Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας"

Transcript

1 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας Οδυσσέας Παυλάτος Διδάκτωρ Λογιστικής

2 Βασικές αρχές κοστολόγησης Cost accounting principles 2

3 Κοστολόγηση Βασικές έννοιες Κοστολόγηση ή Λογιστική κόστους (Cost accounting): ασχολείται προσδιορισμό και στην ανάλυση του κόστους λειτουργίας της επιχείρησης Κοστολογικό σύστημα (cost system): πληροφοριακό σύστημα μέσω του οποίο υλοποιείται η διαδικασία της κοστολόγησης σε μια επιχείρηση Αντικείμενο κόστους ή φορέας κόστους (cost object): Οτιδήποτε που θέλουμε το προσδιορίσουμε το κόστος του πχ λειτουργία, τμήμα, προϊόνυπηρεσία, πελάτης 3

4 Κοστολογικό σύστημα και αλυσίδα αξίας Έρευνα και ανάπτυξη Σχεδιασμός προϊόντος Παραγωγή Marketing Διανομή Υποστήριξη πελατών Κοστολογικό Σύστημα 4

5 Διαχείριση Κόστους (Cost Management) Η φιλοσοφία της διαχείρισης κόστους αναφέρεται στη δημιουργία αξίας για τον πελάτη με χαμηλό κόστος Σκοπός η συνεχής μείωση του κόστους και η αύξηση της αξίας που λαμβάνουν οι πελάτες Το κόστος είναι αποτέλεσμα δραστηριοτήτων (δε συμβαίνει απλά) Τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει: Να προσδιορίσουν τις δραστηριότητες που προκαλούν κόστος Να υπολογίσουν τη σχέση μεταξύ του κόστους και των αιτιών που το προκαλούν Να διοικήσουν τις δραστηριότητες με σκοπό να μειώσουν το κόστος Χρησιμοποιούν τεχνικές διαχείρισης κόστους πχ ABC βασισμένοι σε μια ανάλυση κόστουςοφέλους (cost benefit analysis) 5

6 Τι είναι «κόστος»; Κόστος είναι η διάθεση ή η επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη χρησιμοποίησή τους για την πραγματοποίηση εσόδων από πωλήσεις Π.χ. κόστος αγοράς οικοπέδου, μηχανήματος, ασφαλιστηρίου Δαπάνη είναι ενέργεια ή διαδικασία που ακολουθείται και οδηγεί στη δημιουργία κόστους Π.χ. δαπανώ, δηλαδή ενεργώ, για την αγορά ενός μηχανήματος, για το οποίο πρέπει να πληρώσω , άρα, η διενέργεια της συγκεκριμένης δαπάνης συνεπάγεται τη δημιουργία κόστους

7 «Κόστος» - «Έξοδο» «Έσοδο» Κόστος είναι η αξία των οικονομικών μέσων που χρησιμοποιούνται για να αποκτηθούν αγαθά και υπηρεσίες, άρα το κόστος είναι στοιχείο του Ενεργητικού Π.χ. κόστος αγοράς μηχανήματος Έξοδο είναι το μέρος του κόστους που κατά τη διάρκεια της χρήσης εκπνέει, δηλαδή εξαφανίζεται, άρα το έξοδο είναι στοιχείο της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης Π.χ. απόσβεση μηχανήματος Έσοδο είναι η αξία των πωλούμενων αγαθών ή προσφερόμενων υπηρεσιών που αποκτά η επιχείρηση, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, μέσα σε μία χρήση. Π.χ. Έσοδα από πώληση προϊόντων 7

8 Κέντρο Κόστους Κέντρα κόστους θεωρούνται συνήθως τα τμήματα (λειτουργίες) της επιχείρησης στις οποίες γίνεται συγκέντρωση του κόστους 8

9 Κέντρα ευθύνης Κέντρα κόστος Κέντρα εσόδων Κέντρα κέρδους Κέντρα επενδύσεων 9

10 Στοιχεία Κόστους Παραγωγής Πρώτες ύλες Άμεση εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) Έμμεσα υλικά Έμμεση εργασία Λοιπά κόστη παραγωγής 10

11 Πρώτες Ύλες Πρώτες ύλες είναι όλα τα κύρια υλικά τα οποία ενσωματώνονται στο παραγόμενο προϊόν Αποτελούν τμήμα του άμεσου κόστους διότι επιβαρύνουν απευθείας το παραγόμενο προϊόν Πρώτες ύλες θεωρούνται: Τα υλικά που αγοράζονται ειδικά για την παραγωγή των προϊόντων της επιχείρησης και τα οποία αποθηκεύονται αποθήκη πρώτων υλών για να εξαχθούν από αυτήν όταν πρέπει να χρησιμοποιηθούν Τα προϊόντα που έχουν ήδη παραχθεί αλλά ξαναχρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων προϊόντων και τα οποία παραλαμβάνονται από την αποθήκη ετοίμων προϊόντων Αίτηση χορήγησης υλικών 11

12 Άμεση Εργασία Άμεση εργασία είναι η εργασία την οποία προσφέρουν οι εργαζόμενοι οι οποίοι ασχολούνται άμεσα με την επεξεργασία των πρώτων υλών Φύλλα ανάλυσης χρόνου Συμπληρώνεται από τον εργαζόμενο ή τον προϊστάμενο Ημερήσια ή εβδομαδιαία Κάρτας εργασίας Αναφέρεται σε εργαζόμενο Αναφέρεται σε εργασία 12

13 Άμεσα Έξοδα Άμεσα έξοδα είναι όλα εκείνα τα οποία γίνονται για ένα συγκεκριμένο φορέα κόστους Το ενοίκιο μιας μηχανής που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενός συγκεκριμένου μόνο προϊόντος Τα έξοδα που αφορούν τη συντήρηση ενός τέτοιου μηχανήματος 13

14 Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Γενικά βιομηχανικά έξοδα είναι όλα τα έξοδα που δημιουργούνται από την έναρξη της παραγωγής μέχρι του σημείου όπου τα προϊόντα είναι έτοιμα να εισαχθούν στην αποθήκη των ετοίμων προϊόντων Τα ενοίκια και τα ασφάλιστρα που πληρώνονται για το εργοστάσιο Οι αποσβέσεις Η έμμεση εργασία Τα διάφορα αναλώσιμα υλικά 14

15 Άμεσο κόστος Παραγωγής Πρώτες ύλες Άμεση εργασία Ειδικό βιομηχανικό κόστος Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα Των κύριων Παραγωγικών Τμημάτων Των βοηθητικών Παραγωγικών Τμημάτων Λοιπά Λειτουργικά έξοδα (κόστος περιόδου) Πωλήσεων και Διάθεσης Διοίκησης Ε + Α Χρηματοδότησης Κόστος παραγωγής Συνολικό κόστος λειτουργίας 15

16 Διακρίσεις του κόστους (1) Ανάλογα με τη μονάδα μέτρησης: ανά μονάδα / συνολικό Ανάλογα με την αιτία ύπαρξης: άμεσο / έμμεσο σε σχέση πάντα με κάποιο φορέα Ανάλογα με τη συσχέτιση με βάση τις μεταβολές στον όγκο παραγωγής: μεταβλητό, σταθερό, ημιμεταβλητό 16

17 Μεταβλητό και σταθερό κόστος Μεταβλητό κόστος Σταθερό ανά μονάδα προϊόντος, μεταβλητό στο σύνολο Σταθερό κόστος Σταθερό στο σύνολο, μεταβλητό ανά μονάδα 17

18 Διακρίσεις του κόστους (2) Ανάλογα με τη χρονικό διάστημα που αφορά: ιστορικό / προϋπολογιστικό Ανάλογα με τις λειτουργίες της επιχείρησης: Παραγωγής / διοίκησης / πωλήσεων/ Ε +Α Ανάλογα με τη σχετικότητά του για τη λήψη μιας απόφασης σχετικό / μη σχετικό 18

19 Διακρίσεις του κόστους (3) Ανάλογα με την ελεγξιμότητά του ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο Ανάλογα με τη «μεταβολή» του σταθερού κόστους διαρκές και διαφοροποιούμενο κόστος Λογιστικοποίηση του κόστους κόστος ευκαιρίας και λογιστικό κόστος 19

20 Είδη αποθεμάτων Παραγωγική επιχείρηση Αποθέματα πρώτων υλών Αποθέματα ημικατεργασμένων προϊόντων Αποθέματα ετοίμων προϊόντων Εμπορική επιχείρηση Αποθέματα εμπορευμάτων 20

21 Μέθοδοι επιμέτρησης FIFO (First In, First out) Μέθοδος σειράς εξάντλησης των αποθεμάτων Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι η πρώτη εισαγωγή (αγορά) εξάγεται πρώτη και ότι τα αποθέματα της απογραφής προέρχονται από τις τελευταίες αγορές της χρήσεως LIFO (Last In, First out) Μέθοδος αντίστροφης σειράς εξάντλησης των αποθεμάτων Κατά τη μέθοδο αυτή θεωρείται ότι οι χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες προέρχονται από την τελευταία εισαγωγή (αγορές) και ότι τα αποθέματα τέλους χρήσεως προέρχονται από τις παλαιότερες εισαγωγές Μέσος Σταθμικός Όρος Κατά τη μέθοδο αυτή το μέσο κόστος ανά μονάδα πρώτης ύλης υπολογίζεται εκ νέου μετά από κάθε αγορά πρώτων υλών 21

22 Κόστος Παραγωγής Πρωταρχικό Κόστος Α Ύλες Άμεση Εργασία Γ.Β.Ε. Κόστος Μετατροπής 22

23 Κόστος χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών Έναρξη Περιόδου Διάρκεια Περιόδου Αρχικό Απόθεμα πρώτων υλών (1) Εξαγωγές (αναλώσεις στην παραγωγή) (3) Διάρκεια Περιόδου Κόστος χρησιμοποιημένων πρώτων υλών (1) + (2) - (4) = (3) Τέλος Περιόδου Εισαγωγές (Αγορές πρώτων υλών) (2) Τελικό Απόθεμα πρώτων υλών (4) 23

24 Υπολογισμός αναλώσεων πρώτων υλών Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών + Αγορές περιόδου πρώτων υλών - Τελικό απόθεμα πρώτων υλών = Αναλώσεις πρώτων υλών 24

25 Κόστος παραχθέντων Έναρξη Περιόδου Διάρκεια Περιόδου Αρχικό Απόθεμα Ημικατεργασμένων (1) Έτοιμα Προϊόντα προς αποθήκη ετοίμων (3) Διάρκεια Περιόδου Κόστος παραχθέντων (1) + (2) - (4) = (3) Πρώτες ύλες Τέλος Περιόδου (από αποθήκη πρώτων υλών) Άμεση εργασία Γ.Β.Ε. (2) Τελικό Απόθεμα Ημικατεργασμένων (4) 25

26 Υπολογισμός κόστους παραχθέντων Αρχικό απόθεμα ημικατεργασμένων + Αναλώσεις πρώτων υλών + Άμεση εργασία + ΓΒΕ - Τελικό απόθεμα ημικατεργασμένων = Κόστος παραχθέντων 26

27 Κόστος πωληθέντων Έναρξη Περιόδου Διάρκεια Περιόδου Αρχικό Απόθεμα Ετοίμων (1) Εξαγωγές (πωλούμενα προϊόντα) (3) Διάρκεια Περιόδου Κόστος πωληθέντων (1) + (2) - (4) = (3) Τέλος Περιόδου Εισαγωγές (ολοκληρωμένες μονάδες από την παραγωγή) (2) Τελικό Απόθεμα Ετοίμων (4) 27

28 Υπολογισμός κόστους πωληθέντων Αρχικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων + Κόστος παραγωγής - Τελικό απόθεμα ετοίμων προϊόντων = Κόστος πωληθέντων 28

29 Κόστος παραγωγής vs. κόστος πωληθέντων (προϊόντα) Το κόστος παραγωγής των μενόντων αποθεματοποιείται και απεικονίζεται στον Ισολογισμό Το κόστος πωληθέντων είναι έξοδο (το κόστος των προϊόντων που πωλήθηκαν) και εμφανίζεται στην ΚΑΧ 29

30 Κόστος παραγωγής vs. κόστος πωληθέντων (υπηρεσίες) Οι υπηρεσίες από τη φύση τους δεν αποθεματοποιούνται Το κόστος παροχής των υπηρεσιών (εφόσον παρέχονται αυτόματα με τη δημιουργία τους) είναι έξοδο και εμφανίζεται στην ΚΑΧ 30

31 Ισολογισμός Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης Αποθεματοποιήσιμα κόστη Αγορές Πρώτων υλών Λοιπά Άμεσα κόστη παραγωγής Έμμεσο Κόστος παραγωγής Απόθεμα Πρώτων υλών Παραγωγή Σε Εξέλιξη Απόθεμα Ετοίμων προϊόντων Με την πώληση Έσοδα από πωλήσεις Μείον Κόστος Πωληθέντων (έξοδο) Κόστος προϊόντων Ίσον μικτό αποτέλεσμα Μείον Έξοδα πωλήσεων Έξοδα διοίκησης Χρηματοοικονομικά έξοδα Κόστος περιόδου Ίσον καθαρό αποτέλεσμα 31

32 Παράδειγμα κοστολόγησης (1) Παρέχεται η παρακάτω πληροφόρηση για τη βιομηχανική επιχείρηση Α τη χρήση του 2016: Παραγωγή σε εξέλιξη αρχής (ημικατεργασμένα προϊόντα αρχής περιόδου) Παραγωγή σε εξέλιξη τέλους (ημικατεργασμένα προϊόντα τέλους περιόδου) Πρώτες ύλες (Αρχική απογραφή) Πρώτες ύλες (Τελική απογραφή) Πρώτες ύλες (αγορές) Προϊόντα (Αρχική απογραφή) Προϊόντα (Τελική απογραφή) Πωλήσεις (έσοδα) προϊόντων Κόστος άμεσης εργασίας (ΑΕ) Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

33 Παράδειγμα κοστολόγησης (2) Νερό παραγωγής Μισθοί εποπτών παραγωγής Έξοδα διοικητικής λειτουργίας Μισθοί διοίκησης Αποσβέσεις εξοπλισμού λογιστηρίου Ηλεκτρικό ρεύμα διοικητικών τμημάτων Έξοδα πωλήσεων Αμοιβές πωλητών Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας Ζητείται: α) το κόστος των παραχθέντων προϊόντων (ετοίμων) β) το κόστος των πωληθέντων προϊόντων γ) το μικτό αποτέλεσμα δ) το κόστος περιόδου ε) το καθαρό αποτέλεσμα της επιχείρησης για τη χρήση του

34 Απάντηση α ερώτημα ΠΕ αρχής (ημικατεργασμένα- αρχικό απόθεμα) Αναλώσεις πρώτων υλών Κόστος ΑΕ ΓΒΕ ΠΕ τέλους (ημικατεργασμένα- τελικό απόθεμα) (5.000 ) Κόστος παραχθέντων προϊόντων (ετοίμων) Αναλώσεις ΠΥ = ΠΥ (ΑΑ) + ΠΥ (αγορές) - ΠΥ (ΤΑ) = = ΓΒΕ = Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής + Νερό παραγωγής + Μισθοί εποπτών παραγωγής = =

35 Απάντηση β, γ και δ ερώτημα Κόστος πωληθέντων προϊόντων = Προϊόντα (ΑΑ) + Κόστος παραχθέντων (ετοίμων) Προϊόντα (ΤΑ) = = Κόστος περιόδου= Έξοδα διοίκησης + Έξοδα πωλήσεων (διάθεσης) + Χρηματοοικονομικά έξοδα = = Μικτό κέρδος = Πωλήσεις προϊόντων Κόστος πωληθέντων= = =

36 Απάντηση ε ερώτημα Κατάσταση Α/Χ Πωλήσεις προϊόντων (μείον) Κόστος πωληθέντων ( ) Μικτό κέρδος (μείον) Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Έξοδα χρημ. λειτ ( ) Καθαρό κέρδος Χρήσης

37 Κατηγορίες τμημάτων Η παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης συντελείται σε δύο κατηγορίες τμημάτων: Κύρια τμήματα παραγωγής Σε αυτά συντελείται η διαδικασία της παραγωγής των προϊόντων ή της παροχής των υπηρεσιών Βοηθητικά τμήματα παραγωγής Δεν παράγουν προϊόντα Προσφέρουν υπηρεσίες απαραίτητες για τα Κύρια 37

38 Διαδικασία Κοστολόγησης 1. Λογισμός: Καταχώρηση των εξόδων κατ είδος της επιχείρησης 2. Μερισμός: Κατανομή των εξόδων στις λειτουργίες της επιχείρησης. Διαμόρφωση λειτουργικού κόστους. Φύλλο Μερισμού 3. Επαναεπιμερισμός κόστους τμημάτων υποστήριξης στα κύρια παραγωγικά τμήματα. Φύλλο Επαναεπιμερισμού 4. Καταλογισμός: Κατανομή των έμμεσων εξόδων της παραγωγής στα παραγόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες 38

39 Βάση Επανεπιμερισμού Ως Βάση Επανεπιμερισμού ορίζεται το μέγεθος που συνδέει το Κόστος των Βοηθητικών Κέντρων Κόστους με τα Κύρια Κέντρα Κόστους Για τον επανεπιμερισμό του Κόστους των Βοηθητικών Κέντρων Κόστους στα Κύρια κέντρα Κόστους χρησιμοποιείται το Φύλλο Επανεπιμερισμού Γενικών Εξόδων 39

40 Εναλλακτικές επανεπιμερισμού - Άμεση μέθοδος Επανεπιμερισμός του κόστους κάθε ενός βοηθητικού τμήματος στα κύρια κέντρα Αγνοούνται οι υπηρεσίες που προσφέρουν τα βοηθητικά κέντρα το ένα στο άλλο Ο τρόπος αυτός επανεπιμερισμού είναι ο απλούστερος 40

41 Επανεπιμερισμός Κόστους Βοηθητικών Τμημάτων σε Κύρια Τμήματα Παραγωγής - Άμεση μέθοδος ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ Α Μ Ε Σ Ο Κ Ο Σ Τ Ο Σ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Ν (1) (1) (1) (2) Βοηθητικό Κέντρο Κόστους Βοηθητικό Κέντρο Κόστους (2) (2) (3) (2) (3) (3) (3) (2) Κύριο Κέντρο Κόστους (3) Α Ύλες Άμεση Εργασία (4) ΓΒΕ καταλογισμένα (1) (1) Π Ρ Ο ϊ Ο Ν Κ Ο Σ Τ Ο Υ Σ (1) (1) Άμεσος Επιμερισμός Βοηθητικό Κέντρο Κόστους (1) (3) Κύριο Κέντρο Κόστους ΓΒΕ καταλογισμένα (4) (2) Έμμεσος Επιμερισμός με τη χρήση βάσεων Επιμερισμού (3) Eπανεπιμερισμός με τη χρήση βάσεων Επανεπιμερισμού (4) Τμηματικός Συντελεστής Καταλογισμού ΓΒΕ 41

42 Εναλλακτικές επανεπιμερισμού - Βαθμιδωτή μέθοδος Επανεπιμερισμός του κόστους κάθε ενός βοηθητικού τμήματος στα υπόλοιπα βοηθητικά (σειριακά) και στα κύρια κέντρα Λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσίες που παρέχουν τα βοηθητικά κέντρα το ένα στο άλλο Έχει σημασία ο τρόπος τοποθέτησης των βοηθητικών κέντρων στο φύλλο μερισμού 42

43 Επανεπιμερισμός κόστους βοηθητικών τμημάτων σε κύρια και βοηθητικά Βαθμιδωτή μέθοδος ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΣΤΟΥΣ Α Μ Ε Σ Ο Κ Ο Σ Τ Ο Σ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Ν (1) (1) (1) (3) (2) Βοηθητικό Κέντρο Κόστους (3) Βοηθητικό Κέντρο Κόστους (2) (2) (2) (3) (3) (2) Κύριο Κέντρο Κόστους (3) (3) Α Ύλες Άμεση Εργασία (4) ΓΒΕ καταλογισμένα (1) (1) Π Ρ Ο ϊ Ο Ν Κ Ο Σ Τ Ο Υ Σ (1) Βοηθητικό Κέντρο Κόστους (1) (3) (3) Κύριο Κέντρο Κόστους ΓΒΕ καταλογισμένα (4) (1) Άμεσος Επιμερισμός (2) Έμμεσος Επιμερισμός με τη χρήση βάσεων Επιμερισμού (3) Eπανεπιμερισμός με τη χρήση βάσεων Επανεπιμερισμού (4) Τμηματικός Συντελεστής Καταλογισμού ΓΒΕ 43

44 Παράδειγμα Φύλλο Μερισμού εξόδων στις λειτουργίες της επιχείρησης Εξοδα κάτ ειδος Μερισμός Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Τόκοι και συναφή έξοδα Παροχές Τρίτων Αποσβέσεις παγίων Αμοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Φόροι Τέλη Διάφορα έξοδα 500 Εξοδα κάτα λειτουργία Έξοδα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔIΑθΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΣΗ ΣΥΝQΛΟ Αμοιβές Προσωπικού Αμοιβές Τρίτων Παροχές Τρίτων Φόροι-Τέλη Διάφορα έξοδα ε Τόκοι & Συναφή έξοδα Αποσβέσεις

45 Βάση Επιμερισμού (Μερισμού) Η επιλογή της Βάσης Επιμερισμού εξαρτάται από: üτη διαθεσιμότητα των σχετικών στατιστικών στοιχείων üτην αντίληψη που έχει ο κοστολόγος αναφορικά με την καταλληλόλητα της üκριτήρια: Τετραγωνικά μέτρα (επιφάνεια), αριθμός προσωπικού κ.α 45

46 Παράδειγμα Το εργοστάσιο της επιχείρησης 'ΆΛΦΑ Α.Ε" παράγει έπιπλα υψηλής ποιότητας. Η παραγωγική λειτουργία συντελείται διαδοχικά σε δύο κύρια τµήµατα, το Τµήµα Κοπής και το Τµήµα Φινιρίσματος. Επίσης, η επιχείρηση έχει δύο βοηθητικά τµήµατα παραγωγής, το Τµήµα Αποθήκης και το Τµήµα Συντήρησης. Τα Γ.Β.Ε. της επιχείρησης 'ΆΛΦΑ Α.Ε." για τη χρήση 2015 παρουσιάζονται στη συνέχεια: 46

47 Παράδειγμα Είδος Γ.Β.Ε. Ποσά για το 2015 Ενοίκια Ασφάλιστρα κτιρίου Αμοιβές προϊσταμένων Έξοδα κυλικείου Έμμεσα υλικά* Έξοδα συντήρησης** = Σύνολο * Τα έµµεσα υλικά αφορούν βοηθητικά υλικά παραγωγής που αναλώνονται κατά 70% από το Τµήµα Κοπής και 30% από το Τµήµα Φινιρίσµατος. ** Τα έξοδα συντήρησης αφορούν υλικά που αναλώνονται αποκλειστικά από το Τµήµα Συντήρησης. 47

48 Η επιχείρηση έχει ως πάγια κοστολογική πολιτική να επιμερίζει τα Γ.Β.Ε. σε όλα τα παραγωγικά τμήματα, κύρια και βοηθητικά, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που βρίσκονται στον πίνακα που ακολουθεί: Πληροφορίες ανά Τμήμα Επιφάνεια τμημάτων σε τ.μ. Αριθμός εργαζομένων Τμήμα Αποθήκης Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Κοπής Τμήμα Φινιρίσματος = Σύνολο Ζητείται: Να επιµεριστούν τα Γ.Β.Ε. της χρήσης 2015 στα κύρια και τα βοηθητικά τµήµατα της παραγωγής 48

49 Απάντηση Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τις παραπάνω πληροφορίες μπορεί να καταρτιστεί το φύλλο μερισμού των Γ.Β.Ε ως εξής: Είδος Γ.Β.Ε. Ενοίκια Ασφάλιστρα κτιρίου Αμοιβές προϊσταμένων Έξοδα κυλικείου Βάση επιμερισμού Τετραγωνικά μέτρα Αριθμός εργαζομένων Φύλλο επιμερισμού Γ.Β.Ε. ( Ποσοστά ανάλωσης ) Σύνολο Τμήματα Αποθήκες Συντήρησης Κοπής Φινιρίσματος ( Χ 10% ) ( Χ 20% ) ( Χ 40% ) ( Χ 30% ) ( Χ 10% ) ( Χ 20% ) ( Χ 40% ) ( Χ 30% ) ( Χ 10% ) ( Χ 20% ) ( Χ 30% ) ( Χ 40% ) ( Χ 10% ) ( Χ 20% ) ( Χ 30% ) ( Χ 40% ) Έμμεσα υλικά Άμεσα βάσει ποσοστών ( Χ 70% ) ( Χ 30% ) Έξοδα συντήρησης Άμεσα Σύνολο

50 Καταλογισμός ΓΒΕ στα παραγόμενα προϊόντα Τα έμμεσα έξοδα παραγωγής (ΓΒΕ) πρέπει να κατανέμονται στα παραγόμενα προϊόντα για το προσδιορισμό του κόστους ανά προϊόν Κριτήρια καταλογισμού: 1. Κόστος άμεσης εργασίας 2. Ώρες άμεσης εργασίας 3. Ώρες λειτουργίας μηχανών 4. Μονάδες παραγωγής 50

51 Παράδειγμα Η Ζήτα ΑΕ παράγει 2 προϊόντα το Ν1 και Ν2. Τα ΓΒΕ και για τα 2 προϊόντα ανήλθαν σε ευρώ. Τα άμεση κόστη για κάθε προϊόν είναι τα παρακάτω: Αναλώσεις πρώτων υλών Κόστος άμεσης εργασίας Ν1 Ν ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ Ζητείται: 1. Ο καταλογισμός των ΓΒΕ στα παραγόμενα προϊόντα. Βάση καταλογισμού: Κόστος άμεσης εργασίας 2. Το συνολικό κόστος ανά προϊόν 51

52 Ερώτημα α Κόστος ΑΕ για Ν1 = ευρώ Κόστος ΑΕ για Ν2 = ευρώ Συνολικά ΑΕ = ευρώ Συνολικά ΓΒΕ = ευρώ Καταλογισμένα ΓΒΕ για Ν1 = Συνολικά ΓΒΕ Χ Κόστος ΑΕ για Ν1/ Συνολικό Κόστος ΑΕ = Χ / = ευρώ Καταλογισμένα ΓΒΕ για Ν2 =Συνολικά ΓΒΕ Χ Κόστος ΑΕ για Ν2/ Συνολικό Κόστος ΑΕ = Χ / = ευρώ 52

53 Ερώτημα β Κόστος παραγωγής προϊόντων Ν1 Ν2 Αναλώσεις πρώτων υλών ευρώ ευρώ Κόστος άμεσης εργασίας ευρώ ευρώ Καταλογισμένα ΓΒΕ ευρώ ευρώ Συνολικό κόστος παραγωγής ευρώ ευρώ 53

54 Πρόβλημα!!! Γνωρίζω τα ΓΒΕ (πραγματικά); Ετεροχρονισμός εξόδων Δεν έχουν έρθει τα παραστατικά Πως θα κάνω τιμολόγηση; Θα περιμένω να περιμένω να λάβω τα παραστατικά; 54

55 Καταλογισμός ΓΒΕ Συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ = Προϋπολογισμένα ΓΒΕ (για μια περίοδο) Προϋπολογισμένο μέγεθος βάσης καταλογισμού Η βάση καταλογισμού επιλέγεται από την επιχείρηση, π.χ: Ώρες άμεσης εργασίας Ώρες λειτουργίας μηχανημάτων Κόστος άμεσης εργασίας Άμεσο Κόστος Μονάδες παραγωγής 55

56 Συνολικός Συντελεστής Καταλογισμού ΓΒΕ ΤΜΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ Β ΣΥΝΟΛΟ Μεταβλητές δαπάνες Έμμεσα υλικά Φωτισμός Συντήρηση μηχανημάτων Σταθερές δαπάνες Ενοίκιο Ασφάλιστρα Αποσβέσεις Σύνολο Ώρες Άμεσης Εργασίας Συντελεστής καταλογισμού /ΩΑΕ 23,75 56

57 Παράδειγμα Η ΖΗΤΑ ΑΕ καταρτίζει προϋπολογισμό για τη χρήση του 2017 και παρέχει την παρακάτω πληροφόρηση: Προϋπολογιστικά ΓΒΕ: Προϋπολογισμένες ώρες άμεσης εργασίας ώρες Προϋπολογισμένο κόστος ΑΕ

58 Παράδειγμα (2) Τη χρήση του 2017 έκανε παραγωγή μονάδων προϊόντος. Για την παραγωγής των μονάδων απαιτήθηκαν ώρες άμεσης εργασίας με συνολικό κόστος ευρώ και αναλώθηκαν πρώτες ύλες αξίας ευρώ Η επιχείρηση χρησιμοποιεί συνολικό συντελεστή καταλογισμού με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας. 58

59 Παράδειγμα (3) Ζητείται: 1. Ο συνολικός (ενιαίος) συντελεστής καταλογισμού που χρησιμοποιεί η επιχείρηση 2. Τα καταλογισμένα ΓΒΕ με χρήση του συνολικού συντελεστή καταλογισμού 3. Το συνολικό και ανά μονάδα κόστος παραγωγής των παραχθέντων προϊόντων 59

60 Απάντηση (1) Προσδιορισμός καταλογισμένων ΓΒΕ (με βάση τις ώρες άμεσης εργασίας) Συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ = Προϋπολογισμένα ΓΒΕ / Προϋπολογισμένες ώρες ΑΕ = / ώρες = 2,5 ανά ώρα ΑΕ Καταλογισμένα ΓΒΕ = Πραγματικές ώρες ΑΕ Χ Συντελεστής Καταλογισμού = ώρες Χ 2,5 ανά ώρα ΑΕ =

61 Απάντηση (2) Προσδιορισμός κόστους παραχθέντων προϊόντων ΠΕαρχής (Ημικατεργασμένααρχής περιόδου) - + Αναλώσεις Π. Υλών Κόστος ΑΕ ΓΒΕ καταλογισμένα ΠΕ τέλους (Ημικατεργασμένα τέλος περιόδου) - Κόστος παραγωγής ετοίμων προϊόντων Μονάδες παραγωγής Ανά μονάδα κόστος 6,375 61

62 Υποκαταλογισμός και Υπερκαταλογισμός Στην περίπτωση που: Πραγματικά ΓΒΕ > Καταλογισμένα ΓΒΕ έχουμε υποκαταλογισμό ΓΒΕ Στην περίπτωση που: Πραγματικά ΓΒΕ < Καταλογισμένα ΓΒΕ έχουμε υπερκαταλογισμό ΓΒΕ 62

63 Τακτοποίηση υπερ (υπο) καταλογισμών Η τακτοποίηση των υπερ (υπο) καταλογισμών γίνεται στους λογαριασμούς: Στην Παραγωγή σε Εξέλιξη Στο κόστος πωληθέντων Στα έτοιμα προϊόντα Η επιλογή του τρόπου τακτοποίησης επηρεάζει το αποτέλεσμα της περιόδου 63

64 Μέθοδοι τακτοποίησης διαφοράς καταλογισμού Αναλογική μέθοδος Αναλογικά με τα υπόλοιπα των λογαριασμών Αναλογικά με τη συμμετοχή των καταλογισμένων ΓΒΕ στα υπόλοιπά τους Τακτοποίηση αποκλειστικά στο κόστος πωληθέντων Προσαρμογή συντελεστή καταλογισμού 64

65 Παράδειγμα Παρέχεται η παρακάτω πληροφόρηση της ΔΕΛΤΑ ΑΕ στο τέλος της χρήσης: Πραγματικά ΓΒΕ = ευρώ Καταλογισμένα ΓΒΕ = ευρώ Κόστος πωληθέντων = ευρώ Προϊόντα = ευρώ Ζητείται: 1. Ο προσδιορισμός της διαφοράς καταλογισμού 2. Η τακτοποίηση της διαφοράς καταλογισμού στο κόστος πωληθέντων 65

66 Απάντηση (1) Προσδιορισμός διαφοράς καταλογισμού Πραγματικά ΓΒΕ Καταλογισμένα ΓΒΕ = = υπόκαταλογισμος 66

67 Απάντηση (2) Τακτοποίηση της διαφοράς καταλογισμού (Στο κόστος πωληθέντων) Κόστος Πωληθέντων Προϊόντων (πριν την διόρθωση) μ Χ 6,375 = πλέον Διαφορά καταλογισμού Κόστος Πωληθέντων Προϊόντων (διορθωμένο) = Προσοχή: Πλέον γιατί έχουμε υποκαταλογισμό. Αν είχαμε υπερκαταλογισμό θα βάζαμε μείον 67

68 Σχέση μεταξύ μεθόδου παραγωγής και μεθόδου κοστολόγησης Κατά παραγγελία κοστολόγηση Παραγωγή διακριτών µονάδων προϊόντων Κοστολόγηση συνεχούς παραγωγής Μαζική παραγωγή τυποποιηµένων προϊόντων 68

69 Κοστολόγηση Υπηρεσιών Υγείας 69

70 Υπηρεσίες Υγείας Νοσηλευτικές, Ιατροφαρμακευτικές πράξεις ή υπηρεσίες που παρέχονται από νοσοκομεία, κλινικές κέντρα υγείας κτλ. Παρέχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς Πολυμορφία υπηρεσιών υγείας (μεγάλος αριθμός ιατρικών πράξεων) Αναγκαίος ο προσδιορισμός του κόστους των υπηρεσιών υγείας με σκοπό: 1. Έλεγχο κόστους 2. Μείωση κόστους 3. Άσκηση τιμολογιακής πολιτικής για αντιμετώπιση ανταγωνισμού (ιδιωτικό τομέα) 4. Χρήση κόστους στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 70

71 Διαδικασία προσδιορισμού του κόστους των υπηρεσιών υγείας Στάδιο 1 ο : Καταχώρηση (λογισμός) του ακριβές ποσού των κατ είδος δαπανών σε μηναία βάση Καταχωρούνται στο Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα της μονάδας υγείας Στάδιο 2 ο : Κατανομή (μερισμός) των κατ είδος δαπανών στις λειτουργίες της μονάδας υγείας για τον προσδιορισμό του λειτουργικού κόστους στα τμήματα, στις κλινικές, στα εργαστήρια, στα χειρουργεία κτλ. 71

72 Διαδικασία προσδιορισμού του κόστους των υπηρεσιών υγείας (2) Στάδιο 3 ο : Καταλογισμός του λειτουργικού κόστους στους τελικούς φορείς, τις υπηρεσίες υγείας και στους ασθενείς που οι υπηρεσίες παρέχονται. Σκοπός: η ακρίβεια του κόστος των υπηρεσιών υγείας Διασφαλίζεται: με την κατάλληλη κοστολογική οργάνωση της μονάδας υγείας 72

73 Για την ανάπτυξη ενός κοστολογικού συστήματος απαιτείται: üη κατάτμηση της μονάδας υγείας σε κοστολογικές υποδιαιρέσεις. üη διαμόρφωση και λειτουργία συστήματος ποσοτικού ελέγχου των στοιχείων του κόστους. üτον προσδιορισμό του είδους και του χρόνου έκδοσης των διαφόρων εντύπων των κοστολογικών δεδομένων. üτον καθορισμό των κατάλληλων κριτήριων κατανομής (cost drivers) του εμμέσου κόστους στο λειτουργικό κόστος και στο κόστος των τελικών φορέων (υπηρεσίες υγείας και ασθενείς). 73

74 Κοστολογική οργάνωση μονάδας υγείας ΔΣ - Πρόεδρος Γενικός Διευθυντής Λειτουργία παραγωγής υπηρεσιών υγείας Διοικητική Λειτουργία Λειτουργία Πωλήσεων υπηρεσιών υγείας Λειτουργία βοηθητικών υπηρεσιών Χρηματοοικονομική Λειτουργία 74

75 Λειτουργία παραγωγής υπηρεσιών υγείας Λειτουργία παραγωγής Κλινική Παθολογική Κλινική Ουρολογική Τμήμα χειρουργείων Εξωτερικά Ιατρεία Εργαστήρια Φαρμακείο 75

76 Διοικητική λειτουργία Λειτουργία διοίκησης Λογιστήριο Μηχανογράφηση Τμήμα προμηθειών Τμήμα προσωπικού Τμήμα διοικητικών υπηρεσιών Τμήμα Ελέγχου Κοστολόγησης 76

77 Λειτουργία πωλήσεων υγειονομικών υπηρεσιών Λειτουργία πωλήσεων Τμήμα πελάτων Τμήμα Δημοσίων σχέσεων 77

78 Λειτουργία τμημάτων υποστήριξης Λειτουργία βοηθητικών υπηρεσιών Μέσα μεταφοράς Τεχνική υπηρεσία Τμήμα αποθηκών Τμήμα μαγειρίου Τμήμα δαπανών χώρου 78

79 Χρηματοοικονομική λειτουργία Χρηματοοικονομική λειτουργία Τμήμα Ταμείου Τμήμα Χρηματοδοτήσεων Τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων 79

80 Για την ακρίβεια της κοστολογικής πληροφορίας: Κάθε δαπάνη πρέπει να συνδεθεί: 1. Με ένα συγκεκριμένο κέντρο κόστους (πχ τμήμα χειρουργείων, παθολογική κλινική κτλ.). 2. Με το συγκεκριμένο ασθενή και τη συγκεκριμένη νοσηλευτική υπηρεσία που παρέχεται σε αυτόν. Εξασφαλίζεται ο άμεσος καταλογισμός του λειτουργικού κόστους στους τελικούς τους φορείς (ασθενή και υπηρεσία υγείας) 80

81 Παράδειγμα Ο Ασθενής Νικολάου νοσηλεύεται σε καρδιοχειρουργική κλινική πάσχων από καρδιακό νόσημα. Στον ασθενή γίνεται τοποθέτηση βαλβίδας αορτής και παραμένει στην κλινική για αποθεραπεία 7 ημέρες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Πριν από την επέμβαση είχε παραμείνει στην κλινική 3 ημέρες. 81

82 Δαπάνες για τον ασθενή Νικολάου και της προσφερόμενης υπηρεσίας (τοποθέτησης βαλβίδας αορτής) 1. Τροφή 10 ημερών συγκεκριμένου είδους και κόστους 2. Φάρμακα 10 ημερών συγκεκριμένου είδους και κόστους 3. Ειδικό επιστημονικό υλικό που τοποθετήθηκε στον ασθενή συγκεκριμένου είδους και κόστους 4. Νοσηλευτικά υλικά που αναλώθηκαν για τον ασθενή συγκεκριμένου είδους και κόστους 5. Ακτινοδιαγνωστικές και μικροβιολογικές πράξεις για τον ασθενή συγκεκριμένου είδους και κόστους 6. Ώρες απασχολημένου συγκεκριμένου προσωπικού με συγκεκριμένο κόστος Οι παραπάνω δαπάνες (άμεσο κόστος) παρακολουθούνται και αποτυπώνονται σε ειδικά έγγραφα. Καταγράφονται σε αυτά το είδος, η ποσότητα, αξία του φαρμάκου, η κλινική και ο ασθενής για τον οποίο προορίζονται (δελτίο εξαγωγής) ή κατά την ανάλωση χρησιμοποίηση τους. Το ίδιο εφαρμόζεται και στις εργαστηριακές εξετάσεις. 82

83 Δαπάνες για τον ασθενή Νικολάου και της προσφερόμενης υπηρεσίας (τοποθέτησης βαλβίδας αορτής) (2) 7. Λοιπές δαπάνες που γίνονται για την καρδιοχειρουργική κλινική και του τμήμα χειρουργείου που αφορούν όλους τους ασθενείς, όπως: Αποσβέσεις κτιρίων, μηχανήματων και εξοπλισμού Υλικά και έξοδα καθαριότητας Ηλεκτρικό ρεύμα, νερό Αναλογία κόστους τμημάτων υποστήριξης, όπως: Τμήματος νοσοκομειακών αυτοκινήτων Τμήματος τεχνικής υπηρεσίας Τμήματος αποθηκών και φαρμακείου Δαπάνη προσωπικού καρδιοχειρουργικής κλινικής και χειρουργείων που ασχολείται με πολλούς ασθενείς που νοσηλεύονται στα 2 κέντρα κόστους (έμμεσο κόστος) Οι παραπάνω δαπάνες (έμμεσο κόστος) επιβαρύνουν τα 2 κέντρα κόστους: καρδιοχειρουργική και τμήμα χειρουργείων 83

84 Δαπάνες για τον ασθενή Νικολάου και της προσφερόμενης υπηρεσίας (τοποθέτησης βαλβίδας αορτής) (3) η 7 η κατηγορία δαπανών (έμμεσο κόστος) καταλογίζεται στο κόστος των ασθενών και της νοσηλευτικής υπηρεσίας με τη χρήση κατάλληλου κριτηρίου πχ ημέρες νοσηλείας ασθενών Έστω ότι οι δαπάνες της καρδιοχερ/κης (έμμεσες) Ιανουαρίου: ευρώ Ημέρες νοσηλείας νοσηλευμένων ασθενών Ιανουαρίου: 600 Συνεπώς επιβάρυνση: 30 ευρώ ανά ημέρα νοσηλείας 84

85 Δαπάνες για τον ασθενή Νικολάου και της προσφερόμενης υπηρεσίας (τοποθέτησης βαλβίδας αορτής) (4) Οι δαπάνες αυτές νοσηλείας (κατηγορία 7) είναι κυρίως σταθερές και δεν επηρεάζονται από την πληρότητα της κλινικής για την ακρίβεια του κόστους ανά ασθενή ή παρεχόμενη υπηρεσία προτείνεται να προσδιορίζεται σε αρχή της χρονιάς ένας συντελεστής επιβάρυνσης στην αρχή της χρονιάς με έμμεσες δαπάνες βάσει προϋπολογιστικών δαπανών που θα μείνει σταθερός για όλη τη χρήση ως εξής: Προϋπολογισμός έμμεσων δαπανών καρδιοχερ/κης για τη χρήση ευρώ Προϋπολογισμός ημέρων νοσηλευόμενων καρδιοχερ/κης για τη χρήση Συνεπώς: 37,6 ευρώ ανά μέρα νοσηλείας Αν προκύψουν διαφορές επιβαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσης 85

86 Παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής: Μονάδα υγείας Ελπίδα (Ιανουάριος 2017) Κίνηση ασθενών ανά κλινική και εργαστήριο Ουρολογική Κλίνες: 6 Εισαγωγές ασθενών: 20 Ημέρες νοσηλείας: 150 Χειρουργικές επεμβάσεις: 20 Παρεχόμενη υπηρεσία: Αφαίρεση προστάτη Παθολογική κλινική Κλίνες: 24 Εισαγωγές ασθενών: 55 Ημέρες νοσηλείας: 600 Παρεχόμενη υπηρεσία: Καρδιολογικά περιστατικά Ασθενείς: 10 Ημέρες νοσηλείας: 150 Πνευμονολογικά περιστατικά Ασθενείς: 15 Ημέρες νοσηλείας: 150 Νευρολογικά περιστατικά: Ασθενείς: 5 Ημέρες νοσηλείας: 60 κτλ 86

87 Παράδειγμα πρακτικής εφαρμογής: Μονάδα υγείας Ελπίδα (Ιανουάριος 2017) (2) Κίνηση ασθενών ανά κλινική και εργαστήριο Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα Υπερηχογραφήματα: 10 Ειδικές ακτινογραφίες: 15 Τομογραφίες: 5 Μικροβιολογικό τμήμα Γενική αίματος: 100 PSA: 25 Ειδικές αίματος: 25 87

88 Φύλλο Μερισμού δαπανών κατ είδος ανά λειτουργία μηνός Ιανουαρίου «Ελπίδα» Δαπάνες Ποσά Παραγωγή Διοίκηση Πωλήσεις Χρημ/κη Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (μισθοί και αναλογία δώρων και εισφορών) Αμοιβές τρίτων (προμήθειες πελάτων, αμοιβές εξωτερικών συμβούλων πχ ιατρών) Παροχές Τρίτων (Ηλ. Ρεύμα, τηλέφωνο, ασφάλιστρα, συντηρήσεις) Φόροι Τέλη (Τέλη κυκλοφορίας, δημοτικοί φόροι) Διάφορα έξοδα (μεταφορές, ταξίδια, συνδρομές, έξοδα προβολής, γραφική ύλη, καθαριότητα) Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις παγίων Πρώτες και βοηθητικές ύλες( φάρμακα, επιστημονικό υλικό, νοσηλευτικό υλικό, τρόφιμα) Αναλώσιμα υλικά (καύσιμα και υλικά συντήρησης) Ανταλλακτικά παγίων Σύνολα

89 Έσοδα μηνός Ιανουαρίου «Ελπίδα» Έσοδα Από νοσηλευτικές υπηρεσίες Από τροφή Από φάρμακα Από ειδικό επιστημονικό υλικό Από εργαστήρια Από μικροβιολογικές αναλύσεις Λοιπά έσοδα Σύνολο

90 Φορείς λειτουργικού κόστους «Ελπίδα» Από τις δαπάνες των πωλήσεων ευρώ είναι άμεσες (προμήθειες προέλκυσης πελατείας), είναι άμεσες και επιβαρύνουν το κόστος των πωλήσεων Το κόστος της παραγωγής θα πρέπει να αναλύεται σε άμεσο και έμμεσο προς τα 2 αντικείμενα κόστους (ασθενείς και παρεχόμενες υπηρεσίες) 90

91 Φύλλο Μερισμού δαπανών κατ είδος ανά λειτουργία μηνός Ιανουαρίου «Ελπιδα» Δαπάνες Σύνολο Άμεση Έμμεση Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (μισθοί και αναλογία δώρων και εισφορών) Αμοιβές τρίτων (προμήθειες πελάτων, αμοιβές εξωτερικών συμβούλων πχ ιατρών) Παροχές Τρίτων (Ηλ. Ρεύμα, τηλέφωνο, ασφάλιστρα, συντηρήσεις) Φόροι Τέλη (Τέλη κυκλοφορίας, δημοτικοί φόροι) Διάφορα έξοδα (μεταφορές, ταξίδια, συνδρομές, έξοδα προβολής, γραφική ύλη, καθαριότητα) Τόκοι και συναφή έξοδα Αποσβέσεις παγίων Πρώτες και βοηθητικές ύλες( φάρμακα, επιστημονικό υλικό, νοσηλευτικό υλικό, τρόφιμα) Αναλώσιμα υλικά (καύσιμα και υλικά συντήρησης) Ανταλλακτικά παγίων Σύνολα

92 Κατανομή έμμεσου κόστους παραγωγής Το έμμεσο κόστος της παραγωγής κατανέμεται στις κλινικές και στα εργαστήρια με κριτήριο το ποσοστό του καταλαμβανομένου και χρησιμοποιημένου χώρου από κάθε κλινική εργαστήριο. Το έμμεσο κόστος των εργαστηρίων ενσωματώνεται στο κόστος των εργαστηριακών πράξεων με βάση το άμεσο κόστος κάθε πράξης. Το έμμεσο κόστος των κλινικών επιβαρύνει το κόστος των ασθενών με κριτήριο το χρόνο νοσηλείας αυτών στην κλινική 92

93 Διαμόρφωση κόστους ασθενούς και νοσηλευτικής υπηρεσίας Κόστος άμεσο Κόστος έμμεσο - Αναλογία (έμμεσου κόστους κλινικής) ΧΧΧ ΧΧΧ Ολικό κόστος νοσηλείας ασθενούς ΧΧΧ Πλέον άμεσο κόστος πωλήσεων Πλήρες κόστος νοσηλείας ασθενούς ΧΧΧ ΧΧΧ ευρώ 93

94 Διαμόρφωση αποτελέσματος Νοσοκομειακής μονάδας μηνός Ιανουαρίου Έσοδα από παροχή υπηρεσιών (μείον) Κόστος πωλήσεων (κόστος παραγωγής και άμεσα έξοδα πωλήσεων) Μικτά κέρδη (μείον) Έξοδα διοίκησης Έξοδα πωλήσεων Χρηματοοικονομικά έξοδα Καθαρά Κέρδη

95 Connect with me: Odysseas Pavlatos

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της

Δρ. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Συστήματα συγκέντρωσης κόστους. Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Κοστολόγηση και ποια η χρησιμότητά της Συστήματα συγκέντρωσης Απορροφητική κοστολόγηση Κοστολόγηση Πλήρης (ή απορροφητική) κοστολόγηση Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Κανονικό

Διαβάστε περισσότερα

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting

4. Μερισμός Κόστους. Cost Accounting 4. Μερισμός Κόστους Cost Accounting 1 Παραγωγή Προϊόντων Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Υποστηρικτικό 1 Υποστηρικτικό 2 Υποστηρικτικό 3 2 3 Παροχή Υπηρεσιών 4 Παραγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους.

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους. Άσκηση 4.1 Το εργοστάσιο της επιχείρησης ΕΠΙΠΛΟΜΟΔΑ Α.Ε. παράγει υψηλής ποιότητας έπιπλα κατόπιν παραγγελίας των πελατών της. Η παραγωγική

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους : Η χρησιμότητα της λογιστικής κόστους έγκειται στην παροχή πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για προγραμματισμό, έλεγχο, αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης, με τελικό

Διαβάστε περισσότερα

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting

6. Οριακή Κοστολόγηση. Cost Accounting 6. Οριακή Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση Μεταβλητό Ά Ύλες Άμεση Εργασία Οριακή Κοστολόγηση Μεταβλητά Γ.Β.Ε. Σταθερό Σταθερά Γ.Β.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 4: Μερισμός Κόστους ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η βιομηχανική επιχείρηση ΕΡΓΑΛΕΙΑ Α.Ε. έχει τρία βοηθητικά τμήματα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες

Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες Κόστος- Έξοδα - Δαπάνες του συνεργάτη μας λογιστή Α Τάξεως Γεωργίου Τσιμπίκου Κόστος. ΚΟΣΤΟΣ είναι ένα αριθμητικό μέγεθος που αντιπροσωπεύει τα ποσά που επενδύθηκαν για την απόκτηση υλικών ή άϋλων αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

1. Τον Απρίλιο 20XΧ, τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας ΑΒΓ Ο.Ε. είχαν ως εξής (ποσά σε ευρώ): Αναλώσεις πρώτων υλών 69.000 Άμεση εργασία 63.000 ΓΒΕ 111.000 Παραγωγή σε εξέλιξη: Απόθεμα αρχής: 39.000

Διαβάστε περισσότερα

1. Στις 30 Απριλίου τα κοστολογικά στοιχεία της βιομηχανίας PLASTIC ΑΒΕΕ είχαν ως εξής : Αγορά πρώτων υλών 72.000 Τελικό απόθεμα πρώτων υλών 12.000 Αρχικό απόθεμα πρώτων υλών 3.000 Άμεση εργασία 9.500

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ασχολείται με την πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων εκτός επιχείρησης πχ: κράτος, τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο

[1] Αποδέκτες Κυρίως εκτός της επιχείρησης Εντός της επιχείρησης. Αρχές και Πρότυπα Γενικά παραδεκτές λογιστικές αρχές Ευελιξία - ανάλογα με το στόχο ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ - Στόχοι Μαθήματος Εξοικείωση με τις κοστολογικές έννοιες και όρους και τον χειρισμό τους για τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής στο πλαίσιο κυρίως βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κατανόηση των

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.

Βασικά σημεία διάλεξης. ιοικητική Λογιστική. Λήψη αποφάσεων, Κύκλος σχεδιασμού και ελέγχου. Δημήτρης Μπάλιος. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Μέρος Α Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι κόστος, φορείς κόστους και κέντρα κόστους; Τι είναι το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ιδάσκων: ΜΑΘΗΜΑ: Οικονοµικές, Εµπορικές και Παραγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 12/12/2012 Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επιμερισμός μ ΓΒΕ στα κέντρα κόστους Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επιμερισμός ΓΒΕ (1) Γενικά, τα ΓΒΕ κάθε παραγόμενου προϊόντος σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων

Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων Συγκέντρωση Κόστους Παραγωγής Προϊόντων I ενότητa Άσκηση 4: Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2002. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ΘΕΜΑ 1 ΜΟΝΑΔΕΣ Η Εταιρία ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε. έχει επτά τμήματα. Από αυτά τα τμήματα τα 3 είναι κύρια και τα υπόλοιπα βοηθητικά. Το λογιστήριο της επιχείρησης έπειτα από τον επιμερισμό των γενικών

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Διοικητική Λογιστική Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 2: Το πλαίσιο της κοστολόγησης - Γ.Β.Ε. - Φύλλο μερισμού Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης

Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης Συγκεντρωση πληροφοριων για τα εσοδα και εξοδα της επιχειρησης μπορει να γινει με χειρογραφα συστηματα

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1

Νικόλαος Ηρειώτης Δημήτριος Μπάλιος 1 Επανεπιμερισμός μ του κόστους των βοηθητικών κέντρων κόστους στα κύρια Δρ. Δημήτρης Μπάλιος Επανεπιμερισμός του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια (1) Ο επιμερισμός των ΓΒΕ στα κέντρα κόστους αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ»

Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής. Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» Σχολή ιοίκησης και Οικονοµίας Τµήµα Λογιστικής Ασκήσεις στο µάθηµα: «Λογιστική Κόστους ΙΙ» (έκδοση Α) ιδάσκων, ιδάκτωρ στην Ελεγκτική Λογιστική 2 Copyright Σέρρες, Σεπτέµβριος 2011 Με επιφύλαξη παντός

Διαβάστε περισσότερα

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting

3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση. Cost Accounting 3. Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Κατά Παραγγελία και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 720 Αποσβεσμένα Κτίρια 1.250 Γραμμάτια Πληρωτέα 240 Ίδια Κεφάλαια 11.152 Μη δεδουλευμένοι Τόκοι Γραμματίων Εισπρακτέων 98 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΟ 25 (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ) ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 13-7-2008

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ.

Ενότητα 4. Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών. ιδάσκων: ρ. Ενότητα 4 Πλήρης και Άµεση Κοστολόγηση 1 Πλήρης Κοστολόγηση Πλήρης ή Απορροφητική Κοστολόγηση είναι η µέθοδος κοστολόγησης σύµφωνα µε την οποία το κόστος παραγωγής ενός προϊόντος υπολογίζεται λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση και Αναλυτική Λογιστική» (Έκδοση 7) Δρ. Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΔ407, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο 2/1) Συντελεστής και βάση καταλογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2009 2010 Εξάμηνο 8 ο 4η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα 3. Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα 3 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους - Ορισµοί ιακρίσεις 1 Εννοιολογικό Πλαίσιο Κόστους Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναµης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών µε σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ασκήσεις στο Μάθημα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση ΣΤ) Οκτώβριος 2015 Διδάσκων Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, Λέκτορας, ΠΔ. 407/80, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι

Κοστολόγηση κατά προϊόν ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Εισαγωγή ΕΙΣΑΓΩΓΗ Έχουμε αναφέρει ότι η κοστολόγηση προϊόντος είναι η διαδικασία υπολογισμού και διανομής του κόστους παραγωγής στα παραγόμενα αγαθά Η κατανόηση της διαδικασίας αυτής

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικά σημεία διάλεξης. Κατηγορίες Κόστους Νο 2. Δημήτρης Μπάλιος 1. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Βασικά σημεία διάλεξης Βασικές έννοιες και Μέρος Β, μεταβλητό και μικτό. Άμεσο και έμμεσο., ελεγχόμενο και μη ελεγχόμενο. 1 2 Κατηγορίες κόστους Διάκριση κόστους

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση»

ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «Αναλυτική Λογιστική και Κοστολόγηση» (Έκδοση Γ) Οκτώβριος 2012 ιδάσκων Π. 407/80, Τµήµα ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων & Ανάπτυξης 2 Η συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1

Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 Λογιστική Κόστους - Φυλλάδιο 1.1 1. Η επιχείρηση ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗ ΑΕ ασχολείται με τη συναρμολόγηση δύο μοντέλων αυτοκινήτων, ενός επιβατηγού, με το όνομα ΑΥΤΟ και ενός τζιπ με το όνομα 4Χ4. Για τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 1) ΑΡΧΙΚΟ Ή ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΑΜΕΣΑ ΥΛΙΚΑ + ΑΜΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 2) ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ = ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ + ΓΕΝΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ (ΟΜΑΔΑ 6) ΕΞΟΔΑ 3) ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ + ΑΜΕΣΑ ΕΞΟΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Κόστος- Κοστολόγηση- Αναλυτική Λογιστική Παυλάτος Οδυσσέας Χαλκίδα 2006 0 Περιεχόμενα 1. Διοικητική Λογιστική και η σχέση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΕΚΠΑ_Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Συντελεστής και βάση καταλογισμού ΓΒΕ 3 Βήματα 1. Εκτίμηση μελλοντικού επιπέδου παραγωγής μιας περιόδου 2. Εκτίμηση των μελλοντικών ΓΒΕ μιας περιόδου 3. Υπολογισμός συντελεστή καταλογισμού ΓΒΕ (πηλίκο

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ

Άσκηση 1 η ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ 31.1.20ΧΧ Άσκηση 1 η Έστω ότι η βιομηχανία ΒΗΤΑ Α.Ε προβαίνει στο τέλος κάθε μήνα σε λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζοντας την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. με βάση τα στοιχεία του ισοζυγίου της γενικής λογιστικής του αντίστοιχου

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 5 Άμεση και Πλήρη Κοστολόγηση Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Η κοστολογική εργασία επικεντρώνεται στο πρόβλημα της κατανομής του κόστους στους διάφορους τομείς ή δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012.

Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άσκηση 1 Οι παρακάτω δαπάνες πραγματοποιήθηκαν από την επιχείρηση ΑΘΗΝΑ ΑΕ το 2012. Άμεση Εργασία 10.000.000 Άμεσα Υλικά 7.500.000 Αμοιβές Μηχ/κού Παραγωγής 2.500.000 Αμοιβές Εποπτών 2.000.000 Αμοιβές

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 2: Κατά Παραγγελία Κοστολόγηση- ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 20Χ1 εκτελέστηκε η παραγγελία Νο. 125, η οποία αφορούσε την κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους

Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Βασικές έννοιες και κατηγορίες κόστους Ασκήσεις #1# Βασικά σημεία (1) Παραγωγής Άμεσα Υλικά ή Α Ύλες Άμεση Εργασία Γενικά Βιομηχανικά Έξοδα (ΓΒΕ) ή Έμμεσο Αρχικό ή Βασικό Μετατροπής Τμήμα Οικονομικών ΕΚΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000

Άσκηση 11. Πλήρης Κοστολόγηση. Πωλήσεις 10.000. - άμεσα υλικά 3.500. -άμεση εργασία 2.700. -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 Άσκηση 11 Πωλήσεις 10.000 - άμεσα υλικά 3.500 -άμεση εργασία 2.700 -ΓΒΕ 1.800 Μικτό Αποτέλεσμα 2.000 - Μεταβλητά έξοδα πωλήσεων 250 - Μεταβλητά έξοδα διοίκησης 50 - Μεταβλητά έξοδα διάθεσης 100 - Σταθερά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος εύτερο Συστήµατα Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Αθήνα 2010 1 1. Συστήµατα Κοστολόγησης (Costing Systems). Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης

Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Συστήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο 5η Διάλεξη: Λογιστική Κόστους Ιωάννης Ψαρράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ. Μάθηµα 4 ο. συνέχεια. ιακρίσεις κόστους ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΡΙΣΜΟΙ Μάθηµα 4 ο ΕΝΝΟΙ, ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Σχολή Οικονοµικών και Πολιτικών Επιστηµών Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών Σειρά ιαλέξεων Σεµιναρίου ΣΣΑΣ. 2014

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ

Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ TEI Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Μάθημα: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ- ΣΧΕΔΙΑ 4 η Εισήγηση Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr ΟΜΑΔΑ 2: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 20 Εμπορεύματα:

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Θράκης Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση 2η) Λέκτορας Π. 407/80, ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, Λέκτορας (υπό διορισµό) Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Ειδίκευση:

Διαβάστε περισσότερα

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών

Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Περιπτωσιακή μελέτη μεθόδων κοστολόγησης σε μικρομεσαία εταιρία επεξεργασίας μαρμάρου και γρανιτών Εισαγωγικά Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση της έντασης του ανταγωνισμού οδηγούν τις επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση»

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ασκήσεις στο Μάθημα: «Κοστολόγηση» (Έκδοση B) Φεβρουάριος 2013 Διδάσκοντες: Δρ. Παντελίδης Π., επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών Δρ. Δρογαλάς Α. Γεώργιος, επιστημονικός συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

O επανεπιμερισμός του κόστους παραγωγής είναι η διαδικασία μεταφοράς του κόστους των βοηθητικών τμημάτων στα κύρια τμήματα παραγωγής. Η συγκέντρωση του κόστους παραγωγής στα κύρια τμήματα έχει σαν αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Διάλεξη 6: Οριακή Κοστολόγηση ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Τα στοιχεία που ακολουθούν αφορούν την επιχείρηση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε, η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο

ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΔΙΕΚ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Γ ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι ΜΑΘΗΜΑ 3 ο 1. Έννοιες κόστους, εξόδου, δαπάνης, εσόδου Κόστος Όπως έχουμε ήδη αναφέρει για την παραγωγή αγαθών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ GK2012 2013 2014 ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Μια επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οικονομικός οργανισμός με

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους

Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Λογιστική Κόστους Ενότητα 2: Θεωρία Λογιστικής Κόστους Μαυρίδης Δημήτριος Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 547 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 9 ΤΟΥ Γ.Λ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 7 Ποιές εταιρίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ομάδα 9 του Γ.Λ.Σ. (ΕΣΥΛ 2314/αρ.

Διαβάστε περισσότερα

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting

3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής. Cost Accounting 3. Κοστολόγηση Συνεχούς Παραγωγής Cost Accounting 1 Συστήματα Κοστολόγησης Εξατομικευμένης και Συνεχής Παραγωγής Οι επιχειρηματικοί οργανισμοί συνήθως υιοθετούν δύο βασικούς τύπους κοστολογικών συστημάτων:

Διαβάστε περισσότερα

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων

Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Τα Κρίσιμα Σημεία Ανάπτυξης Προϋπολογισμού κατά Τμήμα, οι Απαντήσεις της Λογιστικής και η Πλευρά της Λήψης Αποφάσεων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ &ΛΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑ του 4 ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ στο Internet: www.dap-papei.gr Τα στοιχεία του κόστους είναι :Τα άμεσα υλικά (Α.Υ), η άμεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών

Ενότητα5. Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός. MBA Master in Business Administration Τµήµα: Οικονοµικών Επιστηµών Ενότητα5 Μερισµός Επιµερισµός- Επανεπιµερισµός- Καταλογισµός 1 Φύλλο Μερισµού Το Φύλλο Μερισµού είναι ένας πίνακας διπλής εισόδου στον οποίο παρουσιάζονται τα κατά είδος έξοδα οµαδοποιηµένα κατά προορισµό.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος

ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιοικητική Λογιστική. Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης. ρ Οδυσσέας Παυλάτος ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιοικητική Λογιστική Μέρος Πρώτο Βασικές έννοιες Κοστολόγησης ρ Οδυσσέας Παυλάτος Aθήνα 2010 1. ιοικητική Λογιστική Λογιστική Κόστους και η σχέση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 1 Τα στοιχεία του ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ είναι: Άµεσα Υλικά (πρώτες ύλες) Άµεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών Θεματική Ενότητα Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών ΔΕΟ 25 [Λογιστική] Ακαδ. Έτος 2005-06 ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (4 Ιουνίου 2006, 13:30 17:00) Να απαντηθούν τα

Διαβάστε περισσότερα

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας.

Ο συντελεστής καταλογισμού των Γ.Β.Ε. υπολογίσθηκε στο 50% του κόστους της Άμεσης Εργασίας. Άσκηση 1 Η εικόνα των αποθεμάτων αρχής σε και τέλους σε της επιχείρησης ΖΗΤΑ για τον Ιανουάριο 2003 ήταν: ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 1/1/03 31/1/03 Αμεσα Υλικά 360.000 300.000 Παραγωγή σε εξέλιξη 180.000 120.000 Έτοιμα

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική αξία μηχανημάτων

Λογιστική αξία μηχανημάτων Άσκηση η () (1) Έστω βιομηχανική επιχείρηση που χρησιμοποιεί για τις δραστηριότητές της 2 κύρια (επεξεργασίας και συναρμολόγησης) και 2 βοηθητικά τμήματα (συντήρησης και ποιοτικού ) της οποίας τα ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 3Γ Κριτήρια και Διακρίσεις Κόστους Λογιστική Κόστους Ι 1 Εισαγωγή Κόστος είναι η επένδυση ή διάθεση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική»

Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης. Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» Τµήµα Μηχανικών Παραγωγής και ιοίκησης Ασκήσεις στο Μάθηµα: «ιοικητική Λογιστική» (Έκδοση Α) Λέκτορας Π. 407/80, Ειδίκευση: Λογιστική Ελεγκτική Μάρτιος, 2012 2 Η συγγραφή των ασκήσεων βασίστηκε στα ακόλουθα

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: «Διοικητική Λογιστική» 1 Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδες Λογιστικού Σχεδίου ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) : Περιλαμβάνει όλο το πάγιο ενεργητικό. Με τον όρο πάγιο ενεργητικό εννοούμε τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτά η επιχείρηση με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 3 Το εστιατόριο πολυτελείας «Η Ωραία Θεσσαλονίκη» παρουσιάζει τους τελευταίους μήνες ραγδαία αύξηση των πωλήσεών του. Στοιχεία για τα έσοδα και έξοδα της επιχείρησης κατά το 2 ο τρίμηνο του 2013 δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α.

Κατανομή Κόστους. Κεφάλαιο 3. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων. Νικόλαος Α. Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 3 Κατανομή Κόστους Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πτυχιακής εργασίας:

Θέμα πτυχιακής εργασίας: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Θέμα πτυχιακής εργασίας: «Η Κοστολογική οργάνωση βιομηχανικής επιχείρησης» ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΝΤΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α.Ε.Μ.9963

Διαβάστε περισσότερα

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting

5. Συμπαράγωγα. Cost Accounting 5. Συμπαράγωγα Cost Accounting 1 Κατανόηση του Κοστολογικού Προβλήματος Συμπαράγωγο 1 Συμπαράγωγο 2 Σχετική Αξία Πώλησης Υψηλή Σημείο Διαχωρισμού Συμπαράγωγο.. Συμπαράγωγο Ν Κοινή Παραγωγική Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ Η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης παρουσιάζει το οικονομικό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) της επιχείρησης κατά τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου. Το αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι

(Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι Λογιστική Κόστους (Cost Accounting) Δρ. Δημήτριος Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ Καθηγητής Τ.Ε.Ι. 2014 mavridis@teikoz.gr ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ The Functions of Management Σχεδιασμός Planning Υλοποίηση Acting Έλεγχος Controlling

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting

Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting Λογιστική Κόστους (Orestes Vlismas, PhD) Cost Accounting 1 Περίγραμμα Μαθήματος Ο σκοπός του μαθήματος Λογιστική Κόστους είναι η παρουσίαση βασικών κοστολογικών εννοιών και του τρόπου με τον οποίο η λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Μηχανήματα απογραφής χωρίς νόμο Σωρευμένες αποσβέσεις μηχανημάτων 536 Παράδειγμα προσδιορισμού αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και αποτελεσμάτων χρήσης με λογιστικές εγγραφές και χωρίς λογιστικές εγγραφές εμπορικής και βιομηχανικής επιχείρησης Στην εμποροβιομηχανική επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών ΜΒΑ MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Μάθηµα: ιοικητική Λογιστική ιδάσκων Μαθήµατος: ρογαλάς, Γ., Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑ 2011 Αφιερώνεται στους φοιτητές μου 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης

Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 2 Βασικές Έννοιες Κοστολόγησης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Δομή Γενικού Λογιστικού Σχεδίου www.onlineclassroom.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο με τη σημερινή του μορφή χωρίζεται σε 10 ομάδες και κάθε ομάδα αποτελείται από 10 λογαριασμούς.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #3: Λογιστικό Αποτέλεσμα - Κατάσταση Αποτελεσμάτων Xρήσεως Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π.

ΣΟΛΩΜΟΥ 29 ΑΘΗΝΑ ( 210.38.22.157 495 www.arnos.gr e-mail : info@arnos.gr ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Α.Ε.Ι. Α.Τ.Ε.Ι. Ε.Α.Π. Ε.Μ.Π. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Έννοια του ισολογισμού Ο ισολογισμός απεικονίζει τη χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης αποτελείται από εξής

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητική Λογιστική

Διοικητική Λογιστική Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Διοικητική Λογιστική Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Διοικητική Λογιστική Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι. Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό. Λογιστική Κόστους Ι 1 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Ενότητα 4A Κόστος Πραγματικό Λογιστική Κόστους Ι 1 Kόστος Πραγματικό (Ιστορικό) Πραγματικό (ιστορικό) κόστος είναι εκείνο που σχηματίζεται από στοιχεία ομαλά και πραγματικά. Το πραγματικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΔΟ) ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΤΣΙΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΧΡΟΝΗ ΕΛΕΝΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (COSTING SYSTEMS-PROJECT COSTING) ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α).

(Πηγή: Χρηματοοικονομική λογιστική, ΕΑΠ Τόμος Α). ΘΕΜΑ Α. Με τη βοήθεια των μεθόδων FIFO και LIFO προσδιορίζουμε το τρόπο με τον οποίο διακινούνται τα εμπορεύματα σε μία επιχείρηση. Σύμφωνα με τη πρώτη τα εμπορεύματα που εισέρχονται πρώτα στη αποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Δημήτρης Μπάλιος. Βασικά ερωτήματα. Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Μεταποιητική εταιρεία. Άμεσα υλικά.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Δημήτρης Μπάλιος. Βασικά ερωτήματα. Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Μεταποιητική εταιρεία. Άμεσα υλικά. Βασικά ερωτήματα Λογιστική & Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΟΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 1. Περιγράψτε σε τι διαφέρουν οι λογαριασμοί αποθεμάτων μιας ςμεταποιητικής από το λογαριασμό αποθεμάτων μιας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) νομικό φυσικού κεφάλαιο κέρδη αποθεματικά δανείζεται μακροπρόθεσμος δανεισμός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) νομικό φυσικού κεφάλαιο κέρδη αποθεματικά δανείζεται μακροπρόθεσμος δανεισμός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α. Η Επιχείρηση (γενικά) (βλ. αρχείο 1-ΕΝΑΡΞΗ.xls) Η Επιχείρηση, απέναντι στον νόμο, είναι νομικό πρόσωπο, κατ αναλογία προς την έννοια του φυσικού προσώπου. Γεννιέται νομικά με κάποιο συμβόλαιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ιωάννης Ψαρράς Καθηγητής Ε.Μ.Π. 1 η Σειρά Ασκήσεων Ακαδημαϊκό Έτος 2014 2015 Εξάμηνο 8 ο ΑΣΚΗΣΗ 1 ίνονται τα στοιχεία (σε ) της εταιρείας ΑΛΦΑ Α.Ε., όπως αυτά είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Λογιστική Ι Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών ΛΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ Διδάσκοντες: Νικόλαος Ηρειώτης - Δημήτριος Μπάλιος - Ιωάννης Ντόκας - Κανέλλος Τούντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών

ΟΜΑΔΑ Ανακεφαλαίωση διαφοροποιήσεων των ΕΛΠ - Σχέδιο λογαριασμών ΟΜΑΔΑ- Αποθέματα Χρήση στατιστικών μεθόδων προσδιορισμού της ποσότητας αποθεμάτων Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ποσότητας των αποθεμάτων στο τέλος της περιόδου σε περιπτώσεις που η

Διαβάστε περισσότερα

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000

500 προπληρωθέντα Ταμείο 7.000 Άσκηση 1 η Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της εμπορικής επιχειρήσεως ΑΒΓ Α.Ε. στη 31/12/2005 είχαν ως ακολούθως (σε ): Κατάστημα 10.000 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 30.000 Αυτοκίνητα 5.000 Μακροπρόθεσμα Δάνεια 10.000 Έπιπλα

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση.

Ζητείται ο προσδιορισµός του αποτελέσµατος µε την πλήρη και την άµεση κοστολόγηση. Πλήρης και Αναλογική / Άµεση Κοστολόγηση Εφαρµογή Έστω ότι έχουµε τις ακόλουθες πληροφορίες για µία επιχείρηση: Άµεσα Υλικά 1.000 Η παραγωγή και πώληση ανέρχεται σε 1.000 µονάδες Άµεση Εργασία 2.000 και

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Λογιστική Κόστους Δρ. Ορέστης Βλησμάς Ενότητα 3: Κοστολόγηση Συνεχής Παραγωγής ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Άσκηση 1 Η επιχείρηση ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε. είναι μια βιομηχανική επιχείρηση η οποία παράγει ένα μόνο προϊόν, κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως

Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως 1 Βασικές έννοιες των Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης & Χρήσεως Με τον όρο κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, εννοούμε τη λογιστική κατάσταση, η ο- ποία παρουσιάζει συνοπτικά όλους εκείνους τους παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα