Διαχείριση υπηρεσιών η νέα γενιά εξυπηρέτησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Διαχείριση υπηρεσιών 3.0 - η νέα γενιά εξυπηρέτησης"

Transcript

1 Διαχείριση υπηρεσιών η νέα γενιά εξυπηρέτησης Morten Kamp Andersen (proacteur) και Peter Ankerstjerne (ISS) Αν όλες οι εταιρείες ανταγωνίζονται αποτελεσματικά στην παροχή υπηρεσιών, ο βασικός παράγοντας διαφοροποίησης έγκειται στο μοντέλο διαχείρισης υπηρεσιών και την ικανότητα εφαρμογής του. Ωστόσο, τα παραδοσιακά μοντέλα και θέματα δεν είναι πλέον επαρκή και στο μέλλον θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο σύστημα παροχής των υπηρεσιών και τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν στιγμές εκτίμησης της υπηρεσίας και, μέσω της παροχής υπηρεσιών, να επηρεάζουν και, κατά προτίμηση, να επωφελούνται από τον σκοπό του οργανισμού - πελάτη. ISS White Paper Μάιος 2014 Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - Copyright

2 Πίνακας Περιεχομένων Περίληψη 3 Τι είναι το Service Excellence; 4 Διαχείριση Υπηρεσιών Νοοτροπία παροχής υπηρεσιών 10 Δέσμευση εργαζομένων 14 Ποιότητα υπηρεσιών 18 Εμπειρία πελατών 22 Η νέα γενιά της διαχείρισης υπηρεσιών στη διαχείριση εγκαταστάσεων 26 Συμπεράσματα 29 Παραπομπές 31 2 Αποκλειστικές πληροφορίες ISS World Services A/S - Copyright 2014

3 Περίληψη Executive Summary Σήμερα, Delivering η παροχή excellent άψογης service εξυπηρέτησης is important είναι for σημαντική all companies για όλες today, τις εταιρείες, but many ωστόσο companies πολλές δυσκολεύονται struggle to deliver να παρέχουν even just ακόμα a basic και βασικές service υπηρεσίες of a decent αξιοπρεπούς quality. The επιπέδου. authors Οι of συντάκτες της παρούσας εργασίας θεωρούν ότι οι εταιρείες που πράγματι παρέχουν άψογη εξυπη- this paper find that companies who do deliver excellent service are superior in ρέτηση υπερέχουν σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, διαδικασιών, ηγεσίας και νοοτροπίας. areas of people, processes, leadership culture. Οι εταιρείες πρέπει να είναι προσεκτικές κατά το σχεδιασμό του συστήματος παροχής των υπηρεσιών Companies τους. must Ένα be πολύ careful καλό when μοντέλο designing διαχείρισης ir υπηρεσιών service delivery δομείται system. με βάση A great τη σε βάθος service κατανόηση management των model παραγόντων is built που on δημιουργούν a thorough understing αξία για τον πελάτη of what και του is creating τρόπου δέσμευσης value to των customer εργαζομένων how πρώτης to engage γραμμής frontline στη διαδικασία employees παροχής in delivery των υπηρεσιών. process. Τα τέσσερα βασικά στοιχεία ενός τέτοιου συστήματος είναι τα εξής: The four key elements in such a system are: 1. Νοοτροπία παροχής υπηρεσιών Service Δέσμευση Culture. εργαζομένων Employee Ποιότητα υπηρεσιών. Engagement Service Εμπειρία Quality. πελατών. 4. Customer Experience. Αυτοί οι τέσσερις τομείς περιλαμβάνουν ένα ευρύ και πολύπλοκο φάσμα διαδικασιών. Είναι βασικό ωστόσο, το γεγονός ότι κανένας από τους τέσσερις τομείς εστίασης δεν είναι σημαντικότερος These four areas από contain τους άλλους. a diverse Στην πραγματικότητα, complex set of έχει processes. αποδειχθεί It is ότι a key το κλειδί message της επιτυχίας however, είναι that μια none ισορροπημένη of four προσέγγιση. focus areas are more important than ors. In fact, a balanced approach proves to be key to success. Η ηγεσία και η νοοτροπία, σήμερα περισσότερο από ποτέ, διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο Leadership στους αποδοτικούς culture οργανισμούς play a greater παροχής role in υπηρεσιών. effective Με service τη σαφή organizations δήλωση του today οράματος, της αποστολής και των αξιών του οργανισμού, οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών than ever before. By clearly stating vision, mission values of organization, αποβλέπουν σε έναν κοινό στόχο. Η ηγεσία που βασίζεται σε αξίες είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος service ώστε employees οι αξίες και have το όραμα a common να αποκτούν goal to νόημα steer και towards. συνάφεια Value όταν based εκπροσωπούνται leadership και is υποστηρίζονται an effective way από to τη make διοίκηση values και τους εργαζομένους vision become της meaningful πρώτης γραμμής. relevant when communicated supported by first-line management frontline employees. Οι ισχυρές διαδικασίες στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να αποτελούν θεμέλιο κάθε Strong οργανισμού people processes παροχής υπηρεσιών. should be Η επιτυχής at core εφαρμογή of any του service μοντέλου organization. παροχής υπηρεσιών απαιτεί τους κατάλληλους ανθρώπους με τις κατάλληλες ικανότητες, γεμάτους κίνητρα The successful execution of service delivery model requires right people, with και δεσμευμένους να εργαστούν για την επίτευξη ενός ενιαίου συνόλου στόχων. Η πρόσληψη right εργαζομένων competencies, με αίσθημα all motivated δέσμευσης engaged απαιτεί εστίαση to work στις towards κατάλληλες a unified διαδικασίες set of goals. στον τομέα Getting του engaged ανθρώπινου employees δυναμικού. requires Απαιτεί a όμως focus και on να έχουν right οι HR εργαζόμενοι processes. κάποιον But it ανώτερο requires σκοπό that στην employees εργασία have τους a πέρα higher από purpose τους στόχους in ir που work υπαγορεύει or than το προφίλ simply what της θέ- is also σης dictated τους. by Η στάση, job η profile. συμπεριφορά, Attitude, η αφοσίωση behavior, και, commitment τελικά, η ποιότητα ultimately είναι αποτελέσματα quality are ορθών και σταθερών πρακτικών στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, και ο κινητήριος outcomes of having sound robust people practices, leadership is enabler. παράγοντας είναι η ηγεσία. Το Widely ευρύ φάσμα varying απαιτήσεων customer των requirements πελατών και η αυξανόμενη increasing ζήτηση dem για for εξατομίκευση customization αυξάνουν places an την even ευθύνη greater των responsibility εργαζομένων on στην service παροχή employees υπηρεσιών to perform να έχουν well. καλή Performing απόδοση. Η customer διεξαγωγή surveys ερευνών gives μεταξύ valuable των insight πελατών into προσφέρει where πολύτιμες how service γνώσεις provider όσον αφορά must τους improve τομείς efforts και τον in τρόπο order to με ensure τον οποίο customer ο πάροχος retention υπηρεσιών πρέπει optimize να experience βελτιώσει τις whilst προσπάθειές του ώστε να διασφαλίσει τη διατήρηση των πελατών και να βελτιστοποιήσει την εμπειρία stimulating τους, development προωθώντας παράλληλα dialogue. την ανάπτυξη και τον διάλογο. Επειδή Because όλες all οι companies εταιρείες ανταγωνίζονται effectively compete αποτελεσματικά on service, στην παροχή key differentiator υπηρεσιών, ο n βασικός lies in παράγοντας service διαφοροποίησης management model έγκειται στο μοντέλο ability to διαχείρισης execute it. υπηρεσιών We believe και την ικανότητα traditional εφαρμογής models του. mes Πιστεύουμε are no ότι longer τα παραδοσιακά sufficient μοντέλα that future και θέματα focus δεν should είναι πλέον επαρκή και ότι στο μέλλον θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο σύστημα παροχής των be on service delivery system power of human touch. Frontline υπηρεσιών και τη δύναμη της ανθρώπινης επαφής. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στην πρώτη service γραμμή employees των should υπηρεσιών be empowered θα πρέπει να to έχουν create τη appreciated δυνατότητα service να δημιουργούν moments στιγμές through εκτίμησης ir της service υπηρεσίας performance και, μέσω influence της παροχής preferably υπηρεσιών, leverage να επηρεάζουν purpose και, κατά of προτίμηση, customer να organization. επωφελούνται από τον σκοπό του οργανισμού - πελάτη. Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - - Copyright

4 What Τι είναι is το Excellent Service Excellence; Service? Ζούμε We live σε in μια a οικονομία service economy. που βασίζεται In στην most παροχή Western υπηρεσιών. countries, Στις service περισσότερες accounts δυτικές for χώρες, more than η παροχή 75% υπηρεσιών of GDP αντιστοιχεί a share that σε πάνω will continue από το 75% to increase. του ΑΕΠ, ποσοστό No doubt που that θα συνεχίσει να αυξάνεται. Αναμφίβολα η εξυπηρέτηση είναι σημαντική για πολλές εταιρείες, καθώς η διαφοροποίηση συχνά καθορίζεται από τα χαρακτηριστικά της παρεχόμενης service is important for many companies as differentiation is often defined by υπηρεσίας. service attributes Πολλοί πελάτες provided. θεωρούν Many ότι customers τα ίδια τα will προϊόντα not find δεν διαφοροποιούνται physical products και επομένως to be differentiated εξετάζουν το στοιχείο are refore της εξυπηρέτησης looking at ως βασικό service παράγοντα element διαφοροποίησης. differentiator. Αυτός ο ανταγωνισμός This service competition στην παροχή means υπηρεσιών all companies συνεπάγεται must ότι όλες take οι a εταιρείες service as key πρέπει perspective να λαμβάνουν when formulating υπόψη την ir οπτική value της εξυπηρέτησης proposition. This κατά is τη true διαμόρφωση for most types της πρότασης αξίας τους. Αυτό ισχύει για τα περισσότερα είδη επιχειρήσεων: ξενοδοχεία, πολυκα- of ταστήματα, companies: τοπικά a hotel, σούπερ a department μάρκετ, αεροπορικές store, local εταιρείες, supermarket, τράπεζες an και, airline φυσικά, company, διεθνείς εταιρείες a bank υπηρεσιών of course εγκαταστάσεων. a global facility service company. Η The παροχή provision υπηρεσιών of service είναι is ασαφής an ambiguous έννοια, πιθανώς concept με with τόσους probably ορισμούς as many όσοι definitions είναι και οι πάροχοι as re υπηρεσιών. are service Ωστόσο, providers. οι περισσότεροι But most definitions ορισμοί έχουν share κάποια a few common κοινά χαρακτηριστικά features as που συνοψίζονται στα εξής: follows: 1. Μια υπηρεσία δεν έχει υλική υπόσταση. 1. Service is relatively intangible. 2. Η υπηρεσία συνήθως παράγεται και καταναλώνεται ταυτόχρονα. 2. Service tends to be produced consumed simultaneously. 3. Ο καταναλωτής εμπλέκεται στην παραγωγή και την παροχή της υπηρεσίας. 3. The consumer is involved in creation delivery of service. 4. Οι δεξιότητες ηγεσίας και διοίκησης είναι πολύ διαφορετικές από τις δεξιότητες που 4. The απαιτούνται leadership στην παρασκευή management αγαθών. skills are very different from that of manufacturing. Η παροχή υπηρεσιών περιλαμβάνει τόσο υλικά όσο και άυλα στοιχεία. Για παράδειγμα, τα υλικά στοιχεία των υπηρεσιών που παρέχει μια αεροπορική εταιρεία περιλαμβάνουν τη Service διαθεσιμότητα consists of θέσεων, both tangible τη συχνότητα intangible αναχωρήσεων, aspects. την ποιότητα For example της αίθουσας physical αναμονής aspects κ.λπ., of an ενώ airline τα άυλα are στοιχεία availability συνίστανται of seats, στη φιλική frequency διάθεση of και departures, την ευγένεια quality του προσωπικού of lounge etc., κ.λπ. whereas Η καθαριότητα intangible ενός γραφείου aspect είναι lies αρκετά in απτή friendliness και μπορεί να courtesy μετρηθεί αντικειμενικά, of staff etc. αλλά The η cleanliness αποτελεσματικότητα of an office ενός is προγράμματος quite tangible συντήρησης can be measured είναι πολύ πιο δύσκολο να μετρηθεί, κυρίως σε καινούργιες εγκαταστάσεις. Το άυλο στοιχείο που εμπεριέχει objectively, μια but υπηρεσία effectiveness συνεπάγεται of ότι a maintenance δεν μπορεί να program αποθηκευτεί is much και είναι more δύσκολο difficult να μετρηθεί to measure, αντικειμενικά. especially in a new facility. The intangible element of service means that it cannot be stocked is difficult to objectively measure. Service Excellence Οι Excellent περισσότεροι Service άνθρωποι θα συμφωνούσαν ότι υπάρχουν διάφορα επίπεδα εξυπηρέτησης: κακή, Most αποδεκτή, people will μέτρια, agree καλή that και re άψογη are εξυπηρέτηση. different levels Σήμερα, of service: πολλές εταιρείες poor, acceptable, δυσκολεύονται ακόμη στα απολύτως βασικά της εξυπηρέτησης πελατών, όπως η ελαχιστοποίηση του normal, good excellent service. Today many companies are still grappling with χρόνου αναμονής όταν οι πελάτες καλούν το γραφείο εξυπηρέτησης. Παράλληλα ωστόσο, κάποιες absolute εταιρείες basics φαίνεται of customer ότι παρέχουν service, άψογη such εξυπηρέτηση as how to minimize σε σταθερή βάση. time customers spend on hold when calling help desk. But at same time, some companies Τι seem είναι to η deliver άψογη excellent εξυπηρέτηση; service Σε on ορισμένα a consistent δημοφιλή basis. βιβλία γίνεται μια προσπάθεια να δημιουργηθούν κανόνες, να περιγραφούν τρόποι και να δοθεί κάποια μαγική φόρμουλα όσον What αφορά is excellent την παροχή service? υπηρεσιών. In some Κάποιοι popular υποστηρίζουν books re ότι is πρέπει an attempt να είναι αξιόπιστη, to create έγκαιρη, εξατομικευμένη, αξιομνημόνευτη, διακριτική, αξιοπρόσεκτη κ.λπ. Το πρόβλημα είναι rules, ότι describe όλοι εστιάζουν ways στον give τρόπο a magical με τον formula οποίο παρέχεται when it comes η υπηρεσία to delivering (τις εσωτερικές service. διαδικασίες) Some go ή στην way of ίδια reliable, την υπηρεσία. timely, Αλλά personalized, αυτή η προσέγγιση memorable, παραβλέπει unnoticeable, το κομμάτι της remarkable άψογης εξυπηρέτησης so on. The (και trouble της εξυπηρέτησης is that y all γενικά). focus Εξυπηρέτηση on how it is delivered είναι ο βαθμός - στον internal οποίο processes μια υπηρεσία - or ανταποκρίνεται on service στις itself. ανάγκες But that και τις misses προσδοκίες point του πελάτη, of service ενώ άψογη εξυπηρέτηση έχουμε όταν υπάρχει υπέρβαση αυτών των εμπειριών και οι πελάτες excellence ( of service in general). Service is extent to which a service meets αισθάνονται ότι έχουν λάβει αυτό το κάτι παραπάνω που δεν περίμεναν με τη μορφή της επιπλέον customers προσπάθειας. needs Κάποιες expectations, φορές, αυτό whereas το κάτι παραπάνω excellent που service ο πελάτης is when δεν se αναμένει experiences μπορεί are να πάρει surpassed διάφορες μορφές, when customers όπως ένα χαμόγελο, feel that ένα y θετικό have σχόλιο, received τυχαίες that 4 Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - Copyright

5 ευγενικές little unexpected χειρονομίες extra ή μια in επιπλέον shape προσπάθεια of extra effort. από κάποιον Sometimes επαγγελματία that little της unexpected παροχής υπηρεσιών extra can come που κάνει in different τη διαφορά. shapes Η Άψογη Εξυπηρέτηση forms such as μπορεί a smile, να γίνει a positive κατανοητή remark, μέσω αυτής της απλής εξίσωσης: rom acts of kindness or additional effort by a service professional going extra Service mile. excellence Service Excellence = Αντίληψη can Πελάτη be understood μείον Προσδοκία by this simple Πελάτη function: Excellent Service = Customer Perception minus Customer Expectation Όταν οι πελάτες αξιολογούν μια υπηρεσία, συγκρίνουν την εντύπωσή τους για την υπηρεσία που πράγματι έλαβαν με την εικόνα που έχουν σχετικά με το πώς θα έπρεπε να είναι. Η When διαδικασία customers αυτή evaluate συχνά γίνεται a service σε υποσυνείδητο y will compare επίπεδο. ir Το perception βασικό ζήτημα of εδώ actual είναι ότι delivered ποιότητα service είναι αυτό to what που αντιλαμβάνεται y think it should ο πελάτης be. This ως ποιότητα process και is often ότι οι οργανισμοί done at a παροχής sub-conscious υπηρεσιών level. πρέπει The key να issue κατανοούν here is σε that βάθος quality τις ανάγκες, is what τις προσδοκίες customer και perceives τη βασική ψυχολογία των πελατών τους. Οι ανάγκες αυτές κανονικά καθορίζονται από εκείνους it to be, that service organizations inherently must underst needs, που λαμβάνουν τις αποφάσεις, αλλά και από τους χρήστες του οργανισμού-αποδέκτη, που μπορεί expectations να είναι εργαζόμενοι, basic psychology επισκέπτες, of πελάτες, ir customers. ασθενείς κ.λπ. These needs are normally defined by decision makers as well as users of receiving organization, in Αυτή form η εντύπωση of employees, (η αξιολόγηση guests, της customers, υπηρεσίας) patients δεν είναι etc. τόσο απλή όσο ίσως ακούγεται. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη γενική εντύπωση, εκ των οποίων ορισμένοι είναι ακόμη This perception και εκτός - της evaluation αρμοδιότητας of του service παρόχου - is not υπηρεσιών. as simple Η as διαδικασία it may sound. αυτή συχνά Many γίνεται σε υποσυνείδητο επίπεδο και περιλαμβάνει ένα πλαίσιο που βρίσκεται έξω από τη things σφαίρα affect επιρροής overall του perception; παρόχου. some Για παράδειγμα, of se are κάποιος even outside που μόλις είχε realm μια of άσχημη service ημέρα provider. στο γραφείο This process είναι πιθανό is often να σχηματίσει done at a λιγότερο sub-conscious θετική level εντύπωση involves για την εξυπηρέτηση a context outside σε ένα of εστιατόριο provider s από circle ό,τι αν of το influence. ίδιο άτομο For είχε instance, περάσει a μια person πολύ καλή who ημέρα has just στο had γραφείο. a bad day Για να at παρέχει office μια is εταιρεία likely to άψογη perceive εξυπηρέτηση, service of πρέπει restaurant να μπορεί να as αντιλαμβάνεται less favourable την than κατάσταση if same στην person οποία βρίσκεται had had ο a αποδέκτης great day at της υπηρεσίας office. For και να διαχειρίζεται τις εντυπώσεις. a company to deliver excellent service, it must be sensitive to situation of individual receiving service be able to manage perceptions. Η πρόκληση της παροχής Service excellence Το Service excellence παρέχεται όταν η εντύπωση και η εμπειρία του πελάτη ως προς την υπηρεσία The challenge ξεπερνά τις of ανάγκες delivering και τις excellent προσδοκίες service του. Excellent service is delivered when customer s perception experience of Ακούγεται service surpasses αρκετά εύκολο, ir needs αλλά στην expectations. πραγματικότητα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, θα το καταλάβετε αν απλώς ρίξετε μια ματιά σε όλες τις περιπτώσεις κακής εξυπηρέτησης που υπάρχουν εκεί έξω. Ένα από τα αίτια της δυσκολίας έγκειται στην ίδια τη φύση της παροχής υπηρεσιών: It sounds quite η υπηρεσία easy, but είναι in reality γενικά it κάτι is hard άυλο, to συνήθως deliver παράγεται just look at και καταναλώνεται amount of bad την ίδια service στιγμή out και re. ο πελάτης One of εμπλέκεται reasons στη why διαδικασία it is hard παραγωγής comes from και παροχής very της. nature Η άυλη of φύση service; των service υπηρεσιών is relatively δημιουργεί intangible, για τον it πάροχο tends to υπηρεσιών be produced μια σειρά consumed από προκλήσεις at κατά same την time εξυπηρέτηση customer των πελατών. is involved Η δεύτερη in its πρόκληση creation έχει να delivery. κάνει με The τον τρόπο intangible που οι πελάτες αξιολογούν μια υπηρεσία. Πρόκειται για μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου nature of service gives service provider a number of challenges in service delivery. αντικειμενική: οι πελάτες συγκρίνουν την εντύπωσή τους για την υπηρεσία που πράγματι τους The second παρασχέθηκε challenge με το lies επίπεδο in how που customers πιστεύουν evaluate ότι θα έπρεπε a service. να έχει This η εξυπηρέτηση is far from (εντύπωση objective; μείον y προσδοκία). compare ir Με άλλα perception λόγια, άψογη of ir εξυπηρέτηση actual delivered είναι αυτό service που ο πελάτης what αντιλαμβάνεται y think ως άψογη level of εξυπηρέτηση service should και οι be οργανισμοί (perception παροχής minus υπηρεσιών expectation). πρέπει In with να or κατανοούν words, τις excellent ανάγκες, service τις προσδοκίες is what και τη customer βασική ψυχολογία perceives των it to πελατών be, τους. service organisations must underst needs, expectations basic psychology of Η διαφορά των εταιρειών που μπορούν και πράγματι παρέχουν άψογη εξυπηρέτηση σε ir customers. σχέση με εκείνες που δυσκολεύονται να κάνουν το ίδιο έγκειται στη νοοτροπία, την ηγεσία, το ανθρώπινο δυναμικό και τις διαδικασίες. Αυτά τα στοιχεία είναι αλληλένδετα και, επομένως, The difference πρέπει όλα between να υφίστανται companies ταυτόχρονα. who Οι can εταιρείες που do deliver εφαρμόζουν excellent διαδικασίες service που versus προωθούν those who την struggle παροχή to άψογης do this εξυπηρέτησης lies in culture, σε leadership, σταθερή βάση people θα ανταμειφθούν processes. στη These συνέχεια elements με περισσότερο are inter-dependent, δεσμευμένους εργαζομένους, refore all have πιστούς to be πελάτες, present αυξημένη at κερδοφορία και ανάπτυξη. same time. Those companies who have processes in place that drive delivery of excellent service on a consistent basis will in turn be rewarded by having more Γενικώς, όταν ερωτώνται, οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών απαντούν ότι προτιμούν να engaged παρέχουν employees, άψογη εξυπηρέτηση engaged customers, και όχι κακή high εξυπηρέτηση. profitability Η κοινωνική growth. ψυχολογία προ- Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - Copyright

6 σφέρει ευρύ φάσμα στοιχείων που δείχνουν ότι ακόμη και όταν κανείς δεν παρακολουθεί, οι άνθρωποι θέλουν να εξυπηρετούν και να βοηθούν ο ένας τον άλλο όσο περισσότερο μπορούν. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι θέλουν να εξυπηρετούν άλλους ανθρώπους φαίνεται ότι αποτελεί έμφυτο χαρακτηριστικό τους. Πολλές εταιρείες συμπεριλαμβάνουν στις αξίες τους την «προτεραιότητα στον πελάτη» ή την «παροχή άψογης εξυπηρέτησης στους πελάτες» ή κάτι παρόμοιο. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει τις εταιρείες να δυσκολεύονται στην παροχή υπηρεσιών; Υπάρχουν συνήθως τέσσερις λόγοι για τους οποίους μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών αποτυγχάνει στην παροχή άψογης εξυπηρέτησης: 1. Η εταιρεία δεν γνωρίζει ποιες είναι οι προσδοκίες του πελάτη (κενό γνώσης). 2. Η εταιρεία δεν διαθέτει τους κατάλληλους σχεδιασμούς, διαδικασίες ή συστήματα εξυπηρέτησης (κενό σχεδιασμού και προτύπων). 3. Η εταιρεία δεν ανταποκρίνεται στα δικά της πρότυπα εξυπηρέτησης (κενό απόδοσης). 4. Η εταιρεία δεν ταυτίζει την απόδοση με την εξυπηρέτηση που υπόσχεται (κενό επικοινωνίας). Η διαφορά των εταιρειών που μπορούν και πράγματι παρέχουν άψογη εξυπηρέτηση σε σχέση με εκείνες που δυσκολεύονται να κάνουν το ίδιο έγκειται στο ανθρώπινο δυναμικό, τις διαδικασίες, την ηγεσία και τη νοοτροπία. Η παροχή άψογης εξυπηρέτησης επιτυγχάνεται μέσω της γνωριμίας/αλληλεπίδρασης μεταξύ ανθρώπων. Οι εξαιρετικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών δεν διαθέτουν μόνο εξαιρετικούς ανθρώπους, αλλά και εξαιρετικές διαδικασίες μύησης, απορρόφησης, εκπαίδευσης, διαχείρισης, εξέλιξης και ενίσχυσης αυτών των ανθρώπων. Διαθέτουν ένα σύστημα και μια νοοτροπία διαδικασιών που βασίζονται στον βαθύ σεβασμό για τον ανθρώπινο χαρακτήρα και στην πεποίθηση ότι ένα άτομο μπορεί να κάνει θαύματα αν του δοθούν τα σωστά εργαλεία και διαδικασίες διαχείρισης. 6 Αποκλειστικές πληροφορίες ISS World Services A/S - Copyright 2014

7 Διαχείριση Service Management Υπηρεσιών 3.0 Η Service διαχείριση management υπηρεσιών is είναι practice η πρακτική of διοίκησης managing μιας a service εταιρείας company. παροχής Theories υπηρεσιών. about Οι θεωρίες service management σχετικά με τη διαχείριση were firmly υπηρεσιών established καθιερώθηκαν between 1985 μεταξύ και when 1995, ideas όταν έκαναν την εμφάνισή τους ιδέες σχετικά με την «ανεστραμμένη πυραμίδα» (το σκανδιναβικό μοντέλο παροχής υπηρεσιών) και την «αλυσίδα κέρδους υπηρεσιών» (το αμερικανικό about turning pyramid upside down ( Scinavian service model) μοντέλο service παροχής profit chain υπηρεσιών) ( American Εδραιώθηκε service η άποψη model) ότι saw οι εργαζόμενοι light. It της was πρώτης established γραμμής that αποτελούν frontline employees βασικό παράγοντα are key για to creating τη δημιουργία satisfied ικανοποιημένων customers πελατών that processes και ότι οι διαδικασίες service και design ο σχεδιασμός are about των creating υπηρεσιών best αποσκοπούν trained στη most δημιουργία satisfied των employees. καλύτερα εκπαιδευμένων Since n much και περισσότερο has changed. ικανοποιημένων Although εργαζομένων. key concepts Από τότε importance έχουν αλλάξει of πολλά. Αν και οι βασικές έννοιες (ο σημαντικός ρόλος των διαδικασιών και των εργαζομένων processes της πρώτης frontline γραμμής) employees παραμένουν remain ίδιες, σήμερα same, υπάρχουν today επιπλέον re are στοιχεία additional που πρέπει elements να λαμβάνονται that need to υπόψη be considered στον τρόπο in με τον way οποίο service οι οργανισμοί organizations παροχής approach υπηρεσιών service προσεγγίζουν management. τη διαχείριση των υπηρεσιών. 1. Fostering Καλλιέργεια a νοοτροπίας culture of στην service. παροχή Culture υπηρεσιών. determines Η νοοτροπία discretionary καθορίζει behavior τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουν να συμπεριφερθούν οι υπάλληλοι όταν δεν υπάρχει άμεση in absence of direct supervision. In service organizations it is usually case επίβλεψη. Στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών συνήθως οι εργαζόμενοι που βρίσκονται that frontline στην πρώτη service γραμμή employees των υπηρεσιών are working εργάζονται without χωρίς constant συνεχή επίβλεψη. supervision. Σε Culture αυτές τις will περιπτώσεις, n be η νοοτροπία most important αποτελεί guide τον σημαντικότερο to behavior. οδηγό συμπεριφοράς. 2. Creating Δημιουργία a sense αίσθησης of purpose σκοπού in μέσα organization. στον οργανισμό. Frontline Οι εργαζόμενοι service employees που βρίσκονται looking στην for πρώτη more γραμμή than just των a υπηρεσιών place to work αναζητούν to κάτι fulfill περισσότερο ir basic physical από μία are απλή θέση εργασίας που καλύπτει τις βασικές βιοτικές τους ανάγκες, αναζητούν νόημα και ταυτότητα στην εργασία τους. needs, y are looking for meaning an identity in ir work Engaging Δέσμευση employees. των εργαζομένων. Service Οι employees εργαζόμενοι must στην not παροχή just be υπηρεσιών satisfied, δεν y πρέπει must be να είναι engaged. απλώς Although ικανοποιημένοι, two πρέπει concepts να αισθάνονται appear similar δέσμευση. y require Αν και οι separate δύο έννοιες φαίνονται to achieve παρόμοιες, m η επίτευξή have different τους απαιτεί outcomes. διαφορετικά πράγματα και έχουν things διαφορετικά αποτελέσματα. 4. Leading instead of managing. Many service management ories feature 4. Ηγεσία αντί διοίκησης. Πολλές θεωρίες διαχείρισης υπηρεσιών υποστηρίζουν την instilling a sense of pride in profession company. εμφύσηση ενός αισθήματος υπερηφάνειας για το επάγγελμα και την εταιρεία. Πιστεύουμε We believe ότι that αυτές se οι four τέσσερις changes αλλαγές are είναι so significant τόσο σημαντικές that we ώστε collectively τις ονομάζουμε label m συνολικά Service «Διαχείριση Management Υπηρεσιών 3.0. The 3.0». following Στα κεφάλαια chapters που ακολουθούν will exp on θα αναπτύξουμε se four points. αυτά τα Building τέσσερα on σημεία. Ξεκινώντας understing από την of κατανόηση why companies των λόγων fail για τους to οποίους deliver οι excellent εταιρείες service, αποτυγχάνουν companies στην must παροχή design άψογης ir εξυπηρέτησης, service delivery οι εταιρείες based on πρέπει following να σχεδιάζουν five την παροχή των υπηρεσιών τους με βάση τα εξής πέντε σημεία (Gronroos, 2000): understings (Grönroos, 2000): 1. Ποια αξία εισπράττει ο πελάτης από την υπηρεσία What Πώς γίνεται value αντιληπτή customer η συνολική is getting ποιότητα from στις σχέσεις service. με τους πελάτες για την προώθηση total της quality εν λόγω is αξίας. perceived in customer relationships to facilitate such value. 2. How 3. How Πώς ένας an organization οργανισμός θα will μπορέσει be able να to παράσχει deliver αυτό this perceived που γίνεται quality. αντιληπτό ως ποιότητα How Πώς θα an πρέπει organization να αναπτύσσεται should be και developed να διοικείται ένας managed. οργανισμός. 5. Λειτουργία του οργανισμού με τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στην προσδοκώμενη 5. Making organization function so customer value expectation is met. αξία του πελάτη. Η The έννοια service της εξυπηρέτησης concept comprises περιλαμβάνει value την proposition πρόταση αξίας offered που προσφέρεται to customer στον πελάτη και services τις υπηρεσίες associated που συνδέονται with delivering με την this παροχή value της proposition. εν λόγω πρότασης The market αξίας. Το segment τμήμα της indicates αγοράς υποδεικνύει type of το customer είδος του for πελάτη whom για τον οποίο services σχεδιάζονται value οι υπηρεσίες proposition και η πρόταση is designed. αξίας. The Η πρόταση value proposition αξίας είναι ένας is a συνδυασμός combination των of υλικών both ή/και physical των συναισθηματικών αναγκών του οργανισμού - αποδέκτη. Η παροχή των υπηρεσιών περιλαμβάνει /or emotional needs of recipient organization. The service delivery comprises all όλα τα στοιχεία της πρακτικής οργάνωσης και παροχής της υπηρεσίας. Θα αντιστοιχούσε στα aspects συστήματα of actually παραγωγής organizing και διανομής delivering σε ένα περιβάλλον service; this παραγωγής would be προϊόντων. equivalent to production distribution systems in a production environment. Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - - Copyright

8 Η The «στιγμή Appreciated εκτίμησης Service της υπηρεσίας» Moment (η ( διαφορά difference μεταξύ between της εντύπωσης perceived του πελάτη service για την παρεχόμενη expected υπηρεσία service) και is determined της προσδοκώμενης right at υπηρεσίας) time of καθορίζεται service delivery. ακριβώς This κατά usually την παροχή της υπηρεσίας. Αυτό συνήθως συμβαίνει κατά την επικοινωνία μεταξύ του χρήστη takes place at interface between user a frontline service employee. It και κάποιου εργαζόμενου που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια is during αυτής this της encounter επαφής ο that πελάτης customer αξιολογεί is την evaluating υπηρεσία και σχηματίζει service άποψη forming για την an ποιότητά opinion of της. its Η quality. διαδικασία This αυτή has έχει also επίσης been αναφερθεί referred to και as ως «στιγμή moment της αλήθειας» of truth από by τον Richard Richard Normann Normann (2001). (2001). Η These κατανόηση five understings των πέντε αυτών lead σημείων to οδηγεί design στον of σχεδιασμό a company s του service μοντέλου excellence παροχής άψογης εξυπηρέτησης μιας εταιρείας. Το παρακάτω μοντέλο απεικονίζει τα στοιχεία εξυπηρέτησης model. The που model πρέπει below να περιλαμβάνονται. illustrates which service elements should be included. Εικόνα Figure 1: Μοντέλο Service Excellence παροχής service Model excellence Customer Intelligence Πληροφορίες πελατών Vision, Mission, Values Όραμα, αποστολή, αξίες Norms & Habits Πρότυπα & Συνήθειες Service Culture Νοοτροπία παροχής υπηρεσιών Leadership Principles Αρχές ηγεσίας Lead with Purpose Ηγεσία με σκοπό Account Management ιαχείριση πελατών Customer Experience Εμπειρία πελατών Service Management Διαχείριση υπηρεσιών Employee Engagement έσμευση εργαζομένων Employee Attitude Στάση εργαζομένων Continuous Improvements Συνεχείς βελτιώσεις Customer Results Αποτελέσματα πελατών Source: Ankerstjerne & Andersen, 2013 Service Quality Ποιότητα υπηρεσιών Service Performance Απόδοση παροχής υπηρεσιών Service Strategy Στρατηγική παροχής υπηρεσιών HR Processes ιαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού Πηγή: Ankerstjerne & Andersen, 2013 The content of each element will naturally vary from company to company is in essence service strategy of company. But all elements must be considered Το περιεχόμενο κάθε στοιχείου φυσικά θα ποικίλλει από εταιρεία σε εταιρεία και αποτελεί στην in ουσία place. τη The στρατηγική four element παροχής categories υπηρεσιών are as της follows: εταιρείας. Ωστόσο, όλα τα στοιχεία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να εφαρμόζονται. Οι τέσσερις κατηγορίες στοιχείων είναι 1. οι Service εξής: Culture which is built on elements of leadership principles, norms, work habits vision, mission values. Culture is set of overriding principles 1. according Η νοοτροπία to παροχής which management υπηρεσιών που controls, βασίζεται maintains σε στοιχεία αρχών develops ηγεσίας, social κανόνων, εργασιακών συνηθειών και οράματος, αποστολής και αξιών. Νοοτροπία είναι το process that manifests itself as delivery of service gives value to customers. σύνολο των βασικών αρχών σύμφωνα με τις οποίες η διοίκηση ελέγχει, συντηρεί και Once εξελίσσει a superior την κοινωνική service διαδικασία delivery system που εκδηλώνεται a realistic ως service παροχή concept υπηρεσιών have και been δημιουργεί αξία re για τους is no πελάτες. or component Εφόσον εδραιωθεί so fundamental ένα σύστημα to παροχής long-term υπηρεσιών success established, of ανώτερης a service ποιότητας organization και μια as its ρεαλιστική culture. έννοια εξυπηρέτησης, δεν υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο τόσο θεμελιώδους σημασίας για τη μακροπρόθεσμη επιτυχία ενός οργανισμού παροχής υπηρεσιών όσο η νοοτροπία του. 8 Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - Copyright

9 2. Employee Η δέσμευση Engagement των εργαζομένων which που includes περιλαμβάνει employee δραστηριότητες attitude activities, που αφορούν purposedriven τη στάση των leadership εργαζομένων, HR ηγεσία processes. που έχει Even ως κίνητρο best έναν designed σκοπό και processes διαδικασίες ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη και τα καλύτερα σχεδιασμένα συστήματα και διαδικασίες είναι αποτελεσματικά μόνο αν εφαρμόζονται από ανθρώπους που αισθάνονται systems will only be effective if carried out by engaged people. Engagement is δέσμευση. moderator Η δέσμευση between είναι ο design συντονιστής μεταξύ execution του σχεδιασμού of service και της excellence εφαρμογής του μοντέλου παροχής άψογης εξυπηρέτησης. 3. Service Η ποιότητα Quality των υπηρεσιών which που include περιλαμβάνει strategies, στρατηγικές, processes διαδικασίες performance και συστήμα- model. management τα διαχείρισης systems. της απόδοσης. The strategy Ο σχεδιασμός process των στρατηγικών design is fundamental και των διαδικασιών to είναι θεμελιώδης για τον σχεδιασμό του συνολικού μοντέλου διαχείρισης υπηρεσιών. design Η παροχή of βοήθειας overall ώστε service ο πελάτης management να εκπληρώσει model. την Helping αποστολή client του, καθώς to fulfill και ir υποστήριξης mission κατά την support προσπάθεια m in επίτευξης pursuit του επαγγελματικού of ir organizational σκοπού του, purpose πρέπει να be είναι το foundation θεμέλιο κάθε of συνεργασίας any service provider ενός παρόχου partnership. υπηρεσιών. must Customer Η εμπειρία των Experience πελατών περιλαμβάνει includes elements στοιχεία of που customer αφορούν πληροφορίες intelligence, σχετικά account με τους πελάτες, διαχείριση πελατών και συνεχείς βελτιώσεις. Η εντύπωση είναι το παν και management continuous improvements. Perception is king constantly η συνεχής αξιολόγηση της άποψης που έχει για την παροχή των υπηρεσιών τόσο ο evaluating πελάτης όσο how και ο service τελικός delivery χρήστης is είναι perceived σημαντική by για both τη διατήρηση customer συνεχούς end-user συνεργασίας. Η επιτυχής for continuous παροχή collaboration. υπηρεσιών λειτουργεί Successful με βάση service το ότι delivery ο πελάτης works αποτελεί on is important basis μέρος that της διαδικασίας customer παραγωγής is a part και of παροχής creation της υπηρεσίας, delivery επομένως of οι service διαδικασίες n δομούνται designs πάνω processes σε αυτή built τη φιλοσοφία: on that philosophy αυτό ονομάζεται this συν is called - δημιουργία. co-creation. Η σειρά με την οποία αναφέρονται αυτά τα τέσσερα σημεία δεν είναι τυχαία και υπάρχει The order that se four points are listed in is not rom re is a logical μια λογική αλληλουχία στο ότι ορίζεται πρώτα η νοοτροπία παροχής υπηρεσιών, στη συνέχεια sequence η δέσμευση in first των defining εργαζομένων, service που culture, με τη σειρά n της employee θα καλλιεργήσει engagement, υψηλό επίπεδο which ποιότητας will n foster των υπηρεσιών, a high level που of στη service συνέχεια quality, θα δημιουργήσει which will n την κατάλληλη develop εμπειρία right από customer την πλευρά experience του πελάτη a virtuous - πρόκειται, circle, ας if πούμε, you will. για έναν ενάρετο κύκλο. Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - Copyright

10 Service Νοοτροπία Culture παροχής υπηρεσιών «Η κουλτούρα τρώει τη στρατηγική Culture eats strategy for breakfast. για πρωινό». Peter Drucker Peter Drucker Η Strategy, στρατηγική, processes οι διαδικασίες HR policies και οι πολιτικές can only ανθρώπινου raise service δυναμικού quality to μπορούν a certain να level, ανεβάσουν rest το comes επίπεδο from της leadership ποιότητας των culture, υπηρεσιών μόνο this ως is what ένα συγκεκριμένο makes great σημείο. service Τα υπόλοιπα είναι αποτέλεσμα ηγεσίας και νοοτροπίας, και αυτό είναι που κάνει τις companies deliver great service. A service organization with too much focus on εξαιρετικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίες. Ένας οργανισμός processes will παροχής leave υπηρεσιών organization που full εστιάζει of disengaged υπερβολικά employees. στις διαδικασίες There is a θα careful καταλήξει balance γεμάτος to be achieved. από εργαζομένους που δεν αισθάνονται δέσμευση. Η ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί είναι πολύ λεπτή. Culture can be defined as: The set of shared attitudes, values, goals, practices Η that νοοτροπία characterizes μπορεί an να organization οριστεί ως: (Marriam-Webster). «Το σύνολο των κοινών This αντιλήψεων, means creating, αξιών, enforcing στόχων και πρακτικών που χαρακτηρίζει έναν οργανισμό» (Marriam-Webster). Αυτό σημαίνει ότι η sharing δημιουργία, service η εφαρμογή culture και affects η διάδοση attitudes, της νοοτροπίας values, goals παροχής practices υπηρεσιών of επηρεάζει employees. τη στάση, τις αξίες, τους στόχους και τις πρακτικές των εργαζομένων. Η Culture νοοτροπία is είναι most ο σημαντικότερος important guide οδηγός to behavior. συμπεριφοράς. Numerous Πολυάριθμες studies show μελέτες that δείχνουν successful ότι μια service επιτυχημένη culture νοοτροπία will have παροχής many positive υπηρεσιών effects θα on έχει productivity, πολλές θετικές customer επιδρά- a σεις στην παραγωγικότητα, τη διατήρηση των πελατών και τη δέσμευση των εργαζομένων. engagement employee engagement. Όραμα, αποστολή και αξίες Η Vision, ομάδα Mission της ανώτερης διοίκησης Values έχει την ευθύνη να δώσει στον οργανισμό μια κατεύθυνση It is up to και ένα senior σκοπό. leadership Το πρώτο team βήμα to provide είναι η δημιουργία a direction και κοινοποίηση purpose for ενός ισχυρού organization. οράματος The first και ενός thing συνόλου to do is αξιών to create για την εταιρεία. communicate a powerful vision a set of values for company. Όραμα: πού θέλει να φτάσει ο οργανισμός μακροπρόθεσμα. Ένα όραμα είναι σαν να δημιουργείς το μέλλον εκ των προτέρων ή σαν μια διαδικασία μετάβασης: περιγράφει αυτό που η εταιρεία επιθυμεί να γίνει. Το όραμα είναι μια διατύπωση Vision: where organization wants to go in long-term. A vision is like creating φιλοδοξιών. future in advance or is like a process of becoming; it describes what organization wants to be. A vision is an aspirational statement. Αποστολή: ο λόγος ύπαρξης της εταιρείας. Είναι ο σκοπός της εταιρείας εκφρασμένος ως δράση. organization s reason for being; it is organization s purpose Mission: expressed as an action. Αξίες: αυτό που δένει τους ανθρώπους και δημιουργεί κοινή νοοτροπία στην πορεία. Οι αξίες πρέπει να υποστηρίζονται από ορισμένες γενικές και κοινές παραδοχές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διοικείται η εταιρεία ή οι Values: what holds people toger creates common culture along way. εργαζόμενοι. Values should be supported by some general shared assumptions about how a company should be run, or how employees should be managed. Ο συνδυασμός του οράματος, της αποστολής και των αξιών θα προβάλει με έμφαση τη The νοοτροπία combination του οργανισμού of vision, mission και, τελικά, values αυτό που will οι underscore εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται culture of ως organization πραγματικότητα ultimately μέσα στον what οργανισμό. employees Δημιουργώντας perceive κοινό as reality όραμα, inside αποστολή και αξίες εντός του οργανισμού, πετυχαίνετε εναρμόνιση, έτσι ώστε όλοι να εργάζονται organization. By creating common vision, mission values in organization για την επίτευξη του ίδιου στόχου. Η εργασία γίνεται μεγαλύτερη από τις ενέργειες του κάθε you create ατόμου an και alignment, οι εργαζόμενοι so that παρέχουν everyone τις is working υπηρεσίες towards τους όχι επειδή same είναι goal. υποχρεωμένοι, job becomes αλλά bigger επειδή than αυτό each αποτελεί individual s μέρος actions του ευρύτερου employees σκοπού, provide του service κυρίαρχου not The στόχου because του y οργανισμού. have to, but because it fits in to bigger agenda - overarching purpose of organization. Αν και συχνά η ομάδα της ανώτερης διοίκησης είναι εκείνη που ελέγχει τη διαδικασία και τελικά καταρτίζει το όραμα και τις αξίες, για να είναι αποτελεσματικό, το σύνολο των Although αξιών πρέπει it is often να είναι πλήρως senior κατανοητό, leadership αναγνωρισμένο team who controls και αποδεκτό process από τους διευθυντές ultimately drafts όλων των vision επιπέδων (από values, τον in προϊστάμενο order to be effective ως τον διευθύνοντα value-set σύμβουλο), to be οι fully οποίοι understood, πρέπει συνεχώς bought να into, το γνωστοποιούν embraced και by να managers ενεργούν at ως all πρότυπα levels - from όσον needs αφορά supervisor τις αξίες to CEO σε - σταθερή y βάση. must Κυρίως continuously όμως, communicate οι αξίες πρέπει m να είναι πλήρως act as role κατανοητές, γνωστές και αποδεκτές από τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής, τους models for values on an ongoing basis. But also, more importantly, ανθρώπους που έχουν την υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες στην πράξη σε καθημερινή values need βάση. to be Πώς fully μπορεί understood, ένα όραμα, bought μια into, αποστολή embraced και μια αξία by να πάρει frontliners, «ζωή» μέσα people σε έναν who οργανισμό; actually have to deliver services on a daily basis. How do you make a vision, mission value become alive in an organization? 10 Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - Copyright

11 Τα συνδέετε με την καθημερινή εργασία και με τον προσωπικό σας σκοπό, αυτό που σας κάνει να σηκώνεστε το πρωί. Η ηγεσία που βασίζεται σε αξίες σημαίνει ότι υπάρχει μια σκόπιμη συνέπεια στη νοοτροπία ενός οργανισμού και ένα τέτοιο σύστημα ηγεσίας λαμβάνει υπόψη το σύνολο της εταιρείας και των εργαζομένων της. Οι βασικές αξίες ενός οργανισμού είναι οι «ιερές» πεποιθήσεις που έχουν οι εργαζόμενοι για το πώς πρέπει να συμπεριφέρονται σε κάθε πτυχή της επαγγελματικής τους εργασίας. Στη νοοτροπία της διαχείρισης υπηρεσιών, η ιδέα πίσω από τις αξίες δεν έγκειται στις βασικές αξίες που έχει ο οργανισμός, αλλά μάλλον στο κατά πόσο ο οργανισμός ζει πραγματικά σύμφωνα με αυτές. Ως εκ τούτου, η ηγεσία που βασίζεται σε αξίες δεν είναι μόνο μια πρακτική εκτέλεσης, αλλά εξίσου και μια φιλοσοφία διαχείρισης. Κανόνες και συνήθειες Οι κανόνες και οι συνήθειες καθορίζονται με βάση το τι κάνει ένας εργαζόμενος του τομέα της παροχής υπηρεσιών και τι θεωρεί ότι είναι σωστό να κάνει. Οι κοινωνικές νόρμες είναι οι άγραφοι κανόνες που τηρούν όλοι όσοι εργάζονται σε έναν οργανισμό και αποτελούν ένα αμάλγαμα κοινών αξιών και πεποιθήσεων, συνηθειών, συμπεριφορών και παραδόσεων. Κάθε άτομο σε έναν οργανισμό διαθέτει ένα ορισμένο σύνολο ατομικών και κοινωνικών κανόνων που κάνουν τη συλλογική νοοτροπία μοναδική και επηρεάζουν τις καθημερινές πρακτικές και αλληλεπιδράσεις και, επομένως, την ποιότητα και την αποδοτικότητα των εργαζομένων. Είναι σημαντικό για τις εταιρείες να γνωρίζουν τους κοινωνικούς κανόνες και τις συνήθειες του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς εκεί ενθαρρύνονται και ενισχύονται ενεργά τα θετικά συστήματα διοίκησης που περιλαμβάνουν ακρόαση, εκπαίδευση, καθοδήγηση, συμμετοχή και επίλυση προβλημάτων. Κάθε οργανισμός προσπαθεί να γίνεται περισσότερο αποτελεσματικός και να επιτυγχάνει καλύτερα αποτελέσματα. Ωστόσο, οι κοινωνικοί κανόνες και οι συνήθειες του ανθρώπινου δυναμικού μερικές φορές μπορεί να περιορίσουν ακόμη και τις καλύτερες προθέσεις, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για πιο δραστικές διαδικασίες μετατροπής και αλλαγής στη νοοτροπία. Η επιτυχής εφαρμογή της στρατηγικής εξασφαλίζεται όταν η δομή, οι ρόλοι, η ικανότητα, η ηγεσία, τα συστήματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και η αλλαγή της εταιρικής νοοτροπίας (συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής των κοινωνικών κανόνων και των συνηθειών) εναρμονίζονται όλα με τη στρατηγική. Ενώ είναι σχετικά εύκολο να αλλάξει η στρατηγική, η αλλαγή της νοοτροπίας ενός οργανισμού είναι πιο δύσκολη και χρονοβόρα, κυρίως όταν γίνεται προσπάθεια αλλαγής των κανόνων και των συνηθειών του εργατικού δυναμικού. Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν καταφέρνουν να κάνουν τους εργαζομένους να εναρμονιστούν και να δεσμευτούν με τη στρατηγική τους και είναι σχετικά σπάνιες οι περιπτώσεις εταιρειών που πραγματικά καταφέρνουν με επιτυχία να αλλάξουν τη νοοτροπία τους, καθώς μόνο λίγες γνωρίζουν τα τρέχοντα χαρακτηριστικά της νοοτροπίας τους, τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά (Frei & Morriss, 2012). Οι οργανισμοί πρέπει να εξετάζουν εάν οι κοινωνικοί κανόνες και οι εργασιακές συνήθειες λειτουργούν υπέρ ή κατά του τρόπου παροχής των υπηρεσιών τους και κατ επέκταση εάν το μοντέλο διαχείρισης πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως. Για παράδειγμα, το μοντέλο επιτρέπει την ουσιαστική ανάθεση ευθυνών, ευνοεί το κατάλληλο επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης και προσωπικής εξέλιξης, τι επίπεδο αλλαγής απαιτείται και αντιπροσωπεύει μια αξιόπιστη και διαφανή δομή αναφοράς; Το μοντέλο Αποκλειστικές πληροφορίες ISS World Services A/S - Copyright

12 διαχείρισης παρέχει κίνητρα στα άτομα, διασφαλίζοντας τη μάθηση από τις βέλτιστες πρακτικές, ελαχιστοποιεί τη γραφειοκρατία και δίνει τη δυνατότητα άμεσης αντίδρασης για την επίλυση προβλημάτων στην επαφή με το χρήστη; Είναι σημαντικό να δίνονται απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα σε μια σχέση πελάτη/παρόχου υπηρεσιών, ενώ η επίγνωση των υπαρχόντων κοινωνικών κανόνων και συνηθειών των οποίων ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να αποτελεί μέρος, είναι ύψιστης σημασίας. Η κατανόηση του τι απαιτεί η πιθανή αλλαγή των κοινωνικών κανόνων και συνηθειών των εργαζομένων στην παροχή υπηρεσιών είναι το κλειδί της επιτυχίας σε οποιαδήποτε σχέση εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών. «Είναι πραγματικά απίστευτο το τι μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι αν τους δοθεί το απαραίτητο πλαίσιο και το κατάλληλο επίπεδο εκπαίδευσης. Η πίστη και η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, αυτό είναι το κλειδί κάθε επιτυχίας σε κάθε οργανισμό παροχής υπηρεσιών». Waldemar Schmidt, ISS Αρχές ηγεσίας Στη διαχείριση υπηρεσιών οι άνθρωποι είναι το «προϊόν», επομένως η ύπαρξη ορθών, σταθερών και καλά διατυπωμένων αρχών ηγεσίας είναι βασική για κάθε οργανισμό που επιθυμεί σοβαρά να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες στους πελάτες του, καθώς και να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον που δίνει κίνητρα και δέσμευση στους εργαζομένους. Η αδυναμία πρόσληψης και ανάπτυξης ηγετών με βάση τις βαθιά ριζωμένες αρχές του οργανισμού είναι πιθανό να έχει σαν αποτέλεσμα οι επικεφαλής της παροχής υπηρεσιών να αγνοούν και να αποστασιοποιούνται από το σκοπό και τις αξίες του οργανισμού και από τη στάση που υιοθετούν οι εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής κατά την εξυπηρέτηση. Πώς λοιπόν πρέπει ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών να δημιουργεί ηγέτες που κατανοούν το όραμα του οργανισμού και διαθέτουν το σύνολο των βαθύτερων προσωπικών πεποιθήσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των αξιών και του σκοπού του οργανισμού και την τήρηση της υπόσχεσης του προς τους πελάτες του; Ο σαφής καθορισμός ορισμένων κανόνων που πρέπει να τηρούνται και ορισμένων αρχών που παρέχουν καθοδήγηση, είναι ένα πρώτο βήμα σε οποιοδήποτε πρόγραμμα ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων. Οι εν λόγω αρχές ηγεσίας πρέπει να αναπτύσσονται ώστε να παρέχουν στους οργανισμούς και στα άτομα μια διαδικασία από διαδοχικά βήματα για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων ή έναν χάρτη που θα βοηθήσει τους επικεφαλής να χαράξουν την πορεία προς την παροχή άψογης εξυπηρέτησης στην καθημερινή επαφή με πελάτες και υφισταμένους. Η ύπαρξη σαφώς καθορισμένων αρχών ηγεσίας παρέχει καθοδήγηση για τον οργανισμό και αποτελεί μηχανισμό ελέγχου, αλλά και σημείο αναφοράς για τους υφισταμένους. Επίσης, οι αρχές ηγεσίας ενός οργανισμού θα πρέπει να διατυπώνουν με σαφήνεια τις βασικές ενέργειες που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του τρόπου με τον οποίο παρέχονται οι υπηρεσίες. Πραγματικά, δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος καθορισμού και περιγραφής ενός συνόλου αρχών ηγεσίας, ούτε υπάρχει κάποια τυποποιημένη λίστα βημάτων που εξασφαλίζει την επιτυχία. Το σημαντικό είναι να προβάλλεται αυτό που οι πελάτες και κυρίως οι εργαζόμενοι μπορούν να προσδοκούν από τον οργανισμό. Το πού εστιάζει όσον αφορά την ηγεσία χαρακτηρίζει τον οργανισμό. Σε κάθε οργανισμό παροχής υπηρεσιών, η επιτυχία συνοψίζεται στην απόδοση κάθε ατόμου και, επομένως, κάθε ηγέτη. Είναι φυσικό ο ηγέτης να διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη δημιουργία και την εφαρμογή των αρχών ηγεσίας στην καθημε- 12 Αποκλειστικές πληροφορίες ISS World Services A/S - Copyright 2014

13 ρινή In any ζωή service και για organization αυτό είναι success σημαντική boils η down προσωπική to ικανότητα performance πλήρους of every αξιοποίησης individual των δυνατοτήτων reby every των leader. υφισταμένων, Naturally τόσο leader σε ατομικό plays an επίπεδο essential όσο role και in στο process πλαίσιο της υπόσχεσης προς τους πελάτες όσον αφορά τις υπηρεσίες. Με άλλα λόγια, οι αρχές of making leadership principles live work in everyday life with this ηγεσίας που εκφράζονται φυσικά από την καθημερινή συμπεριφορά της ηγεσίας είναι αυτό personal που μετατρέπει ability to την bring αποστολή, out το full όραμα potential και τις in αξίες ενός leader s οργανισμού employees, σε συγκεκριμένες as individuals ενέργειες. as part of service promise made to customers. In or both words, leadership principles naturally expressed by daily leadership behavior is Τέλος, what transforms οι αρχές ηγεσίας mission, μπορούν vision επίσης να values χρησιμοποιηθούν of an organization ως κατευθυντήριες into concrete γραμμές action. για την επιλογή και την ανάπτυξη όλων των κατηγοριών εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του ταλέντου και των υπαρχόντων επικεφαλής, ώστε να εξασφαλιστεί βιώσιμη επιτυχία. Επιπλέον, υπαγορεύουν τον τρόπο βελτίωσης των υπηρεσιών και Finally δημιουργίας leadership προστιθέμενης principles αξίας can για also τους be πελάτες, used as μέσω guidelines αυξημένης for selecting εστίασης στο σκοπό developing του οργανισμού. all employees categories, including talent existing leaders, in order to achieve sustainable success. Furrmore, y dictate how to improve service add value to customers through an increased focus on purpose in organization. Αποκλειστικές Proprietary information πληροφορίες ISS ISS World World Services A/S A/S - Copyright

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οδηγός εκπαιδευτή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ISO 9001:2008 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σημείωση: Η διάρκεια του μαθήματος είναι περίπου 12 ώρες. Μπορεί να επεκταθεί σε 16

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΣΤΕΡ ΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses

Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις. Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Οδηγός Marketing & Management στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Marketing & Management Guide in Tourism Businesses Ιανουάριος - January 2013 Π ε ρ ι ε χ ό µ ε ν α Α) Μάρκετινγκ Τι είναι το µάρκετινγκ...........................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ MBA ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

HIIAnewsletter. Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012

HIIAnewsletter. Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012 HIIAnewsletter Τεύχος 6 Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα Μήνυμα αντιπροέδρου...3 Νέα Πρότυπα...4 Συνέντευξη...6 Ο ρόλος των ελεγκτών στην εφαρμογή του συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης...9 Ιστορίες Επιχειρηματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ: ΠΗΓΕΣ, ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑ ΤΣΙΑΚΚΙΡΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το άγχος αποτελούσε ανέκαθεν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. "Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων"

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "Η αλληλεξάρτηση μεταξύ της οργάνωσης της επιχείρησης και των Πληροφοριακών Συστημάτων" ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΝΕΛΑΝ, (1821)

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία του Ηλία Αδαμίδη

Πτυχιακή Εργασία του Ηλία Αδαμίδη Σελίδα 1 από 76 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3 ABSTRACT 4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 5 ΜΕΡΟΣ Ι ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ...11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM...20 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2006-07

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2006-07 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Change of environment!

Change of environment! www.nextdeal.gr H No 1 ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ Νο 323 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 2 ΕΥΡΩ - ΚΩΔΙΚΟΣ: 5590 Change of environment! Αλλαγή κλίματος!

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Οργάνωση: Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.), Τ.Ε.Ε.Π.Η. Δ.Π.Θ. Χορηγοί: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Δ.Π.Θ., Σχολή Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής

περιεχόµενα PHARMAΑΝΑΛΥΣΗ PHARMAΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ PHARMAΜΑΘΗΣΗ PHARMAΕΚ ΗΛΩΣΕΙΣ 4 Αλλαγή - Μεταµόρφωση - Εξέλιξη, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της εποχής ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ περιεχόµενα Φαρµακευτικό Marketing ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τζαβέλα

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς

Εισηγητής: Βίβιαν Σαρλά, /330. Επιβλέπων: Νικόλαος Τριχάς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS LUXURY APPAREL PRODUCTS

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΣ CONSUMER BEHAVIOR TOWARDS LUXURY APPAREL PRODUCTS Graduate Technological Education Institute of Piraeus Department of Business Administration Marketing Laboratory Director Prof. P.Kyriazopoulos (Ph.D.) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2005-06

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ. «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283 ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία με τίτλο: «Ο Ρόλος των Χρηματοοικονομικών Δεικτών στον Στρατηγικό Σχεδιασμό» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΝΤΣΟΣ ΑΕΜ: 8283 Η Επιβλέπων καθηγητής: Νικολαίδης Μιχαήλ Καβάλα, 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΙΟΙΚΗΣΗ Επιβλέπων: ΤΣΕΚΟΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Σπουδαστής: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics

Kώδικας Δεοντολογίας. Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Kώδικας Δεοντολογίας Code of Ethics Όλοι οι εταίροι της Enel μπορούν να γνωστοποιήσουν στο Τμήμα Ορκωτού Ελέγχου της Enel SpA κάθε παραβίαση ή ενδεχόμενη παραβίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κεφάλαιο 7 ΟΙ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αδαμαντία Σπανακά ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ... 2 ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ... 3 7.1 ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ HOUSEKEEPING ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής

Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις. Εφαρμογή Στρατηγικής Strategy Train Μάθημα V Ενότητα 9 Συντάκτες Κατάρτιση σε απευθείας σύνδεση υλικό Κατάρτιση σε θέματα Στρατηγικής Ανάπτυξης για Μικρές Επιχειρήσεις Εφαρμογή Στρατηγικής Εφαρμογή Στρατηγικής Rumyana Grozeva

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ HΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Η Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στο σύγχρονο Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

fieldnews Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Hοµάδατης Ποιά είναι η secret key; www.secretkey.

fieldnews Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Hοµάδατης Ποιά είναι η secret key; www.secretkey. www.secretkey.gr ΤΕΥΧΟΣ 1_ISSUE 1 fieldnews ΗενηµερωτικήέκδοσητηςSecretKey Editorial είξτε δύναµη και αποφασιστικότητα Η µεγαλύτερη ελευθερία στη ζωή είναι η δυνατότητα επιλογής. Αυτή µας χαρίζει το δώρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr

ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ. 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr 1 ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΑΜΑΝΤΑ- ΡΟΥΝΤΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ Εργασίας: Fax: E-MAIL ADDRESS: 210-5381135 210-5381429 isamanta@teipir.gr ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 11 ος 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ: ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ, ΤΑ ΟΦΕΛΗ & ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Δεληόγλου Χριστίνα Βιβλιοθήκη Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Βιβλιοθηκονόμος MSc, MBA, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Ευχαριστίες Η ερευνητική εργασία υπήρξε για όλους τους μαθητές που συμμετείχαμε σ αυτή, ένα έναυσμα να εκβαθύνουμε περαιτέρω σ ένα αντικείμενο, να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας και να κατανοήσουμε πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05

Περιλήψεις και abstracts Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών με έτος εισαγωγής το ακαδημαϊκό έτος 2004-05 ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Περιλήψεις και abstracts

Διαβάστε περισσότερα