T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Ρέθυµνο

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη διερεύνηση και την αντιµετώπιση του προβλήµατος του κυκλοφοριακού θορύβου µε αφορµή την ανέγερση σχολικού συγκροτήµατος στο Σφακάκι Ρέθυµνου. Η συγκεκριµένη περιοχή περιβάλλεται από οδικό δίκτυο το οποίο δηµιουργεί κυκλοφοριακό θόρυβο. Το σχολείο βρίσκεται πάνω σε διασταύρωση µε επιπρόσθετο θόρυβο προερχόµενο από τις επιβραδύνσεις και τις επιταχύνσεις των οχηµάτων. Σκοπός της εργασίας είναι η µέτρηση του θορύβου και η αντιµετώπισή του αναλογικά του προβλήµατος που δηµιουργεί. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν για τέσσερεις ήµερες κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Τα ποσοστά του θορύβου παρουσιάζονται αυξηµένα λόγω της τουριστικής περιόδου εφόσον η κίνηση ήταν µεγαλύτερη και τα λεωφορεία περισσότερα. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µελετηθήκαν, επεξεργάστηκαν και συγκρίθηκαν µε τα αποδεκτά επίπεδα τα οποία ορίζονται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Τελικός στόχος ήταν η µείωση της όχλησης µαθητών και δασκάλων, και η επίτευξη της άνετης ακρόασης µέσα στις αίθουσες. Για τη µείωση του κυκλοφοριακού θορύβου επιλέγεται κατάλληλο ηχοπέτασµα που έχει προκύψει από συγκρίσεις µε άλλα. Οι συγκρίσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του λογιστικού Olive Tree Lab Terrain της PEMARD. Το ηχοπέτασµα που προτείνεται είναι αποδοτικό, ενώ αποτελεί την οικονοµικότερη και απλούστερη λύση. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ [1.] ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ.. 6 [2.] ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 8 [2.1] ΙΠΛΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ [3.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 12 [3.1] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.. 14 [4.] ΑΠΟ ΟΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΜΑΤΟΣ.. 16 [4.1] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. [5.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ [6] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ. 38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 49 3

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για την πραγµάτωση και την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής δε θα µπορούσε να παραβλεφθεί η πολύτιµη βοήθεια του καθηγητή µου Σπύρου Μπρέζα, τον οποίο ιδιαίτερα εκτιµώ για τις γνώσεις του, την απλότητα και την ευθύτητά του. Τον ευχαριστώ πραγµατικά για όλη τη βοήθεια και το χρόνο που πρόσφερε για την πραγµάτωση της εργασίας αυτής και που µου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω το θέµα αυτό. Επίσης, ευχαριστώ τον κ. Ε. Μπακαρέζο για όλο το ενδιαφέρον και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της εργασίας. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τα βασικά φαινόµενα και τις αρχές που διέπουν τον ήχο, αντιλαµβανόµαστε πως είναι το ερέθισµα που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής του ανθρώπου. Αν αυτός παύει να είναι ευχάριστος τότε αναφερόµαστε σε θόρυβο. Ο θόρυβος, ο οποίος προέρχεται από τα µηχανήµατα και τον άνθρωπο στις σύγχρονες αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες βιοµηχανικές χώρες προκαλεί έντονη επίδραση τόσο στο περιβάλλον όσο στα ζώα και τον άνθρωπο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος εκτίθεται συχνά σε υψηλά ποσοστά θορύβου (είτε υψηλών είτε χαµηλών συχνοτήτων) οι επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχική του ισορροπία είναι πολλές. Σαν πρόβληµα έχει γενική παρουσία και είναι συνέπεια του σύγχρονου πολιτισµού. Στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), το 40% του πληθυσµού ζει σε περιοχές που δεν εξασφαλίζουν την ακουστική άνεση και επηρεάζονται από κυκλοφοριακό θόρυβο, ο οποίος ξεπερνά τα 55 db(α), ενώ το 20% σε περιοχές µε θόρυβο άνω των 65 db(α). Επίσης, πάνω από το 30% του πληθυσµού εκτίθεται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επίπεδα θορύβου που ξεπερνάνε τα 55 db(α) προκαλώντας διαταραχές στον ύπνο. Προσπαθώντας να µειώσει τα παραπάνω ποσοστά η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 2002/49/ΕΚ που προτείνει τον υπολογισµό του θορύβου σε κατοικηµένες περιοχές και πράξεις αντιµετώπισής του σε περίπτωση που αυτός ξεπερνά τα προκαθορισµένα όρια [1]. Η εργασία πραγµατεύεται τη µέτρηση κυκλοφοριακού θορύβου σε περιοχή όπου έχει ορισθεί για την ανέγερση σχολικού συγκροτήµατος, την ανάλυση των αποτελεσµάτων και την πρόταση αντιµετώπισης των προβληµάτων που προέκυψαν. 5

6 [ 1.] ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Για την αντιµετώπιση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου κατοικηµένες περιοχές (οικισµούς, νοσοκοµεία, σχολεία, κ.ά.), έχουν οριστεί δείκτες αξιολόγησης και οι οποίοι σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/49/ΕΚ και το άρθρο 3 παρ. στ, ζ, η, θ του 13586/724 ΦΕΚ/384/Β/ , είναι οι εξής: (,, ) - σταθµισµένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24 ωρου. Υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 10log 1210 "#"$%$& '( $%&*+ ' , (1) - 12 ωρος σταθµισµένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ηµέρας ή - (ηµέρας): 10log / / 10.. / 10 1$, (2) όπου / 45 ο χρόνος παρατήρησης κατά τη διάρκεια της ηµέρας: / 45 12/ /.. / και 6 η ποσοστιαία στάθµη. - 4 ωρος σταθµισµένος δείκτης αξιολόγησης απογευµατινού θορύβου) ή - (απογεύµατος): 10log 7/ 10 0 / / 10 1$ 8 (3) όπου / 45 ο χρόνος παρατήρησης κατά τις απογευµατινές ώρες: / 45 4/ /.. / και 6 η ποσοστιαία στάθµη, και - 8 ωρος σταθµισµένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου ή - (νύχτας): 10log / / 10.. / 10 1$, (4) όπου / 45 ο χρόνος παρατήρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας / 45 8/ /.. / και 6 η ποσοστιαία στάθµη. σε 6

7 Οι παραπάνω δείκτες ορίζονται για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: ηµέρα από 07:00 έως 19:00, απόγευµα από 19:00 έως 23:00 και νύχτα από 23:00 έως 07:00 [2]. Η ισοδύναµη στάθµη θορύβου - είναι ένας δείκτης που εκφράζει τη στάθµη που θα πρέπει να έχει ένας σταθερής στάθµης ήχος που περικλείει την ίδια ακουστική ενέργεια µε τον κυµαινόµενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος παρατήρησης είναι µία ώρα ( -, ). Έτσι λοιπόν ο δείκτης αυτός είναι αρκετά χρήσιµος αφού στη φύση συνήθως ο θόρυβος που συναντάµε είναι µεταβαλλόµενος. ύσκολα συµβαίνει να παρουσιάζονται σταθεροί ήχοι των οποίων το πλάτος δε µεταβάλλεται στο χρόνο. Ο - υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το τύπο: - 10log ;< / 10 / 10 2 = / 10 $, ή - 10log $ ;< A (5) όπου / 45 ο χρόνος παρατήρησης / 45 / /.. / και η ποσοστιαία στάθµη [3]. ιευκρινίζεται ότι όλοι οι παραπάνω επιµέρους δείκτες αφορούν σταθµισµένες κατά Α κλίµακα µακροπρόθεσµες µέσες ηχοστάθµες. Η µέτρηση ειδικών ακουστικών παραµέτρων που απαιτούν ειδικευµένη διαχείριση της µετρούµενης ακουστικής πίεσης είναι δυνατή µε τη χρήση των σύγχρονων ηχόµετρων. Τα σταθµηστικά κυκλώµατα παρεµβάλλονται στα ηχόµετρα και έχουν την ιδιότητα να ενισχύουν ή να περιορίζουν κατά πλάτος και σε διαφορετικό βαθµό τις διάφορες συνιστώσες του ηχητικού φάσµατος. Είναι δηλαδή ένα κύκλωµα του οποίου η ευαισθησία µεταβάλλεται µε τη συχνότητα κατά τον ίδιο τρόπο όπως συµβαίνει µε το ανθρώπινο αυτί. Το σταθµιστικό κύκλωµα Α δρα ως φίλτρο επιλογής συχνοτήτων και καθιστά το ηχόµετρο λιγότερο ευαίσθητο στις υψηλές και τις χαµηλές συχνότητες. Έτσι το όργανο µετρά το θόρυβο µε τρόπο ώστε το αποτέλεσµα να είναι πιο αντιπροσωπευτικό των επιπτώσεων του θορύβου στην ανθρώπινη ακοή [4]. 7

8 Όπως είναι ευκόλως αντιληπτό, για να υπάρξει προστασία από τον περιβαλλοντικό θόρυβο πρέπει οι παραπάνω δείκτες να µην ξεπερνάνε κάποια ανώτατα όρια. Τα επίσηµα κείµενα που ορίζουν τα επιτρεπτά όρια επικεντρώνονται σε τρεις βασικές επιδράσεις του θορύβου στον άνθρωπο. Αυτές είναι η όχληση, η δυσκολία στην επικοινωνία και η απώλεια ακοής. Όσο αφορά τα χαρακτηριστικά του θορύβου που λαµβάνονται υπόψη είναι: ο χώρος στον οποίο υπάρχει ο θόρυβος, η ώρα της ηµέρας, η διάρκεια της έκθεσης και ο τύπος του θορύβου (π.χ. κρουστικός, διαρκής κλπ.). Η ανώτατη επιτρεπτή τιµή του δείκτη είναι τα 70 BC>DA. Οι αντίστοιχες τιµές για τους δείκτες, και είναι τα 67 BC>DA, 67 BC>DA και 60 BC>DA αντίστοιχα. Τα όρια αυτά, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ειδική ακουστική προστασία, δύνανται να µειώνονται περαιτέρω έως και 5 BC>DA [5]. Αντίθετα, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ισχύει από το 1999 ως ανώτατο όριο θορύβου τα BC>DA, ενώ για τα νοσοκοµεία και τις σχολικές αίθουσες 30 BC>DA και 35 BC>DA αντίστοιχα. [ 2.] ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Όσο αφορά την προστασία του ο άνθρωπος έχει επινοήσει διάφορους τρόπους αντιµετώπισης των αυξηµένων ποσοστών περιβαλλοντικού θορύβου. Για αυτό λοιπόν σήµερα µπορούµε και µιλάµε για µια σωστή ηχοπροστασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή είναι ο προσδιορισµός της προέλευσης του ήχου, το είδος της πηγής και ο υπολογισµός της στάθµης του θορύβου που αυτή προκαλεί, ενώ σηµαντικό είναι να επισηµανθεί ο κύριος τρόπος µετάδοσης του θορύβου από την πηγή στο δέκτη. Όταν προσδιοριστούν οι παραπάνω παράµετροι τότε µπορούν να ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό του θορύβου είτε στην πηγή (διακοπή ή περιορισµός λειτουργίας, αντικατάσταση µε λιγότερο θορυβώδη) είτε στο δέκτη (ηχοµόνωση τοίχων, δαπέδων κ.ά.), ενώ τελικά συνηθίζεται η ανθρώπινη παρέµβαση στη διαδροµή (µε συνηθέστερη λύση την εγκατάσταση 8

9 ηχοπετάσµατος), αφού καθίσταται εφικτότερο από τα υπόλοιπα. Το τελευταίο είναι και το στοιχείο µε το οποίο πραγµατεύεται η εργασία. Το ηχοπέτασµα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις µια στερεή επιφάνεια από κάποιο συγκεκριµένης κατά περίπτωση ακουστικής συµπεριφοράς υλικό που τοποθετείται ανάµεσα στην πηγή και το δέκτη. Λειτουργεί δηµιουργώντας µπροστά από το δέκτη µια περιοχή <<ηχητικής σκιάς>>, δηλαδή µια περιοχή όπου µειώνεται ο θόρυβος, ενώ αντίθετα στην περιοχή της πηγής παρατηρείται αύξηση της στάθµης λόγω της ανάκλασης του ήχου. Η περιοχή της ηχητικής σκιάς είναι αλληλένδετη µε το φαινόµενο της περίθλασης. Η απόδοση του ηχοπετάσµατος εξαρτάται από: - Την περίθλαση. Η περίθλαση επιτρέπει τη διάδοση του ήχου στην περιοχή της γεωµετρικής σκιάς, επηρεάζοντας έτσι την απόδοση του ηχοπετάσµατος. Αναλυτικότερα, η περίθλαση είναι ένα φυσικό φαινόµενο που προέρχεται από την κυµατική φύση του ήχου και συγκεκριµένα, είναι εκείνη η ιδιότητα των κυµάτων να παρακάµπτουν ένα εµπόδιο όταν αυτό είναι µικρό σε σχέση µε το µήκος κύµατος τους. ηλαδή, όταν ο ήχος προσπίπτει σε ένα αντικείµενο, τότε τα άκρα αυτού λειτουργούν ως δευτερογενείς πηγές κυµατοµετώπων µε αποτέλεσµα το κύµα να παρεκκλίνει της πορείας του και να διαδίδεται σε σηµεία που βρίσκονται πίσω από το εµπόδιο. Το ποσοστό της ενέργειας του κύµατος που περιθλάται εξαρτάται από το µήκος κύµατος του ήχου και τη γεωµετρία του εµποδίου. Ο σχεδιασµός ηχοφραγµάτων των οποίων η επάνω επιφάνεια έχει διάφορα σχήµατα αυξάνει την απόδοσή τους και περιορίζει το φαινόµενο της περίθλασης. Τέτοιου τύπου ηχοπετάσµατα παρουσιάζονται στην εικόνα 1. - Το υλικό του φράγµατος. Το υλικό του φράγµατος επηρεάζει τη διάδοση του ήχου και αποτελεί παράγοντα µείωσης της απόδοσης των ηχοπετασµάτων. Για την αποφυγή της διάδοσης του ήχου µέσα από το υλικό του φράγµατος, πρέπει το υλικό αυτού να είναι τέτοιο ώστε να προσφέρει ηχοµείωση κατά τη διάδοση εντός του τουλάχιστον 5 db µεγαλύτερη από την ολική επιθυµητή. Τα υλικά µε 9

10 απορροφητικές ιδιότητες αυξάνουν την απόδοση του ηχοφράγµατος. Η αύξηση αυτή εξαρτάται από τη γωνία περίθλασης και από το συντελεστή απορρόφησης. Η επιπλέον απόδοση µπορεί να φτάσει ως 8 db και υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο:, όπου L η ηχοµείωση απότοφράγµα, και η επιπλέον ηχοµείωση [6]. - Η διάδοση στερεόφερτου θορύβου. Η διάδοση στερεόφερτου θορύβου µέσω του εδάφους προς την περιοχή του δέκτη µειώνει την απόδοση των ηχοπετασµάτων. Σηµειώνεται, ότι για αυτόν το λόγο κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος ύπαρξης στερεόφερτουθορύβου, σε κάθε µελέτη τοποθέτησηςηχοπετασµάτων. ηχοπετασµάτων Σηµαντικό ρόλο στην προσφερόµενη ηχοµείωση παίζουν το ύψος και το µήκος του ηχοπετάσµατος, ανάλογα µε την περίπτωση, ώστε να ελεγχθεί το φαινόµενο της περίθλασης του ήχου από πάνω και πλαγίως του ηχοπετάσµατος. Το πάχος και τα υλικό του ηχοπετάσµατος είναι παράγοντες που επηρεάζουν εξίσου την απόδοσή του. Η επιφανειακή πυκνότητα του πετάσµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 kg/m². Αν το ηχοπέτασµα δεν µπορεί να θεωρηθεί λεπτό, η προσφερόµενη από αυτό ηχοµείωση υπολογίζεται από τοντύπο: τύπο:, µε το συντελεστή να δίνεται από πίνακες της βιβλιογραφίας και το µήκος κύµατος του ήχου σε m [7]. Τα υλικά που συνήθως χρησιµοποιούνται για τα ηχοφράγµατα είναι το σκυρόδεµα, όπου περιλαµβάνεται στα πιο διαδεδοµένα λόγω του χαµηλού του κόστος, τα λιθοδοµικά υλικά, το ξύλο, τα µέταλλα και λιγότερο τα πλαστικά, αφού είναι και τα πιο ακριβά. Επίσης χρησιµοποιούνται ο υαλοβάµβακας, γυάλινες πλάκες, αλουµίνιο και χάλυβας. Για µεγαλύτερη απόδοση µπορούν να συνδυαστούν κάποιααπό απότα υλικά αυτά. Ένας άλλος τύπος ηχοπετάσµατος είναι η βλάστηση, η οποία προσφέρει ποσοστά ηχοµείωσης, εάν και εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τον τύπο της, την πυκνότητά της, την έκτασή της κλπ. 10

11 Εικόνα 1: Επιτυγχανόµενη επιπλέον µείωση θορύβου από ηχοπετάσµατα διάφορων µορφών, σε σχέση µε απλό ηχοπέτασµα ύψους 2m. Πηγή: [2.1] ΙΠΛΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Τα διπλά ηχοπετάσµατα είναι ικανά να προσφέρουν επιπλέον µείωση στη στάθµη θορύβου συγκριτικά µε ένα µονό πέτασµα. Λόγω του σχεδιασµού τους δηµιουργούν περισσότερες ηχητικές διαδροµές, µε συνέπεια την περαιτέρω εξασθένηση του ήχου µέχρι αυτός να φτάσει στο σηµείο του δέκτη. Π.χ. επιπλέον ηχητική διαδροµή θεωρείται η διαδροµή από τη µία κορυφή του πρώτου µέχρι την κορυφή του δεύτερου πετάσµατος. Η εικόνα 2 παραθέτει τις ηχητικές διαδροµές κατά την ύπαρξη διπλού ηχοπετάσµατος. Η ευθεία γραµµή c υποδηλώνει την απευθείας διάδοση του ήχου. Οι ευθείες a, e, b αποτελούν τις επιπλέον ηχητικές διαδροµές που δηµιουργούν τα εµπόδια. Οι ευθείες αυτές σε σύγκριση µε την απεθυείας διαµορφώνουν την τελική ηχητική στάθµη που λαµβάνεται από το δέκτη. 11

12 Η απόδοση ενός διπλού ηχοπετάσµατος υπολογίζεται από τον τύπο[8]: EF10log >3 H IBJA (6), µε το G να είναι 20 στην περίπτωση 5 όπου συµπεριλαµβάνονται οι ανακλάσεις από το έδαφος, ενώ σε περίπτωση που οι ανακλάσεις αυτές είναι αµελητέες το G είναι 40, το λ συµβολίζει το µήκος κύµατος σε m. Οι ηχητικές διαδροµές IB και το ύψος J, ορίζονται αντίστοιχα από τους τύπους: IBK L MFN, και J O(< " 2 P O(< " 2 Εικόνα 2: Ηχητικές διαδροµές στην περίπτωση διπλού ηχοπετάσµατος. [ 3.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Στις µετρήσεις οδικού θορύβου η πηγή θεωρείται γραµµική. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε µια σειρά ασυσχέτιστων πηγών, που βρίσκονται πάνω σε µε ευθεία και ισαπέχουν µεταξύ τους [9]. Για τη µέτρηση της στάθµης θορύβου που εκπέµπει η πηγή και τον υπολογισµό των υπό εξέταση δεικτών και ορίων πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις µε χρήση ηχόµετρου CESVA SC 310. Το ηχόµετρο είναι σχεδιασµένο για να ανταποκρίνεται στον ήχο κατά τον ίδιο, κατά προσέγγιση, τρόπο όπως το ανθρώπινο αυτί και να παρέχει αντικειµενικά και 12

13 επαναλαµβανόµενα αποτελέσµατα µετρήσεων της στάθµης ηχητικής πίεσης, η οποία αποτελεί το αποτέλεσµα µέτρησης των µεταβολών της πίεσης του αέρα. Οι µετρήσεις στην εργασία αυτή διάρκεσαν τέσσερις ήµερες. Μετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµέρας (και συγκεκριµένα για τις ώρες από τις 7.00 το πρωί έως τις το απόγευµα). Επίσης κατά τις απογευµατινές ώρες (19.00 έως 23.00) και τη βραδινή περίοδο (23.00 έως 7.00). Η διάρκεια κάθε µέτρησης ήταν 20 λεπτά, η οποία θεωρείται ότι µπορεί δειγµατοληπτικά να αποτελέσει τη βάση για τους υπολογισµούς που περιγράφονται στη συνέχεια της εργασίας. Στην εν λόγω περίπτωση την πηγή θορύβου αποτελεί το οδικό δίκτυο, ενώ ο δέκτης είναι το σχολικό συγκρότηµα. Το ηχόµετρο αφού βαθµονοµήθηκε τοποθετήθηκε σε θέση όπου κατά τα αρχιτεκτονικά σχέδια θα ανήκει στο σχολικό συγκρότηµα στραµµένο προς την εθνική οδό. Το ύψος του κατά τα τη διάρκεια των µετρήσεων ήταν στα 1.7m και 2.1m και από αυτά τα ύψη υπολογίστηκαν µε αναγωγή οι στάθµες για τα αντίστοιχα επιθυµητά ύψη. Τα παράθυρα του σχολείου βρίσκονται στα 2,1m και 5,7m (επιθυµητά ύψη) για τον πρώτο και δεύτερο όροφο αντίστοιχα. Η εύρεση της στάθµης για τα επιθυµητά ύψη όταν η πηγή είναι γραµµική υπολογίζεται µε τη βοήθεια του τύπου [10]: 6 6 F10log Q 2 Q (7) όπου 6 είναι η στάθµη ηχητικής πίεσης σε απόσταση R από την πηγή και 6 η στάθµη ηχητικής πίεσης για απόσταση R από την πηγή. Μετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές θέσεις κατά µήκος του σχολικού συγκροτήµατος βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου, ώστε να καλυφθεί όλο το µήκος της πρόσοψης του σχολικού συγκροτήµατος προς το οδικό δίκτυο. 13

14 [3.1] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Στόχος ήταν να υπολογιστεί ο δείκτης για τις τέσσερις ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις, ώστε να συγκριθεί µε τις επιτρεπόµενες τιµές και να οριστούν τα στάδια αντιµετώπισης του θορύβου. Καταγράφηκαν ολικές τιµές στάθµεων µε το ηχόµετρο καθώς και δεδοµένα µε οκταβική και τριτοκαταβική ανάλυση. Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν στάθµες - µε χρόνο ολοκλήρωσης 1sec. Η συνολική στάθµη - υπολογίστηκε για κάθε µέτρηση µε τη χρήση του τύπου (5). Με τη χρήση του τύπου (1) υπολογίστηκαν οι σταθµησµένοι δείκτες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω σε πίνακα. Πίνακας 1. Υπολογισµός των σταθµισµένων δεικτών (για τα οκταβικής ανάλυσης δεδοµένα ) για όλες τις θέσεις µέτρησης. [\]^ό`a`w>j b A 31, e.f.1 >BC>DAA 61,9 66, ,8 59,6 57,6 49,5 71,8 30,5 e.f.2 >BC>DAA 62, ,7 61,6 58,8 57,8 54,8 47,3 39,2 33,5 e.f.3 >BC>DAA 36 71,1 66,7 60,9 58,3 59,1 56, Πίνακας 2. Υπολογισµός σταθµισµένου δείκτη (για τα ολικής στάθµης δεδοµένα), Θέση µέτρησης 1. STέVW 1 X STέVW 2 X STέVW 3 X STέVW 4 X >BC>DAA 62 61,4 61,4 60,7 YBC>DAZ 60 59, ,1 >BC>DAA 58,6 57, ,1 >BC>DAA 65, ,4 66,5 14

15 Πίνακας 3. Υπολογισµός σταθµισµένου δείκτη (για τα ολικής στάθµης δεδοµένα), Θέση µέτρησης 2. STέVW 1 X STέVW 2 X STέVW 3 X STέVW 4 X >BC>DAA 63 60,5 61,8 60,5 YBC>DAZ 59,8 60,2 59,4 60 >BC>DAA 58,6 59,4 59,4 60 >BC>DAA 65, ,1 66,4 Πίνακας 4. Υπολογισµός σταθµισµένου δείκτη (για τα ολικής στάθµης δεδοµένα), Θέση µέτρησης 3. STέVW 1 X STέVW 2 X STέVW 3 X STέVW 4 X >BC>DAA 58, ,9 59,4 YBC>DAZ 57,7 60,1 59,2 60,2 >BC>DAA 57,4 55,7 59,2 60,2 >BC>DAA 63,9 63, ,5 Πίνακας 5. Υπολογισµός σταθµισµένου δείκτη και για τις τέσσερις ηµέρες. STέVW 1 X STέVW 2 X STέVW 3 X STέVW 4 X e.f.1 65, ,4 66,5 e.f.2 65, ,1 66,4 e.f.3 63,9 63, ,5 15

16 [ 4.] ΑΠΟ ΟΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ [4.1] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η απόδοση ενός ηχοπετάσµατος µπορεί υπολογιστεί από τον ακόλουθο τύπο: Α= F10log3 H IB (8) 5 όπου IB είναι οι διαφορετικές ηχητικές διαδροµές, µε IBK LFN, το G είναι 20 σε περιπτώσεις όπου συµπεριλαµβάνονται οι ανακλάσεις από το έδαφος, ενώ σε περίπτωση που οι ανακλάσεις αυτές είναι αµελητέες το G είναι 40 [11], λ το µήκος κύµατος σε m. Είναι φανερό πως το ηχοπέτασµα είναι πιο αποδοτικό στην ηχοµείωση των υψηλότερων συχνοτήτων και λιγότερο των χαµηλών (µεγάλο µήκος κύµατος). Στους υπολογισµούς της εργασίας λαµβάνεται υπόψη η περίπτωση όπου οι ανακλάσεις του εδάφους είναι αµελητέες, το ύψος της πηγής είναι 0.5m (για τα οχήµατα) και 5,7m για το δέκτη (το υψηλότερο παράθυρο, εκείνο του δευτέρου ορόφου του σχολικού συγκροτήµατος). εν έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογισµοί για το χαµηλότερο παράθυρο, διότι η ηχοµείωση για το υψηλότερο θα καλύπτει τις απαιτήσεις για εκείνο του πρώτου ορόφου. Η απόσταση της πηγής από το δέκτη είναι 50m. Τα δεδοµένα και οι ηχητικές διαδροµές µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος παρουσιάζονται στην εικόνα 3. Για την παράθεση των θεωρητικών υπολογισµών επιλέχθηκαν ηχοπετάσµατα ύψους 5m και 6m, καθώς είναι αυτά που προσφέρουν ικανοποιητική ηχοµείωση κατόπιν υπολογισµών µε διάφορα ύψη. Ηχοφράγµατα µε ύψος χαµηλότερο των 5m παρουσιάζουν ηχοµείωση σχεδόν αµελητέα, ενώ εκείνα µε ύψος πάνω από 6m καθίστανται περιττά λόγω του επιπρόσθετου κόστους αγοράς. Η απόσταση εγκατάστασης του ηχοπετάσµατος σε σχέση µε το δέκτη αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την προσφερόµενη ηχητική µείωση. Παραθέτονται δυο αποστάσεις για να διαπιστωθεί η διαφορά στην ηχοµείωση που αυτές παρέχουν. Η πρώτη τοποθέτηση ηχοπετάσµατος πραγµατοποιήθηκε εγγύτερα στο δέκτη, σε απόσταση 10m από αυτόν, ενώ η δεύτερη σε 16

17 µεγαλύτερη απόσταση από το δέκτη στα 15m. Εικόνα 3: Ηχητικές διαδροµές µετά την τοποθέτηση ηχοπετάµατος. Πίνακας 6: Απόδοση ηχοπετάσµατος όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση 10m από το δέκτη και έχει ύψος 6m. [\]^ό`a`w>j b A D>BCA 31,5-15, , , , , , , , ,1 17

18 Πίνακας 7: Απόδοση ηχοπετάσµατος όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση 15m από το δέκτη και έχει ύψος 6m. [\]^ό`a`w>j b A D>BCA 31,5-16, , , , , , , , ,4 Πίνακας 8: Απόδοση ηχοπετάσµατος όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση 15m από το δέκτη και έχει ύψος 5m. [\]^ό`a`w>j b A D>BCA 31,5-13, , , , , Συγκρίνοντας τους παραπάνω θεωρητικούς υπολογισµούς προκύπτει το συµπέρασµα ότι η ηχοµείωση που προσφέρει το ηχοπέτασµα είναι µεγαλύτερη όταν αυτό τοποθετείται πιο κοντά στη πηγή, δηλαδή σε απόσταση 15m από το 18

19 δέκτη. Σύµφωνα µε αυτόν τον παράγοντα µπορούµε να δώσουµε στο ηχόφραγµα ύψος 5m και όχι 6m µειώνοντας έτσι το κόστος αγοράς. Χρησιµοποιώντας λοιπόν, τον Πίνακα 8 υπολογίζεται παρακάτω η απόδοση του ηχοπετάσµατος. Η απόδοση ενός ηχοπετάσµατος σχετίζει τη στάθµη ηχητικής πίεσης σε κάποιο σηµείο πριν και µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος. Ο µαθηµατικός τύπος που την εκφράζει είναι ο ακόλουθος: Α = gh>ti jέ`wktwafgh>]lvίn jέ`wktwa10log> o2 >pq rqstupta o 2 >vwxίy rέstupta A (9) όπου I >Ti jέ`wktwa, η τιµή της ηχητικής πίεσης του θορύβου που υπολογίζεται για το σηµείο του δέκτη µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος και I >]lvίn jέ`wktwa η τιµή της ηχητικής πίεσης πριν την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος [12]. Στους πίνακες που ακολουθούν παραθέτονται οι τιµές της στάθµης του θορύβου όπως προέκυψαν µετά τις µετρήσεις, το κέρδος της ηχητικής στάθµης µε την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος, όπως προκύπτει από τον πίνακα 8 και η στάθµη ηχητικής πίεσης στο σηµείο του δέκτη µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος. Πίνακας 9: κέρδος στάθµης πίεσης µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος για τη θέση µέτρησης 1. [\]^ό`a`w>j b A YBC>DAZ χωρίς πέτασµα Κέρδος στάθµης πετάσµατος >BC>DAA - YBC>DAZ µε πέτασµα 62,3 67,1 66,4 64,4 60,1 59, ,9 72,2-13,6-16,3-19,1-22,1-25, ,7 50,8 47,3 42, , ,9 35,2 19

20 Πίνακας 10: κέρδος στάθµης πίεσης µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος για τη θέση µέτρησης 2. [\]^ό`a`w>j b A YBC>DAZ χωρίς πέτασµα Κέρδος στάθµης πετάσµατος >BC>DAA - YBC>DAZ µε πέτασµα 63 69,4 64,1 61,9 59,2 58,1 55,2 47,7 39,6-13,6-16,3-19,1-22,1-25, ,2 53, ,8 34,1 30,1 24,2 13,7 2,6 Πίνακας 11: κέρδος στάθµης πίεσης µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος για τη θέση µέτρησης 3. [\]^ό`a`w>j b A YBC>DAZ χωρίς πέτασµα Κέρδος στάθµης πετάσµατος >BC>DAA - YBC>DAZ µε πέτασµα 36,4 71, ,3 58,7 59,5 56,7 50,4 43,4-13,6-16,3-19,1-22,1-25, ,8 55,1 47,9 39,2 33,6 31,5 25,7 16,4 6,7 Πίνακας 12: Τιµές του δείκτη µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος. [\]^ό`a`w>j b A 31, e.f.1 >BC>DAA 48,3 50,4 46, ,7 31,6 26,6 15,5 34,8 e.f.2 >BC>DAA 49, ,6 39,5 33,7 29,8 23,8 13,3 2,2 e.f.3 >BC>DAA 22,4 54,8 47,6 38,8 33,2 31,1 25,

21 Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα σε γραφικές παραστάσεις. Στην εικόνα 4 εµφανίζονται οι τιµές των στάθµεων - πριν και µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος στις αντίστοιχες συχνοτικές τιµές (οκταβικά). Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται ο σταθµισµένος δείκτης µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος Leq(dB(A)) Leq(χωρις πετ) Θ.Μ 1 Leq(με πέτ) Θ.Μ 1 Leq(χωρίς πέτ) Θ.Μ 2 Leq(με πέτ) Θ.Μ 2 Leq(χωρίς πετ) Θ.Μ 3 Leq(με πετ) Θ.Μ F(Hz) Εικόνα 4: Απόδοση του ηχοπετάσµατος βάσει θεωρητικών υπολογισµών. 21

22 60 50 Lden(dB(A)) Lden(με πετ) Θ.Μ 1 Lden(με πετ) Θ.Μ 2 Lden(με πετ) Θ.Μ F(Hz) Εικόνα 5: Τιµές του δείκτη µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος. [ 5.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι προσοµοιώσεις της εργασίας υλοποιήθηκαν µε τη χρήση του λογισµικού Olive Tree Lab Terrain της PEMARD [13]. Ένα λογισµικό που προσοµοιώνει τα ηχητικά κύµατα µε βάση τις αρχές της γεωµετρικής ακουστικής, προβλέποντας την εξωτερική διάδοση του ήχου µε ή και χωρίς την τοποθέτηση ηχοπετασµάτων. Υπολογίζει την απόδοση των ηχοπετασµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τη γεωµετρική διάδοση, την ατµοσφαιρική απορρόφηση, τις ατµοσφαιρικές µεταβολές, το έδαφος και τη σύνθετη αντίσταση αντικειµένων, τα σφαιρικά αποτελέσµατα ανάκλασης και διάθλασης των κυµάτων από φυσικά ή προκαλούµενα από τον άνθρωπο αντικείµενα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον. Το Olive Tree Lab παράγει τη χαρτογράφηση των κυµάτων, υπολογίζει και επιδεικνύει τα αποτελέσµατα σε ζώνες συχνοτήτων, 1/3, 1/1 οκτάβας και db (Α). Στην εικόνα 6 απεικονίζεται το project που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση της εργασίας. Παρουσιάζεται η γραµµική πηγή ήχου, ο δέκτης δηλαδή τα έξι µικρόφωνα που είναι τοποθετηµένα µπροστά στο κτίριο του σχολικού συγκροτήµατος και το ηχοπέτασµα που παρεµβάλλεται µεταξύ της πηγής και του δέκτη. 22

23 Εικόνα 6: Μοντέλο πηγής-ηχοπετάσµατος-δέκτη. Επιλογές Λογισµικού: Εργαλεία Λειτουργία Εργαλεία Λειτουργία Εισαγωγή πηγής ήχου Εισαγωγή γραµµικής πηγής ήχου Εισαγωγή δέκτη Υπολογισµός απόστασης ενός σηµείου από ένα αντικείµενο Υπολογισµός απόστασης από ένα σηµείο σε ένα άλλο Εµφάνιση όλων των ηχητικών διαδροµών Εισαγωγή ηχοπετασµάτων Εµφάνιση ηχητικών διαδροµών υπολογισµό προς ηµιουργία εδάφους Εµφάνιση όλων των ηχητικών 23

24 διαδροµών χωρίς ηχοπέτασµα Εργαλεία Σχεδιασµού ηµιουργία τοίχων ηµιουργία επιφανειών Εµφάνιση ηχητικών διαδροµών προς υπολογισµό χωρίς ηχοπέτασµα Εµφάνιση αποτελεσµάτων ακρίβειας οκταβικής συχνοτικής ανάλυσης Εµφάνιση ενδεικτικών αποτελεσµάτων οκταβικής συχνοτικής ανάλυσης Εµφάνιση αποτελεσµάτων σύµωνα µε το πρότυπο ISO

25 Τοποθέτηση γραµµικής πηγής: Εικόνα 7: ηµιουργία γραµµικής πηγής. Για το σχεδιασµό µιας γραµµικής πηγής άπειρου µήκους δίνεται η δυνατότητα επιλογής του σηµείο έναρξης και λήξης της. Έπειτα µπορεί να καθοριστεί η απόσταση µεταξύ της κάθε µιας από τις επιµέρους πηγές (εικόνα 7). Παράλληλα, σε κάθε επιµέρους πηγή µπορεί να οριστεί η επιθυµητή στάθµη πίεσης για κάθε συχνότητα (είτε οκταβικά είτε τριτοκταβικά) (εικόνα 8). Εικόνα 8: Ορισµός της εκπεµπόµενης από την πηγή στάθµης πίεσης για κάθε τριτοκταβική ανάλυση. 25

26 Τοποθέτηση ηχοπετάσµατος: Για το σχεδιασµό του ηχοπετάσµατος επιλέγουµε το σηµείο έναρξης και επεκτείνουµε κατά µήκος ως το επιθυµητό σηµείο λήξης του. Έπειτα δίνονται επιλογές που µπορούν να ορίσουν το ύψος, το υλικό, το σχήµα (εικόνα 12, 13) και το πάχος (π.χ. λεπτό ή συγκριµένου πάχους). Έξοδοι και Αποτελέσµατα λογισµικού Τα αποτελέσµατα που το λογισµικό παράγει παρουσιάζονταισε σε γραφήµατα: Indicative Graph Η επιλογή Indicative Graph παρουσιάζει ενδεικτικές τιµές αποτελεσµάτων. Πραγµατοποιεί υπολογισµούς µόνο στο 1/3 των συχνοτήτων της οκτάβας, εµφανίζοντας τα αποτελέσµατα σε διάστηµα οκτάβας στο ενδεικτικό γράφηµα µετά από κατάλληλη επεξεργασία. Ελέγχει αν οι λύσεις πληρούν τα επιθυµητά κριτήρια. Οι ενδεικτικοί υπολογισµοί λαµβάνουν υπόψη µόνο την Ηχητική Πηγή / s, το έκτη, το Ηχοπέτασµα και το Έδαφος / s, ενώ παραβλέπουν οτιδήποτε άλλο στο 3D µοντέλο. Παρακάτω εξηγούνται οι καµπύλες που παρουσιάζονται στο ενδεικτικό γράφηµα. NR: Η καµπύλη που παρουσιάζει τα κριτήρια του θορύβου που εφαρµόζονται στο δέκτη. Level Before: αποτυπώνεται στην καµπύλη χρώµατος κόκκινο και υποδηλώνει το επίπεδο της στάθµης του θορύβου που καταλήγει στο δέκτη πριν από την εφαρµογή ενόςφράγµατος. Level After: Είναι η µπλε καµπύλη που παρουσιάζει το επίπεδο στάθµης της πηγής του θορύβου που καταλήγει στο δέκτη µετά την τοποθέτηση ενός φράγµατος. IL: Η Πράσινη καµπύλη. Υποδηλώνει τη διαφορά στάθµης των δύο παραπάνω, δηλαδή το κέρδος µείωσης του θορύβου που προσφέρει το ηχοπέτασµα. Το αποτέλεσµα αυτό εξ ορισµού είναι µια αρνητική τιµή, ωστόσο στο παράθυρο εξόδου των ενδεικτικών αποτελεσµάτων εµφανίζεται ως θετική ποσότητα. 26

27 Excess Noise Levels: Αναπαριστά τα επίπεδα που υπερβαίνουν τα κριτήρια θορύβου (εικόνα 9). Εικόνα 9: Γράφηµα παρουσίασης ενδεικτικών αποτελεσµάτων. Precise Graph Η επιλογή Precise αναλύει και πραγµατοποιεί ακριβείς υπολογισµούς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παράθυρο εξόδου. Οι υπολογισµοί είναι οκταβικής ή τριτοκταβικής συχνοτικής ανάλυσης. Τα αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν στο πρόχειρο, σε µορφές αρχείων.txt ή.csv (εικόνα 10). 27

28 Εικόνα 10: Γράφηµα παρουσίασης αποτελεσµάτωνακριβείας. ακριβείας ISO Graph Η επιλογή ISO υλοποιεί υπολογισµούς µε βάση το πρότυπο ISO , αναφέροντας τις οκτώ τυποποιηµένες συχνότητες από 63 Hz έως 8 khz. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στο γράφηµα ISO. Οι ακόλουθες καµπύλες των αποτελεσµάτωναπεικονίζουν: απεικονίζουν NR: τα κριτήριατουθορύβου του που εφαρµόζονται στο δέκτη. Lft: LFT (DW), είναι η καµπύλη που παρουσιάζει τη συνολική στάθµη ηχητικής πίεσης που προκαλούν όλες οι πηγές σε ένα επιλεγµένο δέκτη. Excess Επίπεδα θορύβου: αναπαριστά τα επίπεδα που υπερβαίνουν τα κριτήρια θορύβου. 28

29 Εικόνα 11: Γράφηµα εµφάνισης αποτελεσµάτων βάσει του προτύπου ISO [6] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Πραγµατοποιήθηκαν πειραµατικοί υπολογισµοί µε τη χρήση του λογισµικού για διάφορες περιπτώσεις µε σκοπό την προσέγγιση µίας ολοκληρωµένης λύσης. Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί για διαφορετικές τοποθετήσεις ηχοπετάσµατος µεταξύ πηγής και δέκτη. Από τη σύγκριση αυτή διαπιστώνεται ότι η µείωση που προσφέρει ένα πέτασµα αυξάνεται όσο αυτό βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή. υστυχώς, αυτό για πρακτικούς λόγους δεν είναι εφικτό. Για αυτό και η απόσταση του ηχοπετάσµατος από την πηγή συνήθως είναι αρκετά µέτρα µακρύτερα. Για την επαλήθευση της παραπάνω διαπίστωσης επιλέχθηκαν δυο διαφορετικές αποστάσεις τοποθέτησης του ηχοπετάσµατος σε σχέση µε το δέκτη. Αρχικά το πέτασµα τοποθετείται πιο κοντά στο δέκτη και έπειτα αυξάνεται η απόσταση από αυτόν κατά 5m καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι το πέτασµα είναι πιο αποδοτικό όταν τοποθετείται µακρύτερα από το δέκτη. Πιο συγκεκριµένα, το 29

30 ίδιο ηχοπέτασµα Α (κατασκευασµένο από υαλοβάµβακα) συγκρίνεται σε δύο διαφορετικές θέσεις. Αρχικά τοποθετείται σε απόσταση 10m από το δέκτη και έπειτα απέχει 15m από αυτόν. Παρατηρείται διαφορά στην απόδοση που προσφέρει το πέτασµα. Το ηχοπέτασµα στην πρώτη περίπτωση για µια αποδεκτή µείωση χρειάζεται να έχει ύψος 6m, σε αντίθεση µε τη δεύτερη περίπτωση όπου για να λάβουµε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µε αυτά της πρώτης, το πέτασµα αρκεί να έχει ύψος 5 m. Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης παρουσιάζονται στις ακόλουθες εικόνες, ξεχωριστά για κάθε δέκτη. Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί σχετικοί µε το πάχος του ηχοφράγµατος, διότι σύµφωνα µε τη θεωρία το πάχος παίζει ρόλο στην απόδοση του ηχοφράγµατος. Τα διαφορετικά πάχη που χρησιµοποιήθηκαν αντιστοιχούν σε ηχόφραγµα τοποθετηµένο σε απόσταση 10m από το δέκτη. Για τη σύγκριση αυτή χρησιµοποιήθηκαν µέσω του λογισµικού οι επιλογές για παχύ και λεπτό πέτασµα και επαληθεύτηκε ότι όταν το ηχοπέτασµα είναι παχύτερο προσφέρει µεγαλύτερη απόδοση. Τα αποτελέσµατα φανερώνουν πως το ηχόφραγµα όταν διαθέτει πάχος απαιτείται να έχει ύψος 5m, ενώ για την ίδια απόδοση από το δέκτη ένα ηχόφραγµα λεπτού πάχους απαιτείται να έχει ύψος 6m. Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζεται η απόδοση ηχοφράγµατος για τα δυο διαφορετικά πάχη. Επιπρόσθετοι θεωρητικοί υπολογισµοί έλαβαν χώρα σχετικά µε το ύψος του ηχοφράγµατος. Απώτερος σκοπός ήταν η εύρεση του χαµηλότερου ύψους για το οποίο το ηχόφραγµα προσφέρει ικανοποιητική απόδοση για την επιθυµητή χρήση. Πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί για διάφορες τιµές ύψους και βρέθηκε ότι η χαµηλότερη απόδοση του ηχοφράγµατος αντιστοιχεί σε ύψος 4m. Για το ύψος των 5m η απόδοση βελτιώνεται στις υψηλές συχνότητες, ενώ αύξηση της απόδοσης σε όλο το επιθυµητό συχνοτικό φάσµα παρατηρείται για ύψος 6m. Για ύψος 5m, η απόδοση του ηχοπετάσµατος βελτιώνεται µε την τοποθέτησή του στα 15m από το δέκτη. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για διαφορετικά ύψη ηχοφραγµάτων. 30

31 Ένας ακόµα παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του ηχοφράγµατος είναι η µορφή του. Στο εµπόριο κυκλοφορούν διαφορετικοί τύποι ηχοπετασµάτων. Ο καθένας από αυτούς τους τύπους έχει την ιδιότητα να προσδίδει διαφορετική απόδοση στο φράγµα, ώστε να χρησιµοποιείται αναλόγως του προβλήµατος που τίθεται προς αντιµετώπιση. Πειραµατικά συγκρίθηκαν οι τέσσερις τύποι ηχοπετασµάτων που περιλαµβάνονται στις επιλογές του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε. Η σύγκριση των διαφορετικών τύπων πραγµατοποιήθηκε για ηχοπέτασµα τοποθετηµένο σε απόσταση 15m από το δέκτη και σε ύψος 5m. Από τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται συµπεραίνεται, ότι το πέτασµα σχήµατος Π σε σχέση µε το απλό πέτασµα σχήµατος Ι είναι πιο αποδοτικό όσον αφορά τις υψηλές συχνότητες και όχι τις χαµηλές. To ίδιο ισχύει και για το πέτασµα σχήµατος Γ, το όποιο συγκριτικά µε το απλό Ι και το Π είναι το λιγότερο αποτελεσµατικό για τις χαµηλές συχνότητες (για να παρουσιάσει κανοποιητική απόδοση χρειάζεται ύψος 6m ακόµα και για την απόσταση των 15m, στην οποία παρατηρείται µια αρκετά καλή µείωση ειδικά στις ψηλές συχνότητες). Όσο για το πέτασµα WEDGE µε σφηνοειδή µορφή παρατηρείται να έχει παρόµοια συχνοτική απόδοση µε το Ι. Όλοι οι τύποι ηχοπετασµάτων φαίνονται στις εικόνες 12 και 13. Τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων του πειραµατικού µέρους παρουσιάζονται σε γραφικές παραστάσεις στο τέλος της εργασίας. 31

32 Εικόνα 12: Απλό πέτασµα σχήµατος Ι και πέτασµα σχήµατος Π µε µικρό και µεγάλο πάχος. Εικόνα 13: Πέτασµα τύπου Γ και πέτασµα Wedge µεγάλου και µικρού πάχους. 32

33 ΙΠΛΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Αποσκοπώντας στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της απόδοσης διπλών ηχοπετασµάτων πραγµατοποιήθηκαν συγκρίσεις όσο αφορά τη µεταξύ τους απόσταση. Το διπλό ηχοπέτασµα τοποθετείται σε απόσταση 10 m από το δέκτη. Το ύψος του πρώτου είναι στα 6m, ενώ του δεύτερου πετάσµατος στα 5m. Η απόσταση µεταξύ των δυο αντιστοιχεί στα 5m. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του διπλού ηχοπετάσµατος είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε ένα απλό πέτασµα σχεδιασµένο µε τα αντίστοιχα δεδοµένα. ιπλό ηχοπέτασµα όπου η απόσταση µεταξύ των δυο είναι µικρότερη από αυτή των 5m προσφέρει µικρότερη ηχοµείωση. Αν λοιπόν µειώσουµε την απόσταση των δύο ηχοπετασµάτων στα 4m, για να παραχθούν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µε εκείνα που λαµβάνονται όταν η απόσταση τους είναι 5m προϋποτίθεται αύξηση της απόστασης που το πέτασµα θα τοποθετηθεί σε σχέση µε το δέκτη, π.χ. στα 15m. ηλαδή, όσον αφορά την απόσταση που θα υπάρχει µεταξύ των δύο ηχοπετασµάτων ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη απόδοσή τους, διαπιστώνεται ότι η ηχοµείωση που προκαλεί το φράγµα είναι µεγαλύτερη όσο η απόσταση µεταξύ των δυο είναι µεγαλύτερη. Τονίζοντας πως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό για πρακτικούς λόγους (αφού το ηχοπέτασµα πρέπει να βρίσκεται σε κάποια απόσταση ασφαλείας από το δρόµο). Συγκρίνοντας ένα απλό πέτασµα µε ένα διπλό παρατηρούµε ότι στη δεύτερη περίπτωση η απόδοση είναι µεγαλύτερη. Όπως αναφέρεται και στη θεωρία ο ήχος διανύει περισσότερες διαδροµές, µε αποτέλεσµα να φτάνει περισσότερο εξασθενηµένος στο σηµείο του δέκτη. 33

34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε όλους τους παραπάνω θεωρητικούς και πειραµατικούς υπολογισµούς διαπιστώνεται πως τα αποτελέσµατα και των δυο καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα. Τα ηχοπετάσµατα αποτελούν έναν από τους τρόπους αντιµετώπισης του οδικού θορύβου. Πριν όµως αναφερθούµε στον τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος, είναι σηµαντικό να γίνει ο προσδιορισµός αυτού. Η ανώτατη επιτρεπτή τιµή του δείκτη είναι τα 70 BC>DA. Τα σχολεία αποτελούν χώρους όπου απαιτείται ειδική ακουστική προστασία, έτσι ο δείκτης δύναται να µειώνεται περαιτέρω έως και 5 BC>DA. Βάσει των µετρήσεων θορύβου και των υπολογισµών του σταθµισµένου δείκτη (Πίνακας 5), προτείνεται η τοποθέτηση ηχοπετάσµατος. Βάσει της συχνοτικής ανάλυσης του θορύβου, προκύπτει ότι αυτός φέρει µεγαλύτερα ποσοστά ηχητικής ενέργειας στις χαµηλές συχνότητες και σε αυτές πρέπει να επικεντρωθεί η απόδοση του ηχοφράγµατος. Υπενθυµίζεται η εξορισµού δυσκολία της αυξηµένης απόδοσης λόγω των αντίστοιχων µηκών κύµατος. Το ηχοπέτασµα που προτείνεται προσφέρει µείωση της στάθµης θορύβου έως και 19 BC>DA στις χαµηλές συχνότητες, αρκετά µεγαλύτερη µείωση στις µεσαίες συχνότητες και στις υψηλές συχνότητες η µείωση φτάνει έως και τα 37 BC>DA (Πίνακας 8). Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τιµές των υπολογισµών επηρεάζονται στην πράξη από παράγοντες που δε λήφθηκαν υπόψη κατά τη διάρκεια των υπολογισµών µε το λογισµικό. Ένας τέτοιος παράγοντας δύναται να είναι η σύνδεση των επιµέρους τµηµάτων του ηχοφράγµατος, η οποία επιτυγχάνεται µε υλικά διαφορετικών ακουστικών ιδιοτήτων από αυτές του ηχοφράγµατος. Όσον αφορά την απόδοση του ηχοπετάσµατος εξετάστηκαν οι παράµετροι που την επηρεάζουν. Μία από αυτές είναι η απόσταση που θα πρέπει να λαµβάνει το πέτασµα µεταξύ της πηγής και του δέκτη. Παρατηρείται πως η ηχοµείωση είναι µεγαλύτερη όταν το ηχοπέτασµα τοποθετείται πιο κοντά στην ηχητική πηγή (όσο βέβαια αυτό είναι δυνατό). Από τις συγκρίσεις που 34

35 αναφέρθηκαν παραπάνω λαµβάνουµε µεγαλύτερη απόδοση του ίδιου ηχοπετάσµατος όταν αυτό είναι τοποθετηµένο σε απόσταση 15m από το δέκτη σε σχέση µε την τοποθέτηση του στα 10m από αυτόν. Το ύψος αποτελεί εξίσου σηµαντικό παράγοντα της απόδοσης του πετάσµατος. Όσο µεγαλύτερο ύψος δηλαδή έχει το πέτασµα τόσο µεγαλύτερη ηχοµείωση θα προσφέρει. Αντιµετωπίζοντας τις συνθήκες θορύβου που εξετάζονται στην εργασία το ύψος των 5m για το πέτασµα δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα µείωσης του προβλήµατος. Το ίδιο ισχύει και για το πάχος του ηχοπετάσµατος, δηλαδή όσο µεγαλύτερο είναι αυτό τόσο µεγαλύτερη και η απόδοση που προσδίδει. Στην εν λόγω περίπτωση καθίσταται περιττό, κυρίως για οικονοµικούς λόγους, διότι ένα πέτασµα λεπτής µορφής προσφέρει ικανοποιητική απόδοση. Έπειτα, συγκρίνοντας τους διάφορους τύπους πετασµάτων, όσον αφορά τη µορφή τους, συµπεραίνουµε πως ο κάθε ένας από αυτούς έχει διαφορετική συχνοτική απόδοση. Έτσι λοιπόν, ορίζεται και η χρήση τους ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος που τίθεται προς αντιµετώπιση. Τέλος, µεγάλη απόδοση όπως προαναφέρθηκε προσφέρουν τα διπλά ηχοπετάσµατα. Η απόδοση που προκαλεί το διπλό φράγµα αυξάνεται όσο η απόσταση µεταξύ των δυο επιµέρους φραγµάτων είναι µεγαλύτερη. 35

36 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Επιπλέον κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου ηχοπετάσµατος είναι το κατά πόσο αυτό αποτελεί την οικονοµικότερη εφικτή λύση. Στη περίπτωση µας και σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα, προτείνεται η πιο απλή µορφή πετάσµατος. Οι πιο σύνθετες µορφές ηχοπετασµάτων θα χαρακτηρίζονταν περιττές, µε τη χρήση τους πιο επιβεβληµένη στην περίπτωση που η επιθυµητή ηχοµείωση βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα. Το φράγµα που προτείνεται είναι ένα απλό πέτασµα τύπου I, τοποθετηµένο σε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψους 5m. Είναι κατασκευασµένο από υαλοβάµβακα. Η επιλογή αυτή µας δίνει τη δυνατότητα για χαµηλότερο κόστος. Επιλέχτηκε το χαµηλότερο δυνατό ύψος και η πιο απλή µορφή πετάσµατος (απλό ανακλαστικό). Η επιλογή αυτή δε θα ήταν εφικτή αν το πέτασµα τοποθετούταν σε µικρότερη απόσταση από αυτή των 15m από το δέκτη. Αν συνέβαινε αυτό θα χρειαζόµασταν περισσότερο από 1m για κάθε πλάκα πετάσµατος, καθώς το ύψος που θα απαιτούταν να έχει το ηχοπέτασµα θα ήταν 6m, προκειµένου να λάβουµε το αντίστοιχο κέρδος µε αυτό που προσφέρει το προτεινόµενο πέτασµα. Η επιλογή διπλού ηχοπετάσµατος µπορεί να προσφέρει µεγαλύτερη απόδοση όσον αφορά τη µείωση του θορύβου. Η επιλογή αυτή µπορεί να θεωρείται πιο αποτελεσµατική, αλλά ταυτόχρονα κρίνεται αρκετά δαπανηρή, µε αποτέλεσµα να συνιστάται σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι στάθµες θορύβου ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια. Στη συγκεκριµένη εργασία προτείνεται εναλλακτικά διπλό πέτασµα σε απόσταση 10 m από το δέκτη, µε το πρώτο πέτασµα να έχει ύψος 6m και το δεύτερο 5m και τη µεταξύ τους απόσταση να αντιστοιχεί στα 5m. Επιπλέον η καλύτερη πολεοδοµική διαµόρφωση των δρόµων σε σχέση µε τις απότοµες στροφές, τη διατοµή τους και τη χρήση ειδικών αθόρυβων οδοστρωµάτων (από πορώδη υλικά), ανυψωµένων δρόµων, ακουστικών σηράγγων και γέφυρες θα µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά στην ηχοµείωση του οδικού δικτύου. 36

37 Μία σηµαντική παράµετρος, η οποία θα µπορούσε να αµβλύνει το πρόβληµα του θορύβου είναι η αλλαγή των παραµέτρων των ηχητικών πηγών. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη θέσπιση χαµηλότερων ορίων ταχύτητας στην περιοχή του σχολικού συγκροτήµατος. Επιπροσθέτως, θα βοηθούσε η αλλαγή του οδοστρώµατος µε τύπου που προσφέρει ηχοµείωση βάσει εργαστηριακών µετρήσεων. Επίσης, ο επισταµένος τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων είναι σε θέση µα προσφέρει µείωση του παραγόµενου από αυτά θορύβου. 37

38 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Γραφικές παραστάσεις και σύγκριση ηχοπετασµάτων: Παρακάτω παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα σε γραφικές παραστάσεις όπως αυτά λαµβάνονται από το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία. Στη κάθε γραφική παράσταση παρουσιάζεται: Η στάθµη πίεσης του θορύβου που παράγει η ηχητική πηγή όπως αυτή φτάνει στο δέκτη (Level Before, κόκκινη καµπύλη) Η στάθµη πίεσης που αποµένει να φτάσει στο δέκτη µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος (Level After, µπλε καµπύλη) και η διαφορά στάθµης των δύο παραπάνω, δηλαδή το κέρδος µείωσης του θορύβου που προσφέρει το ηχοπέτασµα (IL, πράσινη καµύλη) 38

39 Σύγκριση 1. [Αναφέρεται στην απόσταση του πετάσµατος µεταξύ πηγής Απόσταση 10m από το δέκτη: και δέκτη] Σύγκριση 1.1: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 6m για το δέκτη 2. Σύγκριση 1.2: Πέτασµα Ι ( υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 6m για τους δέκτες 4 και 6. 39

40 Απόσταση 15m από το δέκτη: Σύγκριση 1.3: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m για το δέκτη 2. Σύγκριση 1.4: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m για το δέκτη 4. 40

41 Σύγκριση 1.5: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m για το δέκτη 6. 41

42 Σύγκριση 2: [ Αναφέρεται στο πάχος που θα πρέπει να διαθέτει το ηχοπέτασµα ώστε να προσφέρει την επιθυµητή απόδοση] Πέτασµα µη αµελητέου πάχους: Σύγκριση 2.1: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µη αµελητέου πάχους, µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 2. Σύγκριση 2.2: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µη αµελητέου πάχους, µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για τους δέκτες 4 και 6. 42

43 Πέτασµα αµελητέου πάχους: Σύγκριση 2.3: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), αµελητέου πάχους, µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 2. Σύγκριση 2.4: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), αµελητέου πάχους, µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για τους δέκτες 4 και 6. 43

44 Σύγκριση 3: [Αλλαγές στο ύψος του ηχοπετάσµατος] Ύψος 5m: Σύγκριση 3.1: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 2. Σύγκριση 3.2: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 4. 44

45 Σύγκριση 3.3: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 6. 45

46 Ύψος 6m: Σύγκριση 3.4: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 6m, για το δέκτη 2. Σύγκριση 3.5: Πέτασµα Γ (glass wool), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 6m, για τους δέκτες 4 και 6. 46

47 Σύγκριση 4: [Αλλαγές του τύπου του πετάσµατος] Ηχοπέτασµα τύπου Ι: Σύγκριση 4.1: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m. Ηχοπέτασµα τύπου Π: Σύγκριση 4.2: Πέτασµα Π (υαλοβάµαβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m. 47

48 Ηχοπέτασµα τύπου Γ: Σύγκριση 4.3: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m. Ηχοπέτασµα τύπου WEDGE: Σύγκριση 4.4: πέτασµα WEDGE (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m. 48

49 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συγγράµµατα 1. Βαφείδου Ε., (2005). Ο θόρυβος στην εργασία, φύση κίνδυνοι και προστασία. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ιατίθεται από: 625.pdf 2. αµασιώτης Χριστόδουλος, (2011). Ηχορύπανση και τρόποι αντιµετώπισης σε υπό κατασκευή σχολείο. T.E.I Κρήτης-Παράρτηµα Ρεθύµνου. ιατίθεται από: os/attached-document /Damasiotis_Christodoulos.pdf 3. ρίβας Σ., Γκινάλας Τ., Βαφείδου Ε., (2005). Ο θόρυβος στην εργασία. Φύση κίνδυνοι και προστασία. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ιατίθεται από: 4. Ευθυµιάτος., (2007). Ακουστική και Κτηριακές Εφαρµογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 5. Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ελληνική ηµοκρατία. Αθήνα: 27 Απρ.2012, τεύχος 2, αρ. φύλλου Καραντωνάκη Α., (2009). Πτυχιακή Εργασία: Η ηχορύπανση και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα στην ακοή. T.E.I Κρήτης-Παράρτηµα Ρεθύµνου. ιατίθεται από: ached-document/karantonaki_afroditi.pdf 7. Πασχαλίδου Σ., (2010). Εφαρµοσµένη ακουστική I, Σηµειώσεις εργαστηριακών Ασκήσεων. Κρήτη: Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παράρτηµα Ρεθύµνου. 8. Σκαρλάτος., (2008). ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου. Ηµερίδα ΤΕΕ «Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις», Αθήνα: 14 Ιανουαρίου ιατίθεται από: 49

50 9. Σκαρλάτος., (2008). Εφαρµοσµένη Ακουστική. Πάτρα: Εκδόσεις GOTSIS. 10. David A. Bies, Colin H. Hansen, (2003). Engineering Noise Control. CRC Press. 11. Watson, R., Downey, O., (2013). The little red book of acoustics. United Kingdom: Blue Tree Acoustics, 3 rd Edition. 12. István L. Vér, Leo L. Beranek(2005). Noise and Vibration Control Engineering. 2 nd Edition. ιαδικτυακές Σελίδες 1. Εξοπλισµός των οδών: ηµήτρης Τσανακτσίδης: (20/08/2014) 2. Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος: (15/08/2014) 3. Olive Tree Lab - Terrain User Manual: (26/082014) 50

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Τµήµα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής Πτυχιακή Εργασία Επιµέλεια: Μυτιληνάκης ηµήτρης Επιβλέπων καθηγητής : Σηφάκης Μηνάς Θέµα : Μελέτη διάδοσης θορύβου σε εξωτερικό περιβάλλον µε εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πολυχώρου αναψυχής PIER ONE στο Φλοίσβο Αθήνα, 26-4-2007 Γενικά Η παρούσα µελέτη απασχολείται και µε τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες του κλειστού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4. 1.ΓΕΝΙΚΑ...σελ.5. 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.σελ.4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Ο ΘΟΡΥΒΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ 1.ΓΕΝΙΚΑ....σελ.5 2. ΙΑ ΟΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ...σελ.6 2.1 Ηχητικά κύµατα στον αέρα (Αεροµεταφερόµενος θόρυβος) σελ.6 2.2 Ήχος

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων: Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα

Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων: Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα Μελέτη ακουστικής απόδοσης σχολικής αίθουσας εκδηλώσεων: Μία καινοτόμος εκπαιδευτική δραστηριότητα Χατζηαντωνίου Δ. Παναγιώτης Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου, hagianto@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

Εργαστήριο Οπτικής ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Μάκης Αγγελακέρης 010 Σκοπός της άσκησης Να μπορείτε να εξηγήσετε το φαινόμενο της Συμβολής και κάτω από ποιες προϋποθέσεις δύο δέσμες φωτός, μπορεί να συμβάλουν. Να μπορείτε να περιγράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. Α2 Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. 1 Σκοπός Στο πείραμα αυτό θα μελετηθεί η συμπεριφορά των στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα με αισθητοποίηση του φαινομένου του ηχητικού συντονισμού. Επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής

Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής ΑΠ2 Μελέτη των χαρακτηριστικών της β - ραδιενεργού εκποµπής 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση µελετά τα χαρακτηριστικά της β - ακτινοβολίας. Πιο συγκεκριµένα υπολογίζεται πειραµατικά η εµβέλεια των

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s 1. Μία χορδή κιθάρας µήκους 636 cm ρυθµίζεται ώστε να παράγει νότα συχνότητας 245 Hz, όταν ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα. (a) Βρείτε την ταχύτητα των εγκαρσίων κυµάτων στην χορδή. (b) Αν η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηρακλείου Τµήµα: Μηχανολογίας Πτυχιακή Άσκηση Θέµα: Θόρυβος - Ηχοµόνωση -Υλικά εφαρµογών Ονοµατεπώνυµο: Ζυµβρακάκης Γεώργιος Επιβλέπων Καθηγητής : κ.σαββάκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Equalizing

Εισαγωγή στο Equalizing Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Με τον όρο equalizing εννοούμε την εξισορρόπηση των συχνοτήτων που ενυπάρχουν σε ένα σήμα. Πρακτικά, το equalizing λαμβάνει χώρα για να «χρωματίσουμε»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΝΕΟΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΚΡΗΣ 8 ο ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ:2011-2012 Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 3.0 ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Όπως είναι ήδη γνωστό, ένα σύστημα επικοινωνίας περιλαμβάνει τον πομπό, το δέκτη και το κανάλι επικοινωνίας. Στην ενότητα αυτή, θα εξετάσουμε τη δομή και τα χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου

Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ανακοίνωση στα πρακτικά του Συνεδρίου «ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ 2008», Ξάνθη, σελ. 225-233 Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό του σύνθετου δείκτη ηχομονωτικής ικανότητας της πρόσοψης ενός κτιρίου Ελένη Αρτέμη, Νίκος

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες

Επίπεδο C σηµαίνει αναχώρηση οχηµάτων από την αφετηρία µε µεγάλες ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τα πρώτα αποτελέσµατα της έρευνας αξιολόγησης υπηρεσιών και δικτύου του ΟΑΣΘ την οποία διεξάγει το Ινστιτούτο Μεταφορών για λογαριασµό του Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ),

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων.

Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 5 1. Άσκηση 1 Γενικά για µικροκύµατα. ηµιουργία ηλεκτροµαγνητικών κυµάτων. 1.1 Εισαγωγή Τα µικροκύµατα είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία όπως το ορατό φώς, οι ακτίνες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά)

ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. Επιτρεπόμενη διάρκεια γραπτού 2,5 ώρες (150 λεπτά) ΛΑΝΙΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ Β ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2009-2010 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΕΙΡΑ: Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/05/2010 ΤΑΞΗ: Β ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΟΝΟΣ: 07:30 10:00 π.μ. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:... ΤΜΗΜΑ:...

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων

Εισαγωγή στα χαρακτηριστικά των μικροφώνων ΕΙΔΗ ΜΙΚΡΟΦΩΝΩΝ Επιμέλεια: Νίκος Σκιαδάς ΠΕ 17.13 Μουσικής Τεχνολογίας Το μικρόφωνο πήρε την ονομασία του από τον Ντέιβιντ Χιουζ, ο οποίος επινόησε μια διάταξη μεταφοράς ήχου που ήταν τόσο ευαίσθητη, που

Διαβάστε περισσότερα

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing).

Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Κεφάλαιο 4 Μετρολογικές Διατάξεις Μέτρησης Θερμοκρασίας. 4.1. Μετρολογικός Ενισχυτής τάσεων θερμοζεύγους Κ και η δοκιμή (testing). Οι ενδείξεις (τάσεις εξόδου) των θερμοζευγών τύπου Κ είναι δύσκολο να

Διαβάστε περισσότερα

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής

Εξάμηνο σπουδών: Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Εξάμηνο σπουδών: Τίτλος Μαθήματος: Αγγλικός Τίτλος: Μορφή Μαθήματος: Β Τεχνολογία Συστημάτων Ήχου, Εικόνας και Εκπομπής Audio, Video and Broadcasting Technology Θεωρία με τεσσάρων (4) ωρών / εβδομάδα Εργαστηριακές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2012. Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 18 Απριλίου 2012 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ερωτήσεις 1 έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ. 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι. ΦΡΕΝΤΖΟΣ 6 ο ΕΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (2004-05) του Ε.Κ.Π.Α. ΕΡΓΑΣΙΑ 148 ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ Γ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Δ. ΚΑΣΣΑΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΓΩΝΙΣΜ ΘΕΜ 1 Ο Να επιλέξετε την σωστή απάντηση. ) Η απόσταση µεταξύ δύο διαδοχικών δεσµών το στάσιµο κύµα είναι: 1/ λ/4 / λ/6 3/ λ/ 4/ λ όπου λ είναι το µήκος κύµατος των τρεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις

Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας. Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Ο Παλμογράφος στη Διδασκαλία της Τριγωνομετρίας Εφαρμογές της Τριγωνομετρίας σε πραγματικά προβλήματα και ενδιαφέρουσες επεκτάσεις Περίληψη Τριγωνομετρικές Συναρτήσεις Κυματική Παλμογράφος STEM Εφαρμογές

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης

Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Επιδόσεις της σύνδεσης για κάλυψη µε κεραία πολλαπλής δέσµης σε σχέση µε κάλυψη µε κεραία απλής δέσµης Η συνολική ποιότητα της σύνδεσης µέσω ραδιοσυχνοτήτων εξαρτάται από την 9000 απολαβή της κεραίας του

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας

Εισαγωγή Στοιχεία Θεωρίας Εισαγωγή Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η εισαγωγή στην τεχνογνωσία των οπτικών ινών και η μελέτη τους κατά τη διάδοση μιας δέσμης laser. Συγκεκριμένα μελετάται η εξασθένιση που υφίσταται το σήμα στην

Διαβάστε περισσότερα

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ENOTHTA 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Ο : ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ DOPPLER ENOTHT 1: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Κρούση: Κρούση ονομάζουμε το φαινόμενο κατά το οποίο δύο ή περισσότερα σώματα έρχονται σε επαφή για πολύ μικρό χρονικό διάστημα κατά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική

Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Ακουστική και Ψυχοακουστική Εργαστηριακή Άσκηση 1 «Ποσοτική εκτίμηση ελαχίστου κατωφλίου ακουστότητας» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 1. Δύο χορδές μιας κιθάρας Χ1, Χ2

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας

Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Σηµειώσεις του µαθήµατος ΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ 21 Υπολογιστική ιερεύνηση του Σύνθετου Ηχοµονωτικού είκτη µιας Όψης : οι δυσεπίλυτες εφαρµογές της οικοδοµικής διαφάνειας Ανακοίνωση στο Βαλκανικό Συνέδριο : ιαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Τί είναι ακουστική και ποια είναι τα πεδία ενασχόλησής της; Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου, καθώς επίσης και

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες

Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Τ.Ε.Ι Λαμίας Σ.Τ.ΕΦ. Τμήμα Ηλεκτρονικής Εργασία Κεραίες Μπαρμπάκος Δημήτριος Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 2. Κεραίες 2.1. Κεραία Yagi-Uda 2.2. Δίπολο 2.3. Μονόπολο 2.4. Λογαριθμική κεραία 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ο θόρυβος που παράγουν οι διάφορες δραστηριότητες αποτελεί αυτό που λέμε περιβαλλοντικό θόρυβο το σύνολο των ανεπιθύμητων αλλά και επιβλαβών θορύβων που

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2002/49/EΚ Οι μέθοδοι αξιολόγησης που αφορούν τον υπολογισμό της ακουστικής διάδοσης μεταξύ της πηγής και του δέκτη που

Διαβάστε περισσότερα

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου

Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου Μ7 Μετρήσεις γεωµετρικών µεγεθών µε χρήση διαστη- µόµετρου, µικρόµετρου και σφαιρόµετρου A. Προσδιορισµός της πυκνότητας στερεού σώµατος B. Εύρεση της εστιακής απόστασης συγκλίνοντα φακού. Σκοπός Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ: ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 797 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΗΣ ΗΜΗΤΡΗΣ Α.Μ. 724

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΗΧΟΥ Αίσθηση που προκαλείται λόγω αισθητήριων οργάνων ακοής Από μεταβολές πίεσης ατμοσφαιρικού αέρα Διαδίδονται με τη μορφή ηχητικών κυμάτων ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΗΧΟΣ ΗΧΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας»

«Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας» 1 «Ακουστική μελέτη και εικονική ακουστική διαμόρφωση Αμφιθεάτρου Διδασκαλίας» Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης 1, Ιωάννης Γ. Μαλαφής 2, Σταύρου Ανθή, Σολωμού Μύρω, Σαριδάκη Στέλλα, Καβαλλιέρου Σταματία, Αλατάς

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα Μιχάλης Καλογεράκης 9 ο Εξάμηνο ΣΕΜΦΕ ΑΜ:911187 Υπεύθυνος Άσκησης: Κος Πέογλος Ημερομηνία Διεξαγωγής:3/11/25 Άσκηση 36 Μελέτη ακουστικών κυμάτων σε ηχητικό σωλήνα 1) Εισαγωγή: Σκοπός και στοιχεία Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ 1.1.1 Πότε εκτελούνται οι μετρήσεις Σκοπός των μετρήσεων είναι να εκτιμηθεί σωστά η στάθμη ηχητικής πίεσης που οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ )

ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ: ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ ) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ ( ΕΥΑΙΣΘΟ ) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Νίκος Μπάρκας, Αν. Καθηγητής, Τ.Α.Μ., Δ.Π.Θ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΘΟΡΥΒΟΣ Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ. Χαρακτηριστικά µεγέθη ήχου - Μετρήσεις ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ Είναι ο θόρυβος ρύπος; Σίγουρα ένας ανεπιθύµητος ή δυσάρεστος ήχος, έτσι ορίζουµε το θόρυβο, είναι ενοχλητικός. Υπάρχουν όµως πέρα από αυτό σοβαρές επιδράσεις στον άνθρωπο που να δικαιολογούν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή

ΘΟΡΥΒΟΣ. Ευγενία Πανταζή ΘΟΡΥΒΟΣ Ευγενία Πανταζή Ο σύγχρονος άνθρωπος βοµβαρδίζεται καθηµερινά από θορύβους, στο χώρο εργασίας, στο σπίτι, στο δρόµο, στους χώρους διασκέδασης ακόµα και στον ύπνο. Τι είναι ΗΧΟΣ; Είναι οι αλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας

Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας Αφαίρεση του Φαινομένου του Μικροφωνισμού σε Ακουστικά Βαρηκοΐας Νιαβής Παναγιώτης Επιβλέπων: Καθ. Γ. Μουστακίδης Περιεχόμενα Εισαγωγή Μικροφωνισμός σε ακουστικά βαρηκοΐας Προσαρμοστική αναγνώριση συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΕΡΑΙΟΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΒ ΤΗΣ COSMOTE ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗ 19 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ Ημερομηνία 26/09/2014

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ

1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΗΣ ΘΕΤΙΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΗΣ ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΕΙΟΥ Θέμα ο. ύλινδρος περιστρέφεται γύρω από άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του με γωνιακή ταχύτητα ω. Αν ο συγκεκριμένος κύλινδρος περιστρεφόταν

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ Ενεργειακές µετρήσεις σε κτήρια, κέλυφος Χρήση θερµοκάµερας, διαπίστωση και προσδιορισµός απωλειών από θερµογέφυρες. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Ενεργειακές Μετρήσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη

Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη ΒΕΣ 6 Προσαρµοστικά Συστήµατα στις Τηλεπικοινωνίες Βέλτιστα Ψηφιακά Φίλτρα: Φίλτρα Wiener, Ευθεία και αντίστροφη γραµµική πρόβλεψη 7 Nicolas sapatsoulis Βιβλιογραφία Ενότητας Benvenuto []: Κεφάλαιo Wirow

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας

6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας 25SMEs2009 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 6.3 Αποτελέσματα Δοκιμαστικής Λειτουργίας, Αξιολόγηση και Προτάσεις Βελτίωσης και Έρευνας Σελίδα 1 REVISION HISTORY

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014 ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΘΕΜΑ Α Ηµεροµηνία: Κυριακή 13 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ 1. ύο µονοχρωµατικές ακτινοβολίες Α και Β µε µήκη κύµατος στο κενό

Διαβάστε περισσότερα

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος

Κίνηση σε φθηνότερη διαδροµή µε µη γραµµικό κόστος υποδο?ών?εταφράζεταισε?ίαγενικότερηεξοικονό?ησηπαραγωγικώνπόρωνγιατηκοινωνία. τεχνικέςυποδο?ές,όπωςείναιαυτοκινητόδρο?οι,γέφυρεςκ.λ.π.ηκατασκευήτέτοιων Μιααπ τιςβασικέςλειτουργίεςτουκράτουςείναιοεφοδιασ?όςτηςκοινωνίας?εβασικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο

Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Η Hχορύπανση στο Τσίρειο Γυμνάσιο Ο θόρυβος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες υποβάθμισης του περιβάλλοντος και επομένως της ποιότητας ζωής. Είναι μια μορφή ρύπανσης που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO 9613-2)

2. Υπολογισµός της απόδοσης αντιθορυβικού ηχοπετάσµατος σε δύο διαστάσεις (ISO 9613-2) 1 Βέλτιστος σχεδιασµός ηχοπετάσµατος, για την προστασία κατοικιών έναντι ηχορύπανσης από οδικό κυκλοφοριακό θόρυβο µε χρήση 3D µοντέλου διάδοσης θορύβου. Αναστάσιος Ι. Βασιλειάδης Εταιρία Μελετών Ακουστικής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης**

Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης** ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Ν. Γεωργιλάς*, Γ. Μπάµιος**, Ι. Καλοτεράκης, Μ. Καρούτσου, Λ. Κυριαζή. Μ. Βαρδάτσικας*, I. Tζήµα, Π. Νίκζα, Α. Λύκου. ΕΥΑΘ ΑΕ*,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ ΤΑΞΗ: ΜΑΘΗΜΑ: Β ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ / ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Ηµεροµηνία: Κυριακή 3 Μαΐου 015 ιάρκεια Εξέτασης: ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ A Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 14 Ταλαντώσεις Ταλαντώσεις Ελατηρίου Απλή αρµονική κίνηση Ενέργεια απλού αρµονικού ταλαντωτή Σχέση απλού αρµονικού ταλαντωτή και κυκλικής κίνησης Το απλό εκκρεµές Περιεχόµενα 14 Το φυσικό εκκρεµές

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά

Ακτίνες Χ (Roentgen) Κ.-Α. Θ. Θωμά Ακτίνες Χ (Roentgen) Είναι ηλεκτρομαγνητικά κύματα με μήκος κύματος μεταξύ 10 nm και 0.01 nm, δηλαδή περίπου 10 4 φορές μικρότερο από το μήκος κύματος της ορατής ακτινοβολίας. ( Φάσμα ηλεκτρομαγνητικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο ΕΜΠ σχετικά µε τον θόρυβο

Έρευνα στο ΕΜΠ σχετικά µε τον θόρυβο ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΜΕ Έρευνα στο ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα

Άσκηση 28. Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα Άσκηση 28 Μελέτη ακουστικών κυµάτων σε ηχητικό σωλήνα 28.1 Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η µελέτη των στάσιµων ακουστικών κυµάτων µέσα σε ηχητικό σωλήνα. Θα καταγραφεί το στάσιµο κύµα ακουστικής πίεσης

Διαβάστε περισσότερα

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Ένα σώµα

Διαβάστε περισσότερα

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ηχο μόνωση # ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Ηχομονωτικά ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ISOLfon- PB Το ISOLfon-PB είναι ένα σύνθετο ηχομονωτικό φύλλο αποτελούμενο από δύο φύλλα αφρώδους πολυαιθυλενίου, πάχους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ

ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΙΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ ΑΣΚΗΣΗ 10 ΑΠΟ ΟΣΗ ΛΥΧΝΑΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ Καµπύλη κατανοµής της φωτεινής ροής σε συνάρτηση µε το µήκος κύµατος. Η καµπύλη Γ αφορά το βολφράµιο σύγχρονου λαµπτήρα πυρακτώσεως (Από τις Εργαστηριακές Ασκήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Ραδιοδίαυλοι Ιδανικός Ραδιοδίαυλος Το λαµβανόµενο σήµα αποτελείται από ένα απευθείας λαµβανόµενο σήµα, από το οποίο ανακατασκευάζεται πλήρως το εκπεµπόµενο

Διαβάστε περισσότερα

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005

12/16/13 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. Aφρώδης πολυουρεθάνη. Kυµατιστές πλάκες & µορφής πυραµίδας. Νίκος Τσινίκας, 2005 ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Νίκος Τσινίκας, 2005 Κατηγορίες ηχοαπορροφητικών υλικών και διατάξεων Αντιπροσωπευτικές τυπικές καµπύλες των τριών κατηγοριών πορώδες συνηχητής µεµβράνης συνηχητής κοιλότητας Aπόσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Διώροφη Οικοδομή Κατοικίας με Ισόγειο Κατάστημα. Μεσογείων 45, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 534 CIVILTECH A.E. Μελετητής

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ-ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1 Γ. ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LRT ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΡΟΒΛΕΨΗ-ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ-ΜΕΤΡΑ ΜΕΙΩΣΗΣ) Dr PATRICK VANHONACKER

Διαβάστε περισσότερα