Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας"

Transcript

1 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1

2 Εισαγωγή - Πρόλογος Το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στα βιβλία: 1. Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση Μ. (2005) Λογιστική Κόστους Αρχές και Εφαρμογές, εκδόσεις PI Publishing, Αθήνα. 2. Βενιέρης, Γ. και Κοέν, Σ. (2007) Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις PI Publishing, εκδόσεις Ιωαννίδου, Αθήνα. 3. Δημητράς, Α και Μπάλλας, Α. (2009) Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα. 4. Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2013) Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις Αλεξοπούλου Καραγιώργος, Θεσσαλονίκη. 5. Καζαντζή, Ι και Σώρρος, Ι. (2006) Προβλήματα και Εφαρμογές Λογισμού και Διοίκησης Κόστους, Πειραιάς. 6. Κεχράς, Ι. (2012) Ασκήσεις Κοστολόγησης, εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα. 7. Φίλιος, Β. (2012) Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. 8. Χατζής, Α. (2012) Εφαρμογές Κοστολόγησης, εκδόσεις Χατζής, Θεσσαλονίκη. 9. Garrison, R. and Noreen, E. (2006) Διοικητική Λογιστική, εκδόσεις Κλειδάριθμος. Συντάκτης Διαφανειών: Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος Λέκτορας (υπό διορισμό) Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Λέκτορας Π.Δ.407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Επιστημονικός συνεργάτης ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας Site: 2

3 Διάρθρωση Διαφανειών Για την πληρέστερη κατανόηση της ύλης του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου παρουσιάζονται επτά (7) ενότητες της Διοικητικής Λογιστικής 3

4 Ενότητα 1 Εισαγωγή Ορισμοί Διακρίσεις 4

5 Κλάδοι της Λογιστικής Κλάδοι της Λογιστικής αποτελούν: η Χρηματοοικονομική Λογιστική και η Διοικητική Λογιστική. Χρηματοοικονο μική Λογιστική Λογιστική Διοικητική Λογιστική 5

6 Χρηματοοικονομική Λογιστική Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων κυρίως εκτός της επιχείρησης. Έχει την μορφή των προδιαγεγραμμένων εκθέσεων. Πληροφορεί σε μεγάλο ποσοστό μέσω των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης. Δημοσιοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 6

7 Διοικητική Λογιστική Η Διοικητική Λογιστική είναι ένας ιδιαίτερος κλάδος της λογιστικής που ασχολείται με τον προσδιορισμό του κόστους με σκοπό να ενημερώσει την Διοίκηση: στην ανάλυση του κόστους λειτουργίας, στον έλεγχο, στο προγραμματισμό, στην αξιολόγηση της απόδοσης ατόμων και δραστηριοτήτων και στη λήψη αποφάσεων. 7

8 Διαφορές Χρη/κής και Διοι/κής Λογιστικής Χρηματοοικονομική Λογιστική Διοικητική Λογιστική Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης Αρχές και Πρότυπα Γενικά Παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία ανάλογα με το στόχο Ειδίκευση Στο σύνολο της επιχείρησης Στα τμήματα και τις διαδικασίες Συχνότητα Αναφορών Σε τακτά χρονικά διαστήματα Ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης Εφαρμογή Υποχρεωτική Προαιρετική Έμφαση Έμφαση σε ιστορικά στοιχεία (σε αντικειμενικά δεδομένα) Έμφαση σε μελλοντικά προϋπολογιστικά στοιχεία (προβλέψεις και γενικά υποκειμενικά κριτήρια) 8

9 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό την πραγματοποίηση εσόδων από τις πωλήσεις ή την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών (Ε.Γ.Λ.Σ.). Κόστος είναι το σύνολο των πάσης φύσεως οικονομικών θυσιών που απαιτούνται για να παραχθεί ένα προϊόν ή μια υπηρεσία και να γίνουν κατάλληλα να ικανοποιήσουν ανθρώπινες ανάγκες. 9

10 Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ορισμού του κόστους αποτελούν: το κόστος αποτελεί επένδυση αγοραστικής δύναμης. το κόστος αποτελεί στοιχείο Ενεργητικού. το κόστος αλλάζει μορφή (συνήθως) μέσα στην επιχείρηση. Το κόστος εξαφανίζεται όταν το αγαθό ή η υπηρεσία όπου είναι ενσωματωμένο πουληθεί ή απωλεσθεί ή διατεθεί σε τρίτους οπότε και μετατρέπεται σε έξοδο. 10

11 Εννοιολογικό Πλαίσιο Εξόδου Έξοδο είναι η χρησιμοποίηση ή η ανάλωση αγαθών και υπηρεσιών στη διαδικασία απόκτησης εσόδων. Έξοδο είναι το «εκπνεύσαν κόστος» που βαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσεως ή της περιόδου. 11

12 Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Εξόδου Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εξόδου αποτελούν: 1. Το έξοδο προέρχεται από το κόστος. 2. Το έξοδο αντιστοιχεί στο κόστος που εκπνέει κατά την διάρκεια της περιόδου και αφαιρείται από το έσοδο για να προσδιοριστεί το αποτέλεσμα. 3. Τα έξοδα που αφαιρούνται από τα έσοδα μιας περιόδου αντιστοιχούν στο κόστος των πωληθέντων. 4. Τα έξοδα που αφαιρούνται από το Μικτό Αποτέλεσμα αποτελούνται από το Κόστος λειτουργιών Διοίκησης, Διαθέσεως, Έρευνας και Ανάπτυξης και Χρηματοοικονομικής. 12

13 Εννοιολογικό Πλαίσιο Δαπάνης Δαπάνη είναι η διαδικασία ή η ενέργεια στην πράξη πραγματοποίησης του κόστους ή του εξόδου. H διαδικασία που οδηγεί στη δημιουργία κόστους. 13

14 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κοστολόγησης (1) Κοστολόγηση είναι η διαδικασία που ακολουθούμε για τον προσδιορισμό του κόστους ενός αγαθού, μιας υπηρεσίας, μιας δραστηριότητας, μιας λειτουργίας. Κοστολόγηση είναι η διαδικασία συσσώρευσης του κόστους παραγωγής των προϊόντων. 14

15 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κοστολόγησης (2) Η κοστολόγηση σαν διαδικασία προσδιορισμού του κόστους αναφέρεται: στα αγαθά και στις υπηρεσίες που αγοράζονται, στα αγαθά και στις υπηρεσίες που παράγονται, στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται από την οικονομική μονάδα και γενικά σε οποιαδήποτε οργανωτική υποδιαίρεση της οικονομικής μονάδας. 15

16 Διαφορές Κόστους, Εξόδου και Δαπάνης 1. Το κόστος είναι στοιχείο του ενεργητικού, ενώ το έξοδο στοιχείο διαμορφωτικό των αποτελεσμάτων. 2. Το κόστος προϋπάρχει του εξόδου, ενώ δεν συμβαίνει το αντίθετο. 3. Το κόστος όταν αλλάζει μορφή δεν παράγει αποτέλεσμα αφού συγκρίνεται με ένα άλλο κόστος διαφορετικής μορφής αλλά ίσου ποσού. Αντίθετα, το έξοδο συγκρίνεται πάντοτε με το έσοδο και από τη σύγκριση προσδιορίζεται το αποτέλεσμα. 16

17 Ομοιότητες Κόστους, Εξόδου και Δαπάνης 1. Το κόστος και το έξοδο ταυτίζονται ποσοτικά μεταξύ τους, αφού το έξοδο προέρχεται από το κόστος που εξαφανίζεται με την πώληση του αγαθού. 2. Η δαπάνη ταυτίζεται τόσο με το κόστος όσο και με το έξοδο. 17

18 Θέσεις Κόστους Αποτελεί μια ιδεατή υποδιαίρεση της συνολικής δραστηριότητας της επιχείρησης, μέσα στην οποία παράγεται έργο ομοιογενές και η οποία γίνεται για σκοπούς λογιστικής ομαδοποιήσεως - συγκεντρώσεως των δαπανών. Οι θέσεις κόστους χωρίζονται σε: Οι Κύριες είναι οι πραγματικές και ευδιάκριτες υποδιαιρέσεις της δομής της επιχείρησης και σε αυτές αντιστοιχεί συγκεκριμένη δραστηριότητα. Οι Βοηθητικές είναι ιδεατές, οι οποίες δεν αποτελούν πραγματική υποδιαίρεση και συνεπώς δεν αποτελούν οποιαδήποτε παραγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης. Αποτελούν απολογιστικά κέντρα που δημιουργεί η Λογιστική Κόστους με σκοπό να παρακολουθεί και να ελέγχει τα έξοδα που γίνονται για τον ίδιο σκοπό. 18

19 Φορέας Κόστους Κέντρα Κόστους Φορέας Κόστους, είναι ο δέκτης που θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα που έχουν ομαδοποιηθεί στο πλαίσιο κάθε λειτουργίας, υπηρεσίας, τμήματος, κλπ. Φορέας Κόστους, είναι οποιοδήποτε προιόν ή υπηρεσία θέλουμε να κοστολογήσουμε, δηλαδή να μετρήσουμε το κόστος του. Τα τμήματα ως προς τα οποία γίνεται η συγκεντρωση του κόστους ονομάζονται Κέντρα Κόστους. 19

20 Κόστος κατ είδος Με κριτήριο τη φύση των στοιχείων που αναλώθηκαν στην παραγωγική διαδικασία, το κόστος διακρίνεται κατ είδος (par nature), π.χ. κόστος υλικών, εργατικών, αποσβέσεων. To Ε.Γ.Λ.Σ. κατατάσσει τα κατ είδος στοιχεία του κόστους στις κατηγορίες: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Φόροι και τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις παγίων Προβλέψεις εκμετάλλευσης 20

21 Κόστος κατά Προορισμό Ανάλογα με τις περιοχές δραστηριότητας στις οποίες διαπιστώθηκε ή για χάρη των οποίων έγινε η ανάλωση των στοιχείων κόστους, το κόστος διακρίνεται κατά προορισμό (par sections). Κόστος κατά προορισμό είναι ομαδοποιημένο κόστος που πραγματοποιείται χάριν του ίδιου σκοπού προορισμού. Με βάση το εν λόγω κριτήριο το κόστος κατατάσσεται σε: Κόστος κατά λειτουργία. Κόστος κατά πεδίο ευθύνης ή φορέα ευθύνης. Κόστος κατά προϊόν, υπηρεσία. Κόστος κατά κέντρο κέρδους. 21

22 Άμεσο και Έμμεσο Κόστος (1) Ανάλογα με το τρόπο ενσωματώσεως των στοιχείων του κόστους στο κόστος των παραγωγικών τμημάτων και των φορέων κόστους, το κόστος διακρίνεται σε: Άμεσο Κόστος Έμμεσο Κόστος 22

23 Άμεσο και Έμμεσο Κόστος (2) Άμεσο είναι το κόστος που σχηματίζεται από στοιχεία που συνδέονται κατά τρόπο εμφανή με το συγκεκριμένο παραγωγικό τμήμα ή το συγκεκριμένο φορέα κόστους (ενδιάμεσο ή τελικό προϊόν κ.λπ.), και, συνεπώς, βαρύνει το τμήμα ή το φορέα άμεσα, δηλαδή χωρίς μερισμό. 'Εμμεσο είναι το κόστος που πραγματοποιείται ταυτόχρονα για περισσότερους από ένα φορείς ή κέντρα κόστους, είτε επειδή ο διαχωρισμός του, π.χ. κατά φορέα, δεν είναι εύκολος, είτε επειδή δεν κρίνεται οικονομικά ωφέλιμος. Για την επιβάρυνση καθενός φορέα ή κέντρου κόστους χωριστά θα χρησιμοποιείται μια υπολογιστική μονάδα, ο συντελεστής επιβάρυνσης. 23

24 Κόστος Πραγματικό και Προκαθορισμένο (1) Ανάλογα με το χρόνο προσδιορισ μού του, το κόστος διακρίνεται σε: Πραγματικό Κόστος Προκαθορισμένο Κόστος 24

25 Κόστος Πραγματικό και Προκαθορισμένο (2) Το κόστος πραγματικό ή ιστορικό (historical cost), που προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίησή του και συνεπώς είναι κόστος απολογιστικό. Το Κόστος προκαθορισμένο προσδιορίζεται πριν πραγματοποιηθεί. Κόστος προϋπολογιστικό Κόστος πρότυπο 25

26 Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος (1) Ανάλογα με τη διαμόρφωσή του στις μεταβολές του βαθμού απασχολήσεως της επιχειρήσεως, το κόστος διακρίνεται σε: Σταθερό Κόστος Μεταβλητό Κόστος Σταθερό, Μεταβλητό και Μικτό 26

27 Σταθερό Κόστος (1) Σταθερό είναι το κόστος που δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές του επιπέδου δραστηριότητας της λειτουργικής μονάδας (τμήματος εργοστασίου ή ολόκληρου του εργοστασίου ή υποδιαιρέσεως της οικον.μονάδας), ή ολόκληρης της οικον. μονάδας, στην οποία αναφέρεται. Σταθερά είναι κυρίως τα χρονικά έξοδα, δηλαδή αυτά που αναλίσκονται σύμμετρα με την πάροδο του χρόνου π.χ. ενοίκια, αμοιβές του έμμισθου προσωπικού, δημοτικοί φόροι, τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, τόκοι, συνδρομές, ασφάλιστρα. 27

28 Σταθερό Κόστος (2) Το σταθερό κόστος απορρέει από την ύπαρξη αυτής της ίδιας της επιχειρήσεως και ειδικότερα αποτελείται: από δαπάνες που συνδέονται απόλυτα από την ύπαρξη της επιχειρήσεως (π.χ, αποσβέσεις, ασφάλιστρα εγκαταστάσεων) και από δαπάνες απαραίτητες για να έχει η επιχείρηση ετοιμότητα να συνεχίζει τη δράση της (π.χ. αμοιβές διοικητικών και τεχνικών στελεχών). 28

29 Σταθερό Κόστος (3) Το σταθερό κόστος διαχωρίζεται στις εξής δύο υποκατηγορίες : Στο βασικό σταθερό κόστος, το οποίο αποτελείται από στοιχεία που δεν είναι δυνατή η βραχυχρόνια μείωσή τους χωρίς ουσιώδη βλάβη του δυναμικού της οικον.μονάδας και της ικανότητάς της να επιδιώκει την πραγματοποίηση των μακροχρόνιων στόχων της (αποσβέσεις εγκαταστάσεων, αμοιβές βασικών στελεχών και ασφάλιστρα των πάγιων). Στο βραχυχρόνιο σταθερό κόστος, του οποίου το ύψος προγραμματίζεται για περίοδο συνήθως ενός έτους, στη διάρκεια του οποίου παραμένει αμετάβλητο και το οποίο καλείται επίσης και ημισταθερό κόστος (το κόστος διαφημίσεων, το κόστος Ε+Α, τα έξοδα του έμμισθου προσωπικού γενικά και τα ενοίκια μηχανογραφικών μέσων. 29

30 Κόστος Μεταβλητό (1) Μεταβλητό κόστος είναι εκείνο που επηρεάζεται από τις μεταβολές του επιπέδου δραστηριότητας της λειτουργικής μονάδας. Το κόστος μεταβάλλεται όταν αυξομειώνεται η παραγωγή, οι πωλήσεις και γενικά όταν αυξομειώνεται το επίπεδο δραστηριότητας της λειτουργικής μονάδας στην οποία αναφέρεται. Παραδείγματα μεταβλητού κόστους αποτελούν: η αξία των πρώτων και βοηθητικών υλών που αναλώνονται, τα ημερομίσθια, η αξία ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, υλικών συντηρήσεως, οι προμήθειες πωλήσεων, τα κόμιστρα μεταφοράς αγαθών, οι τόκοι του δανειακού κεφαλαίου κινήσεως και οι φόροι επί της παραγωγής αποτελούν μορφές του μεταβλητού κόστους. 30

31 Κόστος Μεταβλητό (2) Τα μεταβλητά έξοδα διακρίνονται σε: Αναλογικά (ο ρυθμός μεταβολής των εξόδων είναι ίδιος με τον ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας) Αύξοντα (ο ρυθμός μεταβολής των εξόδων είναι μεγαλύτερος από τον ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας) Φθίνοντα (ο ρυθμός μεταβολής των εξόδων είναι μικρότερος από τον ρυθμό μεταβολής της δραστηριότητας) Ακανόνιστα ή παλίνδρομα (η κατεύθυνση μεταβολής εναλλάσσεται) 31

32 Μεταβλητό - Σταθερό Κόστος Κόστος Στο Σύνολο Ανά μονάδα Μεταβλητό Κόστος Σταθερό Κόστος Αυξάνεται και μειώνεται ανάλογα με το επίπεδο δραστηριότητας Παραμένει σταθερό σε σχέση με το επίπεδο δραστηριότητας Παραμένει σταθερό σε σχέση με το επίπεδο δραστηριότητας Μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με το επίπεδο δραστηριότητας 32

33 Κόστος Μικτό Το Μικτό Κόστος προέρχεται από το συνδυασμό των δύο προηγούμενων. Δύο είδη Μικτού Κόστους: Ημιμεταβλητό κόστος (αντιστοιχεί στο ελάχιστο κόστος με το οποίο μπορεί να αποκτηθεί μία υπηρεσία έστω και αν δεν χρησιμοποιηθεί καθόλου). Βαθμιδωτό ή κλιμακωτό κόστος (μεταβάλλεται απότομα σε διάφορα επίπεδα παραγωγικής δραστηριότητας, επειδή συνίσταται από σταθερό κόστος που δημιουργείται σε ακέραιες μονάδες). 33

34 Διαφορικό Κόστος και Κόστος Ευκαιρίας Το κόστος με βάση την λήψη των αποφάσεων διακρίνεται σε: Διαφορικό Κόστος το οποίο είναι η διαφορά του κόστους μεταξύ δύο εναλλακτικών λύσεων. Κόστος Ευκαιρίας το οποίο είναι το πιθανό κόστος μιας εναλλακτικής λύσης από το οποίο παραιτείται η οικονομική μονάδα. (το όφελος που χάνει η επιχείρηση παίρνοντας μια συγκεκριμένη απόφαση και όχι κάποια άλλη αντί αυτής). 34

35 Ενότητα 2 Πλήρης και Άμεση Κοστολόγηση 35

36 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η μέθοδος κοστολόγησης σύμφωνα με την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κόστη παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων: των α υλών, της άμεσης εργασίας και των ΓΒΕ (τόσο των μεταβλητών, όσο και των σταθερών). 36

37 Κόστος Παραγωγής Πρέπει να σημειώσουμε ότι το Κόστος Παραγωγής ή Βιομηχανικό Κόστος είναι το σύνολο των τριών ειδών κόστους: Κόστος Άμεσων Υλικών (Α Ύλες). Κόστος Άμεσης Εργασίας (Ημερομίσθια). Γενικά Έξοδα Παραγωγής ή Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (Γ.Β.Ε.) (έμμεσα υλικά, έμμεση εργασία, αναλώσιμα, μισθοί εργοδηγών, αποσβέσεις μηχανημάτων). 37

38 Άμεσα Υλικά (1) Άμεσα Υλικά θεωρούνται τα κύρια υλικά που ενσωματώνονται στο τελικό προϊόν μπορούν να διακριθούν πάνω σε αυτό και αποτελούν σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή του. Το τελικό προϊόν μίας οικονομικής μονάδας μπορεί να είναι πρώτη ύλη για άλλη οικονομική μονάδα. Τα έμμεσα υλικά είναι τα υλικά που δεν είναι διακριτά στο τελικό προϊόν και είναι μικρής αξίας σε σχέση με τα κύρια υλικά. Το κόστος των έμμεσων υλικών περιλαμβάνεται στα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. 38

39 Άμεσα Υλικά (2) Κόστος Άμεσων Υλικών (Α Υλών) = Αρχικό Υπόλοιπο Α Υλών + Καθαρές Αγορές Α Υλών (Αγορές + Έξοδα Αγορών Υλών Επιστρ. Αγορ Υλών Εκπτωσ. Αγορ Υλών) Διαθέσιμες Υλες ή Υλες προς Διάθεση Τελικό Υπόλοιπο Α Υλών Κόστος Ανάλωσης Α Υλών ή Κόστος Άμεσων Υλικών 39

40 Άμεση Εργασία (1) Άμεση Εργασία είναι το κόστος εργασίας που προκύπτει από τους εργαζόμενους που ασχολούνται άμεσα με την επεξεργασία των πρώτων υλών και ενωματώνεται στο παραγόμενο προιόν, μπορεί να διακριθεί πάνω σε αυτό, αποτελεί σημαντικό μέρος του κόστους της συνολικής εργασίας που θα απαιτηθεί για την παραγωγή. Τα κόστος της έμμεσης εργασίας είναι όλα τα κόστη εργασίας, τα οποία δεν μπορούν εύκολα να επιμεριστούν σε μονάδες του τελικού προϊόντος και είναι μικρής αξίας. Το κόστος των έμμεσων υλικών περιλαμβάνεται στα ΓΒΕ. 40

41 Άμεση Εργασία (2) Κόστος Άμεσης Εργασίας = Αριθμός Ημερομισθίων Ημερομίσθια Κόστος Ημερομισθίων 41

42 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Τα ΓΒΕ είναι όλες οι δαπάνες οι οποίες δεν γίνονται για ένα συγκεκριμένο φορέα κόστους αλλά για το σύνολο των φορέων κόστους. Τα ΓΒΕ μπορεί να είναι σταθερά (αποσβέσεις, ενοίκια) ή να είναι μεταβλητά (έμμεση εργασία) ή μικτά (δαπάνες ΟΤΕ εργοστασίου). Κόστος Γενικών Εξόδων Παραγωγής ή Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων = Συντελεστής επιβάρυνσης (καταλογισμού) ΓΒΕ. 42

43 Κόστος Παραχθέντων Ο υπολογισμός του κόστους των παραχθέντων αρχίζει με το κόστος των ημιέτοιμων (ημικατεργασμένων) αρχής περιόδου στο οποίο προστίθενται το κόστος παραγωγής που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου. Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το κόστος των ημικατεργασμένων τέλους περιόδου, για να προσδιοριστεί το κόστος των παραχθέντων προϊόντων, δηλαδή: Κόστος ημικατεργασμένων στην αρχή (παραγωγή σε εξέλιξη) Συν: Κόστος Παραγωγής Μείον: Κόστος ημικατεργασμένων αποθεμάτων τέλους περιόδου Κόστος Παραχθέντων Ετοίμων Προϊόντων 43

44 Κόστος Παραγ. και Κόστους Παραχθ/των Δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση των όρων «κόστος παραχθέντων προιόντων» και «βιομηχανικό κόστος περιόδου». Το κόστος των παραχθέντων προiόντων αναφέρεται στο κόστος των έτοιμων προϊόντων τα οποία πραγματικά μεταφέρθηκαν στην αποθήκη κατά τη διάρκεια της περιόδου. Ενώ το βιομηχανικό κόστος περιόδου (κόστος παραγωγής) περιλαμβάνει αποκλειστικά δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίοδο. Οι δύο όροι ταυτίζονται σε χρηματικές μονάδες μόνο όταν τα κόστη των αποθεμάτων σε ημικατεργασμένα αρχής και τέλους περιόδου είναι της ίδιας αξίας. 44

45 Πίνακας Κόστους Παρ/των και Πωληθ/των Αρχικό Υπόλοιπο Α Υλών ΧΧΧ + αγορές α υλών ΧΧΧ + έξοδα αγορών α υλών ΧΧΧ - επιστροφές &εκπτώσεις αγορών ΧΧΧ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ Α ΥΛΕΣ ΧΧΧ - τελικό υπόλοιπο α υλών ΧΧΧ ΚΟΣΤΟΣ Α ΥΛΩΝ ΧΧΧ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΧΧΧ ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΧΧ + ΓΒΕ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΧΧΧ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΧΧΧ + ημικατεργασμένα αρχής ΧΧΧ - ημικατεργασμένα τέλους ΧΧΧ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΧΧΧ + έτοιμα αρχής ΧΧΧ - έτοιμα τέλους ΧΧΧ ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΧΧΧ 45

46 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ (Ακαθάριστες Πωλήσεις Επιστροφές Πωλήσεων Εκπτώσεις Πωλήσεων ) ΧΧΧ - Κόστος Πωληθέντων ΧΧΧ ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΧΧΧ - Έξοδα Πώλησης ΧΧΧ - Έξοδα Διάθεσης - Έξοδα Έρευνας και Ανάπτυξης - Έξοδα Διοίκησης ΧΧΧ - Έξοδα Χρηματοοικονομικής ΧΧΧ ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΧΧΧ 46

47 Άμεση Κοστολόγηση Άμεση ή Μεταβλητού Κόστους ή Αναλογική ή Οριακή Κοστολόγηση είναι η μέθοδος κοστολόγησης σύμφωνα με την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη μόνο τα μεταβλητά κόστη παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων: των α υλών, της άμεσης εργασίας και των μεταβλητών ΓΒΕ. 47

48 Άμεση και Πλήρης Κοστολόγηση (1) Άμεση Κοστολόγηση Κόστος Προϊόντος Κόστος Περιόδου Α ύλες Άμεση εργασία Μεταβλητά ΓΒΕ Σταθερά ΓΒΕ Μεταβλητά Έξοδα Διοίκησης και Πωλήσεων Σταθερά Έξοδα Διοίκησης και Πωλήσεων Πλήρης Κοστολόγηση Κόστος Προϊόντος Κόστος Περιόδου 48

49 Άμεση και Πλήρης Κοστολόγηση (2) Άμεση Κοστολόγηση Πλήρης Κοστολόγηση Πωλήσεις Πωλήσεις ( ) Ά ύλες ( ) Ά ύλες ( ) Άμεση εργασία ( ) Άμεση εργασία ( ) Μεταβλητά ΓΒΕ ( ) Μεταβλητά ΓΒΕ ( ) Σταθερά ΓΒΕ ( ) Μεταβλητά Έξοδα Διοίκησης ( ) Μεταβλητά Έξοδα Πωλήσεων Περιθώριο Συνεισφοράς Μικτό Αποτέλεσμα ( ) Σταθερά ΓΒΕ ( ) Μεταβλητά Έξοδα Διοίκησης ( ) Σταθερά Έξοδα Διοίκησης ( ) Σταθερά Έξοδα Διοίκησης ( ) Μεταβλητά Έξοδα Πωλήσεων ( ) Σταθερά Έξοδα Πωλήσεων ( ) Σταθερά Έξοδα Πωλήσεων Καθαρό Αποτέλεσμα Καθαρό Αποτέλεσμα 49

50 Άμεση και Πλήρης Κοστολόγηση (3) Η οργάνωση του κόστους στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης βάσει της Άμεσης Κοστολόγησης γίνεται συναρτήσει της μεταβλητικότητας του κόστους δηλαδή σταθερό και μεταβλητό κόστος. Η οργάνωση του κόστους στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης βάσει της Πλήρους Κοστολόγησης γίνεται συναρτήσει των επιμέρους λειτουργιών μιας επιχείρησης. 50

51 Σχέση - Διαφορές Άμεσης και Πλήρους Κοστολόγησης (1) Ο τρόπος αντιμετώπισης του σταθερού κόστους παραγωγής μεταξύ των δύο μεθόδων οδηγεί στην αποθεματοποίηση του σταθερού αυτού κόστους στα αποθέματα των ετοίμων προϊόντων (καθώς και αν συντρέχει περίπτωση στα ημικατεργασμένα). Στην άμεση κοστολόγηση τα σταθερά ΓΒΕ δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του κόστους και τα μεταχειριζόμαστε σαν κόστος περιόδου, ενώ στην πλήρη υπολογίζονται. Συνέπεια αυτού είναι ότι το προσδιοριζόμενο κόστος παραγωγής του προϊόντος θα είναι μικρότερο με βάση την άμεση κοστολόγηση από το αντίστοιχο κόστος που υπολογίζεται σύμφωνα με την πλήρη. 51

52 Σχέση - Διαφορές Άμεσης και Πλήρους Κοστολόγησης (2) Ο διαχωρισμός αυτός επηρεάζει επίσης και το κόστος του αποθέματος της περιόδου. Εάν ένα μέρος του προϊόντος στην άμεση κοστολόγηση πωληθεί, ενώ ένα άλλο παραμείνει σαν απόθεμα, σε αυτό δεν θα περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό σταθερών ΓΒΕ. Αντίθετα στην πλήρη κοστολόγηση θα περιλαμβάνεται στο κόστος του αποθέματος και ένα ποσοστό σταθερών ΓΒΕ της περιόδου. Άρα το κόστος του αποθέματος του προϊόντος στην άμεση θα είναι μικρότερο σε σχέση με την πλήρη κοστολόγηση. Έτσι και το λογιστικό αποτέλεσμα της περιόδου θα είναι διαφορετικό μεταξύ των δυο μεθόδων. 52

53 Σχέση - Διαφορές Άμεσης και Πλήρους Κοστολόγησης (3) Η άμεση κοστολόγηση παρέχει επίσης τη δυνατότητα για την λήψη σημαντικών αποφάσεων. Αυτό διευκολύνεται με το βιομηχανικό περιθώριο συμβολής και με το περιθώριο συμβολής ή συνεισφοράς όπου υπάρχει διαχωρισμός του κόστους σε σταθερό και μεταβλητό. Όσον αφορά την πλήρη κοστολόγηση, παρατηρείται η διάκρισή του κατά λειτουργίες κόστους. Συνέπεια αυτού είναι να μην γνωρίζει η διοίκηση το περιθώριο που παρουσιάζει κάθε προϊόν ή τμήμα παραγωγής ή περιοχή διάθεσης προϊόντων για την κάλυψη των σταθερών εξόδων και τη δημιουργία κέρδους, οδηγώντας στη λήψη λανθασμένων αποφάσεων από τα διοικητικά στελέχη μιας επιχείρησης. 53

54 Σχέση - Διαφορές Άμεσης και Πλήρους Κοστολόγησης (4) Σχέση Παραγωγής και Πωλήσεων Περιόδου Παραγωγή = Πωλήσεις Παραγωγή > Πωλήσεις Παραγωγή < Πωλήσεις Επίπτωση στα Αποθέματα Αρχικό απόθεμα = Τελικό Απόθεμα (Αμετάβλητα) Αρχικό απόθεμα < Τελικό Απόθεμα (Αύξηση) Αρχικό απόθεμα > Τελικό Απόθεμα (Μείωση) Σχέση Αποτελεσμάτων με Άμεση Κοστολόγηση και Αποτελεσμάτων με Πλήρη Κοστολόγηση Αποτελέσματα με Άμεση = Αποτελέσματα με Πλήρη Αποτελέσματα με Άμεση < Αποτελέσματα με Πλήρη Αποτελέσματα με Άμεση > Αποτελέσματα με Πλήρη 54

55 Πλεονεκτήματα Άμεσης Κοστολόγησης Ευκολία εφαρμογής. Ευκολία υπολογισμού αποτελεσμάτων προϊόντων ή τομέων. Ευκολία κατανόησης από τη Διοίκηση. Συνεπής με την ανάλυση σχέσεων κόστους όγκου κέρδους. Συνεπής με το πρότυπο κόστος. Συνεπής με τους ελαστικούς προϋπολογισμούς. Το καθαρό αποτέλεσμα έχει μικρότερη απόκλιση από τις καθαρές ταμειακές ροές. Επισημαίνει την επίδραση των σταθερών εξόδων στα αποτελέσματα. Το αποτέλεσμα δεν επηρεάζεται από μεταβολές στα αποθέματα. 55

56 Πλεονεκτήματα Πλήρους Κοστολόγησης Καλύτερη συσχέτιση εσόδων με τα αντίστοιχα έξοδα. Σύμφωνη με τις απαιτήσεις των λογιστικών προτύπων και της φορολογικής νομοθεσίας. Παραδοσιακή χρήση για τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων που απευθύνονται σε εξωτερικούς χρήστες. 56

57 Ενότητα 3 Ανάλυση Κόστους Όγκου - Κέρδους 57

58 Εισαγωγή Η ανάλυση της σχέσης Κόστους - Όγκου Κέρδους είναι η τεχνική που χρησιμοποιείται για τη μελέτη των επιδράσεων των μεταβολών του Όγκου (παραγωγής και πωλήσεων) στο Κόστος Παραγωγής και στα Κέρδη. Είναι χρήσιμη για λήψη αποφάσεων. 58

59 Συνολικά Έσοδα Τα συνολικά έσοδα των πωλήσεων είναι ίσα με τον αριθμό των πωλουμένων μονάδων (Q) επί την τιμή πωλήσεως κατά μονάδα προϊόντος (P). Δηλαδή TR = Q P. TR Συνολικά Έσοδα Q 59

60 Συνολικά Έξοδα Συνολικά έξοδα είναι το άθροισμα μεταβλητών και σταθερών εξόδων. ΤC Συνολικά Έξοδα Συνολικά Μεταβλητά Έξοδα Συνολικά Σταθερά Έξοδα Q 60

61 Νεκρό Σημείο (Διαγραμματικά) Νεκρό Σημείο (διαγραμματικά) είναι το σημείο τομής συνολικών εσόδων με συνολικά έξοδα. ΤC Συνολικά Έσοδα (TR) Συνολικά Έξοδα (TC) ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ Συνολικά Σταθερά Έξοδα Q 61

62 Μεταβολή Συνολικών Εσόδων Μια αύξηση της τιμής πώλησης επιφέρει μεταβολή των συνολικών εσόδων Αν η ζήτηση είναι ελαστική τα συνολικά έσοδα από αύξηση της τιμής θα είναι μειωμένα, επομένως η νέα γραμμή συνολικών εσόδων θα βρίσκεται κάτω από την αρχική (TR1) Αν η ζήτηση είναι ανελαστική η νέα γραμμή συνολικών εσόδων θα βρίσκεται πάνω από την αρχική (TR2) ΤC Συνολικά Έσοδα (TR) TR1 TR2 Συνολικά Έξοδα (TC) ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 2 ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 1 ΑΡΧΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ Συνολικά Σταθερά Έξοδα (FC) Q 62

63 Μεταβολή Σταθερών Εξόδων Αν αυξηθούν τα σταθερά έξοδα, συνεπάγεται θα αυξηθούν και τα συνολικά έξοδα, άρα το Νεκρό Σημείο επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής. Αντίθετα, αν μειωθούν τα σταθερά έξοδα, συνεπάγεται θα μειωθούν και τα συνολικά έξοδα, άρα το Νεκρό Σημείο επιτυγχάνεται σε μικρότερο επίπεδο παραγωγής. ΤC Συνολικά Έσοδα (TR) ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 1 Συνολικά Έξοδα (TC) ΑΡΧΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 2 Συνολικά Σταθερά Έξοδα (FC) Q 63

64 Μεταβολή Μεταβλητών Εξόδων Αν αυξηθούν τα μεταβλητά έξοδα, συνεπάγεται θα αυξηθούν και τα συνολικά έξοδα, άρα το Νεκρό Σημείο επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο επίπεδο παραγωγής. Αντίθετα, αν μειωθούν τα μεταβλητά έξοδα, συνεπάγεται θα μειωθούν και τα συνολικά έξοδα, άρα το Νεκρό Σημείο επιτυγχάνεται σε μικρότερο επίπεδο παραγωγής. ΤC Συνολικά Έσοδα (TR) ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 1 Συνολικά Έξοδα (TC) ΑΡΧΙΚΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΝΕΚΡΟ ΣΗΜΕΙΟ 2 Συνολικά Σταθερά Έξοδα (FC) Q 64

65 Περιθώριο Συνεισφοράς ή Συμμετοχής Περιθώριο συνεισφοράς ή συμμετοχής είναι η διαφορά μεταξύ της αξίας των Πωλήσεων και του Μεταβλητού Κόστους των Πωληθέντων. Με άλλα λόγια είναι το ποσό εκείνο που απομένει από την αξία των Πωλήσεων για την κάλυψη του Σταθερού Κόστους και την δημιουργία Κέρδους. Περιθώριο Συνεισφοράς = Πωλήσεις Μείον Μεταβλητά Κόστη Μοναδιαίο Περιθώριο Συνεισφοράς = Περιθώριο Συνεισφοράς ανά Μονάδα = Τιμή πώλησης ανά μονάδα Μείον Μεταβλητό Κόστος ανά μονάδα 65

66 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (1) Αν πωλούνται 400 μονάδες με τιμή 250, κόστους 150 και σταθερά έξοδα Σύνολο Ανά μονάδα Πωλήσεις (400 μονάδες) Μείον: Μεταβλητά έξοδα Περιθώριο Συνεισφοράς Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη

67 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (2) Αν πωλείται μόνο 1 μονάδα. Σύνολο Ανά μονάδα Πωλήσεις (1 μονάδα) Μείον: Μεταβλητά έξοδα Περιθώριο Συνεισφοράς Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη

68 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (3) Αν πωλούνται 2 μονάδες. Σύνολο Ανά μονάδα Πωλήσεις (2 μονάδες) Μείον: Μεταβλητά έξοδα Περιθώριο Συνεισφοράς Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη Το Περιθώριο Συμβολής θα βελτιωθεί κατά 100 και το Καθαρό Αποτέλεσμα κατά: 1 μονάδα * Μοναδιαίο Περιθώριο Συνεισφοράς = 100 (αφού τα Σταθερά έξοδα είναι αμετάβλητα). 68

69 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (4) Αν πωλούνται 350 μονάδες. Σύνολο Ανά μονάδα Πωλήσεις (350 μονάδες) Μείον: Μεταβλητά έξοδα Περιθώριο Συνεισφοράς Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη 0. Το Καθαρό Αποτέλεσμα βελτιώνεται κατά: 348 μονάδες * Μοναδιαίο Περιθώριο Συνεισφοράς (100 ) = (αφού τα Σταθερά έξοδα είναι αμετάβλητα). 69

70 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (5) Αν πωλούνται 352 μονάδες. Σύνολο Ανά μονάδα Πωλήσεις (352 μονάδες) Μείον: Μεταβλητά έξοδα Περιθώριο Συνεισφοράς Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη 200 Το Καθαρό Αποτέλεσμα βελτιώνεται κατά : 2 μονάδες * Μοναδιαίο Περιθώριο Συνεισφοράς (100 ) = 200 (αφού τα Σταθερά έξοδα είναι αμετάβλητα). 70

71 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (6) Μεταβολή Όγκου Πωλήσεων Αν οι πωλήσεις από 400 μονάδες γίνουν 450 μονάδες Διαφορά Ανά μονάδα Πωλήσεις (τιμή 250 ) Μείον: Μεταβλητά έξοδα Περιθώριο Συνεισφοράς Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη Εναλλακτικός τρόπος: 50 μονάδες * Μοναδιαίο Περιθώριο Συμβολής (100) = η διαφορά στο Καθαρό Αποτέλεσμα. 71

72 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (7α) Μεταβολή Όγκου Πωλήσεων και στο Σταθερό Κόστος Αν οι Πωλήσεις από 400 μονάδες γίνουν 500 μονάδες και οι διαφημίσεις αυξηθούν κατά Ποσοστό Διαφορά Ανά μονάδα Πωλήσεων Πωλήσεις (τιμή 250 ) % Μείον: Μεταβλητά έξοδα % Περιθώριο Συνεισφοράς % Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη ος τρόπος: (Ποσότητα Πωλήσεων *Μοναδιαίο Περιθώριο Συμβολής ) Προσδοκώμενο συνολικό Περιθώριο Συνεισφοράς: 500* 100 = Σημερινό συνολικό Περιθώριο Συνεισφοράς: 400 * 100 = Αύξηση Συνολικού Περιθωρίου Συνεισφοράς Μείον Αύξηση διαφημίσεων κατά Διαφορά ος τρόπος: (Διαφορά Ποσότητας Πωλήσεων *Μοναδιαίο Περιθώριο Συμβολής ) 100 μονάδες * Μοναδιαίο Περιθώριο Συμβολής (100) = Μείον Αύξηση διαφημίσεων κατά Διαφορά

73 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (7β) Μεταβολή Όγκου Πωλήσεων και στο Σταθερό Κόστος Αν οι Πωλήσεις από 400 μονάδες γίνουν 500 μονάδες και οι διαφημίσεις αυξηθούν κατά Ποσοστό Διαφορά Ανά μονάδα Πωλήσεων Πωλήσεις (τιμή 250 ) % Μείον: Μεταβλητά έξοδα % Περιθώριο Συνεισφοράς % Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη ος τρόπος: (Αξία Πωλήσεων*ΔΕΙΚΤΗ Περιθώριο Συμβολής ) Προσδοκώμενο συνολικό Περιθώριο Συνεισφοράς: * 40% = Σημερινό συνολικό Περιθώριο Συνεισφοράς: * 40% = Αύξηση Συνολικού Περιθωρίου Συνεισφοράς Μείον Αύξηση διαφημίσεων κατά Διαφορά ος τρόπος: (Διαφορά Αξίας Πωλήσεων*ΔΕΙΚΤΗ Περιθώριο Συμβολής ) Αύξηση Συνολικού Περιθωρίου Συνεισφοράς * 40% = Μείον Αύξηση διαφημίσεων κατά Διαφορά

74 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (8α) Μεταβολή Όγκου Πωλήσεων και στο Μεταβλητό Κόστος Αν οι Πωλήσεις από 400 μονάδες γίνουν 500 μονάδες και το Μ.ΜΕΤ.Κ αυξηθεί κατά Ποσοστό Διαφορά Ανά μονάδα Πωλήσεων Πωλήσεις (τιμή 250 ) % Μείον: Μεταβλητά έξοδα % Περιθώριο Συνεισφοράς % Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη ος τρόπος: (Ποσότητα Πωλήσεων *Μοναδιαίο Περιθώριο Συμβολής ) Προσδοκώμενο συνολικό Περιθώριο Συνεισφοράς: 500* 90 = Σημερινό συνολικό Περιθώριο Συνεισφοράς: 400 * 100 = Αύξηση Συνολικού Περιθωρίου Συνεισφοράς Μείον Σταθερό Κόστος Αμετάβλητο Διαφορά ος τρόπος: (Διαφορά Ποσότητας Πωλήσεων *Μοναδιαίο Περιθώριο Συμβολής ) Το Μοναδιαίο Περιθώριο Συμβολής διαφοροποιείται, άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο τύπος 74

75 Παράδειγμα Κατανόησης Περιθωρίου Συνεισφοράς (8β) Μεταβολή Όγκου Πωλήσεων και στο Μεταβλητό Κόστος Αν οι Πωλήσεις από 400 μονάδες γίνουν 500 μονάδες και το Μ.ΜΕΤ.Κ αυξηθεί κατά Ποσοστό Διαφορά Ανά μονάδα Πωλήσεων Πωλήσεις (τιμή 250 ) % Μείον: Μεταβλητά έξοδα % Περιθώριο Συνεισφοράς % Μείον: Σταθερά έξοδα Καθαρά Κέρδη ος τρόπος: (Αξία Πωλήσεων*ΔΕΙΚΤΗ Περιθώριο Συμβολής ) Προσδοκώμενο συνολικό Περιθώριο Συνεισφοράς: * 36% = Σημερινό συνολικό Περιθώριο Συνεισφοράς: * 40% = Αύξηση Συνολικού Περιθωρίου Συνεισφοράς Μείον Σταθερό Κόστος Αμετάβλητο Διαφορά ος τρόπος: (Διαφορά Αξίας Πωλήσεων*ΔΕΙΚΤΗ Περιθώριο Συμβολής ) Ο ΔΕΙΚΤΗΣ Περιθωρίου Συμβολής διαφοροποιείται, άρα δεν μπορεί να εφαρμοστεί ο τύπος 75

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα9. Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα9. Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα9 Ανάλυση Κόστους Όγκου- Κέρδους 1 Εισαγωγή Η ανάλυση της σχέσης Κόστους - Όγκου Κέρδους είναι η τεχνική που χρησιµοποιείται για τη µελέτη των επιδράσεων των µεταβολών του Όγκου (παραγωγής και πωλήσεων)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα5 Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός 1 Φύλλο Μερισµού Το Φύλλο Μερισµού είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου στον οποίο παρουσιάζονται τα κατά είδος έξοδα οµαδοποιηµένα κατά προορισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ. Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Εισηγήτρια: Ρούλα Κουρδούµπαλου E-mail: kroula@uom.gr Κοστολόγηση Προϊόντων ΧρηµατοοικονοµικήΛογιστικήήΠαραδοσιακόΣύστηµα Κοστολόγησης Παρέχει εξωτερική πληροφόρηση Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα MBA Master in Business Administration Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Μαθήµατος«ιοικητική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 5η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΜΕΣΗΣ Η ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΜΕΣΗΣ Η ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΜΕΣΗΣ Η ΟΡΙΑΚΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΣΙΠΟΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Α.Μ. 307 ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΙΝΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Περίληψη Η κοστολόγηση είναι μια διαδικασία που χρησιμεύει στον έλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 2 ο 1. Γενικά για την επιχείρηση Η επιχείρηση αποτελεί ένα στοιχείο της κοινωνίας μας, το ίδιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις. Σημασία Νεκρού Σημείου

Εισαγωγή. Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις. Σημασία Νεκρού Σημείου Εισαγωγή Ανάλυση Νεκρού Σημείου Σημειώσεις ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αν. Καθ. ημήτρης Ασκούνης Η ανάλυση του Νεκρού Σημείου είναι ένα σπουδαίο χρηματοοικονομικό μέσο και αποτελεί βασικά μια αναλυτική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 34. = / 6,2-3,7 = µονάδες. = / 6,2-3,2 = µονάδες

Άσκηση 34. = / 6,2-3,7 = µονάδες. = / 6,2-3,2 = µονάδες Πρόγραµµα: MBA.Π.Θ. Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Άσκηση 34 60.000 / 6,2-3,7 24.000 µονάδες 60.000 + 15.000 / 6,2-3,2 25.000 µονάδες Μονάδες (Q) + Επιθυµητό Κέρδος 60.000 + 15.000 + 45.000 / 6,2 3,2 40.000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό Λογιστική Κόστους Ι 1 Kόστος Πραγματικό (Ιστορικό) Πραγματικό (ιστορικό) κόστος είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και πραγματικά. Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (COSTING SYSTEMS-PROJECT COSTING) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο. Ορισμοί κόστους, βασικές αρχές και κατηγοριοποιήσεις

Κεφάλαιο. Ορισμοί κόστους, βασικές αρχές και κατηγοριοποιήσεις Κεφάλαιο 2 Ορισμοί κόστους, βασικές αρχές και κατηγοριοποιήσεις Συγκρίνοντας τις βιομηχανικές με τις εμπορικές δραστηριότητες 2-2 Οι έμποροι... Αγοράζουν έτοιμα προϊόντα Πωλούν έτοιμα προϊόντα Οι βιομήχανοι...

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΕΝΝΟΙΑ & ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσµιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισµού οδηγούν τις επιχειρήσεις στην υιοθέτηση µιας νέας φιλοσοφίας αναφορικά µε το σύστηµα διοίκησης που εφαρµόζουν και τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Διοικητική Λογιστική Δημήτρης Μπάλιος Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Πληροφορίες για το κόστος παραγωγής συγκεκριμένης περιόδου Βήμα 1ο : Προσδιορισμός της φυσικής ροής Βήμα 2ο : Προσδιορισμός των ισοδύναμων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ.

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Διοικητικη λογιστικη Προϋπολογισμοί Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση και καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση

Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής. Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εργαστήριο Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική Ανάλυση 1 Χρηματοοικονομική ανάλυση Χρηματοοικονομική Ανάλυση είναι η ανάλυση που σκοπός της είναι: ο προσδιορισμός των δυνατών

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 2011 Αφιερώνεται στους φοιτητές μου 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 339 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΗΡΕΥΣΤΟΤΗΣ (CASH FLOW) 7 ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 8 -Βασικοί δείκτες για την ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft

ΚΟΣΤΟΣ. Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης. Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft Specisoft www.specisoft.gr ΚΟΣΤΟΣ Κύριο μέσο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Σύμβουλο Επιχειρήσεων, εξωτερικό συνεργάτη στης Specisoft ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ 0.1 ΟΡΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 1 www.dap-papei.gr ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΘΕΩΡΙΑ Ποιες παραδοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ....................................17 1.1 Προβλέψεις - Τεχνικές προβλέψεων και διοίκηση................................17 1.2 Τεχνικές προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Aθήνα 2010 1. ιοικητική Λογιστική Λογιστική Κόστους και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting

Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting 1 Περίγραμμα Μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος Λογιστική Κόστους είναι η παρουσίαση βασικών κοστολογικών εννοιών και του τρόπου με τον οποίο η λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 6 η Διάλεξη: Προϋπολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ

Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 9 Πρότυπο Κόστος Μέρος ΙΙ Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2007 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Τα βασικότερα εργαλεία της Οικονομικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής

Τύποι Κοστολόγησης. Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση. Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Τύποι Κοστολόγησης Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Νικόλαος Καρανάσιος Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Βασικές Έννοιες Χρησιμότητα της Κοστολόγησης Τύποι Κοστολόγησης Τυπολογία Κοστολόγησης Είδη Κοστολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΕΝΟΤΗΤΑ 2 Αποτίμηση Αποθεμάτων Λογιστική Κόστους Ι 1 Συστήματα Απογραφής Τα συστήματα απογραφής που συναντάμε είναι τα εξής: Διαρκής Απογραφή Συστήματα Απογραφής Περιοδική Απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1)

Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Case 12: Προγραμματισμός Παραγωγής της «Tires CO» ΣΕΝΑΡΙΟ (1) Ένα πολυσταδιακό πρόβλημα που αφορά στον τριμηνιαίο προγραμματισμό για μία βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ελαστικών (οχημάτων) Γενικός προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων

Ενότητα 4. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων Ενότητα 4 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος Αποθεµάτων 2. Αποθέµατα (1) Αποθέµατα είναι το σύνολο των οικονοµικών µέσων που: Προορίζονται να πωληθούν. Βρίσκονται στην παραγωγή και προορίζονται να πωληθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 2010 ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ/ Α.Μ. 6812 ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ 1/4/2010 Αφιερώνεται στους αξιότιμους ανθρώπους που με

Διαβάστε περισσότερα

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού

1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΩΝ 1. Αριθμοδείκτες Τρόπος υπολογισμού Αριθμοδείκτες δραστηριότητας Εισπράξεως απαιτήσεων μέσος όρος απαιτήσεων Αριθμοδείκτης προβλέψεως για Ζημίες προς απαιτήσεις 100χ προβλέψεις

Διαβάστε περισσότερα

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την

Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την Πραγματοποιείται με την κατάταξη των στοιχείων κατά κατηγορίες για μια σειρά ετών. Η σύγκριση των στοιχείων με παρελθόντα στοιχεία αυξάνει την χρησιμότητα και εμφανίζει την φύση και τις τάσεις των τρεχουσών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΙΜΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΑΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ Η λεπτομερής καταμέτρηση, καταγραφή και αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της οικονομικής μονάδας σε ενιαίο νόμισμα σε μια ορισμένη χρονική στιγμή Χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Γνώσεις Διαχείρισης Μικρής Οικονομικής Μονάδας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ Βασικές Αρχές - Παραδοχές Οικονομικές Καταστάσεις Ταμιακή Διαχείριση Νεκρό Σημείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) νομικό φυσικού κεφάλαιο κέρδη αποθεματικά δανείζεται μακροπρόθεσμος δανεισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) νομικό φυσικού κεφάλαιο κέρδη αποθεματικά δανείζεται μακροπρόθεσμος δανεισμός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) Η Επιχείρηση, απέναντι στον νόμο, είναι νομικό πρόσωπο, κατ αναλογία προς την έννοια του φυσικού προσώπου. Γεννιέται νομικά με κάποιο συμβόλαιο,

Διαβάστε περισσότερα