ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Εισαγωγή Η παστερίωση και η αποστείρωση (αναφερόµενες και ως θερµικές διεργασίες) των τροφίµων έχουν ως στόχο την καταστροφή µικροοργανισµών ή και την αδρανοποίηση των ενζύµων που υπάρχουν στο τρόφιµο. Παράλληλα όµως στη διάρκεια των διεργασιών αυτών, λόγω υψηλής θερµοκρασίας, εξελίσσονται µε ταχύτερο ρυθµό δράσεις υποβάθµισης της ποιότητας του τροφίµου (αλλοίωση οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, µεταβολές των συστατικών). Εποµένως οι συνθήκες της κάθε θερµικής κατεργασίας επιλέγονται έτσι ώστε να δίνουν σταθερό προϊόν µε τη µικρότερη δυνατή υποβάθµιση της ποιότητας. Επί πλέον της παστερίωσης και αποστείρωσης, θερµική διεργασία αποτελεί και το ζεµάτισµα των τροφίµων. Οι βασικοί στόχοι και οι διαφορές µεταξύ αυτών των διεργασιών συνοψίζονται στη συνέχεια Παστερίωση Η παστερίωση είναι σχετικά ήπια θερµική διεργασία που καταστρέφει µέρος των µικροοργανισµών του τροφίµου και συνεπώς συνδυάζεται µε συνθήκες αποθήκευσης που περιορίζουν την ανάπτυξη των επιζώντων µικροοργανισµών. Σε πολλές περιπτώσεις ο κύριος στόχος της παστερίωσης είναι η καταστροφή των παθογόνων µικροοργανισµών (π.χ. στο γάλα), αλλά εφαρµόζεται και για την καταστροφή αλλοιογόνων µικροοργανισµών (π.χ. στη µπύρα). Αποστείρωση Η αποστείρωση είναι η θερµική διεργασία που στοχεύει στην καταστροφή όλων των µικροοργανισµών και των σπορίων τους. Στείρο είναι το προϊόν στο οποίο δεν έχει επιβιώσει κανένας µικροοργανισµός, ώστε να είναι ικανός να αναπτυχθεί όταν βρεθεί σε ευνοϊκές συνθήκες. Εποµένως οι όροι στείρο και αποστείρωση δεν είναι δόκιµοι για τα τρόφιµα και τη θερµική κατεργασία αυτών που στοχεύει στην πραγµατικότητα στη µείωση της πιθανότητας επιβίωσης των µικροοργανισµών και των σπορίων τους, ώστε υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες συντήρησης του τροφίµου να µειώνεται σηµαντικά η πιθανότητα ανάπτυξης αυτών των µικροοργανισµών. Πιο δόκιµος θα ήταν ο όρος εµπορικά στείρο (commercially sterile). Παρ όλα αυτά ο όρος αποστείρωση έχει επικρατήσει για τη θερµική διεργασία που εφαρµόζεται σε τρόφιµα µε στόχο να µειώσει τους πληθυσµούς όλων των µικροοργανισµών και των σπορίων τους. Τα σπόρια είναι τα πλέον θερµοάντοχα και η ένταση της κατεργασίας εξαρτάται κυρίως από την αντίσταση αυτών στη θερµική καταστροφή. 169

2 Ζεµάτισµα Το ζεµάτισµα είναι µία θερµική διεργασία που εφαρµόζεται κυρίως σε φρούτα και λαχανικά πριν από την κατάψυξη, την ξήρανση ή την κονσερβοποίηση. Ο σκοπός του ζεµατίσµατος εξαρτάται από τη διεργασία που θα ακολουθήσει. Το ζεµάτισµα πριν από την κατάψυξη ή την ξήρανση γίνεται κυρίως για την αδρανοποίηση των ενζύµων που προκαλούν ανεπιθύµητες µεταβολές στο χρώµα, τη γεύση, το άρωµα ή και τη θρεπτική αξία του τροφίµου. ύο από τα πιο θερµοάντοχα ένζυµα που υπάρχουν στους φυτικούς ιστούς είναι η περοξειδάση και η καταλάση. Η αποτελεσµατικότητα του ζεµατίσµατος συχνά ελέγχεται µέσω της ενεργότητας αυτών των ενζύµων. Κατά το ζεµάτισµα καταστρέφεται και ένα ποσοστό µικροοργανισµών του τροφίµου, το οποίο σε ορισµένες περιπτώσεις σε τρόφιµα που πρόκειται να καταψυχθούν έχει παρατηρηθεί ότι ανέρχεται µέχρι και σε 98% του συνολικού πληθυσµού. Πριν την κονσερβοποίηση το ζεµάτισµα εφαρµόζεται κυρίως για την αποµάκρυνση των αερίων από τους φυτικούς ιστούς, τη συρρίκνωση του φλοιού, το µαλάκωµα της σάρκας του τροφίµου που διευκολύνει τη συσκευασία και τον καθαρισµό του τροφίµου. Η απενεργοποίηση των ενζύµων δεν αποτελεί συνήθως στόχο σε αυτή την περίπτωση, δεδοµένου ότι θα ακολουθήσει µία θερµική κατεργασία ικανή να αδρανοποιήσει τα ένζυµα. Κινητική καταστροφής µικροοργανισµών- Ορισµοί Ρυθµός καταστροφής υπό σταθερή θερµοκρασία- Χρόνος υποδεκαπλασιασµού (D) Όταν ένα αιώρηµα µικροοργανισµών θερµανθεί υπό σταθερή θερµοκρασία η καταστροφή των µικροοργανισµών ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης, δηλ. ο ρυθµός καταστροφής είναι ανάλογος της συγκέντρωσης των ζώντων µικροοργανισµών: dc = kc (7.1) dt όπου C συγκέντρωση των ζώντων µικροοργανισµών (L -1 ) k σταθερά του ρυθµού της δράσης (s -1 ) Αντί της συγκέντρωσης συχνά χρησιµοποιείται ο πληθυσµός των µικροοργανισµών ανά περιέκτη, που συµβολίζεται µε Ν. Ολοκληρώνοντας την εξίσωση (7.1) µεταξύ των ορίων C o σε χρόνο t o = 0 και C σε χρόνο t προκύπτει: ln C Co = kt (7.2) ή log C Co = k t = 1 t ή log N = 1 2,303 D N D t (7.3) o 170

3 Η εξίσωση (7.3) ορίζει το µέγεθος D, το οποίο καλείται χρόνος υποδεκαπλασιασµού (Decimal reduction time) και είναι ο χρόνος (s) που απαιτείται για να υποδεκαπλασιασθεί η συγκέντρωση των µικροοργανισµών (C = C o /10). Σύµφωνα µε την εξίσωση (7.3) ο χρόνος υποδεκαπλασιασµού των µικροοργανισµών σχετίζεται µε τη σταθερά k του ρυθµού θανάτωσης των µικροοργανισµών µέσω της σχέσης: D = 2, 303 (7.4) k Εποµένως εάν αντί της σταθεράς k χρησιµοποιηθεί ο χρόνος υποδεκαπλασιασµού D η εξίσωση (7.1) γράφεται και ως: d(logc) 1 = (7.5) dt D Η εξίσωση (7.3) δείχνει ότι µηδενική συγκέντρωση µικροοργανισµών δεν µπορεί να επιτευχθεί σε ορισµένο χρόνο θερµικής κατεργασίας. Εποµένως απόλυτη ασφάλεια έναντι της ανάπτυξης µικροοργανισµών, δηλ. η παραγωγή στείρου προϊόντος, δεν µπορεί να υπάρξει. Μπορεί όµως να µειωθεί στα επιθυµητά επίπεδα η πιθανότητα επιβίωσης και εποµένως και ανάπτυξης αυτών. Έτσι η αποµένουσα συγκέντρωση µετά από χρόνο t θερµικής κατεργασίας, συχνά αποδίδεται ως σπόρια ανά δοχείο συσκευασίας και εκφράζει την πιθανότητα µικροβιακής αλλοίωσης στο θερµικά κατεργασµένο τρόφιµο. Εάν π.χ. η αποµένουσα συγκέντρωση είναι 10-4 σπόρια ανά δοχείο συσκευασίας, αυτό σηµαίνει ότι 1 σπόριο έχει επιβιώσει σε 10 4 δοχεία και το περιεχόµενο του αντίστοιχου δοχείου µπορεί να αλλοιωθεί ή γενικότερα να υπάρξει ανάπτυξη του µικροοργανισµού σε αυτό. Οποιαδήποτε τιµή της συγκέντρωσης C 1 σηµαίνει αλλοίωση όλων των δοχείων. Η καταστροφή των µικροοργανισµών σε ηµιλογαριθµικό διάγραµµα ως προς το χρόνο αποδίδεται συνήθως από απλή ευθεία γραµµή, όπως στο σχήµα 7.1Α. Οι πειραµατικές µετρήσεις όµως έχουν δείξει διάφορες αποκλίσεις. Η καµπύλη του σχήµατος 7.1Β δείχνει µια αρχική αύξηση της συγκέντρωσης των µικροοργανισµών που ακολουθείται από αδρανοποίηση πρώτης τάξης. Αυτή η συµπεριφορά έχει παρατηρηθεί σε πολύ θερµοανθεκτικά σπόρια που ενεργοποιούνται µε αύξηση της θερµοκρασίας και πολλαπλασιάζονται αρχικά, ενώ αυτό δεν θα είχε συµβεί χωρίς τη θερµική κατεργασία. Το σχήµα 7.1C δείχνει µια αρχική υστέρηση στην καµπύλη θερµικής αδρανοποίησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η υστέρηση δεν επεκτείνεται πέραν του χρόνου ενός λογαριθµικού κύκλου δηλ. του χρόνου που απαιτείται για να αδρανοποιηθεί το 90% του πληθυσµού. Έτσι η καµπύλη του σχήµατος 7.1C µπορεί να αποδοθεί από την εξίσωση: log C t tl = 1, t > t C D L (.6) o 171

4 όπου t L ο χρόνος υστέρησης που ορίζεται ίσος µε το χρόνο αδρανοποίησης του αρχικού 90% του πληθυσµού. Ο ορισµός του χρόνου υστέρησης όπως στην εξίσωση (7.6) περιορίζει τα λάθη που µπορεί να γίνουν στην επιλογή του µε βάση τις πειραµατικές µετρήσεις. Οι πειραµατικές µετρήσεις δείχνουν ότι ο χρόνος υστέρησης µεταβάλλεται για διαφορετικές αρχικές συγκεντρώσεις µικροοργανισµών και διαφορετικές θερµοκρασίες. Συνήθως ο t L πλησιάζει το D όσο η αρχική συγκέντρωση µειώνεται και η θερµοκρασία αυξάνεται. Όταν t L = D η εξίσωση (7.6) µεταπίπτει στην εξίσωση (7.3) και η καταστροφή των µικροοργανισµών ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης από την αρχή της διεργασίας. Η εξίσωση (7.6) δεν χρησιµοποιείται συνήθως στους υπολογισµούς στις θερµικές διεργασίες εκτός εάν προσδιορισθεί ποσοτικά η εξάρτηση του χρόνου υστέρησης από την αρχική συγκέντρωση και τη θερµοκρασία. Σχήµα 7.1. Καµπύλες µεταβολής της συγκέντρωσης των µικροοργανισµών µε το χρόνο θερµικής κατεργασίας. 172

5 Το σχήµα 7.1D αντιπροσωπεύει την καµπύλη αδρανοποίησης µιας µικτής καλλιέργειας. Η αδρανοποίηση κάθε είδους µικροοργανισµών θεωρείται ανεξάρτητη της αδρανοποίησης του άλλου. Εάν υπάρχουν δύο είδη µικροοργανισµών Α και Β µε χρόνους υποδεκαπλασιασµού D A και D B, αντίστοιχα η συγκέντρωση του κάθε πληθυσµού µετά από οποιδήποτε χρονικό διάστηµα µπορεί να υπολογισθεί µε βάση την εξίσωση (7.3): t D C = C ( 10 ) ( / ) A t D, C = C ( 10 ) ( / ) B και A Ao B Bo ( t/ DA) ( t/ DB) Bo C = C + C = C ( 10) + C ( 10 ) A B Ao Εάν D A <<D B ο δεύτερος όρος είναι κατά προσέγγιση σταθερός σε µικρές τιµές t και υπερισχύει ο πρώτος όρος, όπως φαίνεται από την αρχική ευθεία του σχήµατος 7.1D µε κλίση -1/D A. Σε µεγάλες τιµές t ο πρώτος όρος πλησιάζει το µηδέν και ο συνολικός πληθυσµός εκφράζεται από το δεύτερο όρο που αντιστοιχεί στη ευθεία µε κλίση -1/D B. Ο χρόνος θερµικής κατεργασίας για να επιτευχθεί µία ορισµένη τελική συγκέντρωση, ή πιθανότητα αλλοίωσης, από µικτούς πληθυσµούς µε γνωστές αρχικές συγκεντρώσεις και τιµές D, λαµβάνεται ως ο µέγιστος χρόνος που υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης (7.3) για κάθε πληθυσµό χωριστά µε τελική συγκέντρωση την ορισθείσα. Το σχήµα 7.1Ε δείχνει µια απόκλιση από την ευθεία σε µεγάλους χρόνους θερµικής αδρανοποίησης η οποία µπορεί να εµφανισθεί όταν οι αρχικές συγκεντρώσεις είναι πολύ µεγάλες και οι µικροοργανισµοί έχουν την τάση να σχηµατίζουν συστάδες. Στον υπολογισµό του χρόνου κατεργασίας η απόκλιση αυτή δεν λαµβάνεται υπόψη, όπως και στην περίπτωση της αρχικής υστέρησης, εκτός εάν υπάρχουν δεδοµένα αναπαραγωγισιµότητας της καµπύλης και ποσοτικής συσχέτισης µε την αρχική συγκέντρωση και τη θερµοκρασία. Χρόνος θερµικού θανάτου (F) Ο χρόνος διατήρησης σε σταθερή θερµοκρασία που απαιτείται για την επίτευξη προκαθορισµένης µείωσης της συγκέντρωσης ενός πληθυσµού καλείται χρόνος θερµικού θανάτου (thermal death time, TDT) και συµβολίζεται µε F. Η τιµή του F συνήθως αποδίδεται ως πολλαπλάσιο του χρόνου υποδεκαπλασιασµού D. Εάν π.χ. είναι επιθυµητή η µείωση του πληθυσµού κατά % ή 10-6 του αρχικού απαιτείται χρόνος F = 6D. Για την έκφραση της µείωσης ενός πληθυσµού χρησιµοποιείται και ο όρος τιµή αποστείρωσης (sterilization value, SV) όπου N o Co SV = log = log (7.7) N C 173

6 Εποµένως για µείωση του πληθυσµού κατά %, όπως στο προηγούµενο παράδειγµα, SV = 6 και ο απαιτούµενος χρόνος υπό σταθερή θερµοκρασία F = SV * D (7.8) Επίδραση της θερµοκρασίας στο ρυθµό θανάτωσης- Σταθερά θερµικής αντίστασης (z) Η εξάρτηση της σταθεράς του ρυθµού θανάτωσης από τη θερµοκρασία µπορεί να αποδοθεί είτε από την εξίσωση Arrhenius είτε µέσω της σταθεράς θερµικής αντίστασης (thermal resistance constant) z. Σύµφωνα µε την εξίσωση Arrhenius: Ea 1 1 k = k o exp( Ea / RT ) ή log( k / k ref ) = ( 2.303R T T ) (7.9) όπου E a ενέργεια ενεργοποίησης (J/mol) T απόλυτη θερµοκρασία (Κ) Η χρήση της σταθεράς z στηρίζεται στις παρατηρήσεις του Bigelow, σύµφωνα µε τις οποίες ο λογάριθµος του χρόνου θερµικού θανάτου (του ελάχιστου χρόνου για επίτευξη πλήρους καταστροφής ενός πληθυσµού, όπως τον όρισε) µεταβάλλεται µε τη θερµοκρασία γραµµικά, όπως φαίνεται στο σχήµα 7.2. Εκφράζοντας το χρόνο θερµικού θανάτου µε F όπως ορίσθηκε παραπάνω, η εξίσωση που αποδίδει τη σχέση αυτού µε τη θερµοκρασία είναι: Tref T log( F / Fref ) = (7.10) z όπου F, F ref χρόνοι θερµικού θανάτου σε θερµοκρασία T και T ref ( F ή C) αντίστοιχα (s) z σταθερά θερµικής αντίστασης, η οποία ισούται µε τη διαφορά θερµοκρασίας ( F ή C) που απαιτείται για να δεκαπλασιασθεί ή υποδεκαπλασιασθεί ο χρόνος θερµικού θανάτου. Εάν αντί του χρόνου θερµικού θανάτου χρησιµοποιήσουµε το χρόνο υποδεκαπλασιασµού του πληθυσµού ενός µικροοργανισµού ή εξίσωση (7.10) γράφεται ως: Tref T log( D / Dref ) = (.11) z Η σταθερά θερµικής αντίστασης ενός µικροοργανισµού µπορεί να υπολογισθεί από ηµιλογαριθµικό διάγραµµα του χρόνου θερµικού θανάτου ή του χρόνου υποδεκαπλασιασµού συναρτήσει της θερµοκρασίας, ως το αντίστροφο της αρνητικής κλίσης της προκύπτουσας ευθείας (σχήµα 7.2): z = ( T1 T2) / log( F2 / F1 ) ή z = ( T1 T2) / log( D2 / D1 ) ref 174

7 Η τιµή του z εκφράζει την επίδραση της θερµοκρασίας στο ρυθµό καταστροφής κάθε συγκεκριµένου µικροοργανισµού και είναι προφανές ότι χαµηλή τιµή σηµαίνει µεγάλη µεταβολή του ρυθµού µε τη θερµοκρασία και αντιστρόφως. Η έκφραση της εξάρτησης της σταθεράς του ρυθµού καταστροφής k από τη θερµοκρασία µε βάση τη σταθερά z µπορεί να προκύψει µε συνδυασµό των εξισώσεων (7.4) και (7.11): Σχήµα 7.2. Μεταβολή του χρόνου θερµικού θανάτου µε τη θερµοκρασία. T Tref log( k / k ref ) = (7.12) z Η εξίσωση (7.12) δίνει την εξάρτηση του k από τη θερµοκρασία όπως και η εξίσωση Arrhenius (7.9). Πρέπει να αναφερθεί ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των δύο εξισώσεων και ότι επίσης καµία από τις δύο δεν µπορεί να εκφράσει την επίδραση της θερµοκρασίας στην καταστροφή των µικροοργανισµών για µεγάλο θερµοκρασιακό εύρος. Παρ όλα αυτά είναι γενικά αποδεκτό ότι και οι δύο εξισώσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε ικανοποιητική ακρίβεια σε σχετικά στενό εύρος θερµοκρασιών για το οποίο υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα. 175

8 Στη θερµοβακτηριολογία και στις θερµικές διεργασίες στα τρόφιµα χρησιµοποιούνται συχνότερα οι σταθερές D και z, αντί των k και E a. Τιµές D και z διαφόρων µικροοργανισµών υπάρχουν στη βιβλιογραφία για διάφορα υποστρώµατα. Ως θερµοκρασία αναφοράς συνήθως χρησιµοποιούνται οι 250 F ή C και ο χρόνος υποδεκαπλασιασµού σε άλλη θερµοκρασία µπορεί να υπολογισθεί σύµφωνα µε την εξίσωση (7.11) ως: T D T D = T log( / 250 ), T, z F ή log( D T / D121. 1) =, T, z C z z O χρόνος υποδεκαπλασιασµού στους 250 F συχνά συµβολίζεται και µε D o. Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι ο απαιτούµενος χρόνος F για την επίτευξη µιας καθορισµένης µείωσης συγκέντρωσης ενός µικροοργανισµού, ή τιµής αποστείρωσης, σε µια ισοθερµοκρασιακή κατεργασία εξαρτάται από τη θερµοκρασία και η µεταβολή του µε τη θερµοκρασία εξαρτάται από τη θερµική αντίσταση του µικροοργανισµού. Γι αυτό ο χρόνος θερµικού θανάτου επισηµαίνεται συνήθως µε δύο δείκτες, εκ των οποίων ο ένας δείχνει τη θερµοκρασία στην οποία αναφέρεται και ο άλλος την τιµή του z που χαρακτηρίζει το συγκεκριµένο µικροοργανισµό. Για τους 250 F (θερµοκρασία αναφοράς) χρησιµοποιείται το σύµβολο F z 250 ή F z o. Ο όρος F o χρησιµοποιείται ορισµένες φορές χωρίς την επισήµανση µε z και αναφέρεται σε z=18 F=10 C. Εποµένως η εξίσωση (7.10) µπορεί να γραφεί και ως: T FT Fo = T log( / ), όπου T, z F ή log( FT / Fo ) =, όπου T, z C z z Σταθερά Q Ένας άλλος όρος που χρησιµοποιείται για να εκφράσει την επίδραση της µεταβολής της θερµοκρασίας σε βιολογικά συστήµατα είναι η τιµή Q, η οποία δείχνει την αύξηση του ρυθµού µιας δράσης µε τη θερµοκρασία. Συνήθως χρησιµοποιείται η τιµή Q για διαφορά θερµοκρασίας 10 C, η οποία συµβολίζεται Q 10 και ορίζεται ως: k( T ) = Q10 (7.13) k( T 10) όπου k (T), k (T-10) σταθερές του ρυθµού της δράσης σε θερµοκρασία T και (T- 10) C, αντίστοιχα (s -1 ) Η σχέση που συνδέει το Q 10 µε το z, όπως προκύπτει από τις εξισώσεις (7.12) και (7.13) είναι: 18 log Q 10 = ή (7.14α) z 10 log Q 10 = (7.14β) z όπου z σε F και C στην (7.14α) και (7.14β), αντίστοιχα. 176

9 Παράγοντες που επηρεάζουν τη θερµική αντίσταση των µικροοργανισµών Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν τη θερµική αντίσταση των µικροοργανισµών. Τα δηµοσιευµένα αποτελέσµατα ερευνών συχνά παρουσιάζουν διαφορές που οφείλονται στις διαφορετικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της θερµικής αντίστασης και στα διαφορετικά υποστρώµατα που χρησιµοποιούνται τόσο για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών όσο και κατά την υποβολή τους στη θερµική κατεργασία. Αν και είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί η επίδραση κάθε ενός παράγοντα στη θερµική αντίσταση είναι κοινά αποδεκτό ότι τρεις κατηγορίες παραγόντων επιδρούν σε αυτήν: 1. Η ενυπάρχουσα αντίσταση του µικροοργανισµού 2. Το περιβάλλον ανάπτυξης του µικροοργανισµού 3. Το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται ο µικροοργανισµός στη διάρκεια της θερµικής κατεργασίας. Η ενυπάρχουσα αντίσταση ποικίλει ακόµη και µεταξύ διαφορετικών στελεχών του ίδιου είδους µικροοργανισµού τα οποία έχουν αναπτυχθεί στις ίδιες συνθήκες όπως διαπιστώθηκε από πολλούς ερευνητές. Τα σπόρια ή τα κύτταρα µε τη µεγαλύτερη αντίσταση πιστεύεται ότι περιέχουν πρωτεΐνες µεγαλύτερης σταθερότητας. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες κατά την ανάπτυξη των µικροοργανισµών έχει βρεθεί ότι επηρεάζουν σηµαντικά τη θερµική τους αντίσταση. Το ίδιο ισχύει και για τους περιβαλλοντικούς παράγοντες κατά τη θέρµανση αυτών. Με βάση τα στοιχεία που δίνονται στη βιβλιογραφία οι κύριοι παράγοντες είναι οι ακόλουθοι: Θερµοκρασία Τόσο η θερµοκρασία ανάπτυξης όσο και η θερµική αντίσταση ποικίλει στα διάφορα είδη µικροοργανισµών. Με βάση το εύρος διακύµανσης της θερµοκρασίας µέσα στο οποίο µπορούν να αναπτυχθούν οι µικροοργανισµοί χωρίζονται σε 4 κατηγορίες όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 7.1. Πίνακας 7.1. Θερµοκρασία ανάπτυξης διαφόρων κατηγοριών µικροοργανισµών Κατηγορία Θερµοκρασία ανάπτυξης ( C) µικροοργανισµών Ελάχιστη Άριστη Μέγιστη Θερµόφιλοι Μεσόφιλοι Ψυχρόφιλοι -5 έως Ψυχρότροφοι

10 Σε θερµοκρασία ανώτερη από τη µέγιστη θερµοκρασία ανάπτυξης των µικροοργανισµών αρχίζει ο θερµικός θάνατος των κυττάρων. Τα σπόρια όµως των µικροοργανισµών και ιδιαίτερα των βακτηρίων µπορούν να επιβιώσουν σε θερµοκρασία πολύ ανώτερη από τη µέγιστη θερµοκρασία ανάπτυξης του αντίστοιχου µικροοργανισµού. Όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία ανάπτυξης ενός µικροοργανισµού τόσο µεγαλύτερη είναι και η θερµική αντίσταση αυτού. Εποµένως µεγαλύτερη αντίσταση στη θερµική θανάτωση εµφανίζουν οι θερµόφιλοι µικροοργανισµοί και τα σπόριά τους, ακολουθούµενοι από τους µεσόφιλους µικροοργανισµούς. Οι περισσότεροι ζυµοµύκητες και ευρωτοµύκητες που αναπτύσσονται στα τρόφιµα έχουν µικρή αντοχή στη θερµοκρασία. Αντίθετα ορισµένα βακτήρια παρουσιάζουν µεγάλη θερµική αντοχή. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι για τον ίδιο µικροοργανισµό η θερµική αντίσταση επηρεάζεται από τη θερµοκρασία στην οποία αναπτύχθηκε. Γενικά για τα θεµόφιλα και ορισµένα µεσόφιλα βακτήρια µεγαλύτερη αντίσταση εµφανίζουν τα σπόρια τα oποία έχουν παραχθεί σε ψηλότερες θερµοκρασίες. Για τα µη σπορογόνα βακτήρια έχει παρατηρηθεί ότι µεγαλύτερη θερµική αντίσταση εµφανίζουν τα κύτταρα που έχουν παραχθεί στη βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης. ph Η ικανότητα επιβίωσης των µικροοργανισµών αλλά και η θερµική αντίσταση αυτών εξαρτάται από το ph του υποστρώµατος στο οποίο βρίσκονται. Για το λόγο αυτό τα τρόφιµα ταξινοµούνται συνήθως σε: τρόφιµα χαµηλής οξύτητας: ph > 4.5 όξινα τρόφιµα: 4.5 > ph > 4.0 ή 3.7 τρόφιµα υψηλής οξύτητας: ph < 4.0 ή 3.7 Συνήθως χρησιµοποιείται η τιµή 4.0 του ph ως διαχωριστικό όριο για τα τρόφιµα υψηλής οξύτητας γιατί σε τιµές χαµηλότερες από αυτήν σπανίως επιβιώνουν θερµοάντοχα σπορογόνα βακτήρια. Παρ όλα αυτά έχει παρατηρηθεί η επιβίωση του Βacillus thermoacidurans µέχρι και τιµή ph 3.7. Στα τρόφιµα υψηλής οξύτητας µπορούν να επιβιώσουν κυρίως ευρωτοµύκητες και ζύµες που εµφανίζουν πολύ χαµηλή θερµοανθεκτικότητα και εποµένως µπορούν να αντιµετωπισθούν µε ήπια θερµική κατεργασία. Στα όξινα τρόφιµα επιβιώνουν και ορισµένα σπορογόνα βακτήρια, ενώ στα τρόφιµα χαµηλής οξύτητας επιβιώνουν σπορογόνα βακτήρια µεταξύ των οποίων πολλά είναι παθογόνα. Το όριο του ph 4.5 καθορίσθηκε µε βάση την ικανότητα επιβίωσης και παραγωγής τοξίνης του Clostridium botulinum, ο οποίος είναι ένας από τους πλέον επικίνδυνους αναερόβιους µικροοργανισµούς µε τοξίνη ικανή να επιφέρει το θάνατο σε συγκέντρωση 0.2 µg/άτοµο. Για το λόγο αυτό σε τρόφιµα αυτής της κατηγορίας γίνεται θερµική 178

11 επεξεργασία µε στόχο την καταστροφή αυτού του µικροοργανισµού. Εποµένως στα τρόφιµα χαµηλής και µέσης οξύτητας (ph > 4.0 ή 3.7) τα σπορογόνα βακτήρια είναι εκείνα στα οποία επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της θερµικής κατεργασίας διότι εµφανίζουν τη µεγαλύτερη θερµική αντίσταση. Επίσης έχει βρεθεί ότι το ph ανάπτυξης επηρεάζει την ικανότητα σχηµατισµού σπορίων. Οξυγόνο Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας για την ανάπτυξη των µικροοργανισµών είναι το οξυγόνο. Οι ζυµοµύκητες και οι ευρωτοµύκητες είναι αερόβοι µικροοργανισµοί, δηλαδή χρειάζονται µοριακό οξυγόνο για την ανάπτυξή τους. Τα βακτήρια ταξινοµούνται όσον αφορά στις απαιτήσεις σε οξυγόνο σε υποχρεωτικά αερόβια, προαιρετικά αναερόβια και υποχρεωτικά αναερόβια. Τα υποχρεωτικά αερόβια βακτήρια χρειάζονται µοριακό οξυγόνο για την ανάπτυξή τους και τα σπόρια των περισσότερων από αυτά εµφανίζουν πολύ µικρότερη θερµική αντίσταση συγκρινόµενα µε τα σπόρια των άλλων δύο οµάδων. Στις σύγχρονες µεθόδους κονσερβοποίησης εφαρµόζεται απαέρωση των δοχείων και η συγκέντρωση του µοριακού οξυγόνου είναι πολύ χαµηλή για να επιτρέψει την ανάπτυξη αερόβιων βακτηρίων. Εποµένως από την άποψη της αποστείρωσης των τροφίµων τα αερόβια βακτήρια έχουν τη µικρότερη σηµασία. Τα προαιρετικά αναερόβια σπορογόνα βακτήρια έχουν ιδιαίτερη σηµασία στην αποστείρωση, καθώς µερικά από αυτά είναι θερµόφιλα και παράγουν σπόρια µε µεγαλύτερη θερµική αντίσταση από τα υποχρεωτικά αναερόβια. Στα τρόφιµα χαµηλής οξύτητας ο Βacillus stearothermiphilus και τα συγγενή είδη παράγουν τα πιο θερµοάντοχα σπόρια, µε χρόνους υποδεκαπλασιασµού µεγαλύτερους από 4 min στους 250 F. Η βέλτιστη θερµοκρασία ανάπτυξης αυτών των θερµόφιλων βακτηρίων κυµαίνεται µεταξύ 49 C και 55 C και η ελάχιστη συνήθως δεν υπερβαίνει τους 38 C. Στα όξινα τρόφιµα αναπτύσσονται ορισµένα είδη προαιρετικά αναερόβιων βακτηρίων, µε σηµαντικότερο από άποψη θερµοανθεκτικότητας το Bacillus coagulans, του οποίου πάντως ο χρόνος υποδεκαπλασιασµού στους 250 F είναι της τάξης του 0.1 min. Τα υποχρεωτικά αναερόβια βακτήρια που έχουν µεγάλη σηµασία στην αποστείρωση είναι τα θερµόφιλα ή µεσόφιλα καθώς ορισµένα παράγουν επίσης σπόρια µε µεγάλη θερµική αντίσταση. Από τα θερµόφιλα τα σηµαντικότερα είναι το Clostridium thermosaccharolyticum, το οποίο αναπτύσσσεται σε ph > 4.5 και θερµοκρασία > 32 C αλλά παράγει ιδιαίτερα θερµοάντοχα σπόρια και το Clostridium nigrificans, το οποίο αναπτύσσσεται επίσης σε ph > 4.5 αλλά εµφανίζει µικρότερη θερµοανθεκτικότητα. Από τα µεσόφιλα το σηµαντικότερο είναι το 179

12 Clostridium botulinum λόγω της πολύ επικίνδυνης τοξίνης που παράγει. Όπως έχει ήδη αναφερθεί το Clostridium botulinum δεν αναπτύσσεται σε ph < 4.5. Σε όξινα τρόφιµα (4.0 < ph < 4.5) αναπτύσσονται ορισµένα µεσόφιλα βακτήρια µε σηµαντικότερα το Clostridium pasteurianum και το Clostridium butyricum. Στον Πίνακα 7.2 παρουσιάζεται η θερµική αντίσταση των σηµαντικότερων µικροοργανισµών στις διάφορες κατηγορίες κονσερβοποιηµένων τροφίµων. Πίνακας 7.2. Θερµική αντίσταση των σηµαντικότερων µικροοργανισµών σε διάφορες κατηγορίες κονσερβοποιηµένων τροφίµων. Οµάδες Μικροοργανισµών D C (min) z ( C) Τρόφιµα χαµηλής οξύτητας (ph>4.5) Θερµόφιλα (σπόρια) Βακτήρια που παράγουν οξέα (B. stearothermophilus) Bακτήρια αεριογόνα (C. thermosaccharolyticum) Βακτήρια που παράγουν H 2 S (C. nigrificans) Μεσόφιλα (σπόρια) C. botulinum (τύπος Α και Β) οµάδα C. sporogenes (συµπεριλ. του P.A. 3679) Όξινα τρόφιµα (4.0<pH<4.5 Θερµόφιλα (σπόρια) B. coagulans) Μεσόφιλα (σπόρια) B. polymyxa και B. macerans Βουτυρικά αναερόβια (C. pastiurianum) Τρόφιµα υψηλής οξύτητας (ph<4.0) Μεσόφιλα µη σπορογόνα βακτήρια Lactobacillus, Leuconostoc Ζύµες και ευρωτοµύκητες α : D 100 C, β : D 65.6 C Πηγή: Stumbo, 1973, µε µετατροπή στις µονάδες α α β β Ενεργότητα νερού Τόσο τα σπόρια όσο και τα κύτταρα των µικροοργανισµών είναι πιο ανθεκτικά στη θέρµανση σε ξηρό από ότι σε υγρό περιβάλλον. Η διαφορά σχετίζεται µε το µηχανισµό καταστροφής στα δύο περιβάλλοντα: µετουσίωση των πρωτεϊνών µε θέρµανση σε υγρό περιβάλλον και οξείδωση σε ξηρό περιβάλλον. Η οξείδωση εξελίσσεται µε βραδύτερο ρυθµό και απαιτεί µεγαλύτερη προσφορά ενέργειας από τη θερµική µετουσίωση, εποµένως χρειάζεται µεγαλύτερος χρόνος κατεργασίας σε ξηρό περιβάλλον σε σύγκριση µε το υγρό στην ίδια θερµοκρασία (π.χ. 120 min στους 248 F για αδρανοποίηση σπορίων του C. botulinum µε χρήση ξηρού αέρα και 4-10 min στους 250 F σε υδατικό περιβάλλον). 180

13 Η ενεργότητα του νερού είναι παράγων µε µικρή σηµασία στη θερµική κατεργασία των περισσοτέρων τροφίµων καθώς αυτά περιέχουν σηµαντικές ποσότητες νερού. Αντίθετα σηµαντικός είναι ο παράγων αυτός στα αποξηραµένα τρόφιµα. Σύσταση του υποστρώµατος Πολλά από τα συστατικά του υποστρώµατος επιδρούν στη θερµική αντίσταση των µικροοργανισµών. Η επίδραση αυτή ποικίλει για τα διάφορα είδη και στελέχη και δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν γενικευµένα συµπεράσµατα. Αυξηµένη συγκέντρωση διαλυτών υδατανθράκων γενικά αυξάνει τη θερµική αντίσταση. Το ίδιο έχει παρατηρηθεί ότι ισχύει για αυξηµένη συγκέντρωση πρωτεϊνών και λιπαρών. Χαµηλή συγκέντρωση NaCl (έως 4 %) τείνει να αυξήσει τη θερµική αντίσταση πολλών µικροοργανισµών, ενώ ψηλότερες συγκεντρώσεις τείνουν να τη µειώσουν. Τα νιτρικά και νιτρώδη άλατα όπως και τα συντηρητικά και αντιβιοτικά µειώνουν επίσης την αντίσταση των µικροοργανισµών. Ακόµη επίδραση στη θερµική αντίσταση φαίνεται να έχουν και διάφορα ιόντα όπως του ασβεστίου του µαγνησίου και του σιδήρου. Η επίδραση αυτών των ιόντων µελετήθηκε όχι µόνο όσον αφορά στην παρουσία τους στο υπόστρωµα που βρίσκεται ο µικροοργανισµός κατά τη θερµική κατεργασία αλλά και στο υπόστρωµα που αναπτύσσεται. Άλλα συστατικά του υποστρώµατος ανάπτυξης που πιθανώς επιδρούν στη θερµική αντίσταση είναι οι πρωτεΐνες, οι πεπτόνες και τα λιπαρά. Επειδή η σύσταση του υποστρώµατος ανάπτυξης µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά τη θερµική αντίσταση οι τιµές θερµικής αντίστασης που προσδιορίζονται για σπόρια που καλλιεργήθηκαν σε τεχνητά υποστρώµατα δεν πρέπει να θεωρούνται αντιπροσωπευτικές για τα σπόρια που υπάρχουν στα τρόφιµα. Για τους υπολογισµούς στις θερµικές κατεργασίες πρέπει η θερµική αντίσταση να προσδιορίζεται σε σπόρια που καλλιεργούνται σε υπόστρωµα που δίνει τη µεγαλύτερη θερµική αντίσταση. Θερµική αδρανοποίηση των ενζύµων Η θέρµανση σε σχετικά υψηλές θερµοκρασίες (>45 C) προκαλεί αδρανοποίηση των ενζύµων, λόγω µετουσίωσης των πρωτεϊνών τους. Η αδρανοποίηση αυτή είναι επιθυµητή ώστε να µην εµφανισθεί ενζυµική αλλοίωση σε ένα προϊόν που είναι µικροβιακά σταθερό. Η θερµική αντίσταση των ενζύµων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Στην πραγµατικότητα οι περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη θερµική αντίσταση των µικροοργανισµών επηρεάζουν και τη θερµική αντίσταση των ενζύµων. 181

14 Ο ρυθµός αδρανοποίησης των ενζύµων µπορεί να εκφρασθεί µέσω των µεγεθών D και z, όπως και στους µικροοργανισµούς. Η τιµή του z που εκφράζει την εξάρτηση του ρυθµού από τη θερµοκρασία είναι για πολλά ένζυµα πολύ µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των µικροοργανισµών (ή η ενέργεια ενεργοποίησης πολύ µικρότερη). Αυτό σηµαίνει ότι η αύξηση της θερµοκρασίας επιφέρει πολύ µικρότερη αύξηση του ρυθµού αδρανοποίησης των ενζύµων από εκείνη των µικροοργανισµών. Για την καταστροφή των µικροοργανισµών µπορούν να επιλεγούν διάφορα ζεύγη τιµών θερµοκρασίας χρόνου τα οποία θα επιφέρουν ισοδύναµο αποτέλεσµα. Είναι προφανές ότι όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία τόσο µικρότερος είναι ο απαιτούµενος χρόνος. Όταν χρησιµοποιούνται χαµηλές θερµοκρασίες ο απαιτούµενος χρόνος για την καταστροφή των µικροοργανισµών είναι υπερεπαρκής και για την πλήρη αδρανοποίηση των ενζύµων. Εάν όµως χρησιµοποιηθούν πολύ υψηλές θερµοκρασίες µπορεί η αδρανοποίηση των ενζύµων να απαιτεί µεγαλύτερο χρόνο από εκείνη των µικροοργανισµών (επειδή ο ρυθµός της έχει αυξηθεί πολύ λιγότερο) και εποµένως να αποτελεί τον παράγοντα µε βάση τον οποίο θα σχεδιασθεί η διεργασία. Η καταλάση και η περοξειδάση είναι από τα πιο θερµοάντοχα ένζυµα που προκαλούν αλλοιώσεις στα τρόφιµα. Ενδεικτικά αναφέρεται τιµή z για την περοξειδάση σε λαχανικά 30.5 C, όταν για τους περισσότερους µικροοργανισµούς κυµαίνεται µεταξύ 4.4 C και 12.2 C. Μεταβολές των θρεπτικών συστατικών και των ποιοτικών χαρακτηριστικών κατά τη θέρµανση Με την αύξηση της θερµοκρασίας επιταχύνονται ορισµένες αντιδράσεις καταστροφής ή υποβάθµισης των θρεπτικών συστατικών, όπως οξειδώσεις ή αντιδράσεις δέσµευσης των βιταµινών και των αµινοξέων, οξειδώσεις λιπαρών, κ.λ.π. Επίσης επιταχύνονται δράσεις υποβάθµισης των ποιοτικών χαρακτηριστικών, όπως µεταβολές του χρώµατος, µεταβολές των αρωµατικών συστατικών των τροφίµων, µεταβολές λειτουργικών χαρακτηριστικών µέσω της µετουσίωσης των πρωτεϊνών ή των φυσικοχηµικών δράσεων που λαµβάνουν χώρα στο άµυλο ή στις διαιτητικές ίνες. Μία τρίτη κατηγορία δράσεων περιλαµβάνει επιθυµητές δράσεις, όπως η καταστροφή ορισµένων φυσικών ή µικροβιακών τοξινών, η καταστροφή αναστολέων ενζύµων, η αύξηση της τρυφερότητας και της ευπεπτότητας του τροφίµου, κλπ. Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν όλες αυτές τις δράσεις και εάν είναι επιθυµητός ο έλεγχος κάποιας δράσης (π.χ. της απώλειας µιας βιταµίνης) κατά τη θερµική κατεργασία ενός τροφίµου πρέπει να µελετηθεί η κινητική που ακολουθεί στο συγκεκριµένο τρόφιµο και η εξάρτηση από τη θερµοκρασία. 182

15 Για τη βιταµίνη C που αποτελεί ένα από τα πιο ευαίσθητα θρεπτικά συστατικά έχουν γίνει αρκετές µελέτες: Ορισµένοι ερευνητές βρήκαν ότι η απώλειά της ακολουθεί κινητική πρώτης τάξης, ενώ άλλοι χρησιµοποιώντας άλλα τρόφιµα δεν κατέληξαν στο ίδιο αποτέλεσµα. Οι διαφορές αποδίδονται σε διαφορετικούς µηχανισµούς που ακολουθεί η δράση σε διαφορετικά τρόφιµα (επίδραση περιεχόµενης υγρασίας, οξυγόνου, αντιοξειδωτικών ουσιών κτλ.). Η θειαµίνη έχει επίσης µελετηθεί σε πολλά συστήµατα τροφίµων και υπάρχουν αρκετά δεδοµένα για το ρυθµό της καταστροφής της και την εξάρτηση από τη θερµοκρασία για κινητική πρώτης τάξης. Πίνακας 7.3. Κινητικές παράµετροι δράσεων υποβάθµισης κατά τη θερµική κατεργασία των τροφίµων. Συστατικό Μέσο ph α θερµοκρασίας Εύρος ( C) E a (kcal/mole) z ( C) D C (min) θειαµίνη αρακάς ολόκληρος φυσ θειαµίνη πολτός χοιρινού θειαµίνη πολτός σπανακιού θειαµίνη πολτός αρακά φυσ C υγρό παρασκεύασµα β Β 12 υγρό παρασκεύασµα β Α υγρό παρασκεύασµα β φολικό οξύ υγρό παρασκεύασµα β χλωροφύλλη πολτός σπανακιού χλωροφύλλη πολτός αρακά ανθοκυανίνη χυµός φράουλας φυσ ανθοκυανίνη χυµός γκρέιπφρουτ φυσ καροτενοειδή πάπρικα φυσ καστάνωση γάλα υφή αρακάς φυσ ποιότητα αρακάς φυσ (δοκιµαστές) αναστολείς γάλα σόγιας _ τρυψίνης εντεροτοξίνη σταφυλόκοκ α φυσ. είχνει το φυσικό ph του τροφίµου β οι τιµές αναφέρονται σε µέρες Πηγή: Karel et al., 1975, µε µετατροπή στις µονάδες. Στον Πίνακα 7.3 δίνονται οι κινητικές παράµετροι της υποβάθµισης ορισµένων συστατικών ή ποιοτικών χαρακτηριστικών σε διάφορα τρόφιµα. Όπως φαίνεται από 183

16 τις τιµές του z ή της ενέργειας ενεργοποίησης, η επίδραση της θερµοκρασίας στις δράσεις υποβάθµισης είναι πολύ µικρότερη σε σύγκριση µε την καταστροφή των µικροοργανισµών. Αυτό σηµαίνει ότι η επιλογή υψηλής θερµοκρασίας µικρού χρόνου κατά τη θερµική διεργασία θα δώσει προϊόν καλύτερης ποιότητας από εκείνο που θα προκύψει µετά από κατεργασία χαµηλής θερµοκρασίας και µεγάλου χρόνου. Υπολογισµοί καταστροφής µικροοργανισµών στις διεργασίες αποστείρωσης και αποστείρωσης Η παστερίωση ή αποστείρωση των τροφίµων γίνεται µε δύο τρόπους. Είτε το τρόφιµο τοποθετείται σε περιέκτη, σφραγίζεται και ακολούθως υφίσταται θερµική διεργασία για να επιτευχθεί η επιθυµητή µείωση µικροοργανισµών, είτε αρχικά υφίσταται θερµική διεργασία και στη συνέχεια τοποθετείται σε ένα στείρο περιέκτη και σφραγίζεται. Η πρώτη µέθοδος αποτελεί την κλασσική κονσερβοποίηση (θέρµανση σε περιέκτες), ενώ η δεύτερη καλείται ασηπτική διεργασία. Η κλασσική κονσερβοποίηση βρίσκει ακόµη ευρεία εφαρµογή, ιδιαίτερα σε τρόφιµα που περιέχουν στερεά κοµµάτια, αν και µειονεκτεί ως προς την εφαρµογή υψηλής θερµοκρασίας-µικρού χρόνου που εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα στα τρόφιµα. Και στους δύο παραπάνω τύπους διεργασιών η θερµοκρασία του τροφίµου µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της διεργασίας. Εποµένως για τον υπολογισµό της µείωσης της συγκέντρωσης ενός πληθυσµού µικροοργανισµών πρέπει να εισαχθεί η επίδραση της θερµοκρασίας στο χρόνο υποδεκαπλασιασµού (εξίσωση (7.11)) στην εξίσωση (7.5), για να υπολογισθεί η µείωση του πληθυσµού. Οπότε η ολοκλήρωση µεταξύ του χρόνου έναρξης και τέλους της θερµικής κατεργασίας δίνει: C t 1 ( T ( t) Tref ) / z d(log C) = dt D 10 (7.15) Co Με βάση τον ορισµό του χρόνου F ως χρόνου θερµικού θανάτου ισχύει: z F = D (log C log C) (7.16) ref ref o Συνδυάζοντας την εξίσωση (7.16) µε την εξίσωση (7.15) λαµβάνονται δύο εκφράσεις για το χρόνο θερµικού θανάτου F: F z ref = D ref ref 0 t ( T ( t) T ) / z ref (log C logc) = 10 dt (7.17) o 0 Η πρώτη έκφραση που δίνεται και από την εξίσωση (7.16) καθορίζει ουσιαστικά την τιµή στόχο του F, ή την απαιτούµενη τιµή, δηλ. το χρόνο σε σταθερή θερµοκρασία αναφοράς που απαιτείται για την επιθυµητή µείωση της συγκέντρωσης των µικροοργανισµών. Η δεύτερη έκφραση που δίνεται από την εξίσωση (7.18) 184

17 F z ref = t 0 ( T ( t) T ) / z ref 10 dt (7.18) καθορίζει την τιµή F της διεργασίας, δηλ. τον ισοδύναµο χρόνο σε σταθερή θερµοκρασία αναφοράς που θα επιφέρει την ίδια µείωση του µικροβιακού πληθυσµού µε την πραγµατική θερµική διεργασία. Η εξίσωση (7.18) είναι η βασική εξίσωση σχεδιασµού των θερµικών διεργασιών. Είναι φανερό ότι για τον υπολογισµό του αποτελέσµατος της θερµικής κατεργασίας σύµφωνα µε τις παραπάνω εξισώσεις απαιτείται, εκτός των κινητικών δεδοµένων καταστροφής των µικροοργανισµών, και η γνώση της µεταβολής της θερµοκρασίας του τροφίµου συναρτήσει του χρόνου της διεργασίας. Η επίδραση της µεταβολής της θερµοκρασίας µε το χρόνο στη µείωση της συγκέντρωσης των µικροοργανισµών δίνεται από την εξίσωση (7.15) ή την ισοδύναµή της (7.17) και είναι ανεξάρτητη από το εάν η θερµική κατεργασία γίνεται µε το τρόφιµο να βρίσκεται σε ένα περιέκτη ή σε ένα σύστηµα συνεχούς ροής. Η µεταβολή όµως της θερµοκρασίας µε το χρόνο εξαρτάται από το είδος της διεργασίας. Θέρµανση σε περιέκτες Στην κλασσική κονσερβοποίηση, όπου το τρόφιµο υφίσταται θερµική κατεργασία ενώ βρίσκεται σε σφραγισµένους περιέκτες, η θέρµανση γίνεται συνήθως σε αυτόκλειστα ασυνεχούς λειτουργίας µε διαβίβαση ατµού ή σπανιότερα θερµού νερού. Μετά το τέλος της θέρµανσης ανοίγεται η βάνα διαφυγής του ατµού (ή του νερού) και το συσκευασµένο τρόφιµο ψύχεται µε καταιονισµό ψυχρού νερού. Υπάρχουν επίσης και διατάξεις συνεχούς λειτουργίας στις οποίες επίσης το συσκευασµένο τρόφιµο ακολουθεί ένα κύκλο θέρµανσης και ένα κύκλο ψύξης. Η θανάτωση των µικροοργανισµών πρέπει να υπολογισθεί κατά τη θέρµανση αλλά και κατά τα αρχικά στάδια της ψύξης, οπότε η θερµοκρασία είναι υψηλή και ο ρυθµός θανάτωσης σηµαντικός. Όταν ο περιέκτης µε το τρόφιµο χαµηλής θερµοκρασίας έρθει σε επαφή µε το µέσο θέρµανσης µεταφέρεται θερµότητα από το µέσο θέρµανσης στην επιφάνεια του περιέκτη, δια µέσου του τοιχώµατος του περιέκτη και στο εσωτερικό αυτού δηλ. στο τρόφιµο. Η µεταφορά θερµότητας γίνεται σε µη µόνιµες συνθήκες δεδοµένου ότι η θερµοκρασία µεταβάλλεται µε το χρόνο σε όλα τα σηµεία στο εσωτερικό του περιέκτη. Το ίδιο συµβαίνει και κατά την ψύξη. Η µεταφορά θερµότητας στην επιφάνεια του περιέκτη γίνεται µε συναγωγή και ο επιφανειακός συντελεστής στην περίπτωση που χρησιµοποιείται ατµός είναι σηµαντικά µεγαλύτερος από το συντελεστή µεταφοράς θερµότητας στο εσωτερικό του τροφίµου. Η αντίσταση στην αγωγή θερµότητας δια µέσου του τοιχώµατος του περιέκτη είναι αµελητέα όταν 185

18 πρόκειται για µεταλλικούς περιέκτες µε λεπτά τοιχώµατα, όπως αυτοί που κυρίως χρησιµοποιούνται σε τρόφιµα που υφίστανται θερµική κατεργασία. Η µεταφορά θερµότητας στο εσωτερικό του τροφίµου µπορεί να γίνει µε αγωγή ή και µε συναγωγή, ανάλογα µε τη φύση του τροφίµου. Στερεά ή υπερβολικά ιξώδη τρόφιµα θερµαίνονται µε αγωγή. Υγρά τρόφιµα, χαµηλού ιξώδους θερµαίνονται κυρίως µε συναγωγή. Η φυσική κυκλοφορία µπορεί να ενισχυθεί µέσω ανακίνησης ή περιστροφής της κονσέρβας αυξάνοντας το ρυθµό µεταφοράς θερµότητας. Ακόµη υπάρχουν τρόφιµα στα οποία η µεταφορά θερµότητας µεταβάλλεται από συναγωγή σε αγωγή κατά τη θέρµανση, όπως τρόφιµα που περιέχουν µεγάλες ποσότητες αµύλου, το οποίο ζελατινοποιείται πάνω από ορισµένη θερµοκρασία. Η θέρµανση µε συναγωγή είναι πολύ ταχύτερη από τη θέρµανση µε αγωγή, ο ρυθµός διείσδυσης θερµότητας µεταβάλλεται από τον ένα µηχανισµό στον άλλο και εάν παρασταθεί γραφικά η θερµοκρασία συναρτήσει του χρόνου θέρµανσης η καµπύλη παρουσιάζει µία ασυνέχεια δείχνοντας δύο ή και περισσότερους ρυθµούς διείσδυσης της θερµότητας. Σε κάθε περίπτωση για τη θέρµανση και την ψύξη του τροφίµου ισχύουν όσα αναπτύχθηκαν στο κεφάλαιο 6. Συνήθως για τη συσχέτιση της µεταβολής της θερµοκρασίας του τροφίµου µε το χρόνο χρησιµοποιείται η εξίσωση (6.15). Οι παράµετροι f και j υπολογίζονται θεωρητικά ή προσδιορίζονται πειραµατικά µε µέτρηση της θερµοκρασίας συναρτήσει του χρόνου και κατασκευή των καµπυλών θερµικής διείσδυσης, όπως στο σχήµα (6.1). Συνήθως µετράται η θερµοκρασία και υπολογίζονται τα f και j σε ένα µόνο σηµείο, το κρίσιµο σηµείο ή το θερµικό κέντρο του προϊόντος, το οποίο είναι το σηµείο µε την ελάχιστη επίδραση της θερµικής κατεργασίας. Η χρήση του κρίσιµου σηµείου στηρίζεται στο ότι εάν επιτευχθεί εµπορική στειρότητα στο κρίσιµο σηµείο µε τη θερµική κατεργασία, τότε το υπόλοιπο προϊόν (το οποίο µε βάση τον ορισµό του κρίσιµου σηµείου υφίσταται εντονότερη κατεργασία) θα είναι επίσης εµπορικά στείρο. Προφανώς η γνώση της θέσης του κρίσιµου σηµείου ή της κρίσιµης περιοχής είναι απαραίτητη και έχει αποτελέσει αντικείµενο έρευνας. Συνήθως για µεταλλικούς περιέκτες ως κρίσιµο σηµείο θεωρείται το γεωµετρικό κέντρο του προϊόντος όταν η µεταφορά θερµότητας γίνεται µε αγωγή, ενώ όταν γίνεται µε συναγωγή θεωρείται ότι βρίσκεται στο χαµηλότερο 25 % του ύψους του περιέκτη. Η ακριβής θέση του κρίσιµου σηµείου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως από το είδος του προϊόντος, το είδος και τις διαστάσεις του περιέκτη, τα χαρακτηριστικά του κύκλου θέρµανσης και ψύξης, το βαθµό ανακίνησης, την κατανοµή της µικροβιακής συγκέντρωσης και την έκταση της διεργασίας. Η ακριβής θέση πρέπει να προσδιορισθεί προκειµένου να σχεδιασθεί η θερµική κατεργασία. 186

19 Η µέτρηση της θερµοκρασίας γίνεται µε χρήση θερµοστοιχείων που τοποθετούνται στο εσωτερικό της κονσέρβας. Σε ορισµένες περιπτώσεις όµως, όπως π.χ. στην περίπτωση αξονικά περιστρεφόµενης κονσέρβας που περιέχει µίγµα υγρού τροφίµου µε στερεά κοµµάτια, υπάρχουν πρακτικές δυσκολίες στη µέτρηση της θερµοκρασίας των στερεών και έχουν προταθεί πιο σύνθετες µέθοδοι όπως η χρήση υγρών κρυστάλλων ως αισθητήρων θερµοκρασίας. Οµοίως τα µαθηµατικά µοντέλα µπορεί να είναι απλά όπως στην περίπτωση οµογενούς, πλήρως αναµίξιµου υγρού τροφίµου ή αρκετά σύνθετα όπως σε τρόφιµα που περιέχουν στερεά κοµµάτια. Έτσι συνήθως οι πειραµατικές µετρήσεις και τα µαθηµατικά µοντέλα χρησιµοποιούνται συµπληρωµατικά για τον προσδιορισµό της συνάρτησης της θερµοκρασίας από το χρόνο θερµικής κατεργασίας. Συνήθως τα µαθηµατικά µοντέλα προκύπτουν από την επεξεργασία πειραµατικών δεδοµένων σε ορισµένες συνθήκες και γενικεύουν τα συµπεράσµατα σε ορισµένο εύρος συνθηκών ώστε να αποφεύγονται µη αναγκαία πειράµατα. Για την επίλυση της εξίσωσης (7.18) έχουν προταθεί διάφορες µαθηµατικές προσεγγίσεις. Στη συνέχεια θα αναπτυχθεί η γενική µέθοδος (general method) που ήταν η πρώτη µαθηµατική προσέγγιση που χρησιµοποιήθηκε για υπολογισµούς θερµικών διεργασιών και ορισµένες από τις υπολογιστικές µεθόδους (formula method) που είναι οι ευρύτερα χρησιµοποιούµενες. Γενική µέθοδος Το κύριο χαρακτηριστικό της γενικής µεθόδου είναι ότι δεν απαιτείται ακριβής γνώση της συνάρτησης θερµοκρασίας χρόνου η οποία υπεισέρχεται στην εξίσωση (7.18). Αντ αυτής µπορούν να χρησιµοποιηθούν τιµές θερµοκρασίας που αντιστοιχούν σε διακριτά χρονικά σηµεία της θερµικής κατεργασίας. Ο υπολογισµός του ολοκληρώµατος της εξίσωσης (7.18) γίνεται γραφικά ή αριθµητικά. Ο Bigelow ήταν ο πρώτος που εφάρµοσε τη γραφική µέθοδο ολοκλήρωσης. Για θερµοκρασία αναφοράς τους 250 F εξίσωση (7.18) µπορεί να γραφεί και ως: F t z ( T( t) 250)/ z 250 = 10 0 dt (7.19) ( T( t) 250)/ z Η συνάρτηση 10 καλείται και συνάρτηση θερµικής καταστροφής (Lethality function) ή ρυθµός θερµικής καταστροφής (Lethal rate) και συµβολίζεται µε L. Όσον αφορά στη φυσική της σηµασία είναι ο ισοδύναµος χρόνος θερµικής κατεργασίας στους 250 F µε 1 min θερµικής κατεργασίας σε θερµοκρασία T ( F). Με βάση τα δεδοµένα θερµοκρασίας-χρόνου προσδιορίζεται η συνάρτηση θερµικής καταστροφής (L) και κατασκευάζεται διάγραµµα L συναρτήσει του χρόνου t (σχήµα 7.3). Το εµβαδόν της επιφάνειας µεταξύ της καµπύλης που προκύπτει και του άξονα των τετµηµένων (t) αντιστοιχεί στην τιµή του χρόνου θερµικής καταστροφής ( F z 250 ). 187

20 Για την απλοποίηση της µεθόδου προτάθηκε η χρήση χαρτιού µε κατάλληλες συντεταγµένες καθώς και η αριθµητική ολοκλήρωση µε διάφορες µεθόδους. Η γενική µέθοδος µπορεί να εφαρµοσθεί για οποιοδήποτε σχήµα της καµπύλης θέρµανσης και εποµένως είναι η πιο ακριβής και κατάλληλη για την επεξεργασία πολύπλοκων δεδοµένων θερµοκρασίας-χρόνου. Η ακρίβειά της εξαρτάται µόνο από την µέθοδο ολοκλήρωσης στην περίπτωση που χρησιµοποιούνται πειραµατικά δεδοµένα θερµοκρασίας-χρόνου. Έτσι µπορεί και πρέπει να χρησιµοποιείται για τον έλεγχο της ακρίβειας οποιασδήποτε άλλης µεθόδου στον υπολογισµό του ισοδύναµου χρόνου θερµικής καταστροφής ( F z 250 ). Σχήµα 7.3. Γραφική µέθοδος προσδιορισµού του χρόνου αποστείρωσης (Bigelow) Η εφαρµογή όµως της µεθόδου για τον προσδιορισµό του απαιτούµενου χρόνου θερµικής κατεργασίας για τη επίτευξη ορισµένης τιµής F z 250 δηµιουργεί ορισµένα προβλήµατα. Έχοντας πειραµατικά δεδοµένα µόνο για ένα χρόνο θερµικής κατεργασίας πρέπει να γίνουν ορισµένες παραδοχές για το τι συµβαίνει σε διαφορετικούς χρόνους. Ο Bigelow θεώρησε ότι το σχήµα της καµπύλης της συνάρτησης L ως προς το χρόνο, µετά το τέλος της θέρµανσης, είναι γεωµετρικά το ίδιο ανεξάρτητα από το χρόνο που σταµατά η θέρµανση. Αυτή η παραδοχή όµως δεν είναι πάντα σωστή καθώς το σχήµα της καµπύλης της συνάρτησης L κατά την ψύξη εξαρτάται από τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του προϊόντος και του µέσου θέρµανσης. Εποµένως µόνο στην περίπτωση που το προϊόν έχει φθάσει σε θερµοκρασιακή ισορροπία µε το µέσο θέρµανσης µπορεί να θεωρηθεί ότι η καµπύλη 188

21 της συνάρτησης L θα έχει το ίδιο σχήµα, ανεξάρτητα από το χρόνο θερµικής κατεργασίας. Για πλήρως αναµίξιµα, υγρά προϊόντα που θερµαίνονται µε συναγωγή η παραδοχή της γεωµετρικής οµοιότητας παρέχει ικανοποιητική ακρίβεια στον υπολογισµό του χρόνου της κατεργασίας. Για προϊόντα όµως που θερµαίνονται µε αγωγή αυτή η παραδοχή δεν πρέπει να χρησιµοποιείται και είναι απαραίτητη η ύπαρξη πειραµατικών δεδοµένων για διάφορους χρόνους θερµικής κατεργασίας. Οι εκτενείς υπολογισµοί που απαιτούνται στη γενική µέθοδο για κάθε σειρά δεδοµένων θερµοκρασίας-χρόνου οδήγησαν σε περιορισµένη εφαρµογή αυτής και σε ανάπτυξη των υπολογιστικών µεθόδων (formula methods). Υπολογιστικές µέθοδοι Η αρχική υπολογιστική µέθοδος του Ball αναπτύχθηκε για να απλοποιήσει τους υπολογισµούς στις θερµικές κατεργασίες κονσερβοποιηµένων τροφίµων. Σε αυτή τη βάση αναπτύχθηκαν και άλλες υπολογιστικές µέθοδοι, οι οποίες στηρίζονται σε ορισµένες παραδοχές, όπως και η µέθοδος του Ball. Όλες αυτές οι µέθοδοι στηρίζονται σε µία σχέση (formula) που δίνει τη θερµοκρασία του τροφίµου ως συνάρτηση του χρόνου. Αυτή η σχέση χρησιµοποιείται στην εξίσωση (7.18) για την ολοκλήρωση. Από την ολοκλήρωση προκύπτουν τιµές της ισοδύναµης θερµικής καταστροφής σε µια θερµοκρασία αναφοράς για διάφορες συνθήκες θέρµανσης και ψύξης, οι οποίες δίνονται σε πίνακες ή διαγράµµατα συναρτήσει των παραµέτρων θέρµανσης και ψύξης. Οι κύριες πηγές λαθών των υπολογιστικών µεθόδων προκύπτουν από λάθος παραδοχές στη σχέση θερµοκρασίας-χρόνου. Mέθοδος Ball Ο Ball αναπτύσσοντας την πρώτη υπολογιστική µέθοδο στηρίχθηκε στην παρατήρηση ότι σε ηµιλογαριθµικό διάγραµµα η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του µέσου θέρµανσης και του θερµικού κέντρου της κονσέρβας ως συνάρτηση του χρόνου, µετά από µία αρχική περίοδο υστέρησης, ήταν ευθεία γραµµή, όπως αναπτύχθηκε αναλυτικά στο κεφάλαιο 6 και φαίνεται στο σχήµα 6.1. Με βάση αυτό χρησιµοποίησε µία γενική εξίσωση για όλο τον κύκλο θέρµανσης η οποία είναι αντίστοιχη της εξίσωσης (6.15): t / f T ( t) = T j ( T T )10 h (7.20) RT h RT IT όπου T(t) θερµοκρασία του θερµικού κέντρου του τροφίµου σε χρόνο t ( C ή F) T RT θερµοκρασία του µέσου θέρµανσης ή του αυτοκλείστου ( C ή F) T IT αρχική θερµοκρασία του θερµικού κέντρου του τροφίµου ( C ή F) j h παράγοντας υστέρησης όπως φαίνεται στο σχήµα 6.1 f h χρόνος που απαιτείται για να υποδεκαπλασιασθεί η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του τροφίµου και του µέσου θέρµανσης (s) 189

22 Η αρχική υστέρηση δεν λήφθηκε υπ όψη από τον Ball στον υπολογισµό του ισοδύναµου χρόνου θερµικής καταστροφής. Στην πραγµατικότητα, σε συνήθεις συνθήκες κατεργασίας, η θερµοκρασία του τροφίµου σε αυτό το αρχικό διάστηµα θέρµανσης είναι τόσο χαµηλή ώστε η θερµική καταστροφή είναι ασήµαντη. Αντίθετα όταν αρχίζει ο επόµενος κύκλος, της ψύξης, η θερµοκρασία του τροφίµου είναι υψηλή και η θερµική καταστροφή που προκαλεί σηµαντική. Έτσι οι σχέσεις που θα αποδίδουν τη θερµοκρασία ως συνάρτηση του χρόνου πρέπει να είναι ακριβείς και από αυτές ουσιαστικά εξαρτάται η ακρίβεια της κάθε υπολογιστικής µεθόδου. Κατά την ψύξη η θερµοκρασία του τροφίµου ακολουθεί µια πορεία ανάλογη της θέρµανσης, όπως φαίνεται και από το σχήµα 6.1, και µπορεί να αποδοθεί από µία εξίσωση παρόµοια µε τη (7.20). Η θερµοκρασία όµως κατά την αρχική περίοδο υστέρησης πρέπει να προβλεφθεί µε ακρίβεια από µία κατάλληλη σχέση επειδή έχει υψηλές τιµές. Ο Ball µε βάση τα πειραµατικά δεδοµένα θεώρησε ότι η θερµοκρασία κατά την αρχική περίοδο της ψύξης µπορεί να αποδοθεί ικανοποιητικά από µία καµπύλη σχήµατος υπερβολής και ότι η αρχική αυτή περίοδος τελειώνει όταν η θερµοκρασία του τροφίµου γίνει: Tt ( c1) = Tg ( Tg TCW) (7.21) Έτσι χρησιµοποίησε δύο διαφορετικές εξισώσεις για να περιγράψει την καµπύλη ψύξης. Μία για την αρχική καµπύλη σχήµατος υπερβολής στην περίοδο υστέρησης, δηλ. για 0 t < t = f log( j / ) : c c1 c c tc Tt () = Tg +.( Tg TCW) log( jc / (7.22) f c και µία για την ευθεία γραµµή, δηλ για tc tc1 = fc log( jc / ) : t c / f T ( t) = T + j ( T T )10 c (7.23) CW c g CW όπου T g θερµοκρασία του τροφίµου στο τέλος της θέρµανσης του αυτοκλείστου (µερικές φορές θεωρείται ως η µέγιστη θερµοκρασία του τροφίµου) ( C ή F) T CW θερµοκρασία του νερού ψύξης ( C ή F) j c παράγοντας υστέρησης της καµπύλης ψύξης, όπως φαίνεται στο σχ. 6.1 f c t c χρόνος που απαιτείται για να υποδεκαπλασιασθεί η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του τροφίµου και του νερού ψύξης (s) χρόνος παραµονής σε ψύξη (s) Ο χρόνος t c1 στον οποίο αρχίζει το ευθύγραµµο τµήµα της καµπύλης ψύξης υπολογίζεται µέσω της εξίσωσης (7.23) θέτοντας σύµφωνα µε την παραδοχή (7.21): t c Tt ( c1) = Tg ( Tg TCW) c / f = TCW + jc ( Tg TCW )10 1 (7.24) από την οποία προκύπτει: tc1 = fc log( jc / ) (7.25) 190

23 Στην αρχική µέθοδο ο Ball θεώρησε ότι ο παράγων υστέρησης j c έχει τη σταθερή τιµή 1.41, η οποία και χρησιµοποιήθηκε σε όλες τις εξισώσεις. Επίσης αρχικά θεώρησε ότι f = f, στη συνέχεια όµως παρουσίασε δεδοµένα για f f. c h Η υποκατάσταση των συναρτήσεων της θερµοκρασίας από τις εξισώσεις (7.20), (7.22) και (7.23) στην (7.18) οδηγεί σε µία εξίσωση µέσω της οποίας µπορεί να υπολογισθεί ο χρόνος θερµικού θανάτου (σε οποιαδήποτε θερµοκρασία αναφοράς) που επιτυγχάνεται στη διεργασία. Ο Ball προχώρησε σε γραφική εκτίµηση των ολοκληρωµάτων και παρουσίασε τα αποτελέσµατά του σε µορφή πινάκων και διαγραµµάτων. Για τους υπολογισµούς αυτούς έκανε ορισµένες επί πλέον απλοποιήσεις, µικρότερης όµως σηµασίας, όπως ότι δεν υπάρχει θερµική καταστροφή σε θερµοκρασία χαµηλότερη από 80 F. Οι παράµετροι που επηρεάζουν τις τιµές του F για διάφορους χρόνους κατεργασίας είναι οι z, T RT, T IT, j c, f h, f c και T CW. H θερµοκρασία αναφοράς (T ref ) δεν θεωρείται µία επί πλέον παράµετρος δεδοµένου ότι µέσω της εξίσωσης (7.18) µπορούν εύκολα να µετατραπούν οι τιµές του F από µία θερµοκρασία αναφοράς σε άλλη. Επίσης, εάν είναι γνωστός ο χρόνος θέρµανσης, η θερµοκρασία του τροφίµου στο τέλος της θέρµανσης (T g ) µπορεί να υπολογισθεί από την εξίσωση (7.20), στη συνέχεια η θερµοκρασία στο τέλος του αρχικού καµπύλου τµήµατος της καµπύλης ψύξης µπορεί να υπολογισθεί σύµφωνα µε την παραδοχή του Ball και στη συνέχεια να υπολογισθεί ο χρόνος ψύξης. Ο συνολικός χρόνος προκύπτει αθροίζοντας τους χρόνους θέρµανσης και ψύξης. Έτσι η θερµοκρασία T g δεν είναι ανεξάρτητη παράµετρος που απαιτείται για τους υπολογισµούς. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να παρουσιασθούν τα αποτελέσµατα της ολοκλήρωσης. Περισσότερο εύχρηστα όµως είναι δεδοµένα τιµών του F της πλήρους θερµικής κατεργασίας ως προς το χρόνο θέρµανσης, αντί του ολικού χρόνου της κατεργασίας, επειδή δίνουν άµεσες τιµές του χρόνου στον οποίο πρέπει να διακοπεί η θέρµανση (π.χ. η παροχή ατµού στο αυτόκλειστο). Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει µια απλή εξίσωση εργασίας που να συνοδεύει τους πίνακες, η οποία θα επιτρέπει τον υπολογισµό του χρόνου θέρµανσης από τον ολικό χρόνο της κατεργασίας. Ο Ball χρησιµοποίησε την ακόλουθη ονοµατολογία για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων του: g = ( T T ) (7.26) RT g (διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του αυτοκλείστου και του θερµικού κέντρου του τροφίµου στο τέλος της θέρµανσης) m= T T (7.27) g CW (διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ του θερµικού κέντρου στο τέλος της θέρµανσης και του νερού ψύξης) m + g = T RT T CW (7.28) c h 191

24 I = T RT T IT (7.29) ( Tref TRT ) / z ( Tref TRT ) / z U = F 10 = D (logc log C)10 (7.30) ref ref o To U καθορίζεται από το στόχο της διεργασίας: είναι ο χρόνος θερµικού θανάτου σε σταθερή θερµοκρασία ίση µε την T RT για να επιτευχθεί η επιθυµητή µείωση πληθυσµού µικροοργανισµών. Εποµένως συνδέεται µε το χρόνο στη θερµοκρασία αναφοράς F ref και µε τη συγκέντρωση των µικροοργανισµών µε τη σχέση (7.30) Ο Ball δηµοσίευσε τους πρώτους πίνακες όπου το g δίνεται ως συνάρτηση του f h /U, για ορισµένη τιµή z και (m+g). O χρόνος θέρµανσης (τον οποίο αποδίδει µε το σύµβολο Β) για την επίτευξη ορισµένου g µπορεί να υπολογισθεί µέσω της εξίσωσης (7.20) ως: t = B = f log[ j ( T T )] log g = f log[ j I] log g (7.31) h h [ ] [ ] h RT IT Ο παράγοντας j c θεωρήθηκε σταθερός και ίσος µε 1.41 στους υπολογισµούς του, όπως ήδη αναφέρθηκε. Τα διαγράµµατα που προκύπτουν µε βάση τους πίνακες του Ball δίνονται στα σχήµατα Π.8-Π.10 στο παράρτηµα. Υπάρχουν δύο επί πλέον σηµεία που πρέπει να αναφερθούν όσον αφορά στη µέθοδο του Ball. Το πρώτο αναφέρεται στην περίπτωση µεταβαλλόµενου ρυθµού θέρµανσης, όπου η καµπύλη θέρµανσης µπορεί να αποτελείται από δύο ή περισσότερες ευθείες (broken-line curve). Αυτή η περίπτωση αντιµετωπίσθηκε θεωρώντας την κάθε ευθεία µε µία νέα κλίση και µία νέα αποτέµνουσα και το συνολικό αποτέλεσµα της θέρµανσης ως συνιστάµενο των επιµέρους αποτελεσµάτων. Το δεύτερο σηµείο σχετίζεται µε την παραδοχή που εµπεριέχεται στις εξισώσεις του Ball ότι η θερµοκρασία του µέσου θέρµανσης και του νερού ψύξης είναι σταθερή. Στην περίπτωση που η κατεργασία γίνεται σε αυτόκλειστα ασυνεχούς λειτουργίας υπάρχει ένας χρόνος ανόδου της θερµοκρασίας µέχρι την τελική της τιµή. Για να συµπεριλάβει αυτό το χρόνο ανόδου ο Ball θεώρησε (στηριζόµενος σε πειραµατικές παρατηρήσεις) ότι η έκθεση στη σταθερή θερµοκρασία λειτουργίας για ένα χρόνο ίσο µε το 42 % του χρόνου ανόδου της θερµοκρασίας, δίνει ισοδύναµα αποτελέσµατα µε την έκθεση στην ανερχόµενη θερµοκρασία, η οποία συµβαίνει στην πράξη. Αυτό το εφάρµοσε στη µέθοδό του µετατοπίζοντας τον άξονα του µηδενικού χρόνου θέρµανσης στο 0.58 του χρόνου ανόδου της θερµοκρασίας. Παρ όλα αυτά σηµείωσε ότι ο παράγοντας 42 % δεν είναι πάντα εφαρµόσιµος. Η επίδραση του χρόνου ανόδου έχει στη συνέχεια µελετηθεί και από άλλους ερευνητές. Για το χρόνο που απαιτείται για τη σταθεροποίηση της θερµοκρασίας ψύξης ο Ball δεν παρουσίασε αντίστοιχες διορθώσεις. Στη συνέχεια οι Ball και Olson παρουσίασαν µία νέα µέθοδο στην οποία λαµβάνεται υπ όψιν η µεταβολή του παράγοντα j c. Η µεταβολή αυτού του παράγοντα επηρεάζει σηµαντικά το αποτέλεσµα θερµικής καταστροφής κατά την ψύξη εποµένως και το συνολικό F ref της διεργασίας. h h 192

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ (HEAT DISTRIBUTION) ΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ (HEAT PENETRATION)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Συµπληρωµατικά κεφάλαια)

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Συµπληρωµατικά κεφάλαια) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Συµπληρωµατικά κεφάλαια) ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ Εισαγωγή Η παστερίωση και η αποστείρωση των τροφίµων είναι φυσικές διεργασίες στις οποίες το τρόφιµο θερµαίνεται σε επαρκώς υψηλή

Διαβάστε περισσότερα

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων

ΨΥΞΗ. Ψύξη (πρόψυξη) τροφίμων ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίμου σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σημείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση με ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίμου μέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΞΗΡΑΝΣΗ Εισαγωγή Ο περιορισµός της ανάπτυξης και δράσης των µικροοργανισµών µπορεί να επιτευχθεί µε µείωση του διαθέσιµου νερού. Στην ξήρανση των τροφίµων επιδιώκεται η αποµάκρυνση του µεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων

Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων Θερµική Επεξεργασία των Τροφίµων Σκοπός: 1. Η καταστροφή των παθογόνων και αλλοιούντων µικροοργανισµών και των σπόρων τους. 2. Η αδρανοποίηση των ενζύµων και των µεταβολικών αντιδράσεων, οι οποίες καταλήγουν

Διαβάστε περισσότερα

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από

µετά τη σφαγή παύουν οι δραστηριότητες οι σχετιζόµενες µε τη ζωή, όπως η αερόβια αναπνοή, καθώς και η αντίσταση στην ανάπτυξη και προσβολή από ΨΥΞΗ Η συντήρηση ενός τροφίµου σε θερµοκρασία χαµηλότερη των 15 ο C και ψηλότερη του σηµείου έναρξης της κατάψυξης καλείται συντήρηση µε ψύξη. Η αύξηση του χρόνου ζωής του τροφίµου µέσω της ψύξης οφείλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (T.E.I.) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Υπεύθυνος: Δρ. Ευάγγελος Σ. Λάζος Εισαγωγή στην Επεξεργασία Τροφίμων ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Μεθοδολογία προσδιορισμού διατηρησιμότητας κατεψυγμένων τροφίμων - Εφαρμογή χρονοθερμοκρασιακών δεικτών για τον έλεγχο της ποιότητας τροφίμων IQ-FRESHLABEL

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 1 από 15. ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων

ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 1 από 15. ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Σελίδα 1 από 15 ΑΣΗΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παραδόσεις του µαθήµατος Συσκευασία Τροφίµων ρ. ΣΠΥΡΙ ΩΝ Ε. ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΟΡΙΣΜΟΣ Ασηπτική επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ. ΣΥΑΛ= Στερεό υπόλειµµα άνευ λίπους. Kg=κιλά gr= γραµµάρια Ε.Β.= Ειδικό βάρος ΚΤΠ= Κώδικας Τροφίµων και Ποτών ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑΣ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Εµποδίων. Ορισµός. Παραδείγµατα Εµποδίων

Τεχνολογία Εµποδίων. Ορισµός. Παραδείγµατα Εµποδίων Τεχνολογία Εµποδίων Ορισµός Οι διάφορες τεχνικές συντηρήσεως των τροφίµων βασίζονται στην καθυστέρηση ή παρεµπόδιση της µικροβιακής αναπτύξεως, µε τη χρήση παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ Κ. ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑ Εξεταστική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή

04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Κεφάλαιο 04-00 σελ. 1 04-00: Διεργασίες παραγωγής βιοενέργειας Εισαγωγή Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 01-00-02α, η ενέργεια που περιέχεται στα βιοκαύσιμα αποθηκεύτηκε αρχικά από τη φωτοσύνθεση και βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διπλωματική Εργασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Επιβλέπων: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Η ποιότητα των τροφίµων µπορεί να οριστεί ως το σύνολο εκείνων των χαρακτηριστικών που έχουν σηµασία για τον καθορισµό του βαθµού αποδεκτότητας του καταναλωτή.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. 1.1 Τρόφιμα. κεφάλαιο

Εισαγωγή. 1.1 Τρόφιμα. κεφάλαιο 1 κεφάλαιο Εισαγωγή 1.1 Τρόφιμα Τα Τρόφιμα (foods) είναι προϊόντα πρωτογενούς παραγωγής ή προϊόντα που προέρχονται από αυτά με κατάλληλη επεξεργασία, τα οποία προσλαμβάνει ο άνθρωπος από το στόμα. Τα τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 1 Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Δρ. Μαρία Χ. Γιαννακούρου ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Θερμική επεξεργασία (thermal

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ-ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΦΑΣΗΣ ΥΓΡΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΝΩΝ Εισαγωγή Τα περισσότερα είδη ινών είναι υγροσκοπικά, έχουν δηλαδή την ιδιότητα να απορροφούν υγρασία (υδρατμούς) όταν η ατμόσφαιρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Β. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΨΕ2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΩΝ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX SANCO/11510/2013 (POOL/G4/2013/11510/11510-EN.doc) [ ](2013) XXX draft ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ σχετικά με τις μελέτες

Διαβάστε περισσότερα

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά

4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ. 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός. 4.1.1. Γενικά 4. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ - ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 4.1. Μηχανικός διαχωρισµός 4.1.1. Γενικά Σκοπός του Μηχανικού ιαχωρισµού (Μ ) είναι ο επιµερισµός µε µηχανικά µέσα των υλικών από µίγµα των σύµµικτων απορριµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Τ.Ε.Ι.ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 200.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Δ.ΜΑΡΜΑΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σημειώσεις ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ Δρ Γ. Παραδεισιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 202

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΧΗΜΙΚΗ ΘΕΡΜΟ ΥΝΑΜΙΚΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΑ ΩΝ (SI) Χρόνος βασική µονάδα το δευτερόλεπτο (s) Ορίζεται ως η χρονική διάρκεια 9192631770 κύκλων ακτινοβολίας για µια συγκεκριµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΠΟΝΗΘΗΚΕ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της

Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της Οέλεγχος των μικροοργανισμών είναι ένας από τους μείζονες στόχους της πειραματικής και κλινικής μικροβιολογίας, αλλά και μια καθημερινή μάχη στο σπίτι, στα νοσοκομεία, στα εστιατόρια και όπου αλλού απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR

1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ MBR 1.1 Εισαγωγή Οι µεµβράνες µπορούν να τοποθετηθούν στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων (ΕΕΛ) είτε ως στάδιο τριτοβάθµιας επεξεργασίας µε σκοπό την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Επιµέλεια Κων/νος Τσαγκαράκης ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ ΙΑΘΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Προσομοίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Χηµικών Μηχανικών Εργαστήριο Χηµείας και Τεχνολογίας Τροφίµων 1 Βασικές λειτουργίες συσκευασίας στο τρόφιµο: Προστασία σε προκαθορισµένο βαθµό για

Διαβάστε περισσότερα