VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS"

Transcript

1 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 015 IZMAIŅAS VIDSPRIEGUMA /6, 10, 20 kv/ GAISVADU ELEKTROLĪNIJAS GALVENĀS TEHNISKĀS PRASĪBAS AS Latvenergo, teksts, 2016 LEEA Standartizācijas centrs Latvijas Elektrotehnikas komiteja, noformējums, makets, 2016 Šī energostandarta un tā daļu pavairošana un izplatīšana jebkurā formā vai jebkādiem līdzekļiem bez Standartizācijas centra Latvijas Elektrotehnikas komiteja un AS Latvenergo rakstiskas atļaujas ir aizliegta. LATVIJAS ELEKTROENERĢĒTIĶU UN ENERGOBŪVNIEKU ASOCIĀCIJA Šmerļa iela 1, Rīgā, LV Reģistrācijas nr. 197 Datums: LEK 015 IZMAIŅAS 2 LATVIJAS ENERGOSTANDARTS

2 2 LEK015:2016 Latvijas energostandartā LEK 015 Vidsprieguma /6, 10, 20 kv/ gaisvadu elektrolīnijas galvenās tehniskās prasības veikt sekojošus papildinājumus un izmaiņas: Standarta tekstā aizstāt Celtniecības normas un noteikumi Slodzes un iedarbes ar Eirokodeksa standarti. Standarta tekstā aizstāt LEK standarts ar LEK energostandarts. Punkta 1.1. nosaukumu precizēt un izteikt šādā redakcijā: Termini. Punkta un 6. rindkopu izteikt šādā redakcijā: koka balstiem saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu būvkonstrukciju projektēšana ; LBN Koka dzelzsbetona konstrukcijas pamatiem saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem LBN Betona būvkonstrukciju projektēšana un LBN Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana. Pamatiem un pamatnēm, metāla balstiem un koka balstu metāla elementiem saskaņā ar LVS EN Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana sērijas un citiem Eirokodeksa standartiem. Punktu 3.1. izteikt šādā redakcijā Vēja un apledojuma slodzes gaisvadu elektrolīniju mehāniskām aplēsēm nosakāmas vadoties no LBN Būvklimatoloģija un šajā energostandartā 3.1. un 3.2. attēlos dotajām kartēm tabulu papildināt un izteikt šādā redakcijā: Maksimālais normatīvais vēja spiediens augstumā līdz 15 m no zemes Vēja rajons Fundamentālais vēja ātrums 10 m augstumā virs zemes (atbilstoši LBN ) 3.1. tabula Vēja spiediens q max, dan/m 2 (vēja ātrums v max, m/s) II 21 m/s 40 (25) III 21 m/s (Rīgas jūras līča piekrastes zonā 24 m/s) 50 (29) IV 21 m/s (Baltijas jūras piekrastes zonā 27 m/s) 65 (32) V 27 m/s 80 (36) Piezīme: Tabulā dotas vēja spiedienu un vēja ātrumu unificētās vērtības. Fundamentālā vēja ātruma vērtības dotas saskaņā ar standarta LVS EN nacionālo pielikumu. Ar jūras piekrastes zonu jāsaprot 25 km plata zona gar Baltijas jūras krastu un 15 km plata zona gar Rīgas jūras līča krastu.

3 3 LEK015: attēlu aizvietot ar: 3.2. attēls. Latvijas teritorijas iedalījums pēc normatīvā apledojuma sieniņas biezuma. Karte izveidota pamatojoties uz apledojuma slāņa biezumu uz 10 mm diametra vadiem 10 m augstumā, kas iespējams reizi 10 gados. Punktu 3.9. papildināt ar 3.4. tabulu un izteikt šādā redakcijā: Apledojuma normatīvo masu uz vadiem nosaka, pieņemot cilindriskas formas apledojuma masu ar blīvumu 0,9 g/cm 3. Apledojuma sieniņas biezumu, reducētu uz 10 m augstumu no zemes un vada diametru 10 mm atkārtojamībai 1 reizi 10 gados, nosaka saskaņā ar apledojuma karti (3.2. attēls), 3.3. un 3.4. tabulas datiem, pieņemot lielāko vērtību no abās tabulās noteiktajām vērtībām (3.4. tabulā izvēlās vērtību, kas atbilst objektam tuvākai apdzīvotai vietai). Apledojuma sieniņas normatīvais biezums 10 m augstumā no zemes (raksturlielumi, kas iespējami reizi 10 gados, saskaņā ar LBN ) 3.3. tabula Nr. p.k Raksturlielumi, kas iespējami reizi 10 gados Normatīvā apledojuma slāņa biezuma (mm) izmaiņu diapazons Vidējais normatīvā apledojuma slāņa biezums (mm) Apledojuma- sarmas nogulumu masas (g/m) uz vadiem, kuru diametrs ir 10 mm, 10 m augstumā izmaiņu diapazons Vidējā apledojuma-sarmas nogulumu masa (g/m) uz vadiem, kuru diametrs ir 10 mm, 10 m augstumā Apledojuma rajons I II 2,5-7,4 7,5-12,

4 4 LEK015: tabula Normatīvais apledojuma slānis uz 10 mm diametra vadiem 10 m augstumā ar dažādu varbūtību (saskaņā ar LBN ) Apledojuma slāņa biezums (mm), kas iespējams reizi Nr. Vieta p.k. gados gados gados gados gados gados gados gados 1. Ainaži 3,0 4,5 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,5 2. Alūksne 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 8,0 3. Liepāja 1,5 2,5 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 4. Mērsrags 1,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 6,5 5. Priekuļi 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 6. Rēzekne 4,0 6,0 8,0 9,5 11,0 12,0 13,0 15,0 7. Rīga 2,0 3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8. Stende 3,0 4,5 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0 10,5 9. Zīlāni 3,0 4,5 6,0 7,0 7,5 8,5 9,0 10,5 10. Zosēni 4,5 6,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,0 13,5 Ja reducētā vadu smaguma centra augstums virs zemes ir līdz 25 m, korekciju apledojuma sieniņas biezumam atkarībā no vada diametra un novietojuma augstuma nepielieto. Ja reducētā vadu smaguma centra augstums pārsniedz 25 m, apledojuma sieniņu biezumu aprēķina saskaņā ar spēkā esošiem Eirokodeksa standartiem, pie tam augstumu korekcijas koeficienta noteikšanai pieņem tādu pašu kā vēja spiediena noteikšanas aprēķinos, bet apledojuma sieniņas izejas biezums (augstumam 10 m un diametram 10 mm) pieņemams bez p paredzētā palielinājuma. Apledojuma sieniņas biezumu līdz 22 mm noapaļo līdz tuvākajai vērtībai atbilstoši skaitļa 5 kārtnībai, bet biezumu virs 22 m līdz 1 mm.. Punkta rindkopu izteikt šādā redakcijā: vadi apledojuši, gaisa temperatūra -5 o C, vēja spiediens 0,25q max (vēja ātrums 0,5v max ). II apledojuma rajonā ar apledojuma sieniņas biezumu 8 mm un vietās ar lielāku apledojuma sieniņu biezumu vēja spiediens apledojumā jāpieņem ne mazāks par 14 dan/m 2 (vēja ātrums ne mazāks par 15 m/s). Visos gadījumos vēja spiediens apledojumā jāpieņem ne lielāks par 30 dan/m 2.

5 5 LEK015: tabulu izteikt šādā redakcijā: 4.1. tabula Vadu minimālie šķērsgriezumi saskaņā ar mehāniskās izturības nosacījumiem Gaisvadu elektrolīniju raksturojums Gaisvadu elektrolīnijas bez šķērsojumiem un šķērsojumos ar inženierkomunikācijām rajonā ar vidējo normatīvo apledojuma sieniņas biezumu mazāku par 7,5 mm sākot no 7,5 mm un vairāk Minimālais šķērsgriezums, mm 2 tēraudalumīnija vadiem alumīnija vadiem izolētiem vadiem tabulu papildināt ar pieļaujamo mehānisko spriegumu vērtību (% no stiepes izturības robežas) vados CCSXWK tipa izolētajam vadam, nosakot ekvivalentas prasības kā SAX tipa izolētajam vadam un izteikt šādā redakcijā: Pieļaujamie mehāniskie spriegumi vados 4.2. tabula Pieļaujamais spriegums, % no stiepes izturības robežas Vadi Maksimālā slodzē Gada vidējā un minimālā temperatūrā temperatūrā ar Tēraudalumīnija, ar A:T=6,0 6, šķērsgriezumu, mm un vairāk ar A:T=6,11 6, Alumīnija, ar šķērsgriezumu, mm un vairāk Izolētie vadi * SAX un CCSXWK, ar * šķērsgriezumu, mm * Piezīme * : Pieļaujamais spriegums nesošā nullvadā gada vidējā temperatūrā, N/mm 2. Punktu 5.1. izteikt šādā redakcijā: Gaisvadu elektrolīnijās atļauts jebkurš vadu izvietojums balstā. Rajonos ar vidējo normatīvo apledojuma sieniņu biezumu sākot no 7,5 mm ieteicams horizontāls vadu izvietojums tabulu izteikt šādā redakcijā: Minimālais slapjās izlādes spriegums izolatoriem 6.1. tabula Gaisvadu elektrolīnijas nominālais spriegums, kv

6 6 LEK015:2016 Slapjās izlādes sprieguma efektīvā vērtība, kv Punktu 7.7. izteikt šādā redakcijā: Izolētu vadu gaisvadu elektrolīnijās pārspriegumaizsardzību ar ventīļizlādņiem ierīko analogi kā gaisvadu elektrolīnijās ar kailvadiem. Gaisvadu elektrolīnijās ar izolētiem vadiem vadi un izolācija jāaizsargā pret atmosfēras izlādes elektriskā loka radītiem termiskiem bojājumiem, uzstādot attiecīgas elektriskā loka aizsargierīces: vietās, kur elektrolīnijas trase ierīkota paralēli ceļiem un sporta trasēm, kā arī šķērsojumu vietās ar šiem objektiem; pilsētās, ciematos un citās blīvi apdzīvotās vietās. Aizsardzību ierīko katrā ceturtajā vai piektajā balstā ar sekojošām aizsargierīcēm: dzirksteļspraugām, ventīļizlādņiem vai drošinātājiem. Aizsargierīces tipu izvēlas atkarībā no vidsprieguma sadales tīkla trīsfāžu īsslēguma strāvas parametriem atbilstoši 7.3 tabulai. 7.3 tabula Elektriskā loka aizsargierīces izvēle atkarībā no vidsprieguma sadales tīkla īsslēguma strāvas parametriem Īsslēguma strāva, ka līdz 1,5 virs 1,5 Aizsargierīces tips Dzirksteļsprauga, ventīļizlādnis, drošinātājs Dzirksteļsprauga, ventīļizlādnis, drošinātājs Punktu 7.9. izteikt šādā redakcijā: Gaisvadu elektrolīnijām jāzemē: balsti, kuros ir ierīces aizsardzībai pret atmosfēras pārspriegumiem, izņemot balstus kuros atbilstoši p prasībām uzstādītas dzirksteļspraugas. Balstu zemējumu pretestība nedrīkst pārsniegt 7.4. tabulā dotās vērtības; kur: balsti, kuros uzstādīti spēka vai mērtransformatori, atdalītāji, drošinātāji vai citi aparāti. Pieskarspriegums uz šo balstu elementiem ir pieļaujams, ja izpildās noteikums U E <2U TP U TP U E pieskarsprieguma pieļaujamā vērtība (atbilstoši Latvijas energostandartam LEK 136 Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta un mazrezistīvi zemēta neitrāle), 7.3. attēls); potenciāla pieaugums uz zemējumietaises - zemētājspriegums. Ja pieskarsprieguma samazināšanai balstu konstrukcijās lietoti speciāli pasākumi (skatīt LEK 136 Tabula P4.1.), pieļaujams pieskarspriegums, ja izpildās noteikums U E <4U TP

7 7 LEK015:2016 Balstu zemējuma pretestības vērtību nosaka par pamatu pieņemot pieļaujamo pieskarsprieguma vērtību (skatīt LEK 136). Zemējuma pretestība jebkurā gadījumā nedrīkst pārsniegt 10 Ω; metāla balsti. Šo balstu zemējumu pretestība pilsētās, ciematos un citās apdzīvotās vietās nedrīkst pārsniegt 7.4. tabulā uzrādītās vērtības, bet lauku apvidos ar grunts īpatnējo pretestību ρ līdz 100 Ω m ne vairāk kā 30 Ω, ar grunts īpatnējo pretestību ρ virs 100 Ω m - ne vairāk kā 0,3 ρ Ω; koka balstu metāla atsaites. Koka balstu metāla atsaites zemē balstos, kuros ir ierīces aizsardzībai pret atmosfēras pārspriegumiem vai, kuros uzstādīti mērtransformatori, atdalītāji, drošinātāji vai citi aparāti, pievienojot kopējam zemējumvadam. Visos citos gadījumos atsaitēs uzstāda, ne zemāk kā 4,5 m virs zemes, speciālus attiecīgajam līnijas darba spriegumam atbilstošus izolatorus. Balstu zemējumu pretestība jānodrošina rūpnieciskās frekvences strāvai un pretestības mērījumi jāveic ar šādu strāvu pretestības lielāko vērtību periodā, vasaras sezonā. Mērījumus pieļaujams veikt arī citos periodos, koriģējot rezultātus ar sezonas koeficientu palīdzību. Tomēr mērījumus nedrīkst veikt periodos, kad grunts caursalums var būtiski iespaidot mērījumu rezultātus tabula Gaisvadu elektrolīniju balstu zemējumu maksimāli pieļaujamā pretestība Īpatnējā ekvivalentā grunts pretestība, m Maksimāli pieļaujamā zemējumu pretestība, līdz virs 100 līdz virs 500 līdz virs 1000 līdz virs Nodaļu 7. papildināt ar punktu Izolēto vadu gaisvadu līnijas aprīko ar ragizlādņiem, ko izmanto gaisvadu līnijas zemēšanai ar pārnesamiem zemējumiem elektrolīnijas montāžas un uzturēšanas darbu laikā.. Punktu izteikt šādā redakcijā: Gaisvadu elektrolīnijās, ierīkotās ar kailvadiem un tapizolatoriem attālums starp enkurbalstiem nedrīkst pārsniegt 10 km rajonos ar vidējo normatīvo apledojuma sieniņu biezumu līdz 7,5 mm un 5 km rajonos ar 7,5 mm un lielāku vidējo normatīvo apledojuma sieniņu biezumu. Ja gaisvadu elektrolīnija ierīkota ar izolētiem vadiem, attālumi starp enkurbalstiem nedrīkst pārsniegt 5 km. Izolēto vadu gaisvadu līniju posmos pirms un pēc mežiem izbūvē enkurbalstus.. Punkta rindkopu izteikt šādā redakcijā: Gaisvadu elektrolīniju koka balstus izgatavo no rūpnieciski antiseptizētiem priedes koka stabiem. Stabu koksnei jāatbilst Latvijas standarta LVS EN Konstrukciju kokmateriāli. Koka stabi gaisvadu līnijām prasībām un A/S Sadales tīkls spēkā esošajai kārtībai par 0.4 kv un 20 kv

8 8 LEK015:2016 elektropārvades līniju koka balstu ražošanu. Stabu koniskumu pieņem 8 mm uz vienu tekošo metru.. Punktu izteikt šādā redakcijā: Attālumi no gaisvadu elektrolīniju sazemētām daļām līdz zemē guldītiem elektrokabeļiem jāpieņem atbilstoši kabeļu elektrolīniju ierīkošanas energostandartam LEK 049 un būvnormatīvam LBN Inženiertīklu izvietojums.. Punkta rindkopu izteikt šādā redakcijā: Izolētu vadu vidsprieguma gaisvadu elektrolīnijām šķērsojoties savstarpēji vai ar vidsprieguma gaisvadu elektrolīnijām ar kailvadiem, vai ar 0,4 kv gaisvadu elektrolīnijām ar izolētiem piekarkabeļiem vai kailvadiem, horizontālam attālumam no augšējās, šķērsojošās, elektrolīnijas balsta līdz apakšējās, šķērsojamās, elektrolīnijas vadiem to maksimālā novirzē ir jābūt ne mazākam par 2 m.. Punkta teikumu izteikt šādā redakcijā: Gaisvadu elektrolīnijai šķērsojot telekomunikāciju zemes kabeli, horizontālam attālumam no gaisvadu elektrolīnijas balsta vai zemējuma kontūra līdz telekomunikāciju kabelim pilsētās, ciemos un citās blīvi apdzīvotās vietās jābūt ne mazākam par 2 m, bet lauku apvidos ne mazākam par 5 m.. Punktu izteikt šādā redakcijā: Dzelzceļa šķērsojumu ierobežojošiem balstiem jābūt enkurbalstiem. Jaunbūvējamās gaisvadu elektrolīnijas stratēģiskas nozīmes dzelzceļa iecirkņos (skatīt Ministru kabineta noteikumus Nr.411) enkurbalstiem jābūt no metāla. Šķērsojuma posmā vadi stiprināmi pie piekarizolatoriem ar enkurspailēm. Šķērsojumus ar dzelzceļu ieteicams izbūvēt kabeļlīniju izpildījumā.. Punkta rindkopu izteikt šādā redakcijā: 2 m līdz signalizācijas, centralizācijas, bloķēšanas, kā arī radiosakaru barošanas un dzelzceļa elektrolīnijas (garenlīnijas) malējam vadam tabulai mainīt numerāciju uz: tabula tabulai mainīt numerāciju uz: tabula.

9 9 LEK015:2016 Paralēlā novietojumā tabulai mainīt numerāciju un izteikt šādā redakcijā: tabula Minimālais gaisvadu elektrolīnijas vadu attālums līdz trošu ceļiem, virs un uz zemes izvietotiem cauruļvadiem Šķērsojums vai tuvinājums Minimālais attālums, m Vertikālais attālums No gaisvadu elektrolīnijas vada līdz jebkurai cauruļvada (uzbēruma) vai trošu ceļa daļai normālā režīmā 3 Horizontālais attālums no elektrolīnijas malējā vada līdz jebkurai cauruļvada vai trošu ceļa daļai (izņemot pulpas, maģistrālos gāzes, naftas un naftas produktu cauruļvadus) Ne mazāk par balsta augstumu no elektrolīnijas malējā vada līdz pulpas vada jebkurai daļai Ne mazāk par 30 no elektrolīnijas malējā vada līdz maģistrālā gāzes vada jebkurai daļai Ne mazāk par dubultu balsta augstumu no elektrolīnijas malējā vada līdz naftas vai naftas produktu maģistrālā vada jebkurai daļai 50 trases apgrūtinātos posmos no elektrolīnijas malējā vada tā maksimālā novirzē līdz cauruļvada* vai trošu ceļa jebkurai daļai 3 no elektrolīnijas balsta līdz cauruļvada vai trošu ceļa jebkurai daļai Ne mazāk par balsta augstumu Šķērsoj umos apgrūtinātos elektrolīnijas trases posmos no balsta līdz cauruļvada vai trošu ceļa jebkurai daļai No elektrolīnijas līdz gāzes vada ventilācijas svecēm Ne mazāk par Piezīme*: No jauna ierīkojamiem maģistrālajiem gāzes vadiem tuvinājumos ar gaisvadu elektrolīnijām to apgrūtinātas trases posmos jāatbilst prasībām, kuras izvirza gāzes vadiem ar kategoriju ne zemāku par II. Punktu izteikt šādā redakcijā: Atkarībā no jaunbūvējamo gaisvadu elektrolīniju balstu augstumiem un attālumiem līdz lidlauka kontrolpunktiem, jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras atļauja visu elektrolīniju balstu būvei: kuru absolūtais augstums par 30 m un vairāk pārsniedz lidlauka kontrolpunkta absolūto augstumu 5 km rādiusā ap lidlauka kontrolpunktu; kuri neatkarīgi no to augstuma atradīsies gaisa kuģu pacelšanās vai nosēšanās sektorā, divu kilometru attālumā no skrejceļa tuvākā sliekšņa Civilās aviācijas lidlauku kontrolpunktu augstumi doti 2. pielikumā..

10 10 LEK015:2016 Energostandartu papildināt ar Nodaļu 16. Normatīvās atsauces un izteikt šādā redakcijā: Ministru kabineta noteikumi Ministru kabineta noteikumi Nr.338 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Būvklimatoloģija, spēkā no 2015.gada 30.jūnijā; Ministru kabineta noteikumi Nr.249 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana, spēkā no gada 1. jūnija; Ministru kabineta noteikumi Nr.254 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Betona būvkonstrukciju projektēšana, spēkā no gada 1. jūnija; Ministru kabineta noteikumi Nr.793 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN Koka būvkonstrukciju projektēšana, spēkā no gada 1. janvāra; Ministru kabineta noteikumi Nr.411 Noteikumi par stratēģiskās un reģionālās nozīmes dzelzceļa infrastruktūras iedalījumu, spēkā no gada 1. novembra. Latvijas būvnormatīvi LBN Būvklimatoloģija ; LBN Inženiertīklu izvietojums ; LBN Betona būvkonstrukciju projektēšana ; LBN Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana ; LBN Koka būvkonstrukciju projektēšana. Latvijas Elektrotehnikas komitejas energostandarti LEK 014 0,4 kv gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības ; LEK 049 Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības ; LEK 136 Vidsprieguma tīkla neitrāles darba režīmi (izolēta, kompensēta un mazrezistīvi zemēta neitrāle). Latvijas standarti LVS EN Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām daļa: Vispārīgās iedarbes. Vēja iedarbes (tai skaitā nacionālais pielikums LVS EN :2005 /NA:2011) ; LVS EN Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām. 1-3.daļa: Vispārīgās iedarbes. Sniega radītās slodzes ; LVS EN Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana ; LVS EN Konstrukciju kokmateriāli. Koka stabi gaisvadu līnijām.

11 11 LEK015: pielikuma punktiem mainīt numerāciju un izteikt šādā redakcijā: 1. pielikums. Norādījumi gaisvadu elektrolīniju balstu, pamatu un pamatņu projektēšanai 1. Vispārīgas norādes. Slodžu kombinācijas 1.1. Balstu, pamatu un pamatņu konstrukcijas jāprojektē saskaņā ar p prasībām un šiem norādījumiem Gaisvadu elektrolīniju balsti, pamati un pamatnes jāaprēķina ievērojot slodzi no pašsvara, vēja slodzi uz konstrukciju, slodzi no vadiem un gaisvadu elektrolīnijas aprīkojuma, slodzes, ko nosaka pielietojamais montāžas paņēmiens, kā arī slodzes no montiera un montāžas instrumentu svara. Balsti, pamati un pamatnes aprēķināmi arī uz slodzēm un iedarbēm, kas var darboties konkrētos apstākļos, piemēram, ūdens spiedienu, ledus spiedienu, ūdens izskalojošo darbību un tml., kuru pieņem saskaņā ar būvnormatīvu prasībām Slodžu un iedarbju galvenie pamatraksturojumi ir to normatīvās vērtības, kuras reglamentētas ar pp prasībām, bet slodzēm, kuras ar minētām prasībām netiek reglamentētas, līdz attiecīgu Latvijas būvnormatīvu apstiprināšanai saskaņā ar spēkā esošiem Eirokodeksa standartiem Iespējamā slodžu novirze no normatīvajām uz nelabvēlīgāko pusi (lielāku vai mazāku) slodžu mainīguma dēļ vai atkāpjoties no normāliem ekspluatācijas apstākļiem, ievērojama ar pārslodzes koeficientu n Gaisvadu elektrolīniju balstu, pamatu un pamatņu stiprības un stabilitātes aprēķins izpildāms balstoties uz aprēķina slodzēm, kuras iegūst kā normatīvo slodžu un pārslodzes koeficientu reizinājumus, bet Nodaļā 9 minētos gadījumos kā normatīvo slodžu un sakrišanas koeficientu reizinājumus. Balstu pamatu, pamatņu un to elementu izturības un deformācijas aprēķinu izpilda izmantojot normatīvās slodzes. Pamatņu deformācijas aprēķinu izdara izmantojot normatīvās slodzes, neievērojot vēja brāzmu dinamiskās iedarbes uz balsta konstrukcijām (skatīt Nodaļu 13.) Atkarībā no iedarbes ilguma slodzes iedala pastāvīgajās un nepastāvīgās iedarbes (ilgstošas, īslaicīgas, īpašas) slodzēs. Pastāvīgās ir slodzes no gaisvadu elektrolīniju būvkonstrukciju, vadu, aprīkojuma pašsvara, no vadu stiepes gada vidējā temperatūrā, bezvējā un bez apledojuma, no grunts svara un spiediena, no ūdens spiediena uz pamatiem upju gultnēs, kā arī no konstrukciju iepriekšsasprieguma iedarbes. Ilgstošas ir slodzes, ko rada pamatņu nevienmērīga deformācija bez grunts struktūras maiņas, kā arī slodzes, no betona rukuma un plūstamības. Īslaicīgām pieskaitāmas slodzes no vēja spiediena uz balstiem un vadiem, no vadu apledojuma svara un no vadu papildus spriegojuma virs vērtībām gada vidējā temperatūrā, no ūdens un ledus spiediena uz balstiem un pamatiem upju palienēs,

12 12 LEK015:2016 slodzes, kuras rodas izgatavojot un transportējot konstrukcijas, slodzes pie vadu un konstrukciju montāžas. Īpašām slodzēm pieskaitāmas slodzes, kuras rada vadu pārrāvumi Gaisvadu elektrolīniju balsti, pamati un pamatnes aprēķināmi, ievērojot slodžu sakritību, kas iedarbojas normālos, avārijas un montāžas režīmos, pie kam montāžas režīmos ņemot vērā atsevišķu konstrukcijas elementu pagaidu pastiprināšanas iespēju. Klimatisko un citu faktoru sakritību dažādos gaisvadu elektrolīniju konstrukciju darba režīmos ( vējš, apledojums, temperatūras vērtības, pārrauto vadu skaits un tml.) nosaka saskaņā ar pp un pp prasībām. Gaisvadu elektrolīniju koka balstu un pamatu konstrukcijas jāaprēķina arī uz stiprību no pastāvīgo slodžu iedarbes Gaisvadu elektrolīniju slodžu sakritības normālos un montāžas režīmos pieskaitāmas pamata sakritībām, bet avārijas režīmos īpašām sakritībām Aprēķinot gaisvadu elektrolīniju balstu, pamatu un pamatņu izturību un stabilitāti (robežstāvokļu pirmā grupa) avārijas režīmos, aprēķina slodzes no apledojuma masas svara, vēja slodzes uz balstiem un vadiem un slodzes no vadu spriegojuma vadu pārrāvuma režīmos jāreizina ar sekojošiem sakritības koeficientiem: 0,8 aprēķinot starpbalstus, to pamatus un pamatnes; 0,9 aprēķinot enkurbalstus, to pamatus un pamatnes. 2. Normatīvās slodzes 2.1. Normatīvās vertikālās slodzes G n1, dan, no vadu svara aprēķina pēc formulas kur: p n1 G n1 =p n1 l sv normatīvais 1 m gara vada svars, kuru skaitliski pieņem vienādu ar energostandartā vai tehniskajos noteikumos doto masu, kg; l sv svara laidums, m. Aprēķinot vadu svara slodzes uz starpbalstiem un neattiecinot tās uz konkrētiem uzstādīšanas apstākļiem (tipveida, unificētie balsti un tml.), svara laiduma garumu rekomendē pieņemt vienādu ar 1,25 gabarīta laiduma garuma. Nosakot vadu slodzes ar konkrētiem uzstādīšanas apstākļiem nesaistītu starpbalstu pamatu konstrukciju aprēķinam, enkurskrūvju aprēķinam uz stiepi, pamatņu aprēķinam uz izraušanu un citu elementu aprēķinos, kad darbības apstākļi kļūst smagāki samazinoties vadu svara slodzei, svara laidumu rekomendē pieņemt vienādu ar 0,75 no gabarīta laiduma garuma. Projektējot starpbalstus un pamatus bez piesaistes konkrētiem uzstādīšanas apstākļiem (tipveida, unificētie un tml. balsti), vēja laidumu rekomendē pieņemt vienādu ar gabarīta laiduma garumu.

13 13 LEK015: Normālās vertikālās slodzes G n2, dsn, no vadu apledojuma svara aprēķina pēc formulas kur: G n2 =p n2 l sv p n2 normatīvais apledojuma svars uz 1 m gara vada, ko skaitliski pieņem vienādu ar 1 m garu apledojuma masu kg un ko nosaka saskaņā ar pp. 3.1., 3.9. un Normatīvo vertikālo slodzi P n, dan, no balstu konstrukciju apledojuma svara aprēķina pēc formulas kur: P n =0,6 by b apledojuma sieniņu biezums, ko pieņem atbilstoši pp. 3.1., 3.9. un 3.10., ievērojot augstuma korekcijas koeficientu, kuru līdz Latvijas būvnormatīvu apstiprināšanai nosaka saskaņā ar spēkā esošiem Eirokodeksa standartiem; 0,6 koeficients, kurš ievēro konstrukcijas elementa apledojušās virsmas laukuma attiecību pret pilno elementa virsmas laukumu; y apledojuma blīvums, kuru pieņem 0,9 g/cm 3. Ja reducētais vadu smaguma centrs atrodas līdz 25 m augstumam virs zemes, tad apledojumu uz balstu konstrukcijām neievēro Normatīvo vēja slodzi uz gaisvadu elektrolīnijas balstu konstrukcijām nosaka summējot tās statisko un dinamisko komponenti. Dinamisko vēja slodzes komponenti ievēro jebkurām konstrukcijas pašsvārstību perioda vērtībām. Vēja slodzes statisko komponenti Q n s, dan, elementa garensijai vai fermas plaknei perpendikulāri virzītā vējā aprēķina pēc formulas kur: Q n s = qcs q c vēja spiediens, dan/m 2, aplūkojamā gaisvadu elektrolīnijas darba režīmā, kuru nosaka atbilstoši pp. 3.1., 3.2., , 3.12., un 9.3. prasībām; aerodinamiskais koeficients, kuru plakanām fermām, telpiskām režģa konstrukcijām un atsevišķiem elementiem līdz attiecīgu Latvijas būvnormatīvu apstiprināšanai nosaka saskaņā ar spēkā esošo Eirokodeksa standartu prasībām;

14 14 LEK015:2016 S elementa vai fermas laukums, m 2, kurš aprēķināts fermas vai elementa ārējam gabarītam, ievērojot konstrukcijas apledojumu saskaņā ar Nodaļā 12 minētajiem Normatīvo vēja slodzi uz vadiem, kura slogo balstus, aprēķināma pēc p dotās formulas. Pie tam vada diametrālšķēluma laukumu aprēķina vada garumam, kurš vienāds ar vēja laiduma garumu. Projektējot starpbalstus un pamatus bez piesaistes konkrētiem uzstādīšanas apstākļiem (tipveida, unificēti un tml. balsti), vēja laidumu rekomendē pieņemt vienādu ar gabarītlaiduma garumu. 3. Aprēķina slodzes un pārslodzes koeficienti 3.1. Aprēķina slodzes nosaka reizinot normatīvās slodzes ar pārslodzes koeficientiem saskaņā ar Nodaļu 5 un 9 prasībām. Balstu, pamatu un pamatņu konstrukciju aprēķinos pēc pirmās grupas robežstāvokļiem (uz izturību un stabilitāti) jāpieņem šī punkta tabulā dotie pārslodzes koeficienti. Aprēķinot balstus, pamatus un pamatnes montāžas režīmos, visiem slodžu veidiem izmanto vienotu pārslodzes koeficientu n=1,1, izņemot montiera un montāžas palīgierīču masas slodzi, kurai pārslodzes koeficientu pieņem 1,3. Pārslodzes koeficientu tabula 1. tabula Slodze Pārslodzes koeficients No gaisvadu elektrolīnijas celtniecības konstrukciju, vadu un aprīkojuma pašsvara 1,1(0,9) 1 No vadu apledojuma svara 2,0 No balstu konstrukcijas apledojuma svara 1,3 Vēja slodze uz balstu konstrukcijām bez vadu apledojuma 1,4 ar apledojušiem vadiem 1,0(1,2) 2 Vēja slodze uz vadiem bez apledojuma 1,2 ar apledojumu 1,4 Horizontālās slodzes no vadu stiepes bez vai ar apledojumu 1,3(1,5) 3 No montiera un montāžas palīgierīču svara 1,3 Piezīme 1 : Iekavās doto vērtību izmanto gadījumā, ja vertikālās pastāvīgās slodzes samazinājums pasliktina konstrukcijas darba apstākļus, piemēram, aprēķinot enkurskrūves, pamatus un pamatnes uz izraušanu. Piezīme 2 : Iekavās doto vērtību izmanto, ja ievēro balsta konstrukciju apledojuma svaru. Piezīme 3 : Iekavās doto vērtību pielieto, ja vadi stiprināti pie tapizolatoriem Jauniem masveida lietojuma balstu un pamatu tipiem veicama eksperimentālo paraugu pārbaude.

15 15 LEK015: pielikumu izteikt šādā redakcijā: 2. pielikums. Lidostu kontrolpunktu augstumi Nr. p.k. Civilās aviācijas lidostu un lidlauku kontrolpunktu augstuma atzīmes Lidosta vai lidlauks Kontrolpunkta pacēlums virs vidējā jūras līmeņa (VJL), m 1. Lidlauks Ikšķile Lidlauks Cēsis (Priekuļu pagasts) Lidlauks Limbaži Lidlauks Liepāja (Cimdenieki) 5 5. Lidosta Rīga 10,9 6. Lidosta Ventspils 6 7. Lidlauks Ādaži 3 8. Lidlauks Tukums Lidlauks Daugavpils (Lociki) Lidlauks Spilve 1,5 11. Privāts helikopteru lidlauks Centra Jaunzemji (Nākotne) 12. Helikopteru lidlauks Baltijas Helikopters (Glūdas pagasts) Helikopteru lidlauks M Sola (Jumprava) Helikopteru lidlauks AMO PLANT (Jelgava) 5 Civilās aviācijas lidostu un lidlauku kontrolpunktu augstuma atzīmes jāprecizē Civilās aviācijas aģentūrā. 3. pielikumu izslēgt. 15

!"# $ % & $ ' !!"# $ % $ $ % )! * + ,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %!

!# $ % & $ ' !!# $ % $ $ % )! * + ,( -!. /!# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! 3 & & ( :;.'..' <=<.!8!#>.? 7 ( % ($ - %! !"# $ % & $ ' (!!"# $ % $ $ ' % )! * +,( -!." /!"# ' 0 1. /# )2!.!#+ '0 1! $&&&' 3 & & ( ( ' 456 7 ( % ($ - %!! -$& -! $ %' 89('." :;.'..'

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI

PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI LATVIJAS ENERGOSTANDARTS LEK 139 Pirmais izdevums 2013 PRASĪBAS 1 KV ELEKTROTĪKLA PROJEKTĒŠANAI UN BŪVNIECĪBAI AS Latvenergo, teksts, 2013 Biedrība Latvijas Elektrotehniskā komisija, noformējums, makets,

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Metāla konstrukcijas Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Metāla konstrukcijas Studiju darbs Ēkas starpstāvu pārseguma nesošo tērauda konstrukciju projekts Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC

CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC www.latea.lv www.lldra.lv CEĻVEDIS LOGU UN ĀRDURVJU KONSTRUKCIJU IZVĒLEI LOGU UN BALKONA DURVJU KONSTRUKCIJU VEIKTSPĒJAS RAKSTURLIELUMI PĒC LVS EN 14351-1 PRIEKŠVĀRDS Eiropas normu un regulu ieviešanas

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss)

KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE Būvkonstrukciju profesora grupa KOKA UN PLASTMASU KONSTRUKCIJAS (vispārējs kurss) LABORATORIJAS DARBI RTU Rīga, 004 Laboratorijas darbi paredzēti RTU būvniecības specialitāšu

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu

Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Norādījumi par dūmgāzu novadīšanas sistēmu Kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta 6 720 619 607-00.1O ogamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Apkalpošanas speciālistam ūdzam pirms montāžas un

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA

AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE TRANSPORTBŪVJU INSTITŪTS AUTOCEĻU PROJEKTĒŠANA Trases plāna, garenprofila un ceļa klātnes izveidojums Rīga - 006 Autors... Profesors, dr.sc.ing Juris Naudžuns RTU Transportbūvju

Διαβάστε περισσότερα

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle

Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Кabeļu trepes KS Kabeļu nesošo konstrukciju nepieciešamās virsmas apstrādes izvēle Nepieciešamo virsmas apstrādi izvēlas atkarībā no atmosfēras iedarbības faktoriem kabeļus nesošās konstrukcijas uzstādīšanas

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija

Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana. Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana Kursa darbs Dzīvojamās ēkas apkure un ventilācija Izpildīja: Kristaps Kuzņecovs Stud. apl. Nr. 081RBC049

Διαβάστε περισσότερα

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS

ENERGOSTANDARTS VĒJAGREGĀTU SISTĒMAS LATVIJA ENERGOTANDART LEK 1400-21 Pirmais izdevums 2006 VĒJAGREGĀTU ITĒMA 21. DAĻA TĪKLĀ LĒGTU VĒJAGREGĀTU ITĒMA ĢENERĒTĀ ELEKTROENERĢIJA KVALITĀTE PARAMETRU MĒRĪŠANA UN NOVĒRTĒŠANA Latvijas Eletrotehisā

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02

TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT-02 Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 TURBĪNAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGT02 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes skaitītāja

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Kontroldarba varianti. (II semestris)

Kontroldarba varianti. (II semestris) Kontroldarba varianti (II semestris) Variants Nr.... attēlā redzami divu bezgalīgi garu taisnu vadu šķērsgriezumi, pa kuriem plūst strāva. Attālums AB starp vadiem ir 0 cm, I = 0 A, I = 0 A. Aprēķināt

Διαβάστε περισσότερα

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata

Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana. Paklāji un kabeļi. Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Uzstādīšanas rokasgrāmata Iekštelpas apkures iekārtas un cauruļu meklēšana Paklāji un kabeļi Intelligent solutions with lasting effect Visit.com Satura

Διαβάστε περισσότερα

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72

Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68. Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70. Hermētiski uzgaļi kabeļiem ar plastmasas un papīra izolāciju 72 66 Termonosēdināmas zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju 68 Zemsprieguma uzmavas Uzmavas kabeļiem ar papīra izolāciju 70 Pārejas uzmavas kabeļiem ar plastmasas izolāciju un kabeļiem

Διαβάστε περισσότερα

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis

PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS. E.Vanzovičs, S.Želvis PĀRSPRIEGUMA AIZSARDZĪBAS UN TĀM IZVIRZĀMĀS NORMATĪVĀS PRASĪBAS E.Vanzovičs, S.Želvis RTU Enerģētikas un elektrotenikas fakultāte Enerģētikas institūts Rīga 2006 ANOTĀCIJA Darbā apskatīta pārsprieguma

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw kw

MICROMASTER kw kw MICROMASTER 430 7.5 kw - 250 kw Lietošanas instrukcijas 12/02 izlaidums Informācija lietotājam 6SE6400-5AE00-0BP0 Dokumentācija MICROMASTER 430 Palaišanas pamācība Ātrai SPD un BOP-2 palaišanai ekspluatācijā.

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (II semestris) Laboratorijas darbu apraksts (II semestris).5. Zemes magnētiskā lauka horizontālās komponentes noteikšana ar tangensgalvanometru. Katrā zemeslodes vietā Zemes magnētiskā lauka indukcijas vektors attiecībā

Διαβάστε περισσότερα

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE

2. PLAKANU STIEŅU SISTĒMU STRUKTŪRAS ANALĪZE Ekspluatācijas gaitā jebkura reāla būve ārējo iedarbību rezultātā kaut nedaudz maina sākotnējo formu un izmērus. Sistēmas, kurās to elementu savstarpējā izvietojuma un izmēru maiņa iespējama tikai sistēmas

Διαβάστε περισσότερα

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas

BŪVPROJEKTA SASTĀVS. 4.sējums Specifikācijas BŪVPROJEKTA SASTĀVS 1.sējums 2.sējums 3.sējums 4.sējums 5.sējums 6.sējums 7.sējums Vispārīgā daļa, VD Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa, TS Inženierrisinājumu daļa, ELT/BK/LKT/DT/TN Specifikācijas,

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

Testu krājums elektrotehnikā

Testu krājums elektrotehnikā iļānu 41.arodvidusskola Sergejs Jermakovs ntons Skudra Testu krājums elektrotehnikā iļāni 2007 EOPS SOCĀLS FONDS zdots ar ESF finansiālu atbalstu projekta Profesionālās izglītības programmas Elektromontāža

Διαβάστε περισσότερα

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2)

6.4. Gaismas dispersija un absorbcija Normālā un anomālā gaismas dispersija. v = f(λ). (6.4.1) n = f(λ). (6.4.2) 6.4. Gaismas dispersija un absorbcija 6.4.1. Normālā un anomālā gaismas dispersija Gaismas izplatīšanās ātrums vakuumā (c = 299 792,5 ±,3 km/s) ir nemainīgs lielums, kas nav atkarīgs no viļņa garuma. Vakuumā

Διαβάστε περισσότερα

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā.

Skaitļi ar burtiem Ah - nominālā ietilpība ampērstundās 20 stundu izlādes režīmā. Lietošanas pamācība SVINA AKUMULATORU STARTERBATERIJAS kompānijas EXIDE Automotive Batterie GmbH produkcija ar zīmoliem DETA Senator2, DETA Power un DETA Standard Šajā lietošanas pamācībā ietverti drošības

Διαβάστε περισσότερα

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē

Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret elektromagnētiskā lauka radīto risku darba vidē Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 584 Pieņemts: 13.10.2015. Stājas spēkā: 01.07.2016. Publicēts: "Latvijas Vēstnesis", 202 (5520), 15.10.2015. OP numurs: 2015/202.9 Ministru kabineta

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis 2014

Izstrādājumu cenrādis 2014 Izstrādājumu cenrādis 0 Derīgs no 0 gada. maija LATVIJA www.rockwool.lv Jūsu uzticamais partneris izolācijas jautājumos! DROŠAS ĒKAS DROŠĀKAI DZĪVEI ROCKWOOL akmens vates izolācija pasargā Jūsu ēkas no

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java

Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Materiāla apraksts Rediģēts 11.02.2009. Versijas Nr. 0002 Sikagard -720 EpoCem Sevišķi smalkgraudaina cementa un epoksīdu bāzes trīskomponentu kompozītā virsmu apstrādes java Construction Produkta apraksts

Διαβάστε περισσότερα

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE ENERĢĒTIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS FAKULTĀTE INDUSTRIĀLĀS ELEKTRONIKAS UN ELEKTROTEHNIKAS INSTITŪTS RĪGAS TEHNSKĀ NVERSTĀTE ENERĢĒTKAS N ELEKTROTEHNKAS FAKLTĀTE NDSTRĀLĀS ELEKTRONKAS N ELEKTROTEHNKAS NSTTŪTS VARS RAŅĶS, NNA BŅNA (RODONOVA) ENERGOELEKTRONKA TREŠAS ATKĀRTOTAS ZDEVMS RĪGA 007 DK 6.34 Lekciju

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE

2. ELEKTROMAGNĒTISKIE 2. LKTROMAGNĒTISKI VIĻŅI Radio izgudrošana Svārstību kontūrs Nerimstošas elektriskās svārstības lektromagnētisko viļņu iegūšana lektromagnētiskais šķērsvilnis lektromagnētisko viļņu ātrums lektromagnētisko

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA

ELEKTROTEHNIKA UN ELEKTRĪBAS IZMANTOŠANA Ieguldījums tavā nākotnē Ieguldījums tavā nākotnē Profesionālās vidējās izglītības programmu Lauksaimniecība un Lauksaimniecības tehnika īstenošanas kvalitātes uzlabošana 1.2.1.1.3. Atbalsts sākotnējās

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Ēku rekonstrukcija un restaurācija Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības fakultāte Civilo ēku būvniecības katedra Ēku rekonstrukcija un restaurācija Studiju darbs Ēkas Stabu ielā 17 rekonstrukcija un restaurācija Izpildīja: Ģirts Striebulis

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma

Everfocus speciālais cenu piedāvājums. Spēkā, kamēr prece ir noliktavā! Videonovērošanas sistēma Analogās 520TVL krāsu kameras EQ350 Sensors: 1/3 SONY CCD Izšķirtspēja: 752 x 582 (PAL) 520 TVL Gaismas jūtība: 0.5 lux (F=1.2) S/N attiecība: > 48 db (AGC izslēgts) Lēca: nav Nominālais spriegums: EQ

Διαβάστε περισσότερα

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums

3.2. Līdzstrāva Strāvas stiprums un blīvums 3.. Līdzstrāva Šajā nodaļā aplūkosim elektrisko strāvu raksturojošos pamatlielumus un pamatlikumus. Nodaļas sākumā formulēsim šos likumus, balstoties uz elektriskās strāvas parādības novērojumiem. Nodaļas

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskā modeļa versija V1: attīstība otrajā projekta gadā

Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskā modeļa versija V1: attīstība otrajā projekta gadā Baltijas artēziskā baseina hidroģeoloģiskā modeļa versija V1: attīstība otrajā projekta gadā Juris Seņņikovs Vides un tehnoloģisko procesu matemātiskās modelēšanas laboratorija Latvijas Universitāte Ievads

Διαβάστε περισσότερα

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes

Ārsienu siltināšana. Apmetamās un vēdināmās fasādes Rockwool LATVIJA Ārsienu siltināšana Apmetamās un vēdināmās fasādes Apmetamo fasāžu siltināšana Akmens vates izstrādājumiem, kurus izmanto ēku fasāžu siltināšanai, raksturīga izmēru noturība (tā nedeformējas

Διαβάστε περισσότερα

MICROMASTER kw - 11 kw

MICROMASTER kw - 11 kw MICROMASTER 42.12 kw - 11 kw Lietošanas instrukcija (Kopsavilkums) Izdevums 7/4 Lietotāja dokumentācija Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Izdevums 7/4 Brīdinājumi, ieteikumi un piezīmes Sekojošie brīdinājumi,

Διαβάστε περισσότερα

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA

P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Jelgava 008 P. Leščevics, A. GaliĦš ELEKTRONIKA UN SAKARU TEHNIKA Mācību līdzeklis lietišėajā elektronikā Jelgava 008 Mācību līdzeklis sagatavots un

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei

Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 01 Komandu olimpiāde Atvērtā Kopa Atrisinājumi 7. klasei 1. Varam pieņemt, ka visos darbos Kristiāna strāda piecu darba dienu nedēļu, tātad 40 stundas nedēļā (drīkst arī pieņemt, ka Kristiāna strādā nedēļas

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības)

Elektromagnētisms (elektromagnētiskās indukcijas parādības) atvijas Uiversitāte Fizikas u matemātikas fakutāte Fizikas oaļa Papiiājums ekciju kospektam kursam vispārīgajā fizikā ektromagētisms (eektromagētiskās iukcijas parāības) Asoc prof Aris Muižieks Noformējums

Διαβάστε περισσότερα

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc Satura rādītājs

SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc  Satura rādītājs SLO - Uzticams partneris elektromateriālu piegādē. Ienāc www.slo.lv Satura rādītājs Par SLO Latvia...4 Instalācijas kabeļi un montāžas vadi...7 (N)YM-J, (N)YM-O instalācijas kabeļi...7 PPJ Light instalācijas

Διαβάστε περισσότερα

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04

SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 Saules iela 8, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018 Тālr. 630 50600, 630 26033, fakss 630 50230 www.poliurs.lv e-pasts: info@poliurs.lv SILTUMTRASES MONTĀŽAS INSTRUKCIJA CV4.04 2010 SATURS

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ

IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ RĪGAS TEHNISKĀS KOLEDŽA I.Klotņa IEVADS KĻŪDU TEORIJĀ 011. 1 1. FIZIKĀLO LIELUMU MĒRĪŠANA Peredze apstprna, ka dažādus tpskus objektus var savā starpā salīdznāt tka pēc tādām īpašībām, kuras raksturo ar

Διαβάστε περισσότερα

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex

Informācija lietotājam 08/2009. Montāžas un lietošanas instrukcija. Dokaflex 08/2009 Informācija lietotājam 999776029 LV Montāžas un lietošanas instrukcija Dokaflex 1-2-4 9720-337-01 Ievads Informācija lietotājam Dokaflex 1-2-4 Ievads by Doka Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999776029-08/2009

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija

Brīvie elektroni metālos. 1. Drudes metālu teorija Brīvie eletroni metālos 1. Drudes metālu teorija Metālus vieno virne opīgu īpašību. Visi metāli ir labi siltuma un eletrisās strāvas vadītāji, tiem rasturīga aļamība, plastisums, gaismas spoguļreflesija.

Διαβάστε περισσότερα

Elektrozinību teorētiskie pamati

Elektrozinību teorētiskie pamati LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības enerăētikas institūts.galiħš Elektrozinību teorētiskie paati Elektrisko ėēžu aprēėini Jelgava 8 LTVJS LKSMNEĪS NVESTĀTE TEHNSKĀ FKLTĀTE Lauksainiecības

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskie lauki

Elektromagnētiskie lauki Nesaistoša labas prakses rokasgrāmata par Direktīvas 2013/35/ES īstenošanu Elektromagnētiskie lauki 2. sējums. Gadījumu analīzes Sociālā Eiropa Šī publikācija saņēmusi Eiropas Savienības Nodarbinātības

Διαβάστε περισσότερα

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija

Izstrādājumu cenrādis Derīgs no 2016 gada 1. maija Izstrādājumu cenrādis 06 Derīgs no 06 gada. maija SATURA RĀDĪTĀJS Vispārējā informācija piegādes kategorijas Noteikumi Izstrādājumu tehniskie parametri 5 Izstrādājumu izvēle Vispārīgā celtniecības izolācija

Διαβάστε περισσότερα

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu

Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu Kvalitatīva renovācija ar siltināšanu 05.06.2009. Celtniecības Izolācija /Ronalds Liepiņš 1 SATURS 1. Paroc akmens vate, kvalitāte, atšķirības 2. Jaunie būvnormatīvi 3. Kvalitatīva darbu secība fasāžu

Διαβάστε περισσότερα

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket

STEP SYSTEMS. ph mērītājs ECO pocket STEP SYSTEMS ph mērītājs ECO pocket Ūdens izturīgs ph mērītājs. Uz LCD displeja attēlo ph un temperatūras mērījumus. Ieslēdzot mērītāju, tas veic savas programmas pārbaudi un pēc tam uz displeja attēlo

Διαβάστε περισσότερα

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis

Arnis Ližbovskis tirdzniecības vadītājs. Evita Zundmane tirdzniecības pārstāve. Roberts Bombins tirdzniecības pārstāvis Produktu cenas un tehniskais raksturojums 2013 2 Kontaktinformācija Saint-Gobain ir viena no 100 lielākajām industriālajām grupām pasaule, kas dibināta Parīzē 1665. gadā. Kopējais koncerna apgrozījums

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē»

«Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» «Elektromagnētiskie lauki kā riska faktors darba vidē» Vitalijs Rodins, M.Sc., Žanna Martinsone, Dr.med.,, Rīgas Stradiņa universitāte Rīga, 12.04.2016. veselības institūts 1 Prezentācijas saturs 1. Kas

Διαβάστε περισσότερα

Automātikas elementi un ierīces

Automātikas elementi un ierīces LATVIJAS LAKSAIMNIECĪBAS NIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKLTĀTE Lauksaimniecības enerģētikas institūts Automātikas elementi un ierīces Mācību metodiskais līdzeklis automātikas pamatos Jelgava 006 Sastādīja: prof.

Διαβάστε περισσότερα

Elektronikas pamati 1. daļa

Elektronikas pamati 1. daļa Egmonts Pavlovskis Elektronikas pamati 1. daļa Mācību līdzeklis interešu izglītības elektronikas pulciņu audzēkņiem un citiem interesentiem Mācību līdzeklis tapis Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta

Διαβάστε περισσότερα

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani

Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Elektriskie gani 2014 Uzticami un droši elektriskie gani Vairāk informācijas par DeLaval elektriskajiem ganiem var lasīt sadaļā Risinājumi & Produkti- >Govs komforts->produkti- >Elektriskie gani vietnē

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika

KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika KabeĜu līniju un cauruĝvadu meklēšanas metodika pielietojot 3M Dynatel sērijas kabeĝu meklēšanas iekārtas 1998.gada augusts 80-6108-6216-3-С 2 Saturs 1.nodaĜa. KabeĜa trases meklēšanas pamati 1. Ievads...7

Διαβάστε περισσότερα

(Leģislatīvi akti) REGULAS

(Leģislatīvi akti) REGULAS 28.2.2014. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 60/1 I (Leģislatīvi akti) REGULAS EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 165/2014 (2014. gada 4. februāris) par tahogrāfiem autotransportā, ar

Διαβάστε περισσότερα

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55)

Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Rīgā 2015. gada. LĪGUMS Nr. LB-07/2015/268 Par ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas modifikāciju Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā (iepirkums LB/2015/55) Latvijas Banka (tālāk

Διαβάστε περισσότερα

Interferometri

Interferometri 6..6. Interferometri Interferometri ir optiskie aparāti, ar kuriem mēra dažādus fizikālus lielumus, izmantojot gaismas interferences parādības. Plānās kārtiņās koherentie interferējošie stari atrodas relatīvi

Διαβάστε περισσότερα

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar

Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar Ievads Optometrija ir neatkarīga redzes aprūpes profesija primārās veselības aprūpes sfērā. Šī profesija vairumā attīstīto valstu tiek regulēta ar likumu (tās piekopšanai nepieciešama licence un reģistrēšanās).

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒIKA (I) Formālāķīmiskā kinētika B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ Ievads Kondensētā stāvokļa fizika ir fizikas joma, kas aplūko vielas fizikālās makroskopiskās

Διαβάστε περισσότερα

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT

Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT Montāžas un apkopes instrukcija speciālistam Pie sienas stiprināma kondensācijas tipa gāzes apkures iekārta CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3 A... ZBR

Διαβάστε περισσότερα

12987/11 ss 1 DG C I C

12987/11 ss 1 DG C I C EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME Briselē, 2011.gada 15. jūlijā (18.07) (OR. en) 12987/11 TRANS 216 PAVADVĒSTULE Sūtītājs: Eiropas Komisija Saņemšanas datums: 2011. gada 14. jūlijs Saņēmējs: Eiropas Savienības

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...

SKICE. VĪTNE SATURS. Ievads Tēmas mērķi Skice Skices izpildīšanas secība Mērinstrumenti un detaļu mērīšana... 1 SKICE. VĪTNE SATURS Ievads... 2 Tēmas mērķi... 2 1. Skice...2 1.1. Skices izpildīšanas secība...2 1.2. Mērinstrumenti un detaļu mērīšana...5 2. Vītne...7 2.1. Vītņu veidi un to apzīmējumi...10 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli

L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA. Studiju materiāli LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE TEHNISKĀ FAKULTĀTE LAUKSAIMNIECĪBAS ENERĂĒTIKAS INSTITŪTS I l mārs Žanis Kl e g e r i s L I E T I Š Ė Ā E L E K T R O T E H N I KA Studiju materiāli Lekciju konspekts.

Διαβάστε περισσότερα

DOBELES NOVADA ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES IZMANTOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE

DOBELES NOVADA ATJAUNOJAMO ENERGORESURSU UN ENERGOEFEKTIVITĀTES IZMANTOŠANAS IESPĒJU ANALĪZE 2012 Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/094 Dobeles novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana atjaunojamās enerģijas izmantošanas attīstības projektu īstenošanai (vienošanās

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα