Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου"

Transcript

1 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015

2 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 3 Άρθρο Αντικείμενο... 3 Άρθρο Ορισμοί... 3 Άρθρο Αρχές και Χρόνοι Υπολογισμού και Αναθεώρησης των Τιμολογίων... 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ... 6 Άρθρο Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ)... 6 Άρθρο Απαιτούμενο Έσοδο... 7 Άρθρο Απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης... 7 Άρθρο Αποσβέσεις Παγίων... 9 Άρθρο Λειτουργικές Δαπάνες... 9 Άρθρο Καθορισμός Τέλους Σύνδεσης νέου Σημείου Παράδοσης Άρθρο Καθορισμός Χρέωσης Επέκτασης Δικτύου ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Χρήσης του Δικτύου Διανομής Άρθρο Ορισμός Κατηγοριών Άρθρο Υπολογισμός των Συντελεστών του Τιμολογίου Διανομής Άρθρο Ετήσια Αναπροσαρμογή των Συντελεστών των Τιμολογίου Διανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Άρθρο

3 Χρέωση χρήσης του Δικτύου Διανομής Άρθρο Χρεώσεις Αποκλίσεων Άρθρο Τιμολόγηση της Χρήσης του Δικτύου Διανομής ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο Διαδικασία Κατάρτισης και Τακτικής Αναθεώρησης των Τιμολογίων Άρθρο Υπολογισμός Ανακτήσιμης Διαφοράς Άρθρο Έκτακτη Αναθεώρηση των Τιμολογίων ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο Χρόνοι Πρώτης Έκδοσης Τιμολογίων και Τακτικών Αναθεωρήσεων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου (Κανονισμός) ρυθμίζεται η μεθοδολογία καθορισμού των τιμολογίων για τη χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (Τιμολόγια Διανομής), όπως αυτή ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής (Κώδικας). 2. Ο Κανονισμός συντάσσεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 88 του ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/ ) (Νόμος), σχετικά με την Τιμολόγηση Βασικών Δραστηριοτήτων. 3. Με τα Τιμολόγια της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή της παρούσας μεθοδολογίας διασφαλίζεται: Α) Η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη, υπό οικονομικώς αποδεκτές συνθήκες ενός ασφαλούς, αξιόπιστου και αποτελεσματικού δικτύου. Β) Η απουσία κάθε διάκρισης μεταξύ χρηστών ή κατηγοριών χρηστών του συστήματος. Γ) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου καθώς και η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και επιχειρήσεων συνδεδεμένων με δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου. Δ) Η θέσπιση κινήτρων για την αύξηση της διείσδυσης φυσικού αερίου και την προστασία του περιβάλλοντος. Άρθρο 2 Ορισμοί 1. Οι όροι που αναφέρονται στον Κανονισμό, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του Νόμου, στον Κώδικα και στα επιμέρους άρθρα του παρόντος Κανονισμού. 2. Οι παρακάτω όροι έχουν την ακόλουθη έννοια: Α) Απαιτούμενο Έσοδο: Όπως ορίζεται στο άρθρο [5] Β) Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων: Η απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίνονται τα Τιμολόγια Διανομής με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για τη Βασική Δραστηριότητα σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 88 του Νόμου. Γ) Διαχειριστής: ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου κατά την παράγραφο 1(στ) του Νόμου. Δ) Έκτακτη αναθεώρηση τιμολογίων: η μεθοδολογία του άρθρου [19] Ε) Έτος: Όπως ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ΣΤ) Έτος Αναφοράς: Το Έτος που προηγείται του Έτους Υπολογισμού. 3

5 Ζ) Έτος Υπολογισμού: Το Έτος που προηγείται της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. Η) Κατηγορία Πελατών (ή Κατηγορία): Ομάδα Τελικών Πελατών που παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά ζήτησης και αντιμετωπίζονται τιμολογιακά με παρόμοιο τρόπο. Θ) Νόμος: Ο Νόμος 4001/2011/ΦΕΚ Α' 179/ (Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις) όπως εκάστοτε ισχύει. Ι) Περίοδος Αναθεώρησης: Το χρονικό διάστημα το οποίο περιλαμβάνει το πρώτο Έτος της τρέχουσας Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων και το προηγούμενο Έτος Υπολογισμού (1+1 Έτη). Κ) Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων: Η χρονική περίοδος επί της οποίας βασίζεται ο υπολογισμός των Τιμολογίων Διανομής. Λ) Τέλος Σύνδεσης: Όπως ορίζεται στο άρθρο [9]. Μ) Χρέωση Επέκτασης: Όπως ορίζεται στο άρθρο [10]. Ν) Τιμολόγιο Διανομής: Το τιμολόγιο με βάση το οποίο ο Διαχειριστής εισπράττει αντάλλαγμα για την Βασική Δραστηριότητα Διανομής. Άρθρο 3 Αρχές και Χρόνοι Υπολογισμού και Αναθεώρησης των Τιμολογίων 1. Το Τιμολόγιο Διανομής καθορίζεται με βάση την αρχή της ανάκτησης ενός Απαιτούμενου Εσόδου για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής. 2. Το Τιμολόγιο Διανομής υπολογίζεται με βάση: Α) Τις προβλέψεις του Διαχειριστή για την εξέλιξη του Απαιτούμενου Εσόδου και της ζήτησης για κάθε ένα από τα Έτη της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. Για τις προβλέψεις, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία κατά το Έτος Αναφοράς και προβαίνει σε εύλογες εκτιμήσεις εξέλιξης των αντίστοιχων μεγεθών κατά την Περίοδο Υπολογισμού Τιμολογίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [18]. Β) Τα απολογιστικά στοιχεία του Διαχειριστή σχετικά με το Απαιτούμενο Έσοδο και το ανακτηθέν έσοδο για κάθε ένα από τα Έτη της Περιόδου Υπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [19], προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε υποανάκτηση ή υπερανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου αντισταθμίζεται πλήρως σε επόμενα Έτη. 3. Η διάρκεια (Έτη) της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων θα καθοριστεί στην Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. 4. Για τον καθορισμό της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη της μεγαλύτερης δυνατής σταθερότητας των τιμολογίων δεδομένων ιδίως (i) Της αβεβαιότητας στις προβλέψεις των ετήσιων ποσοτήτων φυσικού αερίου αφενός εξαιτίας της εξάρτησης των καταναλώσεων των Πελατών του Δικτύου από τις 4

6 καιρικές συνθήκες και αφετέρου λόγω των χρηματοοικονομικών συνθηκών της χώρας. (ii) Του γεγονότος ότι το Δίκτυο Διανομής εξακολουθεί να τελεί υπό ανάπτυξη και υφίσταται ανάγκη επεκτάσεων για την υλοποίηση νέων συνδέσεων. 5. Η Περίοδος Υπολογισμού των Τιμολογίων δεν μπορεί να υπερβαίνει την χρονική διάρκεια της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που έχει χορηγηθεί στον Διαχειριστή. 6. Το Τιμολόγιο Διανομής καταρτίζεται από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [18]. 7. Αναθεώρηση του Τιμολογίου διενεργείται εντός του δεύτερου (2) Έτους της εκάστοτε Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, το οποίο καθίσταται Έτος Υπολογισμού για την επόμενη Περίοδο Υπολογισμού σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου [18]. 8. Έκτακτη Αναθεώρηση διενεργείται υπό τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία του άρθρου [20]. 5

7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΕΣΟΔΟ Άρθρο 4 Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) 1. Ως Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ) νοείται το απασχολούμενο κεφάλαιο του Διαχειριστή για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής. 2. Η ΡΠΒ υπολογίζεται σε Ετήσια βάση. Η τιμή της ΡΠΒ κάθε Έτους αναφέρεται στο τέλος του αντίστοιχου Έτους. 3. Η ΡΠΒ του Δικτύου Διανομής υπολογίζεται για κάθε Έτος ως το άθροισμα: A) Του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, αφαιρουμένων: (i) Των επιχορηγήσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των παγίων της Βασικής Δραστηριότητας, και (ii) Της ιδιοπαραγωγής παγίων στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι αναλώσεις υλικών. Β) Του Κεφαλαίου Κίνησης για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής το οποίο ορίζεται ως η διαφορά ανάμεσα στο κυκλοφορούν ενεργητικό και τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Γ) Των εγγραφών του Διαχειριστή για τα Έργα που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής για το αντίστοιχο Έτος εγγραφής στις λογιστικές καταστάσεις και σύμφωνα με το χρόνο ένταξής τους στη ΡΠΒ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο [4]. Από τις εγγραφές αυτές αφαιρούνται τυχόν επιχορηγήσεις καθώς και τυχόν Τέλη Σύνδεσης ή Χρεώσεις Επέκτασης ή πάγια το κόστος των οποίων έχει καταβληθεί από Χρήστες του Δικτύου ή Πελάτες. 4. Η ένταξη νέων έργων στην ΡΠΒ γίνεται κατά την πρώτη Τακτική Αναθεώρηση των τιμολογίων μετά την έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης στο οποίο έχουν ενταχθεί. 5. Τυχόν αναβάθμιση της αξίας των παγίων του Διαχειριστή μετά την αρχική εγγραφή τους στις οικονομικές του καταστάσεις, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό της ΡΠΒ. 6. Σε περίπτωση Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου, ο προσδιορισμός των παγίων του Διαχειριστή που εντάσσονται στη Βασική Δραστηριότητα της Διανομής διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικού διαχωρισμού που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 80Α του Νόμου. 7. H Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση ορίζεται αριθμητικά για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Στην ίδια απόφαση καθορίζονται τα έργα των οποίων δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή, τα οποία έχουν ληφθεί υπόψη στις προβλέψεις της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης και ο απομένων προϋπολογισμός αυτών. 8. Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής δεν έχει την κυριότητα του συνόλου ή μέρους των παγίων τα οποία χρησιμοποιεί αλλά ασκεί τη Βασική Δραστηριότητα της Διανομής βάσει σύμβασης μέσω της οποίας του έχει παραχωρηθεί η χρήση των παγίων των Δικτύων Διανομής για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η ΡΠΒ υπολογίζεται κατά τα οριζόμενα 6

8 στις ανωτέρω παραγράφους του παρόντος άρθρου, όπου ως πάγια νοείται το άθροισμα των παγίων των οποίων την κυριότητα έχει ο Διαχειριστής και εκείνων τα οποία έχουν παραχωρηθεί στον Διαχειριστή κατά χρήση (Δικαιώματα Χρήσης). Άρθρο 5 Απαιτούμενο Έσοδο 1. Το Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής Δραστηριότητας Δικτύου Διανομής (Απαιτούμενο Έσοδο) υπολογίζεται σε ετήσια βάση ως το άθροισμα: Α) Της Απόδοσης επί της ΡΠΒ, κατά το άρθρο [6]. Β) Των Αποσβέσεων Παγίων, συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων Χρήσης, κατά το άρθρο [7]. Γ) Των Λειτουργικών Δαπανών, κατά το άρθρο [8]. Δ) Της Ανακτήσιμης Διαφοράς κατά το άρθρο [19] Ε) Του κόστος του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή στον κύριο του Δικτύου για την περίπτωση παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου κατά την παραγράφου 1(ια) του άρθρου 88 του Νόμου, εφόσον υφίσταται τέτοια περίπτωση. 2. Το Απαιτούμενο Έσοδο Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ορίζεται αριθμητικά για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 6 Απόδοση επί της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης 1. Ως απόδοση επί της ΡΠΒ (Απόδοση ΡΠΒ) νοείται η απόδοση την οποία εύλογα προσδοκά ο Διαχειριστής να λάβει σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα από εναλλακτικές επενδύσεις ισοδύναμου κινδύνου και υπολογίζεται ως το γινόμενο της ΡΠΒ επί το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου του Διαχειριστή. 2. Η Απόδοση ΡΠΒ υπολογίζεται ανά Έτος. 3. Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου σε ονομαστικές τιμές προ φόρων υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: WACC pre tax,nominal = (1 G) ROE post tax,nominal 1 TX + G DR WACCpre-tax, nominal G Weighted Average Cost of Capital, pre-tax nominal: Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου σε ονομαστικές τιμές προ φόρων. Μέσος Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης - Gearing Ratio: Ο μέσος όρος των Ετήσιων Συντελεστών Δανειακής Επιβάρυνσης από το Έτος Υπολογισμού έως το Έτος της επόμενης προβλεπόμενης τακτικής αναθεώρησης των 7

9 ROEpost-tax, nominal DR TX τιμολογίων, σύμφωνα με το πλέον πρόσφατο επιχειρηματικό σχέδιο του Διαχειριστή. Ως Ετήσιος Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης ορίζεται ο λόγος του συνόλου των δανείων για συγκεκριμένο Έτος προς το άθροισμα του συνόλου των δανείων και του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων του Διαχειριστή για το ίδιο Έτος, εξαιρουμένων από τα ίδια κεφάλαια των επιχορηγήσεων. Ο Μέσος Συντελεστής Δανειακής Επιβάρυνσης (G) δεν μπορεί να λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη του μηδέν κόμμα πέντε (0,5). Return on Equity post-tax, nominal: Η αναμενόμενη απόδοση των ιδίων κεφαλαίων του Διαχειριστή σε ονομαστικές τιμές μετά από φόρους, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4. Debt Rate: Το προβλεπόμενο μέσο σταθμισμένο κόστος των δανειακών κεφαλαίων του Διαχειριστή, ως προς το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων, συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους εγγυήσεων των δανείων, μέχρι την επόμενη προβλεπόμενη τακτική αναθεώρηση των τιμολογίων, λαμβάνοντας υπόψη το πλέον πρόσφατο επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή. Tax Rate: Ο εκτιμώμενος μέσος σταθμισμένος συντελεστής συνολικής ετήσιας φορολογίας των κερδών του Διαχειριστή, μέχρι την επόμενη προβλεπόμενη τακτική αναθεώρηση των τιμολογίων, λαμβάνοντας υπόψη το πλέον πρόσφατο επιχειρησιακό σχέδιο του Διαχειριστή. 4. Η αναμενόμενη απόδοση ιδίων κεφαλαίων του Διαχειριστή σε ονομαστικές τιμές μετά από φόρους υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: ROE post tax,nominal = RFR + CRP + β MRP RFR CRP MRP Risk Free Rate: Η απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο, η οποία προσδιορίζεται με βάση τις αποδόσεις κρατικών ομολόγων, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας, χωρών που ανήκουν στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν την υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα. Country Risk Premium: Ποσοστό κινδύνου το οποίο προστίθεται στην απόδοση επένδυσης χωρίς κίνδυνο λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες της χώρας, το βαθμό έκθεσης του Διαχειριστή σε αυτές, το επενδυτικό πρόγραμμα του Διαχειριστή και το ύψος των νέων κεφαλαίων που απαιτούνται για την εκτέλεση αυτού. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού κινδύνου είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι αποδόσεις ελληνικών κρατικών ομολόγων, κρατικών ομολόγων χωρών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν την υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα, καθώς και τυχόν εταιρικών ομολόγων αντίστοιχων με τον Διαχειριστή ελληνικών εταιρειών. Market Risk Premium: Το περιθώριο απόδοσης αγοράς το οποίο προσδιορίζεται με βάση την ιστορική απόδοση των μετοχών 8

10 β έναντι των κρατικών ομολόγων, σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο δείγμα ανεπτυγμένων χωρών. Για τον προσδιορισμό της παραμέτρου δύναται να λαμβάνονται στοιχεία, μεταξύ άλλων, από σχετικές εκθέσεις αναγνωρισμένων χρηματοοικονομικών οίκων, πανεπιστημίων, καθώς και από σχετική διεθνή βιβλιογραφία. Beta factor: Συντελεστής συστηματικού κινδύνου ιδίων κεφαλαίων του Διαχειριστή, που υπολογίζεται με βάση τους αντίστοιχους συντελεστές συστηματικού κινδύνου ιδίων κεφαλαίων διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε χρηματιστηριακές αγορές. 5. Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου μπορεί να διαφοροποιείται ανά Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. 6. Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου προσαυξάνεται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες στην περίπτωση Έργων Επέκτασης ή αναβάθμισης του Δικτύου. 7. Το Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου καθώς και οι επιμέρους παράμετροι για τον υπολογισμό του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζονται αριθμητικά με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 7 Αποσβέσεις Παγίων 1. Για τον καθορισμό των αποσβέσεων υφιστάμενων και μελλοντικών παγίων (ενσώματων και ασώματων) που εντάσσονται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, οι αποσβέσεις κάθε παγίου υπολογίζονται με βάση τα υπολειπόμενα έτη της Άδειας Διανομής του κατόχου του Δικτύου το οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής. 2. Τυχόν αναβάθμιση της αξίας των παγίων του Διαχειριστή μετά την αρχική εγγραφή τους στις οικονομικές του καταστάσεις, λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποσβέσεων παγίων. 3. Οι προβλεπόμενες αποσβέσεις παγίων ορίζονται αριθμητικά για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 8 Λειτουργικές Δαπάνες 1. Ως Λειτουργικές Δαπάνες νοούνται οι εύλογες δαπάνες του Διαχειριστή για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου κατά τρόπο ασφαλή, αποτελεσματικό, οικονομικά αποδοτικό και αξιόπιστο. 2. Για την πρόβλεψη των Λειτουργικών Δαπανών για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, λαμβάνονται υπόψη: Α) Τα στοιχεία λειτουργικών δαπανών από τις οικονομικές καταστάσεις του Διαχειριστή για το Έτος Αναφοράς. Σε περίπτωση Κάθετα Ολοκληρωμένων Επιχειρήσεων Φυσικού Αερίου, η κατανομή των συνολικών λειτουργικών δαπανών του Διαχειριστή για τη Βασική Δραστηριότητα διενεργείται σύμφωνα με τους κανόνες λογιστικού 9

11 διαχωρισμού που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, κατά τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 80Α του Νόμου. Β) Ο δείκτης μεταβολής των λειτουργικών δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που υποβάλλει ο Διαχειριστής κατά τη διαδικασία του άρθρου [18]. Γ) Κάθε άλλο στοιχείο που είναι δυνατόν να επηρεάσει τη διαμόρφωση των Λειτουργικών Δαπανών κατά τα επόμενα Έτη της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, το οποίο υποβάλλει ο Διαχειριστής κατά τη διαδικασία του άρθρου [18]. Δ) Η ανάγκη συνεχούς βελτίωσης του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος, της αποτελεσματικότητας του Διαχειριστή και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 3. Στις Λειτουργικές Δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου 4. Στις Λειτουργικές Δαπάνες συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων: Α) Εύλογες δαπάνες για τη μελέτη και αξιολόγηση επενδύσεων που τελικά δεν υλοποιήθηκαν. Β) Συναλλαγματικές διαφορές που προκύπτουν από την αποτίμηση των δανείων για την κτήση παγίων. Γ) Η ιδιοπαραγωγή παγίων. Δεν περιλαμβάνονται αναλώσεις υλικών. Δ) Χρηματοοικονομικά έξοδα και προμήθειες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της άσκησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. Ε) Έκτακτες λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες μετατόπισης αγωγών δικτύου και ζημίες που δημιουργούνται στο πλαίσιο της άσκησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. 5. Οι προβλεπόμενες Λειτουργικές Δαπάνες ορίζονται αριθμητικά για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 9 Καθορισμός Τέλους Σύνδεσης νέου Σημείου Παράδοσης 1. Σε περίπτωση αιτήματος σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος του οποίου το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κώδικα, καταβάλει εφάπαξ στον Διαχειριστή Τέλος Σύνδεσης. 2. Το Τέλος Σύνδεσης καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο Διαχειριστής να ανακτά μέσω αυτού, μέρος ή το σύνολο του Κόστους Κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης για κάθε νέο Σημείο Παράδοσης. 3. Για σκοπούς της διείσδυσης του φυσικού αερίου και διεύρυνσης της βάσης εφαρμογής των τιμολογίων, ο Διαχειριστής δύναται να εφαρμόζει περαιτέρω εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης και άλλα κίνητρα. 4. Ως Κόστος Κατασκευής νοείται το κόστος υπηρεσιών, εργασιών, υλικών καθώς και το εσωτερικό κόστος (ιδιοπαραγωγή) για την υλοποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης. 10

12 5. Το αργότερο έως την 1η Νοεμβρίου κάθε Έτους, ο Διαχειριστής υποβάλει στη ΡΑΕ προς έγκριση: Α) Τον εκτιμώμενο αριθμό συνδέσεων για το επόμενο Έτος. Β) Τα Τέλη Σύνδεσης του επομένου Έτους για τους Πελάτες με κατανάλωση κάτω από 1,1 GWh/έτος. Τα Τέλη Σύνδεσης για Πελάτες με κατανάλωση άνω των 1,1 GWh/έτος καθορίζονται για κάθε νέα σύνδεση ξεχωριστά λαμβάνοντας υπόψη το Κόστος Κατασκευής ανά περίπτωση. Γ) Την επικαιροποιημένη σε σχέση με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξηςεκτίμηση του Διαχειριστή αναφορικά με το συνολικό Κόστος Κατασκευής των Εξωτερικών Εγκαταστάσεων για το επόμενο Έτος. Δ) Την επικαιροποιημένη σε σχέση με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων εκτίμηση του Διαχειριστή αναφορικά με τα προς είσπραξη Τέλη Σύνδεσης για το επόμενο Έτος λαμβάνοντας υπόψη τυχόν επιπλέον προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση νέων Πελατών. 6. Ο Διαχειριστής δεν μεταβάλλει τα Τέλη Σύνδεσης κατά τη διάρκεια του Έτους. Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει αιτιολογημένη ανάγκη για την αναθεώρηση των Τελών Σύνδεσης εντός του Έτους, ο Διαχειριστής υποβάλει εκ νέου στη ΡΑΕ προς έγκριση το αναθεωρούμενο Τέλος το οποίο και αιτιολογεί ειδικά. 7. O Διαχειριστής αναρτά τα Τέλη Σύνδεσης στην ιστοσελίδα του εντός πέντε (5) Ημερών από την έγκριση της ΡΑΕ. Άρθρο 10 Καθορισμός Χρέωσης Επέκτασης Δικτύου 1. Σε περίπτωση Έργου Επέκτασης, ο ενδιαφερόμενος του οποίου το αίτημα έγινε αποδεκτό από τον Διαχειριστή σύμφωνα με τον Κώδικα, καταβάλει εφάπαξ στον Διαχειριστή τη Χρέωση Επέκτασης. 2. Η καταβολή της Χρέωσης Επέκτασης δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση της καταβολής του Τέλους Σύνδεσης. 3. Η Χρέωση Επέκτασης θα καθορίζεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο Διαχειριστής να ανακτά μέσω αυτού, μέρος ή το σύνολο του Συνολικού Κόστους Κατασκευής του Έργου Σύνδεσης (Κόστος Ανάκτησης) για κάθε νέο Πελάτη. 4. Για τον υπολογισμό του Κόστους Ανάκτησης, ο Διαχειριστής λαμβάνει υπόψη τεχνοοικονομικά κριτήρια και προβλέψεις για την αύξηση της ζήτησης στην περιοχή στην οποία αφορά το Έργο Επέκτασης. 11

13 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ - ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο 11 Βασικές Αρχές Τιμολόγησης Χρήσης του Δικτύου Διανομής 1. Η χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας υπολογίζεται ξεχωριστά σε κάθε Σημείο Παράδοσης. 2. Ο Διαχειριστής εκδίδει τιμολόγιο προς τον Χρήστη του Δικτύου που εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης. 3. Στο Τιμολόγιο αναγράφονται αναλυτικά οι χρεώσεις που αντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα Σημεία Παράδοσης που εξυπηρετεί ο εν λόγω Χρήστης. Άρθρο 12 Ορισμός Κατηγοριών 1. Οι Τελικοί Πελάτες κατανέμονται σε Κατηγορίες κατά τρόπο ώστε σε κάθε κατηγορία να περιλαμβάνονται Πελάτες οι οποίοι, λόγω των βασικών χαρακτηριστικών κατανάλωσης αερίου, αναμένεται ότι ευλόγως επιβαρύνουν το Δίκτυο κατά παρόμοιο τρόπο. 2. Στα κριτήρια διάκρισης των Κατηγοριών δύναται να περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα ακόλουθα: Α) Χρήση Φυσικού Αερίου Β) Συνολική ετήσια κατανάλωση Φυσικού Αερίου Γ) Η ύπαρξη ή μη μετρητών φορτίου Δ) Η Μέγιστη Τεχνική Δυναμικότητα του Σημείου Παράδοσης Ε) Συντελεστής κατανάλωσης/προφίλ κατανάλωσης 3. Η κατανομή των Τελικών Πελατών σε Κατηγορίες διενεργείται από τον Διαχειριστή καταρχήν ως εξής: Α) Οικιακή Χρήση Β) Επαγγελματική Χρήση Γ) Βιομηχανική Χρήση Δ) Τεχνολογικός Τομέας/Νέες Χρήσεις (πχ. CNG, CHP, Κλιματισμός) 4. Οι Κατηγορίες στις οποίες κατατάσσονται οι Τελικοί Πελάτες περιλαμβάνονται στην Απόφαση Έγκρισης των Τιμολογίων. 5. Το Απαιτούμενο Έσοδο κάθε Έτους της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων κατανέμεται μεταξύ των Κατηγοριών λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή της κάθε Κατηγορίας στην ωριαία αιχμή του Έτους Αναφοράς. Υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: RR k,t = RR t C k,t C t 12

14 RR k,t RR t C k,t C t Το Απαιτούμενο Έσοδο του Έτους t που αντιστοιχεί στην Κατηγορία k Το συνολικό Απαιτούμενο Έσοδο του Έτους t Η συμμετοχή στην ωριαία αιχμή Τελικών Πελατών της Κατηγορίας k κατά το Έτος t Η ωριαία αιχμή του Έτους t Άρθρο 13 Υπολογισμός των Συντελεστών του Τιμολογίου Διανομής 1. Το Τιμολόγιο Διανομής περιλαμβάνει χρέωση δυναμικότητας και χρέωση ενέργειας. 2. Για κάθε Κατηγορία k που αφορά σε ωρομετρούμενους Πελάτες, υπολογίζεται Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (ΣΔk). 3. Για κάθε Κατηγορία k που αφορά σε μη ωρομετρούμενους Πελάτες υπολογίζεται Χρέωση Δυναμικότητας (Δk). 4. Για κάθε Κατηγορία k ανεξάρτητα αν αφορά σε ωρομετρούμενους ή μη Πελάτες υπολογίζεται Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (ΣΕk). 5. Για το πρώτο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας (ΣΔk) υπολογίζεται για κάθε Κατηγορία k στην οποία εφαρμόζεται ως: όπου Cap k : ΣΔ k = Cap k NPV(RR k) NPV(RC k ) NPV(RR k ) RC k,t NPV(RC k ) [ /(ΜWh ΑΘΔ/Ώρα)/Έτος] Ρυθμιζόμενο ποσοστό (Ποσοστό Χρέωσης Δυναμικότητας) το οποίο λαμβάνει τιμές από μηδέν (0%) έως εκατό τοις εκατό (100%) και καθορίζεται με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων, μετά από πρόταση του Διαχειριστή. Το ποσοστό Capk δύναται να διαφοροποιείται μεταξύ των Κατηγοριών. Η Καθαρή Παρούσα Αξία του προβλεπόμενου Απαιτούμενου Εσόδου RR k,t της Κατηγορίας k το έτος t. Υπολογίζεται για τα έτη n της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων ως εξής: NPV(RR k ) = n RR k,t (1 + WACC) t 1 t=1. Το άθροισμα της Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας Σημείου Παράδοσης η οποία προβλέπεται ότι θα δεσμεύεται από τους Χρήστες του Δικτύου για όλα τα Σημεία Παράδοσης που αφορούν στην Κατηγορία k το Έτος t (Αθροιστική Δεσμευμένη Δυναμικότητα της Κατηγορίας k). H καθαρή Παρούσα Αξία της Αθροιστικής Δεσμευμένης Δυναμικότητας για την Κατηγορία k. Υπολογίζεται για τα έτη n της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων ως εξής: NPV(RC k ) = n RC k,t (1 + CPI) t 1 (1 + WACC) t 1 t=1. 6. Για το πρώτο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, η Χρέωση Δυναμικότητας (Δk) υπολογίζεται για κάθε Κατηγορία k στην οποία εφαρμόζεται ως εξής: Δ k = Cap k NPV(RR k) NPV(N k ) [ /Έτος] 13

15 όπου NPV(N k ) H Καθαρή Παρούσα Αξία του προβλεπόμενου αριθμού των Σημείων Παράδοσης N k,t που αφορούν στην Κατηγορία k κατά το Έτος t. Υπολογίζεται για όλα τα έτη n της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων ως εξής: NPV(N k ) = n N k,t (1 + CPI) t 1 (1 + WACC) t 1 t=1 7. Για το πρώτο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας (ΣΕk) υπολογίζεται με κοινό τρόπο για όλες τις Κατηγορίες ως εξής: ΣΕ k = (1 Cap k ) NPV(RR k) NPV(Q k ) [ /ΜWh ΑΘΔ] όπου NPV(Q k ) H Καθαρή Παρούσα Αξία της προβλεπόμενης Ποσότητας Φυσικού που παραδίδεται μέσω του Δικτύου Διανομής στους Τελικούς Πελάτες της Κατηγορίας k κατά το Έτος t. Υπολογίζεται για όλα τα έτη n της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων ως εξής: NPV(Q k ) = n Q k,t (1 + CPI) t 1 (1 + WACC) t 1 t=1 8. Όλα τα μεγέθη επί των οποίων υπολογίζονται οι καθαρές παρούσες αξίες βασίζονται στις προβλέψεις του Διαχειριστή. 9. Οι καθαρές παρούσες αξίες ανάγονται στο πρώτο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, με χρήση του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC) ως συντελεστή αναγωγής. 10. Για κάθε ένα από τα επόμενα Έτη της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων και έως την επόμενη αναθεώρηση των τιμολογίων, οι Συντελεστές Δυναμικότητας και Ενέργειας και η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζονται για κάθε Κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο [13]. 11. Για τον καθορισμό της αριθμητικής τιμής των συντελεστών Capk λαμβάνονται υπόψη: Α) Οι ιστορικές τιμές χρέωσης δυναμικότητας ανά κατηγορία Τελικού Πελάτη. Β) Η ανάγκη παροχής κινήτρων στους Χρήστες του Δικτύου για την αύξηση των διακινούμενων Ποσοτήτων Φυσικού Αερίου στο Δίκτυο Διανομής μέσω της περαιτέρω διείσδυσης και την κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρήση αυτού. Γ) Η ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά Φυσικού Αερίου. 12. Οι συντελεστές Capk καθώς και οι συντελεστές ΣΔk και ΣΕk και η Χρέωση Δυναμικότητας Δk, ορίζονται αριθμητικά για το πρώτο έτος της Περιόδου Υπολογισμού με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 14 Ετήσια Αναπροσαρμογή των Συντελεστών των Τιμολογίου Διανομής 1. Οι συντελεστές ΣΔk και ΣΕk και η πάγια χρέωση δυναμικότητας Δk εφόσον υφίσταται αναπροσαρμόζονται για κάθε Έτος t, με έναρξη από το δεύτερο Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: P t = P t 1 [1 + CPI t 1 ] 14

16 όπου: Pt Pt-1 CPIt-1 Η τιμή οποιουδήποτε εκ των συντελεστών ΣΔ k, Δ k και ΣΕ k κατά το Έτος t. Η τιμή του συντελεστή κατά το Έτος t-1. Η τελευταία διαθέσιμη ποσοστιαία μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), όπως προκύπτει από τη σύγκριση του μέσου ΔΤΚ κατά το δωδεκάμηνο του έτους t-1 προς το μέσο ΔΤΚ κατά το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του έτους t-2, δημοσιεύεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. 2. Ο Διαχειριστής δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τις νέες τιμές των συντελεστών ΣΔk, Δk και ΣΕk κατά τα ανωτέρω, το αργότερο δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του Έτους t. 15

17 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Άρθρο 15 Χρέωση χρήσης του Δικτύου Διανομής 1. Στην περίπτωση ωρομετρούμενου Τελικού Πελάτη, η Ετήσια Χρέωση Δικτύου Διανομής (Ετήσια Χρέωση) για το Σημείο Παράδοσης j του Δικτύου Διανομής που εξυπηρετεί συγκεκριμένος Χρήστης υπολογίζεται ως εξής: όπου: ΣΔ k ΣE k C j Q j ΧΔΔj = (ΣΔ k Cj) + (ΣΕ k Qj) Ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας για την Κατηγορία Πελατών k στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης j, σε /(MWh ΑΘΔ/Ώρα)/Έτος Ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας για την Κατηγορία Πελατών στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης k, σε /MWh ΑΘΔ Η Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης στο Σημείο Παράδοσης j Η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στον Τελικό Πελάτη που εξυπηρετείται από το σημείο Παράδοσης j κατά τη διάρκεια του Έτους τιμολόγησης, σε MWh ΑΘΔ/Έτος, όπως αυτή μετράται ή προσδιορίζεται, σύμφωνα με τον Κώδικα 2. Στην περίπτωση κατά την οποία σε ωρομετρούμενο Σημείο Παράδοσης, ο Διαχειριστής διαπιστώσει υπέρβαση της Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας Σημείου Παράδοσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου [16]. 3. Στην περίπτωση μη ωρομετρούμενων Τελικών Πελατών, η ετήσια χρέωση για κάθε Σημείο Παράδοσης j του Δικτύου Διανομής υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: όπου: Δk: ΣΕk: ΧΔΔj = Δ k + (ΣΕ k Qj) H Χρέωση Δυναμικότητας για την Κατηγορία Πελατών στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης k, σε /Έτος. Ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας για την Κατηγορία Πελατών στην οποία ανήκει ο Τελικός Πελάτης που εξυπηρετείται από το Σημείο Παράδοσης k, σε /MWh ΑΘΔ. 4. Η Ετήσια Χρέωση δύναται να επιμερίζεται σε τμήματα του Έτους στις ακόλουθες περιπτώσεις: Α) Εφόσον εντός του διαστήματος τιμολόγησης της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής, διαφοροποιηθούν οι Συντελεστές Χρέωσης ή η Χρέωση Δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο [20] Στην περίπτωση αυτή, η Ετήσια Χρέωση υπολογίζεται ως το άθροισμα των επιμέρους χρεώσεων για κάθε τμήμα του Έτους πριν και μετά τη μεταβολή. 16

18 Β) Εφόσον πρόκειται για τη σύνδεση νέου Σημείου Παράδοσης εντός του Έτους. Στην περίπτωση αυτή, ο συντελεστής δυναμικότητας ΣΔ k πολλαπλασιάζεται με το λόγο του τμήματος του έτους (σε ώρες) μετά τη Σύνδεση του νέου Σημείου Παράδοσης προς Γ) Εφόσον κατά τη διάρκεια του Έτους, ο Χρήστης μεταβάλλει τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης, και η μεταβολή αυτή γίνει αποδεκτή από τον Διαχειριστή. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση δυναμικότητας για το εν λόγω Σημείο Παράδοσης υπολογίζεται ξεχωριστά για το τμήμα σε ώρες του Έτους πριν την μεταβολή και αντιστοίχως μετά τη μεταβολή ως εξής: ΧΔΔj = (ΣΔ k (Ν 8760) Cj) + (ΣΔ k ((8760 Ν) 8760) C new j ) + (ΣΕ k Qj) Άρθρο 16 Χρεώσεις Αποκλίσεων 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις υπέρβασης της Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας Σημείου Παράδοσης (Cj) σε ωρομετρούμενα Σημεία Παράδοσης. 2. Ως απόκλιση της Πραγματοποιηθείσας Δυναμικότητας Χρήστη σε Σημείο Παράδοσης (εφεξής «ΠΔΧj») από την Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης (Cj) ορίζεται η ποσότητα: (ΠΔΧj - Cj)ανά ώρα. 3. Για τον καθορισμό της μεθοδολογίας για την Χρέωση Αποκλίσεων λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη για την κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματική χρήση του Δικτύου. Άρθρο 17 Τιμολόγηση της Χρήσης του Δικτύου Διανομής 1. Για την τιμολόγηση της Βασικής Δραστηριότητας ανά Μήνα εφαρμόζονται για κάθε Σημείο Παράδοσης τα ακόλουθα: Α) Η Χρέωση Δυναμικότητας υπολογίζεται και τιμολογείται στον Χρήστη ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, ανάλογα με τον αριθμό των Ημερών του Μήνα κατά τον οποίο ισχύει η Σύμβαση Χρήσης. Β) Η Χρέωση Ενέργειας υπολογίζεται και τιμολογείται στον Χρήστη του Δικτύου ο οποίος εξυπηρετεί το εν λόγω Σημείο Παράδοσης ανά Μήνα, με βάση την Ποσότητα Φυσικού Αερίου που καταμετρήθηκε ή εκτιμήθηκε (έναντι λογαριασμοί) στο εν λόγω Σημείο κατά τη διάρκεια του Μήνα. Στην περίπτωση κατά την οποία το Σημείο Παράδοσης εξυπηρετείται από δύο ή περισσότερους Χρήστες, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδίδεται στον Τελικό Πελάτη κατανέμεται στους Χρήστες σύμφωνα με τον Κώδικα. 2. Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο Διαχειριστής στον Χρήστη του Δικτύου αναγράφονται, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα: Α) Διακριτά για κάθε Σημείο Παράδοσης το οποίο εξυπηρετεί ο εν λόγω Χρήστης: (i) Ο Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας ή η Χρέωση Δυναμικότητας και ο Συντελεστής Χρέωσης Ενέργειας. 17

19 (ii) Η Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης ή και η Ποσότητα Φυσικού Αερίου με βάση των οποίων υπολογίζονται οι Χρεώσεις Δυναμικότητας και Ενέργειας. (iii) Η συνολική χρέωση για το εν λόγω σημείο Παράδοσης, η οποία υπολογίζεται ως το άθροισμα των ως άνω χρεώσεων. Β) Η συνολική χρέωση του Χρήστη του Δικτύου, προκύπτει από το άθροισμα των χρεώσεων που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο (Α) ανωτέρω, για όλα τα Σημεία Παράδοσης που εξυπηρετεί ο εν λόγω Χρήστης του Δικτύου. 18

20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Άρθρο 18 Διαδικασία Κατάρτισης και Τακτικής Αναθεώρησης των Τιμολογίων 1. Εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη του εκάστοτε Έτους Υπολογισμού, ο Διαχειριστής υποβάλλει στη ΡΑΕ σχέδιο αναθεωρημένων τιμολογίων χρήσης του Δικτύου Διανομής (Σχέδιο Τιμολογίων), το οποίο συνοδεύεται από τα ακόλουθα: A) Τις προβλέψεις εξέλιξης της ζήτησης Φυσικού Αερίου στο Δίκτυο Διανομής και ιδίως της μέγιστης ωριαίας, ημερήσιας Ποσότητας και της συνολικής ετήσιας Ποσότητας Φυσικού Αερίου που διακινούνται στο Δίκτυο Διανομής. Οι ανωτέρω προβλέψεις πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά στοιχεία των προηγούμενων ετών πριν το Έτος Υπολογισμού, την πλέον πρόσφατη Μελέτη Ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής καθώς και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο. B) Την πρόβλεψη εξέλιξης της Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης, των αποσβέσεων παγίων και των Λειτουργικών Δαπανών του Διαχειριστή για κάθε Έτος της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. Γ) Απολογιστικά στοιχεία για κάθε Έτος της σχετικής Περιόδου Αναθεώρησης και υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς, σύμφωνα με το άρθρο [19], με αιτιολόγηση τυχόν υπερβάσεων των συνολικών ετήσιων απολογιστικών Λειτουργικών Δαπανών και της συνολικής ετήσιας Ρυθμιζόμενης Περιουσιακής Βάσης έναντι των προβλεπόμενων κατά την κατάρτιση των τιμολογίων. Δ) Τεκμηρίωση σχετικά με την πρόταση του Διαχειριστή ως προς την αριθμητική τιμή κάθε παραμέτρου που ορίζεται στον Κανονισμό. 2. Στο Σχέδιο Τιμολογίου περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, καθορίζονται με την Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων καθώς και οι προκύπτοντες συντελεστές Χρέωσης Δυναμικότητας και Χρέωσης Ποσότητας Φυσικού Αερίου για κάθε Κατηγορία. 3. Το Σχέδιο Τιμολογίων και κάθε άλλο στοιχείο που η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμο, τίθεται από τη ΡΑΕ σε δημόσια διαβούλευση διάρκειας το πολύ τριάντα (30) ημερών. 4. Εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήξη της διαβούλευσης, η ΡΑΕ αποστέλλει στον Διαχειριστή τις παρατηρήσεις της επί του Σχεδίου και ιδίως επί των στοιχείων που προβλέπονται στην παράγραφο Ο Διαχειριστής, λαμβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παρατηρήσεις, υποβάλλει την τελική του πρόταση εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη των παρατηρήσεων της ΡΑΕ. 6. Έως τη θέση σε ισχύ των νέων τιμολογίων εφαρμόζονται τα ισχύοντα τιμολόγια και τυχόν διαφορές στα έσοδα του Διαχειριστή λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ανακτήσιμης Διαφοράς της επόμενης Περιόδου Αναθεώρησης. Άρθρο 19 Υπολογισμός Ανακτήσιμης Διαφοράς 1. Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε υποανάκτηση ή υπερανάκτηση του Απαιτούμενου Εσόδου αντισταθμίζεται πλήρως σε επόμενα Έτη, εντός τριών (3) μηνών 19

21 από το τέλος κάθε Έτους της Περιόδου Αναθεώρησης, ο Διαχειριστής, βάσει των στοιχείων από τις οικονομικές καταστάσεις του, υποβάλλει στη ΡΑΕ τα απολογιστικά στοιχεία για τα ακόλουθα μεγέθη για το αντίστοιχο Έτος της Περιόδου Αναθεώρησης: Α) Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, όπως ορίζεται στο άρθρο [4] Β) Αποσβέσεις παγίων, όπως ορίζονται στο άρθρο [7] Γ) Λειτουργικές Δαπάνες, όπως ορίζονται στο άρθρο [8] 2. Κατά τη διαδικασία αναθεώρησης των Τιμολογίων, ο Διαχειριστής υπολογίζει για κάθε Έτος (t) της Περιόδου Αναθεώρησης: A) To Απαιτούμενο Έσοδο το οποίο προκύπτει με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του Διαχειριστή που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ανωτέρω (Απολογιστικό Απαιτούμενο Έσοδο). B) To πραγματικό έσοδο του Διαχειριστή για κάθε Έτος της Περιόδου Αναφοράς όπως προκύπτει από την εφαρμογή του Τιμολογίου Διανομής (Ανακτηθέν Έσοδο). Γ) Το υποθετικό έσοδο (Αναμενόμενο Έσοδο) του Διαχειριστή το οποίο θα προέκυπτε από την εφαρμογή των Τιμολογίων Διανομής, σε περίπτωση που οι προβλέψεις του Διαχειριστή σχετικά με τον αριθμό των Πελατών, τις Δυναμικότητες και την ζήτηση Φυσικού Αερίου ανά Κατηγορία για το εν λόγω Έτος επαληθεύονταν ακριβώς. Δ) Την Ανακτήσιμη Διαφορά του αντίστοιχου Έτους, η οποία ορίζεται από τη σχέση: Ανακτήσιμη Διαφορά (ΔRRt) = (Απολογιστικό Απαιτούμενο Έσοδο - προϋπολογισθέν Απαιτούμενο Έσοδο κατά το άρθρο 5) - (Ανακτηθέν Έσοδο - Αναμενόμενο Έσοδο). 3. Η θετική ή αρνητική Ανακτήσιμη Διαφορά κάθε Έτους (t) της Περιόδου Αναθεώρησης, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 ανωτέρω, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή (1 + WACC) (T t) προκειμένου να αναχθεί στο πρώτο Έτος (T) της νέας Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. 4. Το WACC αναφέρεται στο Μεσοσταθμικό Κόστος Κεφαλαίου που βρίσκεται σε ισχύ κατά το αντίστοιχο Έτος της Περιόδου Αναθεώρησης. Το αλγεβρικό άθροισμα των ανηγμένων Ανακτήσιμων Διαφορών όλων των Ετών της Περιόδου Αναθεώρησης αποτελεί τη Συνολική Ανακτήσιμη Διαφορά της Περιόδου Αναθεώρησης. 5. Η Συνολική Ανακτήσιμη Διαφορά της Περιόδου Αναθεώρησης προστίθεται στο Απαιτούμενο Έσοδο του πρώτου Έτους της νέας Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, πριν από τον υπολογισμό των τιμολογίων για τη νέα αυτή Περίοδο. Η αριθμητική τιμή της Ανακτήσιμης Διαφοράς αναφέρεται στην Απόφαση Έγκρισης Τιμολογίων. Άρθρο 20 Έκτακτη Αναθεώρηση των Τιμολογίων 1. Έκτακτη αναθεώρηση των τιμολογίων δύναται να διενεργηθεί, μετά από σχετικό αίτημα του Διαχειριστή, το οποίο υποβάλλεται είτε με δική του πρωτοβουλία είτε μετά από σχετική υπόδειξη ή σύσταση της ΡΑΕ, στην περίπτωση που ο Διαχειριστής είτε η ΡΑΕ εκτιμά ότι έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς τα οικονομικά, νομικά ή πραγματικά δεδομένα που είχαν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση των τιμολογίων. Ως τέτοιες περιπτώσεις ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εξής: 20

22 Α) Σημαντική μεταβολή του κόστους δανεισμού του Διαχειριστή. Β) Σημαντική μεταβολή του συντελεστή συνολικής φορολογίας των κερδών του Διαχειριστή. Γ) Σημαντική μεταβολή του μέσου ετήσιου Δείκτη Τιμών Τελικού Πελάτη σε σχέση με το προηγούμενο Έτος. Δ) Η περίπτωση κατά την οποία η συνολική Δεσμευόμενη Δυναμικότητα στο Δίκτυο Διανομής κατά το προηγούμενο από την υποβολή του αιτήματος Έτος και οι προβλέψεις σχετικά με τα εν λόγω μεγέθη για το Έτος υποβολής του αιτήματος και για το επόμενο από αυτό Έτος είναι σημαντικά μικρότερες ή μεγαλύτερες των αντίστοιχων προβλέψεων που ελήφθησαν υπόψη για την κατάρτιση των τιμολογίων. Ε) Η εγγραφή στις λογιστικές καταστάσεις του Διαχειριστή, Έργων Επέκτασης του Δικτύου, λόγω σύνδεσης στην περίπτωση κατά την οποία τα εν λόγω έργα δεν έχουν ήδη προβλεφθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης κατά την παράγραφο 10 του άρθρου 80 του Νόμου. 2. Το αίτημα έκτακτης αναθεώρησης των τιμολογίων υποβάλλεται στη ΡΑΕ από τον Διαχειριστή εγγράφως, και περιλαμβάνει τεκμηρίωση των λόγων υποβολής του αιτήματος και σχέδιο αναθεωρημένων τιμολογίων χρήσης του Συστήματος Διανομής. Με το αίτημα υποβάλλονται στη ΡΑΕ ιδίως: Α) Ιστορικά στοιχεία εξέλιξης των μεγεθών τα οποία επιβάλλουν την αναθεώρηση. Β) Στοιχεία για την απόκλιση των τιμών των μεγεθών αυτών από τις αντίστοιχες τιμές που προβλέφθηκαν για τα αντίστοιχα Έτη της Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων. Γ) Εκτίμηση για την εξέλιξη των μεγεθών αυτών για κάθε επόμενο Έτος από το Έτος υποβολής του αιτήματος έως και το Έτος Υπολογισμού της επόμενης τακτικής αναθεώρησης τιμολογίων. Δ) Εκτίμηση των επιπτώσεων για τα έσοδα του Διαχειριστή και της επίπτωσης στο ύψος των τιμολογίων της επόμενης Περιόδου Υπολογισμού Τιμολογίων, εάν δεν εγκριθεί η έκτακτη αναθεώρηση. Ε) Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το Κόστος Κατασκευής Έργων Επέκτασης λόγω σύνδεσης τα οποία δεν έχουν περιληφθεί στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και εγγράφονται στις λογιστικές καταστάσεις του Διαχειριστή πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αφορά στην έγκριση του επόμενου Προγράμματος Ανάπτυξης, εφόσον η Αίτηση Αναθεώρησης είναι αποτέλεσμα της διαδικασίας υλοποίησης τέτοιων έργων. Στην περίπτωση αυτή ο Διαχειριστής υποβάλει και τεχνοοικονομική αξιολόγηση των εν λόγω έργων καθώς και μελέτη επίπτωσης, από την ένταξη των εν λόγω έργων στην ΡΠΒ, στο Τιμολόγιο Διανομής. 3. Το αίτημα του Διαχειριστή για την έκτακτη αναθεώρηση των τιμολογίων αξιολογείται από τη ΡΑΕ. 4. Στην περίπτωση που εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του Αιτήματος Αναθεώρησης, η ΡΑΕ δε ζητήσει πρόσθετα στοιχεία, το Αίτημα Αναθεώρησης θεωρείται τυπικά πλήρες. Η τυπική πληρότητα του αιτήματος, δεν αφαιρεί από τη ΡΑΕ το δικαίωμα 21

23 να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις που σχετίζονται με την ουσιαστική εξέταση του αιτήματος. 5. Η ΡΑΕ αποφασίζει εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που το αίτημα του Διαχειριστή θεωρήθηκε τυπικά πλήρες. 6. Απόρριψη του αιτήματος του Διαχειριστή αιτιολογείται πλήρως από τη ΡΑΕ. 7. Στην περίπτωση της αποδοχής από τη ΡΑΕ του Αιτήματος Αναθεώρησης, το Έτος πραγματοποίησης της αναθεώρησης καθίσταται Έτος Υπολογισμού και οι χρόνοι διεξαγωγής των επόμενων τακτικών αναθεωρήσεων προσαρμόζονται αναλόγως. 22

24 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 21 Χρόνοι Πρώτης Έκδοσης Τιμολογίων και Τακτικών Αναθεωρήσεων 1. Για την πρώτη έκδοση τιμολογίων βάσει των ρυθμίσεων του Κανονισμού, ισχύουν τα ακόλουθα: Α) Ως Έτος Αναφοράς ορίζεται το Έτος Β) Ως Έτος Υπολογισμού ορίζεται το Έτος Κατ εξαίρεση, η πρώτη Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων έχει έναρξη το Η χρονική Διάρκεια της Περιόδου Υπολογισμού ορίζεται στην Απόφαση Έγκρισης των Τιμολογίων. 3. Η πρώτη περίοδος ισχύος των Τιμολογίων Διανομής αφορά στο 2016, κατά το μέρος του Έτους που έπεται της Απόφασης Έγκρισης των Τιμολογίων, και το Από το 2016 έως το 2020, εφαρμόζεται ετήσια Τακτική Αναθεώρηση των Τιμολογίων κατά τον Πίνακα του Παραρτήματος. 23

25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ Έτος Αναφοράς Έτος Υπολογισμού Περίοδος Αναθεώρησης Περίοδος Υπολογισμού Τιμολογίων Περίοδος Ισχύος Τιμολογίων Πρώτη έκδοση τιμολογίων βάσει του Κανονισμού* Υπόλοιπο Υπόλοιπο Πρώτη τακτική αναθεώρηση τιμολογίων Δεύτερη τακτική αναθεώρηση τιμολογίων Υπόλοιπο Τρίτη τακτική αναθεώρηση τιμολογίων Επόμενες τακτικές αναθεωρήσεις τιμολογίων Σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό, άρθρο 3 24

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου 20 Νοεμβρίου 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε.

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής. ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής ΕΠΑ Θεσσαλίας Α.Ε. Νοέμβριος 2015 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 2 Άρθρο 1 - Αντικείμενο... 2 Άρθρο 2 - Ορισμοί... 2 Άρθρο 3 - Αρχές

Διαβάστε περισσότερα

Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Αύγουστος Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Αύγουστος 2016 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Άρθρο 1 - Αντικείμενο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου

Κανονισμός Τιμολόγησης. Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ A - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 - Αντικείμενο 1. Με τον παρόντα Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κανονισμός»)

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής

Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270139903 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Σύντομη Συμπληρωματική Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Θεσσαλίας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 347/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 36019 3 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3537 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35633 31 Οκτωβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3490 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016. Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016

ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟ ΦΑΣ Η ΡΑ Ε Υ Π Α ΡΙΘ Μ. 348/2016 Έγκριση Τιμολογίου για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Signature Not Verified Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI Date: 2016.10.04 20:41:33 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32261 26 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3067 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 328/2016 Έγκριση Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 349/2016 Τροποποίηση διατάξεων του Αναθεωρημένου Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012. Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 722/2012 Έγκριση Τιµολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου Η Ρυθµιστική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011

Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 Κανονισμός Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων Φ.Α. Νοέμβριος 2011 1 2 ΑΡΧΕΣ ΝΕΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ Cost plus system Επιτρέπει την ανάκτηση του ρυθμιζόμενου κόστους του Διαχειριστή με ελαχιστοποιημένη αλλά εύλογη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 404/2016 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2017 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Άρθρο 274 Ορισμοί 1. Ως ώρα θερινής αιχμής ενός έτους ορίζεται η ώρα κατά τη διάρκεια της οποίας η μέση ωριαία ζήτηση στο Σύστημα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα, Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 327/2009 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006. Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας. Λαµβάνοντας υπόψη: σκέφθηκε ως εξής: Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 11/2006 Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/2009 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 177/29 Προϋπολογισμός ετησίου κόστους του Συστήματος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ. Αθήνα, ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 14.07.2009 Προς: ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ Θέμα: Δημοσίευση Aπόφασης ΡΑΕ υπ αριθμ. 1332/2009 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 236/2010 Πρόταση της ΡΑΕ σχετικά με τις αριθμητικές τιμές των συντελεστών της

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις

Εισαγωγή. Η διαβούλευση δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της ΡΑΕ στις Γενικές Παρατηρήσεις Σχόλια ΑΔΜΗΕ στο κείμενο της δεύτερης δημόσιας διαβούλευσης επί της πρότασης της ΡΑΕ για τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Εισαγωγή Στο παρόν κείμενο γίνεται κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 787/2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ ή ΧΤ. Η Ρυθμιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 344/2016 Eπανυπολογισμός της Ανακτήσιμης Διαφοράς του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 510/2009. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2010 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 51/29 Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 9Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ

Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/ Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέρ Ρ.Α.Ε. Αριθμ. απόφ. 787/2012/19.09.2012 Διαδικασία παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε ομάδες παραγωγών ΑΠΕ μικρής ισχύος όταν δεν υφίσταται τοπικά επαρκής χωρητικότητα του δικτύου ΜΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ. γ' του Ν. 2773/1999 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 355/2010 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ειδικού Τέλους του άρθρου 40 παρ. 3 περ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: inf@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 840/2012 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009. Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης. του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 180/2009 Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2018 Απρίλιος 2017 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου»

Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» Προς ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 11854, Αθήνα Αναμένεται μέσω e-mail στη διεύθυνση: gasconsultation@rae.gr Μαρούσι, 24 Οκτωβρίου 2017 Θέμα: «Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1527/2011 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 217/2010 Για την τροποποίηση της υπ αριθμ. 4955/27.03.06 απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 35783 1 Νοεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3513 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 352/2016 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη: Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 505/2009 Ετήσιο Κόστος 2010 και Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004

Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου 105 64 Αθήνα Τηλ. : 210 3727400 Fax : 210 3255460 E-mail : info@rae.gr Αθήνα, 17/11/2003 Έγκριση Ετήσιου Κόστους Συστήµατος και Χρεώσεων Χρήσης Συστήµατος για το έτος 2004 η ΡΑΕ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2017 Απρίλιος 2016 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα εισήγηση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 453/2015 Έγκριση του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2016 του Διαχειριστή του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14

Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 ΕΣΦΑ Α. Ε. Σελ.1/14 Ετήσιος Σχεδιασµός Εξισορρόπησης Φορτίου για το Έτος 2015 Απρίλιος 2014 Σελ.1/14 1. Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση συντάσσεται στο πλαίσιο των διατάξεων της παραγράφου 2.γ του Άρθρου 68 του Νόµου 4001/2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 372/2010 Συντελεστές επιµερισµού του Ετήσιου Ανταλλάγµατος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου.

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Προς: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132 11854 ΑΘΗΝΑ Θεσσαλονίκης, 25/10/2017 Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου. Αξιότιμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε 1 Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2017 έως 30 Σεπτεµβρίου 2017 Βασικά στοιχεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Εξέλιξη κύριων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 533/2010 Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009. Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας ΕΗ Α.Ε. που τροφοδοτεί το ίκτυο του ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 368/2009 Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας Α.Ε. που τροφοδοτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340/2014 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΣΟ ΟΥ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016 Αριθμός Πρωτ.: 270132050 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου.

Άρθρο 4 Επιτρεπόμενο Έσοδο Διαχειριστή 1. Εκτίμηση πληθωρισμού σε επιμέρους παραμέτρους του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου. Σύνοψη ανά άρθρο των σχολίων που κατατέθηκαν στη 2 η Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ Συμμετέχων Σχολιασμός Συμμετέχοντα Απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008. Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών παροχής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) Πανεπιστημίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 310/2008 Μεθοδολογία επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010

Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Επικαιροποιημένος Ετήσιος Σχεδιασμός Εξισορρόπησης Φορτίου για το έτος 2010 Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε Φεβρουάριος 2010 1. Εισαγωγή Το παρόν πρόγραμμα συντάσσεται βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης

Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης Σχόλια επί της Πρότυπης Σύμβασης A/A Άρθρο Τίτλος/ 1. 4 Τιμολόγηση και Πληρωμές Πρόβλεψη Πρότυπης Σύμβασης 3. Ο Χρήστης Μεταφοράς τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006. «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήµατος 2006» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 158/2006 «Προϋπολογισµός ετησίου κόστους του Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 339/2014 Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)»

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007. «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ)» Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 233/2007 «Μεθοδολογία υπολογισµού του ανταλλάγµατος για την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ. Άρθρο 1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΦΑ Άρθρο 1 1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τιµολόγια πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστηµα Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 179/2009 Συντελεστές επιμερισμού του Ετήσιου Ανταλλάγματος για κάλυψη δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 572/2014 Έγκριση του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2015-2017, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016. Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 455/2016 Καθορισμός Χρεώσεων Χρήσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1525/2011 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ

Λογιστική ΙΙ. Υποχρεώσεις. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ. Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Λογιστική ΙΙ Υποχρεώσεις Τι θα δούμε σε αυτή την ενότητα Την έννοια της υποχρέωσης Πως διακρίνονται οι υποχρεώσεις Λογαριασμούς υποχρεώσεων Παραδείγματα βάσει Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 40749 22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4136 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 338/2016 Θέσπιση προσωρινής μεθοδολογίας κατανομής ποσοτήτων φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010. «Ετήσιο Κόστος 2009 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής ενέργειας». Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 378/2010 Ετήσιο Κόστος 2011 και Χρεώσεις Χρήσης του ικτύου ιανοµής ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 Σεπτέµβριος 2003

10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003 Σεπτέµβριος 2003 Σεπτέµβριος 2003 Εισαγωγή 1.1 Τα αναθεωρηµένα τιµολόγια Φυσικού Αερίου που υπολογίστηκαν τον Σεπτέµβριο 2003 στηρίχθηκαν στην ίδια µεθοδολογία αλλά σε διαφορετικές παραµέτρους σε σύγκριση µε τα τιµολόγια

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση

Σχέδιο λογαριασμών. Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5: Υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΕΠΙ ΤΩΝ: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΦΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΣΦΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 Πειραιώς 132118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 637/2013 1. Έγκριση Ετήσιου Σχεδιασµού Εξισορρόπησης Φορτίου του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αποδοχή από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της πρότασης της ΔΕΠΑ Α.Ε. περί τροποποίησης των δεσμεύσεων που υιοθετήθηκαν με την υπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-ail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1413/2011 Μεθοδολογία υπολογισµού Χρεώσεων Χρήσης του ικτύου Μέσης Τάσης κυριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax:

ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Πειραιώς 132, Τ.Κ , Αθήνα Fax: ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Ενόψει έκδοσης απόφασης της ΡΑΕ για τον καθορισµό διαδικασίας παροχής πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας σε µονάδες παραγωγής ΑΠΕ µικρής ισχύος Υποβολή απόψεων: Χρονοδιάγραµµα:

Διαβάστε περισσότερα

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας Πανεπιστηµίου 69 & Αιόλου, 105 64 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Αθήνα, 24.05.2005 Προς: ΕΣΜΗΕ Α.Ε., κ. Ι. Θεοδωρακόπουλο, ιευθύνοντα Σύµβουλο Κοινοποιήσεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Φ.Α ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν. 3175/2003 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση

Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Η ορθή επιλογή Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας προϋποθέτει ενημέρωση Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μας δίνεται η δυνατότητα να επιλέξουμε, απλά και ανέξοδα, την εταιρεία που θα προμηθεύει

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική ανάλυση Αλεξόπουλος Γιώργος Μάιος-Ιούνιος 2013 1 - Ορισμός - οικονομική θέση, - ενδιαφερόμενοι, - λήψη αποφάσεων 2 1 Τι είναι η Χρηματοοικονομική Ανάλυση; Τι Σχέση έχει

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες

Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες Αθήνα, 03 Νοεμβρίου 2017 Αριθμός Πρωτ.: 180004809 Προς: gasconsultation@rae.gr Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Θέμα: Δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας

Κύριοι Μέτοχοι, Εξέλιξη των εργασιών της εταιρείας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΟΤΟΥ Α.Ε.» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3294/2009 1. Έγκριση των τιμών των παραμέτρων που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/ /06/2015 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΑΣ Κ.Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 01/07/2014-30/06/2015 ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/07/2014-30/06/15 Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 377/2010. Προϋπολογισμός Ετησίου Κόστους και Μοναδιαίες Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς για το έτος 2011 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 21-37274 Fax: 21-325546 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την προσθήκη της Παραγράφου Δ. Αθήνα, 3/12/21 Ο Πρόεδρος Δρ. Νίκος Βασιλάκος ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση

Εισαγωγή στην. χρηματοοικονομική ανάλυση Εισαγωγή στην 1 χρηματοοικονομική ανάλυση Ορισμός, οικονομική θέση, ενδιαφερόμενοι, λήψη αποφάσεων Τι είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση; Τι σχέση έχει με την λογιστική; Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ

και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ Ισολογισμός. 1 Τι είναι ο Ισολογισμός Ισολογισμός είναι η λογιστική χρηματοοικονομική κατάσταση που παρουσιάζει συνοπτικά αλλά με σαφήνεια την περιουσιακή κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας»

Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» Βασικά σημεία συμπληρωματικής απόφασης της ΡΑΕ για το έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» 1. Εισαγωγή Σε σχέση με τις λεπτομέρειες υλοποίησης του έργου «Σύνδεση Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 711/2014. Εκκαθαρίσεις επενδύσεων, λειτουργικών δαπανών και εσόδων από λοιπές πωλήσεις έτους 2013 της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Ορθή επανάληψη ως προς το ποσό της εκκαθάρισης επενδύσεων 2013 Αθήνα, 10-12-2014 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ Δρ.Ν.Βασιλάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (ΥΚΩ) ΣΤΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΝΗΣΙΑ (ΜΔΝ) Για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την παροχή ενιαίου τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012. Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 594/2012 Έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του Εθνικού Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014.

3. Οι παρούσες χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/2014. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΝΙΓΓΟΣ 26 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10682 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 0002794501000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ.

Διαβάστε περισσότερα