ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 14REQ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 14REQ002295857 2014-09-18"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 14REQ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων για τα έτη ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ( ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 23% Κ.Μ.:Π119/2014

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ για τα έτη ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Κ.Μ.: Π119/2014 /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠ: ,00 & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στην /νση ιαχείρισης Απορριµµάτων & Πρασίνου στο τµήµα ιαχείρισης & Συντήρησης οχηµάτων υπηρετούν: ένας ηλεκτροτεχνίτης αυτοκινήτων και ένας Μηχανοτεχνίτης αυτοκινήτων. Το τµήµα διαθέτει ένα µικρό συνεργείο εµβαδού 38,00 µ 2 µε τον ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό εξοπλισµό όπως (κλειδιά ηλεκτροκόλληση φορτωτή µπαταριών) κ.λ.π. ώστε να µπορεί να κάνει υποτυπώδεις τεχνικές παρεµβάσεις. Τα οχήµατα του ήµου Ιλίου είναι διαφόρων τύπων, διαφορετικών ετών κυκλοφορίας και διαφορετικών τεχνολογιών. Για να µπορεί ένα συνεργείο να επισκευάζει οχήµατα και µάλιστα φορτηγά πρέπει να έχει το απαραίτητο συνεργείο επανδρωµένο µε ράµπες, ανυψωτικά µηχανήµατα, πλήρες τεχνολογικό εξοπλισµό, το αναγκαίο προσωπικό που να αναλογεί στον αριθµό των οχηµάτων που θα δύναται να επισκευάζει καθηµερινώς, καθώς και την τεχνογνωσία για κάθε τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής, άλλη για καλαθοφόρο, άλλη για µηχανοκίνητα σάρωθρα, άλλη για φορτωτές. Συνεπώς επειδή ο ήµος µας, δεν διαθέτει επαρκές συνεργείο συντήρησης οχηµάτων ούτε τον απαραίτητο εξοπλισµό, ούτε το αναγκαίο προσωπικό, ούτε την τεχνογνωσία αναθέτει την συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων, των υπερκατασκευών και εν γένει ότι είναι αναγκαίο για την καλή λειτουργία των οχηµάτων και υπερκατασκευών σε ιδιωτικά συνεργεία µε προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισµού. Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες πάσης φύσεως επισκευής συντήρησης (καθώς & της αντικατάστασης φθαρµένων ή κατεστραµµένων τµηµάτων) σε εξωτερικά συνεργεία, συµπεριλαµβανοµένης & της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών (µηχανικών, υπερκατασκευών κ.λ.π.) των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν κατά την διάρκεια της τριετίας Για την σύνταξη της προυπολογιζόµενης δαπάνης συντήρησης των οχηµάτων του ήµου Ιλίου, ελήφθησαν υπ όψιν οι προβλεπόµενες ώρες λειτουργίας σε καθηµερινή βάση του κάθε οχήµατος, το κόστος συντήρησής του, οι βλάβες που µπορεί να προκύψουν κατά την συµπλήρωση ορισµένων χιλιοµέτρων από την εµπειρία που έχουµε αποκτήσει, οι ζηµιές που προκαλούνται στις υπερκατασκευές από στατιστικά στοιχεία που έχουµε συλλέξει την τελευταία 10ετία, τα αναλώσιµα υλικά που απαιτούνται µε την συµπλήρωση ωρών εργασίας π.χ. στους φορτωτές και στα µηχανοκίνητα σάρωθρα σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή των οχηµάτων. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων (εργασίες και ανταλλακτικά) ανέρχεται στο ποσό των ,00 ΕΥΡΩ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α, η δε πίστωση θα βαρύνει τους Κ.Α , και , όπως αυτοί θα εγγραφούν στον προϋπολογισµό των ετών Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί κατά τις διατάξεις των : Αποφ. Υπ. Προεδρίας 3373/390/ & την τροπ/κή της 4993/745/ «Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών & προµήθειας καυσίµων & λιπαντικών κ.λ.π. των οχηµάτων του ηµοσίου, των Ο.Τ.Α & των εν γένει Ν.Π... κ.λ.π. περί ων το άρθρο Ι του Ν. /τος 2396/53» Π.. 60 (ΦΕΚ Α /64/ ) Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας «Περί Κρατικών Προµηθειών» προς το Κοινοτικό ίκαιο (Ε.Ε.). Π.. 28/1980/τ.Α /11 Ο.Τ.Α. Μελέτες, έργα, προµήθειες και του άρθρου 41 «Τροποποίησις προϋπολογισµού - Παράτασις προθεσµίας». Απόφ /93/τ. Β /185 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Ο.Τ.Α.» Ν. 2286/95/τ.Α /19 - «Περί Προµηθειών του ηµόσιου τοµέα & ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» 2

3 N.2307/Α'/113/ Προσαρµογή νοµοθεσίας αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. του Π.. 370/95/τ. Α /119 - και του Π.. 105/2000/τ. Α /100 - τα οποία προσαρµόζουν το ελληνικό δίκαιο προς τις οδηγίες της ΕΕ 93/36 και 97/52, αντίστοιχα. Ν.2503/1997/τ.Α /107 - ιοίκηση οργάνωση, στελέχωση περιφέρειας, θέµατα Ο.Τ.Α. Ν.2539/97/τΑ /244 - Συγκρότηση πρωτοβάθµιας τοπικής αυτοδιοίκησης. Ν. 3463/2006/τ. Α /114 «Κύρωση του Κώδικα ήµων & Κοινοτήτων» Εγκύκλιο 2/ Υπουργείου Εσωτερικών ηµόσιας ιοίκησης και Αποκέντρωσης Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» Ν. 3731/ΦΕΚ 263 Α / «Αναδιοργάνωση της δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» και ιδιαίτερα την 13 η παράγραφο του 20ου άρθρου Ν.3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης» Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις» Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α / ) «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων». Του Ν. 2690/ (ΦΕΚ 45 Α ) «Κύρωση του Κώδικα ιοικητικής ιαδικασίας και άλλες διατάξεις». Του Ν. 2522/ (ΦΕΚ 178 Α ) «ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεως δηµόσιων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ». Το Π. 166/03 (ΦΕΚ Α138/ ): Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων στις εµπορικές συναλλαγές. Tον Ν. 4013(ΦΕΚ204 Α/ ) και τον Ν.4072/12 (ΦΕΚ86Α) Τροποποίηση Το Ν.1797/ΦΕΚ 164 Α /1988 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το N.2362/95 (ΦΕΚ-247 Α') : Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις Του 157 ου άρθρου του Ν. 4281/ΦΕΚ 160 Α / «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονιµικών και άλλες διατάξεις». Της Υπουργικής Απόφασης 35130/739/ΦΕΚ 1291 Β / «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων». Η διενέργεια του διαγωνισµού ( ιεθνής ηµόσιος Ανοικτός ιαγωνισµός) και η εκτέλεση των εργασιών θα γίνουν µε βάση τους όρους της ιακήρυξης που θα εγκρίνει η Οικονοµική Επιτροπή, µε κατάθεση σφραγισµένων προσφορών από πλευράς των διαγωνιζοµένων, σε έντυπο της Υπηρεσίας και µε κριτήριο κατακύρωσης «τη χαµηλότερη προσφορά» (µεγαλύτερη µέση έκπτωση) ανά ώρα εργασίας και τιµή ανταλλακτικών, σύµφωνα µε το άρθρο 51 παρ. β του Π.. 60/07 και το άρθρο 16 παρ. 1 του Π.. 28/1980 και σύµφωνα µε τις προυποθέσεις και τα οριζόµενα τους όρους ιακήρυξης. 3

4 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1. Πλαίσια: απορριµµατοφόρωνανοιχτών φορτηγών υδροφόρων πλυντηρίωνκαλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχηµάτων 2. Υπερκατασκευές: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων 3. Υπερκατασκευές: πλυντηρίων κάδων 4. Υπερκατασκευές: ανυψωτικών µηχανηµάτων 5. Πλαίσια και υπερκατασκευή µηχανοκίνητων σαρώθρων 6. Συντήρηση Επισκευή επιβατικών οχηµάτων 7. Συντήρηση Επισκευή δικύκλων 8. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήµατος ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΟΛΟ

5 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2014 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Πλαίσια: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων πλυντηρίωνκαλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχηµάτων 2. Υπερκατασκευές: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων 3. Υπερκατασκευές: πλυντηρίων κάδων 4. Υπερκατασκευές: ανυψωτικών µηχανηµάτων 5. Πλαίσια και υπερκατασκευή µηχανοκίνητων σαρώθρων 6. Συντήρηση Επισκευή επιβατικών οχηµάτων 7. Συντήρηση Επισκευή δικύκλων 8. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήµατος ΣΥΝΟΛΟ

6 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Πλαίσια: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων πλυντηρίωνκαλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχηµάτων 2. Υπερκατασκευές: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων 3. Υπερκατασκευές: πλυντηρίων κάδων 4. Υπερκατασκευές: ανυψωτικών µηχανηµάτων 5. Πλαίσια και υπερκατασκευή µηχανοκίνητων σαρώθρων 6. Συντήρηση Επισκευή επιβατικών οχηµάτων 7. Συντήρηση Επισκευή δικύκλων 8. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήµατος ΣΥΝΟΛΟ

7 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΤΟΥΣ 2016 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Πλαίσια: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων πλυντηρίωνκαλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχηµάτων 2. Υπερκατασκευές: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων 3. Υπερκατασκευές: πλυντηρίων κάδων 4. Υπερκατασκευές: ανυψωτικών µηχανηµάτων 5. Πλαίσια και υπερκατασκευή µηχανοκίνητων σαρώθρων 6. Συντήρηση Επισκευή επιβατικών οχηµάτων 9. Συντήρηση Επισκευή δικύκλων 10. Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήµατος ΣΥΝΟΛΟ

8 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ο «Πλαίσια: απορριµµατοφόρων - ανοιχτών φορτηγών - υδροφόρων - πλυντηρίων καλαθοφόρων, φορτωτών κ.λ.π. οχηµάτων» Τιµή ,00 (τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ) ΑΡΘΡΟ 2 ο «Υπερκατασκευές: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φοτηγών υδροφόρων» Τιµή ,00 (τριακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 3 ο «Υπερκατασκευές: πλυντηρίων κάδων» Τιµή ,00 (σαράντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 4 ο «Υπερκατασκευές των ανυψωτικών µηχανηµάτων του ήµου» Τιµή ,00 (σαράντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 5 ο «Πλαίσια και υπερκατασκευή µηχανοκίνητων σαρώθρων» Τιµή ,00 (διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 6 ο «Συντήρηση - επισκευή επιβατικών οχηµάτων» Τιµή ,00 (τριάντα χιλιάδες ευρώ) ΑΡΘΡΟ 7 ο «Συντήρηση - επισκευή δικύκλων» Τιµή ,00 (είκοσι έξι χιλιάδες ευρώ) 8

9 ΑΡΘΡΟ 8 ο «Συντήρηση - επισκευή των οργάνων ελέγχου ταχύτητας των οχηµάτων» Τιµή ,00 (είκοσι χιλιάδες ευρώ) Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΕΩΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Στέρπης Παναγιώτης Ηλίας Καλογερόπουλος Πολιτικός Μηχανικός 9

10 ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείµενο της προµήθειας ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Η παρούσα µελέτη αφορά στις εργασίες επισκευής και συντήρησης σε εξωτερικά συνεργεία συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων ανταλλακτικών, όλων των οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου του ήµου, για εργασίες που τυχόν θα προκύψουν τα έτη Άρθρο 2 ο Τεχνικές προδιαγραφές - σύνταξη προσφορών Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτοί : 1. Φυσικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής 2. Νοµικά πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 3. Συνεταιρισµοί. 4. Ενώσεις ή κοινοπραξίες οικονοµικών φορέων. Λόγω της ιδιαιτερότητας της παροχής εργασίας που προυποθέτει επιτόπιες εργασίες επί 24ώρου βάσεως θα πρέπει η έδρα των εγκαταστάσεων των ιδίων ή των νοµίµων συνεργατών τους που θα επιφορτίζονται µε την επισκευή των οχηµάτων µηχανηµάτων να βρίσκεται εντός της περιφερείας Αττικής, πλην των νήσων και αυτό να βεβαιώνεται µε αποδεικτικό έγγραφο ή αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση στα δικαιολογητικά συµµετοχής, επί ποινή αποκλεισµού. Συγκεκριµένα ο συµµετέχων στο διαγωνισµό (µε µία από τις κατωτέρω µορφές) µπορεί να είναι : i. η επίσηµη αντιπροσωπεία για θέµατα επισκευών - συντήρησης και διακίνησης ανταλλακτικών των αντίστοιχων οχηµάτων-µηχανηµάτων ή υπερκατασκευών. ii. εξουσιοδοτηµένο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα ή να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. iii. ανεξάρτητο συνεργείο επισκευής και να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τα οποία προµηθεύεται από το εκάστοτε επίσηµο δίκτυο διακίνησης ανταλλακτικών των επίσηµων αντιπροσώπων ή διανοµέων στη χώρα ή να χρησιµοποιεί ανταλλακτικά τρίτων κατασκευαστών κατάλληλα και αποδεκτά για την χρήση για την οποία προορίζονται. Πρέπει να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό το οποίο να είναι εκπαιδευµένο και να κατέχει τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να επεµβαίνει στα αντίστοιχα µηχανικά µέρη. Ο συµµετέχων τον διαγωνισµό µε οποιαδήποτε από τις προαναφερόµενες µορφές, πρέπει να καταθέσει τιµοκατάλογο ανταλλακτικών σε USB fash drive ή δισκέτα για τα αντίστοιχα οχήµατα ή υπερκατασκευές του ήµου των οποίων θέλει να αναλάβει την επισκευή και συντήρηση τηρώντας - επί ποινή αποκλεισµού την κωδικοποίηση των εργασιών κατασκευής των εν λόγω οχηµάτων ή αναγνωρισµένων οίκων, εγκεκριµµένων από τον κατασκευαστή (κωδικός εγκεκριµµένου κωδικός κατασκευαστή), καθώς και Υπεύθυνη ήλωση του επί ποινή αποκλεισµού µε την οποία θα βεβαιώνει ότι διαθέτει Συνεργείο Αυτοκινήτων µε εν ισχύ άδεια λειτουργίας καθώς ότι διαθέτει όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για την λειτουργία του συνεργείου (π.χ. πυρασφάλειας κ.λ.π.), το κατάλληλο εκπαιδευµένο προσωπικό για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης που θα αναλάβει να εκτελεί και ότι οι τιµοκατάλογοι που καταθέτει περιέχουν τα ανταλλακτικά που αφορούν στα αντίστοιχα οχήµατα του ήµου των οποίων προτίθεται να αναλάβει την επισκευή συντήρηση. Ειδικά και µόνο για την κατηγορία 1. «Συντήρηση επισκευή πλασίων: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων πλυντηρίων καλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχηµάτων», πρέπει να κατατεθεί α) τιµοκατάλογος ανταλλακτικών γνησίων και β) τιµοκατάλογος ανταλλακτικών 10

11 του εµπορίου επί ποινή αποκλεισµού διότι έχει αποδειχθεί ότι λόγω του µεγάλου αριθµού ανταλλακτικών που απαιτούνται στην συντήρηση επισκευή πλαισίων κατά την συντήρηση επισκευή οχήµατος ευρίσκονται στο εµπόριο ορισµένα ανταλλακτικά µόνο ως γνήσια και ορισµένα άλλα µόνο του εµπορίου και γι αυτό είναι αναγκαία η προσκόµιση και των δύο τιµοκαταλόγων. Απορρίπτονται ανταλλακτικά που δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές των εκάστοτε κατασκευαστών των οχηµάτων και των αντίστοιχων µηχανικών µερών τους κατά περίπτωση. Επειδή τα οχήµατα του ήµου είναι διαφόρων τύπων και χρονολογίας, σε πολλά µπορεί να µην υπάρχουν γνήσια ανταλλακτικά ή ακόµα και του εµπορίου και γι αυτό θα απαιτηθεί η τοποθέτηση µεταχειρισµένου ανταλλακτικού µε τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά µε το γνήσιο ανταλλακτικό, µε την προυπόθεση όµως της σύµφωνης γνώµης για το ανταλλακτικό που θα χρησιµοποιηθεί από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης των οχηµάτων. Εάν χρησιµοποιηθεί ανταλλακτικό µεταχειρισµένο ίδιου τύπου µε το γνήσιο η τιµή κόστους του θα προεγκρίνεται από την επιτροπή ανάθεσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων. Οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτωση σε θέση να αποδείξουν την καταλληλότητα των χρησιµοποιούµενων - προτεινόµενων ανταλλακτικών. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό µε υπεύθυνη δήλωση η οποία θα επισυνάπτεται στην προσφορά τους, θα δηλώνουν ότι θα δέχονται τον έλεγχο στο συνεργείο τους από την Επίβλεψη η οποία θα ορίζεται από την υπηρεσία όποτε η Επίβλεψη θεωρεί ότι είναι αναγκαίος ο έλεγχος, χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση στον µειοδότη. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν το αµαξοστάσιο του ήµου (Οδός Μπιµπιζα 1 Ίλιον, τηλ φαξ ) και σε συνεννόηση µε την υπηρεσία να εξετάσουν τα οχήµατα και τις υπερκατασκευές και να σχηµατίσουν πλήρη εικόνα για αυτά και για τις ανάγκες της υπηρεσίας. Οι ενδιαφερόµενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους βασιζόµενοι σε στοιχεία που θα συλλέξουν κατά την αυτοψία που θα πραγµατοποιήσουν στο αµαξοστάσιο του ήµου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δώσουν στους τύπους των υπερκατασκευών τους µηχανισµούς που αυτές φέρουν και στα προβλήµατα που αυτές παρουσιάζουν. Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να καταθέσουν προσφορά για οποιονδήποτε τύπο οχήµατος ή υπερκατασκευής. Αντίστοιχα θα ανακηρυχθούν µειοδότες ανά τύπο οχήµατος και τύπου υπερκατασκευής. Οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν, υποχρεωτικά στο έντυπο προσφοράς της υπηρεσίας: Την κατηγορία (ή τις κατηγορίες) στην οποία (στις οποίες) θα συµµετέχουν και την οποία (τις οποίες) θα αφορούν οι προσφερόµενες επιµέρους εκπτώσεις, και η µέση έκπτωση. Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικός) επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας για την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης κατηγορίας που συµµετέχουν, όπως αυτές περιγράφονται στην µελέτη αλλά και για όποιες δεν περιγράφονται και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν αλλά ίσως απαιτηθεί η εκτέλεση τους κατά τη διάρκεια της σύµβασης. Ποσοστιαία έκπτωση επί της εκατό % (ολογράφως και αριθµητικώς) επί της αξίας των τιµών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων των επίσηµων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής, τα οποία θα χρησιµοποιήσουν για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης της συγκεκριµένης κατηγορίας που συµµετέχουν. Ποσοστιαία µέση έκπτωση ανά ώρα εργασίας και τιµή ανταλλακτικών, όπως αυτή προκύπτει από την σχέση: ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ = [(α Χ 55%) + (β Χ 45%)], µε την προυπόθεση β>α (επί ποινή αποκλεισµού). Απαραίτητη προυπόθεση για την αποδοχή της προσφοράς του συµµετέχοντα αποτελεί το γεγονός ότι θα πρέπει η έκπτωση που θα προσφέρει επί της αξίας των τιµών των ανταλλακτικών των εκάστοτε ισχυόντων τιµοκαταλόγων των επισήµων αντιπροσώπων των εταιρειών εισαγωγής να 11

12 είναι µεγαλύτερη ή ίση από την έκτπωση που θα προσφέρει επί της τιµής της χρέωσης ανά ώρα εργασίας (δηλ. β>α). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα θεωρείται απαράδεκτη. Στην κατηγορία 1. «Συντήρηση επισκευή πλαισίων: απορριµµατοφόρων ανοιχτών φορτηγών υδροφόρων πλυντηρίων καλαθοφόρων φορτωτών κ.λ.π. οχηµάτων», όπου κατατίθενται τιµοκατάλογος γνησίων ανταλλακτικών και τιµοκατάλογος ανταλλακτικών του εµπορίου, η προσφερόµενη έκπτωση θα είναι η ίδια τόσο επί του τιµοκαταλόγου των γνήσιων ανταλλακτικών όσο και επί του τιµοκαταλόγου των ανταλλακτικών του εµπορίου. Το ποσό το οποίο αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της µελέτης είναι το διαθέσιµο από το ήµο για το σύνολο των επισκευών και ανταλλακτικών που δύναται να προµηθευτεί ο ήµος για τα έτη και µέχρι εξαντλήσεώς τους. Τα ποσά που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό δεν δεσµεύουν το ήµο όσον αφορά στη διάθεσή τους ανά τύπο οχήµατος και υπερκατασκευής ή στην ποσότητα των ανταλλακτικών. Η διάθεση και κατανοµή των προαναφερόµενων ποσών θα γίνει βάσει των πραγµατικών αναγκών της υπηρεσίας οι οποίες θα εµφανιστούν τα έτη και µόνο µέχρι εξάντλησης τους. Ο προµηθευτής είναι υποχρεωµένος να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για τη µεταφορά και παράδοση των αντίστοιχων µηχανικών µερών στην περίπτωση που το προς επισκευή εξάρτηµα αποσυναρµολογηθεί εντός του δηµοτικού συνεργείου επισκευής οχηµάτων. Στην διάρκεια όπου το ηµοτικό όχηµα βρίσκεται στον χώρο του µειοδότη, αυτός είναι κύρια & αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε είδους ζηµιά που πιθανόν θα γίνει από υπαιτιότητα του προσωπικού του ή άλλου µέχρι παράδοσης αυτού & ο ήµος διατηρεί το δικαίωµά για αποζηµίωση µερική είτε ολική για το ζηµιωθέν όχηµα. Οι αριθµοί πλαισίου και κινητήρα οι οποίοι αναγράφονται στους πίνακες που ακολουθούν δίδονται ενδεικτικά για τον προσδιορισµό των τύπων των αυτοκινήτων. Εάν κάποιος από τους όρους του παρόντος άρθρου της παρούσης µελέτης πάψει να ικανοποιείται από τους µειοδότες εντός των ετών ο ήµος δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο. Άρθρο 3 ο Οχήµατα Τα οχήµατα τα οποία πιθανόν να τύχουν της ανάγκης συντήρησης και επισκευής είναι τα ακόλουθα : ΟΧΗΜΑΤΑ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΟ 4567 ΜΥΛΟΣ MERCEDES 1922K WDB / KHO 5007 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA DB4X2 662 XLEP4X DC901 12/ KHO 4953 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P94DB4X2NZ XLEP4X DSC / ΚΗΟ 4911 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 5 ΚΗΟ 4912 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 6 ΚΗΟ 4929 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA 7 ΚΗΟ 4955 ΠΡΕΣΣΑ SCANIA P94DB4X2 NB2 XLEP4X / WDB P 124GB 6X4 NZ308 DB4X2 NZ IK /1998 XLEP6X /1999 XLEP4X D /

13 8 KHO 5104 ΠΡΕΣΣΑ VOLVO FLE4X2R 537 YV2E4CBAX 5B D6B 03/ KHH 1706 ΠΡΕΣΣΑ IVECO A1LM01 ZCFA1LG F4AE3681BP 03/ KHH 1705 ΠΡΕΣΣΑ IVECO A1LM01 11 KHH 1749 ΠΡΕΣΣΑ IVECO AILM01 12 ΚΗΗ 1803 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ MERCEDES 1828 GLL/39 13 ΚΗΗ 1804 ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ MERCEDES 1828 GLL/39 ZCFA1LG ZCFA1LG WDB V WDB V F4AE3681BP 05/2007 F4AE3681B 07/2008 M906LAGEEV/1 02/2009 M906LAGEEV/1 02/ KHO 4651 ΠΡΕΣΣΑ MERCEDES 1314/42 WDB /1993 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 4595 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ MERCEDES DBENZ / KHO 4954 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ SCANIA P124GB 6X4 NZ ΚΗΟ 5194 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ VOLKS WAGEN 70X0D 4 ΚΗΟ ΚΗΟ 5101 ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΡΟ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ PIAZZIO 2,5µ 3 ΡΙΑΖΖΙΟ 4,0µ 3 CSP2 585 LP- TRMCE PORTER 1, ΤL2 CFME 6 ΚΗΗ 1053 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO PORTER MAX 7 ΚΗΗ 1052 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO PORTER MAX 8 ΚΗΗ 6150 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ S90 XLEP6X DSC 1202CO /2000 WV2ZZZ70ZNH ZAPS ZD622T ZAPS ZAPS ΖΑΡS 90DHW AAC 09/2003 HC /2001 HC / / /2009 HC 01/2012 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΚΑ ΩΝ XLRAE45CE OL 1 ME ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DAF FA CSI 58M / ME ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ DAF JEΤ 40H XLRAE45GFΟL /2010 ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1 ME ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 590 SILE CGG /2000 Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΣΚΟΥΠΕΣ & ΣΚΟΥΠΑΚΙΑ 1 ΚΗΟ 4568 ΣΚΟΥΠΑ FORD JOHNSTON COOCARCO 2 ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ JOHNSTON 600 SERIES 5BCT XXCCDTKD AA KD / /02 AJ50824U275503J ZCFA1GD F4AE0681EC / ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ JOHNSTON 600 SERIES /02 A150824U276962J ZCFA160 N F4AE0681EC / ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID 5 ΜΕ ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID W K88416 D722-8L / /W A 9A /2010 4K

14 6 ME ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID 7 ME ΣΚΟΥΠΑ KARCHER ICC ID /W A 9A /2010 4K /W A 9A /2010 4K88448 Ζ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4979 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV / KHH 1239 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92360A KR /2010 Η' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ :ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 1 XET 381 MHXANAKI KYMCO PEOPLE S RFBD 10000C BA25B 11/ XYN 742 ΜΗΧΑΝΗ APRILIA 200 CC ZD4RBH0039J00697 CB / XYN 743 ΜΗΧΑΝΗ APRILIA 200 CC ZD4RBH0089J00694 CB / YΡY 357 MHXANAKI YAMAHA CRYPTON MH34ST001W ST / ΒΝΚ 315 ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA SG25 VG5SG A / ΒΝΚ 316 ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA SG25 VG5SG A /2013 ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 5195 ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΟ µε ΜΕRCEDES /1994 γερανό 2 KHO 4634 ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES LR / KHO 4569 ΦΟΡΤΗΓΟ µε υδραυλική πόρτα LIAZ BOBR TNYBR 1924-L2FCO 149 L /1991 Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ 1 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE /1984 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4977 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV / ΚΗΟ 4978 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV / ΚΗΟ 5055 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ HYUNDAI MATRIX KMHPM81CP 3U C4ED / ΚΗΟ 5196 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN SUNNY SL ULN 13BO 3630 GA / ΚΗΟ 5198 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ NISSAN SUNNY SL ULN GA /

15 6 KHH 1238 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92370A KR / KHH 1240 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS VNKKG92360A KR / KHO 5207 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ FIAT DOBLO ZFA /2010 ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : KA ΟΦΟΡΑ 1 ΜΕ ΚΑ ΟΦΟΡΟ EBRO L60,34F L6034FA L 05/ ΜΕ ΚΑ ΟΦΟΡΟ NISSAN ATLEON 140 VWANCFTK B / Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 1 ΟΒΚ 234 ΜΗΧΑΝΗ SUZUKI DL 650 JS1B P / AKH 5428 ΜΗΧΑΝΑΚΙ APRILIA 50 CC ZD4TGE0089S C37AM / AKH 5429 ΜΗΧΑΝΑΚΙ APRILIA 50 CC ZD4TGE0079S C37AM / XET 383 MHXANAKI KYMCO PEOPLE RFBD BA25B 11/ OKE 455 ΜΗΧΑΝΑΚΙ SYM 200 CC RFGLH18WYAS MA / ΟΒΜ 756 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA KF10 ZDCKF10B0AF KF08E 07/2010 Z' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Υ ΡΟΦΟΡΑ 1 ΚΗΟ 4510 Υ ΡΟΦΟΡΑ MERCEDES X2 WDB /1992 ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ A/A ΑΡ.ΚΥΚΛ. ΕΙ ΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΙΝΗΤΉΡΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ Α ΕΙΑΣ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΗΓΑ 1 ΚΗΟ 5121 ΦΟΡTΗΓΟ MERCEDES X2 2 KHH 1051 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΡΙΑΖΖΙΟ PORTER MAX 3 ΚΗΟ 4864 ΦΟΡΤΗΓΟ IVECO 150 E KHH 4651 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ PIAZZIO S90 5 KHO 4982 ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 408 D Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Υ ΡΟΦΟΡΕΣ W B ZAPS ZCFA1LD ZAPS 90DHW WDB DO / / /1997 HC 01/ / KHO 4596 Υ ΡΟΦΟΡΑ LIAZ - L2FC0137 DS /1991 Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΦΟΡΤΩΤΕΣ 15

16 1 ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CASE 1840 TAF /2000 ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 1 ΚΗΟ 4976 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΤΟΥΟΤΑ YARIS 723 JTDKV /2001 Ε' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΜΗΧΑΝΑΚΙΑ 1 AON 502 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PEUGEOT A1JET HL1C / AON 503 ΜΗΧΑΝΑΚΙ PEUGEOT A1JET HL1C / XTK 527 ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA JC37 MLHJC37A JC37E 08/ XET 382 MHXANAKI KYMCO PEOPLE 5 YΡY 355 MHXΑNAKI YAMAHA CRYPTON 6 XET 380 MHXANAKI KYMCO PEOPLE S RFBD MH34ST001WK RFBD BA25B 11/2006 4ST /1998 BA25B 11/2006 Άρθρο 4 ο Επισκευές Οι κυριότερες εργασίες οι οποίες πιθανόν να προκύψουν κατά το τρέχον έτος και έως τη λήξη της σύµβασης και οι οποίες πιθανόν να απαιτούν και ανταλλακτικά για την αποπεράτωσή τους αφορούν προαναφερόµενες εργασίες στον πίνακα του προυπολογισµού. Παρακάτω δίδονται οµαδοποιηµένες ενδεικτικά οι κυριότερες εργασίες και οι ώρες που απαιτούνται και που τυχόν θα προκύψουν ανά είδος επισκευής. Τυχόν εργασίες που δεν αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω, αλλά µπορεί να προκύψουν και δεν µπορούν να προβλεφθούν κατά την διάρκεια εκπόνησης της µελέτης, θα τιµολογούνται µε την ίδια χρέωση ανά ώρα που έχει προσφέρει ο πάροχος της υπηρεσίας στο έντυπο της προσφοράς του και για τις υπόλοιπες ακόλουθες εργασίες. ΠΙΝΑΚΑΣ Α. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (απορριµµατοφόρων, ανοιχτών φορτηγών, υδροφόρων, πλυντηρίων, Καλαθοφόρων, φορτωτών, επιβατικών οχηµάτων, δικύκλων κ.λ.π.) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΟΧΗΜΑΤΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ Κ.Λ.Π. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΙΚΥΚΛΑ <3,5tn ΜΕΣΑΙΑ < 5tn ΜΕΓΑΛΑ >5tn <100hp >100hp Επισκευή και συντήρηση κινητήρα 1. Ρεκτιφιέ στροφάλου 4h 4h 6h 4h 6h 2h 2. Εφαρµογή κουζινέτων 2h 2h 4h 2h 4h 1h 3. Ρεκτιφιέ εδρών και βαλβίδων 3h 4h 5h 4h 5h 1h 4. Πλάνισµα καπακιού 3h 4h 5h 4h 5h 1h 5. Πλάνισµα κορµού κινητήρα 3h 4h 5h 4h 5h 1h 6. Αλλαγή δακτυλιδιών µπιελών και εφαρµογή πείρων 1h 2h 3h 2h 3h 2h 7. Αντικατάσταση χιτωνίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h 8. Αλλαγή κουζινέτων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 1h 2h 3h 2h 3h 1h 16

17 9. Αλλαγή δακτυλιδίων εκκεντροφόρου και εφαρµογή 1h 2h 3h 2h 3h 1h 10. Αλλαγή οδηγών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 11. Αλλαγή εδρών βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 12. Φλάντζες τσιµούχες 1h 2h 3h 2h 3h 1h 13. Ελατήρια 1h 2h 3h 2h 3h 1h 14. Επισκευή µηχανισµού κίνησης βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h 1h 15. Ρύθµιση βαλβίδων 1h 2h 3h 2h 3h ½ h 16. Αλλαγή αντλία νερού 1h 2h 3h 2h 3h 1h 17. Έλεγχος επισκευή αντλίας καυσίµου 3h 4h 5h 4h 5h Καθαρισµός ακροφύσιων ψεκασµού 2h 3h 4h 3h 4h Επισκευή υπερσυµπιεστή 5h 5h 6h 5h 6h Αλλαγή φίλτρων λαδιού αέρα πετρελαίου ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h SERVICE πετρελαιοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, πετρελαίου, καµπίνας, τιµονιού), 3h 3h 3h 3h 3h - έλεγχος βαλβολινών σασµάνδιαφορικό, έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων 22. Έλεγχος καυσαερίων 2h 2h 3h 2h 3h SERVICE βενζινοκινητήρων: Αλλαγή λαδιών κινητήρα, αλλαγή φίλτρων: (λαδιού, αέρα, βενζίνης, καµπίνας), αλλαγή µπουζί, έλεγχος φρένων, 3h - - 2h 3h 2h έλεγχος εµπρόσθιου συστήµατος, έλεγχος ιµάντων 24. Εξαγωγή ψυγείου νερού και επανατοποθέτηση 2h 3h 4h 3h 4h Επισκευή ψυγείου 3h 5h 6h 5h 6h Αλλαγή ιµάντα 1h 1h 1h 1h 1h Αντικατάσταση κολλάρου νερού 1h 1h 1h 1h 1h Εξαγωγή θερµοστατών αλλαγή αυτών 1h 1h 1h 1h 1h - Επισκευή και συντήρηση κιβώτιου ταχυτήτων 1. Αλλαγή φουρκέτες 2h 3h 4h 4h 4h 1h 2. Αλλαγή συγχρόνιζε 2h 3h 4h 4h 4h - 3. Αλλαγή ρουλεµάν 2h 3h 4h 4h 4h 1h 4. Αλλαγή γραναζιών 2h 3h 4h 4h 4h 1h 5. Αλλαγή φουρκέτες, συγχρονιζέ, ρουλεµάν, γραναζιών 8h 15h 15h 15h 15h 3h 6. Επισκευή αργό γρήγορο (fuller) - 8h 12h 8h 12h - 7. Φλάντζες τσιµούχες - 5h 6h 5h 6h 1h 8. Πρωτεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 5h 5h 5h - 9. ευτερεύων άξονας κοµπλέ 4h 5h 3h 5h 5h Πρωτεύων ευτερεύων Ενδιάµεσος άξονας 8h 10h 10h 10h 10h Σταυροί ταχυτήτων 5h 7h 11h 7h 11h - 17

18 12. Σταθερά ταχυτήτων 4h 4h 4h 4h 4h Επισκευή αυτοµάτων κιβωτίων ταχυτήτων - 16h 16h - - 4h Επισκευή και συντήρηση συµπλέκτη 1. Επισκευή άνω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - 2. Επισκευή κάτω τρόµπας συµπλέκτη 2h 3h 4h 3h 4h - 3. Αλλαγή σετ δίσκου πλατώ ρουλεµάν 5h 7h 9h 7h 9h - 4. Αντικατάσταση ζεύγη φερµουίτ 2h 4h 4h 4h 4h - 5. Επισκευή δίσκου 2h 3h 4h 3h 4h - 6. Επισκευή πλατώ 3h 3h 5h 3h 5h - 7. Αλλαγή φυσούνας 3h 4h 5h 4h 5h - Επισκευή και συντήρηση αναρτήσεων (σούστες, αποσβεστήρες κραδασµών) 1. Αλλαγή αµορτισέρ 5h 5h 6h 2h 2h 1h 2. Αλλαγή - επισκευή σούστες 4h 5h 7h 2h 2h 1h 3. Αλλαγή µπρακέτα 3h 4h 5h 4h 5h - 4. Αλλαγή σινεµπλόκ 2h 3h 5h 2h 2h - 5. Αλλαγή κόντρες κλπ. 3h 4h 6h 4h 6h 1h Επισκευή και συντήρηση συστήµατος πέδησης 1. Έλεγχος δικτύου αέρος 1h 1h 1h 1h 1h - 2. Έλεγχος κεντρικής βαλβίδας 1h 1h 1h 1h 1h - 3. Έλεγχος αλλαγή φυσούνες τροχών 2h 2h 3h 2h 3h - 4. Έλεγχος αλλαγή ρεγουλατόρων φρένων 3h 3h 4h 3h 4h 1h 5. Έλεγχος τορνίρισµα ταµπούρων 2h 2h 4h 2h 4h - 6. Έλεγχος - αλλαγή σιαγώνων φερµουίτ εµπρόσθιων τροχών 3h 4h 5h 4h 5h - 7. Έλεγχος αλλαγή σιαγώνων οπίσθιων τροχών 3h 4h 5h 4h 5h 1h 8. Λίπανση αντικατάσταση ρουλεµάν τροχών µουαγιέ 9. Λίπανση αντικατάσταση ενός ρουλεµάν 1h 2h 3h 2h 3h Τσιµούχες δαχτυλίδια 1h 2h 3h 2h 3h Εξαγωγή και επισκευή παντόφλας φρένων 2h 3h 4h 3h 4h Αντικατάσταση τακάκια εµπρόσθιων τροχών 1h 2h 3h 2h 3h 1h 13. Αλλαγή δύο ταµπούρων 3h 3h 5h 3h 5h 1h 14. Αλλαγή 4 ελατηρίων 2h 3h 4h 3h 4h 1h Επισκευή και συντήρηση εµπρόσθιου συστήµατος 1. Ακραξώνιο 2h 3h 3h 3h 3h - 2. Πείρος ακραξωνίου 2h 3h 3h 3h 3h - 3. Ρουλεµάν πείρων ακραξωνίων 2h 3h 3h 3h 3h - 18

19 4. Ακραξόνιο Πείρος Ακραξονίου Ρουλεµάν πείρων ακραξονίων 5h 6h 8h 6h 8h - 5. Ρουλεµάν Τσιµούχες µουαγιέ, Ροδέλες, Ροδέλες µεταλλικές 3h 4h 6h 4h 6h - 6. Γλίστρες κουζινέτα - 8h 8h 8h 8h - 7. Τάπες πηροδακτυλιών 8. Γρασσαδοράκια 9. Αλλαγή ακρόµπαρα µικρής µεγάλης µπάρας 2h 3h 4h 4h 6h Έλεγχος επισκευή µηχανισµού διεύθυνσης (µηχανικός) 2h 3h 5h 4h 6h Έλεγχος επισκευή υδραυλικής αντλίας τιµονιού 5h 6h 8h 6h 8h Έλεγχος επισκευή υδραυλικού ατέρµονα τιµονιού 6h 7h 10h 7h 10h Αντικατάσταση αντλίας τιµονιού 3h 4h 5h 4h 5h Έλεγχος αλλαγή µαρκούτσια πιέσεως 2h 3h 4h 3h 4h - Επισκευή και συντήρηση αεροσυµπιεστών Στρόφαλος, Ρουλεµάν, Ελατήρια 1. κόφλερ (σετ), ακτυλίδια, Μπιέλες, 3h 5h 6h 5h 6h - Σετ ελατήρια, Σετ φλάντζες 2. Αντικατάσταση Σκάστρα κόφλερ 2h 3h 4h 4h 5h - 3. Σετ φλάντζες κόφλερ κεφαλής 1h 2h 3h 2h 3h - 4. Σετ ελατήρια κόφλερ 5. Βαλβίδα κόφλερ 1h 2h 3h 2h 3h - 6. Χιτώνιο κόφλερ 7. Φίλτρα Επισκευή και συντήρηση διαφορικού 1. Επισκευή αντικατάσταση πηνίο κορώνα ρουλεµάν 8h 10h 15h 10h 15h - 2. Επισκευή αντικατάσταση µειωτήρων ηµιαξονίων 5h 6h 8h 6h 8h - 3. Φλάντζες τσιµούχες 3h 4h 5h 4h 5h - Επισκευή και συντήρηση καµπίνας - οχήµατος 1. Αντικατάσταση αµορτισέρ κουβουκλίου 2. Αντικατάσταση µπουκάλας ανύψωσης 3. Έλεγχος επισκευή αλλαγή υδραυλικής αντλίας ανύψωσης 4. Αντικατάσταση ταπετσαρίας οροφής καµπίνας 5. Αντικατάσταση ταπετσαρίας θυρών και πίσω µέρους καµπίνας 6. Αντικατάσταση πατώµατος καµπίνας 7. Επισκευή συστήµατος άρθρωσης καµπίνας στο σασί 2h 3h 4h 2h 2h - 1h 2h 3h 2h 2h - 1h 1h 1h 2h 2h - 2h 2h 2h 2h 2h - 2h 2h 2h 2h 2h - 2h 2h 2h 2h 2h - 3h 5h 6h 1h 1h - 19

20 8. Επισκευή καθισµάτων αέρος 2h 3h 4h 3h 4h - 9. Αλλαγή αφρολέξ, τελάρων, ελατηρίων και ταπετσαρίας κατά 4h 5h 7h 5h 7h - περίπτωση 10. Επισκευή µηχανισµού βάσης καθίσµατος 4h 5h 6h 5h 6h Αντικατάσταση εµπρόσθιου υαλοπίνακα 2h 2h 3h 2h 3h Αντικατάσταση υπολοίπων υαλοπινάκων 2h 2h 3h 2h 3h Επισκευή αρθρώσεων θυρών 2h 2h 2h 2h 2h Αντικατάσταση µηχανισµών ανύψωσης παραθύρων 3h 3h 4h 3h 4h Αντικατάσταση µηχανισµού ασφάλισης θυρών 3h 3h 5h 3h 5h Τσιµούχες στεγανοποίηση 1h 1h 1h 1h 1h Καθαρισµός καµπίνας, καθίσµατα, ταπετσαρίες, πλαστικά µέρη 1h 1h 2h 1h 2h - Επισκευή συστήµατος εξαγωγής καυσαερίων 1. Αλλαγή καζανάκι εξάτµισης 5h 5h 7h 5h 7h - 2. Αλλαγή σπιράλ εξάτµισης 2h 3h 4h 3h 4h - Εργασίες Φανοποιίας - βαφής 1. Αντικατάσταση καθρέπτη µε µπράτσο ½ h ½ h ½ h ½ h ½ h - 2. Αντικατάσταση ντίζας και χειρολαβής πόρτας 1h 1h 1h 1h 1h - 3. Αντικατάσταση καθίσµατος οδηγού 1h 1h 1h 1h 1h - 4. Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ επιβατηγού 1h Αλλαγή κολλητού παρµπρίζ φορτηγού - 2h 2h Αλλαγή παρµπρίζ µηχανήµατος έργου h 2h - 7. Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ επιβατηγού 1h Αλλαγή σε λάστιχο παρµπρίζ φορτηγού - 1h 1h Αλλαγή προφυλακτήρα διαιρούµενου 1h 2h 2h Αλλαγή προφυλακτήρα 1h 2h 2h Αλλαγή σκαλοπατιού καµπίνας 1h ½ h ½ h Αλλαγή γρύλου τζαµιού 1h 1h 1 ½ h 1h 1 ½ h Βαφή φτερών αυτοκινήτου 4h 4h 5h 4h 5h Βαφή πόρτας φορτηγού 3h 3h 4h 3h 4h Επισκευή κλειδαριάς 1h 1h 1 ½ h 1 ½ h 1 ½ h Κατασκευή ταπετσαρίας καθίσµατος 3h 3h 4h 3h 4h - 20

21 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οργάνων τροφοδοσίας οχήµατος 1 Συντήρηση επισκευή αντλιών µπεκ 4h 2 Έλεγχος καυσαερίων 1h 3 Έλεγχος τροφοδοσίας 2h 4 Επισκευή αντλίας πετρελαίου 5h 5 Εξαγωγή επισκευή µπεκ 2h 6 Αλλαγή ρεγουλατόρου 2h 7 Έλεγχος ρεγουλατόρου 2h 8 Αλλαγή βοηθητικής αντλίας πιέσεως 2h 9 Αλλαγή ρύθµισης 2h 10 Εξαγωγή καθαρισµός ρεζερβουάρ και σέρβις TURBO 4h ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 1. Γενική επισκευή µίζας 4h 2. Αλλαγή µίζας 2h 3. Γενική επισκευή και έλεγχος δυναµό αυτοµάτου 4h 4. Αλλαγή δυναµό 2h 5. Έλεγχος και επισκευή φωτισµού 3h 6. Αλλαγή φαναριών 1h 7. Έλεγχος και επισκευή µίζας 4h 8. Έλεγχος και επισκευή δυναµό 4h 9. Αντικατάσταση εµπρός και πίσω φανών 2h 10. Έλεγχος και επισκευή φάρων 1h 11. Έλεγχος και επισκευή πλαινών και πίσω προβολέων 2h 12. Έλεγχος και επισκευή µοτέρ και µπράτσων 3h υαλοκαθαριστήρων 13. Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών παραθύρων 4h 14. Έλεγχος και επισκευή ηλεκτρικών κλειδαριών 2h 15. Έλεγχος και επισκευή καλοριφέρ και αιρκοντίσιον 6h 16. Αντικατάσταση λαµπτήρων 0,20 h 17. Αντικατάσταση µάκτρων υαλοκαθαριστήρων 0,20 h 18. Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης οχήµατος 8h 19. Έλεγχος και επισκευή καλωδίωσης υπερκατασκευών 8h 20. Έλεγχος και αντικατάσταση κόρνας 1h 21

22 21. Έλεγχος και επισκευή οργάνων (καντράν) 2h 22. Αντικατάσταση φανών 0,30 h 23. Αλλαγή διακόπτη καλοριφέρ 2h 24. Αντικατάσταση ψυγείου 3h 25. Επισκευή καυστήρα 4h 22

23 ΠΙΝΑΚΑΣ Β ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Απορριµµατοφόρων φορτηγών υδροφόρων κ.λ.π. Κατάλογος κυριότερων εργασιών που αφορούν τις υπερκατασκευές απορριµµατοφόρων φορτηγών υδροφόρων κ.λ.π. Απαιτούµενες Ώρες εργασίας Αλλαγή box κολώνας container 7 Αλλαγή αεροφουσκας 5 Αλλαγή ακρόµπαρου 2 Αλλαγή άκρου εµβόλου ανυψωτ. 2 Αλλαγή άκρου εµβόλου µαχαιριού 6 Αλλαγή άκρου εµβόλου πόρτας 3,5 Αλλαγή άκρου εµβόλου φορείου 6 Αλλαγή άκρου λεβιε 1 Αλλαγή αµορτισέρ 3 Αλλαγή αναπνευστήρα (ταπα) 0,6 Αλλαγή αναστολέα σώµατος 2,5 Αλλαγή ανέµης 2,5 Αλλαγή αντλίας νερού 7 Αλλαγή ανυψωτικού µηχανισµού 20 Αλλαγή άξονα ραουλoυ 5 Αλλαγή άξονα 5 Αλλαγή άξονα αντλίας 5 Αλλαγή άξονα ανυψωτ. Μηχανισµ. 7 Αλλαγή άξονα κινήσεως σασµάν 3,5 Αλλαγή άξονα κινητήρα 8,5 Αλλαγή άξονα µετάδοσης κίνησης 5 Αλλαγή άξονα στήριξης ανατροπή 3,5 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Μαχαιριού 13,5 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Πόρτας Container 20 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Προωθητήρα 50 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol 20 Αλλαγή άρθρωσης εµβ. Φορείου 40 Αλλαγή άρθρωσης εµπρ. Καβαλετου 10 Αλλαγή άρθρωσης µπράτσου ανυψ. 3,5 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας 8,5 Αλλαγή άρθρωσης πόρτας container 26,5 Αλλαγή άρθρωσης πρέσας 5 Αλλαγή άρθρωσης ράουλου container 13,5 Αλλαγή άρθρωσης σώµατος 5 Αλλαγή άρθρωσης τροχού container 3,5 Αλλαγή ασφάλειας βραχ.ς.µ.α. 33,5 Αλλαγή ασφάλειας γάντζου amplirol 3,5 Αλλαγή ασφάλειας συγκρ.contain 20 Αλλαγή ατέρµονα ανυψ.µηχ. 20 Αλλαγή βάκτρου εµβόλου 2 Αλλαγή βαλβίδας 2 Αλλαγή βάνας 2 Αλλαγή βάνας τριοδης 2 Αλλαγή βάσεων εξάτµισης 2 Αλλαγή βάσεων κινητήρα 3,5 Αλλαγή βάσεων µπάρας ανυψωτικού 2 Αλλαγή βάσεων σκελετού 7 Αλλαγή βάσεων σώµατος 7 Αλλαγή βάσεων τροχών container 17 Αλλαγή βάσεως στήριξης πόρτας 7 Αλλαγή βάσης αντλίας 27 Αλλαγή βάσης βαρέλας ραουλοφ. 30 Αλλαγή βάσης ελατ.σωµ.πρεσσας 7 Αλλαγή βάσης εµβόλου πόρτας 8,5 Αλλαγή βάσης µοτερ 10 Αλλαγή βάσης ράουλου σταθερ/σης 17 23

24 Amplirol Αλλαγή βάσης σκαλοπατιού 2 Αλλαγή βάσης στοπ ανυψωτ.µηχαν 2 Αλλαγή βάσης υδραυλικού κινητ. 10 Αλλαγή βάσης χειριστηρίου 3,5 Αλλαγή βραχίονα ανυψωτ. Μηχαν. 3,5 Αλλαγή βραχίονα ελξης container 7 Αλλαγή γαντζου ασφαλ.πόρτας 5 Αλλαγή γαντζου ασφαλισης amplirol 10 Αλλαγή γάντζου ελξης container 7 Αλλαγή γάντζου πόρτας 7 Αλλαγή γλίστρας norba 4 Αλλαγή γλίστρας ανυψωτ.µηχαν. 2 Αλλαγή γλίστρας προωθητήρα 3,5 Αλλαγή γραναζιού 5 Αλλαγή γραναζιού µίζας 3,5 Αλλαγή γωνίας τυµπάνου 7,5 Αλλαγή δείκτη ελαίου 1 Αλλαγή δέλτα 13 Αλλαγή διακόπτη 1 Αλλαγή διακόπτη χειρισµού συµπ 1 Αλλαγή ελάσµατος φωτοκύτταρου 2 Αλλαγή ελαστ.παρεµβ.πόρτας σµα 10 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες. Με ακρα 2 Αλλαγή ελαστ.σωλ.πιες.γαντζου 2 Αλλαγή ελαστικού ανυψωτικού 2 Αλλαγή ελαστικού εισαγωγής 2 Αλλαγή ελαστικού ποδιάς 0,6 Αλλαγή ελαστικού πόρτας 2 Αλλαγή ελαστικού στεγανοποίησης 2 Αλλαγή ελατηρίου έλξεως 0,5 Αλλαγή ελατηρίου σώµατος 0,6 Αλλαγή ελατηρίου 2 τζαβετας Αλλαγή ελατηρίου χειριστηρίου 1,16 Αλλαγή εµβολoυ υδραυλ.αντλίας 3,5 Αλλαγή εµβόλου αέρα 1 Αλλαγή εµβόλου ανυψωτικού 3,5 Αλλαγή εµβόλου βαλβίδας 2 Αλλαγή εµβόλου γάντζου 2 Αλλαγή εµβόλου κτενιού 3 Αλλαγή εµβόλου µαχαιριού 17 Αλλαγή εµβόλου ποδαρικών 17 Αλλαγή εµβόλου πόρτας 3,5 Αλλαγή εµβόλου πόρτας ηµιρυµ/νου 7 Αλλαγή εµβόλου προωθητήρα 17 Αλλαγή εµβόλου συρ.πόρτας ηµιρυµ/νου 10 Αλλαγή εµβόλου τηλεσκοπικού 10 Αλλαγή εµβόλου φορείου 14 Αλλαγή εµβόλου φορείου συµπιες 33,5 Αλλαγή εµβόλου χειριστηρίου 2 Αλλαγή εµπροσθ. Μερους σκελετού 17 Αλλαγή εµπρόσθιας µπάρας 10 Αλλαγή επαγωγικού (φωτοκυττ) 3,5 Αλλαγή επαφής 2 Αλλαγή ερταλον κουζινεττου 0,6 Αλλαγή ζύγι 2 Αλλαγή ηλεκτρ. Βαλβ. Ψεκ. Ύδατος 0,6 Αλλαγή ηλεκτρ. Συστηµ. Ανυψωτ. 3,5 Αλλαγή ηλεκτροβαλβιδας 2 Αλλαγή θερµικού ηλεκτρ. Κυκλ. 2 Αλλαγή θηλείας container 14 Αλλαγή καδένας 37 Αλλαγή καλωδιώσεως 8,5 Αλλαγή κάµερας 2 Αλλαγή κανόνα χειριστηρίου 2 Αλλαγή κανονιού 5 24

25 Αλλαγή καρδιάς αντλίας 7 Αλλαγή καρέ άξονα 1 Αλλαγή κατανεµητή 1 Αλλαγή κεντρ. Ράουλου τυµπάνου 7 Αλλαγή κεντρ. Τµηµ. Προωθητήρα 33,5 Αλλαγή κεντρικων δοκων σώµατος 10 Αλλαγή κεφαλής πλυστικού 10 Αλλαγή κεφαλής τερµατ.διακόπτη 1 Αλλαγή κιτ οπισθ.παρακ. 2 Αλλαγή κιτ χειριστηρίου 1,5 Αλλαγή κολώνας τζαβεττας 33,5 Αλλαγή κολώνων container 50 Αλλαγή κολώνων οροφής 17 Αλλαγή κολώνων πατώµατος 10 Αλλαγή κολώνων σώµατος 17 Αλλαγή κοµπλερ 10 Αλλαγή κοµπλερ τροχών µειωτήρα 3,5 Αλλαγή κουζινετου 3,5 Αλλαγή κοχυλιού 20 Αλλαγή κρεµάστρας ανυψωτικού 10 Αλλαγή κρεµάστρας ηµιρυµ/νου 7 Αλλαγή κρεµάστρας µε γλιστρες 1,5 Αλλαγή κρουπον 2 Αλλαγή κτενιού 7 Αλλαγή λαδιού 0,5 Αλλαγή λαδιού υδρ.κυκλωµ. Σµα 3,5 Αλλαγή λαµαρίνας λάστιχου 3,5 Αλλαγή λασπωτήρα 2 Αλλαγή λάστιχου εισαγωγης 3,5 Αλλαγή λάστιχου µπάρας ανυψωτικού 2 Αλλαγή λάστιχου σκελετού 0,8 Αλλαγή λεβιέ χειριστηρίου 1 Αλλαγή µαχαιριού πρέσας 27 Αλλαγή µειωτή 10 Αλλαγή µερών τυµπάνου 50 Αλλαγή µεταλλάκτη 2 Αλλαγή µίζας 2 Αλλαγή µισού εµπρ.τµηµ.σκελ. 33,5 Αλλαγή µισού τυµπάνου 60 Αλλαγή µόνιτορ 2 Αλλαγή µπάρας ανυψωτικού 3 Αλλαγή µπάρας εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol Αλλαγή µπάρας σουστών 10 Αλλαγή µπάρας τιµονιού 7 Αλλαγή µπουτον 0,16 Αλλαγή µπουτον ηλεκτρ.χειριστ. 1 Αλλαγή µπουτονιέρας 2 Αλλαγή µπράτσου ανυψ.µηχαν. 2 Αλλαγή ντίζας κλίσεως ανυψωτ. 2 Αλλαγή ντίζας τηλεχειρισµού 2 Αλλαγή ξύστρας φορείου σµα 10 Αλλαγή οδηγών προωθητήρα 13,5 Αλλαγή οδηγών πατώµατος 57 Αλλαγή όλων των φίλτρων 10 Αλλαγή ορθοστάτη προωθητ. 14 Αλλαγή ουρανού container 83,5 Αλλαγή ουρανού πρέσας 53,5 Αλλαγή πατώµατος container 67 Αλλαγή πατώµατος πρέσας 67 Αλλαγή πελµάτων ανυψωτικού 3,5 Αλλαγή πετάλου φωτοκύτταρου 2 Αλλαγή πηνίου 2 Αλλαγή πι καδένας 30 Αλλαγή πι οδηγών προωθητήρα 17 Αλλαγή πι ολίσθησης γλίστρας 6 Αλλαγή πιεζοστατη 2 Αλλαγή πίνακα container 10 Αλλαγή πιστολιου 2 Αλλαγή πλαϊνού σκάφης 17 25

26 Αλλαγή πλαϊνού τραβέρσας 17 Αλλαγή πλαϊνών καπακ.εµβ.πορτ. 7 Αλλαγή πλαϊνών σώµατος 67 Αλλαγή πλακάκιου αντλίας 3,5 Αλλαγή πλακέτας 2 Αλλαγή πλάτης φορείου 23,5 Αλλαγή πλατω 17 Αλλαγή ποδαρικού 7 Αλλαγή ποδιάς 7 Αλλαγή πορτάκι 3,5 Αλλαγή πορτάκι container 3,5 Αλλαγή πορτάκι container σµα 3,5 Αλλαγή πορτάκι φορτ.πρεσσας 3,5 Αλλαγή πόρτας 17 Αλλαγή πόρτας container 10 Αλλαγή πριζας 2 Αλλαγή προβολεα 0,6 Αλλαγή προεκτ.σε γαντζ.µπρατς. 2 Αλλαγή προωθητήρα 27 Αλλαγή πύρου 1 Αλλαγή πύρου εµβ.ράουλου σµα 1 Αλλαγή πύρου ραουλ.κυλ.φορ. 2 Αλλαγή πύρων συµπλ. Container 5 Αλλαγή ράουλου 3,5 Αλλαγή ράουλου container 10 Αλλαγή ράουλου κυλ.φορείου σµα 10 Αλλαγή ράουλου παλάντζας 5 Αλλαγή ραουλοφωλιας 5 Αλλαγή ραουλων κυλ.φορείου σµα 17 Αλλαγή ρεγουλατορου αµπραγιαζ 2 Αλλαγή ρεγουλατορου µπρατσου 3,5 Αλλαγή ρελε 0,6 Αλλαγή ρουλεµ.& γραναζ.µειωτη 17 Αλλαγή ρουλεµάν & στεγαν. Τροχ. 3,5 Αλλαγή ρουλεµάν άκρου εµβ.φορ. 3,5 Αλλαγή ρουλεµάν 1 ανυψωτικού Αλλαγή ρουλεµάν καβαλέτου 3,5 Αλλαγή ρουλεµάν µαχαιριού 5 Αλλαγή ρουλεµάν πλατω 3,5 Αλλαγή ρουλεµάν πόρτας ηµιρυµ/ 7 Αλλαγή ρουλεµάν πρέσας 8 Αλλαγή ρουλεµάν ράουλου 2 Αλλαγή ρυθµιστή 2 Αλλαγή σασµάν 10 Αλλαγή σιδηροσωληνα 1 Αλλαγή σκαλοπατιού 2 Αλλαγή σκάφης µύλου 3,5 Αλλαγή σκάφης πρέσας 20 Αλλαγή σκελετού 17 Αλλαγή σταυρού 0,6 Αλλαγή στεγανών 3,5 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψ. 3,5 Container Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ανυψωτ. 1 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Ασφαλισης Container Αλλαγή στεγανών εµβολ. Γαντζου Amplirol 3,5 3,5 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Κτενιου 1 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Μαχαιρ. 3 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Πόρτας 1 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Προωθ. 7 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Συγκρ. Container Αλλαγή στεγανών εµβολ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου 3,5 10 Αλλαγή στεγανών εµβολ. Φορείου 3,5 Αλλαγή στεγανών εµβολ.γαντζου 2 Αλλαγή στεγανών υδρ.εµβ.πόρτας 3,5 Αλλαγή στεγανών υδραυλ.κινητ. 10 Αλλαγή στεγανών 3,5 26

27 χειρ.φορτ.-εκφ Αλλαγή στεφανης κυλις.τυµπανου 50 Αλλαγή στοιχειου φιλτρου εισαγ 0,5 Αλλαγή στοπ σουστας 3,5 Αλλαγή συρµατοσχοινου 3,5 Αλλαγή συροµ.πόρτας ηµιρυµ/νου 17 Αλλαγή συστ. Γαντζου ασφαλισης 10 Container Αλλαγή συστ.ελεγχου συµπιεστη 33,5 Αλλαγή σωλήνα πολυαµιδιου 0,5 Αλλαγή σώµατος 67 Αλλαγή τακάκι γλίστρας προωθητ 2 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου 2 Αλλαγή τακάκι γλίστρας φορείου Ηµιρυµ/νου Αλλαγή τάκου βαλβίδας 2 Αλλαγή ταχυσυνδεσµων 1 Αλλαγή τερµατικού διακόπτη 2 Αλλαγή τζαβεττας 5 Αλλαγή τµηµ. Καθρέπτη σκελετού 10 Αλλαγή τµηµ. Οροφής 17 Αλλαγή τµηµ. Τραβέρσας σώµατος 17 Αλλαγή τµήµατος πόρτας 13,5 Αλλαγή τµήµατος σκάφης 13,5 Αλλαγή τµήµατος σώµατος 17 Αλλαγή τµήµατος ψευδοπλ. 7 Αλλαγή τούµπο εµβόλου 7 Αλλαγή τρoχού container 3,5 Αλλαγή τραβέρσας πόρτας 5 Αλλαγή τραβέρσας σκάφης 5 Αλλαγή τραβέρσας σώµατος container 13,5 Αλλαγή τσιµούχας στεγ.ρουλ. 1 Αλλαγή τσιµουχών ράουλου 1 Αλλαγή τυµπάνου 33,5 Αλλαγή υδρ. 3,5 2 Ηλεκτροβαλβιδας Αλλαγή υδρ. Κυκλ.ποδαρικων 2 Αλλαγή υδρ. Κυκλώµατος αντλίας 7 Αλλαγή υδραυλικής αντλίας 7 Αλλαγή υδραυλικού κινητήρα 7 Αλλαγή φανού 0,3 Αλλαγή φάρου 0,3 Αλλαγή φίλτρου 0,3 Αλλαγή φίλτρου norba 0,3 Αλλαγή φίλτρου επιστρ. Σµα 2 Αλλαγή φις 1 Αλλαγή φλάντζας 0,3 Αλλαγή φορείου 33,5 Αλλαγή φτερού 2 Αλλαγή φύλλου αλουµινιου 2 Αλλαγή φυσσουνακι αέρος 0,6 Αλλαγή χειριστηρίου 5 Αλλαγή χερούλι εργατών 0,6 Αλλαγή χωνιού 1 Αλλαγή ψευδοπλαισιου 33,5 Αλλαγή ψυκτροθηκης 0,6 Αποσυν.-επαν. Ηλεκτ. Κιν. Πρεσσας 17 Αποσυνδ.-επαν. Αναστολεα ελατ. 0,6 Αποσυνδ.-επαν. Ανατρ. Κιβωτ. 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Αντλίας πλυστικ 2 Αποσυνδ.-επαν. Ανυψωτ. Μηχαν. 13,5 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα ανυψωτ. 4,5 Αποσυνδ.-επαν. Άξονα µεταδ. 5 Αποσυνδ.-επαν. Βάσης ράουλου ελ 10 Αποσυνδ.-επαν. Βραχίονα ανυψ. 2 Αποσυνδ.-επαν. ελτα 3,5 Αποσυνδ.-επαν. οχειου λαδιού 2 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανατρ. 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Cont 10 27

28 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψ. Container 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ανυψωτ. 2 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ασφαλισης 7 Container Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Βελονιου 5 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γαντζου 2 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Γαντζου Amplirol Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Κτενιου 0,6 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Μαχαιριού 5 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Περιστρ. 2 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Πόρτας 5 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Προωθ. 8,5 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Ράουλου Σταθερ/σης amplirol Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Συγκ. Container 7 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Τηλ. Ηµιρυµ/νου 12 Αποσυνδ.-επαν. Εµβ. Φορείου 8,5 Αποσυνδ.-επαν. Ηλεκτρ.µοτερ 1 Αποσυνδ.-επαν. Καβαλετου 5 Αποσυνδ.-επαν. Κρεµάστρας 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Μαχαιριού 20 Αποσυνδ.-επαν. Μειωτη 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Μπράτσου ανυψ. 2 Αποσυνδ.-επαν. Παλάντζας 2 Αποσυνδ.-επαν. Πεντάλ 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Πετάλου 7 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας 17 Αποσυνδ.-επαν. Πόρτας κιβωταµ. 7 Αποσυνδ.-επαν. Πρέσας σµα 33,5 Αποσυνδ.-επαν. Προωθητήρα 13,5 7 7 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου 5 Αποσυνδ.-επαν. Ράουλου παλαντζας 1 Αποσυνδ.-επαν. Ραουλων φορείου 10 Αποσυνδ.-επαν. Ρουλεµάν παλαντζας 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Σασµάν 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Σκελετού 10 Αποσυνδ.-επαν. Τηλεχειρ/ριου 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ. Αντλίας 3,5 Αποσυνδ.-επαν. Υδραυλ.κινητήρα 10 Αποσυνδ.-επαν. Υπερκατασκευης 17 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου 27 Αποσυνδ.-επαν. Φορείου συµπιες 27 Αποσυνδ.-επαν. Χειριστηρίου 3,5 Αποσυνδ.-µετατ.- επαν. Γαντζων 10 Αποσύνδεση παλαιάς υπερκατασκ. 17 Αποσύνδεση πλυστικού 3,5 Βαφή container 67 Βαφή απορ/ρου 67 Βαφή πόρτας 3,5 Βαφή υπερκατασκευής 50 Γενικό service κινητήρα hatz 10 Έλεγχος & ρύθµιση φωτοκύτταρου 2 Έλεγχος ανυψωτικού µηχανισµού 1 Έλεγχος γάντζων ασφάλισης πόρτας 1 Έλεγχος διαρροών 1 Έλεγχος εµβολών πόρτας 1 Έλεγχος ηλεκτρικού κυκλώµατος 1 Έλεγχος κοµπρεσέρ 1 Έλεγχος λειτουργ. συµπιεστή σµα Έλεγχος πιέσεων 1 Έλεγχος πιέσεων σµα 3,5 Έλεγχος πιέσεως εµβολ. Γάντζου 0,6 Έλεγχος ραουλων 0,6 Έλεγχος σασµάν 1 Έλεγχος υδραυλ. Αντλίας 0,6 Έλεγχος υδραυλ. 0,6 28

29 Κινητήρα Έλεγχος υδραυλ. Χειριστηρίου 0,6 Έλεγχος υδραυλικός ς.µ.α. 3,5 Έλεγχος ψευδοπλαισιου 3,5 Ενίσχυση ανυψωτικού µηχανισµού 2 Ενίσχυση αρθρώσεων πόρτας 7 Ενίσχυση άρθρωσης εµβολ.πόρτας 3,5 Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου προωθ. 7 Ενίσχυση άρθρωσης εµβόλου φορείου 10 Ενίσχυση βάσης ελατηρ.σωµ.πρεσσας 2 Ενίσχυση βάσης εµβόλου φορείου 5 Ενίσχυση βάσης πύρου τυµπάνου 3 Ενίσχυση βάσης στηριξης πόρτας 3,5 Ενίσχυση βραχιόνων ανυψ.µηχαν. 2 Ενίσχυση γέφυρας 17 Ενίσχυση δέλτα 10 Ενίσχυση δεξαµενής νερού 1 Ενίσχυση εµπροσθ.γεφ.ψευδοπλ. 10 Ενίσχυση εσωτερικού τυµπάνου 27 Ενίσχυση κολώνας ανυψωτικού 7 Ενίσχυση κολώνας σώµατος 10 Ενίσχυση κολώνων πόρτας 5 Ενίσχυση κοχυλιού 17 Ενίσχυση κρεµάστρας ανυψωτικού 7 Ενίσχυση µασίφ τυµπάνου 13,5 Ενίσχυση µαχαιριού 20 Ενίσχυση οδηγών προωθητήρα 13,5 Ενίσχυση ορθοστάτη 27 Ενίσχυση οροφής σωµατ.πρεσσας 20 Ενίσχυση πατώµατος 27 Ενίσχυση πετάλου 7 Ενίσχυση πι καδένας 17 Ενίσχυση πλαιν. Σκάφης πρέσας 13,5 Ενίσχυση πλαϊνών σκάφης 10 Ενίσχυση πλαισίου 17 Ενίσχυση πλάτης φορείου 57 Ενίσχυση ποδιάς 1 Ενίσχυση πόρτας 7 Ενίσχυση προωθητήρα 17 Ενίσχυση πυρρών συµπλέξης 7 Container Ενίσχυση ραουλοφόρου βάσης 10 Ενίσχυση ραουλοφωλιάς 17 Ενίσχυση σασσι container 27 Ενίσχυση σκάφης 17 Ενίσχυση σώµατος πρέσας 27 Ενίσχυση τζαβέτας 3,5 Ενίσχυση τραβέρσας πόρτας 17 Ενίσχυση τραβέρσας σκάφης 17 Ενίσχυση τυµπάνου 30 Ενίσχυση φορείου container 3,5 Ενίσχυση φορείου ς.µ.α. 33,5 Ενίσχυση φτερού 0,6 Ενίσχυση φωλιάς γάντζου 2 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου 5 Ενίσχυση ψευδοπλαισίου amplirol 17 Ενίσχυση-ευθ/ση γάντζου amplirol 7 Ενίσχυση-συγκολ.πλατης φορείου 40 Επανατοποθέτηση πρέσας σµα 133,5 Επιβράχυνση πλαισίου 50 Επισκευή (τορνιρ.-γεµ.) Αξον.ραουλων 7 Επισκευή ανυψωτικού µηχανισµού 27 Επισκευή άξονα µετάδοσης κίνησης 3,5 Επισκευή άρθρωσης 3,5 Επισκευή βάσεων τροχών container 10 Επισκευή βάσης εµβόλου φορείου 10 Επισκευή βάσης ράουλου έλξης 10 Επισκευή βραχίονα 17 29

30 συγκρ.container Επισκευή γάντζου έλξης cont. 50 Επισκευή δελτα 3,5 Επισκευή διαρροης εµβολ.µαχαιριού 3,5 Επισκευή διαρροης λαστιχ.εισαγωγης 2,5 Επισκευή διαρροων υδραυλ. Αντλίας 7 Επισκευή διαρροων υδραυλ. 7 Κυκλωµατος Επισκευή δισκου 7 Επισκευή δοχειου λαδιού 3,5 Επισκευή εµβόλου ανατρ. 7 Επισκευή εµβόλου ανυψ. Container 7 Επισκευή εµβόλου ανυψωτικού 1 Επισκευή εµβόλου ασφαλισης Container Επισκευή εµβόλου βελονιου 3,5 Επισκευή εµβόλου γαντζου 3,5 Επισκευή εµβόλου κουβουκλιου 3,5 Επισκευή εµβόλου µαχαιριού 8,5 Επισκευή εµβόλου περιστροφης 7 Επισκευή εµβόλου πόρτας 5 Επισκευή εµβόλου προωθητήρα 17 Επισκευή εµβόλου ράουλου Σταθερ/σης amplirol 7 3,5 Επισκευή εµβόλου φορείου 5 Επισκευή εµβόλου χτενιου 3,5 Επισκευή ηλεκτρικου κυκλωµατος 3,5 Επισκευή θηλειας ελξης container 10 Επισκευή κοντρας διαφορικου 2 Επισκευή κυκλ.αυτ.λιπανσης 2 Επισκευή µαχαιριού 50 Επισκευή µπράτσων ανυψωτικού 10 Επισκευή οδηγών γλιστρων 43,5 Επισκευή οδηγών προσεγγισης 33,5 Container Επισκευή ουρανου container 33,5 Επισκευή πατώµατος 50 Επισκευή πενταλ 3,5 Επισκευή πλαισίου container 17 Επισκευή ποδιάς 3,5 Επισκευή πορτάκι (πανω) ηµιρυµ/νου 10 Επισκευή πόρτας οχηµατος 17 Επισκευή προωθητήρα 50 Επισκευή ράουλου 3,5 Επισκευή ραουλοφωλιας 3,5 Επισκευή σασµάν 8,5 Επισκευή σκαλοπατιού 2 Επισκευή σκάφης υποδ. Απορ/των 7 Επισκευή σκελετού 10 Επισκευή στηρ.στεφ.κυλ.τυµπαν. 10 Επισκευή συστ. Ασφαλ. Πόρτας 17 Επισκευή συστ. Αυτοµ. Λιπανσης 10 Επισκευή τηλεχειριστηριου 2 Επισκευή υδραυλικης αντλίας 3,5 Επισκευή υδραυλικού κινητήρα 3,5 Επισκευή υδραυλικού κυκλωµατος 3,5 Επισκευή φορείου 10 Επισκευή φορείου σµα 67 Επισκευή χειριστηρίου 2 Ευθυγρ/ση ανυψ.µηχαν. 7 Ευθυγρ/ση άξονα ανυψωτικού 5 Ευθυγρ/ση αρθρ.ασφαλ.πόρτας πρ 5 Ευθυγρ/ση αρθρ.εµβόλου ανυψ. 1 Ευθυγρ/ση αρθρωσεων πόρτας πρεσσα 17 Ευθυγρ/ση άρθρωσης σώµατος 5 Ευθυγρ/ση ασφαλειων τζαβετα 3,5 30

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30-06-2015 ΑΡ. ΜΕΛ: 32/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (245.000,00 )

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή μεταφορικών μέσων ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (620.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:2009 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (535.000,00 ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π104/2014 ΠΡΟΥΠ.: 46.555,50 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23%

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 190.000,00 μαζί με Φ.Π.Α. 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: ΧΡΗΣΗ: ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 06/15 Κ. Α.: 20.6263 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Εκτακτες Συντηρήσεις & Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Τμήμα Προμηθειών Χαϊδάρι, 13/6/2014 τηλ: 213 2047330,317 Fax2105323635 Αρ. Πρωτ.: 19989 e mail : prom@haidari.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών εργαλείων και αναλωσίμων υλικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 62/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η Προμήθεια διαφόρων ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016.

ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ ΕΡΓΟ: Συντήρηση & επισκευή οχημάτων για το έτος 2015-2016. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 346.245,00 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ.: 36/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΟΜΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων. K.M. : Π08/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.946,96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου.

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου. Κ.Μ. : Π 019/2011 ΠΡΟΥΠ.: 60,000,00 ΕΛΛΗΝIΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ Προμήθεια ελαστικών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 490.000,00 (µε το ΦΠΑ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΘΕΜΑ: «Εργασίες συντήρησης επισκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ συµπεριλαµβανοµένων και ανταλλακτικών - αναλωσίµων των αυτοκινήτων και µηχανηµάτων έργου του Δήµου Κατερίνης για το

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. /νση Φαρµακίδου 15 341 00 Χαλκίδα Πληροφ.: Κοραής Ιωάννης ΤΗΛ.: 2221022281 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Vc ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 39/ 2015 Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ,ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ,ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Εργασίες Συστήματος Πέδησης Σελίδα 1 από 25 ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΛΒΙ ΑΣ ΚΛΑΠΕΤΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΜΑΝΕΤΑΣ ΧΕΙΡΟΦΡΕΝΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΞΗΡΑΝΤΗΡΑ ΑΕΡΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΡΕΓΟΥΛΑ ΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΑΛΛΑΓΗ ΣΙΑΓΩΝΕΣ,ΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές

Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Είδη - Ενδεικτικές Τιμές Εργασίες Ραδιοδικτύου (VHF) ΑΛΛΑΓΗ ΒΑΣΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ 40,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ VHF ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (ΠΛΗΡΗΣ) 60,00 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΑΙΑΣ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ VHF 40,00 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ VHF 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΙΞΠΩΗΒ-ΤΘ9 5474/18-3-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 5474/18-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 174 Από το πρακτικό 9 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση των τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 20 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Αριθμ. απόφ. 204 /2011 ΘΕΜΑ: 17 ο «Έγκριση λειτουργικών δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 13 /2015 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 190.000 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου.

Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου. Κ.Μ.: Π76/2011 ΠΡΟΥΠ.:15.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 ευρώ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Ταχ.Δ/νση :Δρόμος αεροδρομίου Πληροφορίες: Τηλέφωνο : 2695048125 Fax : 2695023004 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ..Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 174.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 27/2015 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.476.000,00 ΕΥΡΩ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013»

ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ : Ποιότητα Ζωής, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Πληροφορίες: Σταματίου Αντώνης Τηλ.: 23733-50221

Διαβάστε περισσότερα

17 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

17 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 26039/30-05-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 17 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 30-05-2012 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.07 13:58:52 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΙΑ 3/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» Δράμα, 19-12-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 67239 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. (κατά το σύστηµα ελεύθερης συµπλήρωσης εργασιών επισκευής & ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί τιµοκαταλόγου ανταλλακτικών) ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ (µέρος Α και µέρος Β ). I. ΗΛΩΣΗ ΟΜΑ ΑΣ (ΟΜΑ ΩΝ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ II. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Εμμανουήλ Παππά 10, Πολύγυρος Ταχ. Κώδικας : 63100 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV:34300000-0 Μέρη και εξαρτήµατα για αυτοκίνητα οχήµατα και για τους κινητήρες τους Η παρούσα µελέτη αυτή αφορά την προµήθεια και τοποθέτηση νέου βενζινοκινητήρα για το µηχάνηµα ρίψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Α.Μ. : Π17/2014 ΠΡΟYΠ:9.999,9 (µε Φ.Π.Α.) K.A. : 6264.0001 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Προς ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΧΑΝΙΩΝ XANIA 06// 204 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Α.Π. 8357 /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ:ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ ΦΙΩΤΟ ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ηµοτικός Κήπος, Χανιά Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΥΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα: Τροχαίου Υλικού - Μηχανημάτων & Πολιτικής Προστασίας Ταχ.Δ/νση: Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος Χαλκίδα Τ.Κ 34100 Πληροφορίες :κ. Ιωάννης Κοραής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 19/10/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:13007 Ταχ. Δ/νση: Κάτω Τιθορέα 350.15 Τηλέφωνο: 22343-50113 FAX : 22343-50114 ΘΕΜΑ:ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.

ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Τ.Υ.Δ.Θ. ΜΕΛΕΤΗ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ : 141.463,41 Φ.Π.Α. 23% : 32.536,59 ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 174.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 24ης /2015 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων Α.Μ. : Π42/2012 K.A. : 35/6264.0001 ΠΡΟYΠ: 7.000 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 2015» Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ Αρ. Μελέτης: 52 /2012 ΕΡΓΟ: Προµήθεια φίλτρων οχηµάτων- µηχ/των έργων ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμ. απόφ. 134/ 2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 8/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 9 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΘΕΜΑ: 23 ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τα οχήματα του Δήμου. Προυπ.: 6799,44 K.Μ.: Κ.Μ. Π24/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 188,000,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 67.500 K.Μ.: Π07/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 32/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 459.336,12 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 23 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Λεωφ. Δημοκρατίας 306 Πληροφορίες : Τάτσιλη Αθανασία Τηλ.: 25510 64296 Α.Π.: 70663 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ. ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : ,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 38/2010 ΠΡΟΫΠ : 25.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ και ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 3.150,00 Ευρώ (µε Φ.Π.Α.) Συντάκτης: ΣΤΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων.

Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 7 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Καθορισµός της µεθόδου που ακολουθείται για τη διενέργεια των οπτικών ελέγχων των οχηµάτων. 2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ Εκάστοτε Υπεύθυνος (Τεχνικός ιευθυντής, Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178, -190 Fax: 210-2696866 e-mall: ilionbns@lllon.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

- 2 - ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 04/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /ΝΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/13 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα μελέτη αφορά στη συντήρηση,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80

ΟΜΑ Α 1. θαµνοκοπτικά husqvarna. 1 καθάρισµα καµπυρατερ 25 13 καπάκι φίλτρου 20. 2 καµπυρατερ 110 14 σκανδάλη 20. 3 φίλτρο αέρα 25 15 ηλεκτρονική 80 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πληροφ. ΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΑΚΗΣ ΟΜΑ Α 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΙΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΤΥΡΗΣΗΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 18/2012 ΠΡΟΫΠ. : # 58.083,06 ΕΥΡΩ # (με Φ.Π.Α.) ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕ5Ο7ΛΛ-Γ8Ω. Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη: 25-04-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 73005 (2217) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Ο Χ Η Μ Α Τ Ω Ν Γ Ι Α Τ Ο Ε Τ Ο Σ 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΛΕΤΗΣ 8 / 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ταχ. Δ/νση: Νικ. Πλαστήρα 3 Σίνδος Θεσσαλονίκης Πληροφορίες: Κιοσέογλου Ευδοκία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV 38548000-8: Όργανα Οχηµάτων. Για τις ανάγκες της /νσης ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης του ήµου Χαλανδρίου, απαιτείται η προµήθεια και τοποθέτηση καµερών παρακολούθησης) στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 2 / 4/14 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 231 232 233 234 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 4 ΛΙΤΡΩΝ, 000 LT ΛΑ Ι ΜΗΧΑΝΗΣ 1 ΛΙΤΡΟΥ, 000

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων

Τεχνική Περιγραφή - Πίνακας οχηµάτων / µηχανηµάτων / δικύκλων ΟΜΑ Α Α:. Συντηρήσεις Οχηµάτων/µηχανηµάτων/δικύκλων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Συντήρηση & επισκευή οχηµάτων/µηχνηµάτων/δικύκλων έτους 2014 Τεχνική Περιγρφή - Πίνκς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔIOIKHTIΚΩΝ & ΟΙΚONOMIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αβάντων 18 Ταχ.κώδικας : 344 00 ΨΑΧΝΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 3/2015 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00

150 40 6.000,00 100 40 4.000,00 175 40 7.000,00 50 40 2.000,00 225 40 9.000,00 45 40 1.800,00 125 40 5.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παροχή Υπηρεσιών: «Συντήρηση και επισκευή των ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Μεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ήµου Σερρών» /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Για το έτος 2014 ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/213 Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 185 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Νέα Ραιδεστός, 24 Φεβρουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντήρηση-επισκευή, εργασία και η προµήθεια των ανταλλακτικών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συντήρηση-επισκευή, εργασία και η προµήθεια των ανταλλακτικών, θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ /νση: Προσχολικής Αγωγής Νέστορος 101, Ίλιον Τηλέφωνο: 2132030178-190 Fax: 210-2696866 e-mail: ilionbns@ilion.gr ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 42.000,00 με το Φ.Π.Α. K.Μ.: Π09/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016. Της από Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2016 Της από 17-2-2016 Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17 η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 127.955,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών. για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Κ.Μ. : Π 87 / 2014 ΠΡΟΫΠ.: 4.741,65 με Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προμήθεια φωτοτυπικών και εκτυπωτών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 2064/12-4-2013. Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΕΑΤΩΚΑ-7Ε6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014

Προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού. για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των. Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθµών Κ.Μ. : Π 57/2014 εξοπλισµού για το 8 ο Καλοκαιρινό Φεστιβάλ των Παιδικών και Κ.Μ. : Π 57/2014 ΠΡΟΫΠ.: 5.242,67 µε Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την προµήθεια ειδών και ενοικίαση εξοπλισµού για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ :18 /2015 ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ-

ιστοσελίδα του ήµου και στον ιστότοπο ΙΑΥΓΕΙΑ µε Α Α:ΒΛΛΞΩΚΑ- Α Α: ΒΛΛΗΩΚΑ-ΖΧ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

15REQ

15REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ /ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: Έργων-Μελετών & Σχεδίου Πόλης ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ (ΠΛΑΙΣΙΩΝ) ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 73.600,00 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ )

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 13Ε /2012 ΣΤΙΣ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ( ΤΕΤΑΡΤΗ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 16-10-2012 Αριθ. Πρωτ. 11923 3 Ο ΧΙΛ.ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ. Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧ/ΚΟΥ & ΚΑΘ/ΤΟΣ Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Προυπ.: 65000,00 K.Μ.: Π08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασφάλιση κινητής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 14/07/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 1056/2011 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΡ-Ω0Ψ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 4/07/20 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 056/20 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ Έχοντας υπόψη :. Το άρθρο 209 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ 4 Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η 67/2014 ΕΡΓΟ : ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 47.914,00 ΕΥΡΩ ΕΤΟΣ : 2014-2015 Κ.Α : 02.10.6253.001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Προμήθεια καλαθιών απορριμμάτων Κ.Μ. : Π 92 /2014 ΠΡΟΥΠ: 14.981,40 (με ΦΠΑ) K.A: 6654.0003 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ε.Κ.Α.Β. Αθήνα, 23/1/12 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 21 22 23 24 25 26 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΚΗΙ-6240 CITROEN JUMPER, ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια ανταλλακτικών Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Πολυγύρου ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 3/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Συγγραφή Υποχρεώσεων 4. Σχέδιο Διακήρυξης 5. Παράρτημα (Έντυπο Προσφοράς) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΑΡ. ΜΕΛ. : 133 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα