T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ"

Transcript

1 T.E.I. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ: ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΕΖΑΣ ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΑ: ΜΠΟΥΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Ρέθυµνο

2 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα πτυχιακή εργασία αφορά τη διερεύνηση και την αντιµετώπιση του προβλήµατος του κυκλοφοριακού θορύβου µε αφορµή την ανέγερση σχολικού συγκροτήµατος στο Σφακάκι Ρέθυµνου. Η συγκεκριµένη περιοχή περιβάλλεται από οδικό δίκτυο το οποίο δηµιουργεί κυκλοφοριακό θόρυβο. Το σχολείο βρίσκεται πάνω σε διασταύρωση µε επιπρόσθετο θόρυβο προερχόµενο από τις επιβραδύνσεις και τις επιταχύνσεις των οχηµάτων. Σκοπός της εργασίας είναι η µέτρηση του θορύβου και η αντιµετώπισή του αναλογικά του προβλήµατος που δηµιουργεί. Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν για τέσσερεις ήµερες κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Τα ποσοστά του θορύβου παρουσιάζονται αυξηµένα λόγω της τουριστικής περιόδου εφόσον η κίνηση ήταν µεγαλύτερη και τα λεωφορεία περισσότερα. Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων µελετηθήκαν, επεξεργάστηκαν και συγκρίθηκαν µε τα αποδεκτά επίπεδα τα οποία ορίζονται από την ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Τελικός στόχος ήταν η µείωση της όχλησης µαθητών και δασκάλων, και η επίτευξη της άνετης ακρόασης µέσα στις αίθουσες. Για τη µείωση του κυκλοφοριακού θορύβου επιλέγεται κατάλληλο ηχοπέτασµα που έχει προκύψει από συγκρίσεις µε άλλα. Οι συγκρίσεις αυτές πραγµατοποιήθηκαν µε τη βοήθεια του λογιστικού Olive Tree Lab Terrain της PEMARD. Το ηχοπέτασµα που προτείνεται είναι αποδοτικό, ενώ αποτελεί την οικονοµικότερη και απλούστερη λύση. 2

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ [1.] ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ο ΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ.. 6 [2.] ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 8 [2.1] ΙΠΛΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ [3.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ 12 [3.1] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ.. 14 [4.] ΑΠΟ ΟΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΜΑΤΟΣ.. 16 [4.1] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ. [5.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ [6] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ. 38 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 49 3

4 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Για την πραγµάτωση και την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής δε θα µπορούσε να παραβλεφθεί η πολύτιµη βοήθεια του καθηγητή µου Σπύρου Μπρέζα, τον οποίο ιδιαίτερα εκτιµώ για τις γνώσεις του, την απλότητα και την ευθύτητά του. Τον ευχαριστώ πραγµατικά για όλη τη βοήθεια και το χρόνο που πρόσφερε για την πραγµάτωση της εργασίας αυτής και που µου έδωσε την ευκαιρία να αναπτύξω το θέµα αυτό. Επίσης, ευχαριστώ τον κ. Ε. Μπακαρέζο για όλο το ενδιαφέρον και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της εργασίας. 4

5 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύµφωνα µε τα βασικά φαινόµενα και τις αρχές που διέπουν τον ήχο, αντιλαµβανόµαστε πως είναι το ερέθισµα που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής του ανθρώπου. Αν αυτός παύει να είναι ευχάριστος τότε αναφερόµαστε σε θόρυβο. Ο θόρυβος, ο οποίος προέρχεται από τα µηχανήµατα και τον άνθρωπο στις σύγχρονες αναπτυγµένες και αναπτυσσόµενες βιοµηχανικές χώρες προκαλεί έντονη επίδραση τόσο στο περιβάλλον όσο στα ζώα και τον άνθρωπο. Αν λοιπόν ο άνθρωπος εκτίθεται συχνά σε υψηλά ποσοστά θορύβου (είτε υψηλών είτε χαµηλών συχνοτήτων) οι επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχική του ισορροπία είναι πολλές. Σαν πρόβληµα έχει γενική παρουσία και είναι συνέπεια του σύγχρονου πολιτισµού. Στην Ευρώπη, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας (WHO), το 40% του πληθυσµού ζει σε περιοχές που δεν εξασφαλίζουν την ακουστική άνεση και επηρεάζονται από κυκλοφοριακό θόρυβο, ο οποίος ξεπερνά τα 55 db(α), ενώ το 20% σε περιοχές µε θόρυβο άνω των 65 db(α). Επίσης, πάνω από το 30% του πληθυσµού εκτίθεται κατά τη διάρκεια της νύχτας σε επίπεδα θορύβου που ξεπερνάνε τα 55 db(α) προκαλώντας διαταραχές στον ύπνο. Προσπαθώντας να µειώσει τα παραπάνω ποσοστά η ευρωπαϊκή επιτροπή εξέδωσε την οδηγία 2002/49/ΕΚ που προτείνει τον υπολογισµό του θορύβου σε κατοικηµένες περιοχές και πράξεις αντιµετώπισής του σε περίπτωση που αυτός ξεπερνά τα προκαθορισµένα όρια [1]. Η εργασία πραγµατεύεται τη µέτρηση κυκλοφοριακού θορύβου σε περιοχή όπου έχει ορισθεί για την ανέγερση σχολικού συγκροτήµατος, την ανάλυση των αποτελεσµάτων και την πρόταση αντιµετώπισης των προβληµάτων που προέκυψαν. 5

6 [ 1.] ΕΙΚΤΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ Για την αντιµετώπιση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου κατοικηµένες περιοχές (οικισµούς, νοσοκοµεία, σχολεία, κ.ά.), έχουν οριστεί δείκτες αξιολόγησης και οι οποίοι σύµφωνα µε την Οδηγία 2002/49/ΕΚ και το άρθρο 3 παρ. στ, ζ, η, θ του 13586/724 ΦΕΚ/384/Β/ , είναι οι εξής: (,, ) - σταθµισµένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου 24 ωρου. Υπολογίζεται σύµφωνα µε τον ακόλουθο τύπο: 10log 1210 "#"$%$& '( $%&*+ ' , (1) - 12 ωρος σταθµισµένος δείκτης αξιολόγησης θορύβου ηµέρας ή - (ηµέρας): 10log / / 10.. / 10 1$, (2) όπου / 45 ο χρόνος παρατήρησης κατά τη διάρκεια της ηµέρας: / 45 12/ /.. / και 6 η ποσοστιαία στάθµη. - 4 ωρος σταθµισµένος δείκτης αξιολόγησης απογευµατινού θορύβου) ή - (απογεύµατος): 10log 7/ 10 0 / / 10 1$ 8 (3) όπου / 45 ο χρόνος παρατήρησης κατά τις απογευµατινές ώρες: / 45 4/ /.. / και 6 η ποσοστιαία στάθµη, και - 8 ωρος σταθµισµένος δείκτης αξιολόγησης νυκτερινού θορύβου ή - (νύχτας): 10log / / 10.. / 10 1$, (4) όπου / 45 ο χρόνος παρατήρησης κατά τη διάρκεια της νύχτας / 45 8/ /.. / και 6 η ποσοστιαία στάθµη. σε 6

7 Οι παραπάνω δείκτες ορίζονται για τις ακόλουθες χρονικές περιόδους: ηµέρα από 07:00 έως 19:00, απόγευµα από 19:00 έως 23:00 και νύχτα από 23:00 έως 07:00 [2]. Η ισοδύναµη στάθµη θορύβου - είναι ένας δείκτης που εκφράζει τη στάθµη που θα πρέπει να έχει ένας σταθερής στάθµης ήχος που περικλείει την ίδια ακουστική ενέργεια µε τον κυµαινόµενο. Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρόνος παρατήρησης είναι µία ώρα ( -, ). Έτσι λοιπόν ο δείκτης αυτός είναι αρκετά χρήσιµος αφού στη φύση συνήθως ο θόρυβος που συναντάµε είναι µεταβαλλόµενος. ύσκολα συµβαίνει να παρουσιάζονται σταθεροί ήχοι των οποίων το πλάτος δε µεταβάλλεται στο χρόνο. Ο - υπολογίζεται χρησιµοποιώντας το τύπο: - 10log ;< / 10 / 10 2 = / 10 $, ή - 10log $ ;< A (5) όπου / 45 ο χρόνος παρατήρησης / 45 / /.. / και η ποσοστιαία στάθµη [3]. ιευκρινίζεται ότι όλοι οι παραπάνω επιµέρους δείκτες αφορούν σταθµισµένες κατά Α κλίµακα µακροπρόθεσµες µέσες ηχοστάθµες. Η µέτρηση ειδικών ακουστικών παραµέτρων που απαιτούν ειδικευµένη διαχείριση της µετρούµενης ακουστικής πίεσης είναι δυνατή µε τη χρήση των σύγχρονων ηχόµετρων. Τα σταθµηστικά κυκλώµατα παρεµβάλλονται στα ηχόµετρα και έχουν την ιδιότητα να ενισχύουν ή να περιορίζουν κατά πλάτος και σε διαφορετικό βαθµό τις διάφορες συνιστώσες του ηχητικού φάσµατος. Είναι δηλαδή ένα κύκλωµα του οποίου η ευαισθησία µεταβάλλεται µε τη συχνότητα κατά τον ίδιο τρόπο όπως συµβαίνει µε το ανθρώπινο αυτί. Το σταθµιστικό κύκλωµα Α δρα ως φίλτρο επιλογής συχνοτήτων και καθιστά το ηχόµετρο λιγότερο ευαίσθητο στις υψηλές και τις χαµηλές συχνότητες. Έτσι το όργανο µετρά το θόρυβο µε τρόπο ώστε το αποτέλεσµα να είναι πιο αντιπροσωπευτικό των επιπτώσεων του θορύβου στην ανθρώπινη ακοή [4]. 7

8 Όπως είναι ευκόλως αντιληπτό, για να υπάρξει προστασία από τον περιβαλλοντικό θόρυβο πρέπει οι παραπάνω δείκτες να µην ξεπερνάνε κάποια ανώτατα όρια. Τα επίσηµα κείµενα που ορίζουν τα επιτρεπτά όρια επικεντρώνονται σε τρεις βασικές επιδράσεις του θορύβου στον άνθρωπο. Αυτές είναι η όχληση, η δυσκολία στην επικοινωνία και η απώλεια ακοής. Όσο αφορά τα χαρακτηριστικά του θορύβου που λαµβάνονται υπόψη είναι: ο χώρος στον οποίο υπάρχει ο θόρυβος, η ώρα της ηµέρας, η διάρκεια της έκθεσης και ο τύπος του θορύβου (π.χ. κρουστικός, διαρκής κλπ.). Η ανώτατη επιτρεπτή τιµή του δείκτη είναι τα 70 BC>DA. Οι αντίστοιχες τιµές για τους δείκτες, και είναι τα 67 BC>DA, 67 BC>DA και 60 BC>DA αντίστοιχα. Τα όρια αυτά, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται ειδική ακουστική προστασία, δύνανται να µειώνονται περαιτέρω έως και 5 BC>DA [5]. Αντίθετα, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας ισχύει από το 1999 ως ανώτατο όριο θορύβου τα BC>DA, ενώ για τα νοσοκοµεία και τις σχολικές αίθουσες 30 BC>DA και 35 BC>DA αντίστοιχα. [ 2.] ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Όσο αφορά την προστασία του ο άνθρωπος έχει επινοήσει διάφορους τρόπους αντιµετώπισης των αυξηµένων ποσοστών περιβαλλοντικού θορύβου. Για αυτό λοιπόν σήµερα µπορούµε και µιλάµε για µια σωστή ηχοπροστασία. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή είναι ο προσδιορισµός της προέλευσης του ήχου, το είδος της πηγής και ο υπολογισµός της στάθµης του θορύβου που αυτή προκαλεί, ενώ σηµαντικό είναι να επισηµανθεί ο κύριος τρόπος µετάδοσης του θορύβου από την πηγή στο δέκτη. Όταν προσδιοριστούν οι παραπάνω παράµετροι τότε µπορούν να ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό του θορύβου είτε στην πηγή (διακοπή ή περιορισµός λειτουργίας, αντικατάσταση µε λιγότερο θορυβώδη) είτε στο δέκτη (ηχοµόνωση τοίχων, δαπέδων κ.ά.), ενώ τελικά συνηθίζεται η ανθρώπινη παρέµβαση στη διαδροµή (µε συνηθέστερη λύση την εγκατάσταση 8

9 ηχοπετάσµατος), αφού καθίσταται εφικτότερο από τα υπόλοιπα. Το τελευταίο είναι και το στοιχείο µε το οποίο πραγµατεύεται η εργασία. Το ηχοπέτασµα είναι στις περισσότερες περιπτώσεις µια στερεή επιφάνεια από κάποιο συγκεκριµένης κατά περίπτωση ακουστικής συµπεριφοράς υλικό που τοποθετείται ανάµεσα στην πηγή και το δέκτη. Λειτουργεί δηµιουργώντας µπροστά από το δέκτη µια περιοχή <<ηχητικής σκιάς>>, δηλαδή µια περιοχή όπου µειώνεται ο θόρυβος, ενώ αντίθετα στην περιοχή της πηγής παρατηρείται αύξηση της στάθµης λόγω της ανάκλασης του ήχου. Η περιοχή της ηχητικής σκιάς είναι αλληλένδετη µε το φαινόµενο της περίθλασης. Η απόδοση του ηχοπετάσµατος εξαρτάται από: - Την περίθλαση. Η περίθλαση επιτρέπει τη διάδοση του ήχου στην περιοχή της γεωµετρικής σκιάς, επηρεάζοντας έτσι την απόδοση του ηχοπετάσµατος. Αναλυτικότερα, η περίθλαση είναι ένα φυσικό φαινόµενο που προέρχεται από την κυµατική φύση του ήχου και συγκεκριµένα, είναι εκείνη η ιδιότητα των κυµάτων να παρακάµπτουν ένα εµπόδιο όταν αυτό είναι µικρό σε σχέση µε το µήκος κύµατος τους. ηλαδή, όταν ο ήχος προσπίπτει σε ένα αντικείµενο, τότε τα άκρα αυτού λειτουργούν ως δευτερογενείς πηγές κυµατοµετώπων µε αποτέλεσµα το κύµα να παρεκκλίνει της πορείας του και να διαδίδεται σε σηµεία που βρίσκονται πίσω από το εµπόδιο. Το ποσοστό της ενέργειας του κύµατος που περιθλάται εξαρτάται από το µήκος κύµατος του ήχου και τη γεωµετρία του εµποδίου. Ο σχεδιασµός ηχοφραγµάτων των οποίων η επάνω επιφάνεια έχει διάφορα σχήµατα αυξάνει την απόδοσή τους και περιορίζει το φαινόµενο της περίθλασης. Τέτοιου τύπου ηχοπετάσµατα παρουσιάζονται στην εικόνα 1. - Το υλικό του φράγµατος. Το υλικό του φράγµατος επηρεάζει τη διάδοση του ήχου και αποτελεί παράγοντα µείωσης της απόδοσης των ηχοπετασµάτων. Για την αποφυγή της διάδοσης του ήχου µέσα από το υλικό του φράγµατος, πρέπει το υλικό αυτού να είναι τέτοιο ώστε να προσφέρει ηχοµείωση κατά τη διάδοση εντός του τουλάχιστον 5 db µεγαλύτερη από την ολική επιθυµητή. Τα υλικά µε 9

10 απορροφητικές ιδιότητες αυξάνουν την απόδοση του ηχοφράγµατος. Η αύξηση αυτή εξαρτάται από τη γωνία περίθλασης και από το συντελεστή απορρόφησης. Η επιπλέον απόδοση µπορεί να φτάσει ως 8 db και υπολογίζεται µε βάση τον ακόλουθο τύπο:, όπου L η ηχοµείωση απότοφράγµα, και η επιπλέον ηχοµείωση [6]. - Η διάδοση στερεόφερτου θορύβου. Η διάδοση στερεόφερτου θορύβου µέσω του εδάφους προς την περιοχή του δέκτη µειώνει την απόδοση των ηχοπετασµάτων. Σηµειώνεται, ότι για αυτόν το λόγο κρίνεται απαραίτητος ο έλεγχος ύπαρξης στερεόφερτουθορύβου, σε κάθε µελέτη τοποθέτησηςηχοπετασµάτων. ηχοπετασµάτων Σηµαντικό ρόλο στην προσφερόµενη ηχοµείωση παίζουν το ύψος και το µήκος του ηχοπετάσµατος, ανάλογα µε την περίπτωση, ώστε να ελεγχθεί το φαινόµενο της περίθλασης του ήχου από πάνω και πλαγίως του ηχοπετάσµατος. Το πάχος και τα υλικό του ηχοπετάσµατος είναι παράγοντες που επηρεάζουν εξίσου την απόδοσή του. Η επιφανειακή πυκνότητα του πετάσµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 kg/m². Αν το ηχοπέτασµα δεν µπορεί να θεωρηθεί λεπτό, η προσφερόµενη από αυτό ηχοµείωση υπολογίζεται από τοντύπο: τύπο:, µε το συντελεστή να δίνεται από πίνακες της βιβλιογραφίας και το µήκος κύµατος του ήχου σε m [7]. Τα υλικά που συνήθως χρησιµοποιούνται για τα ηχοφράγµατα είναι το σκυρόδεµα, όπου περιλαµβάνεται στα πιο διαδεδοµένα λόγω του χαµηλού του κόστος, τα λιθοδοµικά υλικά, το ξύλο, τα µέταλλα και λιγότερο τα πλαστικά, αφού είναι και τα πιο ακριβά. Επίσης χρησιµοποιούνται ο υαλοβάµβακας, γυάλινες πλάκες, αλουµίνιο και χάλυβας. Για µεγαλύτερη απόδοση µπορούν να συνδυαστούν κάποιααπό απότα υλικά αυτά. Ένας άλλος τύπος ηχοπετάσµατος είναι η βλάστηση, η οποία προσφέρει ποσοστά ηχοµείωσης, εάν και εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις που σχετίζονται µε τον τύπο της, την πυκνότητά της, την έκτασή της κλπ. 10

11 Εικόνα 1: Επιτυγχανόµενη επιπλέον µείωση θορύβου από ηχοπετάσµατα διάφορων µορφών, σε σχέση µε απλό ηχοπέτασµα ύψους 2m. Πηγή: [2.1] ΙΠΛΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Τα διπλά ηχοπετάσµατα είναι ικανά να προσφέρουν επιπλέον µείωση στη στάθµη θορύβου συγκριτικά µε ένα µονό πέτασµα. Λόγω του σχεδιασµού τους δηµιουργούν περισσότερες ηχητικές διαδροµές, µε συνέπεια την περαιτέρω εξασθένηση του ήχου µέχρι αυτός να φτάσει στο σηµείο του δέκτη. Π.χ. επιπλέον ηχητική διαδροµή θεωρείται η διαδροµή από τη µία κορυφή του πρώτου µέχρι την κορυφή του δεύτερου πετάσµατος. Η εικόνα 2 παραθέτει τις ηχητικές διαδροµές κατά την ύπαρξη διπλού ηχοπετάσµατος. Η ευθεία γραµµή c υποδηλώνει την απευθείας διάδοση του ήχου. Οι ευθείες a, e, b αποτελούν τις επιπλέον ηχητικές διαδροµές που δηµιουργούν τα εµπόδια. Οι ευθείες αυτές σε σύγκριση µε την απεθυείας διαµορφώνουν την τελική ηχητική στάθµη που λαµβάνεται από το δέκτη. 11

12 Η απόδοση ενός διπλού ηχοπετάσµατος υπολογίζεται από τον τύπο[8]: EF10log >3 H IBJA (6), µε το G να είναι 20 στην περίπτωση 5 όπου συµπεριλαµβάνονται οι ανακλάσεις από το έδαφος, ενώ σε περίπτωση που οι ανακλάσεις αυτές είναι αµελητέες το G είναι 40, το λ συµβολίζει το µήκος κύµατος σε m. Οι ηχητικές διαδροµές IB και το ύψος J, ορίζονται αντίστοιχα από τους τύπους: IBK L MFN, και J O(< " 2 P O(< " 2 Εικόνα 2: Ηχητικές διαδροµές στην περίπτωση διπλού ηχοπετάσµατος. [ 3.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Στις µετρήσεις οδικού θορύβου η πηγή θεωρείται γραµµική. Αυτό σηµαίνει ότι έχουµε µια σειρά ασυσχέτιστων πηγών, που βρίσκονται πάνω σε µε ευθεία και ισαπέχουν µεταξύ τους [9]. Για τη µέτρηση της στάθµης θορύβου που εκπέµπει η πηγή και τον υπολογισµό των υπό εξέταση δεικτών και ορίων πραγµατοποιήθηκαν µετρήσεις µε χρήση ηχόµετρου CESVA SC 310. Το ηχόµετρο είναι σχεδιασµένο για να ανταποκρίνεται στον ήχο κατά τον ίδιο, κατά προσέγγιση, τρόπο όπως το ανθρώπινο αυτί και να παρέχει αντικειµενικά και 12

13 επαναλαµβανόµενα αποτελέσµατα µετρήσεων της στάθµης ηχητικής πίεσης, η οποία αποτελεί το αποτέλεσµα µέτρησης των µεταβολών της πίεσης του αέρα. Οι µετρήσεις στην εργασία αυτή διάρκεσαν τέσσερις ήµερες. Μετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της ηµέρας (και συγκεκριµένα για τις ώρες από τις 7.00 το πρωί έως τις το απόγευµα). Επίσης κατά τις απογευµατινές ώρες (19.00 έως 23.00) και τη βραδινή περίοδο (23.00 έως 7.00). Η διάρκεια κάθε µέτρησης ήταν 20 λεπτά, η οποία θεωρείται ότι µπορεί δειγµατοληπτικά να αποτελέσει τη βάση για τους υπολογισµούς που περιγράφονται στη συνέχεια της εργασίας. Στην εν λόγω περίπτωση την πηγή θορύβου αποτελεί το οδικό δίκτυο, ενώ ο δέκτης είναι το σχολικό συγκρότηµα. Το ηχόµετρο αφού βαθµονοµήθηκε τοποθετήθηκε σε θέση όπου κατά τα αρχιτεκτονικά σχέδια θα ανήκει στο σχολικό συγκρότηµα στραµµένο προς την εθνική οδό. Το ύψος του κατά τα τη διάρκεια των µετρήσεων ήταν στα 1.7m και 2.1m και από αυτά τα ύψη υπολογίστηκαν µε αναγωγή οι στάθµες για τα αντίστοιχα επιθυµητά ύψη. Τα παράθυρα του σχολείου βρίσκονται στα 2,1m και 5,7m (επιθυµητά ύψη) για τον πρώτο και δεύτερο όροφο αντίστοιχα. Η εύρεση της στάθµης για τα επιθυµητά ύψη όταν η πηγή είναι γραµµική υπολογίζεται µε τη βοήθεια του τύπου [10]: 6 6 F10log Q 2 Q (7) όπου 6 είναι η στάθµη ηχητικής πίεσης σε απόσταση R από την πηγή και 6 η στάθµη ηχητικής πίεσης για απόσταση R από την πηγή. Μετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν σε τρεις διαφορετικές θέσεις κατά µήκος του σχολικού συγκροτήµατος βάσει του αρχιτεκτονικού σχεδίου, ώστε να καλυφθεί όλο το µήκος της πρόσοψης του σχολικού συγκροτήµατος προς το οδικό δίκτυο. 13

14 [3.1] ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Στόχος ήταν να υπολογιστεί ο δείκτης για τις τέσσερις ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν οι µετρήσεις, ώστε να συγκριθεί µε τις επιτρεπόµενες τιµές και να οριστούν τα στάδια αντιµετώπισης του θορύβου. Καταγράφηκαν ολικές τιµές στάθµεων µε το ηχόµετρο καθώς και δεδοµένα µε οκταβική και τριτοκαταβική ανάλυση. Και στις δύο περιπτώσεις καταγράφηκαν στάθµες - µε χρόνο ολοκλήρωσης 1sec. Η συνολική στάθµη - υπολογίστηκε για κάθε µέτρηση µε τη χρήση του τύπου (5). Με τη χρήση του τύπου (1) υπολογίστηκαν οι σταθµησµένοι δείκτες. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται παρακάτω σε πίνακα. Πίνακας 1. Υπολογισµός των σταθµισµένων δεικτών (για τα οκταβικής ανάλυσης δεδοµένα ) για όλες τις θέσεις µέτρησης. [\]^ό`a`w>j b A 31, e.f.1 >BC>DAA 61,9 66, ,8 59,6 57,6 49,5 71,8 30,5 e.f.2 >BC>DAA 62, ,7 61,6 58,8 57,8 54,8 47,3 39,2 33,5 e.f.3 >BC>DAA 36 71,1 66,7 60,9 58,3 59,1 56, Πίνακας 2. Υπολογισµός σταθµισµένου δείκτη (για τα ολικής στάθµης δεδοµένα), Θέση µέτρησης 1. STέVW 1 X STέVW 2 X STέVW 3 X STέVW 4 X >BC>DAA 62 61,4 61,4 60,7 YBC>DAZ 60 59, ,1 >BC>DAA 58,6 57, ,1 >BC>DAA 65, ,4 66,5 14

15 Πίνακας 3. Υπολογισµός σταθµισµένου δείκτη (για τα ολικής στάθµης δεδοµένα), Θέση µέτρησης 2. STέVW 1 X STέVW 2 X STέVW 3 X STέVW 4 X >BC>DAA 63 60,5 61,8 60,5 YBC>DAZ 59,8 60,2 59,4 60 >BC>DAA 58,6 59,4 59,4 60 >BC>DAA 65, ,1 66,4 Πίνακας 4. Υπολογισµός σταθµισµένου δείκτη (για τα ολικής στάθµης δεδοµένα), Θέση µέτρησης 3. STέVW 1 X STέVW 2 X STέVW 3 X STέVW 4 X >BC>DAA 58, ,9 59,4 YBC>DAZ 57,7 60,1 59,2 60,2 >BC>DAA 57,4 55,7 59,2 60,2 >BC>DAA 63,9 63, ,5 Πίνακας 5. Υπολογισµός σταθµισµένου δείκτη και για τις τέσσερις ηµέρες. STέVW 1 X STέVW 2 X STέVW 3 X STέVW 4 X e.f.1 65, ,4 66,5 e.f.2 65, ,1 66,4 e.f.3 63,9 63, ,5 15

16 [ 4.] ΑΠΟ ΟΣΗ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ [4.1] ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Η απόδοση ενός ηχοπετάσµατος µπορεί υπολογιστεί από τον ακόλουθο τύπο: Α= F10log3 H IB (8) 5 όπου IB είναι οι διαφορετικές ηχητικές διαδροµές, µε IBK LFN, το G είναι 20 σε περιπτώσεις όπου συµπεριλαµβάνονται οι ανακλάσεις από το έδαφος, ενώ σε περίπτωση που οι ανακλάσεις αυτές είναι αµελητέες το G είναι 40 [11], λ το µήκος κύµατος σε m. Είναι φανερό πως το ηχοπέτασµα είναι πιο αποδοτικό στην ηχοµείωση των υψηλότερων συχνοτήτων και λιγότερο των χαµηλών (µεγάλο µήκος κύµατος). Στους υπολογισµούς της εργασίας λαµβάνεται υπόψη η περίπτωση όπου οι ανακλάσεις του εδάφους είναι αµελητέες, το ύψος της πηγής είναι 0.5m (για τα οχήµατα) και 5,7m για το δέκτη (το υψηλότερο παράθυρο, εκείνο του δευτέρου ορόφου του σχολικού συγκροτήµατος). εν έχουν πραγµατοποιηθεί υπολογισµοί για το χαµηλότερο παράθυρο, διότι η ηχοµείωση για το υψηλότερο θα καλύπτει τις απαιτήσεις για εκείνο του πρώτου ορόφου. Η απόσταση της πηγής από το δέκτη είναι 50m. Τα δεδοµένα και οι ηχητικές διαδροµές µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος παρουσιάζονται στην εικόνα 3. Για την παράθεση των θεωρητικών υπολογισµών επιλέχθηκαν ηχοπετάσµατα ύψους 5m και 6m, καθώς είναι αυτά που προσφέρουν ικανοποιητική ηχοµείωση κατόπιν υπολογισµών µε διάφορα ύψη. Ηχοφράγµατα µε ύψος χαµηλότερο των 5m παρουσιάζουν ηχοµείωση σχεδόν αµελητέα, ενώ εκείνα µε ύψος πάνω από 6m καθίστανται περιττά λόγω του επιπρόσθετου κόστους αγοράς. Η απόσταση εγκατάστασης του ηχοπετάσµατος σε σχέση µε το δέκτη αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την προσφερόµενη ηχητική µείωση. Παραθέτονται δυο αποστάσεις για να διαπιστωθεί η διαφορά στην ηχοµείωση που αυτές παρέχουν. Η πρώτη τοποθέτηση ηχοπετάσµατος πραγµατοποιήθηκε εγγύτερα στο δέκτη, σε απόσταση 10m από αυτόν, ενώ η δεύτερη σε 16

17 µεγαλύτερη απόσταση από το δέκτη στα 15m. Εικόνα 3: Ηχητικές διαδροµές µετά την τοποθέτηση ηχοπετάµατος. Πίνακας 6: Απόδοση ηχοπετάσµατος όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση 10m από το δέκτη και έχει ύψος 6m. [\]^ό`a`w>j b A D>BCA 31,5-15, , , , , , , , ,1 17

18 Πίνακας 7: Απόδοση ηχοπετάσµατος όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση 15m από το δέκτη και έχει ύψος 6m. [\]^ό`a`w>j b A D>BCA 31,5-16, , , , , , , , ,4 Πίνακας 8: Απόδοση ηχοπετάσµατος όταν αυτό βρίσκεται σε απόσταση 15m από το δέκτη και έχει ύψος 5m. [\]^ό`a`w>j b A D>BCA 31,5-13, , , , , Συγκρίνοντας τους παραπάνω θεωρητικούς υπολογισµούς προκύπτει το συµπέρασµα ότι η ηχοµείωση που προσφέρει το ηχοπέτασµα είναι µεγαλύτερη όταν αυτό τοποθετείται πιο κοντά στη πηγή, δηλαδή σε απόσταση 15m από το 18

19 δέκτη. Σύµφωνα µε αυτόν τον παράγοντα µπορούµε να δώσουµε στο ηχόφραγµα ύψος 5m και όχι 6m µειώνοντας έτσι το κόστος αγοράς. Χρησιµοποιώντας λοιπόν, τον Πίνακα 8 υπολογίζεται παρακάτω η απόδοση του ηχοπετάσµατος. Η απόδοση ενός ηχοπετάσµατος σχετίζει τη στάθµη ηχητικής πίεσης σε κάποιο σηµείο πριν και µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος. Ο µαθηµατικός τύπος που την εκφράζει είναι ο ακόλουθος: Α = gh>ti jέ`wktwafgh>]lvίn jέ`wktwa10log> o2 >pq rqstupta o 2 >vwxίy rέstupta A (9) όπου I >Ti jέ`wktwa, η τιµή της ηχητικής πίεσης του θορύβου που υπολογίζεται για το σηµείο του δέκτη µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος και I >]lvίn jέ`wktwa η τιµή της ηχητικής πίεσης πριν την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος [12]. Στους πίνακες που ακολουθούν παραθέτονται οι τιµές της στάθµης του θορύβου όπως προέκυψαν µετά τις µετρήσεις, το κέρδος της ηχητικής στάθµης µε την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος, όπως προκύπτει από τον πίνακα 8 και η στάθµη ηχητικής πίεσης στο σηµείο του δέκτη µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος. Πίνακας 9: κέρδος στάθµης πίεσης µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος για τη θέση µέτρησης 1. [\]^ό`a`w>j b A YBC>DAZ χωρίς πέτασµα Κέρδος στάθµης πετάσµατος >BC>DAA - YBC>DAZ µε πέτασµα 62,3 67,1 66,4 64,4 60,1 59, ,9 72,2-13,6-16,3-19,1-22,1-25, ,7 50,8 47,3 42, , ,9 35,2 19

20 Πίνακας 10: κέρδος στάθµης πίεσης µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος για τη θέση µέτρησης 2. [\]^ό`a`w>j b A YBC>DAZ χωρίς πέτασµα Κέρδος στάθµης πετάσµατος >BC>DAA - YBC>DAZ µε πέτασµα 63 69,4 64,1 61,9 59,2 58,1 55,2 47,7 39,6-13,6-16,3-19,1-22,1-25, ,2 53, ,8 34,1 30,1 24,2 13,7 2,6 Πίνακας 11: κέρδος στάθµης πίεσης µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος για τη θέση µέτρησης 3. [\]^ό`a`w>j b A YBC>DAZ χωρίς πέτασµα Κέρδος στάθµης πετάσµατος >BC>DAA - YBC>DAZ µε πέτασµα 36,4 71, ,3 58,7 59,5 56,7 50,4 43,4-13,6-16,3-19,1-22,1-25, ,8 55,1 47,9 39,2 33,6 31,5 25,7 16,4 6,7 Πίνακας 12: Τιµές του δείκτη µετά την εγκατάσταση του ηχοπετάσµατος. [\]^ό`a`w>j b A 31, e.f.1 >BC>DAA 48,3 50,4 46, ,7 31,6 26,6 15,5 34,8 e.f.2 >BC>DAA 49, ,6 39,5 33,7 29,8 23,8 13,3 2,2 e.f.3 >BC>DAA 22,4 54,8 47,6 38,8 33,2 31,1 25,

21 Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα σε γραφικές παραστάσεις. Στην εικόνα 4 εµφανίζονται οι τιµές των στάθµεων - πριν και µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος στις αντίστοιχες συχνοτικές τιµές (οκταβικά). Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται ο σταθµισµένος δείκτης µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος Leq(dB(A)) Leq(χωρις πετ) Θ.Μ 1 Leq(με πέτ) Θ.Μ 1 Leq(χωρίς πέτ) Θ.Μ 2 Leq(με πέτ) Θ.Μ 2 Leq(χωρίς πετ) Θ.Μ 3 Leq(με πετ) Θ.Μ F(Hz) Εικόνα 4: Απόδοση του ηχοπετάσµατος βάσει θεωρητικών υπολογισµών. 21

22 60 50 Lden(dB(A)) Lden(με πετ) Θ.Μ 1 Lden(με πετ) Θ.Μ 2 Lden(με πετ) Θ.Μ F(Hz) Εικόνα 5: Τιµές του δείκτη µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος. [ 5.] ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Οι προσοµοιώσεις της εργασίας υλοποιήθηκαν µε τη χρήση του λογισµικού Olive Tree Lab Terrain της PEMARD [13]. Ένα λογισµικό που προσοµοιώνει τα ηχητικά κύµατα µε βάση τις αρχές της γεωµετρικής ακουστικής, προβλέποντας την εξωτερική διάδοση του ήχου µε ή και χωρίς την τοποθέτηση ηχοπετασµάτων. Υπολογίζει την απόδοση των ηχοπετασµάτων, λαµβάνοντας υπόψη τη γεωµετρική διάδοση, την ατµοσφαιρική απορρόφηση, τις ατµοσφαιρικές µεταβολές, το έδαφος και τη σύνθετη αντίσταση αντικειµένων, τα σφαιρικά αποτελέσµατα ανάκλασης και διάθλασης των κυµάτων από φυσικά ή προκαλούµενα από τον άνθρωπο αντικείµενα σε ένα τρισδιάστατο περιβάλλον. Το Olive Tree Lab παράγει τη χαρτογράφηση των κυµάτων, υπολογίζει και επιδεικνύει τα αποτελέσµατα σε ζώνες συχνοτήτων, 1/3, 1/1 οκτάβας και db (Α). Στην εικόνα 6 απεικονίζεται το project που χρησιµοποιήθηκε για την υλοποίηση της εργασίας. Παρουσιάζεται η γραµµική πηγή ήχου, ο δέκτης δηλαδή τα έξι µικρόφωνα που είναι τοποθετηµένα µπροστά στο κτίριο του σχολικού συγκροτήµατος και το ηχοπέτασµα που παρεµβάλλεται µεταξύ της πηγής και του δέκτη. 22

23 Εικόνα 6: Μοντέλο πηγής-ηχοπετάσµατος-δέκτη. Επιλογές Λογισµικού: Εργαλεία Λειτουργία Εργαλεία Λειτουργία Εισαγωγή πηγής ήχου Εισαγωγή γραµµικής πηγής ήχου Εισαγωγή δέκτη Υπολογισµός απόστασης ενός σηµείου από ένα αντικείµενο Υπολογισµός απόστασης από ένα σηµείο σε ένα άλλο Εµφάνιση όλων των ηχητικών διαδροµών Εισαγωγή ηχοπετασµάτων Εµφάνιση ηχητικών διαδροµών υπολογισµό προς ηµιουργία εδάφους Εµφάνιση όλων των ηχητικών 23

24 διαδροµών χωρίς ηχοπέτασµα Εργαλεία Σχεδιασµού ηµιουργία τοίχων ηµιουργία επιφανειών Εµφάνιση ηχητικών διαδροµών προς υπολογισµό χωρίς ηχοπέτασµα Εµφάνιση αποτελεσµάτων ακρίβειας οκταβικής συχνοτικής ανάλυσης Εµφάνιση ενδεικτικών αποτελεσµάτων οκταβικής συχνοτικής ανάλυσης Εµφάνιση αποτελεσµάτων σύµωνα µε το πρότυπο ISO

25 Τοποθέτηση γραµµικής πηγής: Εικόνα 7: ηµιουργία γραµµικής πηγής. Για το σχεδιασµό µιας γραµµικής πηγής άπειρου µήκους δίνεται η δυνατότητα επιλογής του σηµείο έναρξης και λήξης της. Έπειτα µπορεί να καθοριστεί η απόσταση µεταξύ της κάθε µιας από τις επιµέρους πηγές (εικόνα 7). Παράλληλα, σε κάθε επιµέρους πηγή µπορεί να οριστεί η επιθυµητή στάθµη πίεσης για κάθε συχνότητα (είτε οκταβικά είτε τριτοκταβικά) (εικόνα 8). Εικόνα 8: Ορισµός της εκπεµπόµενης από την πηγή στάθµης πίεσης για κάθε τριτοκταβική ανάλυση. 25

26 Τοποθέτηση ηχοπετάσµατος: Για το σχεδιασµό του ηχοπετάσµατος επιλέγουµε το σηµείο έναρξης και επεκτείνουµε κατά µήκος ως το επιθυµητό σηµείο λήξης του. Έπειτα δίνονται επιλογές που µπορούν να ορίσουν το ύψος, το υλικό, το σχήµα (εικόνα 12, 13) και το πάχος (π.χ. λεπτό ή συγκριµένου πάχους). Έξοδοι και Αποτελέσµατα λογισµικού Τα αποτελέσµατα που το λογισµικό παράγει παρουσιάζονταισε σε γραφήµατα: Indicative Graph Η επιλογή Indicative Graph παρουσιάζει ενδεικτικές τιµές αποτελεσµάτων. Πραγµατοποιεί υπολογισµούς µόνο στο 1/3 των συχνοτήτων της οκτάβας, εµφανίζοντας τα αποτελέσµατα σε διάστηµα οκτάβας στο ενδεικτικό γράφηµα µετά από κατάλληλη επεξεργασία. Ελέγχει αν οι λύσεις πληρούν τα επιθυµητά κριτήρια. Οι ενδεικτικοί υπολογισµοί λαµβάνουν υπόψη µόνο την Ηχητική Πηγή / s, το έκτη, το Ηχοπέτασµα και το Έδαφος / s, ενώ παραβλέπουν οτιδήποτε άλλο στο 3D µοντέλο. Παρακάτω εξηγούνται οι καµπύλες που παρουσιάζονται στο ενδεικτικό γράφηµα. NR: Η καµπύλη που παρουσιάζει τα κριτήρια του θορύβου που εφαρµόζονται στο δέκτη. Level Before: αποτυπώνεται στην καµπύλη χρώµατος κόκκινο και υποδηλώνει το επίπεδο της στάθµης του θορύβου που καταλήγει στο δέκτη πριν από την εφαρµογή ενόςφράγµατος. Level After: Είναι η µπλε καµπύλη που παρουσιάζει το επίπεδο στάθµης της πηγής του θορύβου που καταλήγει στο δέκτη µετά την τοποθέτηση ενός φράγµατος. IL: Η Πράσινη καµπύλη. Υποδηλώνει τη διαφορά στάθµης των δύο παραπάνω, δηλαδή το κέρδος µείωσης του θορύβου που προσφέρει το ηχοπέτασµα. Το αποτέλεσµα αυτό εξ ορισµού είναι µια αρνητική τιµή, ωστόσο στο παράθυρο εξόδου των ενδεικτικών αποτελεσµάτων εµφανίζεται ως θετική ποσότητα. 26

27 Excess Noise Levels: Αναπαριστά τα επίπεδα που υπερβαίνουν τα κριτήρια θορύβου (εικόνα 9). Εικόνα 9: Γράφηµα παρουσίασης ενδεικτικών αποτελεσµάτων. Precise Graph Η επιλογή Precise αναλύει και πραγµατοποιεί ακριβείς υπολογισµούς. Τα αποτελέσµατα παρουσιάζονται στο παράθυρο εξόδου. Οι υπολογισµοί είναι οκταβικής ή τριτοκταβικής συχνοτικής ανάλυσης. Τα αποτελέσµατα µπορούν να εξαχθούν στο πρόχειρο, σε µορφές αρχείων.txt ή.csv (εικόνα 10). 27

28 Εικόνα 10: Γράφηµα παρουσίασης αποτελεσµάτωνακριβείας. ακριβείας ISO Graph Η επιλογή ISO υλοποιεί υπολογισµούς µε βάση το πρότυπο ISO , αναφέροντας τις οκτώ τυποποιηµένες συχνότητες από 63 Hz έως 8 khz. Τα αποτελέσµατα εµφανίζονται στο γράφηµα ISO. Οι ακόλουθες καµπύλες των αποτελεσµάτωναπεικονίζουν: απεικονίζουν NR: τα κριτήριατουθορύβου του που εφαρµόζονται στο δέκτη. Lft: LFT (DW), είναι η καµπύλη που παρουσιάζει τη συνολική στάθµη ηχητικής πίεσης που προκαλούν όλες οι πηγές σε ένα επιλεγµένο δέκτη. Excess Επίπεδα θορύβου: αναπαριστά τα επίπεδα που υπερβαίνουν τα κριτήρια θορύβου. 28

29 Εικόνα 11: Γράφηµα εµφάνισης αποτελεσµάτων βάσει του προτύπου ISO [6] ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ Πραγµατοποιήθηκαν πειραµατικοί υπολογισµοί µε τη χρήση του λογισµικού για διάφορες περιπτώσεις µε σκοπό την προσέγγιση µίας ολοκληρωµένης λύσης. Αρχικά πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί για διαφορετικές τοποθετήσεις ηχοπετάσµατος µεταξύ πηγής και δέκτη. Από τη σύγκριση αυτή διαπιστώνεται ότι η µείωση που προσφέρει ένα πέτασµα αυξάνεται όσο αυτό βρίσκεται πιο κοντά στην πηγή. υστυχώς, αυτό για πρακτικούς λόγους δεν είναι εφικτό. Για αυτό και η απόσταση του ηχοπετάσµατος από την πηγή συνήθως είναι αρκετά µέτρα µακρύτερα. Για την επαλήθευση της παραπάνω διαπίστωσης επιλέχθηκαν δυο διαφορετικές αποστάσεις τοποθέτησης του ηχοπετάσµατος σε σχέση µε το δέκτη. Αρχικά το πέτασµα τοποθετείται πιο κοντά στο δέκτη και έπειτα αυξάνεται η απόσταση από αυτόν κατά 5m καταλήγοντας στο συµπέρασµα ότι το πέτασµα είναι πιο αποδοτικό όταν τοποθετείται µακρύτερα από το δέκτη. Πιο συγκεκριµένα, το 29

30 ίδιο ηχοπέτασµα Α (κατασκευασµένο από υαλοβάµβακα) συγκρίνεται σε δύο διαφορετικές θέσεις. Αρχικά τοποθετείται σε απόσταση 10m από το δέκτη και έπειτα απέχει 15m από αυτόν. Παρατηρείται διαφορά στην απόδοση που προσφέρει το πέτασµα. Το ηχοπέτασµα στην πρώτη περίπτωση για µια αποδεκτή µείωση χρειάζεται να έχει ύψος 6m, σε αντίθεση µε τη δεύτερη περίπτωση όπου για να λάβουµε τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µε αυτά της πρώτης, το πέτασµα αρκεί να έχει ύψος 5 m. Τα αποτελέσµατα της σύγκρισης παρουσιάζονται στις ακόλουθες εικόνες, ξεχωριστά για κάθε δέκτη. Ακολούθως, πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί σχετικοί µε το πάχος του ηχοφράγµατος, διότι σύµφωνα µε τη θεωρία το πάχος παίζει ρόλο στην απόδοση του ηχοφράγµατος. Τα διαφορετικά πάχη που χρησιµοποιήθηκαν αντιστοιχούν σε ηχόφραγµα τοποθετηµένο σε απόσταση 10m από το δέκτη. Για τη σύγκριση αυτή χρησιµοποιήθηκαν µέσω του λογισµικού οι επιλογές για παχύ και λεπτό πέτασµα και επαληθεύτηκε ότι όταν το ηχοπέτασµα είναι παχύτερο προσφέρει µεγαλύτερη απόδοση. Τα αποτελέσµατα φανερώνουν πως το ηχόφραγµα όταν διαθέτει πάχος απαιτείται να έχει ύψος 5m, ενώ για την ίδια απόδοση από το δέκτη ένα ηχόφραγµα λεπτού πάχους απαιτείται να έχει ύψος 6m. Στις εικόνες που ακολουθούν απεικονίζεται η απόδοση ηχοφράγµατος για τα δυο διαφορετικά πάχη. Επιπρόσθετοι θεωρητικοί υπολογισµοί έλαβαν χώρα σχετικά µε το ύψος του ηχοφράγµατος. Απώτερος σκοπός ήταν η εύρεση του χαµηλότερου ύψους για το οποίο το ηχόφραγµα προσφέρει ικανοποιητική απόδοση για την επιθυµητή χρήση. Πραγµατοποιήθηκαν υπολογισµοί για διάφορες τιµές ύψους και βρέθηκε ότι η χαµηλότερη απόδοση του ηχοφράγµατος αντιστοιχεί σε ύψος 4m. Για το ύψος των 5m η απόδοση βελτιώνεται στις υψηλές συχνότητες, ενώ αύξηση της απόδοσης σε όλο το επιθυµητό συχνοτικό φάσµα παρατηρείται για ύψος 6m. Για ύψος 5m, η απόδοση του ηχοπετάσµατος βελτιώνεται µε την τοποθέτησή του στα 15m από το δέκτη. Στις εικόνες που ακολουθούν φαίνονται τα αποτελέσµατα των υπολογισµών για διαφορετικά ύψη ηχοφραγµάτων. 30

31 Ένας ακόµα παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση του ηχοφράγµατος είναι η µορφή του. Στο εµπόριο κυκλοφορούν διαφορετικοί τύποι ηχοπετασµάτων. Ο καθένας από αυτούς τους τύπους έχει την ιδιότητα να προσδίδει διαφορετική απόδοση στο φράγµα, ώστε να χρησιµοποιείται αναλόγως του προβλήµατος που τίθεται προς αντιµετώπιση. Πειραµατικά συγκρίθηκαν οι τέσσερις τύποι ηχοπετασµάτων που περιλαµβάνονται στις επιλογές του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε. Η σύγκριση των διαφορετικών τύπων πραγµατοποιήθηκε για ηχοπέτασµα τοποθετηµένο σε απόσταση 15m από το δέκτη και σε ύψος 5m. Από τα αποτελέσµατα που λαµβάνονται συµπεραίνεται, ότι το πέτασµα σχήµατος Π σε σχέση µε το απλό πέτασµα σχήµατος Ι είναι πιο αποδοτικό όσον αφορά τις υψηλές συχνότητες και όχι τις χαµηλές. To ίδιο ισχύει και για το πέτασµα σχήµατος Γ, το όποιο συγκριτικά µε το απλό Ι και το Π είναι το λιγότερο αποτελεσµατικό για τις χαµηλές συχνότητες (για να παρουσιάσει κανοποιητική απόδοση χρειάζεται ύψος 6m ακόµα και για την απόσταση των 15m, στην οποία παρατηρείται µια αρκετά καλή µείωση ειδικά στις ψηλές συχνότητες). Όσο για το πέτασµα WEDGE µε σφηνοειδή µορφή παρατηρείται να έχει παρόµοια συχνοτική απόδοση µε το Ι. Όλοι οι τύποι ηχοπετασµάτων φαίνονται στις εικόνες 12 και 13. Τα αποτελέσµατα των συγκρίσεων του πειραµατικού µέρους παρουσιάζονται σε γραφικές παραστάσεις στο τέλος της εργασίας. 31

32 Εικόνα 12: Απλό πέτασµα σχήµατος Ι και πέτασµα σχήµατος Π µε µικρό και µεγάλο πάχος. Εικόνα 13: Πέτασµα τύπου Γ και πέτασµα Wedge µεγάλου και µικρού πάχους. 32

33 ΙΠΛΑ ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ Αποσκοπώντας στην παρουσίαση των αποτελεσµάτων της απόδοσης διπλών ηχοπετασµάτων πραγµατοποιήθηκαν συγκρίσεις όσο αφορά τη µεταξύ τους απόσταση. Το διπλό ηχοπέτασµα τοποθετείται σε απόσταση 10 m από το δέκτη. Το ύψος του πρώτου είναι στα 6m, ενώ του δεύτερου πετάσµατος στα 5m. Η απόσταση µεταξύ των δυο αντιστοιχεί στα 5m. Στην περίπτωση αυτή, η απόδοση του διπλού ηχοπετάσµατος είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε ένα απλό πέτασµα σχεδιασµένο µε τα αντίστοιχα δεδοµένα. ιπλό ηχοπέτασµα όπου η απόσταση µεταξύ των δυο είναι µικρότερη από αυτή των 5m προσφέρει µικρότερη ηχοµείωση. Αν λοιπόν µειώσουµε την απόσταση των δύο ηχοπετασµάτων στα 4m, για να παραχθούν τα αντίστοιχα αποτελέσµατα µε εκείνα που λαµβάνονται όταν η απόσταση τους είναι 5m προϋποτίθεται αύξηση της απόστασης που το πέτασµα θα τοποθετηθεί σε σχέση µε το δέκτη, π.χ. στα 15m. ηλαδή, όσον αφορά την απόσταση που θα υπάρχει µεταξύ των δύο ηχοπετασµάτων ώστε να επιτευχθεί η µεγαλύτερη απόδοσή τους, διαπιστώνεται ότι η ηχοµείωση που προκαλεί το φράγµα είναι µεγαλύτερη όσο η απόσταση µεταξύ των δυο είναι µεγαλύτερη. Τονίζοντας πως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό για πρακτικούς λόγους (αφού το ηχοπέτασµα πρέπει να βρίσκεται σε κάποια απόσταση ασφαλείας από το δρόµο). Συγκρίνοντας ένα απλό πέτασµα µε ένα διπλό παρατηρούµε ότι στη δεύτερη περίπτωση η απόδοση είναι µεγαλύτερη. Όπως αναφέρεται και στη θεωρία ο ήχος διανύει περισσότερες διαδροµές, µε αποτέλεσµα να φτάνει περισσότερο εξασθενηµένος στο σηµείο του δέκτη. 33

34 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Εν κατακλείδι, σύµφωνα µε όλους τους παραπάνω θεωρητικούς και πειραµατικούς υπολογισµούς διαπιστώνεται πως τα αποτελέσµατα και των δυο καταλήγουν στα ίδια συµπεράσµατα. Τα ηχοπετάσµατα αποτελούν έναν από τους τρόπους αντιµετώπισης του οδικού θορύβου. Πριν όµως αναφερθούµε στον τρόπο αντιµετώπισης του προβλήµατος, είναι σηµαντικό να γίνει ο προσδιορισµός αυτού. Η ανώτατη επιτρεπτή τιµή του δείκτη είναι τα 70 BC>DA. Τα σχολεία αποτελούν χώρους όπου απαιτείται ειδική ακουστική προστασία, έτσι ο δείκτης δύναται να µειώνεται περαιτέρω έως και 5 BC>DA. Βάσει των µετρήσεων θορύβου και των υπολογισµών του σταθµισµένου δείκτη (Πίνακας 5), προτείνεται η τοποθέτηση ηχοπετάσµατος. Βάσει της συχνοτικής ανάλυσης του θορύβου, προκύπτει ότι αυτός φέρει µεγαλύτερα ποσοστά ηχητικής ενέργειας στις χαµηλές συχνότητες και σε αυτές πρέπει να επικεντρωθεί η απόδοση του ηχοφράγµατος. Υπενθυµίζεται η εξορισµού δυσκολία της αυξηµένης απόδοσης λόγω των αντίστοιχων µηκών κύµατος. Το ηχοπέτασµα που προτείνεται προσφέρει µείωση της στάθµης θορύβου έως και 19 BC>DA στις χαµηλές συχνότητες, αρκετά µεγαλύτερη µείωση στις µεσαίες συχνότητες και στις υψηλές συχνότητες η µείωση φτάνει έως και τα 37 BC>DA (Πίνακας 8). Πρέπει να αναφερθεί ότι οι τιµές των υπολογισµών επηρεάζονται στην πράξη από παράγοντες που δε λήφθηκαν υπόψη κατά τη διάρκεια των υπολογισµών µε το λογισµικό. Ένας τέτοιος παράγοντας δύναται να είναι η σύνδεση των επιµέρους τµηµάτων του ηχοφράγµατος, η οποία επιτυγχάνεται µε υλικά διαφορετικών ακουστικών ιδιοτήτων από αυτές του ηχοφράγµατος. Όσον αφορά την απόδοση του ηχοπετάσµατος εξετάστηκαν οι παράµετροι που την επηρεάζουν. Μία από αυτές είναι η απόσταση που θα πρέπει να λαµβάνει το πέτασµα µεταξύ της πηγής και του δέκτη. Παρατηρείται πως η ηχοµείωση είναι µεγαλύτερη όταν το ηχοπέτασµα τοποθετείται πιο κοντά στην ηχητική πηγή (όσο βέβαια αυτό είναι δυνατό). Από τις συγκρίσεις που 34

35 αναφέρθηκαν παραπάνω λαµβάνουµε µεγαλύτερη απόδοση του ίδιου ηχοπετάσµατος όταν αυτό είναι τοποθετηµένο σε απόσταση 15m από το δέκτη σε σχέση µε την τοποθέτηση του στα 10m από αυτόν. Το ύψος αποτελεί εξίσου σηµαντικό παράγοντα της απόδοσης του πετάσµατος. Όσο µεγαλύτερο ύψος δηλαδή έχει το πέτασµα τόσο µεγαλύτερη ηχοµείωση θα προσφέρει. Αντιµετωπίζοντας τις συνθήκες θορύβου που εξετάζονται στην εργασία το ύψος των 5m για το πέτασµα δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα µείωσης του προβλήµατος. Το ίδιο ισχύει και για το πάχος του ηχοπετάσµατος, δηλαδή όσο µεγαλύτερο είναι αυτό τόσο µεγαλύτερη και η απόδοση που προσδίδει. Στην εν λόγω περίπτωση καθίσταται περιττό, κυρίως για οικονοµικούς λόγους, διότι ένα πέτασµα λεπτής µορφής προσφέρει ικανοποιητική απόδοση. Έπειτα, συγκρίνοντας τους διάφορους τύπους πετασµάτων, όσον αφορά τη µορφή τους, συµπεραίνουµε πως ο κάθε ένας από αυτούς έχει διαφορετική συχνοτική απόδοση. Έτσι λοιπόν, ορίζεται και η χρήση τους ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος που τίθεται προς αντιµετώπιση. Τέλος, µεγάλη απόδοση όπως προαναφέρθηκε προσφέρουν τα διπλά ηχοπετάσµατα. Η απόδοση που προκαλεί το διπλό φράγµα αυξάνεται όσο η απόσταση µεταξύ των δυο επιµέρους φραγµάτων είναι µεγαλύτερη. 35

36 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Επιπλέον κριτήριο για την επιλογή του κατάλληλου ηχοπετάσµατος είναι το κατά πόσο αυτό αποτελεί την οικονοµικότερη εφικτή λύση. Στη περίπτωση µας και σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω συµπεράσµατα, προτείνεται η πιο απλή µορφή πετάσµατος. Οι πιο σύνθετες µορφές ηχοπετασµάτων θα χαρακτηρίζονταν περιττές, µε τη χρήση τους πιο επιβεβληµένη στην περίπτωση που η επιθυµητή ηχοµείωση βρισκόταν σε υψηλότερα επίπεδα. Το φράγµα που προτείνεται είναι ένα απλό πέτασµα τύπου I, τοποθετηµένο σε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψους 5m. Είναι κατασκευασµένο από υαλοβάµβακα. Η επιλογή αυτή µας δίνει τη δυνατότητα για χαµηλότερο κόστος. Επιλέχτηκε το χαµηλότερο δυνατό ύψος και η πιο απλή µορφή πετάσµατος (απλό ανακλαστικό). Η επιλογή αυτή δε θα ήταν εφικτή αν το πέτασµα τοποθετούταν σε µικρότερη απόσταση από αυτή των 15m από το δέκτη. Αν συνέβαινε αυτό θα χρειαζόµασταν περισσότερο από 1m για κάθε πλάκα πετάσµατος, καθώς το ύψος που θα απαιτούταν να έχει το ηχοπέτασµα θα ήταν 6m, προκειµένου να λάβουµε το αντίστοιχο κέρδος µε αυτό που προσφέρει το προτεινόµενο πέτασµα. Η επιλογή διπλού ηχοπετάσµατος µπορεί να προσφέρει µεγαλύτερη απόδοση όσον αφορά τη µείωση του θορύβου. Η επιλογή αυτή µπορεί να θεωρείται πιο αποτελεσµατική, αλλά ταυτόχρονα κρίνεται αρκετά δαπανηρή, µε αποτέλεσµα να συνιστάται σε ειδικές περιπτώσεις όπου οι στάθµες θορύβου ξεπερνούν κατά πολύ τα επιτρεπτά όρια. Στη συγκεκριµένη εργασία προτείνεται εναλλακτικά διπλό πέτασµα σε απόσταση 10 m από το δέκτη, µε το πρώτο πέτασµα να έχει ύψος 6m και το δεύτερο 5m και τη µεταξύ τους απόσταση να αντιστοιχεί στα 5m. Επιπλέον η καλύτερη πολεοδοµική διαµόρφωση των δρόµων σε σχέση µε τις απότοµες στροφές, τη διατοµή τους και τη χρήση ειδικών αθόρυβων οδοστρωµάτων (από πορώδη υλικά), ανυψωµένων δρόµων, ακουστικών σηράγγων και γέφυρες θα µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά στην ηχοµείωση του οδικού δικτύου. 36

37 Μία σηµαντική παράµετρος, η οποία θα µπορούσε να αµβλύνει το πρόβληµα του θορύβου είναι η αλλαγή των παραµέτρων των ηχητικών πηγών. Αυτό θα µπορούσε να επιτευχθεί µε τη θέσπιση χαµηλότερων ορίων ταχύτητας στην περιοχή του σχολικού συγκροτήµατος. Επιπροσθέτως, θα βοηθούσε η αλλαγή του οδοστρώµατος µε τύπου που προσφέρει ηχοµείωση βάσει εργαστηριακών µετρήσεων. Επίσης, ο επισταµένος τεχνικός έλεγχος των οχηµάτων είναι σε θέση µα προσφέρει µείωση του παραγόµενου από αυτά θορύβου. 37

38 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΙΝΑΚΕΣ Γραφικές παραστάσεις και σύγκριση ηχοπετασµάτων: Παρακάτω παρουσιάζονται τα πειραµατικά αποτελέσµατα σε γραφικές παραστάσεις όπως αυτά λαµβάνονται από το λογισµικό που χρησιµοποιήθηκε στην εργασία. Στη κάθε γραφική παράσταση παρουσιάζεται: Η στάθµη πίεσης του θορύβου που παράγει η ηχητική πηγή όπως αυτή φτάνει στο δέκτη (Level Before, κόκκινη καµπύλη) Η στάθµη πίεσης που αποµένει να φτάσει στο δέκτη µετά την τοποθέτηση του ηχοπετάσµατος (Level After, µπλε καµπύλη) και η διαφορά στάθµης των δύο παραπάνω, δηλαδή το κέρδος µείωσης του θορύβου που προσφέρει το ηχοπέτασµα (IL, πράσινη καµύλη) 38

39 Σύγκριση 1. [Αναφέρεται στην απόσταση του πετάσµατος µεταξύ πηγής Απόσταση 10m από το δέκτη: και δέκτη] Σύγκριση 1.1: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 6m για το δέκτη 2. Σύγκριση 1.2: Πέτασµα Ι ( υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 6m για τους δέκτες 4 και 6. 39

40 Απόσταση 15m από το δέκτη: Σύγκριση 1.3: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m για το δέκτη 2. Σύγκριση 1.4: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m για το δέκτη 4. 40

41 Σύγκριση 1.5: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m για το δέκτη 6. 41

42 Σύγκριση 2: [ Αναφέρεται στο πάχος που θα πρέπει να διαθέτει το ηχοπέτασµα ώστε να προσφέρει την επιθυµητή απόδοση] Πέτασµα µη αµελητέου πάχους: Σύγκριση 2.1: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µη αµελητέου πάχους, µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 2. Σύγκριση 2.2: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µη αµελητέου πάχους, µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για τους δέκτες 4 και 6. 42

43 Πέτασµα αµελητέου πάχους: Σύγκριση 2.3: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), αµελητέου πάχους, µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 2. Σύγκριση 2.4: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), αµελητέου πάχους, µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για τους δέκτες 4 και 6. 43

44 Σύγκριση 3: [Αλλαγές στο ύψος του ηχοπετάσµατος] Ύψος 5m: Σύγκριση 3.1: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 2. Σύγκριση 3.2: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 4. 44

45 Σύγκριση 3.3: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 5m, για το δέκτη 6. 45

46 Ύψος 6m: Σύγκριση 3.4: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 6m, για το δέκτη 2. Σύγκριση 3.5: Πέτασµα Γ (glass wool), µε απόσταση 10m από το δέκτη και ύψος 6m, για τους δέκτες 4 και 6. 46

47 Σύγκριση 4: [Αλλαγές του τύπου του πετάσµατος] Ηχοπέτασµα τύπου Ι: Σύγκριση 4.1: Πέτασµα Ι (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m. Ηχοπέτασµα τύπου Π: Σύγκριση 4.2: Πέτασµα Π (υαλοβάµαβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m. 47

48 Ηχοπέτασµα τύπου Γ: Σύγκριση 4.3: Πέτασµα Γ (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m. Ηχοπέτασµα τύπου WEDGE: Σύγκριση 4.4: πέτασµα WEDGE (υαλοβάµβακας), µε απόσταση 15m από το δέκτη και ύψος 5m. 48

49 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Συγγράµµατα 1. Βαφείδου Ε., (2005). Ο θόρυβος στην εργασία, φύση κίνδυνοι και προστασία. Αθήνα: Ελληνικό Ινστιτούτο υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) ιατίθεται από: 625.pdf 2. αµασιώτης Χριστόδουλος, (2011). Ηχορύπανση και τρόποι αντιµετώπισης σε υπό κατασκευή σχολείο. T.E.I Κρήτης-Παράρτηµα Ρεθύµνου. ιατίθεται από: os/attached-document /Damasiotis_Christodoulos.pdf 3. ρίβας Σ., Γκινάλας Τ., Βαφείδου Ε., (2005). Ο θόρυβος στην εργασία. Φύση κίνδυνοι και προστασία. Αθήνα: Εκδόσεις ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ιατίθεται από: 4. Ευθυµιάτος., (2007). Ακουστική και Κτηριακές Εφαρµογές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπασωτηρίου. 5. Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ελληνική ηµοκρατία. Αθήνα: 27 Απρ.2012, τεύχος 2, αρ. φύλλου Καραντωνάκη Α., (2009). Πτυχιακή Εργασία: Η ηχορύπανση και οι επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και ειδικότερα στην ακοή. T.E.I Κρήτης-Παράρτηµα Ρεθύµνου. ιατίθεται από: ached-document/karantonaki_afroditi.pdf 7. Πασχαλίδου Σ., (2010). Εφαρµοσµένη ακουστική I, Σηµειώσεις εργαστηριακών Ασκήσεων. Κρήτη: Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Παράρτηµα Ρεθύµνου. 8. Σκαρλάτος., (2008). ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου. Ηµερίδα ΤΕΕ «Οι επιπτώσεις της ηχορύπανσης στα αστικά κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις», Αθήνα: 14 Ιανουαρίου ιατίθεται από: 49

50 9. Σκαρλάτος., (2008). Εφαρµοσµένη Ακουστική. Πάτρα: Εκδόσεις GOTSIS. 10. David A. Bies, Colin H. Hansen, (2003). Engineering Noise Control. CRC Press. 11. Watson, R., Downey, O., (2013). The little red book of acoustics. United Kingdom: Blue Tree Acoustics, 3 rd Edition. 12. István L. Vér, Leo L. Beranek(2005). Noise and Vibration Control Engineering. 2 nd Edition. ιαδικτυακές Σελίδες 1. Εξοπλισµός των οδών: ηµήτρης Τσανακτσίδης: (20/08/2014) 2. Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος: (15/08/2014) 3. Olive Tree Lab - Terrain User Manual: (26/082014) 50

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης

ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης TEE TKM ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤ ΚΥΚΛΟΣ2005 ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση και µέτρα αντιµετώπισης Ν. Μαραγκός Μηχανολόγος Mηχ. Msc ΚΙΛΚΙΣ 2005 ΘΟΡΥΒΟΣ Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συνολικός Χάρτης Πόλης

Συνολικός Χάρτης Πόλης Στα πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας 2002/49/ΕΚ, για την αντιµετώπιση των σοβαρών περιβαλλοντικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πόλεις, εξαιτίας του οδικού Θορύβου, µε σοβαρές επιπτώσεις στην ανθρώπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος

ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος ΘΟΡΥΒΟΣ ΗΧΟΔΟΣΙΜΕΤΡΙΑ Σιδερής Ευστάθιος 1. Θόρυβος Θόρυβος είναι κάθε υπερβολικός ή ανεπιθύμητος ήχος ο οποίος προκαλεί στον αποδέκτη άνθρωπο δυσφορία ή ακόμα και απώλεια ακοής. Δεκάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική

Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Τι είναι ήχος; Ορισμός ΕΛΟΤ 263.1 (1.184): Ακουστική)και)Ψυχοακουστική Διάλεξη'2:' Η'φυσική'του'ήχου ' «Ως ήχος ορίζεται η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα μέσα σε ένα μέσο που μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου Εισηγητής :. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/µίου Πατρών

ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου Εισηγητής :. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/µίου Πατρών ραστηριότητες του ΕΛΙΝΑ στην πρόβλεψη και αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού θορύβου Εισηγητής :. Σκαρλάτος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/µίου Πατρών ΕΛΙΝΑ 29 Κράτη Μέλη Μέρος Α Παραγοντικό µοντέλο πρόβλεψης κυκλοφοριακού

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα

Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ. Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Δομικά Υλικά Μάθημα ΙΙΙ Ηχος & Ηχητικά Φαινόμενα Ηχος: Μια μηχανική διαταραχή η οποία προκαλείται από μια πηγή και διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα σε ένα ελαστικό μέσο. Μια περιοδική ταλάντωση των μορίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ κ. Καριώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ Χρήστος Χατζηάστρου Χημικός ΜSc. Δ/ντης Τεχνικής Υποστήριξης, FIBRAN AE Λέξεις κλειδιά: Ηχοαπορρόφηση, ηχομόνωση,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ ΘΕΜΑ 1 ο (βαθµοί 2) Σώµα µε µάζα m=5,00 kg είναι προσαρµοσµένο στο ελεύθερο άκρο ενός κατακόρυφου ελατηρίου και ταλαντώνεται εκτελώντας πέντε (5) πλήρης ταλαντώσεις σε χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr

ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή. Νίκος Κ. Μπάρκας. Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ. nbarkas@arch.duth.gr ΗΧΟΣ και ΘΟΡΥΒΟΣ μια εισαγωγή Νίκος Κ. Μπάρκας Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΔΠΘ nbarkas@arch.duth.gr Ήχος και Θόρυβος μια εισαγωγή στα ακουστικά χαρακτηριστικά του ήχου στις αιτίες και στις συνέπειες του

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 5

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 5 Δομικά Υλικά V Ηχομόνωση 5 Όπως αναφέρθηκε, στα διπλά οικοδοµικά στοιχεία, σηµαντικό ρόλο έχει η συχνότητα συντονισµού f r. Παραπάνω δόθηκε ο ορισµός της χρησιµοποιώντας όµως τον συµβολισµό f 0. Η συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m

ΘΕΜΑ Α : α. 3000 V/m β. 1500 V/m γ. 2000 V/m δ. 1000 V/m ΑΡΧΗ 1 ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α : Για να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής αρκεί να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας. Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ .Π.Μ.Σ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Συστήµατα ιαχείρισης Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ο ΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ-ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ Παπαδόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc

Ακουστική αιθουσών. LESSON_07_2009.doc Ακουστική αιθουσών Ορισμός Θεωρούμε ηχητική πηγή που βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα. Τα ηχητικά κύματα διαδίδονται απομακρυνόμενα από την πηγή μέχρις ότου συναντήσουν τα τοιχώματα της αίθουσας, εκεί όπου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 1220/13/79/79 Περί καθορισμού επιτρεπομένων ορίων θορύβων προκαλουμένων υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλεττών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (ΦΕΚ 75/Β/27-01-79)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ Διευθυντής: Διονύσιος-Ελευθ. Π. Μάργαρης, Αναπλ. Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κλινική χρήση των ήχων

Κλινική χρήση των ήχων Κλινική χρήση των ήχων Ήχοι και ακουστότητα Κύματα υπερήχων Ακουστικά κύματα, Ήχοι, Είδη ήχων Ήχους υπό την ευρεία έννοια καλούμε κάθε κύμα πίεσης που υπάρχει και διαδίδεται στο εσωτερικό των σωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC Βύρωνας, 23/11/2016 NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ. : 30002 ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 36-44 162 33, ΒΥΡΩΝΑΣ ΤΗΛ. : 2132008600,655 ΦΑΞ : 2132008660 e-mail : vallianatos@dimosbyrona.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ LASER

ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ LASER ΜΕΤΡΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΣΚΟΠΟΙ H εξάσκηση στην παρατήρηση και περιγραφή φαινοµένων, όπως το φαινόµενο της συµβολής των κυµάτων H παρατήρηση των αποτελεσµάτων της διάδοσης της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΩΛΗΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΣΚΟΠΟΙ Η αισθητοποίηση του φαινοµένου του ηχητικού συντονισµού Η κατανόηση της αρχής λειτουργίας των πνευστών οργάνων ΥΛΙΚΑ-ΟΡΓΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα

Κύκλος διαλέξεων ακουστικής. Εισαγωγή στα θέματα Κύκλος διαλέξεων ακουστικής Εισαγωγή στα θέματα In memoriam Χρήστου Κουτσοδημάκη Τι είναι ήχος? Ότι ακούω. (?) ΕΛΟΤ 263.1 Ήχος ορίζεται ως η μηχανική διαταραχή που διαδίδεται με ορισμένη ταχύτητα

Διαβάστε περισσότερα

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης

Τα κύρια σηµεία της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι: Η πειραµατική µελέτη της µεταβατικής συµπεριφοράς συστηµάτων γείωσης Κεφάλαιο 5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Το σηµαντικό στην επιστήµη δεν είναι να βρίσκεις καινούρια στοιχεία, αλλά να ανακαλύπτεις νέους τρόπους σκέψης γι' αυτά. Sir William Henry Bragg 5.1 Ανακεφαλαίωση της διατριβής

Διαβάστε περισσότερα

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου

Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Εκτίµηση παχών ασφαλτικών στρώσεων οδοστρώµατος µε χρήση γεωφυσικής µεθόδου Ανδρέας Λοΐζος Αν. Καθηγητής ΕΜΠ Χριστίνα Πλατή Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ Γεώργιος Ζάχος Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΕ ΟΧΕΙΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ. Ν. Χασιώτης, Ι. Γ. Καούρης, Ν. Συρίµπεης. Τµήµα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Πατρών 65 (Ρίο) Πάτρα.

Διαβάστε περισσότερα

Doppler. f 2 > f s > f 2. f 1 =3600Ηz. www.ylikonet.gr

Doppler. f 2 > f s > f 2. f 1 =3600Ηz. www.ylikonet.gr 4.2. Ασκήσεις στο φαινόµενο 4.2.1. Συχνότητα και διάρκεια ενός ήχου Μια ηχητική πηγή κινείται µε ταχύτητα υ s =40m/s πλησιάζοντας έναν ακίνητο παρατηρητή Α. Σε µια στιγµή εκπέµπει έναν ήχο διάρκειας 1,7s

Διαβάστε περισσότερα

Ηχοπροστασία Ήχος Ήχος είναι καθετί που ακούμε. Ο ήχος γενικότερα υπήρξε ένα μέσο έκφρασης και πληροφόρησης του ανθρώπου με το περιβάλλον του. Ο ήχος ανήκει στο φυσικό περιβάλλον του ανθρώπου. Με την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας

Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας ΚΕΣ Αυτόµατος Έλεγχος Εισαγωγή στην Ανάλυση Συστηµάτων Αυτοµάτου Ελέγχου: Χρονική Απόκριση και Απόκριση Συχνότητας 6 Ncola Tapaoul Βιβλιογραφία Ενότητας Παρασκευόπουλος [5]: Κεφάλαιο 4 Παρασκευόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ

Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ 1 Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M Scotchtint της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών

Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών O11 Απορρόφηση φωτός: Προσδιορισμός του συντελεστή απορρόφησης διαφανών υλικών 1. Σκοπός Η εργαστηριακή αυτή άσκηση αποσκοπεί α) στη μελέτη του φαινομένου της εξασθένησης φωτός καθώς διέρχεται μέσα από

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ. Ευάγγελος Παπαπέτρου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ. Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ασύρματη Διάδοση ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΑ Ευάγγελος Παπαπέτρου Διάρθρωση μαθήματος Ασύρματη διάδοση Εισαγωγή Κεραίες διάγραμμα ακτινοβολίας, κέρδος, κατευθυντικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας

Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Μελέτη και εικονική διαμόρφωση ακουστικής σε αίθουσα διδασκαλίας Ιωάννης Γ. Μαλαφής, Π.Δ. 407/82 Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής Τεχνολογίας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Παναγιώτης Ε. Χατζημανολάκης

Διαβάστε περισσότερα

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ

Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ 12 Λειτουργία και Απόδοση του Πρότυπου Ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ Εισαγωγή Στο παρόν Κεφάλαιο περιγράφεται η λειτουργία και απόδοση του πρότυπου ανιχνευτή ΝΕΣΤΩΡ κατά τη λειτουργία του στη βαθιά θάλασσα. Συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 Κίνηση Κυµάτων Περιεχόµενα Κεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά των Κυµάτων Είδη κυµάτων: Διαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της Διάδοσης κυµάτων Η Εξίσωση του Κύµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ

ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ & ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Παράμετροι σχεδιασμού αντιθορυβικής προστασίας σε οδικά & σιδηροδρομικά συστήματα ΤΟ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΟ ΠΕΤΑΣΜΑ Οι μετακινήσεις εντός του αστικού χώρου μπορούν να

Διαβάστε περισσότερα

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ.

1kHz=10 3 Hz, 1MHz=10 6 Hz, 1GHz=10 9 Hz, κ.ο.κ. Α5 ΗΧΟΣ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΥΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ, ΓΝΩΣΤΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΤΟΥΝΤΙΟ Σκοπός Πρόκειται για άσκηση θεωρητικού χαρακτήρα στην οποία πραγµατοποιούνται υπολογισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο

ΦάσµαGroup ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 ΤΜΗΜΑΤΑ: ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. σύγχρονο. µαθητικό φροντιστήριο σύγχρονο ΦάσµαGrop προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο 1. 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 2. 25ης Μαρτίου 74 ΠΛ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658 50.60.845 3. Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης

Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης. Διάστημα εμπιστοσύνης Σφάλματα Μετρήσεων 4.45 Πίνακας 4.4 Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Τιμές που Επίπεδο εμπιστοσύνης Διάστημα εμπιστοσύνης βρίσκονται εκτός του Διαστήματος Εμπιστοσύνης 0.500 X 0.674σ 1 στις 0.800 X 1.8σ 1 στις

Διαβάστε περισσότερα

α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση

α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση Λύση ΑΣΚΗΣΗ 1 α) Η γενική εξίσωση του αρµονικού κύµατος είναι. Συγκρίνοντάς την µε µία από τις δύο εξισώσεις των τρεχόντων κυµάτων, έστω την εξίσωση, προκύπτει: και Με αντικατάσταση στη θεµελιώδη εξίσωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ

ΠΟΜΠΟΣ ΕΚΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ Σαν ήχος χαρακτηρίζεται οποιοδήποτε μηχανικό ελαστικό κύμα ή γενικότερα μία μηχανική διαταραχή που διαδίδεται σε ένα υλικό μέσο και είναι δυνατό να ανιχνευθεί από τον άνθρωπο μέσω της αίσθησης της ακοής.

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 4. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Διάθλαση και Περίθλαση Κυμάτων Κύματα σε Δύο Διαστάσεις Doppler Effect και Shock Waves

Διάλεξη 4. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Διάθλαση και Περίθλαση Κυμάτων Κύματα σε Δύο Διαστάσεις Doppler Effect και Shock Waves Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 4 Διάθλαση και Περίθλαση Κυμάτων Κύματα σε Δύο Διαστάσεις Doppler Effect και Shock Waves Ανασκόπηση Διάλεξης 3 Αναφερθήκαμε στην Απλή Αρμονική Κίνηση (ΑΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ραδιόφωνο. Μιτακίδου Ελισάβετ. Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος

Το Ραδιόφωνο. Μιτακίδου Ελισάβετ. Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Το Ραδιόφωνο Μιτακίδου Ελισάβετ Μαθητής Α2 Γυμνασίου, Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Επιβλέπων Καθηγητής: Κωνσταντίνος Παρασκευόπουλος Καθηγητής Πληροφορικής Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Το ραδιόφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά V. Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων

Δομικά Υλικά V. Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων Δομικά Υλικά V Δείκτης Ηχομείωσης Παραθύρων Τα παράθυρα και οι θύρες σε έναν τοίχο αποτελούν το σύνθετο χώρισµα και εξετάζονται ως προς την ηχοµόνωση τους µε τον τρόπο που αναφέρθηκε στην παράγραφο των

Διαβάστε περισσότερα

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο

Ã. ÁÓÉÁÊÇÓ ÐÅÉÑÁÉÁÓ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ. ΘΕΜΑ 1 ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ ο Στι ερωτήσει - 4 να γράψετε στο τετράδιό σα τον αριθµό των ερώτηση και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Τροχό κυλίεται πάνω σε οριζόντιο

Διαβάστε περισσότερα

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 4

Δομικά Υλικά V. Ηχομόνωση 4 Δομικά Υλικά V Ηχομόνωση 4 Πίνακας 2.7 Υπολογιστικό φύλλο excel ενός για τονδιπλού υπολογισµό του σταθµισµένου δείκτη το ηχοµείωσης R w των ορισµένων Τα ηχοµονωτικά χαρακτηριστικά χωρίσµατος δεν είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής

ΘΟΡΥΒΟΣ. Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΘΟΡΥΒΟΣ Λεοτσινίδης Μιχάλης Καθηγητής Υγιεινής ΟΡΙΣΜΟΣ Θόρυβος είναι κάθε ανεπιθύμητος ήχος. Ήχος είναι το αίτιο που διεγείρει το αισθητήριο της ακοής. Δημιουργία θορύβου Οι ήχοι δημιουργούνται όταν ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2014. ÄÉÁÍüÇÓÇ ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ Α Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Ηµεροµηνία: Τετάρτη 23 Απριλίου 2014 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1 Α4 να γράψετε

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Ασκήσεις στα Συστήµατα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κεφάλαιο 3 ο : ΕΙΣΑΓΩΓΗ στις ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΚΥΜΑ και ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 1. Ποµπός ΑΜ εκπέµπει σε φέρουσα συχνότητα 1152 ΚΗz, µε ισχύ φέροντος 10KW. Η σύνθετη αντίσταση της κεραίας είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων

Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Πανεπιστήµιο Κύπρου Τµήµα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Εργαστήριο Κυκλωµάτων και Μετρήσεων Εργαστήριο 5 Γραµµικότητα (Linearity), Αναλογικότητα (Proportionality), και Επαλληλία (Superposition)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 15 ΚίνησηΚυµάτων ΠεριεχόµεναΚεφαλαίου 15 Χαρακτηριστικά Κυµατικής Είδη κυµάτων: ιαµήκη και Εγκάρσια Μεταφορά ενέργειας µε κύµατα Μαθηµατική Περιγραφή της ιάδοσης κυµάτων ΗΕξίσωσητουΚύµατος Κανόνας

Διαβάστε περισσότερα

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s

Επειδή η χορδή ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα θα ισχύει. Όπου L είναι το µήκος της χορδής. Εποµένως, =2 0,635 m 245 Hz =311 m/s 1. Μία χορδή κιθάρας µήκους 636 cm ρυθµίζεται ώστε να παράγει νότα συχνότητας 245 Hz, όταν ταλαντώνεται µε την θεµελιώδη συχνότητα. (a) Βρείτε την ταχύτητα των εγκαρσίων κυµάτων στην χορδή. (b) Αν η τάση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα

Κεφάλαιο T3. Ηχητικά κύµατα Κεφάλαιο T3 Ηχητικά κύµατα Εισαγωγή στα ηχητικά κύµατα Τα κύµατα µπορούν να διαδίδονται σε µέσα τριών διαστάσεων. Τα ηχητικά κύµατα είναι διαµήκη κύµατα. Διαδίδονται σε οποιοδήποτε υλικό. Είναι µηχανικά

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΗΧΟΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΣΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ακουστική Κλειστών Χώρων

Ακουστική Κλειστών Χώρων Ακουστική Κλειστών Χώρων Παναγιώτης Χατζηαντωνίου Καθηγητής Δ.Ε. Πληροφορικός PhD Ψηφιακής Τεχνολογίας Ήχου Τοπικό Θεµατικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας «Ακουστική και Ιστορική Ξενάγηση

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1

Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ ( Ε ) - Φ Ο Ρ Τ Ι Α 1 ΦΟΡΤΙΑ Υπό τον όρο φορτίο, ορίζεται ουσιαστικά το πoσό θερµότητας, αισθητό και λανθάνον, που πρέπει να αφαιρεθεί, αντίθετα να προστεθεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων.

Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 101 10. Άσκηση 10 Doppler Radar. Μεταφορά σήµατος µε την βοήθεια των µικροκυµάτων. 10.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου

Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Μάθημα: Τεχνολογία Ήχου Εργαστηριακή Άσκηση 2 «Αποτύπωση παραμορφώσεων της αλυσίδας ηχητικής αναπαραγωγής» Διδάσκων: Φλώρος Ανδρέας Δρ. Ηλ/γος Μηχ/κός &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ Άσκηση 1 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΑΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΤΕΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ 1.1. Γενικά 1.2. Αρχή λειτουργίας 1.3. Μέτρηση πάχους εξαρτημάτων 1.4. Εντοπισμός ελαττωμάτων 1.5. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7.

Συμπεράσματα Κεφάλαιο 7. 7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Ο κύριος στόχος της παρούσας διατριβής ήταν η προσομοίωση της σεισμικής κίνησης με τη χρήση τρισδιάστατων προσομοιωμάτων για τους εδαφικούς σχηματισμούς της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών

Μελέτη προβλημάτων ΠΗΙ λόγω λειτουργίας βοηθητικών προωστήριων μηχανισμών «ΔιερΕΥνηση Και Aντιμετώπιση προβλημάτων ποιότητας ηλεκτρικής Ισχύος σε Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΗΕ) πλοίων» (ΔΕΥ.Κ.Α.Λ.Ι.ΩΝ) πράξη ΘΑΛΗΣ-ΕΜΠ, πράξη ένταξης 11012/9.7.2012, MIS: 380164, Κωδ.ΕΔΕΙΛ/ΕΜΠ:

Διαβάστε περισσότερα

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ- ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ σύγχρονο Φάσµα Group προπαρασκευή για Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. µαθητικό φροντιστήριο Γραβιάς 85 ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ 50.51.557 50.56.296 25ης Μαρτίου 111 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 50.27.990 50.20.990 25ης Μαρτίου 74 Πλ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 50.50.658

Διαβάστε περισσότερα

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ

ÊÏÑÕÖÇ ÊÁÂÁËÁ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ Επαναληπτικά Θέµατα ΟΕΦΕ 007 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ZHTHMA Στις ερωτήσεις έως 4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθµό το γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. / ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΜΑΘΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Μαρούσι 31-01-2014 Διδάσκων Καθηγητής Σιδερής Ε. ΘΕΜΑ 1 ο (βαθμοί ) ΟΜΑΔΑ Α Το κάθε ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ

ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Α3 ΗΧΟΣ : ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗ ΗΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΕΞΑΣΘΕΝΗΣΗΣ Σκοπός Αντικείµενο της άσκησης αυτής είναι η µελέτη του φαινοµένου της εξασθένησης ή- χου κατά τη διέλευσή του από απορροφητή δεδοµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ

ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ ΗΧΟΣ 10-0133.indb 143 25/2/2013 3:35:01 μμ 144 ΦΕ1: ΠΩΣ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ Ο ΗΧΟΣ Παρατήρησε τις εικόνες. Πώς παράγεται ο ήχος; 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Πείραμα Στήριξε με το χέρι σου στην άκρη του θρανίου

Διαβάστε περισσότερα

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής»

«Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ «Αριθμητική και πειραματική μελέτη της διεπιφάνειας χάλυβασκυροδέματος στις σύμμικτες πλάκες με χαλυβδόφυλλο μορφής» του Θεμιστοκλή Τσαλκατίδη, Δρ. Πολιτικού Μηχανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών»

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου. «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» 3 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 2017 ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Γ Γυμνασίου «Μείωση των θερμικών απωλειών από κλειστό χώρο με τη χρήση διπλών τζαμιών» του μαθητή Διονύση Κλαδά Μάιος 2017 1 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ.

ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΛΩΘΟΕΙ ΟΥΣ, Ι ΙΑΙΤΕΡΑ ΣΕ ΜΗ ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ. Ν. Ε. Ηλιού Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Γ.. Καλιαµπέτσος Επιστηµονικός

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων η κάθε μια.

ΜΕΡΟΣ Α : Αποτελείται από 6 ερωτήσεις των 5 μονάδων η κάθε μια. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ Μάθημα: ΦΥΣΙΚΗ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων

ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής. 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων ΙΕΜΑ Ινστιτούτο Έρευνας Ακουστικής & Μουσικής Κύκλος Διαλέξεων Εφαρμογές της Ακουστικής στην Δόμηση 2η ΔΙΑΛΕΞΗ : Προσόψεις Κτιρίων εισηγητής Νίκος Κ. Μπάρκας δρ. πολιτικός μηχανικός, duap ακουστικής LeMans

Διαβάστε περισσότερα

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ:

25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: ΜΟΝΑΔΕΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ 25 Ιανουαρίου 2014 ΛΥΚΕΙΟ:..... ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 1.. 2..... 3..... ΜΟΝΑΔΕΣ: Το πρόβλημα Ένας φίλος σας βρήκε ένα μικρό, πολύ όμορφο τεμάχιο διαφανούς στερεού και ζητά τη γνώμη

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας

Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Περίληψη ιπλωµατικής Εργασίας Θέµα: Εναλλακτικές Τεχνικές Εντοπισµού Θέσης Όνοµα: Κατερίνα Σπόντου Επιβλέπων: Ιωάννης Βασιλείου Συν-επιβλέπων: Σπύρος Αθανασίου 1. Αντικείµενο της διπλωµατικής Ο εντοπισµός

Διαβάστε περισσότερα

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής

Φλώρος Ανδρέας. Επίκ. Καθηγητής Μάθημα: «Ηλεκτροακουστική & Ακουστική Χώρων» Διάλεξη 7 η : «Ακουστική Χώρων» Φλώρος Ανδρέας Επίκ. Καθηγητής Αλυσίδα ηχητικής αναπαραγωγής Ψ/Α Ακροατής Προενισχυτής Ενισχυτής Χώρος Ο χώρος είναι σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΑΚΑΡΙΟΣ Γ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013 2014 ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΠΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ / ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Κατεύθυνση: ΠΡΑΚΤΙΚΗ Κλάδος: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ Μάθημα: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Τάξη: A Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ε π α ν α λ η π τ ι κ ά θ έ µ α τ α 0 0 5 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1 ΘΕΜΑ 1 o Για τις ερωτήσεις 1 4, να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα που

Διαβάστε περισσότερα

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.com

Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων. Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός. http://www.perifysikhs.com Επαλληλία Αρµονικών Κυµάτων - εκέµβρης 2014 Επιµέλεια: Μιχάλης Ε. Καραδηµητρίου, MSc Φυσικός http://www.perifysikhs.com 1. Θέµα Α - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1.1. ύο σύγχρονες κυµατικές πηγές Α και

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 2 Ενδοκαναλικές παρεμβολές 1 Γενικά Σχεδιαστική παράμετρος 2 Μέτρηση ισχύος Για λόγους ευκολίας, λογαριθμίζουμε την ισχύ και έχουμε τις ακόλουθες μονάδες μέτρησης: Κατά συνέπεια:

Διαβάστε περισσότερα

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO

Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO Θόρυβος και επιπτώσεις στις δραστηριότητες και την υγεία µε βάση έρευνες της WHO > Επιπτώσεις στην υγεία 1 Το 1993 οµάδα εργασίας της WHO 1 προσδιόρισε και ανέφερε τις σηµαντικότερες επιπτώσεις του θορύβου

Διαβάστε περισσότερα

28/4/2015. Papadakis Nikos 1. Ακουστική Μεγάλων Χώρων. Ακουστική Μικρών Κλειστών Χώρων. Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή

28/4/2015. Papadakis Nikos 1. Ακουστική Μεγάλων Χώρων. Ακουστική Μικρών Κλειστών Χώρων. Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή Βασικές έννοιες Ακουστική Η ακουστική (acoustics) είναι ο κλάδος της φυσικής που μελετά τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά του ήχου. Κλάδοι Ακουστικής: Ακουστική Συναυλιακών Χώρων και Επίδραση στην Ακοή

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης

Υπολογισµοί του Χρόνου Ξήρανσης Η πραγµατική επιφάνεια ξήρανσης είναι διασπαρµένη και ασυνεχής και ο µηχανισµός από τον οποίο ελέγχεται ο ρυθµός ξήρανσης συνίσταται στην διάχυση της θερµότητας και της µάζας µέσα από το πορώδες στερεό.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ. ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΑΞΗ: ΕΝΟΤΗΤΕΣ: ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ (ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ) ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ 1.Διδακτικός στόχοι: Να ορίζουν το στάσιμο

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Επιτροπή Περιβάλλοντος, ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής των Καταναλωτών 30 Αυγούστου 2001 PE 304.678/35-46 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 35-46 Σχέδιο σύστασης για τη δεύτερη ανάγνωση (PE 304.678)

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ & ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ Τροποποίηση του εργαστηριακού οδηγού (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου)

Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ & ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ Τροποποίηση του εργαστηριακού οδηγού (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου) ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟΧΟΙ Εργαστηριακή άσκηση 1: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ & ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ Τροποποίηση του εργαστηριακού οδηγού (Βαγγέλης ηµητριάδης, 4 ο ΓΕΛ Ζωγράφου) Στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014

ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΑΣ ΚΙ 2014 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1. Το φαινόμενο

Διαβάστε περισσότερα

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή

5 Μετρητές παροχής. 5.1Εισαγωγή 5 Μετρητές παροχής 5.Εισαγωγή Τρεις βασικές συσκευές, με τις οποίες μπορεί να γίνει η μέτρηση της ογκομετρικής παροχής των ρευστών, είναι ο μετρητής Venturi (ή βεντουρίμετρο), ο μετρητής διαφράγματος (ή

Διαβάστε περισσότερα

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 12 Οπτικοί κυματοδηγοί

HMY 333 Φωτονική Διάλεξη 12 Οπτικοί κυματοδηγοί 4 Hsiu. Ha Ανάκλαση και μετάδοση του φωτός σε μια διηλεκτρική επαφή HMY 333 Φωτονική Διάλεξη Οπτικοί κυματοδηγοί i i i r i si c si v c hp://www.e.readig.ac.u/clouds/awell/ c 3 Γωνία πρόσπτωσης < κρίσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση

Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ttp ://k k.sr sr.sc sc.gr Μιχαήλ Μιχαήλ, Φυσικός 1 Φωτοηλεκτρικό Φαινόµενο Εργαστηριακή άσκηση ΣΤΟΧΟΙ Οι στόχοι αυτής της εργαστηριακής άσκησης είναι: - Η πειραµατική επιβεβαίωση ότι η µορφή της φωτοηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ 1 Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 9 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪ Η-ΜΑΝΩΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 6 : Τηλ.: 076070 ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΥΚΕΙΟΥ 009 ΘΕΜΑ Nα γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθµό καθεµιάς

Διαβάστε περισσότερα

Τον θόρυβο μπορούμε να τον μετρήσουμε με βάση την ένταση, την συχνότητα και τη διάρκεια έκθεσης.

Τον θόρυβο μπορούμε να τον μετρήσουμε με βάση την ένταση, την συχνότητα και τη διάρκεια έκθεσης. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 7 ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ Η κύρια περιβαλλοντική παράμετρος που συνιστά το ακουστικό κλίμα είναι η στάθμη του θορύβου. ΉΧΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΣ Ήχος καλείται οτιδήποτε ερεθίζει την ακοή και προκαλείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις

ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΗΜΕΡΙ Α ΤΕΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Οι Επιπτώσεις της Ηχορύπανσης στα Αστικά Κέντρα Αναγκαία µέτρα και παρεµβάσεις ΘΕΜΑ Έλεγχος και εφαρµογή των υγειονοµικών διατάξεων για την ηχορύπανση από τα καταστήµατα υγειονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος

Διάλεξη 8. Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Η Φυσική της Μουσικής Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων Διάλεξη 8 Αντιληπτό ύψος καθαρού τόνου Απόλυτο ύψος Ανασκόπηση της Διάλεξης 7 Το αν ένας ήχος είναι ακουστός ή όχι εξαρτάται κυρίως από την έντασή του και τη συχνότητα.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Πολυχώρου αναψυχής PIER ONE στο Φλοίσβο Αθήνα, 26-4-2007 Γενικά Η παρούσα µελέτη απασχολείται και µε τις εγγενείς ακουστικές ιδιότητες του κλειστού χώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Κεφάλαιο 6. ΣΗΜΑΝΣΗ 1. ΟΡΙΣΜΟΣ Ονοµάζεται σήµανση το σύνολο των συµβόλων

Διαβάστε περισσότερα