Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου"

Transcript

1 Εποχιακή μεταβολή της θρεπτικής αξίας της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) στην ημιορεινή ζώνη της Ηπείρου Σ. Κανδρέλης 1, Χ. Ρούκος 2, Κ. Κουτσούκης 1 και Κ. Παπανικολάου 2 1 Εργαστήρια Τεχνολογίας Λιβαδοπονικών Συστημάτων και Οικολογίας και Διατροφής Αγροτικών Ζώων, Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου 2 Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Περίληψη H ασφάκα (Phlomis fruticosa L.) είναι ένα φυτό, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών (Lamiaceae ή Labiaceae) και συγκροτεί φυτοκοινότητες που είναι γνωστές ως ασφακώνες. Στην Ήπειρο οι ασφακώνες αποτελούν σημαντικό νομευτικό πόρο για την ποιμενική προβατοτροφία και την αγελαία βοοτροφία. Αντικειμενικός σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση της θρεπτικής αξίας των διαφόρων τμημάτων του φυτού της ασφάκας κατά φαινολογικό στάδιο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό ασφακώνα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων. Η πειραματική διαδικασία περιελάμβανε τη μηνιαία συλλογή δειγμάτων υπέργειων βλαστών ασφάκας από τον Απρίλιο του 1992 έως και τον Απρίλιο του Τα δείγματα αυτά διαχωρίστηκαν σε φύλλα, βλαστούς και άνθη τα οποία υποβλήθηκαν σε χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό των ΑΟ, NDF, ADF, ημικυτταρινών, κυτταρίνης, λιγνίνης και της in vitro πεπτικότητας της οργανικής ουσίας (IVOMD). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ασφάκα παρουσιάζει σχετικά υψηλά επίπεδα ΑΟ (12,4 20,1%), NDF (41,3 61,4%) και λιγνίνης (8,8 18,2%) στα φύλλα αλλά μικρή IVOMD (0,400-0,517), ενώ οι βλαστοί της εμφανίζουν μικρότερη (P<0,05) περιεκτικότητα σε ΑΟ (4,9-9,6%), IVOMD (0,419 0,460) και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε NDF (57,7 73,1%) και λιγνίνη (12,8 21,8%). Τα άνθη βρέθηκε να έχουν τη μικρότερη περιεκτικότητα σε λιγνίνη (7,1 15,0%), ενώ η περιεκτικότητα τους σε ΑΟ (10,3 11,5%), NDF (55,3 57,4%) και η IVOMD (0,321 0,547) ήταν μικρότερη (P<0,05) από τα φύλλα και μεγαλύτερη (P<0.05) από τους βλαστούς. Η μικρή IVOMD της ασφάκας συνδέεται, εκτός από την υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνίνη, με την ύπαρξη φαινολικών ενώσεων. Επομένως, για να είναι δυνατή η αξιοποίηση των πρωτεϊνών της ασφάκας, η έρευνα πρέπει να επικεντρωθεί στην επιλογή τύπων ασφάκας, οι οποίοι βόσκονται περισσότερο από άλλους με παράλληλη προσπάθεια βελτίωσης της ικανότητας πρόσληψής της από τα αγροτικά ζώα. Λέξεις κλειδιά: Phlomis fruticosa L., χημική σύσταση, IVOMD, Ήπειρος Εισαγωγή H ασφάκα (Phlomis fruticosa L.) είναι ένα φυτό, το οποίο ανήκει στην οικογένεια των χειλανθών (Lamiaceae ή Labiaceae). Συγκροτεί μικτές, κατά κύριο λόγο, και ενίοτε αμιγείς φυτοκοινότητες, οι οποίες είναι γνωστές ως ασφακώνες (Παναναστάσης και Νοϊτσάκης 1992). Οι ασφακώνες αναπτύσσονται συνήθως σε ξηροθερμικές περιοχές με ακραίες συνθήκες κλίματος και σε αβαθή και βραχώδη εδάφη (Papanastasis 1977, Margaris 1981). Βασική αιτία της επικράτησής τους στα περιβάλλοντα αυτά αποτελεί το φαινόμενο του εποχιακού διμορφισμού (Kyparissis and Manetas 1993). Στην Ήπειρο, οι ασφακώνες απαντώνται σε εδάφη των πεδινών και ημιορεινών περιοχών και αποτελούν σημαντικό νομευτικό πόρο για την ποιμενική προβατοτροφία και την αγελαία βοοτροφία (Πλατής και συν. 2000). Τα αγροτικά ζώα συνήθως δεν προτιμούν την ασφάκα κατά τη βόσκηση παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι αίγες και οι εγχώριες αγελάδες ελευθέρας βοσκής τρώνε τα άκρα των τρυφερών βλαστών της. Επιπλέον, η υψηλή πυκνότητα της ασφάκας εμποδίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ζώων μέσα στο λιβάδι με αποτέλεσμα Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 159

2 να μην αξιοποιείται πλήρως η υπάρχουσα στον υποόροφο ποώδης βλάστηση (Papanastasis 1980). Παρά το γεγονός ότι οι ασφακώνες συνιστούν έναν από τους πλέον σημαντικούς λιβαδικούς τύπους της χώρας μας, ελάχιστα είναι τα διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την παραγωγικότητά τους και ακόμα λιγότερα εκείνα που αφορούν τη θρεπτική αξία της ασφάκας (Παπαναστάσης 1976, Papanastasis 1980, Κανδρέλης 1995, Roukos et al. 2008). Σκοπός της έρευνας ήταν η εκτίμηση της χημικής σύστασης και της in vitro πεπτικότητας της οργανικής ουσίας (IVOMD) των διαφόρων τμημάτων του φυτού της ασφάκας κατά φαινολογικό στάδιο με έμφαση την περίοδο που καταναλώνεται από τα ζώα σε σχέση με την υπόλοιπη περίοδο του έτους. Υλικά και Μέθοδοι Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό ασφακώνα του λεκανοπεδίου των Ιωαννίνων, στην ημιορεινή περιοχή τoυ οικισμού της Ελεούσας (500 m υψόμετρο), 10 χλμ. βόρεια της πόλης των Ιωαννίνων. Η μέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται σε mm και η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 14,3 C. Η ξηρά περίοδος παρατηρείται από τα μέσα Ιουνίου έως και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Τα εδάφη της περιοχής έρευνας είναι μετρίως βαθιά έως αβαθή, μέτριας περιεκτικότητας σε οργανική ουσία (3,84 4,96 %), καλής μηχανικής σύστασης, μέτριας υδατοπερατότητας και με ph ουδέτερο (6,6) (Κανδρέλης 1995). Η πειραματική διαδικασία περιελάμβανε συλλογή δειγμάτων υπέργειων βλαστών ασφάκας από τον μήνα Απρίλιο του έτους 1992 και κάθε μήνα για ένα ολόκληρο έτος, δηλαδή μέχρι τον Απρίλιο του Τα δείγματα αυτά διαχωρίστηκαν σε φύλλα, βλαστούς και άνθη και στη συνέχεια ξηράθηκαν σε κλίβανο στους 60 o C για 48 ώρες. Η χημική σύσταση των δειγμάτων βοσκήσιμης ύλης κατά Weender προσδιορίστηκε με βάση τις μεθόδους της ΑΟΑC (Association of Official Analytical Chemists 1990) για τις αζωτούχες ουσίες (ΑΟ), ενώ πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός των επί μέρους κλασμάτων των ινωδών ουσιών (NDF, ADF, ημικυτταρίνες, κυτταρίνη, λιγνίνη) με τη μέθοδο Goering & Van Soest (Van Soest et al. 1991). Επίσης, έγινε προσδιορισμός της in vitro πεπτικότητας της οργανικής ουσίας (IVOMD) της ασφάκας σύμφωνα με τη μέθοδο Tilley and Terry (1963). Τα αποτελέσματα των αναλύσεων ομαδοποιήθηκαν με βάση τον μήνα δειγματοληψίας και το φυτικό μέρος της ασφάκας. Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε ανάλυση διακύμανσης με το στατιστικό πακέτο SPSS ver. 16 for Windows σύμφωνα με την τεχνική των συνδυασμένων παραγόντων (Snedecor and Cochran 1980) σε ομάδες με υπο-ομάδες (split plot experiment) με τα φυτικά μέρη της ασφάκας ως κύριες ομάδες (n=3) και τους μήνες δειγματοληψίας (n=12) ως υπο-ομάδες. Οι μέσοι όροι για κάθε μέρος το φυτού στο σύνολο της πειραματικής περιόδου διαχωρίστηκαν με την επιλογή EM Means (Estimated Marginal Means) του προγράμματος. Ο προσδιορισμός των στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ των μέσων όρων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση των Ελάχιστων Σημαντικών Διαφορών - Least Square Differences (LSD) του Fischer (Fischer 1966, Steel and Torrie 1980) για επίπεδο σημαντικότητας 5% (Ρ<0,05). Αποτελέσματα Χημική σύσταση ξηρής ουσίας Η περιεκτικότητα της ξηρής ουσίας σε ΑΟ και κλάσματα ινωδών ουσιών επηρεάστηκε σημαντικά (P<0,001) από τον μήνα δειγματοληψίας και το φυτικό μέρος της ασφάκας (Πίνακας 1). Η περιεκτικότητα των μερών της ασφάκας σε ΑΟ ήταν κατά μέσο όρο σημαντικά (P<0,05) υψηλότερη στα φύλλα (15,3%) σε σύγκριση με τους βλαστούς (7,8%) και τα άνθη καρπούς (10,8%) (Πίνακας 2). 160 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

3 Πίνακας 1. Αποτελέσματα της ανάλυσης διακύμανσης που δείχνουν τη σημαντική επίδραση του μέρους του φυτού και του μήνα δειγματοληψίας καθώς και της αλληλεπιδράσής τους, στην περιεκτικότητα της ξηρής ουσίας σε αζωτούχες ουσίες (ΑΟ), στα κλάσματα ινωδών ουσιών (NDF, ADF & ADL) και στην in vitro πεπτικότητα της οργανικής ουσίας (IVOMD). Πηγή διακύμανσης Β.Ε. Τιμές κριτηρίου F ΑΟ NDF ADF ADL IVOMD Μέρος του φυτού (Φ) ,2*** 190,8*** 112,7*** 50,4*** 60,1*** Μήνας δειγματοληψίας (Μ) ,9*** 15,3*** 5,9*** 22,0*** 21,5*** Μ Φ 22 96,1*** 15,9*** 5,1*** 25,2*** 7,4*** Β.Ε.: Βαθμοί Ελευθερίας, ***P 0,001 Η περιεκτικότητα των φύλλων σε ΑΟ στη διάρκεια του έτους παρουσίασε ευρεία διακύμανση με χαρακτηριστικά υψηλές τιμές τους μήνες Απρίλιο έως Ιούνιο. Αυτές μειώθηκαν απότομα μετά τον Ιούλιο, όταν η ασφάκα άρχισε να αλλάζει τα μεγάλα χειμερινά φύλλα με τα μικρά θερινά. Οι χαμηλές τέλος σχετικά τιμές διατηρήθηκαν μέχρι το Μάρτιο. Τόσο στα φύλλα της ασφάκας όσο και στους βλαστούς οι υψηλότερες τιμές της περιεκτικότητας σε ΑΟ παρουσιάσθηκαν μετά τον Νοέμβριο (9,6%) και μέχρι τον Μάιο (8,3%), ενώ αυτές ήταν μειωμένες από τον Ιούνιο μέχρι και τον Οκτώβριο (4,9 έως 7,8%). Τα αναπαραγωγικά όργανα εμφάνισαν σχετική σταθερή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες (10,3 έως 11,5%) με υψηλότερη στα άνθη του Ιουνίου (11,5%) (Εικόνα 1). Εικόνα 1. Εποχιακή διακύμανση της περιεκτικότητας (% της ΞΟ) σε ΑΟ και κλάσματα ινωδών ουσιών των διαφόρων τμημάτων της ασφάκας. Η περιεκτικότητα των μερών της ασφάκας σε NDF ήταν υψηλή για όλα τα μέρη του φυτού. Οι βλαστοί παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές, ακολούθησαν τα αναπαραγωγικά όργανα και τέλος τα φύλλα με τις διαφορές μεταξύ των βλαστών και των υπόλοιπων μερών να είναι σημαντικές (P<0,05). Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 161

4 Πίνακας 2. Χημική σύσταση (% ΞΟ) και in vitro πεπτικότητα της οργανικής ουσίας (IVOMD) των μερών της ασφάκας (μέσος όρος 12 μηνών του έτους για φύλλα και βλαστούς και 4 μηνών για άνθη καρπούς). Μέρος του φυτού ΑΟ (%) NDF (%) ADF (%) IVOMD Φύλλα 15,3 a 54,1 b 39,5 b 0,447 a Βλαστοί 7,8 c 64,0 a 49,2 a 0,379 b Άνθη - Καρποί 10,8 b 57,0 b 43,4 b 0,433 ab Σημείωση: Μέσοι όροι στην ίδια στήλη με διαφορετικό γράμμα διαφέρουν σημαντικά στο επίπεδο σημαντικότητας 5%. Επίσης, η περιεκτικότητα σε ADF και λιγνίνη ήταν υψηλή και στα τρία μέρη του φυτού. Η περιεκτικότητα των βλαστών σε ADF (49,2%) ήταν σημαντικά υψηλότερη (P<0,05) από εκείνη των φύλλων (39,5%) και των αναπαραγωγικών οργάνων (43,4%). Τα φύλλα μεταξύ Φεβρουαρίου Μαΐου παρουσίασαν τις χαμηλότερες τιμές (33,4 έως 37,0%), οι οποίες δε διέφεραν σημαντικά (P>0.05) από τις τιμές των άλλων μηνών (Πίνακας 2). Τα αναπαραγωγικά όργανα περιείχαν σημαντικά μικρότερη (P<0,05) περιεκτικότητα σε λιγνίνη από τους βλαστούς. Τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιγνίνη παρουσίασαν τα άνθη του Ιουνίου (7,1%) ενώ την υψηλότερη τα φύλλα του Νοεμβρίου (18,2%) (Εικόνα 1). Η σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνίνη δικαιολογείται από το γεγονός ότι σημαντικό μέρος των δειγμάτων περιείχαν ξυλοποιημένους και λιγνινοποιημένους ιστούς. Είναι τεκμήριο ότι όλα τα ξυλώδη φυτά περιέχουν περισσότερη λιγνίνη απ ότι τα ποώδη φυτά (Wilson 1969, Short et al. 1974). Με τη λιγνινοποίηση των κυτταρικών τοιχωμάτων και τη μείωση των κυτταρικών περιεχομένων η θρεπτική αξία του φυτικού ιστού ελαττώνεται. Αυτό συμβαίνει, γιατί με τη λιγνινοποίηση περιορίζεται η πέψη των κυτταρικών τοιχωμάτων, ενώ επιπλέον η λιγνίνη περιορίζει μηχανικά και χημικά τη δράση της μικροχλωρίδας, η οποία διασπά τους φυτικούς ιστούς με αποτέλεσμα την αδυναμία αξιοποίησης ακόμη και των κυτταρικών περιεχομένων από αυτά (Τσιουβάρας 1984). In vitro πεπτικότητα οργανικής ουσίας (IVOMD) Η in vitro πεπτικότητα των βλαστών (0,379) ήταν χαμηλότερη (P<0,05) από εκείνη των φύλλων (0,447). Η πεπτικότητα ήταν υψηλότερη για τα άνθη του Ιουνίου (0,547) και χαμηλότερη για τους βλαστούς του Σεπτεμβρίου (0,231) (Εικόνα 2). Η ασφάκα εμφανίζει γενικά μικρή in vitro πεπτικότητα (IVOMD), γεγονός που συνδέεται με την υψηλή περιεκτικότητα σε λιγνίνη και πιθανώς με την ύπαρξη φαινολικών ενώσεων. Τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την τριχωτή υφή του φυλλώματος, του βλαστού και των άνθεων φαίνεται ότι την καθιστούν μη επιθυμητό είδος για τα βόσκοντα ζώα. 162 Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

5 Εικόνα 2. Εποχική διακύμανση της in vitro πεπτικότητας της οργανικής ουσίας (IVOMD) των μερών της ασφάκας. Συμπεράσματα Η ασφάκα παρουσιάζει υψηλά επίπεδα σε ΑΟ, ιδιαίτερα στα φύλλα, κατά την άνοιξη τα οποία υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις των γιδιών βάρους 30 kg (NRC, 1981) για συντήρηση, εγκυμοσύνη και γαλακτοπαραγωγή (8%, 10,9% και 13%, αντίστοιχα). Είναι σκόπιμο η έρευνα να επικεντρωθεί στην εξεύρεση μεθόδων διαχείρισης της βλάστησης ώστε να είναι δυνατή η αξιοποίηση των πρωτεϊνών της ασφάκας, όπως επίσης και στη βελτίωση της γευστικότητας της ασφάκας. Αυτό μπορεί να προσεγγιστεί με την επιλογή τύπων ασφάκας οι οποίοι βόσκονται περισσότερο από άλλους, γεγονός που παρατηρήθηκε στην περιοχή έρευνας. Βιβλιογραφία AOAC (Association of Official Analytical Chemist), Official Methods of Analysis, Association of Official Analytical Chemists, 15th Ed. AOAC Press, Gaithersburg, USA. Fisher, R. A The Design of Experiments. 8th ed. Hafner, New York. Κανδρέλης, Σ.Σ., Επίδραση της κοπής και της καύσης στην αναπαραγωγή της ασφάκας (Phlomis fruticosa L.) και οι επιπτώσεις τους στην παραγωγικότητα του οικοσυστήματος των ασφακώνων. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σελίδες 182. Kypasissis, A. and Y. Manetas Seasonal leaf dimorphism in a semi-deciduous Mediterranean shrub: ecophysiological comparisons between winter and summer leaves. Acta Ecologica, 14: Margaris, N.S Adaptive strategies in plants dominating Mediterranean-type ecosystems. P.p In: Mediterranean Type Shrublands (F. Di Castri et al eds). Elsevier Scientific Publ. Co., New York. National Research Council (NRC), Nutrient Requirements of Goats: Angora, Dairy, and Meat Goats in Temperate and Tropical Countries. National Academies Press. Washington. D.C. Papanastasis, V.P Fire ecology and management of phrygana communities in Greece. In: H.A. Mooney and C.E. Conrad (Tech. Coords). Proc. Symp. of Enviromental Consequences of fire and Fuel Management in the Mediterranean Ecosystems p.p U.S. Dep. Agr., Forest Serv., General Tech. Rep. WO-3. Papanastasis, V.P Effects of season and frequency of burning on a phryganic rangeland in Greece. J. Range Manage. 33 (4): Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 163

6 Παπαναστάσης, Β.Π Ο ρόλος του πυρός και της βοσκήσεως υπό των προβάτων εις τους ασφακώνας Θεσπρωτίας. Κ.Δ.Ε.Β.Ε. Δελτ. 81. Θεσσαλονίκη. Παπαναστάσης, Β.Π., και Β. Νοϊτσάκης Λιβαδική Οικολογία. Θεσσαλονίκη. σελ Πλατής, Π.Δ., Θ.Γ. Παπαχρήστου και Β.Π. Παπαναστάσης Δυνατότητες αξιοποίησης του προγράμματος απογραφής βοσκοτόπων στη διαχείριση των λιβαδιών της Ηπείρου. Σελ (Θ.Γ. Παπαχρήστου και Ο. Ντίνη-Παπαναστάση, εκδότες). Πρακτικά 2 ου Πανελληνίου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου. Ιωάννινα.4-6 Οκτωβρίου Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία. Roukos Ch., K. Papanikolaou, E. Nikolaou, F. Chatzitheodoridis, and I. Mountousis Effects of fertilization and clipping of Phlomis fruticosa L. on a phryganic ecosystem: The case of Thesprotia, northwest Greece. American Journal of Environmental Sciences vol. 4: Short, H.L., R.M. Blair, and C.A. Segelquist, Fiber composition and forage digestibility by small ruminants. J. Wildl. Manage. 38: Snedecor, G.W. and W.G. Cochran Statistical Methods. 7th edition. Iowa State University Press, Ames, Iowa. Steel, R. G. and J. H. Torrie, Principles and Procedures of Statistics. McGraw-Hill Book Co., N.Y. Tilley, J.M.A, and Terry R.A., A two stage technique for in vitro digestion of forage crops. J. Br. Grassl. Soc. 18: Τσιουβάρας, Κ.Ν Επίδραση διαφόρων εντάσεων κοπής του πουρναριού (Quercus coccifera L.) στην παραγωγή και τη θρεπτική αξία της βοσκήσιμης ύλης του. Διδακτορική Διατριβή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Σελ Van Soest, P. J., Robertson, J. B., and Lewis, B. A., Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. J. Dairy Sci. 74, Van Soest, P. G. and B. McCammon-Feldman, Criteria for the nutritive evaluation of crop residues and by-products in ruminant feeding. Proc. Workshop on Strategies for the use of crop residues in Animal Feeding. Catie, Costa Rica. Wilson, A. D., A review of browse in the nutrition of grazing animals. J. Range Manage. 22: Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

7 Seasonal changes in nutritional quality of Phlomis fruticosa (L.) in a semi-mountainous rangeland of Epirus, Greece S. Kandrelis 1, C. Roukos 2, Ch. Koutsoukis 1 and K. Papanikolaou 2 1 Department of Animal Production, Faculty of Agriculture, Technological Educational Institute of Epirus, Kostakioi - Arta, Greece 2 Department of Animal Production, Faculty of Agriculture, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece Summary Phlomis fruticosa L. is a dwarf plant which belongs to the Lamiaceae (Labiaceae) family and forms pure or mixed plant communities. In Epirus, Phlomis fruticosa plant communities constitute an important grazing source for sheep, goats and cattle. The objective of this research was to estimate the nutritive value of the different parts of Phlomis fruticosa per phonological stage. It was conducted in a representing Phlomis fruticosa plant community at Ioannina plateau. The procedure involved sample collection from April 1992 to April 1993, which they were separated to leaves, stems and flowers and they were subjected to chemical analyses for the determination of CP, NDF, ADF, hemicelluloses, cellulose, lignin and in vitro digestibility of organic matter (IVOMD). The results show that Phlomis fruticosa has relatively high levels of CP ( %), NDF ( %) and lignin ( %) in leaves, but low IVOMD ( ), while stems have lower (P<0.05) content in CP ( %), IVOMD ( ) and higher content in NDF ( %) and lignin ( %). Flowers were found to have lower content in lignin ( %), while their content in CP ( %), NDF ( %) and IVOMD ( ) was lower (P<0.05) than leaves and higher (P<0.05) than stems. The low IVOMD of Phlomis fruticosa is attributed besides its high content in lignin to the presence of phenolic compounds. Consequently, the research for the utilization of Phlomis fruticosa crude protein must be oriented to the selection of Phlomis fruticosa types which are grazed more than the others so that its intake capability by the domestic animals is improved. Key words: chemical composition, IVOMD, Phlomis fruticosa L., Epirus Λιβαδοπονία και Ποιότητα Ζωής 165

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. Επίδραση της έντασης κοπής στην παραγωγή και ποιότητα της βοσκήσιμης ύλης του Morus alba L. κατά τη θερινή περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών

Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Επίδραση της έντασης κοπής στην αλλομετρική δομή τριών ξυλωδών ειδών Ζ.M. Παρίση Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΞΗΡΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Πρακτικά 5 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ηράκλειο Κρήτης, 1-3 Νοεμβρίου 2006 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2006 ii 2 Eλληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια

Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μέθοδοι εκτίμησης κατανάλωσης τροφής σε ζώα που βόσκουν ελεύθερα στα λιβάδια Μ.Δ. Γιακουλάκη Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών

Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Επιλογή δίαιτας από μηρυκαστικά ζώα και η σημασία της στη διαχείριση των λιβαδιών Θ. Γ. Παπαχρήστου Εργαστήριο Λιβαδοπονίας, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, 570 06 Βασιλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα

Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Βοσκοϊκανότητα παραλίμνιων λιβαδιών και καλαμιώνων στη λίμνη Μικρή Πρέσπα Ι.Ε. Καζόγλου 1 και Β.Π. Παπαναστάσης 2 1 Εταιρία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα

Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια Ελλάδα Υπέργεια παραγωγή και χημική σύσταση της ποώδους βλάστησης σε ένα δασολιβαδικό σύστημα στη Βόρεια

Διαβάστε περισσότερα

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης

Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Απογραφή και αξιολόγηση των δασολιβαδικών συστημάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Βερτίσκου της επαρχίας Λαγκαδά Θεσσαλονίκης Κ. Βαλλιάνου, Κ. Γαρέζου, Κ. Μαντζανάς, Δ. Χουβαρδάς και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα

Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα Oικοτουρισμός και φρυγανικά οικοσυστήματα Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Γιαννακοπούλου και Ι. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς

Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Δημιουργία εγχώριας ποικιλίας της φαλαρίδας (Phalaris aquatica L.) για λιβαδοπονικούς σκοπούς Ο. Ντίνη Παπαναστάση

Διαβάστε περισσότερα

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου

Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου Ικανότητα ανάρρωσης πολυετών αγρωστωδών στην έντονη κοπή στο μέσον της βλαστικής περιόδου K. Καραγιάννης και Z. Κούκουρα Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια

Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Χρήση των λειτουργικών ομάδων φυτών για τη μελέτη των αλλαγών των χρήσεων γης σε ημίξηρα μεσογειακά λιβάδια Μ. Παπαδημητρίου, Ι. Ισπικούδης και Β. Π. Παπαναστάσης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας (286),

Διαβάστε περισσότερα

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει

Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει Αλλομετρικές σχέσεις σε ψυχανθή - αγρωστώδη εν μείξει υπό συνθήκες ξηρασίας Μ.Γ. Λαζαρίδου 1 και Β. Νοϊτσάκης 2 1 ΤΕΙ Καβάλας Παράρτημα Δράμας, Τμ. Δασοπονίας, 1 ο χλμ. Δράμας-Μικροχωρίου, 661 00 Δράμα

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας

Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Ανάλυση και αξιολόγηση της υγείας του τοπίου στο B.Δ. τμήμα της λεκάνης της Μυγδονίας Α.Ν. Σιδηροπούλου και Ι.Π. Ισπικούδης Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας Α.Π.Θ. (286), 541 24 Πανεπιστημιούπολη, Θεσσαλονίκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ Πρακτικά 2 ου Πανελλήνιου Λιβαδοπονικού Συνεδρίου Ιωάννινα, 4-6 Οκτωβρίου 2000 Επιμέλεια έκδοσης: Θωμάς Γ. Παπαχρήστου & Ολυμπία

Διαβάστε περισσότερα

Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ελλάδας πρώτα αποτελέσματα

Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ελλάδας πρώτα αποτελέσματα Συλλογή και αξιολόγηση γενετικού υλικού της Bituminaria bituminosa (L.) Stirton από διάφορες περιοχές της Ο. Ντίνη Παπαναστάση 1, Μ.Γ. Λααρίδου 2 και Β.Π. Παπαναστάσης 3 1 Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία

Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία Αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης νερού δύο λιβαδικών ειδών με διαφορετική φωτοσυνθετική πορεία M. Καρατάσιου, Ζ. Κούκουρα και Π. Κωστοπούλου Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236), Τομέας Λιβαδοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007

Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Έρευνα της αναγέννησης και ορισμένων εδαφολογικών παραμέτρων στο δάσος των Θινών Βαρθολομιού μετά από την πυρκαγιά του 2007 Α. Γιαννακοπούλου, Ε. Περδικάρη και Α. Παντέρα ΤΕΙ Λαμίας, Τμήμα Δασοπονίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη

Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Κτηνοτροφία και περιβαλλοντική υποβάθμιση στη Χάλκη Α. Χριστοδούλου 1, Β. Π. Παπαναστάσης 2 και Ν. Στάμου 1 1 Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής και 2 Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας, Σχολή Δασολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας

Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Δομή και λειτουργία των δασολιβαδικών συστημάτων του Νομού Φλώρινας Κ. Μαντζανάς 1, Α. Σιδηροπούλου 1, Μ. Ζαρόβαλη 1, Ο. Ντίνη-Παπαναστάση 2, Π. Πλατής 2 και Ι. Ισπικούδης 1 1 Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ [31] ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ, ΤΟΥ Ρ, ΤΟΥ Ν ΚΑΙ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΟΡΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΚΩΝ ΣΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΉ ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΔΑΣΏΝ GREEK MINISTRY OF ENVIRONMENT, ENERGY AND CLIMATE CHANGE SPECIAL SECRETARIAT FOR FORESTS & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους

Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Παρουσία ειδών ακάρεων σε λιβάδι στην Κεντρική Ελλάδα και συσχέτισή της με εδαφικές παραμέτρους Β. Τάντος 1, Ε. Καπαξίδη 2, Σ. Γάκης 3, Ν. Εμμανουήλ 2, Α. Παπαϊωάννου 4, Χ. Αθανασίου 5 και Ο. Λαμπρινού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έτος 12 ο, 2004 Λ Ι Β Α Ι ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΙΒΑ ΟΠΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η Ελληνική Λιβαδοπονική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1992 και είναι ένα µη κερδοσκοπικό

Διαβάστε περισσότερα

Βοσκές και Βοσκότοποι

Βοσκές και Βοσκότοποι Βοσκές και Βοσκότοποι Vasilios P. Papanastasis Σειρα Φυλλαδιων: Γ Aριθμος: 5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΟΣΚΟΤΟΠΟΙ; 1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΙΒΑΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ; 2 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΟΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΙΑΚΗ ΛΕΚΑΝΗ 3

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο

Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Το πρόβλημα της βόσκησης στα δάση της χερσονήσου του Ακάμα στην Κύπρο Χ. Ιωάννου Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 541 24 Θεσσαλονίκη, e-mail: chioannou@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών

Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Επίδραση της βόσκησης στη σποροπαραγωγή και διασπορά των σπόρων λιβαδικών φυτών Α. Βασιλάκη Εργαστήριο Λιβαδικής Οικολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Πολιτική τοπίου, εκτατική κτηνοτροφία, αγροτουρισμός.

Εισαγωγή. Λέξεις κλειδιά: Πολιτική τοπίου, εκτατική κτηνοτροφία, αγροτουρισμός. Αυτόχθονα είδη ως μέσο διαχείρισης πολιτισμικών τοπίων Αυτόχθονα είδη ως μέσο διαχείρισης πολιτισμικών τοπίων Ι. Ισπικούδης, Μ.Κ. Σιόλιου, Δ. Ορφανίδου και Γ. Κατσίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [475]

8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [475] 8 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ [475] ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΖΩΝΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΟΠΩΡΩΝΑ ΜΗΛΙΑΣ Αικατερίνη Αγγελοπούλου 1, Θεοφάνης Γέμτος 1, Γεώργιος Νάνος 2, Αnnamaria

Διαβάστε περισσότερα