Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ)"

Transcript

1 Νομοθεσία και Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας (ΣΗΘ) με χρήση Βιοαερίου ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗ & ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Πρέβεζα 19 & 20 Ιουλίου 2012 Πατεράκης Μάνος Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

5 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ

6 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

7 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Τα βασικά κριτήρια χωροθέτησης σταθμών βιοαερίου καθορίζονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 49828/2008 «Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.) (Φ.Ε.Κ. 2464/ Β/ )

8 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Προνομιακές Περιοχές Χωροθέτησης (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. άρθρο 18 παρ.1) Γεωργικές εκμεταλλεύσεις ΧΥΤΑ Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων Κτηνοτροφικές/Πτηνοτροφικές Μονάδες Μονάδες παραγωγής χυμών

9 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιοχές Αποκλεισμού (Ι) (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. άρθρο 6 παρ.1) Κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας και οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ) Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών Των οικοτόπων προτεραιότητας που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000

10 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Περιοχές Αποκλεισμού (ΙΙ) (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. άρθρο 6 παρ.1) Των εντός σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των κατοίκων περιοχών Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα των θεματικών πάρκων και των τουριστικών λιμένων Ατύπως διαμορφωμένων τουριστικών και οικιστικών περιοχών Ελεγχόμενων ακτών κολύμβησης Λατομικών περιοχών Ειδικών χρήσεων γης όπως καθορίζεται από Γ.Π.Σ. Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.

11 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

12 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

13 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΟΥ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ

14 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΚΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΠΕ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ

15 ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Η κατηγοροποίηση καθορίζεται από την Υ.Α.1958/2012 (Φ.Ε.Κ. 21/Β/2012) και εξαρτάται από το µέγεθος και τον τύπο των δραστηριοτήτων που πραγµατοποιούνται στο σταθµό.

16 ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Κύριες Δραστηριότητες Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου

17 ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου Α1 Α2 Β Q t/έτος Q< t/έτος Q> t/έτος Q t/έτος

18 ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ηλεκτροπαραγωγή με καύση βιοαερίου Α1 P 3MW Α2 0,5MW<P<3MW* *Για έργα ισχύος P 0,5MW δίνεται εξαίρεση από Α.Ε.Π.Ο.

19 ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Συνοδά Έργα Έργα διασύνδεσης του σταθμού με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Έργα οδικής πρόσβασης ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

20 ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Παράδειγμα A 2 A 2 A 1 Ηλεκτρική Ισχύς P=2MW Γραμμή Μεταφοράς Μ/Τ L=5Km Β Επεξεργασία αποβλήτων Q= t A 1 Δασικός Δρόμος Γ Κατηγορίας

21 ΚΑΤΗΓΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ο βαθµός όχλησης για τα πολεοδοµικά διατάγµατα καθορίζεται από την Κ.Υ.Α. 6/Φ1/οικ.19500/2004 (Φ.Ε.Κ. 1671/Β/2004) και ορίζεται για σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής µε χρήση βιοαερίου ως: Μέσης Όχλησης Αν P>0,5MW Χαμηλής Όχλησης Αν P 0,5MW ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

22 ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΕΚΑ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α1 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β

23 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΠΕ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο)

24 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.Ε. Ν.4014/ 2011 Κ.Υ.Α /2006 Βασικό Νομοθετικό Πλαίσιο της Περ/κής Αδειοδότησης «Περιβαλλοντική αδειοδότησηέργων και δραστηριοτήτων, κ.τ.λ.» (Φ.Ε.Κ. 209/Α/2011) «Διαδικασία Π.Π.Ε.Α. και Ε.Π.Ο. έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κ.τ.λ.» (Φ.Ε.Κ. 663/Β/2006)

25 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.Ε. Βασικά Σημεία Ν.4014/2011 Κατάργηση υποχρεωτικής Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) Ορισμός δύο κατηγοριών έργων (Α,Β) για Α.Ε.Π.Ο. ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις(Π.Π.Δ.) Μόνο η κατηγορία Α θέλει Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Μ.Π.Ε.) Απλούστευση διαδικασιών ανανέωσης Σύσταση Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών Μ.Π.Ε. Μητρώο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

26 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Α.Π.Ε. Ενσωματώνονται στην Α.Ε.Π.Ο. Άδειες Διαχείρισης στερεών αποβλήτων Έγκριση Επέμβασης σε δασική περιοχή Άδεια Διάθεσης Λυμάτων ή Βιομηχανικών Αποβλήτων

27 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ 3 ΒΗΜΑΤΑ ΒΗΜΑ 1 Υποβολή φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Έλεγχος Τυπικής Πληρότητας ΒΗΜΑ 2 Δημοσιοποίηση και Αποστολή Μ.Π.Ε. για γνωμοδότηση από Φορείς και Δημόσιες Υπηρεσίες Συλλογή γνωμοδοτήσεων (45 μέρες για Α1, 35 μέρες για Α2) ΒΗΜΑ 3 Πιθανή Σύγκληση Συμβουλίου Περ/κής Αδειοδότησης Έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

28 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Διαχείριση Αποθήκευση Παραγωγή Ενέργειας Διάθεση χωνεμένων υπολειμμάτων Πρώτη ύλη

29 ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2 ΚΑΙ 3 ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΩΔΙΚΟΣ 02 ΑΠΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

30 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ-ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ Κανονισμός 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009: περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για τα ζωικά υποπροϊόντα)

31 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ-ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚ/1069/2009 Άρθρο 2 Υλικά Κατηγορίας 2 Κόπρος, μη ανοργανοποιημένο γκουανό και περιεχόμενο πεπτικού συστήματος Ζωικά υποπροϊόντα που συλλέγονται κατά την επεξεργασία των λυμάτων Ζώα ή τμήματα ζώων ή προϊόντα ζωικής προέλευσης ακατάλληλα για κατανάλωση

32 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ-ΖΩΙΚΑ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚ/1069/2009 Άρθρο 10 Υλικά Κατηγορίας 3 Σφάγια ή μέρη σφαγίων προοριζόμενα για κατανάλωση Ζωικά υποπροϊόντα που δεν ενέχουν κίνδυνο μετάδοσης ασθένειας σε άνθρωπο ή ζώα Αυγά με το κέλυφος τους Υπολείμματα τροφίμων και ζωοτροφών που περιέχουν ζωικά υποπροϊόντα

33 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗ (2000/532/ΕΚ) ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Μαΐου 2000 για αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ εφαρμογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα.

34 Απόβλητα από γεωργία, κηπευτική, υδατοκαλλιέργεια, δασοκομία, θήρα και αλιεία, προετοιμασία και επεξεργασία τροφίμων ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ- ΑΠΟΒΛΗΤΑ Ευρωπαϊκός Κατάλογος Αποβλήτων (ΕΚΑ) σύμφωνα με το παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/119/ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ. Εκτός από Απόβλητα πλαστικά Αγροχημικά με επικίνδυνες ουσίες Απόβλητα μέταλλα Απόβλητα από χημική επεξεργασία Απόβλητα από υλικά συντήρησης Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής κατά την επεξεργασία κρεάτων

35 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ- ΕΝΣΙΡΩΜΑΤΑ Ενσιρώματακαι Υπολείμματα Ενεργειακών Φυτών Η Ενσίρωση είναι μια μέθοδος διατήρησης των χλωρών ζωοτροφών σε αναερόβιες συνθήκες, δηλαδή χωρίς αέρα Το Ενσίρωμα είναι προϊόν Ενσίρωσης, το οποίο περιέχει μεγάλα ποσοστά υγρασίας, οργανικά οξέα, όπως γαλακτικό οξύ και χορηγείται στα ζώα ως χονδροειδής ζωοτροφή Τα καταλληλότερα φυτά που προσφέρονται για Ενσίρωση είναι το καλαμπόκι και η μηδική Ενεργειακά Φυτά: ελαιοκράμβη, ηλίανθος, γλυκό σόργο, αγριοαγκινάρα

36 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Χώροι Αποθήκευσης Τα στερεά οργανικά απόβλητα μεταφέρονται με φορτηγά και αποθηκεύονται προσωρινά σε σιλό Τα ενεργειακά φυτά και τα ενσιρώματα μεταφέρονται σε ξεχωριστό σιλό Τα υγρά οργανικά απόβλητα μεταφέρονται με βυτιοφόρα σε δεξαμενές Με συγκεκριμένη δοσολογία, μεταφέρεται η πρώτη ύλη στους χωνευτές για τη διαδικασία της αναερόβιας χώνευσης

37 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Αποθείωση Βιοαερίου Το παραγόμενο βιοαέριο περιέχει υδρόθειο (H 2 S), το οποίο είναι τοξικό και διαβρώνει το μηχανολογικό εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις Η αποθείωσή του μπορεί να γίνει βιολογικά με την ελεγχόμενη εισαγωγή ατμοσφαιρικού αέρα και τη διάσπασή του από βακτηρίδια

38 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Ξήρανση Βιοαερίου Το παραγόμενο βιοαέριο περιέχει υδρατμούς Οι υδρατμοί προκαλούν διάβρωση στο μηχανολογικό εξοπλισμό Επίσης γίνεται παραγωγή ανθρακικού οξέος Η ξήρανση γίνεται με ψύξη του αερίου και συλλογή της υγρασίας

39 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Καύση Βιοερίου Το βιοαέριο, αφού περάσει από συμπιεστή, καίγεται σε Μηχανή Εσωτερικής Καύσης(ΜΕΚ) Η ΜΕΚ κινεί γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χωνευτή ή σε άλλες διαδικασίες

40 ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΝΕΜΕΝΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ Λιπασματοποίηση Τα χωνεμένα υπολείμματα διαχωρίζονται σε στερεά και υγρά Τα στερεά χωνεμένα υπολείμματα επανεισάγονται στον πρωτογενή χωνευτή Τα υγρά χωνεμένα υπολείμματα αποτελούν οργανικό λίπασμα ή βελτιωτικό εδάφους που μπορεί να διατίθεται στις γεωργικές καλλιέργειες Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιπάσματος, όσον αφορά την περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, πρέπει να είναι σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής με αριθμό Ε (2006) 5369 [Παράρτημα οικολογικά κριτήρια, Εδάφιο 2(μείωση των επικίνδυνων ουσιών)]

41 Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οργανικών Λιπασμάτων ΑΠΟΦΑΣΗ Ε(2006) 5369 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος σε βελτιωτικά εδάφους

42 Όρια σε Βαρέα Μέταλλα Οργανικού Λιπάσματος Ονομασία Σύμβολο mg/kg (ξηρό βάρος) Ψευδάργυρος Zn 300 Χαλκός Cu 100 Νικέλιο Ni 50 Κάδμιο Cd 1 Παλλάδιο Pb 100 Υδράργυρος Hg 1 Χρώμιο Cr 100 Μολυβδαίνιο Mo* 2 Σελήνιο Se* 1,5 Αρσενικό As* 10 Φθόριο F* 200 (*) Δεδομένα σχετικά με την παρουσία των στοιχείων αυτών απαιτούνται μόνο για προϊόντα που περιέχουν υλικά προερχόμενα από βιομηχανικές διεργασίες.

43 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 834/2007 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού(εοκ) αριθ. 2092/91

44 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚ/834/2007 Άρθρο 5. Ειδικές αρχές που εφαρμόζονται στη γεωργία. Η βιολογική γεωργία βασίζεται : «γ) στην ανακύκλωση των αποβλήτων και των παραπροϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης μέσω εισροής τους στη φυτική και τη ζωική παραγωγή» Άρθρο 12. Κανόνες φυτικής παραγωγής. Για τη βιολογική φυτική παραγωγή ισχύουν οι παρακάτω κανόνες : «β) η γονιμότητα και η βιολογική δραστικότητα του εδάφους διατηρούνται και βελτιώνονται με πολυετή αμειψισπορά που περιλαμβάνει ψυχανθή και άλλες καλλιέργειες χλωρής λίπανσης, και με τη διασπορά κόπρου ζώων ή οργανικών υλών, αμφοτέρων κατά προτίμηση λιπασματοποιημένων, από βιολογική παραγωγή»

45 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ- ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 142/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Φεβρουαρίου 2011 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την εφαρμογή της οδηγίας 97/78/ΕΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένα δείγματα και τεμάχια που εξαιρούνται από κτηνιατρικούς ελέγχους στα σύνορα οι οποίοι αναφέρονται στην εν λόγω οδηγία

46 Άδεια Διάθεσης Οργανικών Λιπασμάτων ΕΚ/142/2011 Παράρτημα ΧΙ Κεφάλαιο ΙΙ Τμήμα Ι Τα προϊόντα της αναερόβιας επεξεργασίας (τα οργανικά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους) μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους αγρούς χωρίς περαιτέρω επεξεργασία ή διαχείριση ή επιπλέον αδειοδότηση

47 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΗΘ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΕΚ/142/2011 Παράρτημα V Κεφάλαιο ΙΙ -Τμήμα Ι Παστερεοποίησηζωικών υποπροϊόντων κατά την είσοδο στη μονάδα Φυσική περίφραξη και κατάλληλη απόσταση από μονάδες εκτροφής ζώων Πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης

48 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚ/142/2011 Παράρτημα V Κεφάλαιο ΙΙ -Τμήμα ΙΙ Παρακολούθηση και καταγραφή θερμοκρασίας με σύστημα ελέγχου υπερθέρμανσης Φυσική περίφραξη και κατάλληλη απόσταση από μονάδες εκτροφής ζώων Πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης

49 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΚ/142/2011 Παράρτημα V Κεφάλαιο ΙΙ Άμεσος μετασχηματισμός πρώτης ύλης ή ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης Καθαρισμός-απολύμανση δοχείων και οχημάτων σε συγκεκριμένο χώρο Παρασιτοκτονία Διαδικασία καθαρισμού σε όλα τα τμήματα της εγκατάστασης Τακτικές επιθεωρήσεις περιβάλλοντα χώρου και εξοπλισμού

50 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ Οδηγία 91/676/ΕΟΚ EEL 375/1/ άρθρο 5. Εκπόνηση Προγραμμάτων Δράσης Οδηγία 91/271/ΕΟΚ EEL 135/ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων ΚΥΑ 16190/1335/1997 ΦΕΚ 519/Β/1997. Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης ΚΥΑ 19661/1982/1999 ΦΕΚ 1811/Β/1999. Τροποποίηση της 5673/400/1997(Β192) ΚΥΑ με θέμα «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων». Κατάλογος ευπρόσβλητων περιοχών για τη διάθεση αστικών λυμάτων ΚΥΑ 0419/2522/2001 ΦΕΚ 1212/Β/2001. Συμπλήρωση της οικ.19652/1906/1999 ΚΥΑ με θέμα «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης. Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 της υπ αριθμ.16190/1335/1997 ΚΥΑ Β/1575/1999 ΚΥΑ Η.Π /2308 ΦΕΚ 1895/Β/2006. Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή της πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας, που έχει χαρακτηρισθεί ως ευπρόσβλητη ζώνη από τη νιτρορρύπανση γεωργικής προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ.19652/1906/1999 ΚΥΑ Β/1575/1999 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 (παραγ. Β-5) της υπ.αριθμ.20419/2522/2001 ΚΥΑ Β/1212/2001.

51 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ

52 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΟΡΡΥΠΑΝΣΗ Πρόγραμμα Δράσης για την περιοχή της πεδιάδας Άρτας-Πρέβεζας Προσδιορισμός των μέγιστων επιτρεπτών ορίων αζωτούχου λίπανσης κατά κύρια καλλιέργεια και τύπο εδάφους Υποχρεώσεις παραγωγών Χειρισμός γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων Μηχανισμός ελέγχου και κυρώσεων

53 ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Καταφύγιο Άγριας Ζωής (Λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό και Βάλτος Ροδιάς) Υγροβιότοπος Διεθνούς Σημασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση Ραμσάρ«ΚΟΛΠΟΣ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ(3GR009)» Ζώνη Κοινοτικής Σημασίας ενταγμένη στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 «ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ»(GR ) Ζώνη Ειδικής προστασίας ενταγμένη στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 «ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑΙ ΚΟΡΑΚΟΝΗΣΙΑ»(GR ) Εθνικό Πάρκο : ΚΥΑ 11989/2008 ΦΕΚ(123/Δ/2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών»

54 Ζώνες Προστασίας Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού Ζώνες Προστασίας I. ΖώνηΑ Περιοχές Προστασίας της Φύσης IΙ. Ζώνη Β Περιοχή Ειδικών Ρυθμίσεων IΙΙ. ΖώνηΑ1 Περιοχή Ειδικής Διαχείρισης Υδάτων Καθεστώς ως προς τις ΑΠΕ Δεν επιτρέπονται ΑΠΕ Δεν επιτρέπονται ΑΠΕ Δεν επιτρέπονται ΑΠΕ IV. Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου Επιτρέπονται ΑΠΕ

55 Εθνικό Πάρκο Αμβρακικού

56 Σας ευχαριστώ!

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 1000 kw Θέση «ΑΚΡΕΒΑΤΟΙ» ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΪΝΙΑΣ ΔHMOY ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 7 Αριθμ. Συνεδρίασης 7 η /16.04.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 43 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 18 Αριθμ. Συνεδρίασης 18 η /28.09.2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 114 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ & ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ Α ΕΙΟ ΟΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ (ΣΗΘ) ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ Αντώνης Κατσαµάς ρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ε-432 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A/A ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ 1. Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/18-10- 1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος 2. Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών

Φ5987/85/13,Φ5987/4993/12 Τηλέφωνο : 210 3725757 Φ5987/4192/12 Fax : 210 3725770 Προς: Ως Πίνακα Αποδεκτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 22-02-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΠΕΡ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:Φ5987/85/2013 /ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Σχετ:Φ5987/235/12, Φ5987/2676/12, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 3 Αριθμ. Συνεδρίασης 3 η /10.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 22 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 19 Αριθμ. Συνεδρίασης 19 η /11.12.2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 140 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------ ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έργο ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΙΣΧΥΟΣ 999 KW Ιδιοκτήτης ΑΝΙΟΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Ε.Ε. Θέση "ΝΤΑΟΥΣΟ-ΓΚΕΛΑ", Δ. ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Χρονολογία ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Αποβλήτων

Διαχείριση Αποβλήτων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Διαχείριση Αποβλήτων Ενότητα 12: Χωρική Ανάλυση και Διαχείριση Περιβάλλοντος ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Περιβαλλοντολόγος, PhD, MSc Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ.: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα 03-06-2013 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΥΤ. ΕΛΛΑ ΟΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 1921/50472 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ Σχετικά: 4270/111879, 121756/4471, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Πρoς: Όπως Πίνακας Αποδεκτών Βαθμός ασφαλείας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ XΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ KAI ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ

Πρoς: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. Κοιν.: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

192Α/27.08.01) και το Π..35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.03.2009).

192Α/27.08.01) και το Π..35/20.3.2009 (ΦΕΚ 51/Α/27.03.2009). Υπαγωγή στην IPPC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 14 Νοεµβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 176143/ ΙΠΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013

ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΡ1Υ-ΦΚΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η. Κομοτηνή, 8 11 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 Αριθμ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW.

ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. ΜΕΤΕΟΓΚΑΖ Ι.Κ.Ε. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από βιομάζα, ισχύος 0,998 MW. Δ.Δ. Σαρακήνας, Δ. Καλαμπάκας, Π.Ε. Τρικάλων Π Ρ Ο Ε Τ ΟΙΜ Α Σ Ι Α Ι π π ο κ ρ ά

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Π Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Μ Ε Ν Η Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν Ι Α Σ Θ Ρ Α Κ Η Σ Γ Ε Ν Ι Κ Η Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Χ Ω Ρ Ο Τ Α Ξ Ι Κ Η Σ & Π Ε Ρ Ι Β Α Λ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr

ΑΔΑ: 4ΑΣΔ0-ΩΔ0. Fax : 210 6451914 E-mail : eype-ypeka@ath.forthnet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Α.Π. οικ. 201745 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) /νση : Λ. Αλεξάνδρας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079

Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Πειραιάς, 12 03-2015 Αρ. πρωτ.: οικ. 17079 Α.Δ.Α.: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασμού Ταχ. Δ/νση: Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία, 2-12- 2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ. 4962/220871 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 6/07-03-2013 ΘΕΜΑ 15 ο : Εισήγηση σχετικά με την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση μονάδας παραγωγής βιοαερίου και σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 0.498 MW, φερόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ ΔΗΩ Τεύχος 47 Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2008 Τρίμηνη ~Εκδοση Ιδιοκτησία: Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ Αριστοτέλους 38, 104 33 Αθήνα τηλ. 210 82.24.384,

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2006/799/ΕΚ) (7) Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση είναι L 325/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.11.2006 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Νοεμβρίου 2006 περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013

ΜΕΛΕΤH ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ 2013 ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ A. Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Κεφάλαιο Α.0 Εισαγωγικά... 0-1 Α.0.1 Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. Δημοτικής Ενότητας Χαιρώνειας... 0-2 Α.0.2 Νομικό πλαίσιο εκπόνησης... 0-3 Κεφάλαιο Α.1 Χωροταξική Θεώρηση της

Διαβάστε περισσότερα