Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO"

Transcript

1 Οδηγίες χρήσης ιστοσελίδας VOLVO Ρύποι & Τέλη - Προσφορές Η ιστοσελίδα (http://www.volvocalcprices.gr) δηµιουργήθηκε τον Ιούνιο του 2010 ως εργαλείο για την εύρεση της τελικής προτεινόµενης Λιανικής τιµής πώλησης ενός αυτοκινήτου Volvo, συµπεριλαµβανοµένου και του πρόσθετου προαιρετικού εξοπλισµού. Τον Φεβρουάριο του 2013 επεκτείνεται µε την προσθήκη νέων λειτουργιών που εξυπηρετούν καθηµερινές διαδικασίες σας. Οι νέες αυτές λειτουργίες είναι : 1. ηµιουργία προσφοράς αυτοκινήτου προς πελάτη. 2. Καταχώρηση ηµερήσιων παραγγελιών ανά µοντέλλο και έκδοση. Τον Ιούλιο του 2013 προστίθονται : Α) σελίδα που δηµιουργεί την ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2) και υπολογίζει τα τέλη κυκλοφορίας και Β) η δυνατότητα ηµιουργίας Εκτύπωσης Καταχώρησης προσφορών διελεύσεων. Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των 2 παραπάνω λειτουργιών. Με την εισαγωγή σας στο σύστηµα εµφανίζεται το παρακάτω µενού επιλογών : Εάν µετακινηθείτε στην επιλογή Προσφορές θα εµφανισθούν οι παρακάτω επιλογές: Η πρώτη επιλογή είναι η δηµιουργία νέας προσφοράς. I. Νέα προσφορά Η δηµιουργία νέας προσφοράς ξεκινάει µε οθόνη όπου πρέπει να πληκτρολογήσετε τον αριθµό τηλεφώνου του υποψηφίου πελάτη, ο οποίος µαζί µε τον κωδικό χρήστη του σηµείου πώλησης που δηµιουργεί την προσφορά, είναι και το µοναδιαίο κλειδί του. Αυτό σηµαίνει ότι το κάθε σηµείο πώλησης του δικτύου της Volvo έχει το δικό του πελατολόγιο. Η οθόνη αυτή έχει τρία πλήκτρα : 1. Επιστροφή στο µενού. 2. Ευρετήριο. 3. Επόµενη σελίδα. Εάν πληκτρολογήσετε έναν αριθµό τηλεφώνου και πατήσετε το πλήκτρο επόµενη σελίδα, τότε έαν στο πελατολόγιό σας υπάρχει πελάτης µε αυτόν τον αριθµό

2 τηλεφώνου εµφανίζεται η δεύτερη σελίδα µε συµπληρωµένα τα στοιχεία του πελάτη. Εάν δεν υπάρχει τότε τα στοιχεία του πελάτη στην δεύτερη σελίδα είναι κενά. Στην 2 η σελίδα συµπληρώνετε ή αλλάζετε τα στοιχεία του πελάτη. Μπορείτε να αλλάξετε όλα τα στοιχεία του πελάτη, ακόµη και τον αριθµό τηλεφώνου του. Εάν στην πρώτη οθόνη πατήσετε το πλήκτρο Ευρετήριο τότε εµφανίζετε η παρακάτω οθόνη. Στην οθόνη αυτή είτε επιλέγετε το αρχικό γράµµα της επωνυµίας των επισκεπτών, είτε επιλέγετε τον σύνδεσµο Όλοι οι επισκέπτες και εµφανίζεται πίνακας ή µε ολόκληρο το πελατολόγιο σας ή µε τους πελάτες που η επωνυµία τους αρχίζει από το επιλεγµένο γράµµα, ταξινοµηµένοι αλφαβητικά. Από τον πίνακα αυτόν µπορείτε να επιλέξετε τον επισκέπτη που θέλετε κάνοντας κλικ στον αριθµό τηλεφώνου του. Το σύστηµα επιστρέφει στην πρώτη οθόνη όπου εµφανίζει τον αριθµό τηλέφώνου και την επωνυµία του πελάτη που επιλέξατε. Κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Επόµενη σελίδα εµφανίζεται η δεύτερη σελίδα µε τα υπόλοιπα στοιχεία του επιλεγµένου επισκέπτη. Από την δεύτερη σελίδα, µε τα αναλυτικά στοιχεία του επισκέπτη, συνεχίζετε κάνοντας κλικ στο πλήκτρο Επόµενη σελίδα. Εµφανίζεται το µήνυµα : «Έγινε η εισαγωγή-ενηµέρωση του επισκέπτη» και πρέπει να κάνετε κλικ στο OK για να συνεχίσετε. Οι επόµενες τρεις οθόνες είναι οι οθόνες του υπάρχοντος τιµοκαταλόγου και η λειτουργία τους περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του τιµοκαταλόγου. Από την οθόνη επιλογής του Προαιρετικού εξοπλισµού µε το πλήκτρο Υποβολή εµφανίζεται η παρακάτω σελίδα :

3 Στην σελίδα συτή εµφανίζονται : 1. Στις επικεφαλίδες τα στοιχεία του επιλεγµένου αυτοκινήτου και τα στοιχεία του επισκέπτη. 2. Στο επάνω δεξιό µέρος υπάρχει ένδειξη έαν η συγκεκριµµένη προσφορά είναι και νέα διέλευση. Αυτό σηµαίνει ότι µπορείτε να δηµιουργείτε προσφορές και να επιλέγετε εσείς εάν η προσφορά είναι και διέλευση ή οχι. 3. Οικονοµικά στοιχεία του αυτοκινήτου τα οποία είναι : a. Αριστερή στήλη. i. Βασική τιµή. Η βασική τιµή είναι η αξία του αυτοκινήτου συν η αξία του πρόσθετου εξοπλισµού χωρίς ΦΠΑ. ii. Πεδίο έκπτωσης. Εδώ µπορείτε να συµπληρώσετε τυχόν έκπτωση που θέλετε να κάνετε στην προσφορά. ΠΡΟΣΟΧΗ. Η έκπτωση είναι χωρίς ΦΠΑ. Εάν δηλαδή κάνετε έκπτωση π.χ. 500 τότε η τελική τιµή της προσφοράς θα µειωθεί κατά 615 ( %ΦΠΑ=615 ). iii. Τιµή µετά την έκπτωση. Υπολογίζεται από το σύστηµα κάθε φορά που µετακινείστε από το πεδίο έκπτωσης.

4 iv. ΦΠΑ. Υπολογίζεται από το σύστηµα εφαρµόζοντας το ποσοστό ΦΠΑ στην τιµή µετά την έκπτωση. v. Τέλος ταξινόµησης. Υπολογίζεται από το σύστηµα. vi. ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ. Υπολογίζεται από το σύστηµα µε την πράξη : Τιµή µετά την έκπτωση + ΦΠΑ + Τέλος ταξινόµησης Όφελος από απόσυρση. b. εξιά στήλη. i. Ενδεικτική τιµή τιµοκαταλόγου (εµφανίζεται από 5 Φεβ. 2014) ii. Τέλη κυκλοφορίας iii. Ασφάλεια iv. Πινακίδες. Η ενδεικτική λιανική τιµή είναι µε ή χωρίς το όφελος απόσυρσης, ανάλογα µε την επιλογή που θα κάνετε. Στην ενδεικτική τιµή τιµοκαταλόγου συµπεριλαµβάνεται και η ενδεικτική λιανική τιµή του πρόσθετου εξοπλισµού της προσφοράς. Στα υπόλοιπα τρία παραπάνω πεδία µπορείτε να συµπληρώσετε αντίστοιχες αξίες οι οποίες θα προστεθούν στην ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Όφελος από απόσυρση. Υπολογίζεται από το σύστηµα και λαµβάνει µέρος στον υπολογισµό της τιµής πώλησης. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε εάν θα υπάρχει όφελος από απόσυρση ή όχι και το σύστηµα κάνει αυτόµατα τον υπολογισµό της τιµής πώλησης κάθε φορά που κάνετε αλλαγή στην επιλογή όφελος από απόσυρση. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Υπολογίζεται από το σύστηµα προσθέτοντας στην τιµή πώλησης τα τέλη κυκλοφορίας, την ασφάλεια και τις πινακίδες. Ο υπολογισµός γίνεται κάθε φορά που κάνετε κλικ στο πλήκτρο Υπολογισµός. ΠΡΟΣΟΧΗ. Για να γίνει καταχώρηση της προσφοράς πρέπει να κάνετε κλικ πρώτα στο πλήκτρο Υπολογισµός και µετά καταχώρηση. Επίσης κάθε φορά που αλλάζετε κάποια αξία στην παραπάνω σελίδα πρέπει να κάνετε κλικ στο πλήκτρο Ύπολογσµός διαφορετικά το σύστηµα δεν κάνει την καταχώρηση εµφανίζοντας ανάλογο µήνυµα. 4. Ο Πωλητής. Πεδίο όπου υποχρεωτικά ζητείται να συµπληρώσετε το όνοµα του πωλητή που κάνει την προσφορά. 5. Πίνακας µε τον προαιρετικό εξοπλισµό που έχετε επιλέξει και την λιανική τιµή µε ΦΠΑ της κάθε επιλογής. 6. ύο πεδία µε µέγεθος έως 250 χαρακτήρες για να συµπληρώσετε τυχόν παρατηρήσεις για την συγκεκριµµένη προσφορά. Υπάρχουν µετρητές κάτω από κάθε πεδίο που εµφανίζουν τους υπολοίποντες χαρακτήρες µέχρι τους 250 που µπορείτε να γράψετε. Το πρώτο από αυτά τα πεδία εκτυπώνεται και στο έντυπο της προσφοράς, ενώ το δεύτερο απλώς καταχωρείται µε την προσφορά και το βλέπετε µόνο στην οθόνη. 7. Βασικός εξοπλισµός. Σύνδεσµος που εάν κάνετε κλικ σε αυτόν εµφανίζεται πίνακας µε όλον τον βασικό εξοπλισµό του µοντέλου και της έκδοσης της προσφοράς. Ο πίνακας αυτός εκτυπώνεται και στο έντυπο της προσφοράς. Στο τέλος της σελίδας υπάρχουν δύο πλήκτρα. 1. ΠΙΣΩ µε το οποίο επιστρέφετε στον πίνακα επιλογής προαιρετικού εξοπλισµού. 2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ.µε το πλήκτρο αυτό γίνεται η καταχώρηση της προσφοράς στο σύστηµα.

5 Εµφανίζεται µήνυµα : «Έγινε η καταχώρηση της προσφοράς µπορείτε να την εκτυπώσετε». Κάνετε κλικ στο OK και εµφανίζεται η παρακάτω οθόνη µε τα στοιχεία της προσφοράς προς εκτύπωση.

6 1 η. Παρατήρηση. Στην προσφορά εκτυπώνεται όλος ο βασικός εξοπλισµός του αυτοκινήτου της προσφοράς. 2 η. Παρατήρηση. Από τις 5 Φεβρουαρίου 2014 προστέθηκε πάνω από την γραµµή της Βασικής τιµής η Ενδεικτική τιµή τιµοκαταλόγου. Είναι η ενδεικτική τιµή τιµοκαταλόγου του αυτοκινήτου µε ή χωρίς το όφελος από απόσυρση, ανάλογα µε τι έχετε επιλέξει συν την ενδεικτική λιανική τιµή τιµοκαταλόγου των πρόσθετων αξεσουάρ. Στην οθόνη αυτή στο επάνω αριστερό µέρος υπάρχει το εικονίδιο του εκτυπωτή όπου εάν κάνετε κλικ θα εκτυπωθεί η προσφορά. Μετά την καταχώρηση µιας προσφοράς, αυτή δεν διαγράφεται από το σύστηµα. Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο της από Προσφορά- ιέλευση σε απλή προσφορά, µε την επόµενη επιλογή προγράµµατος ( ιαχείριση προσφοράς) αλλά δεν µπορείτε να την διαγράψετε. Τα µόνα στοιχεία που δεν µπορείτε να αλλάξετε είναι η ηµεροµηνία και ο αριθµός της προσφοράς. II. Διαχείριση προσφοράς Το πρόγραµµα εµφανίζει οθόνη-ευρετήριο µε το οποίο αναζητείτε την προσφορά που θέλετε να διαχειριστείτε. Στην πρώτη οθόνη συµπληρώνετε την χρονική περίοδο της προσφοράς καθώς και τον τύπο της. (Προσφορά- ιέλευση, Μόνο Προσφορές, ΟΛΕΣ). Προσφορές- ιελεύσεις είναι αυτές στις οποίες στην επιλογή ιέλευση στην οθόνη της δηµιουργίας της προσφοράς επιλέξατε ΝΑΙ. Μόνο προσφορές είναι αυτές στις οποίες επιλέξατε ΟΧΙ. Στην συνέχεια κάνετε κλικ στο πλήκτρο Αναζήτηση και εµφανίζεται πίνακας µε τις εγγραφές της περιόδου που επιλέξατε. Στον πίνακα αυτόν µπορείτε να επιλέξετε την προσφορά που θέλετε κάνοντας κλικ στον αριθµό της προσφοράς. Με τον σύνδεσµο Επιστροφή επιστρέφετε στην οθόνη επιλογής χρονικής περιόδου και τύπου διελεύσεων. Εάν επιλέξετε αριθµό προσφοράς εµφανίζεται οθόνη µε τα στοιχεία του επισκέπτη τα οποία µπορείτε και να αλλάξετε. Στην οθόνη αυτή υπάρχουν ως πληροφορίες και τα στοιχεία του αυτοκινήτου και του προαιρετικού εξοπλισµού που συµπεριλαµβάνονται στην συγκεκριµµένη προσφορά. Στην συνέχεια µε το πλήκτρο Επόµενη σελίδα εµφανίζονται διαδοχικά οι σελίδες του τιµοκαταλόγου όπως στο πρόγραµµα της δηµιουργίας νέας προσφοράς µε την διαφορά ότι σε όλες υπάρχει η πληροφορία του αυτοκινήτου που περιέχεται στην προσφορά. ΠΡΟΣΟΧΗ. Έχετε την δυνατότητα να αλλάξετε µοντέλο ή έκδοση από αυτά που υπάρχουν ήδη στην προσφορά. Στην περίπτωση αυτή και πριν εµφανισθεί η σελίδα για επιλογή πρόσθετου εξοπλισµού, εµφανίζεται το µήνυµα : Εάν δεν αλλάξετε τιµοκατάλογο, µοντέλο ή έκδοση, τότε εµφανίζεται ο πίνακας επιλογής πρόσθετου εξοπλισµού µε ήδη µαρκαρισµένο τον εξοπλισµό που περιέχεται στην προσφορά και µπορείτε εάν θέλετε να τον αλλάξετε.

7 Μετά την σελίδα του πρόσθετου εξοπλισµού εµφανίζεται η σελίδα µε τα οικονοµικά στοιχεία του αυτοκινήτου που έχει ακριβώς τις ίδιες λειτουργίες όπως και στην δηµιουργία Νέας προσφοράς. Με το πλήκτρο καταχώρηση γίνεται η ενηµέρωση της προσφοράς και εµφανίζεται η σελίδα της εκτύπωσης. III. Ευρετήριο προσφορών Σελίδα εµφάνισης προσφορών µε κριτήρια αναζήτησης την χρονική περίοδο και τον τύπο της προσφοράς. Εµφανίζει πίνακα µε τα στοιχεία : Ηµεροµηνία & Αριθµό προσφοράς, τηλέφωνο και επωνυµία επισκέπτη, µοντέλο και έκδοση αυτοκινήτου της προσφοράς και πωλητή που έκανε την προσφορά. Υπάρχουν σύνδεσµοι στα στοιχεία : α) ιέλευση, όπου εάν τοποθετήσουµε επάνω του τον δείκτη εµφανίζονται οι παρατηρήσεις της προσφοράς, β) Αριθµός προσφοράς όπου ένα κάνουµε κλικ εµφανίζεται σελίδα όµοια µε αυτήν της εκτύπωσης της προσφοράς που µπορείτε εάν θέλετε να την επαναεκτυπώσετε.

8 IV. Ρύποι & Τέλη Η σελίδα αυτή αντικαθιστά το µέχρι σήµερα φύλλο excel που χρησιµοποιείτε για τον υπολογισµό των τελών κυκλοφορίας και την εκτύπωση της «ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)» Το πρόγραµµα όπως και ο τιµοκαταλόγος ξεκινά µε πρώτη οθόνη όπου επιλέγετε τον τιµοκατάλογο που θέλετε. Είναι ενεργοί οι τιµοκατάλογοι MY13 & MY14. Συνεχίζετε στην 2 η σελίδα µε κλικ στο πλήκτρο Υποβολή και επιλέγετε από την drop-down λίστα το µοντέλο και την έκδοση που θέλετε. Κάνετε πάλι κλικ στο πλήκτρο Ύποβολή και εµφανίζεται η σελίδα που περιέχει την «ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΙΟΞΕΙ ΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (CO2)» Στην ετικέτα συµπεριλαµβάνονται και τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας. Στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας υπάρχει το εικονίδιο εκτυπωτή όπου εάν κάνετε κλικ θα εκτυπωθεί η ετικέτα. Στο κάτω µέρος της σελίδας υπάρχει ο σύνδεσµος Επιστροφή στο Μενού για να επιστρέψετε στο κεντρικό µενού της ιστοσελίδας.

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης

Lexicon Software ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ. Οδηγίες Χρήσης Lexicon Software Moneyfest ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Οδηγίες Χρήσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΑ... 4 ΜΕΝΟΥ... 4 Τιμολόγηση... 5 Καταχώρηση... 5 Στατιστικά... 6 Εργαλεία... 8 Θέματα... 9 Βοηθητικά... 9 Έξοδος...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Οδηγίες Χειρισμού ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Περιγραφή Περιεχομένων Γενικός Χειρισμός Πλήκτρα και λειτουργίες τους Πλήκτρα Λειτουργιών (Function Keys) σελ.1 σελ.2 σελ.4 σελ.4 σελ.4 Κινήσεις σελ. 7 Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ TEXNOΛΟΓΙΚΟ EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Σημειώσεις Εργαστηρίου για το Δρ. Ευάγγελος Φιλιππίδης ΣΕΡΡΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 WinEra GUIDED TOUR ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γ. GUIDED TOUR... 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ACADEMIA FINANCIALS ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου

Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Εγχειρίδιο Λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου Bee Group Α.Ε. [Type the company name] [Pick the date] Εγχειρίδιο λειτουργίας Τράπεζας Χρόνου 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Αρχική Σελίδα... 3 2. Δημιουργία Λογαριασμού... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ w: http://www.admin.upatras.gr/dkm/pub/main.aspx e: tmx@upatras.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΈΚ ΟΣΗ 2.0.0000 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΈΣΟ Α - ΈΞΟ Α 4 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ... 4 Α. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 5 Α1. ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ... 5 Α2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ... 5 Α3. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ... 5 Α4.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1

ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 ΑΛΛΑΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Έκδοση 3.2014.1 1. Δημιουργία Μεταβολή Καρτέλας Λογιστικής. Αν η καρτέλα έχει τύπο Λογιστικής και μορφή Κινούμενη, τότε ενεργοποιείται το πεδίο Αριθμός ΦΤΜ στην θέση του πεδίου Επάγγελμα.

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

Εγχειρίδιο χρήσης. Dioscourides ERP Retail System ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Κεντρικά : Υποκ/μα : Αδριανείου 29, Ν.Ψυχικό 115 25 Τηλ : 210-67.05.000 Fax : 210-67.29.480 Ακταίου 3-5, Θεσσαλονίκη 542 48 Τηλ: 2310 20.60.20 Fax: 2310 20.60.30 ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ Εγχειρίδιο χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231

ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤ. GUIDED TOUR... 231 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 231 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ WINERA ERP 231 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ WINERA ERP 234 3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 234 3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG

Singular Report Generator. Σχ 1 ηµιουργία Καταστάσεων SRG Μια από τις πιο σηµαντικές ανάγκες που αντιµετωπίζει µια επιχείρηση κατά την εγκατάσταση ενός λογισµικού «πακέτου» (Οικονοµικής & Εµπορικής ιαχείρισης), είναι ο τρόπος µε τον οποίο πρέπει να ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE

CUSTOMS BROKERS 2001 PCGUIDE ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ PCGUIDE Τηλ: 210 6841089, Κινητό: 6938676154-6944280906 Fax: 210 6841088 E-mail: thginis@acci.gr, support@pcguide.gr Web address: http://www.pcguide.gr CUSTOMS BROKERS 2001 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής

Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Ασφάλειες Database Οδηγίες Χρήσης Εφαρµογής Εφαρµογή ιαχείρισης Ασφαλιστικού Γραφείου-Πρακτορείου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Γενικά Ταξινόµηση Εναλλαγή µεταξύ των ανοικτών παραθύρων Εξαγωγή εδοµένων Συνηµµένα Αρχεία

Διαβάστε περισσότερα

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Open eclass Πλατφόρµα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Εγχειρίδιο Εκπαιδευτή Η πλατφόρµα Open eclass είναι ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθηµάτων και αποτελεί την πρόταση του Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα

Κεφάλαιο ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ. Λογιστικά Φύλλα Κεφάλαιο 3 ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Λογιστικά Φύλλα Λογιστικά Φύλλα Πίνακας Περιεχοµένων Εισαγωγή...1 Σκοπός... 1 Προσδοκώµενα Αποτελέσµατα... 1 Εισαγωγή στο Excel...2

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές

Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Soft1 Version 400.512 Νέες προδιαγραφές Περιεχόμενα Συνοπτική περιγραφή νέων προδιαγραφών... 3 Αναλυτικά..... 4 1. Soft1 Add-ons... 4 1.1 Εισαγωγή... 4 1.2 Soft1 Add-ons... 4 2. Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ...

Διαβάστε περισσότερα

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ WinEra Σύστημα Εμπορικής Διαχείρισης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A. Δημιουργία Εταιρίας...2 B. Καταχώρηση Πελατών / Προμηθευτών...2 Γ. Καταχώρηση Ειδών...3 Δ. Κινήσεις Τιμολόγησης Πελατών Προμηθευτών...4 Ε. Καταχώρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος

Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ειδική Γραμματεία Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Σύστημα Business Intelligence (BI) Εκπαιδευτικός Οδηγός Έκδοση 1.0 Ιανουάριος 2012 [Ο παρών οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Το «Σύστημα τήρησης ωραρίου εργαζομένων» προσφέρει αναλυτική και αποτελεσματική εποπτεία της εργασιακής κατάστασης. Αναπτύχθηκε με σκοπό την υποβοήθηση και την απλούστευση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011

Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Εγχειρίδιο Χρήσης Σύστηµα Υποβολής απανών από Παρόχους Υγείας ( ΑΠΥ) Τελευταία Αναθεώρηση: 19 εκεµβρίου 2011 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 2 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΥ... 6 3 ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS

ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ProSystems HOSPITALITY SOLUTIONS ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ProSystems ΠΡΟΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕΒΕ ΛΕΩΦ. ΛΙΝ ΟΥ 138 85100 ΡΟ ΟΣ ΤΗΛ/ΦΑΞ. 2241066019, 2241066215 www.filoxenia.biz www.prosystems.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ OPENSMS WWW.OPENSMS.GR Τηλέφωνο: 2810-211111 Διαδικασία εισόδου στο opensms Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του opensms πραγματοποιείται με την εισαγωγή του Ονόματος χρήστη και του

Διαβάστε περισσότερα

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console

1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης. Ξεκινώντας. 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας. Point of Sale P.O.S. Console Περιεχόµενα I Περιεχόµενα Part I Food & Beverage Works 1 Φιλοσοφία της εφαρµογής... 4 2 Οδηγός Χρήσης Ξεκινώντας... 4... 4 3 Αναλυτικό Εγχειρίδιο Λειτουργίας... 5 Point of Sale... 5 P.O.S. Console... 5

Διαβάστε περισσότερα

ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ

ACADEMIA FINANCIALS ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ GUIDED TOUR VI GUIDED TOUR Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ήταν η Data Communication το 1987 που άλλαξε ριζικά τον τρόπο λειτουργίας ενός λογιστικού γραφείου κατασκευάζοντας το πρόγραμμα Meridian Έσοδα-Έξοδα. Από τότε μέχρι

Διαβάστε περισσότερα

Monopoly World Edition

Monopoly World Edition Monopoly World Edition ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Σεπτέμβριος 2008 Οδηγίες Χρήσης Προγράμματος Σελίδα 1 από 67 1. Περιεχόμενα 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 2 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ... 5 3. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ... 5 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις δεδομένων (Access)

Βάσεις δεδομένων (Access) Βάσεις δεδομένων (Access) Όταν εκκινούμε την Access εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο: Για να φτιάξουμε μια νέα ΒΔ κάνουμε κλικ στην επιλογή «Κενή βάση δεδομένων» στο Παράθυρο Εργασιών. Θα εμφανιστεί το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ. Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΤΗ Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.Δ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Είσοδος στην εφαρμογή 2) Δημιουργία Περιόδου Υποβολής 2.α) Ακύρωση Περιόδου Υποβολής 2.β) Αντιγραφή από προηγούμενη περίοδο 3) Μέθοδος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011

Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 Ο ΗΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 2011 ΕΚ ΟΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Copyright Keystone, 2011 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Τα Βήµατα για τη Συµπλήρωση του Μηχανογραφικού 3 2. Εγκατάσταση - B ackup - Απαιτήσεις 4 2.1

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ)

Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Εγχειρίδιο Χρήσης Προσωποποιημένων Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ) Έκδοση 2 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 1. Είσοδος στο σύστημα... 3 2. Αρχική Οθόνη Επιχείρησης... 4 2 Τα έγγραφά

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009

Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Εγχειρίδιο εγκατάστασης Megasoft 2009 Περιεχόμενα Εγκατάσταση Joomla, JoomFish και VirtueMart... 3 Αποστολή αρχείων Joomla στο Διακομιστή (Host)... 3 Εγκατάσταση Joomla... 4 Εγκατάσταση VirtueMart... 9

Διαβάστε περισσότερα