ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ. Instruction Set Architecture-IAS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ. Instruction Set Architecture-IAS"

Transcript

1 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 33 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΝΤΟΛΩΝ Instruction Set rchitecture-is 2.1 Αρχιτεκτονική του συνόλου εντολών γλώσσας µηχανής οµή εντολής γλώσσας µηχανής Ταξινόµηση των αρχιτεκτονικών ιευθυνσιοδότηση (addressing) Τύποι δεδοµένων Τύποι λειτουργιών συνόλου εντολών H Κωδικοποίηση του Instruction Set και το µήκος των εντολών Η εξέλιξη του σχεδιασµού του Instruction Set....51

2 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών Αρχιτεκτονική του συνόλου εντολών γλώσσας µηχανής Ο σχεδιασµός µιας γλώσσας µηχανής είναι στενά συνδεδεµένος µε τον σχεδιασµό της ΚΜΕ ή του επεξεργαστή. Αυτό είναι άλλωστε πολύ φυσικό µιας και ο επεξεργαστής θα κληθεί να ερµηνεύσει τις εντολές του συνόλου εντολών γλώσσας µηχανής. Ονοµάζουµε αρχιτεκτονική του συνόλου εντολών γλώσσας µηχανής (Instruction Set rchitecture ή IS) όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που έχουν σχέση : µε το σχήµα και τη δοµή (format) των εντολών και µήκος τους σε bits, τη χρήση των καταχωρητών από τις εντολές τις µεθόδους µε τις οποίες, οι εντολές αναφέρονται στη µνήµη και τους τρόπους υπολογισµού τις τελικής διεύθυνσης. το πλήθος των ενεργειών που πραγµατοποιούν οι διαφορετικές εντολές του συνόλου την παράσταση των δεδοµένων (ακέραιοι, κινητής υποδιαστολής, χαρακτήρες) Στόχος του αρχιτέκτονα είναι να δηµιουργήσει µια ευέλικτη γλώσσα, οι οποία: θα εκµεταλλεύεται τις δυνατότητες του υλικού θα διευκολύνει τη σύνταξη των προγραµµάτων συστήµατος και ιδίως των µεταγλωττιστών και θα λαµβάνει υπόψη του: τις νέες τεχνολογίες και ιδέες τις ανάγκες της αγοράς τον ανταγωνισµό. 2.2 οµή εντολής γλώσσας µηχανής Κάθε εντολή διαιρείτε σε µια σειρά από πεδία µέσα στα οποία περιγράφονται, όπως αναφέραµε στο κεφαλαίο 1, το ρήµα και τα αντικείµενο του ρήµατος. ηλαδή ο κωδικός λειτουργίας της εντολής και οι αναφορές στους παράγοντες της. Τα βασικά τµήµατα µιας εντολής γλώσσας µηχανής είναι: Ο κωδικός λειτουργίας, ο οποίος περιγράφει όλες τις διαφορετικές εντολές του συνόλου ή όπως συνηθίζεται να λέγεται, περιγράφει το ρεπερτόριο των εντολών της ΚΜΕ. Ο κωδικός λειτουργία καταλαµβάνει ένα πεδίο το µήκος του οποίου έχει σχέση µε το πλήθος των διαφορετικών εντολών του ρεπερτορίου. Το πεδίο αυτό είναι απαραίτητο. Οι αναφορές στους παράγοντες εισόδου. Το πλήθος των αναφορών αυτών εξαρτάται από την αρχιτεκτονική της µηχανής. Κάθε αναφορά καταλαµβάνει ένα πεδίο. Μια αναφορά µπορεί να είναι µια διεύθυνση µνήµης ή µια διεύθυνση καταχωρητή οι οποίες να περιέχουν τον παράγοντα εισόδου Μπορεί επίσης µέσα στο πεδίο αντί να τοποθετείται η διεύθυνση του παράγοντα να τοποθετείται ο ίδιος ο

3 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 35 παράγοντας, δηλαδή µια σταθερά. Οι παράγοντες εισόδου τροφοδοτούν τις εντολές µε τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία τους. Σε µερικές αρχιτεκτονικές, µια η περισσότερες αναφορές µπορεί να είναι υπονοούµενες(default). Στον υποθετικό υπολογιστή που περιγράψαµε πιο πάνω, η εντολή DD έχει µια αναφορά εισόδου φανερή και µια υπονοούµενη, τον συσσωρευτή Οι αναφορές στους παράγοντες εξόδου. Και εδώ το πλήθος εξαρτάται από την αρχιτεκτονική αλλά συνήθως είναι µόνο µια. Κάθε τέτοια αναφορά µπορεί να είναι µια διεύθυνση µνήµη ή µια διεύθυνση καταχωρητή στην οποία η εντολή θα τοποθετήσει το αποτέλεσµα. Μπορεί να έχουµε και υπονοούµενη αναφορά, όπως για παράδειγµα στην εντολή DD, όπου η εντολή θα τοποθετήσει το αποτέλεσµα του αθροίσµατος στον συσσωρευτή. Η διεύθυνση της επόµενης εντολής. Το πεδίο αυτό χρειάζεται σε µια εντολή αλλαγής ροής και περιέχει την διεύθυνση της εντολής που πρέπει µα εκτελεστεί. Σηµειώνουµε ότι δεν είναι απαραίτητο όλα τα πεδία που περιγράψαµε πιο πάνω να περιχέονται σε κάθε εντολή. Στο σχήµα 2.1 παρουσιάζουµε τους πιο συνηθισµένους τύπους εντολών γλώσσας µηχανής Κωδικός Λειτουργιάς Εντολή χωρίς αναφορές π.χ STOP Κωδικός Λειτουργιάς ιεύθυνση αναφοράς Εντολή µε µια αναφορά π.χ DD Κωδικός Λειτουργιάς ιεύθυνση αναφοράς 1 ιεύθυνση αναφοράς 2 Εντολή µε δύο αναφορές π.χ DD Κωδικός Λειτουργιάς ιεύθυνση αναφοράς 1 ιεύθυνση αναφοράς 2 Εντολή µε τρείς αναφορές π.χ DD ιεύθυνση αναφοράς 3 Σχήµα 2.1 Συνήθη σχήµατα εντολών 2.3 Ταξινόµηση των αρχιτεκτονικών Με βάση την χρήση των καταχωρητών από τις εντολές γλώσσας µηχανής έχουµε τις παρακάτω αρχιτεκτονικές: Με χρήση σωρού (Stack architecture) Με χρήση του µοναδικού συσσωρευτή (accumulator architecture)

4 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 36 Με χρήση καταχωρητών γενικού σκοπού (general-purpose register architecture) Στην αρχιτεκτονική σωρού η οποία παρουσιάστηκε στους πρώτους υπολογιστές οι εντολές ήταν χωρίς αναφορές. Η εντολή ανέσυρε τους παράγοντες εισόδου από την κορυφή του σωρού και τοποθετούσε το αποτέλεσµα στην κορυφή του σωρού. Αν η εντολή χρειάζεται δύο παράγοντες εισόδου, αυτές τις αποκτούσε από τις δύο πρώτες θέσεις του σωρού. Θα δείξουµε την πραγµατοποίηση της ενέργειας =+ σε υπολογιστή µε αρχιτεκτονική σωρού. Για τον χειρισµό του σωρού υπήρχαν οι εντολές PUSH και POP. Η εντολή PUSH µεταφέρει το περιεχόµενο µιας θέσης µνήµης στην κορυφή του σωρού, ενώ η εντολή POP µεταφέρει το περιεχόµενο της κορυφής του σωρού σε µια θέση µνήµης. Το πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα µηχανής έχει την µορφή: PUSH PUSH DD POP Στο σχήµα 2.2 παρουσιάζονται γραφικά, οι τέσσερις εντολές του προγράµµατος PUSH ΣΩΡΟΣ ΣΩΡΟΣ PUSH ΣΩΡΟΣ DD KME POP ΣΩΡΟΣ Σχήµα 2.2 Αρχιτεκτονική σωρού Στην αρχιτεκτονική συσσωρευτή έχουµε σχήµα εντολής µε µία µόνο αναφορά σε παράγοντα η οποία είναι η διεύθυνση µιας θέσης µνήµης(η διεύθυνση του

5 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 37 παράγοντα). Η αναφορά στον συσσωρευτή υπονοείται από τις εντολές. Την λειτουργία της αρχιτεκτονικής συσσωρευτή την δείξαµε στο κεφάλαιο 1. Στην αρχιτεκτονική µε χρήση καταχωρητών γενικού σκοπού έχουµε δυο υποαρχιτεκτονικές. Η πρώτη ονοµάζεται αρχιτεκτονική register-memory και η δεύτερη load-store. Στην αρχιτεκτονική register-memory όλες οι εντολές έχουν δύο αναφορές σε παράγοντες οι οποίοι µπορούν να είναι είτε καταχωρητές, είτε διευθύνσεις θέσεων µνήµης. Οι γενικής χρήσης καταχωρητές ονοµάζονται συνήθως R1, R2, R3 ή Α1, Α2, Α3 και ο χρήστης µπορεί να τους χρησιµοποιήσει κατά βούληση Το πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα µηχανής έχει την µορφή: LOD R1, DD R1, STORE, R1 Στο σχήµα 2.3 παρουσιάζονται γραφικά οι τρεις εντολές του προγράµµατος. Σηµειώνουµε ότι θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και ο καταχωρητής R2 ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ LOD R1,. R1 R2 R3 Rn STORE, R R1 R2 R3 Rn 3 2 DD R1 R2 R3 Rn DD R1, ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σχήµα 2.3 Αρχιτεκτονική register-memory Στην αρχιτεκτονική load-store έχουµε εντολές που έχουν αναφορές σε δύο παράγοντες και εντολές που έχουν αναφορές σε τρεις παράγοντες. Στις εντολές µε δύο παράγοντές, ο ένας είναι αναφορά σε καταχωρητή και ο άλλος σε θέση µνήµης,

6 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 38 Οι εντολές µε αυτή την ιδιότητα µπορεί να είναι µόνο οι εντολές LOD και STORE. Οι εντολές µε τρεις παράγοντές είναι συνήθως αναφορές σε τρεις καταχωρητές γενικής χρήσης Το πρόγραµµα σε συµβολική γλώσσα µηχανής έχει την µορφή: LOD R1, LOD R2, DD R1, R2, R3 STORE, R3 Στο σχήµα 2.4 παρουσιάζονται γραφικά οι τέσσερις εντολές του προγράµµατος. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ LOD R1,. R1 R2 R3 Rn LOD R2,. R1 R2 R3 Rn ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ DD DD R1, R2, R R1 R2 R3 Rn STORE, R R1 R2 R3 Rn Σχήµα 2.4 Αρχιτεκτονική load-store Την αρχιτεκτονική load-store θα τη βρούµε σε υπολογιστές των οποίων ο σχεδιασµός έγινε µετά το Οι αρχιτέκτονες προτιµούν αυτή τη µέθοδο για τους παρακάτω λόγους: Μεγαλύτερη ταχύτητα στην εκτέλεση των προγραµµάτων: Αυτό οφείλετε στο ότι οι καταχωρητές βρίσκονται µέσα στην ΚΜΕ και η εκτέλεση των περισσότερων εντολών δεν απαιτεί αναφορά στη µνήµη. Οι µεταγλωττιστές παράγουν πιο γρήγορα προγράµµατα: Το πλήθος των καταχωρητών γενικής χρήσης έχει µεγάλη σηµασία στην ταχύτητα εκτέλεσης των προγραµµάτων. Το πλήθος τους εξαρτάται από την χρήση τους από τους µεταγλωττιστές. Πολλές υλοποιήσεις φτάνουν και µέχρι Σε µια µεγάλη

7 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 39 αριθµητική έκφραση οι καταχωρητές χρησιµοποιούνται για την αποθήκευση των ενδιαµέσων αποτελεσµάτων, έτσι ώστε η σύνθεση του τελικού αποτελέσµατος να µην χρειάζεται αναφορές στη µνήµη. Εντολές µε µικρότερο µήκος: Επειδή το πλήθος των καταχωρητών είναι µικρό σε σχέση µε τις θέσεις την µνήµη, η αναφορά σε αυτούς απαιτεί µικρότερα πεδία. Αν για παράδειγµα έχουµε ένα υπολογιστή µε 16 καταχωρητές και ένα ΜΒ µνήµης χρειαζόµαστε 4 bits για το πεδίο των καταχωρητών αντί 20 bits για το πεδίο αναφοράς, το οποίο θα περιέχει διεύθυνση µνήµης. Συγκεκριµένα αν υποθέσουµε ότι έχουµε µια εντολή µε κωδικό 8 bits και δύο πεδία διευθύνσεων, θα χρειαζόµασταν 48 bits ( ) για να σχηµατίσουµε µια εντολή. Αν το ένα από τα πεδία ήταν αναφορά σε καταχωρητή θα χρειαζόµασταν 30 bits(6+20+4). ν και τα δύο πεδία ήταν αναφορά σε καταχωρητές θα χρειαζόµασταν 16bit(8+4+4). Γενικά ο στόχος των αρχιτεκτόνων είναι να πετύχουν µικρές εντολές µειώνοντας έτσι τον χρόνο απόκτηση τους από την µνήµη. Οι υπολογιστές RIS είναι σχεδιασµένοι µε την αρχιτεκτονική load-store. 2.4 ιευθυνσιοδότηση (addressing). Σε κάθε µια από τις θέσεις της µνήµης αντιστοιχεί και µια διεύθυνση, η οποία ονοµάζεται φυσική διεύθυνση(physical ddress). Αν έχουµε Ν θέσεις µνήµης τότε οι φυσικές διευθύνσεις βρίσκονται στο διάστηµα [0, 2 Ν-1 ]. Το διάστηµα αυτό ονοµάζεται χώρος φυσικών διευθύνσεων(physical ddress Space). Τον χώρο των φυσικών διευθύνσεων µπορεί να τον δει µόνο το Hardware και όχι ο προγραµµατιστής. Ένα ερώτηµα είναι, αν ο προγραµµατιστής πρέπει να γνωρίζει τουλάχιστο το µέγιστο πλήθος των διαθέσιµων διευθύνσεων ώστε να µη το ξεπεράσει. Στις αρχικές αρχιτεκτονικές, πράγµατι αυτό ήταν ένα πρόβληµα. Στις σηµερινές αρχιτεκτονικές ορίζεται η ιδεατή µνήµη(virtual memory) σαν τη µνήµη που µπορεί να δει το λειτουργικό σύστηµα και είναι ουσιαστικά άπειρη(ανέρχεται σε terabytes). O µηχανισµός διαχείρισης της µνήµης µετατρέπει τις διευθύνσεις της ιδεατής µνήµης σε διευθύνσεις της φυσικής και αντίστροφα εφαρµόζοντας την τεχνική της σελιδοποίησης(paging). O προγραµµατιστής σε συµβολική γλώσσα χρησιµοποιεί συµβολικές διευθύνσεις για τις µεταβλητές, τους πίνακες και τις διευθύνσεις εντολών(ετικέτες). Επίσης, όπως αναφέραµε στην προηγούµενη παράγραφο, µε τη ιδεατή µνήµη, δεν έχει κανένα περιορισµό όσον αφορά το πλήθος των θέσεων της µνήµης που µπορεί να χρησιµοποιήσει.. Κατά τη µετάφραση του προγράµµατος, ο µεταγλωττιστής µετατρέπει της συµβολικές διευθύνσεις σε αριθµητικές και τις τοποθετεί στα αντίστοιχα πεδία της εντολής. Τις διευθύνσεις αυτές µπορούµε να τις ονοµάζουµε αρχικές Κατά τη εκτέλεση των εντολών το hardware µετατρέπει τις αρχικές διευθύνσεις σε νέες διευθύνσεις που αντιστοιχούν στις φυσικές και ονοµάζονται τελικές διευθύνσεις (effective address). Η διαδικασία ονοµάζεται υπολογισµός της τελικής διεύθυνσης(effective address resolution).

8 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 40 Στο κεφάλαιο1 και στο σχήµα 1.15 το βήµατα που αναφέρονται σαν υπολογισµός της διεύθυνσης εντολής και σαν υπολογισµός διεύθυνσης παράγονται στο υπολογισµό της τελικής διεύθυνσης της θέσης της εντολής ή του παράγοντα αντίστοιχα, αναφέρονται. Υπάρχουν αρκετοί µέθοδοι υπολογισµού της τελικής διεύθυνσης, άλλοι απλοί και άλλοι πολύπλοκοι. Η χρήση τους είναι απαραίτητη γιατί διευρύνουν τις δυνατότητες του συνόλου εντολών, και διευκολύνουν τον προγραµµατισµό και την διαχείριση της µνήµης. Στη περιγραφή τον µεθόδων που ακολουθεί δεν είναι δυνατόν να δοθούν παραδείγµατα που να πείθουν τον αναγνώστη για την χρησιµότητα τους. Στη συνέχεια όµως θα µας δοθεί η δυνατότητα να δώσουµε πειστικά παραδείγµατα πάνω σε πραγµατικές καταστάσεις. Εκείνο που µπορούµε να πούµε είναι, ότι οι τεχνικές αυτές έχουν σαν βασικό στόχο και την ελάττωση του µήκους των εντολών γλώσσας µηχανής. Σε ένα προηγούµενο παράδειγµα δείξαµε ότι για µια εντολή µε δύο παράγοντές, µνήµη ενός ΜΒ και κωδικό εντολής 8 bits χρειάζεται µήκος εντολής 48 bits( ). ν υποθέσουµε ότι επιθυµούµε µε αυτό το σχήµα να υποστηρίξουµε µνήµη 256 ΜΒ, δηλαδή 2 28 διευθύνσεις, τότε θα χρειαστούµε εντολές µε µήκος 64 bits( ). Αυτά τα µήκη είναι πολύ µεγάλα, και για τον λόγο αυτό χρησιµοποιούνται οι τεχνικές που θα περιγράψουµε πιο κάτω. Χωρίς αναφορά( immediate addressing). Στη µέθοδο αυτή στο πεδίο της διεύθυνσης αναφοράς δεν βρίσκεται η διεύθυνση του παράγοντα αλλά ή ο ίδιος ο παράγοντας. εν υπάρχει υπολογισµός Άµεσος ή απόλυτος (Direct addressing). Στη µέθοδο αυτή στο πεδίο της διεύθυνσης αναφοράς βρίσκεται η τελική διεύθυνση του παράγοντα στη µνήµη. εν υπάρχει και εδώ υπολογισµός(σχήµα 2.5) Παράγοντας Κωδικός ιεύθυνση Σχήµα 2.5 Άµεσος Υπολογισµός Έµµεσος υπολογισµός (indirect addressing). Στον έµµεσο υπολογισµό, ένα από τα bits της διεύθυνσης χρησιµοποιείται σαν σηµατοδότης(flag). ν η τιµή του είναι 0 τότε έχουµε άµεσο υπολογισµό. Αν είναι 1 τότε διεύθυνση που υπάρχει στο πεδίο της διεύθυνσης δεν είναι η διεύθυνση του παράγοντα, αλλά η διεύθυνση µιας άλλης θέσης µνήµης όπου υπάρχει ο παράγοντας(σχήµα 2.6). Μια από την χρήση της µεθόδου αυτής είναι στο πέρασµα παραµέτρων κατά την κλήση των υπορουτινών

9 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 41 Κωδικός 1 ιεύθυνση Έµµεση διεύθυνση Indirection flag Παράγοντας Σχήµα 2.6 Έµµεσος Υπολογισµός Έµµεσος υπολογισµός µε καταχωρητή(register-indirect addressing). Στη περίπτωση αυτή το σχήµα της εντολής γλώσσας µηχανής προβλέπει την ύπαρξη ενός πεδίου µέσα στο οποίο υπάρχει ο κωδικός ενός καταχωρητή γενικού σκοπού. Μέσα στον καταχωρητή αυτό έχει τοποθετηθεί από τον προγραµµατιστή και πριν από την εκτέλεση τη εντολής η διεύθυνση αναφοράς του παράγοντα στη µνήµη(σχήµα 2.7) Κωδικός R1 Παράγοντας ιεύθυνση Καταχωρητής R1 Σχήµα 2.7 Έµµεσος υπολογισµός µε καταχωρητή Οι µέθοδοι που ακολουθούν χαρακτηρίζονται από την ιδιότητα όπου η τελική διεύθυνση προκύπτει από την πρόσθεση της διεύθυνσης που βρίσκεται στο πεδίο της διεύθυνσης και µιας τιµής που βρίσκεται σε ένα καταχωρητή. Όλες καλύπτονται από τον όρο µετατόπιση(displacement). Υπολογισµός µε δείκτη(indexed ddressing). Στον υπολογισµό της τελικής διεύθυνσης µετέχει το πεδίο της διεύθυνσης και ένας καταχωρητής. Η τελική διεύθυνση προκύπτει από το άθροισµα της διεύθυνσης και του περιεχοµένου του καταχωρητή. Στις αρχιτεκτονικές µε καταχωρητές γενικού σκοπού ο καταχωρητής θα είναι ένας από τους R1,R2..Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην αρχιτεκτονική συσσωρευτή, υπάρχουν ειδικοί καταχωρητές οι οποίοι ονοµάζονται καταχωρητές δείκτη (index registers). Στην εντολή προβλέπεται ένα πεδίο το οποίο περιέχει τον κωδικό του καταχωρητή που µετέχει στον υπολογισµό(σχήµα 2.8). Βασική χρήση της µεθόδου αυτής είναι στον εντοπισµό των στοιχείων πινάκων. Στο πεδίο της διεύθυνσης µπαίνει η διεύθυνση του πρώτου στοιχείου του πίνακα και στον index register η θέση του στοιχείου µέσα στον πίνακα. Το άθροισµα δίνει της θέση του

10 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 42 στοιχείου στη µνήµη. Η παραπάνω µέθοδος ονοµάζεται και index-displacement addressing Index flag I=3 Κωδικός I ιεύθυνση Παράγοντας I3 I1 I2 I4 είκτης + Σχήµα 2.7 Έµµεσος υπολογισµός µε καταχωρητή Μετατόπιση µέσω καταχωρητή βάσης(base-displacement addressing). H µέθοδος αυτή δεν διαφέρει καθόλου από την προηγούµενη παρά στο ότι εδώ χρησιµοποιούµε ένα καταχωρητή βάσης αντί καταχωρητή δείκτη. Οι δύο µέθοδοι διαφέρουν σηµαντικά στη χρήση τους. Η µέθοδος base-displacement χρησιµοποιείται κυρίως για να αυξήσει την δυνατότητα του επεξεργαστή να χειρίζεται µεγαλύτερη µνήµη. Στην εντολή γλώσσας µηχανής υπάρχει ένα πεδίο που περιέχει την µετατόπιση(displacement) και ένα άλλο πεδίο το οποίο σηµατοδοτεί τον καταχωρητή βάσης. Για να γίνεί κατανοητή η χρησιµότητα της µεθόδου θα δώσουµε ένα παράδειγµα. Υποθέτουµε ότι σχεδιάσαµε έναν επεξεργαστή µε εντολή γλώσσας µηχανής µε ένα παράγοντα και µήκος 26 bits. Αν ο κωδικός λειτουργίας έχει µήκος 8 τότε το πεδίο της διεύθυνσης θα έχει µήκος 18 bits. Αν σε κάθε διεύθυνση της µνήµη αντιστοιχεί 1 byte(8 bits), αυτό σηµαίνει ότι ο επεξεργαστής µπορεί να χειριστεί µνήµη µήκους 2 18 = 256Κ. Σηµειώνουµε ότι κωδικός λειτουργίας 8 bits σηµαίνει ότι υο instruction Set µπορεί να έχει µέχρι 2 8 = 64 διαφορετικές εντολές Θα κάνουµε τώρα την έξης τροποποίηση στον σχεδιασµό µας. Θα αφαιρέσουµε από το πεδίο διεύθυνσης 2 bits και θα τα αφιερώσουµε σε ένα σηµατοδότη, ο οποίος θα σηµατοδοτεί τέσσερις καταχωρητής βάσεις (base register). Τα 16 bits που αποµένουν είναι το displacement. Παίρνουµε µια µνήµη 1 ΜΒ και την χωρίζουµε σε 16 τµήµατα(segments), µε το καθένα να έχει µήκος 64ΚΒ=65536 bytes. Με την µέθοδο base-displacement addressing και µε το ίδιο µήκος εντολής µπορούµε να χειριστούµε τώρα τέσσερις φορές περισσότερη µνήµη.

11 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 43 0 base flag = Segment 0 displacemant Κωδικός Παράγοντας Segment Segment 3 Καταχωρητές βάσης Segment Σχήµα 2.8 Βase-displacement addressing Η τελική διεύθυνση της µνήµη θα προκύπτει από το άθροισµα της µετατόπισης (displacement) και του περιεχόµενου ενός από τους base registers. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι κάθε φορά ένας από τους base register να περιέχει την διεύθυνση της αρχής ενός segment (σχήµα 2.8). To µήκος των base registers είναι 20 bits. Την µέθοδο αυτή, αλλά λίγο τροποποιηµένη χρησιµοποιεί η οικογένεια 80x86 της Intel και η οποία ονοµάζεται segment-register addressing. Οι οικογένεια των επεξεργαστών της Intel έχει τέσσερις segment registers µήκους 16 bits. Αυτοί είναι οι code, data, stack και extra segment registers. Σε κάθε πρόγραµµα ο code register περιέχει την διεύθυνση της αρχής του segment που περιέχει τις εντολές, ο data περιέχει την διεύθυνση της αρχής του segment που περιέχει τις µεταβλητές και ο stack περιέχει την διεύθυνση της αρχής του segment που χρησιµεύει σαν stack. Τέλος ο extra χρησιµοποιείται σαν balladeer. Η διαφορά µε την απλή µέθοδο base-displacement βρίσκεται ουσιαστικά ότι στη µέθοδο της Intel ή επιλογή του segment register γίνεται από τον επεξεργαστή. Επίσης η Intel χρησιµοποιεί και µια έξυπνη τεχνική κατά τον υπολογισµό της τελικής διεύθυνσης, η οποία για 1 ΜΒ µνήµη δεν απαιτεί segment register των 20 bits αλλά 16 bits.( σχήµα 2.9)

12 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών Segment 0 Displacemant 16 bits 0FFFF S SD SS SE 16 bits 1000 Κωδικός FFFF Παράγοντας Segment 2.. Segment 3 Καταχωρητές segment Προσθήκη µηδενικού F0000 F0001 F0002. Segment 15 FFFFF Σχήµα 2.9 segment-register addressing. Η τεχνική βασίζεται στην παρατήρηση ότι οι αρχές των segments βρίσκονται στις δεκαεξαδικές διευθύνσεις 00000, 10000, 20000, , Α0000, Β0000, 0000, F0000. Ο επεξεργαστής έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να πιστεύει, ότι οι αρχές των τµηµάτων βρίσκονται στις εικονικές διευθύνσεις 0000, 1000, 2000, , Α000, Β000, 000, F000 Για τον λόγο αυτό οι καταχωρητές τµήµατος είναι 16 bits. Κατά τον υπολογισµό της τελικής διεύθυνσης και πριν τη πρόσθεση στο displacement τοποθετεί ένα δεκαεξαδικό( 4 bits) µηδενικό στο τέλος. Ο τύπος του υπολογισµού της τελικής διεύθυνσης έχει την µορφή: Effective address = segment-register x displacement Ο πολλαπλασιασµός µε το 2 4 χρειάζεται για την προσθήκη του δεκαεξαδικού µηδενικού στο τέλος τις τιµής του segment register P-relative addressing. Η µέθοδος αυτή είναι µια παραλλαγής της basedisplacement, µονό που στη θέση του base καταχωρητή χρησιµοποιείται ο programcounter(p). Χρησιµοποιείται βασικά από τις εντολές αλλαγής ροής για τη σχετική

13 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 45 µετακίνηση µέσα σε ένα πρόγραµµα. Για παράδειγµα, αν το displacement έχει την τιµή 2 και η εντολή βρίσκεται στη διεύθυνση 35, τότε ο τύπος υπολογισµού γίνεται: Effective address = P + displacement = =38 Αυτό σηµαίνει ότι ή επόµενη εντολή που θα εκτελεστεί είναι αυτή που βρίσκεται στην διεύθυνση 38. Η τιµή του P κατά την εκτέλεση της εντολής αλλαγής ροής θα έχει πάρει την τιµή 36 γιατί η αύξηση του P κατά µια µονάδα γίνεται συνήθως πριν την εκτέλεση και µετά την απόκτηση της εντολής. Υπάρχουν ακόµα και η µέθοδος stack-register addressing, την οποία απλώς την αναφέρουµε γιατί είναι µια παλαιά µέθοδος και λίγοι υπολογιστές την χρησιµοποίησαν. Ένα ερώτηµα είναι αν κάθε σύνολο εντολών γλώσσας µηχανής έχει ένα η περισσότερα σχήµατα υπολογισµού της τελικής διεύθυνσης. Η απάντηση είναι ότι µπορεί να έχει περισσότερα και µάλιστα να τα συνδυάζει. Για παράδειγµα οι µέθοδοι indirect και indexed µπορούν να συνδυαστούν και να µας δώσουν δύο νέους τύπους, όπως την pre-index-indirection και την post-index-indirection. Στη πρώτη έχουµε υπολογισµό µέσω δείκτη την οποίο ακολουθεί νέος έµµεσος υπολογισµός. Στη δεύτερη έχουµε το αντίστροφο. Σαν παράδειγµα θα παρουσιάσουµε του τύπους υπολογισµού της τελική διεύθυνσης στον επεξεργαστή Pentium II. Μέθοδος Immediate Register P-relative Displacement ase ase-displacement index-displacement ase-indexdisplacement T = τελική διεύθυνση Τύπος Τ = παράγοντας (operant) T = register T = P + displacement Τ = Segment + displacement Τ = Segment + ase Τ = Segment + ase + displacement Τ = Segment + Index + displacement Τ = Segment + ase + Index + displacement Πίνακας 2.1 Μέθοδοι υπολογισµού τελικής διεύθυνσης στην οικογένεια Intel 80x86 Παρατηρήστε ότι πέντε τελευταίες περιπτώσεις υπάρχει πάντοτε και ένας υπολογισµός µέσω του segment register και αυτό είναι φυσικό γιατί έτσι απαιτεί η

14 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 46 oοργάνωση της µνήµης. Οι τρεις πρώτες δεν απαιτούν segment register addressing γιατί λειτουργούν µέσα σε ένα και µοναδικό segment. 2.5 Τύποι δεδοµένων Οι εντολές γλώσσας µηχανής ενεργούν πάνω σε µια σειρά από δεδοµένα.. Οι τύποι των δεδοµένων µπορούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: ιευθύνσεις Αριθµοί λογικά δεδοµένα Χαρακτήρες ιευθύνσεις : Οι διευθύνσεις είναι ακέραιοι µη προσηµασµένοι αριθµοί µε τους οποίους µπορούν να γίνουν κάποιες ακέραιες πράξεις στο σηµείο που αφορά τις µεθόδους υπολογισµού της τελικής διεύθυνσης. Αριθµοί : Υπάρχουν οι παρακάτω παραστάσεις αριθµών Ακέραιοι Κινητής υποδιαστολής inary ode Decimal Για την παράσταση των ακεραίων χρησιµοποιείται η µέθοδος συµπλήρωµα ως προ δύο µε µήκη 8, 16. και 32 bits. Για την παράσταση των πραγµατικών αριθµών (Floating point numbers) υπάρχουν πολλές υλοποιήσεις(urroughs -5500, D YER 170, IM System/370, DE-PDP-11, VX) µε κυρίαρχη την ΙΕΕΕ standard 754 στα 32, 64 και 128 bits. Λογικά δεδοµένα : Λογικά δεδοµένα είναι ουσιαστικά θέσεις µνήµης ή τµήµατα θέσεων µνήµη µήκους π.χ 8, 16, και 32 bits οι οποίες περιέχουν ένα συνδυασµό από 0 και 1 στα οποία συνπεριφερόµεθα σαν να ήταν διαδοχικές αρνήσεις ή καταβάσεις. Στα λογικά δεδοµένα εφαρµόζονται οι δυαδικές εντολές OR, ND, NOT, XOR που υπάρχουν σε όλα τα Instruction Sets Χαρακτήρες.: Με την τοποθέτηση διαδοχικών χαρακτήρων στη µνήµη σχηµατίζουµε αλυσίδες χαρακτήρων, δηλαδή κείµενα. Ο πιο γνωστός κώδικας χαρακτήρων είναι ο International Reference lphabet (IR) o γνωστός SII. Ένας άλλος κώδικας ο οποίος χρησιµοπιειται από τα συστήµατα IM S/390 είναι ο Extended inary ode Decimal Interchange ode (ESDI) 2.6 Τύποι λειτουργιών συνόλου εντολών Κάθε κατασκευαστής ενσωµατώνει στο σύνολο εντολών που κατασκευάζει τις εντολές εκείνες που πιστεύει ότι θα κάνουν αποτελεσµατική τη λειτουργία της ΚΜΕ(επεξεργαστή). Όµως από µία µελέτη του που έγινε από τον J. Hayes και βρίσκεται στο βιβλίο του µε τίτλο «omputer rchitecture and Organization

15 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 47 ΜcGraw-Hill 1998» προκύπτει ότι τα περισσότερα σύνολα εντολών έχουν σχεδόν τις ίδιες οµάδες εντολών και µέσα στις οµάδες τις ίδιες σχεδόν εντολές. Οι βασικοί τύποι εντολών είναι οι: Μεταφοράς δεδοµένων Αριθµητικές Λογικές Αλλαγής ροής Εισόδου/εξόδου Μετατροπής Ο πίνακας που ακολουθεί είναι από την ίδια µελέτη και είναι λίαν αποκαλυπτικός ώστε να µη προκύπτει η ανάγκη να γίνει αναλυτική περιγραφή κάθε οµάδας Τύπος Μεταφορά εδοµένων Όνοµα Ενέργειας Move Store Load Exchange lear or Reset Set Push Pop dd Subtract Multiply Περιγραφή Μεταφορά lock εδοµένων Μεταφορά από ΚΜΕ στην Μνήµη Μεταφορά από Μνήµη στην ΚΜΕ Εναλλαγή δεδοµένων Τοποθέτηση µηδέν στον προορισµό Τοποθέτηση ένα στον προορισµό Μεταφορά από µια πηγή στην κορυφή του Stack Μεταφορά από την κορυφή του Stack σε προορισµό Υπολογισµός αθροίσµατος δύο παραγόντων Υπολογισµός διαφοράς δύο παραγόντων Υπολογισµός γινοµένου δύο παραγόντων Αριθµητικές Divide Υπολογισµός πηλίκου δύο παραγόντων bsolute Negate Increment Decrement Αντικατάσταση παράγοντα µε την απόλυτη τιµή του Αλλαγή πρόσηµου παράγοντα Αύξηση κατά 1 της τιµής του παράγοντα Ελάττωση κατά 1 της τιµής του παράγοντα Λογικές ND OR NOT Exclusive-OR Test ompare Set ontrol variables Λογικό OR σε επίπεδο bits Λογικό ND σε επίπεδο bits Λογικό NOT σε επίπεδο bits Λογικό Exclusive-OR σε επίπεδο bits Εξέταση συγκεκριµένης συνθήκης µε ταυτόχρονη ενηµέρωση σηµατοδότη(flag) Σύγκριση δύο αριθµητικών ή λογικών παραγόντων µε ταυτόχρονη ενηµέρωση σηµατοδότη(flag) Εντολές για την αποστολή σηµάτων ελέγχου, για λόγους προστασίας, χειρισµού διακοπών, έλεγχους χρονισµού

16 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 48 Shift Rotate Μετατόπιση δεξιά ή αριστερά µε αντίστοιχη συµπλήρωση µηδενικών ή κενών στο τέλος Κυκλική µετατόπιση προς τα δεξιά ή τα αριστερά Πίνακας 2.2 Αντιπροσωπευτικές εντολές γλώσσας µηχανής Τύπος Αλλαγής ροής Εισόδου/εξόδου Μετατροπής Όνοµα Ενέργειας Jump Jump onditional all return Execute Skip Skip onditional Halt Wait No operation Input Output Start I/O Test I/O Translate onvert Περιγραφή Αλλαγή ροής χωρίς συνθήκη. Φόρτωση του P µε την συγκεκριµένη διεύθυνση Έλεγχος συνθήκης. Με βάση του αποτελέσµατος της συνθήκης ή φόρτωση του P µε την συγκεκριµένη διεύθυνση ή µεταφορά στην επόµενη εντολή Κλήση υποπρογράµµατος Επιστροφή από υποπρόγραµµα Απόκτηση παράγοντα από καθορισµένη διεύθυνση, εkτέλεση εντολής χωρίς µεταβολή τοy P Μεταβολή το P για την παράκαµψή της επόµενης εντολής Έλεγχος συνθήκης. Με βάση του αποτελέσµατος της συνθήκης ή παράκαµψή της επόµενης εντολής ή µεταφορά στην επόµενη εντολή Τέλος της εκτέλεση προγράµµατος ιακοπή της εκτέλεσης προγράµµατα. Συνεχής έλεγχος συνθήκης. Επανάληψη της εκτέλεσης όταν η συνθήκη γίνει αληθής Συνέχισε στην εκτέλεση της επόµενης εντολής Μεταφορά δεδοµένων από συγκεκριµένη µονάδα Ι/Ο στη µνήµη ή σε καταχωρητή της ΚΜΕ Μεταφορά δεδοµένων από συγκεκριµένη πηγή σε συγκεκριµένη µονάδα Ι/Ο Μεταφορά εντολής προς Ι/Ο συγκεκριµένη µονάδα Ι/Ο επεξεργαστή για την έναρξη ενέργειας εισόδου/εξόδου Μεταφορά πληροφοριών κατάστασης από σύστήµα εισόδου/εξόδου προς συγκεκριµένο προορισµό Μετάφραση των τιµών µιας περιοχής της µνήµης µε βάση ενός πίνακα αντιστοιχίας Μετατροπή του περιεχοµένου µιας θέσης µνήµης από ένα τύπο δεδοµένων σε άλλο Πίνακας 2.2 Αντιπροσωπευτικές εντολές γλώσσας µηχανής(συνέχεια) Χρήσιµο είναι να πάρουµε µια ιδέα για την συχνότητα των διαφόρων εντολών ενός instruction Set. Παραθέτουµε,τον πίνακα 2.3 στον οποίο φαίνεται η συχνότητα των εντολών της οικογένειας 80Χ86 της Intel. σε µια σειρά από benchmarks (προγράµµατα µέτρησης απόδοσης) της SPEint92.

17 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 49 Σειρά Εντολή Μέσος όρος % 1 Load 22% 2 onditional ranch 20% 3 ompare 16% 4 Store 12% 5 dd 8% 6 and 6% 7 sub 5% 8 Move reg to reg 4% 9 call 1% 10 return 1% total 96% Πίνακας 2.3 Συχνότητα εµφάνισης εντολών στην οικογένεια 80Χ86 της Intel 2.7 H Κωδικοποίηση του Instruction Set και το µήκος των εντολών Μια εντολή πρέπει να κωδικοποιηθεί ώστε να µπορεί να εκτελεστεί από τον επεξεργαστή. Τα προβλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει ο αρχιτέκτονας είναι: Το πλήθος των πεδίων που απαιτούνται Ένα ή πολλαπλά σχήµατα εντολών; Σταθερό ή µεταβλητό µήκος εντολής; Τα παραπάνω προβλήµατα λύνονται µε διάφορους τρόπους µε βάση κάποιες βασικές στρατηγικές αποφάσεις όπως: Της αρχιτεκτονικής που επιλέχθηκε(accumulator, load-store, register-memory, stack) Τη σχέση µεταξύ κωδικού και παραγόντων Το πλήθος των µεθόδων υπολογισµού της τελικής διεύθυνσης Το πλήθος των καταχωρητών Του πλήθους των παραγόντων που επιθυµεί ο αρχιτέκτονας να συµπεριλάβει σε µια εντολή Τα βασικά πεδία µιας εντολής είναι το πεδίο του κωδικού και το πεδίο ή τα πεδία της αναφοράς. των παραγόντων. Επειδή όµως, κάθε πεδίο αναφοράς πιθανώς να χρησιµοποιεί και κάποιον τρόπο υπολογισµού της τελικής διεύθυνσης θα πρέπει να προβλεφθεί και ένα πεδίο για τον προσδιοριστή διεύθυνσης(address specifier).

18 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 50 Με βάση τα παραπάνω υπάρχουν σήµερα τρεις τύποι σχεδιασµού: α) Μεταβλητού µήκους. Στον σχεδιασµό αυτό(σχήµα 2.10), µε κύριο εκπρόσωπο τις µηχανές VX, έχουµε ένα πεδίο κωδικού εντολής και πολλά ζευγάρια πεδίου αναφοράς του παράγοντα και προσδιοριστή διεύθυνσης. Κωδικός Εντολής Προσδιοριστής ιεύθυνσης 1 Αναφορά ιεύθυνσης 1 Προσδιοριστής ιεύθυνσης 2 Αναφορά ιεύθυνσης 2.. Προσδιοριστής ιεύθυνσης Ν Αναφορά ιεύθυνσης Ν Σχήµα 2.10 Εντολή µεταβλητού µήκους Κάθε αναφορά διεύθυνσης έχει και τον δικό του προσδιοριστή διεύθυνσης, πράγµα που σηµαίνει ότι σε κάθε εντολή µπορούν να αντιστοιχούν πολλοί τρόποι υπολογισµού τς τελικής διεύθυνσης. Το µήκος µιας εντολής VX κυµαίνεται από 1 έως 53 bytes. β) Σταθερού µήκους. Στο σχεδιασµό αυτό(σχήµα 2.11) οι αρχιτέκτονες επιλέγουν ένα σταθερό µήκος εντολής, 16 bits παλαιότερα, συνήθως 32 bits και σε κάποιες περιπτώσεις 64.. Επίσης ο προσδιοριστής διεύθυνσης είναι µέρος του κωδικού εντολής και αφορά όλες τις διεύθυνσης αναφοράς των παραγόντων. Κωδικός Εντολής Αναφορά ιεύθυνσης 1 Αναφορά ιεύθυνσης 2 Αναφορά ιεύθυνσης 3 Σχήµα 2.11 Εντολή σταθερού µήκους Πολλές υλοποιήσεις όπως, DLX, MIPS, Power P, SPR έχουν υιοθετήσει αυτό το σχήµα γ) Ύπαρξη πολλών µορφών διαφορετικού µήκους Εδώ ο αρχιτέκτονας επιλέγει ένα µικτό σχήµα(υβριδικό). Κάποιες εντολές έχουν µήκος Ν, κάποιες άλλες Μ, και κάποιες άλλες L(σχήµα 2.12). Στη πρώτη εντολή έχουµε τις απλούστερες εντολές µε ένα παράγοντα µε τον αντίστοιχο προσδιοριστή της τελικής διεύθυνσης. Στη δεύτερη έχουµε την δυνατότητα να εφαρµόσουµε δύο µεθόδους υπολογισµού της τελικής διεύθυνσης σε ένα µόνο πεδίο αναφοράς. Στη τρίτη περίπτωση κάνουµε το αντίθετο. Έχουµε δύο πεδία αναφοράς στα οποία εφαρµόζουµε την ίδια µέθοδο υπολογισµού της τελικής διεύθυνσης. Φυσικά στο σχήµα 2.12 δίνουµε απλώς ένα παράδειγµα. Υπάρχουν

19 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 51 αρχιτεκτονικές µε τέσσερα ή περισσότερα σχήµατα µε διαφορετική τοποθέτηση των πεδίων µέσα σε αυτές. Κωδικός Εντολής Προσδιοριστής ιεύθυνσης Αναφορά ιεύθυνσης Κωδικός Εντολής Προσδιοριστής ιεύθυνσης Αναφορά ιεύθυνσης 1 Αναφορά ιεύθυνσης 2 Κωδικός Εντολής Προσδιοριστής ιεύθυνσης 1 Προσδιοριστής ιεύθυνσης 2 Αναφορά ιεύθυνσης Σχήµα 2.12 Εντολές πολλαπλού µήκους Οι οικογένειες Intel 80x86 και IM 360/370 έχουν υιοθετήσει παρόµοια σχήµατα Στην πρώτη της Intel υπάρχουν επτά διαφορετικά σχήµατα µε το µικρότερο να έχει µήκος 8 bits και το µεγαλύτερο 40 bits. Όπως είναι προφανές όλες είναι ακέραια πολλαπλάσια του 8(byte). 2.8 Η εξέλιξη του σχεδιασµού του Instruction Set. Τα πρώτα µοντέλα υπολογιστών είχαν λίγες εντολές και ένα ή δύο τρόπους διευθυνσιοδότησης. Επίσης όλες οι εντολές τις εκτελούσε το hardware. To 1953 οι Wilkes και Stringer, πρώτοι εισήγαγαν την ιδέα του µικροπρογραµµατισµού, η οποία ήταν έτοιµη να υλοποιηθεί στο τέλος της δεκαετίας το Το 1964 η IM παρουσίασε το πρώτο µικροπρογραµµατιζόµενο µοντέλο το περίφηµο system/360, το οποίο έµελλε να είναι η απαρχή µιας αρχιτεκτονικής που έφτασε µέχρι της µέρες µας. Από τότε η τεχνική του µικροπρογραµµατισµού διαδόθηκε για να φτάσει στην υπερβολή των µηχανών VX. Ο σχεδιασµός των µηχανών VX προέβλεπε πάνω από 300 εντολές και 22 περίπου µεθόδους διευθυνσιοδότησης. Οι λόγοι που ενεθάρρυναν τον µικροπρογραµµατισµό ήταν: Η µεγάλη διαφορά ταχύτητας µεταξύ κυρίας µνήµης και ΚΜΕ, η οποία απαιτούσε λιγότερες αναφορές στη µνήµη, αρά πιο σύνθετες εντολές. Η πολυπλοκότητα των νέων γλωσσών προγραµµατισµού αποµάκρυνε ακόµα περισσότερο της ανώτερες γλώσσες προγραµµατισµού από την γλώσσα µηχανής(εννοιολογικό χάσµα) και δυσκόλευε την συγγραφή µεταγλωττιστών. Το χαµηλό κόστος υλοποίησης της µικροπρογραµµατιζόµενης ΚΜΕ σε σχέση µε αυτό της καλωδιωµένης Η δυνατότητα προσθήκης νέων εντολών ή η διόρθωση των λανθασµένων.

20 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 52 Ο µικροπρογραµµατισµός οδήγησε στην δηµιουργία µιας φιλοσοφίας, η οποία ονοµάστηκε IS (omplex Instruction Set omputers) Από το 1984 άρχισε η αντίστροφη µέτρηση και πολλοί αρχιτέκτονες άρχισαν να εξετάζουν ξανά τους σχεδιασµούς των αρχικών µηχανών όπως ο D6600 µε 75 εντολές και δύο σχήµατα διευθυσιοδότησης. Έτσι οδηγηθήκαµε σε µια νέα φιλοσοφία η οποία ονοµάστηκε RIS(Reduced Instruction Set omputer), χάριν ενός από τα χαρακτηριστικά της, αυτό το µικρού αριθµού εντολών Πίνακας 2.4 Συγκριτικός πίνακας µηχανών IS και RIS (πηγή Williams Stalling) Οι λόγοι που οδήγησαν στους RIS ήταν, όσο και αν φαίνεται παράξενο, οφειλόταν περισσότερο στο λογισµικό παρά στο υλικό και πιο συγκεκριµένα στην εξέλιξη της τεχνολογίας κατασκευής µεταγλωττιστών. Ένας άλλος λόγος ήταν κατάχρηση στη χρήση µικροκώδικα που οδήγησε σε πολύπλοκους ερµηνευτές µικροκώδικα και µεγάλες εσωτερικές µνήµες αποθήκευσης µικροκώδικα Όλα αυτά οδήγησαν σε απώλεια απόδοσης της ΚΜΕ. Οι σχεδιαστές των RIS µηχανών υποστήριξαν ότι οι µηχανές έγιναν πολύπλοκες και καιρός ήταν να αναθεωρηθούν ορισµένες απόψεις. Φυσικά, άρχισαν πολλές επιστηµονικές διαµάχες, και το θέµα δεν έχει ακόµα κλείσει. Ορισµός για τους RIS δεν υπάρχει, παρά µια σειρά από ιδιότητες τις οποίες της παραθέτουµε σε αντίθεση µε αυτές των υπολογιστών IS.

21 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 53 RIS Όλες οι εντολές απαιτούν µόνο ένα κύκλο µνήµης για να υλοποιηθούν, εκτός από τις εντολές LOD και STORE Μόνο οι εντολές LOD και STORE αναφέρονται στη µνήµη Μικρό πλήθος εντολών Ενα και µοναδικό σχήµα εντολής Μικρός αριθµός µεθόδων ιευθυνσιοδότησης Οι εντολές εκτελούνται από το υλικό Υψηλό επίπεδο διοχετευσης (Pipeline) Εντολές σταθερού µήκους και µορφής µε µόνο µια αναφορά στη µνήµη Πολλά σύνολα καταχωρητών IS Οι σύνθετες εντολές (και αυτές είναι οι περισσότερες)χρειάζονται πολλούς κύκλους Όλες οι εντολές αναφέρονται στη µνήµη Μεγάλο πλήθος εντολών Πολλά σχήµατα εντολής Μεγάλος αριθµός µεθόδων ιευθυνσιοδότησης Οι εντολές ερµηνεύονται από τoν ερµηνευτή µικροκώδικα Χωρίς διοχέτευση ή χαµηλό επίπεδο διοχέτευσης Εντολές µεταβλητής µορφής και µήκους πολλές αναφορές στη µνήµη Ένα σύνολο καταχωρητών Πίνακας 2.5. RIS εναντίον IS Το παράξενο είναι ότι ένας από τους πρώτους υπολογιστές, 0 D 6600 πληρούσε όλα σχεδόν τα κριτήρια των RIS µηχανών εκτός από αυτό του µοναδικού σχήµατος εντολής και των πολλαπλών συνόλων καταχωρητών Η πρώτη µηχανή RIS ήταν ένας µίνι υπολογιστής ο 801, ο οποίος κατασκευάστηκε από την ΙΒΜ το Ωστόσο η ΙΒΜ τον ανακοίνωσε 5 χρόνια αργότερα όταν άρχισαν να εµφανίζονται και άλλοι επεξεργαστές RIS. Το 1980 µια οµάδα από το πανεπιστήµιο erkeley µε επικεφαλής τον David Patterson και arlo Sequin σχεδίασαν τους RIS Ι και RIS ΙΙ. Ένα χρόνο µετά στο πανεπιστήµιο Stanford, ο John Hennessey σχεδίασε µια άλλη µηχανή RIS, την οποία ονόµασε MIPS

22 Κεφάλαιο 2 Αρχιτεκτονική Βασικού Συνόλου Εντολών 54

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών

Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Υπολογιστών ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 Αρχιτεκτονική Συνόλου Εντολών (Instruction Set Architecture-ISA) 1 Ένας υπολογιστής

Διαβάστε περισσότερα

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών

1. Οργάνωση της CPU 2. Εκτέλεση εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο επίπεδο των επεξεργαστών ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι Γ. Τσιατούχας 2 ο Κεφάλαιο ιάρθρωση 1. Οργάνωση της 2. εντολών 3. Παραλληλία στο επίπεδο των εντολών 4. Γραμμές διοχέτευσης 5. Παραλληλία στο

Διαβάστε περισσότερα

Εντολές γλώσσας μηχανής

Εντολές γλώσσας μηχανής Εντολές γλώσσας μηχανής Στον υπολογιστή MIPS η εντολή πρόσθεσε τα περιεχόμενα των καταχωρητών 17 και 20 και τοποθέτησε το αποτέλεσμα στον καταχωρητή 9 έχει την μορφή: 00000010001101000100100000100000 Πεδία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 21: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 2009 2010 Γραπτή Εργασία #3 Παράδοση: 28 Μαρτίου 2010 Άσκηση 1 (15 µονάδες) Ένας επεξεργαστής υποστηρίζει τόσο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή

Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Στοιχεία αρχιτεκτονικής μικροεπεξεργαστή Αριθμός bit δίαυλου δεδομένων (Data Bus) Αριθμός bit δίαυλου διευθύνσεων (Address Bus) Μέγιστη συχνότητα λειτουργίας (Clock Frequency) Τύποι εντολών Αριθμητική

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3

Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστηµάτων & Λειτουργικά Συστήµατα Κεφάλαιο 3 Κεφάλαιο 3 Οργάνωση και Λειτουργία Επεξεργαστών Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να περιγράψει την εσωτερική οργάνωση των υπολογιστών,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές

Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση. Κεφάλαιο 3. Αριθµητική για υπολογιστές Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Κεφάλαιο 3 Αριθµητική για υπολογιστές Ασκήσεις Η αρίθµηση των ασκήσεων είναι από την 4 η έκδοση του «Οργάνωση και Σχεδίαση

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης

Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης Περιεχόμενο: Δομή υπολογιστή Συστήματα αρίθμησης ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Ένας υπολογιστής αποτελείται από την Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), τη µνήµη, τις µονάδες εισόδου/εξόδου και το σύστηµα διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ. Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού. Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ Βασικές Έννοιες Προγραμματισμού Ιωάννης Λυχναρόπουλος Μαθηματικός, MSc, PhD Αριθμητικά συστήματα Υπάρχουν 10 τύποι ανθρώπων: Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα

Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα Μικροεπεξεργαστές - Μικροελεγκτές Ψηφιακά Συστήματα 1. Ποια είναι η σχέση της έννοιας του μικροεπεξεργαστή με αυτή του μικροελεγκτή; Α. Ο μικροεπεξεργαστής εμπεριέχει τουλάχιστο έναν μικροελεγκτή. Β. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών ARM και x86 Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Λυση του lab02! Αρχιτεκτονική ARM σε τι μοιάζει και σε τι διαφέρει από τον MIPS! Αρχιτεκτονική x86 μια γρήγορη ματιά στη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου

Οργάνωση Η/Υ. Ο Επεξεργαστής TRN. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου Οργάνωση Η/Υ Ο Επεξεργαστής TRN Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Α. Χατζηγεωργίου-Η. Σακελλαρίου ΚMΕ Κυριότεροι Καταχωρητές της ΚΜΕ του υπολογιστή TRN IR (20 bits) X (20 bits) I

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό.

Ερωτήσεις θεωρίας MY. Μέρος Α. Υλικό. Ερωτήσεις θεωρίας MY Μέρος Α. Υλικό. 1. Η μνήμη ROM είναι συνδυαστικό ή ακολουθιακό κύκλωμα; 2. α) Να σχεδιαστεί μία μνήμη ROM που να δίνει στις εξόδους της το πλήθος των ημερών του μήνα, ο αριθμός του

Διαβάστε περισσότερα

2. Τεχνολογία επεξεργαστών

2. Τεχνολογία επεξεργαστών Κεφάλαιο 2: Τεχνολογία επεξεργαστών 21 2. Τεχνολογία επεξεργαστών 2.1 Επιλογές στη σχεδίαση επεξεργαστών Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας (Central Processing Unit CPU) ή επεξεργαστής αποτελεί την καρδιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2009 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να

(Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να Κεεφάάλλααι ιοο:: 3Β ο Τίττλλοοςς Κεεφααλλααί ίοουυ: : Αρχιτεκτονική Ηλ/κου Τµήµατος των Υπολ. Συστηµάτων (Ιούνιος 2001 ΤΕΕ Ηµερήσιο) Σε κάθε µία από τις παρακάτω περιπτώσεις, να αναφέρετε τις τιµές των

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι)

Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Οργάνωση Υπολογιστών (Ι) (η κεντρική μονάδα επεξεργασίας) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1

Περιεχόµενα. I Βασικές Γνώσεις 1 Περιεχόµενα I Βασικές Γνώσεις 1 1 Μοντελοποίηση Προγραµµάτων 3 1.1 Ψευδογλώσσα....................... 6 1.2 Διαγράµµατα Ροής..................... 6 1.3 Παραδείγµατα σε Ψευδογλώσσα και Διαγράµµατα Ροής.

Διαβάστε περισσότερα

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή

1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1ο. Η αριθµητική του υπολογιστή 1.1 Τί είναι Αριθµητική Ανάλυση Υπάρχουν πολλά προβλήµατα στη µαθηµατική επιστήµη για τα οποία δεν υπάρχουν αναλυτικές εκφράσεις λύσεων. Στις περιπτώσεις αυτές έχουν αναπτυχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Μεταγλώτιση, σύνδεση Αρης Ευθυμίου Ανακοινώσεις! Βαθμοί: 1ης εργαστηριακής άσκησης Βαθμός 0 χωρίς σχόλια δεν έχω πάρει την άσκηση! ελέγξτε μήπως δεν το στέλνετε στο σωστό

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γενικά Στοιχεία Ηλεκτρονικού Υπολογιστή 1. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είναι μια συσκευή, μεγάλη ή μικρή, που επεξεργάζεται δεδομένα και εκτελεί την εργασία του σύμφωνα με τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly

ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly ΜΥΥ- 402 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Φροντιστήριο: MIPS assembly Αρης Ευθυμίου Το σημερινό μάθημα! Σύνταξη εντολών! Θέματα σχετικά με τη προσπέλαση, οργάνωση μνήμης διευθύνση για κάθε byte διευθύνσεις λέξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Μνήµης

Αρχιτεκτονική Μνήµης ΕΣ 08 Επεξεργαστές Ψηφιακών Σηµάτων Αρχιτεκτονική Μνήµης Τµήµα Επιστήµη και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου Βιβλιογραφία Ενότητας Kuo [2005]: Chapters 3 & 4 Lapsley [2002]: Chapter

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Κεφάλαιο 3 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Κεφάλαιο 3 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Μονάδα ελέγχου Μονάδα επεξεργασίας δεδομένων Δομή Αριθμητικής Λογικής Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems)

Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Ενσωµατωµένα Υπολογιστικά Συστήµατα (Embedded Computer Systems) Μαθηµα 2 ηµήτρης Λιούπης 1 Intel SA-1110 µc StrongARM core. System-on-Chip. Εξέλιξη των SA-110 και SA-1100. 2 ARM cores ARM: IP (intellectual

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα Ακαδηµαϊκό Έτος 24 25 Ηµεροµηνία Εξέτασης 29.6.25 Χρόνος Εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 201 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης

Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Δυαδικό Σύστημα Αρίθμησης Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης χρησιμοποιεί δύο ψηφία. Το 0 και το 1. Τα ψηφία ενός αριθμού στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης αντιστοιχίζονται σε δυνάμεις του 2. Μονάδες, δυάδες, τετράδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ. ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 4 ο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΜΝΗΜΗ ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 1 Γενική οργάνωση του υπολογιστή Ο καταχωρητής δεδομένων της μνήμης (memory data register

Διαβάστε περισσότερα

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων

3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση χώρου διευθύνσεων ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ MHXANIKOI Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΠΕ Ο ΜΗΧΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Γ. Τσιατούχας 6 ο Κεφάλαιο 1. Επίπεδο OSM 2. Εικονική μνήμη ιάρθρωση 3. Σελιδοποίηση μνήμης 4. Τμηματοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2006 Μάθημα : Μικροϋπολογιστές Τεχνολογία Τ.Σ. Ι, Θεωρητικής κατεύθυνσης Ημερομηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ. Τι είναι αλγόριθμος ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ Στο σηµείωµα αυτό αρχικά εξηγείται η έννοια αλγόριθµος και παραθέτονται τα σπουδαιότερα κριτήρια που πρέπει να πληρεί κάθε αλγόριθµος. Στη συνέχεια, η σπουδαιότητα των αλγορίθµων συνδυάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή στην Δομή, Οργάνωση, Λειτουργία και Αξιολόγηση Υπολογιστών 1.1. Υλικό και Λογισμικό.. 1 1.2 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών.. 3 1.3 Δομή, Οργάνωση και Λειτουργία Υπολογιστών 6 1.3.1 Δομή

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΣΩΤΗΡΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ Μονάδες εκτέλεσης Αρχεία εγγραφών Έλεγχο λογικής ΜΝΗΜΗ ROM RAM ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ(I/O) ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΣΤΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Εκφράσεις και Λίγες Εντολές Οι εκφράσεις της C Τελεστές Απλές και σύνθετες εντολές Εντολές ελέγχου (επιλογής) Εισαγωγή σε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ...30 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Α : ΘΕΜΑΤΑ ΒΑΣΗΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ...11 1.1 Τι είναι Πληροφορική;...11 1.1.1 Τι είναι η Πληροφορική;...12 1.1.2 Τι είναι ο Υπολογιστής;...14 1.1.3 Τι είναι το Υλικό και το

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήµη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή Θα δούµε την οργάνωση ενός υπολογιστή Στον επόµενο µάθηµα θα δούµε πως συνδέονται πολλοί Η/Υ για να σχηµατίσουν

Διαβάστε περισσότερα

8.1 Θεωρητική εισαγωγή

8.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 8 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ Σκοπός: Η µελέτη της λειτουργίας των καταχωρητών. Θα υλοποιηθεί ένας απλός στατικός καταχωρητής 4-bit µε Flip-Flop τύπου D και θα µελετηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...9 ΚΕΦ. 1. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΚΩΔΙΚΕΣ 1.1 Εισαγωγή...11 1.2 Τα κύρια αριθμητικά Συστήματα...12 1.3 Μετατροπή αριθμών μεταξύ των αριθμητικών συστημάτων...13 1.3.1 Μετατροπή ακέραιων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα : Μικροϋπολογιστές

Διαβάστε περισσότερα

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ

1. Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2. Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3. Το πρότυπο 754 της ΙΕΕΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΙΑΣΤΟΛΗΣ (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) Γ Τσιατούχας Παράρτηµα Β ιάρθρωση 1 Το σύστημα κινητής υποδιαστολής 2 Αναπαράσταση πραγματικών δυαδικών αριθμών 3 Το πρότυπο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον

Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Ανάπτυξη Εφαρµογών σε Προγραµµατιστικό Περιβάλλον Κεφάλαιο 6ο Εισαγωγή στον Προγραµµατισµό Μέρος Πρώτο (6.1, 6.2 και 6.3) Α. Ερωτήσεις Σωστού Λάθους 1. Η γλώσσα µηχανής είναι µία γλώσσα υψηλού επιπέδου.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΑ Σ. ΖΙΩΓΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑ 6 ΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Τι ονοµάζουµε πρόγραµµα υπολογιστή; Ένα πρόγραµµα

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann. Πως λειτουργεί η ΚΜΕ; Κεντρική μονάδα επεξεργασίας [3] ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Αρχιτεκτονική Eckert-von Neumann εισόδου μεταφορά δεδομένων από έξω προς τον Η/Υ εξόδου μεταφορά δεδομένων από τον Η/Υ προς τα έξω ΕΠΛ 031: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Κύκλος Μηχανής κεντρικός έλεγχος/πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ

ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Κεφάλαιο 1.3-1.4: Εισαγωγή Στον Προγραµµατισµό ( ιάλεξη 2) ιδάσκων: ηµήτρης Ζεϊναλιπούρ Περιεχόµενα Εισαγωγικές Έννοιες - Ορισµοί Ο κύκλος ανάπτυξης προγράµµατος Παραδείγµατα Πότε χρησιµοποιούµε υπολογιστή?

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.

Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa. Πληροφορική 1 Διδάσκων:Μ.Χατζόπουλος, Παραδόσεις:Τρίτη 4-6, Τετάρτη 1-3; (Αμφιθέατρο Α15) Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://www.di.uoa.gr/~organosi/ 2 Η δομή του μαθήματος Εισαγωγή στην

Διαβάστε περισσότερα

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της;

1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες εντολές (μορφές) της; 1. Πότε χρησιμοποιούμε την δομή επανάληψης; Ποιες είναι οι διάφορες (μορφές) της; Η δομή επανάληψης χρησιμοποιείται όταν μια σειρά εντολών πρέπει να εκτελεστεί σε ένα σύνολο περιπτώσεων, που έχουν κάτι

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης

Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Χρήστος Τσαγγάρης ΕΕ ΙΠ Τµήµατος Μαθηµατικών, Πανεπιστηµίου Αιγαίου Κεφάλαιο 5ο: Εντολές Επανάληψης Η διαδικασία της επανάληψης είναι ιδιαίτερη συχνή, αφού πλήθος προβληµάτων µπορούν να επιλυθούν µε κατάλληλες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις στις σειρές

Σηµειώσεις στις σειρές . ΟΡΙΣΜΟΙ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Σηµειώσεις στις σειρές Στην Ενότητα αυτή παρουσιάζουµε τις βασικές-απαραίτητες έννοιες για την µελέτη των σειρών πραγµατικών αριθµών και των εφαρµογών τους. Έτσι, δίνονται συστηµατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων

Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 2014-15 Αναπαράσταση Μη Αριθμητικών Δεδομένων (κείμενο, ήχος και εικόνα στον υπολογιστή) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ»

ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΑ Α. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ» - Κρυπτογραφία είναι - Κρυπτανάλυση είναι - Με τον όρο κλειδί. - Κρυπτολογία = Κρυπτογραφία + Κρυπτανάλυση - Οι επιστήµες αυτές είχαν

Διαβάστε περισσότερα

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers. Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Πραγµατικοί αριθµοί κινητής υποδιαστολής Floating Point Numbers Σ. Τσιτµηδέλης - 2010 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Εκθετική Παράσταση (Exponential Notation) Οι επόµενες είναι ισοδύναµες παραστάσεις του 1,234 123,400.0

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος;

ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΕΩΡΙΑΣ. Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; αλφάβητου επιγραµµισµένα µε βέλος. για παράδειγµα, Τι ονοµάζουµε µέτρο διανύσµατος; ΙΝΥΣΜΤ ΘΕΩΡΙ ΘΕΜΤ ΘΕΩΡΙΣ Τι ονοµάζουµε διάνυσµα; AB A (αρχή) B (πέρας) Στη Γεωµετρία το διάνυσµα ορίζεται ως ένα προσανατολισµένο ευθύγραµµο τµήµα, δηλαδή ως ένα ευθύγραµµο τµήµα του οποίου τα άκρα θεωρούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗ-21 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΣΚΗΣΕΙΙΣ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΙΩΝ & ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ (ΚΒΑΝΤΙΣΜΟΥ) 0. Εισαγωγή Τα αποτελέσµατα πεπερασµένης ακρίβειας οφείλονται στα λάθη που προέρχονται από την παράσταση των αριθµών µε µια πεπερασµένη ακρίβεια. Τα αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διδάσκουσα Δρ Β Καβακλή Χειμερινό Εξάμηνο 2001 Στόχοι του Μαθήματος! Ανάπτυξη αναλυτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού

Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Ανάπτυξη και Σχεδίαση Λογισμικού Η γλώσσα προγραμματισμού C Γεώργιος Δημητρίου Βασικά Στοιχεία Το αλφάβητο της C Οι βασικοί τύποι της C Δηλώσεις μεταβλητών Είσοδος/Έξοδος Βασικές εντολές της C Αλφάβητο

Διαβάστε περισσότερα

Writing kernels for fun and profit

Writing kernels for fun and profit Writing kernels for fun and profit Γιάννης Τσιομπίκας nuclear@memberfsforg 23 Μαρτίου 2011 Γιατί; It s FUN! Εξοικείωση με το hardware Εμβάθυνση στον θαυμαστό κόσμο των λειτουργικών συστημάτων Μια καλή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Θεµατική Ενότητα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ακαδηµαϊκό Έτος 2006 2007 Γραπτή Εργασία #2 Ηµεροµηνία Παράδοσης 28-0 - 2007 ΠΛΗ 2: Ψηφιακά Συστήµατα ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση : [5 µονάδες] Έχετε στη

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Μ Ε Ρ Ο Σ Γ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 6 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 6.1 Γλώσσες Προγραμματισμού 6.1.1 Γλώσσες μηχανής (1 η γενιά) Η γλώσσα στην οποία ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής καταλαβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές

Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Γλώσσες Προγραμματισμού Μεταγλωττιστές Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ηλίας Σακελλαρίου Δομή Γλώσσες Προγραμματισμού Εισαγωγικά Γλώσσα Μηχανής Γλώσσες υψηλού επιπέδου Μεταγλωττιστές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Χειρισμός Δεδομένων 2.1 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών 2.2 Γλώσσα Μηχανής 2.3 Εκτέλεση προγράμματος 2.4 Αριθμητικές και λογικές εντολές 2.5 Επικοινωνία με άλλες συσκευές 2.6 Άλλες αρχιτεκτονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ Θα ξεκινήσουµε την παρουσίαση των γραµµικών συστηµάτων µε ένα απλό παράδειγµα από τη Γεωµετρία, το οποίο ϑα µας ϐοηθήσει στην κατανόηση των συστηµάτων αυτών και των συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------

----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ----------Εισαγωγή στη Χρήση του SPSS for Windows ------------- Σελίδα: 0------------ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο 8.1 Συντελεστές συσχέτισης: 8.1.1 Συσχέτιση Pearson, και ρ του Spearman 8.1.2 Υπολογισµός του συντελεστή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ Εργαστήριο Πληροφορικής στη Γεωργία Το 1944 με την κατασκευή του υπολογιστή Mark I από τον Howard Aiken και την εταιρεία κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών IBM και από το 1950 μπήκανε

Διαβάστε περισσότερα

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα;

µηδενικό πολυώνυµο; Τι ονοµάζουµε βαθµό του πολυωνύµου; Πότε δύο πολυώνυµα είναι ίσα; ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΛΥΩΝΥΜΩΝ 1. Τι ονοµάζουµε µονώνυµο Μονώνυµο ονοµάζεται κάθε γινόµενο το οποίο αποτελείται από γνωστούς και αγνώστους (µεταβλητές ) πραγµατικούς αριθµούς. Ο γνωστός πραγµατικός αριθµός ονοµάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 6ο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο. Δομημένος Προγραμματισμός - Γενικές Ασκήσεις Επανάληψης ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 3ο 1. Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει. α. Ένα πρόβλημα το χωρίζουμε σε άλλα απλούστερα, όταν είναι ή όταν έχει τρόπο επίλυσης. β. Η επίλυση ενός προβλήματος προϋποθέτει την του. γ.

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Θεωρητική εισαγωγή

6.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6 ΑΠΟΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΚΤΕΣ Σκοπός: Η κατανόηση της λειτουργίας των κυκλωµάτων ψηφιακής πολυπλεξίας και αποκωδικοποίησης και η εξοικείωση µε τους ολοκληρωµένους

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων.

ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ. Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β. Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια. ρ. Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, Επίπεδο Όψεων. ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Χειµερινό Εξάµηνο 2002 Αποθήκευση Εγγραφών - Ευρετήρια ρ Βαγγελιώ Καβακλή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Επίπεδα Αφαίρεσης Σ Β Επίπεδο Όψεων Όψη Όψη

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 16-2-2012. Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Αρχιτεκτονική Υπολογιστών II 6 --0 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων Θέμα. Τι γνωρίζετε για την τοπικότητα των αναφορών και ποιών μονάδων του υπολογιστή ή τεχνικών η απόδοση εξαρτάται από

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit

Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας. Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Δρ. Παναγιώτης Μ. Παπάζογλου Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΙ Λαμίας Διδακτικό βοήθημα γρήγορης μελέτης για τον προγραμματισμό του μικροεπεξεργαστή MIPS 32bit Το υλικό του οδηγού έχει αντικατασταθεί από το βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς

Εκτέλεση πράξεων. Ψηφιακά Ηλεκτρονικά και Δυαδική Λογική. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς. Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών 24-5 Πράξεις με δυαδικούς αριθμούς (λογικές πράξεις) http://di.ionio.gr/~mistral/tp/csintro/ Μ.Στεφανιδάκης ; Ποιες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέµα 1: Α. Η «σύγκριση» λειτουργιών ανθρώπου και υπολογιστή επιφέρει βέβαια µια τεράστια ποιοτική διαφορά υπέρ του ανθρώπου. I. Ποια είναι η διαφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Διαχείριση μνήμης III ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Διαχείριση μνήμης III Υλικό από: Tanenbaum, Modern Operating Systems,Structured Computer Organization Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles. Silberschatz,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών

Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών. Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών Υλικό Υπολογιστών Κεφάλαιο 5ο Οργάνωση υπολογιστών 1 Οργάνωση υπολογιστών ΚΜΕ Κύρια Μνήμη Υποσύστημα εισόδου/εξόδου 2 Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ) R1 R2 ΑΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτηµα Γ. Τα Βασικά της Λογικής Σχεδίασης. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση

Παράρτηµα Γ. Τα Βασικά της Λογικής Σχεδίασης. Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Οργάνωση και Σχεδίαση Υπολογιστών Η ιασύνδεση Υλικού και Λογισµικού, 4 η έκδοση Παράρτηµα Γ Τα Βασικά της Λογικής Σχεδίασης ιαφάνειες διδασκαλίας του πρωτότυπου βιβλίου µεταφρασµένες στα ελληνικά και εµπλουτισµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1

ΗΜΥ 210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων. Καταχωρητές 1 ΗΜΥ-210: Σχεδιασμός Ψηφιακών Συστημάτων Καταχωρητές Διδάσκουσα: Μαρία Κ. Μιχαήλ Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Περίληψη Καταχωρητές Παράλληλης Φόρτωσης Καταχωρητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 2007 ΘΕΜΑ 1ο ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή

Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή Μάθημα 4.1 Βασικές μονάδες προσωπικού υπολογιστή - Εισαγωγή - Αρχιτεκτονική προσωπικού υπολογιστή - Βασικά τμήματα ενός προσωπικού υπολογιστή - Η κεντρική μονάδα Όταν ολοκληρώσεις το μάθημα αυτό θα μπορείς:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ

Κεφάλαιο 9 ο Κ 5, 4 4, 5 0, 0 0,0 5, 4 4, 5. Όπως βλέπουµε το παίγνιο δεν έχει καµιά ισορροπία κατά Nash σε αµιγείς στρατηγικές διότι: (ΙΙ) Α Κ Κεφάλαιο ο Μεικτές Στρατηγικές Τώρα θα δούµε ένα παράδειγµα στο οποίο κάθε παίχτης έχει τρεις στρατηγικές. Αυτό θα µπορούσε να είναι η µορφή που παίρνει κάποιος µετά που έχει απαλείψει όλες τις αυστηρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 5 η Η σειριακή επικοινωνία ΙΙ 1.1 ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η κατανόηση σε βάθος των λειτουργιών που παρέχονται από το περιβάλλον LabView για τον χειρισµό της σειριακής επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Εισαγωγή Βασικές Πηγές: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών: μια Δομημένη Προσέγγιση, Α. Tanenbaum, Vrije Universiteit, Amsterdam. Computer Architecture and Engineering, K. Asanovic, CS1/2-52,

Διαβάστε περισσότερα

εισαγωγικές έννοιες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και

εισαγωγικές έννοιες Παύλος Εφραιμίδης Δομές Δεδομένων και Παύλος Εφραιμίδης 1 περιεχόμενα ενθετική ταξινόμηση ανάλυση αλγορίθμων σχεδίαση αλγορίθμων 2 ενθετική ταξινόμηση 3 ενθετική ταξινόμηση Βασική αρχή: Επιλέγει ένα-έναταστοιχείατηςμηταξινομημένης ακολουθίας

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων

Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 1 of 10 ΗΥ-120: Ψηφιακή Σχεδίαση Φθινόπωρο 2007 Τμ. Επ. Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εργαστήριο 11: Ένας απλός Υπολογιστής: Datapath & Εντολές Πράξεων 17-20 Δεκεμβρίου 2007 Στο τελευταίο αυτό μέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1. Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΜΕ Η/Υ 1 Του Αποστόλου Παπαποστόλου Επίκουρου Καθηγητή του ΤΕΙ Αθήνας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι γραφικές παραστάσεις µε υπολογιστές έχουν προχωρήσει πολύ από τότε που οι ε- πιστήµονες που δούλευαν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18. 18 Μηχανική Μάθηση ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 18 Μηχανική Μάθηση Ένα φυσικό ή τεχνητό σύστηµα επεξεργασίας πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων εκείνων µε δυνατότητες αντίληψης, µάθησης, συλλογισµού, λήψης απόφασης, επικοινωνίας και δράσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΝΗΜΗ & CPU Λειτουργική Δομή Αρχιτεκτονική Von Neumann Όλοι οι υπολογιστές ακολουθούν την αρχιτεκτονική κατά Von-Neumann

Διαβάστε περισσότερα

e-mail@p-theodoropoulos.gr

e-mail@p-theodoropoulos.gr Ασκήσεις Μαθηµατικών Κατεύθυνσης Γ Λυκείου Παναγιώτης Λ. Θεοδωρόπουλος Σχολικός Σύµβουλος Μαθηµατικών e-mail@p-theodoropoulos.gr Στην εργασία αυτή ξεχωρίζουµε και µελετάµε µερικές περιπτώσεις ασκήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων

Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1 Εισαγωγή στα ψηφιακά Συστήµατα Μετρήσεων 1.1 Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Συστήµατα Μετρήσεων Στο παρελθόν χρησιµοποιήθηκαν µέθοδοι µετρήσεων που στηριζόταν στις αρχές της µηχανικής, της οπτικής ή της θερµοδυναµικής.

Διαβάστε περισσότερα

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού.

7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. 7. Βασικά στοιχεία προγραµµατισµού. ΗΜ01-Θ1Γ Δίνονται οι παρακάτω έννοιες: 1. Λογικός τύπος δεδοµένων 2. Επιλύσιµο 3. Ακέραιος τύπος δεδοµένων 4. Περατότητα 5. Μεταβλητή 6. Ηµιδοµηµένο 7. Πραγµατικός τύπος

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07

Πληροφορίες. Εισαγωγή στην Πληροφορική. Κατηγορίες υλισµικού. Περίληψη µαθήµατος (συνέχεια) Επεξεργαστής Μνήµη. Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 Πληροφορίες Εισαγωγή στην Πληροφορική Χειµερινό Εξάµηνο 2006-07 ρ. Παναγιώτης Χατζηδούκας (Π..407/80) Μόνο για την επόµενη Τετάρτη 25/10, το µάθηµα (12-13) δεν θα πραγµατοποιηθεί. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II

Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II Τμήμα Πληροφορικής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΠΛ132 Αρχές Προγραμματισμού II Διάλεξη 20: Χαμηλού Επιπέδου Προγραμματισμός II (Κεφάλαια 25.2, KNK-2ED) Δημήτρης Ζεϊναλιπούρ http://www.cs.ucy.ac.cy/courses/epl132

Διαβάστε περισσότερα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα

Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Αλγόριθµοι και Πολυπλοκότητα Στην ενότητα αυτή θα µελετηθούν τα εξής θέµατα: Πρόβληµα, Στιγµιότυπο, Αλγόριθµος Εργαλεία εκτίµησης πολυπλοκότητας: οι τάξεις Ο(n), Ω(n), Θ(n) Ανάλυση Πολυπλοκότητας Αλγορίθµων

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Θεωρητική εισαγωγή

1.1 Θεωρητική εισαγωγή ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΛΟΓΙΚΕΣ ΠΥΛΕΣ NOT, AND, NAND Σκοπός: Να εξοικειωθούν οι φοιτητές µε τα ολοκληρωµένα κυκλώµατα της σειράς 7400 για τη σχεδίαση και υλοποίηση απλών λογικών συναρτήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ ΑΓΟΡΙΘΜΩΝ ΕΡΩΤΗΕΙ ΑΞΙΟΟΓΗΗ ΕΡΩΤΗΕΙ ΩΤΟΥ ΑΘΟΥ 1. ηµειώστε το γράµµα αν η πρόταση είναι σωστή και το γράµµα αν είναι λάθος. 1. Ο αλγόριθµος πρέπει να τερµατίζεται µετά από εκτέλεση πεπερασµένου

Διαβάστε περισσότερα

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ

Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Πληρουορική Γ Γσμμασίοσ Προγραμματισμός και Αλγόριθμοι Από το και τημ Χελώμα στημ Ευριπίδης Βραχνός http://evripides.mysch.gr/ 2014 2015 1 Προγραμματισμός Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά Ενότητα:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑ 1 ο ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΚΑΤ/ΝΣΗΣ (Πλ. & Υπ.) 2006 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ Α. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό καθεµιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και

Διαβάστε περισσότερα