Πέµπτη, 16 Ιανουάριος 2003

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέµπτη, 16 Ιανουάριος 2003"

Transcript

1 Dispatcher STRT VERSION UPDTE PPLICTION GET DT FROM COMM PP PREPRE ll OK Server DISPLY MIN MENU COMM PPLICTION SELECTED PPLICTION PD PPLICTION Mobile Vision (GR) 1 Ρυθµίσεις 2 Έναρξη Ηµέρας 3 Πελατολόγιο SELECTED PPLICTION Οµάδες Πελατών ροµολόγιο Λήξη Ηµέρας pplication ssumptions 1. pplication 7 Επικοινωνίες Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation Ρυθµίσεις Page 1

2 Μενού Ρυθµίσεων 1 STRT GET DT FROM (Dispatcher) PPLICTION Give Password Password is OK (Dispatcher) PPLICTION (Dispatcher) PPLICTION ll OK PREPRE DISPLY SETTINGS MENU SELECTED PPLICTION PPLICTION Ρυθµίσεις (Dispatcher) PPLICTION SELECTED PPLICTION Ρυθµίσεις Τερµατικού Ρυθµίσεις λώσσας Ρυθµίσεις Κλήσεων Ρυθµίσεις Επικοινωνίας Ρυθµίσεις Ηµεροµηνίας - Ώρας pplication ssumptions 1. SettingsMenu pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation Ρυθµίσεις Τερµατικού Page 2

3 Έναρξη Ηµέρας 2 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK (Dispatcher) PPLICTION DISPLY SELECT CR INPUT Kms Έναρξη Ηµέρας (Dispatcher) PPLICTION Πωλητής: Τερµατικό: Ηµεροµηνία: Ώρα: /12/ :20 pplication ssumptions 1. StartDay pplication Αυτοκίνητο: ΥΧΡ 2345 Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation Χιλιοµετρητής: Page 3

4 Πελατολόγιο 3 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK (Dispatcher) PPLICTION DISPLY 31 VISIT CUSTOMER NEW CUSTOMER UPDTE CUSTOMER DELETE CUSTOMER (Dispatcher) PPLICTION Πελατολόγιο Κωδ. Επωνυµία ιεύθυνση pplication ssumptions 1. Customers pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Customers H12 H11 ενικά Στοιχεία Εισαγωγή Πελάτη Ενηµέρωσ η Πελάτη ιαγραφή Πελάτη Επίσκεψη Page 4

5 Οµάδες Πελατών 4 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK (Dispatcher) PPLICTION DISPLY SELECT CUSTOMER TEM DISPLY TEM CUSTOMER S 31 VISIT CUSTOMER CT12 NEW CUSTOMER ΤΕΑΜ UPDTE CUSTOMER ΤΕΑΜ DELETE CUSTOMER ΤΕΑΜ (Dispatcher) PPLICTION Οµάδες Πελατών Οµάδα Πελατών CT12 Κωδ. Επωνυµία ιεύθυνση pplication ssumptions 1. CustomerTeams pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Customers 9. Customer Teams H12 H11 ενικά Στοιχεία Εισαγωγή Οµάδας Ενηµέρωσ η Οµάδας ιαγραφή Οµάδας Επίσκεψη Page 5

6 ροµολόγιο 5 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK (Dispatcher) PPLICTION DISPLY SELECT ROUTE VISIT CUSTOMER DISPLY ROUTE CUSTOMER S VISIT OTHER CUSTOMER 3 (Dispatcher) PPLICTION 31 ροµολόγιο ροµολόγιο: CT12 Κωδ. Επωνυµία ιεύθυνση pplication ssumptions 1. Routes pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Routes H12 H11 ενικά Στοιχεία Εµβόλιµος Επίσκεψη Page 6

7 Λήξη Ηµέρας 6 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK (Dispatcher) PPLICTION DISPLY INPUT Kms Λήξη Ηµέρας (Dispatcher) PPLICTION Πωλητής: Τερµατικό: Ηµεροµηνία: Ώρα: /12/ :20 pplication ssumptions 1. EndDay pplication Αυτοκίνητο: ΥΧΡ 2435 Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation Χιλιοµετρητής: Page 7

8 Επικοινωνίες 7 STRT GET DT FROM DISPLY RS DIL (Dispatcher) PPLICTION ll OK (Dispatcher) PPLICTION Communications ll OK TRY GIN RS HNG UP Επικοινωνίες RS HNG UP Κατάσταση (Dispatcher) PPLICTION pplication ssumptions 1. Comms pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation Κλήση Μεταφορά Αρχείων Page 8

9 Μενού Επίσκεψης 31 STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION C PREPRE ll OK C PREVIOUS PPLICTION 1. Πελατολόγιο 3 DISPLY MIN MENU 2. ροµολόγιο 3. Οµάδες Πελατών 5 4 SELECTED PPLICTION PPLICTION Επίσκεψη 311 Merchandizing RETURN TO PREVIOUS PPLICTION C SELECTED PPLICTION Παραγγελιοληψία Έρευνα Αγοράς Πάγια 315 Φωνητικό Μήνυµα 316 Εισπράξεις pplication ssumptions 1. Visit pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation H12 H11 ενικά Στοιχεία Merchandizing Page 9

10 Merchandizing 311 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY SELECT ORDER COLUMN NEW ITEM VIEW UPDTE ITEM VIEW DELETE ITEM VIEW (Dispatcher) PPLICTION Merchandizing Κωδ. Περιγρ. Προβ. Ράφι pplication ssumptions 1. Merchandizing pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation H12 H11 ενικά Στοιχεία Καταγραφή Εϊδους Ταξινόµηση Ενηµέρωσ η Εϊδους ιαγραφή Εϊδους Page 10

11 Merchandizing STRT PREPRE GET DT FROM a ll OK SELECT METHOD c b a 311 1a lind 311 1b From FIle Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός Κωδ c ntagonism Περιγραφή Είδους c Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός arcode Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Επιλογή Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Επιλογή Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός Οίκος Κατηγορία Είδος Επιλογή b pplication ssumptions 1. Merchandizing pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Merchandizing Input (c) H12 H11 ενικά Στοιχεία Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Page 11

12 Merchandizing 311 1a STRT INPUT RCODE ENLE SELECT FIELDS DISLE INPUT FIELDS a1 DISLE SELECT FIELDS ENLE INPUT FIELDS a2 INPUT FIELDS DT INSERT DT SVE H12 H11 ενικά Στοιχεία a1 a2 Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός arcode arcode Επιλογή Επιλογή Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Page 12

13 Merchandizing 311 1b STRT INPUT RCODE ENLE SELECT FIELDS DISLE INPUT FIELDS b1 DISLE SELECT FIELDS ENLE INPUT FIELDS b2 INPUT FIELDS DT INSERT DT SVE H12 H11 ενικά Στοιχεία b1 b2 Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός Οίκος Κατηγορία Είδος Οίκος Κατηγορία Είδος Επιλογή Επιλογή Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Page 13

14 Merchandizing 311 1c STRT INPUT RCODE ENLE SELECT FIELDS DISLE INPUT FIELDS c1 DISLE SELECT FIELDS ENLE INPUT FIELDS c2 INPUT FIELDS DT INSERT DT SVE H12 H11 ενικά Στοιχεία c1 c2 Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός Merchandizing Αρχείο Ειδών Τυφλή Καταγραφή Ανταγωνισµός Κωδ. Περιγραφή Είδους Κωδ. Περιγραφή Είδους Επιλογή Επιλογή Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Page 14

15 Merchandizing STRT PREPRE GET DT FROM ll OK DISPLY DT SVE CNCEL SVE H12 H11 ενικά Στοιχεία Β SVE DT Merchandizing Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Είδους arcode Είδους Προβολή Ράφι Θέση Πρόσωπα 0 Βάθος 0 Ποσότητα 0 Τιµή Ακύρωση Page 15

16 Παραγγελιοληψία STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION Στήλες C PREPRE ll OK DISPLY ORDER MIN SHOW ORDER DETILS & VLUES SHOW ORDER b SHOW DESTROYED & OVERDTED SHOW Tabs D Είδη Απόθεµα Παραγγελία Τιµή ωρεάν Ληγµένα Κατεστραµένα Παράδοση Παραγγελιοληψία Κωδικός Περιγραφή Μικρή Μονάδα Μέτρησης Μεγάλη Μονάδα Μέτρησης Απόθεµα Ποσότητα Παραγγελίας Τιµή Μικρής Μονάδας Ποσοστό Έκπτωσης ωρεάν Ποσότητα Ποσότητα Κατεστραµένων Ποσότητα Ληγµένων Ηµεροµηνία Λήξης Σχέση Ποσοτήτων Μονάδων (Κρυφό) Ποσοστό ΦΠΑ Ποσότητα Μικρής Μονάδας Ποσότητα Μεγάλης Μονάδας Συνολική Ποσότητα Μικρής Μονάδας Μείγµα Πελάτη (0=Ναι, 1=Όχι) Σειρά Εµφάνισης Παραγγελιόχαρτου RETURN TO PREVIOUS PPLICTION a Οίκος Κατηγορία Περιγραφή Εϊδους Κωδικό Περιγραφή ς C ΜΜ1 Εµφάνιση Ειδών ΜΜ2 pplication ssumptions 1. Order pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία Εµφάνιση Κατά : Περιγραφή Μείγµα Είδη Tab Στοιχεία Παραγγελίας Παραγγελιόχαρτο D Ληγµένα Κατεστραµένα Page 16

17 Απόθεµα 1 STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK Tabs D DISPLY STOCK QUNTITY SVE Είδη Απόθεµα Παραγγελία Τιµή ωρεάν Ληγµένα Κατεστραµένα Παράδοση SVE Παραγγελιοληψία Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Εϊδους SVE DT Μικρή Μονάδα Μεγάλη Μονάδα ΤΕΜ ΚΙΒ Σχέση Ποσοτήτων 12 pplication ssumptions 1. Order pplication ΤΕΜ 0 Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία ΚΙΒ 0 Συνολικά ΤΕΜ 0 0 Tab Απόθ εµα Στοιχεία Παραγγελίας D Ληγµένα Κατεστραµένα Page 17

18 Παραγγελία 2 STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK Tabs D DISPLY ORDER QUNTITY SVE ORDER PROPOSL INPUT ORDER FIELDS Είδη Απόθεµα Παραγγελία Τιµή ωρεάν Ληγµένα Κατεστραµένα Παράδοση SVE Παραγγελιοληψία Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Εϊδους SVE DT Μικρή Μονάδα Μεγάλη Μονάδα ΤΕΜ ΚΙΒ Σχέση Ποσοτήτων 12 pplication ssumptions 1. Order pplication ΤΕΜ 0 Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία ΚΙΒ 0 Συνολικά ΤΕΜ 0 0 Tab 1 Προτεινόµενη Παρα γγελ. 3 4 Στοιχεία Παραγγελίας D Ληγµένα Κατεστραµένα Page 18

19 Τιµή 3 STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK Tabs D DISPLY PRICE SVE Είδη Απόθεµα Παραγγελία Τιµή ωρεάν Ληγµένα Κατεστραµένα Παράδοση SVE SVE DT Παραγγελιοληψία Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Εϊδους Ζώνη Τιµών 1 Τιµή Είδους Έκπτωση Είδους 0 % pplication ssumptions 1. Order pplication Τιµή Παραγγελίας Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία Έκπτωση % 10 Τελική Τιµή 0 Tab 1 2 Τιµή Στοιχεία Παραγγελίας D Ληγµένα Κατεστραµένα Page 19

20 Κατεστραµένα 6 STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK Tabs D DISPLY DESTROYED SVE Είδη Απόθεµα Παραγγελία Τιµή ωρεάν Ληγµένα Κατεστραµένα Παράδοση SVE Παραγγελιοληψία Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Εϊδους SVE DT Μικρή Μονάδα Μεγάλη Μονάδα ΤΕΜ ΚΙΒ Σχέση Ποσοτήτων 12 pplication ssumptions 1. Order pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία 0 ΤΕΜ 0 ΚΙΒ 0 Συνολικά ΤΕΜ 0 Tab Στοιχεία Παραγγελίας Κατε στρ. 7 D Ληγµένα Κατεστραµένα Page 20

21 ωρεάν Είδη 4 STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK Tabs D DISPLY FREE GOODS SVE Είδη Απόθεµα Παραγγελία Τιµή ωρεάν Ληγµένα Κατεστραµένα Παράδοση SVE Παραγγελιοληψία Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Εϊδους SVE DT Μικρή Μονάδα Μεγάλη Μονάδα ΤΕΜ ΚΙΒ Σχέση Ποσοτήτων 12 pplication ssumptions 1. Order pplication ΤΕΜ 0 Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία 0 ΚΙΒ 0 Συνολικά ΤΕΜ 0 Tab ωρ εάν Στοιχεία Παραγγελίας D Ληγµένα Κατεστραµένα Page 21

22 Ληγµένα 5 STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK Tabs D DISPLY OVERDTED SVE Είδη Απόθεµα Παραγγελία Τιµή ωρεάν Ληγµένα Κατεστραµένα Παράδοση SVE Παραγγελιοληψία Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Εϊδους SVE DT Μικρή Μονάδα Μεγάλη Μονάδα ΤΕΜ ΚΙΒ Σχέση Ποσοτήτων 12 pplication ssumptions 1. Order pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία 0 ΤΕΜ 0 ΚΙΒ 0 Συνολικά ΤΕΜ 0 Ηµεροµηνία Λήξης 27/12/20012 Tab Ληγµ ένα Στοιχεία Παραγγελίας 6 7 D Ληγµένα Κατεστραµένα Page 22

23 Παράδοση 7 STRT Tabs D GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION Είδη Απόθεµα Παραγγελία Τιµή ωρεάν Ληγµένα Κατεστραµένα Παράδοση PREPRE ll OK C DISPLY SVE SELECT RESELLER Στήλες Ηµ/νία Παράδοσης Ποσότητα Παραγγελίας Εκτελεστής Παραγγελίας Ποσότητα Μικρής Μονάδας Ποσότητα Μεγάλης Μονάδας Συνολική Ποσότητα Σε Μικρή Μονάδα SVE SELECT RESELLER Παραγγελιοληψία pplication ssumptions 1. Order pplication SVE DT 7s Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Εϊδους ΤΕΜ 6 ΚΙΒ 2 ΣΥΝ 30 Ηµ/νία Παράδοσης 27/12/2002 ΤΕΜ 6 ΚΙΒ 1 ΣΥΝ Καραδήµας Θανάσης Ηµ/νία Ποσότητα C 18 Εκτελεστής Εκτελεστής Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία 0 Tab Στοιχεία Παραγγελίας 6 Παρά δοση Ληγµένα Κατεστραµένα D Page 23

24 0 Παραγγελία a STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK Στήλες C DISPLY ORDER Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Παραγγελίας Τιµή Μονάδας Μικτή Αξία Είδους Ποσοστό Έκπτωσης Αξία Έκπτωσης Καθαρή Αξία Είδους Ποσοστό ΦΠΑ ωρεάν Ποσότητα Παραγγελία Κωδικό ς Περιγραφή C Ποσότητα Τι µή RETURN TO PREVIOUS PPLICTION pplication ssumptions 1. Order pplication Αξία ώρου 0 Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία Μικτή Αξία 0 Αξία Έκπτ. Καθαρή Αξία 0 Αξία ΦΠΑ 0 Πληρωτέο 0 Υπογραφή Πελάτη Page 24

25 Ληγµένα-Κατεστραµένα β STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK Στήλες C DISPLY DESTROYED & OVERDTED Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα Ληγµένων Ηµεροµηνία Λήξης Ποσότητα Κατεστραµένων Ληγµένα-Κατεστραµένα Κωδικό ς C Περιγραφή Ληγµένα Ηµ. RETURN TO PREVIOUS PPLICTION pplication ssumptions 1. Order pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands & Categories s 10.Price List 11.Discounts 12.Last Visit 13.Vat H12 H11 ενικά Στοιχεία Page 25

26 Έρευνα Αγοράς 313 STRT PREPRE GET DT FROM b Έρευνα Αγοράς ll OK Ερωτηµατολόγιο Καταναλωτής Επιλογή DISPLY SELECT RESERCH Q& a DISPLY NSWER QUERY b DISPLY PREVIOUS / NEXT QUERY PREVIOUS / NEXT Ερώτηση 1 Από 8 Πόσα έτη συνεργάζεστε µε την εταιρία µας; Απάντηση >10 1 SELECT WS THE LST QUERY < Προηγούµενη Επόµενη > FINISH DISPLY FINISH UTTON IN THE PLCE OF THE NEXT UTTON Έρευνα Αγοράς Ερωτηµατολόγιο Επιλογή a Καταναλωτής Ερώτηση 0 Από 0 pplication ssumptions 1. Q& pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Q& Input s H12 H11 ενικά Στοιχεία Απάντηση < Προηγούµενη Επόµενη > Page 26

27 Πάγια 314 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY SELECT ORDER COLUMN NEW ITEM UPDTE ITEM DELETE ITEM Πάγια Κωδ. Περιγραφή Ποσοτ Κατ. pplication ssumptions 1. Promotion pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation H12 H11 ενικά Στοιχεία Καταγραφή Παγίου Ταξινόµηση Ενηµέρωσ η Παγίου ιαγραφή Παγίιου Page 27

28 Πάγια STRT PREPRE GET DT FROM a ll OK Πάγια Αρχείο Παγίων Τυφλή Καταγραφή b b arcode a 314 1a Επιλογή lind From FIle Θέση SELECT METHOD Κατάσταση Ποσότητα 0 Πάγια Αρχείο Παγίων Τυφλή Καταγραφή b Οίκος Κατηγορία Πάγιο Επιλογή pplication ssumptions 1. Promotion pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation H12 H11 ενικά Στοιχεία Θέση Κατάσταση Ποσότητα 0 Page 28

29 Πάγια 314 1a STRT INPUT RCODE ENLE SELECT FIELDS DISLE INPUT FIELDS a1 DISLE SELECT FIELDS ENLE INPUT FIELDS a2 INPUT FIELDS DT INSERT DT SVE H12 H11 ενικά Στοιχεία a1 a2 Πάγια Πάγια Αρχείο Παγίων Τυφλή Καταγραφή Αρχείο Παγίων Τυφλή Καταγραφή arcode arcode Επιλογή Επιλογή Θέση Θέση Κατάσταση Κατάσταση Ποσότητα 0 Ποσότητα 0 Page 29

30 Πάγια 314 1b STRT INPUT RCODE ENLE SELECT FIELDS DISLE INPUT FIELDS b1 DISLE SELECT FIELDS ENLE INPUT FIELDS b2 INPUT FIELDS DT INSERT DT SVE H12 H11 ενικά Στοιχεία b1 b2 Πάγια Πάγια Αρχείο Παγίων Τυφλή Καταγραφή Αρχείο Παγίων Τυφλή Καταγραφή Οίκος Κατηγορία Πάγιο Οίκος Κατηγορία Πάγιο Επιλογή Επιλογή Θέση Θέση Κατάσταση Κατάσταση Ποσότητα 0 Ποσότητα 0 Page 30

31 Πάγια STRT PREPRE GET DT FROM ll OK DISPLY DT SVE CNCEL SVE H12 H11 ενικά Στοιχεία Β SVE DT Πάγια Περιγραφή Οίκου Περιγραφή Κατηγορίας Περιγραφή Παγίου arcode Παγίου Θέση Κατάσταση Ποσότητα 0 Ακύρωση Page 31

32 Φωνητικό Μήνυµα 315 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK SHOW RECORD R DISPLY SVE SVE Φωνητικό Μήνυµα SVE DT Εµφάνιση pplication ssumptions 1. Record pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation H12 H11 ενικά Στοιχεία Αποθήκευση Page 32

33 Πελατολόγιο 32 STRT GET DT FROM DISPLY SVE b PREPRE ll OK a INSERT NEW STORE ONLY CNCEL Πελατολόγιο b Υποκατάστηµα Κωδ. Πελ Επωνυµία ΑΒ Βασιλόπουλος Κατηγορία Επάγγελµα Super Market ΑΦΜ ΟΥ ΙΖ' ΑΘΗΝΩΝ Τρ. Πλ. Επιταγή Ηµ. Πλ. 90 Κωδ.Υποκ. -1 ιεύθυνση Περιοχή Πόλη Νοµός ιαµέρισµα Τηλ. Ζώνη Τιµών Οργανωµένο Εµπόριο Φαξ SVE CNCEL Ακύρωση b INSERT DT Πελατολόγιο Κωδ. Πελ. -1 Επωνυµία Κατηγορία Επάγγελµα Υποκατάστηµα pplication ssumptions 1. Customers pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Customers H12 H11 ενικά Στοιχεία ΑΦΜ Τρ. Πλ. Κωδ.Υποκ. -1 ιεύθυνση Περιοχή Πόλη Νοµός ιαµέρισµα Τηλ. Ζώνη Τιµών Ακύρωση ΟΥ Ηµ. Πλ. Φαξ Page 33

34 Πελατολόγιο 33 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY SVE CNCEL SVE CNCEL Β UPDTE DT pplication ssumptions 1. Customers pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Customers H12 H11 ενικά Στοιχεία Πελατολόγιο Κωδ. Πελ Επωνυµία ΑΒ Βασιλόπουλος Κατηγορία Επάγγελµα ΑΦΜ Τρ. Πλ. Πόλη Ακύρωση Αθήνα ΟΥ Επιταγή Ηµ. Πλ. 90 Κωδ.Υποκ. 23 ιεύθυνση Σπύρου Μερκούρη 75 Περιοχή Παγκράτι Νοµός ιαµέρισµα Οργανωµένο Εµπόριο Super Market Αττικής Στερεά Ελλάδα ΙΖ'ΑΘΗΝΩΝ Τηλ Φαξ Ζώνη Τιµών 12 Page 34

35 Οµάδες Πελατών 41 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY CNCEL DELETE CUSTOMER FROM TEM GRID SVE SVE DD CUSTOMER TO ΤΕΑΜ INSERT CUSTOMER TO TEM GRID DELETE CUSTOMER FROM ΤΕΑΜ INSERT DT Οµάδες Πελατών Οµάδα Πελατών Κωδ. Επωνυµία ιεύθυνση pplication ssumptions 1. CustomerTeams pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Customers 9. Customer Teams H12 H11 ενικά Στοιχεία Προσθήκη Κωδ. Επωνυµία Ακύρωση ιαγραφή ιεύθυνση Page 35

36 Οµάδες Πελατών 42 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY CNCEL DELETE CUSTOMER FROM TEM GRID SVE DD CUSTOMER TO ΤΕΑΜ INSERT CUSTOMER TO TEM GRID DELETE CUSTOMER FROM ΤΕΑΜ SVE Οµάδες Πελατών UPDTE DT Κωδ. Επωνυµία ιεύθυνση pplication ssumptions 1. CustomerTeams pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Customers 9. Customer Teams H12 H11 ενικά Στοιχεία Προσθήκη Κωδ. Επωνυµία Ακύρωση ιαγραφή ιεύθυνση Page 36

37 Στοιχεία Πελάτη Η11 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY Β pplication ssumptions 1. ShowCustomer pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Customers Στοιχεία Πελάτη Κωδ. Πελ Επωνυµία ΑΒ Βασιλόπουλος Κατηγορία Επάγγελµα ΑΦΜ Τρ. Πλ. Πόλη ΟΥ Επιταγή Ηµ. Πλ. 90 Κωδ.Υποκ. 23 ιεύθυνση Περιοχή Νοµός ιαµέρισµα Οργανωµένο Εµπόριο Super Market Τηλ Φαξ Ζώνη Τιµών 12 ΙΖ'ΑΘΗΝΩΝ Σπύρου Μερκούρη 74 Παγκράτι Αθήνα Αττικής Στερεά Ελλάδα Page 37

38 Η12 STRT GET DT FROM PREPRE Βb ll OK Κωδ. Πελ DISPLY a OPEN INVOICES Επωνυµία Κωδ.Υποκ. ιεύθυνση ΑΒ Βασιλόπουλος 23 Σπύρου Μερκούρη 74 Κωδ. Αρίθµηση Αξία b DISPLY RETURN Επιστροφή pplication ssumptions 1. CustomerProfile pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Customers 9. Customers Profile 8. Customers Open Invoices Βa Κωδ. Πελ Επωνυµία ΑΒ Βασιλόπουλος Κωδ.Υποκ. 23 ιεύθυνση Σπύρου Μερκούρη 74 Τρόπος Πληρωµής Επιταγή Ηµέρες Πληρωµής 90 Υπόλοιπο Τζίρος Πιστωτικό Όριο Πιστωτικός Κίνδυνος Ελάχιστος Ανοικτά Στοιχεία Page 38

39 Η13 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK C Στήλες DISPLY Β SELECT RND CTEGORY VISIT DTE SELECT ITEMS DISPLY ITEMS Κωδικός Περιγραφή Απόθεµα Ποσότητα Παραγγελίας ωρεάν Ποσότητα Ποσότητα Ληγµένων Ποσότητα Κατεστραµένων Οίκος Κατηγορία Ηµεροµηνία Περιγραφή Εϊδους Κωδικό Περιγραφή C ς Απόθεµα Εµφάνιση Ειδών Παρ pplication ssumptions 1. LastVisits pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. rands & Categories s 9. Last Visit Εµφάνιση Κατά : Περιγραφή Μείγµα Παραγγελιόχαρτο Page 39

40 Στοιχεία Είδους Η21 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY SELECT DISPLY ITEM Β Στοιχεία Είδους Οίκος Κατηγορία Είδος Επιλογή pplication ssumptions 1. ShowItems pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Items 9. rands, Categories 10.Size, Color, Quality s Κωδ.Είδους Χρώµα Ποιότητα Μέγεθος 7 Βασικό Είδος Ενεργό Μπλε ΝΑΙ Απόθεµα Αποθήκης Ηµ/νία Καταγραφής ΜΜ1 ΤΕΜ ΜΜ2 ΚΟΥ Σχέση Στυλό διαρκείας Vox Wr ΤΕΜ 31/12/2002 Page 40

41 Η22 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY SELECT DISPLY VISIT PLNS Β Χρονική Περίοδος Επιλογή Προγραµµατισµένες 15 pplication ssumptions 1. ShowVisitPlans pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Visit Plans Πραγµατοποιηµένες Πραγµατοποιηµένες % Εντός Προγράµµατος Εντός Προγράµµατος % Εκτός Προγράµµατος Εκτός Προγράµµατος % Μη Πραγµατοποιηµένες Μη Πραγµατοποιηµένες % % % % % Page 41

42 Η23 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK C DISPLY SELECT DISPLY SLES PLNS Στήλες Κωδικός Εϊδους Περιγραφή Εϊδους Στόχος Επίτευξη Ποσοστό Κάλυψης Β Χρονική Περίοδος Οίκος Κατηγορία Επιλογή Κωδ. Περιγραφή C Στοχ. Επιτ pplication ssumptions 1. ShowSalesPlans pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Sales Plans Page 42

43 Η24 STRT GET DT FROM PREPRE ll OK DISPLY PREVIOUS / NEXT DISPLY PREVIOUS / NEXT MESSGE Β Μήνυµα 1 Από 3 Sales meeting στην αίθουσα ίας την Παρασκευή 03/01/2003 στις 11:00 π.µ. pplication ssumptions 1. Messages pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Messages < Προηγούµενο Επόµενο > Page 43

44 Εισπράξεις 316 STRT PREPRE GET DT FROM ll OK DISPLY INSERT UPDTE DELETE INSERT UPDTE DELETE Β Εισπράξεις Ηµεροµηνία Σειρά Αρίθµος Αιτιολογία 15/01/2003 Καρακώστας Νεκτάριος Β 123 Έναντι Υπολοίπου Τρόπος Ποσ ό Τράπεζα Αριθµ Λήξη Ποσό Είσπραξης Εισαγωγή Ενηµέρωσ η ιαγραφή Page 44

45 Εισπράξεις STRT PREPRE GET DT FROM ll OK DISPLY CNCEL SVE CNCEL SVE DT Β Εισπράξεις Τρόπος Ποσό Τράπεζα Αρίθµος Λήξη Ακύρωση Page 45

46 Εισπράξεις STRT PREPRE GET DT FROM ll OK DISPLY CNCEL SVE CNCEL SVE DT Β Εισπράξεις Τρόπος Επιταγή Ποσό Τράπεζα Εθνική Αρίθµος Λήξη 15/03/2003 Ακύρωση Page 46

47 Εκτελεστής Παραγγελίας 7s STRT GET DT FROM RETURN TO PREVIOUS PPLICTION PREPRE ll OK DISPLY RESELLERS SVE CNCEL SVE CNCEL Εκτελεστής Παραγγελίας Κωδικό ς Επωνυµία ιεύθυνση SVE DT 7 Κωδικό ς Επωνυµία ιεύθυνση pplication ssumptions 1. Order pplication Database ssumptions 1. ppicationschema 2. pplicationdditionalfiles 3. pplicationmessages 4. PrepareForm 5. PublicVariables 6. Languages 7. Translation 8. Resellers H12 H11 ενικά Στοιχεία Ακύρωση Page 47

$ Προϊόντα Γράψτε τον κωδικό του προϊόντος και πατήστε Επεξεργασία. Κατόπιν γράψτε την περιγραφή του προϊόντος,την οµάδα,την µονάδα µέτρησης, την συσκευασία,τα πακέτα, την 2 η µονάδα µέτρησης, τις µερίδες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 4 PRISMA Win Point Of Sale Manager Table of Contents Foreword Part I Λίγα λόγια για το Pos Manager 7 9 Part II Είσοδος στην Εφαρµογή 11 Part III Πλήκτρα και Λειτουργίες 13 Part

Διαβάστε περισσότερα

5.Οδηγός Διαχειριστού

5.Οδηγός Διαχειριστού 5.Οδηγός Διαχειριστού Αυτός ο οδηγός θα σας οδηγήσει βήμα βήμα ώστε να μπορείτε να στήσετε και να διαχειριστείτε το ηλεκτρονικό σας κατάστημα Θεωρούμε στην συνέχεια ότι έχετε εγκαταστήσει με επιτυχία το

Διαβάστε περισσότερα

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η

Ε µ π ο ρ ι κ ή ι α χ ε ί ρ ι σ η Ε µ πορική ιαχείριση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το PRISMA Win Εµπορική ιαχείριση είναι µια πρωτοποριακή εφαρµογή που ενσωµατώνει και αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Προσφέρει στην επιχείρηση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση

Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση Ανταλλακτικά- Συνεργείο- Έ κθεση ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η οικογένεια PRISMA Win Auto-Moto αποτελείται από πρωτοποριακές εφαρµογές που ενσωµατώνουν και αξιοποιούν την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ. Business Suite

01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ. Business Suite 01 SOLUTIONS HELLAS Ε.Π.Ε. Χελμού 20, 151 25 Μαρούσι Αττικής Τηλ 215 55 00 880 FAX 215 55 00 883 ΑΙΧΜΕΣ Business Suite Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Εισαγωγή Το E.R.P. ΑΙΧΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

CASHIER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΗΛ 2310 508427 EMAIL: info@heletel.gr WEBSITE: www.heletel.gr

CASHIER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΗΛ 2310 508427 EMAIL: info@heletel.gr WEBSITE: www.heletel.gr CASHIER ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 4 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 4 ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ... 5 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I FashionWorks 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης... 5 Ξεκινώντας... 5 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Εργασίες... 5 Τιµολόγια Πώλησης Λίστα Αποδείξεων

Διαβάστε περισσότερα

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή

Γ ε ν ι κ ή Λ ο γ ι σ τ ι κ ή Γενική Λογιστική ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η εφαρµογή PRISMA Win Γενική Λογιστική είναι µία ακόµα πρωτοποριακή εφαρµογή της Megasoft, που αξιοποιεί την τελευταία λέξη στην τεχνολογία της πληροφορικής. Ενσωµατώνει όλες

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 312.509 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή των νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά... 6 1. Λίστα Δώρου... 6 2. Βαρδιολόγιο μισθοδοσίας... 9 3. Cash Flow... 14 4. Φορολογική Αναμόρφωση...

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων

Σελίδα 1. Περιγραφή Υποσυστημάτων Σελίδα 1 Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Δομή οργανισμού... 4 Περιβάλλον εργασίας χρήστη... 5 Εργονομικός σχεδιασμός οθονών και παραμετροποίησή τους...

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Υποσυστημάτων

Περιγραφή Υποσυστημάτων Περιγραφή Υποσυστημάτων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ... 4 Δομή οργανισμού... 5 Περιβάλλον εργασίας χρήστη... 6 Εργονομικός σχεδιασμός οθονών και παραμετροποίησή τους... 8 Ευέλικτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Λογιστικό σχέδιο Γενικής Λογιστικής Πλήρης ανάπτυξη του Λογιστικού σχεδίου, σε οποιαδήποτε βαθµίδα βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. Ορισµός διαφορετικού µήκους και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ΓΕΥΣΗ POS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Αυτοµατοποίηση ιεργασιών Πωλητών Μέσω Ασύρµατων Φορητών Υπολογιστών Χειρός (PDAs)

Τίτλος Αυτοµατοποίηση ιεργασιών Πωλητών Μέσω Ασύρµατων Φορητών Υπολογιστών Χειρός (PDAs) Τίτλος Αυτοµατοποίηση ιεργασιών Πωλητών Μέσω Ασύρµατων Φορητών Υπολογιστών Χειρός (PDAs) Περιεχόµενα 1 Λέξεις Κλειδιά 2 2 Εισαγωγή 2 3 Παροχείς Υπηρεσίας 3 3.1 Mantis Πληροφορική 3 3.2 Georgia Pacific

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20

Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20 Μελίσσια, 22 Οκτωβρίου 2009 Εγκατάσταση της έκδοσης 5.20 Περιεχόμενα Φακέλου Ο φάκελος που παραλάβατε περιέχει 1 CD και τις οδηγίες που διαβάζετε. Αντίγραφα Ασφαλείας Λόγω των μετασχηματισμών που θα γίνουν

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ.

Προκήρυξη. Επαναληπτικού Πρόχειρου Μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Λογισμικού της Ε.Β.Ε. ως προς τις ομάδες β & γ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΟΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πανεπιστημίου 32 Αθήνα 06-05- 2014 106 79 Αθήνα Πληρ. Κ. Ευμορφούτσικου Αρ. Πρωτ. : 767 Τηλ. 210 3382538 Fax 2103611552

Διαβάστε περισσότερα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα

Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Αφού δώσουμε όνομα χρήση και password μπορούμε να επιλέξουμε ημερομηνία εισόδου στο σύστημα, εταιρία και υποκατάστημα Η κεντρική οθόνη του προγράμματος. Ανά χρήστη υπάρχει δυνατότητα σχεδιασμού Menu Αρχείο

Διαβάστε περισσότερα

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία

LYSP AUDIT. Lysp Audit. Προσιτό κόστος. Γρήγορη έναρξη λειτουργίας. Συνδεσιμότητα - Internet. Ευχρηστία και λειτουργικότητα. Ταχύτατη λειτουργία LYSP AUDIT Το LYSP AUDIT είναι τεχνολογικά και λειτουργικά μια εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών, η οποία διαχειρίζεται βάσεις δεδομένων SQL, και λειτουργεί σε περιβάλλον εργασίας Windows NT, 2000, XP, 2003,

Διαβάστε περισσότερα

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP

Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Χαρακτηριστικά Optiplan ERP Το Optiplan ERP είναι ένα πρωτοποριακό λογισμικό σύστημα της ελληνικής αγοράς, που σχεδιάστηκε από στελέχη με κορυφαία τεχνογνωσία και εμπειρία πολλών ετών, με στόχο να καλύψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS SPA ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ - ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138-85100 ΡΟ ΟΣ - ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 - www.prosystems.gr Γενικά Στο

Διαβάστε περισσότερα

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ TRUCKING ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...5 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ TRUCKING... 5 ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 5 ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ CLIENT... 5 ΒΑΣΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙ ΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ... 6 ΟΦΕΛΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ERP ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Το Singular Enterprise 4U είναι ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) που περιλαµβάνει τα παρακάτω υποσυστήµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Α ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πι νακας περιεχομε νων

Πι νακας περιεχομε νων on οι πελάτες µου 1 Πι νακας περιεχομε νων ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ... 4 ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΟΥ... 5 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ... 6 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 7 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ... 8

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ. Customize.gr ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Customize.gr 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 Εισαγωγή... 5 2 Εργαλείο διαχείρισης του Η. Κ. (Η. Κ. Εργαλεία διαχείρισης)... 6 2.1 Διαμόρφωση παραμέτρων του ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ. Σημειώση: Θα πρέπει να αναφερθεί ξεχωριστά το κόστος και ο αριθμός των αδειών χρήσης του λογισμικού. ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Παροχή υπηρεσιών για την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Πράσινου Ταμείου και της μηχανογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ERP Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ERP Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ I Π Τ Υ Χ ΙΑ Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΝΤΕΡΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ \ ι ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα