ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ"

Transcript

1 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι. ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΥΠΕΡΤΑΣΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, Γ.Ν.Α ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

2

3 ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (N= /ΕΤΗΣΙΩΣ) Ασθενείς με χαμηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο Ασθενείς με συνοσηρότητες και αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο Weiser TG et al. An estimation of the global volume of surgery: a modelling strategy based on available data. Lancet 2008;372:

4 ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΕ ΜΗ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Περιεπεμβατικές επιπλοκές 7-11% Καρδιακές επιπλοκές 42% Θνητότητα 0,8-1,5% Kristensen SD, Knuuti J, Saraste A, et al ESC/ESA Guidelines on non-cardiac surgery: cardiovascular assessment and management. Eur Heart J Aug 1.[Epub ahead of print]

5 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ / ΣΥΝΟΣΥΡΟΤΗΤΕΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ Poldermans D, Hoeks SE, Feringa HH. Pre-operative risk assessment and risk reduction before surgery. J Am Coll Cardiol 2008;51:

6 MULTIDISCIPLINARY TEAM Συστάσεις Class LOE Επιλεγμένοι ασθενείς με καρδιακό νόσημα που υποβάλλονται σε χαμηλού και ενδιαμέσου κινδύνου χειρουργική επέμβαση μπορεί να χρειάζεται να παραπεμφθούν από τον αναισθησιολόγο για καρδιολογική εκτίμηση και βελτιστοποίηση της φαρμακευτικής αγωγής Όλοι οι ασθενείς με γνωστό και υψηλού κινδύνου καρδιακό νόσημα που υποβάλλονται σε υψηλού κινδύνου χειρουργική επέμβαση θα πρέπει να ελέγχονται από ομάδα πολλών ειδικοτήτων IIb IIa C C

7 1 ο ΒΗΜΑ 2 ο ΒΗΜΑ Επείγον χειρουργείου Όχι Ενεργός ή ασταθής καρδιακή κατάσταση Όχι Ναι Ναι Ειδικοί παράγοντες του ασθενούς ή του χειρουργείου καθορίζουν την στρατηγική και δεν επιτρέπουν την περαιτέρω καρδιακή διερεύνηση ή θεραπεία. Ο ιατρός προσφέρει συστάσεις σχετικά με την περιεπεμβατική φαρμακευτική αγωγή και επιτηρεί τυχόν εμφάνιση καρδιακών συμβαμάτων Οι θεραπευτικές επιλογές θα πρέπει να συζητηθούν από τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τις αναισθησιολογικές και χειρουργικές επιλογές. Για παράδειγμα επί παρουσίας ασταθούς στηθάγχης, ανάλογα με την έκβαση της συζήτησης, οι ασθενείς μπορεί να προχωρήσουν σε στεφανιογραφία και PCI, με έναρξη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής εάν μπορεί να καθυστερήσει η χειρουργική επέμβαση, ή να οδηγηθούν στο χειρουργείο εάν είναι αδύνατη η καθυστέρηση με βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή 3 ο ΒΗΜΑ 4 ο ΒΗΜΑ Προσδιορισμός του κινδύνου της χειρουργικής επέμβασης Ενδιάμεσος ή υψηλός Προσδιορισμός της λειτουργικής ικανότητας του ασθενούς 4 METs Χαμηλός > 4 METs Ο ιατρός μπορεί να αποκαλύψει παράγοντες κινδύνου και να προσφέρει υγιεινοδιαιτητικές και φαρμακευτικές οδηγίες. Στους ασθενείς με έναν ή περισσότερους κλινικούς παράγοντες κινδύνου, θα πρέπει να σκεφτόμαστε την διενέργεια ΗΚΓ ηρεμίας για εκτίμηση των ενδεχόμενων μεταβολών του περιεπεμβατικά. Στους ασθενείς με γνωστή ΣΝ ή ισχαιμία του μυοκαρδίου, μπορούμε να ξεκινήσουμε χαμηλή δόση β αναστολέα προοδευτικά αυξανόμενη Στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και συστολική δυσλειτουργία σκεφτόμαστε του ΑΜΕΑ πριν την επέμβαση. Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειακό χειρουργείο, σκεφτόμαστε την έναρξη στατινών. 5 ο ΒΗΜΑ Στους ασθενείς με πτωχή λειτουργική ικανότητα σκεφτείτε τον κίνδυνο του χειρουργείου Χειρουργείο ενδιαμέσου κινδύνου Επιπλέον των παραπάνω συστάσεων: Στους ασθενείς με έναν ή περισσότερους κλινικούς παράγοντες κινδύνου σκεφτόμαστε την μη επεμβατική δοκιμασία φόρτισης. Χειρουργείο υψηλού κινδύνου 6 ο ΒΗΜΑ Παράγοντες καρδιακού κινδύνου 2 7 ο ΒΗΜΑ 3 Σκεφτόμαστε μη επεμβατική δοκιμασία φόρτισης. Μπορούμε να την σκεφτούμε επίσης πριν από οποιοδήποτε χειρουργείο, εφόσον το αποτέλεσμα μεταβάλλει το είδος του χειρουργείου και της αναισθησίας Αξιολόγηση του αποτελέσματος της μη επεμβατικής δοκιμασίας φόρτισης Όχι/ήπια/μέτρια πρόκληση ισχαιμίας Προκαλούμενη ισχαιμία Επιπλέον των παραπάνω συστάσεων: Σκεφτόμαστε το υπερηχοκαρδιογράφημα ηρεμίας και τους βιοδείκτες για εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και την λήψη προγνωστικών πληροφοριών για τον κίνδυνο περιεπεμβατικών και μακροπρόθεσμων καρδιακών συμβαμάτων Προχωρήστε στο προγραμματισμένο χειρουργείο. Προτείνεται η εξατομικευμένη περιεπεμβατική αντιμετώπιση, όσον αφορά το δυνητικό όφελος της προτεινόμενης χειρουργικής επέμβασης συγκριτικά με τα προβλεπόμενα ανεπιθύμητα συμβάματα και την επίδραση της φαρμακευτικής θεραπείας και/ή της επαναγγείωσης των στεφανιαίων.

8 1 ο ΒΗΜΑ Επείγον χειρουργείου Όχι 2 ο ΒΗΜΑ Ναι Ειδικοί παράγοντες του ασθενούς ή του χειρουργείου καθορίζουν την στρατηγική και δεν επιτρέπουν την περαιτέρω καρδιακή διερεύνηση ή θεραπεία. Ο ιατρός προσφέρει συστάσεις σχετικά με την περιεπεμβατική φαρμακευτική αγωγή και επιτηρεί τυχόν εμφάνιση καρδιακών συμβαμάτων Χειρουργείο

9 2 ο ΒΗΜΑ Ενεργός ή ασταθής καρδιακή κατάσταση Ασταθής στηθάγχη Οξεία καρδιακή ανεπάρκεια, Σημαντικές καρδιακές αρρυθμίες Συμπτωματική βαλβιδική νόσος Πρόσφατο ΕΜ και υπολειπόμενη μυοκαρδιακή ισχαιμία Όχι 3 ο ΒΗΜΑ Ναι Οι θεραπευτικές επιλογές θα πρέπει να συζητηθούν από τις εμπλεκόμενες ειδικότητες, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τις αναισθησιολογικές και χειρουργικές επιλογές. Για παράδειγμα επί παρουσίας ασταθούς στηθάγχης, ανάλογα με την έκβαση της συζήτησης, οι ασθενείς μπορεί να προχωρήσουν σε στεφανιογραφία και PCI, με έναρξη διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής εάν μπορεί να καθυστερήσει η χειρουργική επέμβαση, ή να οδηγηθούν στο χειρουργείο εάν είναι αδύνατη η καθυστέρηση με βέλτιστη φαρμακευτική αγωγή Χειρουργείο

10 3 ο ΒΗΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ (καρδιαγγειακή θνητότητα και ΕΜ στις 30 ημέρες) Χαμηλού κινδύνου <1% Ενδιαμέσου κινδύνου 1-5% Υψηλού κινδύνου >5% Επιφανειακές επεμβάσεις Ενδοπεριτοναικές: σπληνεκτομή, διαφραγματοκήλη, χολοκυστεκτομή Αορτικά και μείζονα αγγειακά χειρουργεία Μαστού Καρωτίδων σε συμπτωματικούς (CEA ή CAS) Ανοικτή επαναγγείωση κάτω άκρων ή ακρωτηριασμοί ή θρομβοεμβολεκτομή Οδοντιατρικές Περιφερική αρτηριακή αγγειοπλαστική Δωδεκαδακτυλο-παγκρεατικές επεμβάσεις Ενδοκρινικές: θυρεοειδής Ενδοαγγειακή διόρθωση ανευρύσματος Ηπατεκτομή, επεμβάσεις στα χοληφόρα Ανασύνθεσης Κεφαλής και τραχήλου Οισοφαγεκτομή Καρωτίδων σε ασυμπτωματικούς ασθενείς (CEA ή CAS) Μείζονες νευρολογικές ή ορθοπεδικές (ισχίου και σπονδυλικής στήλης) Αποκατάσταση διάτρησης εντέρου Ελάσσονες γυναικολογικές Μείζονες ουρολογικές ή γυναικολογικές Επινεφριδιεκτομή Ελάσσονες ορθοπεδικές (μηνισκεκτομή) Μεταμόσχευση νεφρού Ολική κυστεκτομή Ελάσσονες ουρολογικές (διουρηθρική προστατεκτομή) Οφθαλμού Μη μείζονες ενδοθωρακικές Πνευμονεκτομή Μεταμόσχευση πνευμόνων ή ήπατος

11 ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Θα πρέπει όλοι οι ασθενείς να υποβάλλονται σε προεπεμβατική εκτίμηση του καρδιολογικού κινδύνου ανεξάρτητα από ανοικτή ή λαπαροσκοπική επέμβαση Class I LOE C

12 ΕΝΔΟΑΓΓΕΙΑΚΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

13 3 ο ΒΗΜΑ Προσδιορισμός του κινδύνου της χειρουργικής επέμβασης Χαμηλός (<1%) Ο ιατρός μπορεί να αποκαλύψει παράγοντες κινδύνου και να προσφέρει υγιεινοδιαιτητικές και φαρμακευτικές οδηγίες Ενδιάμεσος ή υψηλός 4 ο ΒΗΜΑ Στους ασθενείς με γνωστή ΣΝ ή ισχαιμία του μυοκαρδίου, μπορούμε να ξεκινήσουμε χαμηλή δόση β αναστολέα προοδευτικά αυξανόμενη* Στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και συστολική δυσλειτουργία σκεφτόμαστε του ΑΜΕΑ πριν την επέμβαση. Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειακό χειρουργείο, σκεφτόμαστε την έναρξη στατινών. Class IIb IIa IIa LOE B C B Χειρουργείο Στόχος σφύξεων bpm και ΣΑΠ >100 mmhg

14 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Β ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ Συστάσεις Class LOE Περιεπεμβατική συνέχιση των β αναστολέων στους ασθενείς που ήδη τους λάμβαναν. I Β Προεπεμβατική έναρξη των β αναστολέων στους ασθενείς που προγραμματίζονται για υψηλού κινδύνου χειρουργείο και έχουν >1 κλινικούς παράγοντες κινδύνου ή ASA κατάσταση >2. Προεπεμβατική έναρξη των β αναστολέων στους ασθενείς με γνωστή ΣΝ ή μυοκαρδιακή ισχαιμία. Ως πρώτης επιλογής β αναστολείς είναι η ατενολόλη και η βισοπρολόλη. IIb Β Δεν προτείνεται η περιεπεμβατική έναρξη μεγάλων δόσεων β αναστολέων χωρίς σταδιακή και αργή τιτλοποίηση. Δεν προτείνεται η έναρξη των β αναστολέων στους ασθενείς που προγραμματίζονται για χαμηλού κινδύνου χειρουργείο. IIb IIb III ΙΙΙ Β Β B Β

15 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΜΕΑ/ΑΤ Συστάσεις Class LOE Στους σταθεροποιημένους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας προτείνεται η συνέχιση των ΑΜΕΑ/ΑΤ κατά την διάρκεια του μη καρδιακού χειρουργείου, υπό στενή αιμοδυναμική παρακολούθηση. Η έναρξη των ΑΜΕΑ/ΑΤ θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν το χειρουργείο στους καρδιολογικά σταθερούς ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. IIa IIa C C Προτείνεται η προσωρινή διακοπή των ΑΜΕΑ/ΑΤ στους υπερτασικούς ασθενείς πριν το μη καρδιακό χειρουργείο. IIa C

16 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΑΤΙΝΕΣ Συστάσεις Class LOE Περιεπεμβατική συνέχιση των στατινών στους ασθενείς που ήδη τις λάμβαναν. I C Προεπεμβατική έναρξη των στατινών στους ασθενείς που προγραμματίζονται για αγγειακό χειρουργείο, ιδανικά τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν το χειρουργείο. IIa Β

17 4o BHMA - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ Η ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ 1 MET 4 METs 4 METs Μπορείτε να Φροντίσετε τον εαυτό σας; Τραφείτε, ντυθείτε ή να αυτοεξυπηρετηθείτε στην τουαλέτα; Περπατήσετε μέσα στο σπίτι; Περπατήσετε 100 μέτρα σε ίσιο δρόμο με ταχύτητα 3-5 km/ώρα; Πάνω από 10 METs Μπορείτε να Ανεβείτε τις σκάλες δύο ορόφων ή να περπατήσετε σε ανηφόρα; Πραγματοποιήσετε βαριές εργασίες στο σπίτι, όπως είναι το σφουγγάρισμα ή να μεταφέρετε βαριά έπιπλα; Συμμετάσχετε σε έντονες αθλητικές δραστηριότητες, όπως κολύμπι, τένις, ποδόσφαιρο, μπάσκετ ή σκι; Hlatky MA et al. A brief self-administered questionnaire to determine functional capacity (the Duke Activity Status Index). Am J Cardiol 1989;64:

18 4 ο ΒΗΜΑ Ασυμπτωματικός ασθενής, σταθερός καρδιολογικά Καλή ( 4 METs) Μέτρια ή Πτωχή (<4 METs) 5 ο ΒΗΜΑ Αξιολόγηση κλινικών παραγόντων κινδύνου και χειρουργικού κινδύνου Στους ασθενείς με γνωστή ΣΝ ή ισχαιμία του μυοκαρδίου, μπορούμε να ξεκινήσουμε χαμηλή δόση β αναστολέα προοδευτικά αυξανόμενη* Στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια και συστολική δυσλειτουργία σκεφτόμαστε του ΑΜΕΑ πριν την επέμβαση. Στους ασθενείς που υποβάλλονται σε αγγειακό χειρουργείο, σκεφτόμαστε την έναρξη στατινών. Class IIb IIa IIa LOE B C B Χειρουργείο

19 Myocardial infarction Pulmonary edema Ventricular fibrillation or primary cardiac arrest Complete heart block Risk Scores ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ Lee index or revised cardiac risk index NSQIP MICA model Συμπληρωματική προγνωστική πληροφορία

20 5 ο ΒΗΜΑ Στους ασθενείς με πτωχή λειτουργική ικανότητα σκεφτείτε τον κίνδυνο του χειρουργείου Ενδιαμέσου κινδύνου χειρουργείο Υψηλού κινδύνου χειρουργείο 6 ο ΒΗΜΑ Στους ασθενείς με έναν ή περισσότερους κλινικούς παράγοντες κινδύνου σκεφτόμαστε την διενέργεια μη επεμβατικής δοκιμασίας κοπώσεως Στους ασθενείς με έναν ή περισσότερους κλινικούς παράγοντες κινδύνου προτείνεται η διενέργεια ΗΚΓ προ του χειρουργείου Στους ασθενείς με ιστορικό ή επί υποψίας καρδιακής ανεπάρκειας ή βαλβιδοπάθειας προτείνεται η διενέργεια US για την εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας και/ή προσδιορισμός των νατριουρητικών πεπτιδίων. Class IIb I I LOE B C A Χειρουργείο

21 6 ο ΒΗΜΑ Παράγοντες καρδιακού κινδύνου σε υψηλού κινδύνου χειρουργείο Σκεφτόμαστε το υπερηχοκαρδιογράφημα και τους βιοδείκτες για την εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας. Class IIb LOE B-C 1. Ισχαιμική καρδιοπάθεια 2. Καρδιακή ανεπάρκεια 3. ΑΕΕ ή ΤΙΑ 4. Νεφρική δυσλειτουργία: 5. ΣΔ υπό ινσουλίνη Χειρουργείο Αριθμός παραγόντων κινδύνου 3 NT-proBNP BNP Τροπονίνες 7 ο ΒΗΜΑ Δοκιμασία καρδιακής φόρτισης

22 7 ο ΒΗΜΑ Προεπεμβατική δοκιμασία φόρτισης Δοκιμασία καρδιακής φόρτισης Εκτεταμένη ισχαιμία Όχι/ήπια/μέτρια πρόκληση ισχαιμίας Προτείνεται μια εξατομικευμένη περιεπεμβατική αντιμετώπιση λαμβάνοντας υπόψη τα δυνητικά οφέλη της προτεινόμενης χειρουργικής επέμβασης συγκριτικά με τα προβλεπόμενα ανεπιθύμητα συμβάματα και την επίδραση της φαρμακευτικής θεραπείας και/ή της στεφανιαίας επαναγγείωσης Χειρουργείο ΒΗΜΑ 7Β

23 ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΕΠΑΝΑΓΓΕΙΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟ Συστάσεις Class LOE Η διενέργεια μυοκαρδιακής επαναγγείωσης προτείνεται σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν για την αντιμετώπιση της σταθερής στεφανιαίας νόσου. Η καθυστερημένη επαναγγείωση μετά από επιτυχή μη καρδιακή χειρουργική επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με της κατευθυντήριες οδηγίες για την σταθερή στεφανιαία νόσο. Σκεφτόμαστε την προφυλακτική μυοκαρδιακή επαναγγείωση πριν από υψηλού κινδύνου χειρουργείο ανάλογα με την έκταση της προκαλούμενης ισχαιμίας. I I IIb B C B Δεν προτείνεται προφυλακτική μυοκαρδιακή επαναγγείωση ρουτίνας πριν από χαμηλού και ενδιαμέσου κινδύνου χειρουργείο στους ασθενείς με αποδεδειγμένη ΣΝ. III B

24 7Β ΒΗΜΑ Χρονισμός του μη καρδιακού χειρουργείου μετά την επαναγγείωση Δοκιμασία καρδιακής φόρτισης Εκτεταμένη ισχαιμία Εξατομικευμένη αντιμετώπιση Όφελος από την επέμβαση Προβλεπόμενες ανεπιθύμητες εκβάσεις Επίδραση φαρμάκων και επαναγγείωσης PTCA: Το χειρουργείο μπορεί να πραγματοποιηθεί >2 εβδομάδες μετά την παρέμβαση, με συνέχιση της ασπιρίνης BMS: Το χειρουργείο μπορεί να πραγματοποιηθεί >4 εβδομάδες μετά την παρέμβαση. Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή θα πρέπει να συνεχιστεί για τουλάχιστον 4 εβδομάδες DES: Το χειρουργείο μπορεί να πραγματοποιηθεί στους 12 μήνες από την παρέμβαση για τα παλαιότερης γενεάς DES και στους 6 μήνες με τα νεότερης γενεάς DES. CABG Στους ασθενείς που λαμβάνουν ασπιρίνη, σκεφτόμαστε την συνέχιση ή την διακοπή της την περιεπεμβατική περίοδο. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να εξατομικεύεται ανάλογα με τον περιεπεμβατικό κίνδυνο αιμορραγίας και τον κίνδυνο θρομβωτικών επιπλοκών. Χειρουργείο

25 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΠΙΡΙΝΗΣ Συστάσεις Class LOE Η συνέχιση της ασπιρίνης στους ασθενείς που την λαμβάνουν ήδη, μπορεί να συνεχιστεί την περιεπεμβατική περίοδο, εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη τον περιεπεμβατικό κίνδυνο αιμορραγίας και τον κίνδυνο θρομβωτικών επιπλοκών. Διακοπή της ασπιρίνης στους ασθενείς που την λαμβάνουν ήδη, στις περιπτώσεις που η αιμόσταση είναι δύσκολο να ελεγχθεί κατά την διάρκεια του χειρουργείου. IIb IIa Β Β The trial results do not support routine peri-operative continuation of aspirin in patients undergoing non-cardiac surgery The POISE-2 trial randomized patients undergoing non-cardiac surgery to aspirin or placebo. Devereaux et al. N Eng J Med 2014;370:

26 ΔΙΠΛΗ ΑΝΤΙΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Στην περίπτωση που το χειρουργείο πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των προτεινόμενων διαστημάτων χορήγησης της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής, ο ασθενής οδηγείται στο χειρουργείο εάν είναι δυνατόν υπό ασπιρίνη και θα πρέπει να υπάρχει διαθέσιμο αιμοδυναμικό εργαστήριο 24/7 για να αντιμετωπίσει την ενδεχόμενη ενδοπροθετική θρόμβωση. Διακοπή κλοπιδογρέλης και τικαγρελόρης 5 ημέρες και της πρασουγρέλης 7 ημέρες προ του χειρουργείου. Επί σοβαρής περιεγχειρητικής αιμορραγίας συνιστάται χορήγηση αιμοπεταλίων. Σε πολύ αυξημένο κίνδυνο ενδοπροθετικής θρόμβωσης μπορούμε να σκεφτούμε την θεραπεία γεφύρωσης με αναστολείς της γλυκοπρωτείνης IIb/IIIa. Η διπλή αντιαιμοπεταλιακή αγωγή θα πρέπει να ξεκινάει το συντομότερο δυνατό μετά το χειρουργείο, εάν είναι εφικτό εντός των πρώτων 48 ωρών.

27 VKA ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΡΔΙΑΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Σε χειρουργεία με χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο (π.χ. καταρράκτη, μικρές επεμβάσεις στο δέρμα) δεν απαιτείται διακοπή του VKA, με το INR να διατηρείται στα χαμηλότερα επιτρεπτά όρια. Σε χειρουργεία με υψηλό αιμορραγικό κίνδυνο απαιτείται διακοπή του VKA για 3-5 ημέρες πριν το χειρουργείο και καθημερινή μέτρηση του INR, έως ότου <1,5. Οι LMWH ή UFH θα πρέπει να ξεκινήσουν μια μέρα μετά την διακοπή του VKA ή μόλις το INR <2. Στους ασθενείς υψηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου χορηγούμε LMWH δις ημερησίως υποδορίως. Στους ασθενείς χαμηλού θρομβοεμβολικού κινδύνου χορηγούμε LMWH μια φορά ημερησίως υποδορίως. Σε μηχανικές βαλβίδες προτιμάται η UFH: χορηγείται μέχρι 4 ώρες προ του χειρουργείου και ξεκινάει ξανά μετά το χειρουργείο (1-2 μέρες μετά και όχι νωρίτερα των 12 ωρών) και μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό INR με την επανέναρξη του VKA 1-2 ημέρες μετά την επέμβαση με προσαυξημένη δόση κατά 50% τις πρώτες δύο ημέρες.

28 NOAC

29 NOAC Επειδή έχουν καλά καθορισμένο χρόνο έναρξης και διακοπής στην δράση τους δεν απαιτούνται θεραπείες γεφύρωσης στις περισσότερες περιπτώσεις. Στους ασθενείς με αυξημένο θρομβοεμβολικό κίνδυνο στους οποίους το χειρουργείο καθυστερεί για αρκετές ημέρες προτείνεται η διακοπή τους για 2-3 χρόνους ημίσειας ζωής πριν από επεμβάσεις με χαμηλό αιμορραγικό κίνδυνο και για 4-5 πριν από επεμβάσεις με αυξημένο αιμορραγικό κίνδυνο. Λόγω της ταχείας έναρξης δράσης τους η επανέναρξη μετά το χειρουργείο καλό είναι να καθυστερεί για 1-2 (και σε μερικές περιπτώσεις για 3-5) ημέρες, έως ότου μειωθεί η μετεγχειρητική αιμορραγική διάθεση.

30 Βήμα Χρονισμός Καρδιακή κατάσταση Είδος χειρουργείου Λειτουργική ικανότητα Κλινικοί παράγοντ ες κινδύνου ΗΚΓ US αριστερή ς κοιλίας Δοκιμασία φόρτισης ΒΝΡ και TnT Β αναστολείς ΑΜΕΑ Ασπιρίν η Στατίνες Στεφανιαία επαναγγείωσ η 1 Επείγον Σταθερή III C III C I B (συνέχιση) IIa C (συνέχιση) IIb B (συνέχιση) I C (συνέχιση) III C Επείγον Ασταθής IIa C 2 Προγραμμα τισμένο Ασταθής I C I C III C IIb B I A 3 Προγραμμα τισμένο Σταθερή Χαμηλού κινδύνου (<1%) Κανένα III C III C III C III C III B IIa C I C IIa B III B 1 IIb C III C III C IIb B IIa C I C IIa B III B 4 Προγραμμα τισμένο Σταθερή Ενδιαμέσου (1-5%) ή υψηλού κινδύνου (>5%) Άριστη ή καλή III C III C III C IIb B IIa C I C IIa B III B 5 Προγραμμα τισμένο Σταθερή Ενδιαμέσου κινδύνου (1-5%) Πτωχή Κανένα IIb C III C III C IIb B IIa C I C IIa B III B 1 I C III C IIb C IIb B IIa C I C IIa B ΙΙΙ Β 6 Προγραμμα τισμένο Σταθερή Υψηλού κινδύνου (>5%) Πτωχή 1-2 I C IIb C IIb C IIb B IIb B IIa C I C IIa B IIb B > 2 I C IIb C I C IIb B IIb B IIa C I C IIa B IIb B

31 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι περιεπεμβατικές καρδιαγγειακές επιπλοκές είναι αρκετά συχνές στις μη καρδιακές χειρουργικές επεμβάσεις. Στόχος του καρδιολόγου είναι η ανίχνευση των ασθενών με αυξημένο κίνδυνο για τέτοιες επιπλοκές, ούτως ώστε με τις κατάλληλες θεραπευτικές παρεμβάσεις (φαρμακευτικές και μη) και με ανάλογη τροποποίηση των αναισθησιολογικών και χειρουργικών τεχνικών να οδηγούνται με μέγιστη ασφάλεια στο χειρουργείο. Η ενδελεχής αναζήτηση των κλινικών παραγόντων καρδιακού κινδύνου, σε συνδυασμό με τον χρονισμό και την βαρύτητα του χειρουργείου, την λειτουργική κατάσταση του ασθενούς, τους βιοδείκτες και τις μη επεμβατικές δοκιμασίες (ΗΚΓ, υπερηχοκαρδιογράφημα, δοκιμασίες φόρτισης) αποτελούν βασικά εργαλεία σε αυτή μας την προσπάθεια.

32 ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Κατευθυντήριες οδηγίες για την περιεγχειρητική καρδιαγγειακή εκτίµηση και αντιµετώπιση ασθενών που υποβάλλονται σε µη καρδιοχειρουργική επέµβαση (2007). Φωτεινή Ντάνου, Σοφία Σγουροπούλου, Πολυξένη Στρατήγη.

Διαβάστε περισσότερα

Ο Καρδιολογικός Ασθενής

Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 265 Ο Καρδιολογικός Ασθενής ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΟΥΣΗ, ΤΑΤΙΑΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κάθε χρόνο περίπου 30 εκατομμύρια ασθενείς στις ΗΠΑ υποβάλλονται σε μη καρδιοχειρουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση

Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΠΚΗΣ ΙΑ'ΓΡΙΚΗΣ 5 Περιεγχειρητική Διαχείριση Ασθενών με Στεφανιαία Νόσο για μη Καρδιοχειρουργική Επέμβαση ΑΝΤΩΝΗ ΣΠΑΠΑΔΟ ΠΟΥΛΟ Σ Οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν σε

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου

Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου 6 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η εκτίμηση του χειρουργικού ασθενούς Η μείωση του καρδιολογικού κινδύνου Κ. Φακιολάς 1, Σ. Φούσας 2 1 Επεμβατικός Καρδιολόγος, MD, PhD, FESC, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Κλινικές Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο» ΤΟΜΟΣ 20 ΤΕΥΧΟΣ 1-2015 1 2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Αθανάσιος Μαρίνης, Επιμελητής Χειρουργός, ΓΝΠ «Τζάνειο»

Διαβάστε περισσότερα

Κολπική Μαρμαρυγή. (www.pegkaspanagiotis.gr)

Κολπική Μαρμαρυγή. (www.pegkaspanagiotis.gr) Κολπική Μαρμαρυγή (www.pegkaspanagiotis.gr) Κολπική Μαρμαρυγή...1 Εισαγωγή...2 Μορφές κολπικής μαρμαρυγής...3 Ομάδες υψηλού κινδύνου - αίτια...4 Συμπτώματα - επιπλοκές...5 Κλινικοεργαστηριακός έλεγχος...6

Διαβάστε περισσότερα

Διουρητικά (Πίνακας 21)

Διουρητικά (Πίνακας 21) Διουρητικά (Πίνακας 21) Τα διουρητικά συνιστώνται σε ασθενείς µε ΚΑ και κλινικά σηµεία ή συµπτώµατα συµφόρησης. Κλάση Ι, επίπεδο απόδειξης Β Κύρια σηµεία Τα διουρητικά ανακουφίζουν από τα συµπτώµατα και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ

ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ ΕΟΦ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΛΕΒΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΕΜΒΟΛΙΚΗΣ ΝΟΣΟΥ Επιτροπή Πρόεδρος : Γρηγόρης Θ. Γεροτζιάφας Μέλη : Κώστας Βέμμος, Αλεξανδρος Τσελέπης Εισαγωγικό σημείωμα Τα θεραπευτικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθηροσκλήρυνση πέρα των στεφανιαίων. Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος

Αθηροσκλήρυνση πέρα των στεφανιαίων. Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Αθηροσκλήρυνση πέρα των στεφανιαίων Ιωάννης Ε. Καλλικάζαρος Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Αθηροσκλήρυνση πέρα των στεφανιαίων αρτηριών Ιστορική αναδρομή Παθοφυσιολογική προσέγγιση Επιδημιολογικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση;

Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας: Eπείγουσα > χειρουργική ή θρομβόλυση; ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Δ Ε Κ Α Τ Ο Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ - Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Σ 2 0 1 1 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ Θρόμβωση προσθετικής βαλβίδας:

Διαβάστε περισσότερα

> Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ...! ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Atorvastatin. Esmolol HCL. . 210 7488 821, -mail: info@winmedica.

> Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου ...! ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Atorvastatin. Esmolol HCL. . 210 7488 821, -mail: info@winmedica. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 3 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Αιφνίδιος θάνατος μετά από έμφραγμα μυοκαρδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη

Διαβάστε περισσότερα

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Arixtra 1,5 mg/0,3 ml ενέσιμο διάλυμα, προγεμισμένη σύριγγα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε προγεμισμένη σύριγγα (0,3 ml) περιέχει 1,5 mg fondaparinux sodium.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ Eliquis 2,5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με

Διαβάστε περισσότερα

Foex P, et al. Pasternack PF et al. Mangano DT et al. Br J Anaesth 1973; 45:671 81 Anesthesiology 1988; 68:495 500

Foex P, et al. Pasternack PF et al. Mangano DT et al. Br J Anaesth 1973; 45:671 81 Anesthesiology 1988; 68:495 500 Αναγνώρισηασθενώνµεπιθανό όφελοςαπότηνπροεγχειρητική έναρξηβ-αποκλειστών Νύκταρη Β. Αναισθησιολόγος Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο Ηρακλείου β-αποκλειστές στηνπρο-εγχειρητικήπερίοδο Μηκαρδιοχειρουργικέςεπεµβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ανασυγκρότηση Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας

Ανασυγκρότηση Ελληνικού Κολλεγίου Καρδιολογίας 10 o Ετήσιο Συνέδριο 30 Μαΐου 1η Ιουνίου 2014 Ξενοδοχείο EPIRUS PALACE ΙΩΑΝΝΙΝΑ DR Ιωάννης Λεκάκης, Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ/ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ 15 11528 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 2107298586 FAX: 2107237705 E-mail: nefreter@otenet.gr HELLENIC SOCIETY OF NEPHROLOGY 15 MEANDROU STR. ATHENS, 11528 GREECE TEL.: (+3021) 07298586

Διαβάστε περισσότερα

ESC POCKET GUIDELINES

ESC POCKET GUIDELINES Ελληνική Μετάφραση 2012 ESC POCKET GUIDELINES Committee for Practice Guidelines To improve the quality of clinical practice and patient care in Europe καρδιακη ανεπαρκεια Κατευθυντήριες οδηγίες ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

VI. ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

VI. ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ VI. ΕΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Παροδικά Ισχαιμικά Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια: Παρουσίαση των Κατευθυντηρίων Οδηγιών για τη Δευτερογενή Πρόληψη από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία / Αμερικανική Εταιρεία Εγκεφαλικών

Διαβάστε περισσότερα

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου.

ορθοστατικής υπότασης και συνδρόµου καρωτιδικού κόλπου. Κλινικές υποδείξεις περιεγχειρητικής αντιµετώπισης υπερηλίκων Αικατερίνη Λαµπαδαρίου *, Ελένη Παπαϊωάννου *, Παντελία Νασοπούλου **, Βίρνα Τανού ** * Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α. «Λαϊκό» ** Αναισθησιολόγοι Γ.Ν.Α.

Διαβάστε περισσότερα

PRADAXA - ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ

PRADAXA - ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ Ο παρόν οδηγός συνταγογράφησης δεν υποκαθιστά την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος (ΠΧΠ) του PRADAXA η οποία βρίσκεται στο τέλος του παρόντος εντύπου. Οι υποδείξεις που δίδονται σε αυτό τον οδηγό συνταγογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò Ã Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013

éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 éáôòéëà áîàìåëôá Ôüìïò à Ôåý ïò 17 ÉáíïõÜñéïò - ÌÜñôéïò 2013 ÁöéÝñùìá óôçí KïëðéêÞ ÌáñìáñõãÞ ÌÝñïò B ISSN 1790-4045 Tñéìçíéáßá êäïóç ôùí ÕÃÅÉÁ, ÌÇÔÅÑÁ & ËÇÔÙ ôïõ Ïìßëïõ ÕÃÅÉÁ Διανέµεται δωρεάν Άρθρα 800

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο)

Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή νόσος των στεφανιαίων αγγείων και οξύ στεφανιαίο σύνδρομο) «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Στεφανιαία Νόσος (σταθερή

Διαβάστε περισσότερα

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ηλικιωμένοι και καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Ο Κ Τ Ω Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 1 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Ευπαθείς ηλικιωμένοι και

Διαβάστε περισσότερα

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9

> Νιασίνη και αγγειακές νόσοι ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Δ Ε Κ Α Τ Ο Μ Α Ϊ Ο Σ - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 0 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 9 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > Νιασίνη και αγγειακές νόσοι Κλοπιδογρέλη

Διαβάστε περισσότερα

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6

> CRP στην πνευμονική υπέρταση ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Ε Τ Ο Σ Ε Ν Α Τ Ο Ν Ο Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ - Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 0 9 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 4 6 ISSN 1108-9164 Μ. ΠΙΤΣΙΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 102 166 74 ΓΛΥΦΑΔΑ > CRP στην πνευμονική υπέρταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΜΑ ΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 20-22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Αγαπητοί(ές) Συνάδελφοι, Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στα Σεμινάρια των Ομάδων Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi

ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ Î Àapple ÚÙ ÛË applefi ÙÔÓ ÏÈÓÈÎfi È ÙÚfi ΑΘΗΝΑ, ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001 ÛÙ ÛÂÈ ÁÈ ÙË È ÁÓˆÛË Î È ÙË ÂÚ appleâ ÙË ÚÙËÚÈ

Διαβάστε περισσότερα