ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ"

Transcript

1 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Άρθρο 1. Γενικά Η οργάνωση και η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με βάση το ΠΔ 402/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Γεωργίας» (Κεφ. 2, άρθρ. 2, παράγρ. ε, εδάφ. δδ) δημοσιευμένο στο 187Α/1988 ΦΕΚ (σελ. 3147) ανήκει στο Τμήμα Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης. Η βιβλιοθήκη στεγάζεται στον πρώτο όροφο του κτιρίου της Μενάνδρου 22 και εξυπηρετεί τις ανάγκες πληροφόρησης των αγροτών, ερευνητών, φοιτητών, υπαλλήλων του Υπουργείου, άλλων Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και γενικά όλων όσων θέλουν να αξιοποιήσουν υλικό από τις θεματικές ενότητες που καλύπτει η συλλογή της. Στοχεύει στο να προσφέρει όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση όλων των χρηστών της. Άρθρο 2. Παρεχόμενες υπηρεσίες της βιβλιοθήκης Η βιβλιοθήκη διαθέτει αναγνωστήριο, παρέχει δυνατότητα εξυπηρέτησης ομάδων εργασίας, χρήσης τηλεφώνου και fax, πρόσβασης στο Διαδίκτυο, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δανεισμού υλικού, σύμφωνα με τους περιορισμούς των άρθρων 3, 4 και 5 αυτού του κανονισμού. Η βιβλιοθήκη έχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης Α.Μ.Ε.Α. Δε διαθέτει όμως βιβλία ανάγνωσης με το σύστημα Braille. Άρθρο 3. Οι χρήστες της βιβλιοθήκης 3.1. Καθορισμός των χρηστών της βιβλιοθήκης Ως χρήστες ορίζονται τα μέλη και οι επισκέπτες της βιβλιοθήκης Ως μέλη ορίζονται οι ενεργοί υπάλληλοι του Υπουργείου, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας τους, οι αγρότες, οι φοιτητές, οι σπουδαστές, οι ερευνητές, οι συνταξιοδοτηθέντες υπάλληλοι του Υπουργείου, οι υπάλληλοι άλλων Υπουργείων ή οργανισμών και οι γενικά όλοι οι πολίτες που αναζητούν πληροφόρηση. Τα μέλη έχουν δικαίωμα πολυήμερου δανεισμού, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 αυτού του άρθρου. 1/7

2 Ως επισκέπτες ορίζονται οι περιστασιακοί χρήστες της βιβλιοθήκης Τα μέλη και οι επισκέπτες είναι υποχρεωμένοι να εγγραφούν στο βιβλίο κίνησης, που τηρείται στην είσοδό της. Οι επισκέπτες δε μπορούν να δανειστούν υλικό της βιβλιοθήκης Διαδικασία εγγραφής των μελών της βιβλιοθήκης Για την χρήση όλων των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης απαιτείται η εγγραφή και η απόκτηση της κάρτας μέλους, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν. Τα προσωπικά δεδομένα του μέλους (όνομα, επάγγελμα ή ιδιότητα, διεύθυνση εργασίας και κατοικίας, τηλέφωνα εργασίας και κατοικίας, e mail) τηρούνται στο ηλεκτρονικό αρχείο της βιβλιοθήκης, θεωρούνται απόρρητα και το Υπουργείο δεσμεύεται για την τήρηση του απορρήτου. Άρση του απορρήτου μπορεί να γίνει μετά από ερώτημα του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης στο γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο Υπουργείο Η κάρτα και ο κωδικός δανεισμού είναι αυστηρά προσωπικά, εξασφαλίζουν στον κάτοχό τους δικαίωμα πρόσβασης σε όλες τις συλλογές και τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης και επιδεικνύονται από τα μέλη για τη χρήση και το δανεισμό του υλικού της βιβλιοθήκης Η εγγραφή και η απόκτηση της κάρτας μέλους της βιβλιοθήκης προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του κανονισμού λειτουργίας της. Άρθρο 4. Εξυπηρέτηση χρηστών 4.1. Αναζήτηση του υλικού Οι χρήστες αναζητούν πληροφοριακό υλικό από το προσωπικό της βιβλιοθήκης, το οποίο και θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια. Το βιβλιοστάσιο είναι ανοιχτής πρόσβασης και μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει σε αυτό Ανάγνωση του υλικού Η ανάγνωση του υλικού γίνεται μόνον στον ειδικό χώρο του αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης. 2/7

3 Αν ο χρήστης πρόκειται να επανέλθει στη βιβλιοθήκη την επομένη ημέρα και να χρησιμοποιήσει το ίδιο βιβλίο, τότε αυτό κρατείται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης και προσωρινά δε διατίθεται σε άλλο χρήστη για δανεισμό Δανεισμός Δικαίωμα δανεισμού έχουν μόνον τα μέλη της βιβλιοθήκης Τα βιβλία δανείζονται για δέκα ημέρες, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης του δανεισμού για άλλες δέκα ημέρες. Στη συνέχεια, το βιβλίο επιστρέφεται υποχρεωτικά. Η ανανέωση γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε με επίσκεψη του μέλους στη βιβλιοθήκη Κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί ταυτόχρονα ως 5 βιβλία Για κάθε δανειζόμενο βιβλίο συμπληρώνεται ένα δελτίο δανεισμού, το οποίο το μέλος υποχρεούται να έχει μαζί του κατά την επιστροφή του βιβλίου Το δικαίωμα δανεισμού είναι προσωπικό και δε μεταβιβάζεται Σπάνια ή πολύτιμα βιβλία, παλαιές εκδόσεις, κλειστές συλλογές, εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, βιβλιογραφίες, περιοδικά, διδακτορικές διατριβές, χειρόγραφα κλπ. δε δανείζονται Χρήση του εξοπλισμού της βιβλιοθήκης Φωτοτύπηση Επιτρέπεται στους χρήστες της βιβλιοθήκης να φωτοτυπήσουν κείμενα που τους ενδιαφέρουν μόνο για προσωπική χρήση. Η φωτοτύπηση δεν είναι δυνατό να παραβιάζει το Νόμο 2121/1993 «περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων». Οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας εφαρμόζονται αυστηρά στην περίπτωση της φωτοτύπησης και οποιασδήποτε αναπαραγωγής του υλικού της βιβλιοθήκης. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση βιβλίων ή περιοδικών, που αναφέρουν ρητά ότι απαγορεύεται η καθ οιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή τους. 3/7

4 Για τα βιβλία ή περιοδικά που ισχύει το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς να απαγορεύεται η αναπαραγωγή τους, επιτρέπεται η φωτοτύπηση του 1/10 του συνόλου των σελίδων τους. Βιβλία των Κλειστών Συλλογών φωτοτυπούνται μόνο όταν ο αρμόδιος υπάλληλος κρίνει ότι η φωτοτύπηση δε θέτει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του πρωτοτύπου και εφόσον τηρούνται οι εκάστοτε ισχύοντες νόμοι και διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Για την προστασία των συλλογών, δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση: των βιβλίων που εκδόθηκαν πριν το 1920, των τόμων με καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, των τόμων με διαστάσεις μεγαλύτερες από εκ. (ανοιχτού τόμου), των πολυσέλιδων τόμων (πάνω από 500 σελίδες), των τόμων με χαρτόδετη ή χαλασμένη βιβλιοδεσία ή χωρίς εξώφυλλο, των τόμων με οξειδωμένο (κιτρινισμένο) χαρτί. Επιτρέπεται η φωτοτύπηση: των ενημερωτικών φυλλαδίων των Υπουργείων, των δημόσιων λόγων, προσφωνήσεων, κηρυγμάτων, δικανικών αγορεύσεων ή άλλων συναφών έργων, εφόσον παρουσιάστηκαν δημόσια, κάθε εντύπου, εφόσον ο χρήστης έχει γραπτή άδεια του προσώπου που κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα. Ο χρήστης έχει δικαίωμα φωτοτύπησης μέχρι 20 σελίδων Α4 ή Α3. Πέραν αυτού του αριθμού, και μέχρι τις 100 σελίδες, ο χρήστης θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δικό του χαρτί. Δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση πέραν των 100 σελίδων. Επίσης, δεν επιτρέπεται η φωτοτύπηση ολόκληρων βιβλίων ή περιοδικών, παρά μόνον μεμονωμένων άρθρων ή σελίδων. Η εφαρμογή αυτών των περιορισμών εποπτεύεται από το προσωπικό της βιβλιοθήκης. Μετά από την απομάκρυνση από τη βιβλιοθήκη, η ευθύνη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων βαρύνει εξολοκλήρου το χρήστη Δεν επιτρέπεται η ψηφιοποίηση (scanning) ή φωτογράφηση οποιουδήποτε υλικού της βιβλιοθήκης, μέτρο που έχει ως σκοπό την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων του εκάστοτε δημιουργού. 4/7

5 Επιτρέπεται στους χρήστες της βιβλιοθήκης η χρήση του τηλεφώνου και η αποστολή fax μόνο σε αστικές συνδέσεις. Η λήψη τηλεφωνικής κλήσης ή fax είναι ελεύθερη Χρήση του μηχανογραφικού εξοπλισμού Οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, για καθαρά επιστημονικούς λόγους και σύμφωνα με τους περιορισμούς του Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης. Η ευθύνη για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων βαρύνει εξολοκλήρου το χρήστη Η αποθήκευση ληφθέντων αρχείων από το Διαδίκτυο γίνεται σε συσκευή ή μέσο αποθήκευσης του χρήστη, αφού πρώτα ελεγχθεί η συσκευή ή το μέσο από το προσωπικό της βιβλιοθήκης με το αντι ιικό πρόγραμμα, που είναι εγκατεστημένο στο δίκτυο των υπολογιστών του Υπουργείου. Δεν επιτρέπεται η αποθήκευση αρχείων στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή της βιβλιοθήκης. Άρθρο 5. Υποχρεώσεις χρηστών 5.1 Χαρτοφύλακες, τσάντες και άλλα είδη που έχουν μαζί τους οι χρήστες παραμένουν στην είσοδο προς φύλαξη. 5.2 Οι χρήστες υποχρεούνται να υπογράφουν στο ειδικό βιβλίο κατά την είσοδό τους Σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων των μελών της βιβλιοθήκης, όπως διευθύνσεων και τηλεφώνων, τα μέλη υποχρεούνται να το αναφέρουν στο προσωπικό της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στο αρχείο μελών Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν την ησυχία και την καθαριότητα στους χώρους της βιβλιοθήκης Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού και να είναι προσεκτικοί στον τρόπο χρήσης του υλικού και του εξοπλισμού. Οποιαδήποτε φθορά του υλικού αποκαθίσταται ή αντικαθίσταται το υλικό με δαπάνη του χρήστη. Σε περίπτωση που το υλικό δεν κυκλοφορεί πλέον, αντικαθίσταται με υλικό του ίδιου θέματος και αξίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, εφαρμόζονται οι κυρώσεις του άρθρου 6. 5/7

6 5.6 Η επανατοποθέτηση των βιβλίων που έχουν χρησιμοποιηθεί γίνεται από το προσωπικό και σε καμία περίπτωση από τους χρήστες, οι οποίοι υποχρεούνται να παραδίδουν το υλικό στο προσωπικό της βιβλιοθήκης Το προσωπικό δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια υλικού των χρηστών που αφήνεται στο αναγνωστήριο, καθώς και για τυχόν απώλεια πολύτιμων αντικειμένων ή χρημάτων, εφόσον αυτά δεν τού έχουν παραδοθεί προς φύλαξη Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, ούτε η κατανάλωση ποτών και τροφίμων Ο ήχος της κλήσης των κινητών τηλεφώνων των χρηστών θα πρέπει να ελαχιστοποιείται Δεν επιτρέπεται η παρουσία ζώων στους χώρους της βιβλιοθήκης. Άρθρο 6. Κυρώσεις 6.1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του μέλους είναι ανακριβή, απενεργοποιείται η εγγραφή και η κάρτα του και τού απαγορεύεται στο μέλλον η πρόσβαση στη βιβλιοθήκη Σε περίπτωση που το δανεισμένο υλικό δεν επιστραφεί μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από τον κανονισμό, τότε το μέλος μεταπίπτει στην κατηγορία του επισκέπτη, με παράλληλη απενεργοποίηση της κάρτας του, και χάνει το δικαίωμα δανεισμού. Αν, τελικά, δεν το επιστρέψει, τού απαγορεύεται η μελλοντική πρόσβαση στη βιβλιοθήκη και τίθεται ερώτημα από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης στο γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο Υπουργείο Σε περίπτωση που το βιβλίο επιστραφεί φθαρμένο, το μέλος υποχρεούται να το αντικαταστήσει, ειδάλλως μεταπίπτει στην κατηγορία του επισκέπτη, με παράλληλη απενεργοποίηση της κάρτας του, χάνοντας το δικαίωμα δανεισμού στο μέλλον. Στη συνέχεια, τίθεται ερώτημα από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης στο γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, στο Υπουργείο. 6/7

7 6.4. Σε περιπτώσεις άλλων παραβάσεων του κανονισμού της βιβλιοθήκης όπως ανάρμοστη συμπεριφορά ή αθέτηση υποχρεώσεων των άρθρων 4 ή/και 5 ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης έχει το δικαίωμα της απαγόρευσης της εισόδου του χρήστη στη βιβλιοθήκη, με παράλληλη απενεργοποίηση της κάρτας του, εφόσον είναι μέλος της βιβλιοθήκης, μετά από εισήγηση του προσωπικού και σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου του τμήματος Τεκμηρίωσης της Διεύθυνσης. Άρθρο 7. Τροποποίηση του κανονισμού Ο παρών κανονισμός να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου (Αχαρνών 2) και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Μπορεί να τροποποιηθεί από τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου, μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης. Αθήνα, 1η Νοεμβρίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων Γεωργία Μπαζώτη 7/7

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο

Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Δημόσιες Κινητές Βιβλιοθήκες και παροχή υπηρεσιών στο κοινό: το νομικό πλαίσιο Συνέδριο: Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Δίκαιο στην Κοινωνία της Πληροφορίας Αθή να, 2 και 3 Φ εβρουαρίου 2006 Δημόσιες Βιβλιοθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ Αχαρνές, 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 411/2011 όπως τροποποιήθηκε με την 936/2011 αποφάσεις Γενικού Γραμματέα Δήμου Αχαρνών, συγκροτήθηκε επταμελή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20105387/30-08-2010/Φ.334 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ, ΤΟΝΕΡ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των :

ΑΔΑ: 4Α8Ο469Β7Γ-ΛΥΡ ΣΥΜΒΑΣΗ. Aρ. Σύμβ. 1211. Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : Aρ. Σύμβ. 1211 ΣΥΜΒΑΣΗ Στο Ηράκλειο σήμερα 9 9 2011 μεταξύ των : 1. Ευριπίδη Στεφάνου Πρύτανη και νομίμου εκπροσώπου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 241/29 7 2011 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.), σύμφωνα με το αρθρ.3 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Βοήθεια μετά την καταστροφή

Βοήθεια μετά την καταστροφή Βοήθεια μετά την καταστροφή Οδηγός αιτούντος για το πρόγραμμα πληγέντων ατόμων και νοικοκυριών FEMA 545 / Ιούλιος 2008 Applicant s Guide to the Individuals & Households Program Greek 7/08 www.fema.gov

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα.

ΘΕΜΑ: Διευκρινήσεις για τη χορήγηση αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους βάσει του νέου Υπαλληλικού Κώδικα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αθήνα, 14 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις και Αντικείμενο του Κανονισμού Η δομή, η οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1

Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την χρήση από 1η Ιανουαρίου 2009 έως 31η Δεκεμβρίου 2009 Σελίδα 1 ΑΛΜΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2009) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, Μ.Δ.Ε., Υπ. Δ.Ν Οι κοινές πολιτικές στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης : Οικονομική και Νομισματική Πολιτική,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : Γεώργιος Κ. Πατρίκιος, Δικηγόρος, ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου, Υπ. Διδάκτωρ Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράδοση 3η: Ενδεικτική Νομολογία ΠΡΑΚΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων.

Παράδειγμα. «Κεφάλαιο» «Περιουσία» «Περιουσία» Οικονομική επιστήμη «μέσων», «ανάγκες» «αγαθά» Επιχειρήσεων. (ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ) Οικονομική μονάδα είναι ο συστηματικός συνδυασμός των συντελεστών της παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο) με τον οποίο αποσκοπείται η παραγωγή αγαθών ή η προσφορά υπηρεσιών για την κάλυψη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Από τις Γραμματείες ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΥ και ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 Η ταυτότητα του ΛΑ.Ο.Σ. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2011 12 http:// dsep.uop.gr ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑ σελίδα 1. Θέματα φοίτησης ( Αποστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL Παράδοση 6η : Ενδεικτική Νομολογία 486/2010 ΕΦ ΑΘ (ΔΕΕ 2010/579) Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Έννοια, φύση και περιεχόμενο αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 Ο ΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Page 1 of 36 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορους οικονομικούς πίνακες. Το κείμενο αποτελεί το κύριο σώμα του επιχειρηματικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Cum libellis

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1.

Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Οι υπεράκτιες (offshore) εταιρίες 1. Χ. Π. Παμπούκη Αν. Καθηγητή Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Εισαγωγή 1 Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα που χαρακτηρίζεται από την ταχύτητα των συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ) Φορέας Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Δημήτριος Σαμψών Ελευθερία Πατρικαλάκη Αντώνης Μαραγκάκης Ηλίας Σπανάκης Χημικός Μηχανικός Μηχανικός Περιβάλλοντος Μηχανολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναον» ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Πολιτισμικό Εργαστήρι «Αέναoν», Γούβες Ηρακλείου Κρήτης Τηλ. 28970 41509 & 6944 331 339, email: info@sisaenaon.com Περιεχόμενα Προφίλ Επιχείρησης...... 3 Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΠΡΑΞΗ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: Αναλυτικός σχεδιασμός πράξης, ανάπτυξη περιεχομένου, δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ΨΣ19/1/12

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11

Εισαγωγή 1. Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 Περιεχόμενα Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1. Εξέλιξη των μισθών στην Κύπρο και διεθνείς συγκρίσεις 11 1. Συγκρίσεις μισθών και μοναδιαίου κόστους εργασίας στην Κύπρο και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 12

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια

Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια 1 Ευρωπαϊκή κοινωνική ιθαγένεια Χαμένη σε δημοσιονομικά ανώδυνους συμβιβασμούς του Άγγελου Στεργίου καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Η ιδιότητα του πολίτη, αποδεσμευμένη από την εθνικότητα, έχει μετατοπιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Διδάσκων : Πομπιέρη Βασιλεία, Δικηγόρος, LLM UCL 6 η Συνάντηση Γ Ενότητα: Ρύθμιση Χρεών Δικαίωμα να ρυθμίσουν τα χρέη τους έχουν οι οφειλέτες, που δημιούργησαν την οφειλή, τουλάχιστον

Διαβάστε περισσότερα

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011

Γιατροί Χωρίς Σύνορα. Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Γιατροί Χωρίς Σύνορα Οικονομική έκθεση για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου p 2 Οικονομική Επισκόπηση p 5 Έλεγχος Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή p 9 Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 25 / 9 /2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Αριθ.Πρωτ. 9527/535 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ. /ΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) που έχει την έδρα της στη Λάρισα (οδός Τέρμα Τυχερού) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΚ. ΚΑΪΔΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΪΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Πολιτικής Ποινικής Δικαιοσύνης Συντάκτης: Ηλίας Καρτσακλής, Δικηγόρος, LL.M. Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών (Αμέλεια Ευθύνη εκ του αποτελέσματος Άδικο Καταλογισμός Ερωτήσεις) ΑΜΕΛΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα