Οι καθρέφτες και οι φακοί

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι καθρέφτες και οι φακοί"

Transcript

1 Οι καθρέφτες και οι φακοί Οι καθρέφτες και οι φακοί 111

2 Επιστηµονικό µέρος ΦΩΣ Το φως είναι ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία (ηλεκτροµαγνητικό κύµα) που η ταχύτητα του στο κενό είναι περίπου Km/sec. Η ταχύτητα αυτή είναι η µεγαλύτερη τιµή που µπορεί να έχει η ταχύτητα στη φύση. Η ταχύτητα του φωτός σε κάθε άλλο µέσο είναι µικρότερη από την ταχύτητα του στο κενό. Στο νερό π. χ. η ταχύτητα του φωτός είναι το 0,75 της ταχύτητας του στο κενό και στο διαµάντι είναι µόνο το 0,41 της ταχύτητας στο κενό. Το ηλεκτροµαγνητικό κύµα είναι ένα εγκάρσιο κύµα δηλ. διαδίδεται κάθετα στη διεύθυνση διάδοσης του και η κίνηση του είναι περιοδική σύµφωνα µε το παρακάτω σχήµα. Μήκος κύµατος είναι η απόσταση στην οποία διαδίδεται το κύµα σε χρόνο µιας περιόδου Τ ή η απόσταση µεταξύ δυο διαδοχικών ορέων ή µεταξύ δυο διαδοχικών κοιλάδων. Η ταχύτητα ενός κύµατος C, το µήκος κύµατος λ και η περίοδος Τ του κύµατος συνδέονται µε την παρακάτω σχέση: C= λ/τ ή C = λ.ν όπου ν είναι η συχνότητα του κύµατος ν= 1/Τ. Απορρόφηση του φωτός Το φως όταν πέφτει στην επιφάνεια ενός υλικού είναι δυνατόν να ανακλάται µερικώς και να απορροφάται. Τα σώµατα που δεν επιτρέπουν να περάσει από µέσα τους το φως που πέφτει πάνω τους χαρακτηρίζονται ως αδιαφανή. Τα σώµατα που επιτρέπουν στο φως να περνάει από µέσα τους χαρακτηρίζονται ως διαφανή ενώ εκείνα που απορροφούν ένα µέρος του φωτός χαρακτηρίζονται ως ηµιδιαφανή. Η διάκριση αυτή δεν είναι ακριβής. Το νερό που µας φαίνεται διαφανές, σε στρώµα µεγάλου πάχους γίνεται αδιαφανές. Οι καθρέφτες και οι φακοί 112

3 Ένα έλασµα από χρυσό µπορεί να λεπτυνθεί µέχρι πάχος 1/2000mm οπότε αφήνει να διαπερνά ένα πρασινωπό φως. Το πάχος του υλικού είναι ένας παράγοντας που συντελεί εάν θα χαρακτηρίσουµε ένα σώµα σαν αδιαφανές ή ηµιδιαφανές ή διαφανές. Ανάκλαση του φωτός Το φως όταν πέφτει πάνω στην επιφάνεια ενός λείου και στιλπνού σώµατος αλλάζει κατεύθυνση διάδοσης.το φαινόµενο λέγεται ανάκλαση του φωτός. Η γωνία που σχηµατίζει η προσπίπτουσα ακτίνα µε την κάθετο στο σηµείο πρόσπτωσης ονοµάζεται γωνία προσπτώσεως. Η γωνία που σχηµατίζει η ανακλώµενη ακτίνα µε την κάθετο στο σηµείο πρόσπτωσης λέγεται γωνία ανάκλασης. Η γωνία πρόσπτωσης είναι ίση µε τη γωνία ανάκλασης. ιάθλαση του φωτός Το φως όταν πέφτει στην διαχωριστική επιφάνεια δυο οπτικώς διαφανών σωµάτων αλλάζει πορεία. Το φαινόµενο αυτό λέγεται διάθλαση. Όταν το φως µεταβαίνει από οπτικά αραιότερο σε οπτικά πυκνότερο σώµα τότε η προσπίπτουσα ακτίνα πλησιάζει στην κάθετο που περνάει από το σηµείο πρόσπτωσης στη διαχωριστική επιφάνεια. Εάν µεταβαίνει από οπτικά πυκνότερο σώµα σε οπτικά αραιότερο σώµα αποµακρύνεται από την κάθετο. Η διάθλαση του φωτός συµβαίνει λόγω της διαφορετικής ταχύτητας του φωτός στα υλικά. Αν η προσπίπτουσα ακτίνα µεταβαίνει από οπτικά πυκνότερο σώµα σε οπτικά αραιότερο σώµα και έχει ορισµένες τιµές στη γωνία πρόσπτωσης τότε δεν εξέρχεται από το µέσο αλλά ανακλάται εξ' ολοκλήρου σ' αυτό. Το φαινόµενο αυτό λέγεται ολική ανάκλαση. Η προσπίπτουσα, η ανακλώµενη και η διαθλωµένη ακτίνα βρίσκονται όλες στο ίδιο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται και η κάθετος στην επιφάνεια. Οι καθρέφτες και οι φακοί 113

4 Ανάλυση του φωτός 'Οταν µια δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε αυτή αναλύεται δίνοντας όλα τα χρώµατα από τα οποία αποτελείται. Πρίσµα στην Οπτική ονοµάζουµε το διαφανές µέσο, το οποίο ορίζεται από δυο τουλάχιστον µη παράλληλες επίπεδες επιφάνειες. Αν στη µια επιφάνεια του πρίσµατος προσπέσει µια δέσµη λευκού φωτός, παρατηρούµε ότι η εξερχόµενη δέσµη έχει διαφορετική διεύθυνση από την προσπίπτουσα και ότι έχει αναλυθεί σε διάφορα χρώµατα. Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στο ότι τα διάφορα χρώµατα ( οι διάφορες ακτινοβολίες), έχουν διαφορετικές ταχύτητες στο διαφανές σώµα ή διαφορετικούς δείκτες διάθλασης. Ως δείκτης διάθλασης ενός υλικού ορίζεται το πηλίκο της ταχύτητας του φωτός c 0 στο κενό προς την ταχύτητα c µέσα στο υλικό δηλαδή n=c 0 /c. Καθώς αυξάνεται το µήκος κύµατος δηλαδή όσο µεταβάλλεται το χρώµα από το ιώδες προς το ερυθρό, ο δείκτης διάθλασης µειώνεται. Η γωνία εκτροπής της αντίστοιχης ακτίνας µειώνεται/ το ερυθρό φως εκτρέπεται λιγότερο από τα άλλα χρώµατα ενώ το ιώδες εκτρέπεται περισσότερο. Οι καθρέφτες και οι φακοί 114

5 Η γωνία µεταξύ της προσπίπτουσας δέσµης και της εξερχόµενης ακτινοβολίας ονοµάζεται γωνία εκτροπής. Αν προσέπιπτε στο πρίσµα µονοχρωµατική ακτινοβολία δεν θα παρατηρούσαµε ανάλυση αλλά µόνο εκτροπή. Στο λευκό φως έχουµε άπειρα µήκη κύµατος που κατανέµονται κατά τρόπο συνεχή από 400 έως 750 nm περίπου. Την εικόνα που λαµβάνουµε µετά από την ανάλυση µιας δέσµης την ονοµάζουµε φάσµα της δέσµης ή φάσµα της πηγής από την οποία προέρχεται. Φάσµα µιας ακτινοβολίας είναι το σύνολο των µηκών κύµατος από τα οποία αποτελείται. Αν µετά την ανάλυση του λευκού φωτός µε ένα πρίσµα βάλουµε ένα συγκλίνοντα φακό θα ξαναπάρουµε λευκό φως. Πρόκειται για τη σύνθεση του λευκού φωτός. Ουράνιο τόξο Τις βροχερές µέρες διακρίνουµε στον ουρανό ένα έγχρωµο σχηµατισµό, το γνωστό ουράνιο τόξο. 'Οταν µια ακτίνα φωτός προσπέσει πάνω σε µια σταγόνα της βροχής αυτή αρχικά διαθλάται, στη συνέχεια υφίσταται ολική ανάκλαση και εξέρχεται από αυτή αφού αναλυθεί στα διάφορα χρώµατα από τα οποία αποτελείται το ηλιακό φως. Αυτό συµβαίνει σε τεράστιο αριθµό σταγόνων βροχής.έτσι σχηµατίζεται το ουράνιο τόξο. Κάτοπτρα Κάτοπτρα ονοµάζουµε τις λείες και τις στιλπνές επιφάνειες που έχουν την ιδιότητα να ανακλούν το φως σχεδόν εξ' ολοκλήρου. Ανάλογα µε τα γεωµετρικά στοιχεία της επιφάνειας, διακρίνουµε τα κάτοπτρα σε επίπεδα και σφαιρικά. Τα σφαιρικά κάτοπτρα διακρίνονται στα κοίλα και τα κυρτά ανάλογα µε το αν η κοίλη ή η κυρτή επιφάνεια είναι λεία και στιλπνή. Είδωλα στα επίπεδα κάτοπτρα Στα επίπεδα κάτοπτρα το είδωλο ενός σηµείου ή ενός σώµατος είναι φανταστικό, γιατί σχηµατίζεται από τις προεκτάσεις των ανακλωµένων ακτίνων και όχι από τις πραγµατικές ακτίνες. Βρίσκεται σε θέση συµµετρική του αντικειµένου ως προς το κάτοπτρο και είναι ίσο µε αυτό. Οι καθρέφτες και οι φακοί 115

6 Είδωλα στο σφαιρικά κάτοπτρα Η ευθεία που περνάει από το κέντρο Κ του σφαιρικού κατόπτρου και από την κορυφή του Ο ονοµάζεται κύριος άξονας του κατόπτρου. Αν µια δέσµη παραλλήλων ακτίνων προσπέσει σε ένα κοίλο κάτοπτρο κατά τη διεύθυνση του κυρίου άξονα τότε αυτές θα περάσουν από ένα σηµείο του F που ονοµάζεται κυρία εστία. Στα κοίλα κάτοπτρα το είδωλο µπορεί να είναι πραγµατικό ή φανταστικό. (α) Αν µια παράλληλη δέσµη προσπέσει σε κυρτό κάτοπτρο τότε οι προεκτάσεις των ανακλώµενων ακτίνων διέρχονται από ένα σηµείο το οποίο ονοµάζεται κυρία εστία. Η δέσµη των ανακλώµενων ακτίνων είναι αποκλίνουσα. Στα κυρτά κάτοπτρα το είδωλο είναι πάντα φανταστικό. > <* Φακοί Φακοί είναι διαφανή µέσα, που κατασκευάζονται κυρίως από γυαλί, τα οποία περικλείονται µεταξύ δυο σφαιρικών επιφανειών ή µιας σφαιρικής και µιας επίπεδης. Μερικά είδη φακών φαίνονται παρακάτω: Οι καθρέφτες και οι φακοί 116

7 Κύριος άξονας ενός φακού είναι η ευθεία που συνδέει, τα κέντρα των σφαιρικών επιφανειών από τις οποίες αυτός ορίζεται. Αν µια δέσµη ακτίνων προσπέσει στο φακό κατά τη διεύθυνση του κυρίου άξονα του τότε αυτή θα διαθλαστεί: α) αν ο φακός είναι συγκλίνων τότε η δέσµη των ακτίνων που θα εξέλθει από αυτόν θα είναι συγκλίνουσα και θα περνάει από την κυρία εστία του φακού. β) αν ο φακός είναι αποκλίνοντας τότε η δέσµη των ακτίνων που θα εξέλθει θα είναι αποκλίνουσα. Είδωλα φακών Το είδωλο στους συγκλίνοντες φακούς µπορεί να είναι φανταστικό 1\ πραγµατικό ανάλογα µε τη θέση που βρίσκεται το αντικείµενο σε σχέση µε την κυρία εστία. Το είδωλο στους αποκλίνοντες φακούς είναι πάντα φανταστικό. Οι καθρέφτες και οι φακοί 117

8 Οι ιδέες των µαθητών Τι είναι φως; Η επιστηµονική θεώρηση για το φως δε φαίνεται να είναι -πολύ διαδεδοµένη ανάµεσα στους µαθητές. Τα περισσότερα παιδιά ηλικίας 10 και 11 ετών συλλαµβάνουν την έννοια του φωτός ως µια πηγή (όπως είναι ένας ηλεκτρικός λαµπτήρας), ως ένα αποτέλεσµα (όπως είναι µια ακτίνα φωτός), ή ως µια κατάσταση (όπως είναι η φωτεινότητα). Στην ερώτηση: "πού υπάρχει φως;" τα παιδιά απαντούν ότι το φως υπάρχει "παντού", "µέσα στη λάµπα", "στο πάτωµα", "στο ταβάνι", "στο χώρο", "στα παράθυρα" κλπ. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας δεν αναγνωρίζουν το φως ως µια φυσική οντότητα που διαδίδεται στο χώρο προερχόµενη από µια πηγή (R. Driver et al, 1998). Μεγαλύτεροι µαθητές όµως ηλικίας 13 και 14 ετών, φαίνεται ότι σταδιακά αρχίζουν να αναγνωρίζουν το φως ως µια οντότητα. Η πλειοψηφία µάλιστα από αυτούς χρησιµοποιεί αυτή την αντίληψη για να εξηγήσει το φαινόµενο της σκιάς, αλλά µόνο όπου το φως έχει αρκετή ένταση, ώστε να δηµιουργεί αντιληπτά φαινόµενα σε κάποιο σηµείο της διαδροµής του. Η διάδοση του φωτός Τα περισσότερα παιδιά υιοθετούν την αντίληψη ότι το φως είναι µια ολότητα, δε σκέφτονται όµως απαραίτητα ότι αυτό ταξιδεύει (διαδίδεται) και µάλιστα ευθύγραµµα. Ερευνητές υποθέτουν ότι οι µαθητές εκείνοι που αναφέρουν ότι το φως πηγαίνει από σηµείο σε σηµείο, ίσως να το αντιλαµβάνονται ως ένα "καλώδιο" ή ότι ακολουθεί ένα "δρόµο*. Έρευνες έχουν πραγµατοποιηθεί για να διαπιστωθούν οι απεικονίσεις που χρησιµοποιούν τα παιδιά για να δείξουν το φως. ιαπιστώθηκε ότι όλες σχεδόν οι απεικονίσεις των παιδιών παρίσταναν το φως γύρω από την πηγή µε κοντές γραµµές. Επίσης, τα παιδιά µιλούν για τις ακτίνες του φωτός σαν να ήταν "νήµατα ενός σχοινιού από τα οποία ήταν κατασκευασµένη µια ακτίνα φωτός" και αναφέρονται σε "διαφορετικά είδη του φωτός" όπως είναι το φυσικό ή το ηλεκτρικό φως (R. Driver et al, 1998). Οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν ότι το φως δεν ταξιδεύει πολύ µακριά από την πηγή ιδιαίτερα την ηµέρα Επίσης οι µαθητές υποστηρίζουν την άποψη ότι το φως ταξιδεύει πιο µακριά τη νύχτα. Οι καθρέφτες και οι φακοί 118

9 Ένας µικρότερος αριθµός µαθητών πιστεύει ότι το φως δεν ταξιδεύει καθόλου κατά τη διάρκεια της µέρας. Ενώ ένα πολύ µικρό ποσοστό µαθητών θεωρεί ότι το φως δεν ταξιδεύει κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ανάκλαση Τα παιδιά των ετών δεν έχουν ιδέα για την ανάκλαση του φωτός από καθρέπτη. Αυτό αντιστοιχεί στο γεγονός ότι τα παιδιά δεν έχουν κατακτήσει την έννοια του φωτός ως οντότητας στο χώρο όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω. Αντίθετα πολλά παιδιά ηλικίας 13 και 14 ετών εκφράζουν την άποψη ότι ο καθρέπτης ανακλά το φως, εποµένως αντιλαµβάνονται το φως ως µια οντότητα που εντοπίζεται στο χώρο. Βέβαια το ένα τέταρτο παιδιών της ίδιας ηλικίας θεωρούν ότι το φως παραµένει στον καθρέφτη κατά τη διάρκεια της ανάκλασης. Τα παιδιά αναφέρουν ότι το φως "σαν να αναπηδάει στους καθρέφτες", αλλά όχι στα άλλα αντικείµενα. Η ιδέα της ανάκλασης του φωτός και για άλλα αντικείµενα εκτός από τους καθρέπτες αναπτύσσεται στα παιδιά σταδιακά. Λίγοι µαθητές του ηµοτικού αναφέρουν ότι το φως "αναπηδά" (ανακλάται) πάνω στα αδιαφανή αντικείµενα και διαχέεται. Όταν ρωτήθηκαν παιδιά σε µια έρευνα πού βρίσκεται το είδωλο ενός αντικειµένου όταν κοιτάζουµε το αντικείµενο σε έναν καθρέφτη, περίπου το 25% των παιδιών θεώρησε ότι αυτό βρίσκεται πάνω στον καθρέφτη και όχι πίσω από αυτόν όπως είναι το ορθά επιστηµονικό. Όταν ζητήθηκε από τους ίδιους µαθητές να απαντήσουν για το εάν αλλάζοντας τη δικιά τους θέση θα άλλαζε και η θέση του ειδώλου, περισσότεροι από τους µισούς έκριναν ότι θα άλλαζε. Οι φακοί Για τα παιδιά ένας γνώριµος τους φακός είναι ο µεγεθυντικός φακός. Τα παιδιά γνωρίζουν ότι ένας µεγεθυντικός φακός µπορεί να χρησιµοποιηθεί, για να ανάψουµε ένα χαρτί µια ηλιόλουστη µέρα. Όταν κληθούν να απαντήσουν για το πως συµβαίνει η ανάφλεξη του χαρτιού τα παιδιά δίνουν δυο τύπους απαντήσεων (Κόκκοτας, 1999): * ότι ο µεγεθυντικός φακός κάνει το φως µεγαλύτερο και * ότι ο µεγεθυντικός φακός συγκεντρώνει το φως. Οι καθρέφτες και οι φακοί 119

10 Τα παιδιά που πιστεύουν ότι ο µεγεθυντικός φακός συγκεντρώνει το φως δεν έχουν απαραίτητα και µια άποψη που ταυτίζεται µε το επιστηµονικό µοντέλο. Ενώ τα παιδιά που υποστηρίζουν τη πρώτη άποψη φαίνεται να πιστεύουν πως ο µεγεθυντικός φακός έχει τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζει ή να δυναµώνει το φως. Οι περισσότεροι µαθητές θεωρούν ότι οι φακοί δεν είναι απαραίτητοι για τη δηµιουργία ειδώλων. ιάθλαση Όταν καλούνται να εξηγήσουν οι µαθητές πώς ένα µολύβι που βρίσκεται µερικώς βυθισµένο σε ένα γυάλινο δοχείο µε νερό φαίνεται σαν να είναι σπασµένο δίνουν τις παρακάτω απαντήσεις (R. Driver et al, 1998): * το νερό το έκανε να δείχνει σπασµένο * το νερό λυγίζει τις ακτίνες του φωτός * το σχήµα του δοχείου κάνει το µολύβι να φαίνεται σπασµένο ή * ο συνδυασµός του νερού και του δοχείου κάνει το µολύβι να δείχνει * µεγαλύτερο Τέλος µερικά παιδιά θεωρούν ότι το νερό δρα ως µεγεθυντικός φακός και ορισµένα παιδιά συνδέουν τις απαντήσεις τους µε τις ακτίνες του φωτός. Η ανάλυση του φωτός Πολύ λίγα δεδοµένα είναι διαθέσιµα για τις ιδέες των παιδιών σχετικά µε τις διάφορες φωτεινές ακτινοβολίες και τα χρώµατα των αντικειµένων. Τα παιδιά σπάνια συσχετίζουν το χρώµα µε το φως. Για τα παιδιά, το χρώµα είναι πιθανότατα µια εσωτερική ιδιότητα των αντικειµένων, τελείως ανεξάρτητη από το φως. Τα παιδιά δεν θεωρούν ότι το λευκό φως είναι µια µείξη επτά χρωµάτων. Τα περισσότερα παιδιά όπως ήδη προαναφέρθηκε πιστεύουν ότι το χρώµα είναι µια έµφυτη ιδιότητα των αντικειµένων και ότι το φως είναι εκείνο που βοηθά τα µάτια µας να δούµε το αντικείµενο. Θεωρούν δηλαδή ότι τα µάτια µας βλέπουν το χρώµα του αντικειµένου και όχι το χρώµα του ανακλώµενου φωτός. Ακόµη και όταν οι µαθητές έχουν διδαχτεί τα χρώµατα, ελάχιστες είναι οι απαντήσεις στα πλαίσια της διάδοσης ορισµένων µόνο συχνοτήτων του φωτός (αποδεκτό επιστηµονικό µοντέλο). Οι περισσότεροι µαθητές συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι το λευκό φως βγαίνει κόκκινο από έναν προβολέα στον οποίο τοποθετείται κόκκινη Οι καθρέφτες και οι φακοί 120

11 ζελατίνη γιατί αλλάζει κατά κάποιο τρόπο, ενώ ένα σηµαντικό ποσοστό υποθέτει ότι υπάρχει κάποιος µηχανισµός βαφής. βιβλιογραφία 1. Driver, Ε. Cuesne and A. Tiberghien (1993). Οι ιδέες των παιδιών στις Φασικές Επιστήµες, Ένωση Ελλήνων Φυσικών, Τροχαλία 2. Driver, A. Squires, P. Rushworth, V. Wood-Robinson (1998) (επιµέλεια Π. Κόκκοτας), Οικοδοµώντας τις έννοιες των Φυσικών Επιστηµών, Τυπωθήτω, Αθήνα 3. Π. Κόκκοτα (1999). Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών, Αθήνα 4. Ραβάνης Κ., Βουτσινά Χ., Το φως ως φυσική οντότητα στη σκέψη των παιδιών προσχολικής ηλικίας. ιδακτική προσέγγιση", Ερευνώντας τον Κόσµο του Παιδιού, τχ.3 (1999), σσ.84-98η ΗΗ Σηµειώσεις Οι καθρέφτες και οι φακοί 121

12 Οι καθρέφτες και οι φακοί 122

13 Φύλλο Εργασίας 1 Η απορρόφηση του φωτός ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: N Να ταξινοµήσουν ορισµένα σώµατα σε αδιαφανή, ηµιδιαφανή, αδιαφανή ανάλογα µε το φως που απορροφούν. N Να ανακαλύψουν τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η απορρόφηση του φωτός. Υλικά N χάρτινο κουτί διαστάσεων 20εκ.Χ40εκ.Χ15εκ. N ψαλίδι N φανός N µαύρο χαρτόνι* N άσπρο χαρτόνι* N χαρτί φωτοτυπικού* N διαφάνεια* N γυαλόχαρτο* N πράσινη ζελατίνη* N ριζόχαρτο* Σηµείωση: * Το καθένα orrd τα παραπάνω υλικά έχε; διαστάσεις 10 εκ. Χ 10 εκ. Σηµείωση: Τα υλικά των δπτλανών στηλών αφορούν τα υλικά µιας οµάδας εργασίας εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 88) Περιγραφή δραστηριοτήτων Με το εισαγωγικό κείµενο γίνεται µια ενηµέρωση στους µαθητές ότι σ' αυτό το κεφάλαιο µε την βοήθεια ενός τεχνικού φωτισµού ανακαλύπτουν τις ιδιότητες του φωτός Οι καθρέφτες και οι φακοί 123

14 εκφράζουµε τις απόψεις µας. (σελ.88) πειραµατιζόµαστε (σελ.89) Αρχικά οι µαθητές εκφράζουν τις απόψεις τους για το τι παθαίνει το φως όταν συναντάει στην πορεία του τα σώµατα Ενδέχεται οι µαθητές να αναφέρουν ότι ορισµένα σώµατα δεν αφήνουν το φως να περάσει από µέσα τους π.χ. οι τοίχοι τωv οικοδοµών ενώ κάποια άλλα αφήνουν το φως να περάσει από µέσα του ως π.χ. τα τζάµια. Το χάρτινο κουτί είναι ο «σκοτεινός θάλαµος» για τις πειραµατικές δραστηριότητες που ακολουθούν. Οι µαθητές αναµένεται να ταξινοµήσουν ορισµένα υλικά και να συµπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα ανάλογα µε το εάν απορροφούν όλο το φως που µπαίνει µέσα τους ή καθόλου το φως ή ένα µέρος του φωτός Α ΙΑΦΑΝΗ ΗΜΙ ΙΑΦΑΝΗ ΙΑΦΑΝΗ Απορροφούν όλο το φως που µπαίνει µέσα τους Απορροφούν ένα µέρος του φωτός εν απορροφούν το φως γυαλόχαρτο πράσινη ζελατίνη διαφάνεια µαύρο χαρτόνι χαρτί φωτοτυπικού άσπρο χαρτόνι Συµπεραίνουµε (σελ. 89) δραστηριότητα (σελ. 90) Οι µαθητές αναµένεται να συµπεράνουν ότι: Η απορρόφηση του φωτός εξαρτάται από το υλικό του σώµατος που προκύπτει το φως. Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι οι µαθητές να ανακαλύψουν ότι ένας παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η απορρόφηση του Οι καθρέφτες και οι φακοί 124

15 παρατηρούµε (σελ. 90) φωτός είναι το πάχος του υλικού. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Το ένα φύλλο χαρτί απορροφά ένα µέρος από το φως που πέφτει επάνω του. Τα δύο φύλλα χαρτιού απορ ροφούν περισσότερο φως, ενώ τα 10 και τα 15 φύλλα απορροφούν όλο το φως που µπαίνει µέσα τους συζητάµε στην (τάξη σελ. 90) συµπεραίνουµε (σελ. 90) Οι µαθητές συζητούν για το τρόπο που ένα διαφανές υλικό γίνεται ηµιδιαφανές ή αδιαφανές. Συγκεκριµένα αναφέρουν το νερό που σε µικρό πάχος είναι διαφανές, σε µεγαλύτερο πάχος ηµιδιαφανές και σε πολύ µεγάλο πάχος αδιαφανές. Έτσι µπορούν να δικαιολογήσουν γιατί ο δύτης χρησιµοποιεί το φανό στα µεγάλα βάθη. συζητάµε στην τάξη (σελ. 90) Οι µαθητές αναµένεται να συµπεράνουν ότι: Η απορρόφηση του φωτός εξαρτάται απτό το πάχος του υλικού. Σηµειώσεις Οι µαθητές συζητούν για την χρήση διαφανών, αδιαφανών, ηµιδιαφανών σωµάτων στην καθηµερινή ζωή. Συγκεκριµένα συζητούν για τα γυαλιά ηλίου, τα τζάµια στα παράθυρα σπιτιών, καταστηµάτων κλπ. όπως και τη χρήση µαύρων σωµάτων για συσκότιση κ.λπ.... Οι καθρέφτες και οι φακοί 125

16 Φύλλο Εργασίας 2 Η ανάκλαση του φωτός (Ι) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: N Να ανακαλύψουν ότι το φως ανακλάται όταν προσπέσει σε λείες και στιλπνές επιφάνειες. N Να ορίσουν τα κάτοπτρα. Υλικά µαρκαδόρος χάρτινο κουτί χτένα φανός χάρακας N µαύρο χαρτόνι 6 εκ. Χ 6 εκ. N µικρό τετράγωνο καθρεφτάκι Σηµείωση: Τα υλικά των διπλανών στηλών απορροφούν τα υλικά µιας οµάδας εργασίας. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ.91 δραστηριότητα (σελ. 91) Στον εισαγωγικό προβληµατισµό γίνεται αναφορά για την ταξινόµηση των υλικών σε αδιαφανή ηµιδιαφανή, διαφανή και την καινούρια επιτυχία των µαθητών να δηµιουργήσουν δέσµες φωτός. Με τη δραστηριότητα αυτή οι µαθητές δηµιουργούν δέσµες φωτός. Το χάρτινο κουτί παίζει το ρόλο του σκοτεινού θαλάµου στο οποίο οι µαθητές περιµένουµε να παρατηρήσουν ότι τι παρατηρείτε; (σελ. 91) Σχηµατίζονται δέσµες φωτός. Οι καθρέφτες και οι φακοί 126

17 δραστηριότητα (σελ. 93) Αφού οι µαθητές δηµιουργήσουν δέσµες φωτός τοποθετούν σε µια ορισµένη θέση ένα µαύρο χαρτόνι και στη συνέχεια ένα καθρέφτη. Αναµένουµε να διαπιστώσουν ότι το φως δεν περνάει από τα δυο σώµατα. Στη συνέχεια σχετικά µε την ερώτηση «σε ποια περίπτωση υπάρχει λιγότερο φως µπροστά από το χαρτόνι ή τον καθρέφτη» αναµένεται να παρατηρήσουν ότι στο χώρο µπροστά από το µαύρο χαρτόνι υπάρχει λιγότερο φως από ότι στο χώρο που υπάρχει µπροστά από τον καθρέφτη. Αυτό µπορεί να αιτιολογηθεί µε το ότι το µαύρο σώµα απορροφά το φως που πέφτει πάνω του. Αντίθετα οι ακτίνες του φωτός που πέφτουν στον καθρέφτη δεν απορροφούνται αλλά αλλάζουν πορεία. Η διαφορά αυτή οφείλεται στις επιφάνειες των δυο σωµάτων. Η επιφάνεια του καθρέφτη είναι λεία και στιλπνή ενώ του χαρτιού είναι τραχεία. Οι επιστηµονικές πληροφορίες ορίζουν το φαινόµενο της ανάκλασης. Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στο είδος των επιφανειών που συµβαίνει η ανάκλαση του φωτός. Οι µαθητές αναφέρουν επιφάνειες γνωστές από την καθηµερινή τους ζωή στις οποίες συµβαίνει ανάκλαση του φωτός όπως µεταλλικές κατσαρόλες, ασηµένιοι δίσκοι κ.α.. Με αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές ανακαλύπτουν τη σχέση της πραγµατικής εικόνας µε αυτή που φαίνεται στον καθρέφτη. Αρχικά γράφουν το όνοµα τους. Έστω ότι κάποια µαθήτρια γράφει το όνοµα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Αν τοποθετήσει τον καθρέφτη στην κόκκινη γραµµή αναµένεται να παρατηρήσει ότι: Οι καθρέφτες και οι φακοί 127

18 Σχηµατίζεται η εικόνα της λέξης στον καθρέφτη. Αντιγράφοντας τα γράµµατα του καθρέφτη συµπληρώνει το παρακάτω πλαίσιο. συζητάµε στην τάξη (σελ. 94) Τα γράµµατα της εικόνας της λέξης είναι τα συµµετρικά γράµµατα της λέξης. Συζητούν για τη σχέση της πραγµατικής εικόνας µε αυτή που φαίνεται στον επίπεδο καθρέφτη ενώ αναµένεται να συµπεράνουν ότι: Το είδωλο που σχηµατίζεται στον καθρέφτη είναι το συµµετρικό της πραγµατικής εικόνας του αντικειµένου. δραστηρ ιότητα (σελ. 94) συζητάµε στην τάξη (σελ. 95) Στη συνέχεια στις επιστηµονικές πληροφορίες ορίζονται τα κάτοπτρα και το είδωλο τους ενώ οι µαθητές ταξινοµούν τα κάτοπτρα σε επίπεδα και κυρτά. Με αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές σχηµατίζουν το είδωλο του προσώπου τους σ ένα κοίλο και κυρτό κάτοπτρο. Επιλέγουν ένα κουτάλι που η κοίλη και η κυρτή επιφάνεια του λειτουργεί σαν κάτοπτρο. Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι το είδωλο του προσώπου τους στην κοίλη επιφάνεια του κουταλιού είναι αντεστραµµένο ενώ στην κυρτή είναι όρθιο. Με αφορµή τις εικόνες της σελίδας 95 συζητούν για το πως οι άνθρωποι χρησιµοποιούν τα κάτοπτρα στην καθηµερινή τους ζωή. Οι καθρέφτες και οι φακοί 128

19 Στους καθρέφτες των αυτοκινήτων - πρόκειται για την πρώτη εικόναχρησιµοποιούνται κοίλα κάτοπτρα για να σχηµατιστούν τα συµµετρικά είδωλα των αντικειµένων προκειµένου ο οδηγός του αυτοκινήτου να βλέπει πίσω, ενώ οδηγεί. Κοίλα κάτοπτρα χρησιµοποιούνται και σε επικίνδυνες στροφές για την αποφυγή των δυστυχηµάτων. Οι καθρέφτες που τοποθετούνται στα σπίτια σχηµατίζουν όρθιο το είδωλο του προσώπου ή του σώµατος, ώστε να µπορεί να παρατηρηθεί. Σηµειώσεις Οι καθρέφτες και οι φακοί 129

20 Φύλλο Εργασίας 3 Η ανάκλαση του φωτός (ΙΙ) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: N Να ανακαλύψουν ότι η γωνία που σχηµατίζει η προσπίπτουσα ακτίνα του φωτός µε την καθετή στο σηµείο πρόσπτωσης σ ένα κάτοπτρο, είναι ίση µε την γωνία που σχηµατίζει η ανακλώµενη ευθεία µε την ίδια κάθετη. Υλικά N το κουτί της προηγούµενης δραστηριότητας N χαρτόνι N 10 εκ. χ 10 εκ. N φανός N µικρός καθρέφτης N τριγωνικός χάρακας N µοιρογνωµόνιο N µαρκαδόρος N ψαλίδι N συγκολλητική ταινία (σελοτέϊπ) Σηµείωση: Τα υλικά αφορούν µια οµάδα εργασίας. πειραµατιζόµαστε (σελ. 96) Περιγραφή δραστηριοτήτων Στις προηγούµενες δραστηριότητες οι µαθητές διαπίστωσαν το φαινόµενο της ανάκλασης. Τώρα ανακαλύπτουν µια ιδιότητα του φαινοµένου της ανάκλασης, δηλαδή η γωνία που σχηµατίζει η προσπίπτουσα ακτίνα του φωτός σ ένα κάτοπτρο µε την κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης και η ανακλώµενη ακτίνα µε την ίδια κάθετη είναι ίσες. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται ώστε να σχηµατιστεί η σχισµή µήκους 2 εκ. και πλάτους 2 χιλιοστών. Οι καθρέφτες και οι φακοί 130

21 Η ακτίνα του φωτός όταν πέσει πάνω στο κάτοπτρο, αλλάζει πορεία. Ανακλάται. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Οι επιστηµονικές πληροφορίες ορίζουν την προσπίπτουσα κα» την ανακλώµενη ακτίνα του φωτός. Οι µαθητές σχεδιάζουν µε τη βοήθεια του δασκάλου τις δύο κάθετες ευθείες προς την πλάγια ευθεία του χαρτονιού όπως φαίνεται στο σχήµα της σελίδας 97. Στο σχεδιασµό είναι απαραίτητο η προσπίπτουσα ακτίνα να πέφτει στο σηµείο τοµής της κάθετης ευθείας και του κατόπτρου. Η γωνία που σχηµατίζει η προσπίπτουσα ακτίνα του φωτός µε την κάθετη ευθεία στο κάτοπτρο, είναι ίση µε την γωνία που σχηµατίζει η ανακλώµενη ακτίνα µε την κάθετη ευθεία. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: ανακλώµενη ακτίνα προσπίπτου σα ακτίνα Οι καθρέφτες και οι φακοί 131

22 Φύλλο Εργασίας 4 Οι φακοί (Ι) ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές; Να διαπιστώσουν τη λειτουργία του συγκλίνοντα φακού. Να κατασκευάσουν ένα µοντέλο για το συγκλίνοντα φακό. Υλικά N σκοτεινός θάλαµος νερό (το κουτί των προηγούµενων δραστηριοτήτων) N γυάλινο διαφανές ττοτήρι N συγκολλητική ταινία (σελοτέιπ) N φανός N χτένα N χαρτόνια µε σχισµή 2 εκ. Χ 2 χιλιοστά. Σηµείωση: Τα υλικά των διπλανών στηλών αφορούν τα υλικά για µια οµάδα εργασίας της τάξης Περιγραφή δραστηριοτήτων πειραµατιζόµαστε (σελ. 99) Ενώ στη συνέχεια αναµένεται να σχεδιάσουν: Μ' αυτή την δραστηριότητα οι µαθητές κατασκευάζουν ένα µοντέλο για τον συγκλίνοντα φακό. Στην πειραµατική διαδικασία είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή στις διαστάσεις της σχισµής ώστε να σχηµατιστεί η φωτεινή ακτίνα. Η φωτεινή ακτίνα µόλις περάσει µέσα από το ποτήρι µε το νερό αλλάζει πορεία. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Οι καθρέφτες και οι φακοί 132

23 Την αλλαγή της πορείας του φωτός οι µαθητές µπορούν να ερµηνεύσουν µε βάση τις επιστηµονικές πληροφορίες που αναφέρονται στο φαινόµενο της διάθλασης. Σύµφωνα µε το 2ο βήµα του πειράµατος αντικαθιστούν το χαρτόνι µε την χτένα. Οι ακτίνες της φωτεινής δέσµης αλλάζουν πορεία και συγκεντρώνοντα» σ' ένα σηµείο. Έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να παρατηρήσουν ότι: Με βάση τις παρατηρήσεις τους περιµένουµε ακτίνες φωτός ποτήρι µε νερό συζητάµε στην τάξη (σελ. 101) να σχεδιάσουν την πορεία της φωτεινής δέσµης. Οι επιστηµονικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποτήρι µε το νερό είναι ένας συγκλίνοντας φακός. Οι µαθητές συζητούν για τη λειτουργία του συγκλίνοντα φακού που κατασκεύασαν. Είναι απαραίτητο στη συζήτηση να εστιάσουν στην συγκέντρωση των ακτίνων της φωτεινής δέσµης. Μ' αυτό τον τρόπο µπορούν να δικαιολογήσουν και την ονοµασία του φακού ως συγκλίνοντα. Οι καθρέφτες και οι φακοί 133

24 Φύλλο Εργασίας 5 ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Οι φακοί (ΙΙ) Να διαπιστώσουν τη λειτουργία ενός αποκλίνοντα φακού. Υλικά αποκλίνοντες φακοί Συγκλίνοντες φακοί Σηµείωση: Ο αριθµός τους εξαρτάται απ το τον αριθµό των µαθητών.περιγραφή δραστηριοτήτων πειραµατιζόµαστε (σελ. 102) Μ' αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές διακρίνουν τους φακούς σε συγκλίνοντες και αποκλίνοντες ανάλογα µε την πορεία των ακτίνων του φωτός όταν περνούν µέσα από τους φακούς. Οι µαθητές αναµένεται να καταγράψουν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της κάθε κατηγορίας φακών. N Συγκλίνοντες φακοί Έχουν δυο κυρτές επιφάνειες ή µια κυρτή και µια επίπεδη επιφάνεια. Αποκλίνοντες φακοί N Έχουν δυο κοίλες επιφάνειες ή µια κοίλη και µια επίπεδη επιφάνεια. δραστηριότητα (σελ. 103) Στη συνέχεια αναµένεται να σχεδιάσουν την πορεία των φωτεινών ακτίνων σ' ένα αποκλίνοντα φακό. Οι καθρέφτες και οι φακοί 134

25 ) δραστηριότητα (σελ. 104) Παρατηρούµε (σελ. 104) Με αυτή τη δραστηριότητα αφού τοποθετήσουν ένα συγκλίνοντα και στη συνέχεια ένα αποκλίνοντα φακό πάνω από τα γράµµατα ενός µολυβιού διαπιστώνουν τη διαφορά στη συµπεριφορά των ακτίνων του φωτός όταν πέρασε» µέσα από τους φακούς. Αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Τα γράµµατα του µολυβιού µεγαλώνουν µε τη χρήση ενός συγκλίνοντα φακού ενώ µικραίνουν µε τη χρήση ενός αποκλίνοντα φακού. Με τη βοήθεια ενός συγκλίνοντα φακού τους δίνεται η δυνατότητα να διαβάσουν τα γράµµατα του πλαισίου. Σε ποια κατηγορία φακών ανήκει ο µεγεθυντικός φακός; Οι καθρέφτες και οι φακοί 135

26 Φύλλο Εργασίας 6 Οι εφαρµογές των φακών ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να κατασκευάσουν ένα µικροσκόπιο. Να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας ενός µικροσκοπίου. Να διαπιστώσουν µερικές εφαρµογές των φακών σε διάφορες µηχανές. Υλικά ένα κοµµάτι διαφάνειας πλαστικός δακτύλιος πάνω στον οποίο ήταν τυλιγµένη ταινία (σελοτέιπ) ψαλίδι στυλό νερό Σηµείωση: Τα υλικά των διπλανών στηλών αφορούν τα υλικά για µια οµάδα εργασίας της τάξης. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 105) Στον εισαγωγικό προβληµατισµό παρουσιάζεται ένα κείµενο από την Ιστορία των Φυσικών Επιστηµών για την ανακάλυψη του µικροσκοπίου. Οι µαθητές συζητούν για τον τρόπο κατασκευής του µικροσκοπίου, τη λειτουργία του και τις συνέπειες από την ανακάλυψη του. Οι µαθητές κατασκευάζουν ένα µικροσκόπιο µε απλά µέσα. Ένας µαθητής της οµάδας γράφει µια λέξη µε πολύ µικρά γράµµατα στο πλαίσιο την οποία διαβάζουν οι υπόλοιποι µαθητές µε τη χρήση του µικροσκοπίου που κατασκεύασαν. Οι καθρέφτες και οι φακοί 136

27 Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: παρατηρούµε (σελ. 106) συζητάµε στην τάξη δραστηριότητα (σελ 106) Τα γράµµατα της λέξης µεγαλώνουν οπότε είναι δυνατόν να διαβάσουν τη λέξη. Οι µαθητές συζητούν για τη λειτουργία του µικροσκοπίου που κατασκεύασαν. Εστιάζουν στη σταγόνα του νερού που παίζει το ρόλο του µεγεθυντικού φακού. Ο φακός του µικροσκοπίου που κατασκεύασαν ανήκει στους συγκλίνοντες φακούς. Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας οι µαθητές καλούνται να επιλέγουν ανάµεσα από 6 σχέδια από συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς, τα σχέδιο που αντιστοιχεί στο φακό του µικροσκοπίου που κατασκεύασαν. Αναµένεται να κυκλώσουν τα δύο τελευταία σχέδια από τους φακούς. συζητάµε στην τάξη (σελ. 107) δραστηριότητα (σελ. 107) Οι µαθητές συζητούν νια τις εφαρµογές των φακών σε διάφορες µηχανές µε βάση τις πληροφορίες που αναγράφονται ιδιαίτερα για τη φωτογραφική µηχανή και το τηλεσκόπιο. Στις παραπάνω µηχανές χρησιµοποιούνται συγκλίνοντες φακοί. Στη συζήτηση εστιάζουν στους συγκλίνοντες φακούς. Με την τελευταία δραστηριότητα τους δίνεται η δυνατότητα να ανακαλύψουν τα µέρη του προβολέα διαφανειών που υπάρχει στη τάξη τους και να διαπιστώσουν τη λειτουργία του. (Το ανοίγουν, παρατηρούν τη λάµπα του, παρατηρούν τον συγκλίνοντα φακό, ανοίγουν και κλείνουν το διακόπτη του). Οι καθρέφτες και οι φακοί 137

28 Φύλλο Εργασίας 7 ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να ανακαλύψουν το φαινόµενο της ανάλυσης του φωτός Να ερµηνεύσουν το σχηµατισµό του ουράνιου τόξου Να ορίσουν την ανάλυση και το φάσµα του λευκού φωτός. Να ανακαλύψουν ότι µια µονοχρωµατική ακτινοβολία δεν αναλύεται. Υλικά ένα ποτήρι νερού χαρτόνι µαύρο 20 εκ. χ 20 εκ. χαρτί λευκό χάρακες Η ανάλυση του φωτός ψαλίδι πλαστελίνη πρίσµα προβολέας σλάιντς ή φωτιστικό γραφείου Σηµείωση. Τα υλικά της διπλανής στήλης αφορούν τα υλικά µιας οµάδας εργασίας της τάξης, εκτός από τον προβολέα σλάιντς που µπορεί να χρησιµοποιεί εκ περιτροπής η κάθε οµάδα εργασίας Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµός (σελ. 100) Στον εισαγωγικό προβληµατισµό παρουσιάζονται οι απόψεις των ανθρώπων πριν πολλά χρόνια για τη δηµιουργία του ουράνιου τόξου. Οι άνθρωποι τότε προσπαθούσαν µε µύθους ή µε αναφορά στους θεούς να ερµηνεύσουν ότι συνέβαινε γύρω τους. Οι καθρέφτες και οι φακοί 138

29 εκφράζουµε τις απόψεις µας (σελ 108 πειραµατιζόµασ τε (σελ 108) Οι µαθητές σχετικά µε το πώς σχηµατίζεται το ουράνιο τόξο ενδέχεται να αναφέρουν ότι το ουράνιο τόξο έχει σχέση µε τη βροχή, δεν αναφέρουν όµως ότι το φως αναλύεται πάνω στις σταγόνες της βροχής. Με αυτή την δραστηριότητα οι µαθητές σχηµατίζουν ουράνιο τόξο. Στη δηµιουργία του ουράνιου τόξου πρέπει να δοθεί προσοχή στη θέση των σωµάτων. Συγκεκριµένα σε µικρή απόσταση από τον προβολέα σλάιντς περίπου 10 εκ. τοποθετούν το χαρτόνι. Το ποτήρι µε το νερό είναι απαραίτητο να εφάπτεται του χαρτονιού. Το λευκό χαρτόνι τοποθετείται σε απόσταση περίπου 20 εκ. από το ποτήρι µε το νερό. Οι µαθητές αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: παρατηρούµε (σελ. 109) Στο λευκό χαρτόνι σχηµατίζεται µια χρωστική λωρίδα που µοιάζει µε το ουράνιο τόξο. Στη συνέχεια οι µαθητές µε το 2ο βήµα του πειράµατος αντικαθιστούν το ποτήρι µε το νερό µε ένα πρίσµα και παρατηρούν τα χρώµατα της λωρίδας που σχηµατίζεται µε την ανάλυση του φωτός. Οι επιστηµονικές πληροφορίες ορίζουν το φάσµα και την ανάλυση του λευκού φωτός. κόκκινο, πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, κυανό, βαθύ κυανό, ιώδες (µωβ) συζητάµε στην τάξη (σελ. 110) Αναφέρουν επίσης και τα χρώµατα του λευκού φωτός µετά την ανάλυση του. Στο απόσπασµα από το µυθιστόρηµα «Ένα καλοκαίρι γεµάτο βροχή» αναφέρεται και η φράση «το φως θρυµµατιζόταν». Οι µαθητές µπορούν να ανατρέξουν στο λεξικό της τάξης για την ερµηνεία της λέξης θρυµµατιζό- Οι καθρέφτες και οι φακοί 139

30 πειραµατιζό µαστε (σελ. 111) παρατηρούµε (σελ. 111) ταν. Θρυµµατίζω σηµαίνει σπάζω, θραύω αντικείµενο σε µικρά κοµµάτια, τεµαχίζω, συντρίβω. Εδώ «το φως θρυµµατιζόταν» µπορεί να αντικατασταθεί µε τη φράση «το φως αναλυόταν». Το φως αναλύεται στις σταγόνες της βροχής και σχηµατίζεται το ουράνιο τόξο. Ένα ερώτηµα που τίθεται στη συνέχεια είναι «η συµβαίνει όταν µια µονοχρωµατική ακτινοβολία (χρώµα) περάσει από ένα πρίσµα. Αρχικά µ' αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές θα δηµιουργήσουν µονοχρωµατικές ακτινοβολίες µε τη χρήση των ζελατινών (κόκκινη, πράσινη, κίτρινη). Κατευθύνουν στη συνέχεια κάθε µονοχρωµατική ακτινοβολία στο πρίσµα και αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: Κάθε µονοχρωµατική ακτινοβολία δεν αναλύεται στο πρίσµα. Με βάση όσα ανακάλυψαν παραπάνω οι µαθητές αναµένεται να συµπεράνουν συµπεραίνουµε (σελ. 111) Το λευκό φως όταν περνάει µέσα από ένα πρίσµα αναλύεται και δίνει τα 7 χρώµατα της ίριδας ενώ όταν µια µονοχρωµατική ακτινοβολία περνάει µέσα από ένα πρίσµα δεν αναλύεται και παραµένει µονοχρωµατική. Σηµειώσεις. Οι καθρέφτες και οι φακοί 140

31 Φύλλο Εργασίας 8 Η σύνθεση του λευκού φωτός ιδακτικοί στόχοι Οι µαθητές: Να ανακαλύψουν το φαινόµενο της σύνθεσης του φωτός. Να κατασκευάσουν ένα δίσκο του Νεύτωνα. Υλικά χαρτόνι διαβήτης χάρακας µοιρογνωµόνιο ψαλ/δί µαρκαδόρο* στα χρώµατα της ίριδας µίξερ για καφέ µε µπαταρίες ή ένα µολύβι ίσκος του Νεύτωνα* ' Σηµείωση: Ένα δίσκο για όλη την τάξη. Σηµείωση: Γα υλικά της διπλανής στήλης αφορούν τα υλικά µιας οµάδας εργασίας της τάξης. Περιγραφή δραστηριοτήτων εισαγωγικός προβληµατισµό ς(σελ. 112) Στον εισαγωγικό προβληµατισµό γίνεται µια αναφορά σ' ένα κείµενο της Ιστορίας των Φυσικών Επιστηµών για τον τρόπο που απέδειξε ο Νεύτωνας ότι το λευκό φως είναι σύνθεση διαφόρων χρωµάτων. ηλαδή µετά από την πορεία του φάσµατος των χρωµάτων σ' ένα συγκλίνοντα φακό το φως γίνεται λευκό. Οι καθρέφτες και οι φακοί 141

32 ραστηριότητ α (σελ 112) Μ' αυτή τη δραστηριότητα οι µαθητές κατασκευάζουν ένα δίσκο του Νεύτωνα. Οι µαθητές περιστρέφουν το δίσκο σύµφωνα µε το 1ο βήµα του πειράµατος και περιµένουµε να παρατηρήσουν ότι: παρατηρούµε (σελ. 113) Ο χρωµατιστός κυκλικός δίσκος όταν περιστρέφεται φαίνεται λευκός. δραστηριότητα (σελ. 113) παρατηρούµε (σελ. 113) Οι µαθητές µ' αυτή την δραστηριότητα ανακαλύπτουν τη σύνθεση του φωτός και µε µια συσκευή, το δίσκο του Νεύτωνα ενώ αναµένεται να παρατηρήσουν ότι: 'Όταν ο δίσκος του Νεύτωνα περιστρέφεται γρήγορα φαίνεται λευκός. Ο δίσκος του Νεύτωνα είναι ο χρωµατιστός κυκλικός δίσκος που κατασκεύασαν προηγουµένως. Σηµειώσεις. Οι καθρέφτες και οι φακοί 142

33 Οι καθρέφτες και οι φακοί 143

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ

ΠΟΥ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΤΟ ΦΩΣ 1 ΦΩΣ Στο μικρόκοσμο θεωρούμε ότι το φως έχει δυο μορφές. Άλλοτε το αντιμετωπίζουμε με τη μορφή σωματιδίων που ονομάζουμε φωτόνια. Τα φωτόνια δεν έχουν μάζα αλλά μόνον ενέργεια. Άλλοτε πάλι αντιμετωπίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ

EΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://wwwstudy4examsgr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα. Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Αντώνης Πουλιάσης Φυσικός M.Sc. 12 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Πουλιάσης Αντώνης Φυσικός M.Sc. 2 Ανάκλαση Είδωλα σε κοίλα και κυρτά σφαιρικά κάτοπτρα Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΔΙΑΘΛΑΣΗ Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής 1. To βάθος µιας πισίνας φαίνεται από παρατηρητή εκτός της πισίνας µικρότερο από το πραγµατικό, λόγω του φαινοµένου της: α. ανάκλασης β. διάθλασης γ. διάχυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc.

Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση. Copyright 2009 Pearson Education, Inc. Κεφάλαιο 32 Φως: Ανάκλασηκαι ιάθλαση Γεωµετρική θεώρηση του Φωτός Ανάκλαση ηµιουργίαειδώλουαπόκάτοπτρα. είκτης ιάθλασης Νόµος του Snell Ορατό Φάσµα και ιασπορά Εσωτερική ανάκλαση Οπτικές ίνες ιάθλαση σε

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ

1ο Κριτήριο Αξιολόγησης ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ-ΑΝΑΚΛΑΣΗ, ΙΑΘΛΑΣΗ- ΕΙΚΤΗΣ ΙΑΘΛΑΣΗΣ 1 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Φύση του φωτός - Ανάκλαση, διάθλαση - είκτης διάθλασης 2. ιασκεδασµός - Ανάλυση του φωτός από πρίσµα 3. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 4. Επαναληπτικό στο 1ο κεφάλαιο 11. 12. 1ο Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ / Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/9/2013 ΘΕΜΑ Α Στις ερωτήσεις Α1 Α4 να γράψετε στο τετράδιο σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη

Διαβάστε περισσότερα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα

6.10 Ηλεκτροµαγνητικά Κύµατα Πρόταση Μελέτης Λύσε απο τον Α τόµο των Γ. Μαθιουδάκη & Γ.Παναγιωτακόπουλου τις ακόλουθες ασκήσεις : 11.1-11.36, 11.46-11.50, 11.52-11.59, 11.61, 11.63, 11.64, 1.66-11.69, 11.71, 11.72, 11.75-11.79, 11.81

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ανάκλαση. Κάτοπτρα. Διάθλαση. Ολική ανάκλαση. Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου. Μετατόπιση ακτίνας. Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Ανάκλαση Κάτοπτρα Διάθλαση Ολική ανάκλαση Φαινόμενη ανύψωση αντικειμένου Μετατόπιση ακτίνας Πρίσματα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ - Ανάκλαση Επιστροφή σε «γεωμετρική οπτική» Ανάκλαση φωτός ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΦΩΤΟΣ 1.. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές (Σ) και ποιες λανθασμένες (Λ); α. Στη διάθλαση όταν το φως διέρχεται από ένα οπτικά πυκνότερο υλικό σε ένα οπτικά αραιότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΕΧΕΙ ΑΝΤΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ http://www.study4exams.gr/ ΕΧΕΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΘΕΙ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΑΣ ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ Μάθημα προς τους ειδικευόμενους γιατρούς στην Οφθαλμολογία, Στο Κ.Οφ.Κ.Α. την 18/11/2003. Υπό: Δρος Κων. Ρούγγα, Οφθαλμιάτρου. 1. ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Όταν μια φωτεινή ακτίνα ή

Διαβάστε περισσότερα

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός

Φύση του φωτός. Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο. μήκος κύματος φωτός. συχνότητα φωτός Γεωμετρική Οπτική Φύση του φωτός Θεωρούμε ότι το φως έχει διττή φύση: ΚΥΜΑΤΙΚΗ Βασική ιδέα Το φως είναι μια Η/Μ διαταραχή που διαδίδεται στο χώρο Βασική Εξίσωση Φαινόμενα που εξηγεί καλύτερα (κύμα) μήκος

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Β Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Β _70 Β. Μονοχρωματική ακτίνα πράσινου φωτός διαδίδεται αρχικά στον αέρα. Στη πορεία της δέσμης έχουμε τοποθετήσει στη σειρά τρία

Διαβάστε περισσότερα

Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου

Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου 14 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦ 29 Μαρτίου-1 Απριλίου 2012 Καμένα Βούρλα 1 Αιχμαλωτίζοντας το νου και τη καρδιά κατά τη διδασκαλία του ουράνιου τόξου Εισαγωγή Ηλίας Καλογήρου, υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας Πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s

7 σειρά ασκήσεων. Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s η 7 σειρά ασκήσεων Για την επίλυση των προβλημάτων να θεωρηθούν γνωστά: σταθερά του Planck 6,63 10-34 J s, ταχύτητα του φωτός στον αέρα 3 10 8 m/s 1. Εξηγήστε γιατί, όταν φως διαπερνά μία διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟ

ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΑΝΑΚΛΑΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η ικανότητα συναρμολόγησης μιας απλής πειραματικής διάταξης. Η ικανότητα χρήσης καθρέφτη και πηγής laser. Η κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

OΠΤIKH. Επειδή είναι πάντα υ<c (

OΠΤIKH. Επειδή είναι πάντα υ<c ( OΠΤIKH Η ταχύτητα του φωτός δεν είναι πάντα ίδια αλλά αλλάζει όταν το φως από ένα μέσο περνά σε κάποιο άλλο. Αν c είναι η ταχύτητα του φωτός στο κενό και υ η ταχύτητά του σε ένα άλλο υλικό τότε, ορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1 ο ΘΕΜΑ Α. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 1. Μια ακτίνα φωτός προσπίπτει στην επίπεδη διαχωριστική επιφάνεια δύο µέσων. Όταν η διαθλώµενη ακτίνα κινείται παράλληλα προς τη διαχωριστική

Διαβάστε περισσότερα

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική

Ο15. Κοίλα κάτοπτρα. 2. Θεωρία. 2.1 Γεωμετρική Οπτική Ο15 Κοίλα κάτοπτρα 1. Σκοπός Σκοπός της άσκησης είναι η εύρεση της εστιακής απόστασης κοίλου κατόπτρου σχετικά μεγάλου ανοίγματος και την μέτρηση του σφάλματος της σφαιρικής εκτροπής... Θεωρία.1 Γεωμετρική

Διαβάστε περισσότερα

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό.

ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 91 9. Άσκηση 9 ιάθλαση. Ολική ανάκλαση. ιάδοση µέσα σε κυµατοδηγό. 9.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε τα φαινόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β και Γ ΛΥΚΕΙΟΥ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΤΟ ΦΩΣ,( ΚΕΦ. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ και ΚΕΦ.3 Β ΛΥΚΕΙΟΥ) ΘΕΜΑ Α Να επιλέξετε την σωστή πρόταση χωρίς να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.. Οι Huygens

Διαβάστε περισσότερα

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες

1. Ιδιότητες φακών. 1 Λεπτοί φακοί. 2 Απριλίου Βασικές έννοιες . Ιδιότητες φακών 2 Απριλίου 203 Λεπτοί φακοί. Βασικές έννοιες Φακός είναι ένα οπτικό σύστημα με δύο διαθλαστικές επιφάνειες. Ο απλούστερος φακός έχει δύο σφαιρικές επιφάνειες αρκετά κοντά η μία με την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό

ΟΡΟΣΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ. 7.1 Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Ηλεκτρομαγνητικά κύματα 7. Τι είναι το ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο; Πως παράγεται ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα; 7.2 Ποιες εξισώσεις περιγράφουν την ένταση του ηλεκτρικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0

Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 Οι δύο θεμελιώδεις παράμετροι προσδιορισμού της ταχύτητας του φωτός στο κενό: Διηλεκτρική σταθερά ε0 Μαγνητική διαπερατότητα μ0 1 c 0 0 Όταν το φως αλληλεπιδρά με την ύλη, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΡΑΣΤΗΡΙ ΕΦΑΡΜΣΜΕΝΗΣ ΠΤΙΚΗΣ Άσκηση 1: Λεπτοί φακοί Εξεταζόμενες γνώσεις. Εξίσωση κατασκευαστών των φακών. Συστήματα φακών. Διαγράμματα κύριων ακτινών. Είδωλα και μεγέθυνση σε λεπτούς φακούς. Α. Λεπτοί

Διαβάστε περισσότερα

10. Το ορατό φως έχει μήκη κύματος στο κενό που κυμαίνονται περίπου από: α nm β. 400nm - 600nm γ. 400nm - 700nm δ. 700nm nm.

10. Το ορατό φως έχει μήκη κύματος στο κενό που κυμαίνονται περίπου από: α nm β. 400nm - 600nm γ. 400nm - 700nm δ. 700nm nm. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΤΟ ΦΩΣ ΓΡΗΓΟΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Με τον όρο ότι το φως έχει διπλή φύση εννοούμε ότι: α. είναι εγκάρσιο κύμα. β. αποτελείται από μικρά σωματίδια. γ. συμπεριφέρεται σαν κύμα και σαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο.

Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 63 6. Άσκηση 6 Περίθλαση από ακµή και από εµπόδιο. 6.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης αυτής, καθώς και των δύο εποµένων, είναι η γνωριµία των σπουδαστών

Διαβάστε περισσότερα

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ΑΣΚΗΣΗ 10 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ ΑΣΚΗΣΗ 0 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΟΥ . Γεωμετρική οπτική ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ Η Γεωμετρική οπτική είναι ένας τρόπος μελέτης των κυμάτων και χρησιμοποιείται για την εξέταση μερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ OΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 www.pmoira.weebly.com ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες.

ΑΝΑΚΛΑΣΗ. β' νόμος της ανάκλασης: Η γωνία πρόσπτωσης και η γωνία ανάκλασης είναι ίσες. ΑΝΑΚΛΑΣΗ Η ακτίνα (ή η δέσμη) πριν ανακλασθεί ονομάζεται προσπίπτουσα ή αρχική, ενώ μετά την ανάκλαση ονομάζεται ανακλώμενη. Η γωνία που σχηματίζει η προσπίπτουσα με την κάθετη στην επιφάνεια στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1. Θέµα 1 ο ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Επαναληπτικό στη Φυσική 1 Θέµα 1 ο 1. Το διάγραµµα του διπλανού σχήµατος παριστάνει τη χρονική µεταβολή της αποµάκρυνσης ενός σώµατος που εκτελεί απλή αρµονική ταλάντωση. Ποια από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία

ΑΟ είναι η προσπίπτουσα ακτίνα. Ο είναι η διαθλωµένη ακτίνα. ΟΚ είναι η κάθετη στο σηµείο πρόσπτωσης. α : είναι η γωνία πρόσπτωσης δ : είναι η γωνία 1 2 Ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης Ακτίνα πρόσπτωσης Κάθετη Ακτίνα ανάκλασης Νόµος Ανάκλασης: η γωνία πρόσπτωσης (α) ισούται µε τη γωνία ανάκλασης (β) α = β α β Επίπεδο κάτοπτρο ε α β α: Γωνίαπρόσπτωσης β:γωνίαανάκλασης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΦΥΣΙΚΗ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΘΕΩΡΙΑ - ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ 1 2 Ισχύς που «καταναλώνει» μια ηλεκτρική_συσκευή Pηλ = V. I Ισχύς που Προσφέρεται σε αντιστάτη Χαρακτηριστικά κανονικής λειτουργίας ηλεκτρικής συσκευής Περιοδική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34

Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 Γεωμετρική Οπτική Γνωρίζουμε τα βασικά Δηλαδή, πως το φως διαδίδεται και αλληλεπιδρά με σώματα διαστάσεων πολύ μεγαλύτερων από το μήκος κύματος. Ανάκλαση: Προσπίπτουσα ακτίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ 1 ο ΕΚΦΕ (Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ) Δ Δ/ΝΣΗΣ Δ. Ε. ΑΘΗΝΑΣ 1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΝΕΧΩΝ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ & ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΟΥ Α. ΣΤΟΧΟΙ Η παραγωγή λευκού φωτός με τη χρήση λαμπτήρα πυράκτωσης. Η χρήση πηγών φωτός διαφορετικής

Διαβάστε περισσότερα

Η όραση. Οι καθρέφτες και οι φακοί 143

Η όραση. Οι καθρέφτες και οι φακοί 143 Η όραση Οι καθρέφτες και οι φακοί 143 Επιστηµονικό µέρος Τα µάτια - η λειτουργία της όρασης Τα µάτια Τα µάτια είναι το αισθητήριο όργανο της όρασης. Το µάτι είναι ένας βολβός ο οποίος έχει σχήµα περίπου

Διαβάστε περισσότερα

ιαγώνισµα α τετραµήνου στη φυσική γενικής παιδείας

ιαγώνισµα α τετραµήνου στη φυσική γενικής παιδείας ιαγώνισµα α τετραµήνου στη φυσική γενικής παιδείας 1 Το µήκος κύµατος µιας πράσινης ακτινοβολίας όταν διαδίδεται σε ένα υλικό είναι το µισό από ότι είναι στο κενό. a) Ο δείκτης διάθλασης του υλικού αυτού

Διαβάστε περισσότερα

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

είναι τα μήκη κύματος του φωτός αυτού στα δύο υλικά αντίστοιχα, τότε: γ. 1 Β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας. Β.1 Μονοχρωματικό φως, που διαδίδεται στον αέρα, εισέρχεται ταυτόχρονα σε δύο οπτικά υλικά του ίδιου πάχους d κάθετα στην επιφάνειά τους, όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι χρόνοι διάδοσης του φωτός στα δύο υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών

ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών Απαραίτητα όργανα και υλικά ΑΣΚΗΣΗ 8 Μελέτη φακών 8. Απαραίτητα όργανα και υλικά. Οπτική τράπεζα.. Πέτασμα. 3. Συγκεντρωτικός φακός. 4. Φωτεινή πηγή. 5. Διάφραγμα με δακτύλιο και οπή. 6. Φίλτρο κόκκινο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ

7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ 7.1 ΑΣΚΗΣΗ 7 ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΦΑΚΩΝ ΘΕΩΡΙΑ Όταν φωτεινή παράλληλη δέσμη διαδιδόμενη από οπτικό μέσο α με δείκτη διάθλασης n 1 προσπίπτει σε άλλο οπτικό μέσο β με δείκτη διάθλασης n 2 και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 11/3/2012 ΧΡΟΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 10:30-13:30 Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ 05 2 0 ΘΕΡΙΝΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ ο Οδηγία: Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις -4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση..

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος Ο1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ιάθλαση µέσω πρίσµατος Φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά πρίσµατος 1. Εισαγωγή Όταν δέσµη λευκού φωτός προσπέσει σε ένα πρίσµα τότε κάθε µήκος κύµατος διαθλάται σύµφωνα µε τον αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

1 Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ - ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις - 4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση, η οποία τη συμπληρώνει σωστά

Διαβάστε περισσότερα

σωµάτων. φωτός και η µελέτη του φάσµατός της. τις οποίες αποτελείται.

σωµάτων. φωτός και η µελέτη του φάσµατός της. τις οποίες αποτελείται. Φάσµατα Το φαινόµενο του διασκεδασµού του φωτός αξιοποιείται στα φασµατοσκόπιαµε µε τα οποία παίρνουµε τα φάσµατατων των σωµάτων. Το φασµατοσκόπιοείναι ένα όργανο µε το οποίο γίνεται η ανάλυσηµίας δέσµης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΦΩΣ Α] Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Τι είναι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα Πρόκειται για μια σύνθεση που μπορεί να περιγραφεί με όρους ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου. Πράγματι τα διανύσματα

Διαβάστε περισσότερα

5ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΤΙΚΗ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ»

5ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΤΙΚΗ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ» 5ο Εργαστήριο Οπτική και Θερμότητα ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5ΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΟΠΤΙΚΗ - ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ» 1. ΟΠΤΙΚΗ ΟΠΤ1. ΟΠΤ2. ΟΠΤ3. ΟΠΤ4. ΟΠΤ5. ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΣΚΙΕΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου.

Είδωλα: επίπεδα κάτοπτρα. Έκλειψη ηλίου. Σκιά. ΗΣελήνηπαρεµβάλλεται µεταξύ Ηλίου και Γης. Σαν αποτέλεσµα βλέπουµε µόνοτοεξωτερικόµέρος του Ήλιου. ίδωλα: επίπεδα κάτοπτρα Tο είδωλο είναι φανταστικό, καιέχειτοίδιοµέγεθος µετο αντικείµενο. Η δεξιά πλευρά του ειδώλου αντιστοιχεί στην αριστερή πλευρά του αντικειµένου 1 2 Σκιά λέµε τοσκοτεινόχώρο που

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

r r r r r r r r r r r Μονάδες 5 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΠΑΛ (ΟΜΑ Α Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο

φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο φυσική Βꞌ Λυκείου γενικής παιδείας 3 ο Κεφάλαιο το φως Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 1. Ποια είναι η συμβολή του φωτός στην ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας; Το φως ήταν και είναι μια απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR

ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR Α.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 13, 11525 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ 210 6779 800 ΦΑΞ 210 6779 803 WWW.WHY.GR EMAIL: WHY@WHY.GR 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Σελ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟΥ 2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 3-4 ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s.

Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Κεφάλαιο 1 Το Φως Το φως διαδίδεται σε όλα τα οπτικά υλικά μέσα με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. Το φως διαδίδεται στο κενό με ταχύτητα περίπου 3x10 8 m/s. 3 Η ταχύτητα του φωτός μικραίνει, όταν το φως

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ «ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ» ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Α Στις ημιτελείς προτάσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη φράση,

Διαβάστε περισσότερα

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή:

Α1. Πράσινο και κίτρινο φως προσπίπτουν ταυτόχρονα και µε την ίδια γωνία πρόσπτωσης σε γυάλινο πρίσµα. Ποιά από τις ακόλουθες προτάσεις είναι σωστή: 54 Χρόνια ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΑΒΒΑΪΔΗ-ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ : Φιλολάου & Εκφαντίδου 26 : Τηλ.: 2107601470 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ : ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ 2014 ΘΕΜΑ Α Α1. Πράσινο και κίτρινο φως

Διαβάστε περισσότερα

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης

Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης 3 Διάθλαση φωτός και ολική ανάκλαση: Εύρεση του δείκτη διάθλασης και της γωνίας ολικής ανάκλασης Μέθοδος Σε σώμα διαφανές ημικυλινδρικού σχήματος είναι εύκολο να επιβεβαιωθεί ο νόμος του Sell και να εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων

ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ. 3ο Γ/σιο Τρικάλων ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Μαυρομμάτη Ειρήνη - ΠΕ0401 3ο Γ/σιο Τρικάλων Σχολικό Έτος: 2014-2015 1ο ΠΕΙΡΑΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Κατασκευές στο εργαστήριο, σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά.

ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. Μέρος 1ον : ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 53 ιάδοση κυµάτων σε διηλεκτρικά. Απορρόφυση ακτινοβολίας. 5. Άσκηση 5 5.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8

Μονάδες 4. Β) Να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. Μονάδες 8 Β.1 Μονοχρωματική δέσμη φωτός, περνάει από τον αέρα σε ένα κομμάτι γυαλί. Το μήκος κύματος της δέσμης φωτός όταν αυτή περάσει από τον αέρα στο γυαλί: α. θα αυξηθεί β. θα μειωθεί γ. θα παραμείνει αμετάβλητο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΝΔΟΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) ΘΕΜΑ 1ο Α. Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΥΜΑΤΑ Θέμα1: Α. Η ταχύτητα διάδοσης ενός ηλεκτρομαγνητικού κύματος: α. εξαρτάται από τη συχνότητα ταλάντωσης της πηγής β. εξαρτάται

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ερωτήσεις ανοικτού τύπου ΟΠΤΙΚΗ Περιεχόμενα ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 2 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 2 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 2 Ασκήσεις... 3 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ... 4 Ερωτήσεις κλειστού τύπου... 4 Ερωτήσεις ανοικτού τύπου... 4 Ασκήσεις...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΥΜΑΤΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1: Ένα οπτικό φράγμα με δυο σχισμές που απέχουν μεταξύ τους απόσταση =0.0 mm είναι τοποθετημένο σε απόσταση =1,0 m από μια οθόνη. Το οπτικό φράγμα με τις δυο σχισμές φωτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ

ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΦΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΥΤΑΛΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΝΕΣΗ ΛΕYΤΕΡΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ-ΦΩΣ ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝΑ ΦΩΣ ΜΟΥ ΠΥΛΗΤΟΥΗΧΟΥ ΤΟΦΩΣΤΟΥΗΛΙΟΥ SOUNDTRACK ΑΠΌ ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Γενικής Παιδείας.

Γιώργος Νάνος Φυσικός MSc ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Φυσική. Γενικής Παιδείας. MSc ΘΕΩΡΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Φυσική Γενικής Παιδείας Γ Ενιαίου Λυκείου Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Το Φως Η θεωρία με Ερωτήσεις 1 Ερωτήσεις 4 Στρατηγική Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως

ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Τίτλος Κεφαλαίου: Κύµατα ιδακτική Ενότητα: Μηχανικά Κύµατα - Επαλληλία Ερωτήσεις που δόθηκαν στις εξετάσεις των Πανελληνίων ως Θέµα 1ο: ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στις ηµιτελείς παρακάτω προτάσεις να γράψετε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2015 Β ΦΑΣΗ. Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 26 Απριλίου 2015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 015 ΤΑΞΗ: ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΜΑ A Γ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ηµεροµηνία: Κυριακή 6 Απριλίου 015 ιάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Στις ηµιτελείς προτάσεις Α1

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ. Συγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας. ΣΟΛΩΜΟΥ 29 - ΑΘΗΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ Σγγραφή Επιμέλεια: Παναγιώτης Φ. Μοίρας ΣΟΛΩΜΟΥ 9 - ΑΘΗΝΑ 693 946778 ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Π.Φ. ΜΟΙΡΑ 693 946778 ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9

2015 ii. iii. 8 ii. iii. 9 ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ Θέµα Α Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και, δίπλα, το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία συµπληρώνει σωστά την ηµιτελή πρόταση.

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Εικόνας & Ήχου Ι (Ε)

Φυσική Εικόνας & Ήχου Ι (Ε) Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας Φυσική Εικόνας & Ήχου Ι (Ε) Ενότητα 7: Διάθλαση φωτεινής δέσμης σε διαφανές υλικό (Επιβεβαίωση, αξιοποίηση του νόμου Snell) Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Περίθλαση από µία σχισµή.

Περίθλαση από µία σχισµή. ρ. Χ. Βοζίκης Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ 71 7. Άσκηση 7 Περίθλαση από µία σχισµή. 7.1 Σκοπός της εργαστηριακής άσκησης Σκοπός της άσκησης είναι η γνωριµία των σπουδαστών µε την συµπεριφορά των µικροκυµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ»

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΕ «ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ» Λουκία Μαρνέλη Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Μονής Κύκκου 1, 15669 Παπάγου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΗ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις - 4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ

ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 3 ΣΥΓΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΝΟΝΤΕΣ ΦΑΚΟΙ ΑΣΚΗΣΗ 3-2016 1 Σκοπός Σε αυτή την άσκηση ο φοιτητής χειρίζεται βασικά οπτικά όργανα όπως είναι οι λεπτοί φακοί. Στο πρώτο μέρος υπολογίζεται η εστιακή απόσταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων

Η Φύση του Φωτός. Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η Φύση του Φωτός Τα Δ Θεματα της τράπεζας θεμάτων Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Θέμα Δ 4_2153 Δύο μονοχρωματικές ακτινοβολίες (1) και (2), που αρχικά διαδίδονται στο κενό με μήκη κύματος λ ο1 = 4 nm και λ ο2 = 6 nm

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ÎÕÓÔÑÁ 1 Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό κάθε µιας από τις παρακάτω ερωτήσεις 1- και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση 1. Ο ραδιενεργός

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και

Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Κεφάλαιο 6 ο : Φύση και Διάδοση του Φωτός Φυσική Γ Γυμνασίου Βασίλης Γαργανουράκης http://users.sch.gr/vgargan Η εξέλιξη ξ των αντιλήψεων για την όραση Ορισμένοι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι ερμήνευαν την

Διαβάστε περισσότερα

Μικρό εργαστήριο Οπτικής

Μικρό εργαστήριο Οπτικής Μικρό εργαστήριο Οπτικής Επίπεδοι καθρέπτες Μπορεί κάποιος εκπαιδευτικός να βρει εύκολα στα τζαμάδικα της περιοχής του επίπεδους καθρέπτες για το εργαστήριο του σχολείου του. Ο τζαμάς κατά πάσα πιθανότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΦΩΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΤΟ ΦΩΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΟ ΦΩΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Μία ακτινοβολία έχει μήκος κύματος λ 0 = 750 nm και διαδίδεται με ταχύτητα c 0 = 3 10 8 m/s στο κενό. Να βρείτε: α. το χρόνο που χρειάζεται η ακτινοβολία για να διανύσει την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co

ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ. + 1) με Ν=0,1,2,3..., όπου d το μήκος της χορδής. 4 χορδή με στερεωμένο το ένα άκρο ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ. ,στο κενό (αέρα) co ΣΤΑΣΙΜΑ ΚΥΜΑΤΑ Κύματα που t x t x σχηματίζουν το y1 = A. hm2 p ( - ), y2 = A. hm2 p ( + ) T l T l στάσιμο Εξίσωση στάσιμου c κύματος y = 2 A. sun 2 p. hm2p t l T Πλάτος ταλάντωσης c A = 2A sun 2p l Κοιλίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ

ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ - ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & LASER ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ & Τ/Υ ΑΣΚΗΣΗ ΝΟ4 ΑΚΤΥΛΙΟΙ ΤΟΥ ΝΕΥΤΩΝΑ Γ. Μήτσου εκέµβριος 007 Α. ΘΕΩΡΙΑ Εισαγωγή Στο πείραµα αυτό θα προσδιορίσουµε το µήκος

Διαβάστε περισσότερα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα

7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα 7α Γεωμετρική οπτική - οπτικά όργανα Εισαγωγή ορισμοί Φύση του φωτός Πηγές φωτός Δείκτης διάθλασης Ανάκλαση Δημιουργία ειδώλων από κάτοπτρα Μαρία Κατσικίνη katsiki@auth.gr users.auth.gr/katsiki Ηφύσητουφωτός

Διαβάστε περισσότερα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα

Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 1 Επαναληπτικό διαγώνισµα στα Κύµατα Θέµα 1 0 Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω ερωτήσεις 1-4 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ: ΦΥΣΙΚΗ Θέµα 1 ο 1. Σύµφωνα µε το πρότυπο του Bohr για το άτοµο του υδρογόνου: α) το ηλεκτρόνιο εκπέµπει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2 ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 1. Εισαγωγή. Η ενέργεια, όπως είναι γνωστό από τη φυσική, διαδίδεται με τρεις τρόπους: Α) δι' αγωγής Β) δια μεταφοράς Γ) δι'ακτινοβολίας Ο τελευταίος τρόπος διάδοσης

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σημείο Ο ομογενούς ελαστικής χορδής, τη χρονική στιγμή t= αρχίζει να εκτελεί Α.Α.Τ. με εξίσωση y=,5ημπt ( SI), κάθετα στη διεύθυνση της χορδής. Το κύμα που παράγεται διαδίδεται κατά τη θετική κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Στις ερωτήσεις 1-4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. ΘΕΜΑ ο Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ Στις ερωτήσεις - να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της ερώτησης και δίπλα το γράµµα, που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.. Μια δέσµη φωτός προσπίπτει στην επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

Physics by Chris Simopoulos

Physics by Chris Simopoulos ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Να διαβάσετε τις σελίδες 98 έως και 103 του σχολικού βιβλίου. Να προσέξετε ιδιαίτερα τα σχήµατα 5.4, 5.5, 5.9 και 5.13. Να γράψετε τις µαθηµατικές σχέσεις που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής

Όλα τα θέματα των εξετάσεων έως και το 2014 σε συμβολή, στάσιμα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ανάκλαση - διάθλαση Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ. Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής Η/Μ ΚΥΜΑΤΑ 1. Τα ηλεκτροµαγνητικά κύµατα: Ερωτήσεις Πολλαπλής επιλογής α. είναι διαµήκη. β. υπακούουν στην αρχή της επαλληλίας. γ. διαδίδονται σε όλα τα µέσα µε την ίδια ταχύτητα. δ. Δημιουργούνται από

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο.

ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΜΑ 1 ο. Στις ερωτήσεις 1-5 επιλέξτε την πρόταση που είναι σωστή. 1) Το ηλεκτρόνιο στο άτοµο του υδρογόνου, το οποίο βρίσκεται στη θεµελιώδη κατάσταση: i)

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ) ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2. ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΣΙΟΥ 1. ΟΠΤΙΚΗ νάκλαση Διάθλαση μονοχρωματικής ακτίνας Κυρτοί και κοίλοι καθρέπτες Συγκλίνοντες αποκλίνοντες φακοί Διάθλαση ολική ανάκλαση σε πρίσμα παιτούμενα υλικά: Φακός ακτίνων λέιζερ, επίπεδος

Διαβάστε περισσότερα

Α3. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις συχνότητας f. (Μονάδες 5)

Α3. Ιδανικό κύκλωμα LC εκτελεί αμείωτες ηλεκτρικές ταλαντώσεις συχνότητας f. (Μονάδες 5) ΑΡΧΗ ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ /04/04 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ KAI ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΕΞΙ (6) Θέμα Α Στις ερωτήσεις Α-Α4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΥΣΣΕΑΣ. ΦΥΛΛΟ ραστηριοτήτων 1

ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΥΣΣΕΑΣ. ΦΥΛΛΟ ραστηριοτήτων 1 ραστηριότητες Θεµατικής Ενότητας Γ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ο ΥΣΣΕΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 4 Ο ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΙΑΦΑΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΜΕΣΑ, ΤΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ ΦΥΛΛΟ ραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

r r r r r r r r r r r

r r r r r r r r r r r http://edu.kliaka.g ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 0 ΜΑÏΟΥ 011 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΟ ΚΥΚΛΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 2012 ΦΥΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΗ 0 ΕΚΦΩΝΗΕΙ ΘΕΜΑ Α τις ηµιτελείς προτάσεις Α Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της πρότασης και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη φράση η οποία τη συµπληρώνει σωστά. Α. Κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV

2. Οι ενεργειακές στάθµες του πυρήνα ενός στοιχείου είναι της τάξης α)µερικών ev γ)µερικών MeV ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΕΜΑ 1 ο 1. Αν ένα οπτικό µέσο Α µε δείκτη διάθλασης n Α είναι οπτικά πυκνότερο από ένα άλλο οπτικό µέσο Β µε δείκτη διάθλασης n Β και τα µήκη κύµατος του φωτός στα δυο µέσα είναι λ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ο : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7: «Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ»

ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤ ΤΑΞΗ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΕΥΧΟΣ 1 ο : ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7: «Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ» Χρήση του ψηφιακού υλικού Οι µαθητές θα ασχοληθούν στο «εικονικό εργαστήριο» µε τις προσοµοιώσεις που επιλέχτηκαν σε συνδυασµό και συµπληρωµατικά µε τα πειράµατα που θα γίνουν στο «βιωµατικό εργαστήριο»

Διαβάστε περισσότερα