1. ה 1 אפקט הפוטואלקטרי

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ה 1 אפקט הפוטואלקטרי"

Transcript

1 האפקט הפוטואלקטרי מילות מפתח: פוטונים, פונקצית עבודה, תדירות סף, מתח עצירה, קבוע פלנק הציוד הדרוש: מתקן הכולל מנורת להט, ספק, ערכה הכוללת שפופרת פוטואלקטרית, מולטימטר, 4 פילטרים, מגבר זרם, ספק מתח משתנה. מטרות הניסוי: להכיר את תופעת האפקט הפוטואלקטרי. למדוד את קבוע פלנק. 1. תיאוריה 1. ה 1 אפקט הפוטואלקטרי האפקט הפוטואלקטרי הינו אחד הניסויים שהובילו להתפתחותה של תורת הקוונטים. באפקט הפוטואלקטרי ישנן מספר תופעות שאינן ניתנות להסבר באמצעות הפיסיקה הקלסית ומצריכות הסבר חדש, הסבר כזה ניתן ע"י אלברט איינשטיין בשנת 1905 וזיכה אותו בפרס נובל. התופעה באופן עקרוני, כאשר אור פוגע במתכת, האנרגיה שנושא האור גורמת לפליטת אלקטרונים מפני המתכת. על מנת לבחון את האפקט נשתמש במערכת המתוארת באיור 1 )תא פוטואלקטרי(. האור הפוגע בקתודה גורם לפליטת אלקטרונים מפני החומר, אלקטרונים אלו נפלטים עם אנרגיה קינטית מסוימת וחלקם מגיעים אל האנודה וזורם זרם במעגל. אם מפעילים מתח קדמי )האנודה חיובית ביחס לקתודה(, המתח יאיץ את האלקטרונים לכוון האנודה והזרם במעגל יגדל. אם מפעילים מתח הפוך או מתח מעכב )האנודה שלילית ביחס לקתודה(, המתח יתנגד לזרימת האלקטרונים לכיוון האנודה והזרם במעגל יקטן. מסתבר שישנן מספר תופעות בניסוי זה הדורשות הסבר וחלקם אינן ניתנות להסבר על פי התיאוריה הקלסית של האור כגל אלקטרומגנטי, אלא בהתייחסות לאור כאוסף חלקיקים )פוטונים(. על מנת להסביר את התופעה, נציג מספר מושגים הקשורים לניסוי זה וקושי להסביר זאת בדרך הקלסית של האור כגל אלקטרומגנטי

2 קתודה אנודה I מתח קדמי מד זרם מתח אחורי איור 1: סכימה של מערכת למדידת האפקט הפוטואלקטרי. א. תדירות הסף: מסתבר שפליטת האלקטרונים מתרחשת במתכת נתונה אך ורק אם תדירות הגל הפוגע גדולה מתדירות סף אופיינית למתכת, ואילו בתדרים נמוכים מתדירות הסף לא מתרחשת פליטה כלל אפילו אם נגדיל את עוצמת המקור. תופעה זו אינה ניתנת להסבר בתיאוריה הקלסית שבה העברת האנרגיה ע"י הגל אינה תלויה בתדירות. ב. זמן תגובה: זהו הזמן שעובר מרגע ההקרנה על הקתודה עד להופעת זרם במעגל. לפי התאוריה הקלסית, זמן התגובה לקתודה הוא מסדר גודל של שניות בעוד שבניסוי זמן התגובה אפסי. ג. מתח עצירה: זהו המתח ההופכי הדרוש לבלום את כל האלקטרונים שנפלטו מהקתודה. לאלקטרונים הנפלטים ישנה אנרגיה קינטית אשר יכולה להיות גדולה מאד, ולכן אנו מצפים שגם אם המתח המעכב יהיה גדול עדיין יזרום זרם קטן במעגל. בפועל, לכל תדר ישנו מתח מעכב אשר עוצר את האלקטרונים לחלוטין ללא תלות בעוצמת האור, מתח זה נקרא "מתח העצירה". תופעה זו מצביעה על כך שלאלקטרונים הנפלטים ישנה אנרגיה קינטית מקסימלית שאינה תלויה בעוצמת האור ולכן מתח מעכב יכול לעצור את הזרם

3 hc )1( E h כאשר קבוע הפרופורציה h נקרא קבוע פלנק והוא אחד מקבועי הטבע הבסיסיים,. h ערכו הוא: Js יש מספר עקרונות שמתקיימים בניסוי של האפקט הפוטואלקטרי והן: לכל מתכת יש סף אנרגיה מנימלי מסוים שרק מעל ערך זה ישתחררו אלקטרונים ממנה. אנרגיה זו נקראת פונקצית העבודה Φ של מתכת הקתודה והיא תלויה רק בסוג המתכת ממנה עשויה הקתודה. לכן, כדי לגרום לפליטת אלקטרונים דרוש גם סף אנרגיה מינימלי של האור הפוגע )הפוטון( שיהיה גדול מפונקצית העבודה של המתכת. העברת האנרגיה מהאור לאלקטרון נעשית בד"כ ע"י פוטון יחיד. כלומר האנרגיה שמקבל האלקטרון שווה לאנרגיה של פוטון יחיד. כאשר מתייחסים לאור כאל שטף של פוטונים, ניתן להבין את התופעות האלה: א. תדירות הסף: האנרגיה שמקבל האלקטרון היא אנרגית פוטוןh. על מנת שהאלקטרון ישתחרר מהמתכת יש צורך להתגבר על פונקצית העבודה של המתכת, ולכן אנרגית הפוטון צריכה להיות גדולה או שווה לפונקצית העבודה: )2( h משוואה )2( מגדירה את תדירות הסף: 0 h מתדירות הסף. אם תדירות האור הפוגע קטנה v, v אנרגיית פוטון יחיד אינה מספיקה על מנת לשחרר 0 אלקטרון מהקתודה ולכן אלקטרונים לא נפלטים כלל ואין זרם במעגל. ב. זמן תגובה: האפקט הפוטואלקטרי מתרחש כתוצאה מהתנגשות של פוטון עם אלקטרון, בליעת הפוטון והעברת אנרגיה לאלקטרון. זמן ההתנגשות הוא קטן מאד וכמעט אפסי. ההסבר של איינשטיין לאפקט הפוטואלקטרי טוען שלאור, יש תכונה של דואליות לעיתים התנהגות האור כגל אלקטרומגנטי ולעתים כחלקיק. בניסוי זה מתגלה האור בצורתו החלקיקית. חלקיק האור נקרא בשם פוטון,ולכל פוטון יש אנרגיה E פרופורציונית לתדר של גל האור לפי הקשר: -236-

4 )3( K max hc h אם נשים מתח אחורי V, רק אלקטרונים שלהם אנרגיה קינטית K>eV יגיעו לאנודה. לכן אם המתח האחורי יהיה גדול מהאנרגיה הקינטית המקסימלית של אלקטרון, לא יהיה אלקטרון שיוכל להתגבר על המתח האחורי ולא יהיה זרם כלל. אם כן, מתח העצירה V 0 מוגדר ע"י: )4( ev 0 hc h נשים לב כי האנרגיה של הפוטון נקבעת רק לפי התדירות האור )או אורך הגל( ואין קשר לעוצמת האור הפוגע. לכן אם האנרגית האור הפוגע איננה מספיקה להוצאת אלקטרונים הגדלת עוצמת האור לא תועיל במאומה להוצאת אלקטרונים. לעומת זאת, אם האנרגיה של הפוטון הפוגע גדולה מאנרגית הסף יצאו אלקטרונים עם אנרגיה קינטית לפי ההפרש האנרגיות בנוסחה 4. הגדלת עוצמת האור הפוגע לא יגרום להגדלת האנרגיה הקינטית של האלקטרונים. )יפלטו יותר אלקטרונים, האלקטרונים תישאר כמקודם( כלומר יותר זרם, אך האנרגיה המקסימלית של 1.2 עבודת הכנה 1. מהי האנרגיה של פוטון באורך גל nm מהירות האור 600 m c 3108 s ביחידות של ( Ve אלקטרון-וולט (?, מטען האלקטרון( Coulomb. e C( 2. בניסוי האפקט הפוטואלקטרי התקבלו האופיינים הבאים של הזרם בתלות במתח V. הסבר מה קבוע ומה משתנה מאופיין לאופיין. ג. מתח עצירה- כאמור, אלקטרון מקבל את האנרגיה של פוטון יחיד, ועליו להתגבר על פונקצית העבודה. לכן, האנרגיה הקינטית המקסימלית של אלקטרון הנפלט מהקתודה היא: -237-

5 2. מהלך הניסוי 2.1. תיאור הניסוי מערכת הניסוי מורכבת משפופרת ריק בעלת חתך גלילי ובה קתודה בעלת שטח פנים גדול העשויה מצזיום אנטימוניד וחוט דק המשמש כאנודה. השפופרת נמצאת בתוך מיכל אטום ובו פתח דרכו נכנס האור, על השפופרת מודבק פס שחור המונע הגעת אור אל האנודה. מקור האור הוא מנורת טונגסטן המוזנת באמצעות שנאי. הזרם בין הקתודה והאנודה הינו קטן מאד )בסדר גודל של (1nA=10 9- A ( na,לכן על מנת למדוד את הזרם באמצעות מד הזרם הנמצא ברשותנו, שהתחום הרגיש ביותר שלו הוא,200A נשתמש במגבר זרם בהגבר את המתח בין האנודה לקתודה נספק באמצעות ספק מתח ישר אשר מאפשר לשנות את המתח בתחום 18V ל-.3V המערכת מתוארת באיור 2. מערכת הניסוי כוללת גם ארבעה פילטרים )מסננים( אשר מסננים את האור. מסננים אלו הינם מעבירי תדרים נמוכים Filter(,)Low Pass כלומר, מעבירים רק תדרים הנמוכים מערך סף מסוים. על המסננים רשום מספר תלת-ספרתי, מספר זה מציין את אורך הגל )ביחידות של )nm המתאים לתדר הסף של המסנן. אם נשים מסנן בין מקור האור לקתודה, התדר המקסימלי שיעבור יהיה תדר הסף של המסנן ולכן האנרגיה הקינטית המקסימלית של אלקטרון נפלט תהיה נתונה באמצעות משוואה )3(. בניסוי זה שני חלקים, בחלק הראשון נשתמש במסנן בעל אורך הגל הארוך ביותר )אנרגיה נמוכה ביותר( ונבחן את האופין )תלות הזרם במתח( של השפופרת. 3. בניסוי פוטואלקטרי התקבל מתח עצירה של 0.15 וולט עבור תא פוטואלקטרי שהקתודה עשויה מחומר אשר פונקצית העבודה שלה שווה. 4 ev מהי תדירות הסף של האור הפוגע? 4. קבע אם המשפטים הבאים נכונים ונמק! 1. הגדלת פונקצית העבודה מקטינה את זרם הרוויה. 2. הגדלת עוצמת האור מגדילה את זרם הרוויה. 3. תדירות הסף תלויה בעוצמת האור הפוגע. 4. תדירות הסף תלויה בפונקצית העבודה

6 בפרט נרצה לראות את תופעת זרם הרוויה. בחלק השני נתמקד במתח העצירה, נמדוד את מתח העצירה עבור המסננים השונים )תדרים מקסימליים שונים(, ובעזרת משוואה )4( נחשב את ערכו של קבוע פלנק. 2.2 מדידת אופיין השפופרת הרכב את המעגל המתואר באיור 2. בעזרת הפוטנציומטר על כוון את מתח הספק לאפס והדלק את המנורה. מנורה מתקן להצבת פילטרים תא פוטואלקטרי ספק למנורה Voltage Source Volt Voltage Adjust A K A מפסק A com איור 2: תיאור סכמאטי של מערכת הניסוי -239-

7 מצא את המסנן בעל אורך הגל הארוך ביותר )צבע אדום( והכנס אותו למקומו במקום המיועד לו. שנה את מתח הספק מ 3V - ל 18 V בצעדים של 1V ומדוד את הזרם. שרטט גרף של הזרם בתלות במתח. הסבר את הגרף שקיבלת. חזור על התהליכים הקודמים עבור שלושת הפילטרים הנוספים. 2.3 מדידת מתח העצירה וקבוע פלנק מתח העצירה נמדד כשיורדים ממתח חיובי לשלילי של עקומת האפיון עד להתאפסות הזרם )יש להמתין כחצי דקה להתייצבות המערכת(. שנה את מתח הספקי מ- 0V ל 3V- בקפיצות של 0.1V-. מצא את המתח שגורם להפסקת הזרם (0=I) מתח זה הינו מתח העצירה. יש לחזור על המדידה עבור כל הפילטרים שברשותך. שרטט בגרף את מתח העצירה כתלות בתדר הסף של המסנן המצוין עליו, על פי משוואה )4( מתקבל גרף ליניארי. שיפוע הגרף הוא h e. מדוד את השיפוע, הערך את השגיאה והשווה לערך הידוע של קבוע פלנק. מצא גם את פונקצית העבודה של הקתודה. הערה: באופן מעשי כשמקרינים אור על התא הפוטואלקטרי, האלקטרונים נפלטים מהקתודה ומהאנודה ואנו מודדים למעשה את הזרם השקול - C.I = I מאחר I A ואנודה יחסית קטנה במידותיה לקתודה הזרם האנודי בדרך כלל קטן. זאת הסיבה שבמתח שלילי ישנו זרם שלילי במעגל אשר כמעט מגיע לרוויה. זרם זה נגרם כתוצאה מאלקטרונים הנפלטים מהאנודה ונסחפים לעבר הקתודה. בניסוי הזה הזרם הקתודי גדול מאד ביחס לזרם האנודי ולכן אנו מזניחים את הזרם האנודי

PDF created with pdffactory trial version

PDF created with pdffactory trial version הקשר בין שדה חשמלי לפוטנציאל חשמלי E נחקור את הקשר, עבור מקרה פרטי, בו יש לנו שדה חשמלי קבוע. נתון שדה חשמלי הקבוע במרחב שגודלו שווה ל. E נסמן שתי נקודות לאורך קו שדה ו המרחק בין הנקודות שווה ל x. המתח

Διαβάστε περισσότερα

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח.

החשמלי השדה הקדמה: (אדום) הוא גוף הטעון במטען q, כאשר גוף B, נכנס אל תוך התחום בו השדה משפיע, השדה מפעיל עליו כוח. החשמלי השדה הקדמה: מושג השדה חשמלי נוצר, כאשר הפיזיקאי מיכאל פרדיי, ניסה לתת הסבר אינטואיטיבי לעובדה שמטענים מפעילים זה על זה כוחות ללא מגע ביניהם. לטענתו, כל עצם בעל מטען חשמלי יוצר מסביבו שדה המשתרע

Διαβάστε περισσότερα

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים.

קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל לוח יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. קבל קבל מורכב משני מוליכים, אשר אינם במגע אחד עם השני, בכל צורה שהיא. כאשר קבל טעון, על כל "לוח" יש את אותה כמות מטען, אך הסימנים הם הפוכים. על לוח אחד מטען Q ועל לוח שני מטען Q. הפוטנציאל על כל לוח הוא

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6

אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6 אלגברה ליניארית (1) - תרגיל 6 התרגיל להגשה עד יום חמישי (12.12.14) בשעה 16:00 בתא המתאים בבניין מתמטיקה. נא לא לשכוח פתקית סימון. 1. עבור כל אחד מתת המרחבים הבאים, מצאו בסיס ואת המימד: (א) 3)} (0, 6, 3,,

Διαβάστε περισσότερα

חוק קולומב והשדה החשמלי

חוק קולומב והשדה החשמלי דף נוסחאות פיסיקה 2 - חשמל ומגנטיות חוק קולומב והשדה החשמלי F = kq 1q 2 r 2 r k = 1 = 9 10 9 [ N m2 חוק קולומב 4πε ] C 2 0 כח שפועל בין שני מטענים נקודתיים E (r) = kq r 2 r שדה חשמלי בנקודה מסויימת de

Διαβάστε περισσότερα

Electric Potential and Energy

Electric Potential and Energy Electric Potential and Energy Submitted by: I.D. 039033345 The problem: How much energy is needed to create the following configuration? The solution: Let φ i be the potential at the position of the charge

Διαβάστε περισσότερα

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי

חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי חוק קולון והשדה האלקטרוסטטי בשנת 1784 מדד הפיזיקאי הצרפתי שארל קולון את הכוח השורר בין שני גופים הטעונים במטענים חשמליים ונמצאים במנוחה. q הנמצאים במרחק r זה q 1 ו- תוצאות המדידה היו: בין שני מטענים חשמליים

Διαβάστε περισσότερα

Prerequisites for the MBA course: Statistics for managers".

Prerequisites for the MBA course: Statistics for managers. Prerequisites for the MBA course: Statistics for managers". The purpose of the course "Statistics for Managers" is to get familiar with the basic concepts required for statistical reasoning: Types of Analyses,

Διαβάστε περισσότερα

לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשע"ו (2016)

לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשעו (2016) לוגיקה ותורת הקבוצות פתרון תרגיל בית 4 אביב תשע"ו (2016)............................................................................................................. חלק ראשון: שאלות שאינן להגשה 1. עבור

Διαβάστε περισσότερα

פתרון תרגיל 6 ממשוואות למבנים אלגברה למדעי ההוראה.

פתרון תרגיל 6 ממשוואות למבנים אלגברה למדעי ההוראה. פתרון תרגיל 6 ממשוואות למבנים אלגברה למדעי ההוראה. 16 במאי 2010 נסמן את מחלקת הצמידות של איבר בחבורה G על ידי } g.[] { y : g G, y g כעת נניח כי [y] [] עבור שני איברים, y G ונוכיח כי [y].[] מאחר והחיתוך

Διαβάστε περισσότερα

בחירת דיודה - איך בוחרים דיודה?

בחירת דיודה - איך בוחרים דיודה? // רקע כללי היא רכיב אלקטרוני בעל שני חיבורים הפועל כמעין שסתום חד כיווני ומאפשר מעבר זרםדיודה ) (Diode בכיוון אחד בלבד. 1 / 57 בשרטוטים חשמליים מסמנים את הדיודה בסימון הכללי הבא : לדיודה יש שני חיבורים

Διαβάστε περισσότερα

שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא "כמות" השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך:

שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא כמות השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך: חוק גאוס שטף חשמלי שטף בהקשר של שדה וקטורי הוא "כמות" השדה הוקטורי העובר דרך משטח מסויים. שטף חשמלי מוגדר כך: Φ E = E d כאשר הסימון מסמל אינטגרל משטחי כלשהו (אינטגרל כפול) והביטוי בתוך האינטגרל הוא מכפלה

Διαβάστε περισσότερα

לדוגמא : dy dx. xdx = x. cos 1. cos. x dx 2. dx = 2xdx לסיכום: 5 sin 5 1 = + ( ) הוכחה: [ ] ( ) ( )

לדוגמא : dy dx. xdx = x. cos 1. cos. x dx 2. dx = 2xdx לסיכום: 5 sin 5 1 = + ( ) הוכחה: [ ] ( ) ( ) 9. חשבון אינטגרלי. עד כה עסקנו בבעיות של מציאת הנגזרת של פונקציה נתונה. נשאלת השאלה בהינתן נגזרת האם נוכל למצוא את הפונקציה המקורית (הפונקציה שנגזרתה נתונה)? זוהי שאלה קשה יותר, חשבון אינטגרלי דן בבעיה

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה ליניארית 1 א' פתרון 5

אלגברה ליניארית 1 א' פתרון 5 אלגברה ליניארית 1 א' פתרון 5 1 במאי 1 1. נוכיח כי מרחב הפולינומים R[t] אינו נפרש סופית: נניח שהוא כן נפרש סופית. אם כך, ניקח קבוצה סופית פורשת שלו:.R[t] קבוצה סופית של פולינומים, שפורשת את כל המרחב p}

Διαβάστε περισσότερα

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2

קחרמב יאצמנה דחא לכ Q = 1 = 1 C לש ינעטמ ינש ינותנ (ג ( 6 )? עטמה תא ירצוי ינורטקלא המכ.1 ( 5 )? עטמ לכ לע לעופה חוכ והמ.2 לקט תרגילי חזרה בנושא אלקטרוסטטיקה מבנה אטו, חוק קולו. א) נתוני שני איזוטופי של יסוד ליטיו 3 Li 6 : ו. 3 Li 7 מהו הבדל בי שני האיזוטופי? מה משות ביניה? ) התייחס למספר אלקטרוני, פרוטוני וניטרוני, מסת האיזוטופ

Διαβάστε περισσότερα

תרגיל אמצע הסמסטר - פתרונות

תרגיל אמצע הסמסטר - פתרונות 1856 1 פיסיקה כללית לתלמידי ביולוגיה 774 פיסיקה כללית : חשמל ואופטיקה לתלמידי ביולוגיה חשמל ואופטיקה 774, תשס"ו - פתרונות 1 מטענים, שדות ופטנציאלים (5) ו- am µc נגדיר d האלכסון בין הקודקודים B המרחק בין

Διαβάστε περισσότερα

טיב פני שטח Surface) (Finish מתארת את אופן החספוס של פני השטח של חלק כלשהו.

טיב פני שטח Surface) (Finish מתארת את אופן החספוס של פני השטח של חלק כלשהו. // טיב פני שטח Surface) (Finish טיב פני שטח Surface) (Finish מתארת את אופן החספוס של פני השטח של חלק כלשהו. לכל חומר יש דרגת חספוס מסויימת. ישנם חומרים שהם חלקים יותר וישנם חומרים מחוספסים יותר. חספוס

Διαβάστε περισσότερα

אלגוריתמים קומבינטוריים סיכומים של תרגילי כיתה מסמסטרים קודמים בנושא מיון ובעיית הבחירה

אלגוריתמים קומבינטוריים סיכומים של תרגילי כיתה מסמסטרים קודמים בנושא מיון ובעיית הבחירה אלגוריתמים קומבינטוריים סיכומים של תרגילי כיתה מסמסטרים קודמים בנושא מיון ובעיית הבחירה 1. סיכום אלגוריתמי המיון שנלמד: הנחות והערות זכרון נוסף זמן (טוב) זמן (ממוצע) זמן (גרוע) האלגוריתם מיון במקום O(1)

Διαβάστε περισσότερα

תוירטמורפרטניא תוטיש : סמ

תוירטמורפרטניא תוטיש : סמ ניסוי מס' 8: שיטות אינטרפרומטריות נכתב על ידי אלכס גוסרוב. הוסף במהדורה השביעית מטרות הניסוי הכרתתופעת ההתאבכות. מדידות תמונות התאבכות של גלי אור בשכבות דקות. יצירת מערכים אינטרפרומטרים למדידת זוויות טריז

Διαβάστε περισσότερα

אלגברה לינארית גיא סלומון. α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π. σ ς τ υ ω ξ ψ ζ. לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- כתב ופתר גיא סלומון

אלגברה לינארית גיא סלומון. α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π. σ ς τ υ ω ξ ψ ζ. לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל-  כתב ופתר גיא סלומון 0 אלגברה לינארית α β χ δ ε φ ϕ γ η ι κ λ µ ν ο π ϖ θ ϑ ρ σ ς τ υ ω ξ ψ ζ גיא סלומון לפתרון מלא בסרטון פלאש היכנסו ל- wwwgoolcoil סטודנטים יקרים ספר תרגילים זה הינו פרי שנות ניסיון רבות של המחבר בהוראת

Διαβάστε περισσότερα

מושגים: קשיר. o בעל 1 קשתות בדיוק.

מושגים: קשיר. o בעל 1 קשתות בדיוק. 1 גרפים / חזרה כללית: סיכומים למבחן בקורס אלגוריתמים סמסטר א' 2008-9 (פרופ' מיכה שריר) מושגים: גרף: גרף,, V קבוצת קודקודים, קבוצת קשתות. מכוון: הקשתות הן זוגות סדורים, לא מכוון: הקשתות הן קבוצה בת שני

Διαβάστε περισσότερα

ÈËÓ Ó ÌÈ ÂÓ ÔÂÏÈÓ. Â Ó Â Â ÌÈËÙ Ó Â ÁÒÂapple ÌÈ Â È Â Â. ÈÂÒÈapple  Ó

ÈËÓ Ó ÌÈ ÂÓ ÔÂÏÈÓ. Â Ó Â Â ÌÈËÙ Ó Â ÁÒÂapple ÌÈ Â È Â Â. ÈÂÒÈapple Â Ó ÈËÓ Ó ÌÈ ÂÓ ÔÂÏÈÓ ÂȈ appleâù Â Ó Â Â ÌÈËÙ Ó Â ÁÒÂapple ÌÈ Â È Â Â ÈÂÒÈapple Â Ó תוכן העניינים 7 9 6 0 8 6 9 55 59 6 מושגים בסיסיים... אינטרוולים וסביבות... מאפיינים של פונקציות... סוגי הפונקציות ותכנותיהם...

Διαβάστε περισσότερα

מבוא למדעי ה מחשב תוכנ י יה הרצאה 4: משפטים, תנאים ולולאות

מבוא למדעי ה מחשב תוכנ י יה הרצאה 4: משפטים, תנאים ולולאות מבוא למדעי ה מחשב הרצאה 4: משפטים, תנאים ולולאות מבוסס על השקפים שנערכו במקור ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור, וסאהר אסמיר, ועובדו ע"י מיכאל אלעד בסמסטר חורף 2007. תוכנ י יה משפטים בשפת - C (Statements)

Διαβάστε περισσότερα

מימון דף נוסחאות + = = 1+ 4 rnekova Revonit. 1 (1 d) reffective. effective. effective. reff. Simple

מימון דף נוסחאות + = = 1+ 4 rnekova Revonit. 1 (1 d) reffective. effective. effective. reff. Simple מימון דף נוסחאות ריבית אפקטיבית ריבית פשוטה = ריבית נקובה = ריבית נומינאלית. המעבר מריבית נקובה לריבית אפקטיבית המחושבת ב N תקופות: rnekov + = + reffective N וכאשר N שואף לאינסוף (הריבית מחושבת באופן רציף):

Διαβάστε περισσότερα

חזרה על מושגים בסיסיים במתמטיקה

חזרה על מושגים בסיסיים במתמטיקה חזרה על מושגים בסיסיים במתמטיקה סימנים לפניכם טבלה של סימנים מקובלים הכתובים בבחינה. הסימן «x x x < x 0 < x, x ± x x : משמעותו הישרים ו- מקבילים זה לזה הישרים ו- מאונכים זה לזה זווית של 90, זווית ישרה

Διαβάστε περισσότερα

נוסחאות ונתונים בפיזיקה

נוסחאות ונתונים בפיזיקה מדינת ישראל משרד החינוך נוסחאות ונתונים בפיזיקה נספח לבחינות הבגרות ברמה של 5 יח"ל לשאלונים מס' 654,653,65,97553,97554,97555,98,3654,975,9753 )החל בקיץ תשס"ז( תוכן העניינים נוסחאות עמוד מכניקה אלקטרומגנטיות

Διαβάστε περισσότερα

מבוא ונוסחאות עיקריות לתרגיל כיתה מספר 5. בתרגול מספר 4 הוסבר שכאשר גוף נמצא בתוך מערכת המאיצה בתאוצה, a r system החוק F מייצג כוחות אמיתיים בלבד).

מבוא ונוסחאות עיקריות לתרגיל כיתה מספר 5. בתרגול מספר 4 הוסבר שכאשר גוף נמצא בתוך מערכת המאיצה בתאוצה, a r system החוק F מייצג כוחות אמיתיים בלבד). כח דלמבר במערכת מסתובבת : מבוא ונוסחאות עיקריות לתרגיל כיתה מספר 5 בתרגול מספר 4 הוסבר שכאשר גוף נמצא בתוך מערכת המאיצה בתאוצה, a system החוק F F מייצג כוחות אמיתיים בלבד). השני של ניוטון = ma body לא

Διαβάστε περισσότερα

הקימנידורטקלאה תודוסי (ךשמה)

הקימנידורטקלאה תודוסי (ךשמה) יסודות האלקטרודינמיקה (המשך) נמשיך בלימודי האלקטרודינמיקה, ונכיר שדות מגנטיים שאינם משתנים בזמן. נכיר גם שדות מגנטיים ושדות חשמליים המשתנים בזמן. התוודענו לשדות חשמליים שאינם משתנים בזמן. כזכור, בספרנו

Διαβάστε περισσότερα

יישום חוקי הקשר למציאת קשרי גומלין בין מיקומי גידולים סרטנים למיקומי גרורותיהם

יישום חוקי הקשר למציאת קשרי גומלין בין מיקומי גידולים סרטנים למיקומי גרורותיהם בס"ד יישום חוקי הקשר למציאת קשרי גומלין בין מיקומי גידולים סרטנים למיקומי גרורותיהם עבודת מסכמת זו הוגשה כחלק מהדרישות לקבלת תואר "מוסמך למדעים" M.Sc. במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה החטיבה למדעי המחשב

Διαβάστε περισσότερα

פיסיקה - 2 מאגר שאלות ופתרונות מלאים

פיסיקה - 2 מאגר שאלות ופתרונות מלאים פיסיקה - מאגר שאלות ופתרונות מלאים,. חוק קולון צפיפות אחידה מטען ממוקם במרכז קשת חצי מעגלית בעלת רדיוס. חצי קשת עליון טעון במטען F הפועל על המטען וחצי קשת תחתון טעון במטען - (ראו שרטוט). מצאו את הכוח Y

Διαβάστε περισσότερα

תויטנגמו למשח קילומס הלא רד ' ןייטשנוארב ןורוד 'רד

תויטנגמו למשח קילומס הלא רד ' ןייטשנוארב ןורוד 'רד היחידה לפיסיקה D חשמל ומגנטיות דר' דורון בראונשטיין דר' אלה סמוליק ינואר B - - מאגר שאלות לקורס פיסיקה תרגילים בפיסיקה מהוווים כבר שנים רבות קלאסיקה, במרביתם אין כל חידוש רעיוני וניתן למצוא את אותם התרגילים

Διαβάστε περισσότερα

מדוע אופ טימיזציה נחו צ ה? אופטימיזציה ש ל ש איל תו ת. Query Optimization ארכיטקטורה של אופטימייזר (המשך) סיבוכיות נתו נים Data Complexity

מדוע אופ טימיזציה נחו צ ה? אופטימיזציה ש ל ש איל תו ת. Query Optimization ארכיטקטורה של אופטימייזר (המשך) סיבוכיות נתו נים Data Complexity אופטימיזציה ש ל ש איל תו ת Query Optimization מדוע אופ טימיזציה נחו צ ה? נתונה שאילתה בגודל m, מהו גודל התוצאה? לדוגמה: יחס n R(A) ומסד נ ת ונים בגודל עם 2 שורות, שבא חת מהן יש את הע רך 0 ובשניה יש א ת

Διαβάστε περισσότερα

מבוא מונופול - נושאים הסיבות להיווצרות מונופול בלעדיות, פטנט, זיכיונות ייצור, מונופול טבעי בעיית המונופול במישור ביקוש היצע הצגה גראפית ואלגברית האינד

מבוא מונופול - נושאים הסיבות להיווצרות מונופול בלעדיות, פטנט, זיכיונות ייצור, מונופול טבעי בעיית המונופול במישור ביקוש היצע הצגה גראפית ואלגברית האינד מונופול 1 מבוא מונופול - נושאים הסיבות להיווצרות מונופול בלעדיות, פטנט, זיכיונות ייצור, מונופול טבעי בעיית המונופול במישור ביקוש היצע הצגה גראפית ואלגברית האינדקס של לרנר, MARK UP PRICING בעיית המונופול

Διαβάστε περισσότερα

עבטה יעדמו הסדנהה יעדמ תניכמ הקיסיפב תובושתו תוניחב ףסוא ל חי " 5 תישילש הרודהמ 2004 רבוטקוא

עבטה יעדמו הסדנהה יעדמ תניכמ הקיסיפב תובושתו תוניחב ףסוא ל חי  5 תישילש הרודהמ 2004 רבוטקוא היחידה הקדם אקדמית מכינת מדעי ההנדסה ומדעי הטבע אוסף בחינות ותשובות בפיסיקה 5 יח"ל מהדורה שלישית אוקטובר 4 הקדמה חבורת זו היא מהדורה שלישית מורחבת מתוקנת ומאורגנת מחדש לחוברת "אוסף בחינות בפיסיקה של המכינה

Διαβάστε περισσότερα

אלקטרוניקה ומחשבים ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה י"א(

אלקטרוניקה ומחשבים ג' שתי יחידות לימוד )השלמה לחמש יחידות לימוד( )כיתה יא( מדינת ישראל סוג הבחינה: בגרות לבתי ספר על יסודיים משרד החינוך מועד הבחינה: קיץ תשע"ב, 2012 סמל השאלון: 815201 א. משך הבחינה: שלוש שעות. בכתיבת פתרונות חישוביים, קבלת מ רב הנקודות מותנית בהשלמת כל המהלכים

Διαβάστε περισσότερα

ABCD BCDE ABCD C BCDE

ABCD BCDE ABCD C BCDE ביולוגיה של ההתפתחות 1 חלק א אנו יכולים לדעת את פעולות הגנום אך לא ניתן לדעת בקלות את התוכנית הכללית והשילוב שלה בהתפתחות. אבולוציה נוצרת עקב מוטציות בגנים אך השילוב הכימי המתקבל לא מסביר למה מקבלים תוצאה

Διαβάστε περισσότερα

תכנות מתקדם בשפת C חוברת תרגילים - 1 -

תכנות מתקדם בשפת C חוברת תרגילים - 1 - תכנות מתקדם בשפת C חוברת תרגילים - 1 - קלט פלט. MaxMult MaxMult שאלה 1. 10 א. כתבו תוכנית המדפיסה לוח כפל בגודל 10 ב. כתבו תוכנית המקבלת מספר,,MaxMult ומדפיסה לוח כפל בגודל לדוגמא עבור: MaxMult=4 יודפס:

Διαβάστε περισσότερα

פיסיקה 2 חשמלומגנטיות

פיסיקה 2 חשמלומגנטיות פיסיקה 2 חשמלומגנטיות R L C V אייל לוי סטודנטים יקרים ספרתרגיליםזההינופרישנותנסיוןרבותשלהמחברבהוראתפיסיקהבאוניברסיטתתלאביב, במכללת אפקה,ועוד. שאלות תלמידים וטעויות נפוצות וחוזרות הולידו את הרצון להאיר

Διαβάστε περισσότερα

HLM H L M טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב- 30 )

HLM H L M טבלת עומסים לעוגן בודד (בטון ב- 30 ) HM HM מאפיינים טכנולוגיה: עוגן נקבה סוג פלדה העוגן נקבה: Cold Formed steel D62 סוג פלדה הבורג :. Steel f uk = 0 N/mm 2 ; f yk = 6 N/mm 2 גלוון: 5µ Zn HM Bolt HM Eye European Approval ETA01/00 ETAG001 option

Διαβάστε περισσότερα

ריבוי אלחוטית בהעדר קו ראייה, הקדמה:? היתרון של ריבוי וגיוון ערוצים מה משוואת תקשורת בלי קו ראייה פיתוח. וגיוון ערוצים Diversity and Selective MIMO

ריבוי אלחוטית בהעדר קו ראייה, הקדמה:? היתרון של ריבוי וגיוון ערוצים מה משוואת תקשורת בלי קו ראייה פיתוח. וגיוון ערוצים Diversity and Selective MIMO אנטנות בתקשורת אלחוטית וגיוון ריבוי עניינים תוכן אלחוטית בהעדר קו ראייה, תקשורת הקדמה:? היתרון של ריבוי וגיוון ערוצים מה (LOS) (NLOS) משוואת תקשורת עם קו ראייה פיתוח משוואת תקשורת בלי קו ראייה פיתוח של

Διαβάστε περισσότερα

פרק 2 פיסיקה 2 ב' - פתרון שאלות מחוברת הקורס שאלה 2.6: (לא ברשימה) על מוט מבודד באורך מפוזר מטען חשמלי בצפיפות אחידה.

פרק 2 פיסיקה 2 ב' - פתרון שאלות מחוברת הקורס שאלה 2.6: (לא ברשימה) על מוט מבודד באורך מפוזר מטען חשמלי בצפיפות אחידה. שאלה.6: (לא ברשימה) על מוט מבודד באורך פיסיקה ב' - פתרון שאלות מחוברת הקורס מפוזר מטען חשמלי פרק בצפיפות אחידה. - P א. ב. ג. חשב את צפיפות המטען האורכית. חשב את השדה החשמלי בנקודה הראה כי במרחקים גדולים

Διαβάστε περισσότερα

אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה ל אולה השלמה Â È ÌÏÂÒ ÏÚ Ï

אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה ל אולה השלמה Â È ÌÏÂÒ ÏÚ Ï אך ורק בהתפשטות חכמת הקבלה ברוב עם נזכה ל אולה השלמה Â È ÌÏÂÒ ÏÚ Ï Ò כולנו יחד - מתחברים לטוב יליון מסß אר ון קבלה לעם תשרי תשע א ספטמבר ± מחג לחג: יומן מסע פנימי חינוך עמß עמß µ מהי קבלה? עמß עמß הנה

Διαβάστε περισσότερα

 ËÈÒ ÈappleÂ Ï È ËÓÂÎÈÒÙ ÒÈappleÎ appleèá Î ÂÁ ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá

 ËÈÒ ÈappleÂ Ï È ËÓÂÎÈÒÙ ÒÈappleÎ appleèá Î ÂÁ ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá 77 ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá Æ ÈÂÙˆ appleèá ÌÎÈÚÂˆÈ Ó ÂÓ Ï ÌÎÏ Ù Ó ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá ÌÎÈappleÙÏ ÆÔÓÊ ÂÏ Ó ÏÚ Â Ó ÆÌ ÂappleÁ È ÌÈ apple Ï Ù ÏÎÎ ÌÈÓ ÌÈ apple appleèá ÂÏ Â ÙÏ ÂÏ Æ ÈÓˆÚ ÂÒapple Ï appleèá

Διαβάστε περισσότερα

1. התכונות המכניות של הבטון והפלדה*

1. התכונות המכניות של הבטון והפלדה* 1. התכונות המכניות של הבטון והפלדה* מבוא 1.1 התכונות המכניות של החומרים המרכיבים את הבטון המזוין, ובעיקר הבטון על כל מרכיביו, הינם נושא רחב ומורכב ומהווה התמחות בפני עצמה. ספרות רחבה ביותר קיימת על הנושא

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Nasal Septal Perforation Prosthesis MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use

Blom-Singer Nasal Septal Perforation Prosthesis MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use Blom-Singer Nasal Septal Perforation Prosthesis MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use R5 37805-05B נכנס לתוקף במרץ 37805-05B Effective March 2015 / Σε ισχύ από το Μάρτιο 2015 / 2015 Blom-Singer is

Διαβάστε περισσότερα

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית דצמבר 0 ת וכן עניינים מועד דצמבר 0 חשיבה מילולית מטלת כתיבה... חשיבה מילולית פרק ראשון... חשיבה מילולית פרק שני... חשיבה כמותית פרק ראשון... 0 חשיבה כמותית פרק שני... אנגלית

Διαβάστε περισσότερα

מבוא לאקונומטריקה ב' החוג לכלכלה [1]

מבוא לאקונומטריקה ב' החוג לכלכלה [1] מבוא לאקונומטריקה ב' החוג לכלכלה [] תוכן עניינים מבחני ספציפיקציה- מבחן LM (כופלי לגרנג')... 4 טעויות ספציפיקציה... ) הוספת משתנה לא רלוונטי.... ) השמטת משתנה רלוונטי... מולטיקוליניאריות... 4 ) מולטיקוליניאריות

Διαβάστε περισσότερα

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB MAGAZINE תחרות WFF שידורים דיגיטאליים ועוד, ועוד... גיליון 392 פברואר 2010

ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB MAGAZINE תחרות WFF שידורים דיגיטאליים ועוד, ועוד... גיליון 392 פברואר 2010 ביטאון אגודת חובבי הרדיו בישראל ISRAEL AMATEUR RADIO CLUB MAGAZINE גיליון 392 פברואר 2010 בגיליון: תורן השידור בברלין תחרות WFF לוויינים שידורים דיגיטאליים ועוד, ועוד... הכל על הכל - מידעון לחובבי הרדיו

Διαβάστε περισσότερα

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית

בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית בחינה פסיכומטרית להתנסות עברית פברואר 00 כל הזכויות שמורות למרכז ארצי לבחינות ולהערכה )ע"ר( אין להעתיק או להפיץ בחינה זו או קטעים ממנה בכל צורה ובכל אמצעי, או ללמדה - כולה או חלקים ממנה - בלא אישור בכתב

Διαβάστε περισσότερα

גודל המאמץ תלוי ב- P )הכוח החיצוני( הגדול יותר. גם הדפורמציה תהיה גדולה יותר.

גודל המאמץ תלוי ב- P )הכוח החיצוני( הגדול יותר. גם הדפורמציה תהיה גדולה יותר. הרצאה מספר 1 הנדסת בניין 10/10/01 ספרים: תורת הבניה ש. ציפר )הוצאת אורט( מושגי יסוד בתורת החוזק התנהגות של חלקי מבנה תחת השפעת כוחות חיצוניים שפועלים על המבנה. כתוצאה של הכוחות יש תופעות של מאמץ ודפורמציה.

Διαβάστε περισσότερα

Coaching for psychomotor Empowerment Coach ME

Coaching for psychomotor Empowerment Coach ME ד"ר אורלי יזדי-עוגב המרכז לקידום השליטה המוטורית ותפקודי למידה ; 050-5382160050-6930972 נייד : 04 -רח' הדקל 10 חדרה 38220 טלפקס: 6344476 ; אתר: ; yazdi@macam.98.ac.il ; y_orly@netvision.net.il אלקטרוני:דואר

Διαβάστε περισσότερα

בשחמה יעדמל אובמ תואלולו ם יאנת, םיטפשמ

בשחמה יעדמל אובמ תואלולו ם יאנת, םיטפשמ מבוא למדעי המחשב ולולאות הרצאה 3 :משפטים,תנאים מבוסס על השקפים שנערכו ע"י שי ארצי, גיתית רוקנשטיין, איתן אביאור, סאהר אסמיר,מיכאל אלעד, רון קימל ודן רביב. עדכון אחרון: סמסטר חורף 2012. תוכנייה משפטים בשפת

Διαβάστε περισσότερα

Hands-free Car Kit. Parrot 3200 LS-COLOR PLUS User manual. For Bluetooth Mobile Phone P.3 ENG HEB

Hands-free Car Kit. Parrot 3200 LS-COLOR PLUS User manual. For Bluetooth Mobile Phone P.3 ENG HEB Hands-free Car Kit Parrot 3200 LS-COLOR PLUS User manual For Bluetooth Mobile Phone ENG HEB P.3 Parrot 3200 LS-COLOR PLUS English עברית Ελληνικά......... 07-20 34-21 35-48 www.parrot.com GENERAL INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

ø ÓÂ Ï Â Ó ÓÂ Ï Â Ó Â ÈˆÓÏ Ò ÈÓ ÔÈ ÔÓÎÓ Ô

ø ÓÂ Ï Â Ó ÓÂ Ï Â Ó Â ÈˆÓÏ Ò ÈÓ ÔÈ ÔÓÎÓ Ô ø ÓÂ Ï Â Ó ÓÂ Ï Â Ó Ï È appleè Ó Ó Ï Â ÔÈ È ÈÒ Ï ÈÙ ÂÈ ÂËÒÈ Â ÈˆÓÏ Ò ÈÓ ÔÈ ÔÓÎÓ Ô הניגוד המהותי בין רצח העם היהודי לבין תקומתו הפוליטית, מחד גיסא, וה קרבה בזמן בין שני האירועים הללו (שניהם התרחשו בתוך

Διαβάστε περισσότερα

MM-E430D מדריך למשתמש. תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת.Samsung לקבלת שירות מלא יותר, רשמו את המוצר שברשותכם באתר.

MM-E430D מדריך למשתמש. תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת.Samsung לקבלת שירות מלא יותר, רשמו את המוצר שברשותכם באתר. MM-E430D מערכת DVD Component Micro מדריך למשתמש דמיינו את האפשרויות תודה שרכשתם מוצר זה מתוצרת.Samsung לקבלת שירות מלא יותר, רשמו את המוצר שברשותכם באתר www.samsung.com/register מידע אודות בטיחות אזהרות

Διαβάστε περισσότερα

bsoul מרכז ǀ Samah אעלאם: מרכז Amal Jamal תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל Still Subjegated עדיין כפופות: ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים

bsoul מרכז ǀ Samah אעלאם: מרכז Amal Jamal תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל Still Subjegated עדיין כפופות: ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים עדיין כפופות - ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים אמל ג מאל ǀ סמאח בסול עדיין כפופות ייצוג האישה בעיתונים הערביים הארציים bsoul מרכז ǀ Samah אעלאם: מרכז Amal Jamal תקשורתי לחברה הערבית פלסטינית בישראל

Διαβάστε περισσότερα

User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ. תירבע English Ελληνικά

User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ. תירבע English Ελληνικά User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ תירבע English Ελληνικά www.parrot.biz www.parrot.biz English Ελληνικά עברית 5 15 34 Warning : The manufacturer Parrot S.A. and it s affiliates should not be held

Διαβάστε περισσότερα

על הפרק רוצים לפרסם בעיתון? מיכון והנדסה מדור המיכון מולאו כראוי. הליקויים הם:

על הפרק רוצים לפרסם בעיתון? מיכון והנדסה מדור המיכון מולאו כראוי. הליקויים הם: מיכון והנדסה מדור המיכון על הפרק נחום הלפגוט - מדור המיכון בסוף דצמבר נפתח במדרשת רופין, הקורס השלישי ביסודות למיכון חקלאי. בסוף כל קורס, נערך משוב של המשתתפים ונעשים שינויים לקראת הקורס הבא. ב- 10-12

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Showerguard

Blom-Singer Showerguard Blom-Singer Showerguard USER Instructions For Use R5 37728-05C 37728-05C Effective March 2014 Blom-Singer is a registered trademark in the United States of Hansa Medical Products. / InHealth Technologies

Διαβάστε περισσότερα

שיווק מכונות בע"מ מכשיר סימון נייד. מכשירים מבוקרי מומנט לסגירת ברגים עיתון לענף המתכת

שיווק מכונות בעמ מכשיר סימון נייד.  מכשירים מבוקרי מומנט לסגירת ברגים עיתון לענף המתכת גיליון מס 184 פברואר מרץ 25 2014, ש ח כולל מע מ עיתון לענף המתכת בהוצאת מירב-דסקלו הפקות בע מ עיבוד שבבי l עיבוד פח l יציקות תבניות l ריתוך l ציפוי וגימור מתכות וחומרים l תיב מ www.benygrinding.co.il 36

Διαβάστε περισσότερα

qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ W Ò B «UNł w Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ Â È Î ÚÓ øõu$ WB סיפור הצלחהø ÂÒÚ Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ qlf «uý w qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ

qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ W Ò B «UNł w Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ Â È Î ÚÓ øõu$ WB סיפור הצלחהø ÂÒÚ Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ qlf «uý w qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ qlf «uý w qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ ÂÒÚ Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ qoz«dý w»df «5MÞ«u*«Z œ W Ò B «UNł w øõu$ WB Ï È ÈÁ Ê ÌÈ Ú ÂÏÈ Â È Î ÚÓ סיפור הצלחהø ±± ÏÈ Ù ±± ÊU O½ שילוב הערבים אזרחי ישראל בתעסוקה Ï È ÈÁ Ê ÌÈ

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Showerguard

Blom-Singer Showerguard Blom-Singer Showerguard USER Instructions For Use R5 37728-05D / 2016 ראונימ ףקותב / 2016 37728-05D Effective January Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016 Blom-Singer and InHealth Technologies are registered

Διαβάστε περισσότερα

תקציר... מבוא טראומה משנית אופטימיות... נבדקים כלים שאלון סובלנות לעמימות (סל"ע)... הליך...

תקציר... מבוא טראומה משנית אופטימיות... נבדקים כלים שאלון סובלנות לעמימות (סלע)... הליך... הקשר בין טראומה משנית, חשיפה לאירועי טרור דרך אמצעי התקשורת והתמודדות בקרב סטודנטים מאת: ינון שמשינס עבודת גמר המוגשת כמילוי חלק מהדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה" אוניברסיטת חיפה הפקולטה ללימודי

Διαβάστε περισσότερα

ילדים חיסונים חדשים לנגיף הרוטה שיטות האבחון החדשות לצליאק דלקות האוזן התיכונה הורמון גדילה: האם לטפל בילדים ללא חוסר בהורמון

ילדים חיסונים חדשים לנגיף הרוטה שיטות האבחון החדשות לצליאק דלקות האוזן התיכונה הורמון גדילה: האם לטפל בילדים ללא חוסר בהורמון ילדים רבעון בנושא רפואת ילדים מרץ - מאי 2007 גיליון מס' 2 חיסונים חדשים לנגיף הרוטה שיטות האבחון החדשות לצליאק דלקות האוזן התיכונה הורמון גדילה: האם לטפל בילדים ללא חוסר בהורמון מו"ל: שלמה בואנו עורכת:

Διαβάστε περισσότερα

ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות

ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות ההורים ובית הספר: יחסי גומלין ומעורבות יעל פישר, יצחק פרידמן תקציר מטרתו של מחקר זה היא לחשוף את הגורמים ואת התנאים העשויים להסביר רמות שונות של מעורבות הורים, פעילה או סבילה, בבית הספר. לשם כך נבנה מודל

Διαβάστε περισσότερα

"מנהיגות פדגוגית בישראל" הערכה וניבוי של הישגי תלמידים דו"ח מסכם עבור מכון "אבני ראשה"

מנהיגות פדגוגית בישראל הערכה וניבוי של הישגי תלמידים דוח מסכם עבור מכון אבני ראשה מטרות המחקר מטרת המחקר "מנהיגות פדגוגית בישראל" הערכה וניבוי של הישגי תלמידים דו"ח מסכם עבור מכון "אבני ראשה" פרופ' שאול אורג וד"ר יאיר ברזון הייתה לבדוק את הקשר בין מנהיגות מדד של "מנהיגות פדגוגית בישראל"

Διαβάστε περισσότερα

47 דפים 47 דפים - כתב עת המכוון לקדם תאוריה, מחקר ומעשה בחינוך, בהוראה ובהכשרת כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך תשס"ט 2009

47 דפים 47 דפים - כתב עת המכוון לקדם תאוריה, מחקר ומעשה בחינוך, בהוראה ובהכשרת כתב עת לעיון ולמחקר בחינוך תשסט 2009 מכון מופ"ת בית ספר למחקר ופיתוח תכניות Aבהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות דפים - כתב עת המכוון לקדם תאוריה, מחקר ומעשה בחינוך, בהוראה ובהכשרת עובדי הוראה ופיתוחם הפרופסיונלי. כתב עת זה מיועד לעובדי הוראה

Διαβάστε περισσότερα

אסתמה, אלרגיה ומחלות דרכי הנשימה Group

אסתמה, אלרגיה ומחלות דרכי הנשימה Group A Publication of The אסתמה, אלרגיה ומחלות דרכי הנשימה Group רבעון בנושא אלרגיה, אסתמה ומחלות דרכי הנשימה גיליון מס' 2 תזונת תינוקות-המלצות > דרכי הטיפול באמפיזמה תורשתית > COPD ואסתמה - המשיק והשונה >

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Voice Prosthesis Placement Surgical Kit MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use

Blom-Singer Voice Prosthesis Placement Surgical Kit MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use Blom-Singer Voice Prosthesis Placement Surgical Kit MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use R5 37757-05B / 2016 ראונימ ףקותב / 2016 37757-05B Effective January Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016 Blom-Singer

Διαβάστε περισσότερα

קטלוג יולי

קטלוג יולי קטלוג יולי 2014 www.k-a.co.il ליצירת קשר מוקד שירות לקוחות 4959* מנהל מכירות ערן זינגר 052-8371943 erans@k-a.co.il מנהל תחום תאורה קלוד טיבי 052-2926281 claudet@k-a.co.il מנהלת שירות לקוחות אתי נשיא 052-3273159

Διαβάστε περισσότερα

User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ. תירבע English Ελληνικά

User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ. תירבע English Ελληνικά User's Guide Οδηγός χρήσης שמתשמל ךירדמ תירבע English Ελληνικά www.parrot.biz www.parrot.biz English Ελληνικά עברית 5 17 38 Warning : The manufacturer Parrot S.A. and its affiliates should not be held

Διαβάστε περισσότερα

CD/MP3 Hands-free Receiver

CD/MP3 Hands-free Receiver CD/MP3 Hands-free Receiver RHYTHM N BLUE User manual For Bluetooth Mobile Phone ENG GRE P.3 P.15 HEB P.38 Warning The manufacturer Parrot S.A. and its affiliates should not be held liable towards end users

Διαβάστε περισσότερα

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון

המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון פרופ' המרכז האוניברסיטאי אריאל בשומרון הפקולטה למדעי הטבע, המחלקה לכימיה ביולוגית חיים כהן,, טל. 03-9066623, פקס. 08-9200749, email:hcohen@ariel.ac.il דו"ח מסכם בדיקת היתכנות - קיבוע פסולות רדיואקטיביות

Διαβάστε περισσότερα

נספח ד. The Face as the Heavenly Counterpart of the Visionary (צוין לעיל, עמ',106 הערה,(20 עמ' 73 מעיר על הערה 25).

נספח ד. The Face as the Heavenly Counterpart of the Visionary (צוין לעיל, עמ',106 הערה,(20 עמ' 73 מעיר על הערה 25). נו" א. סולם יעקב: חזיון ותפילה נספח ד סולם יעקב ושנים עשר פנים עליונים אגב דיון בתפיסת פני האל בזיקה אל המקדש, עלתה השאלה של ריבוי הפנים העליונים. בדקנו את הטענה שבספר חנוך הסלאבי מדובר על שני פנים של

Διαβάστε περισσότερα

Early Rabbinic Midrash Between Philo and Qumran. Texts

Early Rabbinic Midrash Between Philo and Qumran. Texts Early Rabbinic Midrash Between Philo and Qumran Texts 1. Ben Sira 51:23 (MS B): Turn aside to me, you untutored, and lodge in my house of study. 2. 1QS (Community Rule) 8.12-15: פנו אלי סכלים ולינו בבית

Διαβάστε περισσότερα

תוכן העניינים. The Talmudic discussion on building a porter's lodge and a door for the courtyard

תוכן העניינים. The Talmudic discussion on building a porter's lodge and a door for the courtyard אוקימתא מחקרים בספרות התלמודית והרבנית שנה א (תשע"ג) תוכן העניינים 1 25 71 93 105 133 195 243 293 319 369 421 שלמה גליקסברג מוטי ארד גלעד ששון אפרים בצלאל הלבני מנחם בן שלום שמא יהודה פרידמן רבין שושטרי

Διαβάστε περισσότερα

"רבי, מה אני לחיי העולם הבא"? מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליט"א

רבי, מה אני לחיי העולם הבא? מתוך דרשותיו של הרב אמנון יצחק שליטא בס"ד 152 קובץ שבועי בעניני יהדות מהוצאת להזמנת עלונים ולפרסום טל: 03-6762226 מופץ בכל הארץ ב- 90,000 עותקים "ו לא ת ח לּ לוּ א ת שׁ ם ק דשׁ י ו נ קדּ שׁ תּ י בּ תוֹ ך בּ נ י י שׂ רא ל א נ י ה' מ קדּ שׁ כ ם" "רבי, מה

Διαβάστε περισσότερα

Blom-Singer Adjustable Bi Flanged Fistula Prosthesis

Blom-Singer Adjustable Bi Flanged Fistula Prosthesis Blom-Singer Adjustable Bi Flanged Fistula Prosthesis MEDICAL PROFESSIONAL Instructions For Use R5 37742-05B / 2016 ראונימ ףקותב / 2016 37742-05B Effective January Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2016 Blom-Singer

Διαβάστε περισσότερα

ÌÈÁÏÂ ÊÂÁ ÂÓÈ Â ÌÈÎÙ ÏÂÙÈËÏ Î ÚÓ È Ú È ÙÎ Ê Ó ÈÓÂ Ó Â Ï Á

ÌÈÁÏÂ ÊÂÁ ÂÓÈ Â ÌÈÎÙ ÏÂÙÈËÏ Î ÚÓ È Ú È ÙÎ Ê Ó ÈÓÂ Ó Â Ï Á Ï È ÁÏ ÌÈÏ Â È ÔÂÎÓ המרכז למדיניות סביבתית מייסודה של קרן צ'רלס ה' רבסון ÌÈÁÏÂ ÊÂÁ ÂÓÈ Â ÌÈÎÙ ÏÂÙÈËÏ Î ÚÓ È Ú È ÙÎ Ê Ó ÈÓÂ Ó Â Ï Á ÏÂÚÙ Â ÏÂ Èapple Ï ÂÓ Ô È ÏÏ Ú Á Ò Ì ÒÈÚ תשס"ז 2007 פרסומי המרכז למדיניות

Διαβάστε περισσότερα

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User's guide. Print only for private use. ברכותינו לרגל רכישת הטלפון הנייד C702 מבית.Sony Ericsson מעכשיו תוכל ליהנות מצילום דיגיטלי באיכות 3.2 מגה-פיקסל בכל אשר תלך. לקבלת תכנים נוספים עבור הטלפון, בקר באתר.www.sonyericsson.com/fun הירשם כעת

Διαβάστε περισσότερα

מבצע "צוק איתן" מלחמת הווטסאפ הראשונה?

מבצע צוק איתן מלחמת הווטסאפ הראשונה? מבצע "צוק איתן" מלחמת הווטסאפ הראשונה? ורד מלכה, ירון אריאל, רות אבידר ואילת חן לוי מבצע "צוק איתן", סבב הלחימה בין חמישים הימים בין ישראל לחמאס שהתנהל במהלך קיץ 2014, חשף מאות אלפי ישראלים לאיום ישיר

Διαβάστε περισσότερα

The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination

The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination The Catholic University of America Biblical Studies Comprehensive Examination Day One: You may use the Hebrew Bible, Septuagint, and Greek New Testament. You may not use any translation of any kind. You

Διαβάστε περισσότερα

הינב ירצומ ןוריחמ 2013 תרודהמ

הינב ירצומ ןוריחמ 2013 תרודהמ מחירון מוצרי בניה מהדורת 13 איטונג ישראל פועלת מאז 191 בזיכיון איטונג הבינלאומית, מובילה את תחום הבניה בישראל בפיתוח מוצרים מתקדמים, בניה ירוקה, תמיכה ושירות לקוחות. מיליוני מבני איכות נבנים באיטונג מדי

Διαβάστε περισσότερα

מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן

מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן 33 אקולוגיה וסביבה ;12 :)1(3 42-33 מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן עודד פוצ'טר ]1, 2[*, ירון יעקב ]1[, לימור בר )שעשוע( ]3[, ]5[ שבתאי כהן ]4[, יוסי טנאי ]4[ ופועה בר )קותיאל(

Διαβάστε περισσότερα

החינוך וסביבו שנתון המכללה ל"ז

החינוך וסביבו שנתון המכללה לז החינוך וסביבו שנתון המכללה ל"ז תשע"ה 2015 1 החינוך וסביבו כרך ל ז, תשע ה - 2015 עורכת: ד ר אסתי אדיבי-שושן מערכת: פרופ נמרוד אלוני פרופ ליאורה גביעון ד ר חיים חיון ד ר מעין מזור פרופ דן סואן פרופ אלי צור

Διαβάστε περισσότερα

טונוס : Modified Ashworth Scale. Associated Reaction Rating Scale תחושה: Fugl -Meyer Assessment of the Upper extremity

טונוס : Modified Ashworth Scale. Associated Reaction Rating Scale תחושה: Fugl -Meyer Assessment of the Upper extremity כלי ערכת מדידה בטיפול באדם פגיעה עם נוירולוגית פברואר תוכן עניינים 8 7 8 6 7 8 9 6 מבוא לשימוש בכלי מדידה ליקויים פיזיקליים - Functions Body Structures and תנועות אקטיביות: טופס הערכת תנועות אקטיביות טונוס

Διαβάστε περισσότερα

,,,.,, , 20%, ,,

,,,.,, , 20%, ,, ("") ",,,., " 1, (" ":) (' ) 5,000,000,000.,,.2049 30 (' ). " 2049 30 (L),, (' ) ).( "" "":),(' ),.,.( 3.3.1.1 [L m ] (7) (' ).(" " :) 2.1 (L m ),(' ),,,.(" " :).( 3.3.1.3 ) (' )., 3.4.1, (' ), 3.3.1.8,

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

wayyäbö élöhîm el- ábîmeºlek BaHálôm halläºylâ wayyöº mer lô hinnükä mët `al-hä iššâ ášer-läqaºhtä wühiw Bü`ùºlat Bäº`al

wayyäbö élöhîm el- ábîmeºlek BaHálôm halläºylâ wayyöº mer lô hinnükä mët `al-hä iššâ ášer-läqaºhtä wühiw Bü`ùºlat Bäº`al GENESIS 20 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between Kadesh and Shur; and he sojourned in Gerar. ויסע משם אברהם ארצה הנגב וישב בין קדש ובין שור ויגר בגרר vai yis

Διαβάστε περισσότερα

ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï. ±ÆµÆ Á ٠ÌÂÈ ÂÏÈÚÙ Â Â ÏÁÓ ÏÚ Ú ÈÓ

ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï. ±ÆµÆ Á ٠ÌÂÈ ÂÏÈÚÙ Â Â ÏÁÓ ÏÚ Ú ÈÓ ÌÈ ÂÓÈÏ ÌÈÓ Ó ÌÈ Ï ±ÆµÆ Á ٠ÌÂÈ ÒÈappleÎ M.P.H, M.Med. Sc, M.S.W, M.N, M.A, M.Sc, M.B.A, M.H.A, H.M.B.A Èapple Â È ÂÓÈÏÏ Á ٠ÌÂÈ Ph.D È ÈÏ Â Â apple È ÂˆÈÚ ÂÏÈÚÙ Â Â ÏÁÓ ÏÚ Ú ÈÓ ÌÈ ÌÈΠÌÈÓ Ó ÌÈ Ï ÁÂ

Διαβάστε περισσότερα

wayücaw et- ášer `al-bêtô lë mör mallë et- amtühöt hä ánäšîm öºkel Ka ášer yûklûn Sü ët wüsîm Ke sep- îš Büpî amtahtô

wayücaw et- ášer `al-bêtô lë mör mallë et- amtühöt hä ánäšîm öºkel Ka ášer yûklûn Sü ët wüsîm Ke sep- îš Büpî amtahtô GENESIS 44 1 And he commanded the steward of his house, saying: 'Fill the men's sacks with food, as much as they can carry, and put every man's money in his sack's mouth. 1 ויצו את אשר על ביתו לאמר מלא

Διαβάστε περισσότερα

Exodus 20:1-4, 7-9, (rcl Year a, Proper 22) LXX Vulgate MT. καὶ ο«σα ε ν τοι^ς υ«δασιν υ ποκα' τω τη^ς γη^ς.

Exodus 20:1-4, 7-9, (rcl Year a, Proper 22) LXX Vulgate MT. καὶ ο«σα ε ν τοι^ς υ«δασιν υ ποκα' τω τη^ς γη^ς. Exodus 20:1-4, 7-9, 12-20 (rcl Year a, Proper 22) 20:1 Καὶ ε λα' λησεν κυ' ριος πα' ντας τοὺς λο' γους του' τους λε'γων 20:2 Εγω' ει μι κυ' ριος ο θεο' ς σου, ο«στις ε ξη' γαγο' ν σε ε κ γη^ς Αι γυ' πτου

Διαβάστε περισσότερα

wayühî ahárê haddübärîm hä ëºllè wayyöº mer lüyôsëp hinnë äbîºkä Hölè wayyiqqah et-šünê bänäyw `immô et-münaššè wü et- epräºyim

wayühî ahárê haddübärîm hä ëºllè wayyöº mer lüyôsëp hinnë äbîºkä Hölè wayyiqqah et-šünê bänäyw `immô et-münaššè wü et- epräºyim GENESIS 48 1 And it came to pass after these things, that one said to Joseph: 'Behold, thy father is sick.' And he took with him his two sons, Manasseh and Ephraim. 1 ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף

Διαβάστε περισσότερα

1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai.

1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. EXODUS 19 1 In the third month after the children of Israel were gone forth out of the land of Egypt, the same day came they into the wilderness of Sinai. 1 בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה

Διαβάστε περισσότερα

Medi power (Overseas) Public Co. Limited

Medi power (Overseas) Public Co. Limited Medi power (Overseas) Public Co. Limited לכבוד הבורסה לניירות ערך רח' אחד העם 54 תל-אביב 65202 לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים 95464 ניקוסיה, 24 יולי, 2011 ג.א.נ., הנדון: מדיפאואר (אוברסיז)

Διαβάστε περισσότερα

1 (32-2) And Jacob went on his way, and the messengers of Elohim met him. ve ya 'a kov ha lach le dar kov vai yif ge 'u-vov mal 'a chei e lo him.

1 (32-2) And Jacob went on his way, and the messengers of Elohim met him. ve ya 'a kov ha lach le dar kov vai yif ge 'u-vov mal 'a chei e lo him. GENESIS 32 [Genesis 31:55 is Genesis 32:1 in Hebrew] [Genesis 32:1-32 is Genesis 32:2-33 in Hebrew] 1 (32-2) And Jacob went on his way, and the messengers of Elohim met him. 1 ויעקב הלך לדרכו ויפגעו בו

Διαβάστε περισσότερα

Quick Start Guide Guía de inicio rápido Manual de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης מדריך להתחלה מהירה

Quick Start Guide Guía de inicio rápido Manual de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης מדריך להתחלה מהירה Quick Start Guide Guía de inicio rápido Manual de início rápido Οδηγός γρήγορης έναρξης מדריך להתחלה מהירה ע בר י ת/ English/Español/Português/Ελληνικά CUH-ZVR1 7028446 What's in the box? Qué contiene

Διαβάστε περισσότερα

be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. Bürë šît Bärä élöhîm ët haššämaºyim wü ët hä äºrec

be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. Bürë šît Bärä élöhîm ët haššämaºyim wü ët hä äºrec GENESIS 1 1 In the beginning Elohim created the heaven and the earth. 1 בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ be re shit ba ra e lo him et ha sha ma yim ve 'et ha 'a retz. 1 ª7:! = #- ' / x i! = - '! r Y

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/12 ΛΥΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/12 ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 0-03 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΘΕΡΙΝΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04// ΛΥΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ερωτησεις -4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα

Διαβάστε περισσότερα