ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ)"

Transcript

1 1 ΕΛΟΤ ΤΠ Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 2 ΕΛΟΤ ΤΠ Διάστρωση σκυροδέματος 3 ΕΛΟΤ ΤΠ Συντήρηση σκυροδέματος 4 ΕΛΟΤ ΤΠ Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 5 ΕΛΟΤ ΤΠ Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 6 ΕΛΟΤ ΤΠ Αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα 7 ΕΛΟΤ ΤΠ Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 8 ΕΛΟΤ ΤΠ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 9 ΕΛΟΤ ΤΠ Προένταση σκυροδέματος 10 ΕΛΟΤ ΤΠ Ικριώματα 11 ΕΛΟΤ ΤΠ Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι) 12 ΕΛΟΤ ΤΠ Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος 13 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός, εκχέρσωση και κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης των εργασιών 14 ΕΛΟΤ ΤΠ Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού 15 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 16 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων 17 ΕΛΟΤ ΤΠ Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 18 ΕΛΟΤ ΤΠ Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 19 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανάπτυξη Εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων 20 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων 21 ΕΛΟΤ ΤΠ Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων 22 ΕΛΟΤ ΤΠ Μεταβατικά επιχώματα 23 ΕΛΟΤ ΤΠ Οπλισμένα επιχώματα 24 ΕΛΟΤ ΤΠ Επένδυση πρανών πλήρωση νησίδων με φυτική γή 25 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθορριπές προστασίας πρανών οδικών έργων 26 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ κατά τις εκσκαφές 27 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθόκτιστοι τοίχοι 29 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοίχοι από οπτόπλινθους Εξυγιάνσεις και σταθεροποιήσεις εδαφών με εφαρμογή υδρασβέστου, υδραυλικών κονιών, τσιμέντου και ασβεστούχου ιπτάμενης τέφρας 30 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου 31 ΕΛΟΤ ΤΠ Σφράγιση αρμών κτιρίων 32 ΕΛΟΤ ΤΠ Επικεραμώσεις στεγών 33 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα 34 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα άνω χωρίς θερμομόνωση Επιστεγάσεις με χαλυβδόφυλλα με τραπεζοειδείς νευρώσεις προς τα κάτω και θερμομονωτικές και στεγανοποιητικές στρώσεις 36 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες 37 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με μεμβράνες PVC 38 ΕΛΟΤ ΤΠ Θερμομονώσεις δωμάτων

2 39 ΕΛΟΤ ΤΠ Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων 40 ΕΛΟΤ ΤΠ Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 41 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ξύλινα καρφωτά δάπεδα 43 ΕΛΟΤ ΤΠ Ξύλινα κολλητά δάπεδα Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα 44 ΕΛΟΤ ΤΠ Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές 45 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 46 ΕΛΟΤ ΤΠ Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, γρανίτη και φυσικών λίθων 47 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα με μοκέτα 48 ΕΛΟΤ ΤΠ Βινυλικά δάπεδα 49 ΕΛΟΤ ΤΠ Υπερυψωμένα δάπεδα 50 ΕΛΟΤ ΤΠ Ψευδοροφές με γυψοσανίδες 51 ΕΛΟΤ ΤΠ Ηχοαπορροφητικές ψευδοροφές 52 ΕΛΟΤ ΤΠ Ψευδοροφές με ινοτσιμεντοσανίδες 53 ΕΛΟΤ ΤΠ Ξύλινα κουφώματα 54 ΕΛΟΤ ΤΠ Σιδηρά κουφώματα 55 ΕΛΟΤ ΤΠ Κουφώματα Αλουμινίου 56 ΕΛΟΤ ΤΠ Κουφώματα από συνθετικά υλικά 57 ΕΛΟΤ ΤΠ Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες 58 ΕΛΟΤ ΤΠ Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό 59 ΕΛΟΤ ΤΠ Πυράντοχοι υαλοπίνακες Πυράντοχοι τοίχοι με υαλότουβλα 60 ΕΛΟΤ ΤΠ Υαλόθυρες από γυαλί ασφαλείας 61 ΕΛΟΤ ΤΠ Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα 62 ΕΛΟΤ ΤΠ Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος 63 ΕΛΟΤ ΤΠ Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων 64 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών 65 ΕΛΟΤ ΤΠ Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 66 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες με ραφή 67 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής 68 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλκοσωλήνες 69 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με σωλήνες πολυπροπυλενίου 70 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με εύκαμπτους ενισχυμένους πλαστικούς σωλήνες Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με χαλυβδοσωλήνες γαλβανισμένους άνευ ραφής Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων υπό πίεση με ανοξείδωτους χαλυβδοσωλήνες Συστήματα κτιριακών σωληνώσεων με ευθύγραμμους πλαστικούς σωλήνες ελεύθερης ροής

3 75 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων οικιακών υγρών αποβλήτων 76 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις εγκαταστάσεων μη οικιακών υγρών αποβλήτων 77 ΕΛΟΤ ΤΠ Υδραυλικοί υποδοχείς κοινοί 78 ΕΛΟΤ ΤΠ Υδραυλικοί υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) 79 ΕΛΟΤ ΤΠ Βοηθητικός εξοπλισμός χώρων υγιεινής 80 ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου με οσμοπαγίδα 81 ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις υδροσυλλογής δαπέδου χωρίς οσμοπαγίδα 82 ΕΛΟΤ ΤΠ Φρεάτια δικτύων αποχέτευσης εκτός κτιρίου (ανοικτής ροής) 83 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Πυροσβεστικές φωλεές Στόμια ελέγχου καθαρισμού σωληνώσεων αποχέτευσης κτιρίων, εντός ή εκτός φρεατίου 85 ΕΛΟΤ ΤΠ Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως και διοξειδίου του άνθρακα 86 ΕΛΟΤ ΤΠ Αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 87 ΕΛΟΤ ΤΠ Πυροσβεστικοί σταθμοί 88 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα αεραγωγών με μεταλλικά φύλλα 89 ΕΛΟΤ ΤΠ Μονώσεις αεραγωγών με υαλοβάμβακα ή πετροβάμβακα 90 ΕΛΟΤ ΤΠ Μονώσεις αεραγωγών με αφρώδη ελαστομερή υλικά 91 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση Χαλύβδινων Λεβήτων 92 ΕΛΟΤ ΤΠ Χαλύβδινες σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 93 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλαστικές σωληνώσεις ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 94 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες και σκάλες καλωδίων 95 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλαστικά κανάλια καλωδίων 96 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγωγοί καλώδια διανομής ενέργειας 97 ΕΛΟΤ ΤΠ Συστήματα αδιάλειπτης ηλεκτρικής παροχής (UPS) 98 ΕΛΟΤ ΤΠ Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 99 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγωγοί καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας 100 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένες προεντεταμένες δοκοί 101 ΕΛΟΤ ΤΠ Προβολοδόμηση γεφυρών με σπονδύλους σκυροδέματος επί τόπου 102 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή φορέων γεφυρών με προκατασκευασμένους σπονδύλους 103 ΕΛΟΤ ΤΠ Ελαστομεταλλικά εφέδρανα 104 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοί συστολο διαστολής γεφυρών 105 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές μεμβράνες 106 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα αποχέτευσης γεφυρών 107 ΕΛΟΤ ΤΠ Στήριξη στηθαίων ασφαλείας και ιστών οδοφωτισμού επί γεφυρών ή τοίχων 108 ΕΛΟΤ ΤΠ Κράσπεδα, ρείθρα & τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 109 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλακοστρώσεις Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 110 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιρρυπαντική επάλειψη 111 ΕΛΟΤ ΤΠ Ηχοπετάσματα οδών 112 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιθαμβωτικές διατάξεις οδών 113 ΕΛΟΤ ΤΠ Βαθμιδωτά ρείθρα πρανών και φρεάτια εισροής εκροής αυτών

4 114 ΕΛΟΤ ΤΠ Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 115 ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώση έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά υλικά 116 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώση έδρασης οδοστρώματος και επιχωμάτων από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με υδράσβεστο Στρώση έδρασης οδοστρώματος από σταθεροποιημένα εδαφικά υλικά με τσιμέντο και τσιμεντόδετα κοκκώδη υλικά 118 ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά 119 ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο αμμοχάλικο (ΚΘΑ) 120 ΕΛΟΤ ΤΠ Οδόστρωμα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα 121 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή στρώσης ερείσματος από μίγμα αδρανών και φυτικής γης 122 ΕΛΟΤ ΤΠ Ασφαλτική προεπάλειψη 123 ΕΛΟΤ ΤΠ Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 124 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος 125 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτική σκυρομαστίχη 126 ΕΛΟΤ ΤΠ Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος 127 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους ασφάλτου (CIR) Στρώσεις οδοστρώματος από τσιμεντόδετο ανακυκλωμένο μίγμα φρεζαρισμένων ασφαλτικών και υποκείμενων στρώσεων οδοστρωσίας Ασφαλτική επάλειψη προστασίας σταθεροποιημένων στρώσεων οδοστρώματος 130 ΕΛΟΤ ΤΠ Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας σήμανσης 131 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανακλαστήρες οδοστρώματος 132 ΕΛΟΤ ΤΠ Οριοδείκτες οδού 133 ΕΛΟΤ ΤΠ Αφαίρεση πινακίδων και ιστών κατακόρυφης σήμανσης, ή/και επανατοποθέτηση αυτών 134 ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 135 ΕΛΟΤ ΤΠ Πινακίδες μεταβλητών μηνυμάτων (ΠΜΜ) 136 ΕΛΟΤ ΤΠ Δείκτες οριοθέτησης απαλλοτριωμένης ζώνης 137 ΕΛΟΤ ΤΠ Μόνιμη περίφραξη οδών 138 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποδομή οδοφωτισμού 139 ΕΛΟΤ ΤΠ Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα 140 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποδομή τηλεφωνοδότησης οδών 141 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα αεροδρομίων από σκυρόδεμα 142 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοί δαπέδων αεροδρομίων από σκυρόδεμα 143 ΕΛΟΤ ΤΠ Χωνευτοί πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου υψηλής φωτιστικής έντασης 144 ΕΛΟΤ ΤΠ Υπερυψωμένοι πλευρικοί φανοί αεροδιαδρόμου 145 ΕΛΟΤ ΤΠ Ευθύγραμμες μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών 146 ΕΛΟΤ ΤΠ Μεταφορικές ταινίες αεροσταθμών κλειστού βρόχου 147 ΕΛΟΤ ΤΠ Χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής 148 ΕΛΟΤ ΤΠ Πασσαλώσεις για την εξασφάλιση του άξονα της σιδηροδρομικής γραμμής και των ορίων απαλλοτρίωσης 149 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις στρώσεως σιδηροδρομικών γραμμών Γεωμετρικές ανοχές

5 Τυπικές διατομές 150 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιδομή σιδηροδρομικής γραμμής 151 ΕΛΟΤ ΤΠ Οριζοντιογραφική και υψομετρική τακτοποίηση γραμμών με βαρέα μηχανήματα γραμμής 152 ΕΛΟΤ ΤΠ Έλεγχος χαρακτηριστικών γραμμής με καταγραφικό όχημα 153 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις στρώσης σιδηροδρομικής γραμμής με αρμούς 154 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Στρώση συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) και απελευθέρωση των τάσεων Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) σε θερμοκρασία περιβάλλοντος Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση συσκευής θέρμανσης Απελευθέρωση τάσεων συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ) με τη χρησιμοποίηση υδραυλικών εντατήρων 158 ΕΛΟΤ ΤΠ Επίβλεψη γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ) 159 ΕΛΟΤ ΤΠ Συντήρηση γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 160 ΕΛΟΤ ΤΠ : 2009 Ρύθμιση συσκευών διαστολής γραμμών με συνεχώς συγκολλημένες σιδηροτροχιές (Σ.Σ.Σ.) 161 ΕΛΟΤ ΤΠ Αλουμινοθερμικές συγκολλήσεις σιδηροτροχιών 162 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Επισκευή βλαβών σιδηροτροχιών, από ολισθήσεις τροχών (πατιναρίσματα), με ηλεκτρόδια αναγόμωσης Εσωτερικές συγκολλήσεις αλλαγών τροχιάς συνεχώς συγκολλημένων σιδηροτροχιών (Σ.Σ.Σ.) 164 ΕΛΟΤ ΤΠ Αναγόμωση συγκόλληση καρδιών αλλαγών σιδηροτροχιών 165 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «Κ» 166 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «RN» 167 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «NABLA» και «SIMPLEX» 168 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «KS» (SKL12) 169 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύνδεσμοι σιδηροδρομικής γραμμής τύπου «W14» (SKL14) 170 ΕΛΟΤ ΤΠ Κολλητοί μονωτικοί αρμοί (Κ.Μ.Α) τύπου «S» 171 ΕΛΟΤ ΤΠ Όροι και απαιτήσεις υγείας ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος κατά την εκτέλεση εργασιών επιδομής 172 ΕΛΟΤ ΤΠ Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων 173 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός και εκβάθυνση κοίτης ποταμών, ρεμάτων και αποχετευτικών τάφρων 174 ΕΛΟΤ ΤΠ Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων 175 ΕΛΟΤ ΤΠ Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων 176 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού 178 ΕΛΟΤ ΤΠ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) 179 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθορριπές επί γεωϋφασμάτων για την προστασία κοίτης και πρανών 180 ΕΛΟΤ ΤΠ Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή

6 181 ΕΛΟΤ ΤΠ Γεωϋφάσματα στραγγιστηρίων 182 ΕΛΟΤ ΤΠ Βαλβίδες εκτόνωσης στραγγιστηρίων διωρύγων επενδεδυμένων με σκυρόδεμα 183 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποστραγγίσεις επιφανειών με γεωσυνθετικά φύλλα 184 ΕΛΟΤ ΤΠ Πορώδες σκυρόδεμα υποδομής επενδύσεων διωρύγων και δεξαμενών 185 ΕΛΟΤ ΤΠ Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού 186 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευές υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με αυξημένες απαιτήσεις υδατοστεγανότητας και αντοχής σε επιφανειακή φθορά και χημικές προσβολές 187 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγανοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 188 ΕΛΟΤ ΤΠ Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα 189 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοκοπές σε πλάκες σκυροδέματος 190 ΕΛΟΤ ΤΠ Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (Waterstops) 191 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση διάκενου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 192 ΕΛΟΤ ΤΠ Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ασφαλτικές μαστίχες 193 ΕΛΟΤ ΤΠ Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με ελαστομερή υλικά 194 ΕΛΟΤ ΤΠ Υπόστρωμα στεγανοποίησης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από αργιλικά υλικά 195 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Υπόστρωμα στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ από λεπτόκοκκο διαβαθμισμένο υλικό Επίστρωση προστασίας/στρώση φίλτρου συνθετικών μεμβρανών στεγανοποίησης με αμμοχαλικώδες διαβαθμισμένο υλικό 197 ΕΛΟΤ ΤΠ Επένδυση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ με μεμβράνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 198 ΕΛΟΤ ΤΠ Κυλινδρικά σώματα επιφόρτισης στερέωσης στεγανοποιητικής μεμβράνης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 199 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξαεριστικά στοιχεία μεμβρανών επένδυσης λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΑ 200 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες u PVC 201 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u PVC 202 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα από σωλήνες υαλοπλισμένου πολυμερούς κατασκευασμένους με περιέλιξη του υαλονήματος (FW GRP) 203 ΕΛΟΤ ΤΠ Δίκτυα ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες ινοτσιμέντου 204 ΕΛΟΤ ΤΠ Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 205 ΕΛΟΤ ΤΠ Δικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας 206 ΕΛΟΤ ΤΠ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών 207 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντιπληγματικές βαλβίδες 208 ΕΛΟΤ ΤΠ Βαλβίδες εισαγωγής εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας 209 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρδευτικοί κρουνοί 210 ΕΛΟΤ ΤΠ Ταινίες σημάνσεως υπογείων δικτύων 211 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 212 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 213 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένα Φρεάτια από σκυρόδεμα 214 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένα Φρεάτια από πολυμερές σκυρόδεμα 215 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής από φαιό χυτοσίδηρο 216 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές

7 217 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές 218 ΕΛΟΤ ΤΠ Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο 219 ΕΛΟΤ ΤΠ Βαθμίδες φρεατίων 220 ΕΛΟΤ ΤΠ Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων βιομηχανικής προέλευσης ΕΛΟΤ ΤΠ Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων 222 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων 223 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένοι μεταλλικοί αγωγοί από κυματοειδή γαλβανισμένη λαμαρίνα 224 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 225 ΕΛΟΤ ΤΠ Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης 226 ΕΛΟΤ ΤΠ Γερανογέφυρες αντλιοστασίων 227 ΕΛΟΤ ΤΠ Αεριοφυλάκια αντλιοστασίων 228 ΕΛΟΤ ΤΠ Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων 229 ΕΛΟΤ ΤΠ Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων 230 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντλητικά συγκροτήματα υδρογεωτρήσεων 231 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός και ανάπτυξη υδρογεώτρησης 232 ΕΛΟΤ ΤΠ Δοκιμαστικές αντλήσεις υδρογεώτρησης 233 ΕΛΟΤ ΤΠ Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων 234 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντλήσεις Βορβόρου Λυμάτων 235 ΕΛΟΤ ΤΠ Αντλήσεις υποβιβασμού υδροφόρου ορίζοντα με well points 236 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 237 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιες εκσκαφές με χρήση εκρηκτικών υλών 238 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά 239 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσια κατακόρυφα γεωσυνθετικά στραγγιστήρια 240 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσια διάστρωση γεϋφασμάτων 241 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσια διάστρωση γεωπλεγμάτων 242 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσια κατασκευή χαλικοπασσάλων 243 ΕΛΟΤ ΤΠ Ύφαλες επιχώσεις με κοκκώδη υλικά δανειοθαλάμων ή λατομείου 244 ΕΛΟΤ ΤΠ Ύφαλες επιχώσεις με κατάλληλα προϊόντα βυθοκορήσεων 245 ΕΛΟΤ ΤΠ Τεχνητή αναπλήρωση ακτών με επιλεγμένα αμμοχαλικώδη υλικά 246 ΕΛΟΤ ΤΠ Πρίσματα λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας 247 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθόρριπος πυρήνας λιμενικών έργων βαρύτητας 248 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιθορριπές ανακουφιστικού πρίσματος λιμενικών έργων 249 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση κυψελών τεχνητών ογκολίθων λιμενικών έργων με λιθορριπή 250 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση κυψελών πλωτών κιβωτίων λιμενικών έργων με λιθορριπή 251 ΕΛΟΤ ΤΠ Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών 252 ΕΛΟΤ ΤΠ Συμπαγείς ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 253 ΕΛΟΤ ΤΠ Κυψελωτοί και ειδικής μορφής τεχνητοί ογκόλιθοι λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 254 ΕΛΟΤ ΤΠ Ογκόλιθοι θωράκισης πρανών λιμενικών έργων από σκυρόδεμα

8 255 ΕΛΟΤ ΤΠ Προκατασκευασμένα στοιχεία λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 256 ΕΛΟΤ ΤΠ Κυψελωτά κιβώτια λιμενικών έργων από σκυρόδεμα 257 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανωδομές λιμενικών έργων από άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα 258 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανωδομές λιμενικών έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα 259 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοί διαστολής ανωδομών λιμενικών έργων 260 ΕΛΟΤ ΤΠ Λιμενικά έργα βαρύτητας με ύφαλη σκυροδέτηση 261 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση κυψελών και κενών μεταξύ τεχνητών ογκολίθων ή/και λιμενικών κατασκευών με ύφαλη σκυροδέτηση Πλήρωση διακένων στον πόδα υφιστάμενων λιμενικών έργων βαρύτητας ή αποκατάσταση της διατομής τους με ύφαλη σκυροδέτηση 263 ΕΛΟΤ ΤΠ Χαλύβδινοι πάσσαλοι λιμενικών έργων 264 ΕΛΟΤ ΤΠ Χυτοχαλύβδινες και χυτοσιδηρές δέστρες πρόσδεσης πλοίων/σκαφών 265 ΕΛΟΤ ΤΠ Χαλύβδινα, χυτοσιδηρά και ανοξείδωτα εξαρτήματα κρηπιδωμάτων 266 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα 267 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από ινοπλισμένο σκυρόδεμα 268 ΕΛΟΤ ΤΠ Δάπεδα λιμενικών έργων από κυβόλιθους σκυροδέματος 269 ΕΛΟΤ ΤΠ Αρμοί δαπέδων από σκυρόδεμα λιμενικών έργων 270 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλωτοί Προβλήτες/Κυματοθραύστες 271 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιοι χαλύβδινοι αγωγοί 272 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από οπλισμένο σκυρόδεμα 273 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) 274 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποθαλάσσιοι αγωγοί από υαλοπλισμένα πολυμερή (GRP) 275 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Καθιστικά υπαίθριων χώρων 277 ΕΛΟΤ ΤΠ Κάδοι απορριμμάτων 278 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξοπλισμός παιδικής χαράς 279 ΕΛΟΤ ΤΠ Φυτεύσεις δέντρων θάμνων Μέτρα Υγείας Ασφάλειας και μέτρα προστασίας Περιβάλλοντος κατά την κατασκευή Λιμενικών έργων 280 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά 281 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση έτοιμου χλοοτάπητα 282 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα αγωνιστικών χώρων 283 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση μεσημβριάνθεμου (μπουζίου) 284 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση χλοοτάπητα πρανών 285 ΕΛΟΤ ΤΠ Κορμοδέματα κορμοπλέγματα κλαδοδέματα ξυλοφράκτες κλαδοπλέγματα 286 ΕΛΟΤ ΤΠ Φύτευση φυτών εσωτερικού χώρου 287 ΕΛΟΤ ΤΠ Φύτευση πολυετών, μονοετών και βολβωδών φυτών 288 ΕΛΟΤ ΤΠ Μεταφυτεύσεις εγκατεστημένων δένδρων θάμνων 289 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποστύλωση δένδρων 290 ΕΛΟΤ ΤΠ Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών 291 ΕΛΟΤ ΤΠ Άρδευση φυτών 292 ΕΛΟΤ ΤΠ Άρδευση χλοοτάπητα Φυτών εδαφοκάλυψης Χλοοτάπητα πρανών

9 293 ΕΛΟΤ ΤΠ Χρήση λιπασμάτων 294 ΕΛΟΤ ΤΠ Κλάδεμα δένδρων 295 ΕΛΟΤ ΤΠ Κλάδεμα θάμνων 296 ΕΛΟΤ ΤΠ Κούρεμα χλοοτάπητα 297 ΕΛΟΤ ΤΠ Φυτοπροστασία 298 ΕΛΟΤ ΤΠ Καταπολέμηση ζιζανίων 299 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός χώρων πρασίνου 300 ΕΛΟΤ ΤΠ Βελτίωση χλοοτάπητα 301 ΕΛΟΤ ΤΠ Συντήρηση φυτών εσωτερικών χώρων 302 ΕΛΟΤ ΤΠ Κοπή Εκρίζωση δέντρων και θάμνων 303 ΕΛΟΤ ΤΠ Εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων 304 ΕΛΟΤ ΤΠ Προμήθεια και χειρισμοί φυτικού υλικού 305 ΕΛΟΤ ΤΠ Πάσσαλοι δι εκσκαφής (έγχυτοι) 306 ΕΛΟΤ ΤΠ Πάσσαλοι δι εκτοπίσεως (εμπηγνυόμενοι πάσσαλοι) 307 ΕΛΟΤ ΤΠ Μικροπάσσαλοι 308 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοίχοι αντιστηρίξεως από μεταλλικές πασσαλοσανίδες 309 ΕΛΟΤ ΤΠ Διαφραγματικοί τοίχοι 310 ΕΛΟΤ ΤΠ Προεντεταμένες αγκυρώσεις 311 ΕΛΟΤ ΤΠ Έργα αντιστηρίξεως από οπλισμένη γη 312 ΕΛΟΤ ΤΠ Δυναμική συμπύκνωση εδαφών 313 ΕΛΟΤ ΤΠ Δονητική συμπύκνωση εδαφών 314 ΕΛΟΤ ΤΠ Δονητική Αντικατάσταση εδαφών (Κατασκευή χαλικοπασσάλων) 315 ΕΛΟΤ ΤΠ Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής πίεσης (jet grouting) 316 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενεματώσεις εδάφους 317 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατακόρυφα Συνθετικά Στραγγιστήρια 318 ΕΛΟΤ ΤΠ Εργοταξιακός αερισμός σηράγγων 319 ΕΛΟΤ ΤΠ Εργοταξιακός ηλεκτροφωτισμός σηράγγων 320 ΕΛΟΤ ΤΠ Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα 321 ΕΛΟΤ ΤΠ :2009 Υπόγεια εκσκαφή σηράγγων με μηχανικά μέσα ολομέτωπης ή σημειακής κοπής 322 ΕΛΟΤ ΤΠ Έλεγχος νερών και λάσπης κατά την κατασκευή των σηράγγων 323 ΕΛΟΤ ΤΠ Ολόσωμα μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων 324 ΕΛΟΤ ΤΠ : ΕΛΟΤ ΤΠ Δικτυωτά μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων Ρυθμιζόμενα (ολισθαίνοντα) μεταλλικά πλαίσια αρχικής υποστήριξης σηράγγων 326 ΕΛΟΤ ΤΠ Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα υπογείων έργων και σηράγγων 327 ΕΛΟΤ ΤΠ Γενικές απαιτήσεις για τις αγκυρώσεις σηράγγων 328 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης με μηχανισμό διαστελλόμενου άκρου (αγκύρια ΕΒ) Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων σημειακής πάκτωσης μέσω ρητινικής κόλλας (αγκύρια RΒ)

10 330 ΕΛΟΤ ΤΠ Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου Perfo (αγκύρια SN Perfo) 331 ΕΛΟΤ ΤΠ Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN) 332 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων τύπου swellex (αγκύρια SWX) 333 ΕΛΟΤ ΤΠ Απλά αυτοδιατρυόμενα αγκύρια υποστήριξης σηράγγων (αγκύρια SDBr) 334 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης με σφηνούμενο σχιστό σωλήνα (αγκύρια SPL) 335 ΕΛΟΤ ΤΠ Υποστήριξη σηράγγων με προεντεταμένες αγκυρώσεις εδάφους (αγκύρια PSA) 336 ΕΛΟΤ ΤΠ Δοκοί προπορείας σηράγγων βαρέως τύπου 337 ΕΛΟΤ ΤΠ Δοκοί προπορείας σηράγγων ελαφρού τύπου 338 ΕΛΟΤ ΤΠ Μικροπάσσαλοι σηράγγων 339 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλέγματα οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος σηράγγων 340 ΕΛΟΤ ΤΠ Μόνιμη Επένδυση Σηράγγων από έγχυτο επί τόπου Σκυρόδεμα 341 ΕΛΟΤ ΤΠ Μόνιμη Επένδυση με Προκατασκευασμένα Στοιχεία από Οπλισμένο Σκυρόδεμα 342 ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με συνθετικές μεμβράνες 343 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Τσιμεντενέσεις σηράγγων Γεωϋφάσματα προστασίας ή αποστράγγισης στεγανοποιητικών μεμβρανών επένδυσης σηράγγων Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ 346 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξαρτήματα οπών τσιμεντενέσεων σηράγγων 347 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξαρτήματα οπών αποστράγγισης σηράγγων 348 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα μέτρησης συγκλίσεων επιφανειών και επένδυσης σηράγγων 349 ΕΛΟΤ ΤΠ Διατάξεις μέτρησης παραμορφώσεων 350 ΕΛΟΤ ΤΠ Αδιαπέρατος πυρήνας χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 351 ΕΛΟΤ ΤΠ Ζώνη λεπτοκόκκου φίλτρου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 352 ΕΛΟΤ ΤΠ Ζώνη χονδροκόκκου φίλτρου στραγγιστηρίου χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 353 ΕΛΟΤ ΤΠ Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από αμμοχάλικα 354 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών Σώματα στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 358 ΕΛΟΤ ΤΠ Ειδικό φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 359 ΕΛΟΤ ΤΠ Φίλτρο φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 360 ΕΛΟΤ ΤΠ Μεταβατική ζώνη φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 361 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από αμμοχάλικα Σώματα στήριξης φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος από βραχώδη υλικά

11 363 ΕΛΟΤ ΤΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) Λιθορριπή προστασίας κατάντη πρανούς φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 364 ΕΛΟΤ ΤΠ Αδιαπέρατη επίχωση φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 365 ΕΛΟΤ ΤΠ Επίχωση από μη διαβαθμισμένα υλικά φραγμάτων με ανάντη πλάκα σκυροδέματος 366 ΕΛΟΤ ΤΠ Κατασκευή ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων 367 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με ελαστικές ταινίες Στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με μεταλλικές ταινίες Επάλειψη ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων για διακοπή της συνάφειας των αρμών Πλήρωση διάκενου αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με εύκαμπτα υλικά 371 ΕΛΟΤ ΤΠ Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων 372 ΕΛΟΤ ΤΠ Προστασία επιφανειών ανάντη πλάκας σκυροδέματος φραγμάτων με επάλειψη στεγανωτικών υλικών 373 ΕΛΟΤ ΤΠ Φράγματα από ισχνό κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Σκληρό επίχωμα) 374 ΕΛΟΤ ΤΠ Φράγματα από κυλινδρούμενο σκυρόδεμα (Κ.Σ) 375 ΕΛΟΤ ΤΠ Κλισιόμετρα 376 ΕΛΟΤ ΤΠ Μαγνητικά μηκυνσιόμετρα κατακόρυφου τύπου (όργανα IDEL) 377 ΕΛΟΤ ΤΠ Βάθρα τριγωνομετρικών σημείων 378 ΕΛΟΤ ΤΠ Βάθρα μέτρησης επιφανειακών μετακινήσεων 379 ΕΛΟΤ ΤΠ Υδραυλικά Καθιζησίμετρα 380 ΕΛΟΤ ΤΠ Επιταχυνσιογράφοι ισχυρών δονήσεων 381 ΕΛΟΤ ΤΠ Πιεζόμετρα τύπου παλλόμενης χορδής 382 ΕΛΟΤ ΤΠ Πιεζόμετρα ανοικτού σωλήνα (τύπου Casagrande) 383 ΕΛΟΤ ΤΠ Κυψέλες μέτρησης πιέσεων/ωθήσεων γαιών 384 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα μέτρησης διαρροών 385 ΕΛΟΤ ΤΠ Κύτταρα μέτρησης φορτίου αγκυρίων 386 ΕΛΟΤ ΤΠ Κύτταρα μέτρησης φορτίου χαλύβδινων πλαισίων 387 ΕΛΟΤ ΤΠ Σταθερά μηκυνσιόμετρα εντός γεωτρήσεων 388 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα μέτρησης σύγκλισης υπογείων εκσκαφών με οπτικούς στόχους 389 ΕΛΟΤ ΤΠ Σύστημα αυτόματης καταγραφής στοιχείων μέτρησης 390 ΕΛΟΤ ΤΠ Τερματικός οικίσκος οργάνων 391 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός επιφανείας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή ξένα υλικά 392 ΕΛΟΤ ΤΠ Προετοιμασία επιφανείας σκυροδέματος για επεμβάσεις επισκευών ενισχύσεων 393 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος με διατήρηση του οπλισμού 394 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική καθαίρεση σκυροδέματος χωρίς διατήρηση του οπλισμού 395 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού Διάτρηση οπών σε στοιχεία σκυροδέματος με αποκοπή του υπάρχοντος οπλισμού

12 397 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΠΙΝΑΚΑΣ 440 ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΕΠ) Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος, μη επεκτεινόμενης στον οπλισμό Πλήρης αποκατάσταση διατομής στοιχείου από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει αποδιοργανωθεί τοπικά 400 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μικρού εύρους 401 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρωση ρωγμών στοιχείων σκυροδέματος μεγάλου εύρους 402 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση υφασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP υφάσματα) Ενίσχυση αποκατάσταση κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικόλληση ελασμάτων από ινοπλισμένα πολυμερή (FRP ταινίες) 404 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός επιφανείας αποκαλυφθέντων χαλύβδινων οπλισμών 405 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση αποκαλυφθέντων ανοιχτών συνδετήρων 406 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος Ενίσχυση στοιχείων από σκυρόδεμα με συγκολλήσιμο υπό προϋποθέσεις οπλισμό με ηλεκτροσυγκόλληση πρόσθετου οπλισμού επί του υπάρχοντος 408 ΕΛΟΤ ΤΠ Αγκύρωση νέων ράβδων οπλισμού σε υφιστάμενα στοιχεία από σκυρόδεμα 409 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοποθέτηση βλήτρων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 410 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοποθέτηση αγκυρίων σε στοιχεία από σκυρόδεμα 411 ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ ΕΛΟΤ ΤΠ Ενισχύσεις αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με επικόλληση χαλύβδινων ελασμάτων Ενισχύσεις αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με εμφάτνωση πλαισίων από δομικό χάλυβα Ενισχύσεις αποκαταστάσεις στοιχείων σκυροδέματος με περίσφιξη διατομών δομικού χάλυβα Ενισχύσεις αποκαταστάσεις κατασκευών από σκυρόδεμα με μανδύα εκτοξευομένου σκυροδέματος 415 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας 416 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαρισμός επιφάνειας τοιχοποιίας 417 ΕΛΟΤ ΤΠ Διεύρυνση αρμών τοιχοποιίας 418 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με μηχανικά μέσα 419 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός 420 ΕΛΟΤ ΤΠ Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με θερμικές μεθόδους 421 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων 422 ΕΛΟΤ ΤΠ Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με σποραδική αντικατάσταση των λιθοσωμάτων κατά μήκος αυτών (λιθοσυρραφή) 423 ΕΛΟΤ ΤΠ Επισκευές μεγάλων ρωγμών τοιχοποιίας με λεπτές οπλισμένες ζώνες συρραφής 424 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με την εφαρμογή νέου υψηλής αντοχής ή/και οπλισμένου επιχρίσματος 425 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με κατασκευή νέας επάλληλης τοιχοποιίας 426 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με μονόπλευρη στρώση οπλισμένου σκυροδέματος 427 ΕΛΟΤ ΤΠ Ενίσχυση υπάρχουσας τοιχοποιίας με αμφίπλευρη στρώση οπλισμένου

13 σκυροδέματος 428 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποσύνδεση τοίχων πλήρωσης από το φέροντα οργανισμό 429 ΕΛΟΤ ΤΠ Αποκατάσταση ρηγματώσεων τοίχων πλήρωσης 430 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με χρήση εκρηκτικών 431 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις με αιωρούμενο βάρος 432 ΕΛΟΤ ΤΠ Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών με μηχανικά μέσα 433 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 434 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με θερμικές μεθόδους 435 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων σκυροδέματος με υδροκοπή 436 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους 437 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις στοιχείων προεντεταμένου σκυροδέματος 438 ΕΛΟΤ ΤΠ Εξολκύσεις πασσάλων και πασσαλοσανίδων 439 ΕΛΟΤ ΤΠ Καθαιρέσεις πλακών από σκυρόδεμα επί εδάφους 440 ΕΛΟΤ ΤΠ Μέτρα υγείας ασφάλειας και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας κατά τις κατεδαφίσεις καθαιρέσεις Επεξεργασία καταλόγου : Κυριάκος Καρύδης-16/08/2012

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ VI. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό γίνεται αντιστοίχιση των βλαβών λόγω πυρκαγιάς με προτεινόμενες μεθόδους επισκευών ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι, σε γενικές

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming)

Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 1 Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής ΜΜΚ 452: Μηχανικές Ιδιότητες και Κατεργασία Πολυμερών Εργαστηριακή Άσκηση Θερμομόρφωση (Thermoforming) Σελίδα 2 Εισαγωγή: Η

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπληροφορική. Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπληροφορική. Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωπληροφορική Κατεύθυνση: Τοπογραφικές Εφαρμογές Υψηλής Ακρίβειας 1ο εξάμηνο Τεχνολογίες αιχμής στη Γεωδαισία και Τοπογραφία Παγκόσμιο σύστημα εντοπισμού θέσης (GPS), αδρανειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρχαία Κόρινθος, 23 03 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 2680 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 25 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014 2020» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 19 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας. EnergyRes 09 Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Κίνητρα & Βέλτιστες Πρακτικές στο χώρο της ενέργειας EnergyRes 09 Μιχάλης Σπανός Διευθύνων Εταίρος, EuroCharity Διευθύνων Σύμβουλος, ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων A.E. 20 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΟΤΡΩΤΟΤΗΤΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ, ΔΟΜΙΚΗΣ) ΤΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ VII.1 ΓΕΝΙΚΑ Όσα ακολουθούν σε αυτό Κεφάλαιο, αφορούν κυρίως νέα μικρά κτίρια σε οικισμούς ή

Διαβάστε περισσότερα

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

TΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ ΑΝΤΙΟΠΗ ΓΙΓΑΝΤΙ ΟΥ Τοµεάρχης Λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Συστηµάτων Μεταφοράς ιεύθυνσης ιαχείρισης Νησιών ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2009 Εγκατεστηµένη Ισχύς (Ατµοµονάδες, Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών

Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη. Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ολοκληρωμένη Χωρική Ανάπτυξη Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού Και Αξιολόγησης (ΕΥΣΣΑ) Μονάδα Α Στρατηγικής και Παρακολούθησης Πολιτικών Ξάνθη, 12 Μαΐου 2015 Χωρική Συνοχή σύνολο αρχών για την αρμονική,

Διαβάστε περισσότερα

Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12

Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12 Σόμπα pellet Αέρος Mod.8 Mod.10 Mod.12 Οδηγίες εγκατάστασης (Μετάφραση από το πρωτότυπο) Το φυλλάδιο οδηγιών αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προϊόντος. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον

Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον Υγεία & Ασφάλεια στο σχολικό περιβάλλον Α. ΑΞΙΩΤΑΚΗΣ ΜSc, Σχ. Σύμβουλος ΠΕ1402 Φ. ΒΟΥΖΑΒΑΛΗ PHD, ΜSc, Εκπ/κός ΠΕ1406 Μαθητές Εκπαιδευτικοί Υγεία & Ασφάλεια στο σχολείο i. Το φυσικό περιβάλλον του Σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ Α ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7 11 ΦΕΒ. 2011 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΕΔΑΦΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ. ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΗΤΗΣ Υπαστυνόμος Α ΡΑΓΚΟΣ Κωνσταντίνος ΑΠΑΤΗ Αδίκημα διαχρονικό. Εξελίσσεται και μετασχηματίζεται. Η δημιουργία εκτεταμένου ηλεκτρονικού δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ. (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΛΙΜΑΝΙΑ κ.λπ.) ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ Επιμέλεια Άγγελου Αργυρακόπουλου

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Κλασικός Αθλητισμός Δρόμοι : Μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις Ταχύτητες Σκυταλοδρομίες Δρόμοι με εμπόδια Δρόμοι Μεσαίων και Μεγάλων αποστάσεων Στην αρχαία εποχή ο δρόμος που είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Περιεχόμενα παραρτήματος Α : Α.1 Εισαγωγή Α.2 Συνοπτική περιγραφή της πυρκαγιάς Α.3 Εκτίμηση των αναπτυχθεισών θερμοκρασιών Α.3.1

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 27. Ημιυπαίθριος χώρος ει

Σελίδα 27. Ημιυπαίθριος χώρος ει Σελίδα 26 Βόρεια πτέρυγα δωματίων Στη βόρεια πτέρυγα της οικίας διαμορφώνονται πέντε ευρύχωρα δωμάτια(αι ΙΙΙ, αxvii III) και ανατολικά αυτών ένας χώρος με αδιευκρίνιστη κάτοψη(ηιι). Τα δωμάτια έχουν τετράγωνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1

ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΚΦΡΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΩΡΙΑ 1 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Περίληψη. Στο κείμενο τονίζεται η σημασία της ανθρώπινης επικοινωνίας και η ανάγκη της πραγμάτωσής της σε εναρμόνιση με το φυσικό περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 1 ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Οι τάξεις της Β και Γ Λυκείου είναι χωρισμένες σε τρείς Κατευθύνσεις Θεωρητική, Θετική, Τεχνολογική Οι Σχολές είναι ταξινομημένες σε πέντε επιστημονικά πεδία 1 ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική

«ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ» Η μετάβαση στην οικονομία της Γνώσης αποτελεί κεντρική αναπτυξιακή επιλογή της Ελλάδας στο σημερινό, ολοένα και πιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Στο Κεφάλαιο V του παρόντος Πρακτικού Οδηγού παρουσιάστηκαν προσεγγιστικές βήμα προς βήμα επιλύσεις που δύνανται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Μάθημα: Ενόργανη Γυμναστική Χρήσιμα θεωρία στο κεφάλαιο της ενόργανης γυμναστικής για το γνωστικό αντικείμενο ΠΕ11 της Φυσικής Αγωγής από τα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια Κολλίντζα.

Διαβάστε περισσότερα

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Συνιστώσες Βιώσιμης Ανάπτυξης 1 Η στρατηγική ανάπτυξης των αστικών κέντρων αναπτύσσεται ως συνδυασμός τεσσάρων στοιχείων. Πολυκεντρικότητα Δικτύωση Βελτίωση και ανάπτυξη των υποδομών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα. Σημασία της ανακύκλωσης. Aνακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών,

Ανακυκλώσιμα Προϊόντα. Σημασία της ανακύκλωσης. Aνακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, Aνακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και την χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κτήριο Διοίκησης Πανεπιστημιούπολη Βουτών 70013 Ηράκλειο Τηλ: 2810 393137 Fax: 2810 393408 Ηράκλειο 28/03/2012

Διαβάστε περισσότερα

Τερράριο. Ένας μικρός γυάλινος κήπος

Τερράριο. Ένας μικρός γυάλινος κήπος Τερράριο Ένας μικρός γυάλινος κήπος Το τερράριο (terrarium) είναι ένας κήπος μέσα σε γυαλί. Η λέξη προήλθε από το λατινικό terra (γη) και την κατάληξη arium από παράφραση της λέξης aquarium (ενυδρείο)

Διαβάστε περισσότερα

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ III.1 ΓΕΝΙΚΑ Είναι γνωστό ότι η ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στα υλικά δομήσεως επηρεάζει δυσμενώς τόσο τα μηχανικά χαρακτηριστικά τους (όπως

Διαβάστε περισσότερα

3Δ Ανάλυση της Κατασκευής,

3Δ Ανάλυση της Κατασκευής, Μη Γραμμική 3Δ Ανάλυση της Κατασκευής, Πλήρωσης και Σεισμικής Απόκρισης Φραγμάτων Λιθορριπής (CFRD) Σημαντικές Παράμετροι Π. Ντακούλας, Αν. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος Θέματα Φράγματα λιθορριπής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΙΙ, 6 ου, ακαδ. έτος 2009 10 ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΙ Αναστασία Τουφεγγοπούλου Υπ. Διδάκτορας Το ποδήλατο, αντιπροσωπεύοντας πλέον σημαντικά ποσοστά των αστικών μετακινήσεων και δεδομένων των

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 38. Θραύσμα χείλους από τον πίθο 6. Σώζει γράμματα Ο Π Κ Ο Η (φωτ 79).

Σελίδα 38. Θραύσμα χείλους από τον πίθο 6. Σώζει γράμματα Ο Π Κ Ο Η (φωτ 79). Σελίδα 38 Πιθάρια και πήλινα σκεύη Εσωτερικά και εξωτερικά του συγκροτήματος βρέθηκαν 32 πιθάρια in situ και 18 λάκκοι πιθαριών. Μεγάλος αριθμός από θραύσματα πίθων συγκεντρώθηκε επίσης από το στρώμα καταστροφής

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα!

Βελτίωση Εικόνας. Σήμερα! Βελτίωση Εικόνας Σήμερα! Υποβάθμιση εικόνας Τεχνικές Βελτίωσης Restoration (Αποκατάσταση) Τροποποίηση ιστογράμματος Ολίσθηση ιστογράμματος Διάταση (stretching) Ισοστάθμιση του ιστογράμματος (histogram

Διαβάστε περισσότερα

Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού

Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Διατμηματικό μάθημα: Περιβάλλον & Ανάπτυξη Μάιος 2005 Ταμιευτήρες: αναγκαιότητα, επιπτώσεις και διαχείρισή τους Το παράδειγμα του ταμιευτήρα Ταυρωπού Αλεξάνδρα Κατσίρη & Δημήτρης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση Α: Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή Συστήματα και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Κατεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

To νέο ΕΣΠΑ 2014 2020. Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική

To νέο ΕΣΠΑ 2014 2020. Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ To νέο ΕΣΠΑ 2014 2020 Προτεραιότητες και Αρχιτεκτονική Σμάρω Ζησοπούλου ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Νέα δεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναoν», Γούβες Ηρακλείου Κρήτης Τηλ. 28970 41509 & 6944 331 339, email: info@sisaenaon.com Περιεχόμενα Προφίλ Επιχείρησης...... 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΙΑ Α. ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΛΙΓΟΞΥΓΚΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006

Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η ύδρευση της Καρδίτσας Προβλήματα και προοπτικές Ημερίδα, Καρδίτσα 17 Φεβρουαρίου 2006 Η διαχείριση του ταμιευτήρα Πλαστήρα: Από τη μελέτη στην εφαρμογή Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Σχολή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή.

ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ. Με την πιστοποίηση του έχει πρόσβαση στο περιβάλλον του φαρμακείου που παρέχει η εφαρμογή. ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Ο ασθενής έχοντας μαζί του το βιβλιάριο υγείας του και την τυπωμένη συνταγή από τον ιατρό, η οποία αναγράφει τον μοναδικό κωδικό της, πάει στο φαρμακείο. Το φαρμακείο αφού ταυτοποιήσει το

Διαβάστε περισσότερα

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια.

Ταξινόμηση των μοντέλων διασποράς ατμοσφαιρικών ρύπων βασισμένη σε μαθηματικά κριτήρια. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Ταξινόμηη των μοντέλων διαποράς ατμοφαιρικών ρύπων βαιμένη ε μαθηματικά κριτήρια. Μοντέλο Ελεριανά μοντέλα (Elerian) Λαγκρατζιανά μοντέλα (Lagrangian) Επιπρόθετος διαχωριμός Μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας Διαχείριση της ηλεκτρικής ζήτησης: Προκλήσεις και πλεονεκτήματα Ομάδα Εργασίας Ιωάννης Παναπακίδης, Η.Μ.&Μ.Υ. Νικόλαος

Διαβάστε περισσότερα

Το εγχειρίδιο του καλού κηπουρού

Το εγχειρίδιο του καλού κηπουρού Το εγχειρίδιο του καλού κηπουρού 1. Φροντίδα των φυτών Αφού αποφάσισες να φυτέψεις πρέπει να είσαι έτοιμος να ασχοληθείς με τα φυτά σου και να παρακολουθείς τις ανάγκες τους. Θα πρέπει να ποτίζεις όποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης

Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Ημέρα 3 η. (α) Aπό την εργασιακή διαδικασία στη διαδικασία παραγωγής (β) Αξία του προϊόντος και αξία της εργασιακής δύναμης Η εργασιακή διαδικασία και τα στοιχεία της. Η κοινωνική επικύρωση των ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Διοικητικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Γεώργιος Πατρίκιος, Δικηγόρος, LL.M., Υπ. Δ.Ν. Έννοια Τα δημόσια έργα είναι έργα υποδομής της Χώρας, που καλύπτουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητική Τριάδα Female Athlete Triad

Αθλητική Τριάδα Female Athlete Triad Αθλητική Τριάδα Αθλητική Τριάδα Female Athlete Triad Διαταραχή διατροφής Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας schroni@pe.uth.gr Αμηνόρροια (Otis, Drinkwater, Johnson, et al. 1997) Οστεοπόρωση Διαταραχή διατροφής

Διαβάστε περισσότερα

Αφιερώνεται στο Δάσκαλο μου Χρήστο Αλεξόπουλο, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε στα μαθητικά μου χρόνια Άγγελος Βουλδής

Αφιερώνεται στο Δάσκαλο μου Χρήστο Αλεξόπουλο, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε στα μαθητικά μου χρόνια Άγγελος Βουλδής Αφιερώνεται στο Δάσκαλο μου Χρήστο Αλεξόπουλο, για την πολύτιμη βοήθεια που μου προσέφερε στα μαθητικά μου χρόνια Άγγελος Βουλδής Αφιερώνεται στους Δασκάλους μας, που μας βοήθησαν να φτάσουμε μέχρι εδώ

Διαβάστε περισσότερα

Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα. 11.1. Εισαγωγή

Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα. 11.1. Εισαγωγή Μητροπολιτικά Οπτικά Δίκτυα 11.1. Εισαγωγή Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα είναι διαιρεμένα σε μια ιεραρχία τριών επιπέδων: Στα δίκτυα πρόσβασης, τα μητροπολιτικά δίκτυα και τα δίκτυα κορμού. Τα δίκτυα κορμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΤΑΞΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2000 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ): ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ : ΕΞΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 19/11/2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 16428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Πάρος 9//2008 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ.Πρωτ.: 6428 ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Πληροφορίες :Σκιαδάς Λουκάς Γρ. Πληροφορικής Τηλ. Επικοιν. 228402200

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 24 / 5 / 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ. /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αγία Παρασκευή, 30 03 2010 Αριθ. Πρωτ. 1167/30 3 2010 Π Α Ι Δ Α Γ Ω Γ Ι Κ Ο Ι Ν Σ Τ Ι Τ Ο Υ Τ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1100lit»

ΜΕΛΕΤΗ. «Προμήθεια βυθιζόμενων συστημάτων κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης 1100lit» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Tμ. Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών Πληροφορίες :Ε.Μελανίτου, Τηλ. :210 6895822 e mail: lena.melanitou@halandri.gr

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο Προγράµµατος ιαχείρισης τωνυδατικώνπόρωντηςελλάδας

Το Σχέδιο Προγράµµατος ιαχείρισης τωνυδατικώνπόρωντηςελλάδας ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ: Από τη θεωρία στη συνεργατική δράση για ένα βιώσιμο μέλλον 23 24 Νοεμβρίου 2006, Π. Φάληρο Το Σχέδιο Προγράµµατος ιαχείρισης τωνυδατικώνπόρωντηςελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά χαρακτηριστικά δικτύων διανομής

Γενικά χαρακτηριστικά δικτύων διανομής Αστικά Υδραυλικά Έργα Υδρεύσεις Γενικά χαρακτηριστικά δικτύων διανομής Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Ακαδημαϊκό έτος

Διαβάστε περισσότερα

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες

2. Κατάθεσε κάποιος στην Εθνική Τράπεζα 4800 με επιτόκιο 3%. Μετά από πόσο χρόνο θα πάρει τόκο 60 ; α) 90 ημέρες β) 1,5 έτη γ) 5 μήνες δ) 24 μήνες 20 Φεβρουαρίου 2010 1. Ένας έμπορος αγόρασε 720 κιλά κρασί προς 2 το κιλό. Πρόσθεσε νερό, το πούλησε προς 2,5 το κιλό και κέρδισε 500. Το νερό που πρόσθεσε ήταν σε κιλά: α) 88 β) 56 γ) 60 δ) 65 2. Κατάθεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αγρίνιο, 28 06 2012 ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σχετικά με τις ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ Υπερδιετούς

Διαβάστε περισσότερα

Πειραματικές δοκιμές πρότυπης περισταλτικής αντλίας δύο σταδίων έγχυσης για τον προσδιορισμό της απόδοσής της

Πειραματικές δοκιμές πρότυπης περισταλτικής αντλίας δύο σταδίων έγχυσης για τον προσδιορισμό της απόδοσής της ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διπλωματική εργασία Πειραματικές δοκιμές πρότυπης περισταλτικής αντλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο και των φροντιστών τους» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Τμήμα του, το ΓΟΝ «Άγιοι, το ΠΜΣ «ΜΕΘ και Επείγουσα Νοσηλευτική» και η Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης (ΕΕΝΕΕ) Πραγματοποιούν Χειμερινό Σχολείο με Θέμα: «Υποστήριξη ασθενών με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα)

2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα) 2. Δίκτυα Πολυπλεξίας Μήκους Κύματος (WDM Δίκτυα) Η πολυπλεξία μήκους κύματος (WDM πολυπλεξία) παρέχει συμβατότητα μεταξύ του εύρους ζώνης του οπτικού μέσου οπτική ίνα και του εύρους ζώνης του τερματικού

Διαβάστε περισσότερα

Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας

Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Αστικά Υδραυλικά Έργα Υδρεύσεις Το υδροδοτικό σύστημα της Αθήνας Δημήτρης Κουτσογιάννης & Ανδρέας Ευστρατιάδης Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τοπογραφικές και κλιματολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά

Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά Κεφάλαιο 2.3: Marketing Κοινωνικών Επιχειρήσεων Περίληψη Κεφαλαίου: Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται εν τάχει τα βασικά χαρακτηριστικά του μείγματος Marketing (Μ.Κ.Τ.), στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία

Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Eισηγητής: Μουσουλή Μαρία Τεχνική φλοπ Φορά Σκοπός της φοράς είναι να αναπτυχθεί μια ιδανική για τον κάθε αθλητή ταχύτητα και ταυτόχρονα να προετοιμάσει το πάτημα. Το είδος της φοράς του Fosbury ήτα, μια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων

ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΜΑ: Μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 1 8.α. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ονομάζεται η εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη επιστημονική

Διαβάστε περισσότερα

Συγκέντρωση Κίνησης. 6.1. Εισαγωγή. 6.2. Στατική Συγκέντρωση Κίνησης

Συγκέντρωση Κίνησης. 6.1. Εισαγωγή. 6.2. Στατική Συγκέντρωση Κίνησης Συγκέντρωση Κίνησης 6.1. Εισαγωγή Σε ένα οπτικό WDM δίκτυο, οι κόμβοι κορμού επικοινωνούν μεταξύ τους και ανταλλάσουν πληροφορία μέσω των lightpaths. Ένα WDM δίκτυο κορμού είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ I. Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται μόνο βασικά στοιχεία σχετιζόμενα με την πυρκαγιά στο εσωτερικό ενός κτιρίου (ενδο οικιακή), κύρια πηγή των οποίων αποτέλεσε η έκδοση Εργ. Ω.Σ./

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα!

Ψηφιακή Εικόνα. Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Σημερινό μάθημα! Ψηφιακή Εικόνα Αναλογική εικόνα Ψηφιοποίηση (digitalization) Δειγματοληψία Κβαντισμός Δυαδικές δ έ (Binary) εικόνες Ψηφιακή εικόνα & οθόνη Η/Υ 1 Ψηφιακή Εικόνα Μια ακίνητη

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354

Θεσσαλονίκη: 26 06 2013 Αριθμ. πρωτ: 354 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Βενιζέλου 64 Τ.Κ. : 546 31, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τηλ. : 2310 221726 Φαξ : 2310 265468 Ιστοσελίδα : www.geotee

Διαβάστε περισσότερα

Εγκεκριμένο διακρατικό πρόγραμμα

Εγκεκριμένο διακρατικό πρόγραμμα CENTRO DE LAS REGIONES EUROMEDITERRANEAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (C.R.E.M.A.) Εγκεκριμένο διακρατικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του Interreg III B Archimed PROJECT TITLE: «Nέες μορφές χωρικής διακυβέρνησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Βιβλίο 3, κεφ. 70 Βιβλίο 3, κεφ. 71 73

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ. Θουκυδίδου Ἱστορίαι Βιβλίο 3, κεφ. 70 Βιβλίο 3, κεφ. 71 73 2014 15 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ.Ε. 2. Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας : α, β, σελ. 12 Δ.Ε. 3. Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία : γ, σελ. 18 19 Δ.Ε. 6. «Ποιήσωμεν άνθρωπον»: ολόκληρο Δ.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία

Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία Πηγές πληροφόρησης και εργαλεία αναζήτησης Ένας σύντομος οδηγός για τους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Σύνταξη : Θεοδώρα Τσώλη, Βιβλιοθηκονόμος MSc Νοέμβριος 2014 Βιβλιοθήκη Παραρτήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα

Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Συμπεριφοριακή Επιχειρηματικότητα Great talent can come from anywhere, free your mind Το ταλέντο μπορεί να εμφανιστεί από οπουδήποτε, ελευθερώστε το μυαλό σας 1 Επιχειρηματίας Entrepreneur Γαλλική προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α: 17/03/08, έκδοση: 1.0)

Φόρμα Σχεδιασμού Διάλεξης (ημ/α: 17/03/08, έκδοση: 1.0) 1. Κωδικός Μαθήματος: (Εισαγωγή στον Προγραμματισμό) 2. Α/Α Διάλεξης: 1 1. Τίτλος: Εισαγωγή στους υπολογιστές. 2. Μαθησιακοί Στόχοι: Συνοπτική παρουσίαση της εξέλιξης των γλωσσών προγραμματισμού και των

Διαβάστε περισσότερα

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές

Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές Μεγέθη ταλάντωσης Το απλό εκκρεμές 1.Σκοποί: Οι μαθητές Να κατανοήσουν τις έννοιες της περιοδικής κίνησης και της ταλάντωσης Να κατανοήσουν ότι η περιοδική κίνηση δεν είναι ομαλή Να γνωρίσουν τα μεγέθη

Διαβάστε περισσότερα

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος

Αικ. Κωνσταντοπούλου Παιδίατρος H πρόληψη στην Υγεία στην Ελλάδα Δημοσιεύθηκε: 13 Saturday November @ GTB Standard Time Θεματική Ενότητα: Υγεία Η πρόληψη αποσκοπεί στην ελάττωση του κινδύνου εμφάνισης ή εξελικτικής επιδείνωσης νόσου,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 411/2011 όπως τροποποιήθηκε με την 936/2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, συγκροτήθηκε επταμελή

Διαβάστε περισσότερα

Αναγνώριση Προτύπων 1

Αναγνώριση Προτύπων 1 Αναγνώριση Προτύπων 1 Σημερινό Μάθημα Βασικό σύστημα αναγνώρισης προτύπων Προβλήματα Πρόβλεψης Χαρακτηριστικά και Πρότυπα Ταξινομητές Classifiers Προσεγγίσεις Αναγνώρισης Προτύπων Κύκλος σχεδίασης Συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ

ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ Πρόοδος εκπλήρωσης Ε.Π. «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ» Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης 26 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ

Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 1998,1999,2000 ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (Συνοπτικά Αποτελέσματα) Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν Ε Ι Ο Κ Ρ Η Τ Η Σ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Κουϊκόγλου Σ. Βασίλης, Καθηγητής, Επιστημονικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία

ΘΕΜΑ: Aποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία ΘΕΜΑ: ποτελεσματικότητα της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία Σύνταξη: Μπαντούλας Κων/νος, Οικονομολόγος, Ms Χρηματοοικονομικών 1 Η πρώτη θεωρία σχετικά με τον αυτόματο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΑΖΩΜΑ ΣΤΑΔΙΟ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ / ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Εισαγωγικά /3 Β. Περιγραφή μνημείου /6 Γ. Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε:

Α) Ανάλογα με τη φύση των κονδυλίων που περιλαμβάνουν οι προϋπολογισμοί διακρίνονται σε: Ο διαγωνισμός της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης προϋποθέτει, ως γνωστόν, συνδυασμό συνδυαστικής γνώσης της εξεταστέας ύλης και θεμάτων πολιτικής και οικονομικής επικαιρότητας. Tα Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Διαβάστε περισσότερα

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή.

Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Αποδεικτικές Διαδικασίες και Μαθηματική Επαγωγή. Mαθηματικό σύστημα Ένα μαθηματικό σύστημα αποτελείται από αξιώματα, ορισμούς, μη καθορισμένες έννοιες και θεωρήματα. Η Ευκλείδειος γεωμετρία αποτελεί ένα

Διαβάστε περισσότερα

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

«Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ Κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής «Απόδοση φωτοβολταϊκών στοιχείων και φωτοβολταϊκών συστημάτων υπό συνθήκες σκίασης και χαμηλής έντασης ακτινοβολίας»

Διαβάστε περισσότερα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα

Σύγκριση 5 Δικτύων ISPs σε Ελλάδα Πανεπιστήμιο Μακεδονίας ΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογίες Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Καθηγητές: Α.Α. Οικονομίδης & Α. Πομπόρτσης University of Macedonia Master Information Systems Networking Technologies

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 49. το Ντουβάρι

Σελίδα 49. το Ντουβάρι Σελίδα 49 το Ντουβάρι Σελίδα 50 ΝΤΟΥΒΑΡΙ Ι Η θέση Ντουβάρι Ι, βρίσκεται στη Χ.Θ 7+750 7+850 (σχ. 1), όπου ήδη διαφαίνονταν στην επιφάνεια ογκόλιθοι, θραύσματα κεραμίδων και κεραμική όταν το σκαπτικό μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 ΣΕΛΙΔΑ 1

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2011 ΣΕΛΙΔΑ 1 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛΙΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL A.E. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου έως την 31 η Μαρτίου 2011 καταρτισμένη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΑΡΙΘΜΟΣ Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1

ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 ΑΣΚΗΣΕΙΣ 2014 15 ΔΙΚΤΥΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΚΗΣΗ 1 Ένας χρήστης μιας PDH μισθωμένης γραμμής χρησιμοποιεί μια συσκευή πρόσβασης που υλοποιεί τη στοίβα ΑΤΜ/Ε1. α) Ποιος είναι ο μέγιστος υποστηριζόμενος ρυθμός (σε

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 2 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Κυριακή, 16 Απριλίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:00 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από τρία (3) µέρη µε σύνολο δώδεκα (12) θέµατα. 2) Επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2014 15 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Δ.Ε. 3. Θρησκεία: ένα πανανθρώπινο φαινόμενο: β, σελ. 28 30 Δ.Ε. 7. «Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;»: γ, σελ. 68 70 Δ.Ε. 9. Αρχή και πορεία του κόσμου:

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΜΑ: Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Ο ΙΕΡΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ Σύνταξη: Ηλίας Κουβαράς, Δικηγόρος L.L.M., Υπ. Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Θέμα: Ιδιωτικοποίηση, απορρύθμιση της αγοράς και διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Πρωτοβουλίες της αυτό ρυθμιζόμενης αγοράς με προοπτικές ανάπτυξης ή μια ατυχής στρατηγική στόχευση; Σύνταξη: Tσιρώνης Γεώργιος,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή: Οπτικά Δίκτυα

1. Εισαγωγή: Οπτικά Δίκτυα 1. Εισαγωγή: Οπτικά Δίκτυα Τα οπτικά δίκτυα υψηλής χωρητικότητας έχουν γνωρίσει αξιοσημείωτη ανάπτυξη τις δύο τελευταίες δεκαετίας, καθώς παρέχουν εύρος ζώνης το οποίο δεν είναι δυνατόν να προσεγγιστεί

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. Ελληνική ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ TMHMA ΟΡΓ & ΛΕΙΤ. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Αθήνα FAX: 210 3233027

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων

Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων Διαχείριση Υδατικών Πόρων Εισαγωγή στη βελτιστοποίηση συστημάτων υδατικών πόρων Δημήτρης Κουτσογιάννης Τομέας Υδατικών Πόρων Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Η βελτιστοποίηση για απλή πραγματική στοχική συνάρτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ: ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΩΣΙΔΟΥ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δρ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ «Διερεύνηση της σχέσης του εμμηνορρυσιακού κύκλου και των διαταραχών εμμηνορρυσίας με την εργασία και την ποιότητα ζωής των γυναικών στις διάφορες ηλικιακές ομάδες». ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2005 88 ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται

1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται 1. Ο εγγυημένος ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης στο υπόδειγμα Harrod Domar εξαρτάται από: α) Τη ροπή για αποταμίευση β) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος και τη ροπή για αποταμίευση γ) Το λόγο κεφαλαίου προϊόντος

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 6 ΔΥΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΙΘΕΩΝΑΣ

Σελίδα 6 ΔΥΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΙΘΕΩΝΑΣ Σελίδα 6 ΔΥΤΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΠΙΘΕΩΝΑΣ Η ανασκαφή του δυτικού κτηρίου παρουσίασε ποικίλες δυσκολίες λόγω της ιδιότυπης κάτοψης και της ιδιαίτερης χρήσης του χώρου αλλά και των καταστροφών που είχαν υποστεί κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων 1. - Εισαγωγή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ των αρχαίων ελληνικών ηµοσίων Έργων Θ. Π. Τάσιος Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (α) εν υπάρχει πολιτισµός χωρίς Τεχνολογία, και λίγες είναι οι θρησκείες

Διαβάστε περισσότερα