Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad"

Transcript

1 Μια γρήγορη εισαγωγή στην χρήση 3D µοντέλων στο Autocad Πανώριος Μπενάρδος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ Υποψήφιος ιδάκτωρ ΕΜΠ επιµέλεια : Γ. Βοσνιάκος, Επίκ. Καθηγητής ΕΜΠ Αθήνα 2005 Οι σηµειώσεις αυτές διανέµονται ως βοήθηµα για την εκπόνηση του υποχρεωτικού θέµατος προγραµµατισµού CNC στο µάθηµα Εργαλειοµηχανές Απαγορεύεται η διανοµή / ανατύπωση τους εκτός του παραπάνω πλαισίου.

2 Περιβάλλον εργασίας Το περιβάλλον εργασίας του AutoCAD αποτελείται από διάφορες περιοχές (σχήµα 1). Σχήµα 1. Περιβάλλον εργασίας του AutoCAD. Εισάγοντας εντολές Το AutoCAD βασίζεται στην εισαγωγή εντολών από το χρήστη. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να γίνει αυτό: 1. Είτε µέσω του αντίστοιχου µενού. 2. Είτε µέσω των εικονιδίων που βρίσκονται στις γραµµές εργαλείων. 3. Είτε µέσω απευθείας πληκτρολόγησης στην περιοχή εντολών. Συνίσταται να χρησιµοποιείται ο τελευταίος τρόπος για αρκετούς λόγους. Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στην εντολή Undo (UNDO ή U ή µέσω του µενού Edit Undo ή πιέζοντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα CTRL+Z) που επιτρέπει την αναίρεση της αµέσως προηγούµενης εντολής που εκτελέστηκε. ιαδοχικές εκτελέσεις της εντολής έχουν ως αποτέλεσµα την αναίρεση περισσότερων της µιας εντολής, πάντα όµως πηγαίνοντας προς τα πίσω όσον αφορά το πότε εκτελέστηκαν. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 3

3 Σχεδιάζοντας στο AutoCAD (3D) Η δυνατότητα σχεδίασης σε τρεις διαστάσεις είναι ένα από τα σηµαντικότερα πλεονεκτήµατα του CAD. Η µετάβαση από τις δύο στις τρεις διαστάσεις γίνεται στο AutoCAD σχετικά εύκολα. Για παράδειγµα, εκτός από τις εντολές Array, Mirror και Rotate, οι οποίες γίνονται 3DArray, Mirror3D και Rotate3D αντίστοιχα, όλες οι άλλες λειτουργούν µε τον ίδιο ακριβώς τρόπο και για τα τρισδιάστατα αντικείµενα. Συντεταγµένες Οτιδήποτε σχεδιάζεται στο AutoCAD είναι απόλυτα ακριβές. Όλα τα αντικείµενα τοποθετούνται στην περιοχή σχεδίασης σε σχέση µε την αρχή ενός απλού συστήµατος συντεταγµένων. Στο AutoCAD το προεπιλεγµένο σύστηµα συντεταγµένων ονοµάζεται WCS (World Coordinate System). Η αρχή του WCS βρίσκεται στο κάτω αριστερό άκρο της περιοχής σχεδίασης και οι άξονες είναι τοποθετηµένοι έτσι ώστε η θετική κατεύθυνση του Χ να είναι παράλληλη µε την οριζόντια πλευρά της οθόνης και προς τα δεξιά, ενώ η θετική κατεύθυνση του Υ να είναι παράλληλη µε την κατακόρυφη πλευρά της οθόνης και προς τα πάνω. Υπενθυµίζεται ότι οι θετικές κατευθύνσεις των αξόνων δίνονται και από το εικονίδιο του συστήµατος συντεταγµένων. Η εισαγωγή ενός σηµείου στο AutoCAD γίνεται είτε απευθείας επιλέγοντας ένα σηµείο στην περιοχή σχεδίασης µε το ποντίκι είτε πληκτρολογώντας τις συντεταγµένες του σηµείου στην περιοχή εντολών. Συνίσταται να ακολουθείται σχεδόν πάντα ο δεύτερος τρόπος, αφού µόνο έτσι εξασφαλίζεται η ακριβής τοποθέτηση των σηµείων και κατ επέκταση ο ακριβής σχεδιασµός. Όσον αφορά τις δύο διαστάσεις (σχήµα 2) υπάρχουν δύο διαφορετικά είδη συντεταγµένων, οι καρτεσιανές και οι πολικές συντεταγµένες.: 1. Καρτεσιανές συντεταγµένες: πληκτρολογούνται δύο αριθµοί στη µορφή x,y ο καθένας από τους οποίους δηλώνει την απόσταση του σηµείου από την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων ως προς κάθε άξονα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Το κόµµα (,) χρησιµοποιείται για να χωρίζονται οι συντεταγµένες µεταξύ τους και η τελεία (.) για να δίνονται οι δεκαδικοί αριθµοί. 2. Πολικές συντεταγµένες: πληκτρολογούνται δύο αριθµοί στη µορφή r<φ από τους οποίους το r δηλώνει την απόσταση του σηµείου από την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων και το φ τη γωνία στροφής του. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι γωνίες µετρούνται θετικά ξεκινώντας από τον άξονα Οx, περιστρέφοντάς τον µε φορά αντίθετη της φοράς των δεικτών του ρολογιού. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 4

4 Επειδή στους παραπάνω τρόπους εισαγωγής τα σηµεία υπολογίζονται µε βάση την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων, οι συντεταγµένες τους ονοµάζονται απόλυτες. Αν όµως πριν από την αντίστοιχη µορφή χρησιµοποιηθεί το τότε οι συντεταγµένες ονοµάζονται σχετικές και στην περίπτωση αυτή το νέο σηµείο υπολογίζεται ως προς το αµέσως προηγούµενο σηµείο που έχει εισαχθεί (σχήµα 3). Y (5,5) Y (0,0) X (0,0) X Σχήµα 2. Απόλυτες καρτεσιανές (5,5) (αριστερά) και πολικές (7.1243<45) (δεξιά) συντεταγµένες σηµείου. Y (6.7321,6) Y (5,5) (0,0) X (0,0 X Σχήµα 3. Σχετικές καρτεσιανές (αριστερά) και πολικές (δεξιά) συντεταγµένες σηµείου. Συνοψίζοντας, υπάρχουν τέσσερις συνολικά τρόποι για να εισάγουµε ένα σηµείο στο AutoCAD πληκτρολογώντας τις συντεταγµένες του στην περιοχή εντολών: 1. Με απόλυτες καρτεσιανές συντεταγµένες: x,y 2. Με απόλυτες πολικές συντεταγµένες: r<φ 3. Με σχετικές καρτεσιανές Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 5

5 4. Με σχετικές πολικές Όσα αναλύθηκαν σχετικά µε τις συντεταγµένες στις δύο διαστάσεις ισχύουν, µε την προσθήκη ενός επιπλέον άξονα (άξονας Z), ο οποίος δίνει την αίσθηση του ύψους στα αντικείµενα που σχεδιάζονται. Ο άξονας Z στο WCS βρίσκεται κατακόρυφα στο επίπεδο XY (επίπεδο της οθόνης) µε θετική φορά προς το χρήστη, δηλαδή βγαίνοντας από την οθόνη προς τα έξω. Η θετική φορά των γωνιών στις τρεις διαστάσεις προσδιορίζεται µε τη βοήθεια του κανόνα του δεξιού χεριού: κλείνοντας τα δάχτυλα του δεξιού χεριού γύρω από κάποιον άξονα, µε τον αντίχειρα να δείχνει προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα αυτού, η φορά κατά την οποία είναι διπλωµένα τα δάχτυλα ισοδυναµεί µε τη θετική φορά περιστροφής γύρω από τον άξονα αυτό. Ο τρόπος εισαγωγής των καρτεσιανών και των κυλινδρικών (αντί πολικών) συντεταγµένων τροποποιείται ως εξής: 3. Καρτεσιανές συντεταγµένες: πληκτρολογούνται τρεις αριθµοί στη µορφή x,y,z ο καθένας από τους οποίους δηλώνει την απόσταση του σηµείου από την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων ως προς κάθε άξονα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυµίζεται ότι το κόµµα (,) χρησιµοποιείται για να χωρίζονται οι συντεταγµένες µεταξύ τους και η τελεία (.) για να δίνονται οι δεκαδικοί αριθµοί. 4. Κυλινδρικές συντεταγµένες: πληκτρολογούνται τρεις αριθµοί στη µορφή r<φ,z από τους οποίους το r δηλώνει την απόσταση του σηµείου από την αρχή του συστήµατος συντεταγµένων, το φ τη γωνία στροφής του ως προς τον άξονα X στο επίπεδο XY και το z την κατακόρυφη απόσταση του σηµείου από το επίπεδο XY. Η διάκριση µεταξύ απόλυτων και σχετικών συντεταγµένων είναι ακριβώς η ίδια µε τις δύο διαστάσεις, προσθέτοντας δηλαδή το πριν τις συντεταγµένες. Η προσθήκη του άξονα Z, επιτρέπει στο χρήστη να σχεδιάζει σε διαφορετικά επίπεδα ανύψωσης (elevation). Ενώ στις δύο διαστάσεις οποιοδήποτε αντικείµενο που σχεδιαζόταν ανήκε εξ ορισµού στο επίπεδο XY, στις τρεις διαστάσεις ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει µια προεπιλεγµένη συντεταγµένη Z, την οποία θα χρησιµοποιεί το AutoCAD όταν του δίνονται µόνο οι συντεταγµένες X, Y, µέσω της εντολής ELEVATION ή ELEV. Η εντολή ELEV επηρεάζει µόνο τα αντικείµενα που θα δηµιουργηθούν ύστερα από την εισαγωγή της και η τιµή της επαναφέρεται αυτόµατα ίση µε το 0 κάθε φορά που ορίζεται ένα νέο σύστηµα συντεταγµένων. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 6

6 Επιλέγοντας αντικείµενα Το AutoCAD χρησιµοποιεί αυτό που ονοµάζεται σετ επιλογής (selection set) για να επιτρέψει στο χρήστη να οµαδοποιεί αντικείµενα έτσι ώστε να εφαρµόσει στη συνέχεια το αποτέλεσµα κάποιας εντολής. Όποτε το AutoCAD προτρέπει από την περιοχή εντολών το χρήστη να επιλέξει αντικείµενα, αυτός πρέπει να δηµιουργήσει ένα σετ επιλογής. Ο συνηθέστερος τρόπος είναι να χρησιµοποιήσει ένα παράθυρο επιλογής. Υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικοί τύποι παραθύρων, το παράθυρο τοµής (crossing window) και το απλό παράθυρο (box ή απλά window). Οι διαφορές τους δίνονται στον παρακάτω πίνακα: Κατεύθυνση σχηµατισµού παραθύρου Από αριστερά προς τα δεξιά Από δεξιά προς τα αριστερά Τύπος παραθύρου Απλό Τοµής Εµφάνιση Συνεχής γραµµή ιακεκοµµένη γραµµή Πίνακας 4. Τύποι παραθύρων επιλογής. Αποτέλεσµα Επιλέγονται µόνο τα αντικείµενα που βρίσκονται εξ ολοκλήρου µέσα στο παράθυρο Επιλέγεται κάθε αντικείµενο που είτε τέµνεται από τα όρια είτε βρίσκεται εξ ολοκλήρου µέσα στο παράθυρο Εναλλακτικά, αντικείµενα µπορούν να επιλεγούν και ένα τη φορά κάνοντας κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού σε καθένα από αυτά, αν και αυτός είναι µάλλον και αργός και όχι ακριβής τρόπος, ειδικά στην περίπτωση πολύπλοκων σχεδίων. Τα αντικείµενα µπορούν επίσης να επιλεγούν πληκτρολογώντας τις ακόλουθες εντολές (όταν το AutoCAD ζητά στην περιοχή εντολών από το χρήστη να επιλέξει αντικείµενα): LAST (ή L): επιλέγεται το αντικείµενο που σχεδιάστηκε τελευταίο. PREVIOUS (ή P): επιλέγεται το προηγούµενο σετ επιλογής. Zooming και panning Οι εντολές ZOOM και PAN είναι πολύ χρήσιµες για την εστίαση και µετακίνηση µέσα στην περιοχή σχεδίασης. Όσο πιο πολύπλοκο είναι ένα σχέδιο, τόσο περισσότερο πρέπει να χρησιµοποιούνται οι εντολές αυτές. Η εντολή ZOOM (ή Z) προσφέρει αρκετές επιλογές έτσι ώστε να διευκολύνεται η δηµιουργία της νέας άποψης του σχεδίου. Οι επιλογές που χρησιµοποιούνται συχνότερα στην πράξη φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί: Επιλογή Εντολής ZOOM All Extents Αποτέλεσµα Απεικονίζονται όλα τα σχεδιασµένα αντικείµενα Απεικονίζονται όλα τα σχεδιασµένα αντικείµενα έτσι ώστε µόλις να χωρούν στη νέα άποψη Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 7

7 Previous Scale Window Real time Επαναφέρει την αµέσως προηγούµενη άποψη του σχεδίου Η νέα άποψη προκύπτει εφαρµόζοντας ένα συντελεστή µεγέθυνσης (νούµερα µεγαλύτερα του 1) ή σµίκρυνσης (νούµερα µικρότερα του 1) ακολουθούµενου από το γράµµα X Ο χρήστης ορίζει µε ένα απλό παράθυρο την περιοχή που θέλει να εµφανιστεί Ο βαθµός µεγέθυνσης ή σµίκρυνσης επιλέγεται διαδραστικά από το χρήστη Πίνακας 5. Επιλογές εντολής ZOOM. Η εντολή PAN (ή P) επιτρέπει την µετακίνηση στην περιοχή σχεδίασης χωρίς να επηρεάζει το συντελεστή µεγέθυνσης (ή σµίκρυνσης). Ο χρήστης, αφού εκτελέσει την εντολή, απλώς πιέζει το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού και κρατώντας το πατηµένο µπορεί να µετακινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυµεί. Έλξη αντικειµένων (object snap) Η έλξη αντικειµένων (object snap ή osnap) είναι µια πάρα πολύ χρήσιµη δυνατότητα του AutoCAD που βοηθά στην επιλογή χαρακτηριστικών σηµείων ενός αντικειµένου, όπως για παράδειγµα τα άκρα µιας γραµµής, το κέντρο ενός κύκλου κλπ. Η έλξη αντικειµένου µπορεί να είναι µόνιµα ενεργοποιηµένη ή να ενεργοποιείται µόνο όταν πρέπει να επιλεγεί το χαρακτηριστικό σηµείο. Ο καλύτερος τρόπος για να ρυθµιστούν οι ιδιότητες της έλξης αντικειµένων είναι µε δεξί κλικ µε το ποντίκι στη γραµµή κατάστασης στο κουµπί OSNAP και στη συνέχεια επιλέγοντας Settings, οπότε εµφανίζεται το παράθυρο διαλόγου του Σχήµατος 4 Σχήµα 4. Παράθυρο ρύθµισης επιλογών για την έλξη αντικειµένων. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 8

8 Κάνοντας αριστερό κλικ µε το ποντίκι σε κάθε κουτί ενεργοποιείται/απενεργοποιείται η έλξη αντικειµένων για το αντίστοιχο χαρακτηριστικό σηµείο. Τα χαρακτηριστικά σηµεία που αναγνωρίζει το AutoCAD είναι: Χαρακτηριστικό σηµείο Αποτέλεσµα Endpoint Midpoint Center Εντοπίζεται το ένα από τα δύο άκρα ενός αντικειµένου Εντοπίζεται το µέσο ενός αντικειµένου όπως είναι µια γραµµή ή ένα τόξο Εντοπίζεται το κέντρο ενός κύκλου, ενός τόξου ή µιας έλλειψης Εντοπίζεται ένα σηµείο (πρέπει να έχει σχεδιαστεί µε την Node εντολή POINT, MEASURE ή DIVIDE) Εντοπίζεται ένα από τα τεταρτηµόρια στην περιφέρεια ενός Quadrant κύκλου ή ενός τόξου (ανά 90 ο ως προς τον άξονα Χ) Εντοπίζεται το σηµείο τοµής δύο αντικειµένων. Αν στο Intersection εικονίδιο εµφανίζονται τρεις τελείες σηµαίνει ότι πρέπει να επιλεγεί ακόµα ένα αντικείµενο Εντοπίζονται τα σηµεία που βρίσκονται πάνω στην προέκταση Extension µιας γραµµής ή ενός καµπύλου τµήµατος. Πρέπει να έχει ακολουθηθεί το τµήµα αυτό µε το ποντίκι έως το άκρο του Εντοπίζεται το σηµείο εισαγωγής ενός block, ενός Insertion χαρακτηριστικού ενός block ή κειµένου Εντοπίζονται τα σηµεία που βρίσκονται στην κάθετη διεύθυνση Perpendicular σε σχέση µε το τελευταίο σηµείο που έχει επιλεγεί Εντοπίζονται τα σηµεία που βρίσκονται στην εφαπτοµενική Tangent διεύθυνση σε σχέση µε το τελευταίο σηµείο που έχει επιλεγεί Εντοπίζεται το πλησιέστερο στο σταυρόνηµα χαρακτηριστικό Nearest σηµείο του αντικειµένου Εντοπίζεται το σηµείο τοµής δύο αντικειµένων που δεν Apparent Intersection τέµνονται στην οθόνη ή το υποθετικό σηµείο τοµής δύο αντικειµένων που στην πραγµατικότητα δεν τέµνονται Εντοπίζονται τα σηµεία που βρίσκονται σε παράλληλη Parallel διεύθυνση σε σχέση µε ένα ευθύγραµµο αντικείµενο Πίνακας 6. Χαρακτηριστικά σηµεία έλξης αντικειµένων. Μερικές σηµαντικές παρατηρήσεις/συµβουλές για τη χρήση της έλξης αντικειµένων: Η έλξη αντικειµένων µπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί και µε τη χρήση του πλήκτρου F3. Κρατώντας πατηµένο το πλήκτρο SHIFT και κάνοντας δεξί κλικ µε το ποντίκι σε οποιοδήποτε σηµείο της περιοχής σχεδίασης εµφανίζεται ένα παράθυρο από όπου µπορεί να επιλεγεί ο τύπος του χαρακτηριστικού σηµείου που θέλει να εντοπίσει ο χρήστης, ανεξάρτητα από το αν η έλξη αντικειµένων είναι ενεργοποιηµένη ή όχι. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 9

9 εν πρέπει να γίνεται προσπάθεια για να βρεθεί το χαρακτηριστικό σηµείο µε το να τοποθετείται το ποντίκι ακριβώς πάνω του. Είναι προτιµότερο απλώς να τοποθετείται κοντά του. Για να εµφανιστούν ορισµένα χαρακτηριστικά σηµεία πρέπει να καταδειχτεί πρώτα ένα αντικείµενο, δηλαδή να περάσει το σταυρόνηµα από πάνω του (χωρίς να επιλεγεί το αντικείµενο). Για παράδειγµα, για τον εντοπισµό του κέντρου ενός κύκλου δεν µετακινείται το σταυρόνηµα απευθείας προς το κέντρο του κύκλου, αλλά πρώτα καταδεικνύεται ο κύκλος και µετά µετακινείται το σταυρόνηµα κοντά στην περιοχή του κέντρου του. Αν σε µια περιοχή υπάρχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά σηµεία, αυτά µπορούν να τονίζονται διαδοχικά χρησιµοποιώντας το πλήκτρο TAB. Εργαλεία διερεύνησης (inquiry tools) Το AutoCAD προσφέρει µια οµάδα από εντολές που έχουν σκοπό να εξάγουν πληροφορίες από τα σχεδιασµένα αντικείµενα. Οι εντολές αυτές δε µεταβάλλουν το σχέδιο µε κανένα τρόπο. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στις εντολές αυτές από το µενού Tools Inquiry. Οι εντολές αυτές είναι οι: Όνοµα Εντολής Distance Area Mass Properties List Πληκτρολόγηση Εντολής DI / DIST AREA MASSPROP LI Αποτέλεσµα Υπολογίζει την απόσταση και τη γωνία ανάµεσα σε 2 σηµεία Υπολογίζει το εµβαδόν και την περίµετρο αντικειµένων ή περιοχών Υπολογίζει τις µαζικές ιδιότητες περιοχών ή στερεών όπως όγκος, κέντρο βαρύτητας, ροπές αδρανείας κλπ Εµφανίζει τα στοιχεία της βάσης δεδοµένων του AutoCAD για ένα ή περισσότερα αντικείµενα ID ID Εµφανίζει τις συντεταγµένες ενός σηµείου Πίνακας 11. Εντολές διερεύνησης. Μοντέλα στερεών (Solid models) Τα µοντέλα στερεών είναι η πιο εξελιγµένη φιλοσοφία σχεδίασης σε τρεις διαστάσεις. Τα αντικείµενα περιγράφονται από τις ακµές, τις επιφάνειες και τον όγκο τους και διαθέτουν όλα τα χαρακτηριστικά ενός πραγµατικού αντικειµένου (µάζα, όγκο, κέντρο βάρους, κλπ). Το AutoCAD προσφέρει τρεις γενικούς τρόπους δηµιουργίας στερεών αντικειµένων. Πρώτον, ανυψώνοντας (extrude) δισδιάστατα προφίλ αντικειµένων κατά τον άξονα Z ή κατά µήκος µιας ορισµένης από το χρήστη τροχιάς. εύτερον, περιστρέφοντας δισδιάστατα προφίλ Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 10

10 αντικειµένων γύρω από έναν άξονα ή γύρω από µια ορισµένη από το χρήστη τροχιά. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις πρέπει να τηρηθούν κάποιοι περιορισµοί για το πως έχουν δηµιουργηθεί τα προφίλ αυτά. Τρίτον, µέσω της δηµιουργίας κάποιων έτοιµων βασικών στερεών αντικειµένων που καλούνται πρωτογενή στερεά. Όπως είναι κατανοητό, οι δύο πρώτοι τρόποι εκµεταλλεύονται την ύπαρξη κάποιου είδους συµµετρίας στα στερεά αντικείµενα και µόνο τότε πρέπει να χρησιµοποιούνται. Υπενθυµίζεται ότι ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο έχουν δηµιουργηθεί τα µοντέλα στερεών, ο χρήστης µπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στα φυσικά χαρακτηριστικά τους χρησιµοποιώντας τις εντολές διερεύνησης (inquiry tools) του AutoCAD που περιγράφηκαν σε προηγούµενη ενότητα. Εντολές σχεδίασης διδιάστατων προφίλ Όνοµα Εντολής Line Polyline Arc Rectangle Polygon Circle Πληκτρολόγηση Εντολής LINE / L PLINE / PL ARC / A RECTANGLE / REC POLYGON CIRCLE / C Αποτέλεσµα ηµιουργεί ευθύγραµµα τµήµατα ορίζοντας την αρχή και το τέλος τους. Αν δοθούν τρία ή περισσότερα σηµεία, τα ευθύγραµµα τµήµατα είναι διαδοχικά ηµιουργεί πολυγραµµές που µπορεί να είναι ανοικτές ή κλειστές και αποτελούνται από διαδοχικά ευθύγραµµα τµήµατα ή τόξα. Σε αντίθεση µε την εντολή LINE, οι πολυγραµµές µπορούν να έχουν πλάτος (width) που µεταβάλλεται στα διάφορα τµήµατά της και είναι ένα ενιαίο αντικείµενο ηµιουργεί τόξα κύκλου µε διάφορους τρόπους (δίνοτας 3 σηµεία, δίνοντας το κέντρο του κύκλου και 2 σηµεία, κλπ) ηµιουργεί ορθογώνια σχήµατα δίνοντας τα ακραία 2 σηµεία της διαγωνίου του. Το ορθογώνιο είναι ένα αντικείµενο ηµιουργεί κανονικά κλειστά πολύγωνα δίνοντας το πλήθος των πλευρών, το κέντρο τους και την ακτίνα του περιγεγραµµένου ή εγγεγραµµένου κύκλου τους ηµιουργεί κύκλους µε διάφορους τρόπους (δίνοντας το κέντρο και την ακτίνα, δίνοντας 3 σηµεία, κλπ) Ellipse ELLIPSE / EL ηµιουργεί ελλείψεις Πίνακας 1. Κυριότερες εντολές σχεδίασης γραµµών. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 11

11 Υπάρχουν επίσης και κάποιες εντολές που αναφέρονται ως εντολές παραγωγής. Η διαφορά τους από τις εντολές σχεδίασης είναι ότι το αντικείµενο δε σχεδιάζεται από την αρχή, αλλά παράγεται από κάποιο άλλο αντικείµενο. Όνοµα Εντολής Copy Mirror Offset Array Πληκτρολόγηση Εντολής Αποτέλεσµα Αντιγράφει το(α) επιλεγµένο(α) αντικείµενο(α) σε µια νέα θέση. Πρέπει να οριστεί ένα σηµείο COPY / CP αναφοράς και η σχετική µετακίνηση ως προς αυτό. Παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας πολλών αντιγράφων σε διαφορετικές θέσεις ηµιουργεί το κατοπτρικό είδωλο του(ων) MIRROR / MI επιλεγµένου(ων) αντικειµένου(ων) ως προς ευθεία που ορίζεται από το χρήστη Αντιγράφει ένα προφίλ σύµφωνα µε µια απόσταση και προς την πλευρά που επιθυµεί ο χρήστης. Η OFFSET / O εντολή µπορεί να εκτελεστεί και διαδοχικά (κρατώντας σταθερή την απόσταση) ηµιουργεί πολλά αντίγραφα ενός ή περισσότερων αντικειµένου(ων) δηµιουργώντας µια ορθογωνική ARRAY / AR (κατά σειρές και γραµµές) ή µια κυκλική διάταξη. Η αλληλεπίδραση µε το χρήστη γίνεται µέσω παραθύρου επιλογών Πίνακας 2. Κυριότερες εντολές παραγωγής αντικειµένων. Εντολές τροποποίησης διδιάστατων προφίλ Όνοµα Εντολής Erase Move Rotate Πληκτρολόγηση Εντολής ERASE / E MOVE / M ROTATE / RO Αποτέλεσµα ιαγράφει το(α) επιλεγµένο(α) αντικείµενο(α) ή αν δεν έχει επιλεγεί κανένα, ζητά από το χρήστη να επιλέξει το(α) αντικείµενο(α) που θα διαγραφούν. Ισοδύναµα, εκτελείται πιέζοντας το πλήκτρο DELETE, οπότε οποιοδήποτε επιλεγµένο(α) αντικείµενο(α) διαγράφεται Μετακινεί το(α) επιλεγµένο(α) αντικείµενο(α) ή αν δεν έχει επιλεγεί κανένα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το(α) αντικείµενο(α) που θα µετακινηθούν. Πρέπει να οριστεί ένα σηµείο αναφοράς και η σχετική µετακίνηση ως προς αυτό Περιστρέφει το(α) επιλεγµένο(α) αντικείµενο(α) ή αν δεν έχει επιλεγεί κανένα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το(α) αντικείµενο(α) που θα περιστραφούν. Ο χρήστης πρέπει επίσης να ορίσει το σηµείο και τη γωνία περιστροφής Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 12

12 Scale Trim SCALE / SC TRIM / TR Μεταβάλει το µέγεθος του(ων) επιλεγµένου(ων) αντικειµένου(ων) ή αν δεν έχει επιλεγεί κανένα ζητά από το χρήστη να επιλέξει το(α) αντικείµενο(α). Πρέπει να οριστεί ένα σηµείο αναφοράς και η κλίµακα µεταβολής του µεγέθους (>1 σηµαίνει µεγέθυνση και <1 σηµαίνει σµίκρυνση) Κόβει αντικείµενα που τέµνονται µεταξύ τους, στα όρια των ακµών τοµής Extend EXTEND / EX Επεκτείνει ένα αντικείµενο µέχρι ένα όριο Chamfer Fillet CHAMFER / CHA FILLET / F Μεταβάλλει µια γωνιακή συναρµογή αποτέµνοντάς τη σε εκατέρωθεν αποστάσεις που ορίζονται από το χρήστη Μεταβάλλει µια γωνιακή συναρµογή σε συναρµογή ενός τόξου κύκλου Πίνακας 3. Κυριότερες εντολές τροποποίησης αντικειµένων. Μερικές σηµαντικές παρατηρήσεις/συµβουλές που αφορούν ορισµένες από τις εντολές τροποποίησης αντικειµένων: Στην εντολή Trim, πρώτα επιλέγονται οι ακµές τοµής και ύστερα το αντικείµενο που θα κοπεί. Στην εντολή Extend, πρώτα επιλέγονται τα όρια επέκτασης και ύστερα το αντικείµενο που θα επεκταθεί. Η εντολή Fillet θα τροποποιήσει το αντικείµενο µόνο αν η επιλεγµένη ακτίνα του τόξου είναι κατάλληλη. Αν η εντολή Fillet εκτελεστεί για µια πολυγραµµή, τότε θα τροποποιηθούν όλα τα τµήµατά της ταυτόχρονα. Οι προηγούµενες δύο παρατηρήσεις ισχύουν και για την εντολή Chamfer. Στερεά µέσω ανύψωσης (extruded solids) Η εντολή EXTRUDE (Extrude ή ext ή από το µενού Draw Solids Extrude) χρησιµοποιείται για να προσδώσει τη διάσταση του ύψους σε κάποιο αντικείµενο. Αυτό το αντικείµενο µπορεί να είναι οποιοδήποτε προφίλ µπορεί να αποτελείται από γραµµές, τόξα, πολυγραµµές, κλπ αρκεί να τηρείται η παρακάτω προϋπόθεση: Το προφίλ πρέπει να είναι κλειστό. Αυτό επιτυγχάνεται µετά τη σχεδίασή του χρησιµοποιώντας την εντολή PEDIT (Pedit ή από το µενού Modify Object Polyline) και ενεργοποιώντας την επιλογή Join. Επίσης, µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η εντολή REGION (Region ή reg ή από το µενού Draw Region). Και στις δύο περιπτώσεις, η αρχή Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 13

13 και το τέλος του προφίλ πρέπει να είναι σηµεία που συµπίπτουν και όχι το προφίλ να ορίζεται από γραµµές που τέµνονται σε κάποιο ενδιάµεσο σηµείο τους. Η φορά της ανύψωσης µπορεί να οριστεί µε δύο τρόπους, βλ. Σχήµα 5: 1. Εισάγοντας µόνο την επιθυµητή τιµή του ύψους (height of extrusion). Το προφίλ ανυψώνεται κατά τη θετική κατεύθυνση του άξονα Z του UCS αν η τιµή είναι θετική και κατά την αρνητική κατεύθυνση του άξονα Z του UCS αν η τιµή είναι αρνητική. 2. Επιλέγοντας ένα αντικείµενο (συνήθως µια γραµµή, ένα τόξο ή µια πολυγραµµή) που λειτουργεί ως τροχιά (path). Στην περίπτωση που επιλεγεί ο πρώτος τρόπος, ο χρήστης µπορεί να ορίσει αν το επιθυµεί και µια γωνία κωνικότητας (taper angle). Σχήµα 5. Ανύψωση (extrude) προφίλ κατά τον άξονα Z και κατά συγκεκριµένη τροχιά. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή της ιδιότητας του πάχους (thickness) που διαθέτουν ορισµένα δισδιάστατα αντικείµενα (π.χ. κύκλος, ορθογώνιο, κλπ) δεν πρέπει να συγχέεται µε την εντολή extrude, αφού ΕΝ δηµιουργεί στερεά αντικείµενα. Στερεά µέσω περιστροφής (revolved solids) Η εντολή REVOLVE (Revolve ή rev ή από το µενού Draw Solids Revolve) χρησιµοποιείται για να περιστρέψει ένα αντικείµενο γύρω από έναν άξονα ή από µια τροχιά. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 14

14 Για το αντικείµενο αυτό ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς περιορισµοί που περιγράφηκαν και για την εντολή της ανύψωσης. Ο χρήστης εκτός από την επιλογή του προφίλ και του αντικειµένου που ορίζει τον άξονα περιστροφής, καλείται να ορίσει και τη γωνία περιστροφής του προφίλ, βλ. Σχήµα 6. Σχήµα 6. ηµιουργία στερεού αντικειµένου εκ περιστροφής. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εντολή Revolve δεν πρέπει να συγχέεται µε την εντολή Revsurf που δηµιουργεί επιφάνειες εκ περιστροφής γύρω από άξονα. Πρωτογενή στερεά (primitive solids) Εκτός από τους δύο προηγούµενους τρόπους δηµιουργίας στερεών, το AutoCAD διαθέτει και συγκεκριµένους βασικούς τύπους έτοιµων στερεών αντικειµένων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τα αντικείµενα αυτά ονοµάζονται πρωτογενή στερεά (primitive solids) και είναι τα παρακάτω, βλ. Σχήµα 7. Όνοµα Εντολής Box Sphere Cylinder Cone Πληκτρολόγηση Εντολής BOX SPHERE CYLINDER CONE Αποτέλεσµα ηµιουργεί ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο ορίζοντας δύο σηµεία της διαγωνίου του ηµιουργεί µια σφαίρα ορίζοντας το κέντρο και την ακτίνα της ηµιουργεί ένα κύλινδρο που µπορεί να έχει είτε κυκλική είτε ελλειπτική βάση. Πρέπει να οριστούν τα αντίστοιχα µεγέθη για τη δηµιουργία της δισδιάστατης βάσης και στη συνέχεια το ύψος του κυλίνδρου ηµιουργεί έναν κώνο που µπορεί να έχει είτε κυκλική είτε ελλειπτική βάση. Πρέπει να οριστούν τα αντίστοιχα µεγέθη για τη δηµιουργία της δισδιάστατης βάσης και στη συνέχεια το ύψος του κώνου Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 15

15 Wedge Torus ηµιουργεί µια σφήνα η βάση της οποίας βρίσκεται WEDGE / WE στο επίπεδο XY. Πρέπει να οριστούν οι διαστάσεις της βάσης της και στη συνέχεια το ύψος της ηµιουργεί ένα τοροειδές ορίζοντας το κέντρο του, TORUS / TOR την ακτίνα του κύκλου που περνάει από το κέντρο της διατοµής του και την ακτίνα της διατοµής Πίνακας 13. Πίνακας πρωτογενών στερεών. Σχήµα 7. Πρωτογενή στερεά. Τα πρωτογενή στερεά χρησιµοποιούνται στο AutoCAD µε δύο τρόπους: Είτε απευθείας για τη δηµιουργία απλών τρισδιάστατων αντικειµένων ενός σχεδίου (π.χ. η βάση ενός αντικειµένου µπορεί να σχεδιαστεί απευθείας χρησιµοποιώντας ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο). Είτε σε συνδυασµό µε κάποιες γεωµετρικές ενέργειες που ονοµάζονται Boolean operations, οι οποίες λόγω της σηµασίας τους περιγράφονται στην επόµενη ενότητα. Boolean operations Οι Boolean operations είναι πρακτικά απλές ενέργειες τροποποίησης στερεών σωµάτων µε βάση τη γεωµετρία Bool. Οι ενέργειες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα δηµιουργίας πολύπλοκων στερεών αντικειµένων ως αποτέλεσµα τρόπων συνδυασµού δύο ή περισσότερων απλούστερων στερεών. Οι συνδυασµοί αυτοί είναι (σχήµα 8): 1. Ένωση (union): ενώνει δύο στερεά σε ένα µόνο αντικείµενο. 2. Αφαίρεση (subtract): αφαιρεί τον όγκο ενός στερεού από ένα άλλο. 3. Τοµή (intersection): βρίσκει τον κοινό όγκο µεταξύ δύο στερεών και τον διατηρεί σβήνοντας τα στερεά. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 16

16 Σχήµα 8. Παραδείγµατα εφαρµογής των Boolean operations σε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο και κύλινδρο. Ο χρήστης έχει πρόσβαση στις Boolean operations πληκτρολογώντας Union (ή uni), Subtract (ή su) και Intersection (ή in) αντίστοιχα για κάθε µια. Επίσης, από το µενού Modify Solids Editing ή από τη γραµµή εργαλείων Solids Editing (εµφανίζεται στην περιοχή σχεδίασης κάνοντας δεξί κλικ µε το ποντίκι στην κύρια γραµµή εργαλείων και επιλέγοντας Solids Editing από το παράθυρο που εµφανίζεται). Μερικές συµβουλές/παρατηρήσεις που αφορούν τις Boolean operations: Αν και οι Boolean operations λειτουργούν και σε στερεά των οποίων οι όγκοι δεν τέµνονται συνίσταται να αποφεύγεται η χρήση τους σε τέτοιες περιπτώσεις. Όσον αφορά την αφαίρεση (subtract), η σειρά επιλογής των στερεών έχει σηµασία. Πρώτα επιλέγεται το στερεό από το οποίο θα γίνει η αφαίρεση και µετά το στερεό το οποίο θα αφαιρεθεί. Η δηµιουργία οπών (ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις µηχανολογικών τεµαχίων) επιτυγχάνεται σχεδόν πάντα µε την αφαίρεση ενός κυλίνδρου από ένα ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Η δηµιουργία ποκετών ορθογωνικής διατοµής (αρκετά συχνό χαρακτηριστικό µηχανολογικών τεµαχίων) επιτυγχάνεται µε την αφαίρεση ενός ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου από ένα άλλο. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 17

17 Ποκέτες µε διαφορετική διατοµή ή που αλλάζουν κλίση συνίσταται να σχεδιάζονται µε αφαίρεση στερεού, που έχει προκύψει από extrude της διατοµής της ποκέτας κατά µήκος τροχιάς, από ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Από την τοµή (instersection) στερεών αντικειµένων δηµιουργούνται, κατά τεκµήριο, οι πιο πολύπλοκες γεωµετρίες και για αυτό το λόγο πρέπει να δίνεται µεγάλη προσοχή όταν χρησιµοποιείται. Συνίσταται να γίνεται ένας γρήγορος οπτικός έλεγχος του αποτελέσµατος µε την εντολή 3DORBIT. ηµιουργία τοµών στερεών µε τις εντολές SECTION και SLICE Οι εντολές SECTION (Section ή sec ή από το µενού Draw Solids Section) και SLICE (Slice ή sl ή από το µενού Draw Solids Slice) έχουν τον ίδιο σκοπό που είναι η δυνατότητα δηµιουργίας τοµών στερεών αντικειµένων χρησιµοποιώντας επίπεδα που ορίζονται από το χρήστη. Ο τρόπος ορισµού του επιπέδου τοµής είναι µέσω των συντεταγµένων τριών σηµείων του. Η διαφορά τους έγκειται στο αποτέλεσµα της κάθε εντολής: Η εντολή Section δηµιουργεί ένα νέο αντικείµενο που είναι η κοινή περιοχή µεταξύ του στερεού και του επιπέδου. Το AutoCAD τοποθετεί την περιοχή αυτή στο τρέχον επίπεδο σχεδίασης. Η εντολή Slice τέµνει το στερεό κατά τη διεύθυνση του επιπέδου χωρίζοντας έτσι το στερεό σε δύο νέα διακριτά στερεά µοντέλα. Στο σχήµα 9 διακρίνονται (από αριστερά προς τα δεξιά) το αρχικό στερεό αντικείµενο και τα αποτελέσµατα των εντολών Slice και Section. Σχήµα 9. Τοµή στερεού µε επίπεδο. Αλλάζοντας συστήµατα συντεταγµένων Μια απαραίτητη ενέργεια για την τρισδιάστατη σχεδίαση µε το AutoCAD είναι η αλλαγή του επιπέδου στο οποίο δηµιουργούνται τα αντικείµενα.. Για αυτό το σκοπό, το AutoCAD επιτρέπει στο χρήστη να αλλάξει το σύστηµα συντεταγµένων στο οποίο δουλεύει. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 18

18 Υπενθυµίζεται ότι κατά την εκκίνηση του AutoCAD το σύστηµα συντεταγµένων που υπάρχει είναι το WCS µε το αντίστοιχο εικονίδιο να δείχνει τις θετικές κατευθύνσεις των αξόνων X, Y. Το WCS είναι σταθερό και δεν µπορεί να µεταβληθεί από το χρήστη. Έτσι, χρησιµοποιείται και ένα δεύτερο σύστηµα συντεταγµένων που ονοµάζεται UCS (User Coordinate System), το οποίο µπορεί να τροποποιήσει ο χρήστης µε όποιο τρόπο θέλει (µετακίνηση του σηµείου αρχής του συστήµατος συντεταγµένων ή περιστροφή του συστήµατος συντεταγµένων µε οποιαδήποτε γωνία και γύρω από οποιοδήποτε άξονα ή και τα δύο ταυτόχρονα). Ο ορισµός του UCS γίνεται χρησιµοποιώντας την εντολή UCS ή από το µενού Tools New UCS. Οι επιλογές µε τις οποίες µπορεί να οριστεί το UCS δίνονται στον πίνακα 14. Όνοµα Επιλογής Origin ZAxis 3point OBject View X / Y / Z Αποτέλεσµα Μετακινεί την αρχή του τρέχοντος συστήµατος συντεταγµένων χωρίς να µεταβάλλει τον προσανατολισµό των αξόνων. ε µεταβάλλει το επίπεδο σχεδίασης αφού επιλέγεται µόνο ένα σηµείο. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την αρχή του νέου UCS και στη συνέχεια να ορίσει ένα σηµείο προς τη θετική κατεύθυνση του άξονα Z. Οι άξονες X, Y προσανατολίζονται έτσι ώστε να σχηµατιστεί δεξιόστροφο τρισορθογώνιο σύστηµα. Ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την αρχή του νέου UCS και στη συνέχεια να ορίσει από ένα σηµείο προς τη θετική κατεύθυνση των αξόνων X και Y αντίστοιχα. Ο άξονας Z προσανατολίζεται έτσι ώστε να σχηµατιστεί δεξιόστροφο τρισορθογώνιο σύστηµα. Ορίζει το νέο UCS έτσι ώστε η θετική κατεύθυνση του άξονα Z να συµπίπτει µε τη φορά ανύψωσης ενός τρισδιάστατου αντικειµένου. Τα ακόλουθα αντικείµενα ΕΝ µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε την επιλογή αυτή: στερεά, τρισδιάστατες πολυγραµµές, splines, τρισδιάστατα πλέγµατα, περιοχές, ελλείψεις, viewports, mtext, rays. Περιστρέφει το τρέχον σύστηµα συντεταγµένων έτσι ώστε το επίπεδο XY να είναι παράλληλο µε την οθόνη. Η αρχή του συστήµατος συντεταγµένων µένει σταθερή. Περιστρέφει το τρέχον σύστηµα συντεταγµένων γύρω από τον επιλεγµένο άξονα ανάλογα µε τη γωνία που εισάγει ο χρήστης. Πίνακας 14. Τρόποι ορισµού UCS. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 19

19 Παράδειγµα: Αλλαγή από WCS σε UCS χρησιµοποιώντας την επιλογή ορισµού 3points, βλ σχήµα Σχήµα 10. Ορισµός νέου UCS. Βήµα 1 ο : Η αρχική κατάσταση όπου φαίνεται το WCS έχοντας επιλέξει ισοµετρική οπτική γωνία του σχεδίου. Ας δοθεί προσοχή στο σταυρόνηµα και στο εικονίδιο του συστήµατος συντεταγµένων που ορίζουν το επίπεδο σχεδίασης. Βήµα 2 ο : Η εντολή UCS εκτελείται, ενεργοποιούνται πρώτα η επιλογή New και στη συνέχεια η επιλογή 3point. Το AutoCAD περιµένει την επιλογή της νέας αρχής του UCS. Βήµα 3 ο : Το AutoCAD περιµένει την επιλογή ενός σηµείου που βρίσκεται στη θετική κατεύθυνση του άξονα X του νέου UCS. Βήµα 4 ο : Το AutoCAD περιµένει την επιλογή ενός σηµείου που βρίσκεται στη θετική κατεύθυνση του άξονα Y του νέου UCS. Βήµα 5 ο : Το νέο UCS έχει οριστεί. Ας δοθεί προσοχή στο σταυρόνηµα και στο εικονίδιο του συστήµατος συντεταγµένων που ορίζουν το νέο επίπεδο σχεδίασης. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 20

20 Οποιοδήποτε UCS µπορεί να αποθηκευτεί µε ένα χαρακτηριστικό όνοµα καλώντας την εντολή UCS και ενεργοποιώντας την επιλογή Save, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η µετάβαση µεταξύ των διαφορετικών συστηµάτων συντεταγµένων που θα χρειαστεί να οριστούν από το χρήστη έως την ολοκλήρωση του σχεδίου. Όλα τα UCSs που έχουν αποθηκευτεί µε κάποιο όνοµα εµφανίζονται πληκτρολογώντας UCSMAN στην περιοχή εντολών ή ακολουθώντας το µενού Tools Named UCS. Τρισδιάστατες όψεις Αλλαγή όψης Η προεπιλεγµένη όψη του AutoCAD είναι κοιτώντας προς τα κάτω στο επίπεδο XY, ονοµάζεται Top ή Plan View και ισοδυναµεί µε την κάτοψη. Αν ο χρήστης µπορούσε να κοιτάξει ένα τρισδιάστατο αντικείµενο µόνο κοιτώντας το από αυτήν την όψη θα ήταν αδύνατο να εντοπίσει διαφορές, όπως για παράδειγµα σηµεία που βρίσκονται στις ίδιες συντεταγµένες X, Y και σε διαφορετικό Z. Για να διευκολυνθεί η εποπτεία των τρισδιάστατων αντικειµένων, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής όψεων, ακριβώς σα να µπορούσε ο χρήστης να µετακινηθεί γύρω από τα αντικείµενα, µε δύο τρόπους: 1. Με την εντολή VIEW (View ή V ή από το µενού View Named Views). Εµφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου (σχήµα 11) που προσφέρει τη δυνατότητα ορισµού της τρέχουσας όψης µέσω τυποποιηµένων όψεων (ορθογραφικών ή ισοµετρικών). Επίσης, από το παράθυρο αυτό ο χρήστης µπορεί να αποθηκεύσει οποιαδήποτε όψη µε όνοµα δικής του επιλογής, έτσι ώστε να µπορεί να την επαναφέρει αργότερα. 2. Χρησιµοποιώντας την εντολή 3DORBIT (3dorbit ή 3do ή από το µενού View 3D Orbit). Με την εντολή αυτή ο χρήστης µπορεί να περιστρέψει την οπτική γωνία σε πραγµατικό χρόνο χρησιµοποιώντας το ποντίκι, µέχρις ότου βρει την όψη που θέλει (σχήµα 12). Τοποθετώντας το ποντίκι εξωτερικά του µεγάλου κύκλου που εµφανίζεται και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του, η οπτική γωνία περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Z, καθώς το ποντίκι µετακινείται. Τοποθετώντας το ποντίκι στους δύο µικρότερους κύκλους που βρίσκονται πάνω και κάτω και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του, η οπτική γωνία περιστρέφεται γύρω από τον άξονα Y, καθώς το ποντίκι µετακινείται. Τέλος, Τοποθετώντας το ποντίκι στους δύο µικρότερους κύκλους που βρίσκονται δεξιά και αριστερά και κρατώντας πατηµένο το αριστερό κουµπί του, η οπτική γωνία περιστρέφεται γύρω από τον άξονα X, καθώς το ποντίκι µετακινείται. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 21

21 Σχήµα 11. Παράθυρο διαλόγου της εντολής VIEW. Σχήµα 12. Αλλαγή οπτικής γωνίας µε την εντολή 3D Orbit. Κατά την εκτέλεση της εντολής αυτής, ο χρήστης µπορεί επίσης να χρησιµοποιήσει τις εντολές ZOOM και PAN, κάτι που διευκολύνει πάρα πολύ στην εύρεση της ιδανικής οπτικής γωνίας. Χρησιµοποιείται είτε για µια γρήγορη προεπισκόπιση του τρισδιάστατου χαρακτήρα ενός αντικειµένου που µόλις σχεδιάστηκε είτε για τον ακριβή ορισµό µιας µη τυποποιηµένης οπτικής γωνίας σε ένα σχέδιο. Η νέα όψη µπορεί να αποθηκευτεί µε την εντολή VIEW. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή όψης δε σηµαίνει ότι αλλάζει και η αρχή ή ο προσανατολισµός του συστήµατος συντεταγµένων. Αλλάζει µόνο η οπτική γωνία από την οποία ο χρήστης βλέπει το σχέδιο. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 22

22 Αλλαγή αριθµού όψεων Το AutoCAD δίνει τη δυνατότητα ταυτόχρονης προβολής περισσοτέρων των µια όψεων του ίδιου σχεδίου δηµιουργώντας παράθυρα όψεων (viewports), χρησιµοποιώντας την εντολή VIEWPORTS (Viewports ή Vports ή από το µενού View Viewports New Viewports. Πρακτικά, η περιοχή σχεδίασης χωρίζεται σε µικρότερες που απεικονίζουν το σχέδιο από διαφορετικές οπτικές γωνίες (σχήµα 13). Σχήµα 13. Παράθυρο διαλόγου δηµιουργίας viewports. Η διάταξη των παραθύρων αυτών εξαρτάται από το πλήθος τους, το οποίο πρακτικά περιορίζεται από τη διάσταση και ανάλυση της οθόνης του Η/Υ.. Όταν αρχικά ο χρήστης τα δηµιουργεί, επιλέγει και ποια από τις τυποποιηµένες οπτικές γωνίες αντιστοιχεί στο κάθε παράθυρο όψης, αν και έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τις οπτικές γωνίες κατά τη διάρκεια της σχεδίασης. Επιπλέον, ο χρήστης µπορεί συνδυάζοντας τις τυποποιηµένες διατάξεις των παραθύρων όψης να φτιάξει νέες και να τις σώσει µε όποιο όνοµα επιθυµεί. Από όλα τα παράθυρα όψης µόνο ένα µπορεί να είναι ενεργό κάθε φορά και το ποιο είναι αυτό σηµειώνεται µε ένα παχύτερο περιθώριο γύρω του. Για να οριστεί ένα άλλο παράθυρο όψης ως ενεργό, αρκεί να γίνει µια φορά αριστερό κλικ µε το ποντίκι µέσα του. Σηµειώνεται ότι οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις του σχεδίου γίνονται σε ένα παράθυρο όψης εφαρµόζονται απευθείας και στα υπόλοιπα. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 23

23 Εκτυπώνοντας από το AutoCAD Όπως έχει προαναφερθεί, όλα τα αντικείµενα σχεδιάζονται στο AutoCAD στο φυσικό τους µέγεθος. Όταν όµως πρέπει να εκτυπωθούν είναι αναγκαίο να προσαρµοστούν σε µια συγκεκριµένη κλίµακα. Για το σκοπό αυτό, το AutoCAD χρησιµοποιεί δύο διαφορετικούς χώρους, το χώρο µοντέλου (model space) και το χώρο χαρτιού (paper space ή layout). Ο χώρος µοντέλου είναι ο χώρος στον οποίο δηµιουργείται το σχέδιο, ενώ ο χώρος χαρτιού είναι ο χώρος από τον οποίο το σχέδιο εκτυπώνεται. Το πλεονέκτηµα που προσφέρει αυτός ο διαχωρισµός είναι ότι από το χώρο µοντέλου µπορούν να δηµιουργηθούν πολλοί χώροι χαρτιού µε διαφορετικές απόψεις του σχεδίου, χωρίς να χρειαστεί να µεταβληθούν καθόλου τα αντικείµενα (µετακίνηση, µεγέθυνση κλπ). Επιπλέον, οποιαδήποτε αλλαγή γίνει στο χώρο µοντέλου µεταφέρεται αυτόµατα και στο χώρο χαρτιού, αυξάνοντας έτσι την ευελιξία. Η µετακίνηση από τον ένα χώρο στον άλλο επιτυγχάνεται από τις καρτέλες που βρίσκονται στο κατώτερο µέρος της περιοχής σχεδίασης. Από το χώρο χαρτιού µπορούν να δηµιουργηθούν παράθυρα όψεων (viewports) που βλέπουν στο χώρο µοντέλου χρησιµοποιώντας την εντολή MVIEW (τα παράθυρα αυτά είναι διαφορετικά από τα παράθυρα όψεων που περιγράφηκαν παραπάνω). Μόλις δηµιουργηθεί ένα viewport, κάνοντας διπλό κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού στο εσωτερικό του, αυτό ενεργοποιείται έτσι ώστε να οριστεί η οπτική γωνία του σχεδίου που είναι επιθυµητή από το χρήστη χρησιµοποιώντας τις εντολές απεικόνισης (ZOOM, PAN, VIEW κλπ). Η ίδια η viewport µπορεί να µετακινηθεί και να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σηµείο του χώρου χαρτιού χρησιµοποιώντας τις λαβές της, όπως και σε οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο του AutoCAD. Ο χρήστης µπορεί να δηµιουργήσει όσες viewports επιθυµεί στο χώρο χαρτιού, καλώντας κάθε φορά την εντολή MVIEW. Η έξοδος από τη viewport γίνεται κάνοντας διπλό κλικ µε το αριστερό πλήκτρο του ποντικιού έξω από αυτή. Αφού δηµιουργηθεί µια viewport και οριστεί η άποψή της, η τελευταία ενέργεια που αποµένει είναι η προσαρµογή της στην επιθυµητή κλίµακα. Αυτή επιτυγχάνεται µε τη χρήση της εντολής ZOOM. Αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: 1. Η viewport ενεργοποιείται. 2. Εκτελείται η εντολή ZOOM. 3. Στην προτροπή, εισάγεται η επιθυµητή κλίµακα µε τη µορφή _/_XP (π.χ. 1/2XP σηµαίνει ότι το σχέδιο θα εκτυπωθεί σε κλίµακα 1:2 ή στο µισό των πραγµατικών του διαστάσεων και 3/1XP σηµαίνει ότι το σχέδιο θα εκτυπωθεί σε κλίµακα 3:1 ή 3 φορές µεγαλύτερο από την πραγµατικότητα). Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 24

24 4. Η viewport απενεργοποιείται. Το σχέδιο είναι έτοιµο για εκτύπωση επιλέγοντας την εντολή PLOT από το µενού File Plot. Συνίσταται ο χρήστης να ελέγχει ΠΑΝΤΑ το τι θα εκτυπωθεί χρησιµοποιώντας το κουµπί Full Preview που βρίσκεται στο κάτω αριστερό άκρο του παραθύρου διαλόγου που εµφανίζεται και στη συνέχεια να προχωρεί στην εκτύπωση. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να πραγµατοποιούνται αλλαγές στα αντικείµενα του σχεδίου από το χώρο χαρτιού. Επίσης, σηµειώνεται ότι αν δεν έχουν οριστεί προηγουµένως κατά τη δηµιουργία του σχεδίου, τότε όταν επιλεχθεί για πρώτη φορά η καρτέλα του χώρου χαρτιού τότε το AutoCAD θα εµφανίσει ένα παράθυρο διαλόγου στο οποίο ο χρήστης πρέπει να ορίσει τον εκτυπωτή και το µέγεθος του χαρτιού που θα χρησιµοποιηθούν. Μια γρήγορη εισαγωγή στη χρήση 3D µοντέλων στο Autocad 25

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ

Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Αστέριος Κ. Τολίδης Σχεδίαση με χρήση Η/Υ Σημειώσεις για το εργαστήριο του μαθήματος «Τεχνικές Σχεδίασης με χρήση Η/Υ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στο CAD...5 1.1 Συστήματα CAE...6 2. Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας και εκπαιδευτικό λογισμικό face to face

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας και εκπαιδευτικό λογισμικό face to face 3D AUTOCAD Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/297 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 3D AUTOCAD Μάθημα 1: Η Eργαλειοθήκη View Μάθημα 2: Visual Styles Μάθημα 3: Orbit Μάθημα 4: Viewports Μάθημα 5: Camera Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9

Περιεχόμενα. 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή στη 3D Σχεδίαση... 9 Γενικές έννοιες... 10 Απεικόνιση & Σχεδίαση στο χώρο... 10 Βασικοί όροι τρισδιάστατης σχεδίασης... 11 Ορισμός αξόνων x, y & z... 11 Συντεταγμένες... 12 Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 2: Εντολές σχεδίασης Rectangle, Circle, εντολές επεξεργασίας Offset, Trim, Erase. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D

Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Γραφιστική Πληροφορίας σε 3D Κωνσταντίνος Σεβεντεκίδης Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ-19, Msc Email: kseventekidis@sch.gr Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ (παράρτημα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ) Γραφιστική Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Dcad 1.0 20130510 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εγκατάσταση προγράμματος DCAD 2 2. Ενεργοποίηση Registration 2 3. DCAD 3 3.1 Εισαγωγή σημείων 3 3.2 Εξαγωγή σημείων 5 3.3 Στοιχεία ιδιοκτησίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Τµήµα Μηχανολογίας Σχεδιασµός κατασκευών µε τη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (CAD) ρ. Κωνσταντίνος Στεργίου Αναπληρωτής Καθηγητής 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ AUTODESK INVENTOR Το INVENTOR είναι

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης

Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι. Στόχος της άσκησης Άσκηση 2 η 2 Σχήµατα Καµπύλες Ι Στόχος της άσκησης Σην παρούσα άσκηση επιχηρείται η σχεδίαση ενός τρισδιάστατου αντικειµένου µε τη χρήση διδιάστατων καµπυλών. Στόχος της άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη

Διαβάστε περισσότερα

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2

Περιοχή εργασίας. Τμ. Γραφιστικής (Γραφιστική με Η/Υ - In Design) 2 Περιοχή εργασίας A. Παράθυρο εγγράφου B. Συγκέντρωση πινάκων συμπτυγμένων σε εικονίδια Γ. Γραμμή τίτλου πίνακα Δ. Γραμμή μενού E. Γραμμή επιλογών Στ. Παλέτα εργαλείων Ζ. Κουμπί σύμπτυξης σε εικονίδια Η.

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα συντεταγμένων

Συστήματα συντεταγμένων Κεφάλαιο. Για να δημιουργήσουμε τρισδιάστατα αντικείμενα, που μπορούν να παρασταθούν στην οθόνη του υπολογιστή ως ένα σύνολο από γραμμές, επίπεδες πολυγωνικές επιφάνειες ή ακόμη και από ένα συνδυασμό από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER

Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER Ο ΗΓΙΕΣ DOCUMENT DESIGNER ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εάν δεν επιθυµείτε να χρησιµοποιείτε τις προσχεδιασµένες φόρµες εντύπων της Singular, η εργασία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να σχεδιάζετε φόρµες µε βάση τις οποίες επιθυµείτε

Διαβάστε περισσότερα

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου.

2. Κάντε κλικ στο παράθυρο όψης Top για να το ενεργοποιήσετε, ώστε να σχεδιάσετε το πάτωµα του δωµατίου. Άσκηση 7 Σύνθετα Αντικείµενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση µε τη δηµιουργία σύνθετων αντικειµένων που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AutoCAD

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AutoCAD ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ MHX. METAΛΛEIΩN- METAΛΛOYPΓΩN ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ AutoCAD Α. Μπενάρδος Ε. Δημητρέλου Π. Νομικός ΑΘΗΝΑ 2004 Σχεδίαση με τη Βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση

Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Πίνακες, περιγράµµατα και σκίαση Οι πίνακες Οι πίνακες είναι ορθογώνια πλαίσια που χωρίζονται σε γραµµές και στήλες. Η τοµή µιας γραµµής µε µια στήλη προσδιορίζει ένα κελί. Τα στοιχεία, που παρουσιάζουµε,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ με χρήση της σχεδιαστικής εφαρμογής AutoCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0)

Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας. Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) Σύμβαση 457 ΟΠΣ Πολιτικής Προστασίας Εγχειρίδιο Χρήσης Εφαρμογής Γεωγραφικής Απεικόνισης (Version: 1.0) ΑΝΑΔΟΧΟΣ : SPACE COM A.E. INTRACOM IT SERVICES - QUALITY & RELIABILITY A.E. ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2008 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου

Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα: Λογισμικό για τη δημιουργία εργασίας εξαμήνου Το SketchUp αρχικά ήταν ένα πρόγραμμα της εταιρείας @Last Software σχεδιασμένο για αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, σκηνοθέτες, παραγωγούς video-games και ξεκίνησε να γίνεται γνωστό ως ένα γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΧΕ ΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Πανεπιστήμιο Πατρών - Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι Εκπαιδευτικό παράδειγμα για την εκμάθηση σχεδίασης με την βοήθεια του σχεδιαστικού πακέτου Auto

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Aided Designer-AUTOCAD - ACTA CCAD

Τίτλος Πακέτου Certified Computer Aided Designer-AUTOCAD - ACTA CCAD Κωδικός Πακέτου ACTA - CCAD - 003 Τίτλος Πακέτου Certified Computer Aided Designer-AUTOCAD - ACTA Εκπαιδευτικές Ενότητες Είδος Προγράμματος Μέθοδος Διδασκαλίας Εισαγωγή στο Autocad Σχεδίαση με Συντεταγμένες

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή αν είναι ήδη ανοιχτό, επιλέξτε File Reset. Άσκηση 7 η Σύνθετα Αντικείμενα Στόχος της άσκησης Στόχος της παρούσας άσκησης είναι η εξοικείωση με τη δημιουργία σύνθετων αντικειμένων που δημιουργούνται από τον συνδυασμό δύο ή περισσότερων τρισδιάστατων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Βελτίωση της οργάνωσης του μαθήματος: Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, του νέου προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Εισαγωγή

ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ. Εισαγωγή ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΑ Εισαγωγή Η προβολή τρισδιάστατου αντικειμένου πάνω σε δισδιάστατη επιφάνεια αποτέλεσε μια από τις βασικές αναζητήσεις μεθόδων απεικόνισης και απασχόλησε από πολύ παλιά τους ανθρώπους. Με την

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS

Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Εγχειρίδιο 3D σχεδιασμού στο SOLID WORKS Παρακάτω παρουσιάζεται ένα λεξικό βασικών όρων και στην συνέχεια ενδεικτικά η σειρά εκτέλεσης των εντολών του ηλεκτρονικού σχεδίου όπως παραδόθηκαν στην αίθουσα.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15. Κεφάλαιο 1: Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD... 19. Κεφάλαιο 2: Τα Πρώτα μας Βήματα στη Σχεδίαση... 59

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 15. Κεφάλαιο 1: Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD... 19. Κεφάλαιο 2: Τα Πρώτα μας Βήματα στη Σχεδίαση... 59 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Κεφάλαιο 1: Η Πρώτη Επαφή με το AutoCAD... 19 1.1 Η οθόνη εργασίας του AutoCAD... 19 Τα περιβάλλοντα εργασίας του AutoCAD Workspaces... 19 Τα στοιχεία του περιβάλλοντος εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το Geogebra Μωυσιάδης Πολυχρόνης Δόρτσιος Κώστας Η πρώτη οθόνη μετά την εκτέλεση του προγράμματος διαφέρει κάπως από τα προηγούμενα λογισμικά, αν και έχει αρκετά κοινά στοιχεία. Αποτελείται

Διαβάστε περισσότερα

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm

Base. http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/cad_cam1/main.htm Το φυλλάδιο οδηγιών που κρατάτε στα χέρια σας βρίσκεται και σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Acrobatpdf) στον φάκελο PDF του υπολογιστή (υπάρχει η σχετική συντόμευση την επιφάνεια εργασίας). Για την καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel

Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel Επεξεργασία πολλαπλών φύλλων εργασίας - Γραφημάτων Excel 11.1. Πολλαπλά φύλλα εργασίας Στο προηγούμενο κεφάλαιο δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας με τον προϋπολογισμό δαπανών του προσωπικού που θα συμμετάσχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ. Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block. Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΟΝ Η/Υ Ενότητα 3: Εντολές επεξεργασίας Extend, Fillet, Block Παπαδόπουλος Χρήστος Τμήμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ.

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους. 28/9/2008 12:48 Όνομα: Λεκάκης Κωνσταντίνος καθ. ΘΕΜΑ : ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ 2 Σ.Φ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 1 περιόδους 28/9/2008 12:48 καθ. Τεχνολογίας 28/9/2008 12:57 Προοπτικό σχέδιο με 2 Σημεία Φυγής Σημείο φυγής 1 Σημείο φυγής 2 Γωνία κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5)

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ. Από τον κατάλογο που εμφανίζεται επιλέγω: Αποστολή προς Δισκέτα (3,5) ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΔΙΣΚΕΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΣΚΕΤΑ Τοποθετώ μια δισκέτα στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή. Τοποθετώ τη δισκέτα που έχει το αρχείο μου στον οδηγό τη δισκέτας του υπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Οδηγός γρήγορης εκκίνησης Το Microsoft Word 2013 έχει διαφορετική εμφάνιση από προηγούμενες εκδόσεις. Γι αυτό το λόγο, δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να ελαχιστοποιήσουμε την καμπύλη εκμάθησης. Γραμμή

Διαβάστε περισσότερα

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org)

Πνευματικά Δικαιώματα 2013 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation - www.ecdl.org) PEOPLECERT Hellas A.E - Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού Κοραή 3, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 372 9100, Fax: 210 372 9101, e-mail: info@peoplecert.org, www.peoplecert.org Πνευματικά Δικαιώματα 2013

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9. Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Υποβολής Δηλώσεων Ε9 Οδηγίες Χρήσης Πίνακας Περιεχομένων 1. Αρχική οθόνη... 3 2. Αρχική Οθόνη Πιστοποιημένου Χρήστη... 4 2.1. Οριστικοποίηση της Περιουσιακής Εικόνας... 5 2.2. Καρτέλες

Διαβάστε περισσότερα

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1

Τέκτων 10. for Windows. Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104. Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα. Αθήνα, Μάιος 2013. Version_1_0_1 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση 5.4.0.104 Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Αθήνα, Μάιος 2013 Version_1_0_1 2 Τέκτων 10 for Windows Εκπαιδευτική Έκδοση Σύντομο αρχιτεκτονικό παράδειγμα Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Draw

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. OpenOffice 3.x Draw ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ OpenOffice 3.x Draw Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: χρησιμοποιήσει τα βασικά εργαλεία του OpenOffice Draw για δημιουργία διαγραμμάτων κατασκευάσει τα δικά

Διαβάστε περισσότερα

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας

GET SDI PORTAL v1. Οδηγός Βοήθειας GET SDI PORTAL v1 Οδηγός Βοήθειας Μεταδεδομένα εγγράφου Στοιχείο/Element Τιμή/value Ημερομηνία/Date 2011-06-16 Τίτλος/Title GETSDIPortal_v1_Help_v1.0 Θέμα/Subject Οδηγός Βοήθειας Έκδοση/Version 1.0 Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι

Σ ΣΤ Σ Η Τ Μ Η ΑΤ Α Α Τ ΠΑΡΑ Ρ ΓΩΓ Ω ΗΣ Η Σ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ Η/Υ (CAD-CAM-CAE) Ι ΤΕΧΝΙΚΟ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Σύμβολα R: Radius-ακτίνα, Ø (Φι): Διάμετρος, κύκλου ή τόξου ΟΨΕΙΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ Βασικές όψεις: Ορθογώνιες προβολές στις έξι

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Εργαστηρίου CAD

Ασκήσεις Εργαστηρίου CAD Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Ασκήσεις Εργαστηρίου CAD Δρ. Μηχ. Αντωνιάδης Αριστομένης - Δρ. Μηχ. Μαραβελάκης Εμμανουήλ 1 Άσκηση 1 Εντολές Line (+y) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 (4,12) (9,12)

Διαβάστε περισσότερα

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp

Ευ ομή. Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Ευ ομή Εγχειρίδιο χρήσης του περιβάλλοντος LT125-dp Περιεχόμενα 1. Χειρισμός του περιβάλλοντος LT125-dp Εγκατάσταση & Τρέξιμο Χειρισμός της ψηφιακής εφαρμογής Πλοήγηση στο περιεχόμενο Αλλαγή του μεγέθους

Διαβάστε περισσότερα

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη.

Μετά την εκκίνηση της εφαρμογής και πριν ξεκινήσει οποιοδήποτε έργο, εμφανίζεται μια οθόνη η οποία χωρίζεται σε μέρη. Web: http://www.loulakis.gr email: info@loulakis.gr Web:http://www.cadseminars.gr mail: info@cadseminars.gr 39 Περιβάλλον Εργασίας Το περιβάλλον εργασίας του Revit Architecture διαφοροποιήθηκε σημαντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΑΘΗΜΑ : Η/Υ I (ενότητα WINDOWS) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ : ΘΕΑΝΩ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗ, Εργαστηριακό

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint

Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Γνωρίστε το χώρο εργασίας του PowerPoint Για να εκκινήσουμε το Office PowerPoint 2007 ακολουθούμε τα εξής βήματα: Έναρξη à Όλα τα προγράμματα PowerPoint 2007. à Microsoft Office à Microsoft Office Όταν

Διαβάστε περισσότερα

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com

QS-LIS 2011 www.qslis-software.com QS-LIS 2011 www.qslis-software.com ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Το περιεχόμενο του παρόντος τεύχους αποτελεί έργο επιστημονικού και πνευματικού μόχθου και πνευματικήν ιδιοκτησία του Γιάννη

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows

1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows 1. Τα τμήματα της επιφάνειας εργασίας των Windows Εικονίδια συντομεύσεων (αρχείου-φακέλου) Εικονίδια Ανενεργά Ενεργό Επιφάνεια (αρχείου-φακέλου) παράθυρα παράθυρο εργασίας Γραμμή μενού Γραμμή εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Certified Computer Aided Designer ADVanced (CCAD ADVanced) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0

Certified Computer Aided Designer ADVanced (CCAD ADVanced) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.0 Certified Computer Aided Designer ADVanced (CCAD ADVanced) Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/306 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 1: Εισαγωγή Μάθημα 2: Εκκίνηση του Autocad και Περιβάλλον 3D Modeling Μάθημα 3: Γνωριμία με το περιβάλλον Autocad Classic Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση

B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση B) Ετοιμάζοντας μια Παρουσίαση Τι είναι μια παρουσίαση με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή Ο υπολογιστής με την κατάλληλη εφαρμογή, μπορεί να μας βοηθήσει στη δημιουργία εντυπωσιακών εγγράφων, διαφανειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) «Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D)» SYLLABUS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) «Certificate in Computer Aided Design (CAD 2D)» SYLLABUS ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ CAD ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΣΧΕΣΙΑΣΗ (2D) SYLLABUS Vellum Global Educational Services A.E. 2015 Έκδοση 1.0 Εξεταστέα Ύλη 2015 Vellum Global Educational Services A.E. Αναγεννήσεως 46 & Αναγνωσταρά 13

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9

Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 Περιεχόμενα Πρόλογος...7 Κεφάλαιο 1: Ξενάγηση στο Περιβάλλον του AutoCAD...9 1.1 Τι εξοπλισμός απαιτείται για το AutoCAD 2012...9 1.2 Εγκατάσταση του AutoCAD...10 1.3 Πώς εγκαταστάθηκε το AutoCAD στο δίσκο

Διαβάστε περισσότερα

Atlantis - Νέο user interface

Atlantis - Νέο user interface New Desktop 1 Atlantis - Νέο user interface ATLANTIS - ΝΕΟ USER INTERFACE...2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ...3 ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...4 ΜΠΑΡΑ ΧΡΗΣΤΗ (USER TOOLBAR)...5 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...6 Κεντρικό μενού

Διαβάστε περισσότερα

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010

6 Το μικρό βιβλίο για το ελληνικό Word 2010 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1 Microsoft Word 2010... 7 Κεφάλαιο 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 13 Κεφάλαιο 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 26 Κεφάλαιο 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 31 Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη!

Ανακαλύπτω. Ο υπολογιστής στην πράξη! ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΦΙΛΟΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» Κατερίνα Κεράστα 2014 Α Μαθαίνω τον υπολογιστή μου Ανακαλύπτω Ο υπολογιστής στην πράξη! Ο υπολογιστής στην πράξη! Επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo;

Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Κεφάλαιο 2 Εισαγωγή Πώς μπορούμε να δημιουργούμε γεωμετρικά σχέδια με τη Logo; Η Logo είναι μία από τις πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Κάθε γλώσσα προγραμματισμού έχει σκοπό τη δημιουργία προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2012-2015 -SYSTEM- All rights reserved 2/222 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ FLASH Μάθημα 1: Εισαγωγή στο flash Μάθημα 2: Περιήγηση στο περιβάλλον του flash Μάθημα 3: Πλατό Μάθημα 4: Κανναβος Μάθημα 5: Έλξη Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφικά µε Υπολογιστές. Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία

Γραφικά µε Υπολογιστές. Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία Γραφικά µε Υπολογιστές Μετασχηµατισµοί Σύνθετη Γεωµετρία Σύστηµα Συντεταγµένων Κάθε VRML κόσµος έχει το δικό του σύστηµα συντεταγµένων, το οποίο είναι ένα τρισδιάστατο καρτεσιανό σύστηµα, µε τηθετική πλευρά

Διαβάστε περισσότερα

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου

Μορφοποίηση εικόνων. Εισαγωγή. Στόχος κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1: Προετοιμασία παρουσίασης...1 Κεφάλαιο 2: Διαχείριση διαφανειών...18 Κεφάλαιο 3: Διαχείριση γραφικών...31 Κεφάλαιο 4: Επεξεργασία εικόνων με το Adobe Photoshop...56 Κεφάλαιο 5: Μορφοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας

Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Οδηγίες για το CABRI - GEOMETRY II Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Εκτελώντας το πρόγραμμα παίρνουμε ένα παράθυρο εργασίας Γεωμετρικών εφαρμογών. Τα βασικά κουμπιά και τα μενού έχουν την παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ GOOGLE EARTH ΓΙΑ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΔΑΦΟΥΣ 1. Εγκατάσταση του Google Earth Οδηγίες εγκατάστασης του λογισμικού Google Earth είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Υ.Π.Π.,

Διαβάστε περισσότερα

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0

A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 A.C.T.A. Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ. Certified ARchitectural Designer (CARD) Εξεταστέα ύλη 2009, Έκδοση 1.0 1. Εισαγωγή στο Archicad 1.1.Φιλοσοφία του προγράµµατος 1.2.Εκκίνηση του Archicad 1.2.1. ηµιουργία νέας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος 9. Τα βασικά στοιχεία του AutoCAD. Μάθημα 1.1 Εισαγωγή στο AutoCAD και στη σχεδίαση με Η/Υ 15 1.1.1 Η σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ

Πρόλογος 9. Τα βασικά στοιχεία του AutoCAD. Μάθημα 1.1 Εισαγωγή στο AutoCAD και στη σχεδίαση με Η/Υ 15 1.1.1 Η σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ Περιεχόμενα Πρόλογος 9 Ενότητα 1 η Τα βασικά στοιχεία του AutoCAD Μάθημα 1.1 Εισαγωγή στο AutoCAD και στη σχεδίαση με Η/Υ 15 1.1.1 Η σχεδίαση με τη βοήθεια Η/Υ 17 1.1.2 Ας γνωρίσουμε το AutoCad 18 1.1.3

Διαβάστε περισσότερα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα

Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Prost S: Οδοποιΐα Σιδηροδρομική Υδραυλικά έργα Χαρακτηριστικά Οριζοντιογραφία Στο γραφικό περιβάλλον της εφαρμογής είναι δυνατή η σχεδίαση οριζοντιογραφιών δρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, ανοικτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων.

1. Ανοίξτε το 3D Studio MAX, ή επιλέξτε File Reset. Μεγιστοποιήστε την προβολή Top και δημιουργήστε μια σφαίρα με ακτίνα περίπου 10 μονάδων. Άσκηση 8 η Κίνηση I Στόχος της άσκησης Μέχρι τώρα οι σκηνές οι οποίες δημιουργούσαμε ήταν στατικές. Στην παρούσα άσκηση θα παρουσιαστούν κάποια από τα βασικά εργαλεία του 3D Studio Max, τα οποία επιτρέπουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο):

ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ. Η ελληνική διάταξη πλήκτρων είναι η παρακάτω (δεν υπάρχουν άλλες διατάξεις για το ελληνικό αλφάβητο): ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ Διατάξεις χαρακτήρων Το πληκτρολόγιο περιλαμβάνει όλους τους χαρακτήρες κάποιου αλφάβητου π.χ. του λατινικού, και πολλά σημεία στίξης, διακριτικά σύμβολα, και βοηθητικά πλήκτρα. Ανάλογα με

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα

Κεφάλαιο 7. Τρισδιάστατα Μοντέλα Κεφάλαιο 7. 7.1 ομές εδομένων για Γραφικά Υπολογιστών. Οι δομές δεδομένων αποτελούν αντικείμενο της επιστήμης υπολογιστών. Κατά συνέπεια πρέπει να γνωρίζουμε πώς οργανώνονται τα γεωμετρικά δεδομένα, προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης:

Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας. Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: Οδηγίες για το SKETCHPAD Μωυσιάδης Πολυχρόνης - Δόρτσιος Κώστας Με την εκτέλεση του Sketchpad παίρνουμε το παρακάτω παράθυρο σχεδίασης: παρόμοιο με του Cabri με αρκετές όμως διαφορές στην αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο:

Γρήγορη Εκκίνηση. Όταν ξεκινήσετε το GeoGebra, εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Τι είναι το GeoGebra; Γρήγορη Εκκίνηση Λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα - απλό στη χρήση - πακέτο Για την εκμάθηση και τη διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης Συνδυάζει διαδραστικά γεωμετρία,

Διαβάστε περισσότερα

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1

με τόξο ακτίνας R 43 1.2.14 Σύνδεση ευθείας τ με δύο τόξα ακτίνας R και R 1 Πρόλογος 19 1 1.1 ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΟΥ 21 1.1.1 Χαρτί σχεδίου 21 1.1.2 Κανονισμοί στο σχέδιο 21 1.1.3 Τοποθέτηση του χαρτιού 23 1.1.4 Αναδίπλωση 23 1.1.5 Υπόμνημα 24 1.1.6 Κλίμακα 25 1.1.7

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface

Σπουδές CAD, Πληροφορικής, Οικονομίας, Διοίκησης και D.T.P. με Σύστημα διδασκαλίας facetoface Copyright 2009-2012 -SYSTEM- All rights reserved 2/133 Μάθημα 1 ο Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μάθημα 14 ο Συμβουλές Μορφοποιήσεων Μάθημα 2 ο Δημιουργία & Αποθήκευση Μάθημα 3 ο Διατάξεις Μάθημα 4 ο Το εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

6. Στερεοσκοπική Απόδοση

6. Στερεοσκοπική Απόδοση 6. Στερεοσκοπική Απόδοση Για τη στερεοσκοπική απόδοση και τη δηµιουργία ορθοφωτογραφίας θα εργαστείτε στο συνολικό µπλοκ. Η στερεοσκοπική απόδοση στον φωτογραµµετρικό σταθµό PHOTOMOD γίνεται στην ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1

Στο προοπτικό ανάγλυφο για τη ευθεία του ορίζοντα χρησιμοποιούμε ένα δεύτερο κατακόρυφο επίπεδο Π 1 ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΑΝΑΓΛΥΦΟ Το προοπτικό ανάγλυφο, όπως το επίπεδο προοπτικό, η στερεοσκοπική εικόνα κ.λπ. είναι τρόποι παρουσίασης και απεικόνισης των αρχιτεκτονικών συνθέσεων. Το προοπτικό ανάγλυφο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον...

Περιεχόμενα. Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... Περιεχόμενα Τοπογραφικό... 9 Σκάλα... 33 Φωτορεαλισμός... 57 Αντικείμενα... 91 Ανοίγματα... 95 Γραμμές... 99 Επεξεργασία... 103 Περιβάλλον... 111 Πρόλογος Στο κείμενο αυτό παρουσιάζονται οι νέες δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ.

Στην συνέχεια και στο επόµενο παράθυρο η εφαρµογή µας ζητάει να εισάγουµε το Username και το Password το οποίο σας έχει δοθεί από τον ΕΛΚΕ. 1. Πρόσβαση Οδηγίες προγράµµατος διαχείρισης ανάλυσης χρόνου εργασίας (Time Sheet) Για να ξεκινήσετε την εφαρµογή, από την κεντρική σελίδα του ΕΛΚΕ (www.elke.aua.gr) και το µενού «ιαχείριση», Time Sheet

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΕΑΕΚ ΜΕΤΡΟ 2.2.2 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ AUTOCAD ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Υπεύθυνος: Σπυρόπουλος Κυριάκος Aν. Καθηγητής ΕΜΠ Επιμέλεια Στάμος Αθανάσιος Δρ. Μηχανικός Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων?

1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - Εξεταστέα ύλη Β εξαμήνου 2011 1.1. ΓΕΙΝΙΚΑ ΟΡΙΣΜΟΙ Με ποιο τρόπο μπορούμε να σχεδιάσουμε έναν τρισδιάστατο χώρο ή αντικείμενο, πάνω σ ένα χαρτί δύο διαστάσεων? Τρεις μέθοδοι προβολών

Διαβάστε περισσότερα

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα;

Πως θα κατασκευάσω το πρώτο πρόγραμμα; Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (C#) Τμήμα Μηχανολογίας Νικόλαος Ζ. Ζάχαρης Καθηγητής Εφαρμογών Σκοπός Να γίνει εξοικείωση το μαθητών με τον ΗΥ και το λειτουργικό σύστημα. - Επίδειξη του My Computer

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e

Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Σχεδιασμός Διανυσματικών Γραφικών με το I n k s c a p e Φύλλο Εργασίας Αν κάτι πάει στραβά, μην αγχώνεστε! Κάντε αναίρεση (Ctrl+Ζ). Βασικά Σχήματα Τα βασικά σχήματα που μπορεί να σχεδιάσει κανείς στο Inkscape

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνιδάκια με τη LOGO

Παιχνιδάκια με τη LOGO Όταν σβήνει ο υπολογιστής ξεχνάω τα πάντα. Κάτι πρέπει να γίνει Κάθε φορά που δημιουργώ ένα πρόγραμμα στη Logo αυτό αποθηκεύεται προσωρινά στη μνήμη του υπολογιστή. Αν θέλω να διατηρηθούν τα προγράμματά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΜΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Γιάννης Βενέρης, PhD, Καθηγητής ΕΜΠ 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Μάθημα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ του 2ου Εξαμήνου εισάγει τους σπουδαστές/σπουδάστριες

Διαβάστε περισσότερα

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037

Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Εκτυπώσεις -> Ενσωματωμένες -> Νέες Μισθολογικές Εκτυπώσεις -> Νέα Μηνιαία Κατάσταση (3 γραμμές) Α3 (Οριζόντια) Α/Α 1037 Πρόκειται για εκτύπωση που απεικονίζει μία ή περισσότερες μισθοδοσίες μηνός, είτε

Διαβάστε περισσότερα

Visual Basic Γλώσσα οπτικού

Visual Basic Γλώσσα οπτικού Visual Basi Γλώσσα οπτικού προγραµµατισµού «Η αρχή είναι το ήµισυ του παντός» Κουλλάς Χρίστος www.oullas.om oullas 2 Στόχοι Μαθήµατος Οι µαθητές να µπορούν: να εξηγούν τι είναι η Visual Basi. ναεξηγούνταστάδιαδηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office...

Περιεχόμενα. Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9. 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17. 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... Περιεχόμενα Λίγα λόγια από το συγγραφέα... 7 1 Microsoft Word 2010... 9 2 ημιουργία νέου εγγράφου... 17 3 Το σύστημα Βοήθειας του Office... 31 4 Μετακίνηση σε έγγραφο και προβολές εγγράφου... 37 5 Επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

GIMP Περικοπή. Λόγος Διαστάσεων (aspect ratio) Περικοπή εικόνας με το εργαλείο περικοπής. Ενεργοποίηση του εργαλείου

GIMP Περικοπή. Λόγος Διαστάσεων (aspect ratio) Περικοπή εικόνας με το εργαλείο περικοπής. Ενεργοποίηση του εργαλείου GIMP Περικοπή Λόγος Διαστάσεων (aspect ratio) Ο λόγος διαστάσεων μιας εικόνας είναι ο λόγος του πλάτους μιας εικόνας προς το ύψος της. Συνήθως εκφράζεται με δύο αριθμούς οι οποίοι χωρίζονται με μία άνω

Διαβάστε περισσότερα

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1.

ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. ραστηριότητες στο Επίπεδο 1. Στο επίπεδο 0, στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, όπου στόχος είναι η οµαδοποίηση των γεωµετρικών σχηµάτων σε οµάδες µε κοινά χαρακτηριστικά στη µορφή τους, είδαµε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 2014) Ε.Μ.Π.

ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ 2 ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 2014) Ε.Μ.Π. ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΑ (εκδοχή Σεπτεμβρίου 04) Ε.Μ.Π. (παρατηρήσεις για τη βελτίωση των σημειώσεων ευπρόσδεκτες) Παράσταση σημείου. Σχήμα Σχήμα

Διαβάστε περισσότερα

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων.

POWERPOINT 2003. Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. POWERPOINT 2003 1. Τι είναι το PowerPoint (ppt)? Είναι το δημοφιλέστερο πρόγραμμα παρουσιάσεων. 2. Τι δυνατότητες έχει? Δημιουργία παρουσίασης. Μορφοποίηση παρουσίασης. Δημιουργία γραφικών. Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Δημιουργία η-μαθήματος με τη. 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας Δημιουργία η-μαθήματος με τη χρήση του Moodle 3 ο Μέρος Εισαγωγή πληροφοριών: δημιουργία ιστοσελίδας

Διαβάστε περισσότερα

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος.

Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Ενότητα 5 Στερεομετρία Στην ενότητα αυτή θα μάθουμε: Να αναγνωρίζουμε τις σχετικές θέσεις ευθειών και επιπέδων στον χώρο. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν και τον όγκο ορθού πρίσματος. Να υπολογίζουμε το εμβαδόν

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft PowerPoint 2007 Information Technology Services and Solutions Σύμβουλοι Μηχανογράφησης και Εκπαίδευσης Στεφ. Σκουλούδη 27, Καλλίπολη, Πειραιάς 210 45 38 177 http://www.itss.gr/ Microsoft PowerPoint 2007 Κωνσταντίνος Κωβαίος

Διαβάστε περισσότερα

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου

Μενού Προβολή. Προβολές εγγράφου Μενού Προβολή Προβολές εγγράφου Το Word παρέχει πέντε διαφορετικού είδους προβολές στον χρήστη, οι οποίες και βρίσκονται στο μενού Προβολή (View). Εναλλακτικά μπορούμε να επιλέξουμε το είδος προβολής που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ

ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ ΣΕΛΙ Α 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΑΡΧΙΚΑ Πως αλλάζω γλώσσα; 1 ος τρόπος Συνδυασµός πλήκτρων αριστερό Ctrl + Shift 2 ος τρόπος Από την ένδειξη γλώσσας στην γραµµή εργασιών Πως βάζω τον τόνο ; (Εφόσον βρίσκοµαι στα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων

Τεχνικό Σχέδιο. Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Τεχνικό Σχέδιο Ενότητα 2: Μηχανολογικό Σχέδιο - Σχεδίαση όψεων Διάλεξη 2η Παναγής Βοβός Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων

Computing and Information Systems Service. ιαχείριση Αρχείων ιαχείριση Αρχείων Η διαχείριση αρχείων είναι πολύ σηµαντική για την οργάνωση των αρχείων σας σε φακέλους και την αποθήκευση των αρχείων που συσχετίζονται µεταξύ τους στον ίδιο φάκελο. Αν έχετε πολλά αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα