Anemii Defini ie: Inconvenient: Clasificarea anemiilor 1. Clasificarea morfologic Anemii macrocitare: Anemii normocitare: Anemii microcitare:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Anemii Defini ie: Inconvenient: Clasificarea anemiilor 1. Clasificarea morfologic Anemii macrocitare: Anemii normocitare: Anemii microcitare:"

Transcript

1 Anemii Definiţie: stare patologică, datorată diminuării semnificative (peste 2 deviaţii standard) a cantităţii de masă globulară totală şi/sau de hemoglobină pe unitatea de volum, sub valorile normale pentru vârsta şi sexul respectiv; scăderea hemoglobinei se poate asocia cu scăderea hematocritului şi/sau a nr. de eritrocite/mmc. Concentraţia de Hb. este criteriul esenţial de diagnostic, fiind unitatea funcţională a hematiei, iar determinarea masei eritrocitare totale este incomodă şi laborioasă.inconvenient: interpretarea cifrelor de Hb. trebuie să se facă şi în funcţie de condiţiile de hidratare ale subiectului investigat (proteinemie, ionogramă). Clasificarea anemiilor 1. Clasificarea morfologică Anemii macrocitare: megaloblastice ( deficit de acid folic, deficit de vit. B12); nemegaloblastice (afecţiuni hepatice, hipotiroidie). Anemii normocitare: hemolitice; posthemoragice acute; aplastice. Anemii microcitare: feriprivă; talasemie; piridoxin-responsivă etc. 2. Clasificarea pe criterii funcţionale Anemii aregenerative: prin stimulare medulară insuficientă (afecţiuni renale cronice, endocrinopatii, infecţii cronice etc); prin răspuns medular insuficient ( anemii aplastice, anemii mieloftizice). Anemii regenerative: cu eritropoieză eficientă (anemii hemolitice, anemie posthemoragică acută) cu eritropoieză ineficientă ( sindrom talasemic, deficit de vitamina B12 şi acid folic). 3. Clasificarea patogenică Anemii prin scăderea producţiei eritrocitare: tulburare a proliferării şi diferenţierii celulelor stem - multipotente (anemie aplastică); - unipotente (anemia din IRC sau din endocrinopatii). tulburare a proliferării şi maturării celulelor diferenţiate prin: - anomalie a sintezei de ADN ( deficit de vit. B12 sau acid folic, tulburare a metabolismului purinei şi pirirmidinei); - anomalie de sinteză a hemoglobinei anemii hipocrome prin : deficit de sinteză a hemului (anemia feriprivă, anemia din porfirii) sau a globinei (talasemii); - mecanism necunoscut sau multiplu anemia sideroblastică, anemia diseritropoietică congenitală, anemia din bolile cronice inflamatorii, anemii nutriţionale, anemii mieloftizice. Anemii prin creşterea distrucţiei eritrocitare sau pierderi excesive: anemii prin hiperhemoliză: - anomalii intrinseci de membrană (sferocitoză, eliptocitoză, acantocitoză, stomatocitoză), de enzime eritrocitare (deficit de G6PD, piruvatkinază, triozofosfatizomerază), hemoglobinopatii (drepanocitoză, hemoglobinoză C), hemoglobinurie paroxistică nocturnă; - anomalii extrinseci imunologice ( autoimune, izoimune, induse de droguri), agresiune mecanică (anemie hemolitică microangiopatică, anemia din boli cardiace), agresiune toxică (bacteriană, chimică, animală), agresiune parazitară (paludism, bartoneloză), sechestare splenică (hipersplenism).

2 anemii posthemoragice. ANEMIA FERIPRIVĂ Definiţie: stare patologică de tulburare a hemoglobinsintezei, consecutivă scăderii capitalului global de Fe al organismului, exprimată dpdv. hematologic prin anemie hipocromă (HEM<27pg, CHEM< 30%) şi/sau microcitară (VEM<80 µ 3 ). Etiopatogenie: necesarul de Fe al organismului în copilărie este de 0,5-1mg/kg/zi şi este asigurat prin aport exogen alimentar, cu excepţia sugarului în primele 4-6 luni de viaţă, care foloseşte Fe din rezerve. Eficienţa de absorbţie a Fe este de 10-20%, deci aportul alimentar necesar zilnic este de 8-10 mg Fe elemental. (eficienţa de absorbţie a Fe din laptele uman este de 50%). Capitalul de Fe la naştere este de mg, din care 175mg Fe heminic, 30-50mg Fe de rezervă, 15 mg Fe tisular, 0,5-0,7 mg Fe seric. Ponderea sa majoră este de provenienţă maternă, fiind transportat activ transplacentar, aprox. 0,5 mg/zi în primul trimestru de sarcină, ajungând la 3-4 mg/zi în ultimele zile de sarcină. Ligatura tardivă a cordonului ombilical suplimentează cu mg capitalul de Fe. Fe feros şi Fe heminic se absoarbe la nivelul intestinului subţire (10%), fiind transferat, prin intermediul apoferitinei celulei epiteliale intestinale sub formă de Fe feric, spre polul vascular al celulei; de aici, transferina îl transportă spre eritroblaşti şi spre depozite. O cantitate minimă de Fe se pierde zilnic (1-1,5 mg), la care se adaugă o pierdere menstruală lunară de 35 ml sânge (5-10 mg Fe). Alimentaţia lactată este săracă în Fe (1,5 mg/l în l.u. şi 1 mg/l în l.v.). fe din l.u., legat de o lactoglobulină specifică de specie, se absoarbe într-un mare procent, în timp ce Fe din l.v., legat de o lactoglobulină heterospecifică se absoarbe doar parţial. Rezervele de Fe ale nou-născutului la termen se epuizează în primele 4-6 luni, sugarul rămânând tributar aportului exogen de Fe alimentar (diversificarea alimentaţiei). În lipsa acestei suplimentări apare anemia fiziologică a sugarului. Mecanismele principale (factori de risc) ce stau la baza apariţiei anemiei feriprive a copilului, sunt: insuficienţa rezervelor de Fe constituite prenatal: - prematuri, dismaturi; - gemeni; - hemoragii neonatale / transfuzii feto-fetale sau feto-materne intrauterine transfuzorul; - carenţa maternă: multipare, sarcini prea apropiate, mame anemice; - ligatura precoce a cordonului ombilical. aportul exogen insuficient de Fe; malabsorbţia intestinaşă a Fe; pierderile crescute de Fe; necesar sporit de Fe. Grupe de risc: - sugari: prematuri, dismaturi, gemeni, malnutriţi, infectaţi, instituţionalizaţi. - copii mari: encefalopaţi, pica, menstre abundente, creştere accelerată staturo-ponderală (pubertate). Etiologie: 1. Rezerve marţiale insuficiente la naştere; 2. Aport deficitar - alimentaţie lactată prelungită; - diversificare tardivă; - alimentaţie artificială (l.v. aport scăzut < 1 mg/zi) ; - exces de făinoase; - dificultăţi de alimentaţie. 3. Deficit de absorbţie - globală: aclorhidrie, gastrită atrofică, celiakie, mucoviscidoză, intoleranţă la dizaharide, parazitoze intestinale, rezecţii intestinale, diarei trenante severe, factori inhibitori în alimentaţie (fitaţi, fosfaţi, carbonaţi) sau absenţa unor factori reducători (acid ascorbic, acizi biliari, HCl, fructoză). - Selectivă pentru Fe : Riley. 4. Tulburări de transport

3 - a/hipotransferinemia congenitală/ dobândită (sdr. nefrotic); - disproteinemii. 5. Pierderi prin sângerări repetate - hernia diafragmatică; - parazitoze intestinale; - intoleranţa la proteina l.v.; - boala ulceroasă, ulcerul diverticulului Meckel; - epistaxis recidivant; - hematurie recidivantă; - menstre abundente; - tulburări cronice de hemostază; - ulceraţii rectale; - boala hemoragică a nou-născutului prost compensată; - medicamente: AINS, prednison, chelatori de Fe: pansamente gastrice, KCl, antimitotice. 6. Necesităţi crescute de Fe - prematuri, dismaturi; - gemeni; - mcc cianogene; - creştere accelerată; - pubertate; - sarcină, lactaţie. 7. Deturnarea Fe - infecţii; - stări inflamatorii cronice; - hemosideroză; - colagenoze; - neoplazii. 8. Pseudocarenţe - Fe prezent în cantitate suficientă, dar nu participă la eritropoieză. Carenţa de Fe se însoţeşte de tulburări metabolice şi funcţionale celulare complexe, la nivelul diferitelor organe şi sisteme: hematologice, digestive, neuropsihice, cardiace, cutaneo-mucoase, imuno0logice şi osoase. Secvenţialitatea anomaliilor hematologice antrenate de deficitul de Fe: - compensarea deficitului prin imobilizarea progresivă a rezervelor, cu scăderea consecutivă a feririnei serice; - epuizarea rezervelor cu scăderea Fe seric circulant; - afectarea sintezei intracitoplasmatice de hemoglobină în eritroblaşti cu antrenarea unei microcitoze; - deteriorarea progresivă a hemoglobinosintezei, prin indisponibilitatea Fe şi apariţia hipocromiei; - scurtarea duratei de viaţă a eritroblaştilor alteraţi, cu scăderea regenerării medulare şi răsunet tardiv asupra nr. de hematii. Tablou clinic Anemia feriprivă afectează, cel mai frecvent, grupa de vârstă 3 luni-2 ani, debutul situându-se, cel mai frecvent, în al doilea trimestru de viaţă pentru sugarul născut la termen şi în primul trimestru pentru prematuri. Simptomatologia se grupează în trei categorii: - prima, determinată de dezordinea primară, cauza anemiei feriprive; - a doua se corelează cu anemia (mai puţin cu severitatea ei şi mai mult cu ritmul de instalare a acesteia ( în anemia cu instalare lentă, reacţiile adaptative pot scuti bolnavul de acuze subiective, în cea cu instalare rapidă apar: paloare, oboseală, iritabilitate, instabilitate psihomotorie, palpitaţii, dispnee, uneori splenomegalie moderată sau sdr. febril sau subfebril de etiologie neprecizată). - simptome cauzate de deficitul de Fe tisular:

4 tulburări de creştere (mai ales creşterea ponderală); modificări cutaneo-mucoase: displazie unghială, koilonichie (unghii în formă de lingură), glosită atrofică, stomatită angulară, disfagie (sdr. Plummer Vinson) consecutivă glositei atrofice şi anomaliilor esofagiene, tulburări gastrointestinale (gastrită atrofică însoţită de aclorhidrie histaminorefractară, atrofia mucoasei duodeno-jejunale, cu malabsorbţie pentru xiloză, lipide, vit. A, hemoragii oculte). pica (pagofagie, geofagie, ingestie de praf, cărămidă etc.) corectabilă la administrarea medicamentoasă de Fe. anomalii musculare: scăderea performanţelor fizice, prin hipoxia anemică şi deficitul în enzime cu conţinut în Fe. alterări comportamentale: iritabilitate, tulburări de atenţie şi memorie, scăderea performanţelor şcolare, spasmul hohotului de plâns. manifestări cardio-vasculare: tahicardie, hipertrofie miocardică, creşterea volumului plasmatic prin hipoxie şi deficit tisular de Fe. deficit imunitar prin scăderea ponderii limfocitelor T, a capacităţii de fagocitoză şi pierderea intestinală de imunoglobuline. nanism, hepatosplenomegalie, depigmentări cutanate rare. Examene paraclinice afectarea seriei roşii, în următoarea ordine cronologică: - microcitoza adaptativă (VEM<70µ 3 sub 2 ani, <73µ 3 între 2-5 ani, <80µ 3 peste 12 ani) ; anemia şi hipocromia sunt absente. - scăderea concentraţiei de Hb, cu hipocromie concomitenă ( HEM< 27pg, CHEM< 30%); afectarea nr. De hematii lipse ;te. - scăderea nr. de hematii, alterarea morfologiei eritrocitare (anulocite, hematii în semn de tras la ţintă ); reticulocite - normal sau devieri minore în plus sau minus ; uşoară granulocitopenie şi trombocitoză în formele severe. măduva osoasă se caracterizează prin hiperplazie moderată, predominant eritroblastică, cu apariţia eritroblaştilor feriprivi (mici, cu contur neregulat, zdrenţuit), diseritropoieză (cariorexis, multinuclearitate, fragmentare nucleară). Hemosiderina lipseşte din celulele reticulare, sideroblaştii scad sub 10%. Coloraţia pentru Fe a frotiului medular este testul diagnostic cel mai fidel. Fe seric< 50µg/100ml; CTF peste 500µg/100ml; indicele de saturare a transferinei scade sub 15-20% (VN 20-45%). Feritina serică oglindă fidelă a rezervei de Fe scade sub 10ng/ml (VN ng/ml). explorări digestive: aclorhidria, alterarea testului cu D-xiloză, malabsorbţia vit. A. examen radiologic: îngroşarea corticalei oaselor lungi şi late. studii de ferokinetică cu 59 Fe: clearance plasmatic crescut, turnover accelerat al Fe plasmatic, încorporare şi utilizare mai mare a 59 Fe. Forme clinice 1. Anemia feriprivă nutriţională cea mai frecventă; debut după 4+6 luni la sugarul născut la termen, după 1-3 luni la prematur, consecinţa aportului inadecvat de Fe; acelaşi mecanism este incriminat şi în apariţia clorozei tinerelor fete, la care se adaugă pierderile menstruale de fe. 2. Anemia prematurului survine precoce, în primele 7-10 săptămâni de viaţă, cauzată de scurtarea vârstei gestaţionale; nu este o anemie feriprivă 3. Anemia posthemoragică cronică reversibilă sub feroterapie în condiţiile rezolvării manifestărilor hemoragice. Hemoragia digestivă (hernie hiatală, ulceraţii gastroduodenale, diverticulită, parazitoze intestinale etc.), menoragia, epistaxisul repetat, hemoglobinuria parxistică nocturnă etc, sunt cauzele unei balanţe negative a Fe, ce induc iniţial o stare sideropenică, apoi o anemie feriprivă manifestă. 4. Anemia feriprivă din alergia la laptele de vacă controversată; consecinţă a enteropatiei exsudative şi hemoragice, indusă de alergia la proteinele laptelui de vacă. 5. Hemosideroza pulmonară rară, primară sau secundară ( pneumopatie hemoptoică cronică, stenoză mitrală, distrofie constituţională a ţesutului elastic, LES, poliarterită nodoasă, granulomatoză

5 Wegener, PTI, sdr. Goodpasture, artrita reumatoidă etc.) se defineşte prin hemoragie pulmonară intraalveolară recidivantă. Determină o anemie hipocromă hiposideremică severă, consecutivă sechestrării importante şi ireversibile de Fe hemosiderinic în sectorul pulmonar, pe de altă parte, tablou de insuficienţă respiratorie cronică progresivă, secundară fibrozei pulmonare evolutive. Biologic: anemie feriprivă gravă+ prezenţa în spută a hemosiderinei macrofagice. Examenul radiologic pulmonar evidenţiază imagine caracteristică de infiltraţie pulmonară alveolară microgranulică şi fibroză perihilară, ± adenopatie hilară. Testele funcţionale respiratorii relevă o insuficienţă funcţională restrictivă. Explorarea cu 59 Fe evidenţiază acumularea pulmonară a radioactivităţii, ca dovadă a sechestrării pulmonare a acestuia. Anemia este progresivă, cu ameliorare tranzitorie la feroterapie şi transfuzii. Corticoterapia şi medicaţia imunosupresoare asigură ameliorări episodice, fără a influenţa notabil prognosticul sever al bolii. 6. Anemia nutriţională cu hiposideremie şi hipocupremie apare la sugarul cu malnutriţie severă, asociază anemie, retard psihomotor şi staturo-ponderal importanmt, neutropenie. În patogenia ei este evocată tulburarea sintezei de ceruloplasmină (sdr. Menkes); tratament: feroterapie + sulfat de Cu. Diagnostic pozitiv confirmarea diagnosticului de anemie: Hb, ± Ht, nr. hematii ; caraterizarea morfologică: hipocromă, microcitară; dovedirea naturii feriprive a dezordinii hematologice: Fe seric, CTF, indice de saturare a transferinei, feritina serică, reacţia Perls medulară negativă. proba terapeutică cu preparate de Fe criza reticulocitară la 5-7 zile, normalizarea parametrilor eritrocitari. Diagnosticul diferenţial se impune cu alte anemii hipocrome: hemoglobinopatii ( sdr. talasemice, hemoglobinopatiile E, C, hemoglobinuria parixistică nocturnă); blocaj al sintezei hemului prin medicamente sau toxice; anemii sideroblastice congenitale şi dobândite; anemii hipocrome din dezordini cronice ( infecţii, boli de colagen, neoplazii etc.). - Diferenţierea anemiei feriprive de talasemie se face pe baza criteriilor morfologice: hipocromia f. accentuată, microcitoza şi anizocitoza mai importante, prezenţa de eritrocite cu punctaţii bazofile, hiperreticulocitoza şi eritroblastoza, ca şi electroforeza patologică a Hb pledează pentru talasemie. - Diferenţierea a.f. de anemiile inflamatorii este dificilă, tabloul hematologic fiind identic; scăderea CTF şi prezenţa excesivă de Fe în macrofagele medulare permit diferenţierea. - Anemiile sideroblastice rare în pediatrie, prezintă un martor citologic specific eritroblastul inelar + Fe plasmatic şi eritroblastic crescute. - Atransferinemia congenitală anemie hipocromă microcitară severă, cu debut neonatal, se diferenţiază de a.f. prin absenţa aproape completă a Fe plasmatic în discordanţă cu hemosideroza tisulară. Tip de anemie Elemente de diagnostic diferenţial în anemiile hipocrome Feritina serică (µg/l) Fe seric (µg/100ml) CTF (µg/100ml) CST (%) Hemosiderină macrofage Sideroblaşti(%) Normal / a. feriprivă 0 <10 Talasemie /N /N /N N/ N/ a. inflamatorii N/ N/ a. sideroblastice N/ N/ Inelar Atransferinemie congenitală N/

6 Tratament Profilaxia anemiei feriprive are în vedere: alimentaţia corectă şi tratamentul anemiei feriprive a gravidei; ligatura tardivă a cordonului ombilical (creşte cu ml capitalul de Fe); alimentaţia corectă a sugarului, cu preferarea alimentaţiei naturale în primul trimestru şi diversificarea sa precoce (mai ales la cei alimentaţi artificial), corectă, cu preparate alimentare cu conţinut crescut de proteine animale şi implicit de Fe; suplimentarea aportului de Fe prin preparate alimentare (cereale, l. praf) fortifiate cu Fe sau prin preparate medicamentoase, asigurând o doză de 1-2mg/kg corp/zi la grupele de sugari cu risc crescut pentru anemia feriprivă (prematuri, gemeni, malnutriţi, sugari alimentaţi artificial, cu tulburări digestive trenante sau cu infecţii repetate); se evită administrarea Fe la prematuri sub 2 luni, mai ales în lipsa unei suplimentări adecvate cu vit. E, din cauza riscului declanşării unei anemii hemolitice prin picnocitoză. Tratamentul curativ Mijloace terapeutice: măsuri dietetice, medicamentoase, terapie transfuzională. Obiective: - corecţia anemiei; - reconstituirea rezervelor de Fe; - înlăturarea cauzei sideropeniei. Principii: - feroterapia este indispensabilă (singura eficientă), calea de elecţie fiziologică fiind cea orală; necesarul recomandat este de 3-6 mg/kg corp/zi; ţinând cont de toleranţa defectuoasă a preparatelor de Fe administrate per os, cantitatea maximă pe doză se limitează la mg Fe ++, iar doza pe 24h la mg.; doza totală Fe. rezerva + deficit. Fe. de Fe se calculează după formula:, unde Fe de rezervă este 27% din capitalul feric rata. de. absorbtie total (75ml/kg), rata de absorbţie este 10-25%, iar deficitul de Fe hemoglobinic este produsul deficit de Hb (g/dl)xgx3; durata feroterapiei este de 3-5 luni (min. încă 6-8 săptămâni după corectarea constantelor hematologice, pentru asigurarea reconstituirii rezervelor marţiale). - tratamentul etiologic se impune pentru rezolvarea definitivă a afecţiunii (corectarea greşelilor alimentare, tratamentul bolilor digestive, înlăturarea cauzelor de sângerare prelungită. - transfuziile de masă eritrocitară se rezervă formelor severe (Hb< 4-5g/100ml), cu simptomatologie hipoxică evidentă. Tratamentul dietetic al anemiei feriprive - alimentaţie naturală (deşi cu conţinut scăzut de Fe, rata de absorbţie a Fe din l.u. este 50%, faţă de 12% din l.v.). - evitarea introducerii prea precoce (sub 4-5 luni) a alimentelor solide, cu efect nefavorabil asupra absorbţiei Fe. - când alimentaţia naturală nu e disponibilă, alimentaţia artificială - cu preparate de l. praf fortifiate cu Fe. - diversificarea cu preparate de carne (rată de utilizare a Fe de 20 de ori mai bună decât din vegetale), cereale, pireuri de fructe şi legume fortifiate cu Fe; - evitarea excesului de fitaţi, fosfaţi şi săruri de calciu, cu efect inhibant asupra absorbţiei Fe. Preparate medicamentoase pentru combaterea anemiei feriprive 1. pentru administrare orală: săruri feroase solubile (sulfat, gluconat, fumarat, aspartat, succinat), cu un conţinut de 20-30% Fe elemental şi o rată de utilizare a Fe crescută; se administrează între mese, pentru evitarea inhibiţiei absorbţiei de către fitaţi sau fosfaţi. Efecte adverse: dureri epigastrice, vărsături, diaree sau constipaţie; rar, intoxicaţia cu Fe, manifestată prin: hematemeză, melenă, tahicardie, tahipnee, hipotensiune, convulsii, comă. Tratament: întreruperea administrării de Fe, spălătură gastrică cu apa bicarbonatată, chelatori de Fe (desferioxamină), suţinerea funcţiilor vitale.

7 2. pentru administrare parenterală: fier-dextran, fier- sorbitex, fier polimaltozat, conţin Fe feric, lent absorbabil de la locul injecţiei şi utilizabil pentru hemoglobinsinteză timp de 3-4 săptămâni. Doza totală se calculează după formula: Hb. normala Hb. actuala xvol. sangex 3,4x1,5, unde volumul de sânge este 80ml/kg corp, 3,4 este 100 conţinutul în mg de Fe al unui gram de Hb şi 1,5 este factorul de corecţie pentru asigurarea refacerii Fe de rezervă; practic, doza totală este deficitul de Hb x G x 4. Această doză se administrează fracţionat: - 25mg/doză, sub 5 kg; - 50mg, între 5-10 kg; mg, administrarea se face profund i.m., în Z, schimbând de fiecare dată locul injecţiei, ritmul fiind de o injecţie la 2-3 zile interval. Indicaţii (restrânse): - intoleranţa digestivă absolută; - deficit de absorbţie a Fe; - afecţiuni digestive ce contraindică terapia per os: boala ulceroasă, RCUH; - inconsecvenţa şi indisciplina la tratament a pacientului; - deficit de fe deosebit de sever (Hb<5-6 g/dl) necorectabil prin dozele tolerate per os. Reacţii adverse: - reacţii generale: reacţie anafilactică, adenosplenomegalie reacţională, febră, hta, bradicardie, sdr. artralgic şi mialgic, cefalee, vărsături, sdr. urticarian; - reacţii locale: durere locală, tromboflebită, impregnaţie pigmentară cutanată, fibrosarcom. Conţinutul în Fe al diferitelor preparate medicamentoase Medicament Forma de prezentare Substanţa activă Concentraţie de Fe elemental Glubifer Drajeuri 100mg Glutamat feros 21 22% Neoanemovit Sirop 3% Gluconat feros 10-12% Ferronat Suspensie 3% Fumarat feros 30% Ferro-gradumet Tablete 525mg Sulfat feros 20% Ferrum Hausmann Sirop Complex de hidroxid feric dextrină Fier polimaltozat Fiole 100mg/2ml Hidroxid feric polimaltozat Jectofer Fiole 650mg/2ml Fe-sorbitol acid citric - dextrină 30% 30% 15% Efectele hematologice ale tratamentului cu Fe: normalizarea enzimelor intracelulare în primele h; răspunsul hematopoietic medular la h; declanşarea crizei reticulocitare după 5 7 zile (trat. p.o.); creşterea progresivă a concentraţiei de Hb cu 0,1 0,4 g/zi în primele 2 3 săptămâni, ulterior mai lent; normalizarea completă a tabloului eritrocitar în 3 5 săptămâni de tratament; reconstituirea depozitelor la 1 3 luni de la iniţerea terapiei marţiale.

8 Evoluţia şi prognosticul anemiei feriprive sunt favorabile, cu condiţia înlăturării cauzei generatoare. Formele uşoare au tendinţa la autocorecţie prin creşterea absorbţiei fierului şi reconstituirea rezervelor, realizabilă în condiţiile unui aport adecvat de Fe. Lipsa răspunsului la tratamentul cu Fe ridică problema: - corectitudinii diagnosticului etiologic (asociere cu afecţiuni inflamatorii, boli hepatice sau renale etc.) - justeţei prescripţiei terapeutice ( doza, calea de administrare, durata); - respectării indicaţiilor terapeutice; - existenţei unor boli asociate sau complicaţii nerezolvate (sângerare, enteropatie exsudativă şi/sau hemoragică, malabsorbţie, carenţă asociată de acid folic). Complicaţii: ţin de severitatea anemiei (insuficienţa cardiacă) sau de severitatea carenţei de Fe (infecţii recurente, dismenoree, gastroenteropatie exsudativă sau hemoragică). ANEMII APLASTICE Definiţie: anemia aplastică este o stare patologică tradusă pe plan hematologic prin pancitopenie, determinată de reducerea globală a ţesutului hematopoietic funcţional. Anemia hipoplastică este o entitate nosologică înrudită, cu mecanism de producere identic, dar cu limitarea tulburării medulare la seria eritroblastică, cea granulocitară şi megacariocitară fiind indemne expresia hematologică este anemia izolată (pure red cell aplasia). Aceste anemii fac parte din categoria insuficienţelor medulare, definită ca perturbarea funcţională a măduvei osoase în producţia şi/sau eliberarea celulelor sanguine mature. Factori etiologici dovediţi: agenţi chimici: benzenul şi compuşii săi, cloramfenicolul (antibiotic derivat benzenic), sulfonamidele, fenilbutazona, produse organice de arseniu, săruri de aur etc. agenţi infecţioşi: virusuri hepatitice, mononucleoza infecţioasă, gripa, tbc cu mycobacterii tipice şi atipice, bruceloza etc. radiaţii ionizante. leucemia în 1-5% din cazuri anemia aplastică evoluează spre leucemie, fie prin persistenţa stimulului patologic ce declanşează iniţial aplazia, apoi, progresiv, leucemia, fie prin eliberarea de către celulele leucemice a unor factori aplazianţi. hemoglobinuria paroxistică nocturnă în 25% din cazuri declanşează o anemie aplastică. sdr. ereditare ( diskeratosis congenita, sdr. Schwachmann Diamond) sunt frecvent însoţite de anemie aplastică, respectiv hipoplastică. sarcina este frecvent incriminată în apariţia anemiei aplastice (reversibilă odată cu întreruperea acesteia, prematură sau la termen). factori necunoscuţi 50-63% sunt idiopatice. Tablou clinic Debut insidios cu astenie, fatigabilitate, paloare. În perioada de stare apar manifestările anemiei, leucopenie şi trombocitopeniei, respectiv paloarea cu nuanţă gălbuie, purpura cutaneo-mucoasă simplă sau hemoragică (peteşii cutanate şi gingivo-labiale, echimoze, epistaxis, hemoragie gastro-intestinală, menoragie etc.) şi infecţiile, predominant bacteriene, cu diverse sedii. Examenul obiectiv nu evidenţiază adeno hepato - splenomegalie. Laborator Hemograma: - pancitopenie cu anemie severă normocromă normocitară, uneori macrocitară, cu morfologie eritrocitară normală. - reticulocitopenia constantă, sub 20000/mmc. - granulocitopenia; - trombocitopenia apare precoce, se însoţeşte de prelungirea timpului de sângerare, iretractibilitatea cheagului, teste de fragilitate capilară pozitive. - punctatul medular celularitate redusă; Fe medular excesiv; - examenul bioptic medular prezenţa şi gradul de extensie a aplaziei medulare şi afectarea arhitectonicii medulare (leziuni stromale, afectare a microcirculaţiei) + exsudate fibrinoase, plasmocite, infiltraţii limfoide, osteoporoza, formarea de reticulină.

9 ANEMII HIPOPLASTICE A. Anemii hipoplastice congenitale Anemia hipoplastică congenitală Blackfan Diamond Etiologie neprecizată, probabil determinată ereditar, cu transmitere AR. Patogenie insuficienţă a răspunsului la eritropoietină a celulelor progenitoare eritroide, probabil consecutiv acţiunii unor inhibitori limfocitari, cu efect predilect pe formarea coloniilor eritroide. Clinic debut după vârsta de 6 luni (rar neonatal, excepţional la vârsta şcolară). - simptomatologia anemiei + malformaţii congenitale diverse: fenotip turnerian, facies caracteristic (hipertelorism, buze groase), anomalii digitale (police trifalangian), malformaţii congenitale cardiace, renale, osteocondrodistrofie etc. Hematologic anemie normocromă normocitară; - reticulocitopenie marcată. Examenul medular eritroblastopenie severă, seria eritroblastică fiind reprezentată, aproape exclisiv, prin proeritroblaşti. Hemosiderina medulară în exces. Persistenţa caracterelor eritrocitare fetale: - macrocitoză; - creşterea concentraţiei de HbF; - prezenţa antigenului eritrocitar i. Eritropoietina serică crescută. Tratament - corticoterapia de elecţie Prednison, 2mg/kg corp/zi, 1-3 săpt, max. 2 luni; în caz de eşec, se poate creşte la 3-4 mg/kg corp/zi; după obţinerea unui răspuns eritrocitar satisfăcător se trece la corticoterapie de întreţinere, prin sevraj progresiv (scădere cu 5-10 mg/săpt) pe o perioadă lungă (luni, ani, în funcţie de evoluţie) doza da întreţinere de 0,1-1 mg/kg corp/zi, ce asigură valori ale Hb de aprox. 9-10g/100ml. În absenţa răspunsului favorabil după 2 luni de tratament, corticoterapia se sistează, sau se menţine într-o doză minimă, în asociere cu androgenii. - transfuziile de masă eritrocitară deplachetizată şi deleucocitizată, congelată rezervată formelor severe; se asociază cu chelatori de Fe: desferioxamina, în doză de mg/kg corp/zi, PEV sau subcutanat lent (10-12 h). Programul transfuzional (doza şi ritmul administrărilor) se face în funcţie de concentraţia de Hb dorită 9 10 g/100ml, ţinându-se cont, obligatoriu, de toleranţa clinică a anemiei şi de prezenţa semnelor de hipoxie tisulară. - splenectomia măsură adjuvantă în cazurile rare însoţite de splenomegalie şi hipersplenism. Prognostic posibilitate de regresie spontană (30%); - remisiune sub corticoterapie (56%); - deces, prin: - complicaţii infecţioase; - complicaţiile hemosiderozei tisulare; - evoluţie spre leucemie nelimfocitară. B. Anemii hipoplastice dobândite 1. Anemia hipoplastică asociată cu timom tumorile timice determină supresie imunologică a seriei eritroblastice, perturbând proliferarea şi maturarea precursorilor eritroizi, fără să afecteze seria granulocitară şi trombocitară; îndepărtarea tumorii sau terapia imunosupresoare cu ciclofosfamidă se pot însoţi de răspuns hematologic favorabil. 2. Anemia hipoplastică imunologică din boli autoimune (LES, dermatomiozită) este indusă de acţiunea unor imunoglobuline inhibitorii cu efect specific pe eritropoieză. 3. Hipoplazia eritroidă acută tranzitorie poate îmbrăca două aspecte: eritroblastopenia acută Owren ( o criză aplastică, temporară sau prelungită, survenită în stări hemolitice cronice din microsferocitoza ereditară, drepanocitoză, talasemii, anemii hemolitice dobândite de tip izoimun sau autoimun) şi respectiv eritroblastopenia acută Gasser (hipoplazie acută tranzitorie ce apare la indivizi sănătoşi după infecţii acute virale sau expunere la droguri). 4. Hipoplazia eritrocitară cronică anemie normo sau macrocitară cu hipoplazie eritroidă medulară marcată, fără atingerea seriilor granulocitară şi trombocitară şi fără focare de eritropoieză extramedulară; este idiopatică sau determinată de factori variaţi: medicamente (fenilbutazonă,

10 sulfonamide, prep. de bismut), toxice (EDTA, benzen, DDT), infecţii (hepatita virală, mononucleoza infecţioasă), neoplazii, IRC, boli hepatice cronice, mpc, tratamente transfuzionale iterative etc. ANEMII APLASTICE A. Anemia aplastică congenitală Fanconi - rară, posibil congenitală, cu transmitere AR; incidenţa creşte cu vârsta mamei şi cu rangul naşterii; consanguinitatea a fost frecvent semnalată la ascendenţi. Clinic Debut insidios, iniţial prin anemie normocromă, normo sau macrocitară, neutropenie şi trombocitopenie uşoară, mult timp nediagnosticată. (debut mono-, bi- sau tricitopenic). Simptomele pancitopeniei (paloare, purpură, infecţii) + sdr. plurimalformativ: Anomalii cutanate: hiperpigmentaţii difuze, mai ales la nivelul plicilor, sau în pete. Anomalii osoase: absenţa policelui, police trifalangian, hipoplazie a primului metacarpian, aplazie de radius, anomalii costale, vertebrale sau de bazin. Malformaţii viscerale: - testiculare (testiculi mici, ectopici); - urinare (agenezie renală, rinichi dublu, rinichi în potcoavă, megavezică, hidronefroză); - cardiace (DSA, PCA); - oculare (strabism); - auriculare (agenezie de conduct auditiv extern, surditate); - microcefalie. Hipostatură predominant prin afectarea lungimii trunchiului. Paraclinic Pancitopenie cu eritrocite macrocitare (VEM> µ 3 ), granulocitopenie, trombocitopenie. Explorări enzimatice: creşterea G6PD, aldolazei eritrocitare, scăderea hexokinazei şi piruvatkinazei eritrocitare. HbF crescută 5 15%. Trombocitopenia severă se însoţeşte de alte anomalii ale hemostazei (TS prelungit, iretractibilitatea cheagului). Anomalii cromosomiale: rotaţii, angulaţii, endoreduplicaţii, rupturi, lacune). Tratament Androgenoterapie de elecţie Oximetolon (3 6 mg/kg corp/zi p.o.), Testosteron enantat (10 20 mg/kg corp/săpt i.m.) sau Metiltestosteron ( 1 2 mg/kg corp/zi p.o.), perioadă prelungită, întreruptă numai în caz de eşec după 4 luni. În caz de răspuns favorabil, posologia de atac se reduce progresiv la o doză de întreţinere minimă eficientă, administrată discontinuu, luni ani. Bolnavii sensibili la androgeni rămân hormonodependenţi toată viaţa. Efectul favorabil se reflectă prioritar pe seria roşie, în timp ce trombocitopoieza şi granulocitopoieza sunt ameliorate în f. mică măsură. Tratamentul substitutiv la fel ca la toate anemiile aplastice. Transplantul medular puţin eficient. Evoluţie deosebit de severă: deces în 2 4 ani în 50% din cazuri (complicaţii infecţioase, hemoragice); 15% evoluează spre leucemie mieloblastică, mielomonocitară sau neoplazii viscerale. B. Anemii aplastice dobândite: 1. Anemia aplastică toxică formele induse de citostatice sunt reversibile la întreruperea expunerii la drog; cele determinate prin mecanism de idiosincrazie (cloramfenicol) au pronostic f. sever (letal 75%). 2. Anemia aplastică postinfecţioasă în special posthepatitică, cu pronostic f. sever (90% deces). 3. Anemia aplastică idiopatică cea mai frecventă Diagnostic pozitiv: pancitopenie; absenţa hepatosplenomegaliei;

11 măduvă deşertică, cu lipsa focarelor de celule patologice. Diagnostic diferenţial PANCITOPENIE Splenomegalie + Splenomegalie - medulogramă medulogramă patologică normală Celule anormale Hipocelularitate pe seria roşie Hipocelularitate globală Leucemie boala Gaucher boala Niemann - Pick Limfom malign histiocitoză X hipersplenism afecţiune granulomatoasă splenică (sarcoidoză, tbc) Stare preleucemică metastaze: - neuroblastom, - rabdomiosarcom Anemie hipoplastică: - constituţională - dobândită Congenitală: - Fanconi - Estren Dameshek - Zinnser Dobândită: - idiopatică - secundară: droguri, toxicechimice, infecţii, malnutriţie, hemoglobinurie parox. nocturnă etc.

12 ANEMIA PRECOCE A PREMATURULUI Etiopatogenie: - nivelul Hb din sângele venos al cordonului atât la nou-născutul la termen, cât şi la prematur este foarte înalt (19-21g%). La toţi nou-născuţii există o scădere rapidă în primele săptămâni de viaţă: din cauza saturaţiei mari cu oxigen a sângelui la nou-născutul cu funcţie pulmonară bună, nivelul eritropoietinei scade. Hb circulantă scade cu 1% în fiecare zi, cu o rată care depinde şi de viteza creşterii în greutate. Cum viteza creşterii în greutate este mai mare la prematuri, apare o scădere exagerată a Hb. Pe lângă scăderea eritropoietinei (datorită relativei hiperoxii), există o creştere a volumului sanguin, paralelă cu greutatea care duce la o hemodiluţie fiziologică. Este o anemie normocromă. Prematurul are la 6-8 săpt. o concentraţie de Hb de aprox. 8g%. Vindecarea se produce când măduva începe să răspundă la nivelul scăzut de oxigenare al ţesuturilor (hipoxia anemică). Creşterea continuă cu rapiditate, încât această creştere a concentraţiei de Hb este lentă. Vindecarea este posibilă, dacă există depozite corespunzătoare de Fe, după 6-8 săpt. această anemie nu necesită tratament cu Fe; când se asociază cu o infecţie sau hemoragie, este indicată transfuzia de sânge. ANEMII HEMOLITICE Definiţie: ansamblu complex de stări patologice definite prin scurtarea duratei de viaţă a eritrocitelor (<15-20 zile) faţă de VN ( zile). Ca răspuns la supravieţuirea scurtă a hematiilor: activitatea m. o. ; R. (> 2%); Hiperplazia elementelor eritroide medulare duce la /inversarea raportului granulocitoeritrocitar (VN= 2:1 4:1). MICROSFEROCITOZA EREDITARĂ MINKOWSKI CHAUFFARD Definiţie: anomalie hemolitică ereditară, de severitate variabilă, caracterizată prin eritrocite sferoidale, fragile osmotic, care sunt sechestrate, în virtutea geometriei lor, în pulpa roşie a splinei; splenectomia ameliorează durata de viaţă a eritrocitelor, cu remisiunea anemiei, deşi defectul membranar eritrocitar persistă. Fenotipul S.E. poate fi moştenit AD (75%) sau AR (25%), f. rar apare ca mutaţie de novo. Etiopatogenie: la eritrocitul normal, suprafaţa este formată dintr-un dublu strat lipidic (col, FL) traversat de proteinele membranare. Structura de dublu strat este stabilizată prin interacţiunile hidrofile dintre AG din structura FL şi porţiunea transmembranară a proteinelor. Rezistenţa mecanică necesară supravieţuirii fluxului turbulent la trecerea prin inimă şi vasele mari şi deformabilitatea necesară menţinerii integrităţii la trecerea prin capilarele înguste splenice sunt transmise dublului strat lipidic printr-o reţea de proteine ale scheletului celular: spectrina, ankirina, actina, palidina, prot.4, 2. Eritrocitele din S.E. sunt mici, sferice, cu raport S/V din cauza pierderii de col, FL şi proteine membranare, prin mutaţii care afectează sinteza sau funcţia acestor proteine. La nivelul pulpei roşii a splinei, microsferocitele sunt sechestrate şi distruse mecanic la nivelul capilarelor înguste splenice. Cauza cea mai frecventă de SE este defectul primar de ankirină şi spectrină, cu modificarea formei hematiei, creşterea permeabilităţii membranare pentru Na şi necesitatea unei cantităţi de ATP pentru a scoate Na din celulă şi în final, hemoliză (in vitro, hemoliza în mediu hipoton este corectată prin adăugarea de ATP). Manifestări clinice: Principalele manifestări clinice ale SE sunt: paloare;

13 icter sclero-tegumentar, urini şi scaune hipercrome; splenomegalie ± hepatomegalie. ± disociaţie anemie-icter: ex. anemie acută brutală fără icter, (icterul apare mai tardiv, după câteva zile necesare difuziunii bilirubinei în ţesuturi) sau icter fără anemie (hemoliza cronică). - hemoliza acută: dureri abdominale, lombare, febră, colaps, oligoanurie, splenomegalie moderată sau absentă; - hemoliza cronică: tulburări de creştere (nanism anemic), modificări de neurocraniu, facies, oase lungi, retard pubertar, litiaza biliară, hepatosplenomegalia cst, progresivă. La nou-născut: se poate manifesta prin icter sever, favorizat şi de imaturitatea enzimatică hepatică; dg. este dificil, datorită HbF, care conferă hematiei o rezistenţă osmotică scăzută (dg. va fi temporizat; orientativ, splenomegalie/splenectomie la unul din părinţi, sau microsferocitoză sau rezistenţă osmotică scăzută a hematiilor în mediul hipoton). Forme clinice (în funcţie de relaţia existentă între producţia medulară de hematii şi distrucţia splenică a acestora): F. uşoară (20%) eritropoieza compensează hemoliza şi pacienţii prezintă anemie uşoară, sau sunt asimptomatici, cu excepţia complicaţiilor: aplazia medulară tranzitorie (infecţii cu parvovirus B19), eritropoieza ineficientă (deficit de acid folic, sarcină), splenomegalie (hiperhemoliză orin infecţii virale etc). F. tipică (70%) hiperproducţia eritrocitară compensează doar parţial hemoliza, cu anemie medie ce persistă toată viaţa, bine tolerată; - icter variabil ca intensitate cu urini şi scaune hipercrome (hemoliză ± icter obstructiv prin litiaza biliară); - splenomegalie de consistenţă normală, progresiv accentuată cu vârsta, de mărime variabilă ± hepatomegalie, adenomegalie; - astenie, fatigabilitate; - hiperpigmentaţie cutanată; - dezvoltarea excesivă a măduvei osoase hematoformatoare, cu lărgirea canalului medular şi deformări osoase, facies particular: frunte boltită, olimpianaă, fizionomie mongoloidă, malare proeminente, oase nazale slab dezvoltate, prognatism, craniu în turn; - tulburări de dezvoltare somatică şi maturare sexuală; - litiaza biliară şi ulcerele de gambă, chiar sub 4-5 ani (mai rare ca în talasemii). F. severă (10%) anemie severă cu urini clare, prin aplazie medulară; - tulburări de creştere şi dezvoltare, cu anomalii ale scheletului; - hemosideroză prin transfuzii repetate şi hemoliză cronică. Criza de deglobulizare: Exacerbarea hemolizei (infecţii virale) : alterarea stării generale, accentuarea palorii, icterului şi hepatosplenomegaliei, cefalee, dureri abdominale intense, febră, lombalgii, oligurie, Eritroblastopenia acută tranzitorie Owren (infecţii, efort fizic, traume psihice, menstre, deficit de acid folic): stare de rău general, febră, frison, dureri abdominale, colaps, comă; paloarea se accentuează, fără exacerbarea icterului şi splenomegalie, urini clare. TALASEMII Definiţie: stări patologice heterogene ereditare, transmise AD, caracterizate prin alterarea producţiei de Hb, ca urmare a blocării parţiale sau totale a sintezei unuia sau mai multor lanţuri polipeptidice de globină. Clasificare: în funcţie de lanţul globinc afectat sunt : α talasemii, β talasemii, βδ talasemii şi anomalii înrudite (persistenţa ereditară de HbF, sdr. Lepore). Forme clinice: A. β talasemii, βδ talasemii: Forma majoră de anemie Cooley (forma homozigotă): - debut după primele luni de viaţă, evoluţie progresivă spre agravare; - spt. generale ale anemiilor hemolitice cronice (paloare şi icter progresiv accentuate, hepatosplenomegalie)

14 - tulburări nervoase (cefalee, tinitus, iritabilitate, insomnie, lipotimii, convulsii), - manifestări musculare (fatigabilitate, mialgii, atropfii musculare); - cardiomegalie; - hipotrofie staturo-ponderală, retard pubertar; - aspect fenotipic particular (facies mongoloid, craniu voluminos, pomeţi proeminenţi, nas scurt, aplatizat, maxilar superior hipertrofiat, prognatism). Forma intermedia tablou asemănător, semne şi simptome mai atenuate, Froma minoră anemie şi splenomegalie uşoare; Forma silenţioasă clinic asimptomatică, relevată doar în condiţii de suprasolicitare (efort, sarcină). B. α talasemii: Anasarca fetală (hidrops fetalis) cu Hb Bart s, incompatibilă cu supravieţuirea; Anemia hemolitică moderată prin hemoglobinoză H a. hemolitică clasică; Forma minoră simptomatologie atenuată; Forma silenţioasă clinic indemnă. Laborator. β talasemia homozigotă: Anemie severă cu mare hipocromie şi microcitoză: Hb<5g/100ml, HEM< pg, CHEM<20%, VEM<70-50 µ 3 ; dezordini erotrocitare: anizo-poikilocitoză, anulocite, codocite, hematii în rachetă, lacrimă, pară, cu punctaţii bazofile şi corpi Jolly; Reticulocite moderat crescute (rar peste 50%), eritroblastoză marcată (300/100 leucocite); Leucocitoză cu deviere la stânga a FL; Trombocite VN, scad în hipersplenism; Medulograma: celularitate global crescută, hiperplazie marcată eritroblastică, deviere la stânga a curbei de maturare eritroblastică; sideroblaşti crescuţi; Fe medular excesiv Concentraţia HbF crescută 10-20%, HbA 2 uşor crescută; Rezistenţa osmotică crescută; Fe seric normal/crescut; hiperbilirubinemie, creşterea urobilinogenului urinar, scăderea haptoglobinei serice; Explorări izotopice cu Fe 59 eritropoieză ineficace, fixare rapidă în m.o. şi încorporare globulară lentă; Explorare cu Cr 51 scurtarea duratei de viaţă a hematiei, cu sechestrare splenică.. β talasemia heterozigotă: anemie uşoară (Hb =9-11 g/100ml), hipocromie şi microcitoză marcată. Concentraţia HbF crescută la 1-3%, HbA 2 crescută la 3,5-15%.. β talasemia silenţioasă anemia lipseşte, prezente doar hipocromia şi creşterea HbA 2.. α talasemii: Forma severă de hidrops fetalis Hb normale lipsesc, prezentă doar Hb Bart s. Hemoglobinoza H a. hemolitică cronică moderată (Hb= 7-10g/100ml), eritrocite hipocrome cu precipitate intraeritrocitare caracteristice; electroforeza Hb prezintă HbH (β 4 ). Formele minore şi silenţioase anemia lipseşte; caracteristic: hipocromia şi microcitoza. Tratament Obiectiv: corecţia anemiei până la g/100ml ( toleranţa clinică bună, creşterea şi pubertatea asigurate, absorbţia intestinală de Fe, progresia splenomegaliei încetinită). Tratament transfuzional: cu masă de eritrocite, preferabil tinere, spălate şi congelate, deplachertizate, deleucocitizate, conservate 2+7 zile. Administrare: 1 la 4-8 săptămâni (sub controlul sideremiei şi AbHbs). Chelatori de fier: datorită riscului crescut de hemosideroză (datorită aportului periodic de Fe transfuzional = 250mg Fe/unitate transfuzională). Desferioxamină: mg/kgc/zi i.m. perioadă îndelungată sau 500mg/unitate transfuzională, la fiecare transfuzie, iv sau sc lent (10-12 ore). Splenectomie indicaţii: hipersplenism, complicaţii mecanice, necesar transfuzional exagerat. Suplimentare medicamentoasă a: acidului folic, vit. B 1, B 6, E, datorită carenţei lor relative, secundare hiperconsumului. Orientare şcolară, profesională, asistenţă psihologică a bolnavului şi a familiei.

15 Profilaxie: depistarea purtătorilor tarei, chiar prenatal, cu sfat genetic adecvat. Evoluţie, prognostic, complicaţii În β talasemie forma homozigotă, prognosticul vital este sever. Complicaţiile ce pot să apară sunt: Crize hemolitice şi aplastice; Infecţii trenante, predominant cu sediu sinusal; Patologia ortodontală; Hipersplenism; Ulcere de gambă; Pericardita recidivantă benignă; Colelitiaza; Cardiomegalia, insuficienţa cardiacă, aritmii; Dublu determinism: Diabetul zaharat; Talasemia+ terapia transfuzională Insuficienţa hepatică; (hemosideroza tisulară) Insuficienţe pluriendocriniene. În formele heterozigote, speranţa de viaţă este puţin afectată, fiind susceptibile, cu o pondere mai mică, de aceleaşi complicaţii. α talasemia, exceptând forma homozigotă, manifestată ca anasarcă fetală, inevitabil letală, este mai bine tolerată, din cauza particularităţii Hb H şi Bart s de a precipita mai încet decât excesul de lanţuri α din β talasemie; expresia hemolizei este mai atenuată, forma heterozigotă neafectând semnificativ longevitatea. ANEMII HEMOLITICE DOBÂNDITE NEIMUNE Definiţie: anemii hemolitice de cauze diverse, extrinseci, exoeritrocitare, care acţionează printr-un mecanism nemediat imun asupra eritrocitului, structural indemn, fragilizându-l şi distrugându-l intravascular sau în SRE. Declanşarea hemolizei se poate realiza prin: Agresiune mecanică hemoglobinuria de marş, anemia hemolitică microangiopatică; Agresiune chimică hidroxid de As, sulfat de Cu, clorat de Na şi K, alanină, nitrobenzen sau substanţe biologice: venin de şarpe, insecte, păianjen; Agresiune infecţioasă Clostridium Welchi, Haemophilus influenzae, E. Coli, Salmonella, Plasmodium malariae, bartonella etc. Cauze de anemie hemolitică microangiopatică: 1. afecţiuni renale: sdr. hemolitic uremic; tromboza venei renale; IRC; Nefrita de iradiere; Rejet de transplant renal; 2. afecţiuni cardiace: HTA malignă; CoAo; Valvulopatii severe; Endocardită bacteriană subacută; Fistule arterio-venoase; Proteze valvulare. 3. boli infecţioase: septicemie meningococică; infecţie herpetică sistemică; infecţii cu Clostridium perfringens. 4. afecţiuni hepatice: hepatopatii acute şi cronice severe; purpură fulminans; purpură trombocitopenică trombotică;

16 hemangiom gigant; CID; Arsuri severe. ANEMII HEMOLITICE AUTOIMUNE Definiţie: boli în cursul cărora se dezvoltă o reacţie de hipersensibilizare umorală şi /sau celulară împotriva constituenţilor organismului Condiţii declanşante: 1. idiopatice; 2. secundare: boli infecţioase virale: mononucleoză infecţioasă, citomegalovirus, rujeolă, gripă, varicelă, mycoplasma pneumoniae, bacteriene (pneumonie pneumococică), spirochete (treponema pallidum) sau cu protozoare ( plasmodium falciparum). Imunodeficienţe: Boli de colagen: LES, dermatomiozită. Hepatită acută sau cronică. Boli granulomatoase (sarcoidoză). Neoplazii. În funcţie de comportamentul termic, autoanticorpii pot fi: Anticorpi calzi, cu optim termic de acţiune de 37 o (tip IgG); Anticorpi calzi, cu optim termic de acţiune de 20 o *tip IgM9. Autoanticorpii, cu sau fără fixare de complement, lezează membrana eritrocitară, cu sensibilizarea hematiei şi sechestrarea sa precoce în SRE sau sferocitare cu hemoliză coloidosmotică intravasculară. În funcţie de severitatea distrucţiei eritrocitare şi de capacitatea compensatorie medulară se instalează o boală hemolitică compensată sau decompensată, exprimată prin anemie de gravitate variabilă. Tablou clinic: complexul simptomatologic al hemolizei acute/supraacute sau al hemolizei cronice: Hemoliză acută debut brutal, la 3-10 zile de la o infecţie virală sau bacteriană, cu paloare, icter, febră, cianoză, dispnee, dureri abdominale, vărsături, oligurie, hemoglobinurie; splenomegalie uşoară, adeno+hepatomegalie absente. Hemoliză cronică paloare, icter, splenomegalie, ± adeno-hepatomegalie; pe acest fond pot apare crize de agravare, hemolitice sau aplastice. Laborator- tabloul biologic al anemiei hemolitice, sferocitoza, eritrofagocitoza, fragmentarea eritrocitară; reticulocitoză+eritroblastoză, hiperplazie eritroblastică în măduva osoasă; hiperbilirubinemie neconjugată + pigmenţi biliari crescuţi în urină; haptoglobinemia scăzută; fragilitatea osmotică şi autohemoliza- normale. Teste serologice: Pentru anticorpii compleţi: titrul aglutininelor şi hemolizinelor crescute; Pentru anticorpii incompleţi circulanţi: testul Coombs indirect; Pentru anticorpii incompleţi blocanţi: testul Coombs direct. Tratament: obiective- corecţia anemiei şi oprirea procesului hemolitic. Mijloace: Transfuzia; Plasmafereza; Steroizii; Imunosupresoarele; D-penicilamina; Splenectomia. 1. transfuzia de masă eritrocitară- în anemia severă, cu anoxie severă tisulară şi semne de insuficienţă circulatorie. 2. corticoterapia tratament patogenic de combatere a procesului de autoagresiune prin scăderea anticorpogenezei cu IgG anormale, eluţia anticorpilor IgG de pe suprafaţa eritrocitelor şi interferenţa cu receptorii macrofagici. Iniţial hemisuccinat de hidrocortizon, apoi Prednison, doză de atac 2-3

17 mg/kgc/zi, cu reducere progresivă (5mg/săpt) după ameliorarea hematologică, apoi întreţinere 4-8 săpt, alternativ. Lipsa răspunsului la 21 zile = formă corticorezistentă, cu necesitatea folosirii altei modalităţi terapeutice. 3. splenectomie după dovedirea cu eritrocite autologe marcate cu 51 Cr a sediului splenic de sechestrare a hematiilor. 4. tratamentul imunosupresor indicaţii limitate: forme rezistente la corticoterapie şi splenectomie. Azathioprină (2 mg/kgc/zi po), Chlorambucil (0,1 0,3 mg/kgc/zi po), Ciclofosfamidă ( 0,5 2 mg/kgc/zi), - luni sau ani de zile. 5. D-penicilamina în formele rezistente de boală, cu eficienţă scăzută. 6. plasmafereza forme cronice şi severe; 7. timectomia de excepţie, rezervată formelor refractare. 8. supliment de acid folic 1-5 mg/săpt. de câte ori apare hipersegmentarea neutrifilelor sau macrocitoza. Evoluţia şi prognosticul favorabile în formele postinfecţioase (autolimitare spontană). În formele secundare (boli de colagen, neoplazii) prognosticul depinde de evoluţia bolii de fond, prezentând, de obicei, tendinţa evolutivă spre cronicizare. Tip de anemie Elemente de diagnostic diferenţial în anemiile hipocrome Feritina serică (µg/l) Fe seric (µg/100ml) CTF (µg/100ml) CST (%) Hemosiderină macrofage Sideroblaşti(%) Normal / a. feriprivă 0 <10 Talasemie /N /N /N N/ N/ a. inflamatorii N/ N/ a. sideroblastice N/ N/ Inelar Atransferinemie congenitală N/

18 Conţinutul în Fe al diferitelor preparate medicamentoase Medicament Forma de prezentare Substanţa activă Concentraţie de Fe elemental Glubifer Drajeuri 100mg Glutamat feros 21 22% Neoanemovit Sirop 3% Gluconat feros 10-12% Ferronat Suspensie 3% Fumarat feros 30% Ferro-gradumet Tablete 525mg Sulfat feros 20% Ferrum Hausmann Sirop Complex de hidroxid feric dextrină Fier polimaltozat Fiole 100mg/2ml Hidroxid feric polimaltozat Jectofer Fiole 650mg/2ml Fe-sorbitol acid citric - dextrină 30% 30% 15%

19 Diagnosticul pe etape al anemiilor la copil Hb, ± Ht = Anemie Anemie hipocromă HEM<27pg, CHEM<30% Anemie normocromă HEM 27pg, CHEM 30% Fe seric < 70 Fe seric N/ 70 R> /ml R< 20000/ml Anemie hipocromă hiposideremică Anemie normo/ hipersideremică Anemie regenerativă Anemie aregenerativă B.I. medulograma C.T.F. C.T.F. A. hemolitică Coombs + Coombs - aplazie Invadare cu celule patologice mega lobla stoză N A. feriprivă - a. din infecţii; - boli de colagen; - reticuloze. - a. sideroblastică congenitală sau dobândită (intoxicaţii cu Pb, tuberculostatice); - sindroame talasemice. a. posthemoragică AHAI, izoimună a. hemolitice congenitale: talasemie, hemoglobinopatii, deficit de G6PD, microsferocitoză a. hemolitice dobândite: toxică, septică, infecţioasă, mecanică. a. aplastică, toxică, radiaţii, posthepatiti că, timom, b. Fanconi Leucemie cancer, b. Gaucher, osteopetr oză, osteofibro ză a. Biermer, deficit de ac. folic a. din IRC, endocrinopatii

SINDROMUL ANEMIC ANEMIILE

SINDROMUL ANEMIC ANEMIILE SINDROMUL ANEMIC Sângele este un ţesut lichid care iriga toate organele şi ţesuturile.cantitatea de sânge din organism este de 4-5 litri,din care o parte este sângele circulant,iar restul de depozit, care

Διαβάστε περισσότερα

ANEMIILE HEMOLITICE. Ciprian Rezuş MD, PhD, FESC

ANEMIILE HEMOLITICE. Ciprian Rezuş MD, PhD, FESC ANEMIILE HEMOLITICE Ciprian Rezuş MD, PhD, FESC Clasificarea AHAI În funcţie de nivelul de acţiune a anticorpilor Cu anticorpi împotriva antigenelor eritrocitelor din sângele periferic Cu anticorpi împotriva

Διαβάστε περισσότερα

DCI: EPOETINUM ÎN ANEMIA ONCOLOGICĂ

DCI: EPOETINUM ÎN ANEMIA ONCOLOGICĂ DCI: EPOETINUM ÎN ANEMIA ONCOLOGICĂ I. Indicația terapeutică 1. Tratamentul anemiei şi simptomelor asociate la pacienţii adulţi cu cancer (tumori solide, limfoame maligne, mielom multiplu), la care se

Διαβάστε περισσότερα

FIZIOPATOLOGIA SERIEI ROŞII

FIZIOPATOLOGIA SERIEI ROŞII FIZIOPATOLOGIA SERIEI ROŞII Principalele afecţiuni ale seriei roşii sunt anemiile şi policitemiile: ANEMII Definiţie: Anemiile sunt definite prin reducerea: - numărului de hematii < 4,5 milioane / mm 3

Διαβάστε περισσότερα

FIZIOPATOLOGIA AFECȚIUNILOR SERIEI ERITROCITARE

FIZIOPATOLOGIA AFECȚIUNILOR SERIEI ERITROCITARE CURS DE FIZIOPATOLOGIE ANUL III MEDICINA GENERALA 2012-2013 Semestrul II CURS 2 DEPARTAMENTUL III - ȘTIINȚE FUNCȚIONALE Disciplina FIZIOPATOLOGIE Spl. Tudor Vladimirescu, nr. 14 300173 Timişoara, Tel/Fax:

Διαβάστε περισσότερα

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a.

(a) se numeşte derivata parţială a funcţiei f în raport cu variabila x i în punctul a. Definiţie Spunem că: i) funcţia f are derivată parţială în punctul a în raport cu variabila i dacă funcţia de o variabilă ( ) are derivată în punctul a în sens obişnuit (ca funcţie reală de o variabilă

Διαβάστε περισσότερα

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii

Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Metode iterative pentru probleme neliniare - contractii Problemele neliniare sunt in general rezolvate prin metode iterative si analiza convergentei acestor metode este o problema importanta. 1 Contractii

Διαβάστε περισσότερα

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE.

5. FUNCŢII IMPLICITE. EXTREME CONDIŢIONATE. 5 Eerciţii reolvate 5 UNCŢII IMPLICITE EXTREME CONDIŢIONATE Eerciţiul 5 Să se determine şi dacă () este o funcţie definită implicit de ecuaţia ( + ) ( + ) + Soluţie ie ( ) ( + ) ( + ) + ( )R Evident este

Διαβάστε περισσότερα

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal

Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Aplicaţii ale principiului I al termodinamicii la gazul ideal Principiul I al termodinamicii exprimă legea conservării şi energiei dintr-o formă în alta şi se exprimă prin relaţia: ΔUQ-L, unde: ΔU-variaţia

Διαβάστε περισσότερα

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 %

a. 11 % b. 12 % c. 13 % d. 14 % 1. Un motor termic funcţionează după ciclul termodinamic reprezentat în sistemul de coordonate V-T în figura alăturată. Motorul termic utilizează ca substanţă de lucru un mol de gaz ideal având exponentul

Διαβάστε περισσότερα

ANEMIA Valori normale Vârsta Hgb (g/dl) Hct (%) Medie Limite Medie Limite Sânge din 16,8 13,7 20,

ANEMIA Valori normale Vârsta Hgb (g/dl) Hct (%) Medie Limite Medie Limite Sânge din 16,8 13,7 20, ANEMIA Valori normale Vârsta Hgb (g/dl) Hct (%) Medie Limite Medie Limite Sânge din 16,8 13,7 20,1 55 45-65 cord omb 2 săpt 16,5 13-20 50 42 66 3 luni 12 9,5 14,5 36 31 41 6 l 6 ani 12 10,5 14,5 37 33

Διαβάστε περισσότερα

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili

Valori limită privind SO2, NOx şi emisiile de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili Anexa 2.6.2-1 SO2, NOx şi de praf rezultate din operarea LPC în funcţie de diferite tipuri de combustibili de bioxid de sulf combustibil solid (mg/nm 3 ), conţinut de O 2 de 6% în gazele de ardere, pentru

Διαβάστε περισσότερα

Curs 4 Serii de numere reale

Curs 4 Serii de numere reale Curs 4 Serii de numere reale Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Criteriul rădăcinii sau Criteriul lui Cauchy Teoremă (Criteriul rădăcinii) Fie x n o serie cu termeni

Διαβάστε περισσότερα

V O. = v I v stabilizator

V O. = v I v stabilizator Stabilizatoare de tensiune continuă Un stabilizator de tensiune este un circuit electronic care păstrează (aproape) constantă tensiunea de ieșire la variaţia între anumite limite a tensiunii de intrare,

Διαβάστε περισσότερα

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE

DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE DISTANŢA DINTRE DOUĂ DREPTE NECOPLANARE ABSTRACT. Materialul prezintă o modalitate de a afla distanţa dintre două drepte necoplanare folosind volumul tetraedrului. Lecţia se adresează clasei a VIII-a Data:

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor X) functia f 1 Functii definitie proprietati grafic functii elementare A. Definitii proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi X si Y spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe X cu valori in Y daca fiecarui

Διαβάστε περισσότερα

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE

5.5. REZOLVAREA CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE 5.5. A CIRCUITELOR CU TRANZISTOARE BIPOLARE PROBLEMA 1. În circuitul din figura 5.54 se cunosc valorile: μa a. Valoarea intensității curentului de colector I C. b. Valoarea tensiunii bază-emitor U BE.

Διαβάστε περισσότερα

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor

Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor Functii definitie, proprietati, grafic, functii elementare A. Definitii, proprietatile functiilor. Fiind date doua multimi si spunem ca am definit o functie (aplicatie) pe cu valori in daca fiecarui element

Διαβάστε περισσότερα

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare

Planul determinat de normală şi un punct Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Planul determinat de 3 puncte necoliniare 1 Planul în spaţiu Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru 2 Ecuaţia generală Plane paralele Unghi diedru Fie reperul R(O, i, j, k ) în spaţiu. Numim normala a unui plan, un vector perpendicular pe

Διαβάστε περισσότερα

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea

a n (ζ z 0 ) n. n=1 se numeste partea principala iar seria a n (z z 0 ) n se numeste partea Serii Laurent Definitie. Se numeste serie Laurent o serie de forma Seria n= (z z 0 ) n regulata (tayloriana) = (z z n= 0 ) + n se numeste partea principala iar seria se numeste partea Sa presupunem ca,

Διαβάστε περισσότερα

BIOELECTROGENEZA DEFINIŢIEIE CAUZE: 1) DIFUZIA IONILOR PRIN MEMBRANĂ 2) FUNCŢIONAREA ELECTROGENICĂ A POMPEI DE Na + /K + 3) PREZENŢA ÎN CITOPLASMĂ A U

BIOELECTROGENEZA DEFINIŢIEIE CAUZE: 1) DIFUZIA IONILOR PRIN MEMBRANĂ 2) FUNCŢIONAREA ELECTROGENICĂ A POMPEI DE Na + /K + 3) PREZENŢA ÎN CITOPLASMĂ A U PROPRIETĂŢI ELECTRICE ALE MEMBRANEI CELULARE BIOELECTROGENEZA DEFINIŢIEIE CAUZE: 1) DIFUZIA IONILOR PRIN MEMBRANĂ 2) FUNCŢIONAREA ELECTROGENICĂ A POMPEI DE Na + /K + 3) PREZENŢA ÎN CITOPLASMĂ A UNOR MACROIONI

Διαβάστε περισσότερα

5.1. Noţiuni introductive

5.1. Noţiuni introductive ursul 13 aitolul 5. Soluţii 5.1. oţiuni introductive Soluţiile = aestecuri oogene de două sau ai ulte substanţe / coonente, ale căror articule nu se ot seara rin filtrare sau centrifugare. oonente: - Mediul

Διαβάστε περισσότερα

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:,

RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii transversale, scrisă faţă de una dintre axele de inerţie principale:, REZISTENTA MATERIALELOR 1. Ce este modulul de rezistenţă? Exemplificaţi pentru o secţiune dreptunghiulară, respectiv dublu T. RĂSPUNS Modulul de rezistenţă este o caracteristică geometrică a secţiunii

Διαβάστε περισσότερα

Protocoale terapeutice in sindroamele mielodisplazice (SMD) P-HTM-03

Protocoale terapeutice in sindroamele mielodisplazice (SMD) P-HTM-03 Protocoale terapeutice in sindroamele mielodisplazice (SMD) P-HTM-03 SMD cuprinde un grup heterogen de boli clonale neoplazice dobandite ale celulei stem hematopietice,care afecteaza in principal persoanele

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25

Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 Capitolul ASAMBLAREA LAGĂRELOR LECŢIA 25 LAGĂRELE CU ALUNECARE!" 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.!" 25.2.Funcţionarea lagărelor cu alunecare.! 25.1.Caracteristici.Părţi componente.materiale.

Διαβάστε περισσότερα

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi"

Curs 14 Funcţii implicite. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică Gh. Asachi Curs 14 Funcţii implicite Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie F : D R 2 R o funcţie de două variabile şi fie ecuaţia F (x, y) = 0. (1) Problemă În ce condiţii ecuaţia

Διαβάστε περισσότερα

Data actualizării: VALORI BIOLOGICE DE REFERINŢĂ HEMOGRAMA 5 DIFF - SISTEM SYSMEX XE GRUPA DE VÂRSTĂ ADULŢI

Data actualizării: VALORI BIOLOGICE DE REFERINŢĂ HEMOGRAMA 5 DIFF - SISTEM SYSMEX XE GRUPA DE VÂRSTĂ ADULŢI Pagina: 1 din 13 VALORI BIOLOGICE DE REFERINŢĂ HEMOGRAMA 5 DIFF - SISTEM SYSMEX XE 2100 - GRUPA DE VÂRSTĂ ADULŢI Unitate Referinţe HEMOLEUCOGRAMA LEUCOCITE (WBC) 18-20 ani 4.5-11.5 x10^9/l 1 > 20 ani 4.0-10.0

Διαβάστε περισσότερα

MASA ERITROCITARA-GHID DE UTILIZARE

MASA ERITROCITARA-GHID DE UTILIZARE MASA ERITROCITARA-GHID DE UTILIZARE I. PIERDEREA ACUTA DE SANGE (chirurgie,trauma,sangerare) Efectele anemiei trebuie luate in considerare separat de scaderea volumului de sange. Mentinerea normovolemiei

Διαβάστε περισσότερα

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie)

a. Caracteristicile mecanice a motorului de c.c. cu excitaţie independentă (sau derivaţie) Caracteristica mecanică defineşte dependenţa n=f(m) în condiţiile I e =ct., U=ct. Pentru determinarea ei vom defini, mai întâi caracteristicile: 1. de sarcină, numită şi caracteristica externă a motorului

Διαβάστε περισσότερα

10. STABILIZATOAE DE TENSIUNE 10.1 STABILIZATOAE DE TENSIUNE CU TANZISTOAE BIPOLAE Stabilizatorul de tensiune cu tranzistor compară în permanenţă valoare tensiunii de ieşire (stabilizate) cu tensiunea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate.

Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Curs 10 Funcţii reale de mai multe variabile reale. Limite şi continuitate. Facultatea de Hidrotehnică Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi 2014 Fie p, q N. Fie funcţia f : D R p R q. Avem următoarele

Διαβάστε περισσότερα

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile

V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Metode de Optimizare Curs V.7. Condiţii necesare de optimalitate cazul funcţiilor diferenţiabile Propoziţie 7. (Fritz-John). Fie X o submulţime deschisă a lui R n, f:x R o funcţie de clasă C şi ϕ = (ϕ,ϕ

Διαβάστε περισσότερα

a. 0,1; 0,1; 0,1; b. 1, ; 5, ; 8, ; c. 4,87; 6,15; 8,04; d. 7; 7; 7; e. 9,74; 12,30;1 6,08.

a. 0,1; 0,1; 0,1; b. 1, ; 5, ; 8, ; c. 4,87; 6,15; 8,04; d. 7; 7; 7; e. 9,74; 12,30;1 6,08. 1. În argentometrie, metoda Mohr: a. foloseşte ca indicator cromatul de potasiu, care formeazǎ la punctul de echivalenţă un precipitat colorat roşu-cărămiziu; b. foloseşte ca indicator fluoresceina, care

Διαβάστε περισσότερα

MARCAREA REZISTOARELOR

MARCAREA REZISTOARELOR 1.2. MARCAREA REZISTOARELOR 1.2.1 MARCARE DIRECTĂ PRIN COD ALFANUMERIC. Acest cod este format din una sau mai multe cifre şi o literă. Litera poate fi plasată după grupul de cifre (situaţie în care valoarea

Διαβάστε περισσότερα

Curs 1 Şiruri de numere reale

Curs 1 Şiruri de numere reale Bibliografie G. Chiorescu, Analiză matematică. Teorie şi probleme. Calcul diferenţial, Editura PIM, Iaşi, 2006. R. Luca-Tudorache, Analiză matematică, Editura Tehnopress, Iaşi, 2005. M. Nicolescu, N. Roşculeţ,

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.3.ALCHINE

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.3.ALCHINE Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.3.ALCHINE TEST 2.3.3 I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. 1. Acetilena poate participa la reacţii de

Διαβάστε περισσότερα

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă.

III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar seria modulelor divergentă. III. Serii absolut convergente. Serii semiconvergente. Definiţie. O serie a n se numeşte: i) absolut convergentă dacă seria modulelor a n este convergentă; ii) semiconvergentă dacă este convergentă iar

Διαβάστε περισσότερα

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro

Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM 1 electronica.geniu.ro Analiza în curent continuu a schemelor electronice Eugenie Posdărăscu - DCE SEM Seminar S ANALA ÎN CUENT CONTNUU A SCHEMELO ELECTONCE S. ntroducere Pentru a analiza în curent continuu o schemă electronică,

Διαβάστε περισσότερα

Ciroza biliară primitivă

Ciroza biliară primitivă Anexa 4 Ciroza biliară primitivă Definiţie: Ciroza biliară primitivă (CBP) este o afecţiune autoimună caracterizată prin asocierea unui tablou clinico-biologic de colestază intrahepatică cu leziuni histologice

Διαβάστε περισσότερα

Integrala nedefinită (primitive)

Integrala nedefinită (primitive) nedefinita nedefinită (primitive) nedefinita 2 nedefinita februarie 20 nedefinita.tabelul primitivelor Definiţia Fie f : J R, J R un interval. Funcţia F : J R se numeşte primitivă sau antiderivată a funcţiei

Διαβάστε περισσότερα

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006

Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 2006 Asupra unei inegalităţi date la barajul OBMJ 006 Mircea Lascu şi Cezar Lupu La cel de-al cincilea baraj de Juniori din data de 0 mai 006 a fost dată următoarea inegalitate: Fie x, y, z trei numere reale

Διαβάστε περισσότερα

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB

1.7. AMPLIFICATOARE DE PUTERE ÎN CLASA A ŞI AB 1.7. AMLFCATOARE DE UTERE ÎN CLASA A Ş AB 1.7.1 Amplificatoare în clasa A La amplificatoarele din clasa A, forma de undă a tensiunii de ieşire este aceeaşi ca a tensiunii de intrare, deci întreg semnalul

Διαβάστε περισσότερα

4. CIRCUITE LOGICE ELEMENTRE 4.. CIRCUITE LOGICE CU COMPONENTE DISCRETE 4.. PORŢI LOGICE ELEMENTRE CU COMPONENTE PSIVE Componente electronice pasive sunt componente care nu au capacitatea de a amplifica

Διαβάστε περισσότερα

III FIZIOPATOLOGIA SÂNGELUI

III FIZIOPATOLOGIA SÂNGELUI III FIZIOPATOLOGIA SÂNGELUI 1. NOŢIUNI DE FIZIOLOGIE Sângele este format din plasmă (55%) şi elemente figurate (45%). În plasmă sunt dizolvate proteine şi electroliţi. Elementele figurate ale sângelui

Διαβάστε περισσότερα

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare

Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Seminar 5 Analiza stabilității sistemelor liniare Noțiuni teoretice Criteriul Hurwitz de analiză a stabilității sistemelor liniare În cazul sistemelor liniare, stabilitatea este o condiție de localizare

Διαβάστε περισσότερα

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36].

Fig Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Componente şi circuite pasive Fig.3.85. Impedanţa condensatoarelor electrolitice SMD cu Al cu electrolit semiuscat în funcţie de frecvenţă [36]. Fig.3.86. Rezistenţa serie echivalentă pierderilor în funcţie

Διαβάστε περισσότερα

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005.

COLEGIUL NATIONAL CONSTANTIN CARABELLA TARGOVISTE. CONCURSUL JUDETEAN DE MATEMATICA CEZAR IVANESCU Editia a VI-a 26 februarie 2005. SUBIECTUL Editia a VI-a 6 februarie 005 CLASA a V-a Fie A = x N 005 x 007 si B = y N y 003 005 3 3 a) Specificati cel mai mic element al multimii A si cel mai mare element al multimii B. b)stabiliti care

Διαβάστε περισσότερα

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale.

R R, f ( x) = x 7x+ 6. Determinați distanța dintre punctele de. B=, unde x și y sunt numere reale. 5p Determinați primul termen al progresiei geometrice ( b n ) n, știind că b 5 = 48 și b 8 = 84 5p Se consideră funcția f : intersecție a graficului funcției f cu aa O R R, f ( ) = 7+ 6 Determinați distanța

Διαβάστε περισσότερα

Toleranta la anemie si triggerii de transfuzie

Toleranta la anemie si triggerii de transfuzie Toleranta la anemie si triggerii de transfuzie Serban M. Marinescu 217 Concentratia de Hb adecvata intr-o anumita situatie clinica, depinde de existenta unei cantitati suficiente de oxigen transportat

Διαβάστε περισσότερα

REACŢII DE ADIŢIE NUCLEOFILĂ (AN-REACŢII) (ALDEHIDE ŞI CETONE)

REACŢII DE ADIŢIE NUCLEOFILĂ (AN-REACŢII) (ALDEHIDE ŞI CETONE) EAŢII DE ADIŢIE NULEFILĂ (AN-EAŢII) (ALDEIDE ŞI ETNE) ompușii organici care conțin grupa carbonil se numesc compuși carbonilici și se clasifică în: Aldehide etone ALDEIDE: Formula generală: 3 Metanal(formaldehida

Διαβάστε περισσότερα

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor

Seminariile Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reziduurilor Facultatea de Matematică Calcul Integral şi Elemente de Analiă Complexă, Semestrul I Lector dr. Lucian MATICIUC Seminariile 9 20 Capitolul X. Integrale Curbilinii: Serii Laurent şi Teorema Reiduurilor.

Διαβάστε περισσότερα

riptografie şi Securitate

riptografie şi Securitate riptografie şi Securitate - Prelegerea 12 - Scheme de criptare CCA sigure Adela Georgescu, Ruxandra F. Olimid Facultatea de Matematică şi Informatică Universitatea din Bucureşti Cuprins 1. Schemă de criptare

Διαβάστε περισσότερα

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii.

Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. Seminarul 1 Esalonul Redus pe Linii (ERL). Subspatii. 1.1 Breviar teoretic 1.1.1 Esalonul Redus pe Linii (ERL) Definitia 1. O matrice A L R mxn este in forma de Esalon Redus pe Linii (ERL), daca indeplineste

Διαβάστε περισσότερα

Grupe sanguine 49 GRUPE SANGUINE

Grupe sanguine 49 GRUPE SANGUINE Grupe sanguine 49 GRUPE SANGUINE Grupele sanguine reprezintă sisteme de clasificare a tipurilor de sânge în funcţie de prezenţa sau absenţa pe suprafaţa hematiilor a unor structuri cu proprietăţi antigenice.

Διαβάστε περισσότερα

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca

Conice. Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea. U.T. Cluj-Napoca Conice Lect. dr. Constantin-Cosmin Todea U.T. Cluj-Napoca Definiţie: Se numeşte curbă algebrică plană mulţimea punctelor din plan de ecuaţie implicită de forma (C) : F (x, y) = 0 în care funcţia F este

Διαβάστε περισσότερα

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR

1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR 1. PROPRIETĂȚILE FLUIDELOR a) Să se exprime densitatea apei ρ = 1000 kg/m 3 în g/cm 3. g/cm 3. b) tiind că densitatea glicerinei la 20 C este 1258 kg/m 3 să se exprime în c) Să se exprime în kg/m 3 densitatea

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE TEST 2.5.2 I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. 1. Radicalul C 6 H 5 - se numeşte fenil. ( fenil/

Διαβάστε περισσότερα

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0

SERII NUMERICE. Definiţia 3.1. Fie (a n ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 SERII NUMERICE Definiţia 3.1. Fie ( ) n n0 (n 0 IN) un şir de numere reale şi (s n ) n n0 şirul definit prin: s n0 = 0, s n0 +1 = 0 + 0 +1, s n0 +2 = 0 + 0 +1 + 0 +2,.......................................

Διαβάστε περισσότερα

Semiologie hematologica Conf Univ Dr Coralia Cotoraci. Cea mai importanta modificare obiectiva la nivelul ganglionilor este marirea de volum

Semiologie hematologica Conf Univ Dr Coralia Cotoraci. Cea mai importanta modificare obiectiva la nivelul ganglionilor este marirea de volum Adenopatia Marirea de volum Semiologie hematologica Conf Univ Dr Coralia Cotoraci Cea mai importanta modificare obiectiva la nivelul ganglionilor este marirea de volum Durerea spontana este rara si se

Διαβάστε περισσότερα

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0

SEMINAR 14. Funcţii de mai multe variabile (continuare) ( = 1 z(x,y) x = 0. x = f. x + f. y = f. = x. = 1 y. y = x ( y = = 0 Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului Matematici Superioare, Semestrul I, Lector dr. Lucian MATICIUC SEMINAR 4 Funcţii de mai multe variabile continuare). Să se arate că funcţia z,

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VII-a

Subiecte Clasa a VII-a lasa a VII Lumina Math Intrebari Subiecte lasa a VII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate

Διαβάστε περισσότερα

Cursul 6. Tabele de incidenţă Sensibilitate, specificitate Riscul relativ Odds Ratio Testul CHI PĂTRAT

Cursul 6. Tabele de incidenţă Sensibilitate, specificitate Riscul relativ Odds Ratio Testul CHI PĂTRAT Cursul 6 Tabele de incidenţă Sensibilitate, specificitate Riscul relativ Odds Ratio Testul CHI PĂTRAT Tabele de incidenţă - exemplu O modalitate de a aprecia legătura dintre doi factori (tendinţa de interdependenţă,

Διαβάστε περισσότερα

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie

Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie FITRE DE MIROUNDE Proiectarea filtrelor prin metoda pierderilor de inserţie P R Puterea disponibila de la sursa Puterea livrata sarcinii P inc P Γ ( ) Γ I lo P R ( ) ( ) M ( ) ( ) M N P R M N ( ) ( ) Tipuri

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.5.ARENE TEST 2.5.3 I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. 1. Sulfonarea benzenului este o reacţie ireversibilă.

Διαβάστε περισσότερα

I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare.

I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. Capitolul 3 COMPUŞI ORGANICI MONOFUNCŢIONALI 3.2.ACIZI CARBOXILICI TEST 3.2.3. I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. 1. Reacţia dintre

Διαβάστε περισσότερα

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu,

Ovidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, vidiu Gabriel Avădănei, Florin Mihai Tufescu, Capitolul 6 Amplificatoare operaţionale 58. Să se calculeze coeficientul de amplificare în tensiune pentru amplficatorul inversor din fig.58, pentru care se

Διαβάστε περισσότερα

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Filgrastim HEXAL 30 MU/0,5 ml soluţie injectabilă sau perfuzabilă în seringă preumplută Filgrastim HEXAL 48 MU/0,5

Διαβάστε περισσότερα

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR

Curs 2 DIODE. CIRCUITE DR Curs 2 OE. CRCUTE R E CUPRN tructură. imbol Relația curent-tensiune Regimuri de funcționare Punct static de funcționare Parametrii diodei Modelul cu cădere de tensiune constantă Analiza circuitelor cu

Διαβάστε περισσότερα

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 5076/2012/01-02-03 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Zyrtec 10 mg/ml picături

Διαβάστε περισσότερα

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice

Problema a II - a (10 puncte) Diferite circuite electrice Olimpiada de Fizică - Etapa pe judeţ 15 ianuarie 211 XI Problema a II - a (1 puncte) Diferite circuite electrice A. Un elev utilizează o sursă de tensiune (1), o cutie cu rezistenţe (2), un întrerupător

Διαβάστε περισσότερα

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Διαβάστε περισσότερα

Florea Purcaru 1, Marius Novac 1, Maria Stoica 1, Daniela Cernea

Florea Purcaru 1, Marius Novac 1, Maria Stoica 1, Daniela Cernea Derivatele de sange in Terapie Intensiva Caracteristici. Indicatii. Complicatii Florea Purcaru 1, Marius Novac 1, Maria Stoica 1, Daniela Cernea 209 Sangele si derivatele au o importanta terapeutica din

Διαβάστε περισσότερα

VII.2. PROBLEME REZOLVATE

VII.2. PROBLEME REZOLVATE Teoria Circuitelor Electrice Aplicaţii V PROBEME REOVATE R7 În circuitul din fiura 7R se cunosc: R e t 0 sint [V] C C t 0 sint [A] Se cer: a rezolvarea circuitului cu metoda teoremelor Kirchhoff; rezolvarea

Διαβάστε περισσότερα

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA. conf.dr.ing. Liana Balteş curs 7

ŞTIINŢA ŞI INGINERIA. conf.dr.ing. Liana Balteş curs 7 ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR conf.dr.ing. Liana Balteş baltes@unitbv.ro curs 7 DIAGRAMA Fe-Fe 3 C Utilizarea oţelului în rândul majorităţii aplicaţiilor a determinat studiul intens al sistemului metalic

Διαβάστε περισσότερα

Pediatrie şi neonatologie

Pediatrie şi neonatologie Puncte cheie: Pediatrie şi neonatologie Pediatrie şi neonatologie 1. Prevenirea şi tratamentul anemiei este o parte esenţială a strategiei de reducere a nevoii de transfuzie în pediatrie. 2. Dacă se produce

Διαβάστε περισσότερα

PREZENTARE DE CAZ ANEMIE HEMOLITICA MICROSFEROCITARA CONGENITALA. Dr. Debora Cristea

PREZENTARE DE CAZ ANEMIE HEMOLITICA MICROSFEROCITARA CONGENITALA. Dr. Debora Cristea PREZENTARE DE CAZ ANEMIE HEMOLITICA MICROSFEROCITARA CONGENITALA Dr. Debora Cristea C. H. R., sex masculin, 49 ani, urban MOTIVELE INTERNARII : - Durere precordiala cu caracter constrictiv, de intensitate

Διαβάστε περισσότερα

Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui

Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui - Introducere Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui Αγαπητέ κύριε, Αγαπητέ κύριε, Formal, destinatar de sex

Διαβάστε περισσότερα

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit

CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE. MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CIRCUITE INTEGRATE MONOLITICE DE MICROUNDE MMIC Monolithic Microwave Integrated Circuit CUPRINS 1. Avantajele si limitarile MMIC 2. Modelarea dispozitivelor active 3. Calculul timpului de viata al MMIC

Διαβάστε περισσότερα

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice

Definiţia generală Cazul 1. Elipsa şi hiperbola Cercul Cazul 2. Parabola Reprezentari parametrice ale conicelor Tangente la conice 1 Conice pe ecuaţii reduse 2 Conice pe ecuaţii reduse Definiţie Numim conica locul geometric al punctelor din plan pentru care raportul distantelor la un punct fix F şi la o dreaptă fixă (D) este o constantă

Διαβάστε περισσότερα

OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI CLINIC ŞI PARACLINIC ÎN PATOLOGIA NUTRIŢIONAL METABOLICĂ LA SUINE

OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI CLINIC ŞI PARACLINIC ÎN PATOLOGIA NUTRIŢIONAL METABOLICĂ LA SUINE Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,,lnvesteşte în oameni! Titlu Proiect: PERFECŢIONAREA RESURSELOR UMANE DIN MEDICINA

Διαβάστε περισσότερα

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă

Laborator 11. Mulţimi Julia. Temă Laborator 11 Mulţimi Julia. Temă 1. Clasa JuliaGreen. Să considerăm clasa JuliaGreen dată de exemplu la curs pentru metoda locului final şi să schimbăm numărul de iteraţii nriter = 100 în nriter = 101.

Διαβάστε περισσότερα

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 4035/2003/01-02 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest

Διαβάστε περισσότερα

Fiziologia fibrei miocardice

Fiziologia fibrei miocardice Fiziologia fibrei miocardice CELULA MIOCARDICĂ = celulă excitabilă având ca şi proprietate specifică contractilitatea Fenomene electrice ale celulei miocardice Fenomene mecanice ale celulei miocardice

Διαβάστε περισσότερα

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI ANEXA I REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1 Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informaţii referitoare la siguranţă. Profesioniştii

Διαβάστε περισσότερα

MEDII DE CULTURA. Clasificarea mediilor de cultura. Scopuri. suporturi materiale si nutritive care servesc la cultivarea bacteriilor

MEDII DE CULTURA. Clasificarea mediilor de cultura. Scopuri. suporturi materiale si nutritive care servesc la cultivarea bacteriilor MEDII DE CULTURA suporturi materiale si nutritive care servesc la cultivarea bacteriilor amestecuri de substante care asigura cultivarea microorganismelor Scopuri Izolarea in cultura pura Identificare

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE

Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE Capitolul 2 - HIDROCARBURI 2.4.ALCADIENE TEST 2.4.1 I. Scrie cuvântul / cuvintele dintre paranteze care completează corect fiecare dintre afirmaţiile următoare. Rezolvare: 1. Alcadienele sunt hidrocarburi

Διαβάστε περισσότερα

Subiecte Clasa a VIII-a

Subiecte Clasa a VIII-a Subiecte lasa a VIII-a (40 de intrebari) Puteti folosi spatiile goale ca ciorna. Nu este de ajuns sa alegeti raspunsul corect pe brosura de subiecte, ele trebuie completate pe foaia de raspuns in dreptul

Διαβάστε περισσότερα

CAPITOLUL II LP 2 CELULA ŞI MECANISMELE DISFUNCŢIILOR CELULARE (LP 2)

CAPITOLUL II LP 2 CELULA ŞI MECANISMELE DISFUNCŢIILOR CELULARE (LP 2) Fiziopatologie Generală 2. Celula și Mecanismele Disfuncțiilor Celulare CAPITOLUL II LP 2 CELULA ŞI MECANISMELE DISFUNCŢIILOR CELULARE (LP 2) Cuprins 1. Limitarea capacităţii de adaptare a organismului

Διαβάστε περισσότερα

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI. Un comprimat conţine sulfametoxazol 400 mg şi trimetoprim 80 mg.

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI. Un comprimat conţine sulfametoxazol 400 mg şi trimetoprim 80 mg. AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 7658/2015/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Sumetrolim 400 mg/80 mg comprimate

Διαβάστε περισσότερα

Capitolul 30. Transmisii prin lant

Capitolul 30. Transmisii prin lant Capitolul 30 Transmisii prin lant T.30.1. Sa se precizeze domeniile de utilizare a transmisiilor prin lant. T.30.2. Sa se precizeze avantajele si dezavantajele transmisiilor prin lant. T.30.3. Realizati

Διαβάστε περισσότερα

ANALIZE FIZICO-CHIMICE MATRICE APA. Tip analiza Tip proba Metoda de analiza/document de referinta/acreditare

ANALIZE FIZICO-CHIMICE MATRICE APA. Tip analiza Tip proba Metoda de analiza/document de referinta/acreditare ph Conductivitate Turbiditate Cloruri Determinarea clorului liber si total Indice permanganat Suma Ca+Mg, apa de suprafata, apa, apa grea, apa de suprafata, apa grea, apa de suprafata, apa grea, apa de

Διαβάστε περισσότερα

Anexa III Amendamente privind punctele relevante ale rezumatului caracteristicilor produsului şi prospectului

Anexa III Amendamente privind punctele relevante ale rezumatului caracteristicilor produsului şi prospectului Anexa III Amendamente privind punctele relevante ale rezumatului caracteristicilor produsului şi prospectului 34/42 A. Rezumatul Caracteristicilor Produsului 4.1 Indicaţii terapeutice [indicaţiile aprobate

Διαβάστε περισσότερα

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla

2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla 2CP Electropompe centrifugale cu turbina dubla DOMENIUL DE UTILIZARE Capacitate de până la 450 l/min (27 m³/h) Inaltimea de pompare până la 112 m LIMITELE DE UTILIZARE Inaltimea de aspiratie manometrică

Διαβάστε περισσότερα

POLIMORFISMUL MANIFESTĂRILOR CLINICE ÎN BOALA CELIACĂ LA COPIL

POLIMORFISMUL MANIFESTĂRILOR CLINICE ÎN BOALA CELIACĂ LA COPIL PREZENTĂRI DE CAZ 12 POLIMORFISMUL MANIFESTĂRILOR CLINICE ÎN BOALA CELIACĂ LA COPIL Laura Mihaela Trandafir 1, Eugen Cîrdeiu 1, Carmen Oltean 1, Doina Mihăilă 2, Dana-Teodora Anton-Păduraru 1 1 Clinica

Διαβάστε περισσότερα

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1

Sisteme diferenţiale liniare de ordinul 1 1 Metoda eliminării 2 Cazul valorilor proprii reale Cazul valorilor proprii nereale 3 Catedra de Matematică 2011 Forma generală a unui sistem liniar Considerăm sistemul y 1 (x) = a 11y 1 (x) + a 12 y 2

Διαβάστε περισσότερα

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1

Aparate de măsurat. Măsurări electronice Rezumatul cursului 2. MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 Aparate de măsurat Măsurări electronice Rezumatul cursului 2 MEE - prof. dr. ing. Ioan D. Oltean 1 1. Aparate cu instrument magnetoelectric 2. Ampermetre şi voltmetre 3. Ohmetre cu instrument magnetoelectric

Διαβάστε περισσότερα

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) = a 12-a parte din masa izotopului de carbon

Unitatea atomică de masă (u.a.m.) = a 12-a parte din masa izotopului de carbon ursul.3. Mării şi unităţi de ăsură Unitatea atoică de asă (u.a..) = a -a parte din asa izotopului de carbon u. a.., 0 7 kg Masa atoică () = o ărie adiensională (un nuăr) care ne arată de câte ori este

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο Ονομασία προϊόντος: SURE Antibac Foam Hand Wash Free Τύπος(οι) προϊόντος: PT0 - Υγιεινή του ανθρώπου Αριθμός άδειας: Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο

Διαβάστε περισσότερα

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent

Componente şi Circuite Electronice Pasive. Laborator 3. Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Laborator 3 Divizorul de tensiune. Divizorul de curent Obiective: o Conexiuni serie şi paralel, o Legea lui Ohm, o Divizorul de tensiune, o Divizorul de curent, o Implementarea experimentală a divizorului

Διαβάστε περισσότερα

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI AUTORIZAŢIE DE PUNERE PE PIAŢĂ NR. 6934/2014/01 Anexa 2 Rezumatul caracteristicilor produsului REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI Budenofalk 3 mg capsule cu

Διαβάστε περισσότερα