Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα"

Transcript

1 Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη Περίληψη Στη χώρα μας τα εποχιακά υπολείμματα των σιτηρών μετά τη συγκομιδή (καλαμιές) αποτελούν σημαντική πηγή βοσκήσιμης ύλης για τα μικρά μηρυκαστικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κατά την περίοδο αυτή, η βοσκήσιμη ύλη στα φυσικά λιβάδια είναι ξηρή και έχει μικρή θρεπτική αξία. Έτσι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να οδηγήσουν τα κοπάδια τους στις γεωργικές εκτάσεις, όπου υπάρχει διαθέσιμη τροφή μετά τη συγκομιδή των καρπών. Στη Βόρεια Ελλάδα στη χαμηλή ζώνη τα μικρά μηρυκαστικά βόσκουν στις καλαμιές από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η δίαιτα της τροφής που επιλέγουν οι αίγες και τα πρόβατα, όταν βόσκουν σε εποχιακά υπολείμματα σιταριού και κριθαριού, η θρεπτική αξία και η συμπεριφορά των ζώων κατά τη βόσκηση. Τα πλατύφυλλα ήταν το κύριο συστατικό της δίαιτας των αιγών και των προβάτων (63,6% και 72,4% αντίστοιχα), ενώ η συμμετοχή της καλαμιάς ήταν μεγαλύτερη (p 0,05) στη δίαιτα των προβάτων (21,3%) σε σχέση με τη δίαιτα των αιγών (11,9%). Οι αίγες κατανάλωναν σημαντικά μεγαλύτερα (p 0.05) ποσοστά ξυλωδών φυτών απ ό,τι τα πρόβατα (23,7% και 0,4% αντίστοιχα), τα οποία προτιμούσαν τα αγρωστώδη σε μεγαλύτερες ποσότητες σε σύγκριση με τις αίγες (5,9% και 0,8% αντίστοιχα). Τα πρόβατα επέλεγαν τροφή μεγαλύτερης θρεπτικής αξίας από τις αίγες, πιθανόν ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης συμμετοχής των πλατυφύλλων ειδών στη δίαιτά τους. Η βόσκηση ήταν η κύρια δραστηριότητα των αιγών και των προβάτων, ακολουθούμενη από τη μετακίνηση και τη στάση. Μηρυκασμός και ξεκούραση δεν παρατηρήθηκαν σε καμία κατηγορία ζώου. Λέξεις κλειδιά: Καλαμιές, μικρά μηρυκαστικά, θρεπτική αξία. Εισαγωγή Η βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα των σιτηρών (σιταριού ή κριθαριού) μετά τη συγκομιδή (καλαμιές) αποτελεί πολύ διαδεδομένη πρακτική στις χώρες της Μεσογείου. Κατά την περίοδο αυτή, η βοσκήσιμη ύλη των ποωδών φυτών στα λιβάδια της χαμηλής και ημιορεινής ζώνης είναι ξηρή και έχει μικρή θρεπτική αξία. Έτσι οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να οδηγήσουν τα κοπάδια τους για βόσκηση στις γεωργικές εκτάσεις, όπου υπάρχει διαθέσιμη τροφή μετά τη συγκομιδή των καρπών. Στη Βόρεια Ελλάδα στη χαμηλή ζώνη τα μικρά μηρυκαστικά βόσκουν στις καλαμιές από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου (Γιακουλάκη και συν. 2002). Αξιόλογη έρευνα έχει γίνει τα τελευταία χρόνια σχετικά με τη σύνθεση και την παραγωγή των εποχιακών υπολειμμάτων των σιτηρών μετά τη συγκομιδή (Rihani et al. 1991, Guessous 1992, Rosilio et al. 1998, Landau et al. 2000), καθώς και τη θρεπτική αξία και την ποσότητα της τροφής, που επιλέγουν τα πρόβατα κατά τη βόσκηση (Treacher et al. 1996, Brand et al. 2000, Landau et al. 2000). Πληροφορίες όμως, σχετικές με τη Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 289

2 Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης συμπεριφορά κατά τη βόσκηση αιγών και προβάτων που βόσκουν μαζί σε μικτό κοπάδι είναι περιορισμένες. Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν οι δραστηριότητες κατά τη βόσκηση, η θρεπτική αξία και η βοτανική σύνθεση της τροφής, που επιλέγουν αίγες και πρόβατα όταν βόσκουν μαζί σε μικτό κοπάδι σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών προκειμένου να διαφωτισθεί πληρέστερα η λειτουργία των εκτατικών συστημάτων παραγωγής των μικρών μηρυκαστικών ζώων στη χώρα μας. Περιοχή έρευνας Μεθοδολογία Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κολχικού της επαρχίας Λαγκαδά του Ν. Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στη χαμηλή ζώνη (<200 μ.), κατά τη διάρκεια του θέρους του Συγκεκριμένα σε αγρό έκτασης 60 στρεμ., βοσκήθηκαν εποχιακά υπολείμματα (σιταριού και κριθαριού) από μικτό κοπάδι αιγών και προβάτων (70 και 50 αντίστοιχα), για έξι συνεχείς ημέρες. Στην αρχή του πειράματος, μετρήθηκε η βοτανική σύνθεση των εποχιακών υπολειμμάτων με τη μέθοδο του δακτυλίου (Cook και Stubbendieck 1986) και τα φυτά διαχωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: καλαμιά (όρθια και πεσμένη), αγρωστώδη, πλατύφυλλα και ξυλώδη είδη. Στις μετρήσεις των δραστηριοτήτων των ζώων χρησιμοποιήθηκε η εστιακή μέθοδος παρατήρησης (focal sampling technique) για τέσσερις συνεχείς ημέρες βόσκησης (Altman 1974). Κατά τη διάρκεια της ημέρας υπήρχαν δυο περίοδοι βόσκησης: 9-11 ή το πρωί (MG) και το απόγευμα (AG). Τέσσερα θηλυκά ζώα (δυο αίγες και δυο πρόβατα) ηλικίας δυο ετών χρησιμοποιήθηκαν ως πειραματικά ζώα. Για να διευκολύνεται η αναγνώρισή τους από μακρυά, σημαδεύτηκαν στο σώμα τους αριθμοί με έντονο χρώμα. Δυο παρατηρητές εκπαιδεύτηκαν πριν από την έναρξη του πειράματος για να αποφευχθούν οι διαφορές μεταξύ των παρατηρήσεών τους. Κατά τη διάρκεια των δυο περιόδων βόσκησης οι παρατηρήσεις ήταν συνεχείς. Κάθε ώρα παρατήρησης χωρίζονταν σε 12 περιόδους των πέντε λεπτών και υπήρχαν για κάθε είδος ζώου (αίγα ή πρόβατο) έξι περίοδοι παρατήρησης. Κατά τη διάρκεια των πεντάλεπτων παρατηρήσεων οι δραστηριότητες των ζώων καταγράφονταν κάθε 15 δευτερόλεπτα. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 192 πεντάλεπτες παρατηρήσεις. Ως δραστηριότητες καταγράφονταν ο χρόνος που τα ζώα αφιέρωναν για βόσκηση, μετακίνηση, στάση, ξεκούραση και μυρηκασμό (Yiakoulaki et al. 2002). Επίσης, γίνονταν παρατηρήσεις για την κατανομή των ζώων στο χώρο κατά τη διάρκεια της βόσκησης (μέση ή άκρη του αγρού). Εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών του θέρους, τα ζώα επέστρεφαν στο στάβλο μεταξύ των δυο περιόδων βόσκησης (MG και AG), όπου ξεκουράζονταν και έπιναν νερό. Συμπληρωματική τροφή δεν χορηγούνταν στα ζώα κατά τη διάρκεια του πειραμάτος. Για τον προσδιορισμό της τροφής που επέλεγαν τα ζώα, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της άμεσης παρατήρησης και προσομοίωσης (Altman 1974) για δυο συνεχείς ημέρες. Οι παρατηρήσεις έγιναν στα ίδια ζώα, που χρησιμοποιήθηκαν και για τον προσδιορισμό των δραστηριοτήτων. Κάθε ζώο παρατηρούνταν για 30 λεπτά και αντιπροσωπευτικά δείγματα της τροφής που επέλεγε συλλέγονταν με το χέρι. Για κάθε ζώο καταγράφονταν τα είδη φυτών που βόσκονταν, τα οποία στη συνέχεια διαχωρίστηκαν σε τέσσερες κατηγορίες : καλαμιά, πλατύφυλλα, αγρωστώδη και ξυλώδη είδη. Η καλαμιά διαχωρίζονταν περαιτέρω σε στάχεις (όρθιους και πεσμένους), φύλλα, στελέχη και σπόρους πεσμένους στο έδαφος. Συνολικά καταγράφηκαν 16 παρατηρήσεις των 30 λεπτών. Τα δείγματα της τροφής που επέλεγαν τα ζώα ψύχθηκαν στους 20 ο C και ξηράθηκαν σε συσκευή ψυχρής ξήρανσης. Στη συνέχεια προσδιορίστηκε σ αυτά η περιεκτικότητα σε ολικές πρωτεϊνες με τη μέθοδο Kjeldahl (A.O.A.C. 1990), η περιεκτικότητα σε κυτταρικά τοιχώματα και λιγνίνη με τη μέθοδο των Goering και Van Soest (1970) και η in vitro 290 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό πεπτικότητα οργανικής ουσίας με την τροποποιημένη από το Moore (1970) μέθοδο των Τilley και Terry (1963). Το πείραμα ήταν ένα πλήρες τυχαιοποιημένο σχέδιο με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις. Οι συγκρίσεις για στατιστικά σημαντικές διαφορές έγιναν με ανάλυση παραλλακτικότητας. Για την εκτίμηση των διαφορών μεταξύ των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε η ελάχιστη σημαντική διαφορά (Steel και Torrie 1980). Οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων θεωρήθηκαν στατιστικά σημαντικές στο επίπεδο σημαντικότητας (p 0,05). Αποτελέσματα και συζήτηση Βοτανική σύνθεση της βλάστησης Η μέση βοτανική σύνθεση (%) των εποχιακών υπολειμμάτων παρουσιάζεται στον πίνακα 1. Η καλαμιά συμμετείχε με ποσοστό μεγαλύτερο από 50%, ενώ τα ξυλώδη είδη αποτελούσαν το μικρότερο ποσοστό. Στα πλατύφυλλα κυριαρχούσε το Polygonum aviculare (είδος που εμφανίζεται στις καλαμιές το καλοκαίρι), η Echinofora tenuifolia και το Silybum marianum, ενώ στα αγρωστώδη το Cynodon dactylon, η Avena fatua και το Phleum phleoides. Από τα ξυλώδη είδη, που βρίσκονταν κυρίως στα όρια του αγρού κυριαρχούσαν το Ulmus campestre και το Rubus idaeus. Σε μικρότερα ποσοστά συμμετείχαν η Rosa canina και η Quercus coccifera. Πίνακας 1. Μέση βοτανική σύνθεση (%) καλαμιάς, πλατυφύλλων, αγρωστωδών και ξυλωδών ειδών. Κατηγορίες φυτών Ποσοστό (%) Καλαμιά 53,36 Όρθια 18,57 Πεσμένη 34,79 Πλατύφυλλα 29,23 Polygonum aviculare 23,42 Echinofora tenuifolia 2,28 Silybum marianum 2,09 Cichorium intybus 0,50 Convolvulus ellegantissimus 0,37 Chenopodium album 0,15 Verbascum spp. 0,11 Centaurea spp. 0,11 Eryngium spp. 0,10 Marubium peregrinum 0,10 Αγρωστώδη 14,20 Cynodon dactylon 7,34 Avena fatua 3,44 Phleum phleoides 1,42 Lolium perenne 0,75 Hordeum murinum 0,64 Vulpia ciliata 0,28 Dactylis glomerata 0,11 Poa bulbosa 0,11 Poa annua 0,11 Ξυλώδη 3,21 Ulmus campestre 1,82 Rubus idaeus 1,08 Rosa canina 0,21 Quercus coccifera 0,10 Σύνολο 100,00 Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 291

4 Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης Δραστηριότητες ζώων Η βόσκηση ήταν η κύρια δραστηριότητα των αιγών και των προβάτων, ακολουθούμενη από τη μετακίνηση και τη στάση (Εικόνα 1). Τα πρόβατα αφιέρωναν σημαντικά (p 0,05) περισσότερο χρόνο (79,9%) για βόσκηση απ ό,τι οι αίγες (76%) κατά την απογευματινή βόσκηση (ΑG), ενώ οι αίγες αφιέρωναν σημαντικά (p 0,05) περισσότερο χρόνο για στάση και στις δυο περιόδους βόσκησης (AG και MG). Μηρυκασμός και ξεκούραση δεν παρατηρήθηκαν σε καμία κατηγορία ζώου. Αυτό πιθανώς να οφείλεται στο χρόνο που περνούσαν τα ζώα στο στάβλο κατά τις μεσημβρινές ώρες μεταξύ των δυο περιόδων βόσκησης. Επίσης, οι αίγες αφιέρωναν το 12,5% του συνολικού χρόνου βόσκησης για βόσκηση στις άκρες του αγρού, ενώ τα πρόβατα μόνο το 6% (Yiakoulaki et al. 2002). Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα ευρήματα των Sevi et al. (2001), που αναφέρουν ότι η κατανάλωση τροφής από τα πρόβατα είναι μεγαλύτερη στη μέση του λιβαδιού απ ό,τι στις άκρες. Ποσοστό χρόνου % Πρόβατο Πρωί Αίγα Πρωί Πρόβατο Απόγευμα Αίγα Απόγευμα Βόσκηση Μετακίνηση Στάση ραστηριότητες Εικόνα 1. Ποσοστό (%) του χρόνου που αφιέρωναν οι αίγες και τα πρόβατα σε διάφορες δραστηριότητες κατά τη βόσκηση σε εποχιακά υπολείμματα των σιτηρών μετά τη συγκομιδή. Δίαιτα ζώων Τα πλατύφυλλα είδη ήταν το κύριο συστατικό της δίαιτας των αιγών και των προβάτων 63,6% και 72,4% αντίστοιχα), ενώ η συμμετοχή της καλαμιάς ήταν σημαντικά (p 0,05) μεγαλύτερη στη δίαιτα των προβάτων (21,3%) σε σχέση με τη δίαιτα των αιγών (11,9%) (Εικόνα 2). Τα ξυλώδη φυτά συμμετείχαν σε μεγαλύτερα (p 0,05) ποσοστά στη δίαιτα των αιγών απ ότι στων προβάτων (23,7% και 0,4% αντίστοιχα), στων οποίων τη δίαιτα συμμετείχαν σε μεγαλύτερα ποσοστά τα αγρωστώδη σε σύγκριση με τη δίαιτα των αιγών (5,9% και 0,8% αντίστοιχα). Από τα πλατύφυλλα είδη, το Polygonum aviculare κυριαρχούσε στη δίαιτα των αιγών και των προβάτων ακολουθούμενο από την Echinofora tenuifolia(πίνακας 2). Στη μελέτη αυτή οι αίγες επέλεγαν μεγαλύτερο αριθμό πλατυφύλλων ειδών από τα πρόβατα. Επέλεγαν συνολικά οκτώ είδη, ενώ τα πρόβατα τέσσερα (Yiakoulaki και Papanastasis 2003). Τα αγρωστώδη αποτελούσαν σημαντικά μικρότερο τμήμα στη δίατα των αιγών σε σχέση με τη δίατα των προβάτων. Το Cynodon dactylon ήταν το είδος που επέλεγαν περισσότερο και οι δυο κατηγορίες ζώων. Τα πρόβατα επιπλέον επέλεγαν σε μικρό ποσοστό και άλλα αγρωστώδη, όπως το Phleum phleoides και τη Dactylis glomerata. Τα ξυλώδη φυτά (Εικόνα 2) αποτελούσαν το δεύτερο μεγαλύτερο συστατικό της δίαιτας των αιγών (23,7%) και το Ulmus campestre ήταν το είδος που προτιμούσαν περισσότερο (17%) 292 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό ακολουθούμενο από το Rubus idaeus (4,7%) (Yiakoulaki και Papanastasis 2003). Αντίθετα, τα ξυλώδη φυτά αποτελούσαν ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,4%) στη δίαιτα των προβάτων και το Ulmus campestre ήταν το μόνο είδος που επιλέγονταν (%) στην τροφή Πρόβατο Αίγα 0 Καλαμιές Πλατύφυλλα Αγρωστώδη Ξυλώδη Εικόνα 2. Ποσοστό (%) καλαμιάς, πλατυφύλλων, αγρωστωδών και ξυλωδών ειδών στη δίαιτα αιγών και προβάτων. Πίνακας 2. Συμμετοχή ποώδους βλάστησης (%) στη δίαιτα αιγών και προβάτων, που βόσκουν σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά τη συγκομιδή. Κατηγορία φυτών Αίγες Πρόβατα Πλατύφυλλα Polygonum aviculare 57,2 α 70,7 α Echinofora tenuifolia 2,3 α 1,0 α Άλλα πλατύφυλλα 4,1 0,7 Αγρωστώδη Cynodon dactylon 0,8 α 4,9 β Dactylis glomerata, Phleum phleoides 0,0 1,0 Σύνολο ποώδους βλάστησης 64,4 78,3 α,β: Μέσοι όροι στην ίδια γραμμή ακολουθούμενοι από το ίδιο γράμμα δε διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά (p 0,05). Οι αίγες και τα πρόβατα επέλεγαν περίπου με τον ίδιο τρόπο τα εποχιακά υπολείμματα των σιτηρών μετά τη συγκομιδή, αλλά σε διαφορετικά ποσοστά (Εικόνα 3). Αρχικά επέλεγαν τους στάχεις (όρθιους και πεσμένους) που είχαν απομείνει και στη συνέχεια τα φύλλα και τα στελέχη. Τα πρόβατα κατανάλωναν σημαντικά περισσότερα (p 0,05) φύλλα και στελέχη απ ό,τι οι αίγες, καθώς και μικρές ποσότητες σπόρων πεσμένων στο έδαφος. Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 293

6 Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης (% ) τροφή 6 4 Aίγα Πρόβατο 2 0 Ορθια Καλαμιά Πεσμένη Καλαμιά Φύλλ α &Στελέχη Σπόροι Εικόνα 3. Επιλογή μερών καλαμιάς από αίγες και πρόβατα. Θρεπτική αξία Η θρεπτική αξία της τροφής που επέλεγαν οι αίγες δε διέφερε σημαντικά (p 0,05) από τη θρεπτική αξία της τροφής που επέλεγαν τα πρόβατα (Εικόνα 4). Τα πρόβατα επέλεγαν τροφή μεγαλύτερης περιεκτικότητας σε ολικές πρωτεϊνες (9,3%) σε σχέση με τις αίγες (7,2%). Επίσης, η in vitro πεπτικότητα της τροφής που επέλεγαν (78%) ήταν μεγαλύτερη από την πεπτικότητα της τροφής των αιγών (70%). Αυτό είναι πιθανό να οφείλεται στη μεγαλύτερη συμμετοχή των πλατυφύλλων ειδών και κυρίως του Polygonum aviculare στη δίαιτα των προβάτων (%) Ξηρής ουσίας Αίγα Πρόβατο 10 0 Ολ. Πρωτείνες Κυτ. Τοιχώματα Λιγνίνη In vitro Συμπεράσματα Εικόνα 4. Θρεπτική αξία δίαιτας επιλεγόμενης από αίγες και πρόβατα. 1. Tα πρόβατα και οι αίγες επέλεγαν τις ίδιες κατηγορίες φυτών, αλλά σε διαφορετικά ποσοστά. 2. Τα πρόβατα συμπεριφέρονταν ως τυπικά χορτοφάγα, ενώ οι αίγες ως περιστασιακά βόσκοντα ζώα. 294 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Βόσκηση αιγών και προβάτων σε εποχιακά υπολείμματα σιτηρών μετά το θερισμό 3. Η θρεπτική αξία της τροφής που επέλεγαν τα πρόβατα ήταν μεγαλύτερη από αυτή των αιγών, πιθανόν ως αποτελέσμα της μεγαλύτερης συμμετοχής των ποωδών φυτών στη δίαιτά τους. Αναγνώριση βοήθειας Η παρούσα εργασία χρηματοδοτήθηκε από το ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Geomatics in the assessment and sustainable management of Mediterranean rangelands) contract EVK2 CT Βιβλιογραφία Altmann, J Observational study of behaviour: sampling methods. Behaviour 49: A.O.A.C Official Methods of analysis, 13th edn. Association of Official Chemists, Washington, D.C. p Brand, T.S., F. Franck, A. Durand and J. Coetzee The intake and nutritional status of sheep grazing wheat stubble. Small Ruminant Research 35: Γιακουλάκη, Μ. Δ., Μ. Π. Ζαρόβαλη, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Διερεύνηση των συστημάτων εκτροφής μικρών μηρυκαστικών στη Επαρχία Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, σελ Λιβαδοπονία και Ανάπτυξη Ορεινών Περιόχων (Π.Δ. Πλατής και Θ.Γ. Παπαχρήστου, εκδότες). Πρακτικά 3 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Καρπενήσι 4-6 Σεπτεμβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Δημ. Νο. 10. Cook, C.W. and J. Stubbendieck Range Research: Basic Problems and Techniques. Society of range management. Denver. Colorado. p. 60. Guessous, F Utilization des chaumes de cereales par les ruminants. In: F. Guessous, A. Kabbali and H. Narjisse ( Eds.). Livestock in the Mediterranean cereal production systems. Pudoc Scientific Publishers, Wageningen (The Netherlands), pp Goering, H.K. and P.J. Van Soest Forage Fiber Analyses (Apparatus, Reagents, Procedures and some Applications). Agric. Handbook No 379, ARS, USDA, Washington, D.C. Landau, S., A. Perevolotsky, D. Bonfil, D. Barkai and N. Silanikove Utilization of low quality resources by small ruminants in Mediterranean agro-pastoral systems: the case of browse and aftermath cereal stubble. Livestock Production Science 64: Moore, J.E Procedure for the two stage in votro digestion of forages. In: L.E. Harris (Editor), Nutrition Research Techniques for Domestic and wild Animals, Vol. I. Utah Staet University Press, Longan, UT. Rihani, S., T.T. Treacher, A.V. Goodchild and E. Owen, Nutritive value of barley stubble. Annual Report 1990/91. ICARDA, Aleppo (Syria). pp Rosilio, I., D. Barkai and S. Landau The contribution of wheat stubble to sheep nutrition in the Northern Negev. Hanoked 31: Steel, R.G.D. and J.H. Torrie Principles and Procedures of Statistics. McGraw-Hill, New York. pp Sevi, A., A. Muscio, D. Dantone, V. Iascone and F. D Emilio, Paddock shape effects on grazing behavior and efficiency in sheep. J. Range Manage. 54: Tilley, J.M. and R.A. Terry A two-stage technique for the in vitro digestion of forage crops. J. Brit. Grassl. Soc., 18: Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 295

8 Μ.Δ. Γιακουλάκη και Β.Π. Παπαναστάσης Treacher, T.T., S. Rihawi and E. Owen Stubble grazing by sheep. Proceedings of Second FAO Electronic Conference on Tropical Feeds. Livestock Feed Resources within Integrated Farming Systems. 9 September February 1997, pp Yiakoulaki, M.D., Ch.I. Pantazopoulos and V.P. Papanastasis Sheep and goat behaviour grazing on stubble in northern Greece. In Proc. of International Symposium Animal Production and Natural Resource Utilization in the Mediterranean Mountain Areas. Ioannina, Epirus, Greece. (In press). Yiakoulaki, M.D. and V.P. Papanastasis Diet selection of sheep and goats grazing on cereal stubble in northern Greece. In Proc. of the First Joint Seminar of the Sub- Networks FAO-CIHEAM on Sheep and Goat Nutrition and on Mountain and Mediterranean Pastures Sustainable grazing, nutritional utilization and quality of sheep and goat products October 2-4, 2003 Granada, Spain (In press). Goats and sheep grazing on cereal stubble after harvesting M.D. Yiakoulaki and V.P. Papanastasis Department of Range and Wildlife Science, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Summary Cereal stubble after harvesting is an important feeding resource for small ruminants in Greece during summer. At that period forage in rangelands is dry and of low nutritive value. Hence, shepherds are forced to lead their flocks for grazing to barley and wheat stubble. At the low elevation zone of northern Greece, such grazing takes place from middle June till end of September. In this paper, the diet selection, nutritive value and grazing activities of goats and sheep grazing on cereal stubble after harvesting were investigated. Forbs were the main component of diet selected by goats and sheep (63.6% and 72.4 % respectively) while cereal stubble contribution was significantly (p 0.05) higher for sheep (21.3%) than for goats (11.9%). Goats selected significantly (p 0.05) higher amounts of woody species than sheep (23.7% and 0.4% respectively), which preferred greater amounts of grasses than goats (5.9% and 0.8% respectively). Nutritive value of diet selected by sheep was better than goats probably due to the greater contribution of forbs. Feeding was the main activity of both animal species followed by moving and standing. Ruminating and lying were not observed for both animal species probably due to the time spent resting between the two grazing bouts. Key words: Stubble grazing, small ruminants, nutritive value. 296 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Σ. Κανδρέλης 1, Χ. Ρούκος 2, Κ. Κουτσούκης 1 και Κ. Παπανικολάου 2 1 Εργαστήρια Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία

Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών, τα οποία Επίδραση της θερινής βόσκησης στην ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης ορισμένων ξυλωδών ειδών, τα οποία Α.Β. Αϊναλής

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L.

Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Ζ.M.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα

Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα Επίδραση βόσκησης και σκίασης στη θρεπτική αξία της ποώδους βλάστησης, σε αγροδασολιβαδικά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μ.Δ. Γιακουλάκη Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμοποίηση των

θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμοποίηση των - - - ~~~~~~~- -~--------- θρεπτική αξία λιβαδικών φυτών και χρησιμπίηση των θαμνλίβαδων από τις αίγες Μ. Δ. Γιαιcυλάιcη Εργαστήρι Λασικών Βσκτόπων (236), Τμήμα Δασλγίας και Φυσικύ Περιβάλλντς Αρισττέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή.

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή. Αγροδασολιβαδικά συστήματα στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία M. Καρατάσιου, Ζ. Κούκουρα και Π. Κωστοπούλου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία

Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Βοτανική σύνθεση της τροφής του λαγού (Lepus europaeus) στη Θεσσαλία Α. Σφουγγάρης, Σ. Τουλιά και Α. Γιαννακόπουλος Εργαστήριο Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Β. Τάντος 1, Ε. Καπαξίδη 2, Σ. Γάκης 3, Ν. Εμμανουήλ 2, Α. Παπαϊωάννου 4, Χ. Αθανασίου 5 και Ο. Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ελλάδας πρώτα αποτελέσματα

Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ελλάδας πρώτα αποτελέσματα Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ο. Ντίνη Παπαναστάση 1, Μ.Γ. Λααρίδου 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 3 1 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας

Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Οικονομική αποτίμηση φυσικών πόρων: η περίπτωση των λιβαδικών εκτάσεων του Νομού Φθιώτιδας Κ.Γ. Παπασπυρόπουλος 1, Α. Κυριαζόπουλος 2, Α. Γιωτοπούλου 3 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής (242), Σχολή Δασολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα