ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ"

Transcript

1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΩΜΑΤΙ ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΧΕ ΟΝ ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ 5 ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Συγγραφείς: Πέτρος Κωνσταντινίδης, Σίλας Μιχαηλίδης, Σκεύος Ευριπίδου ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006

2 Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή... 1 Α. Αρχιτεκτονική Συστήµατος Λειτουργικές Προδιαγραφές Σχεδιασµός συστήµατος Ασφάλεια συστήµατος...4 Β. Υλοποίηση Βάση εδοµένων Πιστοποίηση χρηστών Προσωπικός χώρος για ανέβασµα αρχείων (Upload page) Εισαγωγέας - IMPORTER Εξαγωγέας - EXPORΤER...13 Παραρτήµατα...17 Παράρτηµα 1: Ιστοσελίδα...17

3 Εισαγωγή Στόχος του παραδοτέου αυτού είναι η οργάνωση των δεδοµένων που θα χρησιµοποιηθούν από τις ερευνητικές οµάδες που λαµβάνουν µέρος σ αυτό το πρόγραµµα. εδοµένα ατµοσφαιρικής ρύπανσης, µετεωρολογικά και δορυφορικά δεδοµένα πρέπει να συλλέγονται και να οργανώνονται µε τέτοιο τρόπο έτσι ώστε η εισαγωγή τους στο σύστηµα να γίνεται µε σχετική ευκολία. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτυχθεί ένα σύστηµα το οποίο παρέχει φόρµες εισαγωγής δεδοµένων (user interfaces), µηχανισµούς ανίχνευσης και κατανοµής των νεοεισαχθέντων δεδοµένων στη βάση δεδοµένων του συστήµατος και εύκολους τρόπους πρόσβασης στα δεδοµένα και εξαγωγής τους σε κατάλληλη µορφή για επεξεργασία. Επίσης, το παραδοτέο περιλαµβάνει το σχεδιασµό του συστήµατος µε τα επιµέρους υποσυστήµατα. 1

4 Α. Αρχιτεκτονική Συστήµατος Με βάση την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδοµή κυρίως της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου (ΜΥΚ) και του Πανεπιστηµίου Κύπρου (ΠΚ), το σύστηµα που θα υλοποιηθεί πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των συνεργαζόµενων φορέων. Για το σκοπό αυτό, έχει γίνει καταγραφή των λειτουργικών απαιτήσεων που µαζί µε την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης και των υποδοµών (βλ. Παραδοτέο 4) µας υπέδειξαν τις βάσεις πάνω στις οποίες θα πρέπει να είναι υλοποιηµένο το σύστηµα. 1. Λειτουργικές Προδιαγραφές Το σύστηµα που θα υλοποιηθεί πρέπει να ικανοποιεί τις πιο κάτω λειτουργικές προδιαγραφές: - Την ύπαρξη µιας ιστοσελίδας στην οποία θα δηµοσιεύονται πληροφορίες σχετικά µε το πρόγραµµα, τα παραδοτέα, διάφορες ανακοινώσεις κλπ. Επίσης η ιστοσελίδα να παρέχει τη δυνατότητα σε εγκεκριµένους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία δεδοµένων µέσω φορµών εισαγωγής δεδοµένων (user interfaces). - Τη δηµιουργία µιας κεντρικοποιηµένης βάσης δεδοµένων (centralized database) στα γραφεία Πρόγνωσης Καιρού στο Αεροδρόµιο Λάρνακας. Η πρόσβαση στη βάση δεδοµένων θα γίνεται από τους σταθµούς εργασίας του γραφείου. Η βάση δεδοµένων πρέπει να είναι κατάλληλη για να αρχειοθετεί µετεωρολογικά δεδοµένα, δεδοµένα δορυφορικών εικόνων και δεδοµένα από σταθµούς χωρικά προσδιορισµένους. - Μηχανισµό εισαγωγής (import) των νεοεισαχθέντων αρχείων δεδοµένων στη βάση δεδοµένων του συστήµατος. - Εργαλείο κατάλληλο για να υποστηρίζει εύκολη πρόσβαση (µε User Interfaces) στη βάση δεδοµένων και την εξαγωγή τους σε κατάλληλη µορφή για επεξεργασία. - Συστατικά λογισµικού για επεξεργασία δεδοµένων (διαµόρφωση δεδοµένων, νευρωνικά δίκτυα, στατιστικά πακέτα κλπ) 2

5 2. Σχεδιασµός συστήµατος Με βάση τις λειτουργικές προδιαγραφές η δοµή του συστήµατος περιγράφεται από το Σχήµα 1: Σχήµα 1: Αρχιτεκτονική Συστήµατος Το κοινό (web clients) θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει µέσω του internet την ιστοσελίδα του προγράµµατος και να ενηµερώνεται για την εξέλιξή του. Οι αποµακρυσµένοι χρήστες του συστήµατος (web users) θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάζουν αρχεία δεδοµένων στον εξυπηρετητή (web server) µέσω µιας προσωπικής σελίδας στην οποία θα έχουν πρόσβαση µε συνθηµατικά. Ένα συστατικό στοιχείο του συστήµατος είναι ο εισαγωγέας (Importer) ο οποίος θα εξετάζει κατά τακτά χρονικά διαστήµατα ή κατ εντολή του χρήστη τον τους χώρους των χρηστών στον εξυπηρετητή για να δει αν υπάρχουν νέα αρχεία και αν υπάρχουν θα τα εισάγει µε τον κατάλληλο τρόπο 3

6 (εκτελεί αλγόριθµους αναγνώρισης των στοιχείων) στη βάση δεδοµένων. Υπεύθυνος για την εξαγωγή των δεδοµένων από τη βάση δεδοµένων είναι το συστατικό εξαγωγέας (extractor) ο οποίος είναι υπεύθυνος να δίνει στον χρήστη (µε user interface) ή σε άλλο συστατικό (µε component interface) τα δεδοµένα που χρειάζεται, µε τη µορφή που τα χρειάζεται. 3. Ασφάλεια συστήµατος Πριν από την υλοποίηση των συστατικών του συστήµατος πρέπει να ληφθούν υπόψη ζητήµατα ασφάλειας, τουλάχιστον για τα συστατικά που είναι εκτεθειµένα στο διαδίκτυο όπως είναι η πρόσβαση των χρηστών στον προσωπικό χώρο της ιστοσελίδας µας και το ανέβασµα των αρχείων. Για την πρόσβαση των χρηστών στον προσωπικό τους χώρο, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν, να κατεβάζουν και να ανεβάζουν αρχεία, µπορεί να υλοποιηθεί µια διαδικασία πιστοποίησης, παρόµοια µε αυτήν που φαίνεται στο Σχήµα 2. Αρχή Αρχικοποίηση της συνόδου (session) Βρέθηκαν τα συνθηµατικά; Όχι Εµφάνισε την οθόνη Login Ναι Γράψε τα συνθηµατικά στις µεταβλητές της συνόδου (session variables) Εµφάνισε τη σελίδα Ναι Υπάρχουν τα συνθηµατικά στη βάση δεδοµένων; Όχι Απότρεψε την πρόσβαση Σχήµα 2: ιαδικασία πιστοποίησης χρήστη µε session variables 4

7 Όταν κάποιος χρήστης προσπαθήσει να ανοίξει µια σελίδα στον προστατευόµενο χώρο τότε, αν δεν έχει δώσει τα συνθηµατικά του, πρέπει να εµφανιστεί µια σελίδα Login για να εισαχθούν συνθηµατικά (Username και password). Όταν ο χρήστης καταχωρήσει τα συνθηµατικά του τότε αυτά πρέπει να καταχωρηθούν σε µεταβλητές συνόδου (session variables) έτσι ώστε να είναι διαθέσιµα για να γίνεται πιστοποίηση σε κάθε προστατευόµενη σελίδα. Τέλος, πρέπει να γίνεται αντιστοίχηση των συνθηµατικών του χρήστη µε αυτά που είναι καταχωρηµένη στη βάση δεδοµένων και αν είναι έγκυρα να εµφανίζεται η σελίδα αλλιώς να απαγορεύεται η πρόσβαση και να εµφανίζεται σχετικό µήνυµα. Όσον αφορά το ανέβασµα των αρχείων, κρίνεται αναγκαίο να γίνεται κάποιος έλεγχος στις ιδιότητες αυτών των αρχείων. Οι ιδιότητες που µπορούν να ελέγχονται είναι: το όνοµα του αρχείου, ο τύπος του αρχείου (π.χ..gif,.txt,.exe κλπ) και το µέγεθος του αρχείου. Με βάση τα πιο πάνω µπορεί να δηµιουργηθεί ένα φιλτράρισµα των αρχείων βάσει κάποιων κανόνων για καλύτερη ασφάλεια, όπως π.χ.: Το µέγεθος του αρχείου να µην είναι µικρότερο των 10Κ και µεγαλύτερο των 500Κ Επιτρέπονται µόνο αρχεία κειµένου (file type: text/plain). Το όνοµα των αρχείων να ακολουθεί µια συγκεκριµένη µορφή όπως HHMMYYYY.txt. Οι προδιαγραφές για το φιλτράρισµα των αρχείων πρέπει να τεθούν σύµφωνα µε τις πληροφορίες που δίνει το Παραδοτέο 4 σχετικά µε τα αρχεία που διαθέτει ο κάθε συνεργαζόµενος φορέας. 5

8 Β. Υλοποίηση 1. Βάση εδοµένων Με σκοπό την αρχειοθέτηση όλων των στοιχείων που θα τύχουν επεξεργασίας και µελέτης, στα πλαίσια του προγράµµατος ΑΕΡΑΣ, κρίνεται σκόπιµο να δηµιουργηθεί µια κεντρικοποιηµένη βάση δεδοµένων. Η βάση αυτή θα πρέπει να είναι σχεδιασµένη µε τέτοιο τρόπο ώστε να µπορεί να αρχειοθετεί δεδοµένα δορυφορικών φωτογραφιών, δορυφορικών µετεωρολογικών µετρήσεων και επίγειων µετρήσεων. Τα πλεονεκτήµατα αυτής της προσέγγισης είναι: Συµπίεση των δεδοµένων, δοµηµένη οργάνωση των δεδοµένων και εύκολη εισαγωγή και ανάκτηση των δεδοµένων (sql queries). Επειδή τα δορυφορικά δεδοµένα είναι δεδοµένα πλέγµατος, πρέπει να δηµιουργηθεί ένας πίνακας στον οποίο να καταχωρηθούν όλα τα σηµεία του πλέγµατος (id, latitude, longitude, altitude) και ένας άλλος πίνακας που να αντιστοιχεί κάθε σηµείο µε την ηµεροµηνία των µετρήσεων και µε τις τιµές τους (θερµοκρασία, υγρασία, άνεµο, κλπ.). Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να καταχωρούνται και τα δεδοµένα των µετρήσεων σε συγκεκριµένους σταθµούς της Κύπρου. Το διάγραµµα Οντοτήτων-Συσχετίσεων (E-R Diagram) της βάσης δεδοµένων του συστήµατος περιγράφεται από το Σχήµα 3. Ο πίνακας aearasusers περιέχει τα στοιχεία των χρηστών του συστήµατος και χρησιµοποιείται για την πιστοποίηση των χρηστών όταν προσπαθούν να εισέλθουν στον προσωπικό χώρο της ιστοσελίδας. Οι πίνακες tee_stations και PM10 χρησιµοποιούνται για την αρχειοθέτηση των µετρήσεων PM10 του Τµήµατος Επιθεώρησης Εργασίας. Οι πίνακες satellite_pixels και aersl_sat_noa χρησιµοποιούνται για την αρχειοθέτηση των δορυφορικών µετρήσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Τέλος, οι πίνακες 6

9 met_level_pixels και metsat_nc_lev χρησιµοποιούνται για την αρχειοθέτηση των δορυφορικών µετρήσεων, σε διάφορα επίπεδα της ατµόσφαιρας, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας Κύπρου. PK id aerasusers name username password date_registered last_seen form_login path tee_stations PK id name Latitude Longitude Altitude comments PM10 PK MDate PK,FK1 station_id value satellite_pixels PK id Latitude Longitude aersl_sat_noa PK MDate PK,FK1 pixel_id value met_level_pixels PK id Latitude Longitude Level metsat_nc_lev PK MDate PK,FK1 pixel_id T H R U V O Σχήµα 3: Σχεδιασµός της Βάσης εδοµένων (E-R Diagram) 7

10 2. Πιστοποίηση χρηστών Η ιστοσελίδα του συστήµατος έχει υλοποιηθεί σε προγενέστερα στάδια όπως περιγράφεται στο Παράρτηµα 1. Επιπλέον, έχουν υλοποιηθεί οι σελίδες του προσωπικού χώρου της ιστοσελίδας καθώς και η σελίδα πιστοποίησης και πρόσβασης των εγκεκριµένων χρηστών σε αυτόν το χώρο. Η υλοποίηση έγινε µε τις γλώσσες προγραµµατισµού HTML και PHP και η βάση δεδοµένων που χρησιµοποιήθηκε είναι MySQL. Αρχικά έχει γίνει η φόρµα πιστοποίησης, όπως φαίνεται στο Σχήµα 1Σχήµα 4, η οποία υποβάλλεται σε ένα php script µε σκοπό να γίνει η πιστοποίηση. Η πιστοποίηση ακολουθεί µια παρόµοια διαδικασία µε αυτήν που περιγράφεται στο προηγούµενο κεφάλαιο στο τµήµα Ασφάλεια Συστήµατος διότι ο εξυπηρετητής στον οποίο έχουµε πρόσβαση δεν υποστηρίζει session variables. Σχήµα 4: Φόρµα πιστοποίησης 8

11 Αντί των session variables χρησιµοποιήθηκε µια άλλη τεχνική η οποία περνά τις παραµέτρους από µια σελίδα σε άλλη µε URL queries. Όταν λοιπόν ο χρήστης υποβάλει τα συνθηµατικά του στη φόρµα του σχήµατος 3, ένα php script ελέγχει τα συνθηµατικά αντιπαραβάλλοντάς τα µε αυτά που βρίσκονται στη βάση δεδοµένων. Αν είναι έγκυρα τότε ενηµερώνεται ένα πεδίο στη βάση δεδοµένων το οποίο συµβολίζει ότι ο συγκεκριµένος χρήστης είναι συνδεδεµένος µε το σύστηµα και καλεί την προσωπική σελίδα µε URL query (π.χ. a=3) το οποίο περιέχει τον κωδικό του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο ο χρήστης κάνει ένα αίτηµα για να εισέλθει στον προσωπικό χώρο. Το Σχήµα 5 απεικονίζει τη διαδικασία αυτή. Μετά ακολουθεί η διαδικασία στο Σχήµα 6 στην οποία το script παίρνει τον κωδικό του χρήστη από το URL query string και εξετάζει, µέσα από τη βάση δεδοµένων, αν έχει πιστοποιηθεί και είναι συνδεδεµένος ο χρήστης. Εάν είναι, τότε εµφανίζονται τα περιεχόµενα της σελίδας αλλιώς εµφανίζεται µήνυµα λάθους και ο χρήστης παραπέµπεται στη σελίδα πιστοποίησης (login). Αρχή Υποβολή συνθηµατικών Βρέθηκαν τα συνθηµατικά; Όχι Εµφάνισε µήνυµα λάθους Ναι Ενηµέρωσε τη βάση δεδοµένων ότι ο χρήστης είναι µέσα στο σύστηµα Εισαγωγή στον προσωπικό χώρο µε υποβολή κατάλληλου URL query string Σχήµα 5: ιαδικασία πιστοποίησης χρήστη και υποβολή URL query string 9

12 Επειδή όµως, µε την τεχνική αυτή υπάρχει η πιθανότητα κάποιος να γράψει ένα URL Query String το οποίο να είναι έγκυρο ή να πατήσει το πλήκτρο Back του browser, τότε πριν εµφανιστεί η σελίδα ελέγχεται αν ο χρήστης αποδεσµεύτηκε (έκανε logout) από το σύστηµα. Αν δεν έχει πατήσει το logout τότε θεωρείται ότι ακόµα είναι µέσα στο σύστηµα, οπότε µε το πλήκτρο Back µπορεί να επιστρέψει στη σελίδα, αλλιώς αν έχει πατήσει το logout, δεν µπορεί να ξαναδεί την σελίδα χωρίς να περάσει από τη διαδικασία πιστοποίησης. Αρχή Αίτηµα για εισαγωγή στην προσωπική σελίδα Πέρασε αυτός ο χρήστης τη διαδικασία πιστοποίησης; Όχι Εµφάνισε µήνυµα λάθους Ναι Εισαγωγή στη σελίδα Έξοδος: Ενηµέρωσε τη βάση δεδοµένων ότι ο χρήστης έχει αποχωρήσει από το σύστηµα Σχήµα 6: Εισαγωγή στον προσωπικό χώρο µε URL query string 3. Προσωπικός χώρος για ανέβασµα αρχείων (Upload page) O Προσωπικός χώρος αποτελείται από µία σελίδα στην οποία περιέχονται τρεις φάκελοι, ένας για κάθε φορέα, τους οποίους µπορεί κάθε εγκεκριµένος χρήστης να βλέπει και να κατεβάζει αρχεία από αυτούς. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα στον κάθε χρήστη να ανεβάζει και να διαγράφει αρχεία στο φάκελο του. Η σελίδα αυτή φαίνεται στο Σχήµα 7. 10

13 Σχήµα 7: Σελίδα εγκεκριµένων χρηστών Σ αυτό το σηµείο έχει εφαρµοστεί ένα φιλτράρισµα των αρχείων που µπορούν οι χρήστες να ανεβάσουν στον εξυπηρετητή. Ο τύπος των αρχείων που επιτρέπονται είναι τα αρχεία κειµένου, τα αρχεία excel και συµπιεσµένα αρχεία zip και rar. 4. Εισαγωγέας - IMPORTER Ο εισαγωγέας είναι ένα πρόγραµµα το οποίο διαβάζει δορυφορικά και µετεωρολογικά αρχεία και τα εισάγει στους κατάλληλους πίνακες της βάσης δεδοµένων. Τα αρχεία αυτά πρέπει να έχουν µια µορφή την οποία να γνωρίζει ο εισαγωγέας. Σε περίπτωση που κάποιο αρχείο δεν είναι της αναµενόµενης 11

14 µορφής το πρόγραµµα απλά το απορρίπτει. Το interface του προγράµµατος περιγράφεται από το Σχήµα 8. Σχήµα 8: "Εισαγωγέας" (Importer) Σε περίπτωση αυτοµατοποίησης του συστήµατος το πρόγραµµα αυτό µπορεί να γραφτεί και σε µια άλλη έκδοση που να επιτρέπει την κλήση του από την γραµµή εντολών (command line). Κάθε αρχείο δορυφόρου αποτελείται από µια επικεφαλίδα και µετά ακολουθούν οι τιµές. Το πρόγραµµα διαβάζει την επικεφαλίδα για να γνωρίζει από ποιο σηµείο (Lat, Lon) ξεκινούν οι τιµές και µε ποιο βήµα γράφονται έτσι ώστε να αντιστοιχεί κάθε τιµή µε το σωστό σηµείο (pixel). Έπειτα, εισάγει τις τιµές που διαβάζει στους κατάλληλους πίνακες (satellite_pixels και aersl_sat_noa). Τα µετεωρολογικά αρχεία αποτελούνται από µετρήσεις σε διάφορα επίπεδα της ατµόσφαιρας και είναι γραµµένα σε ASCII αρχεία. Οι µετρήσεις είναι δορυφορικές και αφορούν διάφορες µετεωρολογικές παραµέτρους. Κάθε αρχείο περιέχει µετρήσεις από το σηµείο 0Ε και 90Ν µέχρι το σηµείο 357.5E 12

15 και 90S. Το πρόγραµµα διαβάζει το όνοµα του αρχείου για να καταλάβει ποια µετεωρολογική παράµετρο αφορούν οι µετρήσεις και για ποια ηµεροµηνία. Έπειτα, εισάγει τις τιµές που διαβάζει στα κατάλληλα πεδία των πινάκων αυτών που αφορούν τη µετεωρολογία (met_level_pixels και metsat_nc_lev). Τα excel αρχεία του ΤΕΕ περιέχουν µετρήσεις PM10 ανά ώρα. Ο σταθµός ο οποίος έκανε τις µετρήσεις προκύπτει από το όνοµα του αρχείου, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία (ηµεροµηνία/ώρα και τιµή) περιέχονται σε κάθε γραµµή του αρχείου. Από αυτά τα αρχεία ενηµερώνονται οι πίνακες tee_stations και PM Εξαγωγέας - EXPORΤER O εξαγωγέας είναι το εργαλείο µε το οποίο ο χρήστης µπορεί να εξάγει δεδοµένα από τη βάση δεδοµένων σε ένα αρχείο. Επειδή υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη δεδοµένων, έχουν αναπτυχθεί τρεις διαφορετικές διεπαφές (interfaces) για κάθε είδος. Οι διεπαφές αυτές βρίσκονται σε µορφή καρτέλας στη φόρµα του προγράµµατος. Στο Σχήµα 9 περιγράφεται η καρτέλα που αφορά τα µετεωρολογικά δεδοµένα. Από αυτή τη διεπαφή ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την επιθυµητή µετεωρολογική παράµετρο για συγκεκριµένη ηµεροµηνία, περιοχή, επίπεδο και το επιθυµητό είδος του αρχείου που θα περιέχει το αποτέλεσµα. Στο παρόν στάδιο υπάρχει δυνατότητα εξαγωγής Ascii και Binary αρχείων των οποίων η δοµή είναι η ίδια (Raster). Στα αρχεία αυτά οι τιµές γράφονται ξεκινώντας από το Βορειότερο Latitude και το υτικότερο Longitude. Η πρώτη γραµµή του αρχείου θα έχει όλες τις τιµές στο Longitude του Βορειότερου Latitude και η τελευταία θα έχει όλες τις τιµές στο Longitude του Νοτιότερου Latitude. Για παράδειγµα εάν ο χρήστης επιλέξει ολόκληρη την υδρόγειο, το σηµείο 90 Latitude και -180 Longitude είναι το αρχικό σηµείο και το αρχείο θα αποτελείται από 73 γραµµές και 144 στήλες διότι οι δορυφορικές µετεωρολογικές µετρήσεις γίνονται ανά 2,5 x 2,5 µοίρες. Στο Σχήµα 10 περιγράφεται η καρτέλα που αφορά τις δορυφορικές φωτογραφίες. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την ηµεροµηνία και 13

16 την ώρα της φωτογραφίας, και το επιθυµητό είδος του εξερχόµενου αρχείου. Στα αρχεία αυτά οι τιµές γράφονται µε τον ίδιο τρόπο όπως περιγράφεται στην προηγούµενη παράγραφο µε τη διαφορά ότι εδώ έχουµε ανάλυση 1,0 x 1,25 µοίρες. Στο Σχήµα 11 περιγράφεται η καρτέλα που αφορά τις µετρήσεις αεροσωµατιδιακής ρύπανσης PM10. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την περίοδο (από-µέχρι ηµεροµηνία και ώρα) της µέτρησης, τον σταθµό και το επιθυµητό είδος του εξερχόµενου αρχείου. Στα αρχεία αυτά οι τιµές γράφονται µε µορφή πίνακα στον οποίο θα υπάρχει µία στήλη για την ηµεροµηνία και ώρα της µέτρησης και µία στήλη για τις µετρήσεις κάθε σταθµού. Σχήµα 9: "Εξαγωγέας" Μετεωρολογικών εδοµένων (MΕΤ Exporter) 14

17 Σχήµα 10: "Εξαγωγέας" ορυφορικών Φωτογραφιών (ΝΟΑ Exporter) Η υλοποίηση του Εξαγωγέα βρίσκεται σε δοκιµαστική µορφή µέχρι να αποφασιστεί η τελική µορφή των εξαγόµενων δεδοµένων. 15

18 Σχήµα 11: "Εξαγωγέας" Σταθµών Μέτρησης PM10 16

19 Παραρτήµατα Παράρτηµα 1: Ιστοσελίδα Η Ιστοσελίδα του προγράµµατος είναι διαθέσιµη στη διεύθυνση Από το µενού στα αριστερά της σελίδας ο χρήστης µπορεί να ενηµερωθεί για τους στόχους, την καινοτοµία, το σχέδιο υλοποίησης του έργου, καθώς και για τους συνεργαζόµενους φορείς και για κάποιες ανακοινώσεις. 17