esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "esterna Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη"

Transcript

1 esterna Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον εγκαταστάτη Επίτοιχοι Λέβητες στεγανού θαλάµου τύπου C Βεβιασµένης ροής microex 24 MFFI microex 28 MFFI Τηλεχειριστήριο CLIMA MANAGER

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Προειδοποιήσεις 1.2 Κανονισµοί ασφαλείας 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2.1 Γενική άποψη 2.2 Προειδοποιήσεις πριν την εγκατάσταση 2.3 Θέση 2.3 ιαστάσεις 2.4 Τοποθέτηση λέβητα 2.5 Ελάχιστες αποστάσεις 2.6 Σύνδεση αερίου 2.7 Υδραυλική σύνδεση 2.8 Σύνδεση αγωγών αναρρόφησης και απαγωγής καυσαερίων 2.9 Ηλεκτρική σύνδεση 2.10 Σύνδεση ελέγχου εξ αποστάσεως 2.11 Στερέωση λογότυπου στο περίβλημα 2.12 Υδραυλικά διαγράµµατα 2.13 Ηλεκτρικό/ Λειτουργικό διάγραµµα 3. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 3.1 Οδηγίες για το άνοιγµα του περιβλήµατος του λέβητα 3.2 Πίνακας χειριστηρίων 3.3 Επιθεώρηση του εσωτερικού του λέβητα 4. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 4.1 Προετοιµασία για τη λειτουργία 4.2 Πρώτο άναµµα 4.3 Ρυθµίσεις λειτουργίας Ρυθµίσεις αερίου 4.4 Αλλαγή αερίου 4.5 Συστήµατα προστασίας του λέβητα 4.6 Ανάλυση της καύσης 4.7 Έλεγχος απαγωγής καυσαερίων 4.8 ιαδικασία εκκένωσης της εγκατάστασης 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 6. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

3 1. ΓΕΝΙΚΑ Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί αναπόσπαστο και ουσιαστικό µέρος του προϊόντος και πρέπει να φυλάσσεται σε ασφαλές σηµείο µαζί µε τη συσκευή ώστε να µπορεί να το συµβουλευτεί ο χρήστης και το εξουσιοδοτηµένο προσωπικό. ιαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και τις προειδοποιήσεις του παρόντος εγχειριδίου καθώς παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης. Οι οδηγίες αυτές συµπληρώνουν τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης για το χρήστη. 1.1 Γενικές προειδοποιήσεις Οι σηµειώσεις και τεχνικές οδηγίες που συµπεριλαµβάνονται σε αυτό το έγγραφο απευθύνονται σε εγκαταστάτες ώστε να εξασφαλιστεί µία άψογη εγκατάσταση. Η παρούσα συσκευή χρησιµεύει για την παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε εγκατάσταση θέρµανσης και σε δίκτυο διανοµής ζεστού νερού χρήσης, κατάλληλο για τις επιδόσεις και την ισχύ του λέβητα. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής για σκοπούς διαφορετικούς από τους ενδεδειγµένους. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ενδεχόµενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασµένη και αλόγιστη χρήση. Η εγκατάσταση, η συντήρηση και οποιαδήποτε άλλη επέµβαση πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς και τις οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής. Ο τεχνικός εγκατάστασης πρέπει να διαθέτει άδεια εγκατάστασης συσκευών θέρµανσης αερίου. Η λανθασµένη εγκατάσταση µπορεί να προκαλέσει βλάβες και ατυχήµατα για τα οποία δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη η κατασκευάστρια εταιρία. Μην επιτρέπετε σε παιδιά και ανήµπορα άτοµα να χρησιµοποιούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. Εάν αντιληφθείτε οσµή αερίου µη χρησιµοποιήσετε ηλεκτρικούς διακόπτες, τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείµενο προκαλεί σπινθήρες. Ανοίξτε αµέσως πόρτες και παράθυρα και κλείστε το κεντρικό ρουµπινέτο αερίου (στο µετρητή). Μη στηρίζετε κανένα αντικείµενο πάνω στη συσκευή. Μην κλείνετε τα στόµια αναρρόφησης/ απαγωγής. Πριν από κάθε επέµβαση στο λέβητα, πρέπει να διακόψετε την ηλεκτρική τροφοδοσία γυρνώντας τον εξωτερικό διακόπτη στη θέση OFF. Για τον καθαρισµό των εξωτερικών επιφανειών χρησιµοποιήστε ένα υγρό πανί βρεγµένο σε νερό και απορρυπαντικό. Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών απορρυπαντικών και διαλυτών. Σε περίπτωση βλάβης και/ ή κακής λειτουργίας σβήστε τη συσκευή, κλείστε το ρουµπινέτο αερίου και µην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε. Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες που περιέχει το παρόν εγχειρίδιο απευθύνονται στους εγκαταστάτες έτσι ώστε να επιτρέπεται η ορθή εγκατάσταση σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής. Για να είναι εγγυηµένη η σωστή και αποτελεσµατική λειτουργία του λέβητα είναι αναγκαίο να γίνεται ετήσια συντήρηση και κάθε δύο χρόνια έλεγχος ανάλυσης καυσαερίων από τεχνικό εξειδικευµένο προσωπικό. Αναγκαία είναι και η συµπλήρωση του βιβλίου εγκατάστασης και συντήρησης όπως προβλέπει η νοµοθεσία.

4 1.2 Κανονισµοί ασφαλείας Λεζάντα συµβόλων: Η ελλιπής συµµόρφωση σε αυτή την προειδοποίηση µπορεί να έχει σαν συνέπεια σοβαρές και σε µερικές περιπτώσεις, θανατηφόρες βλάβες σε άτοµα. Η ελλιπής συµµόρφωση σε αυτή την προειδοποίηση µπορεί να έχει σαν συνέπεια σοβαρές βλάβες σε αντικείµενα, φυτά η ζώα ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Εγκαταστήστε την συσκευή σε σταθερό τοίχο που να µην επηρεάζεται από δονήσεις. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Θόρυβος κατά την διάρκεια της λειτουργίας Να αποφεύγονται βλάβες σε προϋπάρχοντα καλώδια και σωληνώσεις όταν τρυπάτε τον τοίχο. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις να γίνονται µε καλώδια κατάλληλου διαµετρήµατος. Να προφυλάσσονται οι καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις για αποφυγή ζηµιών. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από επαφή µε καλώδια που έχουν τάση. Βλάβη σε προϋπάρχοντα κυκλώµατα µε συνέπεια την πληµµύρα από διαρροή νερού Πυρκαγιά λόγω υπερθέρµανσης των ακατάλληλων καλωδίων. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από επαφή µε καλώδια που έχουν τάση. Έκρηξη, πυρκαγιά η τοξική διαρροή αερίου από τις σωληνώσεις που υπέστησαν βλάβη. Πληµµύρα από διαρροή νερού από τις σωληνώσεις που υπέστησαν βλάβη. Να εξασφαλιστεί ότι ο χώρος τοποθέτησης και οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα συνδεθεί η συσκευή είναι κατάλληλες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Ηλεκτροπληξία λόγω επαφής µε καλωδιώσεις που έχουν τοποθετηθεί λανθασµένα. Έκρηξη, πυρκαγιά η δηλητηρίαση από ανεπαρκή εξαερισµό η απαγωγή καυσαερίων. Βλάβη στην συσκευή λόγω ακατάλληλων συνθηκών λειτουργίας. Να χρησιµοποιούνται εργαλεία και υλικά, κατάλληλα για την χρήση (για παράδειγµα να αποφευχθεί η χρήση ελαττωµατικών εργαλείων), µε προσεκτικό τρόπο. Προσωπικές βλάβες από θραύσµατα, εισπνοή σκόνης, χτυπήµατα κοψίµατα και εκδορές. Βλάβη στην συσκευή η σε παρακείµενα αντικείµενα από εκτόξευση θραυσµάτων από χτυπήµατα και γρατσουνίσµατα. Να χρησιµοποιείται κατάλληλο ηλεκτρολογικό υλικό (συγκεκριµένα να προσεχθεί το καλώδιο και η πρίζα τροφοδοσίας ότι είναι άθικτα και τα κινούµενα µέρη σταθεροποιηµένα), µε κατάλληλη χρήση και να µην υπάρχουν εµπόδια στην πορεία του καλωδίου τροφοδοσίας. Να εξασφαλιστεί ότι οι φορητές σκάλες είναι σταθεροποιηµένες, ότι είναι αντοχής, ότι τα σκαλοπάτια είναι άθικτα και δεν γλιστράνε, ότι η σκάλα δεν θα µετακινηθεί από κανένα και να υπάρχει πάντα έλεγχος από δεύτερο άτοµο. Να εξασφαλιστεί ότι οι πτυσσόµενες σκάλες είναι σταθεροποιηµένες, ότι είναι αντοχής, ότι τα σκαλοπάτια είναι άθικτα και δεν γλιστράνε, η ύπαρξη κουπαστής και κάγκελων προφύλαξης. Να εξασφαλιστεί κατά την διάρκεια των εργασιών (σε ύψος άνω των δύο µέτρων), η ύπαρξη κάγκελων προφύλαξης, δεσίµατος ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί το πέσιµο, ότι ο χώρος είναι ελεύθερος από αιχµηρά και επικίνδυνα αντικείµενα και στην πιθανή πτώση να υπάρχει µαλακό δάπεδο ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες. Προσωπικές βλάβες από θραύσµατα, εισπνοή σκόνης, χτυπήµατα κοψίµατα και εκδορές, θόρυβο και δονήσεις. Βλάβη στην συσκευή η σε παρακείµενα πράγµατα από εκτόξευση θραυσµάτων από χτυπήµατα και γρατσουνίσµατα. Προσωπικές βλάβες από πέσιµο Προσωπικές βλάβες από πέσιµο. Προσωπικές βλάβες από πέσιµο

5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Να εξασφαλιστεί ότι ο χώρος των εργασιών πληροί τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής σε σχέση µε τον φωτισµό τον εξαερισµό και την σταθερότητα. ΚΙΝ ΥΝΟΣ Προσωπικές βλάβες από πέσιµο και χτυπήµατα Να προφυλαχθεί η συσκευή και ο περιβάλλοντας χώρος µε κατάλληλο υλικό. Η µετακίνηση της συσκευής να γίνεται µε προσοχή και τις κατάλληλες προφυλάξεις. Να χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια των εργασιών κατάλληλη ενδυµασία και εξοπλισµός προφύλαξης. Οργανώστε την µετακίνηση του υλικού και του εξοπλισµού µε κατάλληλο και ασφαλή τρόπο ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία σωρού που µπορεί να πέσει. Να εξασφαλιστεί ότι τα µπέκ και ο καυστήρας είναι συµβατά µε το αέριο τροφοδοσίας. Βλάβη στην συσκευή η σε παρακείµενα αντικείµενα από εκτόξευση θραυσµάτων από χτυπήµατα και γρατσουνίσµατα. Βλάβη στην συσκευή η σε παρακείµενα αντικείµενα από εκτόξευση θραυσµάτων από χτυπήµατα και γρατσουνίσµατα. Προσωπικές βλάβες από θραύσµατα, εισπνοή σκόνης, χτυπήµατα κοψίµατα και εκδορές, θόρυβο και δονήσεις. Βλάβη στην συσκευή η σε παρακείµενα αντικείµενα από εκτόξευση θραυσµάτων από χτυπήµατα και γρατσουνίσµατα Βλάβη στην συσκευή λόγω µη σωστής καύσης. Να ενεργοποιηθούν εκ νέου όλες οι λειτουργίες ασφαλείας και ελέγχου της συσκευής µετά από κάθε επέµβαση και να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία πριν την επανεκκίνηση της λειτουργίας. Έκρηξη, πυρκαγιά η δηλητηρίαση από ανεπαρκή εξαερισµό η απαγωγή καυσαερίων. Βλάβη η εµπλοκή της συσκευής λόγω λειτουργίας εκτός ελέγχου. Οι εργασίες στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να γίνονται µε την κατάλληλη προσοχή ώστε να αποφευχθούν επαφές µε αιχµηρά αντικείµενα. Να µην ξεκινήσουν εργασίες χωρίς την επιβεβαίωση έλλειψης διαρροών αερίου µε τις κατάλληλες διαδικασίες. Να µην ξεκινήσουν εργασίες χωρίς την επιβεβαίωση έλλειψης ελεύθερης φλόγας η εστιών φωτιάς. Να εξασφαλιστεί ότι τα ανοίγµατα απόρριψης καυσαερίων και εξαερισµού δεν είναι φραγµένα. Προσωπικές βλάβες από θραύσµατα, εισπνοή σκόνης, χτυπήµατα κοψίµατα και εκδορές, θόρυβο και δονήσεις. Έκρηξη, πυρκαγιά η δηλητηρίαση από σωληνώσεις αερίου που έχουν υποστεί βλάβη η εξαρτήµατα αερίου που δεν έχουν στεγανότητα. Έκρηξη, πυρκαγιά η δηλητηρίαση από σωληνώσεις αερίου που έχουν υποστεί βλάβη η εξαρτήµατα αερίου που δεν έχουν στεγανότητα. Έκρηξη, πυρκαγιά η δηλητηρίαση από ανεπαρκή εξαερισµό η απαγωγή καυσαερίων. Να επιβεβαιωθεί ότι οι σωληνώσεις καυσαερίων δεν έχουν απώλειες. ηλητηρίαση από ανεπαρκή απαγωγή καυσαερίων. Να πραγµατοποιηθεί χηµικός καθαρισµός αλάτων στα εξαρτήµατα που αναφέρονται στο εγχειρίδιο ασφαλείας του προϊόντος, εξαερίζοντας τον χώρο, φορώντας ενδυµασία προφύλαξης, αποφεύγοντας µείγµατα διάφορων υλικών, προστατεύοντας την συσκευή και τα διάφορα αντικείµενα. Προσωπικές βλάβες από επαφή του δέρµατος η των µατιών µε χηµικές ουσίες. Βλάβες στην συσκευή η σε παρακείµενα αντικείµενα λόγω διάβρωσης από οξέα. Να εκκενωθούν τα εξαρτήµατα που µπορεί να περιέχουν ζεστό νερό πριν την επαφή. Προσωπικές βλάβες από κάψιµο. Ξανακλείστε ερµητικά κάθε οπή που χρησιµοποιήθηκε για την µέτρηση και ρύθµιση της πίεσης αερίου. Έκρηξη, πυρκαγιά η δηλητηρίαση λόγω διαρροής αερίου από οπές που έµειναν ανοικτές. Σε περίπτωση ύπαρξης οσµής η εµφάνισης καπνού από την συσκευή αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία Προσωπικές βλάβες από κάψιµο, εισπνοή καυσαερίων και δηλητηρίαση. Σε περίπτωση οσµής αερίου κλείστε το ρουµπινέτο του αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και καλέστε την τεχνική υποστήριξη.. Έκρηξη, πυρκαγιά και δηλητηρίαση.

6 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝ ΕΧΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ. 2.1 Γενική άποψη Λεζάντα: 1. Συλλέκτης απαγωγής καυσαερίων 2. Είσοδος αέρα 3. οχείο διαστολής 4. Θερµοστάτης υπερθέρµανσης 5. Θάλαµος καύσης 6. Καυστήρας 7. Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 8. Μηχανοκίνητη βαλβίδα εκτροπής 9. Αισθητήρας θέρµανσης 10. Πιεζοστάτης ελάχιστης πίεσης 11. Πίνακας εντολών 12. Αισθητήρας ζεστού νερού χρήσης 13. Σύστηµα ανάφλεξης 14. Κρουνός πλήρωσης 15. Φίλτρο εισόδου νερού χρήσης 16. Μανόµετρο 17. Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar 18. Κυκλοφορητής µε κοχλία εξαερισµού 19. Ανιχνευτής ροής 20. ευτερεύων εναλλάκτης 21. Βαλβίδα αερίου 22. Θερµοµονωτικό κεραµικό υλικό 23. Πρωτεύων εναλλάκτης 24. Απορροφητήρας καυσαερίων 25. Ηλεκτρικός ανεµιστήρας 26. Πιεζοστάτης απαγωγής καυσαερίων 27. Παροχές για ανάλυση καυσαερίων Προειδοποιήσεις πριν την εγκατάσταση Ο λέβητας χρησιµεύει για τη θέρµανση νερού σε θερµοκρασία µικρότερη από τη θερµοκρασία βρασµού. Πρέπει επίσης να συνδεθεί σε εγκατάσταση θέρµανσης και σε δίκτυο ζεστού νερού χρήσης µε διαστάσεις ανάλογες των επιδόσεων και της ισχύος του (βλ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά). Πριν συνδέσετε το λέβητα πρέπει: - να πλύνετε καλά τις σωληνώσεις της εγκατάστασης για να αποµακρυνθούν ενδεχόµενα υπολείµµατα σπειρωµάτων, συγκολλήσεων ή ακαθαρσιών που µπορούν να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία του λέβητα - να επιβεβαιώσετε τη ρύθµιση του λέβητα για λειτουργία µε τον τύπο του διαθέσιµου αερίου (ελέγξτε την ένδειξη στην ετικέτα της συσκευασίας και στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του λέβητα) - να ελέγξετε τον ελκυσµό της καµινάδας η οποία δεν πρέπει να παρουσιάζει στενώσεις και να βεβαιωθείτε ότι στην καπνοδόχο δεν καταλήγουν καµινάδες άλλων συσκευών, εκτός και αν έχει κατασκευαστεί για την εξυπηρέτηση περισσότερων συσκευών κατανάλωσης σύµφωνα µε όσα ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία. - σε περίπτωση σύνδεσης σε υφιστάµενες καπνοδόχους, να ελέγξετε εάν αυτές είναι απόλυτα καθαρές και δεν περιέχουν υπολείµµατα καθώς η ενδεχόµενη αποκόλλησή τους θα µπορούσε να εµποδίσει τη δίοδο των καυσαερίων προκαλώντας επικίνδυνες καταστάσεις. - σε περίπτωση σύνδεσης με ακατάλληλες καπνοδόχους, βεβαιωθείτε ότι έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό σωλήνα - σε περίπτωση νερού με ιδιαίτερα υψηλή σκληρότητα, υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης αλάτων με συνεπακόλουθη μείωση της απόδοσης των εξαρτημάτων του λέβητα.

7 2.3 Θέση ΠΡΟΣΟΧΗ Εγκαταστήστε την συσκευή σε σταθερό τοίχο που να µην επηρεάζεται από δονήσεις Κανένα εύφλεκτο αντικείµενο δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στον λέβητα Να εξασφαλιστεί ότι ο χώρος τοποθέτησης και οι εγκαταστάσεις στις οποίες θα συνδεθεί η συσκευή είναι κατάλληλες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία Οι συσκευές τύπου C, με στεγανό ως προς το περιβάλλον θάλαμο καύσης και κύκλωμα τροφοδοσίας αέρα, δεν υπόκεινται σε κανέναν περιορισμό εξαρτώμενο από τις συνθήκες αερισμού και τον όγκο του δωματίου. Σε περίπτωση χρήσης ενός σωλήνα απαγωγής διαμέτρου d=80 με αναρρόφηση του αέρα καύσης στο εσωτερικό της εντοιχιζόμενης μονάδας, ο λέβητας αποκτά χαρακτηριστικά συσκευής τύπου B22 (συσκευή για σύνδεση με καμινάδα απαγωγής των προϊόντων της καύσης εκτός του δωματίου όπου είναι εγκατεστημένη η συσκευή και αναρρόφηση αέρα απευθείας από το χώρο εγκατάστασης του λέβητα). Η απαγωγή των καπναερίων επιτυγχάνεται με τεχνητό ελκυσμό. Σε περίπτωση εγκατάστασης τύπου B22 σε κλειστά μπαλκόνια ή σε οποιονδήποτε άλλο κλειστό χώρο είναι αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων ανοιγμάτων αερισμού του χώρου. Ο λέβητας είναι κατάλληλος για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο και πρέπει να λειτουργεί με θερμοκρασίες ανώτερες από την ελάχιστη θερμοκρασία λειτουργίας των -15 C. Ο λέβητας έχει μελετηθεί για επίτοιχη εγκατάσταση και κατά συνέπεια δεν είναι κατάλληλος για επιδαπέδια εγκατάσταση ή σε βάση. Προειδοποίηση Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση πρέπει να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους στο ενδεδειγμένο πεδίο θερμοκρασιών - 15 C. 2.4 Τοποθέτηση λέβητα 510 Τοποθετήστε το λέβητα χρησιµοποιώντας το ειδικό χάρτινο σχέδιο διάτρησης και ένα αλφάδι και στη συνέχεια στερεώστε τον στον τοίχο µε το µεταλλικό στήριγµα και τα ούπα. Για περισσότερες πληροφορίες συµβουλευθείτε τις οδηγίες στο σετ υδραυλικών ρακόρ και στο σετ απαγωγής καυσαερίων Λεζάντα: A = Κατάθλιψη εγκατάστασης B = Έξοδος ζεστού νερού C = Είσοδος αερίου D = Είσοδος κρύου νερού E = Επιστροφή εγκατάστασης ΠΡΟΣΟΧΗ Να αποφεύγονται βλάβες σε προϋπάρχοντα καλώδια και σωληνώσεις όταν τρυπάτε τον τοίχο.

8 2.5 Ελάχιστες αποστάσεις Για να επιτρέπεται η ευχερής εκτέλεση των επεµβάσεων συντήρησης του λέβητα, είναι αναγκαίο να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις του σχήµατος Σύνδεση αερίου ΠΡΟΣΟΧΗ Βεβαιωθείτε για την στεγανότητα εγκατάστασης αερίου µε ένα ρουµπινέτο αποκοπής σε κλειστή θέση και έπειτα σε ανοικτή θέση και την βαλβίδα αερίου κλειστή για δέκα λεπτά; ο µετρητής δεν πρέπει να δείξει καµία ροή αερίου. Προφυλάξτε τις σωληνώσεις αερίου ώστε να αποφευχθούν πιθανές βλάβες. Ο λέβητας έχει μελετηθεί για χρήση αερίων που ανήκουν στην ομάδα H της δεύτερης οικογένειας (II2H3+) σύμφωνα με το διάγραμμα της παρ Σε περίπτωση που καταστεί αναγκαία η προσαρμογή του λέβητα σε άλλο τύπο αερίου, συμβουλευθείτε τις οδηγίες του σημείου 4.1. Η μετατροπή του λέβητα από έναν τύπο αερίου σε άλλο πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο σωλήνας προσαγωγής του αερίου πρέπει να κατασκευάζεται και να είναι διαστασιολογημένος σύμφωνα με τις διατάξεις των ειδικών προτύπων και τη μέγιστη ισχύ του λέβητα. Βεβαιωθείτε επίσης για τη σωστή διαστασιολόγηση και σύνδεση της βάνας διακοπής. Πριν την εγκατάσταση συνιστάται ο επιμελής καθαρισμός των σωλήνων αερίου για την απομάκρυνση ενδεχόμενων υπολειμμάτων που μπορούν να επηρεάσουν τη λειτουργία του λέβητα. Βεβαιωθείτε ότι το αέριο του δικτύου είναι ίδιο με το αέριο για το οποίο έχει ρυθμιστεί ο λέβητας (βλ. πινακίδα χαρακτηριστικών επί του λέβητα). Είναι επίσης σημαντικό να ελέγξετε την πίεση του αερίου (μεθάνιο ή LPG) που θα χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία του λέβητα, καθώς εάν η πίεση είναι χαμηλή μπορεί να μειώσει την ισχύ της γεννήτριας και να προκαλέσει προβλήματα στο χρήστη. Να εξασφαλιστεί ότι τα µπέκ και ο καυστήρας είναι συµβατά µε το αέριο τροφοδοσίας. 2.7 Υδραυλική σύνδεση ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΡΑΚΟΡ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Πριν την υδραυλική σύνδεση είναι αναγκαίο να γίνει ένα προσεκτικό ξέπλυµα της εγκατάστασης για να αποµακρυνθούν σκουπίδια η επικαθίσεις που µπορούν να ζηµιώσουν την αποτελεσµατικότητα της λειτουργίας του λέβητα Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο διαστολής είναι κατάλληλο για την περιεκτικότητα νερού της εγκατάστασης. ΛΕΖΑΝΤΑ: A = Κατάθλιψη εγκατάστασης B = Έξοδος ζεστού νερού C = Είσοδος αερίου D = Είσοδος κρύου νερού E = Επιστροφή εγκατάστασης F = Μανόµετρο G = Κρουνός πλήρωσης H = Εξαγωγή βαλβίδας ασφαλείας A B C D E F bar H G VR002B Στο σχέδιο απεικονίζονται τα ρακόρ για την υδραυλική σύνδεση και τη σύνδεση αερίου του λέβητα. Λεπτοµερέστερες οδηγίες για τη σύνδεση στην εγκατάσταση περιέχει η συσκευασία του σετ υδραυλικών ρακόρ. Βεβαιωθείτε ότι η µέγιστη πίεση του δικτύου δεν υπερβαίνει τα 6 bar. Σε αντίθετη περίπτωση είναι αναγκαία η εγκατάσταση ενός ρυθµιστή πίεσης. Η ελάχιστη πίεση για τη λειτουργία των διατάξεων που ρυθµίζουν την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι 0,2 bar. Μετά το φίλτρο του νερού χρήσης µπορεί να τοποθετηθεί ένας περιοριστής ροής µε δισκίο, όπως φαίνεται στην εικόνα. Για τη διαστασιολόγηση των σωληνώσεων και των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να προσδιοριστεί η τιµή του διαθέσιµου µανοµετρικού ύψους σε συνάρτηση µε την απαιτούµενη παροχή, σύµφωνα µε τις τιµές του διαγράµµατος.

9 28 kw ΠΡΟΣΟΧΗ 24 kw Να προφυλάσσονται οι σωληνώσεις για αποφυγή ζηµιών VR016A Ο λέβητας διαθέτει αυτόματο by-pass που διασφαλίζει τη σωστή παροχή νερού στον εναλλάκτη σε περίπτωση εγκατάστασης με μεταβλητή παροχή (θερμοστατικές βαλβίδες κλπ.) Η έξοδος του συστήματος υπερπίεσης πρέπει να συνδεθεί σε σιφόνι αποχέτευσης με δυνατότητα οπτικού ελέγχου ούτως ώστε σε περίπτωση επέμβασης να αποφεύγονται βλάβες και ατυχήματα για τα οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος ο κατασκευαστής. 2.8 Σύνδεση αγωγών αναρρόφησης και απαγωγής καυσαερίων Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝ ΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΗΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ. Αυτές οι εξαρτήσεις παρέχονται χωριστά από την συσκευή, ανάλογα με τις διαφορετικές περιπτώσεις τοποθέτησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εξαρτήματα απαγωγής/ προσαγωγής συμβουλευτείτε τον Κατάλογο Καυσαερίων ΜTS και τις οδηγίες εγκατάστασης που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε Κιτ. Ο λέβητας είναι προετοιμασμένος για σύνδεση σε ένα ομοαξονικό σύστημα προσαγωγής και απαγωγής καυσαερίων. ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Οι σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή η να είναι κοντά σε εύφλεκτα υλικά και δεν πρέπει να διαπερνάνε τοίχους και άλλα οικοδοµικά στοιχεία από εύφλεκτο υλικό Σε περίπτωση τοποθέτησης µε αντικατάσταση ενός παλιού λέβητα το σύστηµα προσαγωγής αέρα και εκκένωσης καυσαερίων πρέπει να αντικατασταθεί. Ø 60/100 mm FU003A 140 ΠΡΟΣΟΧΗ Να επιβεβαιωθεί ότι τα ανοίγµατα απόρριψης καυσαερίων και εξαερισµού δεν είναι φραγµένα Να επιβεβαιωθεί ότι οι σωληνώσεις καυσαερίων δεν έχουν απώλειες. Για τύπους απαγωγής B22 πρέπει να αφαιρέσετε το περίβλημα (βλ. παρ. 3.1) και στη συνέχεια το πίσω μέρος της εισαγωγής αέρα στο θάλαμο καύσης όπως στην εικόνα, χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο κοπής. Για την απαγωγή των καπναερίων πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον αντάπτορα 60/ για την έξοδο από το λέβητα, αφού τοποθετήσετε το περίβλημα και αναλόγως με τις ανάγκες της εγκατάστασης.

10 24 kw Τύπος καµινάδας ιάφραγµα Φ 43 mm Χωρίς διάφραγµα Μέγιστο µήκος Τοποθέτηση διαφράγµατος Οµοαξονικά συστήµατα Φ 60/ 100 C12 C32 C42 B32 L min = 0,5 m L max = 2 m L min = 2 m L max = 4 m L = 4 m αγωγοί Ø 80 B22 NO L max = 39 m L = 39 m 28 kw Τύπος καµινάδας ιάφραγµα Φ 41 mm Χωρίς διάφραγµα Μέγιστο µήκος Οµοαξονικά συστήµατα Φ 60/ 100 αγωγοί Ø 80 C12 C32 C42 B32 B22 L min = 0,5 m L max = 1 m L min = 0,5 m L max = 2 m NO L min = 1 m L max = 4 m L min = 2 m L max = 4 m L max = 53 m L = 4 m L = 53 m ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΠΆΝΤΟΤΕ ΙΑΦΡΑΓΜΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΙΑΜΕΤΡΟ 43 ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ. L = Το σύνολο µήκους των σωληνώσεων αναρρόφησης αέρα και απαγωγής καυσαερίων 10

11 2.9 Ηλεκτρική σύνδεση ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Πριν από κάθε επέµβαση στον λέβητα κλείστε τον εξωτερικό διακόπτη τροφοδοσίας γιατί ο λέβητας είναι πάντα υπό τροφοδοσία έστω και αν ο διακόπτης του βρίσκεται σε θέση 0. ΠΡΟΣΟΧΗ Να προφυλάσσονται οι καλωδιώσεις και οι σωληνώσεις για αποφυγή ζηµιών Οι ηλεκτρικές συνδέσεις να γίνονται µε καλώδια κατάλληλου διαµετρήµατος Για µεγαλύτερη ασφάλεια απευθυνθείτε σε εξειδικευµένο προσωπικό για έναν επισταµένο έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης, δεδοµένου ότι ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για ενδεχόµενες βλάβες που οφείλονται στην έλλειψη γείωσης της εγκατάστασης ή σε ανωµαλίες της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση είναι κατάλληλη για τη µέγιστη απορροφούµενη ισχύ από το λέβητα, η οποία αναγράφεται στην πινακίδα και ελέγξτε εάν η διατοµή των καλωδίων είναι επαρκής και όχι µικρότερη του 1,5 mm2. Ο λέβητας είναι εφοδιασµένος µε καλώδιο τροφοδοσίας χωρίς την σχετική πρίζα. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να συνδεθεί σε δίκτυο 230V-50Hz να ακολουθηθεί η πολικότητα L-N και η σύνδεση γείωσης Σηµαντικό! Οι συνδέσεις µε το ηλεκτρικό δίκτυο πρέπει να είναι σταθερές (όχι µε αποσπώµενο ρευµατολήπτη) και να διαθέτουν διπολικό διακόπτη µε ελάχιστη απόσταση ανοίγµατος των επαφών 3 mm. Σε περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου καλέστε εξειδικευµένο προσωπικό. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση πολύπριζου, προεκτάσεων η αντάπτορα. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των σωλήνων υδραυλικών, θέρµανσης και αερίου για την σύνδεση της γείωσης της συσκευής. Ο λέβητας δεν προστατεύεται από κεραυνούς. Σε περίπτωση ανάγκης αλλαγής των ασφαλειών, χρησιµοποιήστε ασφάλειες 2A Σύνδεση θερµοστάτη περιβάλλοντος ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Πριν από κάθε επέμβαση στον λέβητα κλείστε τον εξωτερικό διακόπτη τροφοδοσίας γιατί ο λέβητας είναι πάντα υπό τροφοδοσία έστω και αν ο διακόπτης του βρίσκεται σε θέση 0. Σ ύ ν δ ε σ η τ η λ ε χ ε ι ρ ι σ τ η ρ ί ο υ κ α ι εξωτερικού αισθητήρα Για τη σύνδεση ενεργήστε ως εξής: 1. Ανοίξτε το πορτάκι κάτω από το λέβητα. 2. Συνδέστε τα καλώδια όπως στο διάγραμμα: Θέσεις 1-2 για σύνδεση τηλεχειριστηρίου Θέσεις 3-4 για σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα bar Τηλεχειριστήριο εξωτερικού αισθητήρα ΠΡΟΕΙ ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Μην συνδέετε τάση τροφοδοσίας (220 V AC) στα καλώδια του θερµοστάτη αποστάσεως και εξωτερικού αισθητήρα! Αυτό µπορεί να βλάψει την ηλεκτρονική πλακέτα M1 3. Κλείστε το καπάκι αφού ασφαλίσετε σωστά το/τα καλώδια στους ειδικούς στυπειοθλίπτες καλωδίου 11

12 LENTA ACC. MAX RISC. 230 V Σύνδεση βαλβίδας ζώνης Για τη σύνδεση περιφερειακών πρέπει να αφαιρέσετε το εμπρός περίβλημα του λέβητα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 3.1 και στη συνέχεια να ενεργήσετε ως εξής: 1. Ανοίξτε το πορτάκι Σέρβις στο πίσω μέρος του πίνακα χειριστηρίων, 2. Συνδέστε τα καλώδια των περιφερειακών στους αντίστοιχους ακροδέκτες όπως στο διάγραμμα: σήματος βαλβίδας ζώνης βαλβίδας ζώνης L N 230V M2 3. Κλείστε το καπάκι αφού ασφαλίσετε σωστά το/τα καλώδια στους ειδικούς στυπειοθλίπτες καλωδίου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΖΩΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΖΩΝΗΣ «ΝΥΚΤΑΣ» ΜΕ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Κάτω μέρος M1 ΖΩΝΗ ΗΜΕΡΑΣ ΖΩΝΗ ΝΥΚΤΑΣ Σύνδεση CR Σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα Τηλεχειριστήριο θερμοστάτης δωματίου Πίσω πλευρά πίνακα χειριστηρίων πορτάκι σέρβις ανοιχτό Σύνδεση σήματος βαλβίδας ζώνης Σύνδεση βαλβίδας ζώνης L N 230V M Ρελέ 1 - πηνίο 12Vcc/0.5W Βαλβίδα ζώνης 1 Βαλβίδα ζώνης 2 με μικροδιακόπτη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΖΩΝΗΣ «ΝΥΚΤΑΣ» ΧΩΡΙΣ ΜΙΚΡΟΔΙΑΚΟΠΤΗ Κάτω μέρος M1 ΖΩΝΗ ΗΜΕΡΑΣ ΖΩΝΗ ΝΥΚΤΑΣ Σύνδεση CR Σύνδεση εξωτερικού αισθητήρα Τηλεχειριστήριο θερμοστάτης δωματίου Πίσω πλευρά πίνακα χειριστηρίων πορτάκι σέρβις ανοιχτό Βαλβίδα ζώνης L N 230V M Ρελέ 1 - πηνίο 12Vcc/0.5W Βαλβίδα ζώνης 1 Ρελέ 2 - πηνίο 12Vac 12

13 2.11 Στερέωση λογότυπου στον πίνακα πρόσοψη Μαζί με τον λέβητα παρέχεται μια πλαστική πλακέτα με τη μεταξοτυπία του λογότυπου στο εσωτερικό της συσκευασίας των εγγράφων. Η πλακέτα πρέπει να τοποθετηθεί στην πρόσοψη του λέβητα όπως στην εικόνα 2.12 Υδραυλικό διάγραµµα Λεζάντα: 1. Ηλεκτρικός ανεµιστήρας 2. Θερµοστάτης υπερθέρµανσης 3. οχείο διαστολής 4. Ηλεκτρόδια ανάφλεξης 5. Ηλεκτρόδιο ανίχνευσης φλόγας 6. Μηχανοκίνητη βαλβίδα εκτροπής 7. Πιεζοστάτης ελάχιστης πίεσης 8. Αισθητήρας θέρµανσης 9. Αυτόµατο By-pass 10. Αισθητήρας νερού χρήσης 11. ευτερεύων εναλλάκτης 12. Βαλβίδα αερίου 13. Ανιχνευτής ροής 14. Φίλτρο εισόδου νερού χρήσης 15. Κρουνός πλήρωσης λέβητα 16. Μανόµετρο 17. Βαλβίδα ασφαλείας 3 bar 18. Κυκλοφορητής µε κοχλία εξαερισµού 19. Καυστήρας 20. Πρωτεύων εναλλάκτης 21. Πιεζοστάτης αέρα A. Κατάθλιψη θέρµανσης 3/4 B. Έξοδος ζεστού νερού 1/2 C. Αέριο 3/4 E. Επιστροφή θέρµανσης 3/4 D. Είσοδος κρύου νερού 1/2 13

14 2.12 Ηλεκτρικό διάγραµµα Λεζάντα: A - Πλήκτρο απεµπλοκής B - ιακόπτης καλοκαίρι/ χειµώνας - ρύθµιση θερµοκρασίας θέρµανσης - ρυθμιζόμενο από το τηλεχειριστήριο C - Φις σύνδεσης αποµακρυσµένου χειριστηρίου (Clima manager) D - Ρύθµιση θερµοκρασίας νερού χρήσης - ρυθμιζόμενο από το τηλεχειριστήριο E - Ρύθµιση αργής ανάφλεξης - ρυθμιζόμενο από το τηλεχειριστήριο F - Ρύθµιση µέγιστης θερµοκρασίας θέρµανσης - ρυθμιζόμενο από το τηλεχειριστήριο G - ιακόπτης ON/OFF H - Ενδεικτική λυχνία ON/OFF I - νδεικτική λυχνία ανωµαλίας απαγωγής καυσαερίων L - Ενδεικτική λυχνία σήµανσης αποτυχίας ανάφλεξης M - Ενδεικτική λυχνία σήµανσης ελλιπούς κυκλοφορίας N - Πλήκτρο απεµπλοκής P - Ενδεικτική λυχνία σήµανσης υπερθέρµανσης Q - Ενδεικτική λυχνία σήµανσης θερµοκρασίας R - Μετασχηµατιστής S - Ρελέ κυκλοφορητή T - Ρελέ ανεµιστήρα U - Ρελέ βαλβίδας αερίου V - Ρελέ µηχανοκίνητης βαλβίδας εκτροπής W - Βραχυκυκλωτήρας ρύθµισης καθυστερηµένης ανάφλεξης - ρυθμιζόμενο από το τηλεχειριστήριο ZΑ - Βραχυκυκλωτήρας εξαερισµού a - Τηλεχειριστήριο b - Εξωτερικός αισθητήρας c - βαλβίδα ζώνης A01 - A02 - A03 - A04 - A05 - A07 - A08 - A09 - A10 - A11 - A12 - A13 - A14 - A15 - Κυκλοφορητής Ανεµιστήρας Τροφοδοσία ανάφλεξης Τροφοδοσία βαλβίδας αερίου Μηχανοκίνητη βαλβίδα εκτροπής Αισθητήρας φλόγας Αισθητήρας θέρµανσης Αισθητήρας νερού χρήσης Ανιχνευτής ροής Πιεζοστάτης ελάχιστης πίεσης ιαµορφωτής Πιεζοστάτης καυσαερίων Θερµοστάτης υπερθέρµανσης Χρονοδιακόπτης/ Θερµοστάτης περιβάλλοντος Χρώµατα: Gr - Γκρι Bi - Λευκό Ro - Ροζ Mr - Καφέ Bl - Μπλε Nr - Μαύρο Rs - Κόκκινο Rs/Nr - Κόκκινο/ Μαύρο 14

15 FUSE M2 b a L N FUSE 230V M M1 ZA c J W A B Z M2 Fase Neutro 15

16 3. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από κάθε επέµβαση στον λέβητα κλείστε τον εξωτερικό διακόπτη τροφοδοσίας γιατί ο λέβητας είναι πάντα υπό τροφοδοσία έστω και αν ο διακόπτης του βρίσκεται σε θέση Οδηγίες για το άνοιγµα του περιβλήµατος του λέβητα Για να βγάλετε το περίβλημα: 1 - ξεβιδώστε τις δύο βίδες (a) στο κάτω μέρος του λέβητα. 2 - Σηκώστε προς τα πάνω το περίβλημα για να απελευθερωθεί και να το αφαιρέσετε. 3 - Ξεβιδώστε τη βίδα (b) και γυρίστε το κουτί χειριστηρίων. 4. Ξεβιδώστε τις βίδες c για να ανοίξετε το πορτάκι Σέρβις και να ελευθερώσετε την πρόσβαση στις συνδέσεις της πλακέτας. a c LENTA ACC. MAX RISC. c 230 V b 16

17 3.2 Controllo Remoto/ Πίνακας χειριστηρίων Τηλεχειριστήριο Α - Μπλε πλήκτρο ON/OFF Β - Κόκκινο πλήκτρο RESET C - D - Πλήκτρα ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Πλήκτρο SET N Ε - F - Πλήκτρο TIME/DAY Καπάκι ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΗΚΤΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ A M G - Πλήκτρο PROGRAM Η - I - Πλήκτρο DAY/NIGHT Πλήκτρο χειροκίνητης ή αυτόματης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ B L J - Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΧΡΗΣΗΣ C I SET TIME/DAY PROGRAM DAY/NIGHT D H E F G Πίνακας ελέγχου του λέβητα Για να διευκολύνονται οι επεμβάσεις του Σέρβις και της συντήρησης ο λέβητας διαθέτει τον πίνακα ελέγχου που απεικονίζεται στο σχέδιο παραπλεύρως. Περιγραφή: 1- Ενδεικτική λυχνία σήµανσης υπερθέρµανσης (κόκκινη) 2 - Πλήκτρο απεµπλοκής από αποτυχία ανάφλεξης και/ ή υπερθέρµανση και λειτουργίας καθαρισµού καπνοδόχου 3 - Ενδεικτική λυχνία σήµανσης διακοπής λειτουργίας από αποτυχία ανάφλεξης (κόκκινη) 4 -Ενδεικτική λυχνία σήµανσης ανωµαλίας απαγωγής καυσαερίων (κίτρινη) 5- Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας λέβητα (πράσινη) 6 - Ενδεικτική λυχνία σήµανσης απουσίας νερού από το κύκλωµα (κόκκινη) 7 -Ενδεικτική λυχνία θερµοκρασίας θέρµανσης (κίτρινη) 8 - ιακόπτης ON/ OFF

18 3.3 Εσωτερική επιθεώρηση του λέβητα Για πρόσβαση στον θάλαμο καύσης βγάλτε το κάλυμμα του θαλάμου αέρα ξεβιδώνοντας τις βίδες d. Για πρόσβαση στον καυστήρα βγάλτε το κάλυμμα του θαλάμου καύσης ξεβιδώνοντας τις βίδες e ΠΡΟΣΟΧΗ Να ενεργοποιηθούν εκ νέου όλες οι λειτουργίες ασφαλείας και ελέγχου της συσκευής µετά από κάθε επέµβαση και να επιβεβαιωθεί η σωστή λειτουργία πριν την επανεκκίνηση της λειτουργίας Να χρησιµοποιούνται εργαλεία και υλικά κατάλληλα για την χρήση (για παράδειγµα να αποφευχθεί η χρήση ελαττωµατικών εργαλείων), µε προσεκτικό τρόπο Να χρησιµοποιείται κατάλληλο ηλεκτρολογικό υλικό (συγκεκριµένα να προσεχθεί το καλώδιο και η πρίζα τροφοδοσίας ότι είναι άθικτα και τα κινούµενα µέρη σταθεροποιηµένα), µε κατάλληλη χρήση και να µην υπάρχουν εµπόδια στην πορεία του καλωδίου τροφοδοσίας. Να εξασφαλιστεί ότι οι φορητές σκάλες είναι σταθεροποιηµένες, ότι είναι αντοχής, ότι τα σκαλοπάτια είναι άθικτα και δεν γλιστράνε, ότι η σκάλα δεν θα µετακινηθεί από κανένα και να υπάρχει πάντα έλεγχος από δεύτερο άτοµο. Να εξασφαλιστεί ότι οι πτυσσόµενες σκάλες είναι σταθεροποιηµένες, ότι είναι αντοχής, ότι τα σκαλοπάτια είναι άθικτα και δεν γλιστράνε, η ύπαρξη κουπαστής και κάγκελων προφύλαξης. Να εξασφαλιστεί ότι κατά την διάρκεια των εργασιών (σε ύψος άνω των δύο µέτρων), η ύπαρξη κάγκελων προφύλαξης, δεσίµατος ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί το πέσιµο, ότι ο χώρος είναι ελεύθερος από αιχµηρά και επικίνδυνα αντικείµενα και στην πιθανή πτώση να υπάρχει µαλακό δάπεδο ώστε να περιοριστούν οι συνέπειες. Να εξασφαλιστεί ότι ο χώρος των εργασιών πληροί τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής σε σχέση µε τον φωτισµό τον εξαερισµό και την σταθερότητα. Η µετακίνηση της συσκευής να γίνεται µε προσοχή και τις κατάλληλες προφυλάξεις. d e e e e d d Να χρησιµοποιηθεί κατά την διάρκεια των εργασιών κατάλληλη ενδυµασία και εξοπλισµός προφύλαξης. Οργανώστε την µετακίνηση του υλικού και του εξοπλισµού µε κατάλληλο και ασφαλή τρόπο ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία σωρού που µπορεί να πέσει. Οι εργασίες στο εσωτερικό της συσκευής πρέπει να γίνονται µε την κατάλληλη προσοχή ώστε να αποφευχθούν επαφές µε αιχµηρά αντικείµενα. 18

19 4. ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από κάθε επέµβαση στον λέβητα κλείστε τον εξωτερικό διακόπτη τροφοδοσίας γιατί ο λέβητας είναι πάντα υπό τροφοδοσία έστω και αν ο διακόπτης του βρίσκεται σε θέση Προετοιµασία για την λειτουργία ΠΡΟΣΟΧΗ Να µην ξεκινήσουν εργασίες χωρίς την επιβεβαίωση έλλειψης διαρροών αερίου µε τις κατάλληλες διαδικασίες. Να µην ξεκινήσουν εργασίες χωρίς την επιβεβαίωση έλλειψης ελεύθερης φλόγας η εστιών φωτιάς ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ Η ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Πλήρωση υδραυλικών κυκλωµάτων. Ενεργήστε ως εξής: - ανοίξτε τις βαλβίδες εξαέρωσης των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης - χαλαρώστε την τάπα του αυτόµατου εξαεριστικού που βρίσκεται στον κυκλοφορητή - ανοίξτε σταδιακά τον κρουνό πλήρωσης του λέβητα και κλείστε τη βαλβίδα εξαέρωσης των θερµαντικών σωµάτων µόλις αρχίσει να τρέχει νερό - κλείστε τον κρουνό πλήρωσης του λέβητα όταν η πίεση που εµφανίζεται στο µανόµετρο φτάσει στο 1 bar. Τροφοδοσία αερίου Ενεργήστε ως εξής: - Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος αερίου τροφοδοσίας συµπίπτει µε αυτόν που αναγράφεται στην ταµπέλα του λέβητα - Ανοίξτε τις πόρτες και τα παράθυρα - Αποκλείστε την ύπαρξη σπινθήρων η φλόγας - Βεβαιωθείτε για την στεγανότητα του θαλάµου καύσης µε το ρουµπινέτο του αερίου κλειστό και την βαλβίδα αερίου απενεργοποιηµένη, ότι δεν υπάρχει ένδειξη ροής αερίου στον µετρητή για 10 λεπτά. Ηλεκτρική τροφοδοσία - Βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα τροφοδοσίας συµπίπτουν µε αυτές στην ταµπέλα του λέβητα - Βεβαιωθείτε για την σωστή πολικότητα L-N (Φ Ο) - Βεβαιωθείτε για την αποτελεσµατική γείωση 4.2 Πρώτο άναµµα Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν πριν το πρώτο άναµµα είναι οι ακόλουθοι: 1 - Βεβαιωθείτε ότι: - Η ηλεκτρική σύνδεση έχει γίνει σωστά µε την εγκατάσταση διπολικού διακόπτη µε ελάχιστο άνοιγµα επαφών 3 mm και ότι ο αγωγός γείωσης έχει συνδεθεί σωστά. - µε την εγκατάσταση πλήρη, η τάπα της αυτόµατης βαλβίδας διαφυγής του αέρα που βρίσκεται στον κυκλοφορητή είναι λασκαρισµένη - ότι ο κυκλοφορητής δεν µπλοκαρισµένος περιστρέφοντάς τον µε ένα κατσαβίδι αφού βγάλετε την τάπα του - εάν η πίεση είναι µικρότερη από 1 bar, συµπληρώστε νερό στην εγκατάσταση - το ρουµπινέτο αερίου είναι κλειστό. 2 - Γυρίστε τον εξωτερικό διακόπτη του λέβητα στη θέση ON I, γυρίστε το διακόπτη στον πίνακα ελέγχου του λέβητα στη θέση I. Πιέστε το πλήκτρο A του τηλεχειριστηρίου (η οθόνη ανάβει), πιέστε το πλήκτρο MODE και επιλέξτε τη χειμερινή λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό τίθεται σε λειτουργία ο κυκλοφορητής μετά από 7 δευτερόλεπτα ο λέβητας επισημαίνει την εμπλοκή λόγω αποτυχίας ανάμματος. Μετά από 7 δευτερόλεπτα ο λέβητας επισηµαίνει τη ν εµπλοκή λόγω αποτυχίας ανάφλεξης και στη συνέχεια: - λασκάρετε την τάπα στην πρόσοψη της αντλίας για την εξάλειψη ενδεχόµενων θυλάκων αέρα - επαναλάβετε την εξαέρωση των θερµαντικών σωµάτων - ανοίξτε τις βρύσες ζεστού νερού για σύντοµο χρονικό διάστηµα - ελέγξτε την πίεση της εγκατάστασης και, εάν έχει µειωθεί, ανοίξτε πάλι τον κρουνό πλήρωσης για να επανέλθει στην τιµή του 1 bar. 3. Βεβαιωθείτε ότι ο αγωγός απαγωγής των καυσαερίων δεν είναι βουλωµένος ή βρώµικος. 4. Βεβαιωθείτε ότι τυχόν κλαπέτα είναι ανοικτά. 5. Ανοίξτε το ρουµπινέτο αερίου και χρησιµοποιήστε σαπουνάδα για να ελέγξτε τη στεγανότητα των συνδέσεων, συµπεριλαµβανοµένης της στεγανότητας του καυστήρα και εν ανάγκη εξαλείψτε ενδεχόµενες διαρροές. 6. Ελευθερώστε το σύστηµα ανάφλεξης πιέζοντας και αφήνοντας το πλήκτρο επαναφοράς B. Ο σπινθήρας ανάβει τον καυστήρα. Επαναλάβετε την ενέργεια εάν ο καυστήρας δεν ανάψει µε την πρώτη προσπάθεια. 7. Ελέγξτε την τιµή της ελάχιστης και της µέγιστης πίεσης του αερίου στον καυστήρα και ρυθµίστε την σύµφωνα µε τον πίνακα του κεφ. 4 - ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΕΡΙΟΥ. 19

20 ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΘΕΙ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 8. Βεβαιωθείτε για την λειτουργία του πιεζοστάτη καυσαερίων 9. Βεβαιωθείτε για την στεγανότητα της καµινάδας 10. Βεβαιωθείτε για την λειτουργία των οργάνων ρύθµισης 11. Επιβεβαιώστε την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης 12. Βεβαιωθείτε για την στεγανότητα του υδραυλικό κυκλώµατος 13. Βεβαιωθείτε για την σωστή λειτουργία του θερµοστάτη υπερθέρµανσης 4.3 Ρυθµίσεις λειτουργίας Για τη σωστή λειτουργία ο λέβητας προβλέπει τη ρύθμιση τριών παραμέτρων καύσης: - ΑΡΓΟ ΑΝΑΜΜΑ - ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ρύθμιση μπορεί να γίνει μόνο από το τηλεχειριστήριο Για την πρόσβαση στις παραμέτρους και την τροποποίηση των προκαθορισμένων τιμών συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεχειριστηρίου. P1 ΑΡΓΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ Παράδειγμα. Με αέριο G20 επιλέγοντας τιμή παραμέτρου P2 = 49% επιτυγχάνεται ωφέλιμη ισχύς 70% της μέγιστης τιμής (ήτοι για 24 MFFI περίπου 16,3 kw)). Με αέριο G30 επιλέγοντας τιμή παραμέτρου P2 = 70% επιτυγχάνεται ωφέλιμη ισχύς 70% της μέγιστης τιμής (ήτοι για 24 MFFI περίπου 16,3 kw). Η τροποποίηση της παραμέτρου είναι υποχρεωτική σε περίπτωση αλλαγής αερίου. Πεδίο μεταβολής από 0 έως 100 Με την παράμετρο αυτή περιορίζεται η ωφέλιμη ισχύς του λέβητα στη φάση ανάφλεξης. Η τιμή αντιστοιχεί στο ποσοστό της ωφέλιμης ισχύος μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα που αντιστοιχεί στο G20 - P1 = 49 χρησιμοποιούμενο αέριο G30 - P1 = 70 % Ωφέλιμης θερμικής ισχύος Τιμές παραμέτρων που εμφανίζονται στην οθόνη Παράδειγμα. Με αέριο G20 επιλέγοντας τιμή παραμέτρου P2 = 49% επιτυγχάνεται ωφέλιμη ισχύς 70% της μέγιστης τιμής (ήτοι για 24 MFFI περίπου 16,3 kw)). Με αέριο G30 επιλέγοντας τιμή παραμέτρου P2 = 70% επιτυγχάνεται ωφέλιμη ισχύς 70% της μέγιστης τιμής (ήτοι για 24 MFFI περίπου 16,3 kw). Η τροποποίηση της παραμέτρου είναι υποχρεωτική σε περίπτωση αλλαγής αερίου. P2 ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πεδίο μεταβολής από 0 έως 100 Με την παράμετρο αυτή περιορίζεται η ωφέλιμη ισχύς του λέβητα. Η τιμή αντιστοιχεί στο ποσοστό της ωφέλιμης ισχύος μεταξύ της ελάχιστης και της μέγιστης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε το διάγραμμα που αντιστοιχεί στο χρησιμοποιούμενο αέριο G20 - P2 = 49 G30 - P2 = 70 20

21 P3 ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [min] Τιμές καθυστέρησης: d1, d2, d3, d4 Η παράμετρος αυτή καθορίζει το χρόνο αναμονής σε λεπτά για την επανεκκίνηση του καυστήρα μετά από σβήσιμο λόγω θερμοστατικού ορίου. Η αντιστοιχία της καθυστέρησης έχει ως εξής: d1 = 0, d2 = 1, d3 = 2, d4 = 5 (min) Για την πρόσβαση στις παραμέτρους και την τροποποίηση των προκαθορισμένων τιμών συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήσης του τηλεχειριστηρίου. Επιτρέπεται η πρόσβαση σε περιορισμένες ζώνες για τη ρύθμιση και από το λέβητα. Πρέπει να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. 3.3 και στη συνέχεια να βγάλετε το πίσω πορτάκι ξεβιδώνοντας τις δύο βίδες. Ελευθερώνεται έτσι η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλακέτα και στα ακόλουθα εξαρτήματα: 1. φίσα ηλεκτρικού καλωδίου 2. ασφάλειες 3. ποτενσιόμετρο αργού ανάμματος ρυθμισμένο από το εργοστάσιο για το αέριο για το οποίο προορίζεται ο λέβητας 4. ποτενσιόμετρο μέγιστης θερμικής ισχύος θέρμανσης η οποία ρυθμίζεται από την ελάχιστη έως τη μέγιστη ισχύ (ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στο 70% της μέγιστης θερμικής ισχύος) 5. jumper ρύθμισης καθυστέρησης ανάμματος (εργοστασιακή ρύθμιση δύο λεπτά) 6. jumper επιλογής επιδαπέδιων εγκαταστάσεων 7. jumper έκπλυσης (ZA - Ηλεκτρικό διάγραμμα) στη θέση A ενεργοποιεί την έκπλυση (εργοστασιακή ρύθμιση απενεργοποιημένη στη θέση B) Ρυθµίσεις αερίου a Έλεγχος της πίεσης τροφοδοσίας 1. Χαλαρώστε την βίδα 1 (σχήµα.a) και εισάγετε τον σωλήνα µέτρησης πίεσης του µανοµέτρου. 2. Βάλτε τον λέβητα σε λειτουργία µέγιστης ισχύος (το ρουµπινέτο του ζεστού νερού ανοικτό η ενεργοποιηµένη η λειτουργία καθαρισµός καµινάδας πιέστε το κουµπί RESET H για 10 δευτερόλεπτα το κίτρινο λαµπάκι E ανάβει). Η πίεση τροφοδοσίας θα πρέπει να ταιριάζει µε αντίστοιχη του τύπου αερίου για την οποία ο λέβητας είναι προετοιµασµένος. 3. Στο τέλος του ελέγχου σφίξτε την βίδα 1 και ελέγξτε την στεγανότητα. 4. Ακυρώστε την λειτουργία καθαρισµού καµινάδας κάνοντας ένα ON/OFF στον λέβητα. c 1 3 Έλεγχος της µέγιστης παροχής 1. Για την ρύθµιση της µέγιστης παροχής, χαλαρώστε την βίδα 2 (σχ.b) και συνδέστε τον σωλήνα του µανοµέτρου στην πρίζα πίεσης. 2. Αποσυνδέστε το σωληνάκι αντιστάθµισης του θαλάµου αέρα. 3. Βάλτε τον λέβητα σε λειτουργία µέγιστης ισχύος (το ρουµπινέτο του ζεστού νερού ανοικτό η ενεργοποιηµένη η λειτουργία καθαρισµός καµινάδας πιέστε το κουµπί RESET H για 10 δευτερόλεπτα το κίτρινο λαµπάκι E ανάβει). Η πίεση στην έξοδο της βαλβίδας αερίου πρέπει να ταιριάζει µε την αντίστοιχη του τύπου αερίου για την οποία ο λέβητας είναι προετοιµασµένος. Σε περίπτωση που δεν ταιριάζει, βγάλτε το καπάκι ασφαλείας και επέµβετε στην βίδα ρύθµισης 3 (σχ. c) 4. Στο τέλος του ελέγχου σφίξτε την βίδα 2 και ελέγξτε την στεγανότητα. 5. Επανατοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας του διαµορφωτή. 6. Επανασυνδέστε το σωληνάκι αντιστάθµισης. 7. Ακυρώστε την λειτουργία καθαρισµού καµινάδας κάνοντας ένα ON/OFF στον λέβητα. b 2 21

22 d 4 Ρύθµιση της ελάχιστης παροχής 1. Για την ρύθµιση της ελάχιστης παροχής, χαλαρώστε την βίδα 2 (σχ.b) και εισάγετε τον σωλήνα του µανοµέτρου στην πρίζα πίεσης. 2. Αποσυνδέστε το σωληνάκι αντιστάθµισης του θαλάµου αέρα. 3. Βάλτε τον λέβητα στην λειτουργία µέγιστης παροχής (βρύση ζεστού νερού χρήσης ανοικτή η λειτουργία καθαρισµού καµινάδας - πιέστε το κουµπί RESET H για 10 δευτερόλεπτα το κίτρινο λαµπάκι E ανάβει). Αποσυνδέστε το καλώδιο του διαµορφωτή (σχ.d) Η πίεση τροφοδοσίας θα πρέπει να ταιριάζει µε αντίστοιχη του τύπου αερίου για την οποία ο λέβητας είναι προετοιµασµένος. Σε περίπτωση που δεν ταιριάζει, βγάλτε το καπάκι ασφαλείας και επέµβετε στην βίδα ρύθµισης 4 (σχ. d) 4. Στο τέλος του ελέγχου σφίξτε την βίδα 2 και ελέγξτε την στεγανότητα 5. Επανατοποθετήστε το καπάκι ασφαλείας του διαµορφωτή. 6. Επανασυνδέστε το σωληνάκι αντιστάθµισης. 7. Ακυρώστε την λειτουργία καθαρισµού καµινάδας κάνοντας ένα ON/OFF στον λέβητα. ΠΡΟΣΟΧΗ Κλείστε ξανά ερµητικά όλες τις οπές που χρησιµοποιήθηκαν για τον έλεγχο πίεσης και τις ρυθµίσεις αερίου 4.4 Αλλαγή αερίου ΠΡΟΣΟΧΗ Πριν από κάθε επέµβαση στον λέβητα κλείστε τον εξωτερικό διακόπτη τροφοδοσίας γιατί ο λέβητας είναι πάντα υπό τροφοδοσία έστω και αν ο διακόπτης του βρίσκεται σε θέση 0. Κλείστε και το βάνα αποκοπής αερίου τοποθετηµένη στην κάτω πλευρά του λέβητα Η αλλαγή του λέβητα από φυσικό αέριο G 20 σε υγραέριο G30/ 31 και αντίστροφα γίνεται µόνο από εξουσιοδοτηµένο προσωπικό Ο λέβητας µετατρέπεται από µεθάνιο G20 σε υγραέριο G30/G31 η αντίστροφα µόνο από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό.. Οι εργασίες που χρειάζονται είναι οι ακόλουθες : 1. Για την πρόσβαση στον καυστήρα ακολουθήστε τις οδηγίες του κεφαλαίου 3 Επιθεώρηση λέβητα 2. Αντικαταστήστε τα µπέκ του πρωτεύοντος καυστήρα( βλέπε πίνακα παρακάτω); 3. Ρυθµίστε την µέγιστη και ελάχιστη θερµική παροχή του λέβητα ( βλέπε παράγραφο Ρυθµίσεις Αερίου ). 4. Αντικαταστήστε την ετικέτα Αερίου. 5. Ρυθµίστε την αργή ανάφλεξη ( βλέπε παράγραφο Ρυθµίσεις Αερίου ). 6. Ρυθµίστε την µέγιστη παροχή θέρµανσης (βλέπε παράγραφο Ρυθµίσεις Αερίου ). 7. Ρυθµίστε την καθυστέρηση ανάφλεξη θέρµανσης (βλέπε παράγραφο Ρυθµίσεις Αερίου ). ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ2Η3+ Ένδειξη Wobbe µεγαλύτερη (15 C; 1013 mbar Mj/m³h Ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας mbar Ελάχιστη πίεση τροφοδοσίας mbar 23 Kw Κυρίως καυστήρας Μπέκ 12 τεµ. Κατανάλωση (1013 mbar) Κατανάλωση (1013 mbar) Πίεση στην έξοδο βαλβίδας αερίου Μέγιστη ελάχιστη 27 Kw Κυρίως καυστήρας Μπέκ 14 τεµ. Κατανάλωση (1013 mbar) Κατανάλωση (1013 mbar) Πίεση στην έξοδο βαλβίδας αερίου Μέγιστη ελάχιστη mm mc/h Kg/h mbar mm mc/h Kg/h mbar Φυσικό Αέριο G Υγραέριο G (*) (*) Υγραέριο G (*) (*) mbar = 10,197 mm c.a. (*) Η πίεση στην έξοδο της βαλβίδας αερίου επιτυγχάνεται σφίγγοντας τελείως την βίδα του σωληνοειδούς. Η µέγιστη πίεση αερίου στον καυστήρα ισούται µε την ονοµαστική πίεση τροφοδοσίας (βλέπε πίνακα) µείον της απώλειες φορτίου στο εσωτερικό της βαλβίδας αερίου. 22

23 4.5 Συστήµατα προστασίας του λέβητα ΣΗΜ. Προσοχή! Ο λέβητας παραμένει ηλεκτρικά συνδεδεμένος. Σε περίπτωση προβλημάτων λειτουργίας του λέβητα, η ηλεκτρονική πλακέτα επιβάλλει εν ανάγκη το σβήσιμο. Υπάρχουν δύο τύποι σβησίματος της συσκευής: Εμπλοκή λειτουργίας (A) Σβήσιμο ασφαλείας (E) Εμπλοκή λειτουργίας A Το στοπ αυτό, που ονομάζεται μη πτητικό, εμφανίζεται στην οθόνη με έναν αριθμό ο οποίος ακολουθεί την ένδειξη (A) και ορισμένα σύμβολα, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα. Το στοπ μπορεί να αποκατασταθεί πιέζοντας το κόκκινο πλήκτρο RESET που ανάβει. Στον πίνακα κάθε κωδικός σφάλματος αντιστοιχίζεται στην αιτία που τον προκάλεσε. Κόκκινο πλήκτρο RESET ΕΝΔΕΙΞΗ A 01 A 03 A 97 A 98 A 99 ΑΙΤΙΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΠΟ ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ Σβήσιμο ασφαλείας E Σε περίπτωση σβησίματος ασφαλείας (που επισημαίνεται από τον κωδικό και τα σύμβολα του πίνακα), δεν πρέπει να επιχειρήσετε καμία επέμβαση: ο λέβητας επιχειρεί αυτόματα την αποκατάσταση και την επανεκκίνηση. Σε αντίθετη περίπτωση ζητήστε απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΙΤΙΑ Σημαντικό Εάν η εμπλοκή επαναλαμβάνεται συχνά, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Για λόγους ασφαλείας ο λέβητας επιτρέπει μέγιστο αριθμό 5 αναμμάτων σε 15 λεπτά (πιέσεις του πλήκτρου RESET). Σε περίπτωση που η εμπλοκή εμφανίζεται σποραδικά ή σπάνια, δεν αποτελεί πρόβλημα λειτουργίας. E 02 ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ (μετά από 40 δευτ.) βλ. Σημείωση 2 E 04 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E 05 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ E 06 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ E 07 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ E 20 ΣΦΑΛΜΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΦΛΟΓΑΣ E 30 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (επισημαίνεται και με S 30) E 31 ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (επισημαίνεται και με S 31) E 33 ΣΗΜΑ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ E 34 ΑΠΟΥΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ E 80 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ Ή ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ CLIMA MANAGER E 99 ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ RESET (>5) Προστασία από τα άλατα Ο λέβητας διαθέτει σύστηµα που περιορίζει το σχηµατισµό αλάτων στο δευτερεύοντα εναλλάκτη ελέγχοντας τη θερµοκρασία του νερού χρήσης ( 61 C) και του νερού στο πρωτογενές κύκλωµα θέρµανσης που σε συνθήκες παροχής δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 72 C. Αντιπαγετική προστασία Σε περίπτωση που η θερµοκρασία πέσει κάτω από τους 8 C, ο λέβητας διαθέτει σύστηµα που ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή σε λειτουργία θέρµανσης έως ότου επιτευχθεί θερµοκρασία 18 C. Εάν η θερµοκρασία πέσει κάτω από τους 3 C, ανάβει ο καυστήρας στην ελάχιστη ισχύ έως τη θερµοκρασία των 33 C. Η ασφάλεια αυτή είναι ενεργή τόσο στο κύκλωµα ζεστού νερού όσο και στη θέρµανση. Το σύστηµα αυτό ενεργοποιείται µόνο αν ο λέβητας λειτουργεί στην εντέλεια και: - η πίεση της εγκατάστασης είναι επαρκής - ο λέβητας τροφοδοτείται ηλεκτρικά - υπάρχει παροχή αερίου. Ασφάλεια κυκλοφορητή Για την προστασία του κυκλοφορητή και την αποφυγή της εµπλοκής, ο λέβητας ενεργοποιεί τον κυκλοφορητή επί 20 δευτερόλεπτα κάθε 21 ώρες από την τελευταία παροχή νερού και/ η λειτουργία. 23

24 4.6 Ανάλυση της καύσης Στην εξωτερική πλευρά του συλλέκτη απαγωγής καπναερίων του λέβητα υπάρχουν δύο είσοδοι για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των καυσαερίων και του καυσιγόνου αέρα, των συγκεντρώσεων O2 και CO2 κλπ. Για την πρόσβαση στις εισόδους αυτές πρέπει να ξεβιδώσετε τη βίδα της πρόσοψης και να βγάλετε τη μεταλλική πλάκα με την τσιμούχα. Οι ιδανικές συνθήκες δοκιμής επιτυγχάνονται ενεργοποιώντας τη λειτουργία καθαρισμού καμινάδας (πιέστε τα πλήκτρα MODE και SET του τηλεχειριστηρίου τουλάχιστον επί 3 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το σύμβολο της λειτουργίας. Για επιστροφή στις κανονικές συνθήκες λειτουργίας πιέστε πάλι επί 3 δευτερόλεπτα τα πλήκτρα MODE και SET. 4.7 Έλεγχος απαγωγής καυσαερίων Μπορείτε να διαπιστώσετε τη σωστή αναρρόφηση/ απαγωγή στο λέβητα ελέγχοντας τις πτώσεις πίεσης που προκαλούνται από το χρησιµοποιούµενο σύστηµα. Με ένα διαφορικό µανόµετρο συνδεδεµένο στις παροχές δοκιµής του θαλάµου καύσης µπορείτε να µετρήσετε το P ενεργοποίησης του πιεζοστάτη καυσαερίων. Η µετρούµενη τιµή δεν πρέπει να είναι µικρότερη από 0,55 mbar (23 kw)- 0,90 (27 kw) σε συνθήκες µέγιστης θερµικής ισχύος για να επιτυγχάνεται η σωστή και σταθερή λειτουργία του λέβητα. FU009A 4.8 ιαδικασία εκκένωσης της εγκατάστασης Εκκένωση της εγκατάστασης θέρµανσης. Συνιστάται να αποφεύγεται η τακτική εκκένωση της εγκατάστασης θέρµανσης καθώς η αντικατάσταση του νερού προκαλεί αύξηση των αλάτων στο εσωτερικό του λέβητα και των θερµαντικών σωµάτων. Εάν κατά τη χειµερινή περίοδο η θερµική εγκατάσταση δεν χρησιµοποιείται και υπάρχει κίνδυνος παγετού, είναι αναγκαία η προσθήκη αντιπηκτικών υγρών στο νερό της εγκατάστασης. Για την εκκένωση της εγκατάστασης θέρµανσης ενεργήστε ως εξής: 1. σβήστε το λέβητα 2. συνδέστε ένα σωληνάκι στην βάνα εκκένωσης που βρίσκεται στο κάτω µέρος του λέβητα. Ξεσφίξετε την βίδα µέχρι να βγει νερό από το σωληνάκι αποφεύγοντας να την ξεβιδώσετε τελείως. 3. αδειάστε την εγκατάσταση από τα πιο χαµηλά σηµεία (όπου προβλέπονται). Εκκένωση εγκατάστασης νερού χρήσης Κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος παγετού πρέπει να αδειάζετε την εγκατάσταση νερού χρήσης µε τον ακόλουθο τρόπο: - κλείστε τον κρουνό του δικτύου ύδρευσης - ανοίξτε όλες τις βρύσες του νερού - αδειάστε την εγκατάσταση από τα πιο χαµηλά σηµεία (όπου προβλέπονται) 24

25 4.9 Πληροφορίες για τον χρήστη Ενημερώστε το χρήστη για τον τρόπο λειτουργίας της εγκατάστασης. Ειδικότερα, παραδώστε στο χρήστη τα εγχειρίδια οδηγιών και ενημερώστε τον ότι πρέπει να φυλάξει μαζί με τη συσκευή. Επισημάνετε επίσης στο χρήστη τα ακόλουθα: - Να ελέγχει περιοδικά την πίεση του νερού της εγκατάστασης και εξηγήστε τους πώς πρέπει να συμπληρώνει νερό και να κάνει εξαέρωση. - Πώς να ρυθμίζει τη θερμοκρασία και τα συστήματα ρύθμισης για τη σωστή και οικονομικότερη λειτουργία της εγκατάστασης. - Να εκτελεί σύμφωνα με τους κανονισμούς την περιοδική συντήρηση της εγκατάστασης. - Να μην μεταβάλει σε καμία περίπτωση τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας του καυσιγόνου αέρα και του αερίου. 5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η συντήρηση είναι υποχρεωτική βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας, απαραίτητη δε για την ασφάλεια, την καλή λειτουργία και την διάρκεια ζωής του λέβητα. Πραγµατοποιείται κάθε 12 µήνες σε προληπτική βάση. Κάθε 24 µήνες είναι υποχρεωτικό να πραγµατοποιείται ανάλυση καύσης για τον έλεγχο της απόδοσης και των εκποµπών ρύπων του λέβητα. Οι εργασίες αυτές πρέπει να καταγράφονται στο βιβλίο του λέβητα. Προγραµµατίστε µε το εξουσιοδοτηµένο Σέρβις την ετήσια συντήρηση του λέβητα. Η προσεγµένη συντήρηση έχει ως συνέπεια τον περιορισµό της δαπάνης για τη διαχείριση της εγκατάσταση Πριν την έναρξη της διαδικασίας συντήρησης: - αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία θέτοντας σε θέση OFF τον εξωτερικό διακόπτη του λέβητα; - κλείστε τα ρουµπινέτα αερίου, θέρµανσης και ζεστού νερού χρήσης. - στο τέλος ενεργοποιήστε τις αρχικές ρυθµίσεις. ΠΡΟΣΟΧΗ Αδειάστε τα εξαρτήµατα που µπορεί να περιέχουν ζεστό νερό από τις κατάλληλες οπές πριν ξεκινήσετε τις εργασίες συντήρησης. Πραγµατοποιήστε τον καθαρισµό αλάτων των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε ότι αναφέρεται στον πίνακα ασφαλείας του προϊόντος, εξαερίστε τον χώρο, φορώντας ενδύµατα προφύλάξης, αποφεύγοντας µείγµατα µε διάφορες χηµικές ουσίες και προστατεύοντας την συσκευή και τα παρακείµενα αντικείµενα. Ξανακλείστε ερµητικά τις οπές που χρησιµοποιήθηκαν για την µέτρηση και ρύθµιση της πίεσης αερίου. εξασφαλίστε ότι τα µπέκ και ο καυστήρας είναι συµβατά µε το αέριο τροφοδοσίας.. Σε περίπτωση ύπαρξης οσµής η εµφάνισης καπνού από την συσκευή αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία Σε περίπτωση οσµής αερίου κλείστε το ρουµπινέτο του αερίου, ανοίξτε τα παράθυρα και καλέστε την τεχνική υποστήριξη. 25

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης

Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Τεχνικές οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης Επίτοιχος λέβητας αερίου στεγανού θαλάµου τύπου C εξαναγκασµένης ροής City 24 MFFI Μόνο οι εξελιγµένες τεχνολογίες απλοποιούν τόσο πολύ την ζωή! Ο λέβητας είναι

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ

Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ Οδηγίες Συντήρησης Λέβητες τύπου C ΑΦΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΧΡΗΣΤΗ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ο ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ... 3 1.1 Αντικατάσταση των µερών... 3 1.2 Για να αποκτήσετε γενική πρόσβαση...

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 162 08/2002 GR

7 747 002 162 08/2002 GR 7 747 002 162 08/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G234 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος. Το σωστό καύσιμο Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή

Οδηγίες χειρισµού. Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS. 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή 6302 6965 06/2003 GR Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G215 WS ιαβάστε προσεκτικά πριν το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για την ασφάλειά

Διαβάστε περισσότερα

CLAS B CLAS B Premium

CLAS B CLAS B Premium Εγχειρίδιο Χρήσης CLAS B CLAS B Premium ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ CLAS B 25 CF CLAS B 25 FF CLAS B 30 FF CLAS B Premium 25 CLAS B Premium 35 Αγαπητέ πελάτη, Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60

6780 0590 03/99. Οδηγίες χειρισµού. Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων. Logamax plus GB112-24/29/43/60 6780 0590 03/99 Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB112-24/29/43/60 Αγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη, η κατασκευή και η παραγωγή του λέβητα

Διαβάστε περισσότερα

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE)

7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) 7202 9200-05/2001 DE/AT/CH (DE) Για το χειριστή Οδηγίες χειρισµού Λέβητας αερίου µε εκµετάλλευση λανθάνουσας ενέργειας καυσαερίων Logamax plus GB122-11/19/24/24K Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών

EKD 10650.0E-84. Εγχειρίδιο οδηγιών DE Bedienungsanleitung GB Instructions Booklet FR Mode d emploi IT Libretto Istruzioni NL Gebruiksaanwijzing ES Manual de instrucciones PT Manual de instruções GR Εγχειρίδιο οδηγιών EKD 10650.0E-84 Αγαπητή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ Θέρµανση + στιγµιαία παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης Μοντέλο για σύνδεση µε απαγωγή καυσαερίων Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ

ΟΧΙ. Πιέστε το κουµπί (R) για reset. Το φίλτρο είναι καθαρό? Ο µαγνητικός αισθητήρας είναι καλά συναρµολογηµένος? ΝΑΙ Κύκλωµα: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ Η οθόνη LCD είναι αναµµένη. Πιέστε το κουµπί στην θέση καλοκαίρι (κρατήστε πιεσµένο για 2 sec. για να αλλάξετε χρήση) Πηγαίνετε στο τοµέα A Σφάλµα 02E αναβοσβήνει Πιέστε το κουµπί

Διαβάστε περισσότερα

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου

Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου Χαλύβδινοι λέβητες πετρελαίου - αερίου 870 010 1102 Οδηγίες εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης BENTOIL χαλύβδινοι λέβητες Thermovent Hellas A.E. - 2 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ O πιεστικός χαλύβδινος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1- Γενικά Σελίδα 1 2- Εγκατάσταση.. Σελίδα 5 3- Ηλεκτρικές συνδέσεις.. Σελίδα 6 4- Υδραυλικές συνδέσεις........

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 WS. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 WS Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 7 747 018 861-07/2007 GR Περιεχόμενα 1 Για την ασφάλειά σας........................................

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας BBC 6kW Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 50 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7

Οδηγίες ασφάλειας 3. Θερμοστάτης Χώρου 4. Εικονίδιο οθόνης LCD 5. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6. Ρύθμιση ρολογιού 7 Περιεχόμενα Οδηγίες ασφάλειας 3 Θερμοστάτης Χώρου 4 Εικονίδιο οθόνης LCD 5 ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Θερμοστάτη 6 Ρύθμιση ρολογιού 7 Ρύθμιση θερμοκρασίας δωματίου 8 Έλεγχος θερμοκρασίας παροχής 9 Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς.

Vela compact. Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης C 126-01. Β ά θ ο ς. Ύ ψ ο ς. GR Vela compact m a d e i n I ta ly Επίτοιχος λέβητας αερίου για θέρμανση και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Μ ή κ ο ς Ύ ψ ο ς Β ά θ ο ς 400 700 250 mm mm mm ΛΕΒΗΤΕΣ C 126-01 Επίτοιχος λέβητας

Διαβάστε περισσότερα

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RS 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RS 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου µόνο θέρµανση CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RS 28 - ΧΡΗΣΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου

Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Amico Remote Control Σύστημα τηλεχειρισμού με χρονοθερμοστάτη για λέβητες αερίου Το COMANDO AMICO REMOTO (CAR) είναι ένα σύστημα τηλεχειρισμού που επιτρέπει την ρύθμιση και τον έλεγχο συσκευών της IMMERGAS

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

7 747 000 447 02/2006 GR

7 747 000 447 02/2006 GR 7 747 000 447 02/2006 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Λέβητας για πιεστικό καυστήρα Logano GE615 Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Περιεχόμενα Περιεχόμενα Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας

Οδηγίες χρήσης πίνακα ελέγχου λεβήτων pellet - βιομάζας Ο ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου pellets-βιομάζας με κοχλία χρησιμοποιείται σε κατοικίες με λέβητα στερεών καυσίμων και ελέγχει τον ηλεκτρομειωτήρα (κοχλία) και τον φυσητήρα του λέβητα για παροχή θέρμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς

COMMO. Παρουσίαση για τεχνικούς Παρουσίαση για τεχνικούς 1 Ευρετήριο Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα: Διαδικασία ελέγχου Πρώτο άναμμα Συντήρηση και καθάρισμα Service Τα πιο συχνά λάθη 2 Ξεκίνημα Πρώτο άναμμα 3 Διαδικασία ελέγχου Έλεγχος εγκατάστασης:

Διαβάστε περισσότερα

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959

RSR 28. Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo CE 0694. Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Εγχειρίδιο χρήστη για τo µοντέλo RSR 28 Επίτοιχος λέβητας αερίου άµεσης παραγωγής CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY RSR 28

Διαβάστε περισσότερα

7 747 002 159 11/2002 GR

7 747 002 159 11/2002 GR 7 747 002 159 11/2002 GR Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας αερίου Logano G124/G124 V Διαβάστε προσεκτικά πριν τη χρήση Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ Οδηγίες χρήσης - 20.12.09 Διαφορικός θερμοστάτης - Steca TR 0301sc - 1-1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο διαφορικός ελεγκτής συγκρίνει διαρκώς τις θερμοκρασίες μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα

ΓΚΑΜΑ DELFIS. ταξίδι στην τεχνολογία. Λέβητες. Ενσωματωμένα συστήματα ΓΚΑΜΑ DELFIS ταξίδι στην τεχνολογία Λέβητες Ενσωματωμένα συστήματα GR DELFIS Condensing Επίτοιχος λέβητας συμπυκνωμάτων με προανάμιξη και στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού Ύψος 700 mm Μήκος 400 mm Βάθος

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό

Οδηγίες χρήσης. Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE. Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης. Για τον τεχνικό Οδηγίες χρήσης Λέβητας πετρελαίου συμπύκνωσης Logano GB125 με καυστήρα Logatop BE Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση και τη συντήρηση. 6 720 618 175-03/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ο Χ Ο Μ Ε Ν Α 1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ σελ. 2 2. ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ σελ. 3 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.σελ. 5 4. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ σελ. 7 5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ..σελ. 8 6. ΚΑΠΝΟΘΑΛΑΜΟΣ KAI ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ.. σελ.

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού

Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Συναρμολόγηση Ηλεκτρολογική σύνδεση/ψύξη της θυρίδας επιθεώρησης/αγωγοί καυσαερίων Έλεγχοι πριν την εκκίνηση Ρύθμιση πρωτεύουσας πίεσης αερίου / μέτρηση ιονισμού Οι εργασίες της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG).

Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). V-GDN & V-GDL Εγχειρίδιο χρήσης (01VGDN) & (01VGDL) Ανιχνευτής Διαρροής Αερίων Καυσίμων (V-GDN Φυσικού Αερίου), (V-GDL LPG). Σελ. 2,3 Οδηγίες ασφαλείας - Τοποθέτηση Εγκατάσταση Σελ. 4,5 Εφαρμογές Σύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC13 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερµοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν µε µικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ 2 ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ 1 ΕΝΤΟΛΗ SELTRON SGC14 1. Πρόλογος Οι ψηφιακοί διαφορικοί θερμοστάτες ηλιακών της SELTRON λειτουργούν με μικροεπεξεργαστή, διαθέτουν απόλυτη ακρίβεια

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου.

Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. Οδηγίες µετατροπής σε άλλο είδος αερίου. 8 719 002 404 0 1 Ακροφύσιο 2 αχτυλίδι στεγανοποίησης 3 αχτυλίδι στεγανοποίησης 6 720 608 586 (2007.02) RA SadrΎaj SadrΎaj 1 Οδηγίες για την ασφάλειά σας και σύµβολα

Διαβάστε περισσότερα

talia GREEN SYStEm hp

talia GREEN SYStEm hp CONDENSING ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ BOILERS talia GREEN SYStEm hp 85-100 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ Η σειρά λεβήτων υψηλής ισχύος της chaffoteaux τώρα επεκτείνεται στις εκδόσεις 85 και 100. Ο talia Green System hp

Διαβάστε περισσότερα

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw.

3 αστέρια για την απόδοση καύσης σύµφωνα µε το πρότυπο EN 92/42. Ισχύς Θέρµανσης 24 kw. ΣΥΜΒΑΤ Ι ΚΟΙ ΛΕ ΒΗΤ Ε Σ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ALIXIA S Ο Alixia περικλείει στην απλότητά του όλα τα απαραίτητα τεχνικά χαρακτηριστικά για άψογη λειτουργία εξασφαλίζοντας αξιόπιστες, πρακτικές και σίγουρες

Διαβάστε περισσότερα

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό

NE1.1. Διάταξη εξουδετέρωσης. Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Οδηγίες εγκατάστασης και συντήρησης για τον τεχνικό Διάταξη εξουδετέρωσης NE1.1 Για τη χρήση με λέβητες συμπύκνωσης αερίου 6 720 817 043 (2010/01) GR Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2. & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 2105777176, 2105740905, FAX: 2105777143 ΌΧΙ πίνακας Νο. 1 Ανοίξτε τον θερμαντήρα. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας; Το μοτέρ και ο ανεμιστήρας λειτουργούν ανεμπόδιστα; Είναι ο ανεμιστήρας εγκλωβισμένος στο καπάκι; Υπάρχει ρεύμα στην επαφή Α3; Ελέγξτε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ KF ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ Αποκλειστική Αντιπροσωπεία Παράπλευρος Εγνατίας Οδού Τ.Θ. 1200 Τ.Κ. 57 008 Κόµβος ιαβατών, Θεσσαλονίκη Τηλ.: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 8415 114 AQUAUNO LOGICA BALCONY PLUS ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2

070065_1 ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 - G X5/2 07005_ ΘΕΡΜΟΛΑ Α.Ε. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕΙΡΑΣ: G X4/2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΣ: G X4/2 07005_A 00.0 Τεχνικά χαρακτηριστικά... 0 Σχέδιο εγκατάστασης καυστήρα τύπος G X4/2... 02 Σχέδιο εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη

Οδηγίες χρήσης. Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO. Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου. Για το χρήστη Οδηγίες χρήσης Ειδικός λέβητας πετρελαίου/αερίου Logano G125 ECO και Logano G125 ECO με καυστήρα Logatop BE ECO Για το χρήστη Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 616 700-04/2007 GR Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111

SIEMENS. Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 SIEMENS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης DH04101 DH05101 DH06101 DH06111 el Ελέγξτε την καινούρια σας συσκευή για πιθανές ζηµιές κατά τη µεταφορά! Απορρίψετε τη συσκευασία και ενδεχοµένως την παλιά συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης

UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ UTH 150 A UTH 150 B GR Οδηγίες Χρήσης Ο θερμοστάτης UTH 150 προορίζεται για έλεγχο της ενδοδαπέδιας υπέρυθρης θέρμανσης HEAT PLUS. Ο σωστός έλεγχος και προγραμματισμός του θερμοστάτη, σε συνδυασμό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X

Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X XX Οδηγίες συναρμολόγησης Μποϊλερ θερμικής στρωμάτωσης BSP / BSP-SL BSP-W / BSP-W-SL Σελίδα X - X Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de

Διαβάστε περισσότερα

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό

Καυστήρας μπλε φλόγας. Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A (2001/10) GR. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Καυστήρας μπλε φλόγας Οδηγίες χρήσης Logatop BE-A 6 720 818 766 (2001/10) GR Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό Πρόλογος Η συσκευή συμμορφώνεται με τις ισχύουσες διατάξεις των σχετικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B

Οδηγίες χρήστη SF 14. για το µοντέλο. Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694. Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B Τεχνολογία θέρµανσης από το 1959 Οδηγίες χρήστη για το µοντέλο SF 14 Ταχυθερµαντήρας αερίου CE 0694 Documentazione Tecnica RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY SF 14 - ΧΡΗΣΤΗΣ- 0802B ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης

Οδηγίες συναρµολόγησης 6303 5779 03/003 GR Για τον τεχνικό Οδηγίες συναρµολόγησης Πλακέτες λειτουργίας xm10 για Επίτοιχους λέβητες και επιδαπέδιους λέβητες καθώς και τοποθέτηση σε τοίχο ιαβάστε προσεκτικά πριν από τη συναρµολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

εγκατάσταση Για τη διαστασιολόγηση των σωλήνων και των θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης πρέπει να ληφθεί υπόψη το διαθέσιµο µανοµετρικό ύψος σε συνδυασµό µε την απαιτούµενη παροχή και σύµφωνα µε τις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ gr ΚΙΤ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΥΧΝΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ηλεκτρική παροχή: Ο.Τ. (Open Therm protocol) για τον πομπό και μπαταρίες ΑΑ LR06 για το δέκτη

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ)

ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΟ ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ (Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ) ΤΥΠΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΙΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΜΟΝΟΘΕΡΜΙΚΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΡΙΟ Η ΒΑΛΒΙ Α ΠΛΑΤΟΕΙ ΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ Ζ.Ν. ΧΡΗΣΗΣ EVE

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο

Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο Για την ασφάλεια σας WR 275-3K..B.. WR 350-3K..B.. WR 400-3K..B.. Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και ασφάλεια φλόγας µε ιονισµό 6 720 606 687 (03.09)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε µια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να τηρείτε ορισµένες βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, όπως οι παρακάτω: ΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ DUE-1238 ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά και φυλάξετε τη συσκευή σε ασφαλές μέρος, για να

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ/ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Περιγραφή Προϊόντος Το ψηφιακό χειριστήριο/θερμοστάτης JH χρησιμοποιείται κυρίως στην ηλεκτροθερμική θέρμανση για τον έλεγχο της θερμοκρασίας. Μπορεί να εγκατασταθεί τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143

ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Ι. 2, & ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 13, ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ:210 5777176, FAX: 210 5777143 Μονάδα διάγνωσης A:Η μονάδα διάγνωσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τους παρακάτω καυστήρες: Σύνδεση της μονάδας δοκιμής Συνδέστε την μονάδα δοκιμής ως ακολουθως: (1).Συνδέστε το μέρος του καλωδίου ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-920 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε τη συσκευή και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός λέβητας Gialix 120 MA 400V REF 01/2016 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 - Γενικά Σελίδα 1 2 - Εγκατάσταση..... Σελίδα 3 3 - Υδραυλικές συνδέσεις...... Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR

6 720 643 898-00.1O. Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23. Οδηγίες χρήσης 6 720 646 657 (2011/01) GR 6 720 643 898-00.1O Λέβητας αερίου Gaz 4000 W ZWA 24-2 AD 23 GR Οδηγίες χρήσης 2 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων 1 Επεξήγηση συμβόλων και υποδείξεις ασφαλείας....... 4 1.1 Eπεξήγηση συμβόλων........................

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλώ, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής, για την αποφυγή ζηµιών. Οποιαδήποτε χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης

Pictor Condensing. Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα. KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης Pictor Condensing Επίτοιχοι λέβητες προανάμιξης με συμπυκνώματα KC 24 - KC 28 - KC 32 Λέβητες θέρμανσης και άμεσης παραγωγής ζεστού νερού χρήσης KR 24 - KR 28 - KR 32 Λέβητες μόνο για θέρμανση BRAND NAME

Διαβάστε περισσότερα

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ aquauno PRATICO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 8493 98 AQUAUNO PRATICO ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΜΑΣ. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων

Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Οδηγίες μετατροπής σε άλλους τύπους αερίων Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου CGB-75 CGB-100 Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Επίτοιχος λέβητας συμπύκνωσης αερίου για θέρμανση Wolf GmbH

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 20019 - cod. Radiant 76677LA ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΚΕΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ DIGITECH Mod. Honeywell SM 209 - cod. Radiant 76677LA Documentazione Tecnica Radiant Bruciatori S.p.A. R &D ΝΕΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Η νέα ενσωµατωµένη πλακέτα ρύθµισης SM 209 παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας

οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας οδηγίες χρήσεως θερμαντικό σώμα με εφέ φλόγας Θερμαντικό σώμα με οπτικό εφέ φλόγας Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας Παρακαλούμε φυλάξτε το φυλλάδιο που κρατάτε στα χέρια σας σε ασφαλές μέρος, μαζί με την απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi

Οδηγίες συντήρησης. Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου. Λέβητες θέρμανσης. CGB-K40-35 Λέβητες kombi Οδηγίες συντήρησης Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης αερίου CGB-35 CGB-50 Λέβητες θέρμανσης Λέβητες θέρμανσης CGB-K40-35 Λέβητες kombi Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Made in France ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Επίτοιχος ηλεκτρικός χυτοσίδηρος λέβητας Gialix 120 MA Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου 1 κύκλωμα θέρμανσης ελεγχόμενο από εξωτερικό αισθητήριο 1 κύκλωμα ζεστού

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη

Εγχειρίδιο οδηγιών. Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Εγχειρίδιο οδηγιών Θερμοστάτης 02905 Εγχειρίδιο χρήστη Περιεχόμενα 1. Θερμοστάτης 02905 2 2. Τοποθέτηση/Αντικατάσταση μπαταριών τροφοδοσίας 2 3. Οθόνη 3 3.1 Λειτουργίες πλήκτρων 4 3.2 Σύμβολα 4 3.3 Ecometer

Διαβάστε περισσότερα

/2001 GR Για τον χειριστή

/2001 GR Για τον χειριστή 6301 9043 11/2001 GR Για τον χειριστή Οδηγίες χειρισµού Ειδικός λέβητας θέρµανσης για πιεστικούς καυστήρες πετρελαίου/αερίου Logano G115 και Logano G115 µε καυστήρα Logatop Παρακαλούµε διαβάστε το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr

UT-602, UT-603 UT-602, UT-603. www.tele.gr UT-602, UT-603 ΟΡΓΑΝΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΥΤΕΠΑΓΩΓΗΣ / ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΧΗ Να χρησιµοποιείτε το όργανο µέτρησης µόνο µε τους τρόπους που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης που ακολουθούν. Σε κάθε άλλη περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας

Wilo-Drain TP. GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας Wilo-Drain TP GR Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας 1 Περιεχόμενα 1 Γενικά 3 2 Ασφάλεια 3 3 Προκαταρκτική επιθεώρηση 3 4 Συνθήκες χρήσης 4 5 Εγκατάσταση 4 6 Ηλεκτρικές συνδέσεις 4 7 Περιοδικοί έλεγχοι

Διαβάστε περισσότερα

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper.

Smartpel. Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ. Printed on recycled paper. Smartpel Σόμπα πελλετ 11kW ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ 2012 Printed on recycled paper. Πίνακας περιεχομένων Οδηγίες Ασφαλείας...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. Εισαγωγή...Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης.

Διαβάστε περισσότερα

Energy Under Control

Energy Under Control ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΣΥΝ ΕΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Energy Under Control D.MITSOTAKIS & Co Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Για την ασφάλειά σας Η συσκευή έχει δύο λειτουργίες: θέρµανσης/ στεγνώµατος πετσετών και συµπληρωµατικής θέρµανσης

Διαβάστε περισσότερα

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h

154 160 163/1 a. b c. d e. f g h Ηλεκτρική σύνδεση 4 Ηλεκτρική σύνδεση Κίνδυνïς: Ηλεκτρïπληîία! B Πριν αρ ίσετε την εργασία διακüψτε ïπωσδήπïτε την παρï ή ρεύµατïς απü τï δίκτυï (ασφάλεια, διακüπτης LS). 4.2 Σύνδεση θερµïστατών B Κατεâάστε

Διαβάστε περισσότερα

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a

Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ. Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a Κωδ. Επιτοίχιοι λέβητες BRAVA SLIM ΕΓΧΕΙΡΊΔΙΟ ΧΡΉΣΗΣ EL Fonderie SIME S.p.A. 6322793-07/2014 - R1a ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΌΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Για τις "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" δείτε σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ AD-2312, AD-2322 1 ΠΡΟΣΟΧΗ Τα AD-2312& AD-2322 πρέπει να εγκαθίσταται από ειδικευµένο τεχνικό. Σε περίπτωση λανθασµένων χειρισµών

Διαβάστε περισσότερα

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4

Λέβητες βιομάζας. BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2. Λέβητες απόσταξης ξύλου. Εξαρτήματα BVG σελίδα 2. BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Λέβητες βιομάζας Λέβητες απόσταξης ξύλου BVG μέχρι 30 kw σελίδα 2 Εξαρτήματα BVG σελίδα 2 BVG-Lambda μέχρι 40 kw σελίδα 4 Εξαρτήματα BVG-Lambda σελίδα 5 Εγκαταστάσεις θέρμανσης με pellets BPH σελίδα 6

Διαβάστε περισσότερα

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα.

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από οθόνη, τρία σημεία ενδείξεων και τέσσερα πλήκτρα. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ MSK Το σύστημα ελέγχου της ροής του πρωτογενούς αέρα καύσης (MSK), έχει ως στόχο τη διατήρηση σταθερής απόδοσης του τζακιού καθ όλη τη διαδικασία καύσης του ξύλου. Το MSK ελέγχει

Διαβάστε περισσότερα

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA

Επίτοιχοι λέβητες αερίου RINNOVA BINOVA RINNOVA COND. Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K APPA SUPER K APPA Επίτοιχοι λέβητες αερίου RNNOV BNOV RNNOV ON Επιδαπέδιοι λέβητες αερίου K PP SUPR K PP ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ RNNOV RinNOV είναι η νέα σειρά BS επίτοιχων λεβήτων αερίου υψηλής ενεργειακής απόδοσης για

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR

Οδηγίες χρήσης. FM443 Πλακέτα ηλιακού. Πλακέτα λειτουργίας. Για τον τεχνικό. Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό /2008 GR Οδηγίες χρήσης Πλακέτα λειτουργίας FM443 Πλακέτα ηλιακού Για τον τεχνικό Διαβάστε προσεκτικά πριν από το χειρισμό. 6 720 615 869-03/2008 GR Περιεχόμενα 1 Ασφάλεια..................................... 3

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S

ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S Εγχειρίδιο χρήσης ΜΟΝΤΕΛΟ: JLG22-UNITEC20S JLG26-UNITEC24S JLG30-UNITEC28S KD Navien Heat Energy Equipment Co., Ltd. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... - 3-1.1 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ...- 3-1.2 ΔΟΜΗ ΛΕΒΗΤΑ...- 5-1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B...

GR (05.03) JS WR11..B... WR14..B... WR18..B... 6 720 607 607 GR (0503) JS Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης Ταχυθερµαντήρες νερού µε αέριο WR11B WR14B WR18B Με ηλεκτρονική ανάφλεξη και τριπλό σύστηµα ασφαλείας, το οποίο αποτελείται από επιτήρηση φλόγας

Διαβάστε περισσότερα

V 50/60Hz W 1.7L

V 50/60Hz W 1.7L ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Βραστήρας Μοντέλο: R-778 220-240V 50/60Hz 1850--2200W 1.7L ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να τηρείτε τις βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής

Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194. Περιγραφή : Τύπος : Ανιχνευτής αέριου μεθανίου (CH4) LPG ανιχνευτής SIEMENS 7 680.7 INTELLIGAS Ελεγκτές διαφυγής αερίου για οικιακή χρήση Σύμφωνα με την οδηγία CEI-EN50194 Ηλεκτρονικοί ελεγκτές διαφυγής αερίου, για οικιακή χρήση. Με ημιαγωγό αισθητήριο διοξειδίου του κασσίτερου,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W

Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς VITODENS 100-W. Vitodens 100-W Οδηγίες εγκατάστασης για τους τεχνικούς Vitodens 100-W Επίτοιχη μονάδα συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου ή υγραερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Για θέματα σχετικά με την έκταση ισχύος και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης

Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης 6304 5455 03/2000 GR Για το χρήστη Οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης Πλακέτα λειτουργίας λέβητα ZM 427 για ταμπλό ρύθμισης Logamatic 4212 Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ Περιεχόμενα Σελίδα Εισαγωγή 1 Τεχνικές προδιαγραφές θερμαντήρα νερού 2 Κύρια στοιχεία του θερμαντήρα νερού 3 Εξαρτήματα συστήματος 4 Τοποθέτηση συσκευής και οδηγίες εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ EVOLUTION IN COMFORT Κύρια χαρακτηριστικά GBA - Κλειστός θάλαμος καύσης - Κεντρική θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης - Ενσωματωμένος εβδομαδιαίος προγραμματιστής - Εύκολη και γρήγορη

Διαβάστε περισσότερα

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31

EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 Λέβητας αερίου EUROLINE ZS 23-1 KE 23 ZW 23-1 KE 23 ZS 23-1 KE 31 ZW 23-1 KE 31 GR (04.12) AL Πίνακας περιεχοµένων Πίνακας περιεχοµένων Οδηγίες για την ασφάλειά σας 3 Ερµηνεία συµβόλων 3 1 Περιγραφή της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού

Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού 6303 7199 10/2004 GR Οδηγίες συναρµολόγησης και χειρισµού Βασικός ελεγκτής BC10 Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά το παρόν πριν από τη συναρµολόγηση και το χειρισµό Περιεχόµενα 1 Για τη δική σας ασφάλεια.....................................

Διαβάστε περισσότερα