Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L."

Transcript

1 Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Ζ.M. Παρίση, Σ. Δημητριάδου και Ε. Μπατάλα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, Περίληψη Η κοπή του φυλλώματος έχει άμεση επίδραση στην ποσότητα του ενεργειακού αποθέματος των φυτών, το οποίο κυρίως αποτελούν οι ολικοί διαθέσιμοι υδατάνθρακες. Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της κοπής κατά 60% του μήκους των ετήσιων βλαστών της Amorpha fruticosa στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες των φύλλων και των βλαστών του σε σύγκριση με το μάρτυρα (0%). Η κοπή πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά στα τέλη Μαΐου (περίοδος έντονης ανάπτυξης) και στη συνέχεια άλλες δύο φορές κάθε έξι εβδομάδες στα ίδια φυτά μέχρι το Σεπτέμβριο. Ο προσδιορισμός των υδατανθράκων έγινε χωριστά στα φύλλα και τους βλαστούς που συλλέχθηκαν κατά την πρώτη και την τελευταία κοπή (επαναύξηση). Στο τέλος της αυξητικής περιόδου (στάδιο ωρίμανσης των φυτών) κόπηκαν δείγματα από το μάρτυρα του πειράματος και προσδιορίστηκαν οι ολικοί διαθέσιμοι υδατάνθρακες. Οι βλαστοί είχαν σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα ολικών διαθέσιμων υδατανθράκων συγκριτικά με τα φύλλα, τόσο στο χειρισμό κοπής όσο και στο μάρτυρα. Η κοπή κατά 60% στην περίοδο του Σεπτεμβρίου μείωσε σημαντικά τους ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες στα φύλλα και στους βλαστούς συγκριτικά με το μάρτυρα. Λέξεις κλειδιά: Απόθεμα υδατανθράκων, θάμνοι, επαναύξηση. Εισαγωγή Τα κύρια θρεπτικά συστατικά που περιέχουν τα φυτά είναι: υδατάνθρακες, λίπη, πρωτεΐνες, καθώς και ανόργανες ουσίες, βιταμίνες και νερό. Οι υδατάνθρακες διακρίνονται στους δομικούς και στους μη δομικούς ή ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες (total available carbohydrates), οι οποίοι αποτελούνται κυρίως από άμυλο, σάκχαρα και πηκτίνες (Nocek and Russell 1988). Οι ολικοί διαθέσιμοι υδατάνθρακες αποτελούν το ενεργειακό απόθεμα των φυτών, καθώς είναι δυνατό να κινητοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και την παραγωγή των φυτών (Hassan and Krueger 1980, Τσιουβάρας 1986). Επίσης, αυτοί αποτελούν σημαντική παράμετρο της θρεπτικής αξίας των φυτικών ειδών και την κύρια πηγή κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των ζώων (Webster et al. 2003). Η παραγωγή των ολικών διαθέσιμων υδατανθράκων είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών. Τα κύρια αποθηκευτικά όργανα των υδατανθράκων στα φυτά είναι οι ρίζες, oι βάσεις των βλαστών στα ποώδη είδη και τα κλαδιά στα ξυλώδη είδη (Briske and Richards 1995). Η αποκοπή του φυλλώματος με τη βόσκηση επηρεάζει τα αποθέματα των υδατανθράκων στο φυτό. Η επίδραση αυτή είναι συνάρτηση της έντασης, της συχνότητας και της εποχής βόσκησης (Παπαναστάσης και Νοϊτσάκης 1992). Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση της κοπής των ετήσιων Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 349

2 Ζ.M. Παρίση, Σ. Δημητριάδου και Ε. Μπατάλα βλαστών κατά 60% στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες στα φύλλα και τους βλαστούς της Amorpha fruticosa. Μέθοδοι και υλικά Το πείραμα πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το είδος που μελετήθηκε ήταν ο θάμνος Amorpha fruticosa L. (A.fr.) Την άνοιξη του 1991 φυτεύτηκαν 75 φυτάρια ηλικίας ενός έτους με φυτευτικό σύνδεσμο 1x1μ. σε τρεις ομάδες των 25 φυτών. Κάθε χειμώνα τα φυτά κόβονταν στα 80 εκ. από το έδαφος για να διατηρηθούν σε θαμνώδη μορφή. Τρία χρόνια μετά την εγκατάσταση των φυτών, σε 18 φυτά εφαρμόσθηκε χειρισμός αποκοπής του μήκους της τρέχουσας αύξησης των βλαστών σε ένταση 60%, ενώ άλλα 18 φυτά, τα οποία δεν κόπηκαν (0%), αποτέλεσαν και το μάρτυρα του πειράματος. Ο χειρισμός κοπής επαναλήφθηκε στα ίδια φυτά στο τέλος Μαΐου-αρχές Ιουνίου (περίοδος της έντονης ανάπτυξης), στη συνέχεια άλλες δύο φορές, κάθε έξι εβδομάδες ως το Σεπτέμβριο. Τα φυτά προσημάνθηκαν με διαφορετικό χρώμα στον κορμό ανάλογα με την ένταση κοπής (60% και 0%), ώστε να εφαρμόζεται στο ίδιο φυτό η ίδια ένταση κοπής. Κατά την τελευταία κοπή το Σεπτέμβριο, κόπηκαν και τα φυτά του μάρτυρα για σκοπούς σύγκρισης. Ο προσδιορισμός σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες πραγματοποιήθηκε σε δείγματα της πρώτης, της τελευταίας κοπής (επαναύξηση) και του μάρτυρα. Τα δείγματα χωρίσθηκαν σε φύλλα και βλαστούς, ξηράθηκαν στους 60 ο C και αλέσθηκαν σε μύλο με σίτα οπής 1 χλσ. Σ όλα τα δείγματα προσδιορίστηκε η περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες των φύλλων και των βλαστών. Για τον υπολογισμό των ολικών διαθέσιμων υδατανθράκων πραγματοποιήθηκε εκχύλιση σε 0,5 γρ. κάθε δείγματος με 0,2 Ν θεϊκού οξέος όπως περιγράφεται από το Smith et al. (1964) και αξιολογήθηκε με βάση το ισοδύναμο γλυκόζης με τη χρήση της ιωδομετρικής στοιχειομετρικής ανάλυσης, όπως έχει αναπτυχθεί από τους Heinze και Murneck (1940) με τις διαφοροποιήσεις των αντιδραστηρίων που προτάθηκαν από τον A.O.A.C. (1990). Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 12.0 for Windows. Η διερεύνηση των διαφορών της περιεκτικότητας σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες μεταξύ των κοπών και των φυτικών μερών (φύλλα και βλαστοί), έγινε με ανάλυση της διακύμανσης (Φασούλας 1979, Steel and Torrie 1980). Για την εκτίμηση των διαφορών μεταξύ των μέσων όρων χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της ελάχιστης σημαντικής διαφοράς (Steel and Τοrrie 1980). Οι διαφορές μεταξύ των μέσων όρων θεωρήθηκαν στατιστικώς σημαντικές για επίπεδο σημαντικότητας 0,05. Αποτελέσματα και συζήτηση Η περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες στους βλαστούς της A.fr. ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη στα φύλλα (Πίνακας 1). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι ολικοί διαθέσιμοι υδατάνθρακες μετά την παραγωγή τους στα φύλλα αποθηκεύονται στους βλαστούς, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα κύρια αποθηκευτικά όργανα των ξυλωδών ειδών (White 1973, Τσιουβάρας 1984, Briske and Richards 1995), όπως είναι και η Αmorpha fruticosa. 350 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Πίνακας 1. Μέση περιεκτικότητα ολικών διαθέσιμων υδατανθράκων (mg/g) στα φύλλα και τους βλαστούς της Amorpha fruticosa ανεξάρτητα από κοπές. ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΥ Φύλλα Ολικοί διαθέσιμοι υδατάνθρακες (mg/g) 86,78a* Βλαστοί 151,75b *Μέσοι όροι που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά (Ρ 0,05) Η περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες στα δείγματα των φύλλων της πρώτης κοπής ήταν σημαντικά υψηλότερη συγκριτικά με εκείνη της επαναύξησης, ενώ δε διέφερε σημαντικά με του μάρτυρα (Εικόνα 1). Αντίθετα, στους βλαστούς η περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες κατά την πρώτη κοπή ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με εκείνη της επαναύξησης (Εικόνα 1). Επιπρόσθετα στους βλαστούς, ο μάρτυρας είχε σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση υδατανθράκων συγκριτικά τόσο σε εκείνους της πρώτης κοπής όσο και σε εκείνους της επαναύξησης. Μέση περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες (mg/g) Α Β Γ α* α β 1η κοπή Eπαναύξηση Mάρτυρας Φύλλα Bλαστοί Εικόνα 1. Μέση περιεκτικότητα ολικών διαθέσιμων υδατανθράκων (mg/g) στα φύλλα και τους βλαστούς του Amorpha fruticosa. *Στήλες με το ίδιο χρώμα που ακολουθούνται από διαφορετικό γράμμα (μικρό ή κεφάλαιο αντίστοιχα ) διαφέρουν σημαντικά (Ρ 0,05) Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι η συγκεκριμένη ένταση κοπής των φυτών σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην αυξητική περίοδο, είχε ως συνέπεια τη μείωση του αποθέματος των ολικών διαθέσιμων υδατανθράκων στα φύλλα και την αύξησή του στους βλαστούς της A.fr. Η αύξηση αυτή στους βλαστούς, πιθανό να οφείλεται στο γεγονός ότι τα φυτά έχουν υποστεί καταπόνηση λόγω της κοπής (Garza et al. 1994) και για το λόγο αυτό προσπαθούν να κλείσουν το βιολογικό τους κύκλο (Cook and Trlica 2004). Γενικά είναι αποδεκτό, ότι όταν τα φυτά πλησιάζουν στο τέλος του βιολογικού τους κύκλου, έχουν την τάση να αποθηκεύουν περισσότερους υδατάνθρακες στους βλαστούς, ώστε να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή φυλλώματος κατά τη νέα αυξητική περίοδο (van derheyden and Stock 1996). Δεδομένης της αύξησης του αποθέματος σε υδατάνθρακες στους βλαστούς, ήταν αναμενόμενη η αντίστοιχη μείωση του στα φύλλα. Αυτό συμβαίνει διότι αφ ενός μεν υπάρχει η μετακίνηση προς τους βλαστούς (Younger 1972, Latt et al. 2000) και αφ ετέρου λόγω της κοπής μειώνεται η φωτοσυνθετική επιφάνεια του φυτού (van derheyden and Stock 1996). Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 351

4 Ζ.M. Παρίση, Σ. Δημητριάδου και Ε. Μπατάλα Από την άλλη πλευρά, το απόθεμα των υδατανθράκων στα φυτά που κόβονταν επανειλημμένα μειώθηκε τόσο στα φύλλα όσο και στους βλαστούς συγκριτικά με τα φυτά που δεν κόπηκαν καθόλου μέσα στην αυξητική περίοδο (Εικόνα 1). Δηλαδή η επαναλαμβανόμενη απόληψη του φυλλώματος κατά την αυξητική περίοδο ( Garza et al. 1994), είχε ως συνέπεια τη μείωση του αποθέματος των ολικών διαθέσιμων υδατανθράκων στα φυτά. Σε παρόμοια αποτελέσματα έχουν καταλήξει και οι Latt et al. (2000) μελετώντας τα είδη Gliricidia sepium (Jacq) και Leucaena leucocephala (Lam). Όπως προαναφέρθηκε, με τις επαναλαμβανόμενες κοπές μειώνεται η φυλλική επιφάνεια, επομένως και η φωτοσυνθετική δραστηριότητα των φυτών και κατά συνέπεια και η παραγωγή υδατανθράκων (van derheyden and Stock 1996). Ταυτόχρονα όμως, τα φυτά ήταν αναγκασμένα να χρησιμοποιήσουν μέρος από το υπάρχον απόθεμα των υδατανθράκων, για την αντικατάσταση της φυλλικής επιφάνειας που είχε απομακρυνθεί με την κοπή για την επαναύξησή τους. Ειδικότερα στα φυτά που δεν κόπηκαν οι βλαστοί τους, είχαν σημαντικά υψηλότερη περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες στο στάδιο της ωρίμανσης ακόμη και συγκριτικά με την πρώτη κοπή. Τότε δηλαδή, που τα φυτά δεν είχαν υποστεί ακόμη την καταπόνηση της κοπής και βρίσκονταν στο στάδιο της έντονης ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται προφανώς, στο ότι στο στάδιο ωρίμανσης τα φυτά έχουν σημαντικά υψηλότερη συγκέντρωση υδατανθράκων στους βλαστούς (Latt et al. 2001, Cook and Trlica 2004) συγκριτικά με το στάδιο της έντονης ανάπτυξης. Συμπεράσματα 1. Η περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες στους βλαστούς της Άμορφα ήταν σημαντικά υψηλότερη από την αντίστοιχη στα φύλλα, τόσο στο χειρισμό κοπής, όσο και στο μάρτυρα. 2. Η ένταση κοπής 60% των ετησίων βλαστών των φυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην αυξητική περίοδο, είχε ως συνέπεια τη μείωση του αποθέματος σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες στα φύλλα και την αύξηση τους στους βλαστούς της Άμορφα. 3. Το απόθεμα των ολικών διαθέσιμων υδατανθράκων στα φυτά που κόβονταν στο 60% των ετήσιων βλαστών μειώθηκε τόσο στα φύλλα όσο και στους βλαστούς συγκριτικά με το μάρτυρα. Βιβλιογραφία A.O.A.C Official methodς of analysis, 15 th ed. Association of Official Analytical Chemists. Washington D.C. p Briske, D.D. and J.H. Richards Plant responses to defoliation: A physiological, morphological and demographic evaluation. In: D.J. Bedunah and R.E. Sosebbe (eds). Wildland Plants: Physiological and Developmental Morphology. Society of Range Management, pp Cook, W. and J. Trlica The role of carbohydrate reserve in managing range plants. www. Cnr.colostate.edu. Garza, A.J.R., T. Mclendon and L.D. Drawe Herbage yield, protein content, and carbohydrate reserves in gulf cordgrass (Spartina spartinae). J. Range Manage., 47: Hassan, E.B. and C.W. Krueger Impact of Intensity and season of grazing on carbohydrate reserves of perennial ryegrass. J. Range Manage., 33: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Επίδραση της κοπής στην περιεκτικότητα σε ολικούς διαθέσιμους υδατάνθρακες της Amorpha fruticosa L. Heinze, P.H. and A.E. Murneck Comparative accuracy and efficiency in determination of carbohydrates in plant material. Mo. Agr. Exp. Sta. Res. Bull Latt, C.R., P.K.R. Nair and B.T. Kang Interactions among cutting frequency, reserve carbohydrates, and post-cutting biomass production in Gliricidia sepium and Leucaena leucocephala. Agroforestry systems, 50: Latt, C.R., P.K.R. Nair and B.T. Kang Reserve carbohydrate levels in the boles and structural roots of five multipurpose tree species in a seasonally dry tropical climate. Forest Ecology and Manage., 146: Νocek, J.E. and J.B. Russell Protein and energy as an integrated system. Relationship of ruminal protein and carbohydrate availability to microbial synthesis and milk production. J. Dairy Sci., 71:2070. Παπαναστάσης, Β. και Β. Νοϊτσάκης Λιβαδική Οικολογία. Θεσσαλονίκη, σελ Smith, D., G.M. Paulsen and C.A. Raguse Extraction of total available carbohydrates from grass and legume tissue. Plant Physiol., 39: Steel, R.G.D. and J.H. Torrie Principles and Procedures of Statistics. 2 nd edn. McGraw-Hill, New York. pp.481. Tσιουβάρας, Κ.Ν Επίδραση διαφόρων εντάσεων κοπής του πουρναριού (Quercus coccifera L.) στην παραγωγή και θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης του. Διδακτορική Διατριβή. Θεσσαλονίκη, σελ Τσιουβάρας, K.N Μεταβολή αποθησαυρισμένων υδατανθράκων στις ρίζες του πουρναριού σε σχέση με το στάδιο αναπτύξεως και την ένταση κοπής των βλαστών του. Επετ. Δασολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Τόμος ΚΘ: Φασούλας, A.K Στοιχεία Πειραματικής Στατιστικής. Θεσσαλονίκη, σελ VanDerHeyden F. and W.D. Stock Regrowth of a semiarid shrub following simulated browsing: The role of reserve carbon. Functional ecology, 10: Webster, A.J.F., S. Kaya, D.S. Djouvinov, M.A. Kitcherside and E.F. Glen Purine excretion and estimated microbial protein yield in sheep fed diets differing in protein degradability. Animal Feed Sci. and Techn. 105: White, L.M Carbohydrate reserves of grasses: a review. J. Range Manage., 26: Younger, V.B Physiology of Defoliation of Regrowth. In Younger V.B. and Mc Kell C.M. (eds). The biology and utilization of grasses. Academic press. p Λιβάδια των πεδινών και ημιορεινών περιοχών: Μοχλός ανάπτυξης της υπαίθρου 353

6 Ζ.M. Παρίση, Σ. Δημητριάδου και Ε. Μπατάλα Εffect of clipping on total available carbohydrates of Amorpha fruticosa L. Ζ. M. Parissi, S. Dimitriadou and Ε. Batala Laboratory of Range Management (236), School of Forestry and Natural Environment, Aristotle University, Thessaloniki, Summary Defoliation had a direct impact on energy reserveς which mainly consist of total available carbohydrates of the plant species. The effect of a 60% clipping of the current growth (leaves and twigs) of Amorpha fruticosa to the total available carbohydrates compared to the control (0%) was investigated. Clipping was initiated the last part of May, and then was repeated every six weeks until September at which time the control was clipped. Total available carbohydrates were determined in leaves and twigs of the samples from the first clipping in May, and the last clipping in September. For comparative purposes samples clipped from the control were analyzed. Total available carbohydrates of twigs were significantly higher than that of leaves, from clipped or unclipped plants Total available carbohydrates of leaves and stems of clipped plants were lower compared to the control. Key words: Carbohydrates reserves, shrubs, regrowth. 354 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου

Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Σ. Κανδρέλης 1, Χ. Ρούκος 2, Κ. Κουτσούκης 1 και Κ. Παπανικολάου 2 1 Εργαστήρια Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Παραγωγή και θρεπτική αξία ξυλωδών φυτών σε λιβάδια της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Χ. Καρακώστα, Μ. Δ. Γιακουλάκη και Β. Π. Παπαναστάσης Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας-Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων,

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών

Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Α. Βασιλάκη Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία M. Καρατάσιου, Ζ. Κούκουρα και Π. Κωστοπούλου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L.

Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L. Ανάλυση δύο δεικτών αποτελεσματικότητας χρησιμοποίησης του νερού στη Dactylis glomerata L. Μ. Καρατάσιου, Β. Νοϊτσάκης, Ζ. Κούκουρα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μ.Δ. Γιακουλάκη Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Εποχιακή μεταβολή της υδραυλικής αντίστασης υπό περιορισμένη υδατική δίαιτα στον αγωγό ιστό του Melilotus officinalis L.

Εποχιακή μεταβολή της υδραυλικής αντίστασης υπό περιορισμένη υδατική δίαιτα στον αγωγό ιστό του Melilotus officinalis L. Εποχιακή μεταβολή της υδραυλικής αντίστασης υπό περιορισμένη υδατική δίαιτα στον αγωγό ιστό του Melilotus officinalis L. Π. Κωστοπούλου, Μ. Καρατάσιου και Β. Νοϊτσάκης Εργαστήριo Δασικών Βοσκοτόπων (236),

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Β. Τάντος 1, Ε. Καπαξίδη 2, Σ. Γάκης 3, Ν. Εμμανουήλ 2, Α. Παπαϊωάννου 4, Χ. Αθανασίου 5 και Ο. Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή.

Λέξεις κλειδιά: Δέντρα, γεωργικές καλλιέργειες, βόσκηση, αίτια μείωσης, απογραφή. Αγροδασολιβαδικά συστήματα στην Ελλάδα Κ. Μαντζανάς, Ε. Τσατσιάδης, Ι. Ισπικούδης και Β.Π. Παπαναστάσης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Λιβαδικής

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Περδικάρη και Α. Παντέρα ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [91] ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΙΟΣΤΕΡΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΛΛΕΙΜMΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΦΥΤΟΥ Μαρία Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη 1, Χρήστος Νάκας 1,

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π.

Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Μελέτη των ιδιοτήτων των ορυκτών μπεντονίτη και καολινίτη της νήσου Μήλου και σύγκρισή τους με αντίστοιχα ορυκτά των Η.Π.Α. Προδρόμου Π. Κωνσταντίνος Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων

Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Αρδευόμενοι λειμώνες, εικονικό νερό και λήψη αποφάσεων Α. Σ. Χριστοδούλου Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο

Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο Η επίδραση της βόσκησης στην αναγέννηση του δάσους της βαλανιδιάς (Quercus ithaburensis subsp. macrolepis) στη Δυτική Λέσβο Ε. Κουτσίδου, Κ. Χαλιός και Ν.Σ. Μάργαρης Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών

Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών Ενδείξεις για τη χρησιμότητα της μηδικής (Medicago sativa L.) σε σχέδια διαχείρισης των τροφικών διαθεσίμων του Ευρωπαϊκού λαγού (Lepus europaeus Pallas) σε κυνηγετικές περιοχές Ε. Καρμίρης, Κ. Σούτσας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα