Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»"

Transcript

1 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Οκτώβριος 2016

2 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα βιβλία: 1. Βενιέρης, Γ., Κοέν, Σ. και Κωλέτση, Μ. (2005) Λογιστική Κόστους Αρχές και εφαρμογές, P.I. Publishing, Αθήνα. 2. Needles Belverd, Powers Marian (2016) Τεχνικές και Διαχείριση Κόστους, εκδόσεις BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, Αθήνα. 3. Καραγιώργος, Θ. και Πετρίδης, Α. (2016) Μηχανογραφημένη Κοστολόγηση, εκδόσεις Αλεξοπούλου, Θεσσαλονίκη. Copyright Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved 2

3 Περιεχόμενα 3 Περιεχόμενα... 3 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 2. Μέθοδοι Αποτίμησης Αποθεμάτων... 7 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 3. Υπολογισμός Διάφορων Ειδών Κόστους (Σταθερό, Μεταβλητό, Αρχικό, Άμεσο, Μετατροπής, Περιόδου)... 9 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 4. Υπολογισμός Κόστους Παραγωγής Κόστους Παραχθέντων Κόστους Πωληθέντων Μικτού Αποτελέσματος - Καθαρού Αποτελέσματος Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 5. Άμεση και Πλήρης Μέθοδος Κοστολόγησης Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 6. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος (Εξωλογιστικός Προσδιορισμός) Άσκηση Άσκηση

4 4 Κεφάλαιο 7. Πρότυπο Κόστος Υπολογισμός Αποκλίσεων Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 8. Μέθοδοι Επανεπιμερισμού Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 9. Προϋπολογισμοί Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο 10. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος με τη χρήση της Αναλυτικής Λογιστικής (Εσωλογιστικός Προσδιορισμός) Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Παράρτημα

5 5 Κεφάλαιο 1. Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Άσκηση 1 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδομένα από το μηνιαίο Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της «Βογιατζόγλου ΑΕ.»: Λογαριασμοί Υπόλοιπα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές Τρίτων Φόροι - τέλη Διάφορα έξοδα Τόκοι και Συναφή έξοδα Αποσβέσεις Η επιχείρηση έχει τις εξής πέντε (5) λειτουργίες: Παραγωγή, Διοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Διάθεση και τέλος την Χρηματοοικονομική λειτουργία. Για τον μερισμό των δαπανών χρησιμοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 1. Οι «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού» βαρύνουν την Παραγωγή, Διοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Διάθεση με τα ποσοστά 30%, 30%, 15% και 25% αντίστοιχα. 2. Οι «Αμοιβές και έξοδα τρίτων» βαρύνουν την Παραγωγή και Διοίκηση με την ίδια αναλογία. 3. Οι «Παροχές Τρίτων» με βάση διάφορα δικαιολογητικά βαρύνουν την Παραγωγή, Διοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, Διάθεση με την αναλογία 2, 1, 2, και 1 αντίστοιχα 4. Οι «Φόροι τέλη» την Παραγωγή, Διοίκηση και την Διάθεση με ποσοστά 2/10, 5/10 και 3/10 αντίστοιχα. 5. Tα «Διάφορα έξοδα» βαρύνουν τις αντίστοιχες λειτουργίες και με τα αντίστοιχα ποσοστά όπως οι «Φόροι τέλη». 6. Οι «Τόκοι και Συναφή έξοδα» βαρύνουν αποκλειστικά την Χρηματοοικονομική λειτουργία. 7. Οι «Αποσβέσεις» με βάση το Μητρώο Παγίων βαρύνουν την παραγωγή με ποσοστό 70% και το υπόλοιπο την Διοίκηση. Άσκηση 2 Η «Στεργιόπουλος ΑΕ» πλήρωσε για την ΔΕΗ Η επιχείρηση έχει τρία τμήματα παραγωγής τα οποία διαθέτουν : Α. 10 λαμπτήρες 75w και 4 λαμπτήρες 150w. Β. 8 λαμπτήρες 100w και 5 λαμπτήρες 150w. Γ. 6 λαμπτήρες 100w και 10 λαμπτήρες 150w. 5

6 6 Στη συγκεκριμένη κοστολογική περίοδο αναλώνονται στο τμήμα Α. 8 ώρες, στο τμήμα Β. 12 ώρες και στο τμήμα Γ. 16 ώρες. Να γίνει ο μερισμός του εξόδου στα τρία τμήματα της παραγωγής. Άσκηση 3 Στην «Παχούμης ΑΕ» τηρούνται λογαριασμοί κατ είδος αυτοτελείς για κάθε δαπάνη. Οι εν λόγω λογαριασμοί έχουν χρεωθεί κατά τη χρήση του 2014 με τα ακόλουθα ποσά: Ηλεκτρικό ρεύμα κινήσεως Πυρασφάλιστρα εγκαταστάσεων Επισκευές και συντηρήσεις κτιρίων Ενοίκια εργοστασίου Πόσιμο νερό Αποσβέσεις μηχανημάτων Για τον μερισμό των εν λόγω κατ είδος χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια Εγκατεστημένη ισχύς ηλεκτροκινητήρων: Ζ 1 ΗΡ 400, Ζ 2 ΗΡ 500, Ζ 3 ΗΡ 60, Ζ 4 ΗΡ 40 Αξία εγκαταστάσεων: Ζ , Ζ , Ζ , Ζ Επιφάνεια κτιρίων: Ζ 1 700m 2, Ζ m 2, Ζ m 2, Ζ m 2. Αριθμός εργαζομένων: Ζ 1 60, Ζ 2 100, Ζ 3 30, Ζ Οι αποσβέσεις των μηχανημάτων στο τέλος της χρήσης είναι: Ζ , Ζ , Ζ , Ζ (άμεση μέθοδος). Ζητείται να καταρτιστεί το φύλλο μερισμού. Άσκηση 4 Πραγματοποιήθηκαν δαπάνες μισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε 1.200, το ΙΚΑ εργοδότη σε 300, το ΙΚΑ των εργαζομένων ανέρχεται σε 200 και ο ΦΜΥ σε 40 Κατά το μέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για την ΔΕΗ αξίας 1.000, επιπλέον ΦΠΑ 13% (130 ) και για Δήμο και ΕΡΤ 200. Κατά το μέσο όρο το 30% οι δαπάνες για την ΔΕΗ αφορούν την διάθεση των εμπορευμάτων και το 70% τις διοικητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, πληρώνεται η αμοιβή λογιστή αξίας συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%. Παρακρατείται το 20% ως ΦΕΕ. Η αμοιβή του λογιστή αφορά αποκλειστικά την διοίκηση. Επιπλέον πληρώνονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας Τέλος πληρώνεται ενοίκια που οφείλονται αξίας

7 7 Κεφάλαιο 2. Μέθοδοι Αποτίμησης Αποθεμάτων Άσκηση 5 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις του εμπορεύματος της «Παπαδόπουλος Ε.Π.Ε.» για τη χρήση 01/01 31/12/2014. Συναλλαγές ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μονάδες Κόστος Μονάδας Αξία (σε μον.) 01/01 Αρχ. Απόθεμα /03 Πώληση /05 Αγορά /07 Πώληση /10 Αγορά Ζητείται να προσδιοριστεί (με βάση την τιμή κτήσης): 1. το Κόστος Πωληθέντων και 2. το Τελικό Απόθεμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. σύμφωνα με το σύστημα της περιοδικής απογραφής. Υπόθεση: Η ΚΡΑ είναι μεγαλύτερη από την Τιμή Κτήσης Άσκηση 6 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία που αφορούν τις κινήσεις του εμπορεύματος της «Δημητρίου Α.Ε.» για τη χρήση 01/01 31/12/2014. Συναλλαγές ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μονάδες Κόστος Μονάδας Αξία (σε μον.) 01/01 Αρχ. Απόθεμα /03 Πώληση /05 Αγορά /07 Πώληση /10 Αγορά Ζητείται να προσδιοριστεί (με βάση την τιμή κτήσης): 1. το Κόστος Πωληθέντων και 2. το Τελικό Απόθεμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (F.I.F.O). σύμφωνα με το σύστημα της περιοδικής απογραφής. Υπόθεση: Η ΚΡΑ είναι μεγαλύτερη από την Τιμή Κτήσης 7

8 8 Άσκηση 7 Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν την κίνηση του εμπορεύματος της επιχείρησης «Δεληγιάννης Α.Ε.» για τη χρήση 01/01-31/12/2014. Συναλλαγές ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ(σε μον.) Μονάδες Κόστος Μονάδας Αξία 01/01 Απόθεμα Αρχής /02 Αγορά /05 Πώληση /06 Αγορά /09 Πώληση /10 Αγορά /11 Πώληση Ζητείται να προσδιοριστεί: α) το κόστος πωληθέντων και η αξία του τελικού αποθέματος (με βάση την τιμή κτήσης) με τo σύστημα της διαρκούς απογραφής ακολουθώντας: i) τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους ii) τη FIFO β) σε ποια τιμή θα αποτιμηθούν τα τελικά αποθέματα σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις, αν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι 94. Άσκηση 8 Τα δεδομένα αφορούν την κίνηση του εμπορεύματος της «ΟΜΜ Α.Ε.» για το 2014 ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ Μονάδες Κόστος Μονάδας Αξία (σε μον.) 01/01 Αρχικό Απόθεμα /04 Αγορά /06 Πώληση /09 Πώληση /11 Αγορά /12 Πώληση Με το σύστημα της περιοδικής απογραφής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (F.I.F.O) ζητείται το Κόστος Πωληθέντων ως αξία. 2. Με το σύστημα της διαρκούς απογραφής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (F.I.F.O) ζητείται: I. Το Τελικό Απόθεμα ως αξία αν η ΚΡΑ είναι 200 ευρώ. II. Το Τελικό Απόθεμα ως αξία η ΚΡΑ είναι 600 ευρώ. III. Το Τελικό Απόθεμα ως ποσότητα IV. Το Κόστος Πωληθέντων ως αξία για την περίπτωση Ι. V. Το Κόστος Πωληθέντων ως αξία για την περίπτωση ΙΙ. VI. Το Μικτό Αποτέλεσμα για την περίπτωση Ι, όταν η τιμή πώλησης για τις 10/06 είναι 300, για τις 11/09 είναι 400 και για τις 12/12 είναι

9 9 Κεφάλαιο 3. Υπολογισμός Διάφορων Ειδών Κόστους (Σταθερό, Μεταβλητό, Αρχικό, Άμεσο, Μετατροπής, Περιόδου) Άσκηση 9 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση «Μανωλάκης ΑΕ» το Άμεση Εργασία Άμεσα Υλικά Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής Αμοιβές Εποπτών Παραγωγής Αμοιβές Διοικητικών Στελεχών Αναλώσιμα Υλικά (αναλώσεις) Αποσβέσεις Μηχανημάτων παραγωγής Έμμεση Εργασία Αμοιβές Πωλητών Προμήθειες Πωλητών Από το σύνολο των παραπάνω δαπανών ζητούνται: 1. Κόστος παραγωγής 2. Κόστος περιόδου. 3. Κόστος σταθερό παραγωγής και 4. Κόστος μεταβλητό παραγωγής. Άσκηση 10 Βιομηχανική επιχείρηση παραγωγής ραδιοφώνων αυτοκινήτων για το πρώτο πεντάμηνο του 2014 σας παρέχει τα παρακάτω κοστολογικά δεδομένα: Υλικά που προωθήθηκαν στην παραγωγή: εκ των οποίων ήταν άμεσα υλικά. Δαπάνες προσωπικού: εκ των οποίων αφορούν έμμεση εργασία. Λοιπά Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα: Γενικά Έξοδα Διοίκησης (ΓΕΔ) και Γενικά Έξοδα Προώθησης (ΓΕΠ): Με βάση τα παραπάνω ζητείται: Α. Το άμεσο κόστος. Β. Το κόστος μετατροπής. Γ. Το κόστος παραγωγής. Δ. Το κόστος περιόδου. 9

10 10 Άσκηση 11 Δίνεται η παρακάτω κατάσταση εισοδήματος της «Πιπελού ΑΕ»: Πωλήσεις μονάδες Άμεσα Υλικά Άμεση Εργασία Μεταβλητά ΓΒΕ Σταθερά ΓΒΕ Κόστος Πωληθέντων Μικτό Κέρδος Μεταβλητά ΓΕΠ-ΓΕΔ Σταθερά ΓΕΠ-ΓΕΔ Καθαρό Εισόδημα Με βάση τα παραπάνω ζητείται: 1. Το συνολικό σταθερό κόστος 2. Το πρώτο κόστος 3. Το μεταβλητό κόστος παραγωγής 4. Το σταθερό κόστος περιόδου 5. Το κόστος μετατροπής 6. Το κόστος περιόδου 7. Το συνολικό μεταβλητό κόστος 8. Το σταθερό κόστος παραγωγής Σημείωση: Γενικά Έξοδα Διοίκησης (ΓΕΔ) και Γενικά Έξοδα Προώθησης (ΓΕΠ): 10

11 11 Κεφάλαιο 4. Υπολογισμός Κόστους Παραγωγής Κόστους Παραχθέντων Κόστους Πωληθέντων Μικτού Αποτελέσματος - Καθαρού Αποτελέσματος Άσκηση 12 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδομένα: Άμεση Εργασία Απόθεμα Α υλών (αρχή χρήσης Χ) Αγορές Α υλών (κατά τη διάρκεια της χρήσης Χ ) Απόθεμα Α υλών (τέλος χρήσης Χ) Επιστροφές Αγορών Α υλών Ημικατεργασμένα προϊόντα (αρχή χρήσης Χ) Ημικατεργασμένα προϊόντα (τέλος χρήσης Χ) Γ.Β.Ε Αρχικό απόθεμα προϊόντων Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Πωλήσεων Πωλήσεις (Ποσότητες) Τιμή Πώλησης 20 Τελικό απόθεμα προϊόντων Για την συνέχεια της κοστολόγησης, ο κοστολόγος ζητάει τον υπολογισμό: 1. του Κόστους Παραγωγής 2. του Κόστους Παραχθέντων 3. του Κόστους Πωληθέντων 4. του Μικτού Αποτελέσματος 5. του Καθαρού Αποτελέσματος Άσκηση 13 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: Υπόλοιπο αποθεμάτων Αρχικό Τελικό Πρώτες Ύλες Παραγωγή σε εξέλιξη Έτοιμα προϊόντα Αγορές Πρώτων Υλών Πωλήσεις Έξοδα Αγορών Α Υλών Άμεση Εργασία Τόκοι Χρεωστικοί Επιστροφές Πωλήσεων Έξοδα Συντήρησης Μηχανημάτων Αποσβέσεις Μηχανημάτων Αποσβέσεις Εγκαταστάσεων Έμμεση Εργασία Μεταφορικά Έξοδα Πωλήσεων

12 12 1. Να βρεθεί το Κόστος Παραγωγής, το Κόστος Παραχθέντων, το Κόστος Πωληθέντων και το Καθαρό Κέρδος 2. Πόσο είναι το σύνολο των ΓΒΕ: 3. Πόσο είναι το Άμεσο Κόστος; 4. Πόσο είναι το Κόστος Μετατροπής; 5. Πόσο είναι το Κόστος Περιόδου Άσκηση 14 Δίδονται τα πιο κάτω στοιχεία της «Γεωργίου ΑΕ» της οικονομικής χρήσης 1/1-31/12/2014: Αποθέματα αρχής Πρώτων υλών Αποθέματα αρχής Ημικατεργασμένων Αποθέματα αρχής Ετοίμων προϊόντων Αγορές πρώτων υλών Αναλωθείσες πρώτες ύλες Μεταβλητά γενικά βιομηχανικά έξοδα Σύνολο γενικών βιομηχανικών εξόδων Σύνολο κόστους παραγωγής Κόστος παραχθέντων Κόστος πωληθέντων Ζητείται να υπολογίσετε: 1. Τα αποθέματα τέλους των πρώτων υλών, ημικατεργασμένων και ετοίμων προϊόντων 2. Το κόστος της άμεσης εργασίας. 3. Το Άμεσο Κόστος 4. Το Κόστος Μετατροπής Άσκηση 15 Σας δίνονται τα υπόλοιπα του ισοζυγίου με ημερομηνία της βιομηχανικής επιχείρησης «Στεργιόπουλος ΑΕ». ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Πρώτες Ύλες προς Διάθεση (Διαθέσιμες Α Υλες) 15,000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 5,000 Πελάτες 15,000 Έμμεση εργασία 10,000 Άμεση Εργασία 15,000 Μισθός υπεύθυνου Παραγωγής 5,000 Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής 10,000 Αποσβέσεις Εργοστασίου 7,000 Έξοδα Συντήρησης Μηχανημάτων 3,000 Αποσβέσεις Φορτηγών που χρησιμοποιούνται στην Διανομή 25,000 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 15,000 Αρχικό απόθεμα ημικατεργασμένων 20,000 Τελικό απόθεμα ημικατεργασμένων 10,000 Αρχικό απόθεμα έτοιμων προϊόντων 50,000 Τελικό απόθεμα έτοιμων προϊόντων 30,000 Καθαρό Αποτέλεσμα 120,000 12

13 13 Ζητείται: 1. Να βρεθούν τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. 2. Να βρεθούν οι Πωλήσεις. 3. Να βρεθεί το Κόστος Περιόδου. Άσκηση 16 Σας δίνονται τα υπόλοιπα του ισοζυγίου με ημερομηνία ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 10,000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 15,000 Αγορές πρώτων υλών 75,000 Αμοιβές εργατικού προσωπικού 45,000 Αμοιβές βοηθητικού προσωπικού παραγωγής 8,000 Αμοιβές λογιστηρίου 7,000 Μισθός Γενικού Διευθυντή Επιχείρησης 6,000 Έξοδα Προώθησης Πωλήσεων 2,000 Ηλεκτρικό Ρεύμα Παραγωγής 17,000 Αποσβέσεις Κτιρίου Εργοστασίου 2,000 Ενοίκιο Κτιρίου Διοίκησης 5,000 Αποσβέσεις Φορτηγών Διανομής 700 Αποσβέσεις Εξοπλισμού Γραφείων 1,100 Ασφάλιστρα Μηχανημάτων 4,000 Έξοδα Συντήρησης 3,000 Χρηματοοικονομικά Έξοδα 4,500 Αρχικό απόθεμα ημικατεργασμένων 12,000 Τελικό απόθεμα ημικατεργασμένων 2,000 Αρχικό απόθεμα έτοιμων προϊόντων 19,000 Τελικό απόθεμα έτοιμων προϊόντων 3,000 Ζητείται: 1. Να συνταχθεί Έκθεση Κόστους Παραγωγής για το έτος Να υπολογιστεί το ανά μονάδα κόστος παραγωγής για παραγωγή μονάδων προϊόντος. 3. Να βρεθεί η τιμή πώλησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι υπολογίζεται προσαυξάνοντας το ανά μονάδα κόστος παραγωγής με περιθώριο κέρδους 25%, πλέον ΦΠΑ 23%. 4. Να συνταχθεί Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως για το έτος 2014, με δεδομένο την πώληση μονάδων προϊόντος. Τα έξοδα προμηθειών πωλητών είναι 5% επί των πωλήσεων. 13

14 Άσκηση 17 Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 14 Πρώτες ύλες (αρχικό) Πρώτες ύλες (τελικό) Αναλώσιμα (αρχικό) Αναλώσιμα (τελικό) Ημικατεργασμένα προϊόντα (αρχής) Ημικατεργασμένα προϊόντα (τέλους) Έτοιμα προϊόντα (αρχής) Έτοιμα προϊόντα (τέλους) Αγορές πρώτων υλών Αγορές αναλωσίμων Επίσης, αγοράζονται μηχανήματα στις 01/01/14 με αξία κτήσης τα οποία αποσβένονται με ποσοστό απόσβεσης 10% (σταθερή μέθοδος απόσβεσης). Τα κατά είδος έξοδα είναι και κατανέμονται ως εξής: Τέλος, Έξοδα αγορών πρώτων υλών 800 Έξοδα Παραγωγής Έξοδα Διοίκησης Έξοδα Χρηματοδότησης Έξοδα Διάθεσης Ζητούνται Αποσβέσεις Εγκαταστάσεων Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων που 800 χρησιμοποιήθηκαν για τη διάθεση Πωλήσεις Το Κόστος Παραχθέντων 2. Το Καθαρό Κέρδος 3. Το Άμεσο Κόστος 4. Το Κόστος Μετατροπής 5. Το Κόστος Περιόδου 14

15 15 Κεφάλαιο 5. Άμεση και Πλήρης Μέθοδος Κοστολόγησης Άσκηση 18 Δίνονται τα εξής στοιχεία: Κόστος α υλών 3.500,00 Κόστος άμεσης εργασίας 2.700,00 Μεταβλητά Γ.Β.Ε ,00 Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250,00 Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50,00 Σταθερά Γ.Β.Ε. 800,00 Σταθερά έξοδα πωλήσεων 500,00 Σταθερά έξοδα διοίκησης 200,00 Πωλήσεις μον. x 10,00 Παραγωγή μονάδες Ζητείται: 1. το αποτέλεσμα με την άμεση μέθοδο κοστολόγησης και 2. το αποτέλεσμα με την πλήρη μέθοδο κοστολόγησης. Άσκηση 19 Δίνονται τα εξής στοιχεία: Αρχικό απόθεμα μον. 200 x 100,00 /μον. με πλήρη κοστολόγηση και επί 90,00 /μον. με άμεση κοστολόγηση. Η τρέχουσα παραγωγή περιόδου ανήλθε σε μον. προϊόντος των οποίων το κόστος αναλύεται ως εξής: Α ύλες και εργασία ,00 Σταθερά Γ.Β.Ε ,00 Μεταβλητά Γ.Β.Ε ,00 Πωλήθηκαν μον. x 120,00 /μον. Τα μεταβλητά έξοδα πωλήσεων ανήλθαν σε 5.000,00 και τα σταθερά σε ,00. Ζητείται το αποτέλεσμα με την άμεση και την πλήρη κοστολόγηση. Άσκηση 20 Αρχικό απόθεμα προϊόντος μον κόστους 10,00 /μον. με πλήρη κοστολόγηση και 9,00 /μον. με άμεση κοστολόγηση. Η τρέχουσα παραγωγή περιόδου ανήλθε σε μον. Προϊόντος. Επιπλέον σας δίνονται τα δεδομένα: Μηχάνημα A ,00 Αποσβεσμένα μηχάνημα Α 8.000,00 Αποσβέσεις μηχανήματος B ,00 Αποσβεσμένo μηχάνημα Β ,00 ΔΕΗ εργοστασίου 4.000,00 Μισθός Γενικού Διευθυντή Επιχείρ ,00 Πελάτες 5.000,00 Έμμεση εργασία 3.000,00 Έμμεσα υλικά 1.000,00 15

16 16 Αγορές Α υλών ,00 Τελικό Απόθεμα Α υλών 5.000,00 Έξοδα αγορών Α υλών 2.000,00 Αναλωθείσες Α ύλες ,00 Άμεση εργασία ,00 Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 3.000,00. Σταθερά έξοδα πωλήσεων 1.000,00. Κόστος Πωληθέντων σε μονάδες μον Τιμή Πώλησης 20,00 /μον. Με τις υποθέσεις ότι: Δεν υπάρχουν ημικατεργασμένα αρχής και τέλους. Το μηχάνημα Α αφορά την Έρευνα και Ανάπτυξη και αποσβένεται με συντελεστή απόσβεσης 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Το μηχάνημα Β αφορά την Παραγωγή και αποσβένεται με συντελεστή απόσβεσης 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Από το σύνολο των ΓΒΕ το 60% είναι σταθερά ΓΒΕ, ενώ το υπόλοιπο είναι μεταβλητά ΓΒΕ 1. Να βρεθούν τα ΓΒΕ 2. Να βρεθεί το κόστος παραχθέντων με την πλήρη κοστολόγηση 3. Να βρεθεί το κόστος πωληθέντων με την πλήρη κοστολόγηση 4. Να βρεθεί το κόστος περιόδου με την πλήρη κοστολόγηση 5. Να βρεθεί το Περιθώριο Συμβολής με την άμεση κοστολόγηση Άσκηση 21 Αρχικό απόθεμα προϊόντος μον κόστους 10,00 /μον. με πλήρη κοστολόγηση και 9,00 /μον. με άμεση κοστολόγηση. Η τρέχουσα παραγωγή περιόδου ανήλθε σε μον. Προϊόντος. Επιπλέον σας δίνονται τα δεδομένα: Μεταφορικά Μέσα ,00 Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα 5.000,00 ΔΕΗ εργοστασίου 4.000,00 Μισθός Διευθυντή Επιχείρησης 1.000,00 Πελάτες 5.000,00 Έμμεση εργασία 1.000,00 Έμμεσα υλικά 3.000,00 Αγορές Α υλών 8.000,00 Τελικό Απόθεμα Α υλών 4.000,00 Έξοδα αγορών Α υλών 2.000,00 Διαθέσιμες Α ύλες ,00 Άμεση εργασία ,00 Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 4.000,00. Σταθερά έξοδα πωλήσεων 5.000,00. Κόστος Πωληθέντων σε μονάδες μον Τιμή Πώλησης 50,00 /μον. 16

17 17 Με τις υποθέσεις ότι: Δεν υπάρχουν ημικατεργασμένα αρχής και τέλους. Τα μεταφορικά μέσα αφορούν την Έρευνα και Ανάπτυξη και αποσβένονται με συντελεστή απόσβεσης 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Η ΔΕΗ είναι μεταβλητό έξοδο. 1. Να βρεθεί το κόστος παραχθέντων με την πλήρη κοστολόγηση 2. Να βρεθεί το κόστος πωληθέντων με την πλήρη κοστολόγηση 3. Να βρεθεί το κόστος περιόδου με την πλήρη κοστολόγηση 4. Να βρεθεί το Περιθώριο Συμβολής με την άμεση κοστολόγηση 5. Να βρεθεί το Σταθερό Κόστος με την άμεση κοστολόγηση 17

18 18 Κεφάλαιο 6. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος (Εξωλογιστικός Προσδιορισμός) Άσκηση 22 Η επιχείρηση Παχούμης ΑΕ στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέματα α ύλης Υ τεμ. Αξίας 2,90 το καθένα, α ύλης Υ2 200 τεμ. Αξίας 1,00 το καθένα και αποθέματα εμπορευμάτων Ε 100 τεμ. Αξίας 1,10 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε 200 τεμ. Υ1 με τιμή 3,50 ανά τεμάχιο και 100 τεμ. Ε με τιμή 1,30 ανά τεμάχιο. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Παρήγαγε 100 τεμ. Προιόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεμαχίου απαιτούνται 10 τεμ. Υ1 και 2 τεμ. Υ2. Πραγματοποιήθηκαν και δαπάνες μισθοδοσίας. Οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 375. Κατά το μέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 80 τεμ. Π με τιμή 50 το καθένα και 20 τεμ. Ε με τιμή 1,25 το καθένα. Ζητείται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των μικτών αναλυτικών και του καθαρού αποτελέσματος. Άσκηση 23 Η επιχείρηση «Φωτιάδης ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέματα α ύλης Υ τεμ. Αξίας 3 το καθένα, α ύλης Υ2 300 τεμ. Αξίας 1 το καθένα και αποθέματα εμπορευμάτων Ε 100 τεμ. Αξίας 1,5 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε 300 τεμ. Υ1 με τιμή 4 ανά τεμάχιο και 100 τεμ. Ε με τιμή 1,5 ανά τεμάχιο. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με τη μέθοδο του ΜΣΚ. Παρήγαγε 50 τεμ. Προιόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεμαχίου απαιτούνται 10 τεμ. Υ1 και 4 τεμ. Υ2. Πραγματοποιήθηκαν και δαπάνες μισθοδοσίας. Οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 365. Οι εισφορές των εργαζομένων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς ανέρχεται σε 208 Κατά το μέσο όρο το 70% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 30% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για τον ΟΤΕ αξίας και επιπλέον ΦΠΑ 23%. Κατά το μέσο όρο το 20% οι δαπάνες για τον ΟΤΕ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 80% τις διοικητικές υπηρεσίες. Τέλος πραγματοποιηθήκαν δαπάνες για την ΔΕΗ αξίας επιπλέον ΦΠΑ 13% και για δημοτικά τέλη 50 ευρώ. Κατά το μέσο όρο το 60% των δαπάνες για την ΔΕΗ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 40% τις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 120 τεμ. Π με τιμή 50, το καθένα και 20 τεμ. Ε με τιμή 1,25 το καθένα. Ζητείται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των μικτών αναλυτικών και του καθαρού αποτελέσματος. 18

19 19 Κεφάλαιο 7. Πρότυπο Κόστος Υπολογισμός Αποκλίσεων Άσκηση 24 Η βιομηχανική επιχείρηση Μάνιου τηρεί λογιστική κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα και 5 κιλά α ύλης, της οποίας η τιμή καθορίστηκε σε 9,00 / κιλό α ύλης. Σε δεδομένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέματα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέματα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Κατά την υπόψη περίοδο, η παραγωγή ετοίμων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιμών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. Άσκηση 25 Η παραπάνω επιχείρηση έχει επίσης υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 10 (πρώτα λεπτά της ώρας) με πρότυπη αμοιβή 5,00 / πρότυπη ώρα παραγωγής. Κατά την υπόψη κοστολογική περίοδο, αναλώθηκαν 920 ώρες εργασίας, της οποίας η αμοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 4.800,00. ΙΚΑ εργοδότη 1.200, ΙΚΑ εργαζομένων 700, Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 125. Κατά την ίδια περίοδο, η παραγωγή ετοίμων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση απόδοσης άμεσης εργασίας 2. η απόκλιση ωρομισθίου 3. η συνολική απόκλιση άμεσης εργασίας Άσκηση 26 Η βιομηχανική επιχείρηση Αδάμ εφαρμόζει λογιστική πρότυπου κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή μίας μονάδας προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 6 κιλά α ύλης με πρότυπη τιμή 10,00 / κιλό α ύλης 20 (πρώτα λεπτά της ώρας) με πρότυπη αμοιβή 7,00 / πρότυπη ώρα Σε δεδομένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέματα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέματα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Η παραγωγή ετοίμων προϊόντων ανήλθε σε κιλά, αναλώθηκαν ώρες εργασίας ενώ η αμοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 8.000,00 (IKA εργοδότη 2.000,00, ΙΚΑ εργαζομένων 1.000,00, Φ.Μ.Υ. 400,00 ). 19

20 20 Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιμών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. 4. η απόκλιση απόδοσης άμεσης εργασίας 5. η απόκλιση ωρομισθίου 6. η συνολική απόκλιση άμεσης εργασίας 7. Αν η συνολική απόκλιση ΓΒΕ ανέρχεται σε 3.000,00, να υπολογιστεί η γενική απόκλιση. Άσκηση 27 Η βιομηχανική επιχείρηση Κουκουμάκας εφαρμόζει λογιστική πρότυπου κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή μίας μονάδας προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 7 κιλά α ύλης με πρότυπη τιμή 10,00 / κιλό α ύλης 25 (πρώτα λεπτά της ώρας) με πρότυπη αμοιβή 8,00 / πρότυπη ώρα Σε δεδομένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέματα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέματα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Η παραγωγή ετοίμων προϊόντων ανήλθε σε κιλά, αναλώθηκαν ώρες εργασίας ενώ η αμοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 8.500,00 (IKA εργοδότη 2.500,00, ΙΚΑ εργαζομένων 1.200,00, Φ.Μ.Υ. 450,00 ). Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιμών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. 4. η απόκλιση απόδοσης άμεσης εργασίας 5. η απόκλιση ωρομισθίου 6. η συνολική απόκλιση άμεσης εργασίας 7. Αν η συνολική απόκλιση ΓΒΕ ανέρχεται σε 4.000,00, να υπολογιστεί η γενική απόκλιση. 20

21 21 Κεφάλαιο 8. Μέθοδοι Επανεπιμερισμού Άσκηση 28 Η επιχείρηση «Γεωργιάδη» περιλαμβάνει δύο κύρια κέντρα κόστους (Τμήμα Κοπής και Τμήμα Συναρμολόγησης) και δύο βοηθητικά κέντρα κόστους (Τμήμα Αποθήκης και Συντήρησης) Οι σχετικές προϋπολογιστικές πληροφορίες για τον επιμερισμό του κόστους έχουν ως εξής: Προυπολογιστικά Γ.Β.Ε. Προυπολογιστικές ώρες άμεσης εργασίας Επιφάνεια Προυπολογισμένες συνολικές ώρες εργασίας Τμήμα Αποθήκης Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Κοπής Τμήμα Συναρμολόγησης Βάση επανεπιμερισμού του τμήματος αποθήκης στα κύρια τμήματα είναι τα τετραγωνικά μέτρα. Βάση επανεπιμερισμού του τμήματος συντήρησης στα κύρια τμήματα είναι οι συνολικές ώρες εργασίας. Οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) των κύριων τμημάτων καθορίζονται με βάση τις προυπολογιστικές ώρες άμεσης εργασίας. Να υπολογισθεί το αποτέλεσμα του επανεπιμερισμού με βάση: 1. την άμεση μέθοδο 2. τη βαθμιδωτή μέθοδο (το τμήμα αποθήκης προσφέρει υπηρεσίες στο τμήμα συντήρησης αλλά δεν δέχεται υπηρεσίες από αυτό). 3. να βρεθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των ΓΒΕ των κυρίων τμημάτων. 21

22 22 Άσκηση 29 Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης παραγωγής πλεκτών ειδών Ελευθερίου ΑΕ αποτελείται από δύο βοηθητικά και δύο παραγωγικά τμήματα. Το συνολικό κόστος των τμημάτων αυτών στο τέλος της χρήσης 2007 ήταν αναλυτικά το εξής: Βοηθητικά τμήματα Αποθήκη Συντήρηση Παραγωγικά τμήματα Πλεκτήριο Συσκευασία Σύνολο Η επιφάνεια που καταλαμβάνει κάθε τμήμα καθώς και οι συνολικές ώρες εργασίας της χρήσης ήταν: Τμήμα Επιφάνεια (τετρ. μέτρα) Συνολικές ώρες εργασίας Αποθήκη Συντήρηση Πλεκτήριο Συσκευασία Σύνολο Το συνολικό κόστος του τμήματος αποθήκης επανεπιμερίζεται με βάση την επιφάνεια ενώ της συντήρησης με βάση τις συνολικές ώρες εργασίας. Οι ώρες της άμεσης εργασίας των παραγωγικών τμημάτων ήταν για το πλεκτήριο και για τη συσκευασία. Να γίνει ο επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια με τη χρησιμοποίηση: 1. της άμεσης μεθόδου 2. της βαθμιδωτής μεθόδου (όπου το κόστος της αποθήκης επανεπιμερίζεται πρώτο) 3. να βρεθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των ΓΒΕ των κυρίων τμημάτων. 22

23 23 Κεφάλαιο 9. Προϋπολογισμοί Άσκηση 30 Επιχείρηση παράγει και πωλεί το προϊόν Π προς 2,5 ανά μονάδα. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός πωλήσεων σε μονάδες του προϊόντος Π για το πρώτο τρίμηνο του Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Σύνολο Η επιχείρηση επιθυμεί να έχει ένα απόθεμα στο τέλος για κάθε μήνα, που να ανέρχεται στο 10% επί των εκτιμώμενων πωλήσεων του επόμενου μήνα. Για την είσπραξη των εσόδων από τις πωλήσεις η επιχείρηση ακολουθεί την ακόλουθη πολιτική: Το 50% των πωλήσεων είναι μετρητοίς. Το 30% των πωλήσεων εισπράττεται τον επόμενο μήνα. Το 20% των πωλήσεων εισπράττεται τον μεθεπόμενο μήνα. Με βάση τα παραπάνω ζητείται: α. ο προϋπολογισμός των πωλήσεων (σε αξία). β. ο ταμειακός προϋπολογισμός των εισπράξεων. γ. ο προϋπολογισμός της παραγωγής όταν το απόθεμα αρχής είναι 150 μονάδες Π και οι εκτιμώμενες πωλήσεις του Απριλίου είναι μονάδες. Άσκηση 31 Βρισκόμαστε στο τέλος του 2013 και η εταιρία ΒΙΟΛΑΜ επιθυμώντας να καταρτίσει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους, προβλέπει τα παρακάτω στοιχεία σε σχέση με τα παραγόμενα από την εταιρία προϊόντα Π1 και Π2 και τις αντίστοιχες πρώτες ύλες: Προϊόν Π1 Προϊόν Π2 Απόθεμα (κιλά) 31/12/ Απόθεμα (κιλά) 31/12/ Προβλεπόμενες Πωλήσεις (κιλά) Προϊόν Π1 Προϊόν Π Ύλη Υ1 Ύλη Υ2 Απόθεμα (κιλά) 31/12/ Απόθεμα (κιλά) 31/12/ Τέλος οι ανά κιλό προϊόντος αναλώσεις πρώτων υλών είναι οι εξής: Ανάλωση ανά κιλό προϊόντος Προϊόν Π1 Προϊόν Π2 Πρώτη Ύλη Υ1 (κιλά) 1,5 2 Πρώτη Ύλη Υ2 (κιλά) 3 1,4 Εξ άλλου προϋπολογίζεται ότι η μεν πρώτη ύλη Υ1 θα αγορασθεί προς 4/κιλό, η δε πρώτη ύλη Υ2 προς 10/κιλό. Ζητείται: 1. το ποσό (αξία) που πρέπει να προϋπολογισθεί για την πραγματοποίηση του προγράμματος των απαιτούμενων αγορών πρώτων υλών. 2. το προϋπολογιζόμενο Κόστος Ανάλωσης των Α υλών με την υπόθεση για διδακτικούς λόγους ότι η τιμή αγοράς είναι και η τιμής αποτίμησης. 23

24 24 Άσκηση 32 Βρισκόμαστε στο τέλος του 2012 και η εταιρία «Αδάμ ΑΕ» επιθυμώντας να καταρτίσει τον προϋπολογισμό για το έτος 2013, προβλέπει τα παρακάτω στοιχεία σε σχέση με τα παραγόμενα από την εταιρία προϊόντα Π1 και Π2 και τις αντίστοιχες πρώτες ύλες: Προϊόν Π1 Προϊόν Π2 Απόθεμα (κιλά) 31/12/ Προβλεπόμενες Πωλήσεις (κιλά) Προϊόν Π1 Προϊόν Π Ύλη Υ1 Ύλη Υ2 Απόθεμα (κιλά) 31/12/ Με τις υποθέσεις ότι: το τελικό απόθεμα για το Π1 είναι το 10% των πωλήσεων, ενώ το τελικό απόθεμα για το Π2 είναι το 20% των πωλήσεων, για την παραγωγή του Π1 απαιτούνται 2 Υ1 και 4 Υ2, ενώ για την παραγωγή του Π2 απαιτούνται 3 Υ1 και 1 Υ2. Το τελικό απόθεμα (σε μονάδες) για την Υ1 ισούται με το 10% της ανάλωσής της (σε μονάδες), ενώ το τελικό απόθεμα για την Υ2 ισούται με το 30% η μεν πρώτη ύλη Υ1 θα αγορασθεί προς 2/κιλό, η δε πρώτη ύλη Υ2 προς 4/κιλό. Ζητείται: 1. Η συνολική Παραγωγή (ποσότητα) για το Π1. 2. Η αξία που πρέπει να προϋπολογισθεί για την πραγματοποίηση του προγράμματος των απαιτούμενων αγορών πρώτων υλών για την Υ2. 3. Η αξία των αναλώσεων της Υ2. 24

25 25 Κεφάλαιο 10. Υπολογισμός Καθαρού Αποτελέσματος με τη χρήση της Αναλυτικής Λογιστικής (Εσωλογιστικός Προσδιορισμός) Άσκηση 33 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική (με βάση τα ΕΛΠ) και αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα πρώτων υλών αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 400 επιπλέον ΦΠΑ 23 %, 100 με πίστωση και το υπόλοιπο μετρητοίς. 3. Εξοφλείται ο προμηθευτής. 4. Πληρώνονται μέσω του όψεως ασφάλιστρα αξίας Τα ασφάλιστρα αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας 5. Πληρώνονται φόροι - τέλη μέσω του όψεως αξίας Οι φόροι - τέλη επιμερίζονται στα τμήματα Διάθεσης και Διοίκησης με βάση τα ποσοστά 30% και 70% αντίστοιχα. 6. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% με γραμμάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 7. Πληρώνονται μέσω του όψεως έκτακτα έξοδα αξίας Άσκηση 34 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική (με βάση τα ΕΛΠ) και αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων αξίας Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας 300 συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% μετρητοίς. 3. Πληρώνεται ενοίκιο μέσω του όψεως αξίας Το ενοίκιο αφορά τα κεντρικά γραφεία κατά 60% και το υπόλοιπο την παραγωγή. 4. Πληρώνονται ενοίκια μέσω του όψεως αξίας Το ενοίκιο επιμερίζεται στα τμήματα παραγωγής και διοίκησης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα. Ειδικότερα το τμήμα Διοίκησης καταλαμβάνει 400 τ.μ. και το τμήμα παραγωγής 100 τ.μ. 5. Πωλούνται εμπορεύματα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% με επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης. 6. Εισπράττονται οι επιταγές και κατατίθενται στον όψεως. 7. Πληρώνονται τόκοι σε βάρος δανείου αξίας

26 26 Άσκηση Εισπράττονται έκτακτα κέρδη μέσω του όψεως 9. Πληρώνονται για έκτακτα έξοδα μέσω του όψεως Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και αναλυτική λογιστική. 1. Αγοράζονται εμπορεύματα αξίας συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% με πίστωση. 2. Πληρώνεται τόκοι - έξοδα αξίας Εξοφλείται μισθοδοτική κατάσταση δέκα εργαζομένων με μικτές αποδοχές ανά , ΙΚΑ εργοδότη 3.000, ΙΚΑ εργαζομένου και ΦΜΥ 50. Οι εργαζόμενοι αμείβονται ισόποσα. 4 εργαζόμένοι απασχολούνται στην παραγωγή ενώ οι υπόλοιποι είναι στα κεντρικά γραφεία της διοίκησης. 4. Πωλούνται εμ/τα συμπεριελαμβάνεται ΦΠΑ 23% με πίστωση. 5. Εισπράττεται η απαίτηση από τον πελάτη. 6. Εισπράττονται έσοδα από ενοίκια αξίας 500. Άσκηση 36 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης Ατλαντίς ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αγορές εμπορευμάτων Τόκοι χρεωστικοί Έτοιμα προϊόντα αρχής Αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Πωλήσεις εμπορευμάτων Αρχικά αποθέματα πρώτων υλών Πωλήσεις προϊόντων Αγορές πρώτων υλών Η απογραφή έδειξε πως: Αποθέματα εμπορευμάτων , Αποθέματα πρώτων υλών και Αποθέματα ετοίμων προϊόντων και αποθέματα παραγωγή σε εξέλιξη Επιπλέον υπάρχουν 3 εργαζόμενοι στην διοίκηση και 6 στην παραγωγή. Ζητείται ο εσωλογιστικός προσδιορισμός μέσω της αναλυτικής λογιστικής από το κόστος παραγωγής ως το καθαρό αποτέλεσμα. 26

27 Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση Η επιχείρηση «Αδάμ ΑΕ» για την παραγωγή του προϊόντος Χ: αγόρασε με μετρητά Α ύλες και βοηθητικές ύλες , κατέβαλε για μισθούς και για εργοδοτικές εισφορές μισθών , για ενοίκια , και τέλος για φόρους Η «Αδάμ ΑΕ» διαθέτει 3 τμήματα: το τμήμα Παραγωγής, το τμήμα Διάθεσης και το τμήμα Διοίκησης. Για την παραγωγή του προϊόντος χ διαθέτει Α ύλες και βοηθητικές ύλες Έκανε υπολογισμό πως για την παραγωγή του προϊόντος χ διατέθηκαν: μισθοί , ενοίκια , φόροι τέλη και αποσβέσεις Για τον μερισμό των παραπάνω δαπανών χρησιμοποιούνται τα εξής κριτήρια: Οι μισθοί διανέμονται ανάλογα του αριθμού των υπαλλήλων που εργάσθηκαν στα διάφορα τμήματα. Στην Παραγωγή 3, στη Διάθεση 2, και στη Διοίκηση 5. Η ίδια διανομή ισχύει και για τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές. Τα ενοίκια μερίζονται ανάλογα με την αναλογία 1/10, 4/10 στην Παραγωγή και την Διάθεση και το υπόλοιπο στην Διοίκηση Οι φόροι-τέλη μερίζονται με την ίδια αναλογία στην Διάθεση και την Διοίκηση. Οι αποσβέσεις μερίζονται άμεσα: Παραγωγή:10.000, Διάθεση: και Διοίκηση: Στη συνέχεια τα έξοδα Διάθεσης επανεπιμερίζονται μεταξύ της Παραγωγής και της Διοίκησης ανάλογα με τους αριθμούς 1 και 2 αντίστοιχα. Ζητείται: Άσκηση Η κατάρτιση του Φύλλου Μερισμού για την συνέχεια της κοστολογικής διαδικασίας. 2. Τα έξοδα Διοίκησης με τον πρώτο μερισμό. 3. Τα έξοδα Διάθεσης μετά τον δεύτερο μερισμό. Τα δεδομένα αφορούν την κίνηση του εμπορεύματος της «Κουκουμάκας Α.Ε.»: ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Λογαριασμοί Μονάδες Κόστος ή Τιμή Μονάδας Αξία 31/12/ /04/2010 Αγορά /06/2010 Πώληση /11/2010 Αγορά /12/2010 Πώληση Με το σύστημα της διαρκούς απογραφής χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της σειράς εξάντλησης (F.I.F.O) ζητείται: VII. VIII. Το Τελικό Απόθεμα ως αξία αν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι 370 ευρώ. Το Τελικό Απόθεμα ως αξία αν η τρέχουσα τιμή αντικατάστασης είναι 360 ευρώ και η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι 200 ευρώ. IX. Το Κόστος Πωληθέντων ως αξία για την περίπτωση 2 X. Το καθαρό αποτέλεσμα για την περίπτωση Ι αν έξοδα διοίκησης , έξοδα παραγωγής είναι και τόκοι πληρωτέοι

28 28 Άσκηση 39 Η επιχείρηση «Κουκουμάκας Α.Ε.» είχε αποθέματα στις 31/12 της προηγούμενης χρήσης 100 μονάδες συνολικής αξίας Στις 10/01 αγόρασε εμπορεύματα 200 μονάδες συνολικής αξίας , στις 04/04 αγόρασε 300 μονάδες συνολικής αξίας , στις 10/06 πούλησε 200 μονάδες συνολικής αξίας πώλησης , στις 16/11 αγόρασε 300 μονάδες συνολικής αξίας , στις 20/12 πούλησε 200 μονάδες συνολικής αξίας πώλησης , στις 22/12 πούλησε 100 μονάδες συνολικής αξίας πώλησης και τέλος στις 28/12 αγόρασε 100 μονάδες συνολικής αξίας Ζητείται 1. το τελικό απόθεμα ως αξία (σύστημα περιοδικής απογραφής μέθοδος F.I.F.O) αν η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία είναι το μικτό αποτέλεσμα για την ανωτέρω περίπτωση. Άσκηση 40 Σας δίνονται τα υπόλοιπα του ισοζυγίου με ημερομηνία της «Μπάκας ΑΕ». ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Πωλήσεις 280,000 Προμηθευτές 15,000 Επιστροφές Πωλήσεων 60,000 Άμεση Εργασία 25,000 Μισθός υπεύθυνου Παραγωγής 5,000 Μηχανήματα 30,000 Αποσβεσμένα Μηχανήματα 9,000 Έξοδα Αγορών πρώτων υλών 6,000 Επιστροφές αγορών πρώτων υλών 1,000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 10,000 Αγορές πρώτων υλών 15,000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 5,000 Αρχικό απόθεμα ημικατεργασμένων 30,000 Τελικό απόθεμα ημικατεργασμένων 15,000 Αρχικό απόθεμα έτοιμων προϊόντων 60,000 Έμμεσα υλικά 10,000 Έμμεση εργασία 5,000 Έξοδα Πωλήσεων 14,000 Τελικό απόθεμα έτοιμων προϊόντων 10,000 Τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Η επιχείρηση ακολουθεί την σταθερή μέθοδο απόσβεσης με ποσοστό συντελεστή απόσβεσης 10%. Ζητούνται: 1. Τα Άμεσα Υλικά. 2. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) 3. Να βρεθεί το Κόστος Περιόδου. 28

29 29 Άσκηση 41 Σας δίνονται τα υπόλοιπα του ισοζυγίου με ημερ της βιομηχανικής επιχείρησης «Πλακίδης ΑΕ». ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Α Υλες 31/12/ Αποσβέσεις Μηχανημάτων Έξοδα Πωλήσεων Παραγωγή σε εξέλιξη 31/12/ Επιστροφές αγορών πρώτων υλών Παραγωγή σε εξέλιξη 31/12/ Πελάτες Έτοιμα προϊόντα 31/12/ Έμμεση εργασία Καθαρό Αποτέλεσμα Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών Κόστος Πωληθέντων (ποσότητα) μονάδες Κόστος μετατροπής Διαφημίσεις Έμμεσα υλικά Έτοιμα προς Διάθεση A Ύλες 31/12/ Αγορές A Υλών Με τις υποθέσεις ότι: Τα μηχανήματα αγοράστηκαν στις 01/05/14 και αφορούν μηχανήματα για την παραγωγή των προϊόντων ακολουθώντας τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης (ποσοστό απόσβεσης 20%) Η τιμή πώλησης, βρίσκεται προσαυξάνοντας την τιμή 700 με περιθώριο κέρδους 20%, (επιπλέον ΦΠΑ 23%). Ζητείται για την χρήση 2014: 1. Να βρεθούν τα «έξοδα αγορών υλών» 2. Να βρεθούν τα «έτοιμα προϊόντα τέλους» Άσκηση 42 Αρχικό απόθεμα προϊόντος μον κόστους 10,00 /μον. με πλήρη κοστολόγηση και 9,00 /μον. με άμεση κοστολόγηση. Η τρέχουσα παραγωγή περιόδου ανήλθε σε μον. Προϊόντος. Επιπλέον σας δίνονται τα δεδομένα: Μεταφορικά Μέσα ,00 Αποσβεσμένα μεταφορικά μέσα 5.000,00 ΔΕΗ εργοστασίου 4.000,00 Μισθός Διευθυντή Επιχείρησης 1.000,00 Πελάτες 5.000,00 Έμμεση εργασία 1.000,00 Έμμεσα υλικά 3.000,00 Αγορές Α υλών 8.000,00 Τελικό Απόθεμα Α υλών 4.000,00 Εξοδα αγορών Α υλών 2.000,00 Διαθέσιμες Α ύλες ,00 Άμεση εργασία ,00 Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 4.000,00. Σταθερά έξοδα πωλήσεων 5.000,00. Κόστος Πωληθέντων σε μονάδες μον Τιμή Πώλησης 50,00 /μον. Με τις υποθέσεις ότι: Δεν υπάρχουν ημικατεργασμένα αρχής και τέλους. Τα μεταφορικά μέσα αφορούν την Έρευνα και Ανάπτυξη και αποσβένονται με συντελεστή απόσβεσης 10% και σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Το έξοδο της ΔΕΗ είναι αμιγώς μεταβλητό κόστος. 1. Να βρεθεί το κόστος παραχθέντων με την πλήρη κοστολόγηση 2. Να βρεθεί το κόστος πωληθέντων με την πλήρη κοστολόγηση 3. Να βρεθεί το κόστος περιόδου με την πλήρη κοστολόγηση 4. Να βρεθεί το Περιθώριο Συμβολής με την άμεση κοστολόγηση 5. Να βρεθεί το Σταθερό Κόστος με την άμεση κοστολόγηση 29

30 30 Άσκηση 43 Η επιχείρηση «Αδάμ Α.Ε.» παράγει και πωλεί το προϊόν Π προς 2 ανά μονάδα. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός πωλήσεων σε αξίες του προϊόντος Π για το πρώτο τρίμηνο του Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Η επιχείρηση επιθυμεί να έχει ένα απόθεμα (σε ποσότητες) στο τέλος για κάθε μήνα, που να ανέρχεται στο 20% επί των εκτιμώμενων πωλήσεων (σε ποσότητες) του επόμενου μήνα. Για την είσπραξη των εσόδων από τις πωλήσεις η επιχείρηση ακολουθεί την ακόλουθη πολιτική: Το 50% των πωλήσεων είναι μετρητοίς. Το 30% των πωλήσεων εισπράττεται τον επόμενο μήνα. Το 20% των πωλήσεων εισπράττεται τον μεθεπόμενο μήνα. Με βάση τα παραπάνω ζητείται: 1. ο ταμειακός προϋπολογισμός των εισπράξεων για τους μήνες Φεβρουάριο -Μάρτιο 2. ο προϋπολογισμός της παραγωγής (σε ποσότητες) για τους μήνες Ιανουάριο Μάρτιο 2014 όταν το απόθεμα τέλους του Δεκεμβρίου 2013 είναι 100 μονάδες Π και οι εκτιμώμενες πωλήσεις του Απριλίου 2014 σε μονάδες είναι μονάδες. Άσκηση 44 Η επιχείρηση «Γκοτζαμάνης ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέματα α ύλης Υ τεμ. Αξίας 3,00 το καθένα, α ύλης Υ2 300 τεμ. Αξίας 1,00 το καθένα και αποθέματα εμπορευμάτων Ε 100 τεμ. Αξίας 1,50 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε 300 τεμ. Υ1 με τιμή 4,00 ανά τεμάχιο και 100 τεμ. Ε με τιμή 2,00 ανά τεμάχιο. Η αποτίμηση των αποθεμάτων γίνεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους. Παρήγαγε 120 τεμ. Προιόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεμαχίου απαιτούνται 8 τεμ. Υ1 και 6 τεμ. Υ2. Πραγματοποιήθηκαν και δαπάνες μισθοδοσίας. Οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε 1.300, το ΙΚΑ εργοδότη σε 365, το ΙΚΑ των εργαζομένων ανέρχεται σε 210 και ο ΦΜΥ σε 40 ευρώ Κατά το μέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δαπάνες για την ΔΕΗ αξίας 1000 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13% (130) και για Δήμο και ΕΡΤ 100. Κατά το μέσο όρο το 30% οι δαπάνες για την ΔΕΗ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 70% τις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 100 τεμ. Π με τιμή 60,00 το καθένα και 50 τεμ. Ε με τιμή 2,00 το καθένα. Ζητείται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός των μικτών αναλυτικών και του καθαρού αποτελέσματος. 30

31 31 Άσκηση 45 Η βιομηχανική επιχείρηση Μάνιου τηρεί λογιστική κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα 4 κιλά α ύλης, της οποίας η τιμή καθορίστηκε σε 8,00 / κιλό α ύλης. Σε δεδομένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέματα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέματα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Η παραπάνω επιχείρηση έχει επίσης υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 10 (πρώτα λεπτά της ώρας) με πρότυπη αμοιβή 7,00 / πρότυπη ώρα παραγωγής. Κατά την υπόψη κοστολογική περίοδο, αναλώθηκαν 920 ώρες εργασίας, της οποίας η αμοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 6.200,00. ΙΚΑ εργοδότη 1.160, ΙΚΑ εργαζομένων 600, Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 125. Κατά την υπόψη περίοδο, η παραγωγή ετοίμων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιμών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. 4. η απόκλιση απόδοσης άμεσης εργασίας 5. η απόκλιση ωρομισθίου 6. η συνολική απόκλιση άμεσης εργασίας 7. Αν η συνολική απόκλιση ΓΒΕ ανέρχεται σε 3.000,00, να υπολογιστεί η γενική απόκλιση. Άσκηση 46 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασμών της Αμπελόεις ΑΕ: Λογαριασμοί Ποσό 20 Αρχικά αποθέματα εμπορευμάτων Φόροι τέλη Αγορές εμπορευμάτων Αποσβέσεις μηχανημάτων παραγωγής Έτοιμα προϊόντα αρχής Πωλήσεις εμπορευμάτων Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Πωλήσεις προϊόντων Αρχικά αποθέματα πρώτων υλών Έκτακτα έσοδα Αγορές πρώτων υλών Φορολογικά πρόστιμα Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Η απογραφή έδειξε πως: Αποθέματα εμπορευμάτων , Αποθέματα πρώτων υλών και Αποθέματα ετοίμων προϊόντων και αποθέματα παραγωγή σε εξέλιξη Επιπλέον υπάρχουν 3 εργαζόμενοι στην διοίκηση και 9 στην παραγωγή και οι φόροι τέλη αφορούν την διάθεση. Να διενεργηθούν οι ημερολογιακές εγγραφές της αναλυτικής λογιστικής μέχρι και το καθαρό αποτέλεσμα. 31

32 Παράρτημα 32 ΟΜΑΔΑ 9 η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λογαριασμοί κατά Προορισμό) 90 ΔΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Αρχικά αποθέματα λογισμένα Αγορές λογισμένες Οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισμένα Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισμένα Αποτελέσματα λογισμένα 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγή σε εξέλιξη) 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Εμπορεύματα Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή Παραγωγή σε εξέλιξη Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 96 ΕΣΟΔΑ - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως Κόστος πωληθέντων εμπορευμάτων Κόστος πωληθέντων προϊόντων Πωλήσεις εμπορευμάτων Πωλήσεις προϊόντων 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσματα χρήσεως Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως (Λ/96) Έξοδα που βαρύνουν τα μικτά αποτ/τα εκμεταλλεύσεως (Λ/92) Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες χρήσεως) 32

33 Τύποι Αποκλίσεων 33 Αποκλίσεις Αμέσων Υλικών Συνολική Απόκλιση Αμέσων Υλικών = (Πρότυπη Τιμή * Πρότυπη Ποσότητα) - (Πραγματική Τιμή * Πραγματική Ποσότητα) Απόκλιση ποσοτήτων Αμέσων Υλικών = Πρότυπη Τιμή * (Πρότυπη Ποσότητα - Πραγματική Ποσότητα) Απόκλιση τιμών Αμέσων Υλικών = Πραγματική Ποσότητα * (Πρότυπη Τιμή Πραγματική Τιμή) Αποκλίσεις Άμεσης Εργασίας Συνολική Απόκλιση Άμεσης Εργασίας = (Πρότυπο Ωρομίσθιο * Πρότυπες Ώρες) - (Πραγματικό Ωρομίσθιο * Πραγματικές Ώρες) Απόκλιση Απόδοσης Άμεσης Εργασίας = Πρότυπο Ωρομίσθιο * (Πρότυπες Ώρες Πραγματικές Ώρες) Απόκλιση Ωρομισθίου Άμεσης Εργασίας = Πραγματικές Ώρες * (Πρότυπο Ωρομίσθιο - Πραγματικό Ωρομίσθιο) Γενική Απόκλιση Αποκλίσεις Αμέσων Υλικών + Αποκλίσεις Άμεσης Εργασίας + Αποκλίσεις Γ.Β.Ε. 33

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ ΑΕ πούλησε εμπορεύματα κόστους 25.830 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε πελάτη της στον οποίο χορήγησε πίστωση. Το μικτό κέρδος από τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται στο 20% των πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες

ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 (Αφορά τη διάκριση των στοιχείων του ενεργητικού σε κατηγορίες) Να προσδιοριστούν ποιά από τα παρακάτω στοιχεία είναι στοιχεία του ενεργητικού και να καταταγούν σε κατηγορίες (πάγια,

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η επιχείρηση ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. είναι μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 500 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση µε 40 εγγραφές ίδεται ο ισολογισµός έναρξης της επιχείρησης «Ε.Κ.» την 31/12/2017: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι ΙΑ ΚΕΦ. & ΥΠΟΧΡ. ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΓΡΑΜ. ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΑΣΦΑΛ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ

www.onlineclassroom.gr Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Α Σ Κ Η Σ Η Σας παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες για την εμπορική επιχείρηση ΑΒΓ ΑΕ Περιγραφή Λογαριασμού Υπόλοιπο χρεωστικό Υπόλοιπο πιστωτικό Αγορές εμπορευμάτων 170.000 Αμοιβές προσωπικού 13.500

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ. Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 1 Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Διδάσκων Καθηγητής: Πέππας Γεώργιος 2 Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 4 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2013 2014 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 Η εταιρία «ΑΛΦΑ Α.Ε.» έχει ετοιμάσει την παρακάτω πρόβλεψη κερδών

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΩΡΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης. Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2. Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο. Τύπος Μαθήματος Επιλογής ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 1 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων: Δρ. Ναούμ Βασίλης 1 Κωδικός Μαθήματος ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος Επιλογής Τομέας Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 2 2 Στόχος Μαθήματος Εξετάζει το Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ

Άσκηση 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 1 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ Άσκηση 1 Δίνονται οι εξής πληροφορίες για το εμπόρευμα Α: Αρχικό απόθεμα 200 μονάδες Χ τιμή κτήσεως 20 Αγορά 400 μονάδες Χ τιμή κτήσεως 30 Αγορά 600 μονάδες Χ τιμή κτήσεως

Διαβάστε περισσότερα

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11

1.1.6 Εξωλογιστικός προσδιορισμός κόστους παραγωγής, μικτών και καθαρών αποτελεσμάτων χρήσης Σελ. 11 1. Κόστος και Κοστολόγηση 1.1 Κόστος Σελ. 1 1.1.1 Έννοια και ορισμός του κόστους Σελ. 1 1.1.2 Ιστορικό κόστος Σελ. 1 1.1.3 Αμφισβήτηση του ιστορικού κόστους Σελ. 2 1.1.4 Το κόστος κατά το Ε.Γ.Λ.Σ. Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1) (1) ΣΚΟΠΟΣ : Η γνώση του κόστους συμβάλλει στην λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων για: Σωστή Διοικητική Πολιτική Σωστή Τιμολογιακή Πολιτική Καλύτερη οργάνωση Καλύτερος Σχεδιασμός Καλύτερος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει.

τεθούν εκτός λειτουργίας ο εκμισθωτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους αλλιώς ή μίσθωση λήγει. ΑΣΚΗΣΗ 1 Προσδιορίστε, αιτιολογώντας την απάντησή σας, ποιές από τις παρακάτω περιπτώσεις μπορούν να χαρακτηριστούν ως στοιχεία του ενεργητικού ή του παθητικού και ποιές όχι. 1. Αυτοκίνητο νοικιασμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432

20/ Πελάτες μη συνδ οντότητες Πωλήσεις εμπορ σε μη συνδ οντοτ ΦΠΑ εκροών 24% 432 1/1 32.02.03.01 Εταίρος Α λογ. καλυψ. κεφαλαίου 25.000 32.02.03.02 Εταίρος Β λογ. καλυψ. κεφαλαίου 15.000 32.02.03.03 Εταίρος Γ λογ. καλυψ. κεφαλαίου 10.000 40.06.00.01 Κεφαλαιακή μερίδα Α 25.000 40.06.00.02

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 1 Max κέρδος = Έσοδα Έξοδα Έσοδα i. Πωλήσεις εμπορευμάτων ii. Παροχή υπηρεσιών iii. PxQ (όπου Ρ = τιμή και όπου Q = ποσότητα) Έξοδα i. Προμήθειες ii. Λειτουργικά έξοδα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ

Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Μάθημα: Λογιστική ΙΙ Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ Αποθέματα Ν. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος Β. Ναούμ 1 Αποθέματα ανήκουν στα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης Δαπανών 2011 Λογ. Περιγραφή Συνολική Δαπάνη Εκπιπτόμενο ποσό Μη Εκπιπτόμενο 62-03 Τηλεπικοινωνίες (Κινητή τηλεφωνία ) 0,00 62-05 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΕΙΧ) 62-07

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Περίγραμμα Μαθήματος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Περίγραμμα Μαθήματος Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ. Διδάσκων. Δρ. Ναούμ Βασίλειος Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Διδάσκων 1 1 Κωδικός Μαθήματος: ΔΕΛΟΓ41-2 Περίγραμμα Μαθήματος Εξάμηνο Μαθήματος: 6 ο ή 8 ο Τύπος Μαθήματος: Επιλογής Τομέας Μαθήματος : Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 6: Λογιστική των Αποθεμάτων Εισηγητής: Δασκαλόπουλος Ευάγγελος Έννοια των Αποθεμάτων Αποθέματα: Τα υλικά αγαθά που ανήκουν στην επιχείρηση και διακρίνονται

Διαβάστε περισσότερα