Συστήµατα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Τροφίµων Πρωτογενούς Παραγωγής σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO 2-1&2-2, GLOBALGAP

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συστήµατα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Τροφίµων Πρωτογενούς Παραγωγής σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO 2-1&2-2, GLOBALGAP"

Transcript

1 ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (.Ε..Υ.Τ.) 2 ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ Ιουνίου 2008 Συστήµατα Ολοκληρωµένης ιαχείρισης Τροφίµων Πρωτογενούς Παραγωγής σύµφωνα µε τα πρότυπα AGRO 2-1&2-2, GLOBALGAP Χρήστος. Κατσάνος Γεωπόνος M.Sc., MBA, Επικεφαλής Επιθεωρητής TUV HELLAS Executive Director DKG GROUP

2 Αλυσίδα Τροφίµου Εισαγωγή πρώτων υλών Authority Καλλιεργητής Έµποροι Μεταποιητές Λιανοπωλητής Υπηρεσίες τροφίµων Καταναλωτής

3 Γιατί Πιστοποίηση στον Αγρό (stakeholders)? Περιβάλλον Παραγωγός Χαµηλό Κόστος Παραγωγής Κερδοφορία ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Καταναλωτής Ασφάλεια Ποιότητα Value for Money Αειφορία (διάρκεια στο µέλλον)

4 Γιατί Πιστοποίηση στον Αγρό? (Αναγκαιότητα) Super Markets (συµπεριφορά καταναλωτή) Product Liability (ευθύνη παραγωγού) Αστικοποίηση του πληθυσµού, σπάσιµο της επαφής µε τους τρόπους παραγωγής των προϊόντων και τη φύση NGOs - «Οικολογικές Περιβαλλοντικές» Ευαισθησίες HACCP - Έντονες πιέσεις από τη Βιοµηχανία Μεταποίησης - Τυποποίησης (σταφύλια,( ροδάκινα, ελιές, λάδι κλπ) Χηµικοί κίνδυνοι (υπολείµµατα φυτοπροστατευτικών προιόντων) Υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράµµατα)

5 Ολοκληρωµένη ιαχείριση Παραγωγής (Integrated Crop Management-ICM) ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ IPM ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΩΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ & Ε ΑΦΟΥΣ ICM ORGANISA - TIONAL ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΓΡΙΑΣ ΖΩΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

6 MRL s - Maximum Residue Levels (Limits) Είναι τα ανώτατα αποδεκτά όρια υπολειµµάτων των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε διάφορα γεωργικά προϊόντα που επιτρέπονται από τον νόµο να παραµείνουν στο προς κατανάλωση γεωργικό προϊόν, ενώ µε κατάλληλα νοµοθετικά µέτρα ορίζεται η τήρησή τους.

7 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ MRLs ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ MRL µόνο της µητρικής ουσίας (π.χ. metalaxyl) MRL διαφόρων ισοµερών της µητρικής ουσίας (π.χ. τα πυρεθρινοειδή) MRL για τη µητρική ουσία καθώς και τους σηµαντικούς από τοξικολογικής άποψης µεταβολίτες ή προϊόντα διάσπασης (π.χ. phorate, phorate-o-analog, phorate sulfoxide, κλπ.) MRL µε βάση ένα κοινό προϊόν διάσπασης (π.χ. για τα διθειοκαρβαµιδικά σαν κοινό υπόλειµµα έχει καθοριστεί ο διθειάνθρακας)

8 ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ (Integrated Pest Management, Integrated Pest Control) Καταπολέµηση εχθρών η οποία συνδυάζει όλες τις διαθέσιµες βιολογικές και χηµικές µεθόδους καταπολέµησης. Χηµική καταπολέµηση εφαρµόζεται µόνον όταν είναι αναγκαίο και κατά τέτοιο τρόπο που να έχει τις µικρότερες επιπτώσεις στη βιολογική καταπολέµηση. Strey et al 1959 Ένα σύστηµα οικολογικά προσανατολισµένης διαχείρισης ή χειρισµού των πληθυσµών βλαβερών για µία καλλιέργεια οργανισµών (εντόµων, ακάρεων, µυκήτων, ιών, ζιζανίων, κλπ) που χρησιµοποιεί όλες τις κατάλληλες τεχνικές µε ένα συνδυασµένο τρόπο, τέτοιο που να περιορίζει τον πληθυσµό τους και να τον συγκρατεί σε επίπεδα κατώτερα από εκείνα που θα µπορούσαν να προκαλέσουν οικονοµική ζηµιά. Smith and Reynolds 1966

9 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ Γνώση της Βιοοικολογίας των κύριων και των δευτερευόντων οργανισµών της καλλιέργειας Ύπαρξη εναλλακτικών προς τη χηµική µεθόδων καταπολέµησης Ύπαρξη µεθόδου για την παρακολούθηση της εµφάνισης και της πορείας του πληθυσµού ανάπτυξης των διαφόρων οργανισµών της καλλιέργειας και της εξέλιξης των προσβολών από αυτούς Καθορισµός ορίου ανεκτής πυκνότητας πληθυσµού και αντίστοιχης πυκνότητας ή ορίου επέµβασης Συνδυασµός των διάφορων επί µέρους στοιχείων και παραγόντων που συµµετείχαν στην ολοκληρωµένη καταπολέµηση σε ένα οργανωµένο σύστηµα που να µπορεί να λειτουργεί σαν πράξη

10 ΕΝ ΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1. Μπορούν να ληφθούν ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ; ΟΧΙ Εκτιµήστε το επίπεδο της ΖΗΜΙΑΣ (πραγµατικό ή προβλεπόµενο) Αν το επίπεδο ζηµιάς είναι ΠΑΝΩ από το Κατώφλι Επέµβασης, τότε αναρωτηθείτε: 2. Είναι δυνατός ο αποτελεσµατικός έλεγχος µε ΜΗ-ΧΗΜΙΚΕΣ µεθόδους; ΝΑΙ Αν το επίπεδο ζηµιάς είναι ΚΑΤΩ από το Κατώφλι Επέµβασης τότε: Μην κάνετε καµιά περαιτέρω ΕΝΕΡΓΕΙΑ σε αυτό το στάδιο, αλλά συνεχίστε τον έλεγχο ΝΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Εφαρµογή αυτών ΟΧΙ 3. ΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

11 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ MRLs H όλη διαδικασία καθορισµού των κοινοτικών MRLs δίνεται σχηµατικά στο παρακάτω διάγραµµα (ΕΟΚ, Preliminary draft guidelines for establishing Community MRLs, Document αριθ. 3411/VI/91-EN rev. 2). ADI-Αποδεκτή Ηµερήσια Λήψη για τον άνθρωπο Έλεγχος της πραγµατικής λήψης υπολειµµάτων Ανώτατα όρια υπολειµµάτων MRLs Εκτίµηση Κινδύνου ιατροφικής Λήψης (Dietary intake risk assessment) GAP-Ορθή Γεωργική Πρακτική Πειράµατα Υπολειµµάτων Προτεινόµενα Ανώτατα Όρια Υπολειµµάτων -MRLs

12 AGRO 2-1 (version 2/2008) 1. Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 2. Ορισµοί 3. Παραποµπές σε πρότυπα 4. Απαιτήσεις του Συστήµατος ΟΓ στη Γεωργική Παραγωγή 4.1 Γενικές Απαιτήσεις 4.2 Πολιτική 4.3 Προγραµµατισµός (Περιβαλλοντικά θέµατα, Νοµικές και άλλες απαιτήσεις, Σκοποί και Στόχοι, Πρόγραµµα βελτίωσης) 4.4 Εφαρµογή του προγράµµατος βελτίωσης 4.5 Έλεγχος του Συστήµατος, Προληπτικές κα ιορθωτικές ενέργειες 4.6 Ανασκόπηση από τη ιοίκηση

13 AGRO 2-2 (version 2/2008) Πολλαπλασιαστικό Υλικό & Γενικές καλλιεργητικές φροντίδες ιαχείριση εδάφους Μετεωρολογικά εδοµένα Θρέψη Λίπανση Φυτών Άρδευση Φυτοπροστασία Συγκοµιδή µετασυλλεκτικές επεµβάσεις (ιχνηλασιµότητα) ιαχείριση Εξοπλισµού & Ενέργειας ιαχείριση Ρύπων (Ανακύκλωση) Περιβάλλον & Βιοποικιλότητα Υγεία, Ασφάλεια & Κατάρτιση Εργαζοµένων

14 GLOBALG.A.P. (EUREPGAP) version 3.0 Sept 2007 Benchmarking protocol Τήρηση της εθνικής και διεθνούς Νοµοθεσίας εφαρµογή Ορθής Γεωργικής Πρακτικής Κώδικες ΟΓΠ ο δρόµος για την εφαρµογή Ολοκληρωµένης Καταπολέµησης Εχθρών (IPM) Ολοκληρωµένης Γεωργικής ιαχείρισης (ICM) Εφαρµογή αρχών HACCP (Produce Handling) Ασφάλεια εργαζοµένου (ψεκαστής, εργαζόµενος) Περιβάλλον - Συνεχή Βελτίωση και Αειφορία

15

16 Retail and Food Service Members

17 Supplier Members

18 Associate Members

19 GLOBALG.A.P. Benchmarked Schemes (October 2005) Applicant Scheme Scope PTR PR ITR IWA TSC N.I. PA A Mexico Supreme Qualitiy-GAP FV X Danish GAP F&V FV X Danish GAP Potatoes FV X SwissGAP F&O FO X Swiss GAP F&V FV X QS GAP FV X British Ornamental Plant Producers(BOPP) FO X UNE FV X New Zealand Fresh Produce Supplier Program (VEGFED) FV X Mais Doux FV X Assured Produce FV X Chile GAP FV X KFC Silver Standard FO X Natursense FV X AMA Stamp of Quality Control Device FV X Naturane FV X Utz Kapeh Certified Responsible Coffee CO X MPS GAP Floriculture FO X Certified Natural Meat Program (CNMP) IFA X Kenya GAP FV X ChinaGAP FV/IFA X

20 ιοικητική δοµή GLOBALG.A.P.(EUREPGAP)

21 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ από το χωράφι στο ράφι

22 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ από το χωράφι στο ράφι

23 ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ από το χωράφι στο ράφι

24 Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!