4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting"

Transcript

1 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1

2 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό Β 5 Παραγωγικό Α Παραγωγικό Γ Λογιστική Κόστους 2 6 7

3 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συνολικά ΓΒΕ Κάποια ΓΒΕ μπορεί να αφορούν απευθείας βοηθητικά ή κύρια κέντρα κόστους. Τα ΓΒΕ είναι μεν έμμεσο κόστος ως προς τα παραγόμενα προϊόντα (φορείς κόστους) αλλά μπορεί (κάποια απ αυτά) να είναι άμεσο κόστος ως προς κάποια κέντρα κόστους (τμήματα). Ά Ύλες Προϊόντα Διαχωρισμός ΓΒΕ σε άμεσα και έμμεσα Άμεση Εργασία Έμμεσα ΓΒΕ Άμεσα ΓΒΕ Άμεσα ΓΒΕ Παραγωγικό Α Επιμερισμός ΓΒΕ Υποστηρικτικά τα Επανεπιμερισμός ΓΒΕ Έμμεσα ΓΒΕ Παραγωγικά τα Μεταφερόμενο Κόστος Λογιστική Κόστους 3

4 Στόχοι του Μερισμού Κόστους Το Έμμεσο Κόστος συχνά αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος του συνολικού κόστους παραγωγής ενός επιχειρηματικού οργανισμού. Στόχοι Μερισμού Κόστους Παροχή αξιόπιστης κοστολογικής πληροφορίας για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων. Υποκίνηση των στελεχών να διοικήσουν το κόστος παραγωγής. Αιτιολόγηση κόστους και δαπανών. Συμβάλλει στον αξιόπιστο προσδιορισμό του λογιστικού αποτελέσματος και των περιουσιακών στοιχείων για τις ανάγκες συμμόρφωσης στους κανόνες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Λογιστική Κόστους 4

5 Οργάνωση Κοστολογικού Συστήματος Ανάλυση Κόστους - Οφέλους Η διαμόρφωση αξιόπιστων διαδικασιών μερισμού κόστους στο πλαίσιο ενός κοστολογικού συστήματος απαιτεί οικονομικούς πόρους, δηλαδή απαιτεί κόστος. Το κόστος οργάνωσης του κοστολογικού συστήματος είναι απτό και λαμβάνεται εύλογα υπόψη από τα διοικητικά στελέχη. Το όφελος από τις πληροφορίες του κοστολογικού συστήματος δεν είναι εύκολα μετρήσιμο και αντιληπτό. Μεγαλύτερη κοστολογική ακρίβεια οδηγεί σε μεγαλύτερα οφέλη ΑΛΛΑ και κόστος παροχής πληροφοριών. ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ. Λογιστική Κόστους 5

6 Οργάνωση Κοστολογικού Συστήματος Δεξαμενές Έμμεσου Κόστους και Μερισμός Κόστους Αποφάσεις σχετικές με το έμμεσο κόστος: 1 2 Κατηγορίες (ή στοιχεία) κόστους που θα συμπεριληφθούν στις διαδικασίες μερισμού κόστους. Αριθμός των Δεξαμενών Κόστους που θα χρησιμοποιηθούν για το μερισμό του έμμεσου κόστους. Δεξαμενή Κόστους: κοστολογικός όρος που υποδηλώνει την ομαδοποίηση μεμονωμένων στοιχείων κόστους υπό ποικίλους βαθμούς ομοιογένειας: Ομοιογένεια: ίδια ή παρόμοια σχέση αιτίας αιτιατού μεταξύ της δραστηριότητας (στοιχείο κόστους) και του φορέα κόστους. Ομαδοποίηση όλων των στοιχείων κόστους σε μία μόνο Δεξαμενή Κόστους. Ομαδοποίηση όλων των στοιχείων κόστους σε πολλές Δεξαμενές Κόστους. Λογιστική Κόστους 6

7 Οργάνωση Κοστολογικού Συστήματος Δεξαμενές Έμμεσου Κόστους και Μερισμός Κόστους Αποφάσεις σχετικές με το έμμεσο κόστος: 3 Επιλογή κατάλληλης βάση μερισμού για κάθε Δεξαμενή Κόστους και κατηγορία Έμμεσου Κόστους Δεξαμενή Κόστους Μισθοί Διευθυντών Αποθήκη υλικών Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων Πιθανές βάσεις μερισμού # εργαζομένων, ύψος πωλήσεων κ.α. # αιτημάτων, βάρος υλικώνκ.α. # εργαζομένων, # τμημάτων κ.α. Λογιστική Κόστους 7

8 Γενική Διαδικασία Μερισμού ΓΒΕ Άμεση συσχέτιση των Εξόδων με τα Κέντρα Κόστους (Υποστηρικτικά και Κύρια) Έμμεση συσχέτιση των εξόδων με τα Κέντρα Κόστους (Υποστηρικτικά και Κύρια). (Επιμερισμός ΓΒΕ). 2α 2β Καθορισμός αριθμού δεξαμενών κόστους. Επιλογή κατάλληλης βάσης μερισμού (ανά κατηγορία ΓΒΕ ή/και δεξαμενή κόστους). Επανεπιμερισμός των συνολικών Εξόδων που έχουν επιβαρύνει τα Υποστηρικτικά Κέντρα Κόστους στα Κύρια Κέντρα Κόστους 3α 3β 3γ Άμεση (direct) μέθοδος. Βαθμιδωτή (step-down) μέθοδος. Αλγεβρική (algebraic) μέθοδος. Λογιστική Κόστους 8

9 Επιμερισμός ΓΒΕ στα τα Άμεση Συσχέτιση ΓΒΕ 1 Έμμεση Συσχέτιση ΓΒΕ 2 Υποστηρικτικό 1 ΓΒΕ 3 ΓΒΕ 4 ΓΒΕ 5 ΓΒΕ 6 ΓΒΕ 7 Δεξαμενή Κόστους 1 Δεξαμενή Κόστους 2 Επιμερισμός Κόστους (Επιλογή της Κατάλληλης Βάσης Μερισμού) Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 Κύριο 1 Κύριο 2 Λογιστική Κόστους 9

10 Επιμερισμός ΓΒΕ στα τα Παράδειγμα Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΑΛΦΑ Α.Ε παράγει έπιπλα υψηλής ποιότητας. Η παραγωγική λειτουργία συντελείται διαδοχικά σε δύο κύρια τμήματα, το Κοπής και το Φινιρίσματος. Επίσης, η επιχείρηση έχει δύο βοηθητικά τμήματα παραγωγής, το Αποθήκης και το Συντήρησης. Τα προϋπολογισμένα ΓΒΕ της επιχείρησης ΑΛΦΑ Α.Ε για τη χρήση 20Χ2 παρουσιάζονται στη συνέχεια: Είδος ΓΒΕ Προϋπολογισμένο ετήσιο ποσό για το 20Χ2 Ενοίκια Ασφάλιστρα κτιρίου Αμοιβές προϊσταμένων Έξοδα κυλικείου Έμμεσα υλικά* Έξοδα συντήρησης** Σύνολο * Τα έμμεσα υλικά αφορούν βοηθητικά υλικά παραγωγής που αναλώνονται κατά 70% από το Κοπής και 30% από το Φινιρίσματος. **Τα έξοδα συντήρησης αφορούν υλικά που αναλώνονται αποκλειστικά από το Συντήρησης Λογιστική Κόστους 10

11 Επιμερισμός ΓΒΕ στα τα Η επιχείρηση έχει ως πάγια κοστολογική πολιτική να επιμερίζει τα ΓΒΕ σε όλα τα παραγωγικά τμήματα, κύρια και βοηθητικά, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί. Πληροφορίες Επιφάνεια τμημάτων σε τ.μ Αριθμός εργαζομένων Αποθήκης Συντήρησης Κοπής Φινιρίσματος Σύνολο Ζητείται: Να επιμεριστούν τα προϋπολογιστικά ΓΒΕ της χρήσης 20Χ2 στα κύρια και τα βοηθητικά τμήματα της παραγωγής. Λογιστική Κόστους 11

12 Επιμερισμός ΓΒΕ στα τα Τα ΓΒΕ που σχετίζονται άμεσα με τα τμήματα καταλογίζονται άμεσα σε αυτά (άμεσος επιμερισμός). Στο συγκεκριμένο παράδειγμα τα έμμεσα υλικά και τα έξοδα συντήρησης ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Για τα ΓΒΕ τα οποία θα επιμεριστούν έμμεσα, αρχικά προσδιορίζεται η κατάλληλη βάση επιμερισμού: Είδος ΓΒΕ Ενοίκια Ασφάλιστρα κτιρίου Αμοιβές προϊσταμένων Έξοδα κυλικείου Στη συνέχεια υπολογίζονται τα ΓΒΕ ανά μονάδα βάσης επιμερισμού: Βάση επιμερισμού Τετραγωνικά μέτρα Τετραγωνικά μέτρα Αριθμός εργαζομένων Αριθμός εργαζομένων Είδος ΓΒΕ Γ.Β.Ε ανά μονάδα βάσης επιμερισμού Ενοίκια 10 /τ.μ (10.000:1.000) Ασφάλιστρα κτιρίου 5 /τ.μ (5.000:1.000) Αμοιβές προϊσταμένων 140 / άτομο (7.000:50) Έξοδα κυλικείου 160 / άτομο (8.000:50) Λογιστική Κόστους 12

13 Επιμερισμός ΓΒΕ στα τα ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΒΕ Είδος Γ.Β.Ε Βάση Σύνολο Κοπής επιμερισμού Αποθήκης Συντήρησης Φινιρίσματος Ενοίκια Τετραγωνικά μέτρα (10x100) (10x200) (10x400) (10x300) Ασφάλιστρα κτιρίου Τετραγωνικά μέτρα (5x100) (5x200) (5x400) (5x300) Αμοιβές προϊσταμένων Αριθμός εργαζομένων (140x5) (140x10) (140x15) (140x20) Έξοδα κυλικείου Αριθμός εργαζομένων (160x5) (160x10) (160x15) (160x20) Έμμεσα υλικά Άμεσα βάσει ποσοστών (12.000x70%) (12.000x30%) Έξοδα Άμεσα συντήρησης Σύνολο Λογιστική Κόστους 13

14 Επιμερισμός ΓΒΕ στα τα Εναλλακτικά, θα μπορούσε να υπολογιστεί το ποσοστό ανάλωσης κάθε ΓΒΕ για κάθε τμήμα και στη συνέχεια να πολλαπλασιάζονταν αυτό το ποσοστό με το συνολικό ποσό του εκάστοτε ΓΒΕ. Πληροφορίες Επιφάνεια Τμημάτων σε τ.μ Ποσοστό * Αποθήκης Συντήρησης Κοπής Φινιρίσματος Σύνολο % (100:1.000) 20% 40% 30% 100% Αριθμός εργαζομένων Ποσοστό ** 10% (5:50) 20% 30% 40% 100% *100: = 10%; 200: = 20%; 400: = 40%; 300: = 30% ** 5: 50 = 10%; 10: 50 = 20%; 15: 50 = 30%; 20: 50 = 40% Λογιστική Κόστους 14

15 Επιμερισμός ΓΒΕ στα τα ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΒΕ (2η προσέγγιση) Είδος Γ.Β.Ε Βάση Σύνολο Κοπής επιμερισμού Αποθήκης Συντήρησης Φινιρίσματος Ενοίκια Τετραγωνικά μέτρα (10.000x10%) (10.000x20%) (10.000x40%) (10.000x30%) Ασφάλιστρα Τετραγωνικά κτιρίου μέτρα (5.000x10%) (5.000x20%) (5.000x40%) (5.000x30%) Αμοιβές Αριθμός προϊσταμένων εργαζομένων (7.000x10%) (7.000x20%) (7.000x30%) (7.000x40%) Έξοδα Αριθμός κυλικείου εργαζομένων (8.000x10%) (8.000x20%) (8.000x30%) (8.000x40%) Άμεσα βάσει Έμμεσα υλικά ποσοστών (12.000x70%) (12.000x30%) Έξοδα συντήρησης Άμεσα Σύνολο Λογιστική Κόστους 15

16 Επιμερισμός ΓΒΕ στα τα Θα μπορούσαν τα ΓΒΕ τα οποία επιμερίζονται στα τμήματα με την ίδια βάση επιμερισμού να ομαδοποιηθούν σε δεξαμενές κόστους. ΦΥΛΛΟ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΒΕ (3η προσέγγιση) Είδος Γ.Β.Ε Βάση επιμερισμού Σύνολο Αποθήκης Συντήρησης Κοπής Φινιρίσματος Δεξαμενή Τετραγωνικά * κόστους 1 * μέτρα (15.000x10%) (15.000x20%) (15.000x40%) (15.000x30%) Δεξαμενή Αριθμός κόστους 2 ** εργαζομένων (15.000x10%) (15.000x20%) (15.000x30%) (15.000x40%) Έμμεσα υλικά Άμεσα βάσει ποσοστών (12.000x70%) (12.000x30%) Έξοδα Άμεσα συντήρησης Σύνολο * Περιλαμβάνει τα ΓΒΕ αναφορικά με τα ενοίκια και τα ασφάλιστρα του κτιρίου συνολικού ποσού ( ) ** Περιλαμβάνει τα ΓΒΕ αναφορικά με τις αμοιβές των προϊσταμένων και τα έξοδα κυλικείου συνολικού ποσού ( ) Λογιστική Κόστους 16

17 Επανεπιμερισμός ΓΒΕ στα Κύρια τα Επιμερισμός Κόστους (Επιλογή της Κατάλληλης Βάσης Μερισμού) Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 Κύριο 1 Επανεπιμερισμός Κόστους 1.Επιλογή της Κατάλληλης Βάσης Μερισμού. 2.Επιλογή της Κατάλληλης Μεθόδου Επανεπιμερισμού. Άμεση (direct). Βαθμιδωτή (step-down). Αλγεβρική (algebraic). Κύριο 2 Λογιστική Κόστους 17

18 Άμεση Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Επανεπιμερισμός του κόστους κάθε ενός υποστηρικτικού τμήματος στα κύρια τμήματα. Αγνοούνται οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα υποστηρικτικά τμήματα το ένα στο άλλο. Ο τρόπος αυτός επανεπιμερισμού είναι ο απλούστερος. Βοηθητικά τα Κύρια τα A B X Ψ AΑΑ BΒΒ XΧΧ ΨΨΨ Λογιστική Κόστους 18

19 Άμεση Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Έστω ότι ισχύουν τα ακόλουθα δεδομένα: Λήψη Υπηρεσιών Βοηθητικά τα Κύρια τα Κόστος Συντήρησης Προμηθειών Καθαριότητας Κοπής Συναρμολόγησης Συντήρησης % 15% 35% 30% Προμηθειών % 10% 40% 30% Καθαριότητας % 15% 40% 35% Λογιστική Κόστους 19

20 Άμεση Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Κύρια τα Κόστος Κοπής Συναρμολόγησης Συντήρησης % 30% Προμηθειών % 30% Καθαριότητας % 35% Κόστος Κοπής Συναρμολόγησης Συντήρησης %/(35%+30%) 30%/(35%+30%) Προμηθειών %/(40%+30%) 30%/(40%+30%) Καθαριότητας %/(40%+35%) 35%/(40%+35%) Σύνολο Λογιστική Κόστους 20

21 Βαθμιδωτή Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Επανεπιμερισμός του κόστους κάθε ενός υποστηρικτικού τμήματος στα υπόλοιπα υποστηρικτικά (σειριακά) και στα κύρια τμήματα. Λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες που παρέχουν τα υποστηρικτικά τμήματα το ένα στο άλλο. Έχει σημασία ο τρόπος τοποθέτησης των βοηθητικών κέντρων στο φύλλο μερισμού: Πρώτο το υποστηρικτικό τμήμα που παρέχει υπηρεσίες στο μεγαλύτερο αριθμό άλλων υποστηρικτικών τμημάτων. Πρώτο το υποστηρικτικό τμήμα που παρέχει το υψηλότερο ποσό των υπηρεσιών του στα άλλα υποστηρικτικά τμήματα. Λογιστική Κόστους 21

22 Βαθμιδωτή Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Βοηθητικά τα Κύρια τα A B X Ψ AΑΑ BΒΒ XΧΧ ΨΨΨ ΒΒΒ + μέρος του ΑΑΑ + + Λογιστική Κόστους 22

23 Βαθμιδωτή Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Έστω ότι ισχύουν τα ακόλουθα δεδομένα: Λήψη Υπηρεσιών Βοηθητικά τα Κύρια τα Κόστος Συντήρησης Προμηθειών Καθαριότητας Κοπής Συναρμολόγησης Συντήρησης % 15% 35% 30% Προμηθειών % 10% 40% 30% Καθαριότητας % 15% 40% 35% Λογιστική Κόστους 23

24 Βαθμιδωτή Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Βοηθητικά τα Κύρια τα Κοπής Κόστος Συντήρησης Προμηθειών Καθαριότητας Συναρμολόγησης Συντήρησης % 15% 35% 30% Προμηθειών % 10% 40% 30% Καθαριότητας % 15% 40% 35% Κοπής Κόστος Συντήρησης Προμηθειών Καθαριότητας Συναρμολόγησης Συντήρησης % 15% 35% 30% Προμηθειών ( ) 10%/80% 40%/80% 30%/80% Καθαριότητας Cost Accounting ( ) 40%/75% 35%/75% 24 Σύνολο

25 Αλγεβρική Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Με τη μέθοδο αυτή αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις που υποστηρικτικά κέντρα κόστους προσφέρουν και λαμβάνουν υπηρεσίες το ένα από το άλλο. Δυσκολία εφαρμογής όταν υπάρχουν περισσότερα από δύο υποστηρικτικά τμήματα. Eπανεπιμερισμός του κόστους των υποστηρικτικών τμημάτων μεταξύ τους: Με τη χρήση συστήματος εξισώσεων. Με συνεχείς επανεπιμερισμούς μέχρι να μηδενισθεί το κόστος κάθε υποστηρικτικού τμήματος Λογιστική Κόστους 25

26 Αλγεβρική Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Βοηθητικά τα Κύρια τα A B X Ψ AΑΑ BΒΒ XΧΧ ΨΨΨ ΑΑΑ + μέρος του ΒΒΒ ΒΒΒ + μέρος του ΑΑΑ Σύστημα εξισώσεων Νέο ΑΑΑ Νέο ΒΒΒ Λογιστική Κόστους 26

27 Αλγεβρική Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Έστω ότι ισχύουν τα ακόλουθα δεδομένα: Λήψη Υπηρεσιών Βοηθητικά τα Κύρια τα Κόστος Συντήρησης Προμηθειών Καθαριότητας Κοπής Συναρμολόγησης Συντήρησης % 15% 35% 30% Προμηθειών % 10% 40% 30% Καθαριότητας % 15% 40% 35% Λογιστική Κόστους 27

28 Αλγεβρική Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Βοηθητικά τα Κύρια τα Κόστος Συντήρησης Προμηθειών Καθαριότητας Κοπής Συναρμολόγησης Συντήρησης % 15% 35% 30% Προμηθειών % 10% 40% 30% Καθαριότητας % 15% 40% 35% Ορισμός Συστήματος Εξισώσεων (3Χ3) Επίλυση Συντήρησης Σ Σ=1000+0,2Π+0,1Κ Σ= Προμηθειών Π Π=750+0,2Σ+0,15Κ Π= Καθαριότητας Κ Κ=500+0,15Σ+0,1Π Κ= 809 Λογιστική Κόστους 28

29 Αλγεβρική Μέθοδος Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Συντήρησης Προμηθειών Καθαριότητας Κοπής Συναρμολόγησης Κόστος Συντήρησης % 15% 35% 30% Προμηθειών % 10% 40% 30% Καθαριότητας % 15% 40% 35% Σύνολο Λογιστική Κόστους 29

30 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα των Διαφόρων Μεθόδων Επανεπιμερισμού ΓΒΕ Cost Accounting 30

31 Θέματα Σχετικά με την Επιλογή της Βάσης Μερισμού Τόσο στο επιμερισμό όσο και στον επανεπιμερισμό των ΓΒΕ τίθεται θέμα επιλογής της κατάλληλης βάσης μερισμού. Η επιλογή της κατάλληλης βάσης μερισμού είναι θέμα πραγματικό και πρέπει να ικανοποιεί δύο βασικά κριτήρια: 1 2 Ιχνηλατεί με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη σχέση αιτίας αιτιατού λαμβάνοντας υπόψη τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα διάφορα τμήματα το ένα στο άλλο ή το ύψος του ΓΒΕ που απαιτεί κάθε τμήμα για την ομαλή λειτουργία του. Να επιτρέπει στη λογιστική οντότητα την καλύτερη δυνατή ιχνηλάτηση του έμμεσου κόστους με τις λιγότερες απαιτήσεις για ανάπτυξη ενός κοστολογικού συστήματος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες μερισμού κόστους. Λογιστική Κόστους 31

32 Θέματα Σχετικά με την Επιλογή της Βάσης Μερισμού Άλλα θέματα σχετικά με την επιλογή της βάσης μερισμού: Χρήση διαφορετικών βάσεων μερισμού ανάλογα με τη μεταβλητότητα του έμμεσου κόστους. Χρήση πραγματικών έναντι προϋπολογιστικών ποσοστών επιμερισμού. Χρήση πραγματικών έναντι προϋπολογιστικών μεγεθών βάσης μερισμού Λογιστική Κόστους 32

33 Ενσωμάτωση Μερισμένων ΓΒΕ στην Κοστολόγηση Προϊόντων Τα μερισμένα, σε ένα κύριο τμήμα, ΓΒΕ λαμβάνονται υπόψη στη κοστολόγηση των προϊόντων του διαμέσου του συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ. Συντελεστής Καταλογισμού ΓΒΕ = Προϋπολογισμένα ΓΒΕ Προϋπολογισμένη Βάση Καταλογισμού Προϋπολογισμένα ΓΒΕ Άμεσα ΓΒΕ Έμμεσα ΓΒΕ Επιμερισμός ΓΒΕ Επανεπιμερισμός ΓΒΕ Λογιστική Κόστους 33

34 Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική λειτουργία συντελείται διαδοχικά σε δύο κύρια τμήματα, το Κοπής και το Συναρμολόγησης. Επίσης, η επιχείρηση έχει δύο βοηθητικά τμήματα παραγωγής, το Αποθήκης και το Συντήρησης. Τα προϋπολογισμένα ΓΒΕ της επιχείρησης για τη χρήση 20Χ5 παρουσιάζονται στη συνέχεια: Είδος ΓΒΕ Προϋπολογισμένο Ποσό Ενοίκια Ασφάλιστρα κτιρίου Αμοιβές προϊσταμένων Έξοδα κυλικείου Έμμεσα υλικά Έξοδα συντήρησης Σύνολο Σημειώσεις Αφορούν βοηθητικά υλικά παραγωγής που αναλώνονται κατά 70% από το Κοπής και 30% από το Συναρμολόγησης Αφορούν υλικά που αναλώνονται αποκλειστικά από το Συντήρησης Λογιστική Κόστους 34

35 Άσκηση 4.1 Η επιχείρηση έχει ως πάγια κοστολογική πολιτική να επιμερίζει τα ΓΒΕ σε όλα τα παραγωγικά τμήματα, κύρια και βοηθητικά, χρησιμοποιώντας της πληροφορίες που βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί και στη συνέχεια να επανεπιμερίζει το κόστος των βοηθητικών στα κύρια ακολουθώντας την άμεση μέθοδο. Βάσει στατιστικών αναλύσεων και μετρήσεων που έχουν γίνει στο παρελθόν έχει εκτιμηθεί ότι το Κοπής απορροφά το 70% του κόστους του τος Αποθήκης και το 25% του τος Συντήρησης. Το Συναρμολόγησης απορροφά τα υπόλοιπο κόστος των δύο βοηθητικών τμημάτων. Πληροφορίες Βοηθητικά τα Κύρια τα Αποθήκης Συντήρησης Κοπής Συναρ/σης Επιφάνεια Τμημάτων (σε μ 2 ) Αριθμός εργαζομένων Ώρες άμεσης εργασίας Λογιστική Κόστους 35

36 Άσκηση 4.1 Η επιχείρηση ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. στην αρχή κάθε έτους προϋπολογίζει τις τιμές των συντελεστών καταλογισμού ΓΒΕ με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας που έχει προϋπολογισθεί ότι θα εργαστεί κάθε κύριο τμήμα παραγωγής. Την 1/1/20Χ5 δεν υπήρχαν ημικατεργασμένες παραγγελίες. Κατά τη διάρκεια του μηνός Ιανουαρίου 20Χ5 η επιχείρηση ξεκίνησε την επεξεργασία της Παραγγελίας 1Α, η οποία αφορούσε την παραγωγή 100 καρεκλών ειδικής σχεδίασης για το εστιατόριο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου. Για την παραγωγή μιας καρέκλας απαιτούνται για πρώτες ύλες 2,5 κυβικά μέτρα ξύλου καρυδιάς αξίας 200 το κυβικό, τα οποία εισέρχονται προς επεξεργασία στο Κοπής. Επίσης, απαιτούνται συνολικά 200 ΩΑΕ στο τμήμα Κοπής προς 100/ΩΑΕ και 150 ΩΑΕ στο Συναρμολόγησης προς 120/ΩΑΕ. Στις 10/1/20Χ5 η επεξεργασία της παραγγελίας 1Α είχε ολοκληρωθεί στο τμήμα Κοπής και τα έπιπλα επρόκειτο να μεταφερθούν στο επόμενο παραγωγής. Λογιστική Κόστους 36

37 Άσκηση 4.1 Ζητείται: 1. Να διενεργήσετε τον επιμερισμό των ΓΒΕ στα τέσσερα τμήματα παραγωγής και τον επανεπιμερισμό του κόστους των δύο βοηθητικών τμημάτων στα κύρια. 2. Να υπολογίσετε τους συντελεστές καταλογισμού των ΓΒΕ για τα τα Κοπής και Συναρμολόγησης. 3. Να διενεργήσετε τις ημερολογιακές εγγραφές υπολογισμού του κόστους παραγωγής της παραγγελίας 1Α στο τμήμα Κοπής καθώς και την ημερολογιακή εγγραφή της μεταφοράς της παραγγελίας στο Συναρμολόγησης. 4.Να υπολογιστεί το συνολικό κόστος της Παραγγελίας 1Α βάσει των τεχνικών προδιαγραφών. Λογιστική Κόστους 37

38 Άσκηση 4.1 Βάση επιμερισμού Σύνολο Αποθήκης Συντήρ. Κοπής Συναρμ. Ανά μονάδα βάσης επιμερισμού Ενοίκια Τετραγωνικά Ασφάλιστρα κτιρίου Τετραγωνικά Αμοιβές προϊσταμένων Αριθμός εργαζομένων Αριθμός Έξοδα κυλικείου Έμμεσα υλικά Έξοδα συντήρησης εργαζομένων Άμεσα / Παραγωγικά τα Άμεσα / Συντήρησης Σύνολο Αποθήκης (6.000) Συντήρησης (16.000) Σύνολο Λογιστική Κόστους 38

39 Άσκηση 4.1 Συντελεστές καταλογισμού: Κοπής Συναρμολόγησης Προϋπολογισμένα ΓΒΕ ανά τμήμα Προϋπολογισμένες ΩΑΕ Συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ 9,20 / ΩΑΕ 21,00 / ΩΑΕ Λογιστική Κόστους 39

40 Άσκηση 4.1 Ημερολογιακές Εγγραφές: -1- Παραγωγή σε Εξέλιξη - Κοπής Πρώτες Ύλες (2,5 x 100 x 200) Άμεση Εργασία (200 x 100) ΓΒΕ Καταλογισμένα (9,20x 200) Παραγωγή σε Εξέλιξη - Συναρμολόγησης Παραγωγή σε Εξέλιξη - Κοπής Λογιστική Κόστους 40

41 Άσκηση 4.1 Ποσά σε Κοπής Συναρμολόγησης Πρώτες ύλες Άμεση εργασία (150x120) ΓΒΕ καταλογισμένα (150x21) Σύνολο ανά τμήμα Σύνολο κόστους Λογιστική Κόστους 41

42 Άσκηση 4.2 Το εργοστάσιο της ανώνυμης βιομηχανικής επιχείρησης ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ Α.Ε. περιλαμβάνει δύο βοηθητικά τμήματα και δύο παραγωγικά τμήματα. Στη συνέχεια δίδονται μηνιαία προϋπολογιστικά στοιχεία που αφορούν κόστη και άλλα λειτουργικά χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με την παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης. Τα δεδομένα αυτά αναφέρονται σε προϋπολογιστική μηνιαία διαδικασία μονάδων προϊόντος ανά παραγωγικό τμήμα και έχουν συγκεντρωθεί με σκοπό τον καθορισμό συντελεστών επιβάρυνσης των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων σε κάθε ένα παραγωγικό τμήμα: Λογιστική Κόστους 42

43 Άσκηση 4.2 Βοηθητικά τα Παραγωγικά τα Βοηθ. Α Βοηθ. Β Παραγ. Α Παραγ. Β Άμεσα εργατικά Έξοδα συντήρησης Πρώτες ύλες Υλικά συντήρησης Χημικά υλικά Λοιπά ΓΒΕ = Σύνολο Ώρες άμεσης εργασίας Αριθμός υπαλλήλων: συνεχώς Απασχολούμενοι συνεχώς & εποχιακώς Επιφάνεια 800 μ μ μ μ 2 Λογιστική Κόστους 43

44 Άσκηση 4.2 Σύμφωνα με το κοστολογικό σύστημα της επιχείρησης το συνολικό κόστος λειτουργίας των βοηθητικών τμημάτων επανεπιμερίζεται στα παραγωγικά τμήματα. Κατά τον επανεπιμερισμό αυτό λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες που προσφέρει το βοηθητικό Α στο βοηθητικό Β. Οι βάσεις που χρησιμοποιούνται για τον επανεπιμερισμό του κόστους λειτουργίας των βοηθητικών τμημάτων είναι οι εξής: Βοηθητικό Α Βοηθητικό Β Κόστος Βάση Επανεπιμερισμού Μεταβλητό Συνεχώς απασχολούμενοι υπάλληλοι Σταθερό Συνεχώς και εποχιακώς απασχολούμενοι υπάλληλοι Μεταβλητό Ώρες άμεσης εργασίας Σταθερό Καταλαμβανόμενη επιφάνεια Η συμπεριφορά των συνιστωσών του κόστους λειτουργίας των βοηθητικών τμημάτων είναι η εξής: Συνιστώσα Βοηθητικό Α Βοηθητικό Β Έξοδα συντήρησης - Μεταβλητό Υλικά συντήρησης - Μεταβλητό Χημικά υλικά Μεταβλητό - Λοιπά ΓΒΕ Σταθερό Σταθερό Λογιστική Κόστους 44

45 Άσκηση 4.2 Ζητείται: 1. Να διενεργηθεί ο επανεπιμερισμός του κόστους λειτουργίας των βοηθητικών τμημάτων στα παραγωγικά τμήματα με τη βαθμιδωτή μέθοδο. 2. Να υπολογισθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων σε κάθε ένα παραγωγικό τμήμα με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας. 3. Να υπολογισθεί αναλυτικά το κόστος πρώτων υλών, άμεσης εργασίας και Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων ανά παραγόμενη μονάδα σε κάθε ένα παραγωγικό τμήμα. Λογιστική Κόστους 45

46 ΦΥΛΛΟ ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΒΕ Βοηθητικά τα Παραγωγικά Βάσεις Μερισμού Α Β Α Β ΓΒΕ (σύνολο) Χημικά Υλικά (1) Συνεχώς απασχ. υπάλληλοι (3.630) (1) (8 : 110) x = 264; (38 : 110) x = 1.254; (64 : 110) x = Λοιπά ΓΒΕ (2) Συνεχώς & εποχιακώς απασχ. υπάλληλοι (7.500) (2) (10 : 150) x = 500; (60 : 150) x = 3.000; (80 : 150) x = Σύνολο Έξοδα συντήρησης (3) Ώρες άμεσης εργασίας (5.000) (3) (6.000 : ) x = 1.875; ( : ) x = Υλικά συντήρησης (4) Ώρες άμεσης εργασίας (7.536) (4) (6.000 : ) x = 2.826; ( : ) x = Χημικά Υλικά (5) Ώρες άμεσης εργασίας (264) (5) (6.000 : ) x 264 = 99; ( : ) x 264 = 165 Λοιπά ΓΒΕ (6) Επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα (6.500) (6) (8.000 : ) x = 2.600; ( : ) x = Άσκηση 4.2 Cost Accounting 46

47 Άσκηση 4.2 Υπολογισμός τμηματικών συντελεστών επιβάρυνσης των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Για τον υπολογισμό των τμηματικών συντελεστών επιβάρυνσης θα ληφθούν υπόψη τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα του κάθε παραγωγικού τμήματος δηλαδή του τος Α και του τος Β καθώς και οι ώρες άμεσης εργασίας σε κάθε ένα από αυτά. Παραγωγικά τα Αναλογούντα ΓΒΕ Βάση επιβάρυνσης (Ω.Α.Ε.) Τμηματικός συντελεστής Παραγωγικό Α * ,28 / Ω.Α.Ε. * = Παραγωγικό Β ** ,30 / Ω.Α.Ε. ** = Λογιστική Κόστους 47

48 Άσκηση 4.2 Υπολογισμός του συνολικού κόστους ανά μονάδα για κάθε ένα παραγωγικό τμήμα Για τον υπολογισμό του συνολικού κόστους ανά μονάδα, θα ληφθούν υπόψη τα 3 στοιχεία του κόστους για κάθε ένα από τα παραγωγικά τμήματα Α και Β καθώς επίσης και η πληροφορία ότι τα στοιχεία που δίδονται αφορούν μονάδες. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (σε ) ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ Στοιχεία Κόστους Παραγωγικό Α Παραγωγικό Β Πρώτες ύλες : , : ,00 Άμεση Εργασία : , : ,00 Γ.B.E. * 0,3 x 19,28 5,78 ** 0,5 x 17,30 8,65 Σύνολο 9,78 14, / = 0,3 ώρα / 1 παραγόμενη μονάδα ** / = 0,5 ώρα / 1 παραγόμενη μονάδα Λογιστική Κόστους 48

49 Άσκηση 4.3 Η εταιρεία μπισκότων ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΠΙΣΚΟΤΑ Α.Ε ανέλαβε να εκτελέσει τρεις παραγγελίες το μήνα Μάιο της χρήσης 20Χ5. Το εργοστάσιο της επιχείρησης ασχολήθηκε με την εκτέλεση μόνο αυτών των παραγγελιών και τις επεξεργάστηκε με επιτυχία. Οι παραγγελίες παραδόθηκαν έγκαιρα στους πελάτες της επιχείρησης στο τέλος κάθε δεκαημέρου του Μαΐου σύμφωνα με τις σχετικές συμβάσεις που είχαν υπογραφεί. Για την εκτέλεση των παραγγελιών αναλώθηκαν πρώτες ύλες το ποσό των οποίων ανήλθε στο 50% του ποσού των άμεσων εργατικών κάθε μίας παραγγελίας. Επίσης απαιτήθηκαν οι εξής ώρες εργασίας σε κάθε ένα παραγωγικό τμήμα του εργοστασίου: Παραγωγικό Α/Α Παραγγελίας Α Β Γ Δ Ε Σύνολο Σύνολο Λογιστική Κόστους 49

50 Άσκηση 4.3 Τα προϋπολογισθέντα ποσά των Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων του Μαΐου δίνονται στη συνέχεια παράλληλα με τα πραγματοποιηθέντα ποσά: Προϋπολογισθέντα Ποσά Πραγματοποιηθέντα Ποσά Δαπάνες συντηρήσεως μηχανημάτων εργοστασίου Ασφάλιστρα μηχανημάτων εργοστασίου Έξοδα διευθύνσεως εργοστασίου Ενοίκιο κτιρίου εργοστασίου Σύνολο Λογιστική Κόστους 50

51 Άσκηση 4.3 Τέλος δίνονται διάφορα στοιχεία που λαμβάνει υπόψη το Κοστολόγησης για να υπολογίσει το συνολικό κόστος παραγωγής κάθε μίας παραγγελίας αφενός όταν τελειώνει και παραδίνεται η παραγωγή στον πελάτη και αφετέρου στο τέλος του μήνα: Παραγωγικό Στοιχεία Α Β Γ Δ Ε Επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα Αξία μηχανημάτων (σε χιλ. ) Αριθμός αιτήσεων προς Υπηρεσία Συντήρησης Αριθμός εργαζομένων Ωρομίσθιο Προϋπολογισθείσες ώρες άμεσης εργασίας Λογιστική Κόστους 51

52 Άσκηση 4.3 Ζητείται : 1. Να υπολογίσετε το κόστος παραγωγής κάθε μίας παραγγελίας κατά το χρόνο παράδοσής της στους πελάτες της επιχειρήσεως, αφού λάβετε υπόψη ότι η κοστολόγηση των εκτελούμενων παραγγελιών ως προς τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα γίνεται με τη χρησιμοποίηση συγκεντρωτικού (δηλ. για ολόκληρο το εργοστάσιο) συντελεστή καταλογισμού, ο υπολογισμός του οποίου γίνεται βάσει των ωρών άμεσης εργασίας στην αρχή κάθε μήνα. 2. Να υπολογίσετε το κόστος παραγωγής κάθε παραγγελίας στο τέλος του Μαΐου 20Χ5 όπως διαμορφώθηκε βάση των πραγματοποιηθέντων Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων και του επιμερισμού τους στα παραγωγικά τμήματα του εργοστασίου της επιχείρησης, αφού λάβετε υπόψη ότι το κόστος των παραγωγικών τμημάτων απορροφάται από τις εκτελούμενες παραγγελίες βάσει των πραγματικών ωρών άμεσης εργασίας που πραγματοποιούνται σε αυτά. 3. Να σχολιάσετε επί των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων (1) και (2). Λογιστική Κόστους 52

53 Άσκηση 4.3 Υπολογισμός του κόστους παραγωγής κάθε παραγγελίας με βάση τη χρησιμοποίηση συγκεντρωτικού συντελεστή Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων Για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής για κάθε μία παραγγελία θα πρέπει πρώτα να υπολογισθεί ο συγκεντρωτικός συντελεστής καταλογισμού Γενικών Βιομηχανικών Εξόδων. Δηλαδή: / 5.000* = 0,68 / ώρα άμεσης εργασίας. * Στη συνέχεια, θα υπολογισθούν τα άμεσα εργατικά για κάθε ένα τμήμα και για κάθε μία παραγγελία. Οι πρώτες ύλες αποτελούν το 50% του κόστους της άμεσης εργασίας. Λογιστική Κόστους 53

54 Άσκηση 4.3 Στοιχεία κόστους Παραγγελία Νο 100 Παραγγελία Νο 101 Παραγγελία Νο 102 Άμεσα Εργατικά Α, 400 x Γ, 700 x E, 900 x Β, 300 x Δ, 800 x E, 600 x Α, 200 x Γ, 500 x E, 100 x Μερικό σύνολο Πρώτες ύλες (50% κόστους Άμεσης Εργασίας) ΓΒΕ καταλογισμένα* * x 0,68 = 1.360; x 0,68 = 1.156; 800 x 0,68 = 544 Cost Accounting Σύνολο

55 Άσκηση 4.3 Υπολογισμός του κόστους παραγωγής κάθε παραγγελίας με βάση τη χρησιμοποίηση τμηματικών συντελεστών ΓΒΕ Για τον υπολογισμό του κόστους κάθε μιας παραγγελίας απαιτείται ο υπολογισμός των τμηματικών συντελεστών ΓΒΕ Λογιστική Κόστους 55

56 Άσκηση 4.3 ΦΥΛΛΟ ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΓΒΕ (ΠΟΣΑ ΣΕ ) Παραγωγικά Επιμερισμένες Δαπάνες Ποσά Βάσεις Μερισμού Α Β Γ Δ Ε Δαπάνες συντηρήσεως Αριθμός αιτήσεων προς μηχανημάτων εργοστασίου* την Υπηρεσία Συντήρ. Ασφάλιστρα μηχανημάτων 450 Αξία μηχανημάτων εργοστασίου** Έξοδα διευθύνσεως εργοστασίου*** Αριθμός Εργαζομένων Ενοίκιο κτιρίου εργοστασίου**** 850 Επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα 212,5 127, Σύνολο ,5 741, Ώρες άμεσης εργασίας πραγματικές Τμηματικοί Συντελεστές Καταλογισμού ΓΒΕ ( /ω.α.ε.): 1,184 2,472 0,619 1,369 0,319 * (40 : 200 ) x = 240; (25 : 200) x = 150; (47 : 200) x = 282; (78 : 200 ) x = 468; (10 : 200 ) x = 60 ** (50 : 450) x 450 = 50; (100 : 450) x 450 = 100; (220 : 450) x 450 = 220; (60 : 450 ) x 450 = 60; (20 : 450 ) x 450 = 20 *** (4 : 25) x = 208; (7 : 25) x = 364; (3 : 25) x = 156; (6 : 25) x = 312; (5 : 25) x = 260 **** (500 : 2.000) x 850 = 212,5; (300 : 2.000) x 850 = 127,5; (200 : 2.000) x 850 = 85; (600 : 2.000) x 850 = 255; (400 : 2.000) x 850 = 170 Cost Accounting 56

57 Άσκηση 4.3 Στοιχεία κόστους Παραγγελία Νο 100 Παραγγελία Νο 101 Παραγγελία Νο 102 Άμεσα Εργατικά Πρώτες ύλες Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Κατ ,2 578,2 Α 400 x 1, ,6 Γ 700 x 0, ,3 E 900 x 0, ,1 Β 300 x 2, ,6 Δ 800 x 1, ,2 E 600 x 0, ,4 Α 200 x 1, ,8 Γ 500 x 0, ,5 E 100 x 0,319 31,9 Σύνολο , , ,2 Λογιστική Κόστους 57

58 Άσκηση Σχολιασμός των αποτελεσμάτων των ερωτημάτων (1) και (2) Κόστος παραγγελίας Παραγγελία Νο 100 Παραγγελία Νο 101 Παραγγελία Νο 102 Με συγκεντρωτικό συντελεστή , , ,0 Με επιμερισμό πραγματικών ΓΒΕ , , ,2 Παραγγελία Νο 100 Παραγγελία Νο 101 Παραγγελία Νο 102 ΓΒΕ (1) ΓΒΕ (2) ,2 578,2 % Μεταβολή [(1)-(2)]/(2) 12,20 % - 75,45% - 6,29% Λογιστική Κόστους 58

59 Άσκηση 4.4 Στην παραγωγική διαδικασία της βιομηχανικής επιχείρησης ΖΕΥΣ Α.Ε. συμμετέχουν ένα βοηθητικό τμήμα και δύο παραγωγικά τμήματα, το Α και το Β. Η επιχείρηση παράγει τα προϊόντα της μαζικά και για την κοστολόγησή τους χρησιμοποιεί τη μέθοδο της κοστολόγησης συνεχούς παραγωγής. Στο παραγωγικό τμήμα Α παράγεται το προϊόν Κ με την χρησιμοποίηση δύο πρώτων υλών, της Χ και της Ψ. Ολόκληρη η παραγωγή του τος Α μεταφέρεται στο Β για περαιτέρω επεξεργασία. Το βοηθητικό τμήμα εξυπηρετεί και τα δύο παραγωγικά τμήματα. Τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα του βοηθητικού τμήματος επιμερίζονται στα παραγωγικά τμήματα με τη βοήθεια των εξής βάσεων επιμερισμού: Δαπάνη Συντήρηση κτιρίων Διοικητικά έξοδα Λοιπά έξοδα Βάση Επιμερισμού Επιφάνεια τμήματος Αριθμός υπαλλήλων Εξ ημισείας σε κάθε παραγωγικό τμήμα Λογιστική Κόστους 59

60 Άσκηση 4.4 Τα αποθέματα πρώτων υλών και παραγωγής σε εξέλιξη αποτιμώνται με βάση την F.I.F.O. Στο παραγωγικό Α υπήρχαν την 1/12/20X5, μονάδες ημικατεργασμένου προϊόντος Κ, ενώ κατά την διάρκεια του μηνός ξεκίνησε η παραγωγή μονάδων προϊόντος Κ. Κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου 20X5 μεταφέρθηκαν στο παραγωγικό Β μονάδες προϊόντος Κ. Η παραγωγή σε εξέλιξη του τος Α κατά την 31/12/20X5 ήταν μονάδες. Οι ημικατεργασμένες μονάδες του τμήματος Α κατά την 1/12/20X5 είχαν αποτιμηθεί σε από τα οποία αφορούσαν αναλωθείσες πρώτες ύλες, τα αμοιβές της άμεσης εργασίας και Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα. Το κόστος της άμεσης εργασίας και τα Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα του μηνός Δεκεμβρίου 20Χ5 του τος Α ανήλθαν σε και αντίστοιχα. Λογιστική Κόστους 60

61 Άσκηση 4.4 Ο βαθμός ολοκλήρωσης της Παραγωγής σε Εξέλιξη του προϊόντος Κ στην αρχή και στο τέλος του μήνα είχε ως εξής: Πρώτες ύλες Κόστος μετατροπής 1/12/20X5 2/3 50% 31/12/20X5 100% 75% Η κίνηση των δύο πρώτων υλών Χ και Ψ κατά τον μήνα Δεκέμβριο 20X5 ήταν η εξής: Πρώτη ύλη Χ Πρώτη ύλη Ψ Ποσότητα Ποσό Ποσότητα Ποσό (μονάδες) ( ) (μονάδες) ( ) Υπόλοιπο, 1/12/20X Αγορές: 12/12/20X /12/20X Ανάλωση στο τμήμα Α ; ; Λογιστική Κόστους 61

62 Άσκηση 4.4 Οι δαπάνες του βοηθητικού τμήματος κατά τον μήνα Δεκέμβριο 20X5 διαμορφώθηκαν ως εξής: Συντήρηση κτηρίων Διοικητικά έξοδα Λοιπά έξοδα Σύνολο Για τον επιμερισμό των δαπανών του Δεκεμβρίου 20Χ5 του βοηθητικού τμήματος στα παραγωγικά τμήματα θα χρησιμοποιηθούν τα εξής στατιστικά στοιχεία: Επιφάνεια (σε τετρ. εκ.) Αριθμός υπαλλήλων Α Β Σύνολο Λογιστική Κόστους 62

63 Άσκηση 4.4 Ζητείται: Να καταρτισθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής του παραγωγικού τος Α (με βάση την F.I.F.O.) για τον μήνα Δεκέμβριο 20Χ5 στην οποία να εμφανίζεται σαφώς, μεταξύ άλλων, και: 1. Tο κόστος παραγωγής ανά ισοδύναμη μονάδα, 2. Tο κόστος παραγωγής των μονάδων του προϊόντος Κ που εξήχθησαν από το Α. 3. Tο κόστος παραγωγής των ημικατεργασμένων μονάδων του προϊόντος Κ στο Α κατά την 31/12/20Χ5. Λογιστική Κόστους 63

64 Άσκηση 4.4 Υπολογισμός κόστους Ά Υλών Οι πρώτες ύλες οι οποίες θα xρησιμοποιηθούν είναι X και Ψ. Επειδή, η επιxείρηση xρησιμοποιεί τη μέθοδο αποτίμησης F.I.F.O παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα τα ποσά τα οποία αναλώνονται για κάθε μία πρώτη ύλη. Πρώτη Ύλη X Πρώτη Ύλη Ψ x x x x x x 1, x Επομένως, το συνολικό ποσό των αναλωθεισών πρώτων υλών είναι ( ). Λογιστική Κόστους 64

65 Άσκηση 4.4 Υπολογισμός κόστους ΓΒΕ Τα ΓΒΕ του Παραγωγικού τος Α περιλαμβάνουν εκτός από το ποσό το οποίο δίνεται ( ) και ένα μέρος το οποίο θα προέλθει από το επανεπιμερισμό του Βοηθητικού τος ΚΟΣΤΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΣΗ ΕΠΑΝΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β Συντήρηση κτιρίων Τετραγωνικά μέτρα* Αριθμός Διοικητικά έξοδα υπαλλήλων** Λοιπά έξοδα Εξ ημισείας σε κάθε παραγωγικό τμήμα Σύνολο * ( x / ); ( x / ) ** ( x 180 / 300); ( x 120 / 300) Επομένως, τα συνολικά ΓΒΕ του Παραγωγικού τος Α είναι ( ). Λογιστική Κόστους 65

66 Άσκηση 4.4 Μέσος Σταθμικός Όρος Βήμα 1ο : Υπολογισμός Φυσικής Ροής Απόθεμα Αρχής + Νέες Μονάδες = Έτοιμες Μονάδες + Απόθεμα Τέλους = Βήμα 2ο : Υπολογισμός Ισοδυνάμων Μονάδων Ως προς τις πρώτες ύλες οι ισοδύναμες μονάδες είναι: Χ100% Χ100% Χ(2/3) = Ως προς την άμεση εργασία οι ισοδύναμες μονάδες είναι: Χ100% Χ75%-3.000Χ50%= Ως προς τα γενικά βιομηχανικά έξοδα οι ισοδύναμες μονάδες είναι: Χ100% Χ75%-3.000Χ50%= Λογιστική Κόστους 66 66

67 Άσκηση 4.4 Βήμα 3ο : Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους μίας ολοκληρωμένης ισοδύναμης μονάδας (Μονάδας Έτοιμου) Κόστος Ά Υλών = Κόστος Περιόδου Παραγωγή Περιόδου σε Ισοδύναμες μονάδες = = 3,54 Κόστος Άμεσης Εργασίας = Κόστος Περιόδου Παραγωγή Περιόδου σε Ισοδύναμες μονάδες = = 6,16 Κόστος Γενικών Κόστος Περιόδου Βιομηχανικών = Παραγωγή Περιόδου σε = = 7,92 Εξόδων Ισοδύναμες μονάδες Κόστος Ολοκληρωμένης Ισοδύναμης Μονάδας (Μονάδας Έτοιμου) = 17,62 Λογιστική Κόστους 67 67

68 Άσκηση 3.3: Συνεχή Κοστολόγηση ΜΣΟ FIFO Βήμα 4ο : Υπολογισμός Μέσου Σταθμικού Κόστους μίας ημικατεργασμένης μονάδας τέλους Κόστος Ά Υλών 3,54 Χ 100% = 3,54 Κόστος Άμεσων Υλικών 6,16 Χ 75% = 4,62 Κόστος Μετατροπής 7,92 Χ 75% = 5,94 Κόστος Ημικατεργασμένης Τέλους 14,10 Λογιστική Κόστους 68 68

69 Άσκηση 4.4 ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Φυσική Ροή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Ημικατεργασμένα Αρχής Περιόδου Νέες Μονάδες Σύνολο Έτοιμες Μονάδες Ημικατεργασμένα Τέλους Περιόδου Κόστος Ημικατεργασμένα Αρχής Περιόδου Κόστη Περιόδου Σύνολο Έτοιμες Μονάδες Ημικατεργασμένα Τέλους Περιόδου [ Χ(2/3)]Χ 3,54 = ( Χ50%)Χ 6,16 = ( Χ50%) Χ 7,92 = Χ 3,54 = Χ 4,62 = Χ 5,94 = Λογιστική Κόστους 69 69

70 Άσκηση 4.4 Επομένως, οι απαντήσεις στα ερωτήματα είναι οι εξής : α) Το κόστος παραγωγής ανά ισοδύναμη μονάδα είναι 17,62. β) Το κόστος των μονάδων που εξήχθησαν είναι γ) Το κόστος των μονάδων που ήταν ημικατεργασμένες στις 31/12/20Χ5 είναι Λογιστική Κόστους 70

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1 Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια (1) Ο επιμερισμός των ΓΒΕ στα κέντρα κόστους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η επιχείρηση ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. είναι μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ΘΕΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΕΣ Η Εταιρία ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. έχει επτά τμήματα. Από αυτά τα τμήματα τα 3 είναι κύρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά. Το λογιστήριο της επιχείρησης έπειτα από τον επιμερισμό των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική αξία μηχανημάτων

Λογιστική αξία μηχανημάτων Άσκηση η () (1) Έστω βιομηχανική επιχείρηση που χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές της 2 κύρια (επεξεργασίας και συναρμολόγησης) και 2 βοηθητικά τμήματα (συντήρησης και ποιοτικού ) της οποίας τα ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα5 Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός 1 Φύλλο Μερισµού Το Φύλλο Μερισµού είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου στον οποίο παρουσιάζονται τα κατά είδος έξοδα οµαδοποιηµένα κατά προορισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Αθήνα 2010 1 1. Συστήµατα Κοστολόγησης (Costing Systems). Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση

Πρότυπο κόστος. Διοικητικη λογιστικη. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Πρότυπη κοστολόγηση Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητικη λογιστικη Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Σό Στόχους

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος

Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής. Δημήτρης Μπάλιος Διοικητική Λογιστική Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Δημήτρης Μπάλιος ΘΕΩΡΙΑ Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Η επιχείρηση παράγει πολλά τεμάχια ενός μοναδικού προϊόντος (τυποποιημένο προϊόν) για μεγάλο χρονικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 5η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΤΩΝ GARISSON ΚΑΙ NOREEN Σχεδιασµός συστηµάτων: Κοστολόγηση κατά έργο ή κατά παραγγελία Άσκηση 1. Η εταιρεία ΛΑΜΑΠΛΑΣΤ Α.Ε. αντιµετωπίζει

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Αποθήκη Συντήρηση Κοπή Συναρμολόγηση Προϋπολογιστικά 20.000 15.000 35.000 50.000

Αποθήκη Συντήρηση Κοπή Συναρμολόγηση Προϋπολογιστικά 20.000 15.000 35.000 50.000 Άσκηση 17 Λογ/σμοι Ποσό Βάση κριτήριο Παραγ. Διοίκ. Χρ/κα Διάθεση Μερισμού Αμοιβές προσωπ. 1.200 80%, 20%, 0, 0 960 240 0 0 Εργοδ. Εισφ. 300 80%, 20%, 0,0 240 60 0 0 ΔΕΗ 1.000 0, 70%, 0, 30% 0 700 0 300

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές Λειτουργίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing)

Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing) Κοστολόγηση IV Κατά φάση κοστολόγηση (Activity based costing) Η κοστολόγηση κατά φάση είναι σύστημα μέτρησης και αναφοράς του κόστους των παραγόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών των βιομηχανικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ &ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ του 4 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Internet: www.dap-papei.gr Τα στοιχεία του κόστους είναι :Τα άμεσα υλικά (Α.Υ), η άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 1. Δίδεται καρτέλα πρότυπου κόστους:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 2011 Αφιερώνεται στους φοιτητές μου 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης

Κοστολόγηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ 1.1 Έννοια, Σκοπός και Σηµασία της Κοστολόγησης Κοστολόγηση είναι το σύνολο των συστηµατικών εργασιών που αποβλέπουν στο να συγκεντρώσουν, να κατατάξουν, να καταγράψουν

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Αποθέματα (ΔΛΠ2) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Εισαγωγή Τα αποθέματα αποτελούν βασικά αντικείμενο του: ΔΛΠ 2 «Αποθέματα» (Inventories). Κατέχονται για ανάλωση στην

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting

Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting 1 Περίγραμμα Μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος Λογιστική Κόστους είναι η παρουσίαση βασικών κοστολογικών εννοιών και του τρόπου με τον οποίο η λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Διοικητική Λογιστική Δημήτρης Μπάλιος Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Πληροφορίες για το κόστος παραγωγής συγκεκριμένης περιόδου Βήμα 1ο : Προσδιορισμός της φυσικής ροής Βήμα 2ο : Προσδιορισμός των ισοδύναμων

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 2 Άμεσο Κόστος (Direct Costs) Είναι το κόστος που σχηματίζεται από την ενσωματωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «Συστήματα Κοστολόγησης και Κοστολόγηση Βιομηχανίας με Κέντρα Κόστους» Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Πρότυπο κόστος. Πρότυπο κόστος. Πρότυπα πρώτων υλών N. Ηρειώτης Δ. Μπάλιος ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Πρότυπη κοστολόγηση Πρότυπο κόστος Τι είναι: Πολύ σωστά και πολύ λεπτομερειακά υπολογισμένο προϋπολογιστικό κόστος Τι εκφράζει: Στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ

ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ. Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΓΧΩΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Προσδιορισμός δείκτη ΕΣ Ως Εγχώρια Συμμετοχή (ΕΣ) ορίζεται η αξία, η οποία προστίθεται από την εγχώρια αμυντική βιομηχανία κατά τη διάρκεια της κατασκευής-μεταποίησηςσυναρμολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΒΟΑΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΕΒΟΑΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ Α.Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΜΕΒΟΑΟΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΥ Τ Κ η α π ν Α Μ Π Μ ΐκ» ι υ π ι ρ η ο ν ΙΚ ΙΟ ΙΟ Ν ΕΠΟΠΤΗΣ ΣΤΑΘΟΥΚΟΣΣΤΑΘΗΣ 7ΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κοστολόγηση υπηρεσιών ξενοδοχειακής μονάδας ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Kεφάλαιο 4. Αν π.χ. το όριο ελέγχου είναι 2%, προκύπτει σταθερή απόκλιση ±2,33. Αν π.χ. το όριο ελέγχου είναι 5%, προκύπτει σταθερή απόκλιση ±1,96.

Kεφάλαιο 4. Αν π.χ. το όριο ελέγχου είναι 2%, προκύπτει σταθερή απόκλιση ±2,33. Αν π.χ. το όριο ελέγχου είναι 5%, προκύπτει σταθερή απόκλιση ±1,96. Kεφάλαιο 4 Σύνοψη Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρει τις διαδικασίες κατάρτισης των προϋπολογισμών για τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Εξηγεί τη λειτουργία των προϋπολογισμών πωλήσεων και παραγωγής, του ταμειακού

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ο Συγκεντρωτικός Προγραμματισμός Παραγωγής (Aggregae Produion Planning) επικεντρώνεται: α) στον προσδιορισμό των ποσοτήτων ανά κατηγορία προϊόντων και ανά χρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ THE LABOR COST AS

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 6 η Διάλεξη: Προϋπολογισμοί Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ.

Διοικητικη λογιστικη. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Προϋπολογισμοί. Δρ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου Σχεδιασμός Διοικητικη λογιστικη Προϋπολογισμοί Αναφορά απόδοσης και ανατροφοδότηση Λήψη αποφάσεων Διοίκηση και καθημερινή

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης.

Για κάθε εταιρία παρέχεται η δυνατότητα να ανοιχθούν απεριόριστες χρήσεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ οποιασδήποτε χρήσης. Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Eurofasma NEXT ιαχείριση Εταιριών - Παρακολούθηση Οµίλου Επιχείρησης ιαχείριση πολλαπλών εταιριών µε δυνατότητα οµαδοποίησης τους µέσω της συγκέντρωσής τους σε «περιοχές εργασίας».

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Σπουδαστές: Λαζαράκης Παρασκευάς, Α.Μ. 9154 Παππά Ειρήνη, Α.Μ. 12708 Παππά Ειρήνη - 12708, Λαζαράκης Παρασκευάς - 9154 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: «ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. ΓΚΟΥΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΚΕΛΕΚΙΑΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα