Mέθοδοι. ανίχνευσης αντιγόνων αντισωμάτων στη διάγνωση των λοιμώξεων. Μαρία Γιαννάκη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Mέθοδοι. ανίχνευσης αντιγόνων αντισωμάτων στη διάγνωση των λοιμώξεων. Μαρία Γιαννάκη"

Transcript

1 Mέθοδοι ανίχνευσης αντιγόνων αντισωμάτων στη διάγνωση των λοιμώξεων Μαρία Γιαννάκη Μικροβιολογικό Εργαστήριο Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία»

2 Ορολογικές δοκιμές Σύνδεση αντιγόνου - αντισώματος Αναζήτηση: αντιγόνου, αντισώματος Προέλευση όρου ορός ορολογικός (serum serology) Αρχικά αναζήτηση αντισωμάτων στον ορό 1896 Widal Αργότερα αναζήτηση αντιγόνου σε κλινικό δείγμα Σωστός όρος: Ανοσολογικές δοκιμές (immunoassays)

3 Aντιγόνο Μπορεί να χρησιμοποιηθεί Ολόκληρο το κύτταρο του παθογόνου μικροοργανισμού Ουσίες του κυτταρικού τοιχώματος Ουσίες που παράγει και εκκρίνει το μικρόβιο (τοξίνες, ένζυμα) Κυτταροκαλλιέργεια της oποίας τα κύτταρα έχουν προσβληθεί από το λοιμογόνο παράγοντα

4 Aντισώματα Ανοσοσφαιρίνες πολυκλωνικά μονοκλωνικά Παραγωγή αντισωμάτων για τις ορολογικές τεχνικές Παλαιά: Πολυκλωνικά Παρασκευή αντιορών σε πειραματόζωα Καθαρισμός με προσροφήσεις Τώρα: Μονοκλωνικά Σύντηξη του Β-λεμφοκυττάρου που παράγει το αντίσωμα με κύτταρο πολλαπλού μυελώματος. Παραγωγή σε μεγάλες ποσότητες ειδικού αντισώματος

5

6 Αξιολόγηση για την επιλογή της ορολογικής τεχνικής Ευαισθησία Ειδικότητα Θετική και Αρνητική Προγνωστική Αξία Επαναληψιμότητα Ταχύτητα - χρόνος εκτέλεσης Δυνατότητα εκτέλεσης μεμονωμένων εξετάσεων Κόστος

7 Ευαισθησία (sensitivity) % Ποσοστόατόμωνμετηνόσοπουβρίσκονται θετικοί με τη συγκεκριμένη δοκιμή Αριθμός θετικών απαντήσεων σε 100 ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο Ευαισθησία= ψευδώςαρνητικά

8 Ευαισθησία (sensitivity) % (συνέχεια) Διαγνωστική ευαισθησία Αναλυτική Φυσιολογική τιμή ημικρότερητιμή που μπορεί να μετρηθεί

9 Ειδικότητα (specificity) % Ποσοστό ατόμων χωρίς τη νόσο, που βρίσκονται αρνητικά με την συγκεκριμένη δοκιμή Αριθμός αρνητικών απαντήσεων σε 100 μη πάσχοντες Ειδικότητα = ψευδώςθετικάαποτελέσματα

10 Cutoff = όριο αρνητικού θετικού αποτελέσματος Κατά την ανάπτυξη μιας τεχνικής Cutoff Ευαισθησία Ειδικότητα Cutoff = Ευαισθησία Ειδικότητα Πρέπει να προσδιορίζεται για κάθε πληθυσμό

11 Προγνωστική αξία (Predictive value) Θετική Η πιθανότητα να έχει τη νόσο ασθενής με θετικό αποτέλεσμα δοκιμής ή η πιθανότητα να είναι αληθινό το θετικό αποτέλεσμα Αρνητική Η πιθανότητα να μη νοσεί άτομο με αρνητικό αποτέλεσμα δοκιμής ή η πιθανότητα να είναι αληθινό το αρνητικό αποτέλεσμα

12 Υπολογισμός των παραμέτρων αξιολόγησης μιας ορολογικής δοκιμής ΤP Eυαισθησία (sensitivity) TP + FN X 100% TΝ Eιδικότητα (specificity) TN+FP X 100% Θετική Προγνωστική Αξία TP (Positive Predictive Value) TP+FP X 100% Aρνητική Προγνωστική Αξία ΤΝ (Positive Predictive Value) ΤΝ + FN X 100% TP = True Positive Αληθώς Θετικό Αποτέλεσμα (Ο εξεταζόμενοςπάσχει από το νόσημα) FP = False Positive Ψευδώς Θετικό Αποτέλεσμα Οεξεταζόμενοςδεν πάσχει απότονόσημα) TΝ = True Negative Αληθώς Αρνητικό Αποτέλεσμα (Ο εξεταζόμενοςδεν πάσχει από το νόσημα) FN = False Negative Ψευδώς Αρνητικό Αποτέλεσμα Οεξεταζόμενοςπάσχει απότονόσημα)

13 Κατάργηση έννοιας «χρυσό πρότυπο» Gold standard Χρησιμοποίηση όρων Αληθώς / Ψευδώς, Θετικό / Αρνητικό αποτέλεσμα Οι όροι αυτοί αναφέρονται σε πάσχοντα ή όχι από το νόσημα άτομα σύμφωνα με κλινικά και λοιπά εργαστηριακά κριτήρια Στην αποδοχή του αποτελέσματος υπεισέρχονται και στατιστικά στοιχεία όπως η συχνότητα του νοσήματος στον πληθυσμό που ανήκει ο εξεταζόμενος ασθενής

14 Πυρετός Φαρυγγίτιδα Λεμφαδένες Ήπαρ Σπλην Λευκά, άτυπα Τρανσαμινάσες Λοιμώδη μονοπυρήνωση Ετερόφιλα αντισώματα (mono test) Ευαισθησία: Ηλικία <2 ετών 0% Ενήλικες 70%

15 Επαναληψιμότητα Intra-assay Inter-assay Συντελεστής μεταβλητότητας - CV%

16 Συνήθης αντισωματική απάντηση σε λοίμωξη

17 Διαγνωστικές ανοσολογικές μέθοδοι Συγκολλητιναντιδράσεις Ιζηματιναντιδράσεις Σύνδεση συμπληρώματος Αναστολή αιμολύσεως Αναστολή αιμοσυγκολλήσεως Ανοσοφθορισμός Ραδιοανοσολογικές Ανοσοενζυμικές

18 Συγκολλητιναντιδράσεις Το αντιγόνο σε σωματιδιακή μορφή Μικροβιακή συγκόλληση Έμμεση αιμοσυγκόλληση Συγκόλληση σωματιδίων Latex Επισυγκόλληση σταφυλοκόκκου

19 Μικροβιακή συγκόλληση 1896 Widal Αρχή: όταν ένα μικροβιακό εναιώρημα έρθει σε επαφή με ορό ατόμου που πάσχει από λοίμωξη με αυτό το μικρόβιο, θα προκληθεί συγκόλληση των αιωρουμένων μικροβίων Τεχνική: α. σε πλάκα Διαχωριστικές δοκιμές (screening test) Kατά προσέγγιση προσδιορισμός τίτλου

20 Μικροβιακή συγκόλληση 2 β. σε σωληνάρια (τύπου Widal) Αραιώσεις ορού Ανάμιξη με το εναιώρημα Επώαση Ανάγνωση την επόμενη ημέρα - προσδιορισμός τίτλου 1/100 1/200 1/400 1/800 1/1600 1/3200 1/6400 (+) (-) Τίτλος: Η μεγαλύτερη αραίωση που δίνει συγκόλληση Φαινόμενο προζώνης αρνητικό αποτέλεσμα στις πρώτες αραιώσεις σε πολύ θετικά δείγματα

21 Έμμεση (παθητική) αιμοσυγκόλληση (ΙΗΑ) Αρχή: αν το εναιώρημα «ευαισθητοποιημένων» ερυθρών αιμοσφαιρίων έρθει σε επαφή με ορό αίματος ανθρώπου που έχει αντισώματα ομόλογα προς το αντιγόνο που τα επικαλύπτει, τότε θα σχηματιστούν πλέγματα ερυθρών ορατά με γυμνό μάτι Τεχνική: Αραιώσεις σε μικροτιτλοποιητική πλάκα Πολύ ευαίσθητη Όχι πολύ ειδική Εξετάζονται αντισώματα: Σύφιλης, Εχινοκόκκου, Τοξοπλάσματος, Candida, Aspergillus κ.λπ.

22 Latex συγκόλληση (σωματίδια πολυμερούς υδρογονάνθρακα) Τεχνική: Σε πλάκα Πολύ ειδική Όχι πολύ ευαίσθητη

23 Ιζηματιναντιδράσεις 1 Το αντιγόνο σε διαλυτή μορφή Ίζημα το ανοσοσύμπλεγμα Ag-Ab κατακρημνίζεται (ίζημα) σύμφωνα με την καμπύλη Heidelberger - Kendall Στην «άριστη αναλογία» αντιγόνου αντισώματος το περισσότερο ίζημα

24 Ιζηματιναντιδράσεις 2 Ανοσοδιάχυση Ανοσοηλεκτροφόρηση Νεφελομετρία

25 Νεφελομετρία 1 Αρχή: σκέδαση του φωτός Μετρώντας ένα εναιώρημα, την ένταση του φωτός που σκεδάζεται υπό ορισμένη γωνία, υπολογίζεται η συγκέντρωση των σωματιδίων μέσα σ αυτό. Σωματίδια = σύμπλεγμα αντιγόνου αντισώματος Μετρούμενη ουσία = αντιγόνο Αντιδραστήριο = αντίσωμα σ αυτήν

26 Νεφελομετρία 2 Η Νεφελομετρία μετράει την ένταση του φωτός που σκεδάζεται υπό ορισμένη γωνία προς το προσπίπτον φως όταν αυτό συναντά τα αιωρούμενα ανοσοσυμπλέγματα Η Θολοσιμετρία μετράει την ελάττωση της έντασης του φωτός όταν αυτό προσπέσει στα ανοσοσυμπλέγματα

27 Νεφελομετρία 3 Τύποι νεφελομετρικών μεθόδων 1. Τελικού σημείου (end point nephelometry) 1 2. Κινητική (rate nephelometry) α. σταθερού χρόνου (fixedtime rate nephelometry) 2a β. Μέγιστης τιμής (peak rate nephelometry) 2β

28 Νεφελομετρία 4 Αναλυτική ευαισθησία Ταχεία Εύκολη στη χρήση Απαιτεί μικρούς όγκους δείγματος Αιμολυμένα ή ικτερικά δείγματα δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα Αυτοματισμός Με τη βοήθεια υπολογιστή το αποτέλεσμα εκφράζεται στις μονάδες που επιθυμούμε π.χ. mg/l για τη CRP, IU/ml για ASTO

29 Νεφελομετρία 5 Eξετάσεις: - πρωτεΐνεςοξείαςφάσεως(crp) - Ανοσοσφαιρίνες -RF - ASTO - αντι DNAάση στρεπτοκοκκική - μικρολευκωματίνη - Φάρμακα, βιταμίνες κ.λπ.

30 ΑSTO = IU/ml αντι-dnαση = U/ml Aντισώματα σε λοίμωξη από στρεπτόκοκκο Φυσιολογικές τιμές 0-6 μηνών: πιθανόν μητρικά αντισώματα 6 μην. -2 ετών: < ετών: < 280 > 50 ετών: < 80

31 Σύνδεση συμπληρώματος (και αυτοματοποιημένη) Αναστολή αιμολύσεως Αναστολή αιμοσυγκολλήσεως

32 Ανοσολογικές τεχνικές σήμανσης Γενική αρχή αναζήτησης αντισωμάτων Αντιγόνο + ορός (Αντίσωμα;;;) + Αντι-αντίσωμα συνεζευγμένο (conjugate) F* R* Ένζυμο Mικροσκόπηση (ανοσοφθορισμός) Προσβολή ακτινολογικής πλάκας ή αριθμός κρούσεων (ραδιοανοσολογικές τεχνικές) Υπόστρωμα + χρωμογόνο Παραγωγή χρώματος (Ανοσοενζυμικές τεχνικές)

33 Ανοσοφθορισμός (1) Φθορισμός: η εκπομπή μεγαλύτερου μήκους κύματος φωτός από μία ουσία, όταν ακτινοβολείται από φως μικρότερου κύματος Φθοριοχρώματα: ισοθειοκυανική φθορισκεΐνη FITC (πράσινο) Ισοθειοκυανική τετραμεθυλροδαμίνη TMRITC (κόκκινο) Φυκοερυθρίνη RE (πορτοκαλί )

34 Ανοσοφθορισμός (1) Άμεσος: αναζητείται αντιγόνο (DFA) Αρχή: Κλινικό δείγμα + αντίσωμα συνδεδεμένο με φθοριόχρωμα (αντιδραστήριο) φθορισμός Τεχνική: Προετοιμασία δείγματος (κολπικό, πτύελα, κόπρανα, φαρυγγικό επίχρισμα, βρογχικό έκκριμα, περιφερικό αίμα, ουρηθρικό, αρθρικό, ούρα) - φυγοκέντρηση - έκπλυση - ρευστοποίηση

35 Άμεσος Ανοσοφθορισμός (DFA) συνέχεια Ευαισθησία ;; Χρόνος Τρόπος λήψης Σταθερή ή όχι παρουσία του μικροοργανισμού στο κλινικό δείγμα Υψηλή ειδικότητα (δυσκολία στην ανεύρεση του «ειδικού» αντιγονικού τμήματος για την παρασκευή του μονοκλωνικού αντισώματος)

36

37 Αντιγόνα HSV (τύπου 1) από δερματικές βλάβες (DFA)

38 Αντιγόνο Bordetella κοκκύτη σε δείγμα αναπνευστικού (DFA)

39 Pneumocystis carinii σε αναπνευστικό δείγμα (DFA)

40 Aνοσοφθορισμός (2) Έμμεσος: ανιχνεύονται αντισώματα IgG, IgM, IgA Αρχή: Αντιγόνο + ορός (αντίσωμα) + Conjugate (αντιαντίσωμα με φθορίζουσα χρωστική) φθορισμός Τεχνική: Αραίωση oρού Τοποθέτηση στην πλάκα Επώαση Πλύσιμο Προσθήκη Conjugate (IgG( IgG, IgM, IgA) Επώαση Πλύσιμο Μικροσκόπηση Απαραίτητη η χρήση (+) και (-) μάρτυρα Μη ειδικός φθορισμός

41 Αντισώματα ιλαράς (IFA)

42 Αντισώματα Candida (IFA)

43 Αντισώματα μυκοπλάσματος πνευμονίας (IFA)

44 Αντισώματα έναντι αναπνευστικών ιών (IFA)

45 Αντισώματα HSV (IFA)

46 Αντισώματα Legionella (IFA) Αντισώματα Rickettsia (IFA)

47 Ραδιοανοσολογικές τεχνικές (1) 1960 Βerson και Yalow Σήμανση με ραδιονουκλίδιο Aντιγόνου RIA Αντισώματος IRMA -τρίτιο (3Η) I cpm κρούσεις / λεπτό Μετράται η ραδιανέργεια σε μετρητή β ή γ ακτινοβολίας και εκφράζεται σαν αριθμός κρούσεων ανά λεπτό (cpm). Συγκέντρωση μετρούμενης ουσίας

48 Ραδιοανοσολογικές τεχνικές (2) Οι νεότεροι μετρητές διαθέτουν υπολογιστή με ειδικό πρόγραμμα που δίνει κατ ευθείαν τη ζητούμενη συγκέντρωση. Πολύ καλή αναλυτική ευαισθησία Μετρούνται: ορμόνες καρκινικοί δείκτες φάρμακα Δυσκολία στη διαχείρηση των ραδιονουκλιδίων

49 Ανοσοενζυμική μέθοδος (ELISA) Aνιχνεύονται: αντισώματα IgG, IgM, IgA Αρχή: Αντιγόνο (στο βύθισμα) + ορός (αντίσωμα;;;) + Conjugate (αντιαντίσωμα με ένζυμο) + υπόστωμα του ενζύμου με χρωμογόνο Παραγωγή Χρώματος (φωτομέτρηση) Mονάδες Απορρόφηση (ένταση χρώματος)

50 Ανοσοενζυμική για ανίχνευση αντιγόνου σε κλινικό δείγμα (Sandwich ELISA) Ειδικό αντίσωμα (στο βύθισμα) + Κλινικό δείγμα (αντιγόνο;;) + Conjugate (αντίσωμα με ένζυμο) + Υπόστρωμα του ενζύμου με χρωμογόνο Παραγωγή χρώματος (φωτομέτρηση) Μειονεκτήματα: Ακατάλληλη για λίγα δείγματα

51 Ανοσοενζυμική Capture τεχνική Αντι IgM-αντίσωμα (στο βύθισμα) + Ορός (IgM ειδικό αντίσωμα;;;) + Αντι ΙgM ένζυμο + Αg + Υπόστρωμα του ενζύμου με χρωμογόνο + Παραγωγή χρώματος (φωτομέτρηση) Πλεονέκτημα: Υψηλότερη ειδικότητα

52 Μικροσωματιδιακή Τεχνική Τοαντιγόνοήτοαντίσωμαείναιπροσφροφημένο σε μικρά σωματίδια Latex Αυξάνεται η συνολική επιφάνεια σύνδεσης αντιγόνου αντισώματος η ευαισθησία ο χρόνος επώασης Μικροσωματιδιακή Aνοσοενζυμική Τεχνική (Microparticle Enzyme Immunoassay-MEIA) Μικροσωματιδιακή ανοσοτεχνική χημειοφωταύγειας (Chemiluminesence Immunoassay CLIA) Αυτοματισμός Το αποτέλεσμα δεν είναι υποκειμενικό (μονάδες) Μειονέκτημα: Κλειστό σύστημα

53 Μέθοδοι ανοσοαποτύπωσης 1 (Western blotting, Dot blotting) Διαχωρισμός των αντιγονικών πρωτεϊνών αναλόγως του μοριακού βάρους με ηλεκτροφόρηση Ανοσοενζυμική ανίχνευση των αντισωμάτων ειδικότητα επιβεβαιωτικές δοκιμές κόστος

54 Μέθοδοι ανοσοαποτύπωσης 2 Tαινίες 1-5: πρόσφατη λοίμωξη 6-10: παλαιά λοίμωξη 11: θετικός μάρτυρας 12: αρνητικός μάρτυρας Αντισώματα έναντι VCA gp 125, EBNA p76, EA p54 και VCA p18 του EBV

55 Ταχείες ανοσολογικές τεχνικές 1 Πολύ χρήσιμη ομάδα εξετάσεων Αποτέλεσμα σε λίγα λεπτά Δεν απαιτείται ειδικός εργαστηριακός εξοπλισμός Ανίχνευση αντιγόνων, αντισωμάτων Τα αντιδραστήρια διατηρούνται εκτός ψυγείου Ειδικότητα Η ευαισθησία εξαρτάται από το χρόνο και τον τρόπο λήψης του δείγματος

56 Ταχείες ανοσολογικές τεχνικές 2 80 η σκέψη για εξετάσεις στα ιατρεία των κλινικών γιατρών «παρά την κλίνην» (bedside) τεχνικές Καλύτερα αποτελέσματα όταν εφαρμόζονται από εργαστηριακούς ιατρούς Σε χώρες με οργανωμένα συστήματα περίθαλψης: κλινικοί ιατροί νοσηλευτές τεχνολόγοι Ακολουθούν προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης Συμμετέχουν σε Προγράμματα Ποιοτικού Ελέγχου

57 Ταχείες ανοσολογικές τεχνικές 3 - Latex συγκόλληση - Aνοσοενζυμική τεχνική - Ανοσοχρωματογραφία

58 Ταχείες ανοσολογικές τεχνικές 3 - Latex συγκόλληση - Aνοσοενζυμική τεχνική - Ανοσοχρωματογραφία

59 Ταχείες ανοσολογικές τεχνικές 3 - Latex συγκόλληση - Aνοσοενζυμική τεχνική - Ανοσοχρωματογραφία

60 Ταχείες ανοσολογικές τεχνικές 3 - Latex συγκόλληση - Aνοσοενζυμική τεχνική - Ανοσοχρωματογραφία

61 Εξετάσεις με ταχείες τεχνικές 4 Α. Αναζήτησης αντιγόνου ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ: Στρεπτοκόκκου ομάδας Α ΣΕ ΚΟΛΠΙΚΟ ΕΚΚΡΙΜΑ: Στρεπτοκόκκου ομάδας Β, χλαμύδια ΚΟΠΡΑΝΑ Ιοί Rota Adeno Noro Αμοιβάδα Κρυπτοσπορίδιο Λάμβλια Helicobacter pylori Τοξίνη του C. Difficile OYΡΑ Πνευμονιοκόκκου Legionella ΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Ιοί γρίππης Α, Β, Η1Ν1 Αδενοϊοί RSV OΡΟ Candida Aspergillus Κρυπτόκοκκου ΕΝΥ Πνευμονιοκόκκου, Μηνιγγιτιδοκόκκου, Αιμοφίλου, E. coli Kρυπτοκόκκου

62 Εξετάσεις με ταχείες τεχνικές 5 Β. Αναζήτηση αντισωμάτων Λεϊσμάνια dipstick έναντι Κ39 αντιγόνου Εχινοκόκκου Πλασμωδίου ελονοσίας Ετερόφιλα αντισώματα στη λοιμώδη μονοπυρήνωση IgM μυκοπλάσματος πνευμονίας

63 Αντιγόνο noro ιού σε κόπρανα

64 Αναζήτηση αντιγόνου (π.χ. Strep test) αντισώματος (π.χ. Leishmania)

65 Ταυτόχρονη ανίχνευση αντιγόνων: Γρίππης Α και Β Rota και αδενο Κρυπτοσπορίδιο και λάμβλια Κρυπτοσπορίδιο, λάμβλια και αμοιβάδα

66 Επίχρισμα Έκπλυμα

67 Αντισώματα στο Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ) 1 Διάκριση: τοπικής παραγωγής παθητικής διέλευσης μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού Δείκτες ορολογικού ελέγχου ΕΝΥ Ειδικά αντισώματα ΕΝΥ / Ειδικά αντισώματα ορού Λευκωματίνη ΕΝΥ / Λευκωματίνη ορού Ειδικά αντισώματα ΕΝΥ / Ειδικά αντισώματα ορού IgG ENY / IgG ορού Ειδικά αντισώματα: IgG, IgM, IgA Δείκτης > 1 ένδειξη παραγωγής εντός Κ.Ν.Σ.

68 Αντισώματα στο Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ) 2 Σ ή μ ε ρ α Θετικά για πρόσφατη λοίμωξη αντισώματα στον ορό Κλινική εικόνα λοίμωξης ΚΝΣ PCR ENY για τον συγκεκριμένο μικροοργανισμό

69 Αντισώματα στο Εγκεφαλονωτιαίο Υγρό (ΕΝΥ) 3 Αγγειΐτιδα («εγκεφαλίτιδα») ΚΝΣ από VZV Υποξεία μεθιλαρική πανεγκεφαλίτιδα Van Bogaert Υποτροπές HSV μυελίτιδας

70 Λειτουργική συγγένεια των αντισωμάτων (αvidity) 1 Συμπληρωματική εξέταση Σύνδεση Ag-Ab επιτυγχάνεται με: δυνάμεις Coulomb Van der Waals δεσμοί υδρογόνου υδρόφοβοι δεσμοί Η ισχύς σύνδεσης (λειτουργική συγγένεια) αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου

71 Λειτουργική συγγένεια (avidity) 2 Ασθενής: Υψηλή: πρόσφατη λοίμωξη παλαιά λοίμωξη επαναλοίμωξη επανενεργοποίηση Μέθοδοι: «εκλούσεως» «προαραιώσεως των ορών» με: ουρία, διαιθυλαμίνη, γονανιδίνη, θειοκυανικό οξύ Avidity Index : τίτλος παρουσία ουσίας τίτλος απουσία ουσίας Χ 100%

72 Avidity index και χρόνος από την πρωτολοίμωξη Ημέρες

73 Avidity index και CMV λοίμωξη Περίπτωση 1 Περίπτωση 2 CMV IgG + + CMV IgM + + CMV IgG Avidity Χαμηλή Υψηλή Ερμηνεία Πρωτοπαθής λοίμωξη (Υψηλός κίνδυνος) Αναμόλυνση ή αναζωπύρωση (Μικρός κίνδυνος)

74 Έλεγχος ποιότητας ορολογικών δοκιμών Quality Control (1) A. Eσωτερικός Δείγματα ελέγχου που περιλαμβάνονται στη συσκευασία των αντιδραστηρίων ή παραγγέλλονται χωριστά Γνωστής περιεκτικότητας συνήθως: (-), (+) για τις ποιοτικές εύρος τιμών για τις ποσοτικές Ελέγχονται: αντιδραστήρια και διαδικασία, π.χ. RPR

75 Έλεγχος ποιότητας ορολογικών δοκιμών Quality Control (2) Β. Eξωτερικός Δείγματα άγνωστης περιεκτικότητας Παρέχονται από οίκους του εξωτερικού Εξετάζονται όπως ακριβώς τα δείγματα του εργαστηρίου Αποστολή των αποτελεσμάτων και της κλινικής αξιολόγησης Απάντηση και σχόλια ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ! Μειονέκτημα: Υψηλό κόστος

76 Εφαρμογή Α: Αντισώματα σε συγγενή λοίμωξη

77 Ag, κ/α Εφαρμογή Β: Ορολογικές και άλλες διαγνωστικές εξετάσεις στη διάγνωση λοίμωξης

78 κ/α Εφαρμογή Γ: Κλινικές εκδηλώσεις και εργαστηριακά ευρήματα σε λοίμωξη από ιό Parvo Β19 σε ανοσοεπαρκές άτομο

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 15, Τεύχος 2, σελ. 54-60 2010 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΙΩΣΕΩΝ Μ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ-ΨΙΝΑΚΗ Η ευαισθησία, η ειδικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

TOXOPLASMA LEISHMANIA COXIELLA RICKETTSIA. Καλλέργη Κωνσταντίνα

TOXOPLASMA LEISHMANIA COXIELLA RICKETTSIA. Καλλέργη Κωνσταντίνα ΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣH TOXOPLASMA LEISHMANIA COXIELLA RICKETTSIA Καλλέργη Κωνσταντίνα Τοξοπλάσμωση-κατηγορίες λοίμωξης Λοίμωξη σε ανοσοεπαρκή άτομα Λοίμωξη κατά τη διάρκεια της κύησης Συγγενής λοίμωξη Πρωτολοίμωξη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Dr Α. Μεντής, Ιατρός Βιοπαθολόγος, Κλινικός Μικροβιολόγος ιευθυντής ιαγνωστικού Τμήματος ιευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Μικροβιολογίας ιευθυντής Εθνικού Εργαστηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ. Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ

ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ. Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ Παπέ Μαγδαληνή, Επιμελήτρια Β Κέντρο Αίματος, Π.Γ.Ν.Θ ΑΧΕΠΑ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ Η ασφάλεια του αίματος και των προϊόντων του αίματος βρίσκεται στο επίκεντρο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ" 1 η ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Ι.Ε.Κ. "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ"

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά

Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 2011 91 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Σύγχρονες απόψεις για την επιλογή και αξιοποίηση των εργαστηριακών εξετάσεων στα παιδιά Συντονιστές: Γ. ΧΡΟΥΣΟΣ, Χ. ΜΠΑΚΟΥΛΑ Η αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Δρ Γεωργία Κουππάρη Βιοπαθολόγος- Κλινικός Μικροβιολόγος Διευθύντρια Μικροβιολογικού Τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων Αμαλία Φλέμιγκ ΦΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ/ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΙΔΑ ΛΑΡΥΓΓΙΤΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο

λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Εργαστηριακή μεθοδολογία διερευνήσεως λοιμώξεων ανδρών/γυναικών που επηρεάζουν την αναπαραγωγή Σταυρούλα Μπάκα Σταυρούλα Μπάκα Αν. Καθηγήτρια Αρεταίειο Νοσοκομείο Ανησυχητικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία Ορμονικών προσδιορισμών. μεθόδων

Μεθοδολογία Ορμονικών προσδιορισμών. μεθόδων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Μεθοδολογία Ορμονικών προσδιορισμών Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μεθόδων Δημήτρης Ρίζος, PhD, EuSpLM Αναπλ. Καθηγητής Κλινικής Χημείας

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold Plus (QFT -Plus) ELISA Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα ESAT-6 και CFP-10 Για in vitro διαγνωστική χρήση 2 x 96 622120

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι

Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Σύγχρονη εργαστηριακή διάγνωση λοιμώξεων αναπνευστικού Μέρος Α. Καλλιεργητικές μέθοδοι Αθηνά Αργυροπούλου Μικροβιολογικό Εργαστήριο ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός» Δομή της παρουσίασης Κατάταξη λοιμώξεων αναπνευστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ Α Λ Ι Κ Η Β Ο Γ Ι Α Τ Ζ Η Σ Υ Ν Τ Ο Ν Ι Σ Τ Ρ Ι Α Δ / Ν Τ Ρ Ι Α Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Κ Λ Ι Ν Ι Κ Η Σ Μ Ι Κ Ρ Ο Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ «Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ω Ν Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ» ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA

Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA Ένθετο συσκευασίας QuantiFERON -TB Gold (QFT ) ELISA 2 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0201) 20 x 96 (αρ. καταλόγου 0594-0501) Εξέταση ολικού αίματος IFN-γ για τη μέτρηση της απάντησης στα πεπτιδικά αντιγόνα

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός

Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Ελένη Μπελεσιώτου Ιατρός - Κλινικός Μικροβιολόγος - Βιοπαθολόγος Διευθύντρια Νοσοκομείο Ευαγγελισμός Λοίμωξη: Αποτέλεσμα αρνητικού ισοζυγίου ανάμεσα στην λοιμογόνο δύναμη των μικροοργανισμών που εισβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Copyright 2011: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Βασ. Σοφίας 77, 115 21 Αθήνα Τηλ. 210 7213225, Fax: 210 7246180 e-mail: siorasgs@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ» ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, ΛΗΨΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ) ΣΤΟ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΝΑ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ ΓΝΑ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική αντιμετώπιση του

Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική αντιμετώπιση του ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας και η πορεία του μέχρι σήμερα. Το AIDS και η μελλοντική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΚΝΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΣΥ ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΥ ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ PCR ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ

Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ Εργαστηριακή Διαγνωστική του ΕΝΥ ΕΝΥ αυχενική θωρακική ισχιακή Χοριοειδές πλέγμα Χρυσούλα Νικολάου Εγκεφαλονωτιαίο υγρό ΤΟ ΕΝΥ είναι διαυγές, άχρωμο υγρό Βρίσκεται στον υπαραχνοειδή χώρο, στο σύστημα κοιλιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ - ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ - ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531

Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 Syphilis Total Ab 1 πλάκα - 96 72530 5 πλάκες - 480 72531 ΚΙΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ TREPONEMA PALLIDUM ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΟ Ή ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΛΑΣΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ. (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΞΗ Γ (Βοηθών ιατρικών και βιολογικών εργαστηρίων) ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι Ι ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ) Είδη κόκκων κόκκος διπλόκοκκος σταφυλόκοκκος στρεπτόκοκκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΤΟΠΙΝ Α ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ ΚΑΙ Κ. Υ. ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων

Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Οδηγίες Φύλλα Κατάρτισης Νοσημάτων ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΣΕ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΜΟΡΙΑΚΉΣ ΒΙΟΛΟΓΊΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ Εφαρμοσμένη Κλινική Μικροβιολογία και Εργαστηριακή Διαγνωστική Περίοδος Β, Τόμος 16, Τεύχος 2, σελ. 64-74 2011 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ TO ΟΦΘΑΛΜΙΚΟ ΔΕΙΓΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΤΕΡΗΣ Οι μικροοργανισμοί

Διαβάστε περισσότερα

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός

QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός QUANTA Lite TM M2 704540 Για In Vitro Διαγνωστική Χρήση CLIA σύνθετος: ψηλός Σκοπό Χρήση Το QUANTA Lite TM M2 EP (MIT3) αποτελεί μια ανοσοπορροφητική ανάλυση συνδεδεμένη με ένζυμο (ELISA) για τον ημιποσοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΤΗΤΑΣ "ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 2 η ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (Job Profile)...4

Διαβάστε περισσότερα

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

1- ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ PLATELIA ASPERGILLUS Ag 1 Πλακέτα 96 62794 Η Platelia Aspergillus Ag είναι μια ανοσοενζυμική δοκιμή σάντουιτς σε μικροκυψέλες για την ανίχνευση αντιγόνου Aspergillus galactomannan σε δείγματα ορού και

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ»

1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» 1 η ΦΑΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΏΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ & ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» Β) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΑΛΥΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα