Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»"

Transcript

1 Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική

2 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός δικαιώµατος. All rights reserved 2

3 3 Περιεχόµενα Περιεχόµενα...3 Εισαγωγικές Ασκήσεις...5 Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Μέθοδοι Επανεπιµερισµού...7 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Αποκλίσεις...13 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής...17 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Ηµερολογιακές Εγγραφές Αναλυτικής Λογιστικής...19 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Φύλλο Μερισµού µε την Αναλυτική Λογιστική

4 4 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Προσδιορισµός Αποτελέσµατος Εξωλογιστικά και Εσωλογιστικά (µέσω της Αναλυτικής Λογιστικής)...23 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Κεφάλαιο Προσδιορισµός Αποτελέσµατος µέσω της Αναλυτικής Λογιστικής...25 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Επαναληπτικές Ασκήσεις...28 Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Άσκηση Παράρτηµα

5 Εισαγωγικές Ασκήσεις Άσκηση 1 ίνονται τα παρακάτω στοιχεία: 5 Πρώτες ύλες 31/12/ Πρώτες ύλες 31/12/ Αναλώσιµα (αρχικό) Αναλώσιµα (τελικό) Ηµικατεργασµένα προϊόντα 31/12/ Ηµικατεργασµένα προϊόντα 31/12/ Έτοιµα προϊόντα 31/12/ Έτοιµα προϊόντα 31/12/ Αγορές πρώτων υλών Μισθός Γενικού διευθυντή επιχείρησης Τόκοι πληρωτέοι Φορτηγά που χρησιµοποιούνται στην διανοµή Αγορές αναλωσίµων Επίσης, αγοράστηκαν µηχανήµατα στις 01/10/2008 µε αξία κτήσης τα οποία αποσβένονται µε ποσοστό απόσβεσης 10% (Φθίνουσα µέθοδος απόσβεσης). Τα κατά είδος έξοδα είναι και κατανέµονται ως εξής: Έξοδα αγορών πρώτων υλών 800 Έξοδα Παραγωγής Έξοδα ιοίκησης Έξοδα Χρηµατοδότησης Έξοδα ιάθεσης Τέλος, Αποσβέσεις Εγκαταστάσεων Αποσβέσεις Μεταφορικών Μέσων που 800 χρησιµοποιήθηκαν για παράδοση προϊόντων Πωλήσεις Ζητούνται για την χρήση Το Κόστος Παραχθέντων 2. Το Καθαρό Κέρδος 3. Το Άµεσο Κόστος 4. Το Κόστος Μετατροπής 5. το κόστος περιόδου 5

6 6 Άσκηση 2 Η επιχείρηση «Μπάκας ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου (01/01/09) είχε αποθέµατα α ύλης Υ τεµ. τιµής 3,00 το καθένα, α ύλης Υ2 200 τεµ. τιµής 2,00 το καθένα και αποθέµατα εµπορευµάτων Ε 100 τεµ. τιµής 2,00 το καθένα. Στις 08/06/2009 αγοράστηκαν 200 τεµ. Υ1 µε τιµή 9,00 ανά τεµάχιο, α ύλης Υ2 100 τεµ. τιµής 4,00 το καθένα και 100 τεµ. Ε µε τιµή 3,00 ανά τεµάχιο. Βέβαια στις 09/02/2009 είχαν αγοράστηκαν 100 τεµ. Υ1 µε τιµή 2,00 ανά τεµάχιο, α ύλης Υ2 400 τεµ. τιµής 3,00 το καθένα και 200 τεµ. Ε µε τιµή 2,00 ανά τεµάχιο Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται µε τη µέθοδο LIFO (περιοδική απογραφή). Σε συνάρτηση η παραγωγή της επιχείρησης ήταν 200 Προϊόντα. Οι ανά κιλό προϊόντος αναλώσεις πρώτων υλών είναι οι εξής: Ανάλωση ανά κιλό προϊόντος 1 Προϊόν Π Πρώτη Ύλη Υ1 (κιλά) 2 Πρώτη Ύλη Υ2 (κιλά) 3 Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες µισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 200. Οι εισφορές των εργαζοµένων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς ανέρχονται σε 300 και ο ΦΜΥ σε 50. Οι δαπάνες για την µισθοδοσία αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και τις υπηρεσίες διάθεσης και µερίζονται µε βάση τους αριθµούς 1 και 4 αντίστοιχα. Παράλληλα πραγµατοποιηθήκαν δαπάνες για την ΕΗ αξίας 1000 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13% και για δηµοτικά τέλη 100 ευρώ. Κατά το µέσο όρο το 70% των δαπανών για την ΕΗ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το υπόλοιπο τις διοικητικές υπηρεσίες. Επίσης πληρώνεται ο λογιστής 1000 ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23% (Παρακρατείται 20% ως Φ.Ε.Ε.). Κατά το µέσο όρο η αµοιβή λογιστή αφορά την παραγωγή των προϊόντων κατά 20% και το υπόλοιπο τις διοικητικές υπηρεσίες. Τέλος πληρώνεται ο ΦΠΑ της περιόδου αξίας 500 ευρώ. Τέλος, οι πωλήσεις Προϊόντων ανήλθαν σε 5000 (100 τεµ. Χ 50 ) επιπλέον ΦΠΑ 23% και οι πωλήσεις Εµπορευµάτων 250 (250 τεµ. Χ 1 ) επιπλέον ΦΠΑ 23%. Με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει άµεση εργασία (Άµεση Εργασία=0) και ηµικατεργασµένα αρχής και τέλους, ζητείται: 1. το Άµεσο Κόστος 2. τα Γενικά Βιοµηχανικά Έξοδα 3. το Μικτό Αποτέλεσµα Εµπορεύµατος 4. το συνολικό Μικτό Αποτέλεσµα 5. το Κόστος Περιόδου 6

7 Κεφάλαιο 1 Μέθοδοι Επανεπιµερισµού 7 Άσκηση 3 Η επιχείρηση «Γεωργιάδη» περιλαµβάνει δύο κύρια κέντρα κόστους (Τµήµα Κοπής και Τµήµα Συναρµολόγησης) και δύο βοηθητικά κέντρα κόστους (Τµήµα Αποθήκης και Συντήρησης). Οι σχετικές προϋπολογιστικές πληροφορίες για τον επιµερισµό του κόστους έχουν ως εξής: Προυπολογιστικά Γ.Β.Ε. Προυπολογιστικές ώρες άµεσης εργασίας Επιφάνεια Προυπολογισµένες συνολικές ώρες εργασίας Τµήµα Αποθήκης Τµήµα Συντήρησης Τµήµα Κοπής Τµήµα Συναρµολόγησης Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος αποθήκης στα κύρια τµήµατα είναι τα τετραγωνικά µέτρα. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος συντήρησης στα κύρια τµήµατα είναι οι συνολικές ώρες εργασίας. Οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) των κύριων τµηµάτων καθορίζονται µε βάση τις προυπολογιστικές ώρες άµεσης εργασίας. Να υπολογισθεί το αποτέλεσµα του επανεπιµερισµού µε βάση: 1. την άµεση µέθοδο 2. τη βαθµιδωτή µέθοδο (το τµήµα αποθήκης προσφέρει υπηρεσίες στο τµήµα συντήρησης αλλά δεν δέχεται υπηρεσίες από αυτό). 3. να βρεθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των κυρίων τµηµάτων 7

8 8 Άσκηση 4 Η επιχείρηση «Κουκουµάκας» περιλαµβάνει δύο κύρια κέντρα κόστους (Τµήµα Κοπής και Τµήµα Συναρµολόγησης) και δύο βοηθητικά κέντρα κόστους (Τµήµα Αποθήκης και Συντήρησης). Οι σχετικές προϋπολογιστικές πληροφορίες για τον επιµερισµό του κόστους έχουν ως εξής: Προυπολογιστικά Γ.Β.Ε. Προυπολογιστικές ώρες άµεσης εργασίας Επιφάνεια Προυπολογισµένες συνολικές ώρες εργασίας Τµήµα Αποθήκης Τµήµα Συντήρησης Τµήµα Κοπής Τµήµα Συναρµολόγησης Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος αποθήκης στα κύρια τµήµατα είναι τα τετραγωνικά µέτρα. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος συντήρησης στα κύρια τµήµατα είναι οι συνολικές ώρες εργασίας. Οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) των κύριων τµηµάτων καθορίζονται µε βάση τις προυπολογιστικές ώρες άµεσης εργασίας. Να υπολογισθεί το αποτέλεσµα του επανεπιµερισµού µε βάση: 1. την άµεση µέθοδο 2. τη βαθµιδωτή µέθοδο (το τµήµα αποθήκης προσφέρει υπηρεσίες στο τµήµα συντήρησης αλλά δεν δέχεται υπηρεσίες από αυτό). 3. να βρεθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των κυρίων τµηµάτων 8

9 9 Άσκηση 5 Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης παραγωγής ειδών Πέτρου Ο.Ε αποτελείται από δύο βοηθητικά και δύο παραγωγικά τµήµατα. Το συνολικό κόστος των τµηµάτων αυτών στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν αναλυτικά το εξής: Βοηθητικά τµήµατα Αποθήκη Συντήρηση Παραγωγικά τµήµατα Πλεκτήριο Συσκευασία Σύνολο Η επιφάνεια που καταλαµβάνει κάθε τµήµα καθώς και οι συνολικές ώρες εργασίας της χρήσης ήταν: Τµήµα Επιφάνεια (τετρ. µέτρα) Συνολικές ώρες εργασίας Αποθήκη 500 Συντήρηση 600 Πλεκτήριο Συσκευασία Σύνολο Το συνολικό κόστος του τµήµατος αποθήκης επανεπιµερίζεται µε βάση την επιφάνεια ενώ της συντήρησης µε βάση τις συνολικές ώρες εργασίας. Οι ώρες της άµεσης εργασίας των παραγωγικών τµηµάτων ήταν για το πλεκτήριο και για τη συσκευασία. Να γίνει ο επανεπιµερισµός του κόστους των βοηθητικών τµηµάτων στα κύρια µε τη χρησιµοποίηση: 1. της άµεσης µεθόδου 2. της βαθµιδωτής µεθόδου (όπου το κόστος της αποθήκης επανεπιµερίζεται πρώτο) 3. να βρεθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των κυρίων τµηµάτων 9

10 10 Άσκηση 6 Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης παραγωγής ειδών Πέτρου Ο.Ε αποτελείται από δύο βοηθητικά και δύο παραγωγικά τµήµατα. Το συνολικό κόστος των τµηµάτων αυτών στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν αναλυτικά το εξής: Βοηθητικά τµήµατα Αποθήκη Συντήρηση Παραγωγικά τµήµατα Πλεκτήριο Συσκευασία Η επιφάνεια που καταλαµβάνει κάθε τµήµα καθώς και οι συνολικές ώρες εργασίας της χρήσης ήταν: Τµήµα Επιφάνεια (τετρ. µέτρα) Συνολικές ώρες εργασίας Αποθήκη 500 Συντήρηση 600 Πλεκτήριο Συσκευασία Το συνολικό κόστος του τµήµατος αποθήκης επανεπιµερίζεται µε βάση την επιφάνεια ενώ της συντήρησης µε βάση τις συνολικές ώρες εργασίας. Οι ώρες της άµεσης εργασίας των παραγωγικών τµηµάτων ήταν για το πλεκτήριο και για τη συσκευασία. Να γίνει ο επανεπιµερισµός του κόστους των βοηθητικών τµηµάτων στα κύρια µε τη χρησιµοποίηση: 1. της άµεσης µεθόδου 2. της βαθµιδωτής µεθόδου (όπου το κόστος της αποθήκης επανεπιµερίζεται πρώτο) 3. να βρεθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των κυρίων τµηµάτων 10

11 11 Άσκηση 7 Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης Γεωργιάδης Α.Ε. αποτελείται από δύο βοηθητικά και τρία παραγωγικά τµήµατα. Το συνολικό κόστος των τµηµάτων αυτών στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν αναλυτικά το εξής: Κόστος βοηθητικών τµηµάτων ΓΒΕ παραγωγικών τµηµάτων ΓΒΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΠΗ ΒΑΦΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΈΜΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Επιπλέον: Τµήµα Αριθµός εργαζοµένων Συνολικές ώρες εργασίας Συντήρηση 500 Αποθήκη 600 Κοπή Βαφή Συναρµολόγηση Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος αποθήκης είναι ο αριθµός των εργαζοµένων. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος συντήρησης στα κύρια τµήµατα είναι οι συνολικές ώρες εργασίας. Οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) των κύριων τµηµάτων καθορίζονται µε βάση τις ώρες άµεσης εργασίας, οι οποίες ήταν στο τµήµα κοπής 2.000, στο τµήµα βαφής και στο τµήµα συναρµολόγησης Να υπολογισθεί το αποτέλεσµα του επανεπιµερισµού µε βάση: 1. την άµεση µέθοδο 2. τη βαθµιδωτή µέθοδο 3. να υπολογίσετε τους συντελεστές επιβάρυνσης ΓΒΕ των τριών παραγωγικών τµηµάτων της επιχείρησης. 11

12 12 Άσκηση 8 Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης ΡΑΓΚΙΟΓΛΟΥ Α.Ε. αποτελείται από τρία βοηθητικά και δύο παραγωγικά τµήµατα. Το συνολικό κόστος των τµηµάτων αυτών στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν αναλυτικά το εξής: Κόστος βοηθητικών τµηµάτων ΓΒΕ παραγωγικών τµηµάτων ΓΒΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΒΑΦΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΈΜΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ Α Επιπλέον: Τµήµα Αριθµός εργαζοµένων Συντήρηση 500 Αποθήκη 600 Ωρες ελεγκτών Συνολικές ώρες εργασίας Ελέγχου Βαφή Συναρµολόγηση Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος αποθήκης στα κύρια τµήµατα είναι ο αριθµός των εργαζοµένων. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος συντήρησης στα κύρια τµήµατα είναι οι συνολικές ώρες εργασίας. Βάση επανεπιµερισµού του τµήµατος ελέγχου στα κύρια τµήµατα είναι οι ώρες εργασίας των ελεγκτών. Οι συντελεστές επιβάρυνσης των Γενικών Βιοµηχανικών Εξόδων (Γ.Β.Ε.) των κύριων τµηµάτων καθορίζονται µε βάση τις ώρες άµεσης εργασίας, οι οποίες ήταν στο τµήµα βαφής και στο τµήµα συναρµολόγησης Να υπολογισθεί το αποτέλεσµα του επανεπιµερισµού µε βάση: 1. την άµεση µέθοδο 2. τη βαθµιδωτή µέθοδο 3. να υπολογίσετε τους συντελεστές επιβάρυνσης ΓΒΕ των τριών παραγωγικών τµηµάτων της επιχείρησης. 12

13 13 Κεφάλαιο 2 Αποκλίσεις Άσκηση 9 Η βιοµηχανική επιχείρηση Μάνιου τηρεί λογιστική κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα και 5 κιλά α ύλης, της οποίας η τιµή καθορίστηκε σε 9,00 / κιλό α ύλης. Σε δεδοµένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Κατά την υπόψη περίοδο, η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιµών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. Άσκηση 10 Η βιοµηχανική επιχείρηση Μπάκας τηρεί λογιστική κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα και 6 κιλά α ύλης, της οποίας η τιµή καθορίστηκε σε 10,00 / κιλό α ύλης. Σε δεδοµένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Κατά την υπόψη περίοδο, η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιµών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. Άσκηση 11 Η παραπάνω επιχείρηση έχει επίσης υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 10 (πρώτα λεπτά της ώρας) µε πρότυπη αµοιβή 5,00 / πρότυπη ώρα παραγωγής. Κατά την υπόψη κοστολογική περίοδο, αναλώθηκαν 920 ώρες εργασίας, της οποίας η αµοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 4.800,00. ΙΚΑ εργοδότη 1.200, ΙΚΑ εργαζοµένων 700, Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 125. Κατά την ίδια περίοδο, η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 2. η απόκλιση ωροµισθίου 3. η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας 13

14 14 Άσκηση 12 Η παραπάνω επιχείρηση έχει επίσης υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 10 (πρώτα λεπτά της ώρας) µε πρότυπη αµοιβή 5,00 / πρότυπη ώρα παραγωγής. Κατά την υπόψη κοστολογική περίοδο, αναλώθηκαν 920 ώρες εργασίας, της οποίας η αµοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 4.800,00. ΙΚΑ εργοδότη 1.200, ΙΚΑ εργαζοµένων 700, Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 125. Κατά την ίδια περίοδο, η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 2. η απόκλιση ωροµισθίου 3. η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας Άσκηση 13 Η βιοµηχανική επιχείρηση Αδάµ εφαρµόζει λογιστική πρότυπου κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή µίας µονάδας προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 6 κιλά α ύλης µε πρότυπη τιµή 10,00 / κιλό α ύλης 20 (πρώτα λεπτά της ώρας) µε πρότυπη αµοιβή 7,00 / πρότυπη ώρα Σε δεδοµένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά, αναλώθηκαν ώρες εργασίας ενώ η αµοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 8.000,00 (IKA εργοδότη 2.000,00, ΙΚΑ εργαζοµένων 1.000,00, Φ.Μ.Υ. 400,00 ). Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιµών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. 4. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 5. η απόκλιση ωροµισθίου 6. η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας 7. Αν η συνολική απόκλιση ΓΒΕ ανέρχεται σε 3.000,00, να υπολογιστεί η γενική απόκλιση. 14

15 15 Άσκηση 14 Η βιοµηχανική επιχείρηση Κουκουµάκας εφαρµόζει λογιστική πρότυπου κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή µίας µονάδας προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 7 κιλά α ύλης µε πρότυπη τιµή 10,00 / κιλό α ύλης 25 (πρώτα λεπτά της ώρας) µε πρότυπη αµοιβή 8,00 / πρότυπη ώρα Σε δεδοµένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά, αναλώθηκαν ώρες εργασίας ενώ η αµοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 8.500,00 (IKA εργοδότη 2.500,00, ΙΚΑ εργαζοµένων 1.200,00, Φ.Μ.Υ. 450,00 ). Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιµών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. 4. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 5. η απόκλιση ωροµισθίου 6. η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας 7. Αν η συνολική απόκλιση ΓΒΕ ανέρχεται σε 4.000,00, να υπολογιστεί η γενική απόκλιση. Άσκηση 15 Τα πρότυπα άµεσων εργατικών καθορίστηκαν για την παραγωγή προιόντος σε 5 ώρες άµεσης εργασίας µε ωροµίσθιο 4 ευρώ. Τον Μάιο η παραγωγή έφτασε στις µονάδες σε ώρες εργασίας οπότε και καταβλήθηκαν ευρώ. Να υπολογιστούν: 1. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 2. η απόκλιση ωροµισθίου 3. η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας Άσκηση 16 Οι πρώτες ύλες για την κατασκευή δεξαµενή λαµαρίνας έχουν καθοριστεί ως εξής: 5 τεµάχια λαµαρίνας προς 3 ευρώ ανά λαµαρίνα. Τον Μάιο κατασκευάστηκαν δεξαµενές για τις οποίες αναλώθηκαν τεµάχια λαµαρίνας κόστους 2,9 ευρώ ανά τεµάχιο. Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιµών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. 15

16 16 Άσκηση 17 Σε µία επιχείρηση για την παραγωγή ενός προϊόντος έχουµε: Πρότυπα Μεγέθη Α ύλη 3 µέτρα / µονάδα προϊόντος Αγοράστηκαν και αναλώθηκαν Πραγµατικά Μεγέθη.3000 µέτρα Α ύλης προς 13 ευρώ το µέτρο Τιµή µέτρου Α ύλης 12 ευρώ Παραγωγή µονάδες προϊόντος Άµεση εργασία 2 ηµεροµίσθια ανά µονάδα προϊόντος Πραγµατοποιήθηκαν ηµεροµίσθια προς 46 Πρότυπο ηµεροµίσθιο 45 ευρώ Σταθερά ΓΒΕ Σταθερά ΓΒΕ Μεταβλητά ΓΒΕ Μεταβλητά ΓΒΕ Προϋπολογισµένη µηνιαία παραγωγή 12 ευρώ/ µονάδα προϊόντος µονάδες ευρώ/ηµεροµίσθιο Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών, η απόκλιση τιµών α υλών και η συνολική απόκλιση α υλών. 2. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας, η απόκλιση ωροµισθίου και η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας 3. η απόκλιση αποτελεσµατικότητας ΓΒΕ, η απόκλιση προϋπολογισµού ΓΒΕ, η απόκλιση βαθµού απασχόλησης ΓΒΕ και η συνολική απόκλιση ΓΒΕ 4. η γενική απόκλιση Άσκηση 18 Σε µία επιχείρηση για την παραγωγή ενός προϊόντος έχουµε: Πρότυπα Μεγέθη Α ύλη 3 µέτρα / µονάδα προϊόντος Αγοράστηκαν και αναλώθηκαν Πραγµατικά Μεγέθη µέτρα Α ύλης προς 12 ευρώ το µέτρο Τιµή µέτρου Α ύλης 11 ευρώ Παραγωγή µονάδες προϊόντος Άµεση εργασία 2 ηµεροµίσθια ανά µονάδα προϊόντος Πραγµατοποιήθηκαν ηµεροµίσθια προς 45 Πρότυπο ηµεροµίσθιο 46 ευρώ Σταθερά ΓΒΕ Σταθερά ΓΒΕ Μεταβλητά ΓΒΕ Μεταβλητά ΓΒΕ Προϋπολογισµένη µηνιαία παραγωγή 10 ευρώ/ µονάδα προϊόντος µονάδες ευρώ/ηµεροµίσθιο Ζητείται να βρεθούν 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών, η απόκλιση τιµών α υλών και η συνολική απόκλιση α υλών. 2. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας, η απόκλιση ωροµισθίου και η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας 3. η απόκλιση αποτελεσµατικότητας ΓΒΕ, η απόκλιση προϋπολογισµού ΓΒΕ, η απόκλιση βαθµού απασχόλησης ΓΒΕ και η συνολική απόκλιση ΓΒΕ 4. η γενική απόκλιση 16

17 17 Κεφάλαιο 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Άσκηση 19 Σε µια κοστολογική περίοδο συνεχούς παραγωγής υπήρχαν τα παρακάτω δεδοµένα: Ηµικατεργασµένες µονάδες προηγούµενης περιόδου 500 τεµάχια µε βαθµό κατεργασίας 80% ως προς τις πρώτες ύλες, 70% ως προς την άµεσα εργατικά και 60% ως προς τα ΓΒΕ. Το κόστος παραγωγής των αρχικών ηµικατεργασµένων ήταν: πρώτες ύλες ευρώ, άµεση εργασία ευρώ και ΓΒΕ ευρώ. Στην νέα περίοδο µπήκαν για κατεργασία µονάδες και ολοκληρώθηκαν προς εξαγωγή Ο βαθµός κατεργασίας των τελικών ηµικατεργασµένων ήταν: 100% ως προς τις πρώτες ύλες, 80% άµεση εργασία και 60% ως προς τα ΓΒΕ. Τρέχων κόστος τρέχουσας περιόδου: άµεσα υλικά , άµεση εργασία και ΓΒΕ Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος Άσκηση 20 Σε µια κοστολογική περίοδο συνεχούς παραγωγής υπήρχαν τα παρακάτω δεδοµένα: Ηµικατεργασµένες µονάδες προηγούµενης περιόδου 600 τεµάχια µε βαθµό κατεργασίας 100% ως προς τις πρώτες ύλες, 80% ως προς την άµεσα εργατικά και 60 % ως προς τα ΓΒΕ. Το κόστος παραγωγής των αρχικών ηµικατεργασµένων ήταν: πρώτες ύλες ευρώ, άµεση εργασία ευρώ και ΓΒΕ 955 ευρώ. Στην νέα περίοδο µπήκαν για κατεργασία µονάδες και ολοκληρώθηκαν προς εξαγωγή Ο βαθµός κατεργασίας των τελικών ηµικατεργασµένων ήταν: 100% ως προς τις πρώτες ύλες, 80% άµεση εργασία και 60% ως προς τα ΓΒΕ. Τρέχων κόστος τρέχουσας περιόδου: άµεσα υλικά 8.440, άµεση εργασία και ΓΒΕ Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής 1. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος 2. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι η FIFO 17

18 18 Άσκηση 21 Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής 1. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος 2. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι η FIFO Παραγωγή συνεχούς ροής προϊόντων µε τα παρακάτω δεδοµένα: Αρχικό Απόθεµα ηµικατεργασµένων (µονάδες) µονάδες Πρώτες ύλες Κόστος αρχικού αποθέµατος Άµεση εργασία ΓΒΕ? (80% επί του κόστους της άµεσης εργασίας) Τελικό Απόθεµα ηµικατεργασµένων (µονάδες) µονάδες Πρώτες ύλες Τρέχον κόστος µηνός Άµεση εργασία ΓΒΕ? (80% επί του κόστους της άµεσης εργασίας) Ολοκληρωµένες µονάδες µονάδες Επιπλέον: Το αρχικό απόθεµα της Παραγωγής σε εξέλιξη ήταν επεξεργασµένο κατά 30% ως προς τις πρώτες ύλες και 50% ως προς το κόστος της άµεσης εργασίας και τα ΓΒΕ. Το τελικό απόθεµα της Παραγωγής σε εξέλιξη ήταν επεξεργασµένο κατά 75% ως προς τις πρώτες ύλες και 45% ως προς το κόστος της άµεσης εργασίας και τα ΓΒΕ. Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής 1. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος 2. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι η FIFO Άσκηση 22 Σε µια κοστολογική περίοδο συνεχούς παραγωγής υπήρχαν τα παρακάτω δεδοµένα: Ηµικατεργασµένες µονάδες προηγούµενης περιόδου 800 τεµάχια µε βαθµό κατεργασίας 80% ως προς τα άµεσα υλικά, 70% ως προς την άµεση εργασία και 50 % ως προς τα ΓΒΕ. Το κόστος παραγωγής των αρχικών ηµικατεργασµένων ήταν: άµεσα υλικά ευρώ, άµεση εργασία ευρώ και ΓΒΕ ευρώ. Εισήχθησαν για επεξεργασία µονάδες και ολοκληρώθηκαν από αυτές Κόστος τρέχουσας περιόδου: άµεσα υλικά , άµεση εργασία και ΓΒΕ Ο βαθµός επεξεργασίας των τελικών ηµικατεργασµένων ήταν: 100% άµεσα υλικά, 90% άµεση εργασία και 70% ως προς τα ΓΒΕ. Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής 1. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος 2. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι η FIFO 18

19 19 Κεφάλαιο 4. Ηµερολογιακές Εγγραφές Αναλυτικής Λογιστικής Άσκηση 23 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέµατα εµπορευµάτων αξίας Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας µετρητοίς. 3. Πληρώνεται ενοίκιο αξίας Το ενοίκιο αφορά τα κεντρικά γραφεία που στεγάζεται η διοίκηση. 4. Πληρώνεται ενοίκιο αξίας Το ενοίκιο επιµερίζεται στα τµήµατα παραγωγής και διοίκησης µε βάση τα τετραγωνικά µέτρα. Ειδικότερα το τµήµα ιοίκησης καταλαµβάνει 200 τ.µ. και το τµήµα παραγωγής 800 τ.µ. 5. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας µετρητοίς. 6. Εισπράττονται έκτακτα κέρδη Πληρώνονται για φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Άσκηση 24 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέµατα εµπορευµάτων αξίας Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23 %, µε πίστωση και το υπόλοιπο µετρητοίς. 3. Πληρώνονται ασφάλιστρα αξίας Τα ασφάλιστρα αφορούν τα ασφάλιστρα πυρός για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της εταιρείας 4. Πληρώνονται φόροι - τέλη αξίας Οι φόροι - τέλη επιµερίζονται στα τµήµατα ιάθεσης και ιοίκησης µε βάση τα ποσοστά 30 και 70 αντίστοιχα. 5. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το µισό µετρητοίς και το υπόλοιπο µε γραµµάτια σε διαταγή της επιχείρησης. 6. Εισπράττονται έσοδα που αφορούν την προηγούµενη χρήση αξίας Πληρώνονται έξοδα που αφορούν την προηγούµενη χρήση αξίας

20 20 Άσκηση 25 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και αναλυτική λογιστική. 1. Υπάρχουν αρχικά αποθέµατα προϊόντων αξίας και αρχικά αποθέµατα πρώτων και βοηθητικών υλών αξίας Αγοράζονται πρώτες και βοηθητικές ύλες αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23 %, µε πίστωση και το υπόλοιπο µετρητοίς. 3. Πληρώνεται µισθοδοσία όπου οι τακτικές αποδοχές είναι και οι εργοδοτικές εισφορές Η µισθοδοσία αφορά 8 εργαζοµένους της παραγωγής και 2 εργαζοµένους της διοίκησης. 4. Πωλούνται προϊόντα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το µισό µετρητοίς και το υπόλοιπο µε επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης. 5. Εισπράττονται έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων αξίας Άσκηση 26 Να γίνουν οι εγγραφές στην γενική και αναλυτική λογιστική. 1. Πληρώνεται ο ΦΠΑ της περιόδου αξίας Αγοράζονται πρώτες και βοηθητικές ύλες αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23 %, µε πίστωση και το υπόλοιπο µετρητοίς. 3. Πληρώνεται µισθοδοσία όπου οι τακτικές αποδοχές είναι , ΙΚΑ εργοδότη 3.000, ΙΚΑ εργαζοµένου και ΦΜΥ 500. Η µισθοδοσία αφορά 4 οδηγούς της εταιρείας (για την µεταφορά προϊόντων) και 1 εργαζόµενο της διοίκησης. 4. Εξοφλείται υποχρέωση σε προµηθευτή αξίας µετρητοίς. 5. Πωλούνται προϊόντα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 6. Εισπράττονται από τόκους Εισπράττονται έσοδα από προβλέψεις προηγούµενων χρήσεων αξίας Εξοφλούνται τόκοι πληρωτέοι αξίας Προεξοφλούνται γραµµάτια αξίας αντί 950 ευρώ. Η διαφορά αποτελεί προµήθεια της τράπεζας. 20

21 21 Κεφάλαιο 5. Φύλλο Μερισµού µε την Αναλυτική Λογιστική Άσκηση 27 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα από το µηνιαίο Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της επιχείρησης «Βογιατζόγλου ΑΕ.»: Λογαριασµοί Υπόλοιπα 60. Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Παροχές Τρίτων Τόκοι και Συναφή έξοδα Αποσβέσεις Η επιχείρηση έχει τις εξής πέντε (5) λειτουργίες: Παραγωγή, ιοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, ιάθεση και τέλος την Χρηµατοοικονοµική λειτουργία. Για τον µερισµό των δαπανών χρησιµοποιούνται τα παρακάτω κριτήρια: 1. Οι «Αµοιβές και έξοδα προσωπικού» βαρύνουν την Παραγωγή, ιοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, ιάθεση µε τα ποσοστά 30%, 30%, 15% και 25% αντίστοιχα. 2. Οι «Παροχές Τρίτων» µε βάση διάφορα δικαιολογητικά βαρύνουν την Παραγωγή, ιοίκηση, Έρευνα και Ανάπτυξη, ιάθεση µε την αναλογία 2, 1, 2, και 1 αντίστοιχα 3. Οι «Τόκοι και Συναφή έξοδα» βαρύνουν αποκλειστικά την Χρηµατοοικονοµική λειτουργία. 4. Οι «Αποσβέσεις» µε βάση το Μητρώο Παγίων βαρύνουν την παραγωγή µε ποσοστό 70% και το υπόλοιπο την ιοίκηση. Να καταχωρηθεί το φύλλο µερισµού στην αναλυτική λογιστική. Άσκηση 28 Σας δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα από το µηνιαίο Ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της επιχείρησης «Βογιατζόγλου ΑΕ.»: Ηλεκτρικό ρεύµα κινήσεως Πυρασφάλιστρα εγκαταστάσεων Πόσιµο νερό Αποσβέσεις µηχανηµάτων Για τον µερισµό των εν λόγω κατ είδος χρησιµοποιούνται τα εξής κριτήρια Αριθµός εργαζοµένων: Ζ 1 60, Ζ 2 100, Ζ 3 30, Ζ Εγκατεστηµένη ισχύς ηλεκτροκινητήρων: Ζ 1 ΗΡ 400, Ζ 2 ΗΡ 500, Ζ 3 ΗΡ 60, Ζ 4 ΗΡ 40 Αξία εγκαταστάσεων: Ζ , Ζ , Ζ , Ζ Οι αποσβέσεις των µηχανηµάτων στο τέλος της χρήσης είναι: Ζ , Ζ , Ζ , Ζ (άµεση µέθοδος). Να καταχωρηθεί το φύλλο µερισµού στην αναλυτική λογιστική. 21

22 22 Άσκηση 29 Πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες µισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε 1.200, το ΙΚΑ εργοδότη σε 300, το ΙΚΑ των εργαζοµένων ανέρχεται σε 200 και ο ΦΜΥ σε 40 ευρώ Κατά το µέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες για την ΕΗ αξίας 1000 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13% (130) και για ήµο και ΕΡΤ 100. Κατά το µέσο όρο το 30% οι δαπάνες για την ΕΗ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το 70% τις διοικητικές υπηρεσίες. Παράλληλα, πληρώνεται αµοιβή λογιστή αξίας ευρώ επιπλέον ΦΠΑ 23%.Παρακρατείται το 20% ως ΦΕΕ. Τέλος πληρώνονται τόκοι δανείου αξίας ευρώ. 22

23 23 Κεφάλαιο 6 Προσδιορισµός Αποτελέσµατος Εξωλογιστικά και Εσωλογιστικά (µέσω της Αναλυτικής Λογιστικής) Άσκηση 30 Η επιχείρηση «Τανιµανίδης ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε: αποθέµατα α ύλης Υ τεµ. Αξίας 2,90 το καθένα, α ύλης Υ2 200 τεµ. Αξίας 1,00 το καθένα και αποθέµατα εµπορευµάτων Ε 100 τεµ. Αξίας 1,10 το καθένα. Κατά τη διάρκεια της κοστολογικής περιόδου αγόρασε: 200 τεµ. Υ1 µε τιµή 3,50 ανά τεµάχιο και 100 τεµ. Ε µε τιµή 1,30 ανά τεµάχιο. Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται µε τη µέθοδο του µέσου σταθµικού κόστους. Παρήγαγε 100 τεµ. Προιόντος Π. Για την παραγωγή του κάθε τεµαχίου απαιτούνται: 10 τεµ. Υ1 και 2 τεµ. Υ2. Πραγµατοποιήθηκαν και δαπάνες µισθοδοσίας. Οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 300. Κατά το µέσο όρο το 80% του χρόνου εργασίας αφιερώνεται στην παραγωγή των προϊόντων και το 20% στις διοικητικές υπηρεσίες. Την ίδια περίοδο οι πωλήσεις ανήλθαν σε: 100 τεµ. Π µε τιµή 50 το καθένα και 50 τεµ. Ε µε τιµή 1,25 το καθένα. Ζητούνται οι εγγραφές προσδιορισµού του καθαρού αποτελέσµατος µε την Αναλυτική Λογιστική. 23

24 Άσκηση Η επιχείρηση «Ατλαντίς ΑΕ» στις 31/12/2009 είχε αποθέµατα α ύλης Υ κιλά τιµής 2,00 το καθένα και αποθέµατα εµπορευµάτων Ε 300 κιλά τιµής 2,00 το καθένα. Στις 05/05/2010 αγοράστηκαν 200 κιλά Υ1 µε τιµή 9,00 ανά τεµάχιο, και 200 κιλά Ε µε τιµή 3,00 ανά τεµάχιο. Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται µε τη µέθοδο ΜΣΚ (περιοδική απογραφή). Σε συνάρτηση η παραγωγή της επιχείρησης ήταν 200 Προϊόντα. Οι ανά κιλό προϊόντος αναλώσεις πρώτων υλών είναι οι εξής: Ανάλωση ανά κιλό προϊόντος 1 Προϊόν Π Πρώτη Ύλη Υ1 (κιλά) 2 Επιπλέον από την µισθοδοτική κατάσταση ο λογιστής µας έδωσε τις παρακάτω πληροφορίες: τακτικές αποδοχές 1000, ΙΚΑ εργαζοµένου 150, ΙΚΑ εργοδότη 300 και ΦΜΥ 50. Οι εργαζόµενοι που απασχολήθηκαν στην παραγωγή ήταν 20, ενώ 60 εργαζόµενοι απασχολήθηκαν στην διάθεση των προϊόντων. Παράλληλα πραγµατοποιηθήκαν δαπάνες για την ΕΗ αξίας 1000 ευρώ, επιπλέον ΦΠΑ 13% (110 ευρώ) και για δηµοτικά τέλη 100 ευρώ. Κατά το µέσο όρο το 70% των δαπανών για την ΕΗ αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και το υπόλοιπο τις διοικητικές υπηρεσίες. Τέλος πληρώνεται ο ΦΠΑ της περιόδου αξίας 600 ευρώ. Τέλος, οι πωλήσεις Προϊόντων ανήλθαν σε 5000 (200 τεµ. Χ 25 ) επιπλέον ΦΠΑ 23% και οι πωλήσεις Εµπορευµάτων 300 (300 τεµ. Χ 1 ) επιπλέον ΦΠΑ 23%. Με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει άµεση εργασία (Άµεση Εργασία=0) και ηµικατεργασµένα αρχής και τέλους, ζητείται το καθαρό αποτέλεσµα µέσω ηµερολογιακών εγγραφών αναλυτικής λογιστικής. Άσκηση 32 Η επιχείρηση «Ματθιουδάκης ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέµατα α ύλης Υ τεµ. τιµής 3,00 το καθένα, και αποθέµατα εµπορευµάτων Ε 100 τεµ. τιµής 2,00 το καθένα. Στις 05/07/2011 αγοράστηκαν 100 τεµ. Υ1 µε τιµή 9,00 ανά τεµάχιο και 100 τεµ. Ε µε τιµή 3,00 ανά τεµάχιο. Επιπλέον στις 06/11/2011 αγοράστηκαν 100 τεµ. Υ1 µε τιµή 2,00 ανά τεµάχιο και 200 τεµ. Ε µε τιµή 2,00 ανά τεµάχιο. Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται µε τη µέθοδο FIFO (περιοδική απογραφή). Σε συνάρτηση η παραγωγή της επιχείρησης ήταν 80 Προϊόντα. Για την παραγωγή του κάθε τεµαχίου απαιτούνται 2 τεµ. Υ1. Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες µισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 200. Οι εισφορές των εργαζοµένων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς ανέρχεται σε 300 Οι δαπάνες για την µισθοδοσία αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και τις διοικητικές υπηρεσίες και µερίζονται µε βάση τους αριθµούς 1 και 3 αντίστοιχα. Επιπλέον πληρώνεται ο ΦΠΑ της περιόδου αξίας 500 ευρώ. Τέλος, οι πωλήσεις Προϊόντων ανήλθαν σε 5000 (100 τεµ. Χ 50 ) επιπλέον ΦΠΑ 23% και οι πωλήσεις Εµπορευµάτων 20 (20 τεµ. Χ 1 ) επιπλέον ΦΠΑ 23%. Με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει άµεση εργασία και ηµικατεργασµένα αρχής και τέλους, ζητείται το καθαρό αποτέλεσµα µέσω ηµερολογιακών εγγραφών αναλυτικής λογιστικής. 24

25 25 Κεφάλαιο 7 Προσδιορισµός Αποτελέσµατος µέσω της Αναλυτικής Λογιστικής Άσκηση 33 Ο ισολογισµός της εµπορικής επιχείρησης Wi-not στις 31/12/2010 έχει τα παρακάτω δεδοµένα: Οικόπεδα , ταµείο , εµπορεύµατα , κεφάλαιο , τακτικό αποθεµατικό και προµηθευτές Κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 διενεργούνται οι παρακάτω συναλλαγές: 1. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23 %, µε πίστωση και το υπόλοιπο µετρητοίς. 2. Πληρώνεται µισθοδοσία όπου οι τακτικές αποδοχές είναι , το ΙΚΑ εργοδότη 6.000, το ΙΚΑ εργαζοµένου 3.000, και ο ΦΜΥ 200. Η µισθοδοσία αφορά 8 εργαζοµένους της διάθεσης και 2 εργαζοµένους της διοίκησης. 3. Πωλούνται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το µισό µετρητοίς και το υπόλοιπο µε επιταγές σε διαταγή της επιχείρησης. 4. Πληρώνονται πρόστιµα και προσαυξήσεις αξίας Από την απογραφή διαπιστώνεται ότι τα εµπορεύµατα είναι εν υπάρχει άµεση εργασία και ηµικατεργασµένα αρχής και τέλους. Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές κατά την διάρκεια της χρήσης και οι ηµερολογιακές εγγραφές κλεισίµατος τόσο µε την γενική λογιστική όσο και µε την αναλυτική λογιστική. Βαθµολογείται µόνο η αναλυτική λογιστική. 25

26 26 Άσκηση 34 Ο ισολογισµός της βιοµηχανικής επιχείρησης στις 31/12/2010 έχει τα παρακάτω δεδοµένα: Οικόπεδα , ταµείο , εµπορεύµατα , έτοιµα προϊόντα , Α και Β ύλες , Παραγωγή σε εξέλιξη , κεφάλαιο , τακτικό αποθεµατικό και προµηθευτές Κατά την διάρκεια της χρήσης 2011 διενεργούνται οι παρακάτω συναλλαγές: 1. Αγοράζονται πρώτες και βοηθητικές ύλες αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23%, µε πίστωση και το υπόλοιπο µετρητοίς. 2. Αγοράζονται εµπορεύµατα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23 %, µε πίστωση και το υπόλοιπο µετρητοίς. 3. Πληρώνεται µισθοδοσία όπου οι τακτικές αποδοχές είναι , το ΙΚΑ εργοδότη 3.000, το ΙΚΑ εργαζοµένου 2.000, και ο ΦΜΥ 100. Η µισθοδοσία αφορά 4 εργαζοµένους της παραγωγής και 1 εργαζόµενο της διοίκησης. 4. Πωλούνται προϊόντα αξίας επιπλέον ΦΠΑ 23% το µισό µετρητοίς και το υπόλοιπο µε πίστωση. 5. Εισπράττονται έσοδα που αφορούν την προηγούµενη χρήση αξίας Από την απογραφή διαπιστώνεται ότι τα εµπορεύµατα είναι 5.000, οι πρώτες και βοηθητικές ύλες 1.000, παραγωγή σε εξέλιξη και έτοιµα προϊόντα Να γίνουν οι ηµερολογιακές εγγραφές κατά την διάρκεια της χρήσης και οι ηµερολογιακές εγγραφές κλεισίµατος µόνο µε την αναλυτική λογιστική. 26

27 27 Άσκηση 35 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης Ατλαντίς: Λογαριασµοί Ποσό 20 Αρχικά αποθέµατα εµπορευµάτων Αγορές εµπορευµάτων Τελικό απόθεµα εµπορευµάτων Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Ενοίκια Τόκοι και συναφή έξοδα Πωλήσεις εµπορευµάτων Έκτακτα κέρδη Έκτακτη Ζηµία Με την υπόθεση ότι υπάρχουν 3 εργαζόµενοι στην διοίκηση και 6 στην διάθεση, τα ενοίκια αφορούν τα κεντρικά γραφεία της διοίκησης της εταιρείας και οι τόκοι βαρύνουν αποκλειστικά την συγκεκριµένη λειτουργία να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσµα µε την διενέργεια των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. Άσκηση 36 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασµών της βιοµηχανικής επιχείρησης Αµπελόεις ΑΕ: Λογαριασµοί Ποσό 20 Αρχικά αποθέµατα εµπορευµάτων Αγορές εµπορευµάτων Έτοιµα προϊόντα αρχής Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Αρχικά αποθέµατα πρώτων υλών Αγορές πρώτων υλών Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Φόροι τέλη Αποσβέσεις µηχανηµάτων παραγωγής Πωλήσεις εµπορευµάτων Πωλήσεις προϊόντων Έκτακτα έσοδα Φορολογικά πρόστιµα Με την υπόθεση ότι η απογραφή έδειξε πως: Αποθέµατα εµπορευµάτων Αποθέµατα πρώτων υλών Αποθέµατα ετοίµων προϊόντων Επιπλέον υπάρχουν 3 εργαζόµενοι στην διοίκηση και 9 στην παραγωγή και οι φόροι τέλη αφορούν την διάθεση, να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσµα µε την διενέργεια των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. 27

28 28 Επαναληπτικές Ασκήσεις Άσκηση 37 Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης παραγωγής ειδών Πέτρου Ο.Ε αποτελείται από δύο βοηθητικά και δύο παραγωγικά τµήµατα. Το συνολικό κόστος των τµηµάτων αυτών στο τέλος της χρήσης 2010 ήταν αναλυτικά το εξής: Βοηθητικά τµήµατα Αποθήκη Συντήρηση Παραγωγικά τµήµατα Πλεκτήριο Συσκευασία Η επιφάνεια που καταλαµβάνει κάθε τµήµα καθώς και οι συνολικές ώρες εργασίας της χρήσης ήταν: Τµήµα Επιφάνεια (τετρ. µέτρα) Συνολικές ώρες εργασίας Αποθήκη 500 Συντήρηση 600 Πλεκτήριο Συσκευασία Το συνολικό κόστος του τµήµατος αποθήκης επανεπιµερίζεται µε βάση την επιφάνεια ενώ της συντήρησης µε βάση τις συνολικές ώρες εργασίας. Οι ώρες της άµεσης εργασίας των παραγωγικών τµηµάτων ήταν για το πλεκτήριο και για τη συσκευασία. Να γίνει ο επανεπιµερισµός του κόστους των βοηθητικών τµηµάτων στα κύρια µε τη χρησιµοποίηση: 1. της άµεσης µεθόδου 2. της βαθµιδωτής µεθόδου (όπου το κόστος της αποθήκης επανεπιµερίζεται πρώτο) 3. να βρεθούν οι συντελεστές επιβάρυνσης των κυρίων τµηµάτων 28

29 29 Άσκηση 38 Η βιοµηχανική επιχείρηση Μάνιου τηρεί λογιστική κόστους και έχει υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα 4 κιλά α ύλης, της οποίας η τιµή καθορίστηκε σε 8,00 / κιλό α ύλης. Σε δεδοµένη κοστολογική περίοδο: τα αρχικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 τα τελικά αποθέµατα α υλών ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 οι αγορές α υλών για την ίδια περίοδο ήταν κιλά συνολικού ιστορικού κόστους ,00 Η παραπάνω επιχείρηση έχει επίσης υπολογίσει ότι για την παραγωγή 1 κιλού προϊόντος της απαιτούνται πρότυπα: 10 (πρώτα λεπτά της ώρας) µε πρότυπη αµοιβή 7,00 / πρότυπη ώρα παραγωγής. Κατά την υπόψη κοστολογική περίοδο, αναλώθηκαν 920 ώρες εργασίας, της οποίας η αµοιβή πριν από κάθε είδους επιβαρύνσεις και κρατήσεις ανήλθε σε 6.200,00. ΙΚΑ εργοδότη 1.160, ΙΚΑ εργαζοµένων 600, Φ.Μ.Υ. (Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών) 125. Κατά την υπόψη περίοδο, η παραγωγή ετοίµων προϊόντων ανήλθε σε κιλά. Ζητείται: 1. η απόκλιση ποσοτήτων α υλών 2. η απόκλιση τιµών α υλών 3. συνολική απόκλιση α υλών. 4. η απόκλιση απόδοσης άµεσης εργασίας 5. η απόκλιση ωροµισθίου 6. η συνολική απόκλιση άµεσης εργασίας 7. Αν η συνολική απόκλιση ΓΒΕ ανέρχεται σε 3.000,00, να υπολογιστεί η γενική απόκλιση. Άσκηση 39 Σε µια κοστολογική περίοδο συνεχούς παραγωγής υπήρχαν τα παρακάτω δεδοµένα: Ηµικατεργασµένες µονάδες προηγούµενης περιόδου κιλά µε βαθµό κατεργασίας 20% ως προς το κόστος µετατροπής. Το κόστος των συγκεκριµένων µονάδων περιελάµβανε κόστος αµέσων υλικών και κόστος µετατροπής. Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία για κιλά. Στην παραγωγή έγινε ειεσαγωγή κιλών αµέσων υλικών κόστους και το κόστος µετατροπής ήταν Ο βαθµός επεξεργασίας των τελικών ηµικατεργασµένων που ήταν κιλά ήταν: 60% ως προς το κόστος µετατροπής. Να συνταχθεί η Έκθεση Κόστους Παραγωγής 1. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι o Mέσος Σταθµικός Όρος 2. αν η µέθοδος αποτίµησης είναι η FIFO 29

30 30 Άσκηση 40 Η επιχείρηση «Αντωνίου ΑΕ» στην αρχή της κοστολογικής περιόδου είχε αποθέµατα α ύλης Υ1 100 τεµ. τιµής 2,00 το καθένα, α ύλης Υ2 600 τεµ. τιµής 2,00 το καθένα και αποθέµατα εµπορευµάτων Ε 100 τεµ. τιµής 2,00 το καθένα. Στις 05/05/2011 αγοράστηκαν 200 τεµ. Υ1 µε τιµή 8,00 ανά τεµάχιο, α ύλης Υ2 300 τεµ. τιµής 4,00 το καθένα και 200 τεµ. Ε µε τιµή 3,00 ανά τεµάχιο. Επιπλέον στις 06/10/2011 αγοράστηκαν 100 τεµ. Υ1 µε τιµή 2,00 ανά τεµάχιο, α ύλης Υ2 500 τεµ. τιµής 3,00 το καθένα και 600 τεµ. Ε µε τιµή 2,00 ανά τεµάχιο Η αποτίµηση των αποθεµάτων γίνεται µε τη µέθοδο LIFO (περιοδική απογραφή). Σε συνάρτηση η παραγωγή της επιχείρησης ήταν 200 Προϊόντα. Οι ανά κιλό προϊόντος αναλώσεις πρώτων υλών είναι οι εξής: Ανάλωση ανά κιλό προϊόντος 1 Προϊόν Π Πρώτη Ύλη Υ1 (κιλά) 2 Πρώτη Ύλη Υ2 (κιλά) 3 Επιπλέον πραγµατοποιήθηκαν δαπάνες µισθοδοσίας, όπου οι τακτικές αποδοχές ανήλθαν σε και η εργοδοτική εισφορά σε 200. Οι εισφορές των εργαζοµένων στους ασφαλιστικούς οργανισµούς ανέρχονται σε 300 και ο ΦΜΥ σε 30. Οι δαπάνες για την µισθοδοσία αφορούν την παραγωγή των προϊόντων και τις υπηρεσίες διάθεσης και µερίζονται µε βάση τους αριθµούς 1 και 5 αντίστοιχα. Τέλος, οι πωλήσεις Προϊόντων ανήλθαν σε 5000 (100 τεµ. Χ 50 ) επιπλέον ΦΠΑ 23% και οι πωλήσεις Εµπορευµάτων 250 (250 τεµ. Χ 1 ) επιπλέον ΦΠΑ 23%. Με την υπόθεση ότι δεν υπάρχει άµεση εργασία (Άµεση Εργασία=0) και ηµικατεργασµένα αρχής και τέλους, ζητείται το καθαρό αποτέλεσµα µέσω ηµερολογιακών εγγραφών αναλυτικής λογιστικής. Άσκηση 41 Σας δίνονται τα υπόλοιπα των παρακάτω λογαριασµών της βιοµηχανικής επιχείρησης Αµπελόεις ΑΕ: Λογαριασµοί Ποσό Αρχικά αποθέµατα εµπορευµάτων Φόροι τέλη Αγορές εµπορευµάτων Αποσβέσεις µηχανηµάτων παραγωγής Έτοιµα προϊόντα αρχής Πωλήσεις εµπορευµάτων Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής Πωλήσεις προϊόντων Αρχικά αποθέµατα πρώτων υλών Έσοδα προηγούµενων χρήσεων Αγορές πρώτων υλών Φορολογικά πρόστιµα Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Με την υπόθεση ότι η απογραφή έδειξε πως: Αποθέµατα εµπορευµάτων Αποθέµατα πρώτων υλών Αποθέµατα ετοίµων προϊόντων Επιπλέον υπάρχουν 3 εργαζόµενοι στην διοίκηση και 9 στην παραγωγή και οι φόροι τέλη αφορούν την διοίκηση, να βρεθεί το καθαρό αποτέλεσµα µε την διενέργεια των εγγραφών της αναλυτικής λογιστικής. 30

31 31 Παράρτηµα Τύποι Υπολογισµου Αποκλίσεων Γενική Απόκλιση = Απόκλιση Αµέσων Υλικών + Απόκλιση Άµεσης Εργασίας + Απόκλιση ΓΒΕ 1. Απόκλιση Αµέσων Υλικών = (Πρότυπη ποσότητα * Πρότυπη τιµή) (Πραγµατική ποσότητα * Πραγµατική τιµή) 1α. Απόκλιση ποσότητας ή απόδοσης Αµέσων Υλικών = Πρότυπη τιµή * (Πρότυπη ποσότητα Πραγµατική ποσότητα) 1β. Απόκλιση τιµής Αµέσων Υλικών = Πραγµατική ποσότητα * (Πρότυπη τιµή Πραγµατική τιµή) 2. Απόκλιση Άµεσης Εργασίας = (Πρότυπες ώρες * Πρότυπη ωροµίσθιο) (Πραγµατικές ώρες * Πραγµατικό ωροµίσθιο) 2α. Απόκλιση Αποδοτικότητας Άµεσης Εργασίας = Πρότυπο ωροµίσθιο * (Πρότυπες ώρες Πραγµατικές ώρες) 2β. Απόκλιση τιµής Άµεσης Εργασίας = Πραγµατικές ώρες * (Πρότυπο ωροµίσθιο Πραγµατικό ωροµίσθιο) 3. Αποκλίσεις ΓΒΕ = (Πρότυπες ώρες παραγωγής * Πρότυπο συντελεστή ΓΒΕ) Πραγµατικά ΓΒΕ 3α. Απόκλιση Αποτελεσµατικότητας = Μεταβλητός συντελεστής ΓΒΕ * (Πρότυπες ώρες Πραγµατικές ώρες) 3β. Απόκλιση Προϋπολογισµού ΓΒΕ = Προϋπολογισµένα σταθερά ΓΒΕ+(Πραγµατικές ώρες παραγωγής*μεταβλητό συντελεστή ΓΒΕ) Πραγµατικά ΓΒΕ 3γ. Απόκλιση Βαθµού Απασχόλησης Σταθερός συντελεστής ΓΒΕ * (Πρότυπες ώρες Προϋπολογισθείσες ώρες) 31

32 32 ΟΜΑ Α 9 η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ (Λογαριασµοί κατά Προορισµό) 90 ΙΑΜΕΣΟΙ - ΑΝΤΙΚΡΙΖΟΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Αρχικά αποθέµατα λογισµένα Αγορές λογισµένες Οργανικά έξοδα κατ' είδος λογισµένα Οργανικά έσοδα κατ' είδος λογισµένα Αποτελέσµατα λογισµένα 91 ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΞΟ ΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΣΟ ΩΝ Αγορές αποθεµάτων ενσωµατωµένες προϋπολογιστικά Οργανικά Έξοδα κατ είδος ενσωµατωµένα προϋπολογιστικά Οργανικά Έσοδα κατ είδος ενσωµατωµένα προϋπολογιστικά 92 ΚΕΝΤΡΑ (ΘΕΣΕΙΣ) ΚΟΣΤΟΥΣ Έξοδα λειτουργίας παραγωγής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως Έξοδα χρηµατοοικονοµικής λειτουργίας 93 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Παραγωγή σε εξέλιξη) 94 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Εµπορεύµατα Προϊόντα έτοιµα και ηµιτελή Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Υλικά συσκευασίας 96 ΕΣΟ Α - ΜΙΚΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Μικτά αναλυτικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κόστος αγοράς (παραγωγής) πωληµένων εµπορευµάτων Κόστος παραγωγής πωληµένων προϊόντων Πωλήσεις εµπορευµάτων Πωλήσεις προϊόντων 98 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσµατα χρήσεως Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως (Λ/96) Έξοδα που βαρύνουν τα µικτά αποτ/τα εκµεταλλεύσεως (Λ/92) Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες χρήσεως) 32

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση

Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Ασκήσεις Μαθήματος: Εφαρμοσμένη Κοστολόγηση Διδάσκων: Λέκτορας Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π.Δ. 407 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική Ι» (Έκδοση Α) Εξάµηνο Α ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε)

Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τµήµα ιοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο µάθηµα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (Έκδοση Ε) ιδάσκων Mαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική Επιστηµονικός Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ)

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Γενική Λογιστική ΙI» (Έκδοση Γ) Εξάµηνο B ιδάσκων Mαθήµατος: ρ. ρογαλάς Γεώργιος, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερρών Λέκτορας Π 407

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ)

ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) ΕΑΠ: ΕΟ 25 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2005 2006 2 ο ΘΕΜΑ) (ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ) Τα υπόλοιπα των λογαριασµών της εµπορικής επιχείρησης «ΧΤ Α.Ε.» στις 30.10.2005, είχαν ως εξής (τα ποσά σε ): Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Ανάλυση Οικονοµικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επενδύσεων» (Έκδοση A) ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση)

Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) TEI ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Ασκήσεις στο μάθημα: «Εισαγωγή στη Λογιστική» (3 η Έκδοση) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα ΟΔΕ Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

1. H επιχείρηση ΧΨΩ ΑΕ πούλησε στις 1 Νοεμβρίου σε πελάτη της εμπορεύματα κόστους 40.000 αντί 60.000. Από το ποσό της πώλησης, η επιχείρηση εισέπραξε αμέσως το ½ και για το υπόλοιπο ποσό αποδέχτηκε γραμμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση Β) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Ειδίκευση Λογιστική - Ελεγκτική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΩΓΑ ΜΑΡΙΑ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ε. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/02 Π. + Κ.Θ. Πάγιο Ενεργητικό Καθαρή θέση Έπιπλα 500,00 Κεφάλαιο 3.552,00 Αποσβ/να έπιπλα 200,00 300,00

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1)

Θέµα 1ο (µov. 0.1X10=1) A ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΧΡΗΜ/ΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ II ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ: ΑΝΝΙΤΑ ΦΛΩΡΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10.2.2004 ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ: ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ: Α/Α ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ: ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ουδέν γραπτό θα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής:

Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: Ο ισολογισµός της ατοµικής επιχείρησης «ΖΕΡΦΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» της 31-12-2002 είχε ως εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟ + Κ.Θ. Μηχανήµατα 4.000,00 Κεφάλαιο 6.000,00 -Αποσβ. Μηχ/τα 2.000,00 2.000,00 Προµηθευτές

Διαβάστε περισσότερα

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης

MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης MULTIPLE CHOICES ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΠΕ). ΙΔΑΝΙΚΟΣ (ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ) ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ TEST Η ΜΙΑ ΩΡΑ. Συντάκτης: Γεώργιος Μακρίδης 1. O Ισολογισμός της 31/12/2003 μιας ατομικής επιχείρησης έχει την ακόλουθη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού :

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 2. Οι αγορές εμπορευμάτων, υποθέτοντας καθεστώς περιοδικής απογραφής, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού : ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ" ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

1. Η επιχείρηση ΩΜΕΓΑ ΑΕ πούλησε εμπορεύματα κόστους 25.830 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε πελάτη της στον οποίο χορήγησε πίστωση. Το μικτό κέρδος από τη συγκεκριμένη συναλλαγή ανέρχεται στο 20% των πωλήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων

Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων Επιστημών Λογιστική Ι Ασκήσεις φροντιστηριακών μαθημάτων 1 1 Άσκηση Κατανόησης Λογιστικών Γεγονότων 2 1 Επιστημών Προσδιορίστε ποια από τα παρακάτω γεγονότα αποτελούν λογιστικά γεγονότα: 1) Εξόφληση υποχρέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Οι λογαριασμοί του ισολογισμού της εμπορικής επιχειρήσεως "ΖΗΘ Α.Ε." την 01/01/2007 είχαν ως ακολούθως: (τα ποσά είναι σε ευρώ) Κτίριο 2 Ίδια Κεφάλαια 380.000 Έπιπλα & Σκεύη Ενυπόθηκο

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο μάθημα: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (Έκδοση E) Εξάμηνο Β Διδάσκων Mαθήματος : Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος καθηγητής, τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Άσκηση (με 40 εγγραφές) Δίδεται ο ισολογισμός έναρξης της επιχείρησης Ε.Κ. την 31/12/10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31/12/10 ΠΑΘΗΤΙΚΟ+Κ.Θ. ΤΑΜΕΙΟ 40000 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48000

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 1 Μη δεδουλευμένοι τόκοι γραμματίων πληρωτέων (51.03) : είναι λογαριασμός παθητικού αντίθετος, που σημαίνει ότι όταν αυξάνεται χρεώνεται και όταν μειώνεται πιστώνεται. Οι αντίθετοι λογαριασμοί του

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 3

Θέμα 3 Θέμα 3 1 α/α Ημερομηνία Κωδικός Λογαριασμός Χρέωση Πίστωση α1. 01/10/20X5 10.00 Οικόπεδο 250.000 38.03 Καταθέσεις Όψεως 5.000 53.08 Προμηθευτές παγίων 5.000 Αιτιολογία : Αγορά οικοπέδου α2. 02/10/20Χ5

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κοστολόγηση Εξατομικευμένης Παραγωγής Άσκηση 2.1 Τα παρακάτω δεδομένα έχουν ληφθεί από τις λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας «Γεωργίου Α.Ε.» για τη χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση:

Ομάδα 2: Αποθέματα. Ομάδα 2: Αποθέματα. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δρ. Ναούμ Βασίλειος Ομάδα 2: Αποθέματα 1 1 1 1 Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που η επιχείρηση: Αγοράζει με σκοπό την μεταπώλησή τους χωρίς καμία μεταβολή στην κατάσταση τους (Εμπορεύματα) Παράγει η ίδια με σκοπό να τα πωλήσει (Έτοιμα Προϊόντα

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση)

Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Οικονοµικό Νοµικής (Εξετάσεις Φεβρουαρίου 2003) (Ολοκληρωµένη άσκηση) Ο ισολογισµός της 31/12/2000 της εµπορικής επιχειρήσεως «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ Α.Ε.» είχε ως ακολούθως (σε ευρώ) : Ενεργητικό Παθητικό Ακίνητο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η επιχείρηση ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. είναι μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Η λογιστική κόστους αποτελεί ένα κύκλωμα της λογιστικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με την κοστολόγηση, δηλαδή με την τιμολόγηση των παραγόμενων προϊόντων. Η λογιστική κόστους βρίσκει

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 4. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Φ 31/12/2013 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Στις 31/12/2013 ο ισολογισμός της εμπορικής εταιρίας Φ έχει ως ακολούθως: (Τα ποσά είναι σε ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού

Διοικητική Λογιστική. Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διαδικασία επιμερισμού των ΓΒΕ (1) Τα στάδια επιμερισμού Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται με τα ΓΒΕ του τμήματος ή των τμημάτων της παραγωγικής διαδικασίας από τα

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΠΡΟΤΥΠΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 2 Πρότυπη Κοστολόγηση (Standard Costing) Χαρακτηριστικά σημεία 1. Προσδιορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Δρ ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΩΡΡΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Β. ΠΑΤΣΗΣ Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βιομηχανική και Διοικητική Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting

8. Πρότυπη Κοστολόγηση. Cost Accounting 8. Πρότυπη Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Στοιχεία Πρότυπης Κοστολόγησης Η πρότυπη κοστολόγηση (standard costing) είναι μία ακόμα βασική τεχνική κοστολόγησης πέραν της πλήρους απορροφητικής και της οριακής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διοικητική Λογιστική Λογιστική Εταιρειών Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης & Δημήτριος Μπάλιος Σημειώσεις με θέμα την 8 η ομάδα του

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων

Άσκηση 12 η : Αναπροσαρμογή Παγίων ΆΣΚΗΣΗ 1 η : Άσκηση προσδιορισμού γενικής εκμετάλλευσης Σας δίνονται τα υπόλοιπα διάφορων λογαριασμών από το ισοζύγιο της εμπορικής εταιρείας Κίτρινο Κύπελλο Α.Ε την 31/12/2010. 60.00 Αμοιβές έμμισθου

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα10. Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα10 Εξωλογιστικός και Εσωλογιστικός Προσδιορισµός Αποτελέσµατος 1 Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική Εξωλογιστικά Εσωλογιστικά 2 Γενική και Αναλυτική Λογιστική Λογαριασµοί Γενικής Λογιστικής Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε )

Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της βιομηχανικής επιχείρησης ΚΑΠΑ την 01/01/2009 έχουν ως ακολούθως (τα ποσά είναι σε ) Κτήρια 100.000 Ενυπόθηκα Κτήρια 120.000 Οικόπεδα 80.000 Αυτοκίνητα 40.000 Έπιπλα &Σκεύη

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ΘΕΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΕΣ Η Εταιρία ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. έχει επτά τμήματα. Από αυτά τα τμήματα τα 3 είναι κύρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά. Το λογιστήριο της επιχείρησης έπειτα από τον επιμερισμό των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 3-4: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής. Άσκηση 3.1 Δίδονται τα ακόλουθα στοιχεία της βιομηχανικής επιχείρησης ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ Α.Ε. για το έτος 20Χ4. Ποσότητα (μονάδες)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Άσκηση 1 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ Για κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις προσδιορίσετε αν η μεταβολή θα επιφέρει χρέωση ή πίστωση του σχετικού λογαριασμού 1. Αύξηση του λογαριασμού «Ταμείο» 2. Μείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία Η ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 Ομάδα 6: Έξοδα και Ζημιές 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ Ομάδα 6: ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ 1 60 61 61.01 61.02 61.03 61.04 61.05 61.05.01 62 63 63.01 63.02 63.03 Παροχές σε εργαζόμενους Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #6: Λογιστική των Αποθεμάτων Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τα ενδελεχώς

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οδυσσέας Παυλάτος Διδάκτωρ Λογιστικής Βασικές αρχές κοστολόγησης Cost accounting principles 2 Κοστολόγηση Βασικές έννοιες Κοστολόγηση ή Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΣΗ (1) (1) ΣΚΟΠΟΣ : Η γνώση του κόστους συμβάλλει στην λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων για: Σωστή Διοικητική Πολιτική Σωστή Τιμολογιακή Πολιτική Καλύτερη οργάνωση Καλύτερος Σχεδιασμός Καλύτερος Απολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Ελεγκτική» (7 η Έκδοση) ιδάσκων µαθήµατος : ρ. ρογαλάς Γεώργιος Επιστηµονικός συνεργάτης Τ.Ε.Ι. Σερρών, Λέκτορας Π 407 ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 FREE WAVE ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012) (Ποσά σε Ευρώ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012 Ποσά

Διαβάστε περισσότερα