΙΑ Δ Ε Π Στασινου 8, Photiades Business Center, Γραφείο 201,1522 Λευκωσία, Κύπρος Αριθμός 2424 ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Το Γραφείο Επίτροπου Νομοθεσίας ανακοινώνει οτι κυκλοφόρησε πρόσφατα η πιο κάτω έκδοση Β The Coordination of Procedures for the Award of Public Works Contracts, Public Supply Contracts and Public Service Contracts and for Related Matters Law, 2006 (English translation) ΓΕΝ{Α) - L 105 Αυτή διατίθεται προς πώληση απο το Κυβερνητικό Τυπογραφείο

3 Αριθμός 2425 ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες των Άρθρων 9 και 106(3) των Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων (Ελεγχος Ποιότητας, Εγγραφή, Κυκλοφορία. Παρασκευή. Χορήγηση και Χρήση) Νόμου του 2006 και σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν οι αιτητές. έχει εκδώσει Άδειες Κυκλοφορίας Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων με τα πιο κάτω στοιχεία: Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας CY00159V CY00162V CY0Q195V Όνομα Κτηνιατρικού Φαρμακευτικού Προϊόντος Δ ραπτικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας >ίας Ladoxyn 500mg/g, Κόκκοι γιο πόσιμο διάλυμα για χοίρους, ορνίθια και Doxycyciine (as hyclate) ινδόρνιθες. Nobilis Reo ERS Inac Ενέσιμο Γαλάκτωμα για όρνιθες. Exiiel plus, δισκία για σκύλους. Αδρανοποιημένος Ρεοιός Στέλεχος ERS! Ημερομηνία Έκδοσης Αδειας 15/11/2007 PHARMACEUTICALS,,! VT. LTD-HUNGARY Line LIU nui^/wr 17/05/2010) E * tenslon [NTERVET INTERNATIONAL BV, 14/04/2010 THE NETHERLANDS CHANELLE -, r. -, τ u., PHARMACEUTICALS η,, η β Λ. η Praziquantel. Pyrantel, Febantel MANUFACTURING 03/06/2010 LTD m g Μ χ X m θ χ m JJ E> > Η I Μ σι j-> Ο < > Ο -< Ο CY00197V K-Flox 100mg/rnl. Πόσιμο διάλυμα για ορνίθια κρεοπαραγωγής και κουνέλια. Enrofioxacin LABORATORIOS KARIZOO SA - 30/03/2010 SPAIN rvrnv.»/ BiocanR. εμβόλ,ο AUV, ενέσ,μο διάλυμα γ,α σκύλους, γάτες, βοοε,δή, χοίρους, nactivated r3bjes vims s, rain B IOVETA a.s.. 1(l, m,, nin CY0019SV αίγες, άλογα κα, κουνάβια. Vnukovo-32 CZECH REPUBLIC 10/03/2010 CY0D199V Engemycin Spray 3.84% w/w, δερματικό εκνέφωμα, εναιώρημα για βοοειδή. Oxytetracydine πρόβατα κσι χοίρους. INTERVET INTERNATIONAL BV. THE NETHERLANDS 12/04/2010 no ω

4 Αρ. Αδειας Κυκλοφορίας Όνομα Κτηνιατρικού Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Άδειας Ημερομηνία Κυκλοφορίας Έκδοσης Άδειας Χ CY00200V Fenoilox 50mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους, σκύλους και γάτες. Enroftoxacin CHANELLE PHARMACEUTICALS MANUFACTURING LTD 02/06/2010 CVD0201V Malaseb Shampoo, Σαμπουάν για σκύλους και γάτες Chiorhexidine digluconate, Micanazole nitrate DECHRA VETERINARY PRODUCTS A/S - DENMARK 13)06/2010 m zi Μ CYD0202V Fertipig, λυοφιλοττοιημένο υλικό και διαλύτης για ευέσγμο διάλυμα για χοίρους.. J. I. CEVASANTE Equine serum gonadotroph in ANlMALE L,BOURNE 13/04/2010 Gonadolrophin Chorionic (HCG) pr/ifgnp χ m θ CYOO203V Marbokem IDOmg/ΓπΙ.Ένέσιμο διάλυμα για βοοειδή. Marboiloxacin CEVA SANTE ANIMALE LI BOURN Ε FRANCE 14/04/2010 m Ti > Η I Μ CY00204V Virbagest4mg/ml. Πόσιμο διάλυμα για χοίρους CY002Q5V Frontline Combo Spot απ Cat. Λιάλυμα σε εττίχυση σε σημείο {spot-on 1 Altrenogest Fipronil (S)-mettraprene VfRBAC SA. FRANCE MERIALSAS. FRANCE 18/06/ /06/2010 σ>.3 η Ο > Ο -< ο

5 Αρ Άδειας Κυκλοφορίας Όνομα Κτηνιατρικού Φαρμακευτικού Προϊόντος Δραστικά Συστατικά Κάτοχος Αδείας Ημερομηνία ΚκκΛοφοριας Εκδοσης Άδειας CYC0206V Frontline Combo Spot on Dog S Διάλυμα σε ετπχυση σε σημείο (spot on) Fipronil MERIAL SAS 08/06/2010 {S)-methoprene FRANCE CY00207V Frontline Combo Spot on Dog Μ Διάλυμα σε επιχυση σε σημείο (spot-on) Frontline Combo Sooi on Dog L Διάλυμα σε επιχυση σε σημείο (spot on) Fipronil (S) methoprene Fipronil (S)-me(hoprene MERIAL SAS 08/06/2010 FRANCE MERIAL SAS 08/06/2010 FRANCE n Μ X rc m θ X rn "D > -! -L. Μ CY00209V CY00213V Frontline Combo Spot on Dog XL Διάλυμα σε επιχυση σε σημείο (spot-on) Cevazuril 50mg/ml Πόσιμο εναιώρημα για χοιρίδια Fipronil (S)-methoprene Tolt'azunl MERIAL SAS 08/06/2010 σι.3 FRANCE CEVA SANTE 21/06/2010 mmale - 1 δ < > ο < ΓΟ Ο

6 2344 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αριθμός 2426 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Το Συμβούλιο Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών ΠροΊόντων σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 54 (4) του Περί Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων Νόμου 10(1) του 2005, ενέκρινε τις πιο κάτω τροποποιηθείς: Αρ. \ Αρ. Άδειας Όνομα Κ.Φ.Π. Κάτοχος Αδειας Ι Τροποττ ι ΚυκΛ. Κυκλοφορίας ; 217/ AscolincHOMP Panchris Feeds ; Vet. Ltd ί; 57/09 Ι Frontline Spot-On j Vetagrica Ltd Cat : 1 58/ Frontline Spot-On Dog -10kg 59/ Frontline Spot-On Dog 10-20kg 30/ Frontline Spot-On Dog 20-40kg Vetagrica Lid Vetagrica Ltd Vetagrica Ltd Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Αλλαγή χρόνου αναμονής 05/01/2010 Αλλαγή κατάταξης τους από 05/01/2010 συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα Αλλαγή κατάταξης τους από 05/01/2010 συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα Αλλαγή κατάταξης τους από 05/01/2010 συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα Αλλαγή κατάταξης τους από "05/01/2010 συνταγογραφούμενα σε μη συνταγογραφούμενα Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 07/01/ / Nobivac Puppy DP Medivet 316/09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Προσθήκη παρασκευαστή για τη δραστική ουσία 317/09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Μικρής σημασίας μεταβολή κατά τη διεργασία παρασκευής της δραστικής ουσίας 11/01/ /01/ /09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Προσθήκη νέας παραμέτρου δοκιμών 11/01/2010 για την πρώτη ύλη 319/09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Προσθήκη νέας παραμέτρου δοκιμών 11/01/2010 για τηνττρώτη ύλη 320/09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Προσθήκη νέας παραμέτρου δοκιμών 11/01/2010 για την πρώτη ύλη 321/09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Προσθήκη νέας παραμέτρου δοκιμών 11/01/2010 γιο την πρώτη ύλη 322/09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Προσθήκη νέας παραμέτρου δοκιμών 11/01/2010 για την πρώτη ύλη 323/09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Μικρής σημασίας μεταβολή της 11/01/2010 μεθόδου ελέγχου της δραστικής ουσίας 324/09 CY00017V Eprinex Pour-On Vetagrica Ltd Μικρής αφασίας μεταβολή της 11/01/2010 μεθόδου ελέγχου της δραστικής ουσίας 308/09 CY000S8V Equalan Duo Merial SAS Προσθήκη συσκευασίας 11/01/ / Puimotil AC Eli Lilly Regional Προσθήκη παρασκευαστή υπεύθυνου 14/01/2010 Operations GmbH για την απελευθέρωση παρτίδας 5/09 CY00071V Denagard 10% Novartis Animal Μικρής σημασίας μεταβολή κατά την 18/01/2010 Premix Health παρασκευαστική διαδικασία 150/09 1S499 Ecofleece Sheep Dip Panchris Feeds Vet. Ltd Αλλαγή μεγέθους παρτίδας 1 Β/01/ / Cobactan 2.5% Medivet 264/ Nobivac Rabies Medivet 265/ Nobivac Lepto Medivet 266/ Nobivac DHP Medivet 267/ Nobilis Rismavac Medivet Vaccine 268/ Nobivac Ρ Medivet! 269/ Porciiis Actinoporc Medivet : Μεταβολή της μεθόδου προσδιορισμού της κατανομής του μεγέθους σωματιδίων Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 27/01/2010 "22/0Ϊ/20Ϊ0 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010

7 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ Αρ. Τροποπ 270/09 " Αρ. Άδειας Κυκλ Ot/ομα ΚΦ.Π. Nobilis Η120 < Ι Κάτοχος Αώίκτς Κυκλοφορίας Medivel Medivel 271/ Nobilis Gumboro I 228E! 272/ Porcilis Ery! Medivet 273/ Porciiis Ery + Medivet Parvo 274/09 CY00027V Bovilis BVD ' Medivet 275/09 CY00004V Porcilis PRRS ' Medivet 27S/09 CY00031V Nobilis RT Inac Medivet Suppliers Lid 277/09 CY00047V Nobilis AE + POX Medivet 278/09 CY00048V Nobilis RT+IB Medivet Multi+G+ND 279/09 CY00049V Dialuene Ρ Medivet 280/ Nobivac Reo Medivet 281/ Nobilis EDS Medivei 282/ CAA Vaccine Medivet Ν obi f is 283/ Nobivac KC Medivet 284/ Nobivac IB+G+ND Medivet 285/ Nobivac DHPPi Medivet 286/ Nobilis Lasota Medivet 287/ Porcilis Parvo Medivet 288/ Nobilis Reo 1133 Medivel 289/ Nobilis Marexine Medivet CA 125 Suppliers Lid "190/ Nobilis E. Coli Medivet Inac 291/ Nobilis AE 1143 Medivet 292/09 CY00052V Nobilis Medivet Rismavac+CA /09 CY00032V Enzovax Medivet 294/ TRT Nobilis Medivet 295/ Clonevac Medivet 296/ Nobivac Medivet Reo IB+G+ND 297/ Nobilis Medivet MA5+Clone / Nobilis Clone 30 Medivet 299/ Nobilis Newcavac Medivet 300/ Nobivac Puppy Medivei DP 301/ Nobilis MA5 Medivel Suppliers Lid Περιγραφή Τροποποίησης Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έγκρισης 22/01/2010! Ι i Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/ ι Αλλαγή Κάτοχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/6Ϊ/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/Ο1/2Ο10 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Ι Ι... 1

8 Β 2346 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 i Αρ. Αρ. Αδειας Όνομα Κ.Φ.Π. Κάτοχος Άδειας ι Τροττοπ : ΚυκΛ. 1 Κυκλοφορίας 302/ "" Laryngovac ' Medivel ; 331/ Chorulon : Medlvet Ι 332/09 ί 7191 Panacure Medivet i bolus 250, 333/09! 5986 Intergonan ; Medivei S : 334/09 j Taktic 12,5% : Medivet 335/ Receptal Medivet : ; 336/09 ' 3421 Dimazon 5% j Medivel 1 j 337/09 CY00029V Scalibor48cm ) Medlvet i 338/09 CY00Q28V Scalibor65cm j Medivet : 339/ Metricure Medivet 340/09 CY00058V Cobactan LC Medivet 341/09 CY00072V Nafpenzal DC Medivet 342/ T61 Medivet 343/ Vet a Ig in Medivet 344/ Delvosteron Medivet! 345/ Paracillin SP Medivet 346/ Engemycin 10% Medivet 347/ Ampicillin LA Medivet 346/ Cobactan 2,5% Medivet 349/ Tonophosphan Medivet 20% 350/ Panacure Medivet Suspension 351/ Intertocine S Medivei 352/ Dexadreson Medivet 325/ PG600 Medivet 309/ T61 Medivet Περιγραφή Τροποποίησης Αλλαγή Κατόχου Άδειος Κυκλοφορίας Ημερομηνία Έγκρισης 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 ΑΛλαγή Κατόχου Άδκιας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας Αλλαγή Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 "22/01/2010 ΑΛλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Αλλαγή Κατόχου Αδειας Κυκλοφορίας 22/01/2010 Μικρής σημασίας μεταβολή της διεργασίας παρασκευής της δραστικής ουσίας Υποβολή ανανεωμένου πιστοποιητικού 1/10 CY00048V Nobilis RT+iB Medivei Multi+G+ND καταλληλότητας 171/09 CY00088V Equalan Du Merial SAS Μικρής σημασίας μεταβολή κατά την παρασκευαστική διαδικασία του τελικού προϊόντος 22/01/ /01/ /01/ /09 CY00088V Equalan Duo Merial SAS Αντικατάσταση τόπου παρασκευής 26/01/ /09 CY00088V Equalan Duo i Merial SAS Αλλαγή μεγέθους παρτίδας 26/01/ / Drontal Tablets ι Bayer Animal Μεταβολή των διαστάσεων των δισκίων 26/01/2010 Health 242/09" " Τ79ΪΊ Drontal Tablets i Bayer Animal Μεταβολή του αριθμού μονάδων σε μια 26/01/2010 Health συσκευασία 243/ Drontal Tablets j Bayer Animal '. Health Μεταβολή μεγέθους παρτίδας 26/01/2010 ι \

9 Αρ Τραττοττ 68/09 Αρ Αδειας ΚυκΛ CY00114V ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ Ονομα Κ Φ Π Duramune Pi+L 22/ Linco-speclin 100 SP 9/ Ivomec Injection for piqs 1% 2/ Noromectm Injection Κάτοχος Αδειος Κυκλοφορίας Fort Dodge Animal Health Περιγραφή Τροποποίησης Προσθήκη οίκου παρασκευής για ποιοτικό ελεγχο Ημερομηνία Εγκρισης 02/02/2010 Pfizei Hellas AE Προσθήκη συσκευασίας 09/02/2010 Vetagnca Ltd Spyros Stavnnides Chemicals Lid Αφαίρεση παρασκευαστή 05/02/2010 απελευθέρωσης παρτίδας Αλλαγή χρόνου αναμονής 05/02(2010 Ι ι 248/09 "CY00013V Ivomec Super Vetagnca Ltd ΑΛΛαγη χρόνου αναμονής 04/02/2010 Injectable Solution 64/ Gleptosil Geo Pavlides & Αλλαγή Κάτοχου Αδειας Κυκλοφορίας 08/02'2010 Araouzos Ltd 10/ Lincomix 44 Pfizer Hellas AE Αφαίρεση παρασκευαστή δραστικής 04/02/2010 Ι Ρ rem tx ουσίας 307/09 ~CY00193V Ingelvac Boehringer Αντικατάσταση εμβολίου αναφοράς για 17/02/2010 MycoFlex Ingelheim τη δοκιμή δραστικότητας Vetmedica GmbH 354/09 CY00125V CiDR 1 38g Pfizer Hellas AE Υποβολή αναβαθμισμένου 17/02/2010 πιστοποιητικού καταλληλότητας 15/ Metiicure Intervet Αλλαγή χρόνου αποχής 18/02/2010 International BV 3/06 95V0001 Cobactan2 5% Intervet Αλλαγή χρόνου αποχής 17/02/2010 inlernational BV ~237ΐ6~ 8459 Veramix Sponge Pfizer Hellas AE Αλλαγη_ογοματος του παρασκευαστή 25/02/ / Lmcorrux44 Pfizer Hellas AE Αφαίρεση παρασκευαστή δραστικής 11/03/2010 Premix ουσίας 83/ Cobactan 2 5% Intervet Προσθήκη νέου χώρου οπού 12/03/2010 International BV πραγματοποιείται ο έλεγχος στειρότητας και βακτηριακων ενδοτοξινων 29/10 ~~ Ί79Ϊ4 Baytnl 0 5% Oral Bayer Animal Προσθήκη παρασκευαστή υπευθύνου 15/03/2010 Solution Health GmbH απελευθέρωσης παρτίδας και 30/ Baytnl 0 5% Oral Solution Bayer Animal Health GmbH συσκευαστή Προσθήκη παρασκευαστή υπευθύνου απελευθέρωσης παρτίδας και συσκευαστή 15/03/ /09 CY00049V Dialuene Ρ intervet Αναβάθμιση της περιγραφής της 24/03/2010 international BV παραγωγικής διαδικασίας του εμβολίου 326/09 CY00010V Euncan DHPPi2L Vetagnca Ltd Παράταση διάρκειας ζωής του 24/03/2010 δραστικού 169/09 CY00058V Cobactan LC Intervet Μεταβολή σε εγκεκριμένη μέθοδο 24/03/2010 international BV έλεγχου και αναβάθμιση των προδιαγραφών 327/09 CY00018V Rabisin Vetagnca Ltd Αφαίρεση του συντηρητικού 24/03/2010 θειομερσαλη κατά την παρασκευαστική διαδικασία του εμβολίου 328/09 CY0001SV Rabisin Vetagnca Ltd Προσθήκη τόπου παρασκευής 24/03/ / Poulvac IB Primer Premier Προσθήκη οίκου για την παράγωγη του 24/03/2010 Iniection Shukuroglou Ltd αντιγόνου 124/08?6679 Peulvac Burs me 2 Fori Dodge Προσθήκη ait.au για ποιοπκο έλεγχο 24/03/2010 Animal Health παρτίδας τελική σήμανση και απελευθέρωση παρτίδας 96/ Metricure Intervet Επικαιροποιηση του Μέρους II 24/03/2010 International BV 97/ Metricure Intervet Internalional BV Προσθήκη συσκευαστή για τη δευτερεύουσα συσκευασία 24/03/2010 [ 98/08, 100/08 ~~ " Metncure Metricure Intervet Internalional BV Intervel Internalional BV ] 101/ Metricure Intervet Inlernational BV Επικαιροποιηση στην έκφραση της σύνθεσης του προϊόντος Μεταβολή στη διάρκεια ζωής 24/03/ /03/2010 Μεταβολή μεγέθους παρτίδας 24/03/2010

10 Β 2348 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αρ ; Αρ. Άδειας Όνομα Κ.Φ.Π.! Κάτοχος Άδειας Περιγραφή Τροποποίησης Ι Ημερομηνία Τροττοττ! ΚυκΛ. ΚυκΛοφορίος : Έγκρισης 102/08" "" ' "18074 Metric u re : inter vet Προσθήκη παρασκευαστή δραστικής j 24/03/2010 International BV πρώτης ύλης \ 69/ Intergonan Inter vet Αλλαγή παρασκευαστή δραστικής ) 24/03/2010 International BV ουσίας Ι 139/08 : Poulvac IB Primer ; Premier Προσθήκη οίκου για ποιοτικό ελεγχο Ι 24/03/2010 Injection ; Shukuroglou Ltd παρτίδας, τελική σήμανση και! απελευθέρωση παρτίδας. > 229/07 "ΤΪ9145 VetYirrroxin LA Cycon Προσθήκη νέου είδους στοιχειώδους { 24/03/2010 \ ' Chemicals Ltd συσκευασίας! 42/10 i 7855 Lincocin Forte S : Pfizer Hellas AE Διαγραφή παρασκευαστή δραστικού j 06/04/2010 συστατικού ' 45/10! Flumexii5% NA Chance Αλλαγή Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας 06.Ό4/2010 Ι : Suspension for Trading Co Injection 46/10 j FfumexiM0%! NA Chance Αλλαγή Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας 06/04/2010 Water soluble j Trading Co granules! ί 44/10! 7Θ50 Linco-Spectin 100 Pfizer Hellas AE Διαγραφή παρασκευαστή και 06/04/2010 r SP απελευθερωτή παρτίδας 43/10 38/ Linco-Spectin 100 SP Taktic 12.5% Pfizer Hellas AE Inter vet Διαγραφή παρασκευαστή δραστικού συστατικού Μικρής σημασίας μεταβολή κατά την 06/04/ /04/2010 International BV παραγωγή του τελικού προϊόντος 84/10 83/ Bacolam water soluble powder Bacolam NA Chance Trading Co NA Chance Αλλαγή Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας Αλλαγή Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας. 14/04/ /04/2010" injectable suspension Trading Co 82/ Aagent Injection NA Chance Αλλαγή Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας 14/04/2010 ι 30/10 12/10" Intertocine-S Ciamoxyl Soluble Powder Trading Co Intervet Internationa! BV Pfizer Hellas AE Μικρής σημασία;; μεταβολή σε εγκεκριμένη διαδικασία δοκιμής Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή τελικού προϊόντος και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή δραστικού συστατικού 71/ Ciamoxyl Soluble Powder Pfizer Hellas AE 77/ Orbenin DC Pfizer Hellas AE Αλλαγή ονόματος τελικού παρασκευαστή και απελευθερωτή παρτίδας 15/10 CY00127V Synulox palatable tablets 500mg Pfizer Hellas AE Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή τελικού προϊόντος και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή δραστικού συστατικού 74/10 CY00127V Synulox palatable tablets 500mq Pfizer Hellas AE 16/10 CY00046V Synulox RTU Pfizer Hellas AE Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή τελικού προϊόντος και απελευθερωτή παρτίδας 75/10 17/10 CY00Q46V Ί6347"" Synulox RTU Synulox LC Pfizer Hellas AE Pfizer Hellas AE 76/10 I Synulox LC! Pfizer Hellas AE 11/10 : Ciamoxyl LA ι Pfizer Hellas AE suspension for j injection 70/10 : Ciamoxyl LA Pfizer Hellas AE suspension for injection : 78/10 ι Pathozone \ Pfizer Hellas AE Intramammary. suspension j I Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή δραστικού συστατικού Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή τελικού προϊόντος και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή δραστικού συστατικού Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή τελικού προϊόντος και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή δραστικού συστατικού Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή δραστικού συστατικού 15/04/2010 ϊ 6/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /04/2010 " 19/04/ /04/ /04/ /04/ /04/2010 ι

11 Αρ. Αρ. Άδειας Τροποπ ΚυκΛ. ί3/10"'~ Ί6338 ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ Όνομα Κ.Φ.Π. Synulox palatable tablets 50mg ; Κάτοχος Αδειας i Κυκλοφορίας ί Pfizer Hellas ΑΕ ι 14/ Synulox palatable ; Pfizer Hellas AE tablets 250mg 72/10 : Synulox palatable. Pfizer Hellas AE tablets 50mg_ 73/10! Synulox palatable ; Pfizer Hellas AE tablets 250mq 31/10 j CY00093V Chronogesl CR ' Intervet ; international BV 39/10! 8950 Linco-Spectin 44 \ Pfizer Hellas AE Premix powder ί 40/ Linco-Spectin 44! Pfizer Hellas AE Premix powder ί 27/ Lincomix 44 Pfizer Hellas AE Premix 50/ CM 0971 VitaTrace Oxytetracycline Nulrition Ltd Dihydrate 10% 51/ CM 0971 VitaTrace Oxytetracycline Nutrition Ltd Dihydrate 10% 52/ CM 0971 Oxytetracycline Dihydrate 10% 47/ CM 2074 Trimethoprim 50 + Sufphadiazine / CM 2074 Trimethoprim 50 + Suiphadiazine / CM 2074 Trimethoprim 50 + Suiphadiazine /10 CY00141V Trimediazine premix 30% 93/10 CY00141V Trimediazine premix 30% VitaTrace Nutrition Ltd VitaTrace Nutrition Ltd VitaTrace Nutrition Ltd VitaTrace Nutrition Ltd Vetoquinol UK Vetoquinol UK 25/10 CY00159V Ladoxyn 500mg/g La vet Pharmaceuticals Ltd 258/ Pulmotil AC Eli Lilly Regional Operations GmbH Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία \ Έγκρισης Ι Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή 16/04/2010 τελικού προϊόντος και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή 16/04/2010 τελικού προϊόντος και απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή 16/04/2010 ; δραστικοί) συστατικού Αλλαγή ονόματος παρασκευαστή 16/04/2010 Ι δραστικού συστατικού Διαγραφή μεθόδου ελέγχου κατά τη 21/04/2010 διαδικασία παρασκευής Αφαίρεση παρασκευαστή και 08/04/2010 απελευθερωτή παρτίδας Αφαίρεση παρασκευαστή δραστικής 08/04/2010 ουσίας Αφαίρεση παρασκευαστή και 08/04/2010 απελευθερωτή παρτίδας Αλλαγή τόπου παρασκευής τελικού 04/05/2010 προϊόντος (εκτός από την απελευθέρωση παρτίδας) Αλλαγή τόπου παρασκευής τελικού 04/05/2010 προϊόντος για την απελευθέρωση παρτίδας Αλλαγή μεγέθους παρτίδας 04/05/2010 Αλλαγή τόπου παρασκευής τελικού 04/05/2010 προϊόντος (εκτός από την απελευθέρωσηπαρτίδας) Αλλαγή τόπου παρασκευής τελικού 04/05/2010 προϊόντος για την απελευθέρωση παρτίδας Αλλαγή μεγέθους παρτίδας 04/05/2010 Υποβολή νέου πιστοποιητικού 11/05/2010 καταλληλότητας της Ευρ. Φαρμακοποιείας Υποβολή νέου πιστοποιητικού 11/05/2010 καταλληλότητας της Ευρ. Φαρμακοποιείας Αλλαγή μεγέθους παρτίδας 12/05/2010 Αλλαγή Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπήςϊ_ 17/05/ / Lincocin Forte S Pfizer Hellas AE Αλλαγή χρόνου απόν η c 18/05/ /09 CY00047V Nobilis AE+Pox ί Intervet Αναβάθμιση της παραγωγικής 18/05/2010 ι International BV διαδικασίας 304/ AviProlBH12Q Lohmann Μείωση διάρκειας ζωής 18/05/2010 Animai Health 305/ AviProlB H120 = Lohmann Αύξηση του τίτλου 18/05/2010 Animal Health 306/ AviPro IB H120 Lohmann Αύξηση του μεγέθους παρτίδας 18/05/2010 Animal Health 104/10 CY0017V Eprinex Pour-On j Vetagrica Ltd Μεταβολή της διαδικασίας δοκιμής για 19/05/2010 τη δραστική ουσία! 94/10 CY00141V Trimediazine Vetoquinol UK Υποβολή νέου πιστοποιητικού 25/05/2010 Premix 30% καταλληλότητας της Ευρ. i 123/10 CY00041V Vecoxan ι Varnavas 2.5mg/ml Hadjipanayis Ltd Φαρμακοποιίας Υποβολή νέου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρ. Φαρμακοποιίας 28/05/2010

12 2350 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Αρ. Τροποπ 122/10 Αρ. Άδειας Ονομα Κ.Φ.Π. Κυκλ Suicaim Injection Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Varnavas Hadjipanayis Lid 81/10 CY00107V Porcilis Μ Hyo Intervei ' International BV 85/10 CY00162V Nobilis Reo ERS! Intervei!nac i international BV 303/ i OrbeninDC ' Pfizer Hellas AE " 127/08Α! CY00112V Solubenol. Jansenn Ι 100mg/g I Pharmaceutica! NV 94/08 CY00021V Nuflor Swine Schering Plough Injectable j ΑΦΒΕΕ 144/ Stresnil i Varnavas Hadjipanayis 136/ Nobivac KC Intervet International BV 127/ Fatrocortin NA Chance injection Trading Co 126/ Selevit NA Chance Trading Co 125/ Coenzile NA Chance Tradinq Co Κυκλοφορίας 29/09 CY00157V Colivef Ceva Sante JU/ml Animale 133/ Amoxicillin Trihydraie 11.5% 109/10 CY00112V Solubenol Oral emulsion 91/ Vitamin B1 105/ Borgai injection 24% 106/ Borgai injection 24% 107/ Borgai injection 24% 108/ Borgai injection 24% Περιγραφή Τροποποίησης Ημερομηνία Έγκρισης Αλλαγή ονόματος 23/05/2010 Υποβολή νέου πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρ. Φαρμακοποιίας Αλλαγή υπεύθυνου ατόμου για Φαρμσκοεπαγρύπνηση Προσθήκη παρασκευαστή για το δραστικό συστατικό Αλλαγή στη Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος και του Φύλλου Οδηγιών Χρήσης Διαγραφή και προσθήκη του οίκου παρασκευής για το δραστικό συστατικό Υποβολή ανανεωμένου πιστοποιητικού καταλληλότητας Ευρ. Φαρμακοποιίας Αναβάθμιση του συστήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης Αλλαγή του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας Αλλαγή του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας Αλλανή του Κατόχους Άδειας Αναθεώρηση του Πιστοποιητικού καταλληλότητας της Ευρ. Φαρμακοποιίας 28/05/ /06/2010 "02/06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/ /06/2010 Demetrios Christoforou Ltd Κατάργηση συσκευής μέτρηαης/χορήγησης 25/06/2010 Janssen Υποβολή νέου πιστοποιητικού 29/06/2010 Pharmaceutica καταλληλότητας της Ευρ. N.V. Φαρμακοποιίας Panchris Feeds Προσθήκη οίκου ως παρασκευαστή 30/06/2010 Veterinary Lid τελικού προϊόντος Virbac S.A Αλλαγή στοιχειώδους συσκευασίας 30/06/2010 Virbac S.A Virbac S.A Απάλειψη ελέγχου βακτηριακής ενδοτοξίνής_ Προσθήκη οίκου τελικού προϊόντος 30/06/2010 "30/06/2010 Virbac S.A Μείωση μεγέθους παρτίδας 30/06/2010 Αριθμός 2427 ΟΙ ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1965 ΜΕΧΡΙ 1996 (Ν.71/65, Ν.22/70 ΚΑΙ Ν.97(Ι)/1996) Γνωστοποίηση σύμφωνα με το όρθρο 59 Εγγραφή στο Μητρώο Η πιο κάτω Συντεχνία και το Καταστατικό της έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συντεχνιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 των πιο πάνω Νόμων, στις 6 Ιουλίου Συντεχνία Τεχνικού Προσωπικού Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Συ.ΤΕ.Προ-ΑΤΗΚ) Αρ. Μ.: 987 Αριθμός 2428 Α. ΜΥΛΩΝΑΣ, Έφορος Συντεχνιών ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ ΤΖΑΚΠΟΤ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Ο Διευθυντής Κρατικού Λαχείου, με βάση τη γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε οτην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ και ημερομηνία 22 Νοεμβρίου 2002, αρ. γνωστοποίησης 6845, ανακοινώνει ότι, επειδή ατην Κλήρωση του Κρατικού Λαχείου με αρ. 24/2010 της 13,κ Ιουλίου 2010, ο πρώτος τυχερός λαχνός που κληρώθηκε με αρ περιλαμβάνεται μεταξύ των αδιάθετων λαχνών, δημιουργήθηκε ΤΖΑΚΠΟΤ, Δηλαδή το ποσό των του πρώτου λαχνού μεταφέρεται ατην επόμενη εβδομαδιαία κλήρωση με αρ. 25/2010 που θα γίνει την Τρίτη, 20 Ιουλίου 2010 όπου ο πρώτος τυχερός θα κερδίζει

13 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ Αριθμός 2429 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΉΣ ΑΡ. 24/2010 ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός Λαχνός Ποσό Τυχερός Αριθμός e 1ος ος ΪΖΛΚΠΟΤ* 10ος ος ος ος ος ος ος ος ος ος ΐ3ος ος ος ος ος Άλλα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν σε Από 40 5 λαχνοί που λήγουν οε 6834 Μικρότερα ποσά κερδίζουν οι λαχνοί που λήγουν: ΣΕ ΤΡΙΑ ΨΗΦΙΑ 1. Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 764 ΣΕ ΔΥΟ ΨΗΦΙΑ 1. Απά λαχνοί που λήγουν σε Από λαχνοί που λήγουν σε 98 " ΤΖΑΚΠΟΤ: ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΛΑΧΕΙΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΛΑΧΕΙΩΝ, ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕ ΤΑΙ ΖΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΑΡ. 25Π0 ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤίΣ 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010, ΟΠΟΥ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΤΥΧΕΡΟΣ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ ΣΗΜΕΙΩΣΗ Τα λαχεία που κέρδισαν εξαργυρώνονται στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες λειτουργίας των Κυβερνητικών Γραφείων. Για να εξαργυρωθεί ένο λαχείο που κέρδισε πρέπει ο κάτοχος του να το παρουσιάσει στο Γραφείο του Κρατικού Λαχείου το αργότερο οε έξι μήνί:ς από την ημέρα της κλήρωσης του. Ενα λαχείο κερδίζει μόνο μια φορά. ΣΤΑΥΡΟΣ Α. ΜΙΧΑΗΛ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΑΧΕΙΩΝ. Αριθμός 2430 Ο ΠΙΪΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. Ι 13 Διαγραφή Ημεδαπών Εταιρειών Γνωστοποιείται ότι μετά την λήξη 3 μηνών από την ημερομηνία της γνωστοποίησης αυτής, ια ονόματα των πιό κάτω εταιρειών θα διαγραφούν από το Μητρώο και οι εταιρείες 6α διαλυθούν εκτός αν στο μεταξύ αποδειχθεί λόγος για το αντίθετο.

14 2352 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗ ΧΡΙΣΤΟΣ Θ. Φ10ΥΙΉΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Π.Ε.2258 ALBANY ESTATES (CYPRUS) 11.E.2708 ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ & Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε.6206 ΝΙΚΟΣ Δ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε.9357 PRINTOLABEL CO. Η.Ε KKONAS CONSTRUCTIONS Η. Ε SUPERAD AGENCIES H.E.I 1066 PHOTO CONCERVA H.E FRANCIS & ARNOLD H.E ΤΗΣ 1Βης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 NORDBAY SHIPPING COMPANY 11.R2857) CliRISTOFOROU & CHRISTOFOROU DEVELOPMENTS H.E ΔΠΜΗΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ & ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε CiMICO MARINE INVESTMENTS CO. II.E SEAGUARD MARINE COMPANY II.E EL-VASITEX SCREEN PRINTING H.E V1GGAS REINSURANCE BROKERS H.E P.N.S. TRADING COMPANY Η.Ε.33Ϊ41 "ΕΛΠΙΣ" ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ H.E L.K.Z. H.R34436 PISSOURJ TOURIST ENTERPRISES H.E PENE FARMAS CO. H.E GREECYP SHIPPING & TRADING CO. H.E STARSIDE SHIPPING H.E A.I.T. INTECH H.E ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΚΟΥΜΗ (ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε GINA MARIE BOUTIQUE Η.Ε ROCKROSE CONSTRUCTIONS Η.Ε.241Π APRILIA ESTATES H.E CHR. PANTELIDES VEGETABLE H.E ΕΥΘΥΒΟΥΛΟΣ Α. ΠΑΡ ΑΣΚΕ ΥΑΙΔΗΣ ΛΙΜΙΤΕΔ H.E.26I46 ΠΑΝΙΚΑΛΕΞ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε Λ. & I. MAKRIS TRADING H.E G. M. PIONEER BONDED H.E MNP ENTERPRISES H.E.40942

15 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΣΚΙΔΗ ΑΙΜΙΤΕΔ Η.Ε CARDWELL ESTATES Η.Ε UKVAR MINERALS H.E CYPOL SHIPPING H.E CYPLEX DATABANK H.E M.K. ZIVANARIS (INVESTMENTS) H.E KOMPOS TRAVEL & TOURS II.E.44I35 INTERLINEX OVERSEAS H.E MAKENTO ENTERPRISES H.E NORTHVALE ENTERPRISES H.E XP. & Α. ΣΠΑΝΟΣ (ΠΑΝΕΜΠΟΡίΚΗ) ΑΙΜΙΤΕΔ H.E ΣΤΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΙΜΙΤΕΔ H.E.45S69 ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΤΡΟΥ & ΣΙΑ ΑΙΜΙΤΕΔ Η.Ε Ρ. & Μ. PRALINA STORES Η.Ε GEORGOUDES BROS H.E BEACH BOY BURGERS H.E MIRAMBELL TRAVEL h.e ATLANTIC FREEZE SHIPPING COMPANY H.E ΤΜΗΜΑ Β 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ ATLANTIC ISLAND SI IIPPING COMPANY H.E TAYLOR FREEZER (CYPRUS) H.E.4S943 PHILMA ENTERPRISES H.E RODEXIM (OVERSEAS) COMPANY H.E &J. TRADERS H.E.50I98 M&D FRESH FRUITS & COLD STORES H.E FREE LINE HAiRDRESSING & BEAUTY SALON (LARNACA) H.E G F C PENDOSSA LAZIANA APSL (CYPRUS) H.E H.E H.E H.E NORDMORITZ SHIPPING COMPANY H.E.6I246 ARCTIC NENETS VERSTA TRADING H.E H.E CROWN INDUSTRIES INTERNATIONAL (OVERSEAS) H.E LOUMI ENTERPRISES H.E SUNSHINE HOLDINGS (OVERSEAS) H.E.63585

16 2354 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 CLARENDON VENTURES Η.Ε N.T.B. TRADING N.E.75I38 ΣΤΑΥΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε.6404Ι DEALGATE TRADING Η.Ε LEVAMOR TRADING H-E ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΠΑΥΛΟΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε CAXTON H.E KENORA SHIPPING COMPANY H.E NOVOSIBA TRADING Η,Ε INGENIA CONSULTING LTD H.E SONALPEP TRADING H.E ECLIPSE OFFSHORE NOMINEES H.E ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ {ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) ΛΙΜίΤΕΔ Ι-Ι.Ε Α. D. ELECTROMECHANICAL CONSULTANTS BLENDAMOR Η.Ε.7Ι863 H.E STELLA CHICKEN FARM H.E DNEPR - ONE SHIPPING H.E YPERIKO HOLDING H.E FASTACT DEVELOPMENTS H.E K.D. EAST LEASING COMPANY 1I.E MACRILL TRADING H.E Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ & Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΓ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ) ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε AVEIRO TRADING CYTRiPS GA DIRECT Η.Ε.7953! H.E H.E CIS HOLDINGS (CYPRUS) H.E FORIANA PROMOTIONS H.E CHIPMUNK TRADING II.E SALITECK H.E KUSHLER TRADING (OVERSEAS) H.E.823I7 TOIBOW MANAGEMENT SERVICES 1I.E ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΙΚΟΣ ΣΑΒΒΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ Η.Ε LODGE REINSURANCE CO H.E ABG CYPRUSllI Η.Ε W.E.D. H.E MAGAST ENTERPRISES H.E.84679

17 ΕΓΗΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ CADIZ CONSULTANTS H.E T.W.T. POSITIVE H.E LIVINGSTON TRADING H.E GOYARD INVESTMENTS H.E NYY CYSERVE H.E ETNIC TRADING CO. H.E AUBERVILLE INVESTMENTS H.E MEROBEL INVESTMENTS H.E SILVERALPHA SHIPPING H.E ΤΜΗΜΑ Β 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ FBNSARD HOLDINGS H.E OMNIA INSURANCES MANAGEMENT & CONSULTANCY H.E A.K.. BUSINESS STRATEGIES H-E R.OSELLA HOLDINGS H-E ELANMAR OVERSEAS H.E DOSIEM TRADING CO. H.E INOVA TRADING H-E A.T. UNIVERSAL DUSHBOARD RESTORATIONS H-E.9700I VOLETTI COMMERCIAL H.E TREVI PROPERTIES H.E IKO INDUSTRIAL RESOURCES H.E VISIONLINK CONSULTANTS H.E Y.D. & A.P. DIAMOND JEWELLERY H.E.911I8 SE. & SO. ADVISORY SERVICES H.E PAPHITIS & YENIS (DEVELOPERS) H.E.92I90 SEAFALCON (OVERSEAS) TRADING H.E.I FLERTEX H.E MORNING WAVE CORPORATION H.E AGIR SHIPPING COMPANY H,E.10I240 THREE Υ ENTERPRISES H.E.10I636 FELSPAR TRADING CHEEPAS H.E H.E ANDICURI SHIPPING COMPANY H.E TASMIN ADVERTISING H.E DANELLO CONSULTANTS (CY) H.E WHITETOWN CONSULTANTS H.E COMPUMALL H.E IBERIANA TRAVEL H.E

18 2356 ΕΠΙΣΗΜΗ Ε POTTER Η.Ε.Ι0538Ι EVERITT INVESTMENTS H.E.I05435 S.E.L. TRADING H.E MARADON TRADING H.E PAVIA SHIPPING COMPANY H.E. Ϊ06230 FORTSELO HOLDINGS H.E SPECTRUM INVESTMENT HOLDINGS H.E JAN BERGSTROEM CONSULTING Η.Ε.108Ϊ39 ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 TALEPORT 1 loldings H.E.I REMORE MANAGEMENT H.E.I SOFTERM H.E.I BECKTON MANAGEMENT H.E EKSTONA RUFING H.E.I H.E.I ESSELTE OVERSEAS H.E SUN INSURANCE CO. H.E,i14308 NESTORG CO. Η.Ε, PTY TRADELINK H.E ALENDALE CONSULTANTS H.E BRONDALY COMMERCIAL H.E ESTELLAR SOFTWARE H.E.I I.P.TELECOM H.E.I REVARSIA TRADING H.E CORACOM CORPORATION H.E.I GOOLHARD SERVICES H.E STEARMARK TRADING H.E.I MAVERICK ENTERTAINMENT H.E TANES ENTERPRISES H.E KELAPANSIA INVESTMENTS H.E BORER CONSULTANTS H.E TANTAMAR SHIPPING H.E JOMAG CONSULTANTS H.E ΤΡΟΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΙΜΙΤΕΑ H.E GOLDENCAVE INVESTMENTS H.E PARAGLOBE H.E.I GT INTEGRAL SERVICE & ENGINEERING H.E ATLAS TECHNOLOGIES H.E

19 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ PERONA H.E.I Ι775Ι GIANTGATE CONSULTANCY H.E APHRONIDA SHIPPING H.E PLANET ERNST & YOUNG (CYPRUS) H.E NANDO HOLDINGS H.E P1NECONE TRADING H.E [RISTON HOLDINGS H.E CRANLINTER CONSULTANTS H.E. S GAFFKNEE ENTERPRISES H.E PORTFOLIO BUILDERS H.E.I DAV1NOS TRADING HOCKLAND FARMS H.E H.E LEWELIN CONSULTANTS H.E. Π 8991 JUNIUS ENTERPRISES H.E.I ASENTO ENTERPRISES H.E RAYVERN INVESTMENTS H.E DROLET ENTERPRISES H.E ST. P1RAN SHIPPING COMPANY H.E CALTEX ENTERPRISES H.E GATEFLEX H.E MARLIDA SHIPPING COMPANY H.E ARMONA INVESTMENTS H.E SIRENS INVESTMENTS H.E L.I.R. INVESTMENTS H.E NUTCO TRADING H.E JASTON CONSULTANTS H.E POLAR DEVELOPMENTS H.E DITMAX CONSULTING H.E PARKA VENUE TRADING & INVESTMENTS H.E ST. LAZARUS SHIPPING COMPANY H.E SMITHBOX CONSULTANTS H.E LOVKA SHIPPING COMPANY H.E DABROOK H.E GRAMBLING INVESTMENTS H.E SANTEM INVESTMENTS H.E FANI COUTURE U.K. H.E P.P. NAPA SAFARI H.E BESTLIAN COMMERCIAL H.E

20 2358 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕ ΤΗΣ 16ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 SMT SERVICES Η.Ε.Ι326Ι8 PORTEX INTELLECT I I.E. 1400% PON H.E IFG INVESTMENTS GROUP H.E.I40458 LANGOBEL NAINGEL CO. H.E H.E ST. JACOB MARINE COMPANY H.E ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΚΑΡΑΖ ΛΙΜΙΤΕΔ ΙΙ.Ε KEFALONIA MARINE COMPANY il.e DREAMSAT ELECTRONICS H.E BAGMATI H.E BROMLEY ENTERPRISES H.E GLOBTEL HOLDINGS II.E AMSESCO H.E.I41749 BLUE ENERGY H.E DIORELLA INVESTMENTS H.E GRAMEL HOLDINGS H.E VISTALABS H.E ZEMIA INVESTMENTS H.E LIMANTI ENTERPRISES H.E ASPROMARI H.E CYPRAEA DIVERS H.E WEKLER H.E KIFER Η.Ε.Ϊ43161 BRENDANION ENTERPRISES H.E ALEXPORT H.E BRICIUS TRADING H.E SHIPWIDE SHIPPING COMPANY H.E FAREHAM H.E WINMOUNT H.E MARAMA ENTERPRISES H.E A-l MEDIA (CYPRUS) H.E CASTEL PRODUCTIONS H.E K.I. VOYAGER'S TRADING H.E TRODAN HOLDING SOLTEC H.E H.E ALESSA SERVICES H.E EURIDEAS H.E

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4658 Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013 1143 LtlblFFi Л-ЇІ Е-КПГЕЕГІЕІ^СіІІ ÍLÍLiiSFlF!г: Г Ϊ L ' ΜI LE S C ti FLL ^ l.!l EL ktcl її : r tt Li Efc Гк t-ϊκμ Ε Ct H Lt її Cl. L L tttt EC Lt PI.E11Ї C«I.C IVI til Fk BE tb-e Κ kl Гк ti rt IE Vb IIЬР

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35

Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 4546 Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2012 35 Αριθμός 77 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα, Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποίηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τον Waith Jonathan James, Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β. Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4699 Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2013 3387 Αριθμός 3996 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Γνωστοποίηση δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ. ΤΜΗΜΑ в i ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ в Αριθμός 4522 Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011 3387 Αριθμός 3689 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece

Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Law Firm 26 Filellinon Street 105 58 Athens, Greece Τel.: 210 3318.170 (24 lines) - Fax: 210 3318.171 (2 lines), E-mail: law-firm@bahagram.com - website: www. bahagram.com NEWSLETTER TAX LAW FEBRUARY 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4716 Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013 4167 Αριθμός 4956 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών

Αναπροσαρµογή του Θεσµικού Πλαισίου Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα:Σχεδιασµός και Προτάσεις για την Αναµόρφωση των Κωδίκων και Κανονισµών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Αναπροσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ. The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Παράρτηµα «Θ» (Υ.Π.Π. Τριτ. Εκπ. Αρ. 1.4/03) ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΤΕ "The Mediterranean Graduate School of Social Cognition ΚΑΤΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ [ Αρθρo

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88

E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 E.E., Παρ. I, 5669 Ν. 242/88 Αρ. 2373, 31.12.88 Ο Κυρωτικός της Σύμβασης (Αρ. 155) για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία και το Περιβάλλον Εργασίας Νόμος του 1988 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΡ. 5 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Στους Halsbury s Laws of England, Vol. 24, 4 η Έκδοση, παρ. 901, δίδεται ο ορισμός του «Διατάγματος» : «901. Meaning of Injunction. An injunction

Διαβάστε περισσότερα

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property

Terms and Conditions. 2.0 Intellectual Property Terms and Conditions Please read carefully the terms and conditions before using this site. The use of this site bookingsantorini.com directly or indirectly, through the use of a personal computer or/and

Διαβάστε περισσότερα

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited

W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited W.R. Berkley Insurance (Europe), Limited INSURANCE BROKERS - INSURANCE CONSULTANTS - INSURANCE AGENTS - INSURANCE INTERMEDIARIES - NETWORK OPERATORS PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ν. 11(ΠΙ)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2889 της 1ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συμβάσεως για τις Αστικές Πτυχές της Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών (Κυρωτικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς) ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση το Σχέδιο Ι, Παράρτημα Ε, Κανονισμός 69(1) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 172/86 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 21&7 της 14ης. ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1986 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Κυρωτικός της Συνθήκης μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΟΣ MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY AGENTS & ATTORNEYS SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY MOTOR VEHICLE INSURANCE POLICY INDEX PREAMBLE SECTION 1 LIABILITY TO THIRD PARTY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000

ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ Β Αριθμός 4549 Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012 361 Αριθμός 583 ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΝΟΜΟΙ 1999-2000 Κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations

Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations Greece Tax Services 3 November 2014 Greek Ministry of Finance issues Templates and Guidelines for Advance Pricing Agreement Negotiations In an effort to provide taxpayers with an integrated procedural

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ANNUAL REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS 2 4 5 6 7 8 Η AνΑΔ και η Αποστολή της The HRDA and its Mission Διάρθρωση Organisation Chart Αρμοδιότητες Διευθύνσεων Directorates Responsibilities Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά

Για κάθε 1 µετοχή της εταιρείας Aristo Developers Plc ονοµαστικής αξίας 0,20 προσφέρονται 2,15 µετρητά ΕΓΓΡΑΦΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (µε βάση τον περί ηµοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόµο του 2007 και της Οδηγίας.Π.Ε. 3/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά µε το περιεχόµενο του Εγγράφου ηµόσιας Πρότασης) Το

Διαβάστε περισσότερα

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011

Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα. Ετήσια Έκθεση 2011 1 Μέλος του Οµίλου Εταιρειών Σιακόλα Ετήσια Έκθεση 2 3 Περιεχόμενα Σελίδα Πρόσκληση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι Έκθεση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... 3 ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 4 ABSTRACT... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο : ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΝΠ... 13 1.1. Γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4300, 27/10/2011 Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 309, 24.11.2009, σ. 1. «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009

Διαβάστε περισσότερα

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details

ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS. 1. Promotion Details ONE DIRECTION SWEEPSTAKES OCTOBER 2012 UNITED STATES OF AMERCIA TERMS AND CONDITIONS 1. Promotion Details 1.1 By entering this Sweepstakes you agree that you have read and understood these Terms and Conditions

Διαβάστε περισσότερα

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public

contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 1 2 annual report 3 contents περιεχόμενα Προσφερόμενες υπηρεσίες στο κοινό Services provided to the public 6 Οι κυριότεροι τίτλοι προστασίας και η χορήγησή τους Main protection titles and how to obtain

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 0 ΕΚΘΕΣΗ, ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 2 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο

Monthly Digest Μηνιαίο Έντυπο CYPRUS STOCK EXCHANGE ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Kampou Street 2 nd Floor Strovolos 2 Ος Όροφος Οδός Κάµπου, Στρόβολος P.O Box 25427, Τ.Κ 25427, 1309 Nicosia 1309 Λευκωσία Phone 357-22-712300 Τηλ. 357-22-712300

Διαβάστε περισσότερα