ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 114

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114"

Transcript

1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η / ΑΠΟΦΑΣΗ 114 Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα την 28/09/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου η Μητροπολιτική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., που συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 3/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατόπιν της με αριθμ. πρωτ. ΜΗΤΡ.Ε. οικ (1340) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ/ προσκλήσεως του Προέδρου αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 3852/2010. Παρόντες : 1. Τζόλλας Μιχάλης, Πρόεδρος 2. Τζάκη Ιωάννα, Αντιπρόεδρος 3. Μακραντωνάκη Στυλιανή-Ζωή, τακτικό μέλος 4. Τερζανίδης Χρήστος, τακτικό μέλος 5. Αποστολίδης Θεοχάρης, τακτικό μέλος 6. Παπάς Θεοφάνης, τακτικό μέλος 7. Θάνος Αλέξανδρος, τακτικό μέλος 8. Μπάμιατζης Αντώνιος, τακτικό μέλος 9. Αλεξιάδης Γρηγόριος, τακτικό μέλος 10. Μίχου Κουγιάμη Σουλτάνα, τακτικό μέλος 11. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος 12. Φεστερίδης Γεώργιος, τακτικό μέλος 13. Μπαρμπουνάκης Χαράλαμπος, τακτικό μέλος 14. Ζιώγας Ιωάννης, τακτικό μέλος 15. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος Στη συνεδρίαση δεν παρέστη λόγω έκτακτου κωλύματος ο Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας. Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Π.Κ.Μ. κ. Διονύσης Ψωμιάδης. Δεν παρέστη, αν και κλήθηκε νόμιμα και έγκαιρα, ο κ. Κωνσταντινίδης Θεοδόσιος, τακτικό μέλος, τον οποίο αντικατέστησε ο κ. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος, αναπληρωματικό μέλος. Χρέη Γραμματέα εκτελεί η υπάλληλος της Π.Κ.Μ. Αλεξάνδρα Τριανταφύλλου, κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων με βαθμό Ε. Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. ΘΕΜΑ 4 ο : «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων 1

2 προς επεξεργασία τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,9 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» και Διακριτικό Τίτλο «BIOENERGY NORTH ΑΒΕΕ», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 114Β και 120 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 4 ης ομάδας με Α/Α 11 και στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10 ης ομάδας με Α/Α 6α και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης)» Ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής ανακοίνωσε το 4 ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Γνωμοδότηση για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,9 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» και Διακριτικό Τίτλο «BIOENERGY NORTH ΑΒΕΕ», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 114Β και 120 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 4 ης ομάδας με Α/Α 11 και στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10 ης ομάδας με Α/Α 6α και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης)». Εν συνεχεία έδωσε το λόγο στην κ. Τζάκη Ιωάννα, Εντεταλμένη Σύμβουλο στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, η οποία εισηγήθηκε το θέμα κι έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αρ. πρωτ. 3378/ εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Ε. Θεσσαλονίκης. Προέβη σε σύντομη παρουσίαση του σκοπού και του τρόπου λειτουργίας της μονάδας. Ανέφερε ότι πρόκειται για μονάδα που επιλύει προβλήματα μεγάλου μεγέθους για το νομό της Θεσσαλονίκης και ότι από τη λειτουργία της προκύπτουν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Ακολούθως, το λόγο πήρε ο κ. Κουκουλεκίδης Παντελής, τακτικό μέλος, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας με την προϋπόθεση να διεξάγονται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στην τοπική κοινωνία. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι τοποθετήσεις του κ. Ζιώγα Ιωάννη, του κ. Αποστολίδη Θεοχάρη και του κ. Παπά Θεοφάνη, τακτικών μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής. Ο κ. Αλεξιάδης Γρηγόριος, τακτικό μέλος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι πραγματοποιούνται επενδύσεις σε μονάδες που αξιοποιούν απόβλητα. Μετά την ολοκλήρωση της εισήγησης της κ. Τζάκη Ιωάννας, Εντεταλμένης Συμβούλου στον Τομέα Ορυκτού Πλούτου, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, των τοποθετήσεων των τακτικών μελών της Επιτροπής και της διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών, ο Πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτροπής θέτει το θέμα σε ψηφοφορία ως έχει. Η Μητροπολιτική Επιτροπή έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 213 του Ν. 3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Μητροπολιτικής Επιτροπής, την υπ αριθμ. 3/ Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Μητροπολιτικής Επιτροπής Μ.Ε. Θεσσαλονίκης, την με αρ. πρωτ. 3378/ εισήγηση της Δ/νσης Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων Π.Ε. Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα τα κατωτέρω: 1) Ο Νόμος 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Νόμο 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) «Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις», το Νόμο 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», το Νόμο 3937/2011 (Φ.Ε.Κ. 60Α/ ) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», και με το Νόμο 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος». 2) Ο Νόμος 3851/2010 (Φ.Ε.Κ. 85Α/ ) «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 2

3 3) Ο Νόμος 4014/2011 (Φ.Ε.Κ. 209Α/ ) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) και το Νόμο 4062/2012 (Φ.Ε.Κ. 70Α/ ) (άρθρο 35, παράγραφος 1). 4) Ο Νόμος 4042/2012 (Φ.Ε.Κ. 24Α/ ) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 5) Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) με Αριθμ. 1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21Β/ ) «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Νόμου 4014/ (Φ.Ε.Κ. 209Α/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την με Αριθμ /2012 (Φ.Ε.Κ. 1565Β/ ) «Τροποποίηση της 1958/ απόφασης» Υπουργική Απόφαση (Υ.Α). 6) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αρ. Η.Π /2332/2002 (Φ.Ε.Κ. 1022Β/ ) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Νόμου 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ )», μόνο ως προς το Παράρτημα ΙΙ. 7) Η Απόφαση με αρ. Η.Π /703/Φ104/2003 (Φ.Ε.Κ. 332Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160Α/ ), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91Α/ ) Εναρμόνιση του Νόμου 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις». 8) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ /2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ. 663Β/ ) «Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 4 του Νόμου 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Νόμου 3010/2002». 9) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ /2006/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ (Φ.Ε.Κ. 663Β/ ) «Περιεχόμενο, δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.)». 10) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αρ /5387/1990 (Φ.Ε.Κ. 678Β/ ) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Νόμο 1650/1986», μόνο ως προς το περιεχόμενο των Περιβαλλοντικών Μελετών. 11) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αρ. Η.Π /2021/2003 (Φ.Ε.Κ. 1391Β/ ) «Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων». 12) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Φ.Ε.Κ. 1048Β/ ) «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα». 13) Η Απόφαση με Αριθμ /2008 της Επιτροπής Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης (Φ.Ε.Κ. 2464Β/ ) «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού». 14) Ο Νόμος 3468/2006 (Φ.Ε.Κ. 119Α/ ) «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις». 15) Η Απόφαση με Αριθμ /2012 του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Φ.Ε.Κ. 1077Β/ ) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β / ), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011». 3

4 16) Ο Νόμος 3734/2009 (Φ.Ε.Κ. 8Α/ ) «Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας» (άρθρα 27 και 28). 17) Ο Κανονισμός (ΕΚ) με αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)». 18) Ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθ. 142/2011 της Επιτροπής της 25ης Φεβρουαρίου 2011 «για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία». 19) Ο Κανονισμός (ΕΕ) με αριθ. 749/2011 της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 2011 «που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 142/2011 της Επιτροπής για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία». 20) Η με Αριθμό 4, Α.Π. οικ / Εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παράγωγης ηλεκτρικής και θερμικής ενεργείας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας». 21) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ. Οικ /2011 (Φ.Ε.Κ. 354Β/ ) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις». 22) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με Αριθμ /4225/1991 (Φ.Ε.Κ. 641Β/ ) «Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών και αστικών λυμάτων». 23) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π /1807/Ε.103/2010 (Φ.Ε.Κ. 1495Β/ ) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, «Περί διατηρήσεως των άγριων πτηνών», του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 2 ας Απριλίου 1979, όπως κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ.». 24) Η Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π. 8353/276/Ε103/2012 (Φ.Ε.Κ. 415Β/ ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ /1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών». 25) Ο Ν. 3325/05 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68 Α/ ). 26) Ο Ν (ΦΕΚ143) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» 27) Ο Νόμος 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». 28) Το Π.Δ. 133 (ΦΕΚ 226/ ) Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 29) Η με Αριθμ. Γ.Π.Κ.Μ Απόφαση Περιφερειάρχη Ανάθεση άσκησης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες και τους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας. ( ΦΕΚ τ. Β 1040/ ) 30) Η με Α.Π. ΠΚΜ 5/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός Προϊσταμένων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 31) Η με Α.Π. ΓΠΚΜ 22/ Απόφαση Περιφερειάρχη «Τοποθέτηση και Ορισμός ΠροϊσταμένωνΑυτοτελών Τμημάτων,Αυτοτελών Γραφείων και Τμημάτων Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» 32) Το με ΑΠ: 3833/ έγγραφο της ΔΙΠΕΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με το οποίο διαβιβάστηκε η Μ.Π.Ε ( Α.Π. της υπηρεσίας μας 3378/ ) 4

5 33) Το με ΑΠ: /984/ έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης με το οποίο διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας η δημοσιοποίηση της ΜΠΕ ( Α.Π. της υπηρεσίας μας 3223/ ) 34) Τα από συμπληρωματικά στοιχεία (Η με Αρ. Πρωτ. Τ/ΠΡΟΠΕ/22141/883/Φ.Γνωμοδοτήσεων θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η με Αρ. Πρωτ / θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, η με Αριθμ. Πρωτ. ΙΣΤ ΕΠΚΑ/Α/3900/ Χορήγηση άδειας εκσκαφής της ΙΣΤ Εφορείας Προιστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, η με Αρ. Πρωτ. 2715/ κατ αρχήν θετική γνωμοδότηση του ΕΟΤ, η με Αριθμ. Πρωτ / γνωμοδότηση της ΝΕΧΩΠ με συνημμένο Πρακτικό). Σκοπός του συγκεκριμένου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο με τη χρήση μηχανών εσωτερικής καύσης και η αποκλειστική της πώληση προς τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό καθεστώς που ισχύει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φορέας του έργου είναι η «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» με δ.τ. «BIOENERGY NORTH ABEE Στόχος είναι η εκμετάλλευση του βιοαερίου, που παράγεται κατά τη ζύμωση οργανικών αποβλήτων, κατά τρόπο που συμβάλλει στο γενικότερο περιορισμό της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, του υπεδάφους και των υδάτινων πόρων λόγω της αντικατάστασης της παραγόμενης ενέργειας από συμβατικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, αλλά και στην εξοικονόμηση καυσίμων προς όφελος της εθνικής οικονομίας. Η προτεινόμενη εγκατάσταση θα μπορεί να χρησιμοποιεί σαν πρώτη ύλη γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα και θα προσφέρει μία ακόμα λύση στο πρόβλημα διάθεσής τους. Η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί το έργο είναι ιδιωτική. Η γύρω περιοχή αποτελείται από γεωργικές εκτάσεις και σύμφωνα με το άρθρο 18 της Απόφασης αρ. οικ /2008 (ΦΕΚ 2464/ ), οι εκτάσεις αυτές θεωρούνται προνομιακές για την χωροθέτηση μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο. Το προτεινόμενο έργο δεν τοποθετείται εντός περιοχής προτεινόμενης προς ένταξη στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 και σύμφωνα με το 34 σχετικό έχει εφοδιασθεί με τις απαιτούμενες θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. (Η με Αρ. Πρωτ. Τ/ΠΡΟΠΕ/22141/883/Φ.Γνωμοδοτήσεων θετική γνωμοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, η με Αρ. Πρωτ / θετική γνωμοδότηση του Δασαρχείου Θεσσαλονίκης, η με Αριθμ. Πρωτ. ΙΣΤ ΕΠΚΑ/Α/3900/ Χορήγηση άδειας εκσκαφής της ΙΣΤ Εφορείας Προιστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων, η με Αρ. Πρωτ. 2715/ κατ αρχήν θετική γνωμοδότηση του ΕΟΤ, η με Αριθμ. Πρωτ / γνωμοδότηση της ΝΕΧΩΠ με συνημμένο Πρακτικό). Σύμφωνα με το 2 σχετικό (Ν. 3851/2010) «... Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τις εξής κατηγορίες εγκαταστάσεων Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α.: α) γεωθερμικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ήίση του μισού (0,5) MW, β) σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW...» και, «...Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση δεν απαιτείται επίσης για τους υβριδικούς σταθμούς και τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και για τα συνοδά έργα που απαιτούνται για την ηλεκτρική σύνδεση στο Σύστημα ή το Δίκτυο και τα έργα εσωτερικής οδοποιίας και οδοποιίας πρόσβασης...» Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη υποβάλλεται για την έκδοση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) του έργου, χωρίς να έχει λάβει άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ ή θετική ΠΠΕΑ από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή. Το συγκεκριμένο έργο θα περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες: Υποδοχή και αποθήκευση πρώτων υλών (στερεά απόβλητα) Επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση βιομάζας Το έργο θα οδηγήσει στα ακόλουθα οφέλη: Αύξηση του δυναμικού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίσχυση των τοπικών δικτύων. Εκμετάλλευση μιας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας. 5

6 Μείωση εκπομπών αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Αποκεντρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη. Απεξάρτηση από εισαγόμενες συμβατικές πηγές ενέργειας. Συμμόρφωση με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεισφορά στην επίτευξη των εθνικών δεσμεύσεων σχετικά με την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Εξοικονόμηση εθνικών πόρων λόγω της αποφυγής αγοράς δικαιωμάτων ρύπων, μέσω της αποφυγής εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ή καταβολής των σχετικών προστίμων που προβλέπονται από την Οδηγία 2003/67. Επιπλέον, το χωνεμένο υπόλειμμα μπορεί να θεωρηθεί πηγή εσόδων, αφού θα πωληθεί ως οργανικό λίπασμα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε οργανικές ουσίες, φώσφορο και ΝΗ 4 Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας δημοσιοποίησης της ΜΠΕ του θέματος ο Δήμος Ωραιοκάστρου δεν εξέφρασε αντίρρηση με την λειτουργία της μονάδας, ούτε άλλες απόψεις δεν εκφράστηκαν εγγράφως ενδιαφερόμενων πολιτών ή φορέων. Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Μητροπολιτική Επιτροπή Γνωμοδοτεί ομόφωνα Θετικά για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση της εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από την επεξεργασία αποβλήτων (ετήσια παροχή αποβλήτων προς επεξεργασία τόνοι) και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου (ισχύος 0,9 MWe), της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» και Διακριτικό Τίτλο «BIOENERGY NORTH ΑΒΕΕ», που θα εγκατασταθεί στα με αριθμό 114Β και 120 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής της Δημοτικής Κοινότητας Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 4 ης ομάδας με Α/Α 11 και στην υποκατηγορία 2 της Πρώτης (Α) κατηγορίας της 10 ης ομάδας με Α/Α 6α και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης). 1. Είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά δραστηριότητας Συνοπτικά στοιχεία έργου Επωνυμία επιχείρησης: «ΒΟΡΕΙΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΕΙΑ Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία» με Διακριτικό Τίτλο «BIOENERGY NORTH ΑΒΕΕ» Είδος έργου ή δραστηριότητας : Παραγωγή & πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Μέγεθος : Η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς θα είναι ισχύος 0,9 MWe Διεύθυνση: 114Β & 120 εκτός σχεδίου αγροτεμάχια της κτηματικής περιοχής Πενταλόφου του Δήμου Ωραιοκάστρου Έδρα επιχείρησης : Κ. Καραμανλή 108 Τ.Κ Θεσσαλονίκη Τηλ. : Εκπρόσωπος έργου: : Δάνιας Αθανάσιος Μελετητής ΑΜΒΙΟ Α.Ε. Τηλ/FAX. : , Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 1958/ (ΦΕΚ21/ ) και λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω δραστηριότητες το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία Α2 περιβαλλοντικής κατάταξης (Πίνακας 1.1). Πίνακας -1: Περιβαλλοντική κατάταξη δραστηριότητας Ομάδα 4 η : Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών (Παράρτημα IV) 6

7 Α/Α Είδος έργου ή δραστηριότητας Α1 Α2 Β Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη <Q< επικινδύνων αποβλήτων προς Q t/έτος Q t/έτος t/έτος παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) Ομάδα 10 η : Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Παράρτημα X) Α/Α Είδος έργου ή δραστηριότητας Α1 Α2 Β 6 Β) Εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου προς παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Κατατάσσονται σύμφωνα με το παράρτημα IV (Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών) και είναι δραστηριότητα μέσης όχλησης, Περιγραφή του κυρίως έργου και των συνοδών έργων (είδος, μέγεθος και βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά) : Οι συντεταγμένες της θέσης της έκτασης ( τ.μ.) είναι: , (σημείο 1 στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, σε σύστημα WGS84). Οι συντεταγμένες των κορυφών του πολυγώνου του γηπέδου (σε σύστημα ΕΓΣΑ87) επίσης αναγράφονται στο ανωτέρω τοπογραφικό διάγραμμα και παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. ΕΓΣΑ 87 Α Β Γ Δ , ,06 Ε Τεχνικά χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων μονάδας Δεξαμενή υποδοχής οργανικών αποβλήτων και ανάμιξης. Υλικό: ενισχυμένο σκυρόδεμα Ποσότητα: 1 μονάδα Δυναμικότητα: 60 m 3 Θερμοκρασία Λειτουργίας: 25 o C Δεξαμενή διαρροών και εκπλύσεων Υλικό: ενισχυμένο σκυρόδεμα Ποσότητα: 1 μονάδα Συνέχεια πίνακα Διάμετρος: 2 m Ύψος: 1 m Δυναμικότητα: 3 m 3 Πρωτογενής Χωνευτής (εξοπλισμός/ χωνευτή) Ποσότητα: 2 μονάδες Υλικό: Ενισχυμένο σκυρόδεμα Διάμετρος: 19,5m Ύψος: 18,5m Δυναμικότητα: m 3 Θερμοκρασία Λειτουργίας: 37 o C Αναδευτήρας: 2 μονάδες, βάθος 8m (οπή 150mmx 150mm) Εξοπλισμός: χαλύβδινο κάλυμμα οροφής, τροφοδότης στερεών (οπή 600mmx 600mm), σύστημα βαρούλκου αναδευτήρα για την απομάκρυνση του αναδευτήρα από τον χωνευτή κατά τις εργασίες συντήρησης 7

8 Εναλλάκτης θερμότητας (χωνευτή) Ποσότητα: Ισχύς (servicebox), μεμβράνη προστασίας σκυροδέματος 2 μονάδες 80 KWth Διάγραμμα ροής σταθμού Βιοαερίου. Δευτερογενής Χωνευτής (εξοπλισμός/ χωνευτή) Ποσότητα: 1 μονάδα Υλικό: Ενισχυμένο σκυρόδεμα Δυναμικότητα: m 3 Θερμοκρασία Λειτουργίας: 55 o C Κύκλωμα θέρμανσης 1 μονάδα Σωληνώσεις θέρμανσης («δακτυλίδια») 1 μονάδα Θερμομόνωση: Ναι Αναδευτήρας: 2 μονάδες, βάθος 8m (οπή 150mmx 150mm) Οροφή (αεροφυλάκιο): 1 μονάδα Δυναμικότητα: m 3 ΜΕΚ Ι Ποσότητα: 1 μονάδα Τύπος: MWM TCG 2020 Ηλεκτρική Ισχύς: 999 kwel Θερμική Ισχύς: 1007 kwth Κάυσιμο: Βιοαέριο Voltage: 400 V Συχνότητα: 50 Hz ΝΟx mg/m n Εξοπλισμός: Πυρσός αερίου Ποσότητα: Παροχή: Εξοπλισμός: Δωμάτιο ελέγχου Διαχείριση διεργασίας και πρόγραμμα ελέγχου Ποσότητα: Εξοπλισμός: Αεροσυμπιεστής, Σύστημα Ανάκτησης Θερμότητας, Σύστημα Ψύξης, Γεννήτρια, 1 μονάδα κατάλληλη για τη μονάδα συμπαραγωγής Συστήματα ελέγχου και έναυσης, φλογοπαγίδα, βαλβίδες. 1 μονάδα Η/Υ με οθόνη. Έλεγχος ποσοτήτων εισαγωγής στον πρωτογενή χωνευτή, Έλεγχος αντλιών, Έλεγχος παραγόμενου βιοαερίου, Έλεγχος θερμοκρασίας, Σύστημα ελέγχου αποθήκευσης βιοαερίου, Σύστημα ελέγχου στάθμης χωνευτών, Σύστημα ελέγχου ορθής λειτουργίας CHP, Έλεγχος βαλβίδων, Σχηματοποιημένη Παρουσίαση Μονάδας, PLC Controlers Εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού (Συνδέσεις Ελέγχου και Monitoring) Οι εγκαταστάσεις μηχανολογικού εξοπλισμού αντλίες, αναμικτήρες, συμπιεστής βιοαερίου, μονάδα αποθείωσης, θα διαθέτουν εγκατεστημένο μηχανολογικό εξοπλισμό 199 KW. Ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδεθεί µε γραμμή Μ.Τ. 20 kv σε υποσταθμό 150 kv/μ.τ., σύμφωνα µε τις προδιαγραφές του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Η απόσταση από τον υποσταθμό που θα συνδεθεί η προτεινόμενη εγκατάσταση ανέρχεται περί τα τέσσερα (4) χιλιόμετρα από τα όρια του γηπέδου. 8

9 Tο 33,33% της πρώτης ύλης έχει μηδενική αξία και κατά δεύτερο λόγο τα προϊόντα της μονάδας έχουν αναμφισβήτητα εμπορική αξία, αφού εμπίπτουν στις διατάξεις του Νόμου 3851/2010 περί «Επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας θα χρησιμοποιηθεί στη μονάδα για ιδιοκατανάλωση στις θερμικές κατεργασίες, ενώ το πλεόνασμα της θερμότητας μπορεί μελλοντικά να αποδώσει επιπρόσθετα έσοδα, αν πωληθεί σε παρακείμενες βιομηχανίες. Τα οργανικά απόβλητα θα συλλέγονται από τις διάφορες μονάδες σε επιλεγμένα σημεία και µε κατάλληλα φορτηγά-βυτία θα μεταφέρονται στην κεντρική μονάδα και µε σύστημα αντλιών θα οδηγούνται στους χωνευτές για να ξεκινήσει η διαδικασία της ΑΧ, απλού σταδίου, που λαμβάνει χώρα σε θερμοκρασία 30-40ºC (μεσόφιλη) κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής, μειώνοντας τις δυσάρεστες οσμές και τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Χωνευτές Tα προϊόντα της ΑΧ είναι: α) το βιοαέριο, το οποίο οδηγείται σε κατάλληλο αεριοφυλάκιο και αφού υποστεί διαδικασίες καθαρισμού και αφύγρανσης τροφοδοτεί μηχανές εσωτερικής καύσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, και β) το χωνευμένο υπόλειμμα θα συλλέγεται σε κατάλληλες δεξαμενές και θα πωλείται σαν λίπασμα. Η κεντρική μονάδα συνδυασμένης χώνευσης αντιπροσωπεύει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών και οργανικών αποβλήτων και ενεργειακών καλλιεργειών µε παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας (βιοαέριο) και µε σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη: Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι για κάθε τόνο επεξεργασμένων αποβλήτων εξοικονομούνται 0,090 τόνοι ισοδυνάμου CO 2 (RISO, 2005). Μείωση των οργανικών αποβλήτων και της ρύπανσης που αυτά προκαλούν : Δοκιμές έδειξαν ότι τα επεξεργασμένα ζωικά απόβλητα από χωνευτές πιλοτικής κλίμακας, αλλά και σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, παρουσιάζουν BOD 5 μειωμένο κατά 55% για απόβλητα βουστασίων, 75% για απόβλητα χοιροτροφείων και κατά 80% για απόβλητα πτηνοτροφείων (Epa, 2005). Μείωση παθογόνων οργανισμών : µε την αναερόβια χώνευση καταστρέφεται ένα μεγάλο εύρος παθογόνων οργανισμών. Σύμφωνα µε την Κοινοτική Οδηγία 1774/2002, οι μονάδες βιοαερίου πρέπει να περιλαμβάνουν μονάδες παστερίωσης / εξυγίανσης µε ελάχιστη επεξεργασία σε 70 ο C για μισή ώρα (Epa, 2005). Μείωση οσμών και οπτικής ρύπανσης : Με την αναερόβια χώνευση μειώνονται δραστικά οι οσμές των κτηνοτροφικών αποβλήτων έως και κατά 80%. Ενώσεις που χαρακτηρίζονται από δυσάρεστες 9

10 οσμές, όπως τα πτητικά λιπαρά οξέα και οι μερκαπτάνες διασπώνται σε μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα από αναερόβια βακτήρια (Epa, 2005). Αυξημένη απόδοση λίπανσης: Μέσω της νιτροποίησης που λαμβάνει χώρα κατά την αναερόβια χώνευση των ζωικών αποβλήτων, οργανικά συσσωματώματα µε ισχυρούς χημικούς δεσμούς διασπώνται σε ανόργανες ενώσεις που είναι άμεσα απολήψιµες από τα φυτά. Για παράδειγμα, επεξεργασμένα απόβλητα έχουν κατά 25% πιο αυξημένα τα ανόργανα NH 4 -N σε σχέση µε τα αρχικά απόβλητα. Εξοικονόμηση χρημάτων για τους αγρότες Από το υπάρχον δυναμικό των αποβλήτων για λόγους ασφαλείας στην τροφοδοσία η μονάδα θα επεξεργάζεται μόνο τόνους ετησίως ( τόνους υγρής κοπριάς από βοοειδή, 250 τόνους στερεής κοπριάς κοτόπουλων, τόνους τυρόγαλου) Πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοαερίου στη μονάδα της «BIOENERGY NORTH ABEE» Πρώτη ύλη tn/ημέρα tn/έτος Κοπριά αγελάδων 234, Στερεή κοπριά κοτόπουλων 0, Τυρόγαλο 38, Σύνολο 273, Πίνακας -2: Κωδικοί ΕΚΑ εισερχόμενων α υλών, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων 2007 (EWC) Κωδικός αποβλήτων Περιγραφή αποβλήτων ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΚΗΠΕΥΤΙΚΗ, ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΘΗΡΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνεται και αλλοιωμένη χορτονομή), υγρά εκροής συλλέξαντα χωριστά και επεξεργαζόμενα εκτός σημείου παραγωγής 0205 απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)» η κόπρος και το τυρόγαλα εμπίπτουν στις διατάξεις του συγκεκριμένου κανονισμού με την εξής κατηγοριοποίησης: Πίνακας -3: Κατάταξη υποπροϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με το ΕΚ1069/2009 Είδος αποβλήτου Κατηγορία 1 Κόπρος (αγελάδες, αιγοπρόβατα, κοτόπουλα) Κατηγορία 2 Τυρόγαλα Κατηγορία 3 Οι πρώτες ύλες που θεωρούνται υποπροϊόντα ζωικής προέλευσης και εμπίπτουν στις διατάξεις του ΕΚ1069/2009 θα υφίστανται παστερίωση υπό πίεση στους 70 o C πριν οδηγηθούν στις δεξαμενές αναερόβιας χώνευσης. Το μοναδικό προϊόν που θα παράγει η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Το προϊόν αυτό διοχετεύεται απ ευθείας στο Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στα πλαίσια Συμβάσεως Αγοραπωλησίας 20ετούς διάρκειας που συνάπτεται μεταξύ του Φορέα και του Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ) για τον σκοπό αυτό. Η συνολικά εκτιμώμενη παραγωγή σύμφωνα με την μελέτη του ενεργειακού δυναμικού των αποβλήτων και 1 10

11 των ενεργειακών φυτών που θα χρησιμοποιηθούν στην μονάδα, σε συνδυασμό με τα τεχνικά στοιχεία των μηχανών CHP και λαμβάνοντας υπ όψιν τις αναμενόμενες απώλειες (ηλεκτρικές απώλειες, απώλειες διαθεσιμότητας κλπ) όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ενεργειακή μελέτη του έργου, αναμένεται να είναι kwh ετησίως, μετά από όλες τις αναμενόμενες απώλειες. Αναφορικά με την διαχείριση και διάθεση του χωνεμένου υπολείμματος, η εταιρεία ήδη έχει προχωρήσει σε συμβάσεις με σκοπό την εμπορική διάθεση ως εδαφοβελτιωτικό σε αγρούς καλλιέργειας καλαμποκιού οι οποίοι θα εκτείνονται σε τουλάχιστον στρέμματα. (να επιστρέφει αφιλοκερδώς στους κτηνοτρόφους το παραγόμενο χωνεμένο εδαφοβελτιωτικό για να το χρησιμοποιήσουν ως λίπασμα στα χωράφια τους ). Ο δευτερεύων χωνευτήρας σε περίπτωση ανάγκης μπορεί να γεμίσει πλήρως (συνήθως είναι γεμάτος στο 1/3 του όγκου του) και να βοηθήσει στην αποθήκευση του χωνεμένου υλικού. Το υπόλειμμα της χώνευσης το οποίο εκτιμάται σε τόνους/έτος και το οποίο µε κατάλληλες διαδικασίες διαχωρισμού ή και εξάτμισης μπορεί να μετατραπεί σε στερεό και υγρό λίπασμα θα εμπορεύεται από την εταιρεία με τους ακόλουθους τρόπους: (α) Ως έχει, ως υγρό εδαφοβελτιωτικό (β) Μετά από επεξεργασία ως βελτιωμένο εδαφοβελτιωτικό Βελτίωση σημαίνει το διαχωρισμό του στερεού κλάσματος (φυτικές ίνες) από το εξερχόμενο υλικό, χρησιμοποιώντας διαχωριστήρα κοχλία (υγρού στερεού). Ο εξευγενισμός μέσω του διαχωρισμού των στερεών έχει ως στόχο την παραγωγή υψηλότερης εμπορικής αξίας λιπάσματος. Ένα δευτερεύον όφελος, που προσθέτει στη βιωσιμότητα της διεργασίας του διαχωρισμού, είναι η αφαίρεση και η εξαγωγή της περίσσειας του φωσφόρου, η οποία βρίσκεται κυρίως στο κλάσμα των στερεών (τα φωσφορικά άλατα είναι προσκολλημένα στα στερεά σωματίδια και αφαιρούνται μερικώς με το κλάσμα των στερεών). Ο φώσφορος μπορεί να εξαχθεί με το κλάσμα των στερεών, ενώ το υπόλοιπο υγρό μέρος, που περιέχει κυρίως άζωτο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα για καλλιέργειες που θέλουν περισσότερο άζωτο ή να αποτελέσει πρώτη ύλη για παραγωγή αζωτούχων οργανικών λιπασμάτων. Πίνακας -4 Χαρακτηριστικά χωνεμένου υπολείμματος Ποσότητες % DM % N % NH 4-N % P % K % Χωνεμένο υπόλειμμα (6,4%) 100 (5,7%) 100 (4,2%) 100 (1,6%) 100 (2,6%) Στερεό μέρος (30%) 25 (10,1%) 15 (4,5%) 75 (8,7%) 17 (3,1%) Υγρό μέρος (2,6%) 75 (4,9%) 85 (4,2%) 25 (0,5%) 83 (2,5%) Χημική σύσταση βιοαερίου Βιοαέριο % κατ όγκο Μεθάνιο (Methane) 63,8 Διοξείδιο άνθρακος (Carbon Dioxide) 33,6 Οξυγόνο (Oxygen) 0,16 Άζωτο (Nitrogen) 2,4 Υδρογόνο (Hydrogen) 0,05 Μονοξείδιο άνθρακος (Carbon Monoxide) 0,001 Κορεσμένοι υδρογονάνθρακες (Saturated Hydrocarbons) 0,005 Ακόρεστα συστατικά (Unsaturated Compounds) 0,009 Αλογονούχα συστατικά (Halogenated Compounds) 0,00002 Υδρόθειο (Hydrogen Sulphide) 0,00002 Οργανοθειικά συστατικά (Organosulphur Compounds) 0,00001 Αλκοόλες (Alcohols) 0,00001 Άλλα (Other) 0,00005 Νερό (Water) 0,001-0,004 Πηγή: Biowaste and Biological Waste Treatment, Gareth Evans. Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη του βιοαερίου που παράγεται από κεντρική μονάδα είναι 23 MJ/Nm³, 6,5 kwh/ Nm³, και 20,2 MJ/kg, µε πυκνότητα 1,2 kg/ Nm³ Το παραγόμενο βιοαέριο είναι ισχύος kw και αφού έχει υποστεί την διαδικασία του καθαρισμού από H 2 S, των σωματιδίων, καθώς και της αφύγρανσης θα τροφοδοτήσει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας µε αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 999 MWe. Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα περιλαμβάνει μηχανή εσωτερικής καύσης τύπου TCG2020V12kW (ονομαστικής ισχύος 999 kw έκαστη) του οίκου MWM. Η συνολική παραγωγή 11

12 ανέρχεται 8.304,6 ΜWh/έτος ηλεκτρικής ενέργειας (41,8% βαθμός ηλεκτρικής απόδοσης) και 8.847,6 ΜWh/έτος θερμικής ενέργειας (42,3% βαθμός θερμικής ενέργειας). ΙΣΧΥΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ : kw Αριθμός κιν. 1 Ηλεκτρική έξοδος κινητήρα 999 kw Ηλ. Απόδοση 41,8% Θερμική έξοδος κινητήρα 1007 kw Θερμ. Απόδοση 42,3% ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ) Εγκατεστημένη Ηλεκτρική Ισχύς (max) 999 kw Εγκατεστημένη Θερμική Ισχύς (max) kw ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ Ηλεκτρική έξοδος (Παραγόμενη Ηλεκτρική Ισχύς) 998 kw Θερμική έξοδος (Παραγόμενη Θερμική Ισχύς) kw Θεωρητικά Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια kwh/έτος Θεωρητικά Παραγόμενη Θερμική Ενέργεια kwh/έτος Χρήση Νερού Η χρήση νερού για της εγκατάστασης περιορίζεται στις προσωπικές ανάγκες των εργαζόμενων που απασχολούνται στη μονάδα και στις ανάγκες που προκύπτουν από την πλύση των οχημάτων. Στα πλαίσια της παραγωγικής διαδικασίας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ποσότητα νερού προερχόμενη από το δίκτυο, διότι η ποσότητα του υγρού που προέρχεται από το τυρόγαλο και την υγρή κοπριά, σε συνδυασμό με την ποσότητα των υγρών που παράγονται στην παραγωγική διαδικασία (decanter, συμπυκνώματα υδρατμών) αρκούν για τις ανάγκες της μονάδας. Οι εργαζόμενοι είναι εννέα (9) και η καθημερινή τους ανάγκη σε νερό υπολογίζεται στα 50lt. Συνεπώς η ποσότητα ανά ημέρα του νερού που χρειάζεται για το προσωπικό είναι 9x50=450lt. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των αποβλήτων στο σταθμό είναι τρία (3) εκ των οποίων τα δυο (2) είναι βυτιοφόρα και το ένα (1) ανατρεπόμενο φορτηγό. Για το κάθε όχημα απαιτούνται 200lt ημερησίως για την πλύση τους ήτοι 3x200lt=600lt. Τέλος για το πλύσιμο των επιφανειών φορτοεκφόρτωσης, έχει υπολογιστεί ότι θα απαιτηθούν 5lt/m². Η επιφάνεια φορτοεκφόρτωσης είναι περίπου 180m², συνεπώς η απαιτούμενη ποσότητα νερού είναι 180x5= 900lt. Η συνολική ποσότητα του απαιτούμενου νερού είναι = 1,95 m³. Η ποσότητα αυτή θα προέρχεται από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης. Ηλεκτρική ενέργεια Ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της εγκατάστασης πρόκειται να τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια μέσω του δικτύου μέσης τάσης της ΔΕΗ. Οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια του σταθμού ισχύος 999kW υπολογίζονται σε ποσοστό που αγγίζει το 8% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της μονάδας, ανέρχεται στο 8% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (8%x kwh/έτος = kwh/έτος), με εκτιμώμενο συντελεστή ετεροχρονισμού φορτίων 0.7 και cosφ =0.80 η μέγιστη συνολική ζητούμενη ισχύς ανέρχεται σε (199 kw/0.8)x 0.7 = 174,12 kva. Λαμβάνοντας συντελεστή ασφαλείας 20 % η συνολική ζητούμενη ισχύς ανέρχεται σε 1.2 x 174,12 kva = 208,9 kva. Η τιμή αυτή υπερβαίνει τα 135 kva, και επομένως θα εγκατασταθεί υποσταθμός Μέσης Τάσης (20 kv / 400 V) με Μ/Σ ισχύος 250 KVA για την ηλεκτροδότηση της μονάδας. Η επιλογή αυτή (έναντι της σύνδεσης στη χαμηλή τάση) υπαγορεύεται λόγω του ευνοϊκού τιμολογίου στους πελάτες Μ.Τ., της 24ωρης λειτουργίας και επιπλέον από το ότι, λόγω της φύσης του εργοστασίου, θα γίνει ούτως ή άλλως σύνδεση με το δίκτυο Μ.Τ. Επομένως για την ανεξάρτητη ηλεκτροδότηση της μονάδας θα γίνει εγκατάσταση υποσταθμού Μέσης Τάσης (20 kv /400 V) με Μ/Σ ισχύος 250 kva. Ο Μ/Σ θα είναι ξηρού τύπου (cast resin). Θερμική ενέργεια Η κάλυψη των αναγκών της μονάδας σε θερμική ενέργεια θα πραγματοποιείται μέσω της ιδιοκατανάλωσης της παραγόμενης ενέργειας από την καύση του βιοαερίου. Η παραγόμενη θερμική ενέργεια θα είναι της τάξης των KWh/έτος. Εκτιμάται ότι το 30% της παραγόμενης ενέργειας, δηλαδή KWh/έτος θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών σε θερμότητα της μονάδας. Χρήση Καυσίμων Για την λειτουργία της μονάδας δεν απαιτείται η χρήση καυσίμων πλην του βιοαερίου που θα παράγεται και εν συνεχεία θα οδηγείται στις μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. 12

13 Στην περίπτωση των προγραμματισμένων διακοπών (π.χ. συντήρηση του κινητήρα, βλάβη) η μονάδα θα συνεχίσει να παράγει βιοαέριο το οποίο θα καίγεται στον πυρσό καύσης βιοαερίου από όπου υπάρχει δυνατότητα παραλαβής θερμότητας. Επιπρόσθετα η μονάδα θα είναι θερμικά μονωμένη, με αποτέλεσμα σε περίπτωση διακοπής θέρμανσης να μην υπάρχει πρόβλημα σταματήματος της βιολογικής διεργασίας αλλά απλά μείωσης της απόδοσης σε παραγόμενο βιοαέριο. Επίσης θα πρέπει να τονιστεί ότι η αναερόβια αποικοδόμηση πραγματοποιείται φυσικά σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (βλέπε περιβαλλοντικό πρόβλημα από το CH4 που παράγεται από την ανεξέλεγκτη αναερόβια χώνευση κοπριών που μένουν στα χωράφια) Με τη θέρμανση σε κατάλληλες θερμοκρασίες απλώς επιτυγχάνεται η πραγματοποίηση της αντίδρασης στα επιθυμητά βέλτιστα επίπεδα. Κατά την έναρξη της λειτουργίας του εργοστασίου η αναερόβια ζύμωση πραγματοποιείται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος (με μικρότερη βέβαια απόδοση). Επομένως η ζύμωση ξεκινάει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χωρίς την ανάγκη θέρμανσης και οι παραγόμενες ποσότητες βιοαερίου καίγεται στον πυρσό καύσης. Μόλις επιτευχθούν επιθυμητά επίπεδα παραγωγής βιοαερίου τίθεται σε λειτουργία ο κινητήρας και ξεκινά η βελτιστοποιημένη λειτουργία της μονάδας (βελτιστοποίηση θερμοκρασίας κ.λπ. παραμέτρων). Σύντομη Περιγραφή της Παραγωγικής Διαδικασίας Η λειτουργία της μονάδος βιοαερίου περιγράφεται ως ακολούθως: Τα υγρά οργανικά απόβλητα από τις κτηνοτροφικές μονάδες μεταφέρονται στη μονάδα παραγωγής βιοαερίου μέσω βυτιοφόρων, επί καθημερινής βάσης, όπου και αποθηκεύονται προσωρινά στον υποδοχέα τύπου δεξαμενής. Η τροφοδοσία της υγρής κοπριάς πραγματοποιείται αυτόματα από την δεξαμενή υποδοχής μέσω υπόγειου συστήματος σωληνώσεων, στους πρωτογενείς χωνευτές. Το μίγμα παραμένει στον πρωτογενή χωνευτή όπου θερμαίνεται, σε θερμοκρασία περίπου 37oC, και παράγεται ο κύριος όγκου του βιοαερίου. Η τροφοδοσία των πρώτων υλών στον χωνευτή πραγματοποιείται συνήθως μια φορά κάθε ώρα, ενώ το υπόστρωμα αναμιγνύεται δύο φορές την ώρα. Καθημερινά επίσης προστίθενται στον πρωτογενή χωνευτή κατάλληλη ποσότητα νερού. Στους δευτερογενείς χωνευτές συνεχίζεται η διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης. Σε αυτήν την περίπτωση το μίγμα θερμαίνεται σε θερμοκρασία 55 o C όπου παράγεται βιοαέριο το οποίο μαζί με το παραγόμενο στους πρωτογενείς χωνευτές βιοαέριο, συλλέγεται στην ειδικά σχεδιασμένη οροφή των δευτερογενή χωνευτή. Η εξερχόμενη ποσότητα χωνεμένου υπολείμματος οδηγείται στις δεξαμενές αποθήκευσης όπου και αποθηκεύεται για μικρό χρονικό διάστημα. Οι δεξαμενές αποθήκευσης δεν θερμαίνονται αλλά διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένες οροφές οι οποίες συλλέγουν το παραγόμενο βιοαέριο. Μέρος του χωνεμένου υπολείμματος επανακυκλοφορεί στο προηγουμένως περιγραφόμενο σύστημα, καθώς οδηγείται στους πρωτογενείς χωνευτές. Το παραγόμενο βιοαέριο (404 m 3 /ωρα), περιεκτικότητας 55% σε μεθάνιο (CH4) δέχεται διεργασίες αποθείωσης (μέσα στις οροφές) και αφύγρανσης και στην συνέχεια καίγεται σε μία (1) μηχανή εσωτερικής καύσης (CHP), ηλεκτρικής ισχύος 999kWe. Μέρος της παραγόμενης θερμότητας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των χωνευτών. Ποσότητα συμπυκνωμάτων (503 m 3 /ετος) που συλλέγεται στην διαδικασία της αφύγρανσης μεταφέρεται στις δεξαμενές αποθήκευσης χωνεμένου υπολείμματος. Αν η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας, το συγκεντρωμένο βιοαέριο καίγεται με ελεγχόμενο τρόπο σε μόνιμα εγκατεστημένο πυρσό που χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Σύνδεση του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ή διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας Η σύνδεση του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος με το δημόσιο δίκτυο μεταφοράς ή διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας θα γίνει στο δίκτυο μέσης τάσης με τρόπο που περιγράφεται στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Ο ακριβής τρόπος διασύνδεσης του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος θα γίνει με τον τρόπο που θα περιγράφεται στους όρους σύνδεσης του με το Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ή τη Δ.Ε.Η. Για την ασφάλεια του έργου θα γίνει περίφραξη των εγκαταστάσεων και θα τοποθετηθεί σύστημα περιμετρικού φωτισμού, ανιχνευτές κίνησης και σύστημα ασφαλείας (συναγερμός) και παρακολούθησης (κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης) του Σταθμού. Για την υλοποίηση του έργου θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης του χώρου, όπως αποψιλώσεις και εξομάλυνση του εδάφους, εργασίες εκσκαφής για τη θεμελίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων, εργασίες διάνοιξη τάφρων για την τοποθέτηση των καλωδίων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας και των απαραίτητων επιχωματώσεων στη συνέχεια. Η πρόσβαση στο χώρο του έργου θα γίνει μέσω υφισταμένης οδού και δε θα πραγματοποιηθεί διάνοιξη νέου οδικού δικτύου ή η βελτίωση υφιστάμενου. 13

14 Εκπομπές Αέρια απόβλητα Κατά τη λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος παράγονται καυσαέρια από την καύση του βιοαερίου. Αέρια απόβλητα, σκόνες και καυσαέρια, θα παράγονται κατά τις εργασίες κατασκευής του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του. Οσμές Κατά τη λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος πιθανόν να παράγονται οσμές από την αποθήκευση ή/και την αναερόβια ζύμωση της πρώτης ύλης. Ηχορύπανση Κατά τη λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος παράγεται θόρυβος από το μηχανολογικό εξοπλισμό της μονάδας παραγωγής του βιοαερίου, τις μηχανές εσωτερικής καύσης και τις γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος. Θόρυβος θα παράγεται, ωστόσο, από τη λειτουργία των μηχανημάτων και των οχημάτων του εργοταξίου κατά τις εργασίες κατασκευής του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος και τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά το πέρας της λειτουργίας του. Υγρά απόβλητα Το χωνευμένο υπόλειμμα αντλείται από τον χωνευτήρα και θα οδηγείται σε ειδική διάταξη (διαχωριστήρα) για τον διαχωρισμό του χωνευμένου υπολείμματος. Μέσω του διαχωριστήρα το χωνευμένο υπόλειμμα διαχωρίζεται σε (α) υγρό οργανικό διάλυμα (5% κ.β. στερεά) μέρος του οποίου ανακυκλοφορεί στην δεξαμενή ανάμιξης των πρώτων υλών και (β) στερεό οργανικό υλικό (55% κ.β. στερεά) το οποίο μεταφέρεται σε σιλό αποθήκευσης. Το υγρό χωνεμένο υπόλειμμα που δεν ανακυκλοφορεί αποθηκεύεται σε δεξαμενή τύπου lagoon μέχρι να διατεθεί σε καλλιεργητές ως οργανικό λίπασμα. Η συνολική χωρητικότητα θα πρέπει να είναι αρκετή για την αποθήκευση για τουλάχιστον τρείς μήνες, προκειμένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη και αποδοτική χρήση του ως λίπασμα. Μέχρι σήμερα, κοπριές και πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται ως εδαφοβελτιωτικό καλλιεργειών. Μετά τη συγκεκριμένη διαδικασία, όπως περιγράφεται παραπάνω (αναερόβια χώνευση), το οργανικό φορτίο του χωνευμένου υπολείμματος έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό. Το υπόλειμμα αυτό είναι πλούσιο σε άζωτο και φώσφορο, οπότε κατάλληλο για εδαφοβελτιωτικό καλλιεργειών. Συνεπώς, το χωνευμένο υπόλειμμα της παραγωγικής διαδικασίας θα οδηγείται (μετά την αποθήκευσή του) σε καλλιέργειες, δηλαδή εκτός μονάδας. Υδροδότηση Η μονάδα βιοαερίου έχει σχετικά μικρές ανάγκες σε νερό. Η μεγαλύτερη κατανάλωση νερού αφορά την αραίωση του μίγματος των αποβλήτων. Αυτή όμως επιτυγχάνεται, στο σύνολό της, με την ανακύκλωση μέρους του υγρού κλάσματος των επεξεργασμένων αποβλήτων της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. Η παροχή νερού για τις υπόλοιπες διεργασίες της μονάδας (π.χ. πλυσίματα εγκαταστάσεων) θα γίνει από το τοπικό υδρευτικό δίκτυο της περιοχής. Ενέργεια Για τη λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος του θέματος η απαιτούμενη ηλεκτρική και θερμική ενέργεια καλύπτεται από την παραγωγική της διαδικασία. Καύσιμα Για τη λειτουργία του Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής του θέματος του θέματος δεν απαιτούνται άλλου είδους καύσιμα εκτός του παραγόμενου βιοαερίου. Περιβαλλοντικοί Όροι 1. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη φάση κατασκευής και εγκατάστασης Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες: 1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 25/ (Φ.Ε.Κ. 52Α/ ), 34/ (Φ.Ε.Κ. 125Α/ ), την με Αρ. Η.Π /2016/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ Β/ ), και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/ ). Οριακές τιμές εκπομπής θορύβου: 2. Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/ ) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/ ). 14

15 3. Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ ) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών». 4. Η μέση ενεργειακή στάθμη του θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται να είναι μικρότερη ή ίση των 65 db(a) του δείκτη Leq/12ωρο. Έκθεση σε μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία χαμηλών συχνοτήτων: 5. Για το ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο των γραμμών μεταφοράς και του μετασχηματιστή τάσης ισχύουν οι βασικοί περιορισμοί και στάθμες αναφοράς της με Αριθμό 3060/(ΦΟΡ)/238/2002 (Φ.Ε.Κ. 512Β/ ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Μέτρα προφύλαξη του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων» [(Διόρθωση Σφαλμάτων (Φ.Ε.Κ. 759Β/ )] Αέρια απόβλητα 6. Να γίνεται διαβροχή των οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς των υλικών για την κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. 7. Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά). 8. Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος. 9. Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα. Υγρά απόβλητα 1.10 Τα λύματα του προσωπικού αρχικά θα αποθηκεύονται σε στεγανό βόθρο σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές και πολεοδομικές διατάξεις και εν συνεχεία μέσω αδειοδοτημένου φορέα θα διατίθενται σε βιολογικό σταθμό επεξεργασίας λυμάτων της περιοχής Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες κατασκευής του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάζεται το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε εγκεκριμένους χώρους, σύμφωνα με τις συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Ο καθαρισμός των οχημάτων μεταφοράς του ετοίμου σκυροδέματος να γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο παραγωγής και προμήθειας του και όχι σε χώρο του εργοταξίου Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να μην πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της κατασκευής, στον χώρο εγκατάστασης του έργου του θέματος. Στερεά απόβλητα 10. Τα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια των εργασιών του εργοταξίου να διαχειριστούν σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες. 11. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν κατά τη λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε απομονωμένο χώρο στην περίμετρο του εργοταξίου με εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και μακριά από το χώρο λειτουργίας του (κινήσεις προσωπικού, φόρτωση εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται 15

16 σε εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 12. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του εργοταξίου να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται είτε από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 13. Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης. 14. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. 15. Να τηρούνται οι διατάξεις των με Αρ. Η.Π /2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/ ), 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/ ) και 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/ ) Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων. Άλλοι όροι 16. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την κατασκευή και λειτουργία του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής του θέματος και των συνοδών του έργων θα πρέπει να έχουν ήδη χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. 17. Πριν από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέματος να ειδοποιηθούν εγγράφως οι αρμόδιες Αρχαιολογικές Υπηρεσίες, ώστε να μεριμνήσουν για τη επίβλεψη των έργων από ειδικευμένο υπάλληλο, εφόσον αυτό απαιτείται. 18. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαίων, οι εργασίες θα διακοπούν ώστε να ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η δαπάνη της ενδεχόμενης ανασκαφής, συμπεριλαμβανομένης και της αμοιβής του απαραίτητου επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3028/02 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς». 19. Κατά την εκτέλεση των χωματουργικών εργασιών, να συμπεριληφθούν, κατά περίπτωση και όπου κριθεί σκόπιμο, εργασίες φύτευσης. 20. Τα φυτά που θα χρησιμοποιηθούν για την φύτευση των πρανών, πρέπει να προέρχονται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4035/60 και από κρατικά δασικά φυτώρια. 21. Η φυτική γη που υπάρχει στην περιοχή επέμβασης να συλλέγεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στις εργασίες διαμόρφωσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος χώρου. 22. Οι εκσκαφές που θα πραγματοποιηθούν να περιορισθούν στις απολύτως αναγκαίες, προκειμένου να κατασκευασθεί το έργο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Απόφασης και τυχόν ειδικούς περιορισμού και όρους που τίθενται από ειδικές διατάξεις. 23. Δεν επιτρέπονται εκσκαφές πέραν των αναγκαίων, όπως αναφέρονται παραπάνω, με σκοπό να εξασφαλιστεί υλικό για επιχώματα, παρασκευή σκυροδέματος κ.λπ. 24. Τα απαιτούμενα για την κατασκευή του έργου υλικά να λαμβάνονται αποκλειστικά από νομίμως λειτουργούντα λατομεία και μονάδες σκυροδέματος. 25. Απαγορεύεται η δημιουργία δανειοθαλάμου ή η απόληψη υλικών από κοίτες ποταμών ή χειμάρρων για υλικά που πιθανόν απαιτηθούν για την κατασκευή του έργου. 26. Η απόθεση των ακατάλληλων ή των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και διαμόρφωσης του χώρου να γίνει σε θέσεις με ήπιες κλίσεις όπου δεν θα επηρεάζεται η επιφανειακή ροή υδάτων, δεν θα είναι δασικές εκτάσεις ή ρέματα, θα απέχουν κατάλληλες αποστάσεις από τα όρια οικισμών, νεκροταφείων, και θα έχουν την άδεια του οικείου Δήμου. 27. Η έκταση που θα καταλαμβάνει το εργοτάξιο να είναι η μικρότερη δυνατή και να τηρούνται οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του. 28. Οι χώροι του εργοταξίου θα πρέπει να παραμένουν καθαροί και να μην υπάρχουν διάσπαρτα απόβλητα ή/και άχρηστα υλικά. 29. Δε θα πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση ή επέμβαση σε υφιστάμενο έργο υποδομής ή εάν κριθεί απαραίτητο τότε κάθε είδους τροποποίηση ή επέμβαση να γίνεται σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εξασφαλίζεται η ικανοποιητική λειτουργία του. 16

17 30. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει το όριο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας Απόφασης. 31. Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια, που, τυχόν, προκύπτουν από την συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου, και άλλα ελαιώδη υλικά, να διαχειρίζονται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/ ) (συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής που διαθέτουν άδεια για το Νομό στον οποίο ανήκει, γεωγραφικά, η θέση του έργου του θέματος. Τα παραπάνω υλικά να καταγράφονται σε ειδικά βιβλία. Στα ίδια βιβλία να καταγράφεται και η διαδικασία διακίνηση τους (παραλήπτης, ημερομηνία, ποσότητα, προορισμός). Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης. 32. Τυχόν διαρροές καυσίμων ή ελαίων να αντιμετωπίζονται άμεσα με χρήση προσροφητικών υλικών, όπως άμμου, ροκανιδιού ή και ειδικού γεωυφάσματος, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ρύπανσης των επιφανειακών στρωμάτων του εδάφους ή των απορροών όμβριων. 33. Το εργοτάξιο θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ικανοποιητικές ποσότητες προσροφητικών υλικών. 34. Τα ρυπασμένα προσροφητικά υλικά με πετρελαιοειδή ή λιπαντικά από τυχόν διαρροές ή εργασίες συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων να συλλέγονται σε ειδικού κάδους και η διαχείριση τους να γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα. 35. Απαγορεύεται η καύση των χρησιμοποιημένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών αποβλήτων τόσο σε ανοικτό υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό στεγασμένο χώρο [Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) 10315/93 (Φ.Ε.Κ. 369Β/ ) 11535/93 (Φ.Ε.Κ. 328Β/ )]. 36. Τα έργα μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τον Σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του θέματος μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ να κατασκευαστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΕΗ. 37. Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά την κατασκευή του έργου του θέματος για αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεως πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων του εργοταξίου. 38. Να τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύουν την είσοδο του κοινού. 39. Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων. 40. Να εξετασθεί η δυνατότητα περιμετρικής φύτευσης του γηπέδου με κατάλληλα φυτά (θάμνοι ή δένδρα). 41. Μετά το πέρας των εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης του έργου του θέματος να απομακρυνθούν όλες οι εργοταξιακές εγκαταστάσεις και γίνει διαμόρφωση, αποκατάσταση και επαναφορά του περιβάλλοντα χώρου, κατά το δυνατό, στην προηγούμενη κατάσταση του, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του. 42. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα. 43. Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης και παρακολούθησης των παραπάνω όρων κατά τη φάση εγκατάστασης του έργου του θέματος. 2. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη λειτουργία Αέρια Απόβλητα: 2.1. Για την ελαχιστοποίηση των αερίων αποβλήτων από την καύση του βιοαερίου για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρμόζονται διεργασίες καθαρισμού τόσο του παραγόμενου βιοαερίου όσο και των απαερίων της καύσης του στην έξοδο των μηχανών εσωτερικής καύσης Για την αποθείωση του βιοαερίου να εγκατασταθεί σύστημα που να αποτελείται από ένα φίλτρο ενεργού άνθρακα με ικανή χωρητικότητα ώστε να μπορεί να φιλτράρει όλο το αέριο που περνάει προς τις μηχανές χωρίς να δημιουργεί προσκόμματα στην παροχή του. Τα φίλτρα αυτά να διαστασιολογούνται ανάλογα με την ωριαία παροχή του βιοαερίου Χημική αποθείωση έξω από τον χωνευτήρα Η δεύτερη χημική αποθείωση του βιοαερίου λαμβάνει χώρα έξω από το χωνευτήρα, χρησιμοποιώντας διάταξη έκλυσης του βιοαερίου με τη χρήση πλυντηρίδας μέσα στην οποία βρίσκεται υδατικό διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου. Στη συγκεκριμένη διάταξη το εξαγόμενο από τον αντιδραστήρα μερικώς αποθειωμένο βιοαέριο διέρχεται από οριζόντια δεξαμενή η οποία περιέχει διάλυμα υδροξειδίου του Νατρίου το οποίο και δεσμεύει το περιεχόμενο στο βιοαέριο H 2 S. 17

18 2.4. Οι μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) να πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών που τίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να ενσωματώνουν κατάλληλα συστήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τη μείωση των εκπομπών σωματιδίων, μονοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων Οι μηχανές εσωτερικής καύσης να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για κάθε εργασία συντήρησης ρύθμισης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από το συντηρητή το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης ρύθμισης και να κρατείται σε αρχείο Τα απαέρια εξέρχονται από τον σιγαστήρα, ενώ οι δίοδοι εισόδου και εξόδου αέρα είναι εξοπλισμένες με ειδικούς απορροφητές για περιορισμό του θορύβου. Η δίοδος εισόδου είναι επιπροσθέτως εξοπλισμένη με σακόφιλτρο. Ο σιγαστήρας των απαερίων είναι σχεδιασμένος να είναι m πάνω από την επιφάνεια του εδάφους ή ανάλογα με τους υπολογισμούς του ύψους της καμινάδας Οι οριακές τιμές εκπομπής των ρυπαντικών φορτίων από τη λειτουργία των μηχανών εσωτερικής καύσης της μονάδας να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της ΚΥΑ 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/ ): α) Δείκτης αιθάλης 1 της κλίμακας Bacharach β) CO 2 10% κ.ό. ή O 2 7,5% κ.ό Να υπάρχουν και να λειτουργούν θερμόμετρα για τη μέτρηση των θερμοκρασιών των καυσαερίων στην έξοδο, συσκευή μέτρησης της περιεκτικότητας των καυσαερίων σε διοξείδιο του άνθρακα ή οξυγόνο κατ όγκο και συσκευή για τη μέτρηση του δείκτη αιθάλης κατά Bacharach. Να τηρείται βιβλίο καταγραφής των μετρήσεων, όπου θα καταγράφονται τα διαστήματα λειτουργίας της μονάδας, οι θερμοκρασίες του θαλάμου καύσης και των καυσαερίων στην έξοδο, οι αποδόσεις του λέβητα, και ο δείκτης αιθάλης και να υπογράφονται από τον υπεύθυνο εργαζόμενο, ο οποίος και θα πρέπει να οριστεί. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες: 2.9. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 25/ (Φ.Ε.Κ. 52Α/ ), 34/ (Φ.Ε.Κ. 125Α/ ), την με Αρ. Η.Π /2016/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ Β/ ), και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/ ). Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων: Η Στάθμη του θορύβου που εκπέμπεται από τη λειτουργία των μηχανημάτων του έργου του θέματος να μην υπερβαίνει τα 55 dβ(α), μετρούμενη στα όρια πρόσβασης του κοινού [Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/ )] Οι πηγές θορύβου θα πρέπει να είναι άριστα ηχομονωμένες και με κατάλληλη έδραση ώστε να απορροφούνται οι κραδασμοί και ο θόρυβος. Οσμές Το απόβλητο από τη στιγμή που θα συλλεχθεί από το βουστάσιο να διακινείται μέσω στεγανών δοχείων και αγωγών χωρίς να έρχεται σε επαφή με την ατμόσφαιρα και χωρίς να γίνεται αισθητή οποιαδήποτε οσμή Εάν κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης εκλύονται οσμές να εγκατασταθούν κατάλληλες διατάξεις δέσμευσης τους (π.χ. φίλτρα ενεργού άνθρακα). Υγρά απόβλητα Η διαχείριση θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209Α),των Κανονισμών 142/2011/ΕΚ & 1069/2009/ΕΚ, της απόφασης της Επιτροπής με αριθμό Ε (2006) 5369 και τέλος σύμφωνα με το έγγραφο του ΓΓ Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με αρ. πρωτ. 1130/ και την 20 σχετική Α.Π. οικ / Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Περιβαλλοντική αδειοδότηση μονάδων παράγωγης ηλεκτρικής και θερμικής ενεργείας με χρήση βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας» Κατά την αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων μονάδων βιοαερίου που προέρχεται από αναερόβια επεξεργασία βιομάζας, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εξής: Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, είναι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής με αριθμό Ε (2006) 5369 [Παράρτημα οικολογικά κριτήρια, Εδάφιο 2 (μείωση των επικίνδυνων ουσιών)]. Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται πρόσθετα για την μεγιστοποίηση παραγωγής βιοαερίου στο χωνευτή, αυτά θα πρέπει να έχουν λάβει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας. Κάθε μονάδα παραγωγής βιοαερίου πρέπει να έχει δικό της εργαστήριο ή να κάνει χρήση εξωτερικού εργαστηρίου. Το εργαστήριο πρέπει να διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη διενέργεια των 18

19 αναγκαίων αναλύσεων και να είναι εγκεκριμένο από την αρμόδια αρχή, να είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ή να υπόκειται σε τακτικούς ελέγχους από την αρμόδια αρχή. Επισημαίνεται ότι τα ζωικά υποπροϊόντα και τα παράγωγα προϊόντα υπόκεινται στις διατάξεις του Κανονισμού 142/2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού 1069/2009. Σύμφωνα με το άρθρο 10 «Απαιτήσεις σχετικά με τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων σε βιοαέριο και τη λιπασματοποίησή τους» του Κανονισμού 142/2011: 1. Οι υπεύθυνοι των μονάδων παραγωγής βιοαερίου μεριμνούν ώστε οι εγκαταστάσεις ή μονάδες υπό τον έλεγχό τους να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του παραρτήματος V σχετικά με τον μετασχηματισμό ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων σε βιοαέριο και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις του κεφαλαίου I, τις απαιτήσεις υγιεινής του κεφαλαίου ΙΙ, τις τυποποιημένες παραμέτρους μετασχηματισμού οι οποίες καθορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα 1 και τα πρότυπα για τα κατάλοιπα διάσπασης τα οποία ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ τμήμα Η αδειοδοτούσα αρχή εγκρίνει μόνο τις μονάδες παραγωγής βιοαερίου που πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος V. 3. Η αδειδοτούσα αρχή μπορεί να επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών παραμέτρων μετασχηματισμού στις μονάδες παραγωγής βιοαερίου με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ορίζονται στο παράρτημα V κεφάλαιο III τμήμα 2. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει, επίσης, να εφαρμόζονται οι διατάξεις της Οδηγίας 91/676/ΕΚ για τη νιτρορύπανση (που έχει μεταφερθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με την Κ.Υ.Α. οικ /1335, Φ.Ε.Κ.Β 519), καθώς και οι διατάξεις περί Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, όπως ισχύει. Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα αζώτου ανά εκτάριο ετησίως δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 170 κιλά. Να παρατίθεται το ισοζύγιο θρεπτικού αζώτου, το οποίο εξαρτάται αποκλειστικά από τη σύνθεση της πρώτης ύλης, προκειμένου να υπολογίζεται η απαιτούμενη έκταση για τη διάθεση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζονται επαρκείς εκτάσεις για την απορρόφηση του συνόλου του υγρού λιπάσματος, η ποσότητα που δεν μπορεί να διοχετευτεί στους αγρούς, δύναται να αποθηκεύεται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο με ειδικό κάλυμμα ικανού μεγέθους για χρονικό διάστημα έως 8 μηνών ή να μετατραπεί με κατάλληλες τεχνικές διαχωρισμού και εξάτμισης σε νερό άρδευσης. Η διάθεση του χωνεμένου υγρού / στερεού υπολείμματος θα συνοδεύετε από τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την Απόφαση Ε (2006) 5369, καθώς και οδηγίες χρήσεως όπου είναι απαραίτητο. Επισημαίνεται, τέλος, ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Τμήματος 1 του Κεφαλαίου 1 του Παραρτήματος V του Κανονισμού 142/2011/ΕΚ: «αν η μονάδα παραγωγής βιοαερίου είναι εγκατεστημένη στους χώρους όπου φυλάσσονται εκτρεφόμενα ζώα ή κοντά σε τέτοιους χώρους και δεν χρησιμοποιεί μόνο κόπρο, γάλα ή πρωτόγαλα που προέρχονται από αυτά τα ζώα, η μονάδα πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε απόσταση από την περιοχή όπου φυλάσσονται τα ζώα αυτά. Η εν λόγω απόσταση πρέπει να καθορίζεται με τρόπο που να εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν απαράδεκτοι κίνδυνοι για τη μετάδοση μεταδοτικής στον άνθρωπο ή στα ζώα νόσου από τη μονάδα παραγωγής βιοαερίου. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να υπάρχει πλήρης φυσικός διαχωρισμός μεταξύ, αφενός, της μονάδας παραγωγής βιοαερίου και, αφετέρου, των ζώων, των ζωοτροφών και της στρωμνής τους, με περίφραξη όπου κρίνεται αναγκαίο.» Τέλος θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την απόσμηση της δεξαμενής αποθήκευσης του υγρού κλάσματος της βιοϊλύος εάν κατά την λειτουργία της μονάδας προκύψουν δυσάρεστες οσμές από την παραμονή του πριν από την διάθεση αυτού Τα μεταχειρισμένα έλαια του μετασχηματιστή του υποσταθμού ανύψωσης τάσης (Υ/Σ), να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α/2004) (συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες συλλογής που διαθέτουν άδεια για το Νομό στον οποίο ανήκει, γεωγραφικά, η θέση του έργου του θέματος. Τα παραπάνω υλικά να καταγράφονται σε ειδικά βιβλία. Στα ίδια βιβλία να καταγράφεται και η διαδικασία διακίνηση τους (παραλήπτης, ημερομηνία, ποσότητα, προορισμός). Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης Να μην απορρίπτονται ανεπεξέργαστα υγρά απόβλητα στο περιβάλλον. 19

20 Στερεά απόβλητα Το στερεό παραπροϊόν που προκύπτει από την παραγωγή του βιοαερίου διαχειρίζεται ως ανωτέρω Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. αντιστροφείς τάσεις, μετασχηματιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ) που προκύπτει μετά από επισκευές βλαβών, αντικαταστάσεις κλπ, τέλος του κύκλου ζωής του, να διαχειρίζεται σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82Α/ ) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών» Συσσωρευτές, που χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του έργου του θέματος σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης (π.χ. συναγερμός, φωτισμός χώρου, κλπ) ή για την εκκίνηση των μηχανών εσωτερικής καύσης, να διαχειρίζονται μετά το τέλος του χρόνου ζωής τους σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 115/2004 (Φ.Ε.Κ. 80Α/ ) «Αντικατάσταση της 73537/148/1995 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Διαχείριση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Φ.Ε.Κ. 781Β) και 19817/2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) «Τροποποίηση της 73537/1995 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) κ.λ.π.» (Φ.Ε.Κ. 963Β). «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών» Ο χώρος του υποσταθμού (Υ/Σ) να είναι σύμφωνος με τα όρια ασφαλείας που επιβάλλονται από τους κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας της εγκατάστασης Απαγορεύεται η χρήση ψυκτικών ελαίων με PCB s άνω των 50 ppm στους μετασχηματιστές και πυκνωτές του υποσταθμού Μέση Τάσης της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεων της ΚΥΑ 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β/2000). Η εταιρία οφείλει να τηρεί αρχείο με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στους υποσταθμούς Kατά τη λειτουργία της εγκατάστασης όπως και στην περίπτωση απομάκρυνσης μέρους του εξοπλισμού θα πρέπει να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τα τοξικά απόβλητα και συγκεκριμένα: την ΚΥΑ 7589/731/2000 «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT)», (ΦΕΚ 514 Β/ ) την ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/06 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων», (ΦΕΚ 383/ ) Άλλοι όροι Μετά την κατασκευή του έργου η εταιρία να υποβάλει στην Υπηρεσία μας και στην Δ/νση Βιομηχανίας της ΠΚΜ τεύχος με τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, προσπέκτους κλπ των συστημάτων αντιρρύπανσης που θα εγκατασταθούν Να μην αποθηκεύονται καύσιμα ή άλλες επικίνδυνες ουσίες στο χώρο εγκατάστασης του Σταθμού Οι εγκαταστάσεις του Σταθμού να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα Απαγορεύεται η καύση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων στο έδαφος, στο υπέδαφος ή στον αποδέκτη υγρών αποβλήτων Να γίνονται τακτικές απεντομώσεις, απολυμάνσεις των εγκαταστάσεων σύμφωνα με την νομοθεσία και τις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών. Για τα χρησιμοποιούμενα φάρμακα, χημικές ουσίες θα πρέπει να υπάρχουν τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας, να τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας που αναφέρονται σε αυτά και να αποθηκεύονται σε κατάλληλους ασφαλείς χώρους Αλλαγή βασικών χαρακτηριστικών του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και στους όρους και περιορισμούς της παρούσας Απόφασης, είναι δυνατή μόνον εφόσον δεν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και μόνο έπειτα από σχετική έγκριση των αρμοδίων Υπηρεσιών. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται η υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η έκδοση νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων Κάθε όρος της παρούσας δύναται να τροποποιηθεί εφόσον κατά την κατασκευή η λειτουργία του έργου προκύπτει ότι δεν προστατεύεται επαρκώς το περιβάλλον Για οποιαδήποτε διάταξη είναι δυνατό να παρουσιάσει διαρροή ορυκτελαίων ή ελαίων ψύξης (π.χ. έλαια ψύξης μετασχηματιστή τάση) θα πρέπει να προβλέπεται κατάλληλη στεγανή δεξαμενή υποκείμενη της διάταξης, χωρητικότητας μεγαλύτερης του χρησιμοποιούμενου ελαίου, που να συγκεντρώνει τις τυχόν διαρροές Τα ορυκτέλαια, που τυχόν χρησιμοποιούνται, να μην περιέχουν πολυχλωριωμένα πρόσθετα Απαγορεύεται η χρήση επικίνδυνων ουσιών, όπως π.χ. Clophen, τοξικές ουσίες, κλπ. 20

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 61 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 2 Αριθμ. Συνεδρίασης 2 η /28.01.2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 96 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 145 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 13 Αριθμ. Συνεδρίασης 13 η /18.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 94 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /12.06.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 74 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 11 Αριθμ. Συνεδρίασης 11 η /21.06.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 67 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 8 Αριθμ. Συνεδρίασης 8 η /27.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 47 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /06.04.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 42 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 20 Αριθμ. Συνεδρίασης 20 η /20.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 147 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 83 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 12 Αριθμ. Συνεδρίασης 12 η /04.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 81 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η /15.04.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 60 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 9 Αριθμ. Συνεδρίασης 9 η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 41 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Φ6280/534/13 ΠΡΟΣ.:ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ /ΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 239 ΤΑΧ.ΚΩ : 15451 Ν.ΨΥΧΙΚΟ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 14 Αριθμ. Συνεδρίασης 14 η /25.07.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 103 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 22 Αριθμ. Συνεδρίασης 22 η /11.12.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 136 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /20.11.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 133 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα